Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Partnerības Harta starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku, Lietuvas Republiku un Amerikas Savienotajām Valstīm

Latvijas Republika, Igaunijas Republika, Lietuvas Republika un Amerikas Savienotās Valstis, turpmāk dēvētas par Partneriem,

Vienojoties mierpilnas un arvien integrētākas, nedalītas Eiropas kopīgā redzējumā, uzticīgas demokrātijai, likuma varai, brīvajam tirgum, un cieņai pret katra cilvēka tiesībām un pamatbrīvībām;

Atzīstot vēsturisko iespēju izveidot jaunu Eiropu, kurā katra valsts ir droša tās starptautiski atzītajās robežās un ciena katra transatlantiskās saimes dalībnieka neatkarību un teritoriālo veselumu;

Apņēmības pilni nostiprināt savas divpusējās attiecības kā ieguldījumu šīs jaunās Eiropas veidošanā un veicināt visu valstu drošību, pielāgojot un paplašinot Eiropas un transatlantiskos institūtus;

Apņēmušies pilnībā īstenot cilvēcisko potenciālu taisnīgās un ietverošās sabiedrībās, kurās tiek gādāts par saskanīgām un līdztiesīgām attiecībām starp dažādām etniskām un reliģiskām grupām piederošiem indivīdiem;

Atzīstot kopīgu ieinteresētību sadarbības un savstarpējas cieņas pilnu attiecību attīstīšanā ar visām citām reģiona valstīm;

Atceroties draudzīgās attiecības starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku, Lietuvas Republiku un Amerikas Savienotajām Valstīm, kuras ir nepārtraukti uzturētas kopš 1922.gada;

Atceroties to, ka Amerikas Savienotās Valstis nekad nav atzinušas Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vardarbīgo iekļaušanu PSRS 1940. gadā, bet uzskata to valstiskumu par nepārtrauktu kopš neatkarības nodibināšanas, un to, ka ASV ir nepārtraukti apstiprinājušas šo politiku piecdesmit gadu garumā;

Apsveicot bagātīgo ieguldījumu, kuru ieceļotāji no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ir devuši Amerikas Savienoto Valstu multietniskajā kultūrā, kā arī to Eiropas mantojumu, kuru Savienotās Valstis ir saņēmušas pateicoties Baltijas valstu intelektuāļu, mākslinieku un Hanzas tirgotāju ieguldījumam Eiropas attīstībā; augsti vērtējot Savienoto Valstu pilsoņu ieguldījumu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas atbrīvošanā un atjaunošanā;

Politiski saistoši visaugstākajā līmenī apstiprina sekojošos principus un pasākumus individuālo un kopīgo centienu vadīšanai, lai sasniegtu šīs Hartas mērķus.

Partnerības principi

Amerikas Savienotām Valstīm ir patiesas, dziļas uni ilglaicīgas intereses Latvijas, Igaunijas un Lietuvas neatkarībā, suverenitātē, teritoriālajā veselumā un drošībā.

Amerikas Savienotās Valstis sirsnīgi apsveic Latvijas, Igaunijas un Lietuvas panākumus, atgūstot brīvību un atjaunojot tām piederošo vietu tautu saimē.

Amerikas Savienotās Valstis ar cieņu izturas pret Latvijas, Igaunijas un Lietuvas tautu upuriem un smagajiem pārbaudījumiem to neatkarības atgūšanā. ASV veicina šo tautu kā transatlantiskās saimes pilntiesīgu dalībnieču centienus tālāk paplašināt politiskās, saimnieciskās, drošības un sociālās saites ar citām valstīm.

Partneri apstiprina savu uzticību likuma varai kā brīvu un demokrātisku valstu transatlantiskās saimes pamatam un apstiprina katras taisnīgas sabiedrības atbildību par ikviena to iedzīvotāja cilvēktiesību un personisko brīvību cieņu un aizsardzību.

Partneri uzsver savu kopīgo uzticību Apvienoto Nāciju Hartā ietvertajiem principiem un saistībām.

Partneri vēlreiz apstiprina savu kopīgo uzticību tiem mērķiem, principiem un noteikumiem, kuri ietverti Helsinku Nobeiguma Aktā un sekojošos Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācijas (EDSO) dokumentos, tai skaitā Parīzes Hartā un EDSO Lisabonas tikšanās laikā apstiprinātajos dokumentos.

Partneri godprātīgi ievēros savas saistības nostiprināt un cienīt cilvēktiesību standartus, kuri ietverti minētajos EDSO dokumentos un Vispārējā Cilvēktiesību Deklarācijā. Partneri īstenos savu likumdošanu, nodrošinot cilvēktiesību pilnīgu un vienlīdzīgu aizsardzību.

Amerikas Savienotās Valstis atzinīgi novērtē Latvijas, Igaunijas un Lietuvas spertos soļus Eiropas integrācijas veicināšanai, nodibinot ciešas sadarbības attiecības savā starpā un ar kaimiņvalstīm, kā arī veicinot reģionālu sadarbību, piedaloties tādos forumos kā Baltijas Asambleja, Baltijas Ministru Padome un Baltijas Jūras Valstu Padome.

Uzskatot labas kaimiņattiecības par pamatu transatlantiskās saimes vispārējai drošībai un stabilitātei, Latvija, Igaunija un Lietuva vēlreiz apstiprina savu apņēmību tālāk nostiprināt divpusējās attiecības savā starpā un ar citām kaimiņvalstīm.

Partneri pastiprinās savus centienus veicināt reģiona drošību, labklājību un stabilitāti. Partneri darbosies tālākminētajos virzienos, koncentrējot savas pūles, lai padziļinātu Baltijas valstu integrāciju transatlantiskajās un Eiropas organizācijās, veicinātu drošības un aizsardzības sadarbību un attīstītu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ekonomikas.

Integrācijas saistības

Kopīgā vienotas un brīvas Eiropas redzējumā Partneri paziņo, ka to kopīgais mērķis ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilnīga integrācija Eiropas un transatlantiskajās politiskajās, ekonomiskajās, drošības un aizsardzības organizācijās. Eiropa nebūs pilnīgi droša, kamēr Latvija, Igaunija un Lietuva katra nebūs droša.

Partneri vēlreiz apstiprina savu uzticību principam, kurš tika iedibināts Helsinku Nobeiguma Aktā un atkārtoti apstiprināts Budapeštas un Lisabonas EDSO tikšanos deklarācijās, un kurš ir arī ietverts EDSO Drošības Politiski-Militāro Aspektu Uzvedības Kodeksā, ka visu Eiroatlantiskās saimes valstu drošība ir nedalāma.

Partneri kopīgi apstiprina uzticību pamatprincipam, kurš ir izteikts arī EDSO Uzvedības Kodeksā un atkārtots sekojošās EDSO tikšanos deklarācijās, ka katrai valstij ir neatņemamas tiesības uz individuālu un kolektīvu pašaizsardzību, kā arī tiesības brīvi izvēlēties savus drošības izkārtojumus, ieskaitot dalību alianses līgumos.

Partneri atbalsta to vitālo lomu, kuru Partneru kopīgā mērķa - integrētas, drošas un nedalītas Eiropas - sasniegšanā, spēlē virkne savstarpēji papildinošu organizāciju, to vidū EDSO, Eiropas Savienība (ES), Rietumeiropas Savienība (RES), Ziemeļatlantijas Līguma Organizācija (NATO), Eiroatlantiskās Partnerības Padome (EAPC), Eiropas Padome un Baltijas Jūras Valstu Padome (BJVP).

Viņi uzskata, ka neatkarīgi no ģeogrāfijas un vēstures faktoriem, šādām organizācijām ir jābūt atvērtām visām Eiropas demokrātiskajām valstīm, kuras grib un ir spējīgas uzņemties dalības pienākumus un saistības, kā to noteikušas šīs organizācijas.

Partneri apsveic spēcīgu un dinamisku EDSO, uzticīgu demokrātisko institūtu, cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanai. Viņi stingri atbalsta EDSO lomu konfliktu un krīžu novēršanā, vadīšanā un atrisināšanā.

Latvija, Igaunija un Lietuva vēlreiz apstiprina savu mērķi - kļūt par pilntiesīgām dalībvalstīm Eiropas un transatlantiskās organizācijās, ieskaitot Eiropas Savienību un NATO.

Amerikas Savienotās Valstis atgādina savu ilgstošo atbalstu Eiropas Savienības paplašināšanai, apstiprinot, ka tā ir būtiska jaunās Eiropas organizācija un deklarējot, ka spēcīgāka, lielāka un uz ārējo pasauli orientēta Eiropas Savienība tālāk sekmēs visas Eiropas drošību un labklājību.

Partneri uzskata, ka NATO paplašināšanās sekmēs Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas un visu Eiropas valstu drošību, tai skaitā to valstu drošību, kuras tieši nav uzaicinātas kļūt par NATO dalībvalstīm vai kuras patreiz nav izrādījušas ieinteresētību šādā dalībā.

Amerikas Savienotās Valstis apsveic Latvijas, Igaunijas un Lietuvas centienus un atbalsta to pūles pievienoties NATO. Amerikas Savienotās Valstis apstiprina savu viedokli, ka NATO partneri var kļūt par dalībvalstīm, katram kandidātam pierādot savu spēju un gribu uzņemties dalībnieka atbildību un saistības, un NATO nosakot, ka šo valstu uzņemšana varētu kalpot Eiropas stabilitātei un Alianses stratēģiskajām interesēm.

Amerikas Savienotās Valstis atkārto savu viedokli, ka NATO paplašināšanās ir process, kas turpinās. Amerikas Savienotās Valstis sagaida tālāku paplašināšanos nākotnē un ir pārliecinātas, ka ne tikai NATO durvis paliks atvērtas, bet arī, ka pirmās valstis, kuras uzaicinātas kļūt par dalībvalstīm, nebūs pēdējās. Nevienai valstij ārpus NATO nav veto tiesību pār Alianses lēmumiem. Savienotās Valstis atzīmē to, ka Alianse ir gatava nostiprināt tās konsultācijas ar kandidātvalstīm par visiem jautājumiem, kas sasitīti ar to iespējamo dalību NATO.

Partneri apsveic Madrides Galotņu tikšanās rezultātus. Viņi atbalsta Alianses uzticību atvērto durvju politikai un apsveic to, ka Alianse atzinusi Baltijas valstis par NATO kandidātvalstīm. Latvija Igaunija un Lietuva apliecina, ka tās padziļinās savas ciešās attiecības ar Aliansi caur Eiroatlantiskās Partnerības Padomi, Partnerattiecībām Mieram un intensificētā dialoga procesu.

Partneri pasvītro savu ieinteresētību Krievijas demokrātiskā un stabilā attīstībā un atbalsta nostiprinātas NATO-Krievijas attiecības kā būtisku elementu savā kopīgajā jaunas un mierpilnas Eiropas redzējumā. Viņi apsveic NATO-Krievijas Pamatakta un NATO-Ukrainas Hartas parakstīšanu, kuras abas tālāk paaugstina Eiropas drošību.

Drošības sadarbība

Partneri kopīgi konsultēsies savā starpā, kā arī ar citām valstīm gadījumā, ja kāds no Partneriem saskatīs apdraudējumu vai risku savas valsts teritoriālajam veselumam, neatkarībai vai drošībai. Partneri izmantos divpusējus un daudzpusējus mehānismus šādām konsultācijām.

Savienotās Valstis apsveic un augstu novērtē to ieguldījumu, kuru Latvija, Igaunija un Lietuva jau devusi Eiropas drošībā, mierīgā ceļā atjaunojot neatkarību un aktīvi piedaloties Partnerattiecībās Mieram. Savienotās Valstis arī apsveic šo valstu ieguldījumu IFOR, SFOR un citās starptautiskā miera uzturēšanas misijās.

Tālāk veidojot patreizējo sadarbību starp attiecīgajām aizsardzības ministrijām un bruņotajiem spēkiem, Amerikas Savienotās Valstis atbalsta Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pūles nodrošināt to likumīgās aizsardzības vajadzības, ieskaitot pienācīgu un kopdarboties spējīgu militāro spēku attīstību.

Partneri apsveic Baltijas Drošības Palīdzības Grupas (BALTSEA) nodibināšanu kā efektīvu institūtu drošības palīdzības Latvijas, Igaunijas un Lietuvas aizsardzības spēkiem starptautiskai koordinēšanai.

Partneri turpinās sadarboties, lai attīstītu un paplašinātu tādas aizsardzības iniciatīvas kā Baltijas Bataljonu (BALTBAT), Baltijas Eskadru (BALTRON) un Baltijas gaisa telpas vadības režīmu (BALTNET), kuras reāli demonstrē praktisku sadarbību, nostiprinot Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un transatlantiskās saimes kopīgo drošību.

Partneri turpinās abpusēji izdevīgu militāro sadarbību un regulāras konsultācijas, izmantojot izveidotās Bilaterālās Darba Grupas Aizsardzības un Militāros jautājumos.

Ekonomiskā sadarbība

Partneri apstiprina savu uzticību brīvā tirgus mehānismiem kā labākajam līdzeklim cilvēku materiālo vajadzību apmierināšanai.

Amerikas Savienotās Valstis apsveic nozīmīgo progresu, kuru to Baltijas Partneri sasnieguši ekonomisko reformu realizēšanā, attīstībā un pārejā uz tirgus saimniecību.

Latvija, Igaunija un Lietuva uzsver savus nodomus padziļināt to saimniecisko integrāciju Eiropā un pasaules ekonomikā, kas balstīta uz cilvēku, preču un pakalpojumu brīvas kustības principiem.

Latvija, Igaunija un Lietuva pasvītro savu apņemšanos turpināt ekonomiskās reformas, kuras vērstas uz brīvo tirgu un pauž savu apņēmību sasniegt pilnu integrāciju tādās globālās ekonomiskās organizācijās kā Pasaules Tirdzniecības Organizācijā (PTO), vienlaicīgi radot apstākļus, lai netraucēti pievienotos Eiropas Savienībai.

Ievērojot šo mērķi, Amerikas Savienotās Valstis strādās, lai veicinātu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas integrāciju pasaules ekonomikā un attiecīgajās starptautiskajās organizācijās, īpaši PTO un Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijā (OECD), uz atbilstošiem komerciāliem noteikumiem.

Partneri individuāli un kopīgi strādās, lai savās valstīs attīstītu juridiskos un finansiālos apstākļus, kuriem jāveicina starptautiskās investīcijas. Latvija, Igaunija un Lietuva apsveic ASV investīcijas to ekonomikās.

Partneri turpinās centienus veidot savstarpēji labvēlīgas saimnieciskās attiecības, balstoties uz līdztiesības un diskriminācijas nepieļaujamības principiem, lai radītu šādai sadarbībai nepieciešamos apstākļus.

Partneri rīkos regulāras konsultācijas, lai sekmētu sadarbību un dotu iespēju novērtēt progresu ekonomiskās attīstības, tirdzniecības, investīciju un citās ar tām saistītās jomās. Šādas konsultācijas tiks vadītas pienācīgi augstā līmenī.

Atzīstot, ka starptautiskās organizētās noziedzības apkarošana prasa daudzpusējas pūles, Partneri vienojas pilnā mērā sadarboties cīņā pret šiem draudiem pasaules ekonomikai un politiskajai stabilitātei. Latvija, Igaunija un Lietuva saglabā apņēmību attīstīt likumdošanu šajā jomā un veicināt šīs likumdošanas izpildi, nostiprinot taisnīgu un efektīvi funkcionējošu tieslietu sistēmu.

ASV-Baltijas attiecības

Visās šajās kopīgo centienu jomās Partneri, balstoties uz savas draudzības un sadarbības kopīgo vēsturi, svinīgi apstiprina savu uzticību bagātīgai un dinamiskai Baltijas un Amerikas Partnerībai XXI gadsimtā.

Partneri saredz savu Partnerību politiskās, ekonomiskās, drošības, aizsardzības, kultūras un apkārtējās vides jomās kā ieguldījumu ciešākās saitēs starp to tautām un kā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas integrācijas Eiropas un transatlantiskajās struktūrās sekmētāju.

Lai tālāk nostiprinātu šīs saites, Partneri nodibinās Partnerības Komisiju, kura tiks vadīta pienācīgi augstā līmenī un novērtēs kopīgos centienus. Šī Komisija tiksies reizi gadā, vai arī kad tas būs nepieciešams, lai izvērtētu šo Partnerību, novērtētu divpusējās sadarbības rezultātus ekonomiskajā, militārajā un citās jomās un izskatītu progresu, kurš sasniegts šīs Hartas mērķu sasniegšanā.

Lai labāk atspoguļotu izmaiņas Eiropas un transatlantiskajā politiskajā un drošības situācijā, Partneri apņemas regulāri augstākajā līmenī no jauna izskatīt šo vienošanos.

Latvijas Republikas vārdā Amerikas Savienoto Valstu vārdā

Latvijas Republikas Valsts prezidents Amerikas Savienoto Valstu Prezidents

Igaunijas Republikas vārdā Lietuvas Republikas vārdā

Igaunijas Republikas Prezidents Lietuvas Republikas Prezidents

Vašingtonā, 1998. gada 16. janvārī

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Amerikas Savienotās valstis
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 16.01.1998.
Parakstīts:
 16.01.1998.
Parakstīšanas vieta: 
Vašingtona
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 13/14, 20.01.1998.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
891
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)