Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.332

Rīgā 2000.gada 26.septembrī (prot. Nr.46 6.§)
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka tehniskās specifikācijas Latvijas tirgū piedāvātajām degvielām, ko izmanto autotransporta līdzekļu un visurgājēja tehnikas (tostarp iekšējo ūdensceļu kuģu, kad tie nekuģo jūrā), lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru, kā arī atpūtas kuģu, kad tie nekuģo jūrā, dzirksteļaizdedzes dzinēju un kompresijaizdedzes dzinēju darbināšanai, ņemot vērā šo dzinēju tehniskās prasības saistībā ar veselības aizsardzību un vides aizsardzību.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

1.1 Benzīns ir jebkura gaistoša minerāleļļa, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 un 2710 12 59 un paredzēta transportlīdzekļu iekšdedzes dzinējiem ar dzirksteļaizdedzi.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.345 redakcijā)

1.2 Dīzeļdegviela ir gāzeļļa, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 19 43 un 2710 20 11 un paredzēta transportlīdzekļu iekšdedzes dzinējiem ar kompresijas aizdedzi.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.168 redakcijā)

1.3 Gāzeļļa ir naftas produkts, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 19 43 un 2710 20 11 un paredzēts lietošanai visurgājējā tehnikā, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, atpūtas kuģos, kā arī dzinējos, kuri minēti normatīvajos aktos par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū, normatīvajos aktos par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā un normatīvajos aktos par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.345 redakcijā)

1.4 Noteikumi piemērojami arī dīzeļdegvielai ar biodīzeļdegvielas (kas iegūta no rapšu sēklu eļļas) piejaukumu, ja šis piejaukums nepārsniedz 5 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma. Noteikumi neaizliedz tirgot degvielu ar citu biodegvielas procentuālo sastāvu atbilstoši normatīvajiem aktiem degvielas aprites jomā.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.648 redakcijā)

II. Prasības benzīnam

2. Degvielas mazumtirdzniecības vietās, kur realizē benzīnu, norāda benzīna marku.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

3. Benzīna pētniecisko oktānskaitli (POS) nosaka atbilstoši standartā LVS EN ISO 5164:2011 "Naftas produkti. Motordegvielu detonācijas rādītāju noteikšana. Pētnieciskā metode (ISO 5164:2005)" noteiktajai metodei.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

4. Benzīna motora oktānskaitli (MOS) nosaka atbilstoši standartā LVS EN ISO 5163:2011 "Naftas produkti. Motora un aviācijas degvielu detonācijas rādītāju noteikšana. Motora metode (ISO 5163:2005)" noteiktajai metodei.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

5. Latvijā aizliegts realizēt svinu saturošu benzīnu (benzīns, kura sastāvā svina savienojumi, pārrēķināti tīra svina daudzumā, pārsniedz 0,005 g/l).

(MK 30.07.2002. noteikumu Nr.328 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1020)

6. (Svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1020.)

7. Par bāzes metodi (pamatmetode konkrēta benzīna parametra noteikšanai) svina satura noteikšanai jebkura veida benzīnā izmanto standartā LVS EN 237 "Zemas svina koncentrācijas noteikšana ar atomabsorbcijas spektrometrijas metodi" noteikto metodi.

8. Latvijā atļauts realizēt benzīnu, kas paredzēts iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi darbināšanai un kura kvalitātes rādītāji atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem rādītājiem un normatīvajiem aktiem par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

8.1 Bezsvina benzīnu, kura pētnieciskais oktānskaitlis (POS) ir 95 vai lielāks, bet mazāks par 98, un motora oktānskaitlis (MOS) ir 85 vai lielāks, bet mazāks par 89, alkēni (olefīni) nepārsniedz 18 % no kopējā benzīna tilpuma (95.markas benzīns), atļauts realizēt tikai tad, ja pievienotā bioetanola saturs ir 4,5–5 tilpumprocenti no kopējā benzīna tilpuma (ja nepieciešams, etanolu saturošiem benzīniem pievieno stabilizatorus).

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.648 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.10.2009., sk. 29.punktu)

8.2 Šo noteikumu 8. un 8.1 punktā minētās prasības neattiecas uz:

8.21. benzīnu, kuru izmanto sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteles aizdedzi, ja sacīkšu sporta automašīna noteiktā kārībā ir reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir atzīme “sporta”;

8.22. benzīnu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.648 redakcijā)

8.3 Metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs degvielā nedrīkst pārsniegt 6 mg Mn uz litru. Ja komersants degvielai, kura tiek realizēta mazumtirdzniecībā, ir pievienojis metālu piedevas, visās degvielas tirdzniecības vietās, kurās patērētājiem ir pieejama degviela ar metālu piedevām, labi redzamā vietā izliek norādes par metālu piedevas saturu degvielā ar šādu marķējuma tekstu: "Satur metālu piedevas". Šo marķējumu izvieto kopā ar informāciju par degvielas tipu. Marķējuma un burtu izmēriem jābūt tādiem, lai tie būtu labi saredzami un viegli salasāmi.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

III. Prasības dīzeļdegvielai un gāzeļļai

(Nodaļas nosaukums MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

9. Latvijā atļauts realizēt dīzeļdegvielu, kas paredzēta iekšdedzes dzinēju ar kompresijas aizdedzi darbināšanai un kuras kvalitātes rādītāji atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem rādītājiem un normatīvajiem aktiem par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

9.1 Latvijā atļauts realizēt dīzeļdegvielu (tai skaitā mērenā klimata apstākļos izmantojamu A, B, C, D, E, F kategorijas dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes") tikai ar biodīzeļdegvielas (kas iegūta no rapšu sēklu eļļas) saturu 4,5–5 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.648 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.493; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.168; grozījumi punktā stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

9.2 Šo noteikumu 9.1 punktā minētās prasības neattiecas uz:

9.21. dīzeļdegvielu, kuru izmanto jūras transporta flotes kuģu dzinējos;

9.22. dīzeļdegvielu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos;

9.23. arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu 0., 1., 2., 3. un 4.klases dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.648 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.493; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.168; grozījumi punktā stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

10. (Svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.493)

IV. Benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšana

11. Benzīna un dīzeļdegvielas (turpmāk – degviela) atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vai par kuru Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī) atbilstības sertifikātu, ko attiecīgā institūcija izsniegusi, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju testēšanas pārskatiem (izsniegti saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”, to interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 “Naftas produkti – Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”).

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1295 redakcijā)

12. Piegādājot Eiropas Savienības dalībvalstīs ražoto degvielu tās realizācijai Latvijā, degvielas atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vai par kuru Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī) atbilstības sertifikātu, ko attiecīgā institūcija izsniegusi, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju testēšanas pārskatiem (izsniegti saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”, to interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 “Naftas produkti – Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”), vai ar atbilstības apliecinājumu, kam pievienots akreditētas testēšanas laboratorijas degvielas testēšanas pārskats par attiecīgo benzīna un dīzeļdegvielas partiju (izsniegts saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”).

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1295 redakcijā)

13. Piegādātājs atbilstības apliecinājumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

13.1. ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese;

13.2. piegādātāja nosaukums, adrese un tvertnes numurs;

13.3. benzīna vai dīzeļdegvielas marka un galvenie raksturotāji;

13.4. benzīna vai dīzeļdegvielas partijas identifikācija;

13.5. benzīna vai dīzeļdegvielas daudzums;

13.6. akreditētas (atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām) testēšanas laboratorijas nosaukums, akreditācijas institūcija, testēšanas pārskata numurs un datums;

13.7. apliecinājums par degvielas atbilstību šo noteikumu prasībām;

13.8. deklarācijas izsniedzēja amats, paraksts, tā atšifrējums, datums un izsniegšanas vieta.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.386 redakcijā)

13.1 Degvielas atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina atbilstības sertifikāts, kas izsniegts, pamatojoties uz testēšanas pārskatu. Degvielas mazumtirdzniecības vietās uz degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām (degvielas uzpildes automātiem) patērētājam labi redzamā vietā ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) dīzeļdegvielai norāda aukstā filtra nosprostošanās punktu (grādos pēc Celsija) un degvielas klasi atbilstoši standartam LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.168; grozījumi punktā stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

14. Visus ar degvielas atbilstības novērtēšanu saistītos izdevumus sedz degvielas īpašnieks vai valdītājs.

V. Degvielas tirgus uzraudzība

15. Degvielas tirgus uzraudzību veic Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts institūcijas (turpmāk — degvielas aprites uzraudzības institūcijas) savas kompetences ietvaros.

15.1 Degvielas atbilstības uzraudzību degvielas aprites uzraudzības institūcijas veic atbilstoši testēšanas metodēm, kas noteiktas standartos LVS EN 228:2013 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes" un LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes", kā arī šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.168; grozījumi punktā stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Degvielas aprites uzraudzības institūcijas, kuras savas kompetences ietvaros saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic degvielas tirgus uzraudzību, reizi mēnesī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem. Ja Valsts ieņēmumu dienestam degvielas tirgus uzraudzības nodrošināšanai nepieciešama papildu informācija, tā sniedzama pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma.

17. Degvielas importētājs, ražotājs, vairumtirgotājs vai mazumtirgotājs pēc degvielas aprites uzraudzības institūcijas pieprasījuma uzrāda degvielas atbilstību apliecinošus dokumentus.

18. Visus ar degvielas atbilstības uzraudzību saistītos izdevumus sedz no uzraudzību veikušo institūciju līdzekļiem, bet, ja konstatēts, ka degviela neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, minētos izdevumus sedz attiecīgais degvielas īpašnieks vai valdītājs.

19. Ja degviela neatbilst šo noteikumu prasībām, attiecīgie uzņēmumi piecu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas sedz degvielas aprites uzraudzības institūciju pārbaudē izņemtās degvielas atbilstības novērtēšanas izdevumus.

20. Degvielas importētājs, ražotājs, vairumtirgotājs vai mazumtirgotājs ir atbildīgs par šajos noteikumos minēto prasību ievērošanu.

21. Šo noteikumu prasībām neatbilstošas degvielas glabāšanas, transportēšanas un iznīcināšanas (pārstrādes) izdevumus sedz degvielas īpašnieks vai valdītājs.

22. Uzņēmumi, kuri realizē šo noteikumu 32.punktā minēto dīzeļdegvielu, nodrošina tās atsevišķu glabāšanu, uzskaiti un realizāciju. Minētie uzņēmumi ir atbildīgi par šīs dīzeļdegvielas realizāciju izmantošanai tikai dzelzceļa transportlīdzekļos un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

22.1 Reizi gadā Vides ministrija iesniedz Eiropas Komisijai atbilstošu vides informāciju par attiecīgo aglomerāciju vai zonu, kā arī ierosināto pasākumu paredzamo iedarbību uz vidi.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

22.2 Katru gadu līdz 15. maijam Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par degvielas kvalitāti, realizētā benzīna un dīzeļdegvielas kopējo apjomu, kā arī realizēto benzīna un dīzeļdegvielas (ar maksimālo sēra saturu 10 mg/kg) apjomu valstī iepriekšējā gadā. Ekonomikas ministrija šo informāciju līdz 30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijai.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.168)

22.3 Ja tiek izsludināta valsts enerģētiskā krīze, komersanti, kas sniedz naftas produktu drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei, kā arī citi komersanti, kas realizē degvielu, ir tiesīgi realizēt valsts naftas produktu drošības rezervēs uzglabāto naftas produktu (degvielas) apjomu bez pievienota bioetanola 4,5–5 tilpumprocentu apmērā no kopējā benzīna tilpuma un bez pievienotas biodīzeļdegvielas 4,5–5 tilpumprocentu apmērā no kopējā dīzeļdegvielas apjoma.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

VI. Pārejas jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

24. Šo noteikumu 8.7. un 9.5.apakšpunkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri. Uzņēmumi, kuriem pieder vismaz 30 degvielas uzpildes stacijas, nodrošina, lai 8.7. un 9.5.apakšpunkta prasībām atbilstošs benzīns un dīzeļdegviela ar 2005.gada 1.janvāri ir pieejami vismaz vienā no šo uzņēmumu degvielas uzpildes stacijām, kas transporta plūsmas apkalpošanai izvietotas gar kādu no galvenajiem valsts autoceļiem. Šajās tirdzniecības vietās uzņēmējs izvieto norādes par attiecīgo degvielas veidu atrašanos tirdzniecībā, kā arī nodrošina ar šo informāciju visas degvielas uzpildes stacijas, kas transporta plūsmas apkalpošanai izvietotas gar attiecīgo galveno valsts autoceļu līdz nākamajai šāda veida degvielas uzpildes stacijai.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

24.1 Šo noteikumu 8.5. un 8.6.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.maiju.

(MK 18.03.2003. noteikumu Nr.116 redakcijā)

25. No 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim pieļaujamais sēra saturs benzīnā un dīzeļdegvielā, ko nosaka, lietojot standartā LVS EN ISO 20884 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana degvielā — Viļņu garuma dispersīvās rentgenfluorescences spektroskopijas metode" vai standartā LVS EN ISO 20847 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana degvielā — Enerģijas dispersīvās rentgenfluorescences metode", vai standartā LVS EN ISO 20846 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā — Ultravioletās fluorescences metode" noteiktās metodes, nedrīkst pārsniegt 50 mg/kg (strīda gadījumā lieto standartā LVS EN ISO 20884 noteikto metodi). Latvijas Republikā līdz 2004.gada 31.decembrim ievesto benzīnu un dīzeļ­degvielu, kur pieļaujamais sēra saturs, kas noteikts, lietojot minētajos standartos paredzētās metodes, pārsniedz 50 mg/kg, bet nepārsniedz attiecīgi 150 mg/kg (benzīnam) vai 350 mg/kg (dīzeļdegvielai), drīkst realizēt:

25.1. komersanti, kuriem ir izsniegta licence akcīzes preču noliktavas tu­rētāja un apstiprināta tirgotāja darbībai, — līdz 2005.gada 1.maijam;

25.2. komersanti, kuriem ir izsniegta licence degvielas vairumtirdznie­cībai, — līdz 2005.gada 1.maijam;

25.3. komersanti, kuriem ir izsniegta licence degvielas mazumtirdznie­cībai, — līdz 2005.gada 1.jūnijam.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.02.2005. noteikumiem Nr.113)

25.1 Degvielas uzpildes stacijās, kas transporta plūsmas apkalpošanai izvietotas gar galvenajiem valsts autoceļiem, no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim jābūt norādei par tuvākajām degvielas uzpildes stacijām, kurās ir pieejams šo noteikumu 8.7. un 9.5.apakšpunkta prasībām atbilstošs benzīns un dīzeļdegviela.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

26. (Svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 386)

27. 2009.gada 1.janvārī spēku zaudē šo noteikumu 8.3.3.apakšpunkts un spēkā stājas norma, kas nosaka, ka aromātisko savienojumu maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt 35,0 % (v/v) no kopējā tilpuma benzīnam, kas paredzēts iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi darbināšanai.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

28. Līdz 2008.gada 1.janvārim maksimālais sēra saturs dīzeļdegvielā, kuru paredzēts izmantot visurgājējā tehnikā, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros (maksimālo sēra saturu nosaka, lietojot standartā LVS EN ISO 20846 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā — Ultravioletās fluorescences metode" vai standartā LVS EN ISO 20847 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā — Enerģijas dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode", vai standartā LVS EN ISO 20884 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā — Viļņu garuma dispersīvās rentgenfluorescences spektroskopijas metode" noteiktās metodes), nedrīkst pārsniegt 2000 mg/kg no dīzeļdegvielas masas, par ko ir attiecīga norāde tirdzniecības vietā (strīda gadījumā lieto standartā LVS EN ISO 20884 noteikto metodi).

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

29. Šo noteikumu 8.1 un 9.1 punkts stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.648 redakcijā)

30. Komersants, kas līdz 2009.gada 15.oktobrim Valsts ieņēmumu dienestā ir deklarējis enerģētiskās krīzes periodiem paredzētas naftas produktu rezerves, kuru kvalitāte atbilst degvielas kvalitātes prasībām, kas ir spēkā līdz 2009.gada 30.septembrim, ir tiesīgs deklarēto degvielas apjomu realizēt līdz 2010.gada 30.aprīlim.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1295 redakcijā)

31. No 2014.gada 1.janvāra metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs degvielā nedrīkst pārsniegt 2 mg Mn uz litru.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

32. Līdz 2011.gada 31.decembrim dīzeļdegvielā, kuru paredzēts izmantot dzelzceļa transportlīdzekļos un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, esošais maksimālais sēra saturs nedrīkst pārsniegt 1000 mg/kg.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.386 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.493)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1993.gada 23.marta Direktīvas 93/12/EEK par sēra saturu noteiktu veidu šķidrajā kurināmajā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 13.oktobra Direktīvas 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK;

3) Komisijas 2000.gada 7.novembra Direktīvas 2000/71/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK I, II, III un IV pielikumā izklāstītās mērīšanas metodes pielāgo tehnikas attīstībai, kā paredzēts minētās direktīvas 10.pantā (dokuments attiecas uz EEZ);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 3.marta Direktīvas 2003/17/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti (Dokuments attiecas uz EEZ);

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/30/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK;

6) Komisijas 2011.gada 1.jūnija Direktīvas 2011/63/ES, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
1. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 26. septembra
noteikumiem Nr. 332
Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam

(Pielikums MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.168; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.p.k.

Parametrs1

Mērvienība

Robežvērtība2

minimālā

maksimālā

1. Pētnieciskais oktānskaitlis, POS

95,0

2. Motora oktānskaitlis, MOS

85,0

3. Tvaika spiediens vasaras periodā3

kPa

70,0

4. Destilācija

- pārtvaicētās degvielas daudzums 100 °C temperatūrā

% V/V

46,0

- pārtvaicētās degvielas daudzums 150 °C temperatūrā

% V/V

75,0

5. Ogļūdeņražu sastāvs

- olefīni

% V/V

18,0

- aromātiskie ogļūdeņraži

% V/V

35,0

- benzols

% V/V

1,0

6. Skābekļa saturs

% m/m

2,7

7. Skābekli saturošie savienojumi

- metanols

% V/V

3,0

- etanols (var būt jāpievieno stabilizatori)

% V/V

5,0

- izopropilspirts

% V/V

10,0

- terc-butilspirts

% V/V

7,0

- izobutilspirts

% V/V

10,0

- ēteri, kuru molekulā ir 5 vai vairāk oglekļa atomu

% V/V

15,0

- citi skābekli saturoši savienojumi4

% V/V

10,0

8. Sēra saturs

mg/kg

10,0

9. Svina saturs

g/l

0,005

Piezīmes.

1 Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 228:2013 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes". Pēc vajadzības var pieņemt analītiskās metodes, kas noteiktas LVS EN 228:2013 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes" standartu aizvietošanai, ja tās var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar analītisko metodi, ko šī metode aizvieto.

2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs", un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.

3 Vasaras periods sākas ne vēlāk par 1.jūniju un ilgst vismaz līdz 31.augustam.

4 Citi vienvērtīgie spirti un ēteri, kuru viršanas beigu punkts nepārsniedz standartā LVS EN 228:2013 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes" noteikto.

2. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 26. septembra
noteikumiem Nr. 332
Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai

(Pielikums MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.168; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.p.k.

Parametrs1

Mērvienība

Robežvērtība2

minimālā

maksimālā

1. Cetānskaitlis3

51,0

2. Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

845,0

3. Destilācija:

- temperatūra, kad iztvaicēts 95 % V/V degvielas

°C

360,0

4. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

% m/m

8,0

5. Sēra saturs

mg/kg

10,0

6. Taukskābju metilestera saturs

% V/V

5,04

Piezīmes.

1 Tiek lietotas testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes". Var pieņemt analīzes metodi, kas noteikta aizvietojuma standartā LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes", ja ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar analītisko metodi, ko šī metode aizvieto.

2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs", un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.

3 Izņemot ziemas periodu (no 1.novembra līdz 31.martam), kad cetānskaitlis nav mazāks par 47.

4 Taukskābju metilesteri atbilst standartam LVS EN 14214:2012 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes".

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 332Pieņemts: 26.09.2000.Stājas spēkā: 01.01.2002. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 341/343 (2252/2254), 29.09.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
11217
{"selected":{"value":"01.06.2014","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.06.2014","iso_value":"2014\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2014","iso_value":"2014\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2014.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2012","iso_value":"2012\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2012.-03.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2011","iso_value":"2011\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2011.-24.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2009","iso_value":"2009\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2009.-05.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2009","iso_value":"2009\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-11.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2005","iso_value":"2005\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2005.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2005","iso_value":"2005\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2005.-11.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-31.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2003","iso_value":"2003\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2003.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2003","iso_value":"2003\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2003.-19.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.03.2003","iso_value":"2003\/03\/22","content":"<font class='s-1'>22.03.2003.-30.04.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2002","iso_value":"2002\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2002.-21.03.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-01.08.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2014
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)