Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumus Nr. 13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.547

Rīgā 2011.gada 5.jūlijā (prot. Nr.41 62.§)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka slaucamo govju (turpmāk – govis) un piena šķirņu kazu (turpmāk – kazas) pārraudzības kārtību.

2. Pārraudzības gads:

2.1. govīm sākas 1.oktobrī un beidzas 30.septembrī;

2.2. kazām sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

3. Pārraudzības laikā ganāmpulka īpašnieks nodrošina uzskaitei, apstrādei un ciltsvērtības noteikšanai nepieciešamo datu ieguvi par govju un kazu piena ražību, atražošanas īpašībām, veselību (turpmāk – kontroles dati) un eksterjeru (turpmāk – eksterjera vērtēšanas dati).

4. Kontroles datus iegūst fiziskā persona, kas veic katras pārraudzībā esošās govs un kazas individuālo kontroli (turpmāk – pārraugs).

5. Eksterjera vērtēšanas datus iegūst fiziskā persona, kas novērtē katras pārraudzībā esošās govs un kazas eksterjeru (turpmāk – eksperts).

6. Veicot pārraudzību, ganāmpulka īpašnieks nodrošina visu vienam mērķim un vienā novietnē turētu govju vai kazu individuālo kontroli un novērtēšanu.

7. Kontroles datu iegūšanai lieto šādas pārraudzības metodes:

7.1. A metodi – pārraudzību veic pārraugs, kas ir saņēmis sertifikātu pārraudzības veikšanai;

7.2. B metodi – pārraudzību veic pārraugs, kas ir saņēmis apliecību pārraudzības veikšanai vienā ganāmpulkā;

7.3. C metodi – ganāmpulka īpašnieks ņem piena paraugus, nosaka piena daudzumu un ir atbildīgs par šo darbību kvalitāti. Pārējos pārraudzības darbus veic pārraugs, kas ir saņēmis sertifikātu pārraudzības veikšanai. Minētais pārraugs ganāmpulka īpašnieku apmāca noņemt piena paraugu un noteikt piena daudzumu.

8. Pirms pārraudzības sākšanas ganāmpulka īpašnieks:

8.1. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas par piena analīžu veikšanu ar piena kvalitātes analīžu laboratoriju, kura ir akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un kuras akreditācijas sfērā ietilpst piena fizikāli ķīmiskā testēšana (turpmāk – piena laboratorija);

8.2. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas ar pārraugu par pārraudzības darba veikšanu, ja ganāmpulka īpašnieks pats pārraudzību savā ganāmpulkā neveic;

8.3. iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs) iesniegumu par pārraudzības darba sākšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

8.3.1. ganāmpulka numuru;

8.3.2. novietnes numuru;

8.3.3. pārraudzības metodi;

8.3.4. pārrauga sertifikāta vai apliecības numuru (un personu, kas noņem piena paraugus un nosaka piena daudzumu, ja strādā saskaņā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto metodi);

8.3.5. piena laboratoriju, ar kuru ir vienošanās par piena analīžu veikšanu;

8.3.6. piena daudzuma noteikšanai izmantotos piena mērīšanas līdzekļus, to pārbaudes gadu un mēnesi.

(Grozīts ar MK 06.09.2011. noteikumiem Nr.688)

II. Kontroles datu iegūšanas kārtība

9. Periods starp ganāmpulka kontrolēm ir no 22 līdz 37 dienām (govju ganāmpulkā) un no 28 līdz 34 dienām (kazu ganāmpulkā) (turpmāk – starpkontroļu periods). Ganāmpulka kontroli veic ne retāk kā 11 reizes pārraudzības gada laikā.

10. Ganāmpulka starpkontroļu periods, kas ir ilgāks par 37 dienām (govju ganāmpulkā) vai 34 dienām (kazu ganāmpulkā), pieļaujams vienu reizi pārraudzības gada laikā pārrauga atvaļinājuma laikā vai slimības dēļ.

11. Periods starp govju vai kazu individuālajām kontrolēm nedrīkst pārsniegt 74 dienas.

12. Govs vai kazas atnešanās dienu uzskata par slaukšanas dienu, bet cietlaišanas dienu – par cietstāvēšanas dienu.

13. Ražības kontroli:

13.1. uzsāk:

13.1.1. govij ne agrāk kā sestajā slaukšanas dienā pēc govs atnešanās un ne vēlāk kā 74 dienas pēc atnešanās;

13.1.2. kazai ne agrāk kā desmitajā dienā pēc kazas atnešanās un ne vēlāk kā 74 dienas pēc atnešanās. Kazlēnus nošķir vismaz trīs dienas pirms ražības kontroles uzsākšanas;

13.2. beidz ne vēlāk kā sešas dienas pirms govs vai kazas cietlaišanas.

14. Ja nav konstatēta govs vai kazas cietlaišana, bet pēc pēdējās kontroles līdz atnešanās dienai ir pagājušas:

14.1. mazāk nekā 14 dienas, par cietlaišanas dienu pieņem iepriekšējo dienu pirms atnešanās;

14.2. vairāk nekā 14 dienas, par cietlaišanas dienu pieņem četrpadsmito dienu pēc pēdējās kontroles.

15. Laktāciju nepārtrauc un produktivitātes uzskaiti turpina, ja govs ir abortējusi līdz 152.grūsnības dienai, bet kaza − līdz 75.grūsnības dienai.

16. Govs vai kazas individuālās kontroles laikā:

16.1. veic kontrolizslaukumu, reģistrējot iegūto piena daudzumu katrā slaukšanas reizē 24 stundu laikā. Kontrolizslaukumu nosaka kilogramos ar vienu decimālzīmi. Piena daudzuma noteikšanai izmanto vienu no šādām metodēm:

16.1.1. sver ar neautomātiskajiem svariem (govju piena daudzuma noteikšanai izmanto neautomātiskos svarus, ar kuriem var nosvērt vismaz 10 kilogramu);

16.1.2. mēra tilpumu litros ar mērtraukiem (ar precizitāti līdz 0,1 litram) un pārrēķina rezultātu kilogramos, piemērojot koeficientu 1,028;

16.1.3. mēra ar slaukšanas iekārtu piena mērītājiem;

16.2. ņem kontrolizslaukuma piena paraugu.

17. Govju vai kazu individuālās kontroles lapā (turpmāk – kontroles lapa) pārraugs norāda:

17.1. ganāmpulka kontroles datumu (ja kontroli veic divas dienas, par kontroles dienu reģistrē otro dienu);

17.2. katras kontrolētās govs vai kazas piena parauga numuru;

17.3. katras kontrolētās govs vai kazas piena daudzumu no rīta, vakarā un pusdienā;

17.4. informāciju par citiem notikumiem (veterinārās karantīnas ierobežojumi ganāmpulkā, govju vai kazu masveida saslimšana, cietlaišanas datums, šo noteikumu 18.punktā minētie notikumi).

18. Ja ganāmpulka kontroles dienā nav veikta atsevišķas govs vai kazas individuālā kontrole un nav ņemts piena paraugs, pārraugs par to izdara atzīmi kontroles lapā un norāda attiecīgo iemeslu:

18.1. nepietiekams kontrolizslaukums:

18.1.1. govs piena izslaukums dienā ir mazāks par 3 kg;

18.1.2. kazas piena izslaukums dienā ir mazāks par 0,3 kg;

18.2. govs vai kazas meklēšanās, slimība, trauma;

18.3. govs vai kazas turēšanas apstākļu vai barošanas līdzekļu maiņa.

19. Ja kontrole neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, kontroles datos ir konstatētas kļūdas vai kontrole nav reģistrēta (turpmāk – neatbilstoša kontrole), veic atsevišķu govju vai kazu vai visa ganāmpulka atkārtotu kontroli 21 dienas laikā pēc neatbilstošās kontroles. Šādā gadījumā īpaši norāda kontroles veidu – R – atkārtota kontrole.

20. Atkārtotā kontrolē iegūtos kontroles datus reģistrē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un norāda atkārtotās kontroles datumu.

21. Atkārtotā kontrolē iegūtos kontroles datus iekļauj ražības aprēķinā, bet neatbilstošās kontroles datus aprēķinā neizmanto.

22. Ja ir veikta atkārtota kontrole, nākamo starpkontroļu periodu ganāmpulkam nosaka, sākot no neatbilstošās kontroles datuma.

23. Piena daudzuma noteikšanai izmanto nebojātus mērīšanas līdzekļus, kas ir pārbaudīti atbilstoši Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas (turpmāk – ICAR) vadlīnijām un atbilst minēto vadlīniju prasībām.

24. Piena daudzuma mērīšanas līdzekļus pārbauda institūcija, kas noslēgusi ar datu centru līgumu par datu apmaiņu un ICAR vadlīniju ievērošanu. Datu centrs informāciju par minētajām institūcijām ievieto savā tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā.

25. Piena daudzuma mērīšanas līdzekļa atbilstību ICAR vadlīnijām apliecina uzlīme, kurā šo noteikumu 24.punktā minētā institūcija ir norādījusi gadu un mēnesi, kad mērīšanas līdzeklis ir pārbaudīts, vai datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu vai normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.

III. Piena paraugu ņemšana, nosūtīšana un analīze

26. Piena laboratorija nodrošina:

26.1. konteinerus ar piena paraugu pudelītēm, kuru tilpums ir vismaz 45 mililitri;

26.2. konteinera pavaddokumentu;

26.3. konservantu un tā iepildīšanu piena paraugu pudelītēs.

27. Piena parauga ņemšanai izmanto graduētu pipeti vai šļirci ar uzgali, kausiņu vai slaukšanas iekārtu piena mērītājus.

28. Piena paraugu ņem uzreiz pēc slaukšanas, kamēr piens vēl ir silts. Pirms parauga ņemšanas pienu rūpīgi samaisa. Katrā slaukšanas reizē paraugu pudelītē iepilda vienādu piena daudzumu ar aprēķinu, ka kopējā parauga apjoms ir 35–45 mililitri.

29. Piena parauga pudelīti aizvāko, konservantam izšķīstot, samaisa, marķē un ievieto piena paraugu konteinerā. Konteineru glabā vēsā un citiem nepieejamā telpā.

30. Pirms piena paraugu nosūtīšanas piena laboratorijai pārraugs noformē konteinera pavaddokumentu. Pavaddokumentā norāda:

30.1. piena paraugu nosūtītāju un nosūtītāja sertifikāta vai apliecības numuru;

30.2. pirmā un pēdējā piena parauga ņemšanas datumu;

30.3. piena paraugu kopskaitu;

30.4. katra ganāmpulka pirmā un pēdējā piena parauga numuru;

30.5. piena paraugu nosūtīšanas datumu.

31. Piena paraugus, kontroles lapas un konteinera pavaddokumentus pārraugs četru dienu laikā pēc kontroles nosūta piena laboratorijai.

32. Piena laboratorija kontroles lapā norāda konteinera kodu.

33. Piena laboratorija nosaka olbaltumvielu, tauku saturu un somatisko šūnu skaitu pienā. Piena parauga tauku saturu un olbaltumvielu saturu nosaka procentos atbilstoši ICAR vadlīnijās noteiktajām metodēm.

34. Piena laboratorija iegūtos piena satura rādītājus un kontroles lapās norādītos datus reģistrē un elektroniski nosūta datu centram.

IV. Govju eksterjera vērtēšana

35. Eksterjeru vērtē visām pārraudzībā esošajām govīm pirmajā un trešajā laktācijā laikposmā no divdesmitās atnešanās dienas līdz ceturtā laktācijas mēneša beigām.

36. Ja pirms ganāmpulka pārraudzības uzsākšanas govis netika vērtētas, ganāmpulka īpašnieks nodrošina visu govju novērtēšanu laikposmā no divdesmitās atnešanās dienas līdz ceturtā laktācijas mēneša beigām.

37. Ja ganāmpulka īpašnieks ir ievedis govis no citas valsts vai iepircis no ganāmpulka, kurš nav pārraudzībā, viņš laikposmā no divdesmitās atnešanās dienas līdz ceturtā laktācijas mēneša beigām nodrošina visu ievesto un iepirkto govju novērtēšanu.

38. Govju eksterjeru vērtē ne vairāk kā divas reizes to dzīves laikā.

39. Eksperts eksterjera vērtēšanas datu ieguvei:

39.1. lineāri vērtē 17 eksterjera pazīmes (1.pielikums, 1.–17.pazīme), piešķirot punktus no 1 līdz 9;

39.2. mēra ar mērspieķi govs krustu augstumu un izsaka to centimetros;

39.3. norāda eksterjera kļūdas, izmantojot attiecīgo kodu (2.pielikums);

39.4. vērtē trīs eksterjera pazīmju grupas 90–100 punktu sistēmā (atbilstoši laktācijai). Pazīmju grupu kopvērtējuma iegūšanai katras pazīmju grupas vērtējumu reizina ar svara koeficientu, rezultātus summē un dala ar 100 (3.pielikums).

40. Eksperts govju eksterjera vērtēšanas datu reģistrēšanai:

40.1. pieprasa datu centram autorizētu pieeju datu centra tīmekļa vietnē esošajai ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzei (turpmāk – datubāze), kas ietilpst datu centra pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma";

40.2. izmanto eksterjera vērtēšanas protokolus datubāzē un 20 dienu laikā pēc novērtēšanas pievieno eksterjera vērtēšanas datus datubāzei.

41. Pārraugs vai ganāmpulka īpašnieks govīm, kurām novērtēts eksterjers:

41.1. ar svariem vai mērlenti nosaka govs dzīvmasu un izsaka to kilogramos;

41.2. slaukšanas laikā vizuāli vērtē piena atdeves ātrumu un pēc dzīvnieka izturēšanās slaukšanas un ēdināšanas laikā vizuāli vērtē govs temperamentu, piešķirot punktus no 1 līdz 9 (1.pielikums, 18. un 19.pazīme).

42. Govju dzīvmasu nosaka, kā arī piena atdeves ātrumu un govju temperamentu vērtē šo noteikumu 35., 36. un 37.punktā norādītajā laikposmā.

43. Pārraugs vai ganāmpulka īpašnieks govju dzīvmasas, piena atdeves ātruma un govs temperamenta vērtēšanas datus reizi gadā nosūta datu centram.

V. Kazu eksterjera vērtēšana

44. Eksterjeru vērtē visām pārraudzībā esošajām kazām pirmajā vai otrajā laktācijā laikposmā no divdesmitās atnešanās dienas līdz septītā laktācijas mēneša beigām.

45. Kazu eksterjeru vērtē vienu reizi tās dzīves laikā.

46. Ja pirms ganāmpulka pārraudzības uzsākšanas kazas netika vērtētas, ganāmpulka īpašnieks nodrošina visu pirmās un otrās laktācijas kazu novērtēšanu laikposmā no divdesmitās atnešanās dienas līdz septītā laktācijas mēneša beigām.

47. Ja ganāmpulka īpašnieks ir ievedis kazas no citas valsts vai iepircis no ganāmpulka, kurš nav pārraudzībā, viņš laikposmā no divdesmitās atnešanās dienas līdz septītā laktācijas mēneša beigām nodrošina visu pirmās un otrās laktācijas ievesto un iepirkto kazu novērtēšanu.

48. Eksperts eksterjera vērtēšanas datu ieguvei:

48.1. lineāri vērtē deviņas eksterjera pazīmes (4.pielikums, 1.–10.pazīme), piešķirot punktus no 1 līdz 9;

48.2. ar mērlenti mēra kazas krūšu apkārtmēru un pupu garumu;

48.3. norāda eksterjera kļūdas, izmantojot attiecīgo kodu (5.pielikums).

49. Eksperts kazu eksterjera vērtēšanas datu reģistrēšanai izmanto veidlapas, ko sagatavojusi attiecīgās šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija, kurai piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību, un 20 dienu laikā pēc novērtēšanas eksterjera vērtēšanas veidlapas nosūta minētajai organizācijai.

50. Organizācija glabā eksterjera vērtēšanas datus.

VI. Kontroles datu un eksterjera vērtēšanas datu uzskaite

51. Kontroles datu reģistrācijai datu centrs izsniedz ganāmpulka īpašniekiem kontroles lapas. Kontroles lapā norāda vismaz šādu informāciju:

51.1. datus par ganāmpulku:

51.1.1. ganāmpulka īpašnieku (personas vārdu, uzvārdu vai nosaukumu);

51.1.2. ganāmpulka numuru;

51.1.3. novietnes numuru un adresi;

51.2. datus par ganāmpulka kontroli:

51.2.1. slaukšanas grupas numuru;

51.2.2. iepriekšējās kontroles datumu;

51.2.3. pieļaujamo nākamās kontroles periodu;

51.3. datus par pārraudzības veicēju:

51.3.1. vārdu, uzvārdu;

51.3.2. sertifikāta vai apliecības numuru;

51.4. govs vai kazas identifikācijas numuru un vārdu;

51.5. govs vai kazas fizioloģisko stāvokli.

52. Kontroles datu uzskaitei datu centrs:

52.1. pievieno datubāzei no piena laboratorijas saņemtos kontroles lapās norādītos kontroles datus;

52.2. apkopo un apstrādā kontroles datus atbilstoši šādām prasībām:

52.2.1. kontrolizslaukuma rādītāji atbilst šādām normām:

52.2.1.1. govīm minimālais izslaukums ir 3 kg, maksimālais – 99,9 kg;

52.2.1.2. kazām minimālais izslaukums ir 0,3 kg, maksimālais – 30 kg;

52.2.2. tauku saturs pienā ir:

52.2.2.1. govīm minimālais – 1,5 %, maksimālais – 9 % (ja standarta tauku saturs pienā ir vairāk nekā 5 %, minimālais tauku saturs pienā ir 2 %, maksimālais – 12 %);

52.2.2.2. kazām minimālais – 2 %, maksimālais – 9 %;

52.2.3. olbaltumvielu saturs pienā ir:

52.2.3.1. govīm minimālais – 1 %, maksimālais – 7 % (ja standarta olbaltumvielu saturs pienā ir vairāk nekā 5 %, minimālais olbaltumvielu saturs pienā ir 1 %, maksimālais – 9 %);

52.2.3.2. kazām minimālais – 1 %, maksimālais – 7 %;

52.2.4. ja kontroles rādītāji vismaz vienā sastāvdaļā (izslaukums, tauku saturs, olbaltumvielu saturs) neatbilst šo noteikumu 52.2.1., 52.2.2. vai 52.2.3.apakšpunktā minētajām prasībām, tos uzskata par nederīgiem un ražības aprēķinā neizmanto;

52.2.5. laktācija ir normāla, ja tā ilgst vismaz 240 dienu. Govs un kazas standartražību aprēķina, ņemot vērā ražības rādītājus līdz trīssimt piektajai dienai ieskaitot;

52.2.6. ja govīm un kazām, kurām laktācija nav sasniegusi trīssimt piekto slaukšanas dienu, starpkontroļu periods ir ilgāks par 74 dienām, aprēķināto ražību standartražības aprēķināšanā (nestandarta laktācija) neizmanto;

52.3. nosūta ganāmpulka īpašniekam kontroles datu apstrādes rezultātus. Ar ganāmpulka īpašnieka rakstisku piekrišanu kontroles datu apstrādes rezultātus var izsniegt pārraugam;

52.4. katru gadu līdz 1.aprīlim sagatavo pārraudzības datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības gadu un ievieto to savā tīmekļa vietnē;

52.5. pamatojoties uz virspārraudzības rezultātiem un pārraudzības veicēja sniegto informāciju, pievieno kontroles datu ierakstiem īpašu atzīmi, kas aizliedz šo kontroles datu izmantošanu ražības aprēķinos, un pārrēķina atbilstošo laktāciju ražību;

52.6. reizi mēnesī veic pārraudzības datubāzes riska faktoru analīzi;

52.7. aptur ganāmpulka pārraudzību, ja trīs mēnešus nav saņemti ganāmpulka pārraudzības dati;

52.8. nodrošina to ICAR vadlīniju sadaļu pieejamību latviešu valodā, kas attiecas uz piena laboratorijām un piena daudzuma mērīšanas līdzekļu pārbaudi.

53. Datu centrs, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības par datu aizsardzību, pēc pieprasījuma nodrošina ganāmpulka īpašniekam un pārraugam autorizētu pieeju datubāzei ganāmpulka kontroles datu apskatei.

54. Govju eksterjera vērtēšanas datu uzskaitei datu centrs:

54.1. ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības par datu aizsardzību, nodrošina ekspertam autorizētu pieeju datubāzei datu pievienošanai;

54.2. nodrošina ekspertam pieejamu informāciju par vērtējamām ganāmpulka govīm datu centra tīmekļa vietnē;

54.3. glabā eksterjera vērtēšanas datus un izmanto tos ciltsvērtības noteikšanai.

VII. Virspārraudzība

55. Virspārraudzību veic, ņemot vērā datu centra datubāzes riska faktoru analīzi.

56. Virspārraudzības laikā:

56.1. pārbauda, vai govis un kazas ir apzīmētas normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā;

56.2. pārbauda, vai kontroles dati ir iegūti un kontroles datu uzskaite veikta atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

56.3. salīdzina pārraudzībā aprēķināto noteiktā periodā govju ganāmpulkā iegūto kopējo piena daudzumu ar datu centra piena kvotu reģistrā uzrādīto izpildītās kvotas apjomu;

56.4. vērtē izslaukuma dinamiku pa mēnešiem govīm un kazām un noskaidro iemeslus, ja atbilstošajai izslaukuma dinamikas līknei ir būtiskas novirzes no standarta izslaukuma dinamikas līknes;

56.5. ja nepieciešams, atkārtoti ņem piena paraugu triju dienu laikā pēc ganāmpulka pārraudzības, lai noteiktu piena saturu un piena daudzumu.

57. Datu centrs:

57.1. līdz brīdim, kad tiek sakārtots pārraudzības darbs ganāmpulkā, aptur pārraudzības datu reģistrāciju vai anulē pārraudzības datus un aptur to reģistrāciju, ja dati nav iegūti saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

57.2. pieprasa govju ganāmpulka īpašniekam skaidrojumu, ja pārraudzībā aprēķinātais ganāmpulka kopējā piena daudzums noteiktā laikposmā par vairāk nekā 30 % atšķiras no datu centra piena kvotu reģistrā uzrādītā izpildītās kvotas apjoma.

VIII. Pārrauga, eksperta un ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi

58. Pārraugam ir tiesības:

58.1. pārbaudīt piena paraugu ņemšanas un piena daudzuma noteikšanas pareizību, ja ganāmpulkā pārraudzību veic saskaņā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto metodi;

58.2. pārbaudīt ganāmpulkā izmantojamo pārraudzības aprīkojumu;

58.3. pieprasīt, lai ganāmpulka īpašnieks nodrošina pārraudzības darbam nepieciešamos apstākļus.

59. Pārraugam ir pienākums:

59.1. ievērot pārraudzības nosacījumus un noteiktajā termiņā precīzi sniegt informāciju;

59.2. iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā ziņojumu par pārkāpumiem ganāmpulkā.

60. Ekspertam ir tiesības:

60.1. iegūt datu centra tīmekļa vietnē informāciju par tām ganāmpulka govīm, kurām jāveic eksterjera vērtēšana;

60.2. iekļaut datubāzē un saņemt tikai tos datus, kas attiecas uz viņa darbību;

60.3. informēt ganāmpulka īpašnieku par govju vai kazu neatbilstību eksterjera vērtēšanas nosacījumiem.

61. Ekspertam ir pienākums ievērot eksterjera vērtēšanas nosacījumus un noteiktajā termiņā sniegt informāciju.

62. Ganāmpulka īpašniekam ir tiesības:

62.1. pieprasīt no pārrauga atkārtotu paraugu ņemšanu un to nosūtīšanu analīzei, ja datu ticamība ir apšaubāma;

62.2. saņemt pārrauga konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar pārraudzību;

62.3. saņemt no datu centra informāciju par pārraudzības rezultātiem.

63. Ganāmpulka īpašniekam ir pienākums:

63.1. iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā ziņojumu par pārkāpumiem pārraudzības darbā;

63.2. nekavēt govju un kazu virspārraudzību un pārraudzības darba kontroli;

63.3. vienoties ar pārraugu par govs dzīvmasas noteikšanu, piena atdeves ātruma un temperamenta vērtēšanu govju ganāmpulkā (ja to nedara pats ganāmpulka īpašnieks);

63.4. pildīt pārrauga norādījumus attiecībā uz piena paraugu ņemšanu un piena daudzuma noteikšanu, ja ganāmpulkā pārraudzību veic saskaņā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto metodi;

63.5. pārraudzībā izmantot šo noteikumu 23.punktā minētajām prasībām atbilstošus piena daudzuma mērīšanas līdzekļus;

63.6. nekavējoties sniegt pieprasīto informāciju pārraugam, datu centram un Pārtikas un veterinārajam dienestam;

63.7. atkārtoti iesniegt datu centrā šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto iesniegumu, ja mainās tajā norādītā informācija.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.547
Vērtējamās govju eksterjera pazīmes un to optimālās izpausmes

Nr.p.k.

Eksterjera pazīmes

Eksterjera pazīmju izpausmes diapazoni un vērtējuma punkti

minimālais (1)

maksimālais (9)

optimālais punktu skaits

1.

Piena tips

rupjš

smalks

6

2.

Ķermeņa dziļums

sekls

dziļš

7

3.

Krūšu platums

šaurs

plats

9

4.

Krustu platums

šaurs

plats

9

5.

Krustu slīpums

pacelts

nolaidens

5

6.

Pakaļkājas sānskatā

stāvas

zobenveida

5

7.

Pakaļkājas no aizmugures

satuvinātas

paralēlas

9

8.

Nagu leņķis

slīps

stāvs

5

9.

Tesmeņa priekšdaļa

īsa

gara

9

10.

Tesmeņa dziļums

dziļš

sekls

5

11.

Tesmeņa aizmugurējais augstums

mazs

liels

9

12.

Tesmeņa aizmugurējais platums

šaurs

plats

9

13.

Centrālā saite

vāja

stingra

6

14.

Tesmeņa pieslēgums

vājš

ciešs

9

15.

Pupu garums

īss

garš

5

16.

Aizmugurējo pupu izvietojums

attālināts

ciešs

5

17.

Priekšējo pupu izvietojums

attālināts

ciešs

5

18.

Piena atdeves ātrums

lēni

ļoti ātri

6

19.

Temperaments

ļoti nervozs

flegmatisks

5

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.547
Govju eksterjera kļūdu un kodu saraksts

Nr.p.k.

Eksterjera kļūda

Kods

1.

Smaga galva

1

2.

Īss kakls

2

3.

Seklas krūtis

3

4.

Iežmauga aiz lāpstiņām

4

5.

Vāji sietas lāpstiņas

5

6.

Ieliekusies mugura

6

7.

Nelīdzena mugura

7

8.

Karpveida mugura

8

9.

Vāja josta

9

10.

Īss krusts

10

11.

Šauri sēdes kaulu pauguri

11

12.

Jumtveida krusts

12

13.

Pacelta astes sakne

13

14.

Nolaidena astes sakne

14

15.

Izvērstas priekškājas

16

16.

Vāji vēzīši

17

17.

Šauri nagi

18

18.

Resni pupi

20

19.

Smalki pupi

21

20.

Pudeļveida pupi

22

21.

Gari priekšējie pupi

23

22.

Papildu pupi

25

23.

Satuvināti pupi

26

24.

Patvaļīga piena izplūšana

27

25.

Ceturkšņu atrofija

28

26.

Slīpa tesmeņa apakšējā mala

30

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.547
Govs eksterjera pazīmju grupas, maksimālais iegūstamo punktu skaits laktācijā un pazīmju svara koeficienti

Nr.p.k.

Vērtējamo eksterjera pazīmju grupa

Maksimālais punktu skaits laktācijā

Svara koeficients

1.laktācija

2.laktācija

3.laktācija un vecākas

1.

Govs vispārējais izskats un attīstība

90

95

100

30

2.

Kājas un nagi

90

95

100

20

3.

Tesmenis

90

95

100

50

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.547
Vērtējamās kazu eksterjera pazīmes un to optimālās izpausmes

Nr.p.k.

Eksterjera pazīme

Eksterjera pazīmju izpausmes diapazoni un vērtējuma punkti

minimālais (1)

maksimālais (9)

optimālais punktu skaits

1.

Tesmeņa priekšdaļa

īsa

gara

9

2.

Tesmeņa pamatne

slīpa

taisna

9

3.

Tesmeņa novietojums pret lecamo locītavu

dziļš

sekls

7

4.

Pupu forma

resni

smalki

5

5.

Pupu izvietojums pret zemi

slīps

stāvs

5

6.

Pupu izvietojums

plats

šaurs

5

7.

Tesmeņa aizmugurējā forma

vāja

izteikta

5

8.

Tesmeņa aizmugurējais pieslēgums

šaurs

plats

9

9.

Pakaļkāju stāvotne

satuvināta

taisna

9

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.547
Kazu eksterjera kļūdu un kodu saraksts

Nr.p.k.

Eksterjera kļūda

Kods

1. Smaga galva

1

2. Īss kakls

2

3. Šauras krūtis

3

4. Iežmauga aiz lāpstiņām

4

5. Ieliekusies mugura

5

6. Karpveida mugura

6

7. Satuvinātas lecamās locītavas

7

8. Izvērstas priekškājas

8

9. Vāji vēzīši

9

10. X veida pakaļkājas

10

11. Papildu pupi

11

12. Patvaļīga piena izplūšana

12

13. Tesmeņa daļas atrofija

13

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 547Pieņemts: 05.07.2011.Stājas spēkā: 13.07.2011.Zaudē spēku: 08.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 12.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
232897
{"selected":{"value":"10.09.2011","content":"<font class='s-1'>10.09.2011.-07.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.09.2011","iso_value":"2011\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2011.-07.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2011","iso_value":"2011\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2011.-09.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.09.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)