Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.611

Rīgā 2006.gada 25.jūlijā (prot. Nr.39 22.§)
Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtību.

2. Par noteikumu ievērošanu atbildīgs ir ārstniecības iestādes vadītājs.

3. Ārstniecības persona, kura sniedz dzemdību palīdzību, aizpilda medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību.

II. Dzemdību palīdzības nodrošināšana grūtniecības periodā

3.1 Ultrasonogrāfiskus izmeklējumus grūtniecei veic saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumā minētajām prasībām.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.41 redakcijā)

4. Dzemdību palīdzību grūtniecības periodā atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam sniedz viena no šādām ārstniecības personām:

4.1. ginekologs (dzemdību speciālists);

4.2. ģimenes ārsts vai vecmāte, ja grūtniecība norit fizioloģiski.

5. Ginekologs (dzemdību speciālists), vecmāte vai ģimenes ārsts izvērtē grūtniecības un dzemdību risku un nosaka, kura no šo noteikumu 4.punktā minētajām ārstniecības personām veiks turpmāko grūtnieces aprūpi:

5.1. pirmā apmeklējuma laikā;

5.2. jebkurā citā grūtniecības periodā, ja ir parādījušies vai ir apzināti kādi grūtniecības riska faktori.

III. Dzemdību palīdzības nodrošināšana dzemdībās

5.1 Iestājoties ārstniecības iestādē dzemdību palīdzības saņemšanai, grūtniece iesniedz:

5.1 1. mātes pasi atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedību;

5.1 2. grūtniecības laikā veikto ultrasonogrāfisko un imūnhematoloģisko izmeklējumu rezultātu oriģinālus;

5.1 3. radiologa diagnosta atzinumu par tās personas plaušu veselības stāvokli, kas piedalīsies dzemdībās, ja grūtniece izvēlas ģimenes dzemdības.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.41 redakcijā)

6. Dzemdību palīdzības sniegšanu atbilstoši individuālajām medicīniskajām indikācijām un kompetencei nodrošina šādas ārstniecības personas:

6.1. stacionārā ārstniecības iestādē, kura atbilst prasībām, kas normatīvajos aktos noteiktas ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām:

6.1.1. ginekologs (dzemdību speciālists);

6.1.2. vecmāte;

6.1.3. anesteziologs, reanimatologs;

6.1.4. neonatologs vai pediatrs, kurš apguvis apmācības kursu jaundzimušā primārajā reanimācijā un veselības stāvokļa stabilizēšanā;

6.2. plānotās ārpusstacionāra dzemdībās - ārstniecības iestādē strādājošs ginekologs (dzemdību speciālists) vai vecmāte.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.41)

7. Šo noteikumu 6.punktā minētā ārstniecības persona sniedz pilnīgu un saprotamu informāciju par dzemdību norisi un iespējamiem sarežģījumiem.

8. Ja grūtniece izvēlas plānotas ārpusstacionāra dzemdības:

8.1. ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, kas sniedz dzemdību palīdzību plānotās ārpusstacionāra dzemdībās, noslēdz rakstisku līgumu ar grūtnieci. Līgums apliecina, ka grūtniece ir saņēmusi pilnīgu un saprotamu informāciju par nepieciešamo dzemdību vidi, dzemdību būtību, iespējamiem sarežģījumiem mātei un bērnam dzemdībās un pēcdzemdību periodā, riska faktoriem, paredzamo rīcību, kā arī pakalpojuma samaksas nosacījumiem;

8.2. ārstniecības persona, kura sniedz dzemdību palīdzību plānotās ārpus­stacionāra dzemdībās, ievēro šādus nosacījumus:

8.2.1. nodrošina obligāto aprīkojumu plānotu ārpusstacionāra dzemdību vadīšanai atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

8.2.2. konstatējot indikācijas dzemdētājas pārvešanai uz stacionāru ārstniecības iestādi atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam, nodrošina dzemdētājas pārvešanu 30minūšu laikā un pavada dzemdētāju uz stacionāru ārstniecības iestādi, kurā iespējams saņemt dzemdību palīdzību.

IV. Dzemdību palīdzība pēcdzemdību periodā

9. Dzemdību palīdzību nedēļniecei (42 kalendāra dienas pēc dzemdībām) atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajām, kā arī individuālajām medicī­niskajām indikācijām sniedz viena no šādām ārstniecības personām:

9.1. ginekologs (dzemdību speciālists);

9.2. vecmāte.

10. Dzemdību palīdzību jaundzimušajam pēcdzemdību periodā (27 kalendāra dienas pēc dzemdībām) atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajām, kā arī individuālajām medicīniskajām indikācijām sniedz viena no šādām ārstniecības personām:

10.1. ginekologs (dzemdību speciālists);

10.2. vecmāte;

10.3. neonatologs;

10.4. pediatrs;

10.5. ģimenes ārsts;

10.6. māsa vai ārsta palīgs, kas strādā ģimenes ārsta praksē.

11.Ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, kas sniedz dzemdību palīdzību dzemdībās, organizē neonatologa vai pediatra apskati jaundzimušajam pirmo 24stundu laikā pēc dzimšanas.

12. Šo noteikumu 9. un 10.punktā minētā ārstniecības persona, konstatējot indikācijas nedēļnieces vai jaundzimušā pārvešanai uz stacionāru ārstniecības iestādi saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu, izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi un nodrošina palīdzību līdz tās ierašanās brīdim.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 15.01.2013. noteikumu Nr.41 redakcijā)

13. Šo noteikumu 1.pielikuma 2.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.332)

14. Šo noteikumu 1.pielikuma tabulas 1.punkta sestās ailes 5. un 7.punktā un 2.punkta sestās ailes 2.punktā noteikto invazīvo diagnostisku veic:

14.1. līdz 2013.gada 31.decembrim – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Medicīniskās ģenētikas klīnikā, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams";

14.2. no 2014.gada 1.janvāra – perinatālās aprūpes centra prenatālās diagnostikas nodaļā un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Medicīniskās ģenētikas klīnikā.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.332; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1515)

15. Šo noteikumu 1.pielikuma tabulas 2., 3., 4. un 5.punkta ceturtās ailes 4.punkts un 8.punkta ceturtās ailes 3.punkts attiecībā uz prasību augļa sirdstoņu izklausīšanai ar fetālo dopleru stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

16. Šo noteikumu 5.pielikuma 1.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.jūlija noteikumiem Nr.611
Dzemdību palīdzība grūtniecības un pēcdzemdību periodā

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.41 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1515; sk. noteikumu 13., 14. un 15.punktu)

1. Katrā apmeklējuma reizē ārstniecības persona nosaka grūtniecības risku, ja nepieciešams, sastāda individuālu grūtniecības vadīšanas plānu un nodrošina papildu izmeklējumu veikšanu.

2. Jebkurā grūtniecības laikā grūtniecības sarežģījumu gadījumos (grūtniecības patoloģiju diagnostika un ārstēšana, ja konstatētas augļa anomālijas, kā arī invazīvu procedūru nepieciešamība) grūtnieci nosūta uz perinatālās aprūpes centra prenatālās diagnostikas nodaļu1.

3. Grūtnieces, kurām anamnēzē ir ģenētiska slimība, potenciāla teratogēnu ietekme, ģenētiska slimība ģimenē vai ultrasonogrāfiskajā izmeklējumā konstatētas augļa struktūras anomālijas, uzskatāmas par ģenētiskā riska grupas grūtniecēm.

Aprūpes laiks

Ārstniecības persona
(atbilstoši kompetencei un specialitātes nolikumam)

Anamnēzes un grūtniecības riska novērtējums

Izmeklēšana

Pasākumi

Informācija un grūtniecei izsniedzamā medicīniskā dokumentācija

klīniskā

laboratoriskā – sijājošā diagnostika
(skrīnings)

1

2

3

4

5

6

7

I. Grūtnieces aprūpe

1. Pirmreizējais apmeklējums līdz 12.grūtniecības nedēļai (ja grūtniecības laiks lielāks, papildus veic visus iepriekš paredzētos izmeklējumus un pasākumus)

Ginekologs, dzemdību speciālists, vecmāte vai ģimenes ārsts

Izvērtē:

1) sūdzības;

2) ģimenes, dzīves, reproduktīvo anamnēzi, informāciju par hronisku slimību esību, ārstniecisku diētu un medikamentu lietošanu (ja pirms grūtniecības iestāšanās sievietei ārstēts sifiliss, nepieciešams dermatovenerologa atzinums par preventīvās terapijas nepieciešamību. Ja ģimenes anamnēzē iedzimtas anomālijas vai ģenētiskas (pārmantotas) saslimšanas vai potenciāla teratogēna ietekme, nepieciešama ārsta ģenētiķa konsultācija);

3) profesiju un darba apstākļus;

4) veselībai kaitīgos ieradumus;

5) sociālo stāvokli;

6) grūtnieces un ģimenes attieksmi pret esošo grūtniecību;

7) kura no Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumu Nr.611 ''Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība'' (turpmāk – noteikumi) 4.punktā minētajām ārstniecības personām veiks turpmāko grūtnieces aprūpi;

8) paredzamo dzemdību termiņu

Nodrošina:

1) ķermeņa masas indeksa noteikšanu;

2) orgānu sistēmu apskati un izmeklēšanu;

3) ginekoloģisko izmeklēšanu;

4) US2 ar kakla krokas mērījumu grūtniecības 11.– 13.nedēļā un 14.nedēļas pirmajās sešās dienās
(turpmāk –
11.–13.+6)

Nodrošina:

1) pilnas asins ainas izmeklēšanu;

2) feritīna noteikšanu;

3) urīna analīzes veikšanu ar indikatora strēmelīšu testu;

4) asinsgrupas un Rh(D)3 piederības noteikšanu;

5) antieritrocitāro antivielu noteikšanu un identifikāciju, ja konstatēts pozitīvs rezultāts;

6) HBsAg4;

7) RPR5;

8) TPHA6;

9) IFA-anti-HIV 1/27 (ar pirmstesta konsultēšanu);

10) maksts floras bakterioskopisku izmeklēšanu;

11) hlamīdiju noteikšanu riska grupas grūtniecēm8;

12) dzemdes kakla citoloģisko izmeklēšanu, ja tā nav veikta organizētā vēža skrīninga ietvaros, kurā saņemta atbilde – C1 jeb I neoplāzijas grupa;

13) nosūtījumu uz I trimestra grūtnieču skrīningu (Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība" 98.pielikums)

14) visām grūtniecēm vienlaikus ar I trimestra US2
(± 1–2 dienas) veic seruma skrīningu ar bioķīmiskajiem marķieriem – PAPP-A9 un
brīvo β HGT10

1. Ja perinatālo aprūpi veic ginekologs, dzemdību speciālists vai vecmāte, grūtniece iesniedz ģimenes ārsta atzinumu par grūtnieces veselības stāvokli.

2. Ja grūtniece ir kāda speciālista dinamiskā aprūpē, tā iesniedz attiecīgā speciālista atzinumu un ieteikumus turpmākai aprūpei.

3. Ja sifilisa vai HIV testi pozitīvi, ārsts informē par to grūtnieci un nosūta pie atbilstoša speciālista (ja konstatēts sifiliss, – pie dermatovenerologa, ja konstatēts HIV, – pie RAKUS/LIC22 infektologa), kurš sniedz atzinumu un ieteikumus turpmākai aprūpei un novērošanai.

4. Seruma skrīninga rezultātus kopā ar mātes vecumu un kakla krokas mērījumu ievada laboratorijas datorprogrammā, kur tiek aprēķināts iedzimto hromosomālo augļa patoloģiju risks.

5. Grūtniecei ar augstu risku (≥ 1:50) veic invazīvo diagnostiku – horija biopsiju I trimestrī (12.–13.grūtniecības nedēļā) vai amniocentēzi II trimestrī
(15.–18.grūtniecības nedēļā) augļa kariotipa noteikšanai.

6. Grūtniece ar vidēju risku (1:51–1:1000) tiek norīkota atkārtota US2 augļa padziļinātai izmeklēšanai ar dopleru, un tiek izvērtēti I trimestra US2 marķieri – augļa deguna kaula, venozā vada (ductus venosus) plūsma un trīsviru vārstuļu plūsma (grūtniecības 11.–13.+6).

7. Ja grūtniecei tiek uzrādīts koriģētais augstais risks, to norīko izmeklējumu veikšanai, izmantojot invazīvās diagnostikas metodes, – horija biopsija vai amniocentēze augļa kariotipa noteikšanai.

8. Pirms diagnostiski invazīvā izmeklējuma ģenētiskā riska grupas grūtnieces nosūta pie ārsta ģenētiķa uz konsultāciju invazīvā izmeklējuma veida, apjoma un parauga izmeklēšanas nozīmēšanai.

1. Informē par:

1) dzimumsistēmas anatomiju un fizioloģiju sievietei un vīrietim;

2) apaugļošanos un augļa attīstību;

3) sabalansēta uztura nozīmi, minerālvielu un vitamīnu, tai skaitā folskābes, profilaktiskas lietošanas nozīmi;

4) nikotīna, alkohola un citu atkarību izraisošo vielu, medikamentu, kā arī dzimumceļu un TORCH grupas infekcijas slimību23 ietekmi uz grūtniecības norisi;

5) iedzimtu augļa attīstības anomāliju diagnostikas iespējamību;

6) grūtnieces aprūpes kārtību un simptomiem, kad jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības.

2. Grūtniecei izsniedz atzinumu (Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība" 12.pielikums "Izraksts no stacionāra pacienta ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u)) iesniegšanai darba devējam, kuram pēc tā saņemšanas aizliegts nodarbināt grūtnieci un sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, ja tiek atzīts, ka attiecīgā darba veikšana rada draudus sievietes vai viņas bērna drošībai un veselībai

2. 16.–18. grūtniecības nedēļa

Ginekologs, dzemdību speciālists, vecmāte vai ģimenes ārsts

Izvērtē:

1) sūdzības;

2) ārsta ģenētiķa atzinumu, ja apstiprināta hromosomāla patoloģija vai strukturāla patoloģija auglim.

Grūtnieces, kurām konstatētas augļa strukturālas anomālijas vai hromosomālas anomālijas (pēc diagnozes apstiprinājuma), nosūta uz konsultāciju BKUS21 "Medicīniskās ģenētikas klīnikā"

Nodrošina:

1) ķermeņa masas noteikšanu;

2) AT11 noteikšanu;

3) dzemdes augstuma noteikšanu;

4) augļa sirdstoņu izklausīšanu (ar fetālo dopleru);

5) US2 20.–21.grūtniecības nedēļā un 22.nedēļas pirmajās sešās dienās (izmeklējuma kopiju pievieno mātes pasei);

6) ehokardiogrāfiju auglim 20.–23.grūtniecības nedēļā riska grupas grūtniecēm19

Nodrošina:

1) urīna analīzes veikšanu ar indikatora strēmelīšu testu;

2) seruma skrīningu (α FP12, brīvais estriols, kopējais HGT10) 15.–19.grūtniecības nedēļā grūtniecēm, kuras vēlīni stājušās uzskaitē, ar neskaidru grūtniecības laiku, adipozām, kā arī grūtniecēm, kurām nevar nodrošināt I trimestra US2 un nevar izskaitļot risku

1. Ja aprūpi veic ģimenes ārsts vai vecmāte, nodrošina ginekologa, dzemdību speciālista konsultāciju.

2. Ja I trimestra US2 un seruma skrīnings uzrāda augstu risku un grūtniecei nav veikta horija biopsija vai II trimestra skrīnings norāda uz augstu risku (grūtniecēm, kurām nebija iespējams veikt kvalitatīvu pirmā trimestra skrīningu) vai ja konstatētas strukturālas anomālijas, attiecīgo grūtnieci norīko diagnostiskās amniocentēzes veikšanai (augsta riska grūtniecēm) ar sekojošu augļa ģenētiskā materiāla izmeklēšanu (kariotips un/vai aneploīdiju ekspresdiagnostika).

3. Pirms diagnostiski invazīvā izmeklējuma ģenētiskā riska grupas grūtnieces nosūta pie ārsta ģenētiķa uz konsultāciju invazīvā izmeklējuma veida, apjoma un parauga izmeklēšanas nozīmēšanai

1. Informē par grūtniecības norisi – fizioloģiju, psiholoģiju, medicīnisko aprūpi, darba un sociālajām garantijām, personīgo un dzimumdzīves higiēnu, fiziskajām aktivitātēm, uzturu, nemedikamentozās ārstniecības metodēm, risku un tā novēršanu.

2. Izsniedz mātes pasi.

3. Personām no 18 gadu vecuma, kuras dzīvo kopā ar grūtnieci, iesaka krūšu kurvja orgānu Rtg13 izmeklēšanu, ja tā nav veikta pēdējā gada laikā

3. 25.–26. grūtniecības nedēļa

Ginekologs, dzemdību speciālists, vecmāte vai ģimenes ārsts

Izvērtē:

1) sūdzības;

2) augļa kustību raksturu

Nodrošina:

1) ķermeņa masas noteikšanu;

2) AT11 noteikšanu;

3) dzemdes augstuma noteikšanu;

4) augļa sirdstoņu izklausīšanu (ar fetālo dopleru)

Nodrošina:

1) Hb14 noteikšanu;

2) urīna analīzes veikšanu ar indikatora strēmelīšu testu;

3) OGTT15 paplašināta riska grupas grūtniecēm;

4) Rh(D)3 negatīvām grūtniecēm 28.grūtniecības nedēļā veic:

- asinsgrupas, Rh(D)3 piederības noteikšanu, antieritrocitāro antivielu skrīningu;

- antenatālu imūnprofilaksi Rh(D)3 negatīvām grūtniecēm bez antieritrocitārām antivielām, kurām ir Rh(D)3 pozitīvs partneris vai partnera Rh(D)3 piederība nav zināma

Informē par:

1) grūtniecības norisi;

2) partnera lomu veiksmīgā grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisē;

3) dabisko dzemdību priekšrocībām;

4) krūts ēdināšanas priekšrocībām;

5) augļa stāvokļa novērtēšanas metodēm un kustību skaitīšanas principiem

4. 29.–30. grūtniecības nedēļa

Ginekologs, dzemdību speciālists, vecmāte vai ģimenes ārsts

Izvērtē:

1) sūdzības;

2) augļa kustību raksturu

Nodrošina:

1) ķermeņa masas noteikšanu;

2) AT11 noteikšanu;

3) dzemdes augstuma noteikšanu;

4) augļa sirdstoņu izklausīšanu (ar fetālo dopleru)

Nodrošina:

1) Hb14 un feritīna noteikšanu;

2) urīna analīzes veikšanu ar indikatora strēmelīšu testu;

3) RPR5

1. Informē par:

1) nepieciešamību izvēlēties bērnam ģimenes ārstu un iegūt rakstisku apstiprinājumu no tā par gatavību aprūpēt jaundzimušo (kontakttālrunis, vārds, uzvārds, paraksts);

2) sagatavošanos dzemdībām – relaksāciju, elpošanas paņēmieniem, dzemdību pozām, partnera atbalstu.

2. Noskaidro grūtnieces izvēli attiecībā uz ģimenes dzemdībām

5. 34.–36. grūtniecības nedēļa

Ginekologs, dzemdību speciālists, vecmāte vai ģimenes ārsts

Izvērtē:

1) sūdzības;

2) augļa kustību raksturu;

3) augļa ārēja apgrozījuma iespējas, ja auglis iegurņa priekšguļā

Nodrošina:

1) ķermeņa masas noteikšanu;

2) AT11 noteikšanu;

3) dzemdes augstuma noteikšanu;

4) augļa sirdstoņu izklausīšanu (ar fetālo dopleru);

5) augļa guļas noteikšanu;

6) US2 riska grupas grūtniecēm16

Nodrošina:

1) urīna analīzes veikšanu ar indikatora strēmelīšu testu;

2) Hb14 noteikšanu;

3) antieritrocitāro antivielu noteikšanu Rh(D)3 negatīvām grūtniecēm, ja nav veikta antenatāla imūnprofilakse;

4) B grupas beta hemolītiskā streptokoka noteikšanu, izmantojot uzsējumu no maksts, starpenes un rectum (taisnās zarnas vai anālās atveres) 35.–37.grūtniecības nedēļā

1. Grūtniece iesniedz ģimenes ārsta vai pediatra rakstisku apliecinājumu par jaundzimušā aprūpes nodrošināšanu, kas ietver ārsta kontakttālruņa numuru un ārstniecības iestādes juridisko adresi.

2. Ja grūtniece izvēlas ģimenes dzemdības, informē grūtnieci un viņas partneri par partnera atbalstu dzemdībās un mātes pasē veic ierakstu par sniegto informāciju

Informē par:

1) jaundzimušajam veselīgiem dzīves apstākļiem atbilstoši noteikumu 4.pielikumam;

2) dzemdību priekšvēstnešiem;

3) dzemdību gaitu;

4) iespējamām medicīniskām manipulācijām;

5) pēcdzemdību perioda norisi, iespējamiem sarežģījumiem un to novēršanu;

6) nepieciešamību plānot ķeizargriezienu, ja tam ir medicīniskas indikācijas (atbilstoši vadlīnijām vai uzrādot speciālista atzinumu);

7) rekomendē iepazīties ar dzemdību nodaļu, kurā plāno dzemdības

6. 38.–40. grūtniecības nedēļa

Ginekologs, dzemdību speciālists, vecmāte vai ģimenes ārsts

Izvērtē:

1) sūdzības;

2) augļa kustību raksturu

Nodrošina:

1) ķermeņa masas noteikšanu;

2) AT11 noteikšanu;

3) dzemdes augstuma noteikšanu;

4) augļa sirdsdarbības izmeklēšanu ar kardiotokogrāfu;

5) augļa guļas noteikšanu

Nodrošina urīna analīzes veikšanu ar indikatora strēmelīšu testu

Atbilstoši noteikumu 4.pielikumā minētajām tēmām informē par:

1) pirmo kontaktu ar jaundzimušo, jaundzimušā kopšanu un ar to saistītām raksturīgām grūtībām;

2) zīdīšanu – priekšrocībām, tehniku, iespējamām grūtībām un to novēršanu

7. 41.grūtniecības nedēļa

Ginekologs, dzemdību speciālists, vecmāte vai ģimenes ārsts

Izvērtē:

1) sūdzības;

2) augļa kustību raksturu

Nodrošina:

1) ķermeņa masas noteikšanu;

2) AT11 noteikšanu;

3) dzemdes augstuma noteikšanu;

4) augļa sirdsdarbības izmeklēšanu ar kardiotokogrāfu;

5) augļa guļas noteikšanu

Novērtē augļa stāvokli un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību

8. Dzemdības

Ginekologs, dzemdību speciālists, vecmāte atbilstoši noteikumu III nodaļai

Izvērtē:

1) sūdzības;

2) dzemdes kontrakciju raksturu;

3) riska faktorus;

4) anamnēzes datus;

5) antenatālās aprūpes laikā veikto izmeklējumu rezultātus

Nodrošina:

1) ķermeņa masas noteikšanu;

2) AT11 noteikšanu;

3) augļa sirdsdarbības izmeklēšanu ar kardiotokogrāfu (20–30 minūtes), iestājoties stacionārā, vai ar fetālo dopleru mājas dzemdībās;

4) augļa guļas noteikšanu ar Leopolda paņēmieniem;

5) atbilstošas dzemdību palīdzības sniegšanu

Ja grūtniece iestājas dzemdību nodaļā dzemdību palīdzības saņemšanai un nav pieejamas ziņas par attiecīgās grūtnieces
B hepatīta, HIV infekcijas vai sifilisa testēšanas rezultātiem, nekavējoties, izmantojot ekspresmetodes, veic šādus izmeklējumus:

1) HBsAg4;

2) anti-HIV 1/27 ar pirmstesta konsultēšanu;

3) RPR5 + TPHA6 (ja rezultāts ir pozitīvs, nosaka antivielu titru ar kvantitatīvo metodi)


II. Nedēļnieces aprūpe

9. Pēcdzemdību periods (līdz sestajai dienai pēc dzemdībām)

Ginekologs, dzemdību speciālists vai vecmāte

Izvērtē:

1) sūdzības;

2) pēcdzemdību perioda norisi;

3) zīdīšanas efektivitāti

Nodrošina:

1) anti-D rēzus imūnglobulīna ievadi 72 stundu laikā pēc dzemdībām, ja Rh(D)3 negatīvai nesensibilizētai (bez Rh(D)3 antivielām) nedēļniecei piedzimis Rh(D)3 pozitīvs bērns;

2) krūšu kurvja orgānu Rtg13 izmeklēšanu nedēļniecei līdz sestajai dienai pēc dzemdībām vai pirms izrakstīšanās no stacionāra

1. Informē par:

1) vēlīno pēcdzemdību periodu, iespējamām problēmām;

2) zīdīšanas priekšrocībām;

3) pēcdzemdību depresiju un tās profilaksi;

4) partnerattiecībām jaunajā dzīves situācijā, dzimumdzīves atsākšanu, kontracepciju pēc dzemdībām, ginekoloģisko saslimšanu profilaksi.

2. Sievieti, kurai konstatēti pozitīvi sifilisa testi, informē par analīžu rezultātiem un nosūta pie dermatovenerologa turpmākai novērošanai un ārstēšanai.

3. Sievieti, kurai konstatēta HIV infekcija, informē par analīžu rezultātiem, konsultē un nosūta uz RAKUS/LIC22 pie infektologa turpmākai novērošanai un ārstēšanai

10. 6.–8.nedēļa pēc dzemdībām

Ginekologs, dzemdību speciālists vai vecmāte

Veic ginekoloģisku apskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību


III. Jaundzimušā veselības aprūpe

Periods

Ārstniecības persona

Mātes anamnēzes un jaundzimušā riska novērtējums

Izmeklēšana

klīniskā

laboratoriskā

Pasākumi

sijājošā diagnostika (skrīnings)

papildu (paaugstināta riska grupai)

1

2

3

4

5

6

7

11. Pēc piedzimšanas

Ginekologs, dzemdību speciālists vai vecmāte, neonatologs

Atkārtoti izvērtē grūtniecības un dzemdību riska faktorus

1. Tūlīt pēc piedzimšanas izvērtē jaundzimušā elpošanu un sirdsdarbību atbilstoši JPR24 prasībām.

2. Pirmās minūtes beigās un piektajā minūtē izvērtē jaundzimušo pēc Apgares skalas.

3. Vizuāli novērtē jaundzimušo par lielo vai mazo anomāliju esību.

4. Nosaka ķermeņa masu, garumu, galvas un krūšu apkārtmēru

Ja māte ir Rh(D)3 negatīva vai grūtniecības laikā konstatētas antieritrocitāras antivielas, nabassaites asinīs nosaka:

1) asins grupu;

2) Rh(D)3piederību;

3) bilirubīna līmeni;

4) tiešo Kumbsa reakciju.

Ja māte ir HIV pozitīva, asinīs nosaka Hb14 un eritrocītu skaitu

Ja nepieciešams, tūlīt pēc piedzimšanas veic JPR24 pasākumus.

Ja JPR24 pasākumi nav nepieciešami, nodrošina:

1) vismaz 20 minūšu ilgu jaundzimušā ādas kontaktu ar mātes ādu;

2) zīdīšanas uzsākšanu 30 minūšu laikā pēc dzimšanas (ja māte HIV pozitīva – ēdināšana no krūts aizliegta);

3) primāro apkopi;

4) gonoblenorejas profilaksi20

12. 24 stundu laikā pēc piedzimšanas

Neonatologs vai pediatrs un bērnu māsa vai pēcdzemdību aprūpes māsa/ vecmāte

1. Izvērtē riska faktorus adaptācijas procesa norisei un jaundzimušā veselībai.

2. Izvērtē iespējamās problēmas zīdīšanai

Veic:

1) jaundzimušā primāro apskati;

2) iedzimtu anomāliju esības izvērtēšanu;

3) palīdz uzsākt zīdīšanu

Ja ir aizdomas par sifilisu, jaundzimušajam veic seroloģiskās analīzes:

1) RPR5;

2) TPHA6

1. Nodrošina VHB17 vakcināciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par vakcinācijas kārtību.

2. HIV ekspozīcijas gadījumā uzsāk jaundzimušajam antiretrovirālu terapiju

13. Agrīnais neonatālais periods (līdz sestajai dzīves dienai)

Stacionārā – neonatologs, pediatrs. Ārpus stacionāra – pediatrs, ģimenes ārsts un vecmāte, bērnu māsa vai ārsta palīgs

Atkārtoti izvērtē riska faktorus jaundzimušā veselībai

Veic:

1) jaundzimušā klīnisko izmeklēšanu;

2) adaptācijas perioda norises izvērtēšanu;

3) zīdīšanas efektivitātes izvērtēšanu;

4) ķermeņa masas dinamikas kontroli

1. Veic dzirdes pārbaudi ar otoakustiskās emisijas metodi – līdz izrakstīšanai no stacionāra (plānotās ārpusstacionāra dzemdībās – līdz sestajai dzīves dienai).

2. Nodrošina fenilalanīna un tireotropā hormona noteikšanu asinīs – līdz izrakstīšanai no stacionāra (laikā no 60. līdz 84.dzīves stundai)

1. Ja māte ir HIV pozitīva, informē, ka sešu nedēļu vecumā bērns jākonsultē pie pediatra RAKUS/LIC22.

2. Ja mātei anamnēzē pārslimots sifiliss, informē, ka līdz divu mēnešu vecumam bērns jākonsultē BKUS21 pie dermatovenerologa

1. Nodrošina BCG18 vakcināciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par vakcinācijas kārtību.

2. Ja bērns dzimis HIV inficētai mātei, BCG18 vakcinācija dzemdību nodaļā aizliegta.

3. Izsniedz nosūtījumu pie speciālista izmeklēšanai ar objektīvās audiometrijas metodi, ja dzirdes pārbaudē ar otoakustiskās emisijas metodi iegūta atbilde, kas rada šaubas

14. Vēlīnais jaundzimušā periods (no septītās līdz 28.dzīves dienai)

Ģimenes ārsts vai pediatrs un vecmāte, bērnu māsa vai ārsta palīgs

Atkārtoti izvērtē vai nosaka:

1) riska faktorus jaundzimušā veselībai;

2) sociālā riska faktorus

Veic:

1) jaundzimušā veselības stāvokļa novērtēšanu;

2) zīdīšanas efektivitātes izvērtēšanu

Atkārtoti nodrošina fenilalanīna un tireotropā hormona noteikšanu asinīs, ja pirmais izmeklējums veikts agrāk nekā līdz 60.dzīves stundai

Nodrošina bērna profilaktiskās apskates atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību

Tabulā izmantotie saīsinājumi.

1. Perinatālās aprūpes centra prenatālās diagnostikas nodaļa – ārstniecības iestādes prenatālās diagnostikas un augsta riska grūtnieču aprūpes kabinets/nodaļa, kura atrodas ārstniecības iestādē ar ginekoloģijas nodaļu, dzemdību nodaļu un jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

2. US – ultrasonogrāfiska izmeklēšana.

3. Rh(D) – rēzus faktors.

4. HbsAg – hepatīta B virsmas antigēns.

5. RPR – ātrais plazmas reagīnu tests.

6. TPHA – izmeklējums sifilisa noteikšanai (Treponema pallidum hemaglutinācijas reakcija).

7. IFA anti-HIV 1/2 – HIV noteikšana ar imūnfermentatīvo analīzi.

8. Hlamīdiju noteikšana riska grupas grūtniecēm – hlamīdiju noteikšana grūtniecēm līdz 24 gadu vecumam, sociālā riska grūtniecēm, kā arī gadījumā, ja anamnēzē vai šīs grūtniecības laikā diagnosticēta seksuāli transmisīva infekcija vai ir klīniskās pazīmes (endocervicīts, mukopurulenti izdalījumi).

9. PAPP-A ar grūtniecību saistīts asins plazmas proteīns.

10. β HGT – beta horiongonodotropīns.

11. AT – arteriālais asinsspiediens.

12. α FP – alfa fetoproteīns.

13. Rtg – rentgenogrāfija.

14. Hb – hemoglobīns.

15. OGTT – orālais glikozes tolerances tests paplašināta riska grupas grūtniecēm – grūtniecēm, kurām ir paaugstināts ķermeņa svars (ĶMI ≥ 25 kg/m2 vai ≥ 20 % virs ideālā svara) un kādi no papildu riska faktoriem (zema fiziskā aktivitāte, I pakāpes radiniekiem konstatēts cukura diabēts, pacientei anamnēzē gestācijas cukura diabēts vai bērna dzimšanas svars > 4,1 kg, arteriāla hipertensija ≥ 140/≥ 90 mmHg vai antihipertensīvā terapija, dislipidēmija (TG ≥ 2,82 mmol/l un/vai ABL-holesterīns < 0,9 mmol/l), PCO sindroms, iepriekš konstatēta robežhiperglikēmija vai HbA1c ≥ 5,7 %), ir citi sindromi, kas saistīti ar insulīna rezistenci (piemēram, acantosis nigricans, morbīda aptaukošanās), anamnēzē kardiovaskulāras slimības, paciente pieder augsta riska etniskai populācijai (latīņamerikāņi, indiāņi, Klusā okeāna salu iedzīvotāji, afroamerikāņi)), vecums ≥ 35 gadi, smēķēšana.

16. US 34.–36.grūtniecības nedēļā riska grupas grūtniecēm – US grūtniecēm, kurām ir intrauterīna augļa augšanas aizture, augļa makrosomija, daudzaugļu grūtniecība, daudzūdeņainība, mazūdeņainība, gestācijas diabēts, hipertensija grūtniecības laikā, neskaidra augļa guļa, placentas priekšguļa, ārpusķermeņa apaugļošana, dzemdes rēta, izmaiņas kardiotokogrāfijā, 41 grūtniecības nedēļa, ja nav sākušās dzemdības.

17. VHB – vīrushepatīts B.

18. BCG – vakcīna pret tuberkulozi.

19. Ehokardiogrāfija auglim 20.–23.grūtniecības nedēļā riska grupas grūtniecēm – augļa sirds anatomijas un funkcijas izmeklējums ar ultraskaņas aparatūru. Riska faktori mātei: ģimenes anamnēzē VCC (pirmās pakāpes radiem vai probandam), mātei metabolas slimības (DM, FKU), kardioloģisko teratogēnu iedarbība (retinoīdi, fenitoīns, karbamazepīns, valproātskābe u.c.), grūtniecības laikā lietoti prostaglandīnu sintetāzes inhibitori (ibuprofēns, aspirīns, indometacīns), mātei grūtniecības laikā pierādīta infekcijas slimība (masaliņas, parvovīruss B19, Coxsackie), mātei autoimūnas slimības (Anti-Ro, Anti-La), ŠS, SSV, AR, ģimenē iedzimtas slimības (Marfāna sindroms, Noonan's sindroms u.c.), IVF grūtniecība. Riska faktori auglim: aizdomas par augļa sirds patoloģiju rutīnas US, ekstrakardiāla augļa patoloģija, hromosomāla augļa patoloģija, augļa aritmija vai persistējoša bradikardija, persistējoša tahikardija vai persistējošs neregulārs ritms, Hydrops fetalis, kakla kroka 11.– 13.+6 grūtniecības nedēļā lielāka par 95 procentīli, monohoriāli dvīņi ar aizdomām par TTTS.

20. Gonoblenorejas profilakse – profilakse, ko veic jaundzimušajam, ja mātei grūtniecības laikā diagnosticēta seksuāli transmisīva infekcija vai konstatētas klīniskās indikācijas.

21. BKUS – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".

22. RAKUS/LIC – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionārs "Latvijas Infektoloģijas centrs".

23. TORCH grupas infekciju slimības – toksoplazmoze, masaliņas, citomegalovīrusu un herpesvīrusu infekcijas, sifiliss u.c.

24. JPR – jaundzimušo primārā reanimācija.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.jūlija noteikumiem Nr.611
Obligātais aprīkojums plānotās ārpusstacionāra dzemdībās

1. Medicīniskās ierīces:

1.1. sfigmomanometrs;

1.2. fonendoskops;

1.3. stetoskops;

1.4. medicīniskais termometrs;

1.5. mērlente;

1.6. svari jaundzimušā svēršanai;

1.7. manuālais vakuumekstraktors;

1.8. sterili instrumenti: grieznes, piecas spailes (taisnās, liektās un asinsvadu), nabas saites grieznes, epiziotomijas grieznes, adatas turētājs, pincetes (anatomiskā un ķirurģiskā), kornstangas, Simpsa spoguļi (augšējais un apakšējais);

1.9. gumijas baloniņš sekrēta atsūkšanai no jaundzimušā augšējiem elpošanas ceļiem;

1.10. ar kāju darbināma atsūkšanas ierīce;

1.11. jaundzimušo un pieaugušo izmēru portatīvas mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces (elpināšanas maisi ar skābekļa rezervuāru, atbilstoša izmēra sejas maskām un skābekļa plūsmas pievades iespējām);

1.12. jaundzimušo un pieaugušo izmēru orofaringeālie, nazofaringeālie elpvadi;

1.13. pārnēsājams skābekļa rezervuārs ar gāzes ietilpību vismaz 400l, kas aprīkots ar plūsmas mērītāju un regulācijas vārstuli, kas nodrošina maksimālo plūsmu vismaz 15l/min;

1.14. jaundzimušo un pieaugušo izmēra laringoskops ar spoguļiem;

1.15. jaundzimušo un pieaugušo izmēru endotraheālās intubācijas caurules un vadītājstieple;

1.16. Magilla spaile;

1.17. nierveida bļodiņa.

2. Materiāli:

2.1. jaundzimušo un pieaugušo izmēru katetri sekrēta atsūkšanai no elpceļiem;

2.2. nabassaites klipši/aukliņas;

2.3. piecas šļirces ar adatām (20ml);

2.4. piecas šļirces ar adatām (10ml);

2.5. piecas šļirces ar adatām (1ml);

2.6. šūšanas materiāls ar adatām;

2.7. sterilas marles plāksnītes, tamponi, vate;

2.8. divi nabas vēnas katetri jaundzimušajam;

2.9. divi pieaugušo intravenozie katetri;

2.10. vēnu katetru fiksējošs materiāls;

2.11. intubācijas cauruli fiksējošie materiāli;

2.12. trīs infūziju sistēmas;

2.13. divi urīnpūšļa katetri;

2.14. kontakta gēls;

2.15. vakutaineri asins paraugu ņemšanai no nabassaites asinsvadiem;

2.16. četri sterili auti, divi dvieļi;

2.17. četri pāri sterilu un četri pāri nesterilu cimdu;

2.18. darba apģērbs.

3. Medikamentu minimums neat­liekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai:

3.1. dzemdi savelkoši līdzekļi (uterotoniķi):

3.1.1. oksitocīns - 15 IU;

3.2. sirds-plaušu funkciju uzturēšanai nepieciešamie medikamenti:

3.2.1. atropīna sulfāts - 4mg, šķīdums injekcijām;

3.2.2. epinefrīna hidrohlorīds - 10 mg, šķīdums injekcijām;

3.2.3. dopamīna hidrohlorīds - 200 mg, šķīdums infūzijām;

3.2.4. lidokaīna hidrohlorīds - 240 mg, šķīdums i/v injekcijām;

3.2.5. magnija sulfāts - 5 g, šķīdums injekcijām;

3.3. pretsāpju medikamenti:

3.3.1. tramadola hidrohlorīds - 200 mg, šķīdums injekcijām;

3.3.2. metamizols - 2 g, šķīdums injekcijām;

3.4. asinsspiediena samazināšanai nepieciešamie medikamenti:

3.4.1. klonidīna hidrohlorīds - 0,15 mg, tabletes lietošanai zem mēles;

3.4.2. nifedipīns - 10mg, tabletes lietošanai zem mēles;

3.5. antianginālie medikamenti:

3.5.1. nitrosorbīds - 10mg tabletēs;

3.5.2. metoprolols - 50mg tabletēs;

3.6. bronholītiskie medikamenti:

3.6.1. aminofilīns - 480mg, šķīdums injekcijām;

3.7. medikamenti ar iedarbību uz centrālo nervu sistēmu:

3.7.1. diazepāms - 20mg, šķīdums injekcijām;

3.8. diurētiskie medikamenti:

3.8.1. furosemīds - 100mg, šķīdums injekcijām;

3.9. virsnieru hormonus aizstājošie medikamenti:

3.9.1. hidrokortizona nātrija sukcināts - 500 mg, liofilizēts pulveris;

3.9.2. prednizolons - 180 mg, šķīdums injekcijām;

3.10. asins aizvietotāji:

3.10.1. nātrija hlorīds - 500ml, 0,9% šķīdums infūzijām;

3.10.2. Ringera šķīdums vai Ringera laktāts - 1000ml, šķīdums infūzijām;

3.10.3. glikoze - 100 ml, 10% šķīdums infūzijām;

3.11. pretindes:

3.11.1. naloksons - 0,8 mg, šķīdums injekcijām;

3.12. lokālās anestēzijas līdzekļi:

3.12.1. lidokaīns 10% - aerosols;

3.13. citi medikamenti:

3.13.1. hloropiramīna hidrohlorīds - 40 mg, šķīdums injekcijām;

3.13.2. K vitamīns - 4mg;

3.13.3. nātrija hidrogenkarbonāts (NaHCO3) 4,2% - 250ml.

4. Dezinfekcijas līdzekļi:

4.1. ādas dezinfekcijai;

4.2. gļotādu dezinfekcijai;

4.3. instrumentu dezinfekcijai;

4.4. virsmu dezinfekcijai.

Veselības ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.jūlija noteikumiem Nr.611
Indikācijas dzemdētājas, nedēļnieces un jaundzimušā pārvešanai uz stacionāru ārstniecības iestādi

1. Indikācijas dzemdētājas pārvešanai uz stacionāru ārstniecības iestādi:

1.1. dzemdību komplikācijas:

1.1.1. priekšlaicīgs augļu apvalku plīsums;

1.1.2. asiņošana no dzemdību ceļiem;

1.1.3. horioamnionīts;

1.1.4.kardiotokogrāfiskajā izmeklēšanā vai auskultatīvi konstatēta augļa sirdsdarbības patoloģija;

1.1.5. zaļi augļa ūdeņi;

1.1.6. nabassaites priekšguļa vai izkrišana;

1.1.7. intrauterīna augļa bojāeja;

1.1.8. primāra vai sekundāra dzemdes disfunkcija;

1.1.9. daļēja vai absolūta augļa galviņas un mātes iegurņa nesaderība;

1.1.10. draudošs vai noticis dzemdes plīsums;

1.1.11. izveidojusies augļa guļas vai priekšguļošās daļas patoloģija;

1.1.12. placentas atdalīšanās vai izdalīšanās traucējumi;

1.1.13. dzemdību ceļu traumatisms (izņemot I-IIpakāpes starpenes vai dzemdes kakla plīsumu);

1.1.14. nepietiekama dzemdētājas līdzdarbība;

1.2. dzemdētājas vēlēšanās;

1.3. citi iemesli, kas rada veselības vai dzīvības apdraudējumu.

2. Indikācijas nedēļnieces pārvešanai uz stacionāru ārstniecības iestādi:

2.1. asiņošana no dzemdību ceļiem;

2.2. nedēļnieces vēlēšanās;

2.3. citi iemesli, kas rada veselības vai dzīvības apdraudējumu.

3. Indikācijas jaundzimušā pārvešanai uz stacionāru ārstniecības iestādi:

3.1. asfiksija;

3.2. elpošanas nepietiekamība: divu stundu laikā pēc piedzimšanas paātrināta elpošana (vairāk par 60reizēm minūtē), palīgmuskulatūras piedalīšanās elpošanā, stenēšana;

3.3. vispārēja cianoze vai akrocianoze vēlāk nekā sešas stundas pēc piedzimšanas;

3.4. dzeltes parādīšanās pirmajā diennaktī pēc piedzimšanas, ādas bālums (īpaši, ja iespējama rēzus faktora vai asins grupu nesaderība);

3.5. strutainas ādas vai gļotādu saslimšanas, izsitumi (izņemot petehijas vai jaundzimušo toksiskās eritēmas elementus);

3.6. patoloģiska centrālās nervu sistēmas simptomātika (jaundzimušā nomākums vai uzbudinājums, krampji, parēzes vai paralīzes);

3.7. kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi (vemšana, caureja, barības uzņemšanas problēmas);

3.8. acīmredzamas iedzimtas attīstības anomālijas vai aizdomas par tām;

3.9. jaundzimušā stāvoklis, kurā nepieciešama neatliekama palīdzība (asiņošana, sirds­darbības traucējumi, elpošanas apstāšanās);

3.10. neskaidrs patoloģisks jaundzimušā stāvoklis;

3.11. nedēļnieces vēlēšanās;

3.12. citi iemesli.

Veselības ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.jūlija noteikumiem Nr.611
Apmācības tēmas topošajiem vecākiem par jaundzimušā aprūpi un jaundzimušajam veselīgiem apstākļiem

(Pielikums MK 21.08.2012. noteikumu Nr.574 redakcijā)

Nr.
p.k.

Tēma

1. Jaundzimušā ēdināšana:
1.1. zīdīšanas problēmas un to risinājumi, mātes piena priekšrocības salīdzinājumā ar maisījumiem
1.2. mātes uzturs
1.3. D vitamīna nodrošinājums
2. Jaundzimušā aprūpe:
2.1. jaundzimušā drošība
2.2. jaundzimušā higiēna
2.3. jaundzimušā ģērbšana
2.4. jaundzimušā attīstība un attīstības veicināšana
2.5. savstarpējais kontakts, mierināšana
3. Jaundzimušajam droša apkārtējā vide un pēkšņās nāves sindroms:
3.1. vecāku atbildība, atbildības sadale
3.2. veselības apdraudējums jaundzimušā periodā
3.3. bērna aprūpes priekšmetu piemērotības un drošības izvērtējums
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.jūlija noteikumiem Nr.611
Prasības grūtniecības ultrasonogrāfiskajai izmeklēšanai

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.41 redakcijā; sk. noteikumu 16.punktu)

1. Prasības ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas veikšanai fizioloģiski noritošai grūtniecībai I un II grūtniecības trimestrī:

1.1. izmeklējumu veic sertificēts ginekologs (dzemdību speciālists), kurš atbilst šādiem nosacījumiem:

1.1.1. saņemts ārstnieciskās un diagnostiskās metodes sertifikāts "Ultrasonogrāfija dzemdniecībā un ginekoloģijā";

1.1.2. saņemts sertifikāts par I trimestra ultrasonogrāfijas kursu apmeklējumu Latvijā vai analogs citā valstī iegūts sertifikāts (minētie sertifikāti izsniegti ne agrāk kā 2010.gadā);

1.1.3. iegūta ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze ultrasonogrāfisko izmeklējumu veikšanā;

1.1.4. veikts vismaz 300 I trimestra ultrasonogrāfisko izmeklējumu;

1.1.5. saņemts sertifikāts (Fetal Medicine Foundation) par apgūtu teorētisko kursu augļa I trimestra ultrasonogrāfiskajā izmeklēšanā;

1.2. ārstniecības iestādes vadītājs ir apliecinājis, ka speciālists (speciālisti) un ārstniecības iestāde ir gatavi veikt valsts apmaksātus I trimestra ultrasonogrāfiskos izmeklējumus grūtniecēm;

1.3. izmeklējuma dokumentēšanai izmanto augļa ultrasonogrāfijas protokolu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās dokumentācijas lietvedību (protokolu aizpilda divos eksemplāros, no kuriem vienu pievieno mātes pasei kopā ar kakla krokas attēla/mērījuma izdruku);

1.4. ultrasonogrāfijas aparāts nav vecāks par 10 gadiem un atbilst šādām prasībām:

1.4.1. abdominālā zonde ar frekvenci, ne mazāku kā 5 MHz;

1.4.2. vaginālā zonde ar frekvenci, ne mazāku kā 7 MHz;

1.4.3. ir tālummaiņas (zoom) iespēja;

1.4.4. ir iespēja atkārtot iepriekš veiktu darbību (cineloop funkcija);

1.4.5. mazākais mērījuma solis ne lielāks kā 0,1 mm;

1.4.6. ir krāsu vai spēka doplera funkcija;

1.4.7. ir dzemdniecības un ginekoloģijas un I trimestra skrīninga programmatūra, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu atbilst manipulācijas kodam Nr.50741 vai 50742.

2. Prasības ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas veikšanai riska grupas grūtniecēm (tai skaitā ar vidēju un augstu ģenētisko risku):

2.1. izmeklējumu veic sertificēts ginekologs (dzemdību speciālists), kurš atbilst šādiem nosacījumiem:

2.1.1. saņemts ārstnieciskās un diagnostiskās metodes sertifikāts "Ultrasonogrāfija dzemdniecībā un ginekoloģijā";

2.1.2. saņemts sertifikāts par I trimestra ultrasonogrāfijas kursu apmeklējumu Latvijā vai analogs citā valstī iegūts sertifikāts (minētie sertifikāti izsniegti ne agrāk kā 2010.gadā);

2.1.3. iegūta ne mazāk kā astoņu gadu pieredze ultrasonogrāfisko izmeklējumu veikšanā;

2.1.4. veikts vismaz 1000 I trimestra ultrasonogrāfisko izmeklējumu (ultrasonogrāfiskie izmeklējumi ir dokumentēti un apliecina kompetenci invazīvo diagnostikas metožu lietošanā perinatālajā diagnostikā);

2.1.5. saņemts sertifikāts (Fetal Medicine Foundation) par apgūtu teorētisko kursu augļa I trimestra ultrasonogrāfijas izmeklēšanā;

2.2. ārstniecības iestādes vadītājs ir apliecinājis, ka speciālists (speciālisti) un ārstniecības iestāde ir gatavi veikt valsts apmaksātus I trimestra ultrasonogrāfiskos izmeklējumus grūtniecēm un lietot invazīvās diagnostikas metodes;

2.3. izmeklējuma dokumentēšanai izmanto augļa ultrasonogrāfijas protokolu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās dokumentācijas lietvedību (protokolu aizpilda divos eksemplāros, no kuriem vienu pievieno mātes pasei kopā ar kakla krokas attēla/mērījuma izdruku);

2.4. ultrasonogrāfijas aparāts nav vecāks par septiņiem gadiem un atbilst šādām prasībām:

2.4.1. abdominālā zonde ar frekvenci, ne mazāku kā 5 MHz;

2.4.2. vaginālā zonde ar frekvenci, ne mazāku kā 7 MHz;

2.4.3. ir tālummaiņas (zoom) iespēja;

2.4.4. ir iespēja atkārtot iepriekš veiktu darbību (cineloop funkcija);

2.4.5. mazākais mērījuma solis ne lielāks kā 0,1 mm;

2.4.6. ir krāsu un (vai) spēka doplera funkcija;

2.4.7. ir dzemdniecības un ginekoloģijas un I trimestra skrīninga programmatūra un augļa ehokardioskopijas programmatūra.

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 611Pieņemts: 25.07.2006.Stājas spēkā: 28.07.2006. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 118 (3486), 27.07.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
140695
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2013","iso_value":"2013\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2013","iso_value":"2013\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2013.-28.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2013","iso_value":"2013\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2013.-30.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-27.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2012","iso_value":"2012\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-24.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2006","iso_value":"2006\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)