Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2015/2

Carnikavā 2015.gada 18.februārī
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2015.gada 18.februāra lēmumu (prot. Nr.3, 21.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie komersanti, kas saņēmuši vienreizēju Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos (turpmāk – Atļauja). Atļauja tiek izsniegta uz noteiktas formas veidlapas (1.pielikums).

3. Atļauju pašvaldība izsniedz alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos – fizisko vai juridisko personu plānotos un organizētos sabiedrībai pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

4. Atļauju var saņemt tikai tie komersanti, kuri noteiktajā kārtībā ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai.

5. Atļauju neizsniedz reliģisko svētku un pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un pasākumu norises vietās.

6. Lai saņemtu Atļauju, Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai Carnikavas pašvaldības pakalpojumu portālā internetā (www.pakalpojumi.carnikava.lv) jāiesniedz iesniegums (iesnieguma veidlapa – 2.pielikums) un tam jāpievieno šādi dokumenti:

6.1. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai apliecināta kopija;

6.2. rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja (izņemot, ja pasākuma rīkotājs ir Carnikavas novada pašvaldība).

7. Atļauju izsniedz uz konkrētā pasākuma norises laiku, kas nav ilgāks par 7 (septiņām) dienām.

8. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, Atļauju izsniedz Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.

9. Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

10. Atteikumu izsniegt Atļauju var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.

11. Atļauju izsniedz pēc tam, kad samaksāta pašvaldības noteiktā nodeva par īslaicīgu ielu tirdzniecību publisku pasākumu laikā un vietā.

12. Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Atļaujas saņēmējs nav tiesīgs nodot to citai personai.

13. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par:

13.1. Alkoholisko dzērienu aprites likuma ievērošanu;

13.2. tirdzniecības noteikumu ievērošanu;

13.3. sabiedrisko kārtību savā tirdzniecības vietā;

13.4. sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā;

13.5. tukšā iepakojuma un izlietoto trauku savākšanu pēc tirdzniecības beigām.

14. Šo noteikumu ievērošanas kontroli veic Carnikavas novada pašvaldības policija saskaņā ar likumu "Par policiju" un pašvaldības institūciju amatpersonas atbilstoši savai kompetencei.

15. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgā persona saucama pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

16. Personas administratīvā sodīšana neatbrīvo vainīgo personu no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

1. pielikums

Carnikavas novada pašvaldības
2015.gada18.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/2
ATĻAUJA
izbraukuma tirdzniecībai ar
alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās
Nr._________________
Komersants  
   
   


Juridiskā adrese  
   


Komersanta vienotais reģistrācijas Nr.  


reģistrācijas datums  


Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai Nr.  


reģistrācijas datums  


Izbraukuma tirdzniecības vieta  
   


Pasākums  
   
   


Atļauja derīga no  


līdz  


Amats /paraksts/ V.Uzvārds
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

2. pielikums

Carnikavas novada pašvaldības
2015.gada 18.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/2

Carnikavā, 20_____.gada _________________

   
  (komersanta nosaukums)
   
  (reģistrācijas numurs)
   
  (juridiskā adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS
Atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar
alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās

Lūdzu izsniegt vienreizēju atļauju izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem Carnikavas novada pašvaldībā,

 
(pasākuma vieta)


sakarā ar  
 

(pasākuma organizators)


rīkoto pasākumu  
  (pasākuma nosaukums)

Izbraukuma tirdzniecības laiks:

no _____. gada ____._____________ plkst.__________

līdz _____. gada ____._____________ plkst.__________.

Par izbraukuma tirdzniecību atbildīgā persona ir

 
 
(amats, vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese)

Pielikumā:

1. Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai apliecināta kopija;

2. Pasākuma organizatora rakstiska piekrišana (ja pasākuma organizators nav Carnikavas novada pašvaldība).

Komersanta amatpersonas amats  


Vārds, uzvārds  


Paraksts  
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.SN/2015/2 "Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā" projektam
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta satura izklāsts Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pants nosaka pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmā daļa paredz, ka vietējām pašvaldībām jānosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpaša kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu vietās. Līdz šim šāda kārtība ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu laikā, paredzot, ka pirms tirdzniecības veikšanas saņemama atļauja. Saistošie noteikumi nosaka iesniedzamos dokumentus atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai sabiedrisko pasākumu laikā saņemšanai, atteikuma izsniegt atļauju apstrīdēšanas kārtību, atļaujas saņēmēja atbildību, kā arī saistošo noteikumu izpildes kontroli.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi ļauj komersantiem saņemt atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai pasākumu laikā, tādējādi veikt saimniecisko darbību.
5. Informācijas par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Komersants par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Carnikavas novada pašvaldībā.

6. Konsultācijas ar privātpersonām

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Carnikavas novada domeVeids: saistošie noteikumiNumurs: SN/2015/2Pieņemts: 18.02.2015.Stājas spēkā: 26.03.2015. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Carnikavas novada vēstis", 25.03.2015.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
273146
26.03.2015
424
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)