Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Tulkojums

DZELZCEĻU SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJA (OSŽD)

NOLĪGUMS PAR PASAŽIERU STARPTAUTISKO SATIKSMI (SMPS)1

Nolūkā organizēt pasažieru pārvadājumus tiešajā starptautiskajā satiksmē ministrijas, centrālie valsts orgāni, kuru pārziņā ir:

Albānijas Republikas,

Azerbaidžānas Republikas,

Baltkrievijas Republikas,

Bulgārijas Republikas,

Čehijas Republikas,

Gruzijas,

Igaunijas Republikas,

Kazahstānas Republikas,

Kirgīzijas Republikas,

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas,

Krievijas Federācijas,

Ķīnas Tautas Republikas,

Latvijas Republikas,

Lietuvas Republikas,

Moldovas Republikas,

Mongolijas,

Polijas Republikas,

Slovākijas Republikas,

Tadžikistānas Republikas,

Turkmenistānas,

Ukrainas,

Uzbekistānas Republikas,

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas

dzelzceļa transports (turpmāk Nolīguma Puses), savu pilnvaroto pārstāvju personā noslēdza savstarpēju Nolīgumu par sekojošo:

 

I nodaļa

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants

Nolīguma priekšmets

Ar šo Nolīgumu tiek noteikta tiešā starptautiskā dzelzceļa un jauktā dzelzceļa - jūras satiksme pasažieru, bagāžas un preču bagāžas pārvadājumiem starp:

Albānijas Republiku,

Azerbaidžānas Republiku,

Baltkrievijas Republiku,

Bulgārijas Republiku,

Čehijas Republiku,

Gruziju,

Igaunijas Republiku,

Kazahstānas Republiku,

Kirgīzijas Republiku,

Korejas Tautas Demokrātisko Republiku,

Krievijas Federāciju,

Ķīnas Tautas Republiku,

Latvijas Republiku,

Lietuvas Republiku,

Moldovas Republiku,

Mongoliju,

Polijas Republiku,

Slovākijas Republiku,

Tadžikistānas Republiku,

Turkmenistānu,

Ukrainu,

Uzbekistānas Republiku un

Vjetnamas Sociālistisko Republiku.

Dzelzceļu* intereses pārstāv dzelzceļu centrālie orgāni, kas parakstījuši šo Nolīgumu.

2.pants

Nolīguma piemērošana

1.§. Pasažieru, bagāžas un preču bagāžas pārvadājumi starp valstīm, kuru dzelzceļi ir šī Nolīguma dalībnieki, tiek veikti, pamatojoties uz šī Nolīguma noteikumiem, saskaņā ar tajā minētajiem braukšanas un pārvadāšanas dokumentiem un dzelzceļu piemērotajiem tarifiem.

Šī Nolīguma noteikumi ir obligāti visiem dzelzceļiem, pasažieriem, preču bagāžas nosūtītājiem un saņēmējiem.

Pasažieru, bagāžas un preču bagāžas pārvadājumi jauktajā dzelzceļa - jūras satiksmē tiek veikti saskaņā ar īpašiem Noteikumiem, ko pēc saskaņošanas ar attiecīgo kuģniecību pieņem atbilstoši SMPS 47.pantā noteiktajai procedūrai un kas ir šī Nolīguma sastāvdaļa.

2.§. Šis Nolīgums netiek piemērots pasažieru, bagāžas un preču bagāžas pārvadājumiem:

1) ja nosūtīšanas un galastacijas atrodas vienas un tās pašas valsts teritorijā;

2) ja nosūtīšanas un galastacijas atrodas vienas un tās pašas valsts teritorijā un pārvadājums citas valsts teritorijā notiek tikai tranzītā, izmantojot nosūtīšanas valsts dzelzceļa vilcienus, vagonus;

3) starp divu valstu stacijām tranzītā cauri trešās valsts teritorijai, kas nav SMPS dalībniece, izmantojot nosūtīšanas valsts vai galapunkta valsts dzelzceļa vilcienus, vagonus.

3.§. Pasažieru starptautisko pārvadājumu regulēšanai Nolīguma Pusēm ir tiesības savstarpēji slēgt divpusējus un daudzpusējus līgumus, kas neskar citu Nolīguma Pušu intereses.

3.pants

Dzelzceļu pienākumi

1.§. Dzelzceļiem, kas piedalās šajā Nolīgumā, ir pienākums organizēt starptautiskos pasažieru pārvadājumus, nodrošinot viņiem vislielākās ērtības un kulturālu apkalpošanu ceļā un stacijās.

2.§. Pasažieru pārvadājumus tiešajā starptautiskajā satiksmē veic sarakstos norādītajos vilcienos vai vagonos vai speciālos vilcienos vai vagonos, kas norīkoti pēc nepieciešamības un, ievērojot iespējas.

Dzelzceļi organizē izziņu sniegšanas un informēšanas darbu, lai pasažieriem dotu iespēju saņemt informāciju par vilcieniem un vagoniem, kas kursē viņus interesējošos virzienos.

Izziņas un informēšanas pakalpojumu apjomu un to sniegšanas kārtību nosaka dzelzceļā spēkā esošie noteikumi.

3.§. Katra šajā Nolīgumā iesaistītā dzelzceļa pienākums ir dzelzceļa satiksmē pārvadāt pasažierus un saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem pārvadāšanai atļauto bagāžu vai preču bagāžu, ja:

1) pasažieris vai preču bagāžas nosūtītājs izpilda šī Nolīguma noteikumus;

2) pārvadājuma veikšanu nekavē apstākļi, kurus dzelzceļš nevar novērst un kuru novēršana nav no tā atkarīga;

3) bagāžas vagonā ir brīva vieta preču bagāžas novietošanai.

4.§. Pasažieru, bagāžas un preču bagāžas pārvadājumi tiek veikti starp piemērojamos tarifos minētajām stacijām.

5.§. Pasažieru, bagāžas un preču bagāžas pārvadājumi notiek tikai caur piemērojamos tarifos minētajām robežstacijām.

6.§. Bagāža un preču bagāža, kas tiek pārvadāta saskaņā ar šajā Nolīgumā noteiktajiem pārvadājumu dokumentiem, notiekot pārejai uz dzelzceļu ar citu sliežu ceļu platumu, ja nav tiešas satiksmes vilcienu vai vagonu, tiek pārkrauta robežstacijās vai citos punktos, izmantojot dzelzceļa līdzekļus un uz to rēķina.

7.§. Pēc attiecīgo valdības institūciju norādījuma dzelzceļi:

1) uz laiku pārtrauc satiksmi pilnībā vai daļēji;

2) uz laiku pārtrauc bagāžas vai preču bagāžas pieņemšanu vai pieļauj to pieņemšanu tikai ar noteiktiem nosacījumiem.

Turklāt dzelzceļiem ir tiesības ieviest minētos ierobežojumus, ja tie ir nepieciešami sakarā ar apstākļiem, kurus dzelzceļi nevar novērst un kuru novēršana nav no tiem atkarīga (piemēram, stihiskas parādības).

Dzelzceļam, kura valstī tiek ieviesti šādi pasākumi, par to nekavējoties jāpaziņo ieinteresētajiem dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem. Šiem dzelzceļiem nekavējoties jāpaziņo arī par minēto pasākumu atcelšanu.

Nepieciešamības gadījumā šādu pasākumu ieviešana jāpublicē saskaņā ar spēkā esošajiem dzelzceļu iekšējiem noteikumiem.

 

II nodaļa

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

4.pants

Braukšanas biļetes

1.§. SMPS ietvaros dokuments, kas apliecina tiesības braukt starptautiskajā satiksmē, ir pasažiera biļete, kas izrakstīta ar roku un kurai ir atzīme "MC" vai izdota elektroniskā veidā saskaņā ar šo Nolīgumu.

Braukšanas biļete ir pamatdokuments, kas apliecina pasažiera dzelzceļa pārvadājumu līguma noslēgšanu.

Braukšanas biļetei jāsatur šādas galvenās ziņas:

1) brauciena sākuma stacijas un gala stacijas nosaukums;

2) tipogrāfiski iespiests biļetes numurs;

3) braukšanas maršruts;

4) vagona klase;

5) braukšanas maksa;

6) biļetes derīguma termiņš;

7) biļetes izsniegšanas datums;

8) dzelzceļa nosaukums, kas izsniedzis biļeti.

2.§. Biļeti tās derīguma termiņā var izmantot braukšanai biļetē norādītajā virzienā visos sarakstā paredzētajos vilcienos.

3.§. Biļetei ir kuponu grāmatiņas forma, kas sastāv no vāciņiem un kupona biļetes. Kuponu grāmatiņa ir derīga braukšanai no kupona biļetē norādītās vienas valsts dzelzceļa sākuma stacijas līdz citas valsts dzelzceļa gala stacijai kupona biļetē norādītajā virzienā.

Satiksmē starp atsevišķu dzelzceļu stacijām pēc vienošanās var izmantot arī kartona biļetes.

4.§. Starptautiskajā satiksmē kuponu grāmatiņas tiek uzskatītas par vienu braukšanas dokumentu.

Kuponu grāmatiņas vāciņos var tikt ievietoti tikai šajā Nolīgumā noteiktie pārvadājumu dokumenti.

Kuponu grāmatiņas vāciņi bez kuponu biļetes un kuponu biļete bez kuponu grāmatiņas vāciņiem nedod braukšanas tiesības.

Pasažiera uzrādītā kuponu biļete bez kuponu grāmatiņas vāciņiem un kuponu grāmatiņas vāciņi bez kuponu biļetes tiek uzskatīti par nederīgiem un dzelzceļš tos atsavina.

Biļetes nedrīkst saturēt izmaiņas, izņemot tās, ko pieļauj šis Nolīgums un ko apstiprinājuši dzelzceļi. Nelikumīgi izmainītās biļetes tiek uzskatītas par nederīgām un tiek atsavinātas.

5.§. Kuponu biļete un kuponu grāmatiņas vāciņi tiek iespiestas nosūtīšanas valsts valodā, kā arī divās no šādām valodām - krievu, ķīniešu un vācu.

Kartona biļetes var iespiest tikai nosūtīšanas valsts un galapunkta valsts valodā.

6.§. Organizētu pasažieru grupu braucienam var tikt izsniegta viena kuponu grāmatiņa ar veidlapas tipa kupona biļeti grupai, kurā ir vismaz 6 pieauguši pasažieri. Katram pasažierim, šādas grupas dalībniekam, izņemot grupas vadītāju, tiek izsniegts bezmaksas kontroles kupons, kas ir derīgs braukšanai tikai kopā ar pasažieru grupas braucienam izsniegto kupona grāmatiņu. Kontroles kupons apliecina pasažiera piederību pasažieru grupai, kas brauc ar pasažieru grupas braucienam izsniegto kuponu grāmatiņu, un dod tiesības braukt vilcienā, iziet uz perona un noiet no tā. Kontroles kuponā jānorāda kupona biļetes numurs un vagona klase.

Grupu braucieniem un pasažieru braucieniem īpašos vilcienos, īpašās automotrisēs un īpašos vagonos parasti tiek izsniegta kuponu grāmatiņa ar kuponu biļetēm, ko aizpilda visai pasažieru grupai. Pēc grupas vadītāja vēlēšanās atsevišķiem tās dalībniekiem, kas spiesti aizkavēties attaisnojošu iemeslu dēļ, tiek izsniegtas individuālas kuponu grāmatiņas.

Ja braukšanas sākuma punktā tiek iegādāta kuponu grāmatiņa grupas braucienam turp un atpakaļ virzienā, kontroles kuponi braucienam atpakaļ virzienā netiek izsniegti, bet spēkā paliek kontroles kuponi, kas izsniegti turpbraucienam.

Izņēmuma gadījumos braukšanas sākuma punktā atļauts apmainīt starptautiskās satiksmes grupas biļeti pret vairākām starptautiskās satiksmes biļetēm, nemainot braukšanas maršrutu un galastaciju.

7.§. Tiešās starptautiskās satiksmes biļetes tiek izsniegtas braukšanai:

1) mīkstajos (1.klases) vagonos;

2) cietajos (2.klases) vagonos.

8.§. Pasažiera pienākums ir līdz brauciena sākumam iegādāties biļeti, pārbaudīt tajā norādītās ziņas, saglabāt to līdz brauciena beigām.

Guļamvagonos un vagonos ar vietām gulēšanai braukšanas dokumenti atrodas pie vagona pavadoņa.

9.§. Kuponu grāmatiņas izsniedz braukšanai vienā virzienā vai braukšanai turp un atpakaļ.

Atpakaļceļam izsniegtajās kuponu grāmatiņās var tikt norādīta:

1) cita brauciena sākuma stacija, nekā turpbraucienam norādītā galastacija;

2) cita galastacija, nekā turpbraucienam norādītā brauciena sākuma stacija.

Grupas un individuālās biļetes, kas izsniegtas ar braucieniem "turp un atpakaļ" paredzēto atlaidi, var tikt izsniegtas tikai vienam un tam pašam maršrutam, un tās ievieto vienā kuponu grāmatiņā.

Pasažieris var brauciena sākuma punktā iegādāties biļeti tikai braucienam atpakaļ, ja tas nav pretrunā ar biļetes izsniegšanas valsts noteikumiem.

Pēc saskaņošanas starp atsevišķiem dzelzceļiem arī kartona biļetes var izsniegt atpakaļbraucienam ar zīmogu "Atpakaļbraucienam".

10.§. Braukšanas maksa un citas maksas braukšanas dokumentos tiek norādītas tarifa valūtā un nacionālajā valūtā, bet braukšanas dokumentos, kas noformēti elektroniski, tikai nacionālajā valūtā. Uz kuponu grāmatiņas vāciņa izsniegšanas valsts valūtā tiek norādīta kopējā braukšanas maksas summa, kas ieturēta no pasažiera saskaņā ar kuponu grāmatiņā ievietotajiem atsevišķajiem braukšanas dokumentiem.

11.§. Kuponu grāmatiņu, bet atsevišķos gadījumos arī citu braukšanas dokumentu pārdošanu dzelzceļa kases un pārdošanas punkti veic no jebkura vienas valsts punkta līdz jebkuram citas valsts punktam, ja tie norādīti piemērojamos tarifos.

12.§. Tiešās starptautiskās satiksmes braukšanas dokumentu iepriekšpārdošana notiek saskaņā ar nosūtīšanas dzelzceļa spēkā esošiem noteikumiem.

5.pants

Vietkartes

1.§. Braukšanai guļamvagonos, vagonos ar vietām gulēšanai, kā arī vagonos ar sēdvietām, kuros paredzēta obligāta vietu rezervēšana, katram pasažierim bez biļetes vēl jābūt vietkartei, kas atļauj aizņemt attiecīgo vietu.

2.§. Vietkartei jāsatur šādas galvenās ziņas:

1) atzīme "MC" un dzelzceļa nosacītais nosaukums, bet elektroniski noformētai vietkartei - vietkarti izsniegušā dzelzceļa kods un nosacītais nosaukums;

2) brauciena sākuma stacijas un galastacijas nosaukums;

3) braukšanas maršruts;

4) datums, atiešanas laiks, vilciena, vagona un vietas numurs;

5) vagona klase un vietas kategorija;

6) cilvēku skaits;

7) vietkartes maksa;

8) vietkarti izsniegušā dzelzceļa nosaukums;

9) vietkartes izsniegšanas datums;

10) dzelzceļa - tā vagona, kurā paredzēts vietkartē norādītais brauciens, īpašnieka nosaukums.

Pieļaujama vietkaršu izsniegšana, nenorādot tajās vilciena numuru, vagona un vietas numuru, atiešanas datumu un laiku.

Tādas vietkartes derīguma termiņš atbilst braukšanas biļetes derīguma termiņam. Lai veiktu braucienu, pasažierim jānoformē braukšanas dokumenti šī Nolīguma 6.panta 3.punktā noteiktajā kārtībā.

Iegādājoties vietkarti, pasažierim jāpārbauda tajā norādīto ziņu pareizība.

3.§. Vietkaršu veidlapas katrs dzelzceļš iespiež savas valsts valodā, kā arī divās no šādām valodām - krievu, ķīniešu un vācu.

4.§. Dzelzceļa kases un pārdošanas punkti pārdod vietkartes no jebkura vienas valsts punkta līdz jebkuram citas valsts punktam, ja tie minēti piemērojamos tarifos. Vietkartes braucieniem tiešās starptautiskās satiksmes guļamvagonos un vagonos ar vietām gulēšanai pārdod arī vilciena priekšnieks vai vagona pavadonis.

Iecirkņos, kuros nodrošināta braukšanas dokumentu automatizēta pārdošana, vilcienam atrodoties ceļā, dzelzceļš - vagonu īpašnieks var noteikt citu vietkaršu noformēšanu braucienam šajos vagonos.

5.§. Braucieniem tiešās starptautiskās bezpārsēšanās satiksmes guļamvagonos un vagonos ar vietām gulēšanai pasažierim tiek izsniegta viena vietkarte visam braukšanas ceļam no brauciena sākuma stacijas līdz galastacijai.

Veicot braucienu no vienas valsts uz citu ar pārsēšanos robežstacijās vai citos punktos, pasažierim tiek izsniegtas atsevišķas vietkartes; katra no tām derīga tikai braucienam vietkartē norādītajā bezpārsēšanās iecirknī.

6.§. Pasažierim (pasažieru grupai) ir tiesības uz konkrētu dienu vai konkrētu vilcienu (vagonu) izsniegtu vietkarti apmainīt pret jaunu vietkarti braucienam tajā pašā maršrutā citā dienā vai ar citu vilcienu (vagonu), kā arī atteikties no brauciena un nodot atpakaļ braukšanas dokumentus ne vēlāk kā 6 stundas līdz vilciena atiešanai individuālo pasažieru pārvadājumos un ne vēlāk kā 5 diennaktis (LG un EVR gadījumā - 1 diennakti) līdz vilciena atiešanai organizētu grupu pārvadājumos, kurās ir vismaz 6 pieauguši pasažieri.

Vietkaršu apmaiņa bez attaisnojoša iemesla pieļaujama ne vairāk kā vienu reizi.

7.§. Pasažierim, kuram ir vietkarte, uz visu brauciena laiku guļamvagonā un vagonā ar vietām gulēšanai bez maksas tiek izsniegti gultas piederumi (viens komplekts katrām 5 diennaktīm).

8.§. Vietu pieteikšanas kārtību braucieniem tiešās starptautiskās satiksmes vagonos nosaka nosūtīšanas dzelzceļa spēkā esošie noteikumi.

9.§. Vietkarte gulēšanai paredzētajām vietām parasti dod tiesības izmantot šo vietu gulēšanai tikai nakts laikā. Par nakts laiku tiek uzskatīts laiks no plkst. 21.00 vakarā līdz 7.00 nākamās dienas rītā.

Ja tam piekrīt citi pasažieri, kupejā vietu gulēšanai var izmantot arī citā diennakts laikā.

6.pants

Braukšanas dokumentu derīguma nosacījumi

1.§. Kuponu grāmatiņa un kartona biļete dod braukšanas tiesības grāmatiņā un biļetē norādītajā to derīguma termiņā.

Tiek noteikts šāds derīguma termiņš:

1) turpbraucienam izdotām vienreizējas izmantošanas kuponu grāmatiņām un vienreizējas izmantošanas kartona biļetēm - 2 mēneši;

2) kuponu grāmatiņām un kartona biļetēm, kas atiešanas stacijā izdotas atpakaļbraucienam - 4 mēneši;

3) kuponu grāmatiņām un kuponu biļetēm braucienam turp un atpakaļ - 4 mēneši.

Ja par to vienojas divi kaimiņu dzelzceļi, var noteikt mazāku biļešu derīguma termiņu.

2.§. Kuponu grāmatiņu un kartona biļešu derīguma termiņš tiek skaitīts no to izsniegšanas dienas, un tas beidzas pēc 2 vai 4 mēnešiem tā paša datuma, kāds ir izsniegšanas dienā, plkst. 24.00. Ja biļetes derīguma termiņa beigšanās mēnesī nav izsniegšanas dienai atbilstoša datuma, biļetes derīguma termiņš beidzas šī mēneša pēdējās dienas plkst. 24.00. Šis noteikums ir spēkā arī attiecībā uz atpakaļbrauciena biļetēm, ko pasažieris iegādājies turpbrauciena atiešanas stacijā.

Kuponu grāmatiņu un kartona biļešu izsniegšanas datumu to izsniegšanas punktā norāda uz kuponu grāmatiņas vāciņa, uz kuponu biļetes vai attiecīgi uz kartona biļetes, kā arī uz citiem dokumentiem, kas ievietoti kuponu grāmatiņā.

Saskaņā ar atsevišķu vienošanos starp ieinteresētajiem dzelzceļiem iepriekšpārdošanā atbilstoši 4.paragrāfa 12.punktam izsniegto braukšanas dokumentu derīguma termiņš sākas pēc to izsniegšanas. Šajā gadījumā derīguma termiņa pirmās dienas datums braukšanas dokumentā tiek norādīts atsevišķi.

3.§. Noformējot braucienu guļamvagonos un vagonos ar vietām gulēšanai, kā arī vagonos ar sēdvietām, kuros paredzēta obligāta vietu rezervēšana, vietkartē jānorāda vilciena, vagona un vietas numurs, kā arī vilciena atiešanas diena, mēnesis, gads un laiks.

Braucieniem citos vagonos minētās ziņas netiek norādītas.

Baltkrievijas Republikas, Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas, Krievijas Federācijas, Ķīnas Tautas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Mongolijas, Ukrainas un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas dzelzceļos kuponu biļetē un tai pievienotajā vietkartē atiešanas punkts ar adatu kompostieri vai zīmogu norāda vilciena, ar kuru jābrauc pasažierim, numuru, izbraukšanas dienu, mēnesi un gadu.

4.§. Ja pasažieris ne vēlāk kā sešas stundas pirms vilciena atiešanas paziņo biļešu noformēšanas punktam par izbraukšanas neiespējamību, pasažierim tiek dotas tiesības biļetes derīguma termiņā mainīt izbraukšanas dienu. Biļešu noformēšanas punkts dzēš uz biļetes esošo kompostiera nospiedumu vai zīmogu un uzspiež jaunu, ja vilcienā ir vietas. Pārkompostrēšana pieļaujama ne vairāk kā vienu reizi.

Ja pasažieris ir nokavējis vilciena atiešanu, viņam 3 stundu laikā pēc vilciena atiešanas ir tiesības atjaunot braukšanas dokumentus, izņemot vietkarti, uz nākamo vilcienu, paziņojot par to organizācijai, kas izdevusi šos dokumentus.

5.§. Ja pasažierim kaut kādu iemeslu dēļ nav iespēju pabeigt braucienu noteiktajā biļetes derīguma termiņā, viņam biļetes derīguma termiņā uzrādot attiecīgos dokumentus, ir tiesības vērsties dzelzceļā ar lūgumu pagarināt biļetes derīguma termiņu.

Biļetes derīguma termiņu var pagarināt ne vairāk kā divas reizes, turklāt katrs pagarinājums nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

Dzelzceļa pilnvarotajam darbiniekam, pie kura ir vērsies pasažieris ar lūgumu pagarināt biļetes derīguma termiņu, atzīstot iemeslus, kas izsaukuši pagarinājumu, par attaisnojošiem, ir pienākums pagarināt biļetes derīguma termiņu.

7.pants

Vietu ierādīšana vagonā.

Pāreja uz citas klases vai citas kategorijas vagonu

1.§. Vietu ierādīšanu vagonā reglamentē dzelzceļos spēkā esošie iekšējie noteikumi, un tā notiek atbilstoši pasažiera rīcībā esošajai biļetei, bet, braucot guļamvagonā vai vagonā ar vietām gulēšanai, kā arī vagonā ar vietām sēdēšanai, uz kurām attiecas vietu rezervēšana - arī atbilstoši vietkartei.

Katram pasažierim parasti ir tiesības aizņemt tikai vienu vietu. Tomēr pēc pasažiera lūguma un, ja vagonā ir brīvas vietas, dzelzceļš, noformējot braucienu "turp", var piešķirt pasažierim atsevišķu guļamvagona kupeju. Šajā gadījumā pasažieris apmaksā biļešu un vietkaršu vērtību atbilstoši faktiski aizņemto vietu skaitam kupejā, bet, braucot divvietīgā kupejā, pasažierim jāiegādājas viena pirmās klases biļete un single kategorijas (1/1) vietkarte.

Dzelzceļa darbinieki brauciena laikā var ierādīt faktiski neaizņemtas, bet citu personu apmaksātas vietas tikai ar tā pasažiera piekrišanu, kurš izmanto atsevišķu kupeju saskaņā ar iegādātajiem braukšanas dokumentiem. Šajā gadījumā pasažierim ir tiesības saņemt atpakaļ braukšanas dokumentu vērtību atbilstoši atlikušajam attālumam līdz galapunktam, izņemot biļetes un vietkartes vērtību par to vietu skaitu, kuras pasažieris faktiski aizņem visā brauciena garumā. Vilciena priekšnieks izdara attiecīgu atzīmi uz braukšanas dokumentiem.

2.§. Ja sakarā ar vagona atkabināšanu atiešanas stacijā vai brauciena laikā vai sakarā ar divkāršu biļešu pārdošanu pasažierim nav iespējams ierādīt vietu tādas klases un kategorijas vagonā, kas atbilst viņa biļetei un vietkartei, viņš var atteikties no brauciena vai arī piekrist braukt zemākas klases un kategorijas vagonā.

Dzelzceļš var ierādīt pasažierim vietu augstākas klases un kategorijas vagonā. Biļetes un vietkartes vērtības starpība šajā gadījumā netiek iekasēta.

Ja nav iespējams ierādīt pasažierim vietu vilcienā, dzelzceļa pienākums ir bez braukšanas maksas starpības ieturēšanas ierādīt pasažierim vietu un ievietot viņa bagāžu citā vilcienā, kas tajā pašā vai citā maršrutā dodas uz to pašu galastaciju, kā arī rūpēties, lai pasažieris nonāktu galastacijā ar pēc iespējas mazāku nokavēšanos.

3.§. Pasažieris var pāriet uz augstākas klases vai augstākas kategorijas vagonu vai vietu, nekā tas norādīts viņa biļetē, tikai, ja ir brīvas vietas un ja viņš ir apmaksājis braukšanas maksu starpību saskaņā ar piemērojamiem tarifiem.

Iecirkņos, kuros realizēta automatizēta braukšanas dokumentu pārdošana, var noteikt citu kārtību.

Biļešu cenu starpības apmaksu var veikt tikai dzelzceļa kasēs vai pārdošanas punktos.

Guļamvietas vietkartes cenas starpību pasažieris var apmaksāt dzelzceļa kasē, biļešu pārdošanas punktā, vilciena priekšniekam vai tiešās starptautiskās satiksmes guļamvagona pavadonim. Šajā gadījumā pasažierim tiek izdota piemaksas kvīts.

4.§. Pasažieris var pieprasīt dzelzceļam apstiprinājumu par:

1) iemesliem, kāpēc viņš pilnībā vai daļēji nav izmantojis iegādāto biļeti vai vietkarti dzelzceļa vainas dēļ vai gadījumos, kas minēti 11.panta 2.punktā;

2) apstākļiem, kas liedza viņam aizņemt viņa biļetē un vietkartē norādīto vietu.

8.pants

Bērnu braukšanas noteikumi

1.§. Vagonā ar sēdvietām pasažierim ir tiesības bez maksas vest sev līdzi vienu bērnu, kas nav vecāks par 4 gadiem, ja viņš neaizņem atsevišķu vietu. Ja bērns aizņem atsevišķu vietu, jāiegādājas bērnu biļete. Ja pasažieris brauc ar vairākiem bērniem, kas nav vecāki par 4 gadiem, visiem pārējiem bērniem, izņemot vienu, jāiegādājas bērnu biļetes. Braucot vienam vai vairākiem bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem, katram bērnam jābūt bērnu biļetei.

2.§. Braucot guļamvagonā vai vagonā ar vietām gulēšanai, pasažierim ir tiesības bez maksas vest sev līdzi vienu bērnu, kas nav vecāks par 4 gadiem, ja viņš neaizņem atsevišķu vietu. Ja bērns aizņem atsevišķu guļamvietu, jāiegādājas vietkarte un bērnu biļete. Ja pasažieris brauc ar vairākiem bērniem, kas nav vecāki par 4 gadiem, visiem pārējiem bērniem, izņemot vienu, jāiegādājas bērnu biļetes. Uz katru bērna aizņemto guļamvietu jāiegādājas vietkarte.

Bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem pārvadā ar bērnu biļetēm. Lai aizņemtu atsevišķu vietu, jāiegādājas vietkarte.

3.§. Par bērnu vecumā no 4 līdz 12 gadiem braukšanu dzelzceļā tiek iekasēta biļetes cena 50% apmērā no noteiktās pieauguša pasažiera braukšanas biļetes cenas.

4.§. Vietkartes cena braukšanai guļamvagonā un vagonā ar vietām gulēšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem ir vienāda.

5.§. Bērnu vecumā virs 12 gadiem braukšanas apmaksas noteikumi ir tādi paši kā pieaugušajiem.

6.§. Braukšanas maksas noteikšanai bērna vecumu nosaka uz brauciena sākuma dienu.

7.§. Bērnu vecumā no 4 līdz 12 gadiem braucieniem tiek izdota atsevišķa kuponu grāmatiņa katram bērnam vai attiecīgos gadījumos vairākiem šāda vecuma bērniem.

9.pants

Brauciena pārtraukšana

1.§. Biļetes derīguma termiņa laikā pasažierim ir tiesības pārtraukt braucienu jebkurā braukšanas maršruta stacijā bez pārtraukumu skaita un termiņu ierobežojumiem, ja vien tas nav pretrunā ar pasu un administratīvajiem noteikumiem. Apstāšanās braukšanas ceļā nepagarina biļetes derīguma termiņu. Pasažierim jāuzrāda braukšanas dokumenti atzīmes izdarīšanai par apstāšanos ne vēlāk kā 3 stundu laikā pēc vilciena pienākšanas.

2.§. Pasažieris var biļetes derīguma termiņā atsākt braucienu gan no stacijas, kurā viņš to bija pārtraucis, gan arī no jebkuras stacijas, kas braukšanas ceļā atrodas tuvāk biļetē norādītai galastacijai. Atsākot braucienu pēc tā pārtraukuma vai pārsēšanās punktā, pasažierim stacijas kasē jāuzrāda sava biļete tālākā brauciena noformēšanai.

3.§. Atsākot braucienu no stacijas, kas nav minēta piemērojamos tarifos, bagāža tiek pieņemta pārvadāšanai saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un pārvadājumu dokumentiem līdz vienai no šīs valsts stacijām, kas ir minēta piemērojamos tarifos.

4.§. Ja pasažieris pēc paša vēlēšanās aizņem guļamvietu tikai no kādas braukšanas maršrutā esošas stacijas, vietkartes vērtība attiecībā uz iecirkni, kurā viņš nebrauca, viņam atpakaļ netiek atdota.

Ja pasažieris ceļā pārtrauc braucienu, vietkarte zaudē savu derīgumu un maksa par neizmantoto attālumu netiek atdota atpakaļ. Vietkarte paliek pie vagona pavadoņa.

Ja pasažieris atsāk braucienu no stacijas, kas nav minēta piemērojamos tarifos, viņš apmaksā vietkartes vērtību līdz vienam no punktiem, kas minēti piemērojamos tarifos, un gultas veļas izmantošanas maksu saskaņā ar iekšējos noteikumos un tarifos noteikto kārtību un apjomu.

10.pants

Pārvadāšanas dokumentu kontrole.

Pasažieru atbildība par dzelzceļam nodarīto kaitējumu

1.§. Pēc pavadoņa vai attiecīgo kontroles institūciju pārstāvju pieprasījuma pasažierim jāuzrāda braukšanas biļete un attiecīgajos gadījumos vietkarte un citi dokumenti, kas nepieciešami braukšanai vagonā, kurā pasažieris veic braucienu.

Tiešās starptautiskās satiksmes guļamvagonos un vagonos ar vietām gulēšanai visi pasažiera braukšanas dokumenti brauciena sākumā tiek nodoti pavadonim un glabājas pie viņa visu pasažiera brauciena laiku.

2.§. Pasažierim, kurš nav uzrādījis braucienam konkrētajā vilcienā un vagonā derīgu biļeti, jāmaksā soda nauda un braukšanas maksa par veikto attālumu tajā valstī, kuras kontrolējošās personas atklāja šādu braukšanu. Šīs maksas tiek aprēķinātas un iekasētas atbilstoši tā dzelzceļa spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem, kurā tika atklāta braukšana bez biļetes. Brauciena turpināšanai pasažierim jāiegādājas braukšanas dokumenti.

3.§. Pasažierim, ja viņš, veicot braucienu starptautiskajā dzelzceļa satiksmē, ir pārkāpis dzelzceļa - ritošā sastāva īpašnieka spēkā esošos pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumus, kā rezultātā nodarīti mantiski novērtējami kaitējumi dzelzceļam un/vai trešajām personām, jāsedz tiešie zaudējumi, ko tie cietuši.

Ar tiešajiem zaudējumiem tiek saprasti dzelzceļa vai trešo personu kreditora izdevumi, kā arī viņu īpašuma zaudējums vai bojājums.

Ja pasažieris nodarījis kaitējumu, sabojājot vagona iekārtu un/vai inventāru, un bojājuma apmēru iespējams noteikt notikuma vietā, vainīgais sedz bojājuma vērtību saskaņā ar dzelzceļa - vagona īpašnieka likmēm. Bojājuma vērtības ieturēšanu veic vilciena priekšnieks vai vagona pavadonis, noformējot kvīti, ko izsniedz pasažierim.

Pārējos gadījumos pasažieru un bagāžas noteikumu pārkāpšanas rezultātā radušos zaudējumu piedziņu veic tiesas ceļā pēc atbildētāja dzīves vietas. Braukšanas ceļā nodarītā kaitējuma faktu noformē atbilstoši dzelzceļa - ritošā sastāva īpašnieka noteiktajai kārtībai.

Kaitējuma, kas radies krimināli sodāmu darbību rezultātā, kompensācijas kārtību un apjomu nosaka nozieguma izmeklēšanas vietas valstī spēkā esošie tiesību akti.

4.§. Pasažiera atteikšanos apmaksāt šī panta 2. un 3. paragrāfā noteiktās maksas kontrolējošā persona noformē atbilstoši dzelzceļa spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

5.§. Ne agrāk kā 30 minūtes līdz brauciena beigām pavadonis atdod pasažierim atpakaļ braukšanas dokumentu. Vietkarte braucienam guļamvagonā paliek pie pavadoņa.

11.pants

Atteikums veikt pārvadājumu

un pārvadājuma līguma pārtraukšana

Vilcienā netiek ielaistas, bet brauciena laikā no vilciena var tikt izraidītas:

1) personas, kas neievēro pasažieriem spēkā esošos likumus un noteikumus. Šādām personām pārvadāšanas maksas atpakaļ netiek atdotas un braukšanas dokumentos tiek izdarīta attiecīga atzīme;

2) personas, kas atrodas slimības stāvoklī un pēc medicīnas iestāžu slēdziena var apdraudēt citus pasažierus, ja šīs personas iepriekš nav aizņēmušas vai tām nevar tikt ierādīta atsevišķa kupeja. Ceļā saslimušie jebkurā gadījumā jānogādā līdz pirmajai stacijai, kurā tiem var sniegt medicīnisko palīdzību. Braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksa šādām personām tiek atmaksāta saskaņā ar 30.pantā minētajiem nosacījumiem, atskaitot daļu, kas pienākas par veikto attālumu.

12.pants

Rokas bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana

1.§. Pasažierim ir tiesības bez maksas vest sev līdzi viegli pārnēsājamus priekšmetus (rokas bagāžu), ja tas nav pretrunā ar 13.panta 1.paragrāfa norādījumiem.

Savas rokas bagāžas novietošanai pasažieris izmanto šim nolūkam vagonā paredzētās vietas.

2.§. Kopējā bez maksas pārvadājamās rokas bagāžas masa nedrīkst pārsniegt 35 kg vienam pieaugušam pasažierim un 15 kg bērnam līdz 12 gadu vecumam.

Kā rokas bagāža virs noteiktās normas var tikt pārvadāti saliekamie bērnu un invalīdu ratiņi, ja bērns vai invalīds, kuriem šie ratiņi paredzēti, brauc vilcienā.

Virsnormatīvā rokas bagāža pasažierim jānodod bagāžā.

Radioaparātus, televizorus un citus aparātus, kam pārvadājuma laikā nepieciešama īpaša uzmanība, var rokas bagāžas normas robežās pārvadāt pasažieru vagonos pasažierim ierādītajā vietā.

Ja pasažieris neievēro noteiktās rokas bagāžas pārvadāšanas normas, dzelzceļš atsaka pasažierim pārvadājumu saskaņā ar 11.panta 1) punktu.

3.§. Tiešās starptautiskās satiksmes vagonos pasažieriem ir aizliegts vest līdzi dzīvniekus, izņemot istabas dzīvniekus (suņus, kaķus, putnus u.c.).

Minētais pārvadājums (ne vairāk kā 2 dzīvnieki vienā kupejā) atļauts tikai cietā (2.klases) vagona atsevišķā kupejā. Šajā gadījumā pasažierim (pasažieriem) jāapmaksā biļešu un vietkaršu vērtība pēc kupejas vietu skaita.

Ja dzelzceļš dzīvnieku pārvadāšanai nevar piedāvāt atsevišķu kupeju, šāds pārvadājums nav pieļaujams.

4.§. Atsevišķās kupejās, ko aizņem diplomātiskie kurjeri, atļauts pārvadāt līdz 200 kg diplomātiskā pasta un bagāžas. Šajā gadījumā biļešu un vietkaršu vērtība jāapmaksā pēc kupejas vietu skaita. Turklāt diplomātiskā pasta, kas pārsniedz bez maksas pārvadājamai rokas bagāžai noteiktās normas, pārvadājums tiek apmaksāts pēc piemērojamo tarifu bagāžas pārvadāšanas likmēm un tiek noformēts kā rokas bagāžas pārvadājums.

5.§. Pasažierim pašam jārūpējas par rokas bagāžas saglabāšanu veselā un nebojātā stāvoklī, kā arī par pie viņa esošajiem dzīvniekiem (suņiem, kaķiem, putniem u.c.).

Pasažieris pilnā mērā atbild par sanitāro un higiēnisko prasību pārkāpumiem, kam par iemeslu bijusi viņam līdzi esošo dzīvnieku vai putnu pārvadāšana, un viņam jānodrošina vagona attiecīga uzkopšana.

6.§. Pasažierim jāsedz visi zaudējumi, kas var rasties sakarā ar to, ka viņš pārkāpj rokas bagāžas, istabas dzīvnieku (suņu, kaķu, putnu u.c.) pārvadāšanas noteikumus.

13.pants

Priekšmeti, ko aizliegts pārvadāt rokas bagāžā

1.§. Rokas bagāžā aizliegts pārvadāt:

1) priekšmetus, kas var sabojāt vai nosmērēt vagonu, citus pasažierus vai viņu mantas;

2) ugunsbīstamas, viegli uzliesmojošas, pašaizdegošas, sprāgstošas, radioaktīvas, kodīgas vai indīgas vielas;

3) pielādētus ieročus;

4) priekšmetus, kas var izraisīt infekciju vai kam ir slikta smaka;

5) priekšmetus, kuru pārvadāšanu nepieļauj muitas un citi noteikumi;

6) lielgabarīta priekšmetus, kuru izmērs triju dimensiju summā pārsniedz 200 cm.

2.§. Ja dzelzceļam ir aizdomas par šī panta 1.paragrāfa noteikumu (izņemot 5.punktu) pārkāpumu, tam ir tiesības pārbaudīt rokas bagāžas saturu.

Pārbaudei jānotiek pasažiera klātbūtnē.

3.§. Pasažieris atbild par šī panta 1.paragrāfa noteikumu pārkāpšanu saskaņā ar likumiem un iekšējiem noteikumiem, kas ir spēkā dzelzceļā, kurā atklāts pārkāpums; turklāt pasažierim jāsedz zaudējumi, ko cietis dzelzceļš, ja tādi ir.

14.pants

Pasažiera braukšanas maršruta izmaiņas.

Nokavēšanās uz saskaņotajiem vilcieniem. Vilcienu atcelšana

1.§. Ja pasažieris vēlas mainīt braukšanas maršrutu līdz brauciena sākumam, braukšanas maksa viņam tiek atdota atpakaļ saskaņā ar 30.pantu. Lai veiktu braucienu jaunajā maršrutā, pasažierim jāiegādājas jauna biļete.

2.§. Ja maršruta maiņa notiek ceļā tādā stacijā, kas norādīta piemērojamos tarifos, no pasažiera tiek ieturēta starpība starp braukšanas maksu sākotnējā un jaunajā maršrutā saskaņā ar piemaksas kvīti.

Ja jaunais maršruts ir īsāks par to, kas norādīts sākotnējā biļetē, tad biļetes otrajā pusē tiek izdarīta atzīme par faktisko braukšanas ceļu.

Ja mainot maršrutu, mainās dzelzceļi, pa kuriem notiek brauciens, piemaksas kvīts tiek izdota arī tādā gadījumā, kad braukšanas maksa jaunajā maršrutā ir zemāka par braukšanas maksu maršrutā, kas norādīts biļetē. Piemaksas kvītī tiek norādīti dzelzceļi, pa kuriem notiek brauciens jaunajā maršrutā.

3.§. Ja maršruta maiņa notiek tādā stacijā, kas nav norādīta piemērojamos tarifos, un tas skar tikai to dzelzceļu, kam paziņots par maršruta maiņu, braukšanas maksu starpību iekasē saskaņā ar šajā dzelzceļā spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

4.§. Ja vilciena nokavējuma rezultātā ir izrādījies, ka saskaņotais vilciens (kas minēts braukšanas dokumentā) ir nokavēts, kā arī, ja vilciens visā savā ceļā vai tā daļā ir atcelts, bet pasažieris vēlas turpināt ceļu, dzelzceļa pienākums ir bez papildus maksas iekasēšanas pēc iespējas nosūtīt pasažieri un viņa bagāžu ar tādu vilcienu, kas dodas uz to pašu galastaciju pa sākotnējā maršrutā paredzētajiem dzelzceļiem vai pa citiem dzelzceļiem tā, lai pasažieris nokļūtu šajā stacijā ar vismazāko kavējumu.

Nepieciešamības gadījumā stacijas priekšniekam vai vienam no viņa pilnvarotajiem stacijas darbiniekiem jāapstiprina biļetē fakts, ka vilciens kavējās vai ticis atcelts, jāpagarina biļetes derīguma termiņš par laiku, par kādu pasažieris ticis aizkavēts dzelzceļa vainas dēļ un jāizdara atzīme par to, ka biļete derīga citam braukšanas maršrutam augstākas klases un kategorijas vagonā. Turklāt braukšanas maksu starpība netiek iekasēta. Šajā gadījumā sākotnējās vietkartes vietā bez maksas tiek izsniegta jauna.

 

III nodaļa

BAGĀŽAS PĀRVADĀJUMI

15.pants

Priekšmeti, kuru pārvadāšana bagāžā ir atļauta,

un priekšmeti, kuru pārvadāšana bagāžā ir aizliegta

1.§. Pārvadāšanai bagāžā tiek pieņemtas pasažiera mantas, kas iepakotas aizslēgtos čemodānos, lādēs, nelielās kastēs, finiera kastēs, kā arī maisus, saiņus un ķīpas, kas apsietas ar metāla lentu vai auklām.

Atsevišķas bagāžas vietas svars nedrīkst būt mazāks par 5 kg un lielāks par 70 kg, lai bagāžas iekraušana pasažieru vilcienu bagāžas vagonos varētu notikt ātri un bez grūtībām.

2.§. Pārvadāšanai bagāžā 16.panta 3.paragrāfa noteiktās normas robežās tiek pieņemti arī šādi priekšmeti:

1) pārvietojamie soli, saliekamie krēsli, ratiņi slimniekiem;

2) bērnu ratiņi;

3) pārnēsājamie mūzikas instrumenti kastēs, futrāļos vai citā iepakojumā;

4) teātra uzvedumu priekšmeti, kas brīvi ietilpst bagāžas vagonā;

5) mēraparāti, kuru garums nepārsniedz 3 m, un iepakoti rokas instrumenti;

6) parastie velosipēdi, motovelosipēdi, motorolleri un motocikli bez blakusvāģiem ar iztukšotām degvielas tvertnēm;

7) slēpes un citi sporta piederumi, kuru garums nepārsniedz 3 m;

8) radiouztvērēji, televizori, radiolas, atskaņotāji, magnetofoni.

3.§. Nav atļauts pārvadāt bagāžā:

1) visas ugunsnedrošas, viegli uzliesmojošas, pašaizdegošas, sprāgstošas, radioaktīvas, kodīgas un indīgas vielas, šaujamieročus, munīciju, kā arī vielas, kas var radīt kaitējumu citu pasažieru bagāžai vai dzelzceļam;

2) priekšmetus, kas var izraisīt infekciju vai kam ir slikta smaka;

3) zeltu, sudrabu, platīnu un izstrādājumus no tiem, vērtspapīrus, metāla un papīra naudu, īstās pērles, dārgakmeņus un citas dārglietas, mākslas priekšmetus (gleznas, statujas, mākslas priekšmetus u.c.);

4) dzīvniekus, izņemot istabas dzīvniekus (suņus, kaķus, putnus u.c.) krātiņos vai citā attiecīgā tarā, ja to neaizliedz veterinārie noteikumi. Pasažierim dzīvnieki jābaro un jādzirdina;

5) priekšmetus, uz kuriem attiecas pasta resora monopols vismaz vienā valstī, kuras dzelzceļi piedalās pārvadājumā. Šo priekšmetu saraksts minēts 1.pielikumā;

6) ātrbojīgus produktus.

16.pants

Bagāžas pieņemšana pārvadāšanai

1.§. Bagāža tiek pieņemta pārvadāšanai pēc braukšanas biļetes uzrādīšanas no stacijas un līdz stacijai, kas minētas piemērojamos tarifos, ja šīs stacijas atrodas biļetē norādītajā pasažiera braukšanas ceļā.

Pasažieris var nodot bagāžu pārvadāšanai uzreiz visam braukšanas ceļam līdz biļetē norādītajai galastacijai vai arī no brauciena sākuma stacijas līdz kādai no maršruta stacijām, kas iekļautas piemērojamos tarifos, vai arī vairākas reizes no jebkuras maršruta stacijas līdz citai maršruta stacijai un līdz galastacijai, taču tikai tā, lai bagāža vienmēr tiktu nosūtīta tikai galastacijas virzienā.

2.§. Bagāža tiek nodota pārvadāšanai savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 30 minūtes līdz tā vilciena atiešanai, ar kuru izbrauc pasažieris. Kārtību, kādā no pasažieriem tiek savlaicīgi pieņemta bagāža, nosaka iekšējie noteikumi.

Pārvadāšanai pieņemtā bagāža parasti tiek nosūtīta ar to pašu vilcienu, ar kuru brauc pasažieris. Ja tas nav iespējams, bagāža jānosūta ar tuvāko vilcienu, kurā tiek veikta bagāžas pārvadāšana.

Ja pasažieris robežstacijā nevar piedalīties savas bagāžas pārbaudē, viņam, lai paātrinātu bagāžas piegādi tās galapunktā, robežstacijas bagāžas nodaļā uz stacijas priekšnieka vārda jāatstāj sava pilnvara bagāžas muitas apskates veikšanai un jāapmaksā attiecīgās nodevas.

3.§. Ar vienu biļeti nodotās bagāžas kopējā masa nedrīkst pārsniegt 100 kg. Ja vairāki pasažieri brauc ar vienu kuponu grāmatiņu, norādītā norma tiek palielināta atbilstoši grupas dalībnieku skaitam.

Diplomātiskā bagāža tiek pieņemta pārvadāšanai bez masas ierobežojuma.

4.§. Apstiprinot bagāžas pieņemšanu pārvadāšanai, pasažierim tiek izsniegta bagāžas kvīts, kas satur šādas galvenās ziņas:

1) burti "MC";

2) nosūtīšanas dzelzceļa un nosūtīšanas stacijas nosaukums;

3) vilciena numurs un atiešanas datums;

4) galastacijas un galapunkta dzelzceļa nosaukums;

5) braukšanas ceļš (maršruts).

Saņemot bagāžas kvīti, pasažierim jāpārliecinās, ka tā satur viņa sniegtās ziņas.

Par dienu, kurā bagāža pieņemta pārvadāšanai, tiek uzskatīts datums, kurā nosūtīšanas stacija ar savu kalendāro zīmogu apzīmogojusi bagāžas kvīti.

Ja satiksmē starp diviem blakus esošiem dzelzceļiem pastāv attiecīga vienošanās, procedūra, kādā pārvadāšanai bagāžā pieņem neiepakotus priekšmetus, var tikt vienkāršota.

5.§. Bagāžas kvīts veidlapas drukā nosūtīšanas valsts valodā, kā arī divās no šādām valodām - krievu, ķīniešu un vācu. Bagāžas kvīti aizpilda nosūtīšanas valsts valodā.

6.§. Zārku ar nelaiķiem pārvadājumus bagāžas un pasta - bagāžas vagonos vai to nodalījumos veic šādi dzelzceļi: AZ, BC, GR, EVR, KZH, KRG, ZC, RZD, LDZ, LG, CFM, MTZ, TDZ, TRK, UZ, UTI. Zārkam jābūt no metāla, aizlodētam, tas jāievieto koka kastē, brīvā telpa tajā jāaizpilda ar zāģu skaidām vai oglēm, kūdru, kaļķiem utt.

Ja nepieciešams veikt iekraušanu, to veic pavadītājs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.

Nosūtītājam nosūtīšanas stacijā jāuzrāda vietējo administratīvo un sanitāro iestāžu izdota pārvadāšanas atļauja, kompetentu iestāžu izdota izziņa par to, ka nepiederošu priekšmetu zārkā nav, kā arī dokumenti (čeks, orderis), kas apliecina, ka nelaiķa pārvadāšanai iegādāts metāla zārks.

Zārku ar nelaiķi dzelzceļā pārvadā tikai ar pavadoni, kurš brauc vilcienā un kuram ir braukšanas dokumenti. Ja pavadonis braukšanas ceļā kaut kāda iemesla dēļ ir atpalicis no vilciena, zārka nogāde galapunktā netiek aizkavēta.

Par zārka ar nelaiķi pārvadāšanu tiek iekasēta braukšanas maksa kā par 300 kg bagāžas pārvadājumu.

17.pants

Bagāžas iepakošana un marķēšana

1.§. Izņemot priekšmetus, kuru pārvadāšana bagāžā pieļaujama bez iepakojuma saskaņā ar 15.panta 2.paragrāfu, bagāža jānodod pārvadāšanai izturīgā nebojātā iepakojumā, kas nodrošina tās saglabāšanu visā braukšanas ceļā līdz izsniegšanai pasažierim. Dzelzceļam ir tiesības atteikties no bagāžas pieņemšanas, ja tā tiek nodota pārvadāšanai nepietiekami izturīgā vai bojātā iepakojumā. Ja bagāža tiek nodota pārvadāšanai iepakojumā, kura bojājumi pārvadāšanas laikā nevar novest pie pārvadāšanai nodotās bagāžas vai citu pasažieru bagāžas zuduma vai bojājumiem, dzelzceļš var pieņemt to pārvadāšanai, izdarot pārvadāšanas dokumentos atzīmi par iepakojuma bojājumiem.

2.§. 15.panta 2.paragrāfā uzskaitītie priekšmeti, kuru pārvadāšana pieļaujama neiepakotā veidā un kuriem ir acīmredzami bojājumi, var tikt pieņemti pārvadāšanai, par to izdarot attiecīgu atzīmi pārvadāšanas dokumentos.

3.§. Katra pārvadāšanai nododamā bagāžas vieta pasažierim vai pēc viņa lūguma un par atsevišķu maksu - dzelzceļam jāmarķē, piestiprinot papīra, kartona vai auduma uzlīmi vai dēlīti (birku), kuras izmērs ir 80 x 150 mm un uz kuras nosūtīšanas valsts valodā ar tulkojumu krievu vai ķīniešu, vai vācu valodā skaidri norādītas šādas ziņas:

"Bagāža pieder (uzvārds, vārds) ………………………………………….

Nosūtīšanas stacija …………………………………………………….…

Galastacija ……………………………………………………………….

Pasažiera adrese …………………………………………………………".

Pārvadājumos, kuru galastacija atrodas Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Ķīnas Tautas Republikā, Mongolijā un Vjetnamas Sociālistiskajā Republikā vai pretējā virzienā augstāk minētās ziņas uzlīmē vai birkā jānorāda nosūtīšanas valsts valodā un krievu valodā.

Pasažierim no bagāžas vietām jānoņem vecās uzlīmes un jānosvītro visas vecās adreses un citi uzraksti.

Vēlams, lai lapiņu ar savas dzīvesvietas adresi pasažieris ievietotu katrā nosūtāmās bagāžas vietā.

18.pants

Bagāžas vērtības pieteikšana

1.§. Nododot bagāžu pārvadāšanai, pasažieris var pieteikt tās vērtību.

Ja pasažieris nevēlas pieteikt bagāžas vērtību, bagāžas kvītī ailē "Pieteiktā vērtība" tiek izdarīta atzīme "No vērtības pieteikšanas atsakos", kuru paraksta pasažieris.

2.§. Ja pārvadāšanai tiek nodotas vairākas bagāžas vietas, pasažieris var pieteikt katras bagāžas vietas vērtību atsevišķi vai šo vietu kopējo vērtību. Pieteiktās vērtības lielumu pasažieris nosauc mutiski.

3.§. Pieteiktās vērtības summu pasažieris nosauc nosūtīšanas valsts valūtā, un tā jānosaka, pamatojoties uz bagāžā atrodošos priekšmetu valsts cenām.

Bagāžas pieteiktās vērtības summa tiek norādīta bagāžas kvītī.

4.§. Pieņemot bagāžu, dzelzceļam ir tiesības pārbaudīt, vai pieteiktās vērtības lielums atbilst bagāžas vērtībai. Ja starp dzelzceļu un pasažieri rodas strīds attiecībā uz pieteiktās vērtības lielumu, šo strīdu izšķir nosūtīšanas stacijas priekšnieks vai viņa pilnvarots stacijas darbinieks. Ja pasažieris nepiekrīt stacijas priekšnieka lēmumam, bagāža var tikt pieņemta tikai bez vērtības pieteikšanas.

5.§. Par vērtības pieteikšanu tiek iekasēta piemērojamos tarifos norādītā papildus maksa.

19.pants

Pasažiera atbildība par bagāžas pārvadāšanas noteikumu

neievērošanas sekām

1.§. Pasažieris, kurš ir nodevis bagāžu pārvadāšanai, ir atbildīgs par 15.panta noteikumu ievērošanu un par šo noteikumu neievērošanas sekām.

2.§. Ja dzelzceļam ir pamats pieņemt, ka nav ievēroti 15.panta noteikumi, tam ir tiesības pārbaudīt bagāžas saturu. Bagāžas pārbaude jāveic pasažiera klātbūtnē.

Ja pasažieris neierodas uz bagāžas pārbaudi, to veic bez viņa klātbūtnes, bet obligāti stacijas priekšnieka vai viņa vietnieka klātbūtnē.

3.§. Ja ir pārkāpti 15.panta 3.paragrāfa noteikumi, pasažierim jāsedz ar bagāžas pārbaudi saistītie izdevumi, zaudējumi, ja tādi bijuši, un jāmaksā soda nauda pieckārtīgā bagāžas pārvadāšanas maksas apmērā par visu tā dzelzceļa ceļos veikto attālumu, kas atklāja šo noteikumu pārkāpumu.

Ar bagāžu šajā gadījumā rīkojas saskaņā ar tās valsts iekšējiem likumiem un noteikumiem, kuras dzelzceļi atklāja 15.panta noteikumu pārkāpumu.

20.pants

Bagāžas piegādes termiņš

1.§. Bagāžas piegādes termiņu nosaka visam braukšanas ceļam atbilstoši vilcienu kustības sarakstam un ievērojot bagāžas izsniegšanas noformēšanai nepieciešamo laiku saskaņā ar 21.panta 1.paragrāfu.

2.§. Bagāžas piegādes termiņš tiek pagarināts:

1) par vienu diennakti katrai bagāžas pārkraušanai braukšanas ceļā, kā arī, ja tiek izmantots prāmju pārvadājums;

2) par laiku, kas patērēts neparedzētiem kavējumiem muitas un citu procedūru izpildei;

3) par laiku, kad pārtraukta satiksme ir kavējusi dzelzceļa pārvadājuma uzsākšanu vai turpināšanu, ja šāds pārtraukums nav noticis dzelzceļa vainas dēļ;

4) par laiku, kas patērēts bagāžas pārbaudei, ja šādas pārbaudes rezultātā konstatēti 15.panta 3.paragrāfa noteikumu pārkāpumi;

5) par laiku, kas nepieciešams bagāžas pārsūtīšanai 21.panta 5.paragrāfa 1., 2. un 3.punktā paredzētajos gadījumos. Šo laiku sāk skaitīt no dienas, kas seko pieteikuma par pārsūtīšanu iesniegšanas dienai.

Pārvadājuma aizkavēšanas ilgums un cēloņi, kas noveduši pie piegādes termiņa pagarinājuma, jānorāda bagāžas ceļazīmes otrajā pusē ailē "Citas atzīmes".

3.§. Piegādes termiņš ir ievērots, ja līdz tā beigām bagāža ir pienākusi galastacijā un uzrādīta izsniegšanai. Šis noteikums attiecīgi ir spēkā, izsniedzot bagāžu saskaņā ar 21.panta 1.paragrāfa 2.rindkopu.

21.pants

Bagāžas izsniegšana

1.§. Bagāžu parasti izsniedz bagāžas kvītī norādītajā galastacijā. Izsniegšana notiek pēc vilciena, ar kuru tika pārvadāta bagāža, pienākšanas un pēc laika, kas nepieciešams tās izkraušanai un muitas un citu noteikumu izpildes.

Tomēr bagāžas kvīts uzrādītājam ir tiesības pieprasīt bagāžas izsniegšanu nosūtīšanas stacijā vai kādā no braukšanas ceļā esošām starpstacijām. Dzelzceļam ir jāpilda šī prasība, ja izsniegšanas lūgums ir iesniegts savlaicīgi un tam par šķērsli nav vilciena stāvēšanas laiks, bagāžas izvietojums vagonā, kā arī muitas un citi noteikumi.

2.§. Bagāžu izsniedz bagāžas kvīts uzrādītājam. Bagāžas kvīts pēc bagāžas izsniegšanas paliek dzelzceļa rīcībā. Dzelzceļa pienākumos neietilpst pārbaudīt, vai bagāžas kvīts uzrādītājam ir tiesības saņemt bagāžu.

3.§. Ja bagāžas kvīts nav, dzelzceļam bagāža ir jāizsniedz tikai gadījumā, ja persona, kas pieprasa bagāžu, var pierādīt savas tiesības uz to.

Bagāžas kvīts uzrādītājam, kuram netika izsniegta bagāža, ir tiesības pieprasīt atzīmi uz bagāžas kvīts par datumu, kurā kvīts tika uzrādīta bagāžas saņemšanai.

4.§. Izsniedzot bagāžu, stacijai jāiekasē no bagāžas kvīts uzrādītāja visas maksas, kas radušās braukšanas ceļā un šajā stacijā, kā arī 19.panta 3.paragrāfā paredzētā soda nauda, ja ir noticis 15.panta 3.paragrāfa noteikumu pārkāpums. Šo summu papildus ieturēšanu noformē ar atsevišķu kvīti.

5.§. Ja noteiktajā piegādes termiņā bagāža dzelzceļa vainas dēļ nav pienākusi galastacijā, bet pasažieris nevar gaidīt bagāžas pienākšanu, viņš var iesniegt paziņojumu par:

1) bagāžas bezmaksas nosūtīšanu atpakaļ uz nosūtīšanas staciju;

2) bagāžas pārsūtīšanu uz citu galastaciju saskaņā ar spēkā esošajiem galapunkta dzelzceļa iekšējiem noteikumiem;

3) bagāžas pārsūtīšanu uz jaunu, piemērojamos tarifos minētu citas valsts staciju.

Stacijai šāda paziņojuma saturs jāieraksta bagāžas kvītī.

Ja 10 diennakšu laikā, skaitot no tā vilciena pienākšanas dienas, ar kuru bagāžai bija jāpienāk galastacijā, bagāža dzelzceļa vainas dēļ nav izsniegta pasažierim, un aizkavēšanās nav notikusi sakarā ar muitas un citu noteikumu izpildi, bagāža tiek uzskatīta par zudušu.

Pasažierim ir tiesības saņemt kompensāciju par pazaudēto bagāžu saskaņā ar 33. un 38.panta noteikumiem.

6.§. Ja bagāža, kas atzīta par zudušu, gada laikā no dienas, kad tai bija jāpienāk galastacijā, tiek atrasta, dzelzceļam jāpaziņo par to pasažierim, ja viņa dzīvesvieta ir zināma vai var tikt noskaidrota.

7.§. 30 dienu laikā pēc 6.paragrāfā minētā paziņojuma nosūtīšanas pasažieris var pieprasīt, lai bagāža tiktu viņam bez maksas piegādāta uz vienu no bagāžas kvītī norādītajām braukšanas ceļa stacijām, un viņam jāatdod atpakaļ saņemtā kompensācijas summa.

Ja pasažieris vēlas, lai bagāža tiktu nosūtīta uz staciju, kas neatrodas braukšanas ceļā, viņam jāapmaksā braukšanas maksas pēc atbilstošā tarifa.

8.§. Ja atrastā bagāža šī panta 7.paragrāfā minēto 30 dienu laikā netiek pieprasīta vai arī ja nozaudētā bagāža tiek atrasta vēlāk kā pēc gada no dienas, kad tai bija jāpienāk galastacijā, dzelzceļam ir tiesības rīkoties ar to saskaņā ar valsts likumiem un noteikumiem.

9.§. Ja bagāžas pārvadāšanas vai izsniegšanas laikā dzelzceļš vai pasažieris konstatē bagāžas bojājumu vai daļēja zuduma pazīmes, dzelzceļam jāveic bagāžas satura pārbaude un par tās rezultātiem jāsastāda komercakts. Komercaktu paraksta dzelzceļa aģents un pasažieris, ja viņš piedalās komercakta sastādīšanā. Viens komercakta eksemplārs tūlīt pēc parakstīšanas tiek izsniegts pasažierim.

Ja pasažieris neatzīst komercaktā norādītos faktus, viņam ir tiesības pieprasīt, lai bagāžas stāvoklis, kā arī kaitējuma iemesli un apjoms tiktu noteikti ekspertīzes ceļā saskaņā ar tās valsts likumiem un noteikumiem, kurā notikusi faktu konstatācija.

Ja pasažieris nepiedalās komercakta parakstīšanā, dzelzceļš var pieaicināt lieciniekus, ja to paredz spēkā esošie tā dzelzceļa iekšējie noteikumi, kas sastāda komercaktu. Šajā gadījumā komercaktu paraksta liecinieki, un, izsniedzot bagāžu, viens tā eksemplārs tiek izsniegts pasažierim.

10.§. Nepieciešamības gadījumā pasažierim ir tiesības pieprasīt dzelzceļam rakstisku izziņu par veiktajiem maksājumiem, kas saistīti ar bagāžas pārvadāšanu, kā arī par tās nosūtīšanas un izsniegšanas dienu. Minētās izziņas formu nosaka iekšējie noteikumi.

11.§. Ja 3 mēnešu laikā pēc bagāžas pienākšanas galastacijā vai pēc paziņojuma par tās aizturēšanu starpstacijā saskaņā ar muitas iestāžu rīkojumu bagāža nav pieprasīta, dzelzceļš var to pārdot. Dzelzceļam ir tiesības to izdarīt agrāk, ja ilgstošas uzglabāšanas rezultātā bagāžas vērtība krītas vai ja uzglabāšanas izdevumi pārsniedz pašas bagāžas vērtību. Ja ir izdevies noskaidrot pasažiera uzturēšanās vietu, dzelzceļam jābrīdina viņš par paredzamo bagāžas pārdošanu. Dzelzceļam ir jāatdod atpakaļ pasažierim naudas summa, kas iegūta, pārdodot viņam piederošo bagāžu, no šīs summas atskaitot neapmaksātos ar uzglabāšanu saistītos un citus izdevumus.

12.§. Pasažiera lūgums par bagāžas pārsūtīšanu uz vienu no piemērojamos tarifos minētajām stacijām tiek apmierināts, ja to neaizliedz muitas vai citi noteikumi. Paziņojumu par bagāžas pārsūtīšanu iesniedz stacijā, kurā bagāža tika uzglabāta; paziņojumu pievieno sākotnējai bagāžas kvītij. Pasažiera lūgumu par bagāžas pārsūtīšanu, ja viņš nav uzrādījis bagāžas kvīti, apmierina tikai tad, ja nav nekādu šaubu par bagāžas piederību tieši šim pasažierim. Ja pasažierim ir biļete līdz galastacijai, mantas tiek nosūtītas kā bagāža. Ja pasažierim nav bagāžas pārvadāšanai jaunajā maršrutā derīgas biļetes, braukšanas maksa tiek iekasēta kā par preču bagāžu. Bagāžas pārsūtīšanas maksu, kā arī citus ar bagāžas pārvadāšanu saistītos izdevumus apmaksā galastacijā.

13.§. Pasažieris var pieprasīt, lai viņa nodotā bagāža tiktu no galastacijas vai starpstacijas nosūtīta atpakaļ uz sākotnējo nosūtīšanas staciju. Šo prasību izpilda tikai tad, ja to neaizliedz muitas vai citi noteikumi.

Paziņojums par to jāsniedz nosūtīšanas stacijā vai galastacijā, pievienojot bagāžas kvīti. Pārvadājums atpakaļ tiek noformēts ar bagāžas kvīti.

Braukšanas maksas, ko nosaka pēc piemērojamiem tarifiem, un citas maksas, kas saistītas ar bagāžas nosūtīšanu atpakaļ, iekasē no bagāžas saņēmēja.

 

IV nodaļa

PREČU BAGĀŽAS PĀRVADĀJUMI

22.pants

Priekšmeti, kuru pārvadāšana preču bagāžā ir atļauta,

un priekšmeti, kuru pārvadāšana preču bagāžā ir aizliegta

1.§. Ja bagāžas vagonā ir brīvas vietas, un ar nosacījumu, ka, pārvadājot bagāžu un preču bagāžu, netiek nodarīts kaitējums, pārvadāšanai preču bagāžā tiek pieņemtas šādas viegli un ātri iekraujamas un bagāžas vagonā izvietojamas kravas:

1) 15.panta 1. un 2.paragrāfā minētie priekšmeti, ievērojot šajos paragrāfos minētos nosacījumus;

2) ledusskapji, mazgājamās mašīnas, šujmašīnas, nelieli sadzīves aparāti;

pasažierim piederošas mēbeles;

3) mākslas priekšmeti (gleznas, skulptūras u.c.). Dzelzceļš var pieprasīt nosūtītājam norīkot minētajiem sūtījumiem pavadoni. Pavadonis tiek noformēts kā pasažieris ar parastajiem braukšanas dokumentiem. Braukšanas ceļā pavadonis atrodas pasažieru vagonā;

4) radioaktīvas vielas (saskaņā ar to pārvadāšanas noteikumiem);

5) citas sīkas kravas;

6) pēc saskaņošanas starp atsevišķiem dzelzceļiem pārvadāšanai preču bagāžā tiek pieņemti pārtikas produkti, kam nav nepieciešama atdzesēšana, ventilācija, apsildīšana vai apkope. Tomēr par šādu kravu sabojāšanos pārvadājumā iesaistītie dzelzceļi nav atbildīgi.

2.§. 15.panta 3.paragrāfā minētie priekšmeti pārvadāšanai preču bagāžā netiek pieņemti (izņemot šī panta 1.paragrāfā minētos).

23.pants

Preču bagāžas pieņemšana pārvadāšanai

1.§. Preču bagāža tiek pieņemta pārvadāšanai no stacijas, kas minēta piemērojamā tarifā, un līdz šajā tarifā minētai stacijai, ja šīs stacijas atrodas dažādās valstīs, bez biļetes uzrādīšanas.

2.§. Ja ir vēlēšanās nodot nosūtīšanā preču bagāžā šādam pārvadājumam atļautus priekšmetus, to īpašniekam jāiesniedz stacijas priekšniekam rakstisks iesniegums (ja to pieprasa spēkā esošie nosūtīšanas dzelzceļa iekšējie noteikumi), kurā jānorāda:

1) nosūtīšanas stacijas un nosūtīšanas dzelzceļa, galastacijas un galapunkta dzelzceļa nosaukumi;

2) nosūtītāja un saņēmēja nosaukumi un to adreses;

3) pārvadājuma maršruts (kādās robežstacijās preču bagāža jāuzrāda);

4) kravas nosaukums, vietu skaits, atsevišķu kravvietu masa un iepakojums;

5) atļaujas par kravas izvešanu pāri robežai numurs un datums un norādījums, kad un kādai pierobežas muitai tā nosūtīta. Ja izvešanas atļauja ir pie nosūtītāja, tā jāpievieno iesniegumam. Ja preču bagāžā tiek pārvadātas mājlietas, izvešanas atļauja nav nepieciešama, ja vien tas nav pretrunā ar nosūtīšanas valsts likumiem un noteikumiem;

6) pieteiktās vērtības summa.

Stacijas priekšnieks izvērtē pārvadājuma iespēju un norāda uz iesnieguma preču bagāžas pieņemšanas laiku no nosūtītāja.

Atsevišķas preču bagāžas vietas masa nedrīkst būt mazāka par 5 kg un nedrīkst pārsniegt 165 kg.

3.§. Bez izvešanas atļaujas nosūtītāja iesniegumam jāpievieno (ja to pieprasa spēkā esošie nosūtīšanas dzelzceļa iekšējie noteikumi) un jānodod nosūtīšanas stacijai arī citi muitas un citu noteikumu izpildei nepieciešamie pavaddokumenti. Šie dokumenti var attiekties tikai uz to kravu, kuru nosūtītājs nodod sūtīšanai preču bagāžā saskaņā ar konkrēto kvīti.

Nosūtīšanas stacijai jāatsaka preču bagāžas pieņemšana pārvadāšanai, ja nosūtītājs nav nodevis preču bagāžas izvešanas atļauju vai nav norādījis muitu, kurai šāda atļauja nosūtīta.

Nosūtīšanas stacijai jāpieprasa, lai nosūtītājs savā iesniegumā norādītu to pašu robežstaciju, kura norādīta izvešanas atļaujā.

4.§. Dzelzceļa pienākumos neietilpst to pavaddokumentu pareizības un pietiekamības pārbaude, kurus nosūtītājs iesniedzis preču bagāžas nosūtīšanai.

5.§. Apstiprinot preču bagāžas pieņemšanu pārvadāšanai, nosūtītājam tiek izsniegta preču bagāžas kvīts. Preču bagāžas kvītī jānorāda šādas galvenās ziņas:

1) burti "MC";

2) nosūtīšanas stacijas un nosūtīšanas dzelzceļa nosaukumi;

3) vilciena numurs un atiešanas datums;

4) galastacijas un galapunkta nosaukumi;

5) braukšanas maršruts;

6) nosūtītāja un saņēmēja nosaukumi, kā arī viņu adreses;

7) pieteiktā vērtība;

8) sūtījuma vietu skaits, iepakojuma veids un masa;

9) braukšanas maksas.

Saņemot kvīti, nosūtītājam jāpārliecinās, ka kvītī norādītas viņa sniegtās ziņas.

Par dienu, kurā preču bagāža pieņemta pārvadāšanai, tiek uzskatīts datums, kurā nosūtīšanas stacija ar savu kalendāro zīmogu apzīmogojusi preču bagāžas kvīti. Preču bagāžas kvītī tiek norādīti pavaddokumenti.

6.§. Preču bagāžas kvīts veidlapas drukā nosūtīšanas valsts valodā, kā arī divās no šādām valodām - krievu, ķīniešu un vācu. Preču bagāžas kvīti aizpilda nosūtīšanas valsts valodā.

24.pants

Preču bagāžas iepakošana un marķēšana

Preču bagāžas iepakojumam jāatbilst 17.panta 1. un 2.punktā minētajām prasībām un tam jāpasargā ritošais sastāvs un citu pasažieru bagāža vai preču bagāža no bojājumiem, kā arī jānodrošina apkalpojošā personāla darba drošība.

Katra pārvadāšanai nododamā preču bagāžas vieta nosūtītājam jāmarķē, izvietojot uz taras vai etiķetes (birkas) nosūtīšanas valsts valodā ar tulkojumu krievu vai ķīniešu, vai vācu valodā skaidri norādītas šādas ziņas:

1) nosūtītājs un viņa adrese;

2) saņēmējs un viņa adrese;

3) nosūtīšanas stacija un nosūtīšanas dzelzceļš;

4) galastacija un galapunkta dzelzceļš.

Pārvadājumos, kuru galastacija atrodas Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Ķīnas Tautas Republikā, Mongolijā un Vjetnamas Sociālistiskajā Republikā vai pretējā virzienā augstāk minētās ziņas uz taras vai birkā jānorāda nosūtīšanas valsts valodā un krievu valodā.

Nosūtītājam no preču bagāžas vietām jānoņem visas vecās uzlīmes, vecās adreses un citi uzraksti.

25.pants

Preču bagāžas vērtības pieteikšana

1.§. Nododot preču bagāžu, nosūtītājam jāpiesaka tās vērtība. Nosūtīšanas stacijai jāatsaka preču bagāžas pieņemšana, ja nosūtītājs nav pieteicis tās vērtību.

2.§. Preču bagāžas vērtības pieteikšanas kārtība noteikta 18.panta 2.-5.paragrāfā, izņemot šādus noteikumus:

1) nosūtītāja pieteiktās preču bagāžas vērtības lielums tiek norādīts viņa iesniegumā (ja iesniegums nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem);

2) domstarpību gadījumā starp nosūtītāju un stacijas priekšnieku attiecībā uz pieteiktās vērtības lielumu preču bagāža pārvadāšanai netiek pieņemta.

26.pants

Nosūtītāja un saņēmēja atbildība

par preču bagāžas pārvadāšanas noteikumu neievērošanu

1.§. Preču bagāžas nosūtītājs vai attiecīgajos gadījumos saņēmējs ir atbildīgi par 22.panta noteikumu neievērošanas sekām.

Nosūtītājs ir atbildīgs dzelzceļam par visiem zaudējumiem, kas var rasties pavaddokumentu neesības, nepietiekamības vai nepareizības rezultātā.

2.§. Ja nepieciešams, dzelzceļam ir tiesības pārbaudīt preču bagāžas saturu. Pārbaudei nosūtīšanas stacijā jānotiek nosūtītāja klātbūtnē, bet galastacijā - saņēmēja klātbūtnē. Braukšanas ceļā vai, ja nosūtītājs vai saņēmējs nav ieradušies, pārbaude notiek bez viņa klātbūtnes.

Ja pārbaude notiek bez preču bagāžas nosūtītāja vai saņēmēja klātbūtnes, pārbaudē noteikti jāpiedalās stacijas priekšniekam vai viņa vietniekam.

3.§. 19.panta 3.paragrāfa noteikumi tiek attiecināti arī uz preču bagāžas pārvadājumiem, ievērojot, ka, ja pārbaude veikta nosūtīšanas stacijā, tad izdevumi, soda nauda un zaudējumi tiek iekasēti no nosūtītāja, bet visos pārējos gadījumos - no preču bagāžas saņēmēja.

27.pants

Preču bagāžas piegādes termiņš

1.§. Preču bagāžas piegādes termiņu nosaka, vadoties no šādām normām:

1) nosūtīšanai - 1 diennakts;

2) pārvadājumam katriem uzsāktiem 300 tarifa kilometriem - 1 diennakts.

Piegādes termiņu sāk skaitīt no plkst. 0.00 dienā, kas seko dienai, kad preču bagāža pieņemta pārvadāšanai.

2.§. Preču bagāžas piegādes termiņš tiek attiecīgi pagarināts 20.panta 2.paragrāfā minētajos gadījumos, kā arī, ja aizkavēšanās notikusi nosūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ.

3.§. Piegādes termiņu nosaka pēc tarifa attāluma starp nosūtīšanas staciju un galastaciju. Preču bagāžas ceļazīmē vietā, kur tiek minētas "citas atzīmes", norāda aizkavēšanās iemeslus un ilgumu; vadoties no tiem, dzelzceļam ir tiesības pagarināt sūtījuma piegādes termiņu.

4.§. Tiek uzskatīts, ka piegādes termiņš ir ievērots, ja preču bagāža ir pienākusi galastacijā līdz termiņa beigām, saņēmējam par to ir paziņots, un preču bagāža var tikt nodota viņa rīcībā. Kārtību, kādā saņēmējam tiek nosūtīts paziņojums, nosaka spēkā esošie galapunkta dzelzceļa iekšējie noteikumi. Ja saskaņā ar iekšējiem noteikumiem sūtījums tiek piegādāts saņēmēja adresē, tiek uzskatīts, ka piegādes termiņš ir ievērots arī tajā gadījumā, ja sūtījums ir nodots saņēmējam līdz piegādes termiņa beigām.

28.pants

Šķēršļi preču bagāžas pārvadāšanai un izsniegšanai.

Preču bagāžas izsniegšana

1.§. Ja rodas šķēršļi preču bagāžas pārvadājumos, dzelzceļš lemj, vai ir nepieciešams pieprasīt nosūtītāja norādījumus, vai arī ir mērķtiecīgi pārvest preču bagāžu līdz galastacijai, mainot braukšanas maršrutu. Maršruta maiņas gadījumā dzelzceļam ir tiesības saņemt braukšanas maksu un rēķināties ar attiecīgām piegādes termiņa izmaiņām, izņemot gadījumus, kad vainīgs ir pats dzelzceļš. Dzelzceļa vainas pierādīšana ir preču bagāžas nosūtītāja pienākums.

2.§. Ja preču bagāžas pārvadāšanai nav iespējams izvēlēties citu maršrutu vai pārvadājuma turpināšana nav iespējama citu iemeslu dēļ, kā arī, ja rodas šķēršļi preču bagāžas izsniegšanai, stacija, kurā radies šķērslis, telegrāfiski ar nosūtīšanas stacijas starpniecību par šķērsli paziņo nosūtītājam un pieprasa viņa norādījumus. Nosūtīšanas stacija, pamatojoties uz saņemto telegrammu, paziņo nosūtītājam par šķērsli pārvadāšanā vai preču bagāžas izsniegšanā; paziņojuma formu nosaka Dienesta instrukcija.

Nosūtītājam ir tiesības lūgt nogādāt preču bagāžu atpakaļ nosūtīšanas stacijā vai dot rīkojumu izdot preču bagāžu citam saņēmējam, kas atrodas sākotnējā galastacijā. Nosūtītājs paziņojuma lapas otrajā pusē norāda, kā jārīkojas ar preču bagāžu, un nodod paziņojumu atpakaļ stacijai, uzrādot preču bagāžas kvīti, lai tajā tiktu atspoguļoti attiecīgie nosūtītāja norādījumi. Bez preču bagāžas kvīts uzrādīšanas nosūtītāja norādījumi nav spēkā. Ja saņēmējs atsakās saņemt preču bagāžu, nosūtītājs var dot rīkojumu bez preču bagāžas kvīts uzrādīšanas.

Nosūtīšanas stacija ar telegrammu paziņo stacijai, kurā radies šķērslis, par nosūtītāja norādījumiem, bet paziņojumu nosūta pa pastu. Nosūtītāja norādījumi tiek izpildīti atbilstoši nosūtīšanas stacijas telegrammai.

Preču bagāžas pārvadāšanas kavējumu iemesli un ilgums, kā arī braukšanas maršruta izmaiņas tiek norādītas preču bagāžas ceļazīmē.

3.§. Ja no nosūtītāja, kuram paziņots par preču bagāžas pārvadāšanas vai izsniegšanas šķēršļiem, desmit diennakšu laikā no paziņojuma nosūtīšanas brīža nav saņemti nekādi norādījumi vai saņemti neizpildāmi norādījumi, ar preču bagāžu rīkojas saskaņā ar spēkā esošiem tā dzelzceļa iekšējiem noteikumiem, kurā šķērslis radies.

Ja, pārvadājot pārtikas produktus, tiem draud sabojāšanās, dzelzceļam, kurā radies preču bagāžas pārvadāšanas vai izsniegšanas šķērslis, jārīkojas ar tiem atbilstoši spēkā esošajiem šī dzelzceļa iekšējiem noteikumiem, negaidot, kad beidzas desmit dienu termiņš.

Ja pārvadāšanas šķēršļi pārstāj eksistēt līdz nosūtītāja norādījumu saņemšanai, stacija, kurā radās šķēršļi, nosūta preču bagāžu uz galastaciju, negaidot norādījumus, un paziņo par to nosūtītājam.

4.§. Visi izdevumi un maksas, kas radušies sakarā ar šķēršļiem preču bagāžas pārvadāšanā vai izsniegšanā, kā arī nosūtītāja un muitas iestāžu norādījumu izpildi, tiek ierakstīti preču bagāžas ceļazīmē un tiek iekasēti no saņēmēja, izsniedzot tam preču bagāžu vai no nosūtītāja, ja preču bagāža tiek atvesta atpakaļ uz sākotnējo nosūtīšanas staciju.

5.§. Preču bagāža tiek izsniegta preču bagāžas kvītī norādītajā galastacijā. Galastacija pēc preču bagāžas pienākšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 16 stundu laikā paziņo par to saņēmējam; paziņošanas kārtību nosaka spēkā esošie galapunkta dzelzceļa iekšējie noteikumi.

Preču bagāža tiek izsniegta preču bagāžas ceļazīmē norādītajam saņēmējam bez preču bagāžas kvīts uzrādīšanas.

Preču bagāža var tikt izsniegta citai personai, ja tā uzrāda atbilstoši spēkā esošiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem apstiprinātu saņēmēja pilnvaru.

Abos gadījumos personai, kas saņem preču bagāžu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Preču bagāžas saņemšanu apliecina saņēmēja paraksts preču bagāžas ceļazīmes otrajā pusē.

Ja tas nepieciešams, saņēmējs var saņemt galastacijas apliecinātu preču bagāžas ceļazīmes izrakstu ar nepieciešamajām ziņām.

6.§. Ja saņēmējs, neraugoties uz paziņojumu par preču bagāžas pienākšanu, piecu diennakšu laikā neierodas to saņemt, preču bagāža tiek uzskatīta par nepieprasītu un tiek pārdota saskaņā ar spēkā esošajiem galapunkta dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Tomēr mājlietas, kas tiek pārvadātas preču bagāžā, gadījumos, kad saņēmēja nav vai tas neierodas uz preču bagāžas saņemšanu, tiek pārdotas pēc 30 dienām no to pienākšanas.

Nosūtītājam tiek paziņots par preču bagāžas pārdošanu.

7.§. 21.panta 4.paragrāfa, 5.paragrāfa priekšpēdējās un pēdējās rindkopas un 9.paragrāfa noteikumi attiecināmi arī preču bagāžas pārvadājumiem, ievērojot to, ka preču bagāža tiek uzskatīta par zaudētu, ja dzelzceļa vainas dēļ tā nav izsniegta 20 dienu laikā pēc tam, kad beidzies piegādes termiņš.

8.§. Ja preču bagāžas nosūtītājs vienlaicīgi ir arī tās saņēmējs, tam ir tiesības gadījumā, ja dzelzceļa vainas dēļ noteiktajā preču bagāžas piegādes termiņā tā nav pienākusi, lūgt galastacijai nosūtīt preču bagāžu atpakaļ uz nosūtīšanas staciju saskaņā ar preču bagāžas kvīti. Šī nosūtītāja paziņojuma saturu galastacija ieraksta preču bagāžas kvītī.

 

V nodaļa

BRAUKŠANAS MAKSAS

29.pants

Tarifs. Braukšanas maksu aprēķināšana un iekasēšana

1.§. Braukšanas maksas (biļetes, vietkartes vērtība, maksa par bagāžas un preču bagāžas pārvadāšanu, papildus maksas) par pasažieru, bagāžas un preču bagāžas pārvadāšanu starptautiskajā satiksmē aprēķina pēc likmēm, kas noteiktas piemērojamā tarifā.

Tarifam jāsatur visas pārvadāšanas maksu aprēķiniem nepieciešamās ziņas.

Visās piemērojamā tarifā minētajās stacijās un starptautiskās satiksmes biļešu pārdošanas punktos pasažierim jādod iespēja iepazīties ar tarifa saturu.

2.§. Piemērojamo tarifu publicēšanas kārtību nosaka iekšējie noteikumi.

Piemērojamo tarifu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā dienā, kas norādīta, tos publicējot.

3.§. Pārvadāšanas maksu aprēķinus veic pēc likmēm, kas ir spēkā braukšanas dokumentu iegādes dienā, bet bagāžai un preču bagāžai - dienā, kad tā tiek pieņemta pārvadāšanai.

4.§. Pārvadāšanas maksas iekasē, izsniedzot braukšanas dokumentu, bagāžas vai preču bagāžas kvīti, par visu braukšanas ceļu no nosūtīšanas stacijas līdz galastacijai nosūtīšanas valsts valūtā pēc kursa, kāds tas ir maksāšanas vietā un dienā.

5.§. Dzelzceļam jāpiemēro vienāds tarifs visiem klientiem.

Pieļaujamas atlaides, ko katrā konkrētajā gadījumā piemēro ar noteiktu mērķi pārvadājumam divos vai vairākos dzelzceļos un tikai tad, ja atlaidēm piekrīt tie dzelzceļi, kuros notiks šāds pārvadājums.

6.§. Ja tarifs piemērots nepareizi vai kļūdaini noteikta masa, vai konstatētas pārvadāšanas maksu noteikšanas kļūdas, pārmaksāto summu atdod atpakaļ tai personai, no kuras tā tika iekasēta, bet neiekasēto summu iekasē:

1) no pasažiera - tas dzelzceļš, kas pieļāva neiekasējumu, bez tiesībām pieprasīt citam dzelzceļam iekasēt neiekasēto summu;

2) no preču bagāžas nosūtītāja - nosūtīšanas dzelzceļš saskaņā ar nosūtītāja izdarītajiem maksājumiem;

3) no preču bagāžas saņēmēja - galapunkta dzelzceļš saskaņā ar maksājumiem, kas radušies braukšanas ceļā un galastacijā.

Pārmaksātās summas izmaksā tie paši dzelzceļi, kuri tās iekasējuši.

30.pants

Braukšanas maksu atdošana atpakaļ

1.§. Pasažieris var saņemt atpakaļ attiecīgās maksas, ko viņš samaksājis, ja:

1) braukšanas dokuments nav izmantots pilnībā;

2) braukšanas dokuments nav izmantots daļēji kādā braukšanas ceļa posmā;

3) dzelzceļa vainas dēļ brauciens noticis zemākas klases vai kategorijas vagonā, nekā tas norādīts braukšanas dokumentā;

4) ar grupas braucienam izsniegtu kuponu grāmatiņu braucis nepilns grupas dalībnieku skaits.

Pieprasījums atdot atpakaļ braukšanas maksas jāapstiprina ar attiecīgu dzelzceļa atzīmi. Šīs dzelzceļa atzīmes apliecina paraksts, norādot atzīmes izdarīšanas datumu un laiku, pārdošanas punkta nosaukumu. Bez šādas atzīmes pārvadāšanas maksas atpakaļ netiek atdotas.

2.§. Pasažierim jāuzrāda dzelzceļam savs braukšanas dokuments. Dzelzceļam jāizdara attiecīgas atzīmes gadījumos, ja:

1) braukšanas dokuments nav ticis izmantots pilnībā vai daļēji sakarā ar pasažiera slimību, nelaimes gadījumu, kurā viņš cietis, vai citu piespiedu apstākļu rezultātā, kas notikuši tieši pirms vilciena atiešanas vai braukšanas ceļā, un pasažieris iesniedz attiecīgu izziņu, kas apliecina minētos apstākļus;

2) pasažieris nevar uzsākt vai turpināt braucienu dzelzceļa vainas dēļ, un šajā gadījumā pasažieris atsakās no brauciena;

3) pasažieris sakarā ar to, ka vagonā nav viņa braukšanas dokumentam atbilstošas vietas, ir piekritis braukt zemākas klases vagonā. Atzīmi par to izdara vilciena priekšnieks (galvenais konduktors) vai vagona pavadonis, kuram dzelzceļš uzdevis atzīmju izdarīšanu;

4) ar grupas braucienam izsniegtu kuponu grāmatiņu braucis nepilns grupas dalībnieku skaits. Grupas vadītājam šajā gadījumā līdz vilciena atiešanai jāuzrāda kuponu grāmatiņa attiecīgas atzīmes izdarīšanai atiešanas stacijas priekšniekam vai vienam no viņa pilnvarotiem stacijas darbiniekiem.

Šādu atzīmi var izdarīt arī vilciena priekšnieks (galvenais konduktors) vai vagona pavadonis, kuram dzelzceļš uzdevis atzīmju izdarīšanu;

5) pasažieris atsakās uzsākt braucienu personisku iemeslu dēļ; šajā gadījumā:

a) ja uz biļetes nav kompostiera atzīmes vai zīmoga, pasažierim tā jāuzrāda dzelzceļam attiecīgas atzīmes izdarīšanai līdz biļetes derīguma termiņa beigām;

b) ja uz biļetes nav kompostiera atzīmes vai zīmoga, bet ir konkrētai dienai vai konkrētam vilcienam izsniegta vietkarte, pasažierim biļete jāuzrāda dzelzceļam attiecīgas atzīmes izdarīšanai ne vēlāk kā 6 stundas (grupas biļetēm - 5 diennaktis, LG un EVR - 1 diennakti) pirms vietkartē norādītā vilciena atiešanas;

c) ja uz biļetes ir kompostiera atzīme vai zīmogs, pasažierim tā jāuzrāda dzelzceļam attiecīgas atzīmes izdarīšanai ne vēlāk kā trīs stundas pēc tā vilciena atiešanas, kas minēts kompostiera atzīmē;

6) pasažieris personisku iemeslu dēļ atsakās turpināt braucienu kādā no maršruta stacijām un ne vēlāk kā 3 stundas pēc tā vilciena pienākšanas, ar kuru viņš braucis, uzrāda savu biļeti dzelzceļam attiecīgas atzīmes izdarīšanai.

3.§. Ja šī panta 2.paragrāfā minētajos gadījumos ir dzelzceļa atzīme par braukšanas dokumentu neizmantošanu, pasažierim tiek atdotas atpakaļ šādas pēc piemērojamā tarifa aprēķinātās summas:

1) biļetes un vietkartes vērtība par neveikto attālumu, ja:

a) pasažieris braukšanas dokumentus nav izmantojis pilnībā vai daļēji piespiedu iemeslu (slimība, nelaimes gadījums utt.) dēļ, kas notikuši tieši pirms vilciena atiešanas vai braukšanas ceļā;

b) grupas braucienā devies nepilns grupas dalībnieku skaits, un grupas braukšanas dokuments ir uzrādīts dzelzceļam atzīmes izdarīšanai ne vēlāk kā 5 diennaktis (LG un EVR gadījumā - 1 diennakti) līdz vilciena atiešanai, izņemot gadījumus, kad par grupas braucienu, īpašu vilcienu vai īpašu vagonu samaksāta tikai minimālā maksa vai ja, veicot kompensāciju, minimālā maksa netiek saglabāta;

c) pasažieris nav varējis uzsākt vai turpināt braucienu dzelzceļa vainas dēļ un sakarā ar to ir atteicies no brauciena;

d) pasažieris personisku iemeslu dēļ atteicies uzsākt braucienu un uzrādījis dzelzceļam attiecīgas atzīmes izdarīšanai nekompostrētu biļeti, bet ar konkrētai dienai un konkrētam vilcienam izsniegtu vietkarti, vai kompostrētu biļeti ne vēlāk kā 6 stundas (grupas biļetēm - 5 diennaktis, LG un EVR - 1 diennakti) pirms vietkartē vai kompostiera atzīmē norādītā vilciena atiešanai;

2) biļetes vērtību par neveikto attālumu, izņemot vietkartes vērtību, ja:

a) pasažieris atteicies uzsākt braucienu personisku iemeslu dēļ, bet ir uzrādījis dzelzceļam biļeti attiecīgas atzīmes izdarīšanai vēlāk kā 6 stundas, grupas biļetēm - 5 diennaktis, (LG un EVR - 1 diennakti) līdz vilciena atiešanai;

b) pasažieris personisku iemeslu dēļ atteicies turpināt braucienu kādā no maršruta stacijām un ne vēlāk kā 3 stundas pēc tā vilciena pienākšanas, ar kuru viņš braucis, uzrādījis savu biļeti dzelzceļam attiecīgas atzīmes izdarīšanai;

3) starpību starp pasažiera apmaksāto biļetes un vietkartes vērtību un to summu, kas no viņa bija jāiekasē atbilstoši faktiskajam attālumam un vagona klasei, ja sakarā ar to, ka viņa biļetē un vietkartē norādītajā vagonā nebija vietas, pasažieris brauca zemākas klases un kategorijas vagonā.

4.§. Komisijas maksas atpakaļ netiek atdotas.

5.§. Biļetes nozaudēšanas gadījumā apmaksātās summas atpakaļ netiek atdotas.

6.§. Ja grupas vai individuālā biļete, kas izsniegta ar atlaidi sakarā ar pasažiera braucienu "turp un atpakaļ", nav vienā virzienā izmantota bez attiecīgu dokumentu apstiprināta attaisnojoša iemesla, apmaksātās summas atpakaļ netiek atdotas.

Ja ir ar attiecīgiem dokumentiem apstiprināts attaisnojošs iemesls, apmaksātās summas tiek atdotas atpakaļ, ņemot vērā pārrēķinu līdz pilnai izmantotās biļetes vērtībai.

7.§. Ja ar grupas biļeti bez attaisnojoša iemesla faktiski braucis mazāks skaits pieaugušo pasažieru, nekā to pieprasa piemērojamā tarifa norma atlaides piemērošanai, apmaksātās summas atpakaļ netiek atdotas.

Ja attaisnojošs iemesls ir, apmaksāto summu atdošana atpakaļ notiek šī panta 6.paragrāfā minētajā kārtībā.

8.§. Ja nodotā bagāža vai preču bagāža ir paņemta atpakaļ līdz tās nosūtīšanai no nosūtīšanas stacijas, dzelzceļam saskaņā tā spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem jāatdod atpakaļ pasažierim vai preču bagāžas nosūtītājam summas, ko tie samaksājuši par bagāžas vai preču bagāžas pārvadājumu.

Ja nodotā bagāža ir paņemta atpakaļ kādā no maršruta starpstacijām, dzelzceļš izsniedz pasažierim attiecīgu apstiprinājumu. Bagāžas pārvadāšanas maksa tiek pasažierim daļēji atmaksāta tikai gadījumā, ja viņam daļēji tiek atmaksāta arī biļetes vērtība.

Ja nodoto bagāžu vai preču bagāžu ir starpstacijā aizturējušas muitas vai citas iestādes ne dzelzceļa vainas dēļ, bagāžas vai preču bagāžas pārvadāšanas maksas, pamatojoties uz SMPS 45.pantu atpakaļ netiek atdotas.

9.§. Atdodot pasažierim atpakaļ braukšanas maksu vai maksu par bagāžas vai preču bagāžas pārvadāšanu, pasažierim vai preču bagāžas nosūtītājam tiek ieturēti izdevumi, kas saistīti ar šo atpakaļ atdošanu, kā arī komisijas un citas maksas, kas noteiktas spēkā esošajos nosūtīšanas dzelzceļa iekšējos noteikumos. Šie izdevumi un maksas netiek ieturētas, ja atpakaļ atdošana notiek dzelzceļa vainas dēļ.

10.§. Pārvadāšanas maksu atpakaļ atdošana šī panta 3. un 6.paragrāfā minētajos gadījumos notiek pretenziju kārtībā pēc pasažiera rakstiska iesnieguma, kam pievienotas biļetes un vietkartes ar šī panta 2.paragrāfā noteiktajām atzīmēm, bet šī panta 2.paragrāfa 1) punktā minētajos gadījumos - arī attiecīgie dokumenti.

11.§. Ja pasažieris nodod savu braukšanas dokumentu tā izsniegšanas punktā līdz brauciena sākumam braukšanas dokumenta derīguma termiņā, summu, kas pienākas pasažierim, izsniegšanas punkts, kas šo summu iekasējis, atdod pasažierim atpakaļ nekavējoties saskaņā ar spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

VI nodaļa

DZELZCEĻU ATBILDĪBA

31.pants

Dzelzceļu solidārā atbildība par bagāžu vai preču bagāžu

1.§. Dzelzceļš, kas pieņēmis pārvadāšanai bagāžu vai preču bagāžu un izdevis bagāžas vai preču bagāžas kvīti, ir atbildīgs pasažierim vai preču bagāžas nosūtītājam par pārvadājuma izpildi visā ceļā līdz bagāžas vai preču bagāžas izsniegšanai.

2.§. Katrs nākamais dzelzceļš, pieņemot bagāžu vai preču bagāžu, līdz ar to iestājas pārvadājuma līgumā un uzņemas no tā izrietošās saistības.

32.pants

Atbildības robežas

1.§. Dzelzceļš šajā nodaļā noteikto nosacījumu robežās atbild par bagāžas vai preču bagāžas piegādes termiņu pārsniegšanu un par kaitējumu, kas nodarīts bagāžas vai preču bagāžas pilnīga vai daļēja zaudējuma vai bojājuma rezultātā laikā no tās pieņemšanas pārvadāšanai līdz izsniegšanai.

Dzelzceļš atbild par visiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar to pavaddokumentu nozaudēšanu vai nesavlaicīgu uzrādīšanu pēc piederības, kurus nosūtītājs pievienojis savam iesniegumam par preču bagāžas nosūtīšanu (ja šāds iesniegums nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem), un par kuru esamību izdarīta atzīme preču bagāžas kvītī.

Dzelzceļam nav jāatlīdzina zaudējumi par lielāku summu, kāda tā būtu bagāžas vai preču bagāžas pilnīga zuduma gadījumā.

2.§. Dzelzceļš tiek atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju bagāžas vai preču bagāžas nozaudēšanu vai bojājumu, ja tam par iemeslu bijis kāds no šādiem apstākļiem:

1) kurus dzelzceļš nevarēja novērst un kuru novēršana no tā nebija atkarīga;

2) bagāžas vai preču bagāžas īpašās dabīgās īpašības, kas izsauca tās salūšanu, sarūsēšanu, iekšējo sabojāšanos un tamlīdzīgas sekas;

3) pasažiera, preču bagāžas nosūtītāja vai saņēmēja, kā arī pavadoņa (saskaņā ar 22.panta 1.paragrāfa 3.punktu) vaina;

4) tādi taras vai iepakojuma trūkumi, ko, pieņemot bagāžu vai preču bagāžu pārvadāšanai, nebija iespējams konstatēt ārējās apskates ceļā;

5) pasažieris vai preču bagāžas nosūtītājs nodevis pārvadāšanai aizliegtus priekšmetus ar nepareiziem, neprecīziem vai nepilnīgiem nosaukumiem;

6) bagāža vai preču bagāža, kuru pārvadāšana pieļaujama, ievērojot īpašus nosacījumus, tika nodota nosūtīšanai ar nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu nosaukumu vai, neievērojot šī Nolīguma noteikumus.

3.§. Dzelzceļa pienākums ir pierādīt, ka bagāžas vai preču bagāžas zaudējums, bojājums vai sabojāšanās notikusi šī panta 2.paragrāfa 1., 2. un 3.punktā minēto iemeslu dēļ.

4.§. Ja saskaņā ar lietas apstākļiem izrādās, ka bagāžas vai preču bagāžas zaudējums vai bojājums varēja notikt šī panta 2.paragrāfa 4., 5. un 6.punktā minēto iemeslu dēļ, tiek uzskatīts, ka kaitējums noticis šo iemeslu dēļ, kamēr attiecīgi pasažieris, preču bagāžas nosūtītājs vai saņēmējs nepierāda pretējo.

5.§. Attiecībā uz preču bagāžu, kura pēc savām dabīgajām īpašībām pārvadāšanas laikā pakļauta masas zudumam, dzelzceļš neatkarīgi no preču bagāžas veiktā attāluma ir atbildīgs tikai par to masas zuduma daļu, kas pārsniedz šādas normas:

1) divi masas procenti - preču bagāžai, kas nodota pārvadāšanai šķidrā, jēlā vai mitrā stāvoklī;

2) viens masas procents - citai sausai preču bagāžai, kas pārvadāšanas laikā pakļauta masas zudumam.

Tomēr šis atbildības ierobežojums nav spēkā, ja nosūtītājs vai saņēmējs pierāda, ka masas zudums nav preču bagāžas dabīgo īpašību sekas.

Ja vairākas preču bagāžas vietas tiek pārvadātas ar vienu kvīti, masas zuduma pieļaujamā norma tiek aprēķināta atsevišķi katrai vietai, ja, pieņemot preču bagāžu pārvadāšanai, katras vietas masa ir kvītī norādīta atsevišķi.

Ja preču bagāža zaudēta pilnībā vai pazaudētas atsevišķas vietas, aprēķinot kompensāciju, nekāda zaudēto vietu dabīgā masas zuduma atskaitīšana nenotiek.

6.§. Ja vietu skaits atbilst un tara nav bojāta, dzelzceļš tiek atbrīvots no atbildības par masas iztrūkumu.

7.§. Dzelzceļš tiek atbrīvots no atbildības par bagāžas vai preču bagāžas piegādes termiņa neievērošanu šādos gadījumos:

1) aizputinājumu, plūdu, nogruvumu un citu stihisku parādību gadījumā - uz laiku līdz 15 diennaktīm saskaņā ar attiecīgās valsts dzelzceļu centrālo institūciju rīkojumu;

2) citos apstākļos, kas izsauc satiksmes apturēšanu vai palēnināšanu - saskaņā ar attiecīgās valsts valdības rīkojumu.

33.pants

Kompensācijas apmērs bagāžas vai preču bagāžas

pilnīga vai daļēja zaudējuma gadījumā

1.§. Bagāžas, kas nodota pārvadāšanai bez vērtības pieteikšanas, pilnīga vai daļēja zaudējuma gadījumā dzelzceļš izmaksā pasažierim zaudētās bagāžas vai tās zaudētās daļas faktisko vērtību, kas tomēr nepārsniedz 2 Šveices frankus par katru neesošās bruto masas kilogramu.

2.§. Ja nozaudēta bagāža vai preču bagāža ar pieteiktu vērtību, dzelzceļš kompensācijas veidā izmaksā pieteiktās vērtības summu.

Bagāžas vai preču bagāžas daļēja zuduma gadījumā dzelzceļš izmaksā attiecīgo pieteiktās vērtības summu par katru neesošās masas kilogramu.

3.§. Papildus šī panta 1. un 2.paragrāfā noteiktajām maksām jākompensē arī apmaksātās pārvadāšanas maksas un citi ar zaudētās preču bagāžas vai tās zaudētās daļas pārvadāšanu saistītie izdevumi.

Tomēr izdevumi un zaudējumi, kas neizriet no pārvadājuma līguma, nav jākompensē.

34.pants

Kompensācijas apmērs

bagāžas vai preču bagāžas bojājuma gadījumā

1.§. Bagāžas bojājuma gadījumā dzelzceļš izmaksā tādu summu, par kādu pazeminājusies bagāžas vērtība; citi zaudējumi netiek kompensēti.

2.§. Ja bojāta bagāža vai preču bagāža ar pieteikto vērtību, dzelzceļš izmaksā kompensāciju, kuras summa ir tāda pieteiktās vērtības daļa, kas atbilst bagāžas vai preču bagāžas vērtības pazeminājuma procentam bojājuma rezultātā.

3.§. Šī panta 1. un 2.paragrāfā minētās kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt:

1) kompensācijas summu pilnīga zaudējuma gadījumā, ja bojājuma rezultātā visa bagāža vai preču bagāža kļuvusi bezvērtīga;

2) kompensācijas summu par bezvērtīgās daļas zaudējumu, ja bojājuma rezultātā tikai daļa bagāžas vai preču bagāžas kļuvusi bezvērtīga.

35.pants

Kompensācijas apmērs

bagāžas vai preču bagāžas piegādes termiņa nokavēšanas gadījumā

1.§. Par katru kavējuma diennakti virs piegādes termiņa, kas noteikts saskaņā ar 20. un 27.pantu, dzelzceļš, kas pieļāvis kavējumu, maksā soda naudu:

1) bagāžas pārvadājumos - 5% no pārvadāšanas maksas. Soda nauda nedrīkst pārsniegt 50% no pārvadāšanas maksas;

2) preču bagāžas pārvadājumos - 1,5% no pārvadāšanas maksas. Soda nauda nedrīkst pārsniegt 30% no pārvadāšanas maksas.

Soda nauda par piegādes termiņa nokavēšanu tiek maksāta tikai tad, ja nav ievērots kopējais piegādes termiņš.

2.§. Ja tiek kompensēts pilnīgs bagāžas vai preču bagāžas zaudējums, šī panta 1.paragrāfā minētā soda nauda nevar tikt pieprasīta.

Bagāžas vai preču bagāžas daļēja zaudējuma gadījumā soda nauda par piegādes termiņa kavējumu, ja tāds bijis, jāmaksā par nezaudēto bagāžas vai preču bagāžas daļu.

Bagāžas vai preču bagāžas bojājuma gadījumā soda nauda par piegādes termiņa kavējumu, ja tāds bijis, tiek pieskaitīta 34.pantā noteiktās kompensācijas summai.

3.§. Šī panta 1.paragrāfā noteiktā soda nauda kopā ar summām, kas noteiktas 33. un 34.pantā, nevar būt lielākas par kopējo kompensācijas summu, kāda būtu jāmaksā bagāžas vai preču bagāžas pilnīga zaudējuma gadījumā.

4.§. Preču bagāžas saņēmējs zaudē tiesības saņemt kompensāciju par piegādes termiņa kavējumu, ja preču bagāža, kas pienākusi ar kavējumu, nav izvesta no stacijas vienas diennakts laikā pēc tam, kad dzelzceļš ir paziņojis par tās pienākšanu.

Šis noteikums nav attiecināms uz mājlietu pārvadājumiem.

36.pants

Kompensāciju izmaksāšana. Neiekasēto summu ieturēšana.

Pārmaksāto summu izmaksāšana. Šo summu procenti

1.§. 33. un 34.pantā noteikto kompensāciju un 35.pantā noteikto soda naudu izmaksāšana notiek tās valsts valūtā, kuras dzelzceļš izmaksā šīs summas.

2.§. Ja summa norādīta vienas valsts valūtā, bet izmaksāšana notiek citā valstī, šī summa pēc izmaksas vietas un dienas kursa jāpārrēķina tās valsts valūtā, kuras dzelzceļš izmaksā minēto summu.

3.§. Ja atbilde uz pretenziju vai 33. un 34.pantā noteikto kompensācijas summu izmaksāšana notiek vēlāk kā 180 dienas pēc pretenzija pieteikšanas, izmaksājamai kompensācijas summai tiek aprēķināti un pievienoti procenti pēc likmes 4% gadā.

Procenti tiek aprēķināti uz kompensācijas summu pārskaitīšanas vai izmaksāšanas dienu, sākot ar šādiem termiņiem:

1) attiecībā uz pretenzijām par pārmaksātām braukšanas maksām - no pārmaksātās summas iekasēšanas dienas;

2) attiecībā uz visām citām pretenzijām - no dienas, kad saņemts pretenzijas pieteikums.

Ja attiecībā uz pretenziju par pārmaksātām summām šīs summas izmaksa notikusi laikā, procentus aprēķina, sākot ar pretenzijas pieteikšanas dienu.

4.§. Procentus kompensācijas summām, kas izriet no dzelzceļa prasībām pret pasažieriem, preču bagāžas nosūtītājiem un saņēmējiem par pasažieru, bagāžas un preču bagāžas pārvadājumiem, pasažieri, preču bagāžas nosūtītāji un saņēmēji izmaksā tādā pašā apmērā un tādos pašos termiņos, kādi norādīti šī panta 3.paragrāfā.

37.pants

Dzelzceļu atbildība par savu aģentu darbību

Savu saistību ietvaros attiecībā uz pārvadājumiem dzelzceļš atbild par savu aģentu dienesta darbībām neatkarīgi no tā, vai šīs darbības tiek veiktas savā vai citos dzelzceļos.

VII nodaļa

PRETENZIJAS, PRASĪBAS, PIEKRITĪBA,

PRASĪBU NOILGUMS

38.pants

Pretenzijas

1.§. Tiesības iesniegt uz pārvadājuma līgumu balstītas pretenzijas ir pasažierim, preču bagāžas nosūtītājam un saņēmējam.

Pretenzijas par summu, kas atbilst mazāk kā 1,5 Šveices frankiem uz vienu pārvadāšanas dokumentu vai uz vienu bagāžas vai preču bagāžas sūtījumu, netiek iesniegtas.

2.§. Pretenzijas attiecībā uz bagāžas vai preču bagāžas pārvadāšanu pasažierim vai preču bagāžas nosūtītājam vai saņēmējam rakstveidā jāiesniedz nosūtīšanas dzelzceļam vai galapunkta dzelzceļam.

Pasažieru pretenzijas, kas balstītas uz kuponu grāmatiņām vai kartona biļetēm, jāpiesaka to iegādes vietā.

3.§. Pretenzijas par summu atdošanu, kas samaksātas saskaņā ar pārvadājuma līgumu, var iesniegt tikai tā persona, kas veikusi šo maksājumu.

4.§. Tiesības noteiktā kārtībā iesniegt pretenziju pasažiera vai preču bagāžas nosūtītāja, vai saņēmēja vārdā apliecina šo personu pilnvarojums.

Pilnvarai jāatbilst tās valsts likumiem un noteikumiem, kuras dzelzceļiem vai pārdošanas punktiem tiek iesniegta pretenzija. Šī pilnvara paliek dzelzceļa vai pārdošanas punkta rīcībā.

5.§. Pretenzijas tiek adresētas un tās izskata organizācijas, kas minētas 2.pielikumā.

6.§. Pretenzijas iesniedz:

1) ja prasība ir par braukšanas maksas vai vietkartes vērtības kompensēšanu - pasažieris, pievienojot kartona biļeti vai kuponu grāmatiņu ar kupona biļeti vai ar vietkarti, bet, ja nepieciešams - arī citus pierādījumus;

2) ja prasība ir par bagāžas pārvadāšanas maksas kompensēšanu - pasažieris, pievienojot pierādījumus, kas apstiprina tiesības iesniegt pretenziju;

3) ja prasība ir par preču bagāžas pārvadāšanas maksas kompensēšanu - preču bagāžas nosūtītājs vai saņēmējs, pievienojot preču bagāžas kvīti vai pierādījumus, kas apstiprina tiesības iesniegt pretenziju;

4) par pilnīgi zaudētu bagāžu - pasažieris, pievienojot bagāžas kvīti;

5) par pilnīgi zaudētu preču bagāžu - nosūtītājs vai saņēmējs, pievienojot preču bagāžas kvīti;

6) par bagāžas daļēju zaudējumu vai bojājumu - pasažieris, pievienojot dzelzceļa izsniegto komercaktu par zaudējumu vai bojājumu;

7) par preču bagāžas daļēju zaudējumu vai bojājumu - saņēmējs, pievienojot dzelzceļa izsniegto komercaktu par zaudējumu vai bojājumu;

8) par bagāžas piegādes termiņa kavējumu - pasažieris, pievienojot pierādījumus, kas apstiprina tiesības iesniegt pretenziju;

9) par preču bagāžas piegādes termiņa kavējumu - saņēmējs, pievienojot pierādījumus, kas apstiprina tiesības iesniegt pretenziju.

Jautājumu par to, vai pierādījumi, kas iesniegti saskaņā ar šī paragrāfa augstāk minētajiem punktiem, ir pietiekami, izlemj dzelzceļš.

7.§. Pretenzijas iesniedzējam jāiesniedz dzelzceļu izsniegto braukšanas, pārvadāšanas dokumentu un komercakta oriģināli.

8.§. Dzelzceļam vai pārdošanas punktam 180 dienu laikā no pretenzijas pieteikšanas dienas, ko apstiprina pasta zīmogs vai paraksts par pretenzijas saņemšanu, jāizskata šī pretenzija, jāatbild pretenzijas iesniedzējam un tās pilnīgas vai daļējas atzīšanas gadījumā jāizmaksā summa, kas pienākas pretenzijas iesniedzējam.

9.§. Dzelzceļam vai pārdošanas punktam, paziņojot pretenzijas iesniedzējam par viņa pretenzijas daļēju vai pilnīgu noraidījumu, jānorāda pretenzijas noraidījuma pamatojums un vienlaicīgi jāatdod atpakaļ pretenzijas iesniegumam pievienotie dokumenti.

10.§. Ja dzelzceļš vai pārdošanas punkts atzīst pretenziju, kas apmierināma pilnā apjomā, ar pretenzijas iesniegumam pievienotajiem dokumentiem dzelzceļš vai pārdošanas punkts rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem dzelzceļa iekšējiem dokumentiem.

39.pants

Prasības, piekritība

1.§. Tiesības iesniegt uz pārvadājuma līgumu balstītu prasību ir tai personai, kurai ir tiesības iesniegt dzelzceļam vai pārdošanas punktam pretenziju.

Prasība var tikt iesniegta tikai pēc pretenzijas pieteikšanas saskaņā ar 38.pantu.

2.§. Persona, kam uz to ir tiesības, var iesniegt prasību tikai pret to dzelzceļu vai pārdošanas punktu, kuram bija iesniegta pretenzija atbilstoši 38.panta 5.paragrāfam, un tikai tajā gadījumā, ja tas nav ievērojis 38.panta 8.paragrāfā noteikto pretenzijas izskatīšanas termiņu vai arī šajā pašā termiņā dzelzceļš vai pārdošanas punkts ir paziņojis iesniedzējam par pretenzijas noraidīšanu pilnībā vai daļēji.

3.§. Prasību var iesniegt tikai tās valsts tiesā, kuras dzelzceļam vai pārdošanas punktam bija iesniegta pretenzija.

40.pants

Pretenziju un prasību attiecībā

uz pārvadājuma līgumu noilgums

1.§. Pretenzijas un prasības pret dzelzceļiem, kā arī dzelzceļu pieprasījumi un prasības pret pasažieriem un preču bagāžas nosūtītājiem vai saņēmējiem var tikt pieteiktas:

1) pret pasažieriem un preču bagāžas nosūtītājiem vai saņēmējiem - par soda naudām vai kaitējuma atlīdzināšanu;

2) pret pasažieriem un preču bagāžas nosūtītājiem vai saņēmējiem - par maksājumiem, kas no tiem tika iekasēti.

Minētās pretenzijas, prasības un pieprasījumus var pieteikt deviņu mēnešu laikā, izņemot pretenzijas par bagāžas vai preču bagāžas piegādes kavējumu, kurām noteikts 30 dienu noilgums.

2.§. Šī panta 1.paragrāfā noteiktie termiņi tiek skaitīti:

1) pretenzijām attiecībā uz kompensāciju par bagāžas vai preču bagāžas bojājumu vai daļēju zaudējumu, kā arī piegādes kavējumu - no bagāžas vai preču bagāžas izsniegšanas dienas;

2) pretenzijām attiecībā uz kompensāciju par bagāžas pilnīgu zaudējumu - pēc 10 dienām, bet pretenzijām attiecībā uz preču bagāžas pilnīgu zaudējumu - pēc 20 dienām, kad beidzas saskaņā ar 20. un 27.pantu noteiktais piegādes termiņš;

3) pretenzijām attiecībā uz pārvadāšanas maksu, soda naudu atpakaļ atdošanu, pieprasījumiem, kas saistīti ar kļūdu izlabošanu, ko izsaukusi tarifu nepareiza piemērošana, kā arī maksājumu aprēķinu kļūdu izlabošanu - no to apmaksas dienas, bet, ja bagāžas vai preču bagāžas pārvadājums nav ticis apmaksāts - no izsniegšanas dienas;

4) pretenzijām attiecībā uz summu izmaksāšanu, kas atlikušas pēc bagāžas vai preču bagāžas pārdošanas - no pārdošanas dienas;

5) visos pārējos gadījumos - no dienas, kas konstatēti apstākļi, kas bija par pamatu pretenzijas iesniegšanai.

Noilguma sākuma datums termiņā nekad netiek iekļauts.

3.§. Pasažiera, preču bagāžas nosūtītāja vai saņēmēja rakstiskas pretenzijas iesniegšana dzelzceļam vai pārdošanas punktam saskaņā ar 38.pantu, kā arī dzelzceļa rakstisku pieprasījumu iesniegšana pasažieriem, preču bagāžas nosūtītājiem vai saņēmējiem aptur noilguma termiņu.

Noilguma termiņš turpinās no dienas, kad pretenzija tiek noraidīta pilnībā vai daļēji vai atstāta bez atbildes, beidzoties 38.panta 8.paragrāfā noteiktajam termiņam.

Pienākums iesniegt pierādījumus par pretenzijas iesniegšanu vai par atbildes sniegšanu uz to un dokumentu atdošanu atpakaļ ir tai pusei, kura uz šiem faktiem atsaucas.

Atkārtotas pretenzijas, kas satur agrāk izvirzītās prasības, neaptur noilguma termiņu.

4.§. Pretenzijas un pieprasījumi, kuriem iestājies noilgums, nevar tikt iesniegti arī prasību veidā.

VIII nodaļa

DZELZCEĻU SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI

41.pants

Dzelzceļu savstarpējie norēķini

1.§. Nosūtīšanas dzelzceļam vai galapunkta dzelzceļam jāapmaksā citiem ieinteresētajiem dzelzceļiem tiem pienākošās maksas daļa par pasažieru braucieniem, bagāžas vai preču bagāžas pārvadāšanu, kuru tas ir iekasējis vai kas tam bija jāiekasē.

2.§. Dzelzceļu savstarpējie norēķini, kas izriet no šī Nolīguma piemērošanas, tiek veikti, pamatojoties uz Noteikumiem par norēķiniem starptautiskajā pasažieru un dzelzceļa kravu satiksmē.

42.pants

Dzelzceļu savstarpējie pieprasījumi

par izmaksātās kompensācijas atdošanu atpakaļ

1.§. Dzelzceļam, kas saskaņā ar šo Nolīgumu ir izmaksājis kompensāciju par bagāžas vai preču bagāžas pilnīgu vai daļēju zaudējumu vai bojājumu, kā arī par piegādes kavējumu, ir tiesības pieprasīt no citiem pārvadājumā iesaistītajiem dzelzceļiem atdot šo kompensāciju atpakaļ, turklāt:

1) dzelzceļš, kura vainas dēļ nodarīts kaitējums, ir par to vienīgais atbildīgais;

2) ja kaitējums noticis vairāku dzelzceļu vainas dēļ, katrs no tiem ir vainīgs par to kaitējumu, kas radies šī dzelzceļa vainas dēļ;

3) ja nav iespējams pierādīt, ka kaitējums radies viena vai vairāku dzelzceļu vainas dēļ, atbildība starp dzelzceļiem attiecībā uz katru atsevišķu sūtījumu tiek sadalīta proporcionāli tarifa kilometriem, kas katrā pārvadājumā iesaistītajā dzelzceļā nobraukti, vedot šo sūtījumu.

Ja, pamatojoties uz 30.panta noteikumiem, dzelzceļš ir atdevis atpakaļ pārvadāšanas maksas par konkrēto pārvadājumu, tam ir tiesības pieprasīt šīs kompensācijas attiecīgo daļu no dzelzceļiem, kuriem šie maksājumi bija paredzēti.

2.§. Ja bagāžas un preču bagāžas piegāde tika nokavēta vairāku dzelzceļu vainas dēļ, tad soda naudas summu nosaka saskaņā ar 35.pantu, vadoties no kopējā kavējuma visos dzelzceļos un braukšanas maksas apmēru, ko saņem katrs dzelzceļš, kas pieļāvis kavējumu.

3.§. Preču bagāžas piegādes termiņi, kas noteikti saskaņā ar 27.pantu, tiek sadalīti starp pārvadājumā iesaistītajiem dzelzceļiem šādi:

1) laiks nosūtīšanai tiek ieskaitīts par labu nosūtīšanas dzelzceļam;

2) laiks pārvadājumam tiek sadalīts proporcionāli preču bagāžas pārvadāšanas tarifa attālumam katras valsts dzelzceļos;

3) 20.panta 2.paragrāfā noteiktie papildus termiņi gan bagāžas, gan preču bagāžas pārvadājumos tiek pieskaitīti par labu tiem dzelzceļiem, kuros kavējums noticis minētajā paragrāfā noteikto iemeslu dēļ.

4.§. Dzelzceļam, kas saņēmis pieprasījumu atdot atpakaļ kompensāciju vai braukšanas maksas, nav tiesību apstrīdēt kompensācijas izmaksāšanas pareizību, ko veicis dzelzceļš, kas iesniedzis šo pieprasījumu, ja kompensācija vai braukšanas maksu atdošana atpakaļ notikusi saskaņā ar tiesas lēmumu un dzelzceļam, kuram iesniegts pieprasījums, bija savlaicīgi paziņots par izsaukumu uz tiesu.

5.§. Pieprasījumi atdot atpakaļ kompensāciju vai braukšanas maksas, kas izmaksātas, pamatojoties uz iesniegtajām pretenzijām, jāiesniedz 75 dienu laikā no faktiskās izmaksāšanas dienas.

Pieprasījumi par kompensāciju vai atdošanu atpakaļ, kas noteikta ar tiesas lēmumu, jāiesniedz 75 dienu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā.

Pēc šo termiņu beigām dzelzceļiem nav tiesību pieprasīt kompensācijas atdošanu atpakaļ.

6.§. Pieprasījumi atdot atpakaļ kompensāciju vai braukšanas maksas, kas izsauc strīdu starp dzelzceļiem, pēc ieinteresētās puses iesnieguma izskatāmi piekritīgajā tiesā pēc atbildētāja atrašanās vietas un saskaņā ar izskatīšanas vietas valsts likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Ja pieprasījumi par kompensācijas atdošanu atpakaļ tiek iesniegti vairākiem dzelzceļiem, dzelzceļam, kas izvirza šos pieprasījumus, ir tiesības pēc sava uzskata izvirzīt prasību piekritīgajā tiesā pēc jebkura atbildētāja atrašanās vietas.

7.§. Attiecībā uz vienu un to pašu pieprasījumu par kompensācijas vai braukšanas maksu atdošanu atpakaļ ieinteresētajai pusei jāiesniedz prasība tiesā pret visiem dzelzceļiem, ar kuriem nav panākta savstarpēja vienošanās.

8.§. Piekritīgās tiesas lēmums par prasības apmierināšanu par kompensācijas vai braukšanas maksu atdošanu atpakaļ, jāizpilda pēc katra atbildētāja atrašanās vietas, attiecībā uz kuriem šis lēmums pieņemts.

9.§. Pēc savstarpējas vienošanās dzelzceļi var atkāpties no šī panta noteikumiem par kompensācijas vai braukšanas maksu atdošanu atpakaļ.

 

IX nodaļa

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

43.pants

Tarifa valūta

Šī Nolīguma ietvaros tarifa valūtu nosaka piemērojamie tarifi.

44.pants

Nolīguma Dienesta instrukcija.

Noteikumi un dzelzceļa robežnolīgumi

Dzelzceļi - šī Nolīguma dalībnieki piemēro šādus dokumentus:

1) Nolīguma par pasažieru starptautisko satiksmi Dienesta instrukciju (Nolīguma Dienesta instrukcija);

2) Noteikumus par vagonu lietošanu starptautiskajā satiksmē (VLN);

3) Noteikumus par norēķiniem starptautiskajā pasažieru un kravu dzelzceļa satiksmē;

4) pasažieru, bagāžas un preču bagāžas pārvadājumu tarifus.

Bez minētajiem dokumentiem vēl tiek piemēroti starp kaimiņvalstīm noslēgtie dzelzceļa robežnolīgumi.

Piemērojamie tarifi obligāti jāievēro dzelzceļiem, pasažieriem, preču bagāžas nosūtītājiem un saņēmējiem.

Nolīguma Dienesta instrukcija, VLN un Noteikumi par norēķiniem attiecas tikai uz dzelzceļiem un neregulē tiesiskās attiecības starp pasažieriem, preču bagāžas nosūtītājiem un saņēmējiem no vienas puses un dzelzceļiem no otras puses.

45.pants

Muitas un citi noteikumi

Pasažierim, bagāžas vai preču bagāžas nosūtītājam un saņēmējam jāievēro pasu administratīvās (tajā skaitā arī vīzu), muitas un citas prasības, kas noteiktas attiecībā uz braucieniem dzelzceļa starptautiskajā satiksmē gan attiecībā uz sevi, gan arī uz savu rokas bagāžu, bagāžu un preču bagāžu. Dzelzceļam nav tiesību kontrolēt šo prasību izpildi, izņemot tos pienākumus, kas izriet no dzelzceļa centrālo institūciju noteiktā vai starptautiskajiem nolīgumiem dzelzceļa transporta jomā, un neatbild par to, kā pasažieri, bagāžas vai preču bagāžas nosūtītāji un saņēmēji ievēro šīs prasības.

46.pants

Iekšējo likumu un noteikumu ievērošana

Ja šis Nolīgums, Nolīguma Dienesta instrukcija un Noteikumi nesatur nepieciešamos noteikumus, tiek piemērotas tās valsts iekšējo likumu un noteikumu normas, kuras valsts dzelzceļi ir šī Nolīguma dalībnieki.

47.pants

Nolīguma, Nolīguma Dienesta instrukcijas un Noteikumu

publicēšana, grozīšana un papildināšana

1.§. Nolīgums, Nolīguma Dienesta instrukcija, kā arī to grozījumi un papildinājumi tiek publicēti saskaņā ar spēkā esošajiem šī Nolīguma Pušu iekšējiem noteikumiem. Publicējot Nolīgumu un Nolīguma Dienesta instrukciju, kā arī to grozījumus un papildinājumus, jānorāda spēkā stāšanās datums. Grozījumi un papildinājumi jāpublicē ne vēlāk kā 15 dienas pirms to stāšanās spēkā.

2.§. Nolīgums un Nolīguma Dienesta instrukcija var tikt grozīti vai papildināti, ja par to ar Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) Komitejas starpniecību panākta rakstiska visu šī Nolīguma Pušu piekrišana vai arī savstarpēja vienošanās panākta sarunu ceļā attiecīgajā OSŽD Komisijā ar tam sekojošu lēmuma projekta apstiprināšanu Komitejā.

Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas grozījumi iespējami, ja ievēroti šādi nosacījumi:

1) priekšlikumi grozījumiem tiek izskatīti, ja tos pieprasa ne mazāk kā 1/3 šī Nolīguma Pušu;

2) attiecīgās Komisijas izstrādātos grozījumus apstiprina OSŽD Komiteja, pēc tam nododot tos zināšanai Ministru apspriedes sesijai;

3) pieņemtie grozījumi un papildinājumi stājas spēkā saskaņā ar šī panta 4.paragrāfu, ja divu mēnešu laikā pēc to nosūtīšanas visām šī Nolīguma Pusēm nav saņemti iebildumi.

3.§. Pušu priekšlikumi Nolīguma, Nolīguma Dienesta instrukcijas un Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem jānodod OSŽD Komitejai un vienlaicīgi visām šī Nolīguma Pusēm ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms attiecīgo OSŽD Komisiju sēžu sasaukšanas.

OSŽD Komitejas priekšlikumi, kas tiek nodoti izskatīšanai Komisijās, jānosūta šī Nolīguma Pusēm ne vēlāk kā divus mēnešus pirms attiecīgo OSŽD Komisiju sēžu sasaukšanas.

4.§. Grozījumu un papildinājumu spēkā stāšanās datumu nosaka OSŽD Komiteja.

5.§. Paziņojums par Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas grozījumiem un papildinājumiem OSŽD komitejai jānosūta ar tādu aprēķinu, lai visi dzelzceļi - šī Nolīguma dalībnieki to saņemtu ne vēlāk kā 45 dienas pirms grozījumu un papildinājumu stāšanās spēkā.

6.§. Lēmumu par Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas atkārtotu izdošanu pieņem attiecīgā OSŽD Komisija.

7.§. Termiņi, kuros stājas spēkā VLN un Noteikumu par norēķiniem grozījumi un papildinājumi, kā arī šo grozījumu un papildinājumu publicēšanas kārtība noteikta attiecīgi šajos dokumentos.

48.pants

OSŽD Komisiju sēdes

Jautājumu risināšanai, kas izriet no šī Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas un Noteikumu piemērošanas, kā arī, lai izdarītu to grozījumus un papildinājumus, saskaņotu pasažieru vagonu kursēšanas maršrutus un sarakstus, tiek sasauktas attiecīgo OSŽD Komisiju sēdes. Šo Komisiju sēžu vietu, laiku un norises termiņus nosaka OSŽD Komiteja. Kārtību, kādā attiecīgo Komisiju sēdēm tiek gatavoti izskatāmie jautājumi un notiek tajās pieņemto lēmumu un rekomendāciju stāšanās spēkā, nosaka OSŽD Komitejas Reglaments.

49.pants

Lietvedība

Lietvedību un kontroli pār šī Nolīguma, Nolīguma Dienesta instrukcijas un Noteikumu izpildi veic OSŽD Komiteja, kas darbojas, pamatojoties uz Dzelzceļa sadarbības organizācijas Nolikumu, Ministru apspriedes sesijas Procedūras noteikumiem un OSŽD Komitejas Reglamentu.

50.pants

Nolīguma dalībnieki

Kārtība, kādā notiek jaunu Nolīguma dalībnieku uzņemšana, kā arī atteikšanās no dalības šajā Nolīgumā noteikta OSŽD Nolikuma X panta 4.punktā.

51.pants

Nolīguma valodas

Šis Nolīgums sastādīts krievu un ķīniešu valodā. Tekstiem šajās valodās ir vienāds spēks. Tekstu dažādas interpretācijas gadījumā precizēšana notiek, pamatojoties uz tekstu krievu valodā.

52.pants

Nolīguma darbība

Šis Nolīgums, kas stājies spēkā 1951.gada 1.novembrī, ar grozījumiem un papildinājumiem, kas pieņemti Konferencē Maskavā 1953.gada 31.jūlijā, Konferencē Berlīnē 1955.gada 30.jūlijā, ekspertu sanāksmē Erfurtē 1956.gada 5.jūlijā, Konferencē Pekinā 1957.gada 25.maijā, kā arī ar grozījumiem un papildinājumiem, ko OSŽD Komiteja apstiprinājusi 1959.gada 14.janvārī, 1961.gada 21.oktobrī, 1963.gada 31.janvārī, 1964.gada 30.janvārī, 1965.gada 4.novembrī, 1966.gada 21.decembrī, 1970.gada 17.decembrī, 1972.gada 14.decembrī, 1974.gada 23.oktobrī, 1975.gada 8.septembrī, 1976.gada 22.septembrī, 1977.gada 17.jūnijā, 1978.gada 26.oktobrī, 1979.gada 20.decembrī, 1980.gada 23.oktobrī, 1981.gada 29.jūnijā, 1982.gada 28.maijā, 1983.gada 1 septembrī, 1984.gada 10.septembrī, 1985.gada 19.septembrī, 1986.gada 8,septembrī, 1988.gada 1.oktobrī, 1990.gada 1.jūlijā, 1991.gada 1.jūlijā, 1992.gada 30.septembrī, 1993.gada 29.decembrī, 1995.gada 1.janvārī, 1995.gada 14.decembrī, 1996.gada 12.novembrī, 1997.gada 6.novembrī, 1998.gada 6.novembrī, stājas spēkā 1999.gada 30.maijā.

Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.

 

1.pielikums

(15.pantam)

PRIEKŠMETU SARAKSTS, UZ KURIEM ATTIECAS PASTA RESORA MONOPOLS

Pasta resora monopols attiecas uz šādiem priekšmetiem:

 

Albānijas Republikas dzelzceļos:

………………………………………………………………………..;

 

Baltkrievijas Republikas dzelzceļos:

visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

 

Bulgārijas Republikas dzelzceļos:

visas aizlīmētās, aizzīmogotās un aizšūtās vēstules, pastkartes un citi pasta sūtījumi, avīzes un žurnāli, kas tiek nosūtīti uz ārzemēm vai tiek saņemti no ārzemēm;

 

Čehijas Republikas dzelzceļos:

atvērtas vai aizvērtas, noteiktiem saņēmējiem adresētas vēstules neatkarīgi no to satura;

 

Gruzijas dzelzceļos:

visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

 

Igaunijas Republikas dzelzceļos:

visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Kazahstānas dzelzceļos:

vēstules, pastkartes, bandroles (parastās, ierakstītās, vērtīgās), pakas, naudas pārvedumi;

 

Kirgīzijas Republikas dzelzceļos:

rakstiskā korespondence, periodiskie izdevumi, pakas;

 

Krievijas Federācijas dzelzceļos:

visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

 

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas dzelzceļos:

vēstules;

 

Ķīnas Tautas Republikas dzelzceļos:

vēstules un tāda veida priekšmeti;

 

Latvijas Republikas dzelzceļos:

visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

 

Lietuvas Republikas dzelzceļos:

visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Moldovas dzelzceļos:

visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

 

Mongolijas dzelzceļos:

pastkartes, vēstules, pakas, bandroles un paketes, vēstules un žurnāli;

 

Polijas Republikas dzelzceļos:

pastkartes un vēstules;

 

Slovākijas Republikas dzelzceļos:

atvērtas vai aizzīmogotas, noteiktiem saņēmējiem adresētas vēstules neatkarīgi no to satura;

 

Turkmenistānas dzelzceļos:

visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

 

Ukrainas dzelzceļos:

visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi un pasta pakas;

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas dzelzceļos:

vēstules, avīzes un pastkartes.

 

 

2.pielikums

(38.pantam)

ORGANIZĀCIJU SARAKSTS,

KAS IZSKATA PRETENZIJAS

Pretenzijas tiek adresētas un tiek izskatītas:

 

Albānijas Republikas dzelzceļos:

Dzelzceļu galvenā direkcija, Tirāna;

 

Baltkrievijas Republikas dzelzceļos:

- par kompensācijām par bagāžas, preču bagāžas pilnīgu vai daļēju zaudējumu, par bagāžas piegādes kavējumu, par pasažieru braukšanas maksas atdošanu atpakaļ - Valsts uzņēmums "Brestželdorrasčet", 224001, Bresta, ž.d. 54 "B", fakss: (0162) 237298;

 

Bulgārijas Republikas dzelzceļos:

1) visi tarifu jautājumi, vienošanās - 1080, Sofija, Ivana Vjazova iela 3, BDZ direkcija, sekcija "Starptautiskā sadarbība", telekss 22936, fakss: 877151;

2) visi materiāli un vēstules, kas attiecas uz pretenzijām par pasažieru un kravu pārvadājumiem, bagāžas un preču bagāžas pārvadājumiem - 1233, Sofija, Marijas Luīzas bulv., 114 A;

 

Čehijas Republikas dzelzceļos:

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu kontrole - Videnska, 15, 77211, Olomouca, Čehijas Republika;

 

Gruzijas dzelzceļos:

pretenzijas par pasažieru un preču bagāžas pārvadājumiem jāsūta uz adresi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gruzijas dzelzceļš", pasažieru pārvadājumu dienests, Gruzija, 380012, Tbilisi, Carienes Tamāras pr., 15, fakss: (095-32) 952527;

 

Igaunijas Republikas dzelzceļos:

par pasažieru braukšanas maksu atdošanu atpakaļ, par kompensācijām par bagāžas, preču bagāžas pilnīgu vai daļēju zaudējumu, par bagāžas piegādes kavējumu - akciju sabiedrība "Eesti Raudtee", uzņēmums "Starptautiskie pasažieru pārvadājumi", Telliskivi iela 62, EE0004, Tallina, Igaunija, fakss: 6311230;

 

Kazahstānas dzelzceļos:

- par pasažieru braukšanas maksu atdošanu atpakaļ, par bagāžas un preču bagāžas pārvadāšanas maksu atdošanu atpakaļ, par bagāžas un preču bagāžas pilnīgu vai daļēju zaudējumu vai bojājumu - RVU "Kazahstan temir žoli", VU "Pasažieru pārvadājumi", Gete iela, 11/1, 473011, Astana, Kazahstānas Republika;

 

Kirgīzijas Republikas dzelzceļos:

attiecībā uz kompensācijām par bagāžas, preču bagāžas pilnīgu vai daļēju zaudējumu vai bojājumu, par pasažieru braukšanas maksu atdošanu atpakaļ - Kirgīzijas dzelzceļa pārvalde;

Finansu dienests, 720009, Biškeka, Ļeva Tolstoja iela, 83;

 

Krievijas Federācijas dzelzceļos:

1) par pasažieru braukšanas maksu atpakaļ atdošanu - Satiksmes ceļu ministrijas Finansu pārvaldes starptautisko dzelzceļa pārvadājumu norēķinu centrs "Želdorrasčet", 107140, Maskava, Novo-Basmannaja iela, 2;

2) par kompensācijām par bagāžas, preču bagāžas pilnīgu vai daļēju zaudējumu, par bagāžas piegādes kavējumu - Satiksmes ceļu ministrijas Galvenā pasažieru pārvalde, 107140, Maskava, Novo-Basmannaja iela, 2;

 

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas dzelzceļos:

Dzelzceļu ministrija, Phenjana, Dunaņduna centrālais rajons, Dzelzceļu ministrijas starptautiskās satiksmes norēķinu kantoris;

 

Ķīnas Tautas Republikas dzelzceļos:

1) ja bagāža vai preču bagāža zaudēta, bojāta vai piegādāta ar kavējumu un pasažieris vai preču bagāžas nosūtītājs iesniedz pretenziju nosūtīšanas dzelzceļam - nosūtīšanas dzelzceļa pārvalde;

ja pasažieris vai preču bagāžas saņēmējs iesniedz pretenziju galapunkta dzelzceļam - galapunkta dzelzceļa pārvalde;

2) ja pretenzija tiek iesniegta par bagāžas vai preču bagāžas pārvadāšanas maksas atdošanu atpakaļ - tā dzelzceļa pārvalde, kuram pieder stacija, kas iekasēja šo summu;

3) pretenzijas, ko nosūtījuši citu valstu dzelzceļi - Dzelzceļu ministrijas Starptautiskās sadarbības departaments, Pekina, Funsilu, 10,

fakss: 0086-10-63981065;

 

Latvijas Republikas dzelzceļos:

pretenzijas par pasažieru braukšanas maksu atdošanu atpakaļ, par bagāžas un preču bagāžas pilnīga vai daļēja zaudējuma vai bojājuma kompensāciju, par bagāžas piegādes kavējumiem tiek adresētas un izskatītas - valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", Latvijas Republika, LV-1547, Rīga, Gogoļa iela 3, fakss: (371) 7820231.

 

Lietuvas Republikas dzelzceļos:

visi ar pretenzijām saistīti materiāli un vēstules par pasažieru pārvadājumiem, kā arī par bagāžas un preču bagāžas pārvadājumiem - akciju sabiedrība "Lietuvas dzelzceļi", Ieņēmumu un izdevumu uzskaites centrs, 2600, Lietuvas Republika, Viļņa, Mindaugo iela 12/14,

tel.: (370-2) 693191, fakss: 629504, 618323;

 

Moldovas dzelzceļos:

pretenzijas par pasažieru un preču bagāžas pārvadājumiem - VU "Moldovas dzelzceļš", pasažieru dienests, Moldovas Republika, 277012, Kišiņeva, Vlaiku Pirkelab iela, 48, fakss: 044 225417;

 

Mongolijas dzelzceļos:

Mongolijas infrastruktūras attīstības ministrija, Ulan-Batora - 35, a/k 376, fakss: 976-1-328360;

Polijas Republikas dzelzceļos:

PKP starptautisko norēķinu Centrālais birojs, Bidgošča, Dvorcova iela, 63;

 

Slovākijas Republikas dzelzceļos:

Dzelzceļu (ZSR-OTZ) norēķinu administrācija, Slovākija, 04272, Košice, Žeļeznodorožnaja iela 1;

 

Ukrainas dzelzceļos:

1) par pasažieru braukšanas maksu atdošanu atpakaļ, par kompensācijām par bagāžas, preču bagāžas pilnīgu vai daļēju zaudējumu, par bagāžas piegādes kavējumu - Valsts uzņēmums "Ukrainas valsts starptautisko pārvadājumu norēķinu centrs", Ukraina 03049, Kijeva, Umanska iela 5, dzelzceļa telegrāfs: Kijeva RCP;

 

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas dzelzceļos:

VjSR dzelzceļi, Starptautisko sakaru pārvalde.

Pasta adrese: VjSR dzelzceļi,

Vjetnama, Starptautisko sakaru un tehnoloģiju pārvalde,

DSVN 118, Le Zuana, Hanoja,

Fakss: 844-8-254-998; 844-8-248-866.

1 Ar grozījumiem un papildinājumiem, kas stājušies spēkā līdz 2003.gada 1.maijam

* Vārds "dzelzceļš" attiecas uz visiem vienas valsts dzelzceļiem

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 01.11.1951.
Stājas spēkā:
 01.03.1993.
Pieņemšanas vieta: 
Vjetnama
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 164, 21.11.2003.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
671
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)