Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

SAPRAŠANĀS MEMORANDS STARP LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS FEDERĀLO AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, ITĀLIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, POLIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRU, LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU PAR Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos IZVEIDOŠANU, ADMINISTRĒŠANU UN DARBĪBU

SATURS

Ievads

1. pants: Definīcijas

2. pants: Mērķis

3. pants: Uzdevumi un atbildība

4. pants: Organizācija un attiecības

5. pants: Darba plāns

6. pants: Personāls

7. pants: Uzņēmējvalsts atbalsts

8. pants: Dalībnieku papildu atbildība

9. pants: Izmaksu daļa

10. pants: Finanšu noteikumi

11. pants: Finanšu apsvērumi

12. pants: Prasības

13. pants: Drošība

14. pants: Juridiskie apsvērumi

15. pants: Jaunu Dalībnieku pievienošanās

16. pants: Dalībnieku izstāšanās

17. pants: Strīdu risināšana

18. pants: Grozījumi un Izmaiņu reģistrs

19. pants: Izbeigšana

20. pants: Stāšanās spēkā

21. pants: Noslēguma jautājumi

Pielikumi:

A pielikums: Dalībnieku tabula

B pielikums: NATO StratCom COE Koordinācijas komitejas kompetence

C pielikums: NATO StratCom COE direktora kompetence

D PIELIKUMS: Izmaksu daļas

E PIELIKUMS: Uzņēmējvalsts atbalsts

F PIELIKUMS: Paraugs Paziņojumam par pievienošanos

G PIELIKUMS: Izmaiņu reģistrs

IEVADS

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Uzņēmējvalsts, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministrija, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālā Aizsardzības ministrija, Polijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās karalistes Aizsardzības ministrija,

turpmāk - Dalībnieki,

VĒLOTIES vēl vairāk vairot sadarbību 1949. gada 4. aprīļa Ziemeļatlantijas līguma kontekstā,

UZSKATOT, KA saskaņā ar MMC 324/3 (pēdējā redakcijā), 2010. gada 16. februāra "NATO militārā komandstruktūra (NCS)" un 2003. gada 4. decembra MCM-236-03 "MC Izcilības centra koncepcija" Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) pavēlniecības vienošanās (NCA) ir jāatbalsta ar Izcilības centriem (COE), kas nodrošina iespēju uzlabot izglītošanu un apmācību, sadarbību un spējas, lai palīdzētu doktrīnas attīstībā un lai izmēģinājumu ceļā pārbaudītu un apstiprinātu pieņēmumus;

UZSKATOT, KA Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandierim (SACT) saskaņā ar 2004. gada 17. maija MC 58/3 "NATO Transformācijas virspavēlniecības kompetence" ir vispārēja atbildība par COE koordinēšanu un darbību NATO;

ATSAUCOTIES UZ Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto spēku komandiera 2013. gada 20. februāra vēstuli SACT, kurā izteikta iniciatīva izveidot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Izcilības centru stratēģiskās komunikācijas jautājumos (NATO NATO StratCom COE);

ATSAUCOTIES UZ SACT 2013. gada 26. aprīļa atbildes vēstuli, kurā SACT apstiprina piedāvājumu izveidot NATO NATO StratCom COE un tā koncepciju, lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu NATO spēju stiprināšanai stratēģiskās komunikācijas jomā;

ATSAUCOTIES UZ NATO StratCom COE koncepciju, kas paredz sniegt pievienoto vērtību NATO transformācijas centieniem stratēģiskās komunikācijas jomā;

ATZĪSTOT nolūku noslēgt Saprašanās Memorandu (MOU) par NATO StratCom COE funkcionālajām attiecībām ar Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu (HQ SACT) (turpmāk - MOU par NATO StratCom COE funkcijām);

UZSKATOT, KA COE jānodrošina jūtams NATO spēju uzlabojums un tādējādi jābūt noderīgam NATO transformācijas centieniem, kā noteikts MCM-236-03;

ŅEMOT VĒRĀ Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu (NATO SOFA), kas parakstīts 1951. gada 19. jūnijā, Protokolu par starptautisko militāro štābu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu, statusu (Parīzes protokols), kas parakstīts 1952. gada 28. augustā, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram" līgumu par to bruņoto spēku statusu (PfP SOFA), kas parakstīts 1995. gada 19. jūnijā Briselē, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram" līguma par to bruņoto spēku statusu Protokolu (PfP SOFA Protokols), kas parakstīts 1995. gada 19. jūnijā Briselē, ieskaitot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram" līguma par to bruņoto spēku statusu Papildu protokolu (PfP SOFA Papildu protokols), kas parakstīts 1997. gada 19. decembrī;

ATZĪMĒJOT, ka ne visi Dalībnieki ir PfP SOFA Protokola un Papildu protokola dalībvalstis;

ŅEMOT VĒRĀ, ka saskaņā ar MCM-236-03 pēc Militārās komitejas (MC) un Ziemeļatlantijas padomes (NAC) apstiprinājuma kļūst par NATO akreditētu COE;

ŅEMOT VĒRĀ, ka saskaņā ar MCM-236-03 pēc akreditācijas NAC, ievērojot Parīzes protokolu, COE var piešķirt NATO organizācijas statusu;

NORĀDOT, KA Latvijas Republika kā Uzņēmējvalsts, darbojoties pārējo Dalībnieku vārdā un saskaņojot ar HQ SACT, iesniegs NAC lūgumu akreditēt NATO StratCom COE kā NATO militāro organizāciju saskaņā ar CM(69)22, ar ko tam tiktu piešķirts starptautiskas organizācijas statuss saskaņā ar Parīzes protokola 14. punktu;

un

VĒLOTIES izveidot NATO StratCom COE, lai īstenotu uzlabojumus un transformāciju stratēģiskās komunikācijas jomā NATO vispārējo transformācijas centienu ietvaros, ir noslēguši šādu vienošanos:

1. PANTS

Definīcijas

1.1. Ja vien šajā MOU un tā turpmākajos dokumentos nav definēta cita nozīme, piemēro definīcijas, kas sniegtas "NATO Terminu un definīciju vārdnīcā" (AAP-6) un "NATO dokumentos un publikācijās izmantoto apzīmējumu vārdnīcā" (AAP-15).

1.2. Šī MOU un tā turpmāko dokumentu izpratnē:

a. Sabiedroto operāciju pavēlniecība (ACO) - kā izklāstīts 2013. gada 30.janvāra MC 324/3 (pēdējā redakcijā), Pavēlniecību veido Sabiedroto spēku Augstākā virspavēlniecība Eiropā (SHAPE) un citas NATO spēku virspavēlniekam Eiropā (SACEUR) pakļautas organizācijas.

b. Sabiedroto spēku transformācijas virspavēlniecība (ACT) - kā norādīts 2013. gada 30.janvāra MC 324/3 (pēdējā redakcijā), Pavēlniecību veido HQ SACT un citas Sabiedroto spēku Augstākajai transformācijas virspavēlniecībai (SACT) pakļautas struktūrvienības.

c. Vispārēja informācija - informācija, kas netiek iegūta, pildot šo MOU.

d. Izcilības centrs (COE) - kā norādīts MCM-236-03, NAC akreditēts vienas valsts vai vairāku valstu sponsorēts centrs, kas atbalsta NATO darbības.

e. COE tīkls - visu to COE tīkls, kas atbalsta HQ SACT koordinēto NCA.

f. NATO Direktors - persona, kas vada NATO StratCom COE.

g. Finanšu un administratīvās procedūras (FAP) - procedūras, kas, pamatojoties uz NATO finanšu noteikumiem, tiek izmantotas, lai regulētu NATO StratCom COE finanšu darījumus.

h. Specifiska informācija - informācija, kas tiek iegūta, pildot šo MOU.

i. Uzņēmējvalsts (FN) - Latvijas Republika, ko pārstāv Aizsardzības ministrija kā COE uzņemošais Dalībnieks.

j. Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābs (HQ SACT) - kā noteikts MC 324/3 (pēdējā redakcijā), SACT galvenais štābs, kas NATO ietvaros sadarbojas ar NATO NATO StratCom COE un koordinē sadarbību COE tīklā un ar visām NATO institūcijām.

k. Starptautiska militāra organizācija (IMO) - kā noteikts CM(69)22 un šā MOU izpratnē, militāru organizāciju, kas nav štābs, veido vairāk nekā vienas NATO dalībvalsts personāls, tai ir nepārprotami starptautiskas misijas un NATO dalībvalstis to ir izveidojušas saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu.

l. Informācija - jebkāda veida informācija, neatkarīgi no tās formas vai veida, tostarp zinātniskas vai tehniskas dabas, kā arī fotogrāfijas, starpposmu un noslēguma ziņojumi, rokasgrāmatas, ziņas par apdraudējumu, izmēģinājumu dati, testi, skices, specifikācijas, procesi, tehnika, izgudrojumi, rasējumi, programmatūra, tostarp avota kods, tehniskie dokumenti, skaņu ieraksti, piktogrammas un citi grafiski atainojumi, kas ierakstīti magnētiskajā lentē, datora atmiņā vai citā formā, un neatkarīgi no tā, vai uz tiem attiecas autortiesības, patenti vai cita veida tiesiskā aizsardzība.

m. NATO Militārā komiteja (MC) - kā noteikts MC 57/4 (pēdējā redakcijā), augstākā militārā lēmējinstitūcija NATO.

n. Ziemeļatlantijas padome (NAC) - Padome, kas nodibināta saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma 9. pantu.

o. NATO pavēlniecības vienošanās (NCA) - vienošanās un institūcijas, kas atbalsta NCS, kā noteikts MC 324/3 (pēdējā redakcijā).

p. NATO komandstruktūra (NCS) - NATO militārā organizācija, kā noteikts MC 324/3 (pēdējā redakcijā).

q. NATO militārā organizācija (NMB) - kā noteikts CM(69)22, starptautisks militārs štābs vai organizācija, uz kuru attiecas Parīzes prot1kola I(b), 1(c) un 14.pants.

r. NATO Izcilības centrs stratēģiskās komunikācijas jautājumos (NATO StratCom COE) - COE, kas pēc Dalībnieku ierosinājuma nodrošina kompetenci stratēģisko komunikāciju jomā kā NATO COE.

s. Partneris - valsts, organizācija vai iestāde, kas sadarbojas ar NATO StratCom COE un var būt:

i. Atbalsta partneris (CP) - jebkura valsts, organizācija vai iestāde, kas nav Dalībnieks un sniedz atbalstu NATO StratCom COE un darbojas saskaņā ar NAC lēmumiem un procedūrām.

ii. Cits partneris (OP) - jebkura valsts, organizācija vai iestāde, kas nav Dalībnieks vai CP un kas izmanto NATO StratCom COE sniegtos pakalpojumus un/vai produktus.

t. Darba plāns (POW) - dokuments, kas izklāsta NATO StratCom COE viena kalendārā gada aktivitātes un ietver NATO StratCom COE aktivitāšu ilgtermiņa perspektīvu.

u. Atbalsta lūgums (RFS) - NATO, jebkuras valsts vai citas iestādes lūgums pēc NATO StratCom COE atbalsta.

v. Uzraudzības komiteja (SC) - Dalībnieku izveidota komiteja, kas ir galvenā vadības un pārraudzības organizācija un lēmējorganizācija visos jautājumos, kas saistīti ar NATO StratCom COE administrāciju, politiku un darbību.

w. Sabiedroto spēku Augstākais komandieris Eiropā (SACEUR) - kā noteikts MC 324/3 (pēdējā redakcijā), ACO komandieris.

x. Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandieris (SACT) - kā noteikts MC 324/3 (pēdējā redakcijā), ACT komandieris.

2. PANTS

MĒRĶIS

2.1. Šā MOU mērķis ir Latvijas Republikā izveidot IMO NATO StratCom COE, ievērojot Ziemeļatlantijas līgumu, un izstrādāt tā darbības, finansēšanas, personāla, aprīkojuma un infrastruktūras, kā arī administratīvā un loģistikas atbalsta noteikumus.

3. PANTS

UZDEVUMI UN ATBILDĪBA

3.1. NATO StratCom COE mērķis ir būt stratēģiskās komunikācijas ekspertu centram, lai atbalstītu NATO, tās transformāciju un darbību, sniedzot atbalstu NATO, Dalībnieku un Partneru stratēģiskās komunikācijas spējām un veicinot to attīstību.

3.2. NATO StratCom COE misija, vīzija un pamatdarbības joma izklāstāma NATO StratCom COE koncepcijā, kas nav iekļauta šajā MOU.

3.3. NATO StratCom COE nodrošina, ka tās darba prioritāte ir reaģēšana uz lūgumiem, ko HQ SACT izteicis NATO struktūrvienību vārdā. Savas kompetences ietvaros NATO StratCom COE atbalsta arī Dalībnieku un Partneru centienus uzlabot savas spējas stratēģiskās komunikācijas jomā. Lēmumu par NATO StratCom COE atbalsta apstiprināšanu un resursu piešķiršanu pieņems SC.

4. PANTS

ORGANIZĀCIJA UN ATTIECĪBAS

4.1. Šā MOU ietvaros SC ir atbildīga par NATO StratCom COE norādījumiem, vadību un pārraudzību. Tā apstiprina centra POW, budžetu, kā arī uzrauga to izpildi. SC kompetences ietvars (TOR) ir noteikts B pielikumā.

4.2. SC veido katra Dalībnieka viens pārstāvis ar balsstiesībām, Dalībnieki šo pārstāvi attiecīgi sagatavo un pilnvaro pieņemt lēmumus tā vārdā SC TOR ietvaros. Lai izvairītos no interešu konflikta, NATO StratCom COE biedrs nevar būt Dalībnieka pārstāvis SC. SC priekšsēdētājs ir no FN, bet tas nav FN kā Dalībnieka pārstāvis un nav direktors. Pēc uzaicinājuma saņemšanas no SC, direktors apmeklē SC sanāksmes. SC priekšsēdētājam un direktoram nav balsstiesību.

4.3. SC lēmumi tiek pieņemti ar pārstāvju vienbalsīgu lēmumu. Vienbalsība nozīmē, ka visiem SC dalībniekiem jābalso "Jā" vai jāatturas, lai lēmums tiktu pieņemts (minimums - viens balsojums "Jā"). Ja balsojums ir negatīvs, lēmums netiek pieņemts.

4.4. NATO StratCom COE iekšējā struktūra, personāla jautājumi un amatu piešķiršana ir atrunāti NATO StratCom COE koncepcijā. SC var apstiprināt izmaiņas gan NATO StratCom COE personālā, gan struktūrā, tostarp amatu piešķiršanā. Jebkādas šādas izmaiņas tiek iekļautas koncepcijā.

4.5. NATO StratCom COE direktors ir atbildīgs SC priekšā par misijas, uzdevumu un operāciju izpildi, kā arī par NATO StratCom COE administrāciju. Direktors ziņo tieši SC. NATO StratCom COE direktora TOR ir noteikts C pielikumā.

4.6. NATO StratCom COE ir daļa no plašāka NCA atbalsta tīkla. Lai gan NATO StratCom COE nav NCS daļa, tas ir daļa no COE tīkla, ko koordinē HQ SACT.

4.7. Attiecības starp NATO StratCom COE un HQ SACT tiek noteiktas MOU par NATO StratCom COE funkcijām, saskaņā ar kuru HQ SACT koordinē RFS, ko NATO struktūrvienības izteikušas NATO StratCom COE.

4.8. NATO StratCom COE izveido nepieciešamās sadarbības attiecības ar NATO iestādēm un COE tīklu un koordinē POW izpildi, saskaņojot to ar HQ SACT. NATO StratCom COE izveido attiecības ar valstu un starptautiskām iestādēm un organizācijām.

4.9. SC var rekomendēt Partneru iesaistīšanu NATO StratCom COE aktivitātēs un rosināt attiecīgu nolīgumu vai vienošanos noslēgšanu starp Dalībniekiem un minētajiem Partneriem.

5. PANTS

DARBA PLĀNS

5.1. Ņemot vērā NATO izskanējušos lūgumus, ko koordinē HQ SACT, kā arī Dalībnieku izteiktos lūgumus un Partneru ieteikumus, kā arī ņemot vērā ietekmi uz finanšu līdzekļiem, direktors saskaņā ar C pielikumu, sagatavo un iesniedz SC nākamā kalendārā gada POW projektu. Vadoties pēc direktora iesniegtās informācijas, SC izvērtē visus lūgumus par produktiem un pakalpojumiem, tostarp ar tiem saistītajām izmaksām un ienākumiem, un rezultātā, ievērojot B pielikumu, apstiprina NATO StratCom COE POW.

5.2. Papildu ārpuskārtas lūgumus pieņem direktors, iesniedz tos izskatīšanai SC, un, ja tie tiek apstiprināti, tie tiek izpildīti, ievērojot attiecīgās procedūras.

6. PANTS

PERSONĀLS

6.1. Katrs Dalībnieks ņem vērā, ka katram no tiem tiek piešķirts vismaz viens no COE Dalībnieku tabulā (A pielikums) noteiktajiem amatiem.

6.2. Dalībnieki ieņem amatu NATO StratCom COE laikus, norīkojot atbilstošu un kvalificētu personālu saskaņā ar darbinieku sarakstu, kas noteikts koncepcijas 4.panta 4.apakšpunktā, un SC apstiprinātajiem amata aprakstiem.

6.3. Ja Dalībnieks nozīmē darbam NATO StratCom COE tikai vienu darbinieku, tad šis darbinieks strādā fiziski uz vietas NATO StratCom COE.

6.4. Dalībnieki var piešķirt NATO StratCom COE arī papildu Brīvprātīgo ieguldījumu, kas var būt rezidējošs vai nerezidents personāls.

6.5. Lai nodrošinātu un uzturētu nepieciešamo ekspertīzes līmeni, personālam, kuru nodrošina FN, tiek piemērota atbilstoša esošā NATO starptautiskā civilā dienesta darba samaksas prakse.

6.6. Direktors ir atbildīgs par visiem amata aprakstiem.

6.7. NATO StratCom COE vadības personāls ievēro NATO procedūras, izmantojot ACO direktīvu 45-001 un tās papildinājumus kā vadlīnijas, ja vien šajā MOU nav noteikts vai ja vien SC nelemj citādi.

6.8. Ja Dalībnieks nav spējīgs norīkot personālu piešķirtā amata pienākumu pildīšanai vairāk nekā 120 dienas, Dalībnieks pēc iespējas ātrāk rakstiski par to informē direktoru. Šādā gadījumā, saskaņojot to ar attiecīgo Dalībnieku, direktors var aicināt citus Dalībniekus ieņemt konkrēto amatu uz noteiktu laiku.

6.9. Jebkura amata pienākumu pildīšanai var izmantot civilo personālu. Parīzes protokola turpmākas pielietošanas nolūkos, visus NATO StratCom COE darbiniekus nodarbinās bruņotie spēki vai aizsardzības ministrija, vai līdzvērtīga Dalībnieku valsts iestāde.

6.10. NATO StratCom COE personāls strādā direktora uzraudzībā, kurš sniedz norādījumus visam COE personālam, izņemt attiecībā uz to nacionālajiem pienākumiem un disciplīnu. COE personāla nacionālie pienākumi ierobežojami līdz minimumam, lai nekaitētu COE aktivitātēm. Pēc Dalībnieku pieprasījuma direktors sniedz COE personāla novērtējuma ziņojumu.

6.11. Attiecīgās valstu iestādes saglabā pilnu disciplināro varu un pakļautību pār NATO StratCom COE norīkoto personālu. Katrs Dalībnieks norīko atbilstošas pakāpes un amata pārstāvi, lai tas konsultētu NATO StratCom COE direktoru par visiem jautājumiem, kas saistīti ar NATO StratCom COE norīkotā attiecīgās valsts personāla nacionālajiem pienākumiem un disciplīnu.

6.12. Direktoru rotācijas kārtībā uz četru gadu termiņu ieceļ amatā FN. Tomēr sākotnēji direktors tiek iecelts amatā uz diviem rotācijas termiņiem (8 gadiem), lai nodrošinātu NATO StratCom COE nepieciešamo sākotnēju nepārtrauktību.

6.13. Darba drošības un veselības jomā, tostarp attiecībā uz standarta drošības pasākumu uzraudzību, tiek piemēroti FN noteikumi.

6.14. NATO StratCom COE darba valoda ir angļu valoda.

7. PANTS

UZŅĒMĒJVALSTS ATBALSTS

7.1. FN nodrošina atbalstu NATO StratCom COE, kā noteikts E pielikumā. FN saglabā īpašumtiesības uz visām ēkām, zemi un aprīkojumu, ko tā ir ļāvusi izmantot NATO StratCom COE.

8. PANTS

DALĪBNIEKU PAPILDU ATBILDĪBA

8.1. Katrs Dalībnieks ir atbildīgs par:

a. personāla nodrošināšanu, kā izklāstīts šā MOU 6. pantā un kā noteikts SC apstiprinātajā amata aprakstā un darbinieku sarakstā;

b. savu izmaksu daļu, kā noteikts šā MOU 9. pantā;

c. algām, pabalstiem un nacionālajām prasībām par atbalstu;

d. per diem (apmešanās, ēdināšana un saistītās izmaksas), kas saistīta ar POW;

e. komandējuma izmaksām (transporta izdevumi un per diem) par sākotnējo iecelšanu amatā un aizbraukšanu no NATO StratCom COE darbinieka amata termiņa beigās, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar katra darbinieka nosūtīšanu uz NATO StratCom COE;

f. visām izmaksām, kas saistītas ar nacionālo pienākumu pildīšanu NATO StratCom COE norīkojuma laikā;

g. aprīkojumu, pakalpojumiem vai personālu, ko papildus FN nodrošinātajam Dalībnieks, nacionālu mērķu vadīts, ir nodevis NATO StratCom COE, kā arī par to darbības un servisa izmaksām;

h. izmaksām par visām nacionālajām apmācībām, kā arī izglītību un apmācību, kā noteikts amata aprakstā un prasībās;

i. Dalībnieka individuālajām prasībām, tostarp papildu infrastruktūru, drošības un atbalsta personālu A pielikumā noteiktajiem amatiem;

j. personāla veselības apdrošināšanu vai citu atbilstošu kārtību/segumu saskaņā ar piemērojamiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

k. mirstīgo atlieku pārvešanu uz attiecīgo valsti, ja personāla loceklis ir miris FN teritorijā.

9. PANTS

IZMAKSU DAĻA

9.1. Dalībnieki savstarpēji dala izmaksas (izdevumi mīnus ieņēmumi), kas nepieciešamas NATO StratCom COE darbības nodrošināšanai. Dalītās izmaksas ir noteiktas D pielikumā.

9.2. Neierobežojot 9.1.apakšpunktā noteikto, FN uzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar NATO StratCom COE izveidi un darbību 2014.fiskālajā gadā (FY).

9.3. Budžeta izmaksu dalīšanas formula balstās uz šajā MOU A pielikumā iekļauto apstiprināto Dalībnieku tabulu, kurā noteikts Dalībniekam piešķirto amatu skaits NATO StratCom COE. Katra Dalībnieka izmaksu daļu nosaka, izmantojot šo formulu:

Dalībniekam piešķirto amatu skaits = Dalītās izmaksas vienam Dalībniekam
Kopējais amatu skaits

9.4. Amati, kas nenosaka dalītās izmaksas vienam Dalībniekam, tiek norādītas atsevišķi NATO StratCom COE darbinieku sarakstā, bet nevis Dalībnieku tabulā (A pielikums).

9.5. Neaizpildītas, bet A pielikumā Dalībniekam piešķirtas amata vietas, nesamazina Dalībnieka izmaksu daļu.

9.6. Ja pievienojas jauns Dalībnieks, tam piešķirto amatu skaitu nosaka Paziņojumā par pievienošanos (NOJ). Jaunais Dalībnieks ir atbildīgs par gada iemaksu veikšanu, sākot ar finanšu gadu, kad stājas spēkā NOJ, ja vien NOJ nav noteiks citādi.

10. PANTS

FINANŠU NOTEIKUMI

10.1. FY sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

10.2. Līdzekļus, ko Dalībnieki iemaksā NATO StratCom COE, pārvalda un kontrolē un apzīmē, pamatojoties uz NATO StratCom COE FAP, kuru apstiprina SC. Tiek ievēroti Latvijas Republikas grāmatvedības standarti un normatīvie akti.

10.3. NATO StratCom COE direktors ir atbildīgs par visu NATO StratCom COE finanšu principu un procedūru atbilstību.

10.4. NATO StratCom COE budžeta valūta ir FN nacionālā valūta. Dalībnieku gada iemaksas tiek veiktas uz direktora norādīto NATO StratCom COE bankas kontu.

10.5. Katru gadu sagatavo nākamā fiskālā gada budžetu, kurā uzrāda plānotos ienākumus un izdevumus, kas nepieciešami NATO StratCom COE darbības nodrošināšanai. Budžetu pirms nākamā fiskālā gada sākuma izskata un apstiprina SC. Kopā ar budžetu direktors sagatavo finanšu plānu par plānotajiem izdevumiem/ienākumiem tuvākajos 5 gados pēc tekošā fiskālā gada. Finanšu plāns ir paredzēts plānošanai un SC to pieņems zināšanai.

10.6. Uz šajā MOU noteikto Dalībnieku finansiālo atbildību attiecas attiecīgās valsts normatīvajos aktos, noteikumos un procedūrās paredzētā apstiprināšanas un līdzekļu piešķiršanas kārtība.

10.7. Kad SC ir apstiprinājusi budžetu, Dalībnieki apliecina savas spējas pildīt finanšu saistības un pilnvaro direktoru lietot līdzekļus atbilstoši apstiprinātajā budžetā noteiktajiem mērķiem un apmēram.

10.8. Pamatojoties uz apstiprināto budžetu un ņemot vērā Dalībnieku izmaksu daļu, NATO StratCom COE direktors iesniedz līdzekļu pieprasījumu(-s) Dalībniekiem par summām, kas tiem jāsamaksā 90 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Direktors iesniedz līdzekļu pieprasījumu(-s), kā izklāstīts NATO StratCom COE FAP.

10.9. Jebkuri pašreizēji kredīti tiek izlīdzināti līdzekļu pieprasījumā.

10.10. Ja finanšu gada laikā kļūst skaidrs, ka ar budžetā apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem nepietiek, direktors iesniedz SC papildu budžetu apstiprināšanai.

10.11. Jebkurš Dalībnieks ir tiesīgs lūgt budžeta ziņojumu, kad vien tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, ziņojumu sniedz direktors 30 dienu laikā no lūguma saņemšanas brīža. Pēc FY beigām, un ne vēlāk kā 31.martā, direktors iesniedz SC apstiprināšanai ikgadējo finanšu atskaiti un budžeta izpildes atskaiti.

10.12. NATO StratCom COE budžeta audits tiek veikts saskaņā ar SC norādēm.

10.13. Neatkarīgi no audita, kas veikts saskaņā ar 10.12. pantu, nacionālās audita iestādes ir tiesīgas lūgt direktoram informāciju un var lūgt piekļuvi visiem dokumentu reģistriem un kopijām, kas ir nepieciešami valstu iemaksu revīzijai.

11. PANTS

FINANŠU APSVĒRUMI

11.1. POW iekļautie produkti un pakalpojumi, kas pēc HQ SACT lūguma ir nodoti NATO iestādēm un Dalībniekiem, ir bezmaksas. Izņēmumus, sīkāku informāciju un īpašus noteikumus vai ierobežojumus nosaka un apstiprina SC.

11.2. Maksu par Dalībniekiem sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem nosaka SC.

11.3. Kursiem, kurus nodrošina NATO StratCom COE arī NATO personālam, var tikt piemērota individuāla kursu maksa.

11.4. Visa peļņa no NATO StratCom COE darbībām tiek atainota kopīgajā budžetā un apzīmēta kā ienākumi.

12. PANTS

PRASĪJUMI

12.1. Prasījumi, kas radušies NATO StratCom COE darbību rezultātā vai izriet no tām, tiek risināti saskaņā ar NATO SOFA VIII pantu un pēc NAC piešķirtā starptautiskā statusa - saskaņā ar Parīzes protokola 6. pantu.

12.2. Visus prasījumus pret NATO StratCom COE, kuri ietver prasījumus, kas izriet ārpus Parīzes protokola noteikumiem, Dalībnieki uzņemas kopīgi.

13. PANTS

DROŠĪBA

13.1. Par ārējo drošību atbildīga ir FN.

13.2. Par drošības administrāciju visās NATO StratCom COE izmantotajās ēkās, tostarp vizītēm, drošības pārbaudēm un informācijas drošību, ir atbildīgs direktors, kurš darbojas saskaņā ar piemērojamiem FN un NATO drošības noteikumiem.

13.3. Neskarot 13.2. pantā noteikto direktora atbildību, Dalībnieki veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to personāls ievēro piemērojamos nolīgumus un vienošanās par drošību. Tāpat tie nodrošina atbilstību attiecīgajiem drošības noteikumiem attiecībā uz produktiem vai pakalpojumiem, kas saņemti vai iegūti no NATO StratCom COE.

13.4. Uz klasificētu informāciju, kura šā MOU izpildes rezultātā tiek glabāta, apstrādāta, iegūta, pārraidīta vai apmainīta, attiecas 2002. gada 17. jūnija C-M (2002) 49 "Drošība Ziemeļatlantijas līguma organizācijā" attiecīgajā apstiprinātajā redakcijā, tostarp visi tās papildinājumi un grozījumi, kā arī spēkā esošie starptautiskie nolīgumi un vienošanās.

13.5. Uz neklasificētu informāciju, kura šā MOU izpildes rezultātā tiek glabāta, apstrādāta, iegūta, pārraidīta vai apmainīta, attiecas 2002. gada 24. jūlija C-M (2002) 60 "Neklasificētas informācijas pārvaldība" attiecīgajā apstiprinātajā redakcijā, tostarp visi tās papildinājumi un grozījumi, kā arī spēkā esošie nolīgumi un vienošanās drošības jomā.

13.6. NATO StratCom COE aktivitātēs, kur nepieciešama darbuzņēmēju, konsultantu vai citu līdzīgu darbinieku iesaistīšanās, NATO StratCom COE noslēdz īpašus neizpaužama satura nolīgumus ar šiem darbiniekiem.

13.7. Ja šā MOU darbība tiek pārtraukta vai ja Dalībnieks no tā izstājas, Dalībnieki nodrošina, ka noteikumi par drošību, informācijas izpaušanu un konfidencialitāti paliek spēkā.

14. PANTS

JURIDISKIE APSVĒRUMI

14.1. NATO StratCom COE un tā personālam, kad MC to ir apstiprinājusi un NAC iecēlusi par NMB saskaņā ar CM(69)22,var piešķirt statusu saskaņā ar Parīzes protokola 14. pantu un Parīzes protokola papildu nolīgumiem.

14.2. Latvijas Republika pieliek pūles, lai noslēgtu ar HQ SACT Parīzes protokola papildu nolīgumu, lai NATO StratCom COE personālam piešķirtu starptautisko statusu.

14.3. Pirms starptautiskā statusa piešķiršanas NATO StratCom COE nacionālie elementi NATO StratCom COE tiek piešķirti saskaņā ar piemērojamām nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp NATO SOFA.

14.4. Īpašumtiesības uz NATO StratCom COE radīto intelektuālo īpašumu pieder NATO StratCom COE, un NATO StratCom COE tās pārvalda, ja vien SC nenolemj citādi, un tās vienmēr atbilst nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem.

14.5. Neskarot Ziemeļatlantijas līguma, NATO SOFA un Parīzes protokola noteikumus, Dalībniekiem nav nodoma ar šo MOU radīt starptautiskās tiesības vai pienākumus.

14.6. Dalībniekiem nav nodoma radīt kolīzijas starp šo MOU un attiecīgajiem nacionālajiem vai starptautiskajiem tiesību aktiem. Ja tomēr šādas kolīzijas rodas, spēkā esošie nacionālie vai starptautiskie tiesību akti prevalē pār šo MOU. Katrs Dalībnieks, kura nacionālajos vai starptautiskajos tiesību aktos noteiktās tiesības vai pienākumus tiek ietekmētas, rakstiski informē pārējos Dalībniekus.

15. PANTS

JAUNU DALĪBNIEKU PIEVIENOŠANĀS

15.1. Jebkurš jauns Dalībnieks pievienojas šim MOU, tādējādi pievienojoties jebkuram esošam nolīgumam starp esošajiem Dalībniekiem un Partnerim, ar Paziņojumu par pievienošanos (NOJ), piemērs šim paziņojumam ir iekļauts F pielikumā, un tas ir jāparaksta jaunajam Dalībniekam un esošajiem Dalībniekiem.

15.2. Topošā Dalībnieka papildus izmaksu daļas iemaksa tiek noteikta NOJ pirms NOJ parakstīšanas, lai izlīdzinātu iepriekšējo maksājumu atlikušo vērtību.

15.3. Ja vien NOJ nav noteikts citādi, NOJ stājas spēkā pēdējā paraksta datumā.

15.4. NOJ ir spēkā tikai, ja attiecīgais Dalībnieks paraksta arī NOJ MOU par NATO StratCom COE funkcijām.

16. PANTS

DALĪBNIEKU IZSTĀŠANĀS

16.1. Jebkurš Dalībnieks var izstāties no šā MOU, iesniedzot rakstisku paziņojumu visiem pārējiem Dalībniekiem divpadsmit mēnešus iepriekš. Dalībnieks, kurš izstājas, rakstiski informē arī direktoru un SC. FN attiecīgi rakstiski informē HQ SACT.

16.2. Izstāšanās gadījumā pārējie Dalībnieki pārbauda visus vēl nepabeigtos projektus, lai izlemtu, vai tie tiek turpināti, ir jāatceļ vai jāsamazina to tvērums. Ja neviens cits Dalībnieks neuzņemas amatu(-s) un/vai finansiālās saistības, kas saistītas ar cita Dalībnieka izstāšanos vai samazinātu dalību, pārējie Dalībnieki centīsies pēc iespējas ātrāk samazināt kārtējos izdevumus, lai pielāgotos jaunajai situācijai. Tā kā POW parasti tiek sastādīts nākamajam gadam, pārejas periodā ļauj noslēgties visiem projektiem.

16.3. Ja Dalībnieks izstājas no šā MOU, tas turpina īstenot savu finansiālo ieguldījumu NATO StratCom COE pilnā apmērā līdz tā finanšu gada beigām, kad beidzas paziņojuma termiņš, un ir atbildīgs par nenokārtotajām finansiālajām saistībām, kuras radušās tā dalības laikā, ja vien šīs finansiālās saistības ar SC apstiprinājumu neuzņemas citi Dalībnieki.

16.4. Ja SN izstājas no MOU par NATO StratCom COE funkcijām, tas nozīmē arī izstāšanos no šā MOU bez atsevišķa paziņojuma.

16.5. Ja Dalībnieks vairāk nekā vienu gadu nespēj pildīt savas saistības par darbaspēka vai līdzekļu nodrošināšanu un nenorīko personālu vai neveic iemaksas budžetā, tā balsstiesības SC tiek automātiski apturētas, līdz balsstiesīgie SC biedri nolemj, ka šīs saistības ir izpildītas. Ja Dalībnieks vairāk nekā divus gadus nav spējīgs pildīt savas saistības, automātiski tiek uzskatīts, ka šis Dalībnieks ir izstājies no šā MOU.

16.6. Jebkurš Dalībnieks, izņemot FN, var nolemt apturēt savu dalību šajā MOU, iesniedzot rakstisku paziņojumu visiem pārējiem Dalībniekiem 12 mēnešus iepriekš. Paziņojumā tiek norādīts dalības apturēšanas datums un laika periods. Ja Dalībnieks aptur savu dalību, arī tā Dalībnieka tiesības un pienākumi, tostarp par darbaspēka un līdzekļu nodrošināšanu, kā arī balsstiesības SC tiek apturētas. Šādā gadījumā netiek piemērots 16.5. pantā noteiktais par automātisko izstāšanos. Paziņojot par plānoto apturēšanu, attiecīgais Dalībnieks piekrīt, ka pārējo Dalībnieku pārstāvji SC var piešķirt attiecīgā Dalībnieka amatu(-s) jebkuram citam Dalībniekam vai rekomendēt, ka pārējie Dalībnieki šo(-s) amatu(-s) piešķir Jaunam dalībniekam. Dalībnieki var jebkurā laikā izbeigt savas darbības brīvprātīgo apturēšanu, iesniedzot rakstisku paziņojumu visiem pārējiem Dalībniekiem. Ja nepieciešams, savlaicīgi tiek lūgts SC apstiprinājums norīkojumam amatā.

17. PANTS

STRĪDU RISINĀŠANA

17.1. Visus strīdus par šā MOU interpretāciju vai piemērošanu Dalībnieki risina tikai konsultāciju veidā, un tie netiek nodoti izskatīšanai kādas valsts vai starptautiskam tribunālam vai trešai pusei.

17.2. Strīdi tiek risināti NATO StratCom COE darba valodā.

18. PANTS

GROZĪJUMI UN IZMAIŅU REĢISTRS

18.1. Jebkurš Dalībnieks var ierosināt šā MOU grozījumus. Kā šā MOU aizbildne, FN vada grozījumu izdarīšanas procesu.

18.2. Šo MOU un tā pielikumus, izņemot G pielikumu, var grozīt tikai ar Dalībnieku vienbalsīgu rakstisku piekrišanu, ja vien šajā MOU nav noteikts citādi. HQ SACT ir jābūt rakstiski informētam par jebkuriem šā MOU, tā pielikumu un vēlāku nolīgumu grozījumiem.

18.3. Visas šajā MOU izdarītās izmaiņas tiek reģistrētās hronoloģiskā secībā izmaiņu reģistrā, kas ir pievienots kā G pielikums. Šo izmaiņu reģistru atjauninās Uzņēmējvalsts, kā šā MOU aizbildne, pēc tam reģistrs tiek iesniegts visiem Dalībniekiem, HQ SACT, kā arī NATO StratCom COE katru reizi, kad tiek veiktas kādas izmaiņas.

19. PANTS

IZBEIGŠANA

19.1. Šis MOU tiek izbeigts šādos gadījumos:

a. Dalībnieku rakstisks lēmums;

b. Uzņēmējvalsts izstāšanās;

c. tiek izbeigts MOU par NATO StratCom COE funkcionālajām attiecībām.

19.2. Ja šis MOU tiek izbeigts, aprīkojuma un citu kapitālieguldījumu, ko Dalībnieki ir finansējuši kopīgi, atlikusī vērtība tiek izdalīta starp Dalībniekiem atbilstoši to izmaksu daļai, kas noteikta saskaņā ar 9.3. pantu.

19.3. Ja šis MOU tiek izbeigts vai ja Dalībnieks formāli paziņo par izstāšanos no šā MOU, šā MOU noteikumi tiek piemēroti līdz tiek atrisināti nenokārtotie jautājumi.

20. PANTS

STĀŠANĀS SPĒKĀ

20.1. Šis MOU stājas spēkā pēdējā paraksta datumā, ja vien nav noteikts citādi.

20.2. Šis MOU ir saistošs Dalībniekam tikai tad, ja šis Dalībnieks paraksta arī MOU par NATO StratCom COE funkcionālajām attiecībām.

21. PANTS

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

21.1. Šis MOU jeb "MOU par NATO StratCom COE darbību" sastāv no divdesmit viena panta un septiņiem pielikumiem. Pielikumi ir šā MOU neatņemama daļa.

21.2. Atsauces uz NATO dokumentiem ietver arī jebkādus to grozījumus vai, ja attiecināms, atsauci uz tādiem dokumentiem, kas tos aizstāj.

21.3. Šis MOU ir parakstīts vienā eksemplārā angļu valodā. Šis MOU tiek deponēts FN, kura nodod apliecinātas šī MOU kopijas katram Dalībniekam un HQ SACT, kā arī NATO StratCom COE.

21.4. Neskarot 10. pantu un pēc izmaksu daļas aprēķināšanas formulas piemērošanas (kā izklāstīts 9.3. pantā), katra Dalībnieka maksimālā daļa per capita 2015. gada finanšu gadā tiek noteikta divdesmit piecu tūkstošu euro apmērā.

IEPRIEKŠ IZKLĀSTĪTAIS IR DALĪBNIEKU SASNIEGTĀ VIENOŠANĀS.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Armands SALTUPS

Amats: nacionālais militārais pārstāvis Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvežleitnants Kuido PETTAI

Amats: štāba virsnieks HQ SACT

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas vārdā:

Parakstīts, saprotot, ka Vācija nenodrošinās personālu ātrāk par 2015.gada 1.janvāri.

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Klaus-Dieter BERMES

Amats: nacionālais sadarbības pārstāvis Sabiedroto spēku virspavēlniecībā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Paolo FRARE

Amats: Itālijas nacionālais sadarbības pārstāvis NATO

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Gintaras Leonas Veromėjus

Amats: Lietuvas nacionālais pārstāvis Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas štābā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Polijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministra vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Ryszard Romanowski

Amats: Lietuvas nacionālais militārais pārstāvis Sabiedroto spēku virspavēlniecībā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Peter GERMAIN

Amats: Lielbritānijas nacionālais pārstāvis Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas štābā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

MOU par NATO StratCom COE darbību, A pielikums

Dalībnieku tabula

Dalībnieki Piešķirto izmaksu daļu skaits
Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija 1
Vācijas Federatīvās Republikas Federālā aizsardzības ministrija 2
Itālijas Republikas Aizsardzības ministrija 1
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija 13
Lietuvas Republikas Nacionālā Aizsardzības ministrija 1
Polijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrs 1
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās karalistes Aizsardzības ministrija 1
Piešķirto amatu skaits 20

 

MOU par NATO StratCom COE darbību, B pielikums

NATO StratCom COE Koordinācijas komitejas kompetence

1. Šā MOU ietvaros, SC ir atbildīga par visu NATO StratCom COE aktivitāšu un administrācijas vadību un pārraudzību, ņemot vērā Dalībnieku intereses attiecībā uz visiem jautājumiem, kas skar NATO StratCom COE.

2. SC pienākumi un uzdevumi ietver, bet neaprobežojas ar:

a) ilgtermiņa stratēģiskās perspektīvas izstrāde un NATO StratCom COE attīstības plāna pārskatīšana un apstiprināšana;

b) NATO StratCom COE misiju un uzdevumu izpildes, tostarp līdzekļu, administrācijas un personāla izmantošanas uzraudzība;

c) nākamā finanšu gada budžeta un POW apstiprināšana;

d) FAP un NATO StratCom COE darbības virzienu apstiprināšana;

e) gada finanšu pārskata apstiprināšana;

f) vidēja termiņa finanšu plāna pārskatīšana un apstiprināšana, un direktora budžeta ziņojuma apstiprināšana;

g) papildu ārpuskārtas lūgumu izskatīšana un apstiprināšana par POW un iespējamiem budžeta grozījumiem;

h) audita darbību vadīšana un audita ziņojumu pārskatīšana;

i) ierosinājumi noteikumiem Dalībnieku dalībai NATO StratCom COE aktivitātēs un nodrošināšana, ka tiek ievēroti attiecīgi nolīgumi un vienošanās;

j) NATO StratCom COE personāla amatu aprakstu apstiprināšana;

k) citu svarīgu ar personālu, tiesībām un administrāciju saistītu jautājumu risināšana;

l) NATO StratCom COE funkcionālo attiecību ar citām institūcijām nodrošināšana;

m) NATO StratCom COE koncepcijas pārskatīšana un grozīšana;

n) šā MOU un tā pielikumu izmaiņu ierosināšana Dalībniekiem ar FN starpniecību;

o) direktora ziņojumu apstiprināšana par jebkādām procedūrām saskaņā ar 16.5. pantu un lēmuma pieņemšana par to, vai Dalībnieka saistības ir izpildītas;

p) pakārtotu institūciju, piemēram, SC ziņojošu darba grupu, izveide.

3. SC ir tiesīga:

a. dot uzdevumus direktoram;

b. ar direktora starpniecību saņemt NATO StratCom COE palīdzību.

4. SC sanāksme notiek vismaz reizi gadā. SC nosaka sanāksmju biežumu, norises vietu, veidu un ilgumu.

5. NATO StratCom COE SC priekšsēdētājs ir atbildīgs par sanāksmju sagatavošanu, tostarp par laicīgu ielūgumu, dienaskārtības un attiecīgo papildu dokumentu izplatīšanu. SC sanāksmju dienaskārtība tiek sastādīta un izplatīta kopā ar pārējiem papildu dokumentiem, kas nepieciešami jebkura lēmuma pieņemšanai vismaz 45 dienas pirms katras sanāksmes. Apstiprinātais sanāksmes protokols tiek izdalīts visiem SC biedriem. Pieņemto lēmumu saraksts tiek izdalīts katras sanāksmes beigās.

6. Lēmumus var pieņemt arī citādi, nevis sanāksmē, kā nolemj SC.

7. Katrs Dalībnieks, lai sniegtu atbalstu savam pārstāvim SC, padomdevēja statusā var norīkot citus nepieciešamos ekspertus.

8. HQ SACT tiek - ar SC piekrišanu - un citas NATO institūcijas var tikt aicinātas piedalīties attiecīgajās SC sanāksmēs bez balsstiesībām, lai konsultētu SC par NATO institūciju prasībām un prioritātēm. Citas institūcijas var tikt aicinātas pēc SC piekrišanas.

9. SC vada atbilstošas pakāpes FN amatpersona.

10. SC priekšsēdētājs:

a. ir atbildīgs par SC sanāksmju vadīšanu;

b. uzrauga SC pieņemto lēmumu izpildi;

c. ja nepieciešams, rīko lēmumu pieņemšanu starp SC sanāksmēm;

d. šā MOU jautājumos uztur sadarbību starp NATO StratCom COE direktoru un Dalībniekiem, kā arī HQ SACT;

e. izskata ārpuskārtas lūgumus par apstiprināto POW un atzīst tos par pamatotiem un nepieciešamiem, ja šie lūgumi nepārsniedz apstiprināto budžetu;

f. pārstāv SC ārējās attiecībās, ievērojot SC skaidri dotus uzdevumus.

MOU par NATO StratCom COE darbību, C pielikums

NATO StratCom COE direktora kompetence

1. Direktors ziņo NATO StratCom COE SC un saņem uzdevumus no NATO StratCom COE SC.

2. Direktors ir atbildīgs par:

a. NATO StratCom COE vispārīgā ikdienas darba pārvaldību;

b. NATO StratCom COE personāla vadību (izņemot disciplināros jautājumos);

c. ziņošanu SC un SC informēšanu par visiem jautājumiem, kur nepieciešama SC dalība vai kad to lūdz SC;

d. POW izpildes un budžeta īstenošanas nodrošināšanu;

e. budžeta un POW projektu, kā arī vidēja termiņa finanšu plāna nākamajiem pieciem gadiem sagatavošanu un iesniegšanu;

f. gada finanšu pārskata iesniegšanu SC par iepriekšējo finanšu gadu;

g. saistību apstiprināšanu tikai apstiprinātajā budžetā noteiktajiem mērķiem un apmēros;

h. HQ SACT, Dalībnieku un Partneru izteikto lūgumu par POW apstrāde;

i. papildu ārpuskārtas POW lūgumu, kā arī budžeta ierosinājumu pārsūtīšana SC tālākai izskatīšanai un apstiprināšanai;

j. nepārtraukta darbību saskaņošana ar HQ SACT attiecībā uz POW, tostarp regulāru ziņojumu sniegšana HQ SACT;

k. darba grupu veidošana, lai nodrošinātu POW efektīvu īstenošanu un optimizētu citu NATO StratCom COE uzdevumu izpildi;

l. NATO StratCom COE kā NMB iekšējās drošības nodrošināšana;

m. NATO StratCom COE klātbūtnes paaugstināšana NATO.

3. Direktoram ir pilnvaras:

a. iesaistīt HQ SACT POW izstrādē un izpildē, kā arī panākt vienošanās par savstarpējām attiecībām un divpusējām funkcijām, saskaņojot to ar HQ SACT;

b. konsultēties ar NATO, valstu iestādēm un citām organizācijām, lai veicinātu sava uzdevuma izpildi;

c. izstrādāt ieteikumus HQ SACT vai, ja tiek lūgts, citām NATO struktūrvienībām par jautājumiem, kas saistīti ar stratēģisko komunikāciju;

d. saskaņā ar SC norādījumiem, slēgt sadarbības līgumus;

e. slēgt līgumus NATO StratCom COE vārdā, pamatojoties uz apstiprināto budžetu un FAP;

f. ierosināt SC papildu sanāksmes;

g. uz laiku (ne ilgāk kā 180 kalendārās dienas) pārcelt personālu darbā citā amatā NATO StratCom COE ietvaros, ja SC par to ir informēta un ja attiecīgā Dalībnieka pārstāvim SC nav iebildumu.

MOU par NATO StratCom COE darbību, D pielikums

Izmaksu daļas

Dalībnieki uzņemas turpinājumā uzskaitītās izmaksas (izmaksu daļas) saskaņā ar šā MOU 9. pantu, pamatojoties uz savu izmaksu daļu un ievērojot attiecīgā finanšu gada budžeta ierobežojumus, kā arī attiecīgo POW:

1. administratīvie izdevumi;

a) izmaksas par komunikāciju pakalpojumiem;

b) banku pakalpojumi;

c) pasta izdevumi;

d) reprezentatīvie izdevumi;

e) kopēšanas un drukāšanas darbi;

f) kancelejas piederumi;

g) tulkošanas pakalpojumi;

h) revīzijas un ārējie juridiskie pakalpojumi;

i) dažādas izmaksas.

2. Komandējuma izmaksas:

a) ar POW saistītu komandējumu izmaksas (ceļa izdevumi);

b) ar POW izpildi saistīta izglītība un apmācība (ceļa izdevumi, kursu un semināru dalības maksa);

c) ar POW saistītu konferenču dalības maksa.

3. NATO StratCom COE rīkoti pasākumi:

a) ēdināšana;

b) telpu un aprīkojuma īre;

c) citas ar NATO StratCom COE rīkotajiem pasākumiem saistītās organizatoriskās izmaksas.

4. Ar POW saistīti NATO StratCom COE projekti:

a) informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

b) NATO StratCom COE piederošās programmatūras un aparatūras uzturēšana un attīstīšana;

c) NATO StratCom COE produktu publiskošanas izmaksas;

d) pagaidu darbuzņēmēji/konsultanti.

5. Ar POW saistītu projektu laboratoriju aprīkojums, nodrošinājums, krājumi un uzturēšana.

MOU par NATO StratCom COE darbību, E pielikums

Uzņēmējvalsts atbalsts

FN ir atbildīga par turpinājumā norādīto atbalstu, kas netiek uzskatīts par daļu no NATO StratCom COE budžeta. FN var lemt par papildu atbalsta sniegšanu.

1. Administratīvais atbalsts:

a) sākotnēji nepieciešamās kancelejas preces;

b) sākotnēji nepieciešamais kopēšanas un drukāšanas aprīkojums;

2. NATO StratCom COE biroja un konferenču telpas:

a) biroja un konferenču telpas;

b) biroja telpu iekārtošana, apmēbelēšana;

c) sākotnēji nepieciešamā tālruņu sistēma;

d) sākotnēji nepieciešamais komunikāciju un informācijas tehnoloģiju aprīkojums (aparatūra un programmatūra, uzturēšana);

e) apkures pakalpojumi

f) elektrība;

g) ūdens piegāde un kanalizācijas pakalpojumi;

h) FN nodrošinātās infrastruktūras uzturēšana un remontēšana;

i) drošības akreditācija atbilstoši NATO standartiem (fiziskā infrastruktūra un komunikāciju un informācijas tehnoloģiju aprīkojums);

j) konferenču telpu izmantošana (pēc pieejamības).

3. Medicīniskā palīdzība

Saskaņā ar šā MOU 8.1. pantu personāla veselības apdrošināšana ir Dalībnieka atbildība. Tomēr visam NATO StratCom COE personālam tiek nodrošināta piekļuve Latvijas Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēm neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanai, ievērojot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku personālam piemērojamos noteikumus.

4. Atpūtas iespējas

NATO StratCom COE personālam tiek piešķirtas tiesības izmantot atpūtas un sporta aprīkojumu un pakalpojumus pēc pieejamības principa, ievērojot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku personālam piemērojamos noteikumus.

5. Auto stāvvieta

FN nodrošinās NATO StratCom COE personālam paredzētu auto stāvvietu.

6. Cita veida palīdzība

FN administratīvais personāls pēc pieprasījuma palīdzēs NATO StratCom COE personālam atrast apmešanās vietu, atvērt bankas kontus un sniegs cita veida praktisku atbalstu, kas saistīts ar STRATCOM COM norīkojumu.

MOU par NATO StratCom COE darbību, F pielikums

Paraugs Paziņojumam par pievienošanos

PAZIŅOJUMS PAR PIEVIENOŠANOS
[Valsts nosaukums] [valsts iestādes nosaukums] VĀRDĀ
PAR DALĪBU
SAPRAŠANĀS MEMORANDĀ
STARP
[Dalībnieku nosaukums alfabēta secībā]

UN
[pēdējā Dalībnieka nosaukums alfabēta secībā]
PAR
NATO izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos
IZVEIDošanu, ADMINISTRēšanu UN DARBĪBU

[Valsts nosaukums] [valsts iestādes nosaukums]

NOLEMJOT paplašināt savu dalību NATO vispārējos centienos īstenot transformāciju stratēģiskās komunikācijas jomā;

VĒLOTIES pievienoties pašreizējiem NATO StratCom COE Dalībniekiem, nodrošinot personālu šādam(-iem) amatam(-iem):

- [amata(-u) apraksts] no [paredzamais amata ieņemšanas datums],

NOLEMJ, sākot no [Paziņojuma par pievienošanos spēkā stāšanās datums] pievienoties Saprašanās memorandam starp [MOU par COE darbību Dalībnieku nosaukumi], par NATO izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos (NATO StratCom COE) izveidošanu, administrēšanu un darbību, kas stājās spēkā [MOU par COE darbību spēkā stāšanās datums].

PIEKRĪT sniegt savu ieguldījumu gada budžetā, sākot ar to [gads] finanšu gadu [fakultatīvi: un papildus piekrīt ieguldīt [summa cipariem un vārdiem], lai izlīdzinātu iepriekšējo kapitālieguldījumu atlikušo vērtību saskaņā ar MOU par NATO StratCom COE darbību [attiecīgā panta numurs]].

PIEKRĪT ievērot visus iepriekšējus MOU par NATO StratCom COE darbību papildu nolīgumus un vienošanās, kas noslēgti pirms šī Paziņojuma par pievienošanos stāšanos spēkā; nolīgumu un vienošanos saraksts:

- [papildu nolīgumu un vienošanos saraksts]

[Valsts nosaukums] [valsts iestādes nosaukums]

Paraksts    
Nosaukums    
Amats    
Vieta/datums    

2. lpp. no / [kopējais lappušu skaits]


[MOU par COE darbību Dalībnieku nosaukums]
, kā MOU par NATO StratCom COE darbību Dalībnieki,

APSVEICOT [Valsts nosaukums] [valsts iestādes nosaukums] izteikto apņemšanos;

PIEKRĪT, ka [Valsts nosaukums] [valsts iestādes nosaukums] pievienojas kā MOU par NATO StratCom COE darbību Dalībnieks saskaņā ar šajā Paziņojumā par pievienošanos izklāstītajiem noteikumiem;

PIEKRĪT uzskatīt, ka šis Paziņojums par pievienošanos papildina MOU par NATO StratCom COE darbību;

Paziņojums par pievienošanos ir saistošs jaunajam Dalībniekam tikai tad, ja tas parakstīs arī Paziņojumu par pievienošanos MOU par NATO StratCom COE funkcijām;

Šis Paziņojums par pievienošanos ir parakstīts vienā eksemplārā [valodas(-u) nosaukums] valodā(-ās). Tas veido grozījumus MOU par NATO StratCom COE darbību un, kā šādi grozījumi, tiek attiecīgi reģistrēts MOU par NATO StratCom COE darbību Izmaiņu reģistrā.

Dokumenta oriģināls tiek deponēts Latvijas Republikā, kas visiem MOU par NATO StratCom COE darbību Dalībniekiem, jaunajam Dalībniekam, NATO StratCom COE, kā arī HQ SACT izsniegs apliecinātu tā kopiju.

[pirmais Dalībnieks alfabēta secībā] vārdā

Paraksts    
Nosaukums    
Amats    
Vieta/datums    

[u.c.]

3. lpp. no / [kopējais lappušu skaits]


MOU par NATO StratCom COE darbību, G pielikums

Izmaiņu reģistrs

IZMAIŅU DATUMS IZMAIŅU APRAKSTS DOKUMENTS VAI LĒMUMS PAR IZMAIŅU IZDARĪŠANU KOMENTĀRI, IZSLUDINĀŠANAS DATUMS, IZSLUDINĀTĀJAS AMATPERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS UN PARAKSTS
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1. lpp. no / [kopējais lappušu skaits]SAPRAŠANĀS MEMORANDS STARP LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS FEDERĀLO AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, ITĀLIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, POLIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRU, LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, KĀ ARĪ Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu PAR Ziemeļatlantijas līguma organizācijas IZCILĪBAS CENTRA STRATĒĢISKĀS KOMUNIKĀCIJAS JAUTĀJUMOS FUNKCIONĀLAJĀM ATTIECĪBĀM

SATURS

Ievads

1. pants: Definīcijas

2. pants: Mērķis

3. pants: NATO StratCom COE uzdevums

4. pants: Vispārējā vienošanās

5. pants: NATO StratCom COE pienākumi

6. pants: HQ SACT pienākumi

7. pants: Koordinēšana

8. pants: Juridiskie apsvērumi

9. pants: Finansiālie apsvērumi

10. pants: Drošība un konfidencialitāte

11. pants: Strīdu risināšana

12. pants: Grozījumi un Izmaiņu reģistrs

13. pants: Jauni Dalībnieki un Dalībnieku izstāšanās

14. pants: Noslēguma jautājumi

Pielikumi:

A pielikums: Paraugs Paziņojumam par pievienošanos

B pielikums: Izmaiņu reģistrs

IEVADS

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Uzņēmējvalsts, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija, Vācijas Federatīvās Republikas Federālā aizsardzības ministrija, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālā Aizsardzības ministrija, Polijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās karalistes Aizsardzības ministrija,

turpmāk - "Sponsorējošās valstis",

un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābs (HQ SACT),

turpmāk - "Dalībnieki",

VĒLOTIES vēl vairāk vairot sadarbību 1949. gada 4. aprīļa Ziemeļatlantijas līguma kontekstā;

UZSKATOT, KA saskaņā ar 2013. gada 30.janvāra MC 324/3 (pēdējā redakcijā) "NATO militārā komandstruktūra" un 2003. gada 4. decembra MCM-236-03 "MC Izcilības centra koncepcija" NATO pavēlniecības kārtība (NCA) ir jāatbalsta ar izcilības centriem (COE), kas nodrošina iespēju uzlabot izglītošanu un apmācību, sadarbību un spējas, lai palīdzētu doktrīnas attīstībā un lai izmēģinājumu ceļā pārbaudītu un apstiprinātu pieņēmumus;

UZSKATOT, KA Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības transformācijas komandierim (SACT) saskaņā ar 2004. gada 17. maija MC 58/3 "Sabiedroto spēku Augstākās transformācijas komandiera kompetence" ir vispārēja atbildība par COE koordinēšanu un darbību NATO;

ATSAUCOTIES UZ Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto spēku komandiera 2013. gada 20. februāra vēstuli SACT, kurā izteikta iniciatīva izveidot NATO Izcilības centru stratēģiskās komunikācijas jautājumos (NATO NATO StratCom COE);

ATSAUCOTIES UZ SACT 2013. gada 26. aprīļa atbildes vēstuli, kurā SACT apstiprina piedāvājumu izveidot NATO NATO StratCom COE un tā koncepciju, lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu NATO spēju stiprināšanai stratēģiskās komunikācijas jomā;

NORĀDOT, ka ar šo [MOU par darbību spēkā stāšanās datums] Saprašanās memorandu (MOU) par NATO NATO StratCom COE izveidi, administrāciju un darbību (MOU par NATO StratCom COE darbību) Sponsorējošās valstis izveido NATO NATO StratCom COE par COE, kas pieejams NATO;

UZSKATOT, KA COE jānodrošina jūtams NATO spēju uzlabojums un tādējādi jābūt noderīgam NATO transformācijas centieniem, kā noteikts MCM-236-03;

ATSAUCOTIES UZ NATO NATO StratCom COE koncepciju, kas paredz sniegt pievienoto vērtību NATO transformācijas centieniem;

ŅEMOT VĒRĀ Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu (NATO SOFA), kas parakstīts 1951. gada 19. jūnijā, Protokolu par starptautisko militāro štābu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu, statusu (Parīzes protokols), kas parakstīts 1952. gada 28. augustā, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram" līgumu par to bruņoto spēku statusu (PfP SOFA), kas parakstīts 1995. gada 19. jūnijā Briselē, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram" līguma par to bruņoto spēku statusu Protokolu (PfP SOFA Protokols), kas parakstīts 1995. gada 19. jūnijā Briselē, ieskaitot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram" līguma par to bruņoto spēku statusu Papildu protokolu (PfP SOFA Papildu protokols), kas parakstīts 1997. gada 19. decembrī;

ATZĪMĒJOT, ka ne visi Dalībnieki ir PfP SOFA Protokola un Papildu protokola dalībvalstis;

ŅEMOT VĒRĀ, ka saskaņā ar MCM-236-03 pēc Militārās komitejas (MC) un Ziemeļatlantijas padomes (NAC) apstiprinājuma jākļūst par NATO akreditētu;

ŅEMOT VĒRĀ, ka saskaņā ar MCM-236-03 pēc akreditācijas NAC, ievērojot Parīzes protokolu, COE var piešķirt NATO organizācijas statusu;

un

NORĀDOT, KA Uzņēmējvalsts, darbojoties pārējo Dalībnieku vārdā un saskaņojot ar HQ SACT, iesniegs NAC lūgumu akreditēt NATO NATO StratCom COE kā NATO militāro organizāciju saskaņā ar CM(69)22, ar ko tam tiktu piešķirts starptautiskas organizācijas statuss saskaņā ar Parīzes protokola 14. punktu;

ir noslēguši šādu vienošanos:

1. PANTS

Definīcijas

1. Ja vien šajā Saprašanās Memorandā (MOU) un tā turpmākajos dokumentos nav definēta cita nozīme, tiek piemērotas definīcijas, kas sniegtas "NATO Terminu un definīciju vārdnīcā" (AAP-6) un "NATO dokumentos un publikācijās izmantoto apzīmējumu vārdnīcā" (AAP-15).

2. Šajā MOU un tam pievienotajos dokumentos lieto šādas definīcijas:

a. Sabiedroto operāciju pavēlniecība (ACO) - kā izklāstīts MC 324/3 (pēdējā redakcijā), Sabiedroto spēku Augstākā virspavēlniecība Eiropā (SHAPE) un citas NATO spēku virspavēlniekam Eiropā (SACEUR) pakļautas organizācijas.

b. Sabiedroto spēku transformācijas virspavēlniecība (ACT) - kā izklāstīts MC 324/3 (pēdējā redakcijā), Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābs (HQ SACT) un citas Sabiedroto spēku Augstākajai transformācijas virspavēlniecībai (SACT) pakļautas struktūrvienības.

c. Vispārēja informācija - informācija, kas netiek iegūta, pildot šo MOU.

d. Izcilības centrs (COE) - kā norādīts MCM-236-03, NAC akreditēts vienas valsts vai vairāku valstu sponsorēts centrs, kas atbalsta NATO darbības.

e. COE tīkls - visu to COE tīkls, kas atbalsta HQ SACT koordinēto NCA.

f. NATO StratCom COE direktors - persona, kas vada NATO StratCom COE.

g. Specifiska informācija - informācija, kas tiek iegūta, pildot šo MOU.

h. Uzņēmējvalsts (FN) - Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija.

i. Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābs (HQ SACT) - kā noteikts MC 324/3 (pēdējā redakcijā), SACT galvenais štābs, kas NATO ietvaros sadarbojas ar NATO NATO StratCom COE un koordinē sadarbību COE tīklā un ar visām NATO institūcijām.

j. Informācija - jebkāda veida informācija, neatkarīgi no tās formas vai veida, tostarp zinātniskas vai tehniskas dabas, kā arī fotogrāfijas, starpposmu un noslēguma ziņojumi, rokasgrāmatas, ziņas par apdraudējumu, izmēģinājumu dati, testi, skices, specifikācijas, procesi, tehnika, izgudrojumi, rasējumi, programmatūra, tostarp avota kods, tehniskie dokumenti, skaņu ieraksti, piktogrammas un citi grafiski atainojumi, kas ierakstīti magnētiskajā lentē, datora atmiņā vai citā formā, un neatkarīgi no tā, vai uz tiem attiecas autortiesības, patenti vai cita veida tiesiskā aizsardzība.

k. NATO pavēlniecības vienošanās (NCA) - vienošanās un institūcijas, kas atbalsta NCS, kā noteikts MC 324/3.

l. NATO komandstruktūra (NCS) - NATO militārā organizācija, kā noteikts MC 324/3.

m. NATO militārā organizācija (NMB) - kā noteikts CM(69)22, starptautisks militārs štābs vai organizācija, uz kuru attiecas Parīzes protokola 1(b), 1(c) un 14. pants.

n. NATO Militārā komiteja (MC) - kā noteikts MC 57/4 (pēdējā redakcijā), augstākā militārā lēmējinstitūcija NATO.

o. NATO Izcilības centrs stratēģiskās komunikācijas jautājumos (NATO StratCom COE) - COE, kas pēc Sponsorējošo valstu ierosinājuma nodrošina kompetenci stratēģiskās komunikācijas jomā kā NATO COE.

p. Ziemeļatlantijas padome (NAC) - Padome, kas nodibināta saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma 9. pantu.

q. Partneri - valsts, organizācija vai aģentūra, kas sadarbojas ar NATO StratCom COE un var būt:

i. Atbalsta partneris (CP) - jebkura valsts, organizācija vai iestāde, kas nav SN un sniedz atbalstu NATO StratCom COE un darbojas saskaņā ar NAC lēmumiem un procedūrām.

ii. Cits partneris (OP) - jebkura valsts, organizācija vai iestāde, kas nav SN vai CP un kas izmanto NATO StratCom COE sniegtos pakalpojumus un/vai produktus.

r. Darba plāns (POW) - dokuments, kas izklāsta NATO StratCom COE viena kalendārā gada aktivitātes un ietver NATO StratCom COE aktivitāšu ilgtermiņa perspektīvu.

s. Sponsorējošās valstis (SN) -NATO StratCom COE MOU par izveidošanu, administrēšanu un darbību Dalībnieki.

t. Koordinācijas komiteja (SC) - SN izveidota komiteja, kas ir galvenā vadības un pārraudzības organizācija un lēmējorganizācija visos jautājumos, kas saistīti ar NATO StratCom COE administrāciju, politiku un darbību.

u. Sabiedroto spēku Augstākais komandieris Eiropā (SACEUR) - kā noteikts MC 324/3 (pēdējā redakcijā), ACO komandieris.

v. Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandieris (SACT) - kā noteikts MC 324/3 (pēdējā redakcijā), ACT komandieris.

2. PANTS

MĒRĶIS

1. Šā MOU mērķis ir NATO StratCom COE izveidot funkcionālās attiecības starp HQ SACT un SN.

3. PANTS

NATO StratCom COE UZDEVUMS

1. NATO StratCom COE uzdevums ir palīdzēt NATO, valstīm, Dalībniekiem un citām institūcijām, atbalstot NATO spēju attīstību, misiju efektivitāti, kā arī sadarbspēju un nodrošinot visaptverošu un laicīgu kompetenci stratēģiskās komunikācijas jomā.

4. PANTS

VISPĀRĒJĀ VIENOŠANĀS

1. NATO StratCom COE nodrošina, ka tā darba prioritāte ir reaģēšana uz lūgumiem, ko HQ SACT izteicis NATO institūciju vārdā. Savas kompetences ietvaros NATO StratCom COE atbalsta arī SN un Partneru centienus uzlabot savas spējas stratēģiskās komunikācijas jomā. Lēmumu par NATO StratCom COE atbalsta apstiprināšanu un resursu piešķiršanu pieņem SC.

2. HQ SACT kā NATO struktūrvienība, kas ir atbildīga par NATO akreditēto COE un COE tīkla koordinēšanu, koordinē un nodod NATO struktūrvienību lūgumus NATO StratCom COE, kā arī uzrauga to izpildi.

3. NATO StratCom COE ir daļa no plašāka NCA atbalsta tīkla. NATO StratCom COE nav daļa no NCS, un šis MOU neveido padotības attiecības starp HQ SACT un NATO StratCom COE.

4. Saskaņojot ar HQ SACT, NATO StratCom COE nodibina pienācīgas attiecības ar ACO, ACT un citām NATO struktūrvienībām.

5. NATO StratCom COE cieši pieturās pie visām NATO politikām, noteikumiem un standartiem, kas piemērojami NATO StratCom COE funkcijām, un jo īpaši izveidotajām HQ SACT vadlīnijām, kā arī direktīvām, kas nodrošina COE tīkla vispārēju efektivitāti.

6. HQ SACT izvērtē NATO StratCom COE, ņemot vērā 2004. gada 11. jūnija IMSM-0416-04 izklāstītos kritērijus. Akreditācija ir jāapstiprina MC, un NATO StratCom COE galīgo apstiprinājumu sniedz NAC. Pēc akreditācijas HQ SACT regulāri pārbauda NATO StratCom COE, lai nodrošinātu, ka tas joprojām atbilst noteiktajiem kritērijiem. Ja NATO StratCom COE nespēj izpildīt noteiktos kritērijus, HQ SACT iesaka nepieciešamos pasākumus, kas jāveic, lai izpildītu noteiktos akreditācijas kritērijus. Turpmāka nespēja izpildīt akreditācijas kritērijus var novest pie COE akreditācijas zaudējuma.

7. Lai sniegtu papildu informāciju, kas nav iekļauta šajā MOU, vai noslēgtu vienošanās par īpašiem NATO StratCom COE īstenojamiem projektiem, var tikt noslēgti attiecīgi nolīgumi, piemēram šā MOU vēlāki nolīgumi.

5. PANTS

NATO StratCom COE PIENĀKUMI

1. Direktors ir HQ SACT galvenais konsultants stratēģiskās komunikācijas jomā.

2. NATO StratCom COE vērš savas aktivitātes uz šādām pamatjomām, neaprobežojoties ar tām:

a. doktrīnas un standarti;

b. izglītība un apmācība;

c. analīze un gūtā pieredze;

d. koncepciju izstrāde un pārbaudīšana.

3. NATO StratCom COE sadarbojas ar citiem COE, kas sniedz svarīgas zināšanas stratēģiskās komunikācijas jomā, nevis dublē to funkcijas.

6. PANTS

HQ SACT PIENĀKUMI

1. Lai atbalstītu NATO StratCom COE darbu kā NATO COE, HQ SACT:

a. atbalsta NATO StratCom COE spēju vispārēju attīstību un izmantošanu, veicinot NATO transformācijas mērķu sasniegšanu COE tīklā;

b. sniedz nepieciešamās vadlīnijas, lai ļautu NATO StratCom COE efektīvi īstenot savu misiju, kas atbalsta Sabiedroto spēku transformācijas centienus;

c. ņemot vērā IMSM-0416-04 izklāstīto akreditācijas procesu, izstrādā NATO StratCom COE īpašu akreditācijas prasību kopumu, konsultē NATO StratCom COE ar akreditāciju saistītos jautājumos, veic sākotnējo akreditācijas novērtējumu un pēc tam regulāri pārbauda NATO StratCom COE, lai pārliecinātos, ka NATO StratCom COE aizvien atbilst noteiktajiem akreditācijas kritērijiem;

d. sekmīgi pabeidzot akreditācijas novērtējumu, atbalsta FN lūgumu par NATO StratCom COE iecelšanu par NMB saskaņā ar CM (69)22, lai tam piešķirtu starptautisko statusu saskaņā ar Parīzes protokola 14. pantu.

7. PANTS

KOORDINĒŠANA

1. SC lemj par gada POW, kurā ir izklāstīti NATO StratCom COE sniegtie pakalpojumi un produkti. Lai izstrādātu POW, HQ SACT nodod izskatīšanai SC direktoram saskaņotus un prioritārā kārtībā izkārtotus NATO struktūrvienību lūgumus pēc pakalpojumiem un produktiem.

2. HQ SACT tiek uzaicināts un citas NATO struktūrvienības var tikt uzaicinātas piedalīties attiecīgajās NATO StratCom COE SC sanāksmēs bez balsstiesībām un, izmantojot šādu dalību, konsultēt NATO StratCom COE SC par NATO prasībām un prioritātēm. HQ SACT saņem SC sanāksmju protokolu neatkarīgi no dalības sanāksmēs.

3. HQ SACT pārsūta iespējamos ārpuskārtas lūgumus direktoram tālākai virzībai.

4. HQ SACT un direktors pastāvīgi koordinē POW izpildi, tostarp SN un Partneru papildu ārpuskārtas lūgumu iespējamo ietekmi. Lai atbalstītu šo koordinēšanu, direktors regulāri sniedz ziņojumus HQ SACT.

5. NATO StratCom COE POW netiek uzskatīts par NATO vai HQ SACT iepriekš sniegtu apstiprinājumu NATO StratCom COE pakalpojumiem un produktiem.

8. PANTS

JURIDISKIE APSVĒRUMI

1. Neskarot Ziemeļatlantijas līguma, NATO SOFA un Parīzes protokola noteikumus, Dalībniekiem nav nodoma ar šo MOU radīt nekādas starptautiskās tiesības vai pienākumus.

2. Dalībniekiem nav nodoma radīt kolīzijas starp šo MOU un attiecīgajiem nacionālajiem vai starptautiskajiem tiesību aktiem. Ja tomēr šādas kolīzijas rodas, attiecīgie nacionālie vai starptautiskie tiesību akti prevalē pār šo MOU. Katrs Dalībnieks, kura nacionālie tiesību akti vai starptautiskajos tiesību aktos noteiktās tiesības vai pienākumi tiek ietekmēti, rakstiski informēs pārējos Dalībniekus.

3. Attiecībā uz pakalpojumiem un produktiem, ko NATO StratCom COE ir izstrādājis pēc HQ SACT lūguma, SN, ievērojot informācijas īpašnieka noteiktos ierobežojumus, nodrošina, ka HQ SACT Sabiedroto spēku interesēs un savas NATO transformācijas misijas ietvaros iegūst:

a. tiesības izmantot un izplatīt visu specifisko informāciju;

b. tiesības izmantot un izplatīt visu vispārējo informāciju, kas nepieciešama, lai pienācīgi izmantotu produktu.

4. HQ SACT netiek sodīts par jebkāda veida informācijas izmantošanu vai izplatīšanu un par izplatīšanu negūst nekādus ienākumus. Izņemot atrunu, ka attiecīgos nolīgumos var izklāstīt sīkākas detaļas un noteikt konkrētas prasības vai ierobežojumus.

5. Produkti un pakalpojumi, ko sniedz vai izstrādā NATO StratCom COE nekādā veidā netiek asimilēti NATO produktos vai pakalpojumos pirms tos ir apstiprinājis HQ SACT, pat ja tos izsniedz NATO akreditēts COE. Šā mērķa vārdā jebkuriem produktiem vai pakalpojumiem, ko HQ SACT, NATO HQ vai SHAPE vēl nav apstiprinājis, jāsatur atruna, kas norāda, ka šie produkti un pakalpojumi neatspoguļo NATO politiku vai pozīciju, nekādā veidā nesaista NATO, bet gan tikai NATO StratCom COE vai tikai šo produktu vai pakalpojumu autoru(-us), atkarībā no apstākļiem. Atrunas forma ir atkarīga no konkrētā produkta vai pakalpojuma veida. Neatkarīgi no atrunas formas, tā tiek pienācīgi norādīta un izstrādāta tā, lai izvairītos no NATO StratCom COE darba, produktu vai pakalpojumu lietotāju vai klientu maldināšanas.

6. Ne NATO StratCom COE, ne SN, ne to pārstāvji tieši vai netieši publiski nekomentē, neizsakās vai nepaziņo neko saistībā ar jebkuru NATO vajadzībām nodrošināto darbu vai pakalpojumu vai saistībā ar nolīgumu ar HQ SACT, ja vien citādi nav noteikts piemērojamās nacionālās vai starptautiskās tiesības neparedz citādi.

9. PANTS

FINANSIĀLIE APSVĒRUMI

1. Ciktāl to atļauj starptautiskie un nacionālie tiesību akti un regulējumi, FN un citas SN neapliek ar nodokļiem, nodevām vai līdzīgu maksu NATO StratCom COE oficiālās aktivitātes, kas veiktas NATO vajadzībām. Izņemot atrunu, ka attiecīgos nolīgumos vai vienošanās var papildus izklāstīt sīkāku informāciju un noteikt konkrētas prasības vai ierobežojumus.

2. Saskaņā ar MOU par NATO StratCom COE darbību SN uzņemsies visu finansiālo atbildību, kas izriet no NATO StratCom COE darbības.

3. Visi POW iekļautie pakalpojumi un produkti NATO struktūrvienībām tiek sniegti bez maksas. Izņemot atrunu, ka attiecīgos nolīgumos var izklāstīt sīkākas detaļas un noteikt konkrētas prasības vai ierobežojumus.

4. Kursiem, kurus nodrošina NATO StratCom COE, ieskaitot NATO personālam, var tikt piemērota individuāla kursu maksa, ja tie tiek veidoti saskaņā ar piemērojamo standartizācijas līgumu principiem.

10. PANTS

DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE

1. Par ārējo drošību atbildīga ir FN.

2. Par drošības administrāciju visās NATO StratCom COE izmantotajās ēkās, tostarp vizītēm, drošības pārbaudēm un informācijas drošību, ir atbildīgs NATO StratCom COE direktors, kurš darbojas saskaņā ar piemērojamiem FN un NATO drošības noteikumiem.

3. Neskarot 10.2. pantā noteikto direktora atbildību, Dalībnieki veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to personāls ievēro piemērojamos nolīgumus un vienošanās par drošību. Tāpat tie nodrošina atbilstību attiecīgajiem drošības noteikumiem attiecībā uz produktiem vai pakalpojumiem, kas saņemti vai iegūti no NATO StratCom COE.

4. Uz klasificētu informāciju, kura šā MOU izpildes rezultātā tiek glabāta, apstrādāta, iegūta, pārraidīta vai apmainīta, attiecas 2002. gada 17. jūnija C-M (2002) 49 "Drošība Ziemeļatlantijas līguma organizācijā" attiecīgajā apstiprinātajā redakcijā, tostarp visi tās papildinājumi un grozījumi, kā arī spēkā esošie starptautiskie nolīgumi un vienošanās.

5. Uz neklasificētu informāciju, kura šā MOU izpildes rezultātā tiek glabāta, apstrādāta, iegūta, pārraidīta vai apmainīta, attiecas 2002. gada 24. jūlija C-M (2002) 60 "Neklasificētas informācijas pārvaldība" attiecīgajā apstiprinātajā redakcijā, tostarp visi tās papildinājumi un grozījumi, kā arī spēkā esošie nolīgumi un vienošanās drošības jomā.

6. NATO StratCom COE aktivitātēs, kur nepieciešama darbuzņēmēju, konsultantu vai citu līdzīgu darbinieku iesaistīšanās, NATO StratCom COE ar šiem darbiniekiem noslēdz īpašus nolīgumus par informācijas neizpaušanu.

7. Ja šā MOU darbība tiek pārtraukta vai ja Dalībnieks no tā izstājas, Dalībnieki nodrošina, ka noteikumi par drošību, informācijas izpaušanu un konfidencialitāti paliek spēkā.

11. PANTS

STRĪDU RISINĀŠANA

1. Visus strīdus par šā MOU interpretāciju vai piemērošanu Dalībnieki risina tikai konsultāciju veidā, un tie netiek nodoti izskatīšanai kādas valsts vai starptautiskam tribunālam vai trešai pusei.

2. Strīdi tiek risināti NATO StratCom COE darba valodā, kā noteikts MOU par NATO StratCom COE darbību.

12. PANTS

GROZĪJUMI UN IZMAIŅU REĢISTRS

1. Jebkurš Dalībnieks var ierosināt šā MOU grozījumus. Kā šā MOU aizbildnis, HQ SACT vada grozījumu veikšanas procesu.

2. Šo MOU, izņemot B pielikumu, var grozīt tikai ar Dalībnieku vienbalsīgu rakstisku piekrišanu.

3. Visas šajā MOU izdarītās izmaiņas tiek reģistrētas hronoloģiskā secībā izmaiņu reģistrā, kas ir pievienots kā B pielikums. Šo izmaiņu reģistru atjaunina HQ SACT, kā šā MOU aizbildnis, pēc tam reģistrs tiek iesniegts visiem Dalībniekiem, NATO StratCom COE katru reizi, kad tiek veiktas kādas izmaiņas.

13. PANTS

JAUNI DALĪBNIEKI UN DALĪBNIEKU IZSTĀŠANĀS

1. Jebkurš jauns Dalībnieks pievienojas šim MOU ar Paziņojumu par pievienošanos (NOJ), piemērs šim paziņojumam ir iekļauts A pielikumā, un tas ir jāparaksta jaunajam Dalībniekam un esošajiem Dalībniekiem. Drīkst izmantot arī citas NOJ versijas, ja tās ir pieņemamas visiem Dalībniekiem.

2. Ja vien NOJ nav noteikts citādi, NOJ stājas spēkā pēdējā paraksta datumā. NOJ ir spēkā tikai, ja attiecīgā valsts paraksta arī NOJ MOU par NATO StratCom COE darbību.

3. Jebkurš Dalībnieks var izstāties no šā MOU, iesniedzot rakstisku paziņojumu HQ SACT divpadsmit mēnešus iepriekš; HQ SACT nekavējoties informē pārējos Dalībniekus par šādu paziņojumu. SN izstāšanās no MOU par NATO StratCom COE darbību bez jebkāda papildu paziņojuma nozīmē arī izstāšanos no šā MOU, šādā gadījumā FN nodrošina, ka HQ SACT tiek sniegta attiecīgā informācija.

14. PANTS

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

1. Šis MOU stājas spēkā tajā pašā datumā, kad stājas spēkā MOU par NATO StratCom COE darbību, vai šā MOU pēdējā paraksta datumā, atkarībā no tā, kurš datums pienāk vēlāk, ja vien nav atrunāts citādi.

2. Šis MOU tiek izbeigts šādos gadījumos:

a. Dalībnieku rakstisks lēmums;

b. FN izstāšanās;

c. NATO StratCom COE akreditācija tiek atsaukta;

d. HQ SACT izstājas no šā MOU;

e. tiek izbeigts MOU par NATO StratCom COE darbību.

3. Ja šis MOU tiek izbeigts vai ja Dalībnieks formāli paziņo par izstāšanos no šā MOU, šā MOU noteikumi tiek piemēroti līdz tiek atrisināti nenokārtotie jautājumi.

4. Uz visiem vēlākiem nolīgumiem, kas noslēgti pēc šā MOU, attiecas tie paši noteikumi, kas attiecas uz šo MOU, ja vien attiecīgajā nolīgumā nav noteikts citādi. Ja šis MOU tiek izbeigts, visi tā vēlākie nolīgumi, ja vien nav noteikts citādi, tiek izbeigti tajā pašā datumā bez jebkāda papildu paziņojuma.

5. Šis MOU apzīmē "MOU par NATO StratCom COE funkcijām", un tas sastāv no četrpadsmit pantiem un diviem pielikumiem. Pielikumi ir šā MOU neatņemama daļa.

6. Atsauces uz NATO dokumentiem ietver arī jebkādus to grozījumus vai, ja attiecināms, atsauci uz tādiem dokumentiem, kas tos aizstāj.

7. Šis MOU ir parakstīts vienā eksemplārā angļu valodā. Dokumenta oriģināls, kā arī vēlākie Paziņojumi par pievienošanos un jebkādas vienošanās vai nolīgumi tiek deponēts pie HQ SACT. HQ SACT visiem Dalībniekiem, kā arī NATO StratCom COE izsniedz apliecinātas šā MOU, kā arī visu vēlāku dokumentu kopijas, norādot datumu, kad šie visi dokumenti stājas spēkā.

IEPRIEKŠ IZKLĀSTĪTAIS IR DALĪBNIEKU SASNIEGTĀ VIENOŠANĀS.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Armands SALTUPS

Amats: nacionālais militārais pārstāvis Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvežleitnants Kuido PETTAI

Amats: štāba virsnieks HQ SACT

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas vārdā:

Parakstīts, saprotot, ka Vācija nenodrošinās personālu ātrāk par 2015.gada 1.janvāri.

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Klaus-Dieter BERMES

Amats: nacionālais sadarbības pārstāvis Sabiedroto spēku virspavēlniecībā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Paolo FRARE

Amats: Itālijas nacionālais sadarbības pārstāvis NATO

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Gintaras Leonas Veromėjus

Amats: Lietuvas nacionālais pārstāvis Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas štābā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Polijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministra vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Ryszard Romanowski

Amats: Lietuvas nacionālais militārais pārstāvis Sabiedroto spēku virspavēlniecībā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: pulkvedis Peter GERMAIN

Amats: Lielbritānijas nacionālais pārstāvis Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas štābā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

Sabiedroto spēku virspavēlniecības štāba vārdā:

Paraksts: ___________________

Vārds, uzvārds: ģenerālis Jean-Paul Paloméros

Amats: Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības komandieris

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis, 2014.gada 1.jūlijs

MOU par NATO StratCom COE funkcijām, A pielikums

Paraugs Paziņojumam par pievienošanos

PAZIŅOJUMS PAR PIEVIENOŠANOS
[Valsts] [valsts iestādes nosaukums] VĀRDĀ
PAR DALĪBU
SAPRAŠANĀS MEMORANDĀ
STARP
[Sponsorējošo valstu iestāžu nosaukumi alfabēta secībā]
UN
SABIEDROTO SPĒKU VIRSPAVĒLNIECĪBAS ŠTĀBU
PAR
NATO IZCILĪBAS CENTRA STRATĒĢISKĀS KOMUNIKĀCIJAS JAUTĀJUMOS
FUNKCIONĀLAJĀM ATTIECĪBĀM

[Valsts] [valsts iestādes nosaukums]

NOLEMJOT paplašināt savu dalību NATO vispārējos centienos īstenot transformāciju stratēģiskās komunikācijas jomā;

ŅEMOT VĒRĀ savu dalību NATO StratCom COE, kas atrodas Latvijas Republikā kā Sponsorējošajā valstī, kā noteikts Paziņojumā par pievienošanos Saprašanās memorandam starp [MOU par COE darbību Dalībnieki] par NATO StratCom COE izveidi, administrāciju un darbību, kas parakstīts MOU par COE darbību parakstīšanas datums].

ŅEMOT VĒRĀ [papildu apsvērumi];

IZVĒLAS piedalīties Saprašanās memorandā starp [MOU par COE funkcijām Sponsorējošās valstis], kā arī Sabiedroto spēku virspavēlniecības štābu par NATO StratCom COE funkcionālajām attiecībām, kas stājās spēkā [MOU par COE funkcijām spēkā stāšanās datums].

[Valsts] [valsts iestādes nosaukums] vārdā

___________________________________________________________

Paraksts

___________________________________________________________

Vārds, uzvārds

___________________________________________________________

Amats

___________________________________________________________

Vieta/datums

2. lpp. no / [kopējais lappušu skaits]


[MOU par COE funkcijām Dalībnieki, izņemot HQ SACT], kā arī Sabiedroto spēku virspavēlniecības štābs kā MOU par NATO StratCom COE funkcijām Dalībnieki,

APSVEICOT [valsts] [valsts iestādes nosaukums] izteikto apņemšanos;

PIEKRĪT, ka [valsts] [valsts iestādes nosaukums] pievienojas kā MOU par NATO StratCom COE funkcijām Dalībnieks saskaņā ar šajā Paziņojumā par pievienošanos izklāstītajiem noteikumiem.

Šis Paziņojums par pievienošanos stāsies spēkā tā pēdējā paraksta datumā vai arī datumā, kad stājas spēkā [valsts] [valsts iestādes nosaukums] Paziņojums par pievienošanos MOU par NATO StratCom COE darbību.

Šis Paziņojums par pievienošanos ir parakstīts vienā eksemplārā [valodas(-u) nosaukums] valodā(-ās). Dokumenta oriģināls tiek deponēts pie HQ SACT, kas visiem MOU par NATO StratCom COE funkcijām Dalībniekiem, jaunajam Dalībniekam, NATO StratCom COE, kā arī sev izsniegs apliecinātu tā kopiju. Šī pievienošanās tiek attiecīgi reģistrēta MOU par NATO StratCom COE funkcijām Izmaiņu reģistrā.

[Sponsorējošās valstis alfabēta secībā] [valsts iestādes nosaukums] vārdā

___________________________________________________________

Paraksts

___________________________________________________________

Vārds, uzvārds

___________________________________________________________

Amats

___________________________________________________________

Vieta/datums

[u.c.]

3. lpp. no / [kopējais lappušu skaits]

 

Sabiedroto spēku virspavēlniecības komandiera štāba vārdā

___________________________________________________________

Paraksts

___________________________________________________________

Vārds, uzvārds

Sabiedroto spēku Augstākais transformācijas komandieris

___________________________________________________________

Amats

Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis

___________________________________________________________

Vieta/datums


MOU par NATO StratCom COE funkcijām, B pielikums

Izmaiņu reģistrs

IZMAIŅU DATUMS IZMAIŅU APRAKSTS DOKUMENTS VAI LĒMUMS PAR IZMAIŅU IZDARĪŠANU KOMENTĀRI, IZSLUDINĀŠANAS DATUMS, IZSLUDINĀTĀJAS AMATPERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS UN PARAKSTS

1.lpp. no / [kopējais lappušu skaits]

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Igaunija
 Īrija
 Itālija
 Latvijas Republika
 Lielbritānija
 Lietuva
 Polija
 Vācija
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 01.07.2014.
Stājas spēkā:
 19.07.2014.
Pievienošanās:
 01.07.2014.
Pieņemšanas vieta: 
Nortfolka
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Latvijas Republikas valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 140, 18.07.2014.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
997
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)