Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Valsts kontroles

Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums

Nr.5.1-2-17, Nr.5.1-2-17a Rīgā 1997.gada 9.maijā

1997.gada 23.aprīļa kolēģijas sēdes turpinājums

Par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Rīgas osta" finansiāli saimniecisko darbību un Likuma par ostām izpildi Rīgā

Kolēģijas sēdē piedalījās: kolēģijas priekšsēdētājs - departamenta direktora p.i.V.Grasis, kolēģijas locekļi: J.Āboliņš, L.Ceimere, Dz.Levrence, V.Vilciņš; Valsts kontroles revidenti R.Līce, Ā.Jubele,

uzaicinātie: Rīgas Domes pārstāvis, Rīgas ostas valdes priekšsēdētājs M.Purgailis, Satiksmes ministrijas valsts sekretārs U.Pētersons, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis G.Drunka, Ekonomikas ministrijas pārstāvis I.Feiferis, Latvijas Attīstības aģentūras pārstāve E.Lielā, p/u "Rīgas osta" pārvaldnieka p.i.Dumpenieks, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību lietu pārvaldes Finansu informācijas daļas vecākā referente S.Strupule, Rīgas Domes Finansu departamenta Īpašuma konversijas pārvaldes priekšniece E.Leitāne.

Izskatot revīzijas materiālus, uzklausot pieaicināto paskaidrojumus, kā arī izskatot un izvērtējot Rīgas domes pārstāvja, Rīgas ostas valdes priekšsēdētāja M.Purgaiļa, LR Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas iesniegtos paskaidrojumus, kolēģija

konstatēja:

1. Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums "Rīgas osta" (p/u "Rīgas osta") izveidots, pamatojoties uz Rīgas pilsētas TDP IK 18.06.1992. lēmumu Nr.83 un Rīgas pilsētas TDP 19.06.1992. lēmumu Nr.23/229, reorganizējot Rīgas pilsētas TDP IK struktūrvienību - Rīgas ostas administrāciju. LR Uzņēmumu reģistrā p/u "Rīgas osta" reģistrēts 09.07.1992. ar Nr.000306890. Uzņēmuma statūtos noteiktais pamatkapitāls - rbļ.140 tūkstoši (Ls 700).

2. Savas pastāvēšanas laikā p/u "Rīgas osta" mainījis pamatkapitālu bez saskaņošanas ar Rīgas Domi, pretēji LR Finansu ministrijas 14.01.1994. norādījumiem Nr.02-5/29 par gada pārskatiem. 1995.gada pārskatā tas ir Ls 105 665.

3. Rīgas Dome nav izpildījusi 22.06.1994. (spēkā no 26.07.1994.) Likuma par ostām prasības līdz 01.08.1994. izveidot Rīgas ostas pārvaldi. Iestādes, juridiskas personas izveidošanai nav noteikta tās nošķirtā manta, tai nav patstāvīgas bilances un tā nav reģistrējusies kā nodokļu maksātāja.

4. Rīgas Dome nav darbojusies un LR Satiksmes ministrija, kuras pārraudzībā jābūt izveidojamai Rīgas ostas pārvaldei, nav uzraudzījusi, lai pilnībā tiktu izpildītas Likuma par ostām prasības. Pieņemtie lēmumi un izstrādātie dokumenti neatbilst LR likumu un LR MK normatīvo dokumentu prasībām.

4.1. 02.08.1994. Rīgas Dome ar lēmumu Nr.87 ieceļ ostas valdi un uzdod p/u "Rīgas osta" pildīt izpildaparāta funkcijas. Līdz ar to tika radīta LR likumos neparedzēta institūcija, kad iestādes, juridiskas personas sastāvā tiek iekļauta cita juridiskas persona - uzņēmums, kuram savā darbībā jāievēro likuma "Par pašvaldības uzņēmumu" prasības.

4.2. 13.01.1995. ieceltā Rīgas ostas valde apstiprina veidojamās iestādes pamatdokumentu - Rīgas ostas pārvaldes nolikumu, kurš reglamentē ostas darbības principus un pārvaldes kārtību. Nolikuma 6.punktā atbilstoši LR MK apstiprinātajam (20.06.1995.) ostas pārvaldes paraugnolikumam noteikts, ka Rīgas ostas pārvalde ir bijušā p/u "Rīgas osta" tiesību un saistību pārmantotāja. Nolikuma prasības nav izpildītas.

4.3. 14.05.1996. Rīgas Dome apstiprina citu Rīgas ostas pārvaldes nolikumu, kurā atkārtoti uzdots nedz likvidētajam, nedz reorganizētajam p/u "Rīgas osta" pildīt izpildaparāta funkcijas, šādi radot 4.1.punktā aprakstīto situāciju. Nav izpildītas Likuma par ostām 7.1.panta, kā arī LR MK apstiprinātā paraugnolikuma 5.punkta prasības.

5. Faktiski Rīgas ostu apsaimnieko un pārvalda p/u "Rīgas osta", kurš ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, tam ir savi statūti, kas nav grozīti sakarā ar Rīgas Domes un tās ieceltās Rīgas ostas valdes lēmumiem, un tas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatus kā pašvaldības uzņēmums.

6. P/u "Rīgas osta" finansiāli saimnieciskajā darbībā un grāmatvedības uzskaitē konstatēti pārkāpumi.

6.1. Nav pilnībā ievēroti LR MK 07.11.1995. noteikumi Nr.339. P/u "Rīgas osta" nav izstrādāts un pārvaldnieka apstiprināts grāmatvedības dokumentu apgrozības apraksts (shēma).

6.2. Nav veikta nepabeigtās celtniecības inventarizācija, līdz ar to nav izpildīts LR Finansu ministrijas 06.09.1993. norādījumu Nr.832 3.2.9.punkts, kas paredz, ka nepabeigtās celtniecības darbus un to apjomu inventarizācijas gaitā nosaka, pārbaudot dabā tā apmaksāto daļu.

6.3. Pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 01.01.1996. faktiskie debitoru parādi ir Ls 405 252,69, bilancē uzrādīts - Ls 14 045, attiecīgi faktiskās kreditoru parādu summas - Ls 135 217,07, uzrādīts - Ls 15 066.

6.4. P/u "Rīgas osta" 1995.un 1996.gadā nav maksājis budžetā uzņēmuma ienākuma nodokli, nepamatoti piemērojot sev bezpeļņas organizācijas darbības principus. Likumā par ostām šis noteikums attiecas tikai uz ostas pārvaldi, kura nav izveidota.

6.5. P/u "Rīgas osta" apmaksājis komandējuma izdevumus vairākām personām, kuras nestrādā šajā uzņēmumā, par kopējo summu Ls 2 489,46.

6.6. Neizveidotās Rīgas ostas pārvaldes Rīgas ostas valdes locekļiem kopš Korupcijas novēršanas likuma 12.panta un pārejas noteikumu 6.panta stāšanās spēkā (no 01.08.1996.) nelikumīgi no pašvaldības uzņēmuma līdzekļiem izmaksāti Ls 59 372,17 (piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi lati septiņpadsmit santīmi).

6.7. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 64.pantu, Rīgas Domes priekšsēdētājs M.Purgailis nebija tiesīgs ieņemt Rīgas ostas valdes priekšsēdētāja amatu.

Kolēģija nolēma:

1. Slēgt revīzijas Nr.5.1-2-17 un papildrevīzijas Nr.5.1-2-17a lietas.

2. Informēt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ka Rīgas Dome nav izpildījusi Likuma par ostām prasības - nav izveidojusi Rīgas ostas pārvaldi kā iestādi, juridisku personu.

3. Uzdot Rīgas Domei izpildīt Likuma par ostām prasības un novērst Korupcijas novēršanas likuma pārkāpumus Rīgas ostā. Par paveikto informēt Valsts kontroli līdz 01.07.1997.

4. LR Finansu ministrijai izskatīt jautājumu par pašvaldības uzņēmuma "Rīgas osta" nepamatotu piemērošanu sev Likumā ar ostām noteiktos bezpeļņas organizācijas principus, kuri attiecināmi uz neizveidoto Rīgas ostas pārvaldi. Par paveikto informēt Valsts kontroli līdz 01.07.1997.

5. Noteikt uzrēķinu pašvaldību uzņēmumam "Rīgas osta" par summu Ls 61 861,63, tai skaitā:

- Ls 2 489,46 par nelikumīgi apmaksātiem komandējumiem personām, kuras nestrādā p/u "Rīgas osta";

- Ls 59 372,17 par nelikumīgi no pašvaldības uzņēmuma līdzekļiem izmaksāto atalgojumu neizveidotās Rīgas ostas pārvaldes Rīgas ostas valdes locekļiem - valsts amatpersonām, uz kurām attiecināmas Korupcijas novēršanas likuma 5., 12. un pārejas noteikumu 6.panta normas.

6. Izdalīt atsevišķā lietvedībā un veikt revīziju par zemes nomu Rīgas ostas teritorijā.

7. Kolēģijas lēmumu un pārbaudes materiālus nosūtīt LR Ģenerālprokuratūrai izvērtēšanai.

8. Kolēģijas lēmumu nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, LR Satiksmes ministrijai, LR Finansu ministrijai, Latvijas Attīstības aģentūrai, LR Ekonomikas ministrijai, Rīgas Domei un p/u "Rīgas osta".

Kolēģijas lēmumu, pamatojoties uz likumu "Par Valsts kontroli", var pārsūdzēt Valsts kontroles padomē mēneša laikā kopš tā paziņošanas dienas.

Kolēģijas priekšsēdētājs, departamenta direktora p.i. V.Grasis

Kolēģijas locekļi: J.Āboliņš, L.Ceimere, Dz.Levrence, V.Vilciņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Rīgas osta" finansiāli saimniecisko darbību un Likuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1–2–17, 5.1–2–17aPieņemts: 09.05.1997.Stājas spēkā: 09.05.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128/129, 27.05.1997.
208760
09.05.1997
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)