Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS
PAR BIJUŠAJĀ PSRS UZKRĀTO APDROŠINĀŠANAS PERIODU IESKAITĪŠANU

Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, turpmāk tekstā "Līgumslēdzējas puses",

- tā kā Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas pensijas apdrošināšanu regulējošajos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums ņemt vērā bijušās Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (turpmāk tekstā "bijusī PSRS") teritorijā uzkrātos periodus, kas dod tiesības uz pensiju;

- tā kā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā Latvijas Republikā un Lietuvas Republikā piemēro Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā;

- tā kā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā Latvijas Republikā un Lietuvas Republikā piemēro Padomes 1972.gada 21.marta Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar ko nosaka Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā, īstenošanas kārtību;

- tā kā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā Latvijas Republikā un Lietuvas Republikā piemēro Padomes 2003.gada 14.maija Regulu (EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu pilsonības dēļ;

- ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordināciju;

- lai izvairītos no pensiju pārklāšanās gadījumos, kad, piešķirot pensiju, ņem vērā vienu un to pašu periodu atbilstoši Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

Termini

1. Šī Līguma izpratnē:

1) "bijušās PSRS apdrošināšanas periods" - periods, kas dod tiesības uz pensiju un uzkrāts pirms 1991.gada 1.janvāra teritorijās, kas atradušās bijušās PSRS jurisdikcijā, ko vienlaikus ņem vērā atbilstoši Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem; bijušās PSRS apdrošināšanas periods neietver apdrošināšanas periodu, kas uzkrāts Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijā;

2) "periodi, kas tiek pielīdzināti bijušās PSRS apdrošināšanas periodiem" - apdrošināšanas periodi, kas uzkrāti pirms 1991.gada 1.janvāra un tiek ņemti vērā atbilstoši Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem, kas iegūti Līgumslēdzējas puses uzņēmuma filiālē, kas veica darbību otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, obligātā militārā dienesta periodiem bijušās PSRS armijā un darba periodiem bijušās PSRS militārajās vienībās, neatkarīgi no bijušās PSRS valsts teritorijas, kurā obligātais militārais dienests tika veikts vai kurā atradās militārā vienība;

3) "kopējais apdrošināšanas periods" - apdrošināšanas periods, kas uzkrāts Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijā;

4) "kompetentā institūcija" - Līgumslēdzējas puses institūcija, kas piešķir un izmaksā valsts sociālās apdrošināšanas pensijas, saskaņā ar preambulā minētajām Eiropas Savienības regulām.

2. Citiem šajā Līgumā izmantotajiem terminiem ir tāda nozīme, kāda tiem ir noteikta Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas normatīvajos aktos un preambulā minētajās Eiropas Savienības regulās.

2. pants

Personas, uz kurām Līgums attiecas

Šo Līgumu piemēro attiecībā uz personām, kuras vienlaicīgi ieguvušas vai iegūs tiesības uz pensiju atbilstoši Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem, un, ja Līgumslēdzējas puses, aprēķinot šo personu pensijas, ņem vērā vienus un tos pašus bijušās PSRS apdrošināšanas periodus, kā arī uz šo personu ģimenes locekļiem, kuru tiesības uz pensiju izriet no iepriekšminētajām personām.

3. pants

Bijušās PSRS apdrošināšanas periodu ieskaitīšana

1. Bijušās PSRS apdrošināšanas periodus ņem vērā tās Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, saskaņā ar kuras normatīvajiem aktiem uzkrātais kopējais apdrošināšanas periods pilnos gados ir garāks.

2. Ja kopējais apdrošināšanas periods atbilstoši katras Līgumslēdzējas puses normatīvajiem aktiem ir vienāds, bijušās PSRS apdrošināšanas periodus ņem vērā tās Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, saskaņā ar kuras normatīvajiem aktiem persona bija pēdējoreiz apdrošināta.

3. Periodus, kas pielīdzināmi bijušās PSRS apdrošināšanas periodiem, ņem vērā tās Līgumslēdzējas puses kompetentā institūcija, kurā persona dzīvo pensijas pieprasīšanas brīdī. Gadījumā, ja, piesakoties pensijai, persona nedzīvo nevienā no Līgumslēdzēja pusēm, šajā panta daļā minētos apdrošināšanas periodus ņem vērā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem.

4. Pensiju par bijušās PSRS apdrošināšanas periodiem un periodiem, kas pielīdzināmi bijušās PSRS apdrošināšanas periodiem, piešķir saskaņā ar attiecīgās Līgumslēdzējas puses normatīvajiem aktiem.

5. Ja bijušās PSRS apdrošināšanas periodi vai periodi, kas pielīdzināmi bijušās PSRS apdrošināšanas periodiem, jau ir ņemti vērā, tad kompetentā institūcija, kas ņēmusi vērā bijušās PSRS apdrošināšanas periodus vai periodus, kas pielīdzināmi bijušās PSRS apdrošināšanas periodiem, nemainās gadījumos, kad personai tiek piešķirta jauna veida pensija, kad pensija tiek piešķirta no jauna, vai kad tiek veikts pensijas pārrēķins sakarā ar to, ka persona pierāda papildu apdrošināšanas periodus, vai kad persona, kurai piešķirta pensija, pārvietojas no vienas valsts uz otru.

6. Pensijas, kas ir piešķirtas pirms šī Līguma spēkā stāšanās datuma saskaņā ar šo Līgumu netiek pārskatītas.

4. pants

Informācijas apmaiņa un savstarpēja palīdzība

1. Līgumslēdzēju pušu kompetentām iestādēm ir jānodrošina savstarpēja palīdzība un tās apmainās ar šī Līguma piemērošanai nepieciešamo informāciju.

2. Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes, noslēdzot īstenošanas vienošanos, var noteikt nepieciešamos pasākumus šī Līguma piemērošanai.

5. pants

Strīdu risināšana

Jautājumi un strīdi, kas radušies par šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risinātas savstarpējas vienošanās vai sarunu ceļā.

6. pants

Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par sadarbību sociālās nodrošināšanas jomā darbības pārtraukšana

1. Šim Līgumam stājoties spēkā, spēku zaudē 1993.gada 17.decembrī parakstītā Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību sociālās nodrošināšanas jomā.

2. Personai tiek saglabātas visas tiesības, kas iegūtas saskaņā ar 1993.gada 17.decembrī parakstīto Vienošanos starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību sociālās nodrošināšanas jomā.

7. pants

Līguma darbības ilgums, grozījumi un pārtraukšana

1. Līguma darbības ilgumam nav nekādu ierobežojumu. Līgumslēdzēja puse var pārtraukt Līguma darbību, par to rakstiski paziņojot pa diplomātiskajiem kanāliem sešus mēnešus iepriekš.

2. Līgumslēdzēju pusēm savstarpēji vienojoties, Līgums var tikt grozīts un papildināts.

3. Ja Līgums tiek pārtraukts, personai tiek saglabātas visas saskaņā ar šo Līgumu iegūtās tiesības.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis Līgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kad Līgumslēdzējas puses ir apmainījušās ar rakstiskiem paziņojumiem pa diplomātiskajiem kanāliem, apstiprinot, ka tās ir izpildījušas attiecīgās tiesiskās prasības, lai šis Līgums stātos spēkā. Par rakstisko paziņojumu apmaiņas dienu uzskata pēdējā paziņojuma saņemšanas dienu.

Sastādīts Viļņā, 2012.gada 16.maijā divos eksemplāros latviešu, lietuviešu un angļu valodā, kur visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Ilze Viņķele

Lietuvas Republikas valdības vārdā
Donatas Jankauskas

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.04.2013.
Parakstīts:
 16.05.2012.
Parakstīšanas vieta: 
Viļņa
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 21 (4827), 30.01.2013.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
953
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva