Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.787

Rīgā 2008.gada 22.septembrī (prot. Nr.67 13.§)
Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. samaksas aprēķināšanas un maksāšanas kārtību par īpašumā piešķirto zemi;

1.2. kārtību, kādā pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas veic priekšapmaksu privatizācijas sertifikātos atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai (turpmāk – priekšapmaksa);

1.3. kārtību, kādā valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk – banka) paziņo par personu veikto priekšapmaksu.

2. Samaksu par īpašumā piešķirto zemi aprēķina Valsts zemes dienests. Samaksas apmēru, ņemot vērā šo noteikumu 6.punkta nosacījumus, aprēķina atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai, kas noteikta dienā, kad persona Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā iesniegusi iesniegumu par zemes piešķiršanu īpašumā par maksu, un atbilstoši mežaudzes vērtībai.

3. Bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam samaksu par izpērkamās zemes platību aprēķina, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjauno īpašuma tiesības, un tā pārsniedz pieļaujamās nesaistes robežas.

4. Šo noteikumu 3.punktā minētajā gadījumā samaksu par īpašumā piešķirto zemi aprēķina kā starpību starp kadastrālajā uzmērīšanā noteikto zemes platību un zemes platību, uz kuru atjauno īpašuma tiesības. Zemes platības atšķirības pieļaujamās nesaistes robežu aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu.

5. Samaksu par īpašumā piešķirto zemi aprēķina rudzu vienī­bās, euro un privatizācijas sertifikātos.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1397)

6. Pagasta padome vai novada dome (turpmāk – pašvaldība) nosaka samaksas apmēra samazinājumu, ņemot vērā likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos18.panta trešajā daļā minētos nosacījumus. Samaksas samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst pārsniegt 25 procentus, bet kopējais samazinā­jums – 75 procentus. Samaksas apmēra samazinājumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto kārtību.

7. Zemes ieguvējs aprēķināto zemes izpirkšanas (pirkšanas) summu (pilnā apmērā vai tās daļu) pirms zemes izpirkuma (pirkuma) līguma parakstīšanas iemaksā bankā.

8. Par nesamaksāto zemes izpirkuma (pirkuma) samaksas daļu maksājami likumiskie procenti.

9. Zemes izpirkuma (pirkuma) maksājumus bankas noteiktajos termiņos un kārtībā var veikt:

9.1. skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu;

9.2. privatizācijas sertifikātos (arī īpašuma kompensācijas sertifikātos).

10. Zemes lietotājam ir tiesības veikt priekšapmaksu. Ja zemes lietotājs veic priekšapmaksu, šo noteikumu 6.punktā minētais samaksas apmēra samazinājums netiek aprēķināts.

11. Banka katrai administratīvajai teritorijai atver privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu, kurā zemes lietotājs ieskaita attiecīgo priekšapmaksu. Par atvērtajiem kontiem banka paziņo Valsts zemes dienestam.

13. Pēc zemes lietotāja pieprasījuma Valsts zemes dienests izsniedz izziņu atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifi­kātu izmantošanas pabeigšanas likuma 32.panta piektajai daļai (turpmāk – izziņa). Izziņu izsniedz kopā ar pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kurai ir zemes vienības izpirkuma tiesības, kā arī konta numuru, kurā pārskaitāmi privatizācijas sertifikāti, un pārskaitāmo privatizācijas sertifikātu skaitu.

14. Ja zemes lietotājs pieprasījumu Valsts zemes dienestam ir nosūtījis elektroniski vai ir izteicis lūgumu izziņu saņemt elektroniski, zemes lietotājs pieprasījumā norāda kredītiestādi, kurā ir atvērts privatizācijas sertifikātu konts. Ja privatizācijas sertifikātu konts nav atvērts, pieprasījumā norāda kredītiestādi un tās filiāli vai apkalpošanas centru, kurā minētais konts tiks atvērts.

15. Ja Valsts zemes dienests izziņu zemes lietotājam nosūta elektroniski, Valsts zemes dienests minēto izziņu un pavadvēstuli nosūta arī bankai. Ja zemes lietotājs norādījis, ka privatizācijas sertifikātu konts ir atvērts vai tiks atvērts akciju sabiedrībā “Latvijas Krājbanka”, Valsts zemes dienests izziņu un pavadvēstuli vienlaikus nosūta gan bankai, gan akciju sabiedrībai “Latvijas Krājbanka”. Ja privatizācijas sertifikātu konts nav atvērts, Valsts zemes dienests norāda zemes lietotāja pieprasījumā minēto kredīt­iestādes filiāli vai apkalpošanas centru.

16. Ja izziņa izsniegta papīra formā, zemes lietotājs, veicot priekšapmaksu, uzrāda kredītiestādei izziņu un pavadvēstuli. Kredītiestāde izziņā un pavadvēstulē minētās ziņas reģistrē konta lietā. Ja izziņa izsniegta elektroniski, kredītiestāde konta lietā reģistrē no Valsts zemes dienesta saņemto paziņojumu vai pievieno konta lietai apliecinātu elektroniskā dokumenta kopiju papīra formā.

17. Persona var veikt priekšapmaksu tikai no sava privatizācijas sertifikātu konta.

18. Priekšapmaksas izpildi apliecina pārveduma uzdevums. Pārveduma uzdevumā norāda maksātāja privatizācijas sertifikātu konta numuru, par attiecīgo zemesgabalu pārskaitīto sertifikātu skaitu un mērķi – priekšapmaksa, kā arī Valsts zemes dienesta izsniegtās izziņas datumu un numuru.

19. Persona, kura veikusi priekšapmaksu, iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā šo noteikumu 18.punktā minēto pārveduma uzdevumu.

20. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa pēc pārveduma uzdevuma saņemšanas ieraksta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā informāciju par veikto priekšapmaksu.

21. Banka priekšapmaksai iemaksātos privatizācijas serti­fikātus dzēš tāpat kā par zemes izpirkumu saņemtos privatizācijas sertifikātus.

22. Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji un juridiskas personas papildus šo noteikumu 16.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz bankā vietējās pašvaldības vai zemes komisijas lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā.

23. Banka līdz 2008.gada 30.oktobrim nosūta Valsts zemes dienestam informāciju par personu veikto priekšapmaksu. Informācijā norāda ziņas par izpērkamo (pērkamo) zemesgabalu, personu, kas veikusi priekšapmaksu, kā arī pārskaitīto sertifikātu skaitu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.787
Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība

1. Aprēķināto samaksu par lietošanā piešķirto zemi var samazināt šā pielikuma 2.punktā minētajā apmērā, ja nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir: lauksaimniecības zeme, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme, individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme un ražošanas objektu apbūves zeme.

2. Aprēķināto samaksu par lietošanā piešķirto zemi var samazināt (ņemot vērā attiecīgās zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā) divu procentu apmērā par katru pilnu gadu, sākot no dienas, kad zeme piešķirta lietošanā, kā arī ņemot vērā zemes īpašuma pieprasītāja darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē, šādā apmērā:

(% no aprēķinātās samaksas summas)

Nr. p.k.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Aprēķinātā samaksas summa (rudzu vienībās – tonnās)

Samazinājums
par katru lauksaimniecībā un mežsaimniecībā
nostrādāto darba gadu

Samazinājums, ņemot vērā nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē

divi

trīs un vairāk

1.

Lauksaimniecības zeme, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

līdz 10

10,1–25

25,1–50

50,1–100

vairāk par 100

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

15

12

9

6

3

25

22

17

12

6

2.

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, ražošanas objektu apbūves zeme

neatkarīgi no summas

3,0

15

25

3. Darba stāžs lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir zemes īpašuma pieprasītāja nostrādātie darba gadi lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos, organizācijās un iestādēs vai ražošanas uzņēmumos, kuri apkalpo šīs nozares (meliorācija, agroķīmija, agroapgāde), kā arī zemnieku saimniecībās.

4. Šā pielikuma normas nepiemēro, ja veic priekšapmaksu.

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 787Pieņemts: 22.09.2008.Stājas spēkā: 10.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 09.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
182146
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2008","iso_value":"2008\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2008.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)