Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību starp reģioniem un vietējām pašpārvaldēm

Latvijas Republikas Valdība un Polijas Republikas Valdība (tālāk tekstā - "Puses"), ievērojot Latvijas Republikas un Polijas Republikas Līguma par draudzību un sadarbību 8.pantu,

ievērojot 1980.gada 21.maija Eiropas konvenciju par transrobežu sadarbību starp teritoriālām kopienām un varas iestādēm,

ievērojot, ka reģionālās sadarbības mērķis ir Latvijas Republikas un Polijas Republikas savstarpējo attiecību stiprināšana,

apzinoties reģionālo un vietējo varas iestāžu sadarbības nozīmi šī mērķa īstenošanā,

apņemoties atbalstīt sadarbību starp abu valstu reģioniem, tādējādi veicinot to ekonomisko un sociālo progresu,

vienojās par sekojošo:

1.pants

1. Puses veicinās tādu ekonomisku, sociālu, juridisku, tehnisku, zinātnes, kultūras u.tml. pasākumu saskaņošanu, kas vērsti uz abu valstu reģionālo un vietējo varas iestāžu attiecību nostiprināšanu un attīstīšanu, kā arī attiecīgu līgumu slēgšanu.

2. Šī Nolīguma ietvaros minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

- "reģionālā sadarbība" - Pušu saskaņoti ekonomiski, sabiedriski, juridiski, administratīvi, tehniski, kultūras un citi pasākumi, kuru mērķis ir reģionālo un vietējo varas iestāžu attiecību stiprināšana un attīstība, kā arī attiecīgu līgumu slēgšana;

- "reģionālās varas iestādes" - teritoriālās varas iestādes un to institūcijas, kas saskaņā ar katras valsts likumdošanas aktiem risina reģionālos uzdevumus;

- "vietējās varas iestādes" - teritoriālās varas iestādes un to institūcijas, kas saskaņā ar katras valsts likumdošanas aktiem risina vietējos uzdevumus.

3. Puses apmainīsies ar informāciju, kas nepieciešama terminu "reģionālās varas iestādes" un "vietējās varas iestādes" precizēšanai.

2.pants

1. Abu valstu centrālās pārvaldes institūcijas sniegs reģionālajām un vietējām varas iestādēm informāciju par reģionālās sadarbības iespējām.

2. Pusēm nepieciešamības gadījumā vienojoties, tās veiks pasākumus atvieglojumu nodrošināšanai reģionālajām un vietējām varas iestādēm reģionālās sadarbības jomā.

3. Šis Nolīgums neskars abās valstīs jau pastāvošās reģionālās sadarbības formas, arī tādas, ko nosaka starptautiski līgumi.

4. Šis Nolīgums neierobežo reģionālo un vietējo varas iestāžu kompetenci, ko nosaka katras valsts likumdošanas akti.

5. Puses jebkurā laikā var noteikt savas teritorijas daļas, sadarbības objektus un formas, uz kurām šis Nolīgums netiks attiecināts.

3.pants

1. Pusēm vienojoties, tās var attiecīgi mainīt reģionālo sadarbību apgrūtinošas likumdošanas normas.

2. Puses veiks visu nepieciešamo, lai atrisinātu domstarpības, kas apgrūtina reģionālo sadarbību.

4.pants

Puses radīs labvēlīgus apstākļus reģionālajai sadarbībai šādās jomās: rūpniecības (tai skaitā pārtikas rūpniecības), lauksaimniecības, mežsaimniecības, tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, jūras un sauszemes transporta, sakaru, teritoriālās plānošanas, celtniecības, vides aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, finansu un banku sistēmas, tūrisma, sporta, kultūras, izglītības un zinātnes jomā.

Par reģionālās sadarbības objektiem kļūs:

- reģionu, pilsētu un lauku rajonu attīstība,

- teritoriālā plānošana,

- komunālā saimniecība,

- transports un sakarim,

- dabas un vides aizsardzība,

- tirdzniecība,

- lauksaimniecība,

- izglītība un zinātne, arī otras Puses valsts valodas mācīšana,

- veselības aizsardzība,

- kultūra un māksla,

- tūrisms, atpūta un sports,

- cīņa ar noziedzību,

- savstarpēja palīdzība avāriju un dabas katastrofu gadījumos,

- citas abpusēju interešu sfēras.

5.pants

Reģionālās un vietējās varas iestādes var slēgt civiltiesiskus un citus līgumus reģionālās sadarbības ietvaros atbilstoši šī Nolīguma 4.pantam. Tas īpaši attiecināms uz līgumiem par preču piegādēm, pakalpojumiem, kopuzņēmumu un biedrību vai fondu veidošanu. Tādu līgumu realizāciju minētās varas iestādes var uzticēt iestādēm, fiziskām un juridiskām personām.

6.pants

1. Reģionālā un vietējā līmenī attiecīgās varas iestādes var veidot kopīgu institūciju, kas koordinēs reģionālo sadarbību.

2. Reģionālās un vietējās varas iestādes savā līmenī plāno un organizē reģionālo sadarbību visās jomās, bet tādos jautājumos, kas atrodas Pušu centrālo valsts varas un pārvaldes institūciju kompetencē (valsts drošība, robežpārejas punkti un muitas politika), viņu priekšlikumi jāakceptē šīm institūcijām.

7.pants

1. Puses izveidos Latvijas un Polijas reģionālās sadarbības starpvaldību komisiju (tālāk tekstā "Komisija").

2. Komisijas uzdevums ir reģionālās sadarbības galveno virzienu un formu noteikšana un koordinēšana, programmu izstrādāšana, ieteikumu formulēšana saskaņā ar reģionālā un vietējā līmeņa kopīgo koordinējošo institūciju sagatavotajiem lēmumiem, kā arī to strīdīgo jautājumu izskatīšana, kas apgrūtina šo sadarbību.

3. Komisijas sēdēs ar padomdevēja balsstiesībām var piedalīties reģionālā un vietējā līmeņa kopīgo koordinējošo institūciju pārstāvji.

4. Komisija var uzaicināt ekspertus atsevišķu problēmu izpētei.

5. Komisijas sēdes notiek pēc vajadzības, tomēr ne retāk kā 2 reizes gadā.

8.pants

Komisija, kā arī reģionālā un vietējā līmeņa kopīgās koordinējošās institūcijas darbosies saskaņā ar saviem statūtiem. Reģionālā un vietējā līmeņa kopīgo koordinējošo institūciju statūtus apstiprina Komisija.

9.pants

Puses iesaka kopīgajām koordinējošajām institūcijām izmantot 1980.gada 21.maija Eiropas konvencijas par transrobežu sadarbību starp teritoriālām kopienām un varas iestādēm pielikumos esošos līgumu, nolīgumu un statūtu paraugus.

10.pants

1. Katrai Pusei jāpaziņo otrai Pusei par nepieciešamo konstitucionālo procedūru pabeigšanu attiecībā uz šī Nolīguma spēkā stāšanos. Nolīgums stāsies spēkā dienā, kad saņemts pēdējais paziņojums.

2. Šis Nolīgums noslēgts uz 10 gadiem. Pēc šī termiņa notecēšanas Nolīguma darbība tiek automātiski pagarināta uz nākošajiem 5 gadiem, ja kāda no Pusēm sešus mēnešus iepriekš nebūs rakstiski paziņojusi otrai Pusei par savu nodomu pārtraukt šī Nolīguma darbību.

Nolīgums parakstīts Rīgā 1992.gada 1.jūlijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu un poļu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridiskais spēks.

Latvijas Republikas Polijas Republikas

Valdības vārdā Valdības vārdā

Jānis Jurkāns Kšistofs Skubiševskis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Polija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 21.09.1992.
Parakstīts:
 01.07.1992.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Ministru Padome
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 21, 07.02.2001.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
760
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"