Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Pie likuma

Par 1972.gada Konvenciju par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu

("Latvijas Vēstnesis", 1997.gada 3.janvārī, Nr.1/2)

KONVENCIJA PAR STARPTAUTISKO

TIRDZNIECĪBU AR APDRAUDĒTAJĀM

SAVVAĻAS DZĪVNIEKU UN AUGU SUGĀM

PARAKSTĪTA VAŠINGTONĀ, D. C., 1973. GADA 3. MARTĀ

Dalībvalstis,

atzīstot , ka savvaļas fauna un flora savā formu daudzveidībā un skaistumā ir Zemes dabisko sistēmu neaizstājama sastāvdaļa, kas jāaizsargā šīs un nākamo paaudžu vārdā,

apzinoties , nepārtraukti pieaugošo savvaļas faunas un floras vērtību no estētiskā, zinātniskā, kultūras, atpūtas un saimnieciskā viedokļa,

atzīstot , ka tautas un valstis ir un tām jābūt labākajām savas savvaļas faunas un floras sargātājām,

atzīstot , turklāt, ka starptautiska sadarbība ir ļoti svarīga konkrētu savvaļas faunas un floras sugu aizsardzībai no pārmērīgas izmantošanas starptautiskajā tirdzniecībā,

pārliecinātas , par šim mērķim vajadzīgo pasākumu neatliekamību,

vienojušās par sekojošo:

I pants

Definīcijas

Šīs Konvencijas mērķiem, ja vien konteksts neprasa citu nozīmi:

a) "suga" nozīmē jebkuru sugu, tās pasugu vai ģeogrāfiski norobežotu populāciju;

b) "īpatnis" nozīmē:

i) jebkuru dzīvnieku vai augu, dzīvu vai nedzīvu;

ii) attiecībā uz dzīvniekiem: I un II pielikumā iekļautajām sugām - katru viegli identificējamu tā daļu vai derivātu; III pielikumā iekļautajām sugām - katru viegli identificējamu tā daļu vai derivātu, kas noteikts III pielikumā attiecībā uz šo sugu;

iii) attiecībā uz augiem: I pielikumā iekļautajām sugām - katru viegli identificējamu tā daļu vai derivātu; II un III pielikumā iekļautajām sugām - katru viegli identificējamu tā daļu vai derivātu, kas noteikts II un III pielikumā attiecībā uz šo sugu;

c) "tirdzniecība" nozīmē eksportu, reeksportu, importu un ievešanu no jūras;

d) "reeksports" nozīmē jebkura iepriekš importēta īpatņa eksportu;

e) "ievešana no jūras" nozīmē jebkuras sugas īpatņu ievešanu valstī, kuri iegūti jūras vidē ārpus jebkuras valsts jurisdikcijas;

f) "zinātniskā institūcija" nozīmē valstisku zinātnisku institūciju, kas izveidota saskaņā ar IX pantu;

g) "uzraudzības institūcija" nozīmē valstisku kontroles institūciju, kas izveidota saskaņā ar IX pantu;

h) "dalībvalsts" nozīmē valsti, attiecībā uz kuru šī Konvencija stājusies spēkā.

II pants

Pamatprincipi

1. I pielikumā būs iekļautas visas sugas, kurām draud iznīkšana un kurām kaitē vai var kaitēt tirdzniecība. Tirdzniecība ar šo sugu īpatņiem jāpakļauj īpaši stingrai kontrolei, lai turpmāk neapdraudētu to izdzīvošanu, un jāatļauj tikai izņēmuma gadījumos.

2. II pielikumā būs iekļautas:

a) visas sugas, kuras šobrīd vēl neapdraud iznīkšana, bet kuras var kļūt apdraudētas, ja tirdzniecība ar šo sugu īpatņiem netiks pakļauta stingrai kontrolei, lai nepieļautu tādu izmantošanu, kas nebūtu savienojama ar izdzīvošanas iespējām;

b) citas sugas, kurām jābūt pakļautām kontrolei, lai tirdzniecību ar šī panta a) daļā apskatīto sugu īpatņiem varētu pakļaut iedarbīgai kontrolei.

3. III pielikumā būs iekļautas visas sugas, kuras dalībvalsts noteikusi par kontroles objektu savā jurisdikcijā, lai novērstu vai ierobežotu izmantošanu un, kuru tirdzniecības kontrolei nepieciešama sadarbība ar citām dalībvalstīm.

4. Dalībvalstis nepieļaus tirdzniecību ar I, II un III pielikumā iekļauto sugu īpatņiem, izņemot gadījumus, kad tā notiks saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem.

III pants

I pielikumā iekļauto sugu īpatņu tirdzniecības kārtība

1. Visai tirdzniecībai ar I pielikumā iekļauto sugu īpatņiem jānotiek saskaņā ar šī panta nosacījumiem.

2. Jebkura I pielikumā iekļautas sugas īpatņa eksports būs atļauts tikai pēc iepriekšējas eksporta atļaujas izsniegšanas un uzrādīšanas. Eksporta atļauju izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) eksporta valsts zinātniskā institūcija devusi slēdzienu, ka šāds eksports nekaitēs sugas izdzīvošanai;

b) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka šis īpatnis nav iegūts pretrunā ar valsts faunas un floras aizsardzības likumiem;

c) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka jebkurš dzīvs īpatnis ir sagatavots un tiks tā transportēts, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks ir samazināts līdz minimumam;

d) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka šī īpatņa importam ir izsniegta atļauja.

3. Jebkura I pielikumā iekļautas sugas īpatņa imports būs atļauts tikai pēc iepriekšējas importa atļaujas un pēc eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta izsniegšanas un uzrādīšanas. Importa atļauju izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) importa valsts zinātniskā institūcija devusi slēdzienu, ka šis imports neapdraud importējamo sugu izdzīvošanu;

b) importa valsts zinātniskā institūcija atzinusi, ka paredzamais dzīvā īpatņa saņēmējs ir atbilstoši sagatavots, lai izmitinātu un aprūpētu to;

c) importa valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka īpatnis netiks izmantots tiešiem komerciāliem mērķiem.

4. Jebkura I pielikumā iekļautās sugas īpatņa reeksports būs atļauts tikai pēc iepriekšējas reeksporta sertifikāta izsniegšanas un uzrādīšanas. Reeksporta sertifikātu izsniegs tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka īpatnis ir ievests valstī saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem;

b) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka dzīvs īpatnis ir tā sagatavots un tiks tā transportēts, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks ir samazināts līdz minimumam;

c) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka tikusi izsniegta katra dzīva īpatņa importa atļauja.

5. Jebkura I pielikumā iekļautas sugas īpatņa ievešana no jūras būs atļauta tikai pēc tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, uzraudzības institūcijas sertifikāta iepriekšējas izsniegšanas. Sertifikātu izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, zinātniskā institūcija devusi slēdzienu, ka šāda ievešana nekaitēs sugas izdzīvošanai;

b) tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, uzraudzības institūcija atzinusi, ka paredzamais dzīvā īpatņa saņēmējs ir atbilstoši sagatavots, lai to izmitinātu un aprūpētu;

c) tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, uzraudzības institūcija atzinusi, ka īpatnis netiks izmantots tiešiem komerciāliem mērķiem.

IV pants

II pielikumā iekļauto sugu īpatņu tirdzniecības kārtība

1. Visai tirdzniecībai ar II pielikumā iekļauto sugu īpatņiem jānotiek saskaņā ar šī panta nosacījumiem.

2. Jebkura II pielikumā iekļautas sugas īpatņa eksports būs atļauts tikai pēc iepriekšējas eksporta atļaujas izsniegšanas un uzrādīšanas. Eksporta atļauju izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) eksporta valsts zinātniskā institūcija devusi slēdzienu, ka šāds eksports nekaitēs sugas izdzīvošanai;

b) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka šis īpatnis nav iegūts pretrunā ar valsts faunas un floras aizsardzības likumiem;

c) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka jebkurš dzīvs īpatnis ir tā sagatavots un tiks tā transportēts, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks ir samazināts līdz minimumam.

3. Katras dalībvalsts zinātniskā institūcija sekos līdz gan II pielikumā iekļauto sugu īpatņu eksporta atļauju izdošanai, gan šādu īpatņu faktiskajam eksportam. Katrā gadījumā, kad zinātniskā institūcija uzskatīs, ka kādas sugas īpatņu eksports jāierobežo, lai saglabātu šo sugu visā tās izplatības apgabalā, kas atbilst tās lomai ekosistēmās, kurās tā ietilpst, un ievērojami virs līmeņa, pie kura šī suga varētu atbilst iekļaušanai I pielikumā, zinātniskā institūcija ieteiks savas valsts uzraudzības institūcijai piemērotus pasākumus, kas jāveic, lai ierobežotu atļauju izsniegšanu šīs sugas īpatņu eksportam.

4. Jebkura II pielikumā iekļautas sugas īpatņa imports būs atļauts tikai pēc iepriekšējās eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšanas.

5. Jebkura II pielikumā iekļautas sugas īpatņa reeksports būs atļauts tikai pēc iepriekšējas sertifikāta izsniegšanas un uzrādīšanas. Reeksporta sertifikātu izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka īpatnis ir ievests valstī saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem;

b) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka jebkurš dzīvs īpatnis ir tā sagatavots un tiks tā transportēts, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks ir samazināts līdz minimumam.

6. Jebkura II pielikumā iekļautas sugas īpatņa ievešana no jūras būs atļauta tikai pēc tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, uzraudzības institūcijas sertifikāta iepriekšējas izsniegšanas. Sertifikātu izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) ievedējas valsts, zinātniskā institūcija devusi slēdzienu, ka šāda ievešana nekaitēs sugas izdzīvošanai;

b) ievedējas valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka ar jebkuru dzīvu īpatni apiesies tā, lai ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risku samazinātu līdz minimumam.

7. Šī panta 6. daļā minētos sertifikātus var izsniegt pēc zinātniskās institūcijas ieteikuma, konsultējoties ar citām nacionālajām zinātniskajām organizācijām vai, ja nepieciešams, ar starptautiskajām zinātniskajām organizācijām. Tos izsniedz attiecībā uz kopējo īpatņu daudzumu, kas ievedams laika periodā, kas nepārsniedz vienu gadu.

V pants

III pielikumā iekļauto sugu īpatņu tirdzniecības kārtība

1. Visai tirdzniecībai ar III pielikumā iekļauto sugu īpatņiem jānotiek saskaņā ar šī panta nosacījumiem.

2. Jebkura III pielikumā iekļautas sugas īpatņa eksports no jebkuras valsts, kura iekļāvusi šo sugu III pielikumā, būs atļauts tikai pēc iepriekšējas eksporta atļaujas izsniegšanas un uzrādīšanas. eksporta atļauju izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka šis īpatnis nav iegūts pretrunā ar valsts faunas un floras aizsardzības likumiem;

b) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka jebkurš dzīvs īpatnis ir tā sagatavots un tieks tā transportēts, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks ir samazināts līdz minimumam.

3. Jebkura III pielikumā iekļautas sugas īpatņa imports būs atļauts tikai ar izcelsmes valsts sertifikātu un, gadījumā, ja īpatnis importēts no valsts, kura sugu iekļāvusi III pielikumā, pēc šīs valsts eksporta atļaujas iepriekšējas uzrādīšanas, izņemot gadījumus, kas minēti šī panta 4. punktā.

4. Reeksporta gadījumā reeksporta valsts uzraudzības institūcijas izsniegto sertifikātu par to, ka šis īpatnis uzturēts valstī un tiek reeksportēts, importa valsts uzskata kā pierādījumu, ka attiecībā uz doto īpatni šīs Konvencijas nosacījumi pilnībā ievēroti.

VI pants

Atļaujas un sertifikāti

1. Saskaņā ar III, IV un V pantu izsniegtajām atļaujām un sertifikātiem jāatbilst šī panta nosacījumiem.

2. Ekspora atļauja ietvers informāciju, kas sniegta pēc IV pielikumā dotā parauga un būs derīga tikai sešus mēnešus no izsniegšanas datuma.

3. Katrā atļaujā vai sertifikātā jābūt šīs Konvencijas nosaukumam, to izsniegušās uzraudzības institūcijas nosaukumam un zīmogam, kā arī uzraudzības institūcijas piešķirtajam kontroles numuram.

4. Jebkādas uzraudzības institūcijas izplatītas atļauju vai sertifikātu kopijas būs skaidri apzīmētas kā kopijas, un nevienu šādu kopiju nevarēs izmantot kā orģinālu, izņemot gadījumus, kas noteikti šajā atļaujā vai sertifikātā.

5. Katram īpatņu pārvadāšanas gadījumam būs nepieciešama sava atļauja vai sertifikāts.

6. Importa valsts uzraudzības institūcija apzīmogos un uzglabās ikvienu īpatņa eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu, un ikvienu atbilstošu importa atļauju, kas uzrādīta sakarā ar īpatņa importu.

7. Kur vajadzīgs un iespējams uzraudzības institūcija var iezīmēt jebkuru īpatni ar kādu pazīšanās zīmi, kas palīdzētu identificēt šo īpatni. Šajā gadījumā 'pazīšanās zīme' nozīmē jebkādu neizdzēšamu marķējumu, zīmogu vai citu pazīšanās līdzekli, kas izstrādāts tā, lai padarītu tā viltošanu iespējami sarežģītu.

VII pants

Izņēmumi un citi īpaši nosacījumi attiecībā uz tirdzniecību

1. III, IV un V panta nosacījumi neattiecas uz īpatņu tranzītu caur līgumslēdzējas puses teritoriju vai tās teritorijā, kamēr šie īpatņi paliek muitas kontrolē.

2. Ja eksport, reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka īpatnis iegūts pirms šīs Konvencijas nosacījumu attiecināšanas uz šo īpatni, tad III, IV un V panta nosacījumi neattieksies uz īpatni, ja uzraudzības institūcija izsniegs sertifikātu, kas to apliecina.

3. III, IV un V panta nosacījumi neattieksies uz īpatņiem, kuri ir personas īpašums vai mājsaimniecības priekšmets. Šis izņēmums nebūs spēkā gadījumos, kad

a) I pielikumā iekļautas sugas īpatni īpašnieks ieguvis ārpus savas pastāvīgās uzturēšanās valsts, un tas tiek šajā valstī importēts; vai

b) II pielikumā iekļautas sugas īpatni:

i) īpašnieks ieguvis ārpus savas pastāvīgās uzturēšanās valsts un valstī, kurā īpatnis iegūts no savvaļas;

ii) īpašnieks importē savā pastāvīgās uzturēšanās valstī; un

iii) eksportēt no valsts, kurā tas iegūts no savvaļas, atļauts tikai pēc iepriekšējas eksporta atļaujas izsniegšanas;

ja vien uzraudzības institūcija nebūs atzinusi, ka īpatņi iegūti pirms šīs Konvencijas nosacījumu attiecināšanas uz tiem.

4. Komerciālos nolūkos nebrīvē audzētus I pielikumā iekļautas dzīvnieku sugas īpatņus un komerciālos nolūkos mākslīgi audzētus I pielikumā iekļautas augu sugas īpatņus uzskatīs par II pielikumā iekļautas sugas īpatņiem.

5. Ja eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka dzīvnieku sugas īpatnis ir audzēts nebrīvē vai augu sugas īpatnis iegūts mākslīgi pavairojot, vai, ka dzīvnieku un augu daļas vai derivāti iegūti no šādiem īpatņiem, tad uzraudzības institūcijas apstiprinājums par to jāpieņem III, IV un V panta nosacījumu prasīto atļauju vai sertifikātu vietā.

6. III, IV un V panta nosacījumi neattieksies uz herbāriju eksemplāriem un citiem konservētiem, mumificētiem vai preperētiem muzeja eksponātiem, kā arī dzīvu augu materiālu ar uzraudzības institūcijas izsniegtu vai apstiprinātu pavadzīmi nekomerciāliem aizdevumiem, dāvinājumiem vai apmaiņu starp uzraudzības institūcijas reģistrētiem zinātniekiem vai zinātniskām iestādēm.

7. Jebkuras valsts uzraudzības institūcija var atkāpties no III, IV un V panta prasībām un atļaut ceļojošu zooloģisko dārzu, cirku, zvērnīcu, augu izstāžu vai citu izstāžu sastāvā ietilpstošu īpatņu ceļošanu bez atļaujām vai sertifikātiem, ja:

a) eksportētājs vai importētājs detalizēti saskaņo īpatņu sastāvu ar šo uzraudzības institūciju;

b) īpatņi pieder kādai no šī panta 2. vai 5. daļā noteiktajām kategorijām;

c) uzraudzības institūcija atzinusi, ka ikviens dzīvs īpatnis tiks transportēts un aprūpēts tā, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks būs samazināts līdz minimumam.

VIII pants

Dalībvalstīm veicamie pasākumi

1. Dalībvalstis uzņemsies vajadzīgos pasākumus, lai panāktu šīs Konvencijas nosacījumu spēkā stāšanos un, lai aizliegtu tirdzniecību ar īpatņiem un varmācību pret tiem. Šie pasākumi ietvers:

a) sodīšanu par tirdzniecību ar šādiem īpatņiem vai to atrašanos īpašumā, vai abiem pārkāpumiem reizē; un

b) nodrošinās šādu īpatņu konfiskāciju un atgriešanu eksportētājā valstī.

2. Piedevām pie šī panta 1. punktā minētajiem pasākumiem, nepieciešamības gadījumā, dalībvalsts var pēc saviem ieskatiem izstrādāt jebkādu metodi, lai nodrošinātu šīs Konvencijas nosacījumu īstenošanas noteikumiem neatbilstoši eksportēta vai importēta īpatņa konfiskācijas radīto izdevumu atlīdzīnāšanu.

3. Ciktāl iespējams, dalībvalstis gādās par to, lai īpatņi tiktu minimāli aizkavēti, kārtojot visas nepieciešamās tirdzniecības formalitātes. Lai paātrinātu šo procedūru, dalībvalsts var izveidot eksporta un importa stacijas, kurās īpatņi izietu muitas kontroli. Tālāk dalībvalstis nodrošinās dzīvajiem īpatņiem minimālu ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risku, gādājot par pareizu aprūpi jebkurā transportēšanas vai uzturēšanas periodā.

4. Ja dzīvs īpatnis būs konfiscēts šī panta I. punktā minēto pasākumu īstenošanas rezultātā:

a) par šo īpatni ziņos konfiscējušās valsts uzraudzības institūcijai;

b) šī uzraudzības institūcija, konsultējusies ar eksporta valsts uzraudzības institūciju, atgriezīs īpatni eksporta valstī uz šīs valsts rēķina vai glābšanas centrā, vai citā vietā, kuru uzraudzības institūcija uzskata par piemērotu un atbilstošu šīs Konvencijas nosacījumiem; un

c) uzraudzības institūcija var konsultēties zinātniskajā institūcijā vai, ja tā uzskata par vēlamu, sekretariātā, lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu saskaņā ar šī punkta b) apakšpunktu, ieskaitot glābšanas centra vai citas vietas izvēli.

5. Šī panta 4. punktā minētais glābšanas centrs nozīmē uzraudzības institūcijas izveidotu iestādi ar uzdevumu sekot dzīvo īpatņu, jo īpaši konfiscēto, labklājībai.

6. Katra dalībvalsts iegrāmatos tirdzniecības gadījumus ar I, II un III pielikumā iekļauto sugu īpatņiem, reģistrējot

a) eksportētāju un importētāju vārdus un adreses;

b) izsniegto atļauju un sertifikātu numurus un tipus, valstis starp kurām notiek tirdzniecība, īpatņu skaitu vai daudzumu un paraugu veidus, sugu nosaukumus, kādi tie iekļauti I, II vai III pielikumā, un, kur nepieciešams, apskatāmo īpatņu izmērus un dzimumu.

7. Katra dalībvalsts sagatavos periodiskus pārskatus par šīs Konvencijas īstenošanas gaitu un nodos tos sekretariātam:

a) ikgadējais pārskats, kas ietvers šī panta 6. punkta b) apakšpunktā minētās informācijas apkopojumu; un

b) reizi divos gados - pārskats par tiesiskajiem un administratīvajiem pasākumiem šīs Konvencijas nosacījumu ievērošanas nodrošināšanai.

8. Šī panta 7. punktā minētā informācija būs sabiedrībai pieejama, ja tas nebūs pretrunā ar attiecīgās dalībvalsts likumiem.

IX pants

Uzraudzības un zinātniskā institūcija

1. Katra dalībvalsts šīs Konvencijas īstenošanai izveidos:

a) vienu vai vairākas uzraudzības institūcijas, kuru kompetencē ietilpst izsniegt atļaujas un sertifikātus šīs dalībvalsts vārdā;

b) vienu vai vairākas zinātniskās institūcijas.

2. Valsts, iesniedzot ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās aktu, tai pašā laikā paziņos depozitārijam tās uzraudzības institūcijas nosaukumu un adresi, kura pilnvarota uzturēt sakarus ar citām dalībvalstīm un sekretariātu.

3. Jebkuras izmaiņas pienākumos vai pilnvarās saskaņā ar šī panta nosacījumiem dalībvalsts paziņos sekretariātam nodošanai tālāk visām citām dalībvalstīm.

4. Jebkurai šī panta 2. punktā minētai uzraudzības institūcijai pēc sekretariāta vai citas dalībvalsts uzraudzības institūcijas pieprasījuma jānodod tai zīmogu, spiedogu un citu atļauju, sertifikātu autentiskumu apliecinošu zīmju paraugi.

X pants

Tirdzniecība ar valstīm, kuras nav šīs Konvencijas dalībvalstis

Eksportējot uz valsti, kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts, vai importējot no tādas valsts, jebkura dalībvalsts var apstiprināt šīs valsts kompetentu institūciju izdotu atbilstošu dokumentāciju, kura pēc būtības atbilst šīs Konvencijas prasībām pret atļaujām un sertifikātiem.

XI pants

Dalībvalstu konference

1. Sekretariāts sasauks dalībvalstu konferenci ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā.

2. Pēc tam sekretariāts sasauks kārtējās sanāksmes ne retāk kā reizi divos gados, ja vien konference nenolems citādi, un ārkārtējo sanāksmi katru reizi pēc ne mazāk kā vienas trešdaļas visu dalībvalstu rakstiska pieprasījuma.

3. Gan kārtējās, gan ārkārējās sanāksmēs puses izvērtēs šīs Konvencijas īstenošanas gaitu un var:

a) izveidot nepieciešamos nosacījumus, lai sekretariāts spētu veikt savus pienākumus, un pieņemt finansu noteikumus;

b) apsvērt un pieņemt papildinājumus I un II pielikumam sakaņā ar XV pantu;

c) izvērtēt I, II un III pielikumā iekļauto sugu atjaunošanas un aizsardzības panākumus;

d) saņemt un apspriest ikvienu sekretariāta vai kādas dalībvalsts iesniegtu ziņojumu;un

e) ja nepieciešams, izstrādāt priekšlikumus šīs Konvencijas efektivitātes paaugstināšanai.

4. Katrā kārtējā sanāksmē dalībvalstis noteiks nākamās kārtējās sanāksmes norises laiku un vietu saskaņā ar šī panta 2. punkta nosacījumiem.

5. Katrā sanāksmē dalībvalstis var noteik un pieņemt sanāksmes procedūras noteikumus.

6. Apvienoto Nāciju organizāciju, tās specializētās aģentūras un Starptautisko Atomenerģētikas aģentūru, kā arī jebkuru valsti, kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts, konferences sanāksmē varēs pārstāvēt novērotāji ar tiesībām piedalīties, bet ne balsot.

7. Jebkura savvaļas faunas un floras aizsardzībā vai apsaimniekošanā tehniski kvalificēta, tālāk uzskaitītajās kategorijās ietilpināma, institūcija vai dienests, kas informējis sekretariātu par vēlēšanos piedalīties konferences sanāksmē ar saviem novērotājiem, tiks pielaists, izņemot gadījumu, ja ne mazāk kā viena trešdaļa dalībvalstu, kuras piedalās konferencē, iebilst. Kategorijas:

a) starptautiski dienesti vai institūcijas, gan valstiskas, gan nevalstiskas, un nacionāli valstiski dienesti un institūcijas; un

b) nacionālas nevalstiskas organizācijas vai institūcijas, kuras šajā nolūkā apstiprina valsts, kurā tās darbojas.

Ja atļauja saņemta, novērotājiem būs tiesības piedalīties, bet ne balsot.

XII pants

Sekretariāts

1. Šai Konvencijai stājoties spēkā, sekretariātu izveidos Apvienoto Nāciju Vides programmas izpilddirektors. Viņam var palīdzēt piemērotas starpvalstu, nevalstiskas, starptautiskas vai nacionālās savvaļas faunas un floras aizsardzībā un apsaimniekošanā atbilstoši kvalificētas organizācijas un dienesti, tādā mērā un veidā, kā viņš uzskatīs par nepieciešamu.

2. Sekretariāta pienākumi būs:

a) sasaukt un apkalpot dalībvalstu sanāksmes;

b) īstenot šīs Konvencijas XV un XVI panta nosacījumos tam uzticētās funkcijas;

c) veikt zinātniskus un tehniskus pētījumus saskaņā ar dalībvalstu konferences apstiprinātajām programmām, kas veicinātu šīs Konvencijas īstenošanu, ieskaitot pētījumus par dzīvu īpatņu sagatavošanas un pārvadāšanas normām un īpatņu identificēšanas līdzekļiem;

d) iepazīties ar dalībvalstu ziņojumiem un pieprasīt no tām tādu papildinformāciju, kas uzskatāma par nepieciešamu šīs Konvencijas īstenošanai;

e) pievērst dalībvalstu uzmanību jebkuram jautājumam, kas ir saistīts ar šīs Konvencijas mērķiem;

f) periodiski publicēt un izplatīt dalībvalstīm I, II un III pielikuma pēdējos labojumus kopā ar jebkuru informāciju, kas varētu atvieglot šajos pielikumos iekļauto sugu īpatņu identificēšanu;

g) sagatavot dalībvalstīm ikgadējus pārskatus par savu darbu un par šīs Konvencijas ieviešanu, kā arī citus ziņojumus, ko var pieprasīt dalībvalstu snāksme;

h) iesniegt rekomendācijas šīs Konvencijas mērķu sasniegšanai un nosacījumu īstenošanai, veikt arī zinātniska un tehniska rakstura informācijas apmaiņu; un

i) veikt jebkuru citu funkciju, ko dalībvalstsis tam varētu uzticēt.

XIII pants

Starptautiskie pasākumi

1. Ja sekretariāts, pamatojoties uz saņemto informāciju, būs atzinis, ka kādu I vai II pielikumā iekļautu sugu nelabvēlīgi ietekmē tirdzniecība ar tās īpatņiem vai, ka šīs Konvencijas nosacījumi netiek efektīvi pildīti, tas ziņos attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu pilnvarotajai uzraudzības institūcijai.

2. Jebkura valsts, kas saņēmusi šī panta 1. punktā noteikto ziņojumu, nekavējoties informēs sekretariātu par ikvienu atbilstošu faktu, ciktāl to pieļauj šīs valsts likumi, un, ja nepieciešams, piedāvās pretpasākumus. Ja dalībvalsts uzskatīs, ka nepieciešama izmeklēšana, to varēs veikt viena vai vairākas šīs dalībvalsts oficiāli pilnvarotas personas.

3. Informāciju, kuru piegādā dalībvalstis, vai, kura iegūta jebkuras šī panta 2. punktā minētās izmeklēšanas rezultātā, tiks izskatīta nākošajā dalībvalstu konferencē, kura var pieņemt jebkādas rekomendācijas, kuras uzskata par vajadzīgām.

XIV pants

Ietekme uz vietējiem likumiem un starptautiskajām konvencijām

1. Šīs Konvencijas nosacījumi nekādā veidā neierobežos dalībvalstu tiesības pieņemt:

a) stingrākus I, II un III pielikumā iekļauto sugu īpatņu tirdzniecības, ieguves, īpašuma un transportēšanas noteikumus vai pilnīgu to aizliegšanu valstī; un

b) pasākumus I, II un III pielikumā neiekļauto sugu tirdzniecības, ieguves, īpašuma un transportēšanas kontrolei vai aizliegšanai.

2. Šīs Konvencijas nosacījumi nekādā veidā neietekmēs dalībvalsts tiesības un pienākumus veikt pasākumus savā valstī, kuri izriet no saistībām ar ikvienu savienību, konvenciju vai starptautisku vienošanos attiecībā uz citiem īpatņu tirdzniecības, ieguves, īpašuma un transporta noteikumiem, kas ir spēkā vai var stāties spēkā vēlāk attiecībā uz dalībvalsti, ieskaitot jebkuru pasākumu saistībā ar muitu, veselības aizsardzību, veterināriju vai augu karantīnu.

3. Šīs Konvencijas nosacījumi nekādā veidā neietekmēs nevienas savienības, konvencijas vai starptautiskas vienošanās nosacījumus un no tām izrietošos pienākumus, ja vienošanās ir noslēgtas vai var tikt noslēgtas starp valstīm, kuras veido savienību vai reģionālu tirdzniecības līgumu, lai izveidotu vai uzturētu vienotu ārējo muitas kontroli un likvidētu muitas kontroli starp šādas vienošanās pusēm, ciktāl tas attiecas uz tirdzniecību starp šādas vienošanās vai līguma valstīm.

4. Valsts, kas ir šīs Konvencijas dalībvalsts un, kas vienlaikus pieder arī pie jebkuras citas savienības, konvencijas vai starptautiska līguma, kurš ir spēkā tai laikā, kad stājas spēkā šī Konvencija, kuras nosacījumi paredz aizsardzību II pielikumā iekļautajām jūras sugām, tiks atbrīvota no pienākuma, ko tai uzliek šīs Konvencijas nosacījumi attiecībā uz tirdzniecību ar II pielikumā iekļauto sugu īpatņiem, kuri iegūti ar šajā valstī reģistrētiem kuģiem un saskaņā ar citas savienības, konvencijas vai starptautiskā līguma nosacījumiem.

5. Neatkarīgi no III, IV un V panta nosacījumiem, jebkurā, saskaņā ar šī panta 4. punktu iegūta īpatņa eksporta gadījumā vajadzīgs tikai sertifikāts no tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, uzraudzības institūcijas par to, ka īpatnis iegūts saskaņā ar citas noteiktas savienības, konvencijas vai starptautiska līguma nosacījumiem.

6. Nekas šajā Konvencijā neierobežo un neierobežos saskaņā ar Apvienoto Nāciju Ģenerālās Asamblejas rezolūciju 2750 C ( XXV ) sasauktās Apvienoto Nāciju Konferences par jūras likumu pieņemtā jūras likuma kodifikāciju un attīstību, ne arī jebkuras valsts pašreizējos un turpmākos pieprasījumus un likumīgi pamatotus uzskatus saistībā ar jūras likumu un piekrastes un kuģa piederības valsts jurisdikcijas raksturu un darbības sfēru.

XV pants

I un II pielikuma grozījumi

1. Zemāk minētie nosacījumi tiks piemēroti grozījumu izdarīšanai I un II pielikumā dalībvalstu konferences sanāksmēs:

a) jebkura dalībvalsts var piedāvāt I vai II pielikuma grozījumus apspriešanai nākamajā sanāksmē. Piedāvātā grozījuma teksts tiks iesniegts sekretariātam ne vēlāk kā 150 dienas pirms šīs sanāksmes. Sekretariāts konsultēsies ar citām dalībvalstīm un ieinteresētajām institūcijām par grozījuma nepieciešamību saskaņā ar šī panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu nosacījumiem un nodos atbildi visām dalībvalstīm ne vēlāk kā 30 dienas pirms šīs sanāksmes;

b) grozījumu pieņems ar divām trešdaļām klātesošo un balsojošo dalībvalstu balsu skaitu. Šajā gadījumā 'klātesoša un balsojoša dalībvalstis' nozīmē dalībvalstis, kuru pārstāvji piedalās un balso 'par' vai 'pret'. Dalībvalstis, kas atturās no balsošanas tiek ieskaitītas tajās divās trešdaļās balsu, kuras nepieciešamas grozījuma pieņemšanai;

c) sanāksmē pieņemtie grozījumi stāsies spēkā 90 dienas pēc šīs sanāksmes un attieksies uz visām dalībvalstīm, izņemot tās, kuras būs izņēmuma stāvoklī atbilstoši šī panta 3. punktam.

2. Sekojošie nosacījumi tiks piemēroti attiecībā uz I un II pielikuma grozījumiem dalībvalstu konferences sanāksmju starplaikos:

a) jebkura dalībvalsts var piedāvāt grozījumu I un II pielikumam, apspriešanai sanāksmju starplaikā, ar šajā pantā noteikto pasta procedūru;

b) attiecībā uz jūras sugām sekretariāts, pēc piedāvātā grozījuma teksta saņemšanas, nekavējoties nodos to dalībvalstīm. Tas konsultēsies arī ar starpvalstu institūcijām, kurām ir kādas funkcijas saistībā ar šīm sugām, īpaši lai iegūtu zinātniskus datus, ko šīs institūcijas varētu sniegt, un nodrošināt saskaņošanu ar jebkuru dabas aizsardzības pasākumu, ko īsteno šīs institūcijas. Sekretariāts šo institūciju izteiktos viedokļus, sagādātos datus, kā arī pats savus slēdzienus un ieteikumus, darīs zināmus dalībvalstīm, cik ātri vien iespējams;

c) atiecībā uz sugām, kuras nav jūras sugas, sekretariāts, saņemot piedāvātā grozījuma tekstu, nekavējoties nodos to dalībvalstīm, un pēc tam, cik ātri vien iespējams, darīs zināmus arī savus ieteikumus;

d) ikviena dalībvalsts 60 dienu laikā no datumu, kurā sekretariāts darījis zināmus savus ieteikumus saskaņā ar šī punkta b) un c) apakšpunktiem, var iesniegt sekretariātam jebkādus komentārus par piedāvāto grozījumu kopā ar atbilstošu zinātnisku informāciju un datiem;

e) sekretariāts nodos dalībvalstīm saņemtās piezīmes kopā ar saviem ieteikumiem, cik ātri vien iespējams;

f) ja sekretariāts nebūs saņēmis iebildumus par piedāvāto labojumu 30 dienu laikā kopš datuma, kurā piezīmes un ieteikumi tika izplatīti saskaņā ar šī punkta e) apakšpunkta nosacījumiem, labojums stāsies spēkā 90 dienas vēlāk un attieksies uz visām dalībvalstīm, izņemot tās, kuras noformē atrunu saskaņā ar šī panta 3. punktu;

g) ja sekretariāts būs saņēmis kādas dalībvalsts iebildumus, piedāvātais grozījums tiks nodots balsošanai ar pasta starpniecību saskaņā ar šī punkta h), i), un j) apakšpunktiem;

h) sekretariāts paziņos pusēm, ka ir saņemts ziņojums par iebildumu;

i) ja sekretariāts nebūs saņēmis balsis 'par', 'pret', vai 'atturas' no ne mazāk kā puses visu dalībvalstu 60 dienu laikā no paziņošanas datuma, saskaņā ar šī punkta h) apakšpunktu, piedāvātā grozījuma tālāku apspriešanu atliks uz nākamo konferences sanāksmi;

j) ja balsis būs saņemtas no puses visu dalībvalstu, grozījumu pieņems ar divām trešdaļām balsu no visām 'par' vai 'pret' balsīm;

k) sekretariāts paziņos visām dalībvalstīm balsošanas rezultātus;

l) ja piedāvātais grozījums būs pieņemts, tas stāsies spēkā 90 dienas pēc datuma, kurā sekretariāts paziņojis par tā pieņemšanu, attiecībā uz visām dalībvalstīm, izņemot tās, uz kurām attiecas šī panta 3. punktā noteiktie izņēmumi;

3. Šī panta 1. punkta c) apakšpunktā un 2. punkta l) apakšpunktā noteiktajā 90 dienu periodā jebkura dalībvalsts var rakstiski paziņot depozitārijam par vēlēšanos būt izņēmuma stāvoklī attiecībā uz šo grozījumu. Kamēr šāds lūgums nebūs atcelts, attiecības ar šo valsti, gadījumos ar grozījuma skartajām sugām, būs kā ar valsti, kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts.

XVI pants

III pielikums un tā grozījumi

1. Ikviena dalībvalsts jebkurā laikā var iesniegt sekretariātam to sugu sarakstu, attiecībā uz kuru tā izvirzījusi noteikumus savas jurisdikcijas robežās II panta 3. punktā minētajiem mērķiem. III pielikumā būs iekļauti to dalībvalstu nosaukumi, kuras ieteikušas attiecīgo sugu tur iekļaut, šādi ieteikto sugu zinātniskie nosaukumi un visas dzīvnieku vai augu daļas, kuras noteiktas attiecībā uz šo sugu I panta b) apakšpunkta vajadzībām.

2. Katru, saskaņā ar šī panta 1. punkta nosacījumiem iesniegto, sarakstu sekretariāts pēc tā saņemšanas, cik ātri vien iespējams nodos dalībvalstīm. Šis saraksts stāsies spēkā kā III pielikuma sastāvdaļa 90 dienas pēc šādas nodošanas. Katrā laikā pēc šāda saraksta nodošanas jebkura dalībvalsts var rakstiski paziņot glabātājvalstij par vēlēšanos būt izņēmuma stāvoklī attiecībā uz sugu, daļu vai derivātu, un, kamēr šis lūgums nebūs atcelts, attiecības ar šo valsti, gadījumos ar grozījuma skartajām sugām, daļām un derivātiem, būs kā ar valsti, kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts.

3. Dalībvalsts, kura ieteikusi sugu sarakstu iekļaušanai III pielikumā, var jebkurā laikā ar rakstisku paziņojumu sakretariātam atteikties no tā. Sekretariāts šo atteikumu paziņos visām dalībvalstīm. Atteikums stāsies spēkā 30 dienas pēc paziņošanas datuma.

4. Jebkura dalībvalsts, kura iesniedz sarakstu saskaņā ar šī panta 1. punkta nosacījumiem, iesniegs sekretariātam visu šādu sugu aizsardzībai piemērojamo valsts likumu un normu kopiju kopā ar jebkurām interpretācijām, kuras šī dalībvalsts uzskata par vajadzīgām vai kuras sekretariāts pieprasa. Līdz tam, kamēr dotās sugas būs iekļautas III pielikumā, dalībvalststs varēs iesniegt jebkurus grozījumus šiem likumiem, normām vai to jaunas interpretācijas.

XVII pants

Konvencijas grozijumi

1. Lai apspriestu un pieņemtu grozījumus šai Konvencijai, sekretariāts sasauks dalībvalstu ārkārtējo konferenci pēc ne mazāk kā vienas trešdaļas dalībvalstu rakstiska pieprasījuma. Šādus labojumus pieņems ar divām trešdaļām klātesošo un balsojošo dalībvalstu balsu. Šajā gadījumā 'klātesošās un balsojošās dalībvalstis' nozīmē dalībvalstis, kuru pārstāvji piedalās un nodod balsis 'par' vai 'pret'. Dalībvalstis, kuras atturas no balsošanas, netiks ieskaitītas tajās divās trešdaļās, kas nepieciešamas grozījuma pieņemšanai.

2. Piedāvātā grozījuma tekstu sekretariāts nodos visām dalībvalstīm ne vēlāk kā 90 dienas pirms šīs sanāksmes.

3. Grozījums stāsies spēkā attiecībā uz visām dalībvalstīm, kas to atzinušas, 60 dienas pēc tam, kad divas trešdaļas dalībvalstu iesniegušas grozījuma atzīšanas aktu depozitārijam. Vēlāk grozījums stāsies spēkā attiecībā uz jebkuru dalībvalsti 60 dienas pēc tam, kad šī dalībvalsts iesniegusi savu grozījuma atzīšanas aktu.

XVIII pants

Strīdu risināšana

1. Jebkurš strīds, kas varētu rasties starp divām vai vairākām dalībvlstīm attiecībā uz šīs Konvencijas nosacījumu piemērošanu vai interpretāciju, tiks risināts sarunu ceļā starp strīdā iesaistītajām pusēm.

2. Ja strīdu nevar atrisināt saskaņā ar šī panta 1. punktu, dalībvalstis uz abpusējas vienošanās pamata var nodot strīdu arbitrāžai, īpaši Pastāvīgajai Arbitrāžas Tiesai Hāgā. Arbitrāžas spriedums būs obligāts strīdā iesaistītajām pusēm.

XIX pants

Parakstīšana

Šī Konvencija būs atvērta parakstīšanai Vašingtonā līdz 1973. gada 30. aprīlim un pēc tam Bernē līdz 1974. gada 31. decembrim.

XX pants

Ratifikācija, atzīšana, apstiprināšana

Šī Konvencija būs ratificējama, apstiprināma vai atzīstama. Ratifikācijas, atzīšanas vai apstiprināšanas instrumenti jāiesniedz glabāšanai Šveices Konfederācijas valdībai, kura būs depozitārijs.

XXI pants

Pievienošanās

Šī Kovencija būs neierobežoti ilgi pieejama, lai tai pievienotos. Pievienošanās instrumenti glabāsies pie depozitārija.

XXII pants

Spēkā stāšanās

1. Šī Konvencija stāsies spēkā 90 dienas pēc datuma, kad desmitais ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments būs noguldīts pie depozitārija.

2. Attiecībā uz katru valsti, kura ratificē, atzīst vai apstiprina šo Konvenciju vai pievienojas tai pēc desmitā ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta noguldīšanas, šī Konvencija stāsies spēkā 90 dienas pēc tam, kad šī valsts būs iesniegusi savu ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu.

XXIII pants

Atrunas

1. Šīs Konvencijas nosacījumos nav paredzēts ieviest vispārējas atrunas. Specifiskas atrunas var stāties spēkā saskaņā ar šī panta, kā arī XV un XVI panta nosacījumiem.

2. Jebkura valsts iesniedzot savu ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu var iesniegt atrunu attiecībā uz :

a) jebkuru I, II vai III pielikumā iekļautu sugu;

b) jebkuras daļas vai derivātus, kas noteikti attiecībā uz III pielikumā iekļautajām sugām.

3. Kamēr dalībvalsts nav atsaukusi šim pantam atbilstošās atrunas, attiecībā uz tirdzniecību ar šajā izņēmumā noteiktajām sugām vai daļām, vai derivātiem, attiecības ar šo valsti būs tādas kā ar valsti, kura nav šīs Konvencijas dlībvalsts.

XXIV pants

Denonsēšana

Ikviena dalībvalsts var denonsēt šo Konvenciju, iesniedzot depozitārijam rakstisku ziņojumu jebkurā laikā. Šī denonsēšana stāsies spēkā divpadsmit mēnešus pēc tam, kad depozitārijs būs saņēmis paziņojumu.

XXV pants

Depozitārijs

1. Šīs Konvencijas orģināls angļu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā, katrai versijai esot vienlīdz autentiskai, būs noguldīts pie depozitārija, kurš izplatīs tās apstiprinātas kopijas visām valstīm, kuras to parakstījušas vai iesniegušas pievienošanās instrumentus.

2. Depozitārijs informēs visas parakstījušās un pievienojušās valstis un sekretariātu par parakstīšanas, ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu iesniegšanu, šīs Konvencijas spēkā stāšanos, tās labojumiem, izņēmumu spēkā stāšanos un atcelšanu, denonsēšanas paziņojumiem.

3. Tiklīdz šī Konvencija stāsies spēkā, depozitārijs nodos tās apstiprinātu kopiju Apvienoto Nāciju organizācijas sekretariātam reģistrācijai un publicēšanai saskaņā ar Apvienoto Nāciju hartas 102. pantu.

To apliecinot, šo Konvenciju parakstījuši atbilstoši pilnvarotie.

Izstrādāts Vašingonā tūkstoš deviņi simti septiņdesmit trešā gada trešajā martā.

I un II pielikums

pieņemts konvencijas dalībvalstu konferencē, stājas spēkā no

1995. gada 16.februāra

PASKAIDROJUMI

1. Šajos pielikumos iekļautās sugas ir apzīmētas:

a) ar sugas nosaukumu;

b) ar visām augstākā taksonā iekļautām sugām vai atsevišķām to daļām.

2. Saīsinājums "spp." lietots visu augstākam taksonam piederošu sugu apzīmēšanai.

3. Citas norādes uz taksoniem, augstākiem par sugu, lietotas tikai informācijai vai klasifikācijai.

4. Saīsinājums "p.e." lietots to sugu apzīmēšanai, kuras ispējams izzudušas.

5. Zvaigznīte (*) pie sugas vai augstāka taksona nosaukuma norāda, ka viena vai vairākas ģeogrāfiski norobežotas šīs sugas, pasugas vai taksona populācijas ir iekļautas I pielikumā un ir izslēgtas no II pielikuma.

6. Divas zvaigznītes (**) pie sugas vai augstāka taksona nosaukuma norāda, ka viena vai vairākas ģeogrāfiski norobežotas šīs sugas, pasugas vai taksona populācijas ir iekļautas II pielikumā un ir izslēgtas no I pielikuma

7. Simbols (-) pirms numura pie sugas vai augstāka taksona norāda, ka noteiktas ģeogrāfiski norobežotas sugas, sugu grupas, dzimtas vai taksona populācijas ir izslēgtas no attiecīgā pielikuma, kā sekojošas:

-101 Rietumgrenlandes populācija
-102 Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas
-103 Austrālijas populācija
-104 Amerikas Savienoto valstu populācija
-105 - Čīle: populācijas daļa Paranicota provincē, Tarapaca reģionā
- Peru: visa populācija
-106 Afganistānas, Butānas, Indijas, Maijanmaras, Nepālas un Pakistānas populācijas
-107 Cathartidae
-108 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus and Psittacula krameri
-109 Ekvadoras populācija, ar nulles eksporta kvotu 1995. un 1996. gadam un vēlāk ar CITES Sekretariāta un IUCN/SSC Krokodilu speciālistu grupas apstiprinātām eksporta kvotām
-110 Botstvanas, Etiopijas, Kenijas, Malavi, Mozambikas, Dienvidāfrikas, Tanzānijas Apvienotās Republikas, Zambijas un Zimbabves populācijas un uzskaitīto valstu populācijas ikgadējo kvotu robežās:
1995 1996 1997
Madagaskara 4.700 5.200 5.00
fermās audzēti īpatņi: 4.500 5.000 5.000
savvaļā nevēlami īpatņi: 200 200 200)
Uganda 2.500 2.500 2.500

Neskaitot fermās audzētus īpatņus, Tanzānijas Apvienotā Republika atļaus eksportēt ne vairāk kā 1100 savvaļas īpatņus (ieskaitot 100 medību trofejas) 1995. un 1996. gadā, un 1997. gadā CITES Sekretariāta un IUCN/SSC Crokodilu speciālistu grupas apstiprināto skaitu

-111 Austrālijas, Indonēzijas un Papua Jaungvinejas populācijas
-112 Čīles populācija
-113 Visas sugas, kas nav sukulenti
-114 Aloe vera , norādīta arī kā Aloe barbadensis

8. Simbols (+) pirms numura pie sugas vai augstāka taksona norāda, ka tikai noteiktas ģiogrāfiski norobežotas sugu, pasugu vai taksonu populācijas ir iekļautas attiecīgajā pielikumā, kā sekojošas:

+201 Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas
+202 Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mangolijas populācijas
+203 Kamerūnas un Nigērijas populācijas
+204 Āzijas populācija
+205 Centrālamerikas un Ziemeļamerikas populācijas
+206 Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas
+207 Indijas populācija
+208 Austrālijas populācija
+209 Dienvidāfrikas populācija
+210 - Čīle: populācijas daļa Paranicota provincē, Tarapaca reģionā
- Peru: visa populācija
+211 Afganistānas, Butānas, Indijas, Maijanmaras, Nepālas un Pakistānas populācijas
+212 Meksikas populācija
+213 Alžīrijas, Burkinofaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas
+214 Seišeļu populācija
+215 Eiropas, izņemot bijušās Padomju Savienības teritoriju, populācija
+216 Visas Jaunzelandes sugas
+217 Čīles populācija

9.: Simbols (=) pirms numura pie sugas vai augstāka taksona nozīmē, ka šī suga vai augstāks taksons skaidrojams sekojoši:

=301 Apzīmēts arī kā Phalanger maculatus
=302 Ietver dzimtu Tupaiidae
=303 Agrāk iekļauts dzimtā Lemuridae
=304 Agrāk iekļauts kā pasuga Callithrix jacchus
=305 Ietver ģints sinonīmu Leontideus
=306 Agrāk iekļauts sugā Saguinus oedipus
=307 Agrāk iekļauts kā Aloutta palliata (villosa)
=308 Ietver sinonīmu Cercopithecus roloway
=309 Agrāk iekļauts ģintī Papio
=310 Ietver ģints sinonīmu Simias
=311 Ietver sinonīmu Colobus badius kirkii
=312 Ietver sinonīmu Colobus badius rufomitratus
=313 Ietver ģints sinonīmu Rhinopithecus
=314 Apzīmēts arī kā Presbytis entellus
=315 Apzīmēts arī kā Presbytis geei un Semnopithecus geei
=316 Apzīmēts arī kā Presbytis pileata un Semnopithecus pileatus
=317 Ietver sinonīmu Bradypus boliviensis un Bradypus griseus
=318 Ietver sinonīmu Priodontes giganteus
=319 Ietver sinonīmu Physeter macrocephalus
=320 Ietver sinonīmu Eschrichtius glaucus
=321 Agrāk iekļauts ģintī Balaena
=322 Agrāk iekļauts ģintī Dusicyon
=323 Ietver sinonīmu Dusicyon fulvipes
=324 Ietver ģints sinonīmu Fennecus
=325 Apzīmēts arī kā Selenarctos thibetanus
=326 Apzīmēts arī kā Aonyx microdon vai Paraonyx microdon
=327 Agrāk iekļauts ģintī Lutra
=328 Agrāk iekļauts ģintī Lutra ; ietver sinonīmus Lutra annectens,
Lutra enudris , Lutra incarum un Lutra platensis
=329 Ietver sinonīmu Eupleres major
=330 Apzīmēts arī kā Hyaena brunnea
=331 Apzīmēts arī kā Felis caracal un Lynx caracal
=332 Agrāk iekļauts ģintī Felis
=333 Apzīmēts arī kā Felis pardina vai Felis Iynx pardina
=334 Agrāk iekļauts ģintī Panthera
=335 Apzīmēts arī kā Equus asinus
=336 Agrāk iekļauts sugā Equus hemionus
=337 Apzīmēts arī kā Equus caballus przewalskii
=338 Apzīmēts arī kā Choeropsis liberiensis
=339 Apzīmēts arī kā Cervus porcinus annamiticus
=340 Apzīmēts arī kā Cervus porcinus calamianesis
=341 Apzīmēts arī kā Cervus porcinus kuhlii
=342 Apzīmēts arī kā Cervus dama mesopotemicus
=343 Ietver sinonīmu Bos frontalis
=344 Ietver sinonīmu Bos grunniens
=345 Ietver ģints sinonīmu Novibos
=346 Ietver ģints sinonīmu Anoa
=347 Agrāk iekļauts sugā Naemorhedus goral
=349 Apzīmēts arī kā Capricornis sumatraensis
=350 Ietver sinonīmu Oryx tao
=351 Ietver sinonīmu Ovis aries ophion
=352 Apzīmēts arī kā Rupicapra rupciapra ornata
=353 Apzīmēts arī kā Pterocnemtia pennata
=354 Apzīmēts arī kā Sula abbotti
=355 Apzīmēts arī kā Ciconia ciconia boyciana
=356 Ietver sinonīmu Anas chlorotis un Anas nesiotis
=357 Apzīmēts arī kā Anas platyrhynchos Iaysanensis
=358 Iespējams hobrīds starp Anas platyrhynchos un Anas superciliosa
=359 Apzīmēts arī kā Aquila heliaca adalberti
=360 Apzīmēts arī kā Chondrohierax wilsonii
=361 Apzīmēts arī kā Falco peregrinus babylonicyu un Falco peregrinus pelegrinoides
=362 Apzīmēts arī kā Crax mitu mitu
=363 Agrāk iekļauts ģintī Aburria
=364 Agrāk iekļauts sugā Crossoptilon crossoptilon
=365 Agrāk iekļauts sugā Polyplectron malacense
=366 Ietver sinonīmu Rheinardia nigrescens
=367 Apzīmēts arī kā Tricholimnas sylvestris
=368 Apzīmēts arī kā Choriotis nigriceps
=369 Apzīmēts arī kā Houbaropsis bengalensis
=370 Apzīmēts arī kā Amazona dufresniana rhodocorytha
=371 Bieži tirgots ar nepareizu nosaukumu Ara caninde
=372 Apzīmēts arī kā Cyanoramphus novaezelandiae cookii
=373 Apzīmēts arī kā Opositta diophthalma coxeni
=374 Apzīmēts arī kā Pezoporus occidentalis
=375 Agrāk iekļauts sugā Psephotus chrysopterygius
=376 Apzīmēts arī kā Psittacula krameri echo
=377 Agrāk iekļauts ģintī Gallirex ; apzīmēts arī kā Tauraco porphyreolophus
=378 Agrāk iekļauts Otus gurneyi
=379 Agrāk iekļauts Ninox novaeseelandiae royana
=380 Agrāk iekļauts ģintī Glaucis
=381 Ietver ģints sinonīmu Ptilolaemus
=382 Agrāk iekļauts ģintī Rhinoplax
=383 Apzīmēts arī kā Pitta braxhyura nympha
=384 Apzīmēts arī kā Muscicapa ruecki vainiltava ruecki
=385 Apzīmēts arī kā Dasyornis brachypterus longirostris
=386 Apzīmēts arī kā Meliphaga cassidix
=387 Agrāk iekļauts ģintī Spinus
=388 Agrāk iekļauta kā Kachuga tecta tecta
=389 Ietver ģints sinonīmus Nicoria un Geoemyda (part)
=390 Apzīmēts arī kā Geochelone elephantopus ; apzīmēts arī ģintī Testudo
=391 Apzīmēts arī ģintī Testudo
=392 Apzīmēts arī ģintī Aspideretes
=393 Agrāk iekļauts Podocnemis spp.
=394 Ietver Alligatoriade, Crocodylidae un Gavialidae
=395 Apzīmēts arī kā Crocodylus mindorensis
=396 Agrāk iekļauts Chamaeleo spp.
=397 Apzīmēts arī kā Constrictor constrictor occidentalis
=398 Ietver sinonīmu Python molurus pimbura
=399 Ietver sinonīmu Pseudeboa cloelia
=400 Apzīmēts arī kā Hydrodynastes gigas
=401 Ietver ģints sinonīmu Megalobatrachus
=402 Sensu D'Abrera
=403 Apzīmēts arī kā Conchodromus dromas
=404 Ietver ģints sinonīmu Proptera
=406 Apzīmēts arī ģintī Carunculina
=407 Apzīmēts arī kā Megalonaias nickliniana
=408 Apzīmēts arī kā Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis un Lampsilis tampicoensis tecomatensis
=409 Ietver ģints sinonīmu Micromya
=410 Ietver ģints sinonīmu Papuina
=411 Ietver tikai dzimtu Helioporidae ar vienu sugu Heliopora coerulea
=412 Apzīmēts arī kā Podophyllum emodi un Sinopodophyllum hexandrum
=413 Apzīmēts arī ģintī Echinocactus
=414 Apzīmēts arī kā Lobeira macdougallii vai Nopalxachia macdougallii
=415 Apzīmēts arī kā Echinocereus lindsayi
=416 Apzīmēts arī kā Wilcoxia schmollii
=417 Apzīmēts arī ģintī Coryphantha
=418 Apzīmēts arī kā Solisia pectinata
=419 Apzīmēts arī kā Backebergia militaris
=420 Apzīmēts arī ģintī Toumeya
=421 Ietver sinonīmu Ancistrocactus tobuschii
=422 Apzīmēts arī ģintī Neolloydia vai ģintī Echinomastus
=423 Apzīmēts arī ģintī Toumeya vai ģintī Pediocactus
=424 Apzīmēts arī ģintī Neolloydia
=425 Apzīmēts arī kā Saussurea lappa
=426 Ietver Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera
=427 Apzīmēts arī kā Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis
=428 Apzīmēts arī kā Engelhardia pterocarpa
=429 Ietver Aloe compressa var. rugosquamosa un Aloe compressa var. schistophila
=430 Ietver Aloe haworthioides var. aurantica
=431 Ietver Aloe laeta var. maniaensis
=432 Ietver dzimtas Apostasianceae un Cypripediaceae apakšdzimtas Apostasioideae un Cypripedioideae
=433 Apzīmēts arī kā Sarracenia rubra alabamensis
=434 Apzīmēts arī kā Sarracenia rubra jonesii
=435 Ietver sinonīmu Stangeria paradoxa
=436 Apzīmēts arī kā Taxus baccata ssp. willichiana
=437 Ietver sinonīmu Welwitschia bainesii

10. Simbols (°) pirms numura pie sugas vai augstāka taksona nosaukuma skaidrojams kā:

°501 Uz domesticētas formas īpatņiem neattiecas šīs konvencijas nosacījumi
°502 Ikgadējās pieļaujamās eksporta kvotas dzīviem īpatņiem un medību trofejām ir šādas:
Botsvana: 5
Namībija: 150
Zimbabve: 50
Tirdzniecība ar šiem īpatņiem notiek saskaņā ar konvencijas III panta nosacījumiem:
°503 Izņēmuma gadījumā atļauta atbilstošiem mērķiem apstiprināta starptautiska dzīvu dzīvnieku un medību trofeju tirdzniecība
°504 Izņēmuma gadījumā ir atļauta starptautiska tirdzniecība ar apģērbiem un citām precēm, kas satur II pielikumā iekļauto populāciju (skatīt +210) un 3249 kg no Peru saglabātā ganampulka no dzīvām vikuņjām iegūto vilnu. Apģērba kreisajā pusē jābūt logotipam, ko pieņēmušas valstis, kurās šī suga sastopama un kuras ir Convenio para la Conservaci-n y Manejo de la Vicuļa dalībvalstis un uz auduma malas uzrakstam VICU-ANDES-CHILE vai VICU-ANDES-PERU, pēc izcelsmes valsts
°505 Konvencijs nosacījumi neattiecas uz fosīlijām
°506 Pieaugušu augu eksports nav atļauts līdz desmitajai dalībvalstu konferencei
°507 Šīs konvencijas nosacījumi neattiecas uz dīkstiem un audu kultūrām iegūtiem in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, transportētiem sterilos konteineros

11. Saskaņā ar šīs konvencijas I panta b) punkta iii apakšpunktu simbols (#) pirms numura pie II pielikumā iekļautas sugas vai augstāka taksona nosaukuma nosaka daļas vai derivātus uz kuriem attiecas šīs konvencijas nosacījumi:

#1 Nosaka visas daļas un derivātus, izņemot:

a) sēklas, sporas un putekšņus (ieskaitot putekšņlapas);

b) dīkstus vai audu kultūras iegūtus in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros

#2 Nosaka visas daļas un derivātus, izņemot:

a) sēklas un putekšņus;

b) dīkstus vai audu kultūras iegūtus in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros;

c) ķīmiskos derivātus

#3 Nosaka saknes un viegli pazīstamas to daļas

#4 Nosaka visas daļas un derivātus, izņemot:

a) sēklas un putekšņus;

b) dīkstus vai audu kultūras iegūtus in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros;

c) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu augu daļas, augļus vai derivātus

d) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu ģints Opuntia apakšģints Opuntia atsevišķus stublāju savienojumus (cerus), augu daļas vai derivātus

#5 Nosaka zāģbaļķus, zāģētu koksni un finieri

#6 Nosaka baļķus, šķeldu un neapstrādātus materiālus

#7 Nosaka visas daļas un derivātus, izņemot

a) sēklas un putekšņus(ieskaitot putekšņlapas);

b) dīkstus vai audu kultūras iegūtus in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros;

c) nogriestus ziedus vai mākslīgi pavairotus augus,

d) mākslīgi pavairotu ģints Vanilla augu daļas, augļus un derivātus

#8 Nosaka visas daļas un derivātus, izņemot:

a) sēklas un putekšņus;

b) dīkstus vai audu kultūras iegūtus in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros;

c) farmacitiskās ražošanas galaproduktus

12. Ja pie kādas no I pielikumā iekļautajām augu sugām vai augstākiem taksoniem nav piebildes, tad mākslīgi pavairotus hibrīdus, kas iegūti no vienas vai vairākām sugām vai taksoniem, saskaņa ar konvencijas III punktu, var tirgot, ja ir sertifikāts par mākslīgo pavairošanu. Konvencijas prasības netik attiecinātas uz šo higrīdu sēklām un putekšņiem (ieskaitot putekšņlapas), nogriestiem ziediem, dīkstiem vai audu kultūrām iegūtiem in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros.

Appendices / Apéndices / Annexes

FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae Zaglossus spp.
DASYUROMORPHIA
Dasyuridae Sminthopsis Iongicaudata
Sminthopsis psammophila
Thylacinidae Thylacinus cynocephalus p.e.
PERAMELEMORPHIA
Peramelidae Chaeropus ecaudatus p.e.
Macrotis lagotis
Macrotis leucura
Perameles bougainville
DIPROTODONTIA
Phalangerdae Phalanger orientalis
Spilocuscus maculatus = 301
Burramydae Burramys parvus
Vombatidae Lasiorhinus krefftii
Macropodidae Dendrolagus bennettianus
Dendrolagus inustus
Dendrolagus lumholtzi
Dendrolagus ursinus
Lagorchestes hirsutus
Lagostrophus fasciatus
Onychogalea fraenata
Onychogalea lunata
Potoroidae Bettongia spp.
Caloprymnus campestris p.e.
CHIROPTERA
Pteropodidae Acerodon spp.
Acerodon jubatus
Acerodon lucifer p.e.
Pteropus spp.*
Pteropus insularis
Pteropus mariannus
Pteropus molossinus
Pteropus phaeocephalus
Pteropus pilosus
Pteros samoensis
Pteropus tonganus
PRIMATES PRIMATES spp.* =302
Lemuridae Lemuridae spp.
Megaladapidae Megaladapidae spp. = 303
Cheirogaleidae Cheirogaleidae spp.
Indridae Indridae spp.
Daubentoniidae Daubentonia magascariensis
Callithricidae Callimico goeldii
Callithrix aurita = 304
Callithrix flaviceps = 304
Leontopithecus spp. = 305
Saguinus bicolor
Saguinus geoffroyi = 306
Saguinud leucopus
Saguinus oedipus
Cebidae Alouatta palliata
Alouata pigra = 307
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi panamensis
Brachyteles arachnoides
Cacajao spp.
Chiropotes albinasus
Lagothrix flavicauda
Saimiri oerstedii
Cercopithecidae Cercocebus galeritus galeritus
Cercopithecus diana = 308
Macaca silenus
Mandrillus leucophaeus = 309
Mandrillus sphinx = 309
Nasalis concolor = 310
Nasalis larvatus
Presbytis potenziani
Cercopithecidae (cont.) Procolobus pennantii kirkii = 311
Procolobus rufomitratus = 312
Pygathrix spp. = 313
Semnopithecus entellus = 314
Trachypithecus geei = 315
Trachypithecus pileatus = 316
Hylobatidae Hylobatidae spp.
Hominidae Gorilla gorilla
Pan spp.
Pongo pygmaeus
XENARTHRA
Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla
Bradypodidae Bradypus variegatus = 317
Dasypodidae Priodontes maximus = 318
PHOLIDOTA
Manidae Manis spp.
LAGOMORPHA
Leporidae Caprolagus hispidus
Romerolagus diazi
RODENTIA
Sciuridae Cynomys mexicanus
Ratufa spp.
Muridae Leporillus conditor
Pseudomys praeconis
Xeromys myoides
Zyzomys pedunculatus
Chinchillidae Chinchilla spp. ° 501
CETACEA CETACEA spp.*
Platanstidae Lipotes vexillifer
Platanista spp.
Ziphiidae Berardius spp.
Hyperoodon spp.
Physeteridae Physeter catodon =319
Delphinidae Sltalia spp.
Sousa spp.
Phocoenidae Neophocaena phocaenoides
Phocoena sinus
Eschrichtiidae Eschrichtius robustus = 320
Balaenopteridae Balaenoptera acutorostrata** -101
Balaenoptera borealis
Balaenoptera eneni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae
Balaenidae Balaena mysticetus
Eubalaena spp. = 321
Neobalaenidae Caperea marginata
CARNIVORA
Canidae Canis lupus** +201 Canis lupus* -102
Cerdocyon thous =322
Chrysocyon brachyurus
Cuon aplinus
Pseudalopex culpaeus =322
Pseudalopex griseus =323
Pseudalopex gymnocercus =322
Speothos venaticus
Vulpes cana
Vulpes zerda =324
Ursidae Ursidae spp.*
Ailuropoda melanoleuca
Ailurus fulgens
Helarctos malayanus
Melursus ursinus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos ** +202
Ursus arctos isabellinus
Ursusu thibetanus =325
Mustelidae Aonyx congicus ** +203 =326
Conepatus humboldtii
Enhydra lutris nereis
Lontra felina =327
Lontra longicaudis =328
Lontra provocax =327
Lutra lutra
Lutrinae spp.*
Mustelidae (cont.) Mustela nigripes
Pteronura brasiliensis
Viverridae Cryptoprocta ferox
Cyogale bennettii
Eupleres goudotii =329
Fossa fossana
Hemigalus derbyanus
Prionodon linsang
Prionodon pardicolor
Hyaenidae Parahyaena brunnea =330
Felidae Felidae spp.*
Acinonyx jubatus =502
Caracal caracal ** +204 =331
Catopuma temmincki =332
Felis nigripes
Herpailurus yagouaroundi ** +205 =332
Leopardus pardalis =332
Leopardus tigrinus =332
Leopardus wiedii =332
Lynx pardinus =333
Neofelis nebulosa
Oncifelis geoffroyi =332
Oreailurus jacobita =332
Panthera leo persica
Panthera onca
Panthera pardus
Panthera tigris
Pardofelis marmorata =332
Prionailurus bengalensis bengalensis ** +206 =332
Prionailurus planiceps =332
Prionailurus rubiginosus ** +207 =332
Puma concolor coryi =332
Puma concolor constaricensis =332
Puma concolor couguar =332
Uncia uncia =334
Otariidae Arctocephalus spp.*
Arctocephalus townsendi
Phocidae Mirounga leonina
Monachs spp.
PROBOSCIDEA
Elephantidae Elephas maximus
Loxodonta africana
SIRENIA
Dugongidae Dugong dugon ** =-103 Dugong dugon * +208
Trichechidae Trichechus inunguis
Trichechus manatus
Trichechus senegalensis
PERISSODACTYLA
Equidae Equus africanus =335
Equus grevyi
Equus hemionus*
Equus hemionus hemionus
Equus kiang =336
Equus onager * =336
Equus onager khur =336
Equus przewalskii =337
Equus zebra hartmannae
Equus zebra zebra
Tapiridae Tapiridae spp.**
Tapirus terrestris
Rhinocerotidae Rhinocerotidae spp.**
Ceratotherium simum
simum * +209 °503
ARTIODACTYLA
Suidae Babyrousa babyrussa
Sus slavanius
Tayassuidae Tayassuidae spp.* -104
Catagonus wagneri
Hippopotamidae Hexaprotodon liberiensis =338
Hippopotamus amphibius
Camelidae Lama guanicoe
Vicugna vicugna** -105 Vicugna vicugna * +210 °504
Moschidae Moschus spp.** +211 Moschus spp.* -106
Cervidae Axis porcinus annamiticus =339
Axis porcinus calamianensis =340
Axis porcinus kuhli =341
Blstocerus dichotomus
Dama mesopotamica =342
Cervus duvaucelii
Cervus elaphus bactrianus
Cervus elaphus hanglu
Cervidae (cont.) Cervus eldii
Hippocamelus spp.
Megamuntiacus vuquanghensis
Muntiacus crinifrons
Ozotoceros bezoarticus
Pudu mephistophiles
Pudu pudu
Antilocapridae Antilocapra americana +212
Bovidae Addax nasomaculatus
Ammotragus larvia
Bison bison arhabascae
Bos gaurus =343
Bos mutus =344 °501
Bos sauveli =345
Bubalus depressicornis =346
Bubalus mindorensis =346
Bubalus quarlesi =346
Budorcas taxicolor
Capra falconeri
Cephalophus dorsalis
Cephalophus jentinki
Cephalophus monticola
Cephalophus ogilbyi
Cephalophus silvicultor
Cephalophus zebra
Damaliscus pygargus
dorcas =347
Gazella dama
Hippotragus niger variani
Kobus leche
Naemorhedus baileyi =348
Naemorhedus caudatus =348
Naemorhedus goral
Naemorhedus sumatraensis =349
Oryx dammah =350
Oryx leucoryx
Ovis ammon*
Ovis ammon hodgsonii
Ovis canadensis +212
Ovis orientalis ophion =351
Ovis vignei
Pantholops hodgsoni
Pseudoryx nghetinhensis
Rupicapra pyrenaica ornata =352
Saiga tatarica
AVES
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae Struthio camelus +213
RHEIFORMES
Rheidae Rhea americana
Rhea pennata =353
TINAMIFORMES
Tinamidae Tinams solitarius
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae Spheniscus demersus
Spheniscus humboldti
PODICIPEDIFORMES
Podicipadidae Podilymbus gigas
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae Diomedea albatrus
PELECANIFORMES
Pelecanidae Pelecanus crispus
Sulidae Papasula abbotti =354
Fregatidae Fregata andrewsi
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae Balaeniceps rex
Ciconiidae Ciconia boyciana =355
Ciconina nigra
Jabiru mycteria
Mycteria cinerea
Threskiornithidae Eudocimus ruber
Geronticus calvus
Geronticus eremita
Nipponia nippon
Platalea leucorodia
Phoenicopteridae Phoenicopteridae spp.
ANSERIFORMES
Anatidae Anas aucklandica =356
Anas bernieri
Anas formosa
Anas laysanensis =357
Anas oustaleti =358
Branta canadensis leucopareia
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Cairina scutulata
Coscoroba coscoroba
Cygnus melanocorypha
Dendrocygna arborea
Oxyura leucocephala
Rhodonessa caryophyllacea p.e.
Sarkidiornis melanotos
FALCONIFORMES FALCONIFORMES spp.* -107
Cathartidae Gymnogyps californianus
Vultur gryphus
Accipitridae Aquila adalberti =359
Aquila heliaca
Chondrohierax uncinatus wilsonii =360
Haliaeetus albicilla
Halaeetus leucocephalus
Harpia harpyja
Pithecophaga jefferyi
Falconidae Falco areae
Falco jugger
Falco newtoni +214
Falco pelegrinoides =361
Falco peregrinus
Falco punctatus
Falco rusticolus
GALLIFORMES
Megapodiidae Macrocephalon maleo
Cracidae Crax blumenbachii
Mitu mitu mitu =362
Oreophasis derbianus
Penelope albipennis
Pipile jacutinga =363
Pipile pipile pipile =363
Phasianidae Argusianus argus
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon harmani =364
Crossoptilon mantchuricum
Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus
Lophophorus impejanus
Lophophorus lhuysii
Lophophorus sclateri
Lophura edwardsi
Lophura imperialis
Lophura swinhoii
Pavo muticus
Polyplectron bicalcuratum
Poluplectron emphanum
Polyplectron germaini
Polyplectron malacense
Polyplectron
schleiermacheri =365
Rheinardia ocellata =366
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Symaticus mikado
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan blythii
Tragopan caboti
Tragopan melanocephalus
Tympanuchus cupido attwateri
GRUIFORMES
Turnicidae Turnix melanogaster
Pedionomidae Pedionomus torquatus
Gruidae Gruidae spp.*
Grus americana
Grus canadensis nesiotes
Grus canadensis pulla
Grus japonensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus nigricollis
Grus vipio
Rallidae Gallirallus austalis hectori
Gallirallus sylvestris =367
Rhynochetidae Rhynochetos jubatus
Otididae Otididae spp.*
Ardeotis nigriceps =368
Chlamydotis undulata
Eupodotis bengalensis =369
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae Numenius borealis
Numenius tenuirostris
Tringa guttifer
Laridae Larus relictus
COLUMBIFORMES
Columbidae Caloenas nicobarica
Ducula mindorensis
Gallicolumba luzonica
Goura spp.
PSITTACIFORMES PSITTACIFORMES
spp.* -108
Psittacidae Amazona arausiaca
Amazona barbadensis
Amazona brasiliensis
Amazona imperialis
Amazona leucocephala
Amazona pretrei
Amazona rhodocorytha =370
Amazona tucumana
Amazona versicolor
Amazona vinacea
Amazona vittata
Anodorhynchus spp.
Ara ambigua
Ara glaucogularis =371
Ara macao
Ara maracana
Ara militaris
Ara rubrogenys
Aratinga guarouba
Cacatua goffini
Cacatua haematuropygia
Cacatua moluccensis
Cyanopsitta spixii
Psittacidae (cont.) Cyanoramphus auriceps forbesi
Cyanoramphus cookii =372
Cyanoramphus novaezelandiae
Cyclopsitta diophthalma coxeni =373
Eos histrio
Geopsittacus occidentalis p.e. =374
Neophema chrysogaster
Ohnorhynchus icterotis
Pezoporus wallicus
Pionopsitta pileata
Probosciger aterrimus
Psephotus shrysopterygius
Psephotys dissmilis =375
Psephotus pulcherrimus p.e.
Psittacula echo =376
Pryyhura cruentata
Rhynchopsitta spp.
Strigops habroptilus
CUCULIFORMES
Musophagidae Musophaga
porphyreolophus =377
Tauraco spp.
STRIGIFORMES STRIGIFORMES spp.*
Tytonidae Tyto soumagnei
Strigidae Athene blewitti
Mimizuku gurneyi =378
Ninox novaeseelandiae undulata =379
Ninox squamipila natalis
APODIFORMES
Trochilidae Trochilidae spp.*
Ramphodon dohrnii =380
TROGONIFORMES
Trogonidae Pharomachrus mocinno
CORACIIFORMES
Bucerotidae Aceros spp.*
Aceros nipalensis
Aceros subruficollis
Anorrhinus spp. =381
Bucerotidae (cont.) Anthracoceros spp.
Buceros spp.*
Buceros bicornis
Buceros vigil =382
Penelopides spp.
PICIFORMES
Ramphastidae Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Ramphastos sulfuratus
Ramphastos toco
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Picidae Campephilus imperialis
Dryocopus javensis richardsi
PASSERIFORMES
Cotingidae Cotinga maculata
Rupicola spp.
Xipholena atropurpurea
Pittidae Pitta guajana
Pitta gurneyi
Pitta kochi
Pitta nympha =383
Atrichornithidae Atrichornis clamosus
Hirundinidae Pseudochelidon sirintarae
Muscicapidae Cyornis ruckii =384
Dasyornis broadbenti litoralis p.e.
Dasyornis longirostris =385
Picthartes gymnocephalus
Picthartes oreas
Zosteropidae Zosterops albogularis
Meliphagidae Lichenostomus melanops cassidix =386
Emberizidae Gubernatrix cristata
Paroaria capitata
Paroaria coronata
Icteridae Agelaius flavus
Fringillidae Carduelis cucullata =387
Carduelis yarellii =387
Estrilididae Poephila cincta cincta
Sturnidae Leucopsar rothschildi
Paradisaeidae Paradisaeidae spp.
REPTILIA
TESTUDINATA
Dermatemydidae Dermatemys mawii
Emydidae Batagur baska
Clemmys inscupta
Clemmys myhlenbergi
Geoclemys hamiltonii
Kachuga tecta =388
Melanochelys tricarinata =389
Morenia ocellata
Terrapene spp.*
Terrapene coahuila
Testudinidae Testudinidae spp.*
Geochelone nigra =390
Geochelone radiata =391
Geochelone yniphora =391
Gopherys flavomarginatus
Psammobates geometricyus =391
Testudo kleinmanni
Cheloniidae Cheloniidae spp.
Dermochelyidae Dermochelys coriacea
Trionychidae Lissemys punctata
Trionyx ater =392
Trionyx gangeticus =392
Trionyx hurum =392
Trionyx nigricans =392
Pelomedusidae Erymnochelys
madagascariensis =393
Peltocephalus dumeriliana =393
Podocnemis spp.
Chelidae Pseudemydura umbrina
CROCODTLIA CROCODYLIA spp.* =394
Alligatoridae Alligator sinensis
Caiman crocodilus apaporiensis
Caiman latirostris
Melanosuchus niger ** -109
Crocodylidae Crocodylus acutus
Crocodylus cataphractus
Crocodylus intermedius
Crocodylus moreletii
Crocodylidae (cont.) Crocodylus niloticus ** -110
Crocodylus novaeguineae mindorensis =395
Crocodylus palustris
Crocodylus porosus ** -111
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schelegelii
Gavialidae Gavialis gangeticus
RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae Sphenodon spp.
SAURIA
Gekkonidae Cyrtodactylus serpensinsula
Phelsuma spp.
Agamidae Uromastys spp.
Chamaeleonidae Bradypodion spp. =396
Chamaeleo spp.
Iguanidae Amblyrhynchus cristatus
Bracylophus spp.
Conolophus spp.
Cyclura spp.
Iguana spp.
Phrynosoma coronatum
Sauromalus varius
Lacertidae Gallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
Cordylidae Cordylus spp.
Pseudocordylus spp.
Teiidae Chemidophorus hyperythrus
Crocodilurus lacertinus
Dracaena spp.
Tupinambis spp.
Scincidae Corucia zebrata
Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus
Helodermatidae Heloderma spp.
Varanidae Varanus spp.*
Varanus bengalensis
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis
SERPENTES
Boidae Boidae spp.*
Acrantophis spp.
Boa constrictor occidentalis =397
Bolyeria multocarinata
Casarea dussumieri
Epicrates inornatus
Epicrates monensis
Epicrates subflavus
Python molurus molurus =398
Sanzinia madagascariensis
Colubridae Clelia clelia =399
Cyclagras gigas =400
Elachistodon westermanni
Ptyas mucosus
Elapidae Hoplocephalus bungaroides
Naja naja
Ophiophagus hannah
Viperidae Vipera ursinii +215
Vipera wagneri
AMPHIBIA
CAUDATA
Ambystomidae Ambystoma dumerilii
Ambystoma mexicanum
Cryptobranchidae Andrias spp. =401
ANURA
Bufonidae Atelopus varius zeteki
Bufo periglenes
Bufo retiformis
Bufo superciliaris
Nectophrynoides spp.
Myobatrachidae Rheobatrachus spp.
Dendrobatidae Dendrobates spp.
Phyllobates spp.
Ranidae Mantella aurantiaca
Rana hexadactyla
Rana tigerina
Microhylidae Dyscophus antongilii
PISCES
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae Neoceratodus forsteri
COELACANTHIFORMES
Latimeriidae Latimeria shalumnae
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae Acfipenser brevirostrum
Acipenser oxyrhynchus
Acipenser sturio
Polyodontidae Polyodon spathula
OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae Arapaima gigas
Scleropagtes formosus
CYPRINIFORMES
Cyprinidae Caecobarbus geertsi
Probarbhus jullieni
Catostomidae Chasmistes cujus
SILURIFORMES
Pangasiidae Pangasianodon gigas
PERCIFORMES
Sciaenidae Cynoscion macdonaldi
ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae Bhutanistis spp.
Ornithoptera spp.* =402
Ornithoptera alexandrae
Papilio chikae
Papilio homerus
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Teinopalpus spp.
Trogonoptera spp. =402
Troides spp. =402
ARACHNIDA
SCORPIONES
Scorpionidae Pandius dictator
Pandius gambiensis
Pandius imperator
ARANEAE
Theraphosidae Brachypelma spp.
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae Hirudo medicinalis
MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae Tridacnidae spp.
UNIONOIDA
Unionidae Conradilla caelata
Cyprogenia aberti
Dromus dromas =403
Epioblasma curtisi =404
Epioblasma florentina =404
Epioblasma sampsoni =404
Epioblasma sulcata perobliqua =404
Epioblasma torulosa gubernaculum =404
Epioblasma torulosa
rangiana =404
Epioblasma torulosa torulosa =404
Epioblasma turgidula =404
Epioblasma walkeri =404
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Fusconaia subrotunda
Lampsilis bravicula
Lampsilis higginsii
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satur
Lampsilis virescens
Lexingtonia dolabelloides
Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus
Pleurobema clava
Pleurobema plenum
Potamilus capax =405
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella =406
Unio nickliniana =407
Unio tampicoensis tecomatensis =408
Villosa trabalis =409
GASTROPODA
STYLOMMATOPHORA
Achatinellidae Achatinella spp.
Camaenidae Papustyla pulcherrima =410
Paryphantidae Paryphanta spp. +216
MESOGASTROPODA
Strombidae Strombus gigas
CNIDARIA
ANTHOZOA
COENOTHECALIA COENOTHECALIA spp.
=411 °505
STOLONIFERA
Tubiporidae Tubiporidae spp. °505
ANTIPATHARIA ANTIPATHARIA spp.
SCLERACTINIA SCLERACTINIA spp. °505
HYDROZOA
MILLEPORINA
Milleporidae Milleporidae spp. °505
STYLASTERINA
Stylasteridae Stylasteridae spp. °505
FLORA
AGAVACEAE Agave arizonica
Agave parviflora
Agave victoriae-reginae #1
Nolina interrata
AMARYLLIDACEAE Galanthus spp. #1
Sternbergia spp. #1
APOCYNACEAE Pachypodium spp.* °506 #1
Pachyupodium ambongense
Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi
Rauvolfia serpentina #2
ARALIACEAE Panax quinquefolius #3
ARAUCARIACEAE Araucaria araucana ** +217 Araucaria araucana * -112 #1
ASCLEPIADACEAE Ceropegia spp. #1
Frerea indica #1
BERBERIDACEAE Podophyllum hexandrum
=412 #2
BROMELIACEAE Tillandsia harrisii #1
Tillandsia kammii #1
Tillandsia kautskyi #1
Tillandsia mauryana #1
Tillandsia sprengaliana #1
Tillandsia sucrei #1
Tillandsia xerographica #1
BYBLIDACEAE Byblis spp. #1
CACTACEAE CACTACEAE spp.* #4
Ariocarpus spp.
Astrophytum asterias =413
Aztekium ritteri
Coryphantha wardermannii
Discocactus spp.
Disocactus macdougallii =414
Echinocereus ferreirianus
var. lindsayi =415
CACTACEAE (cont.) Echinocereus schmollii =416
Escobaria minima =417
Escobaria sneedii =417
Mammillaria pectinifera =418
Mammillaria solisioides
Melocactus conoideus
Melocactus deinacanthus
Melocactus glaucescens
Melocactus paucispinus
Obregonia denegrii
Pachycereus militaris =419
Pediocactus bradyi =420
Pediocactus despainii
Pediocactus knowltonii =420
Pediocactus paradinei
Pediocactus peeblesianus =420
Pediocactus sileri
Pediocactus winkleri
Pelecyphora spp.
Sclerocactus brevihamatus =421
Sclerocactus erectocentrus =422
Sclerocactus glaucus
Sclerocactus mariposensis =422
Sclerocactus mesae-verdae
Sclerocactus papyracanthus =423
Sclerocactus pubispinus
Sclerocactus wrightiae
Strombocactus disciformis
Turbinicarpus spp. =424
Uebelmannia spp.
CARYOCARACEAE Caryocar costaricense #1
CEPHOLATACEAE Cephalotus follicularis #1
COMPOSITAE Saussurea costus =425
(ASTERACEAE)
CRASSULACEAE Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae
CUPRESSACEAE Fitzroya cupressoides
Pilgerodendron uviferum
CYATHEACEAE CYATHEACEAE spp. #1
CYCADACEAE CYCADACEAE spp.* #1
Cycas beddomei
DIAPENSIACEAE Shortia galacifolia #1
DICKSONIACEAE DICKSONIACEAE spp. #1
DIDIEREACEAE DIDIEREACEAE spp. #1
DIOSCOREACEAE Dioscorea deltoidea #1
DROSERACEAE Dioneae muscipula #1
ERICACEAE Klamia cuneata #1
EUPHORBIACEAE Euphorbia spp. -113 #1
Euphorvia ambovombensis
Euphorbia cremersii
Euphorbia cylindrifolia =426
Euphorbia decaryi
Euphorbia francoisii
Euphorbia moratii
Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia quartziticola
Euphorbia tulearensis =427
FOUQUIERIACEAE Fouquieria columnaris #1
Fouquieria fasciculata
Fouquieria purpusii
JUGLANDACEAE Oreomunnea pterocarpa
=428 #1
LEGUMINOSAE Dalbergia nigra
(FABACEAE) Pericopsis elata #5
Platymiscium pleiostachum #1
Pterocarus santalinus #6
LILIACEAE Aloe spp.* -114 #1
Aloe albida
Aloe albiflora
Aloe alfredii
Aloe bakeri
Aloe bellatula
LILIACEAE (cont.) Aloe calcairophila
Aloe compressa =429
Aloe delphinensis
Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides =430
Aloe helenae
Aloe laeta =431
Aloe parallelifolia
Aloe parvula
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe thorncorftii
Aloe versicolor
Aloe vossii
MELIACEAE Swietenia humilis #1
Swietenia mahagoni #5
NEPENTHACEAE Nepenthes spp.* #1
Nepenthes khasiana
Nepenthes rajah
ORCHIDACEAE ORCHIDACEAE spp.*
=432 #7
Cattleya trianae °507
Dendrobium cruentum °507
Laelia jongheana °507
Laelia lobata °507
Paphiopedilum spp. °507
Peristeria elata °507
Phragmipedium spp. °507
Renanthera imschootiana °507
Vanda coerulea °507
PALMAE Chrysalidocarpus decipiens #1
(ARECACEAE) Neodypsis decaryi #1
PINACEAE Abies guatemalensis
PDDOCARPACEAE Podocarpus parlatorei
PORTULACACEAE Anacampseros spp. #1
Lewisia cotyledon #1
Lewisia maguirei #1
PORTULACACEAE (cont.) Lewisia serrata #1
Lewisia tweedyi #1
PRIMULACEAE Cyclamen spp. #1
PROTEACEAE Orothemnus zeyheri
Protea odorata
ROSACEAE Prunus africana #1
RUBIACEAE Balmea stormiae
SARRACENIACEAE Darlingtonia californica #1
Sarracenia spp.* #1
Sarracenia alabamensis
alabamensis =433
Sarracenia jonesii =434
Sarracenia oreophila
STANGERIACEAE Stangeria eriopus =435
TAXACEAE Taxus wallichiana =436 #8
THEACEAE Camellia shrysantha #1
THYMELEACEAE
(AQUILARIACEAE) Aquilaria malaccensis #1
WELWITSCHIACEAE Welwitschia maribilis =437 #1
ZAMIACEAE ZAMIECEAE spp.* #1
Ceratozamia spp.
Chigua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma
ZINGIBERACEAE Hedychium philippinense #1
ZYGOPHYLLACEAE Guaiacum officinale #1
Guaiacum sanctum #1

III pielikums

spēkā no 1995. gada 16. novembra

PASKAIDROJUMI

1. Atsauksmes uz taksoniem, kas augstāki par sugu, izmantotas tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.

2. Simbols (+) pirms numura pie sugas nosaukuma nozīmē, ka vienīgi ģeogrāfiski norobežotas sugas populācijas ir iekļautas III pielikumā kā:

+218 Visas sugas Amerikas populācijas

3. Simbols (=) pirms numura pie sugas nosaukuma norāda, ka šīs sugas nosaukums tiek interpretēts:

=438 Ietver sinonīmu Tamandua mexicana
=439 Ietver sinonīmu Cabassous gymnurus
=440 Ietver ģints sinonīmu Coendou
=441 Ietver ģints sinonīmu Cuniculus
=442 Ietver sinonīmu Vulpes vulpes Ieucopus
=443 Agrāk iekļauts kā Nasua nasua
=444 Ietver sinonīmu Galictis allamandi
=445 Ietver sinonīmu Martes gwatkinsi
=446 Ietver ģints sinonīmu Viverra
=447 Agrāk iekļauts kā Viverra megaspila
=448 Agrāk iekļauts kā Herpestes auropunctatus
=449 Agrāk iekļauts kā Herpestes fuscus
=450 Agrāk iekļauts kā Bubalus bubalis (domesticēta forma)
=451 Apzīmēts arī kā Boocercus eurycerus ; ietver ģints sinonīmu Taurotragus
=452 Apzīmēts arī kā Ardeola ibis
=453 Apzīmēts arī kā Egretta alba
=454 Apzīmēts arī kā Hagedashia hagedash
=455 Apzīmēts arī kā Lampribis rara
=456 Apzīmēts arī kā Spatula clypeata
=457 Apzīmēts arī kā Nyroca nyroca
=458 Ietver sinonīmu Dendrocygna fulva
=459 Apzīmēts arī kā Cairina hartlaubii
=460 Apzīmēts arī kā Crax pauxi
=461 Agrāk iekļauts kā Arborophila brunneopectus (daļa)
=462 Apzīmēts arī kā Turturoena iriditorques ; agrāk iekļauts kā Columba malherbii (daļa)
=463 Apzīmēts arī kā Nesoenas mayeri
=464 Agrāk iekļauts kā Treron australis (daļa)
=465 Apzīmēts arī kā Calopelia brahmeri ; ietver sinonīmu Calopelia puella
=466 Apzīmēts arī kā Tympanistria tympanistria
=467 Apzīmēts arī kā Tchitrea bourbonnensis
=468 Agrāk iekļauts kā Serinus gularis (in part)
=469 Apzīmēts arī kā Estrilda subflava vai Sporaeginthus subflavus
=470 Agrāk iekļauts kā Lagonosticta larvata (daļa)
=471 Ietver ģints sinonīmu Spermestes
=472 Apzīmēts arī kā Euodice cantans ; agrāk iekļauts kā Lonchura malabarica (daļa)
=473 Apzīmēts arī kā Hypargos nitidulus
=474 Agrāk iekļauts kā Parmoptila woodhousei (daļa)
=475 Ietver sinonīmus Pyrenestes frommi un Pyrenestes rothschildi
=476 Apzīmēts arī kā Estrilda bengala
=477 Apzīmēts arī kā Malimbus rubriceps vai Anaplectes melanotis
=478 Apzīmēts arī kā Coliuspasser ardens
=479 Agrāk iekļauts kā Euplectes orix (daļa)
=480 Apzīmēts arī kā Coliuspasser macrourus
=481 Apzīmēts arī kā Ploceus superciliosus
=482 Ietver sinonīmu Ploceus nigriceps
=483 Apzīmēts arī kā Sitagra luteola
=484 Apzīmēts arī kā Sitara melanocephala
=485 Agrāk iekļauts kā Ploceus velatus
=486 Apzīmēts arī kā Hypochera chalybeata ; ietver sinonīmus Vidua amauropteryx , Vidua centralis , Vidua neumanni , Vidua okavangoensis un Vidua ultramarina
=487 Agrāk iekļauts kā Vidua paradisaea (daļa)
=488 Apzīmēts arī kā Pelusios subniger
=489 Agrāk iekļauts ģintī Natrix

4. Valstu nosaukumi aiz sugu nosaukumiem norāda dalībvalstis, kas ieteikušas sugu iekļaušanai šajā pieliklumā.

5. Šis konvencijas nosacījumi attiecas uz ikvienu šajā pielikumā iekļautas sugas dzīvnieku, dzīvu vai nedzīvu kā arī ikvienu viegli idenficējamu to daļu vai derivātu.

6. Saskaņā ar šīs konvencijas I panta, b) punkta, iii apakšpunktu, simbols (#) pirms numura pie šinī pielikumā iekļautas augu sugas nosaukuma nosaka daļas vai derivātus uz kuriem attiecas šīs konvencijas nosacījumi:

#1 Nosaka visas viegli idenficējamas daļas un derivātus, izņemot:

a) sēklas, sporas un putekšņus (arī putekšņlapas);

b) dīkstus vai audu kultūras iegūtas in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros.

#5 Nosaka zāģbaļķus, zāģētu koksni un finieri,

F A U N A
MAMMALIA
CHIROPTERA
Phyllostomidae Vampyrops lineatus Urugvaja
EDENTATA
Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla =438 Gvatemala
Megalonychidae Cholopus hoffmanni Kostarika
Dasypodidae Cabassous centralis Kostarika
Cabassous tatouay =439 Urugvaja
RODENTIA
Sciuridae Epixerus ebii Gana
Marmota caudata Indija
Marmota himalayana Indija
Sciurus deppei Kostarika
Anomaluridae Anomalurus beecrofti Gana
Anomalurus derbianus Gana
Anomalurus pelii Gana
diurus macrotis Gana
Hystricidae Hystrix cristata Gana
Erethizontidae Sphiggurus mexicanus =440 Hondurasa
Sphiggurus spinosus =440 Urugvaja
Agoutidae Aqouti paca =441 Hondurasa
Dasyproctidae Dasyprocta punctata Hondurasa
CARNIVORA
Canidae Canis aureus Indija
Vulpes bengalensis Indija
Vulpes vulpes griffithi Indija
Vulpes vulpes montana Indija
Vulpes vulpes pusilla =442 Indija
Procyonidae Bassaricyon gabbi Kostarika
Bassariscus sumichrasti Kostarika
Nasua narica Hondurasa
Nasua nasua solitaria Urugvaja
Potos flavus Hondurasa
Mustelidae Eira barbara Hondurasa
Gallictis vittata Kostarika
Martes flavigula Indija
Martes foina intermedia Indija
Mellivora capensis Botsvana, Gana
Mustela altaica Indija
Mustela erminea ferganae Indija
Mustela kathiah Indija
Mustela sibirica Indija
Viverridae Arctitis binturong Indija
Civettictis civetta Botsvana
Paguma larvata Indija
Paradoxurus hermaphroditus Indija
Paradoxurus jerdoni Indija
Viverra civettina Indija
Viverra zibetha Indija
Viverricula indica Indija
Herpestidae Herpestes javanicus auropunctata =448 Indija
Herpestes edwardsi Indija
Herpestes brachyurus fusca =449 Indija
Herpestes smithii Indija
Herpestes urva Indija
Herpestes vitticollis Indija
Protelidae Proteles cristatus Botsvana
PINNIPEDIA
Odobenidae Odobenus rosmarus Kanāda
ARTIODACTYLA
Tragulidae Hyemoschus aquaticus Gana
Cervidae Cervus elaphus barbarus Tunisiaja
Mozama americana cerasina Gvatemala
Odocoileus virginianus mayensis Gvatemala
Bovidae Antilope cervicapra Nepāla
Bubalus arnee =450 Nepāla
Damaliscus lunatus Gana
Gazella cuvieri Tunisija
Gazella dorcas Tunisija
Gazella leptoceros Tunisija
Tetracerus quadricornis Nepāla
Tragelaphus eurycerus =451 Gana
Tragelaphus spekii Gana
AVES
CICONIIFORMES
Ardeidae Ardea goliath Gana
Bubulcus ibis =452 Gana
Casmerodius albus =453 Gana
Egretta garzetta Gana
Ciconiidae Ephippiorhynchus senegalensis Gana
Leptoptilos crumeniferus Gana
Threskiornithidae Bostrychia hagedash Gana
Bostrychia rara Gana
Threskiornis aethiopicus Gana
ANSERIFORMES
Anatidae Alopochen aegyptiacus Gana
Anas acuta Gana
Anas capensis Gana
Anas clypeata =456 Gana
Anas crecca Gana
Anas penelope Gana
Anas querquedula Gana
Aythya nyroca =457 Gana
Cairina moschata Hondurasa
Dendrocygna autumnalis Hondurasa
Dendrocygna bicolor =458 Gana, Hondurasa
Dendrocygna viduata Gana
Nettapus auritius Gana
Plectropterus gambensis Gana
Pteronetta hartlaubii =459 Gana
FALCONIFORMES
Cathartidae Sarcoramphus papa Hondurasa
GALLIFORMES
Cracidae Crax alberti Kolumbija
Crax daubentoni Kolumbija
Crax globulosa Kolumbija
Crax rubra Kolumbija,
Kostarika,
Guatemala,
Hondurasa
Ortalis vetula Gvatemala,
Hondurasa
Pauxi pauxi =460 Kolumbija
Penelope purpurascens Honduras
Penelopina nigra Gvatemala
Phasianidae Agelastes meleagrides Gana
Agriocharis ocellata Gvatemala
Arborophila charltonii Malaizija
Arborophila orientalis =461 Malaizija
Caloperdix oculea Malaizija
Lophura erythrophthalma Malaizija
Lophura ignita Malaizija
Melanoperdix nigra Malaizija
Polyplectron inopinatum Malaizija
Rhizothera longirostris Malaizija
Rollulus rouloul Malaizija
Tragopan satyra Nepāla
CHARADRIIFORMES
Burhinidae Burhinus bistriatus Gvatemala
COLUMBIFORMES
Columbidae Columba guinea Gana
Columba iriditorques =462 Gana
Columba livia Gana
Columba mayeri =463 Maurīcijas sala
Columba unicincta Gana
Oena capensis Gana
Streptopelia decipiens Gana
Streptopelia roseogrisea Gana
Streptopelia semitorquata Gana
Streptopelia senegalensis Gana
Streptopelia turtur Gana
Streptopelia vinacea Gana
Treron calva =464 Gana
Treron waalia Gana
Turtur abyssinicus Gana
Turtur afer Gana
Turtur brehmeri =465 Gana
Turtur tympanistria =466 Gana
PSITTACIFORMES
Psittacidae Psittacula krameri Gana
CUCULIFORMES
Musophagidae Corytheola cristata Gana
Crinifer piscator Gana
Musophaga violacea Gana
PICIFORMES
Capitonidae Semnornis ramphastinus Kolumbija
Ramphastidae Baillonius bailloni Argentīna
Pteroglossus castanotis Argentīna
Ramphastos dicolorus Argentīna
Selenidera maculirostris Argentīna
PASSERIFORMES
Cotingidae Cephalopterus ornatus Kolumbija
Cephalopterus penduliger Kolumbija
Muscicapidae Bebrornis rodericanus Maurīcijas sala
Terpsiphone bourbonnensis =467 Maurīcijas sala
Fringillidae Serinus canicapillus Gana
Serinus leucopygius Gana
Serinus mozambicus Gana
Estrildidae Amandina fasciata Gana
Amandava subflava =469 Gana
Estrilda astrild Gana
Estrilda caerulescens ) Gana
Estrilda melpoda Gana
Estrilda troglodytes Gana
Lagonosticta rara Gana
Lagonosticta rubricata Gana
Lagonosticta rufopicta Gana
Lagonosticta senegala Gana
Lagonosticta vinacea =470 Gana
Lonchura bicolor =471 Gana
Lonchura cantans =472 Gana
Lonchura cucullata =471 Gana
Lonchura fringilloides =471 Gana
Mandingoa nitidula =473 Gana
Nesocharis capistrata Gana
Nigrita bicolor Gana
Nigrita canicapilla Gana
Nigrita fusconota Gana
Nigrita luteifrons Gana
Ortygospiza atricollis Gana
Parmoptila rubifrons =474 Gana
Pholidornis rushiae Gana
Pyrenestes ostrinus =475 Gana
Pytilia hypogrammica Gana
Pytilia phoenicoptera Gana
Spermophaga haematin Gana
Uraeginthus bengalus =476 Gana
Ploceidae Amblyospiza albifrons Gana
Anaplectes rubriceps =477 Gana
Anomalospiza imberbis Gana
Bubalornis albirostris ) Gana
Euplectes afer Gana
Euplectes ardenū =478 Gana
Euplectes franciscanus =479 Gana
Euplectes hordeaceus Gana
Euplectes macrourus =480 Gana
Malimbus cassini Gana
Malimbus malimbicus Gana
Malimbus nitens Gana
Malimbus rubricollis Gana
Malimbus scutatus Gana
Pachyphantes superciliosus =481 Gana
Passer griseus Gana
Petronia dentata Gana
Plocepasser superciliosus Gana
Ploceus albinucha Gana
Ploceus aurantius Gana
Ploceus cucullatus =482 Gana
Ploceus heuglini Gana
Ploceus luteolus =483 Gana
Ploceus melanocephalus =484 Gana
Ploceus nigerrimus Gana
Ploceus nigricollis Gana
Ploceus pelzelni Gana
Ploceus preussi Gana
Ploceus tricolor Gana
Ploceus vitellinuū =485 Gana
Quelea erythrops Gana
Sporopipes frontalis Gana
Vidua chalybeata =486 Gana
Vidua interjecta Gana
Vidua larvaticola Gana
Vidua macroura Gana
Vidua orientalis =487 Gana
Vidua raricola Gana
Vidua togoensis Gana
Vidua wilsoni Gana
Sturnidae Gracula religiosa Taizeme
REPTILIA
TESTUDINATA
Trionychidae Trionyx triunguis Gana
Pelomedusidae Pelomedusa subrufa Gana
Pelusios adansonii Gana
Pelusios castaneus Gana
Pelusios gabonensis =488 Gana
Pelusios niger Gana
SERPENTES
Colubridae Atretium schistosum Indija
Cerberus rhynchops Indija
Xenochrophis piscator Indija
Elapidae Micrurus diastema Hondurasa
Micrurus nigrocinctus Hondurasa
Viperidae Agkistrodon bilineatus Hondurasa
Bothrops asper Hondurasa
Bothrops nasutus Hondurasa
Bothrops nummifer Hondurasa
Bothrops ophryomegas Hondurasa
Bothrops schlegelii Hondurasa
Crotalus durissus Hondurasa
Vipera russellii Indija
F L O R A
GNETACEAE Gnetum montanum #1 Nepāla
MAGNOLIACEAE Talauma hodgsonii Nepāla
MELIACEAE Swietenia macrophylla +218 #5 Kostarika
PAPAVERACEAE Meconopsis regia #1 Nepāla
PODOCAR-PACEAE Podocarpus neriifolius Nepāla
TETRACEN-TRACEAE Tetracentron sinense Nepāla
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 03.03.1973.
Stājas spēkā:
 12.05.1997.
Pievienošanās:
 11.02.1997.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 3/4 (718/719), 07.01.1997.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
750
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva