Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

NOLĪGUMS PAR STARPTAUTISKO DZELZCEĻA KRAVU SATIKSMI (SMGS)

I

Nolīgums par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS)

II

SMGS nolīguma Pielikumi
  Nr. p/k Pielikuma Nr. Pielikuma nosaukums
  1. 1.pielikums Priekšmetu saraksts, kas ir pasta resora monopols
  2. 2.pielikums
(publicē atsevišķi)
Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi
____
  3. 3.pielikums Noteikumi kravu pārvadāšanai nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņa pavadībā
3.1.pielikums SMGS kravas pavadoņa apliecība
  4. 4.pielikums Ātrbojīgo kravu pārvadāšanas noteikumi
4.1.pielikums Galveno ātrbojīgo kravu saraksts.
  5. 5.pielikums Iekraušanas gabarīti
  6. 6.pielikums Uzlīmes uz sūtījumu kravvietām, vagoniem, konteineriem un pavadzīmēm, kā arī marķējuma zīmes uz sūtījumu kravvietām
  7. 7.pielikums Autotraktoru tehnikas pārvadāšanas noteikumi
7.1.pielikums Autotraktoru tehnikai pievienojamais saraksts
  8. 8.pielikums Noteikumi konteineru pārvadājumiem
8.1.pielikums Staciju saraksts, kas atvērtas darbībām ar vidējas tonnāžas konteineriem
8.2.pielikums Staciju saraksts, kas atvērtas darbībām ar lieltonnāžas konteineriem
  9. 9.pielikums Rezervēts
9.1.pielikums Izslēgts
10. 10.pielikums Privāto kravas vagonu un dzelzceļa vagonu, ko tas nodevis nomā, pārvadāšanas noteikumi
11. 11.pielikums Noteikumi kravu pārvadāšanai transporta paketēs

 

12.

 

12.1.pielikums
un
SMGS pavadzīmju paraugi

- maza ātruma pārvadājumiem (12.1)

- 12.-1.(1).

- 12.-1.(2)

- 12.-1.(3)

- 12.-1.(4)

- 12.-1.(5)

12.2.pielikums

- liela ātruma pārvadājumiem (12.2)

- 12.-2.(1)

- 12.-2.(2)

- 12.-2.(3).

- 12.-2.(4)

- 12.-2.(5).

12.3.pielikums

un

12.4.pielikums

SMGS ceļazīmju papildeksemplāru paraugi
maza ātruma pārvadājumiem (12.3)

liela ātruma pārvadājumiem (12.4).

12.5.pielikums

12.5.1.pielikums

12.5.2.pielikums

12.6.pielikums

Paskaidrojumi SMGS pavadzīmes aizpildīšanai

Kontroles etiķete

Papildnodevu un citu izdevumu unificēto kodu saraksts

SMGS pavadzīmes aizpildīšanas īpatnības, ja, veicot kravu pārvadājumus, nepieciešama SMGS pavadzīmes pārformēšana uz citu transporta tiesību pavadzīmi un otrādi

  13. 13.1.pielikums Vagonu saraksts, kurus pārvadā maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi
13.2.pielikums Paskaidrojumi Vagonu saraksta, kurus pārvadā maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi, aizpildīšanai
13.3.pielikums Konteineru saraksts, kurus pārvadā maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi
13.4.pielikums Paskaidrojumi Konteineru saraksta, kurus pārvadā maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi aizpildīšanai
  14. 14.pielikums
(publicē atsevišķi)
Kravu izvietojuma un stiprināšanas noteikumi vagonos un konteineros
  15. 15.pielikums SMGS iesniegums kravas meklēšanai
  16. 16.pielikums Komercakts
  17. 17.pielikums SMGS Paziņojums par pārvadājuma līguma grozīšanu
  18. 18.pielikums SMGS akts par vagona, konteinera, automobiļa, traktora vai citas pašgaitas mašīnas, autovilciena, automobiļa noņemamās virsbūves, puspiekabes, piekabes atvēršanu, lai veiktu robežkontroli, muitas, sanitāro, fitopataloģisko un cita veida kontroli un pārbaudes
  19. 19.pielikums Dzelzceļu struktūrvienību, kas kompetentas izskatīt sūdzības, saraksts un adreses
  20. 20.pielikums Pretenzijas pieteikums par kravu piegādes termiņa kavējumu
  21. 21.pielikums Autovilcienu, automobiļu, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju pārvadāšanas noteikumi
21.1.pielikums Stacijas, kas atvērtas darbībām ar autovilcieniem, automobiļiem, piekabēm, puspiekabēm un automobiļu noņemamajām virsbūvēm
  22. 22.pielikums
(publicē atsevišķi)
Norādījumi CIM / SMGS pavadzīmei

 

Tulkojums

NOLĪGUMS PAR STARPTAUTISKO DZELZCEĻA KRAVU SATIKSMI (SMGS)

Nolūkā organizēt kravu pārvadājumus tiešajā starptautiskajā dzelzceļa satiksmē ministrijas, kuru pārziņā ir*:


* Ungārijas Republikas vārdā Nolīgumu noslēgusi Ungārijas Republikas valdība

 

Albānijas Republikas,

Azerbaidžānas Republikas,

Baltkrievijas Republikas,

Bulgārijas Republikas,

Gruzijas,

Igaunijas Republikas,

Irānas Islāma Republikas,

Kazahstānas Republikas,

Kirgizstānas Republikas,

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas,

Krievijas Federācijas,

Ķīnas Tautas Republikas,

Latvijas Republikas,

Lietuvas Republikas,

Moldovas Republikas,

Mongolijas,

Polijas Republikas,

Tadžikistānas Republikas,

Turkmenistānas,

Ukrainas,

Ungārijas Republikas,

Uzbekistānas Republikas,

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas

dzelzceļi, savu pilnvaroto pārstāvju personā noslēdza savstarpēju Nolīgumu par sekojošo:

I N O D A Ļ A
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants
Nolīguma priekšmets

Ar šo Nolīgumu tiek noteikta tiešā starptautiskā dzelzceļa satiksme kravu pārvadājumiem starp:

Albānijas Republikas,

Azerbaidžānas Republikas,

Baltkrievijas Republikas,

Bulgārijas Republikas,

Gruzijas,

Igaunijas Republikas,

Irānas Islāma Republikas,

Kazahstānas Republikas,

Kirgizstānas Republikas,

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas,

Krievijas Federācijas,

Ķīnas Tautas Republikas,

Latvijas Republikas,

Lietuvas Republikas,

Moldovas Republikas,

Mongolijas,

Polijas Republikas,

Tadžikistānas Republikas,

Turkmenistānas,

Ukrainas,

Ungārijas Republikas,

Uzbekistānas Republikas,

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas

dzelzceļiem*.


* Ungārijas Republikas vārdā Nolīgumu noslēgusi Ungārijas Republikas valdība

 

Šo dzelzceļu intereses pārstāv ministrijas, kuru pārziņā tie ir un kas parakstījušas šo Nolīgumu.

2.pants
Nolīguma piemērošana

1.§ Pamatojoties uz šī Nolīguma noteikumiem, tiek veikti kravu pārvadājumi tiešajā starptautiskajā dzelzceļa kravu satiksmē starp 3.panta 2.§ norādītajām stacijām saskaņā ar šajā Nolīgumā paredzētajām pavadzīmēm un tikai šī Nolīguma dalībvalstu dzelzceļu tīklā.

Šī Nolīguma noteikumu izpilde ir obligāta visiem dzelzceļiem, kravu nosūtītājiem un saņēmējiem neatkarīgi no pārvadājuma līguma pušu valsts piederības*.


* Uz Ungārijas Republikas dzelzceļiem šis Nolīgums tiek piemērots vienīgi attiecībā uz kravu pārvadājumiem, kuri tiek veikti, šķērsojot Ungārijas un Ukrainas valsts robežu

 

2.§ Kravu pārvadājumi no valstīm, kuru dzelzceļi ir šī Nolīguma dalībnieki, tranzītā cauri valstīm, kuru dzelzceļi arī ir šī Nolīguma dalībnieki, uz valstīm, kuru dzelzceļi nepiedalās šajā Nolīgumā, un pretējā virzienā notiek saskaņā ar kārtību un noteikumiem, ko paredz tranzīta tarifs, kuru attiecīgai starptautiskai satiksmei piemēro ieinteresētie dzelzceļi, ja vien netiek piemērots cits nolīgums par tiešo starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi.

3.§ Šis Nolīgums netiek piemērots kravu pārvadājumiem:

1) ja nosūtīšanas un galastacijas atrodas vienas un tās pašas valsts teritorijā un pārvadājumi citas valsts teritorijā notiek tikai tranzītā ar nosūtīšanas valsts dzelzceļa vilcieniem;

2) starp divu valstu stacijām tranzītā cauri trešās valsts teritorijai ar nosūtīšanas valsts vai galapunkta valsts dzelzceļa vilcieniem;

3) starp stacijām, kas atrodas divu kaimiņvalstu teritorijās, ja šie pārvadājumi visā to garumā notiek ar vienas valsts dzelzceļa vilcieniem saskaņā ar spēkā esošiem šī dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Šī panta 1.§, 2.§ un 3.§ minētie pārvadājumi tiek veikti, pamatojoties uz īpašiem līgumiem, ko noslēdz ieinteresētie dzelzceļi.

4.§ Dzelzceļi, kuru valstis vienlaicīgi ir citu starptautisko nolīgumu dalībnieki, var veikt savstarpējos kravu pārvadājumus, pamatojoties uz šiem nolīgumiem.

3.pants
Dzelzceļu pienākums veikt pārvadājumu

1.§ Katram dzelzceļam1, kas piedalās šajā Nolīgumā, pamatojoties uz šī Nolīguma noteikumiem, jāpārvadā visas kravas, izņemot 4.pantā minētās, ja:


1 Ar vārdu "dzelzceļš" jāsaprot visus vienas valsts dzelzceļi

 

1) pārvadājums ir paredzēts nosūtīšanas dzelzceļa pārvadājumu plānā, ja spēkā esošie nosūtīšanas dzelzceļa iekšējie noteikumi neparedz citu kārtību;

2) pārvadājums var tikt veikts ar pārvadāšanas līdzekļiem, kas ir dzelzceļa rīcībā;

3) nosūtītājs pilda šī Nolīguma noteikumus;

4) pārvadājuma veikšanu nekavē apstākļi, kurus dzelzceļš nevar novērst un kuru novēršana nav no tā atkarīga.

2.§ Kravu pārvadājumi tiek veikti starp visām stacijām1, kas atvērtas darbībām ar kravām to valstu iekšējā satiksmē, kuru dzelzceļi piedalās šajā Nolīgumā:


1 Kravu pārvadājumi atbilstoši 22. pielikumam tiek veikti tikai tajā minētajos maršrutos.

 

1) bez pārkraušanas dzelzceļu robežstacijās ar vienādu sliežu ceļa platumu;

2) ar kravu pārkraušanu vai vagonu ratiņu nomaiņu atbilstoši citam sliežu ceļa platumam vai, izmantojot bīdāmos riteņu pārus, robežstacijās, kur savienojas dzelzceļi ar dažādu sliežu ceļa platumu. Kravu pārvadājumu kārtību ar pārkraušanu, vagonu ratiņu nomaiņu vai bīdāmo riteņu pāru izmantošanu atbilstoši citam sliežu ceļa platumam nosaka dzelzceļš, pamatojoties uz vienošanos starp robežvalstu dzelzceļiem ar dažādu sliežu ceļa platumu.

Kravu pārvadājumi uz Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas dzelzceļu tiek veikti tikai līdz stacijām, kuru nosaukumus šis dzelzceļš paziņojis visiem dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem un kas publicēti saskaņā ar spēkā esošajiem šo dzelzceļu iekšējiem noteikumiem.

Vagonsūtījumu un konteineru sūtījumu pārvadājumiem uz Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas un Ķīnas Tautas Republikas dzelzceļiem un pretējā virzienā nepieciešama iepriekšēja saskaņošana ar šo valstu dzelzceļiem, kā arī ar tranzīta dzelzceļiem - šī pārvadājuma dalībniekiem.

3.§ Pēc attiecīgo valdības institūciju norādījuma dzelzceļš:

1) uz laiku pārtrauc satiksmi pilnībā vai daļēji;

2) uz laiku pārtrauc atsevišķu kravu pieņemšanu vai pieļauj to pieņemšanu tikai ar noteiktiem nosacījumiem;

3) uz laiku pieņem pārvadāšanai pārsvarā noteiktas kravas.

Turklāt dzelzceļam ir tiesības ieviest minētos ierobežojumus, ja tie ir nepieciešami sakarā ar apstākļiem, kurus dzelzceļš nevar novērst un kuru novēršana nav no tā atkarīga (piemēram, stihiska rakstura parādības, citi force-majeure apstākļi).

Dzelzceļam, kas ievieš šādus ierobežojumus, par to nekavējoties pa telegrāfu vai pa faksu jāpaziņo par to ieinteresētajiem dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem. Šiem dzelzceļiem nekavējoties jāpaziņo arī par minēto ierobežojumu atcelšanu.

Nepieciešamības gadījumā šādu ierobežojošu pasākumu ieviešana tiek publicēta saskaņā ar spēkā esošajiem dzelzceļu iekšējiem noteikumiem.

4.pants
Priekšmeti, kuru pārvadāšana nav atļauta

1.§ Tiešajā starptautiskajā dzelzceļa kravu satiksmē nav atļauts pārvadāt:

1) priekšmetus, kuru pārvadāšana aizliegta vismaz vienā valstī, kuras dzelzceļam būtu jāpiedalās pārvadājumā;

2) priekšmetus, kas ir pasta iestādes monopols (1.pielikums) vismaz vienā valstī, kuras dzelzceļam būtu jāpiedalās pārvadājumā;

3) bīstamās kravas, kuru pārvadājumus neparedz SMGS Nolīguma 2. pielikums;

4) sīkos sūtījumus ar vienas vietas masu līdz 10 kg. Šis ierobežojums neattiecas uz kravām, kuru vienas vietas apjoms pārsniedz 0,1 m3;

5) kravas ar masu, kas pārsniedz 1,5 t slēgtos vagonos ar neatveramu jumtu pārkraušanas satiksmē;

6) sīkos sūtījumus ar vienas vietas masu līdz 100 kg pārkraušanas satiksmē atklātā ritošā sastāvā; šis noteikums neattiecas uz kravām, kuru vienas vietas maksimālā masa saskaņā ar 2.pielikumā paredzēto nepārsniedz 100 kg.

2.§ Ja pārvadājuma līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka pārvadāšanai pieņemti priekšmeti, kuru pārvadāšana nav atļauta, kaut arī ar pareizu nosaukumu, tie tiek aizturēti, un ar tiem rīkojas saskaņā ar tās valsts iekšējiem likumiem un noteikumiem, kurā krava tika aizturēta.

5.pants
Priekšmeti, kuru pārvadāšana atļauta, ievērojot īpašus nosacījumus

1.§ Dzelzceļa ritošo sastāvu (ieskaitot dzelzceļa ceļamkrānus) var pārvadāt uz savām asīm, ja nosūtošais dzelzceļš konstatē tā derīgumu pārvietošanai, apstiprinot to ar savu atzīmi pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums", vienlaikus norādot maksimāli pieļaujamo kustības ātrumu un nepieciešamības gadījumā citus pārvadāšanas nosacījumus.

Ja ritošais sastāvs uz savām asīm tiek pārvadāts pa dzelzceļiem ar dažādu sliežu ceļa platumu, tas var tikt pieņemts pārvadāšanai tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar dzelzceļiem, kuriem ir cits sliežu ceļa platums. Šajā gadījumā ritošā sastāva pārlikšanai nosūtītājs apgādā to ar citam sliežu ceļa platumam atbilstošiem rezerves ratiņiem. Ja dzelzceļš ar citu sliežu ceļa platumu ir tranzīta dzelzceļš, saskaņojot pārvadājumu, var tikt atrunāts, ka tranzīta dzelzceļš pārvadājumam pa savām līnijām piešķirs savus ratiņus.

Pārvadājot lokomotīves, tvaika lokomotīvju tenderus, metro vagonus, motorvagonus un dzelzceļa ceļamkrānus uz savām asīm, nosūtītājam jānodrošina to pavadība saskaņā ar 3.pielikuma noteikumiem.

2.§ Dzīvnieki, izņemot sīkos dzīvniekus un putnus, kas sīksūtījumu veidā bezpārkraušanas satiksmē tiek pārvadāti droši noslēgtos būros, kastēs, grozos u.tml., tiek pārvadāti tikai pavadoņu klātbūtnē.

Nosūtītājam jānodrošina dzīvnieku pavadība saskaņā ar 3.pielikuma noteikumiem.

Nosūtītājam jāievēro kravas nosūtīšanas un saņemšanas valsts, kā arī tranzīta valstu veterinārie un sanitārie noteikumi.

3.§  Ātrbojīgas kravas tiek pielaistas pārvadāšanai saskaņā ar 4.pielikuma noteikumiem. Ātrbojīgu kravu pārvadājumiem uz Vjetnamas Sociālistisko Republiku vai tranzītā pa tās dzelzceļiem jānotiek pēc iepriekšējās saskaņošanas ar Vjetnamas Sociālistiskās Republikas dzelzceļiem.

4.§ Zemāk minētās kravas tiek pielaistas pārvadāšanai tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas starp dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem:

1) kravas, kuru vienas vietas masa pārsniedz 60 t, bet pārkraušanas satiksmē uz Vjetnamas Sociālistisko Republiku - 20 t;

2) kravas, kuru garums pārsniedz 18 m, bet pārvadājumos uz Vjetnamas Sociālistisko Republiku - 12 m.

Izņemot kravas, kas tiek nosūtītas uz Vjetnamas Sociālistisko Republiku, bez iepriekšējas saskaņošanas pārvadāšanai tiek atļautas:

- kravas, kuru garums pārsniedz 18 m, bet nav lielāks par 25 m, ja tās iekrautas vienā vagonā un tiek pārvadātas bezpārkraušanas satiksmē. Negabarīta kravām nosūtītājs noteikti iesniedz kravu izvietojuma un stiprinājuma shēmas, izņemot gadījumus, kurus paredz 14.1.pielikumš;

- dzelzceļa sliedes un dzelzsbetonam paredzētais apaļais armatūras tērauds, kuru garums nepārsniedz 30 m, bet Eiropas dzelzceļos ar sliežu ceļa platumu 1435 mm - kuru garums nepārsniedz 36 m;

3) kravas, kuru 5.pielikumā noteiktais kraušanas gabarīts pārsniedz vismaz viena dzelzceļa - pārvadājuma dalībnieka pieļaujamo kraušanas gabarītu (negabarīta kravas).

Pārkraušanas satiksmē virsgabaritātes aprēķinos tiek pieņemts, ka vagona grīdas augstums no sliedes galviņas ir 1300 mm, bet Vjetnamas Sociālistiskās Republikas dzelzceļiem - 1100 mm. Turklāt pieņemot, ka vagons atrodas taisnā horizontālā ceļa posmā un vagona garenass sakrīt ar ceļa asi;

4) kravas, kas pārkraušanas satiksmē tiek pārvadātas uz transportieriem;

5) ķīmiskās kravas, kas pārkraušanas satiksmē tiek pārvadātas speciālās cisternās;

6) visas lejamās kravas cisternās, pārvadājot uz Vjetnamas Sociālistisko Republiku.

Lai saskaņotu šādu kravu pārvadāšanu, nosūtītājam ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms kravas nodošanas pārvadājumam bezpārkraušanas satiksmē un ne vēlāk kā divus mēnešus pārkraušanas satiksmē jāiesniedz nosūtīšanas stacijai ziņas par taras vai iepakojuma veidu un atsevišķu vietu masu, bet par kravām, kas minētas šī paragrāfa 1., 2. un 3. punktā, turklāt, arī ziņas par kravu izmēriem un nepieciešamības gadījumā arī to iekraušanas shēma. Negabarīta kravām iekraušanas shēmas nosūtītājs iesniedz visos gadījumos.

Pārvadājot negabarīta kravas pa tranzīta dzelzceļiem apkārtceļā, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" norāda šo apkārtceļu.

5.§ Uz negabarīta nesimetriskām kravām, uz kravām ar vienas vietas bruto masu virs 3 t, uz iekārtām un mašīnām, kā arī uz kravām, kas iepakotas kastēs, kuru augstums pārsniedz 1 m, nosūtītājam uz katras kravvietas garenvirzienā un šķērsvirzienā no abām pusēm ar nenomazgājamu krāsu jānorāda smaguma centra izvietojums ar marķēšanas zīmi "Smaguma centrs" saskaņā ar 6.pielikumu, un katras kravvietas bruto svars.

Uz negabarīta kravas, ko pārvadā pa Bulgārijas Republikas, Irānas Islāma Republikas, Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas, Ķīnas Tautas Republikas, Mongolijas, Polijas Republikas, Ungārijas Republikas un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas dzelzceļiem, nosūtītājam abās kravas garenvirziena pusēs ir jāuzraksta vai jāpiestiprina plāksnīte (ar sarkanu ierāmējumu) ar šādu tekstu: "Uzmanību! Negabarīta krava uz ... (saīsināts dzelzceļa nosaukums - BDŽ, MAV, RAI, PKP, VŽD, KŽD, ZČ, MTZ)". Šis uzraksts jāuzraksta kravas nosūtītāja valsts valodā ar tulkojumu krievu valodā, bet, veicot pārvadājumu pa Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas, Ķīnas Tautas Republikas, Vjetnamas Sociālistiskās Republikas dzelzceļiem - ar tulkojumu krievu valodā vai ķīniešu valodā.

Veicot negabarīta kravas pārvadājumu pa pārējiem dzelzceļiem, iepriekš neminētajiem dzelzceļiem ar sliežu ceļa platumu 1520 mm, nosūtītājam vai pārkraušanas stacijai uz sliežu ceļa platuma 1520 mm vagoniem uz vagona grīdas un kravas ar spilgtu nenomazgājamu krāsu jāiezīmē kontroles svītras, kā arī - uz abām kravas garenvirziena pusēm ir jāuzraksta vai jāpiestiprina plāksnīte par to, ka krava ir negabarīta un par tās caurlaides nosacījumiem stacijās, kurās ir šķirošanas kalniņi, ja šie nosacījumi norādīti saskaņotā rasējumā ar tekstu: "Negabarīts ... (tiek norādīts negabarīta indekss)", "No kalna nenolaist", "Nelaist pāri kalnam". Uzrakstam jābūt darba valodā (krievu valodā), nepieciešamības gadījumā ar tulkojumu citā valodā.

6.§ Autotraktoru tehniku atļauts pārvadāt, tikai ievērojot 7.pielikumā minētos nosacījumus.

7.§ Bīstamās kravas atļauts pārvadāt, tikai ievērojot 2.pielikumā minētos nosacījumus.

8.§ Mirstīgās atliekas tiek pārvadātas, ievērojot šādus nosacījumus:

1) katras mirstīgās atliekas tiek pieņemtas pārvadāšanai tikai izturīgā, hermētiski noslēgtā metāla vai ar skārdu apsistā koka zārkā. Zārks jāievieto un jānostiprina koka kastē;

2) pavadzīmei nosūtītājs pievieno sanitāro institūciju apliecinājumu par to, ka tās neiebilst pārvadājumam;

3) mirstīgās atliekas tiek pieņemtas tikai vagonsūtījumu liela ātruma pārvadājumam;

4) priekšmeti, kas attiecas uz mirušo, ar kopējo masu līdz 500 kg, var tikt iekrauti vagonā, kurā novietots zārks ar mirstīgajām atliekām. Šie priekšmeti tiek pārvadāti bez maksas un dzelzceļš par tiem neatbild;

5) mirstīgās atliekas tiek pārvadātas tikai nosūtītāja pavadoņu klātbūtnē saskaņā ar 3.pielikuma noteikumiem. Pēc nosūtītāja lūguma un ar nosacījumu, ka tam piekrīt visi dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki, mirstīgās atliekas var tikt pārvadāti bez pavadoņiem.

9.§ Ja pārvadājuma līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka kravas, kas minētas šī panta 1.§ - 8.§ un atļautas pārvadāšanai, ievērojot īpašus nosacījumus, ir pieņemtas pārvadāšanai bez šo nosacījumu ievērošanas, šīs kravas tiek aizturētas un ar tām rīkojas saskaņā ar 21.panta noteikumiem. Ja bīstamo kravu taras vai iepakojuma stāvoklis nepieļauj to tālāko pārvadāšanu, šīs kravas tiek aizturētas un ar tām rīkojas atbilstoši tās valsts iekšējiem likumiem un noteikumiem, kurā krava tika aizturēta.

10.§ Izņēmuma gadījumos, kad sakarā ar īpašiem apstākļiem atsevišķu kravu pārvadāšana nevar notikt saskaņā ar SMGS noteikumiem, kopīgi ar nosūtītājiem un saņēmējiem var tikt noteikta attiecīgās kravas pārvadāšanas kārtība ar īpašiem nosacījumiem, to savstarpēji saskaņojot dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem.

6.pants
Īpaši noteikumi noteiktiem pārvadājumiem

1.§ Bīstamo kravu pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta 2.pielikumā (Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi).

2.§ Pārvadājumi pavadoņu klātbūtnē tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta 3.pielikumā (Noteikumi kravu pārvadāšanai nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņa klātbūtnē).

3.§  Ātrbojīgu kravu pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta 4.pielikumā (Noteikumi ātrbojīgu kravu pārvadāšanai).

4.§ Autotraktoru tehnikas pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta 7.pielikumā (Noteikumi autotraktoru tehnikas pārvadāšanai).

5.§ Kravu pārvadājumi konteineros tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta 8.pielikumā (Noteikumi konteineru pārvadāšanai).

6.§ Rezervēts.

7.§ Piekrautu vai tukšu, dzelzceļam nepiederošu vai tā iznomātu vagonu pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta 10.pielikumā (Privāto kravas vagonu un dzelzceļa vagonu, ko tas nodevis nomā, pārvadāšanas noteikumi).

8.§ Kravu pārvadājumi transporta paketēs tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta 11.pielikumā (Noteikumi kravu pārvadāšanai transporta paketēs).

9.§ Veicot piekrautu autovilcienu, automobiļu, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju intermodālos* pārvadājumus, kā arī pārvadājot tos pa dzelzceļu bez kravas pirms un pēc izmantošanas kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu, spēkā ir 21. pielikuma noteikumi (Autovilcienu, automobiļu, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju pārvadāšanas noteikumi).


* Intermodālais pārvadājums ir secīgs kravu pārvadājums ar diviem vai vairākiem transporta veidiem vienā un tajā pašā transporta vienībā vai autotransporta līdzeklī bez kravas pārkraušanas - mainot transporta veidu.

 

10.§ Divi vai vairāki dzelzceļi, kas piedalās šajā Nolīgumā, var saskaņot kravu pārvadājumus, piemērojot elektronisko pavadzīmi saskaņā ar 7.pantu. Šādiem pārvadājumiem var tikt saskaņoti īpaši noteikumi.

11.§ Veicot kravu pārvadājumus uz valstīm, kurās tiek piemēroti "Vienveida noteikumi attiecībā uz kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu līgumu" (CIM - B papildinājums Konvencijai par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem - COTIF), un pretējā virzienā, var tikt piemērota CIM/SMGS pavadzīme. CIM/SMGS pavadzīmes piemērošanas īpašā kārtība noteikta 22. pielikumā (Norādījumi CIM/SMGS pavadzīmei).

II S A D A Ļ A
PĀRVADĀJUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

7.pants
Pavadzīme

1.§ Pārvadājuma līgums tiek noformēts ar vienota parauga pavadzīmi. Pavadzīme sastāv no vairākām lapām saskaņā ar 12.1. vai 12.2. pielikumu:

1 - pavadzīmes oriģināls,

2 - ceļazīme,

3 - pavadzīmes dublikāts,

4 - kravas izsniegšanas lapa,

5 - kravas pienākšanas paziņojuma lapa,

kā arī ceļazīmes papildeksemplāriem nepieciešamajā daudzumā saskaņā ar 12.3. vai 12.4. pielikumu:

- divi eksemplāri nosūtīšanas dzelzceļam, un

- viens eksemplārs katram tranzīta pārvadājumā iesaistītajam dzelzceļam.

Muitas noteikumu izpildei nosūtītājs pie pavadzīmes var pievienot ceļazīmes papildeksemplārus braukšanas ceļā vai galapunkta dzelzceļā.

Vienlaicīgi ar kravas uzrādīšanu pārvadājumam nosūtītājs iesniedz nosūtīšanas stacijai pareizi aizpildītu un parakstītu pavadzīmi katram sūtījumam. Pavadzīme jāaizpilda, stingri ievērojot Paskaidrojumus SMGS pavadzīmes aizpildīšanai (12.5.pielikums), bet, pārvadājot kravas uz valstīm, kuru dzelzceļi nepiedalās SMGS un nepiemēro SMGS noteikumus, - saskaņā ar SMGS 12.6.pielikumu.

Spēkā esošie nosūtīšanas dzelzceļa iekšējie noteikumi var paredzēt, ka nepieciešamo ceļazīmes papildeksemplāru skaitu sastāda nosūtīšanas stacija, kā arī paredzēt citu nosūtīšanas dzelzceļam paredzēto ceļazīmes papildeksemplāru skaitu.

Pavadzīmes 1., 2., 4. un 5. lapa ir pie kravas līdz galastacijai. Pavadzīmes 3.lapa (pavadzīmes dublikāts) tiek atdota atpakaļ nosūtītājam pēc pārvadājuma līguma noslēgšanas. Šai lapai nav pavadzīmes oriģināla (pavadzīmes 1.lapa) spēka.

2.§ Pavadzīmes veidlapas tiek drukātas nosūtīšanas valsts valodā, kā arī vienā vai divās OSŽD darba valodās (krievu valodā, ķīniešu valodā).

Pavadzīme tiek aizpildīta nosūtīšanas valsts valodā ar tulkojumu vienā no OSŽD darba valodām (krievu valodā, ķīniešu valodā), konkrēti:

- pārvadājumos uz Azerbaidžānas Republiku, Baltkrievijas Republiku, Bulgārijas Republiku, Gruziju, Igaunijas Republiku, Irānas Islāma Republiku, Kazahstānas Republiku, Kirgizstānas Republiku, Krievijas Federāciju, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Moldovas Republiku, Polijas Republiku, Tadžikistānas Republiku, Turkmenistānas Republiku, Ukrainu, Ungārijas Republiku, Uzbekistānas Republiku - krievu valodā;

- pārvadājumos uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, Ķīnas Tautas Republiku un Vjetnamas Sociālistisko Republiku - krievu valodā vai ķīniešu valodā;

- pārvadājumos uz Mongoliju vai tranzītā cauri tai - krievu valodā.

Dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki var savstarpēji vienoties par citu, pavadzīmē sniegto ziņu tulkošanas kārtību.

3.§ Pavadzīmēm ir A4 formāts un tās tiek drukātas:

1) maza ātruma kravu pārvadājumiem - ar melniem burtiem uz balta papīra;

2) liela ātruma kravu pārvadājumiem - ar melniem burtiem uz balta papīra ar 1 cm platām sarkanām svītrām pavadzīmes virspusē un otrā pusē augšmalā un apakšmalā.

Saskaņā ar spēkā esošiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem pavadzīmes dublikāts (pavadzīmes 3.lapa) var tikt drukāts arī uz citas krāsas papīra.

Nosūtītāja izdarītā izvēle starp baltas krāsas pavadzīmes veidlapu un pavadzīmes veidlapu ar sarkanām svītrām norāda, ar kādu ātrumu - mazu vai lielu - jāpārvadā krava visā braukšanas ceļā.

Pavadzīmju veidlapu drukāšanā atļauts izmantot papīru ar ūdenszīmēm. Pieļaujams, ka uz pavadzīmes veidlapas ir tipogrāfisks sūtījuma numurs, mikroburti, hologramma vai gaišu toņu krāsains tīklojums, nemainot papīra balto fonu.

4.§ Pēc saskaņošanas ar ieinteresētajiem dzelzceļiem var tikt pieļauta kravas pieņemšana pārvadāšanai ar pasažieru vilcieniem vagonsūtījuma veidā, bet bezpārkraušanas satiksmē - konteinersūtījuma veidā pa vienu vai vairākiem dzelzceļiem, kas piedalās šajā Nolīgumā. Par šādu pārvadājumu nosūtītājam jāpaziņo nosūtīšanas dzelzceļam ne vēlāk kā 8 dienas pirms kravas uzrādīšanas pārvadāšanai.

Pēc piekrišanas saņemšanas kravas pārvadājumam ar pasažieru vilcienu, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpaši paziņojumi" jāieraksta: "Pa …………… dzelzceļiem (dzelzceļu saīsināti nosaukumi) krava tiek pārvadāta ar pasažieru vilcieniem". Šādi pārvadājumi tiek noformēti ar pavadzīmēm, kas paredzētas liela ātruma pārvadājumiem.

5.§ Pavadzīmē ierakstītās ziņas jāieraksta saprotami ar tinti, lodīšu pildspalvu (ja tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem), uz rakstāmmašīnas, datora, tipogrāfijā iespiestā veidā vai uzspiežot spiedogu. Ar sarkanu krāsu ziņas ieraksta tikai gadījumos, kad tas īpaši paredzēts šajā Nolīgumā.

Nosūtītājam vai nosūtīšanas dzelzceļam visas ziņas pavadzīmē jāieraksta tām paredzētajās ailēs.

Aizpildot pavadzīmi, saīsinājumi nav pieļaujami, izņemot saīsinājumus, kas minēti 12.5.pielikumā, un gadījumus, kas paredzēti šī panta 7.§ un 15.panta 2.§. Spiedogu nospiedumiem uz pavadzīmes jābūt skaidriem un salasāmiem. Nosūtītāja ierakstītās ziņas nedrīkst būt labotas (svītrojumi, teksta aizlīmējumi u.tml.), kā arī izdzēstas vai aizkrāsotas.

Izņēmuma gadījumos nosūtītājs var izdarīt labojumus ne vairāk kā vienā pavadzīmes ailē vai divās, ja tās ir savstarpēji saistītas. Šajā gadījumā labojums tiek atrunāts ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" un apstiprināts ar parakstu vai spiedogu.

Izmaiņas vai papildinājumus ziņās, ko pavadzīmē ieraksta dzelzceļš, veic dzelzceļa attiecīgais darbinieks, parakstoties un apstiprinot ar stacijas spiedogu.

6.§ Pavadzīmē nosūtītājs atzīmē nosūtīšanas valsts un tranzīta valstu izejas robežstacijas, kuras jāšķērso kravai. Ja pastāv iespēja pārvadāt kravu no vienas izejas robežstacijas caur vairākām kaimiņvalsts ieejas robežstacijām, tad pavadzīmē jānorāda arī tā ieejas robežstacija, caur kuru tiks veikts pārvadājums.

Iespēju robežās nosūtītājs norāda tās robežstacijas, caur kurām veicot pārvadājumu, ir vismazākais attālums no nosūtīšanas stacijas līdz galastacijai. Tranzīta pārvadājumiem nosūtītājs norāda tikai tās robežstacijas, kuras minētas šim starptautiskajam pārvadājumam piemērojamā tranzīta tarifā.

Veicot pārvadājumus uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Galapunkta dzelzceļš un galastacija" un, veicot pārvadājumus no Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas - ailē "Nosūtīšanas stacija" bez stacijas nosaukuma vēl norāda arī šīs stacijas un dzelzceļa nosacīto numuru.

7.§ Par kravas saņēmēju vai nosūtītāju var būt tikai viena fiziska vai juridiska persona. Ja tā tranzīta tarifa noteikumi, ko ieinteresētie dzelzceļi piemēro šajā starptautiskajā satiksmē neparedz citādi, nav pieļaujams, ka pavadzīmes ailē "Saņēmējs, pasta adrese" tiek ierakstītas ziņas, kas nesatur saņēmēja nosaukumu un viņa pasta adresi.

Pārvadājumos uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, Ķīnas Tautas Republiku un Vjetnamas Sociālistisko Republiku un pretējā virzienā pieļaujams, ka pavadzīmes ailē "Nosūtītājs, pasta adrese" vai "Saņēmējs, pasta adrese" tiek norādīts šajās valstīs pieņemtais nosūtītāja vai saņēmēja un viņa pasta adreses nosacītais apzīmējums (piemēram, 6ДМ-12).

8.§ Pavadzīmē kravas jāieraksta šādā kārtībā:

1) kravas, ko pārvadā saskaņā ar 5.panta 7.§, jānorāda saskaņā ar 2.pielikuma un šī paragrāfa 2.-4.punkta noteikumiem;

2) kravas, ko dzelzceļi, šī Nolīguma dalībnieki, pārvadā tranzītā, tiek norādītas saskaņā ar šajā starptautiskajā pārvadājumā piemērojamā tranzīta tarifa nomenklatūru.

Bez šī nosaukuma nosūtītājs iekavās var norādīt kravas nosaukumu saskaņā ar nosūtīšanas vai galapunkta dzelzceļā spēkā esošo iekšējo tarifu nomenklatūru vai divus nosaukumus - saskaņā ar spēkā esošo nosūtīšanas dzelzceļa un galapunkta dzelzceļa iekšējo tarifu nomenklatūru;

3) kravas, kas tiek pārvadātas starp divām kaimiņvalstīm, ja starp šo valstu dzelzceļiem ir noteikts tiešais tarifs, tiek norādītas saskaņā ar šī tiešā tarifa nomenklatūru;

4) visos citos gadījumos kravas nosaukums tiek norādīts saskaņā ar to iekšējo tarifu nomenklatūru, kas ir spēkā nosūtīšanas dzelzceļā vai nosūtīšanas un galapunkta dzelzceļā, turklāt kravas tarificēšanai pavadzīmē jānorāda kravas stāvoklis un raksturojums.

9.§ Nododot pārvadāšanai malku un kokmateriālus, nosūtītājs var pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" norādīt grēdu skaitu un to augstumu centimetros vai apjomu kubikmetros u.tml.

10.§ Ja vagonsūtījuma pārvadājumā tiek izmantots vagons ar trafaretu "ABC", pavadzīmes ailē "Kravnesība (t)" tiek ierakstīts burts "C" un zem tā norādīta maksimālā masa.

11.§ Kravas masa, kā arī tās noteikšanas paņēmiens saskaņā ar nosūtīšanas dzelzceļā spēkā esošajiem noteikumiem tiek norādīts pavadzīmes attiecīgajās ailēs.

12.§ Ja pietrūkst vietas, lai pavadzīmes 9.-13.ailē ierakstītu ziņas par kravu, bet 18. un 19. ailē - ziņas par konteineriem un pārvadāšanas palīgierīcēm, 1.-5.lapai un katram ceļazīmes papildeksemplāram tiek piestiprināta papildlapa, kurai ir tāds pats izmērs kā pavadzīmei. Papildlapās tiek ierakstītas ziņas, kas attiecas atsevišķi uz katru aili, kur tas nepieciešams. Pavadzīmes 9.-11.ailē vai 18. un 19.ailē tiek izdarīta atzīme: "Datus skatīt papildlapā". Pavadzīmes 12. un 13.ailē tiek norādīts kopējais vietu skaits un kopējā kravas masa.

Ja pavadzīmē pietrūkst vietas, lai 27.-30.ailē ierakstītu ziņas par vagoniem, atlikušās ziņas tiek ierakstītas papildlapā. Šādas papildlapas eksemplārs tiek piestiprināts pavadzīmes 1.-5.lapai un katram ceļazīmes papildeksemplāram. 27.-30.ailes pēdējā rindā tiek izdarīta atzīme: "Turpinājumu skatīt papildlapā".

Nosūtītājs var piestiprināt pavadzīmei arī papildlapas, kas attiecas uz ailēm "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" un "Nosūtītāja pievienotie dokumenti".

Nosūtītājs paraksta visas papildlapas un pavadzīmes ailē "Nosūtītāja pievienotie dokumenti" norāda piestiprināto papildlapu skaitu.

Ja saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtītāja dzelzceļa iekšējiem noteikumiem ceļazīmes papildeksemplārus aizpilda nosūtīšanas stacija, nosūtītājs pēc šīs stacijas pieprasījuma nodod tai nepieciešamo papildlapu skaitu pievienošanai ceļazīmes papildeksemplāriem.

Piestiprināmās papildlapas aizpilda šī panta 2.§ noteiktajā valodā.

13.§ Pavadzīmes ailē "Atzīmes, kas dzelzceļam nav saistošas" kravas nosūtītājs var izdarīt atzīmes, kas attiecas uz konkrēto sūtījumu, bet ir domātas tikai kravas saņēmējam zināšanai un dzelzceļam neuzliek nekādas saistības un nekādu atbildību, piemēram:

"____ (datums) līguma ietvaros";

"Saskaņā ar norīkojumu (pieteikumu …) nr. _____";

"Turpmākai virzīšanai uz _____".

14.§ Pārvadājuma līgums var tikt noformēts ar elektronisko pavadzīmi.

Elektroniskā pavadzīme - tā ir datu kopa elektroniskā formā, kas pilda papīra pavadzīmes kā pārvadājuma līguma funkcijas.

Par kārtību, kādā ziņas tiek ierakstītas elektroniskajā pavadzīmē, vienojas dzelzceļš un nosūtītājs.

Nepieciešamības gadījumā var tikt izdrukāta elektroniskās pavadzīmes un visu tās papildlapu papīra kopija atbilstoši SMGS 12.1., 12.2., 12.3. un 12.4. pielikumam un saskaņā ar šī panta 12.§. Pārvadājot kravas ar lielu ātrumu, sarkanās svītras vietā elektroniskās pavadzīmes papīra kopijas augšējā labās puses stūrī tiek norādīts: "Liels ātrums".

Elektroniskajā pavadzīmē ietverto ziņu grozīšana SMGS paredzētajos gadījumos notiek, saglabājot sākotnējos datus.

15.§ Pārvadājuma līgums var tikt noformēts ar CIM/SMGS pavadzīmi. Pavadzīmes paraugs, norādes tās aizpildīšanai dotas 22.pielikumā (Norādījumi CIM/SMGS pavadzīmei).

8.pants
Kravas pieņemšana pārvadāšanai

1.§ Kravas, kas no viena nosūtītāja pieņemtas pārvadāšanai ar vienu pavadzīmi vienā nosūtīšanas stacijā vienam saņēmējam uz vienu saņemšanas staciju, tiek uzskatītas par sūtījumu. Ir šādi sūtījumu veidi: vagonsūtījums, sīksūtījums, konteinera sūtījums, kontreilera sūtījums.

Par vagonsūtījumu tiek uzskatīta vienā pavadzīmē uzrādāmā krava, kuras pārvadāšanai kravas apjoma vai kravas veida dēļ nepieciešams atsevišķs vagons.

Par sīksūtījumu uzskatāma vienā pavadzīmē uzrādāmā krava, kuras kopējā masa nevar būt lielāka par 5000 kg un kuras pārvadāšanai tās apjoma vai kravas veida dēļ nav nepieciešams atsevišķs vagons. Ja par to vienojas dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki, krava, kuras masa pārsniedz 5000 kg, ja pēc apjoma tās pārvadāšanai nav nepieciešams atsevišķs vagons, var tikt pārvadāta saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz sīksūtījumiem.

Par konteinera sūtījumu tiek uzskatīta krava, kas uzrādīta vienā pavadzīmē pārvadāšanai universālā vidējas tonnāžas konteinerā, universālā vai specializētā lieltonnāžas konteinerā vai tukšā universālā vidējas tonnāžas, universālā vai speciālā lieltonnāžas konteinerā.

Par kontreilera sūtījumu tiek uzskatīts piekrauts autovilciens (uzkrauts uz viena vai diviem vagoniem), kas uzrādīts pārvadājumam vienā pavadzīmē; automobilis, piekabe, puspiekabe vai automobiļa noņemamā virsbūve vai tukšs autovilciens, automobiļa noņemamā virsbūve pirms vai pēc tā izmantošanas kravas pārvadāšanai pa dzelzceļu.

Nosūtītājs pavadzīmes ailē "Sūtījuma veids" norāda, vai krava tiek nodota vagonsūtījumam, sīksūtījumam vai lieltonnāžas konteinera sūtījumam. Uzrādot pārvadāšanai kontreilera sūtījumu, nosūtīšanas veids pavadzīmē netiek minēts.

Nav pieļaujama šāda kravas nodošana un pieņemšana pārvadāšanai vienā vagonā:

- vairāki vagonsūtījumi kopā;

- vagonsūtījums kopā ar citiem sūtījumu veidiem;

- konteinera sūtījums kopā ar citiem sūtījumu veidiem;

- kontreilera sūtījums kopā ar citiem sūtījumu veidiem.

2.§ Pārvadājumam vagonsūtījuma veidā ar vienu pavadzīmi tiek pieņemtas:

- kravas, kuru masa vai apjoms nepārsniedz vagona maksimālo vestspēju vai ietilpību;

- kravas, kuru pārvadāšanai nepieciešams savienot divus vai vairākus vagonus.

Pamatojoties uz nosūtītāja rakstisku iesniegumu, tiek pieļauti vagonu un konteineru pārvadājumi ar viendabīgu kravu uz vienu galastaciju vienam saņēmējam, maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi, ja tam piekrituši visi dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki.

Šajā gadījumā nosūtītājam ir jāieraksta nepieciešamās ziņas:

"Vagonu sarakstā, kurus pārvadā maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi" (13.1.pielikums) un atbilstoši SMGS 13.2.pielikumam;

"Konteineru sarakstā, kurus pārvadā maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi" ( 13.3.pielikums) un atbilstoši SMGS 13.4.pielikumam;

"CIM/SMGS vagonu sarakstā" vai "CIM/SMGS konteineru sarakstā" atbilstoši SMGS 22.pielikumam

un šī saraksta eksemplāri to nepieciešamajā skaitā jāiesniedz kopā ar pavadzīmi atbilstoši 13.2, 13.4 vai 22.pielikumam.

Viens saraksta eksemplārs tiek atdots nosūtītājam kopā ar pavadzīmes dublikātu.

Pārvadājot vagonus maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi, nosūtītājam jāizdara ieraksts "Skatīt pievienoto sarakstu":

SMGS pavadzīmes ailēs - "Vagons", "Kravnesība (t)", "Asis", "Taras masa";

CIM/SMGS pavadzīmes ailēs - "Vagona Nr." un "Kravas nosaukums".

Pārvadājot konteinerus maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi, nosūtītājam jāizdara ieraksts "Skatīt pievienoto sarakstu":

SMGS pavadzīmes ailēs - "Vagons", "Kravnesība (t)", "Asis", "Taras svars", "Veids, kategorija" un "Īpašnieks un Nr.";

CIM/SMGS pavadzīmes ailēs - "Vagona Nr." un "Kravas nosaukums".

Ja nosūtīšanas stacija ir šaursliežu dzelzceļa (sliežu ceļa platums mazāks par 1435 mm) stacija, kas atvērtas darbībām ar kravām iekšējā satiksmē, krava var tikt arī pieņemta pārvadāšanai vairākos vagonos ar vienu pavadzīmi, ja tādu noformēšanas kārtību pieļauj nosūtīšanas dzelzceļā spēkā esošie iekšējie noteikumi.

3.§ Vagona ass slodze starptautiskajā dzelzceļa satiksmē ar sliežu platumu 1435 mm nedrīkst pārsniegt 20 t, izņemot BDŽ, kur vagona ass slodze nedrīkst pārsniegt 22,5 t2, un VŽD3. Vagona ass slodze pārvadājumos pa VŽD 1000 mm platuma sliežu ceļiem nedrīkst pārsniegt 14 t4.


2 Vagona ass slodze uz sliedēm - 20 t un slodze uz garuma metru = 7,2 t/m attiecas uz šādām BDŽ stacijām: Asenovgrada, Bojanovo, Bolševiki, Bracigovo, Čerkvica, Mitropolijas ieleja, Jelhova, Dolena Ciflika, Hisara, Kurtovo-Konare, Milkovica, Novi Pazara, Panagjurišče, Petriča, Pomorje, Sjedinenje, Sarafovo, Somovita, Staro Orehovo, Strelča, Tenevo, Vča.

Maršrutam Vidina-Kalafata - osta:

- vagona ass slodze uz sliedēm = 18 t;

- slodze uz garuma metru = 3,6 t/m;

- apmaiņa ar vagoniem, kuriem ir vairāk par četrām asīm, iespējama, tikai iepriekš saskaņojot starp Rumānijas dzelzceļu un BDŽ.

3 Vagona ass slodze sliedēm ≤ 20 t un slodze uz garuma metru £ 6,0 t/m attiecas uz šādiem VŽD braukšanas ceļiem ar 1435 mm sliežu ceļa platumu un jaukto sliežu ceļa platumu (starp 1435 mm un 1000 mm): Jinveņa - Dongdanga un Dongdanga - Uongbija.

4 Vagona ass slodze uz sliedēm ≤ 14 t un slodze uz garuma metru £ 4,2 t/m attiecas uz šādiem VŽD braukšanas ceļiem ar 1000 mm sliežu ceļa platumu: Zapbata-Laokai (caur st. Hanoja vai st. Hadonga), Jinveņa-Dongdanga,, Hanoja-Viņa.

Braucot pa ceļu Viņa-Dananga:

• vagona ass slodze uz sliedēm ≤ 14 t;

• slodze uz garuma metru ≤ 4,1 t/m.

 

Atsevišķi dzelzceļi izņēmuma gadījumos, ko nosaka tehniskie nosacījumi, un tikai robežpārejās var noteikt vagona ass slodzes pagaidu ierobežojumus mazāk par 20 t.

4.§ Nav pieļaujama šādu kravu kopīga pārvadāšana vienā vagonā ar vienu pavadzīmi vai vairākām pavadzīmēm:

1) ātrbojīgas kravas ar ātrbojīgām kravām, kurām ir dažāds apkalpošanas veids;

2) ātrbojīgas kravas ar citām kravām, kuras nav ātrbojīgas, ja ātrbojīgām kravām saskaņā ar 4.pielikuma 6.§ nepieciešama temperatūras režīma ievērošana vai cita īpaša apkalpošana;

3) 5.panta 7.§ minētās kravas kopā ar citām kravām, ja to kopīgu iekraušanu vienā vagonā nepieļauj 2.pielikums;

4) kravas, kuru iekraušanu veic nosūtītājs kopā ar kravām, kuras iekrauj dzelzceļš;

5) kravas, kuru kopīgu pārvadāšanu vienā vagonā nepieļauj nosūtīšanas dzelzceļa spēkā esošie iekšējie noteikumi;

6) gāžamkravas ar citām kravām.

5.§ Pārvadājuma līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad nosūtīšanas stacija ir pieņēmusi pārvadāšanai kravu un kravas pavadzīmi. Pieņemšanu pārvadāšanai apliecina nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs. Turklāt, nosūtīšanas stacijai kalendārais spiedogs jāuzspiež uz visām papildlapām, kas piestiprinātas pavadzīmei saskaņā ar 7.panta 12.§.

Kalendārais spiedogs jāuzspiež nekavējoties pēc tam, kad nosūtītājs nodevis visas pavadzīmē minētās kravas un veicis visus maksājumus, ko tas uzņēmies saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

6.§ Pēc spiedoga uzlikšanas pavadzīme ir pierādījums tam, ka ir noslēgts pārvadājuma līgums.

7.§ Visos citos gadījumos kravu pieņemšana un nosūtīšana vagonsūtījumu, sīksūtījumu, konteineru un kontreileru sūtījumu veidā tiek veikta saskaņā ar SMGS noteikumiem un nosūtīšanas dzelzceļa spēkā esošajiem iekšējās kārtības noteikumiem, ja SMGS nav nepieciešamā regulējuma.

9.pants
Tara, iepakojums, marķēšana, iekraušana, masas un kravvietu skaita noteikšana. Plombēšana

1.§ Nododot pārvadāšanai kravas, kurām nepieciešama tara vai iepakojums, lai pārvadāšanas laikā nodrošinātu tās no zuduma, bojājumiem, bojāšanās un kvalitātes zaudēšanas citu iemeslu dēļ, lai pasargātu no bojājumiem pārvadāšanas līdzekļus un citas kravas, kā arī no kaitējuma nodarīšanas cilvēkiem, tām jābūt tarā vai iepakojumā, kas pilnībā nodrošina minētās prasības. Nosūtītājs atbild par visām taras vai iepakojuma neesamības vai neapmierinoša stāvokļa sekām, tajā skaitā, viņam jāatlīdzina dzelzceļam šajā sakarā radušies zaudējumi.

Ja šādas kravas tiek uzrādītas pārvadāšanai bez taras vai iepakojuma, bojātā tarā vai iepakojumā, kā arī tarā vai iepakojumā, kas neatbilst kravas raksturam vai nenodrošina to pārkraušanu no vagona vagonā, dzelzceļam šādas kravas pieņemšana jāatsaka, ja ārējas apskates ceļā iespējams noteikt, ka tara vai iepakojums neatbilst prasībām, nenodrošina drošu kravu pārvadāšanu vai ir bojāts. Dzelzceļam jāveic taras vai kravas iepakojuma ārējā apskate tikai gadījumos, kad iekraušanu veic dzelzceļš vai nosūtītājs dzelzceļa darbinieka uzraudzībā.

Ja dzelzceļš atsakās pieņemt kravu, tam pēc nosūtītāja prasības jāsastāda attiecīgs akts un viens akta eksemplārs jānodod nosūtītājam.

2.§ Bīstamās kravas iesaiņo saskaņā ar 2.pielikuma noteikumiem.

3.§ Nosūtītājs uz kravvietām izdara skaidrus, neizdzēšamus uzrakstus vai piestiprina tām uzlīmes vai etiķetes, norādot šādas ziņas saskaņā ar pavadzīmi:

1) kravvietu zīmes (markas) un to numuri;

2) nosūtīšanas stacija un dzelzceļš;

3) galastacija un dzelzceļš;

4) nosūtītājs un saņēmējs;

5) sīksūtījumu gadījumā - kravvietu skaits.

Sīksūtījumu pārvadājumos tiek marķēta katra kravvieta.

Nododot pārvadāšanai mājas iedzīves lietas, nosūtītājs, bez jau minētā, katrā kravvietā ievieto kartiņu ar augstāk minētajiem marķēšanas datiem.

Izņemot gāžamkravas, vagonsūtījumos katrā vagonā tiek marķētas vismaz 10 kravvietas, kas izvietotas pie vagona durvīm.

Ja noteiktu kravu pārvadāšanā nepieciešama īpaša uzmanība sakarā ar šo kravu īpašībām, nosūtītājs uz atsevišķām kravvietām atbilstoši 6.pielikumam izvieto uzrakstus vai uzlīmes par uzmanīgu apiešanos ar kravu, piemēram, "Uzmanību", "Augša".

Uzlīmes, kas paredzētas 6.pielikumā, nosūtītājs izvieto arī uz vagoniem, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar spēkā esošiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem šādu uzlīmju izvietošanu veic dzelzceļš.

Marķējums tiek izdarīts nosūtīšanas valsts valodā ar tulkojumu vienā no OSŽD darba valodām (krievu valodā, ķīniešu valodā), konkrēti:

- pārvadājumos uz Azerbaidžānas Republiku, Baltkrievijas Republiku, Bulgārijas Republiku, Gruziju, Igaunijas Republiku, Irānas Islāma Republiku, Kazahstānas Republiku, Kirgizstānas Republiku, Krievijas Federāciju, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Moldovas Republiku, Polijas Republiku, Tadžikistānas Republiku, Turkmenistānas Republiku, Ukrainu, Ungārija Republiku, Uzbekistānas Republiku - krievu valodā;

- pārvadājumos uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, Ķīnas Tautas Republiku un Vjetnamas Sociālistisko Republiku - krievu valodā vai ķīniešu valodā;

- pārvadājumos uz Mongoliju vai tranzītā cauri tai - krievu valodā.

Ja pārvadājumos uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, Ķīnas Tautas Republiku vai Vjetnamas Sociālistisko Republiku un pretējā virzienā pavadzīmes ailē "Nosūtītājs, pasta adrese" vai ailē "Saņēmējs, pasta adrese" tiek norādīts šajās valstīs noteiktais nosūtītāja vai saņēmēja nosacītais apzīmējums un viņa pasta adrese, nosūtītājam šis nosacītais apzīmējums jānorāda arī kravvietu marķējumā.

Turklāt, pārvadājumos uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku nosūtītājs marķējumā pretī galapunkta dzelzceļa un stacijas nosaukumam, bet pārvadājumos no Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas - pretī nosūtīšanas dzelzceļa un stacijas nosaukumam - norāda šī dzelzceļa un stacijas nosacīto numuru.

Nederīgās uzlīmes nosūtītājam jānoņem un nederīgie uzraksti jāpadara nelasāmi.

Nosūtītājs atbild par uzrakstu, uzlīmju un etiķešu, kas izvietotas uz kravvietām vai piestiprinātas tām, pareizību, kā arī par uzlīmju pareizību, ko tas izvietojis uz vagoniem. Nosūtītājs atbild par visām sekām, ko izraisījušas nepareizas, nepilnīgas vai neprecīzas ziņas, ko tas iekļāvis uzrakstos, uzlīmēs vai etiķetēs, kā arī par to nepiestiprināšanu.

4.§ Nosūtīšanas stacijās kravu iekraušana notiek:

1) pārvadājumos slēgtajos un izotermiskajos vagonos un cisternvagonos - atbilstoši nosūtīšanas dzelzceļā spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem;

2) pārvadājumos atklātā ritošā sastāvā bezpārkraušanas satiksmē, piedaloties dzelzceļiem ar dažādu sliežu ceļa platumu - atbilstoši Noteikumiem par kravu iekraušanu un nostiprināšanu atklātā ritošā sastāvā (14.pielikums) vai atbilstoši Noteikumiem par autovilcienu, seglvilcēju, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju izvietošanu uz 13-9009, 13-4095 un 13-9004M modeļa platformām 1520 mm sliežu ceļa platumam (14.1. pielikums);

3) pārvadājumos atklātā ritošā sastāvā, piedaloties dzelzceļiem ar vienādu sliežu ceļa platumu, kā arī pārkraušanas satiksmē, piedaloties dzelzceļiem ar dažādu sliežu ceļa platumu - atbilstoši Noteikumiem par kravu iekraušanu un nostiprināšanu atklātā ritošā sastāvā (14.pielikums), Noteikumiem par autovilcienu, automobiļu, seglvilcēju, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju izvietošanu uz 13-9009, 13-4095 un 13-9004M modeļu platformām 1520 mm sliežu ceļa platumam (14. pielikums) vai citiem noteikumiem, kas saskaņoti starp dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem.

Ja krava atklātā ritošā sastāvā pārkraušanas satiksmē pirms vai pēc pārkraušanas robežstacijā tiek pārvadāta tikai pa vienas valsts dzelzceļiem, kravas iekraušana var tikt veikta saskaņā ar šīs valsts dzelzceļos spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

Nosūtīšanas dzelzceļa spēkā esošie iekšējie noteikumi nosaka, kas veic iekraušanu - dzelzceļš vai nosūtītājs. Ja iekraušanu veic nosūtītājs, tam jānovērtē vagona piemērotība attiecīgās kravas pārvadāšanai.

Pavadzīmes ailē "Iekrāvis" nosūtītājs norāda, kas veicis kravas vai konteinera iekraušanu vagonā.

Ja kravas iekraušanu veic nosūtītājs, tas atbild par visām neapmierinošas iekraušanas izraisītajām sekām, tajā skaitā, tam jāsedz zaudējumi, kas tā rezultātā radušies dzelzceļam.

5.§ Dzelzceļš var pieprasīt nosūtītājam, lai gabalkravas, kuru pieņemšana, iekraušana un pārkraušana nav iespējama bez ievērojamiem laika zudumiem, tiktu apvienotas lielākās kraušanas vienībās, sasienot vai iepakojot.

6.§. Vagoni var tikt piekrauti tikai līdz to maksimālai vestspējai, ievērojot pieļaujamo vagona ass slodzi uz sliedēm saskaņā ar 8.panta 3.§.

Par maksimālo vestspēju tiek uzskatīta:

1) ja uz vagona ir tikai viens uzraksts par vestspēju - šī vestspēja, kas palielināta par 1 t divasu vagoniem un par 2 t vagoniem ar četrām un vairāk asīm; Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas vai Ķīnas Tautas Republikas dzelzceļos - vestspēja, kas palielināta par 5%; vagoniem, kas paredzēti sliežu ceļa platumam 1520 mm - uz vagona norādītā vestspēja;

2) ja uz vagona ir divi uzraksti - vestspēja, kas atbilst lielākajam skaitlim (mazākais atbilst minimālai vestspējai);

3) ja uz vagona ir trafarets "ABC" - maksimālais vestspējas lielums, kas norādīts zem burta "C".

Vagona piekraušana virs maksimālās vestspējas tiek uzskatīta par vestspējas pārslodzi.

7.§ Masu un vietu skaitu nosaka saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Tomēr:

1) kravas, kas tiek pārvadātas atklātā ritošā sastāvā bez brezenta pārklājuma vai zem neplombēta brezenta, tiek pieņemtas pārvadāšanai tikai ar nosacījumu, ka nosūtītājs pavadzīmē ir norādījis:

- kravvietu skaitu un kravas masu, ja kopējais kravvietu skaits nepārsniedz 100;

- tikai kravas masu, ja kopējais kravvietu skaits pārsniedz 100. Šajā gadījumā pavadzīmes ailē "Vietu skaits" nosūtītājs norāda: "Sagāžot";

2) sīki neiesaiņoti izstrādājumi tiek pieņemti pārvadāšanai tikai pēc to masas, nenosakot vietu skaitu. Pavadzīmes ailē "Vietu skaits" nosūtītājs norāda: "Sagāžot";

3) taras kravas, kuru masu nosaka iepakojumā un norāda uz katras kravvietas, kā arī kravvietas ar vienādu standarta masu, tās pieņemot pārvadāšanai, netiek svērtas.

Šajos gadījumos nosūtītājs pavadzīmē norāda vietu skaitu un kopējo kravas masu, bet ailē "Masas noteikšanas paņēmiens" norāda, kādā veidā noteikta kopējā kravas masa: pēc standarta masas ("Standarts") vai pēc masas, kas norādīta uz kravvietām ("Trafarets");

4) ja pavadzīmē kravas masa norādīta gan ailē "Nosūtītāja noteiktā masa (kg)", gan ailē "Dzelzceļa noteiktā masa (kg)", tad, izņemot gadījumus, kas minēti 23.panta 4.§ 1.-3.punktā, atskaites masa ir masa, ko noteicis dzelzceļš.

8.§ Visiem piekrautajiem vagoniem, kuriem ir ietaises plombu uzlikšanai, ar plombām vai slēgplombām jānoplombē durvis un visas atveres konstrukcijā, izņemot ventilācijas un citas atveres, kas no iekšpuses ir noslēgtas ar restēm vai citā veidā. Cisternvagoniem jāplombē visas iepildes vai izliešanas ierīces. Netiek plombētas cisternu apakšējās izliešanas ierīces, ja to konstrukcija nepieļauj apakšējās izliešanas ierīces atvēršanu bez augšējās kraujamlūkas atvēršanas.

Ja vagonā, konteinerā saglabājušās iepriekšējo pārvadājumu plombas vai slēgplombas, tās noņem nosūtītājs vai dzelzceļš atkarībā no tā, kas plombē vagonu no jauna.

Plombēšanai tiek izmantotas tādas plombas vai slēgplombas, kuru noņemšana bez to sabojāšanas nav iespējama; plombas vai slēgplombas tiek uzliktas tā, lai piekļūšana kravai bez to sabojāšanas nebūtu iespējama.

Ja vagonu, konteineru plombē nosūtītājs, uz plombām jābūt šādām skaidrām zīmēm:

1) stacijas nosaukums (ja nepieciešams - saīsināts);

2) plombas uzlikšanas datums vai kontroles zīmes;

3) nosūtītāja saīsināts nosaukums.

Turklāt nosūtītāja plombas var saturēt nosūtīšanas dzelzceļa saīsinātu nosaukumu.

Ja vagonu, konteineru plombē dzelzceļš, uz plombām jābūt tām pašām zīmēm; tomēr nosūtītāja saīsinātā nosaukuma vietā tām jāsatur nosūtīšanas dzelzceļa saīsināts nosaukums, kā arī plombēšanas knaibļu numuri, ja plombām nav kontroles zīmju.

Slēgplombas, neatkarīgi no tā, kas veic plombēšanu - nosūtītājs vai dzelzceļš - jāsatur šādas zīmes:

- nosūtīšanas dzelzceļa saīsināts nosaukums;

- kontroles zīme.

Slēgplombas var papildus saturēt nosūtīšanas stacijas un kravas nosūtītāja nosaukumus, nepieciešamības gadījumā - saīsināti.

Ja vagonu un konteineru plombē ar vairākām slēgplombām, tām jābūt dažādām kontroles zīmēm.

Ja slēgtie un izotermiskie vagoni aprīkoti ar papildierīcēm plombēšanai durvju augšējā daļā, slēgplombas uzliek tikai uz plombēšanas pamatierīcēm.

Nosūtīšanas dzelzceļš ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms ieviešanas paziņo visiem dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem - attiecīgā slēgplombas lietošanas noteikumus un noņemšanas kārtību. Ierīču izmantošana, kuru noņemšanai nepieciešamas īpašas konstrukcijas palīgierīces (noņēmēji, atslēgas), nosūtīšanas dzelzceļam jāsaskaņo ar pārvadājumā iesaistītajiem dzelzceļiem.

Veicot kravu pārvadājumus bez pārkraušanas no valstīm, kas nav SMGS dalībnieki, kā arī konteineru, autovilcienu, automobiļu, piekabju, puspiekabju vai automobiļu noņemamo virsbūvju pārvadājumus vai veicot intermodālos pārvadājumus, tie var tikt pieņemti turpmākajai pārvadāšanai ar plombām vai slēgplombām, uz kurām ir zīmes, kas var atšķirties no šī panta noteikumiem.

Ja segtie 1520 mm sliežu platuma vagoni tiek plombēti ar plombām, tad vagonu durvju aizbīdņus papildus nostiprina ar spīļkloķīšiem.

Visos citos gadījumos plombēšana tiek veikta saskaņā ar SMGS noteikumiem un ar tā dzelzceļa, kurā tiek veikta plombēšana, spēkā esošiem iekšējiem noteikumiem, ja SMGS nav nepieciešamā regulējuma.

9.§ Pārvadājot kravas sīksūtījumos uz Vjetnamas Sociālistisko Republiku, nosūtītājs var plombēt kravvietas. Šajā gadījumā tam jāizdara atzīme pavadzīmes ailē "Iepakojuma veids".

10.pants
Kravas vērtības pieteikšana

1.§ Uzrādot kravas pārvadāšanai, nosūtītājam pavadzīmes ailē "Kravas pieteiktā vērtība" jāpaziņo šādu kravu vērtība:

1) zelts, sudrabs un platīns, kā arī to izstrādājumi;

2) dārgakmeņi;

3) vērtīgas kažokādas, piemēram, bebra, zilās polārlapsas, sermuļa, caunas, ūdeles, ūdra, karakula, roņa, kotika, sudrablapsa, skunksa, sabuļa ādas, kā arī to izstrādājumi;

4) uzņemtas filmas;

5) gleznas;

6) statujas;

7) mākslas izstrādājumi;

8) antīki priekšmeti;

9) mājas iedzīves lietas.

Bez vērtības pieteikšanas mājas iedzīves lietas atļauts pieņemt pārvadāšanai tikai, ja pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs izdara atzīmi: "Vērtība nav pieteikta" un apstiprina to ar savu parakstu.

Iesniedzot pārvadāšanai mājas iedzīves lietas, nosūtītājs sastāda to aprakstu četros eksemplāros, norādot katrā kravvietā (kastē u.tml.) ievietoto mājas iedzīves lietu nosaukumu, skaitu un vērtību. Turklāt aprakstā tiek uzrādīts kopējais kravvietu skaits un kopējā mājas iedzīves lietu vērtība, kam jāsaskan ar pavadzīmē pieteikto vērtību. Pārvadājot mājas iedzīves lietas bez vērtības pieteikšanas, vērtību aprakstā var nenorādīt. Apraksta pirmais eksemplārs paliek nosūtīšanas stacijā, otrs - pie nosūtītāja, trešais tiek ievietots mājas iedzīves lietās, ceturtais tiek pievienots pavadzīmei un ir pie tās līdz galastacijai.

2.§ Citu pārvadāšanai uzrādīto kravu vērtības pieteikšana pieļaujama, ja to vēlas nosūtītājs.

3.§ Kravas pieteiktās vērtības summa pavadzīmes ailē "Kravas pieteiktā vērtība" tiek norādīta nosūtīšanas valsts valūtā; tā nedrīkst pārsniegt šīs kravas vērtību, ko norādījis ārvalstu piegādātājs vai valsts noteikto cenu.

Pieņemot kravu pārvadāšanai, nosūtīšanas dzelzceļam ir tiesības pārbaudīt, vai kravas pieteiktās vērtības lielums ir atbilstošs kravas vērtībai. Ja starp nosūtītāju un dzelzceļu rodas domstarpības par pieteiktās vērtības lielumu, šo strīdu izšķir nosūtīšanas stacijas priekšnieks. Ja nosūtītājs nepiekrīt stacijas priekšnieka lēmumam, nosūtītājs var uz sava rēķina uzaicināt ekspertu no valsts tirdzniecības vai rūpniecības iestādēm. Eksperta lēmums abām pusēm ir obligāts.

4.§ Par kravas vērtības pieteikšanu nosūtīšanas un galapunkta dzelzceļš iekasē papildus maksu par pārvadāšanu savos dzelzceļos saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un tarifiem, kādus šie dzelzceļi piemēro šādiem pārvadājumiem, bet par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos - saskaņā ar šajā starptautiskajā pārvadājumā piemērojamo tranzīta tarifu.

Lai tranzīta dzelzceļi un galapunkta dzelzceļš varētu iekasēt šīs maksas, nosūtīšanas stacija nosūtītāja pieteikto kravas vērtību, kas izteikta nosūtīšanas valsts valūtā, pārrēķina tarifa valūtā pēc kursa, kas ir spēkā nosūtīšanas valstī pārrēķina dienā, un ieraksta to pavadzīmes ailē "Atzīmes par maksu aprēķiniem". Tarifa valūtā izteiktā un pavadzīmē tranzīta dzelzceļiem un galapunkta dzelzceļam norādītā pieteiktā kravas vērtība tiek pārrēķināta tranzīta dzelzceļa valsts vai galapunkta valsts valūtā pēc kursa, kas ir spēkā šajās valstīs pārrēķina dienā.

5.§ Saskaņojot to ar dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem, nosūtītājs, uzrādot kravu pārvadāšanai, var paziņot par ieinteresētību kravas piegādē.

11.pants
Pavaddokumenti muitas un citu noteikumu izpildei

1.§ Nosūtītājs pievieno pavadzīmei pavaddokumentus, kas nepieciešami muitas un citu noteikumu izpildei visā kravas braukšanas ceļā, kā arī, nepieciešamības gadījumā - sertifikātu un specifikāciju. Šiem dokumentiem jāattiecas tikai uz tām kravām, kas uzrādītas šajā pavadzīmē.

Visus pavaddokumentus, ko nosūtītājs pievieno pavadzīmei, tas atzīmē pavadzīmes ailē "Nosūtītāja pievienotie dokumenti" un piestiprina pavadzīmei tik cieši, lai tie ceļā nevarētu atvienoties.

Ja nosūtītājs pavadzīmei nepievieno dokumentu, kas atļauj kravas izvešanu uz ārvalstīm, tas pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" norāda dokumenta nosaukumu, tā numuru un izdošanas datumu, kā arī muitas iestādi, kurai šis dokuments nosūtīts.

Ja nosūtītājs nav pievienojis pavadzīmei sertifikātu vai specifikāciju, tas pavadzīmes ailē "Nosūtītāja pievienotie dokumenti" izdara atzīmi par to, ka šādi dokumenti nav nepieciešami.

Ja nosūtītājs nav izpildījis šī paragrāfa noteikumus, nosūtīšanas stacijai jāatsaka kravas pieņemšana pārvadāšanai.

2.§ Dzelzceļam nav pienākums pārbaudīt dokumentu pareizību un pietiekamību, ko nosūtītājs pievienojis pavadzīmei.

Nosūtītājs atbild dzelzceļam par sekām, kas radušās pavaddokumentu neesamības, nepietiekamības vai nepareizības rezultātā.

Ja kravas pārvadāšana vai izsniegšana aizkavējas sakarā ar to, ka nosūtītājs nav iesniedzis nepieciešamos pavaddokumentus vai dokumenti, ko tas iesniedzis un norādījis pavadzīmes ailē "Nosūtītāja pievienotie dokumenti" ir nepietiekami vai nepareizi, par aizkavēšanās laiku tiek iekasētas soda naudas un nodevas: par kravas uzglabāšanu, vagonu dīkstāvi. Ja šāda aizkavēšanās notiek nosūtītāja dzelzceļā vai galapunkta dzelzceļā, soda nauda tiek aprēķināta saskaņā ar šajos dzelzceļos spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem. Ja šāda aizkavēšanās notiek tranzīta dzelzceļos, šīs maksas tiek aprēķinātas saskaņā ar tranzīta tarifu, ko konkrētajā starptautiskajā pārvadājumā piemēro ieinteresētie dzelzceļi; savukārt, ja tranzīta tarifs šādos gadījumos neparedz maksu par kravas uzglabāšanu un vagonu dīkstāvi, soda nauda tiek aprēķināta saskaņā ar šajos tranzīta dzelzceļos spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

Naudas sodi, nodevas - par kravas uzglabāšanu, vagonu dīkstāvi, jāatzīmē pavadzīmē. Tie tiek piedzīti no nosūtītāja vai saņēmēja atkarībā no tā, kurš no viņiem apmaksā pārvadāšanas maksas šajā tranzīta dzelzceļā. Ja dzelzceļš ir nozaudējis pavaddokumentus, ko nosūtītājs uzrādījis pavadzīmes ailē "Nosūtītāja pievienotie dokumenti", naudassodus un nodevas, kas saistītas ar kravu aizkavēšanos šī iemesla dēļ nepiedzen.

Gadījumos, kad pārvadāšanas maksas par tranzīta dzelzceļiem nosūtītājs vai saņēmējs apmaksā ar cita maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) starpniecību, kuram ir līgums ar tranzīta dzelzceļu par pārvadāšanas maksājumu veikšanu, naudas sodi un nodevas, kas radušās tranzīta dzelzceļos, tiek piedzīti no maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) saskaņā ar tranzīta dzelzceļos spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

3.§ Ja nosūtītājs vēlas, lai saņēmējs viņam no galastacijas atsūtītu atpakaļ nosūtīšanas stacijā dzelzceļam nepiederošu pārvadāšanas aprīkojumu (brezenta pārklājus, graudu aizsargrežģus, durvju restes lopu pārvadāšanai, metāla troses, krāsnis, dzelzs aizliktņus zirgu slitām, durvju restes augļu pārvadāšanai u.c.) vai tukšo taru (auduma maisus, metāla mucas, kannas u.c.), nosūtītājs pavadzīmes ailē "Atzīmes, kas dzelzceļam nav saistošas" norāda, ka pārvadāšanas aprīkojums un tara ir jāatsūta atpakaļ. Šajā gadījumā muitas iestādes sastāda izziņu to pārvadāšanai pretējā virzienā. Izziņa tiek pievienota pavadzīmei iesniegšanai saņēmējam un dod tam tiesības 3 mēnešu laikā no kravas pienākšanas galastacijā atsūtīt atpakaļ pārvadāšanas aprīkojumu vai tukšo taru.

Pārvadāšanas aprīkojums vai tukšā tara jāsūta atpakaļ caur tām pašām robežstacijām, caur kurām tie vesti kopā ar kravu.

12.pants
Atbildība par ziņām, kas ierakstītas pavadzīmē. Naudas sodi

1.§ Nosūtītājs atbild par ziņu un paziņojumu pareizību, ko tas norādījis pavadzīmē. Tas atbild par visām sekām, kas radušās nepareizas, neprecīzas vai nepilnīgas šo ziņu vai paziņojumu norādīšanas dēļ, kā arī tādēļ, ka šīs ziņas vai paziņojumi ierakstīti nepareizā pavadzīmes ailē.

2.§ Dzelzceļam ir tiesības pārbaudīt ziņu un paziņojumu pareizību, ko nosūtītājs ierakstījis pavadzīmē.

Ja, pieņemot kravu, nosūtīšanas stacijā pavadzīmē tiek konstatētas nepareizības, nosūtītāja pienākums ir sastādīt jaunu pavadzīmi, ja vien saskaņā ar 7.panta 5.§ netiek pieļauti pavadzīmes labojumi.

Kravas satura pārbaude ceļā var notikt tikai saskaņā ar muitas noteikumiem vai citiem noteikumiem, kā arī nolūkā nodrošināt vilcienu kustības drošību un kravu saglabāšanu braukšanas ceļā.

Ja kravas pārbaudes rezultātā, kas veikta braukšanas ceļā vai galastacijā, tiek konstatēts, ka ziņas, ko nosūtītājs norādījis pavadzīmē, neatbilst patiesībai, stacija, kas veica pārbaudi, par to sastāda komercaktu saskaņā ar 18.pantu un pavadzīmes ailē "Komercakts" izdara attiecīgu atzīmi.

Šajā gadījumā ar pārbaudi saistītie izdevumi tiek ierakstīti pavadzīmē un piedzīti no nosūtītāja, ja pārbaudi veicis nosūtīšanas dzelzceļš, vai no saņēmēja, ja pārbaudi veicis galapunkta dzelzceļš. Ja pārbaude notikusi tranzīta dzelzceļā, šos izdevumus piedzen no nosūtītāja vai saņēmēja - atkarībā no tā, kurš no tiem veic pārvadāšanas maksu apmaksu šajā tranzīta dzelzceļā. Gadījumos, kad pārvadāšanas maksas par tranzīta dzelzceļiem nosūtītājs vai saņēmējs apmaksā ar cita maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) starpniecību, kuram ir līgums ar tranzīta dzelzceļu par pārvadāšanas maksu veikšanu, šie izdevumi tiek piedzīti no maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) saskaņā ar tranzīta dzelzceļos spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

Ja pavadzīmē tiek atklāts nepareizs kravas nosaukums, pārvadāšanas maksa par visu braukšanas ceļu tiek aprēķināta pēc tās tarifa klases, kas atbilst faktiski pārvadātajai kravai, un tiek iekasēta saskaņā ar 15.pantu.

3.§ Soda nauda tiek piedzīta, ja pavadzīmē tikušas norādītas nepareizas, nepilnīgas vai neprecīzas ziņas un paziņojumi, kā rezultātā:

1) pārvadāšanai tika pieņemtas kravas, kuru pārvadāšana nav atļauta, pamatojoties uz 4.panta 1.§ 1.-6. punktu;

2) kravas, kuru pārvadāšana saskaņā ar 5.panta 7.§ pieļaujama tikai ievērojot īpašus nosacījumus, tika pieņemtas pārvadāšanai bez šīm kravām paredzēto īpašo nosacījumu ievērošanas;

3) iekraujot kravu, nosūtītājs pieļāvis vagona maksimāli pieļaujamās vestspējas pārslodzi (9.panta 6.§).

Soda naudas par šī paragrāfa 1. un 2. punktā minētajiem pārkāpumiem tiek piedzītas saskaņā ar 15.pantu pieckārtīgā pārvadāšanas maksas apmērā par pārvadājumu tajā dzelzceļā, kurā šāds pārkāpums tika konstatēts.

Soda nauda par šī paragrāfa 3.punktā minētajiem pārkāpumiem tiek piedzīta saskaņā ar 15.pantu pieckārtīgā pārvadāšanas maksas apmērā par kravas masas pārsnieguma pārvadājumu tajā dzelzceļā, kurā šis pārsniegums tika konstatēts. Šī soda nauda netiek piedzīta, ja saskaņā ar nosūtīšanas dzelzceļā spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem nosūtītājs pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" ir izdarījis atzīmi par nepieciešamību dzelzceļam izdarīt piekrautā vagona svēršanu.

Šajā paragrāfā paredzētās soda naudas dzelzceļam ir tiesības piedzīt neatkarīgi no iespējamo zaudējumu atlīdzināšanas un citām soda naudām, ko nosūtītājs / saņēmējs maksā saskaņā ar šo Nolīgumu.

4.§ Vagona maksimālās vestspējas pārslodzes gadījumā:

1) kravas masas pārsniegums, kas konstatēts nosūtīšanas dzelzceļā, tiek izkrauts un nodots nosūtītāja rīcībā;

2) kravas masas pārsniegumu, kas konstatēts tranzīta dzelzceļā vai galapunkta dzelzceļā, dzelzceļš izkrauj un nosūta uz galastaciju pēc iespējas vienlaicīgi ar pamata sūtījumu saskaņā ar papildu pavadzīmi, kas sastādīta nepieciešamajā eksemplāru skaitā;

3) kravas masas pārsnieguma pārvadāšanas maksa un nodevas par tā iekraušanu un izkraušanu tiek piedzītas kā par patstāvīgu sūtījumu un ierakstītas pamatpavadzīmē.

Šie noteikumi tiek piemēroti arī gadījumos, kad nosūtītājs pavadzīmē norādījis nepareizu kravas masu, un tiek konstatēts, ka ir pārsniegta ass slodze (8.panta 3.§).

13.pants
Tarifi. Pārvadāšanas maksu un soda naudu aprēķināšana

1.§ Pārvadāšanas maksa ir maksa par kravas pārvadāšanu par pavadoņa, autovilciena vadītāja braukšanu, papildu nodevas un citi izdevumi, kas rodas laika posmā no kravas pieņemšanas brīža pārvadāšanai līdz tās izsniegšanai saņēmējam, kuru aprēķina saskaņā ar šādiem tarifiem, kas ir spēkā pārvadājuma līguma parakstīšanas dienā:

1) satiksmē starp kaimiņvalstu dzelzceļu stacijām par pārvadājumu nosūtīšanas valsts un galapunkta valsts dzelzceļos - pēc tarifiem, ko šo valstu dzelzceļi piemēro tādiem pārvadājumiem;

2) satiksmē par pārvadājumu nosūtīšanas valsts un galapunkta valsts dzelzceļos, kas ietver pārvadājumu pa tranzīta dzelzceļiem - pēc tarifiem, ko šo valstu dzelzceļi piemēro tādiem pārvadājumiem, bet par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos - pēc tranzīta tarifa, ko piemēro šādam starptautiskajam pārvadājumam.

2.§ Maksa par kravas pārvadāšanu tiek aprēķināta, vadoties pēc īsākā attāluma, ko nosaka piemērojamais tarifs virzienā cauri tām robežstacijām, kas norādītas nosūtītāja pavadzīmē.

Ja krava tiek vesta caur citām robežstacijām pa īsāku ceļu, nekā pavadzīmē noteicis nosūtītājs, pārvadāšanas maksa tiek noteikta vadoties pēc īsākā attāluma, ko nosaka piemērojamais tarifs virzienā caur šīm robežstacijām.

3.§ Pārvadāšanas maksas un soda naudas par pārvadājumu nosūtīšanas valsts un galapunkta valsts dzelzceļos tiek aprēķinātas vietējā valūtā, bet pārvadāšanas maksas un soda naudas par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos - tā tranzīta tarifa valūtā, ko ieinteresētie dzelzceļi piemēro šādam starptautiskam pārvadājumam.

4.§ Dzelzceļam tiek atlīdzināti tam radušies izdevumi par pārvadājumu, tajā skaitā tie, kas nav paredzēti piemērojamos tarifos, piemēram, izdevumi par krāvuma izlabošanu, izdevumi par pārkraušanu, kas saistīta ar krāvuma labošanu, izdevumi par taras un iepakojuma labošanu, kas nepieciešama kravas saglabāšanai, izdevumi par kravas pārklāšanu ar brezentu un pašu brezenta pārklāju izmantošanu tajā gadījumā, kad šāda pārklāšana nav dzelzceļa pienākums. Šie izdevumi jānosaka atsevišķi katram sūtījumam un jāapstiprina ar atbilstošiem dokumentiem.

Minētos izdevumus dzelzceļš ieraksta pavadzīmē un piedzen no nosūtītāja, ja izdevumi radušies nosūtīšanas dzelzceļā, vai no saņēmēja, ja tie radušies galapunkta dzelzceļā. Ja šādi izdevumi radušies tranzīta dzelzceļā, tie tiek piedzīti no nosūtītāja vai saņēmēja atkarībā no tā, kurš no tiem veic pārvadāšanas maksu apmaksu par pārvadājumu šajā tranzīta dzelzceļā. Gadījumos, kad pārvadāšanas maksas par tranzīta dzelzceļiem nosūtītājs vai saņēmējs apmaksā ar cita maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) starpniecību, kuram ir līgums ar tranzīta dzelzceļu par pārvadāšanas maksu veikšanu, šie izdevumi tiek piedzīti no maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) saskaņā ar tranzīta dzelzceļos spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

5.§ Ja braukšanas ceļā kļūst nepieciešams veikt kravas pārkraušanu no viena uz vienu vai vairākiem tā paša sliežu ceļa platuma vagoniem, braukšanas maksa tiek aprēķināta kā par vienu sūtījumu tajā vagonā, kurā krava tika iekrauta nosūtīšanas stacijā un kurš sākotnēji tika norādīts pavadzīmē. Ja šādu pārkraušanu braukšanas ceļā izsaukuši no nosūtītāja neatkarīgi apstākļi, maksa par kravas pārkraušanu netiek iekasēta.

5.a § Ja vagonsūtījums tiek pārvadāts saskaņā ar SMGS 3.panta 2.§ 2.punktu ar pārkraušanu robežstacijā, kurā robežojas dzelzceļu sliežu ceļi ar dažādu sliežu ceļa platumu un pārkraušana no viena vagona tiek veikta uz diviem vai vairāk cita sliežu ceļa platuma vagoniem sakarā ar, piemēram, vagona parametru neatbilstību vagona parametriem, kurā krava tiek pārkrauta, sakarā ar vagona, kurā krava tiek pārkrauta, virsbūves parametru, kravvietu izmēru nekārtnību vai sakarā ar SMGS 14.pielikuma prasību izpildi par kravas izvietošanu un stiprināšanu, tad dzelzceļiem, kuri pārvadā kravu pēc pārkraušanas, ir tiesības aprēķināt pārvadāšanas maksas par kravu, kas pārkrauta katrā vagonā, tāpat kā par atsevišķu vagonsūtījumu.

Pārkraušanas stacija pavadzīmes ailē "Atzīmes par maksu aprēķiniem" izdara atzīmi "Pārkrauts … (norādīt skaitu) vagons(i) sakarā ar … (tiek norādīts konkrētais iemesls, attiecīgi:

vagonu izmantošanu ar mazākiem virsbūves izmēriem (mazāks garums, platums vai augstums) (tiek norādīts konkrēti);

vagonu izmantošanu ar mazāku kravnesību (tiek norādīts konkrēti);

pārkraušanu no savienota tipa vagona vai vagona vienības ar ___ (tiek norādīts skaits) elementiem;

kravvietu izmēru nekārtnību vagona virsbūves parametriem (tiek norādīts konkrēti);

SMGS 14.pielikuma prasību izpildi (SMGS 14.pielikuma konkrētās shēmās kravas kārtu, rindu, masas vai vietu skaita norādītie ierobežojumi, NTU sakarā - nepieciešamība uzstādīt stiprināšanas līdzekļus, kas aizņem vagonā papildu apjomu vai grīdas laukumu, vagona elementu pieļautās pārslodzes, ko izraisa krava un stiprināšanas līdzekļi, pārsniegums, kopējā kravas smaguma centra atrašanās vietas ievērošana vagonā vai vagona, kurā ir krava, smaguma centra atrašanās vietas ievērošana attiecībā pret sliežu galviņām, nepieciešamība ievērot iekraušanas gabarītu, vagona, kurā ir krava, vējpuses virsmas pieļautā laukuma pārsniegums u.c.);

citi iemesli - jānorāda konkrēti)"

un apliecina to ar darbinieka parakstu un stacijas spiedogu.

Pārkraušanas stacija veic norādītās atzīmes gadījumā, ja tas nepieciešams dzelzceļiem, kuros krava tiek vesta pēc pārkraušanas, par ko norādītie dzelzceļi informē pārkraušanas dzelzceļus."

6.§ Papildus nodevas par kravu pārkraušanu citam sliežu ceļa platumam paredzētā vagonā vai par vagona ratiņu nomaiņu robežstacijās (ieskaitot izdevumus, kas saistīti ar to, ka dzelzceļš piešķir aprīkojumu un materiālus pārkraujamās kravas nostiprināšanai: statņus, stiepli, naglas, starplikas u.tml.) tiek aprēķinātas šādi:

1) ja kravu pārkraušanu vai vagonu pārlikšanu uz citam sliežu ceļa platumam paredzētiem ratiņiem veic galapunkta dzelzceļš - saskaņā ar iekšējo tarifu, kas ir spēkā šajā dzelzceļā;

2) citos gadījumos - saskaņā ar tranzīta tarifu, ko piemēro attiecīgam starptautiskam pārvadājumam.

14.pants
Kravas piegādes termiņi

1.§ Piegādes termiņš tiek noteikts visam kravas braukšanas ceļam, vadoties no šādām normām:

1) liela ātruma kravām:

1.1. termiņš nosūtīšanai 1 diennakts;
1.2. termiņš kravas pārvadāšanai sīksūtījuma vai vidējas tonnāžas konteinera veidā katriem sāktajiem 200 tarifa kilometriem katra pārvadājumā iesaistītā dzelzceļa robežās 1 diennakts;
1.3. termiņš kravas pārvadāšanai vagonsūtījuma, kontreilera sūtījuma veidā vai lieltonnāžas konteinerā katriem sāktajiem 320 tarifa kilometriem katra pārvadājumā iesaistītā dzelzceļa robežās 1 diennakts;
1.4. termiņš kravas pārvadāšanai vagonsūtījuma veidā ar pasažieru vilcieniem (7.panta 4.§) katriem sāktajiem 420 tarifa kilometriem katra pārvadājumā iesaistītā dzelzceļa robežās 1 diennakts;

2) maza ātruma kravām:

2.1. termiņš nosūtīšanai 1 diennakts;
2.2. termiņš kravas pārvadāšanai sīksūtījuma veidā vai vidējas tonnāžas konteinerā katriem sāktajiem 150 tarifa kilometriem katra pārvadājumā iesaistītā dzelzceļa robežās 1 diennakts;
2.3. termiņš kravas pārvadāšanai ar vagonsūtījuma, kontreilera sūtījuma veidā vai lieltonnāžas konteinerā katriem sāktajiem 200 tarifa kilometriem katra pārvadājumā iesaistītā dzelzceļa robežās 1 diennakts.

Piegādes termiņu sāk skaitīt no plkst. 0.00 datumā, kas ir nākamais pēc datuma, kurā krava un pavadzīme pieņemta pārvadāšanai. Ja krava pieņemta ar iepriekšēju pirmsnosūtīšanas uzglabāšanu, piegādes termiņu sāk skaitīt plkst. 0.00 datumā, kas ir nākamā pēc datuma, kurā noteikta šīs kravas iekraušana. Par kravas iekraušanas datumu pavadzīmē tiek izdarīta atzīme.

2.§ Termiņš pārvadāšanai tiek uzskaitīts pēc kravas veiktā faktiskā attāluma starp nosūtīšanas staciju un galastaciju.

3.§ Piegādes termiņš tiek pagarināts par 2 diennaktīm:

1) ja krava tiek pārkrauta citam sliežu ceļa platumam paredzētos vagonos;

2) ja tiek veikta vagonu ratiņu nomaiņa citam sliežu ceļa platumam;

3) ja tiek izmantota vagonu prāmju pārceltuve.

4.§ Pārvadājot negabarīta kravas atbilstoši šī panta 1.§ un 3.§, aprēķinātais piegādes termiņš palielinās par 100%.

5.§ Piegādes termiņš tiek pagarināts par:

1) aizkavēšanās laiku muitas un citu noteikumu izpildei;

2) laiku, ko prasījis satiksmes pārtraukums, kas nav noticis dzelzceļa vainas dēļ, un ir uz laiku aizkavējis pārvadājuma uzsākšanu vai norisi;

3) laiku, ko prasījis pārvadājuma līguma izmaiņu rezultātā noticis aizkavējums;

4) laiku, ko prasījis aizkavējums pārbaudei, vai krava atbilst pavadzīmē minētajām ziņām, kā arī, vai ir ievēroti aizsardzības pasākumi attiecībā uz kravām, kas pārvadājamas, ievērojot īpašus nosacījumus - ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi;

5) aizkavēšanās laiku stacijās, kas saistīta ar dzīvnieku barošanu vai izvešanu no vagona vai to veterināro apskati;

6) laiku, kas patērēts masas pārsnieguma izkraušanai, kravas, tās taras vai iepakojuma labošanai, kā arī pārkraušanai vai krāvuma labošanai, kas notikusi nosūtītāja vainas dēļ;

7) citas aizkavēšanās laiku, kas izlietots nosūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ.

Par kravas aizkavēšanās iemesliem, kas dod dzelzceļam tiesības pagarināt piegādes laiku, un šo aizkavējumu ilgumu dzelzceļš pavadzīmes ailē "Piegādes termiņa pagarinājums" izdara attiecīgu atzīmi.

6.§ Tiek uzskatīts, ka piegādes termiņš ir ievērots, ja krava pienākusi galastacijā līdz piegādes termiņa beigām un var tikt nodota saņēmējam, par ko dzelzceļš informē saņēmēju. Kārtību, kādā saņēmējs tiek informēts, nosaka galapunkta dzelzceļā spēkā esošie iekšējie noteikumi.

Ja saskaņā ar galapunkta dzelzceļā spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem krava tiek piegādāta saņēmējam pēc pavadzīmē norādītās adreses, piegādes termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja krava nogādāta saņēmējam līdz piegādes termiņa beigām.

Tajos gadījumos, kad kravas daļa tiek vesta ar papildu pavadzīmi, piegādes laiks tiek aprēķināts par to kravas daļu, kas atvesta ar pamatpavadzīmi.

7.§ Nosūtītājs un dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki var vienoties par citiem piegādes termiņiem.

III S A D A Ļ A
PĀRVADĀJUMA LĪGUMA IZPILDE

15.pants
Pārvadāšanas maksu apmaksa

1.§ Pārvadāšanas maksa, kas aprēķināta saskaņā ar 13.pantu, tiek iekasēta:

1) par pārvadājumu nosūtīšanas dzelzceļos - no nosūtītāja nosūtīšanas stacijā vai saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļu iekšējiem noteikumiem;

2) par pārvadājumu galapunkta dzelzceļos - no saņēmēja galastacijā vai saskaņā ar spēkā esošajiem galapunkta dzelzceļu iekšējiem noteikumiem;

3) par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos - no nosūtītāja nosūtīšanas stacijā vai no saņēmēja galastacijā. Pieļaujams, ka par pārvadājumu vairākos tranzīta dzelzceļos apmaksu veic dalīti: par pārvadājumu vienā vai vairākos tranzīta dzelzceļos apmaksu veic nosūtītājs, bet pārējos dzelzceļos - saņēmējs. Minētā pārvadāšanas maksu apmaksas kārtība iespējama, ja par to vienojušies attiecīgie dzelzceļi;

4) par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos - no nosūtītāja vai saņēmēja ar maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) starpniecību, kuram ir līgums par pārvadāšanas maksu apmaksu ar katru dzelzceļu.

2.§ Ja nosūtītājs pats uzņemas veikt pārvadāšanas maksu apmaksu par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos, tas pavadzīmēs ailē "Nosūtītājs apmaksā pārvadājumu šādos tranzīta dzelzceļos" norāda šo dzelzceļu saīsinātos nosaukumus saskaņā ar 12.5.pielikumu.

Ja nosūtītājs neuzņemas apmaksāt pārvadāšanas maksas ne par vienu pārvadājumu tranzīta dzelzceļos, tas pavadzīmēs ailē "Nosūtītājs apmaksā pārvadājumu šādos tranzīta dzelzceļos" izdara atzīmi: "NAV". Pārvadāšanas maksas par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos, ko nav uzņēmies apmaksāt nosūtītājs, tiek uzskatītas par pāradresētām saņēmējam, un galastacija tās piedzen no saņēmēja.

Gadījumos, kad nosūtītājs pavadzīmēs ailē "Nosūtītājs apmaksā pārvadājumu šādos tranzīta dzelzceļos" nav izdarījis nepieciešamo atzīmi "NAV", pārvadāšanas maksas par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos tiek uzskatītas par pāradresētām saņēmējam, un galastacija tās piedzen no saņēmēja.

Gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgam starptautiskam pārvadājumam piemērojamo tranzīta tarifu pārvadāšanas maksu par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos jāapmaksā nosūtītājam, šo maksu pāradresēšana uz saņēmēju nav pieļaujama. Gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgam starptautiskam pārvadājumam piemērojamo tranzīta tarifu pārvadāšanas maksu par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos apmaksā saņēmējs, nav pieļaujams, ka šīs maksas nomaksā nosūtītājs.

Ja pārvadāšanas maksas apmaksa par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos notiek ar maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) starpniecību, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Nosūtītājs apmaksā pārvadājumu šādos tranzīta dzelzceļos" izdara atzīmi, kas satur tā dzelzceļa saīsināto nosaukumu, par kuru tiek veikta apmaksa, maksātāja nosaukumu, kas veic apmaksu par pārvadājumu attiecīgajā tranzīta dzelzceļā un tam piešķirto maksātāja kodu. Šīs ziņas tiek sniegtas par katru tranzīta dzelzceļu - pārvadājuma dalībnieku.

3.§ Kravu pārvadājumos starp divām kaimiņvalstīm nodevas par kravu pārkraušanu citam sliežu ceļa platumam paredzētos vagonos vai par vagonu ratiņu nomaiņu citam sliežu ceļa platumam robežstacijās piedzen no nosūtītāja gan gadījumā, kad šos darbus veic pieņēmējdzelzceļš (13.panta 6.§ 1.punkts), gan arī, ja tos veic nodošanas dzelzceļš (13.panta 6.§ 2.punkts).

Veicot kravu pārvadājumus tranzīta dzelzceļos, nodevas par kravu pārkraušanu citam sliežu ceļa platumam paredzētos vagonos vai par vagonu ratiņu nomaiņu citam sliežu ceļa platumam robežstacijās starp nosūtīšanas dzelzceļu un tranzīta dzelzceļiem, kas aprēķinātas saskaņā 13.panta 6.§ 2.punktu, tiek iekasētas no nosūtītāja, saņēmēja vai maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) atkarībā no tā, kurš no viņiem apmaksā pārvadāšanas maksas par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos. Nodevas par kravu pārkraušanu citam sliežu ceļa platumam paredzētos vagonos vai par vagonu ratiņu nomaiņu citam sliežu ceļa platumam galapunkta dzelzceļa robežstacijās, kas aprēķinātas saskaņā 13.panta 6.§ 1.punktu, tiek piedzītas no saņēmēja.

4.§ Ja saņēmējs ir atteicies no kravas pieņemšanas, visas pārvadāšanas maksas un soda naudas, kas attiecas uz šīs kravas pārvadāšanu, maksā nosūtītājs.

5.§ Gadījumā, ja tarifi piemēroti nepareizi vai ir kļūdas aprēķinā, nosakot pārvadāšanas maksas, kā arī, ja nav iekasētas maksas, iztrūkums jāapmaksā, bet pārmaksa - jāatdod atpakaļ. Pārvadāšanas maksu iztrūkuma un pārmaksas aprēķini tiek veikti saskaņā ar tarifu likmēm, kas bija spēkā pārvadājuma līguma noslēgšanas brīdī.

Dzelzceļš, kas norēķinās ar nosūtītāju vai saņēmēju, piedzen iztrūkumus vai atdod atpakaļ pārmaksas saskaņā ar spēkā esošajiem šī dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Iztrūkumi un pārmaksas, kas attiecībā uz vienu pavadzīmi nepārsniedz 5 Šveices frankus, netiek iekasētas vai atdotas atpakaļ.

6.§ Pārvadāšanas maksas un soda naudas dzelzceļš iekasē tās valsts valūtā, kurā notiek apmaksa.

Ja pārvadāšanas maksas nav izteiktas tās valsts valūtā, kurā tās jāmaksā, tās tiek pārrēķinātas šīs valsts valūtā pēc kursa, kas ir spēkā maksāšanas dienā un vietā.

7.§  Šī panta noteikumi netiek piemēroti, ja starp divu kaimiņvalstu dzelzceļu stacijām noteikts tiešais tarifs, kas paredz citu pārvadāšanas maksu iekasēšanas kārtību.

16.pants
Pēcmaksas un aizdevumi

  Pēcmaksas un aizdevumi netiek pieļauti.

17.pants
Kravas izsniegšana. Kravas meklēšana

1.§ Pēc kravas pienākšanas galastacijā dzelzceļa pienākums ir izsniegt kravu, pavadzīmes oriģinālu un paziņojumu par kravas pienākšanu (pavadzīmes 1. un 5.lapa) saņēmējam, lai tas varētu apmaksāt dzelzceļam visas tam pienākošās pārvadāšanas maksas saskaņā ar pavadzīmi; saņēmēja pienākums ir apmaksāt pārvadāšanas maksas un pieņemt kravu.

Saskaņā ar spēkā esošajiem galapunkta dzelzceļa iekšējiem noteikumiem kravu izsniegšana var notikt pirms saņēmējs ir apmaksājis pārvadāšanas maksas.

Saņēmējs var atteikties pieņemt kravu tikai gadījumos, kad kravas kvalitāte bojājumu, sabojāšanās vai citu iemeslu dēļ ir mainījusies tādā mērā, ka daļēji vai pilnībā zudusi iespēja izmantot to atbilstoši sākotnējiem mērķiem.

2.§ Visas maksas, kas dzelzceļam pienākas saskaņā ar pavadzīmi, saņēmējs apmaksā pilnā apmērā pat tad, ja trūkst daļa no pavadzīmē norādītās kravas. Šādā gadījumā saņēmējam ir tiesības pretenzijas kārtībā saskaņā ar 29.pantu saņemt atpakaļ maksas daļu par neizsniegto kravu, kas apmaksāta saskaņā ar pavadzīmi.

3.§ Taras kravas, kuru masa tiek noteikta iepakošanas laikā un tiek uzrādīta uz katras kravvietas, kā arī kravvietas ar vienādu standartizētu masu, ja tara vai iepakojums nav bojāts, tiek izsniegtas bez svēršanas.

4.§ Visos citos gadījumos kravas izsniegšana tiek veikta saskaņā ar SMGS noteikumiem un spēkā esošiem galapunkta dzelzceļa iekšējiem noteikumiem, ja SMGS nav nepieciešamā regulējuma.

5.§ Ja 30 dienu laikā pēc kravas piegādes termiņa beigām tā nav izsniegta saņēmējam, nosūtītājam vai saņēmējam ir tiesības vērsties dzelzceļā ar iesniegumu par kravas meklēšanu.

Iesniegumu pēc parauga, kas pievienots 15.pielikumā, nosūtītājs ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc kravas piegādes termiņa beigām iesniedz nosūtīšanas stacijai vai saņēmējs - galastacijai divos eksemplāros, vienlaicīgi uzrādot pavadzīmes dublikātu (pavadzīmes 3.lapa) vai pavadzīmes oriģinālu un paziņojumu par kravas pienākšanu (pavadzīmes 1. un 5.lapa).

Nosūtīšanas stacija vai galastacija apstiprina iesnieguma saņemšanu, uzliekot kalendāro spiedogu un stacijas darbinieka, kas pieņēmis iesniegumu, parakstu uz abiem iesnieguma eksemplāriem; viens eksemplārs tiek atdots iesniedzējam.

Iesniegums par kravas meklēšanu nav uzskatāms par pretenzijas pieteikšanu saskaņā ar 29.pantu.

6.§ Saņēmējs var uzskatīt kravu par zaudētu, ja šī krava nav izsniegta saņēmējam 30 dienu laikā pēc kravas piegādes termiņa beigām, kas tiek noteikts saskaņā ar 14.pantu, un ja galastacija saņēmēja uzrādītā pavadzīmes dublikāta (pavadzīmes 3.lapa) vai pavadzīmes oriģināla un paziņojuma par kravas saņemšanu (pavadzīmes 1. un 5.lapa) ailē "Kravas nosaukums" ir izdarījusi atzīmi: "Krava nav pienākusi". Šī atzīme jāapstiprina ar galastacijas kalendāra spiedogu.

Tomēr, ja krava pienākusi galastacijā pēc norādītā termiņa beigām, stacijai par to jāpaziņo saņēmējam. Saņēmējam jāpieņem krava, ja tā pienākusi ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc piegādes termiņa beigām, un jāatmaksā dzelzceļam pārvadāšanas maksas un citas ar kravas pārvadājumu saistītu izdevumu summas, ko tas apmaksājis saņēmējam kā atlīdzību par kravas zudumu.

Ja atlīdzība par kravas zaudējumu un kravas pārvadāšanas izdevumi nosūtītājam samaksāti, tad nosūtītājam šī atlīdzība jāatdod atpakaļ dzelzceļam. Neraugoties uz to, saņēmējs saglabā tiesības pieteikt dzelzceļam pretenziju uz soda naudu sakarā ar kravas piegādes termiņa nokavēšanu, kā arī - uz atlīdzību par atrastās kravas daļēju zudumu, masas iztrūkumu, bojājumu, sabojāšanos vai kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ.

18.pants
Komercakts

1.§ Dzelzceļam jāsastāda komercakts, ja kravas pārvadāšanas vai izsniegšanas laikā tas veic kravas stāvokļa, tās masas vai kravvietu skaita, kā arī pavadzīmes esamības pārbaudi un tās laikā konstatē:

1) pilnīgu vai daļēju kravas zaudēšanu, masas iztrūkumu, kravas bojājumu, sabojāšanos vai kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ;

2) neatbilstību starp pavadzīmē norādītām ziņām un reālo kravu attiecībā uz tās nosaukumu, masu, kravvietu skaitu, kravas zīmēm (etiķetēm) un vietu numuriem, saņēmēja nosaukumu un galastaciju;

3) ka attiecīgajai kravai nav pavadzīmes vai atsevišķu tās lapu vai nav kravas attiecībā ar attiecīgo pavadzīmi;

4) ka nav pārvadāšanas aprīkojuma, ko nosūtītājs norādījis pavadzīmē, vai tas ir nepietiekams.

Komercakts tiek sastādīts arī gadījumā, ja tiek konstatēts tukšs privātais vai nomātais vagons bez pavadzīmes vai tiek konstatēta pavadzīme bez vagona.

Stacija, kas konstatējusi vienu vai vairākus šādus bojājumus, sagatavo komercaktu atbilstoši paraugam SMGS 16. pielikumā - pārvadājot kravas saskaņā ar SMGS pavadzīmi, vai atbilstoši paraugam SMGS 22. pielikuma 8.1. pielikumā - pārvadājot kravas saskaņā ar CIM/SMGS pavadzīmi. Ja komercakta veidlapa ir nodrukāta uz atsevišķām lapām, katru akta lapu numurē, paraksta šī panta 6.§ minētās personas, un tas tiek apliecināts ar stacijas kalendāro spiedogu, katras lapas augšējā daļā jābūt norādītam komercakta numuram. Visas komercakta lapas pēc sagatavošanas ir jāsastiprina. Komercakta veidlapas var tikt drukātas uz paškopējoša papīra.

Tomēr komercakts tiek sastādīts tikai tajos gadījumos, kad augstākminētie trūkumi varēja rasties vienīgi no brīža, kad krava tika pieņemta pārvadāšanai, līdz brīdim, kad tā izsniegta saņēmējam.

Par komercakta sastādīšanu stacija izdara atzīmi pavadzīmes ailē "Komercakts".

2.§ Ja saņēmējs laikā, kad tam tiek izsniegta krava, konstatē kādu šī panta 1.§ minēto trūkumu, bet dzelzceļš par šo trūkumu komercaktu nav sastādījis, saņēmējam nekavējoties jāvēršas galastacijā par komercakta sastādīšanu.

Galastacija var atteikties no komercakta sastādīšanas, ja:

1) tiek izslēgts, ka minētais trūkums radies no brīža, kad krava tika pieņemta pārvadāšanai, līdz brīdim, kad tā tika izsniegta saņēmējam;

2) kravas masas samazinājums nepārsniedz šī panta 5.§ noteiktās normas.

3.§ Ja spēkā esošie galapunkta dzelzceļa iekšējie noteikumi pieļauj komercakta sastādīšanu pēc kravas izsniegšanas saņēmējam, saņēmējam ir tiesības vērsties galastacijā ar prasību sastādīt komercaktu sakarā ar jebkuru šī panta 1.§ minēto trūkumu, ko, veicot ārējo apskati kravas izsniegšanas laikā, nebija iespējams konstatēt. Šāda saņēmēja prasība galastacijai jāizsaka nekavējoties pēc kravas bojājuma konstatēšanas un ne vēlāk kā 3 diennaktis pēc kravas izsniegšanas. Līdz brīdim, kas galastacija sastāda komercaktu, saņēmējs nedrīkst mainīt kravas stāvokli, ja vien tas nav nepieciešams, lai novērstu bojājuma palielināšanos. Plombas un slēgplombas, kuras saņēmējs noņēmis no vagona, konteinera, autovilciena, automobiļa noņemamās virsbūves, puspiekabes, automobiļa, traktora un citas pašgaitas mašīnas pēc to izsniegšanas, viņš nodod galastacijai.

Galastacija var atteikties no komercakta sastādīšanas, ja:

1) spēkā esošie galapunkta dzelzceļa iekšējie noteikumi nepieļauj komercakta sastādīšanu pēc kravas izsniegšanas;

2) saņēmējs nav vērsies galastacijā nekavējoties pēc trūkumu konstatēšanas, un tas nav izdarīts 3 diennakšu laikā pēc kravas izsniegšanas;

3) saņēmējs ir mainījis kravas stāvokli, kaut gan tas nav bijis nepieciešams, lai novērstu bojājuma palielināšanos;

4) izslēgts, ka minētais bojājums radies no brīža, kad krava tika pieņemta pārvadāšanai, līdz brīdim, kad tā tiek izsniegta saņēmējam;

5) kravas masas samazinājums nepārsniedz šī panta 5.§ noteiktās normas;

6) no vagona, konteinera, autovilciena, automobiļa noņemamās virsbūves, piekabes, puspiekabes, automobiļa, traktora vai citas pašgaitas mašīnas noņemtās plombas un slēgplombas saņēmējs galastacijai neiesniedz.

4.§ Ja galastacija, veicot saņēmēja saskaņā ar šī panta 2.§ vai 3.§ iesniegtās prasības par komercakta sastādīšanu pārbaudi, konstatē, ka šī prasība ir nepamatota, galastacijai ir tiesības pieprasīt saņēmējam ar šī iesnieguma izskatīšanu saistīto izdevumu atlīdzināšanu, kā arī attiecīgu soda naudu, ja to paredz spēkā esošie galapunkta dzelzceļa iekšējie noteikumi.

5.§ Ja braukšanas ceļā vai galastacijā tiek veikta tādas 24.panta 1.§ norādītās kravas masas pārbaude, kura savu īpašo dabisko īpašību dēļ pakļauta masas zudumam pārvadāšanas laikā, un tiek konstatēts masas zudums, salīdzinot ar pavadzīmē norādīto masu, komercakts par kravas masas zudumu tiek sastādīts tikai gadījumā, ja šis zudums pārsniedz 24.panta 1.§ noteikto normu. Turpretī, ja pārbaudes laikā konstatētais kravas masas iztrūkums nepārsniedz 24.panta 1.§ noteikto normu, komercakts nav jāsastāda; šajā gadījumā ziņas par pārbaudes laikā konstatēto kravas masu tiek ierakstītas pavadzīmes ailē "Dzelzceļa atzīmes".

Ja braukšanas ceļā vai galastacijā tiek veikta tādas kravas masas pārbaude, kura savu īpašo dabisko īpašību dēļ nav pakļauta masas zudumam pārvadāšanas laikā, un tiek konstatēts masas zudums, salīdzinot ar pavadzīmē norādīto masu, komercakts par kravas masas zudumu tiek sastādīts tikai gadījumā, ja kravas masas iztrūkums atšķiras no pavadzīmē norādītās kravas masas vairāk kā par 0,2%. Ja pārbaudes laikā noteiktā kravas masa atšķiras no pavadzīmē norādītās kravas masas ne vairāk kā par 0,2%, tiek uzskatīts, ka pavadzīmē norādīta pareiza kravas masa. Tādā pašā kārtībā pārbaudes laikā tiek noformēts kravas masas pārpalikums.

6.§ Komercaktu paraksta stacijas amatpersonas, kas norādītas SMGS 16.pielikumā vai SMGS 22. pielikuma 8.1. pielikumā. Ja komercakts tiek sastādīts galastacijā, to paraksta arī saņēmējs vai persona, ko tas pilnvarojis kravas saņemšanai.

Ja ziņām, kas ietvertas komercaktā, saņēmējs nepiekrīt un ja to pieļauj spēkā esošie galapunkta dzelzceļa iekšējie noteikumi, saņēmējs var komercaktā par šīm ziņām ierakstīt savas piezīmes.

7.§ Lai noteiktu kravas zaudēšanas, masas iztrūkuma, kravas bojājuma, sabojāšanās vai kvalitātes pazemināšanās citu iemeslu dēļ, cēloņus un apmēru, kā arī, lai noteiktu zaudējumu apmēru, saskaņā ar kravas galapunkta valsts iekšējiem likumiem un noteikumiem var tikt veikta ekspertīze.

8.§ Viens komercakta eksemplārs saskaņā ar kārtību, ko nosaka spēkā esošie galapunkta dzelzceļa iekšējie noteikumi, tiek izsniegts saņēmējam.

9.§  Šī panta 2.§ - 8.§ noteikumi, kas attiecas uz kravas saņēmēju, attiecas arī uz nosūtītāju, ja krava saskaņā ar 20.panta 2.§ 1.punktu tiek atvesta atpakaļ uz nosūtītāja adresi vai tiek pāradresēta trešajai personai, ja krava tiek izsniegta tai saskaņā ar 21.panta 3.§ minētajiem iekšējiem noteikumiem.

19.pants
Dzelzceļa ķīlas tiesības

1.§ Visu maksājumu nodrošināšanai, kas izriet no pārvadājuma līguma, dzelzceļam ir ķīlas tiesības uz kravu. Šīs tiesības ir spēkā līdz tam laikam, kamēr krava ir dzelzceļa pārziņā.

2.§  Ķīlas tiesību darbību nosaka tās valsts iekšējie likumi un noteikumi, kurā jānotiek kravas izsniegšanai.

IV S A D A Ļ A
PĀRVADĀJUMA LĪGUMA GROZĪŠANA

20.pants
Tiesības grozīt pārvadājuma līgumu un grozīšanas kārtība

1.§ Tiesības grozīt pārvadājuma līgumu ir nosūtītājam, kā arī saņēmējam.

Kravu pārvadājumos uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, Ķīnas Tautas Republiku un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, ja saņēmēji saskaņā ar pavadzīmi ir valsts organizācijas, šādu kravu pāradresēšanu galapunkta valsts robežstacijās veic šo valstu ārējās tirdzniecības organizāciju pilnvarotas personas.

2.§ Nosūtītājs var izdarīt šādus pārvadājuma līguma grozījumus:

1) paņemt kravu nosūtīšanas stacijā;

2) mainīt galastaciju. Turklāt, to darot, nepieciešamības gadījumā jānorāda robežstacijas, caur kurām pēc pārvadājuma līguma grozīšanas jāvirzās kravai, un maksātājs par pārvadājumu tranzīta dzelzceļos, kas radušies pārvadājuma līguma grozīšanas rezultātā, ja pārvadāšanas maksas tiek veiktas ar maksātāja (ekspeditora, frakta aģenta u.c.) starpniecību;

3) mainīt kravas saņēmēju;

4) atvest kravu atpakaļ nosūtīšanas stacijā.

3.§ Saņēmējs var izdarīt šādus pārvadājuma līguma grozījumus:

1) mainīt kravas galastaciju galapunkta valsts robežās;

2) mainīt kravas saņēmēju.

Turklāt saņēmējs var izdarīt pārvadājuma līguma grozījumus, pamatojoties uz šo Nolīgumu, tikai galapunkta valsts ieejas robežstacijā un tikai tad, kad krava no šīs stacijas vēl nav nosūtīta.

Ja krava jau ir aizvesta garām galapunkta valsts ieejas robežstacijai, saņēmējs var mainīt pārvadājuma līgumu tikai saskaņā ar spēkā esošiem galapunkta dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

4.§ Nav pieļaujami pārvadājuma līguma grozījumi, kas noved pie kravas sadalīšanas daļās.

5.§ Pārvadājuma līguma grozījumi tiek izdarīti, pamatojoties uz nosūtītāja vai saņēmēja rakstisku paziņojumu, kura paraugs pievienots 17.pielikumā. Galapunkta dzelzceļš pārvadājuma līguma grozīšanai var piemērot saņēmēja paziņojuma paraugu, kādu nosaka spēkā esošie šī dzelzceļa iekšējie noteikumi.

Nosūtītājs paziņojumu par pārvadājuma līguma grozīšanu aizpilda saskaņā ar 7.panta 2.§ noteikumiem attiecībā uz tā tulkošanu OSŽD darba valodās.

Paziņojums par pārvadājuma līguma grozīšanu tiek aizpildīts vienā eksemplārā atsevišķi katram sūtījumam; nosūtītājs to iesniedz nosūtīšanas stacijai, bet saņēmējs - galapunkta valsts ieejas robežstacijai. Paziņojuma tekstu nosūtītājs ieraksta pavadzīmes dublikāta (pavadzīmes 3.lapa) ailē "Kravas nosaukums", ko kopā ar paziņojumu nodod dzelzceļam.

Saņēmējs paziņojumu par pārvadājuma līguma grozīšanu var iesniegt arī par vairākiem sūtījumiem, ja tie tiek pārvadāti vagonu grupā un ja pārvadājuma līguma grozījumi attiecas uz vienu un to pašu staciju un uz vienu un to pašu saņēmēju.

Nosūtīšanas stacija apstiprina paziņojuma par pārvadājuma līguma grozīšanu saņemšanu, uzliekot kalendāro spiedogu uz pavadzīmes dublikāta zem nosūtītāja paziņojuma, kā arī ar stacijas darbinieka, kurš pieņēmis paziņojumu, parakstu; pēc tam pavadzīmes dublikāts tiek atdots nosūtītājam.

Saņēmējs paziņojumu par pārvadājuma līguma grozīšanu var iesniegt arī, neuzrādot pavadzīmes dublikātu.

6.§ Par saņemto nosūtītāja paziņojumu pārvadājuma līguma grozīšanai nosūtīšanas stacija vai robežstacija, ja krava ir pabraukusi garām šai stacijai, uz nosūtītāja rēķina nosūta telegrammu braukšanas ceļa stacijām, kā arī galapunkta stacijai. Telegrammu apstiprina, nosūtot paziņojuma par pārvadājuma līguma grozīšanu oriģinālu uz to staciju, kurā krava tika aizturēta saskaņā ar telegrammu. Tomēr šai stacijai pārvadājuma līgums jāgroza, pamatojoties uz nosūtīšanas stacijas telegrāfisko paziņojumu, negaidot, kamēr tiek saņemts nosūtītāja rakstiskais paziņojums.

Šajā gadījumā dzelzceļš neatbild par iespējamiem telegrāfa sakaru radītajiem nosūtītāja paziņojuma izkropļojumiem.

7.§ Nosūtītāja tiesības grozīt pārvadājuma līgumu beidzas brīdī, kad saņēmējs saņem pavadzīmi vai krava nonāk galapunkta dzelzceļa ieejas robežstacijā, ja tajā ir rakstisks saņēmēja paziņojums par pārvadājuma līguma grozīšanu vai telegrāfa paziņojums galastacijai par šādu saņēmēja paziņojumu.

8.§ Nosūtītājs neatbild par sekām, kas iestājušās pārvadājuma līguma grozīšanas rezultātā, kas izdarīta, pamatojoties uz saņēmēja rakstisku paziņojumu vai paziņojumu galastacijai pa telegrāfu.

9.§ Pārvadājuma līgumu vienreiz var grozīt nosūtītājs un vienreiz - saņēmējs.

10.§ Dzelzceļam ir tiesības atteikt pārvadājuma līguma grozījumus vai aizkavēt šī grozījuma īstenošanu tikai gadījumos, ja:

1) galapunkta dzelzceļa stacijai, kurai jāgroza pārvadājuma līgums, nav iespējams to īstenot brīdī, kad saņemts rakstiskais paziņojums vai telegrāfa paziņojums nosūtīšanas stacijai vai galapunkta stacijai;

2) tas var traucēt dzelzceļa ekspluatāciju;

3) tas ir pretrunā to valsts iekšējiem likumiem un noteikumiem, kuru dzelzceļi piedalās pārvadājumā;

4) mainot galapunkta staciju, kravas vērtība nesedz visus iespējamos pārvadāšanas izdevumus līdz jaunajai galastacijai, izņemot gadījumus, ja šo izdevumu summa tiek iemaksāta nekavējoties vai tiek garantēta.

11.§ Šī panta 10.§ minētajos gadījumos dzelzceļam pēc iespējas nekavējoties jāpaziņo nosūtītājam vai saņēmējam par šķēršļiem, kas nepieļauj pārvadājuma līguma grozījumus.

Ja dzelzceļš nevarēja paredzēt šos šķēršļus un ir grozījis pārvadājuma līgumu, nosūtītājs vai saņēmējs atkarībā no tā, kurš iesniedzis paziņojumu par pārvadājuma līguma grozīšanu, atbild par visām no tā izrietošām sekām.

12.§ Pārvadāšanas maksu aprēķināšana un piedzīšana pārvadājuma līguma grozījumu gadījumā notiek saskaņā ar 13. un 15.pantu, ievērojot šādus nosacījumus:

1) ja krava jāizsniedz stacijā kravas vešanas ceļā, pārvadāšanas maksas tiek aprēķinātas un piedzītas tikai par pārvadājumu līdz šai stacijai. Ja krava jau aizvesta garām jaunajai galastacijai un dzelzceļš to ved atpakaļ uz šo staciju, tad bez pārvadāšanas maksas par pārvadājumu līdz kravas apturēšanas stacijai atsevišķi tiek aprēķināta un piedzīta maksa par pārvadājumu no kravas apturēšanas stacijas līdz jaunajai kravas galastacijai;

2) ja krava jānosūta uz jaunu staciju, kas atrodas tālāk par sākotnējo galastaciju, vai jānosūta uz staciju, kas neatrodas sākotnējā kravas braukšanas ceļā, pārvadāšanas maksas tiek aprēķinātas un piedzītas atsevišķi par pārvadājumu līdz sākotnējai galastacijai vai līdz kravas apturēšanas stacijai un no šīs stacijas līdz jaunajai galastacijai;

3) ja krava jāved atpakaļ uz nosūtīšanas staciju, pārvadāšanas maksas tiek aprēķinātas un piedzītas no nosūtītāja par pārvadājumu līdz tai stacijai, no kuras krava tiek vesta atpakaļ, un atsevišķi par pārvadājumu no šīs stacijas līdz nosūtīšanas stacijai.

13.§ Par pārvadājuma līguma grozīšanu tiek iekasēta nodeva. Šī nodeva tiek aprēķināta saskaņā ar tā dzelzceļa spēkā esošiem iekšējiem noteikumiem, kas izdara pārvadājuma līguma grozījumus, un tiek iekasēta saskaņā ar 15.pantu.

Ja sakarā ar pārvadājuma līguma grozīšanu notiek kravas pārvadāšanas vai izsniegšanas aizkavēšanās ne dzelzceļa vainas dēļ, papildus nodevas, naudas sodi, piemēram, par kravas uzglabāšanu, vagonu dīkstāvi un citi, izņemot soda naudu par vagonu dīkstāvi tranzīta dzelzceļos, tiek aprēķināti atbilstoši iekšējiem noteikumiem un šādiem pārvadājumiem piemērojamajiem tarifiem, kas ir spēkā tajā dzelzceļā, kur notikusi aizkavēšana. Par vagonu dīkstāvi tranzīta dzelzceļos, ko izsauca pārvadājuma līguma grozīšana, soda nauda tiek aprēķināta saskaņā ar attiecīgajā starptautiskajā pārvadājumā piemērojamo tranzīta tarifu.

Papildu nodevas, soda naudu par vagonu dīkstāvi un citus izdevumus apstiprina ar attiecīgiem dokumentiem un ieraksta pavadzīmē piedzīšanai no nosūtītāja, saņēmēja vai maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) atkarībā no tā, kurš no tiem apmaksā tranzīta pārvadāšanas maksas saskaņā ar 15.pantu.

21.pants
Kravas pārvadāšanas un izsniegšanas šķēršļi

1.§ Ja nosūtīšanas stacijā vai braukšanas ceļā rodas šķēršļi kravas pārvadāšanai, dzelzceļš lemj, vai nepieciešams pieprasīt nosūtītāja norādījumus vai arī mērķtiecīgāk būtu vest kravu līdz galastacijai, mainot braukšanas ceļu. Dzelzceļam ir tiesības piedzīt pārvadāšanas maksas par mainīto braukšanas ceļu un rēķināties ar attiecīgu piegādes termiņa pagarinājumu, izņemot gadījumus, kad vainīgs ir dzelzceļš.

2.§ Ja cita braukšanas ceļa nav vai ja pārvadājums nav iespējams citu iemeslu dēļ, kā arī, ja rodas kravas izsniegšanas šķēršļi, stacija, kurā radies šķērslis, nekavējoties pa telegrāfu ar nosūtīšanas stacijas starpniecību paziņo par to nosūtītājam un pieprasa tā norādījumus. Turklāt stacija paziņo nosūtītājam visas tās rīcībā esošās nepieciešamās ziņas.

Tomēr stacijai nav jāpieprasa nosūtītāja norādījumi, ja 3.panta 3.§ 1.punktā minēto iemeslu dēļ radušies pagaidu rakstura šķēršļi.

Pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs var sniegt norādījumus par to, kā rīkoties ar kravu, ja radīsies šķēršļi kravas pārvadāšanā vai izsniegšanā. Ja dzelzceļš šos norādījumus uzskata par neizpildāmiem, dzelzceļam jāpieprasa no nosūtītāja jauni norādījumi.

Pamatojoties uz saņemto telegrammu par kravas pārvadāšanas vai izsniegšanas šķēršļiem, nosūtīšanas stacija nekavējoties pēc noteikta parauga paziņo par to nosūtītājam. Nosūtītājs paziņojuma otrā pusē uzraksta jaunus norādījumus par to, kā rīkoties ar kravu, un nosūta to atpakaļ stacijai vai paziņo par saviem norādījumiem iekšējos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Nosūtot paziņojumu atpakaļ vai paziņojot norādījumus iekšējos noteikumos noteiktajā kārtībā, nosūtītājs nosūtīšanas stacijā uzrāda pavadzīmes dublikātu (pavadzīmes 3.lapa) attiecīgo nosūtītāja norādījumu ierakstīšanai. Ja nosūtītājs pavadzīmes dublikātu neuzrāda, tā norādījumi, kas uzrakstīti paziņojuma otrā pusē vai paziņo iekšējos noteikumos noteiktajā kārtībā, nav spēkā, un nosūtīšanas stacija paziņo stacijai, kurā radies šķērslis, par to, ka nosūtītāja norādījumu nav. Šajā gadījumā dzelzceļš, kurā krava aizturēta, rīkojas ar to saskaņā ar spēkā esošajiem šī dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Ja nosūtīšanas stacijā saņemtais paziņojums attiecas uz izmaiņām braukšanas ceļā vai uz saņēmēja atteikšanos pieņemt kravu, nosūtītājs var dot norādījumus arī bez pavadzīmes dublikāta uzrādīšanas.

Nosūtītāja norādījumus nosūtīšanas stacija paziņo stacijai, kurā radušies šķēršļi. Izdevumus, kas saistīti ar paziņošanu nosūtītājam, nosūtīšanas stacija piedzen no nosūtītāja saskaņā ar spēkā esošajiem šī dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Ja kravas pārvadāšanas vai izsniegšanas šķēršļi radušies pēc tam, kad saņēmējs grozījis pārvadājuma līgumu, dzelzceļš paziņo par to saņēmējam, kas iesniedzis paziņojumu par pārvadājuma līguma grozīšanu. Izdevumus, kas saistīti ar paziņošanu saņēmējam, galapunkta dzelzceļš piedzen no saņēmēja saskaņā ar spēkā esošajiem galapunkta dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

3.§ Ja no nosūtītāja, kam paziņots par kravas pārvadāšanas vai izsniegšanas šķēršļiem, 8 diennakšu laikā, bet attiecībā uz ātrbojīgām kravām - 4 diennakšu laikā no brīža, kad stacija, kurā radušies šķēršļi, tam nosūtīja paziņojumu, nav pienākuši nekādi norādījumi vai pienākuši neizpildāmi norādījumi, ar kravu rīkojas atbilstoši spēkā esošiem tā dzelzceļa iekšējiem noteikumiem, kurā radušies šķēršļi.

Ja ātrbojīgām kravām draud sabojāšanās, dzelzceļš, kurā radies kravas pārvadāšanas vai izsniegšanas šķērslis, rīkojas ar kravām saskaņā ar spēkā esošiem šī dzelzceļa iekšējiem noteikumiem, negaidot 4 diennakšu termiņa beigas.

4.§ Ja pārvadāšanas šķēršļi pārstāj pastāvēt līdz nosūtītāja norādījumu saņemšanai, stacija, kurā šķēršļi bija radušies, nosūta kravu uz galastaciju, negaidot norādījumus, un nekavējoties paziņo par to nosūtītājam.

5.§ Ja krava tikusi pārdota, tad pārdošanas rezultātā ieņemtā summa tiek izsniegta nosūtītājam, atskaitot dzelzceļam pienākošās pārvadāšanas maksas saskaņā ar 13.panta 1.§, soda naudas un ar kravas realizāciju saistītos izdevumus. Ja realizācijas ieņēmumi nesedz aprēķinātās maksas, tad nosūtītājam jāapmaksā starpība.

6.§  Šī panta 1.§, 3.§, 4.§ un 5.§ noteikumi tiek piemēroti arī saņēmējam, kas grozījis pārvadājuma līgumu saskaņā ar 20.pantu.

7.§ Ja kravas pārvadāšanas vai izsniegšanas laikā kravas pārvadāšanas vai izsniegšanas šķēršļi rodas nosūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ, tad dzelzceļam tiek apmaksāti visi izdevumi, kas tam radušies sakarā ar pārvadāšanas vai izsniegšanas aizkavēšanos. Taču, ja pārvadāšanas vai izsniegšanas šķēršļi nav radušies nosūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ, dzelzceļam tiek apmaksāti visi izdevumi, kas tam radušies sakarā ar to, ka uz dzelzceļa paziņojumu par pārvadāšanas vai izsniegšanas šķēršļu rašanos nosūtītājs vai saņēmējs šī panta 3.§ noteiktajos termiņos nav devis norādījumus vai arī dotie norādījumi bijuši neizpildāmi.

Ja šādi šķēršļi rodas nosūtīšanas dzelzceļā vai galapunkta dzelzceļā, maksas par tādiem izdevumiem tiek aprēķinātas atbilstoši iekšējiem noteikumiem un tarifiem, kādus šie dzelzceļi piemēro šādiem pārvadājumiem.

Ja šķēršļi rodas tranzīta dzelzceļos, maksas par tādiem izdevumiem, tiek aprēķinātas saskaņā ar tranzīta tarifu, kuru ieinteresētie dzelzceļi piemēro attiecīgam starptautiskam pārvadājumam; savukārt, ja tranzīta tarifā šādiem gadījumiem nav paredzēta šādu izdevumu apmaksa, tad maksas par tādiem izdevumiem, tiek aprēķinātas atbilstoši iekšējiem noteikumiem un tarifiem, kādus attiecīgais tranzīta dzelzceļš piemēro šādiem pārvadājumiem.

Visas maksas par iepriekš minētajiem izdevumiem tiek ierakstītas pavadzīmē un piedzītas no nosūtītāja, saņēmēja vai maksātāja (ekspeditoru organizācijas, frakta aģenta u.c.) - atkarībā no tā, kurš no tiem veic pārvadāšanas maksu apmaksu saskaņā ar 15.pantu.

8.§ Ja sakarā ar kravas pārvadāšanas vai izsniegšanas šķēršļu rašanos tiek grozīts pārvadājuma līgums, tiek piemēroti attiecīgie 20.panta noteikumi. Šajos gadījumos 20.panta 9.§ noteikumi netiek piemēroti.

V S A D A Ļ A
DZELZCEĻU ATBILDĪBA

22.pants
Dzelzceļu solidārā atbildība

1.§ Dzelzceļš, kurš saskaņā ar SMGS pavadzīmi pieņēmis kravu pārvadāšanai, ir atbildīgs par pārvadājuma līguma izpildi visā kravas braukšanas ceļā līdz tās izsniegšanai galastacijā, bet gadījumā, ja krava tiek pārsūtīta uz valstīm, kuru dzelzceļi nepiedalās šajā Nolīgumā - līdz pārvadājuma noformēšanai ar pavadzīmi atbilstoši citam līgumam par tiešo starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi; gadījumā, ja krava tiek pārsūtīta no valstīm, kuru dzelzceļi nepiedalās šajā Nolīgumā - pēc kravas pārvadājuma noformēšanas ar SMGS pavadzīmi.

2.§ Dzelzceļš, kas pieņēmis kravu pārvadāšanai saskaņā ar CIM/SMGS pavadzīmi, ir atbildīgs par pārvadājuma līguma izpildi no brīža, kad krava pieņemta pārvadāšanai, līdz brīdim, kad pārsūtīšanas vietā uzspiests stacijas kalendārais spiedogs, bet pretējā virzienā - no stacijas kalendārā spiedoga uzspiešanas brīža pārsūtīšanas vietā līdz brīdim, kad krava izsniegta galastacijā.

3.§ Katrs nākamais dzelzceļš, pieņemot pārvadāšanai kravu kopā ar pavadzīmi, līdz ar to kļūst par šī pārvadājuma līguma dalībnieku un uzņemas no tā izrietošās saistības.

23.pants
Atbildības robežas

1.§  Šajā sadaļā noteikto nosacījumu ietvaros dzelzceļš atbild par kravas piegādes termiņa nokavēšanu un zaudējumiem, ko izsaukusi kravas pilnīga vai daļēja zaudēšana, kravas masas iztrūkums, tās bojājumi, sabojāšanās vai kvalitātes pazemināšanās citu iemeslu rezultātā laikā no brīža, kad krava pieņemta pārvadāšanai līdz tās izsniegšanai galastacijā, bet gadījumā, ja krava tiek pārsūtīta uz valstīm, kuru dzelzceļi nepiedalās šajā Nolīgumā - līdz pārvadājums tiek noformēts ar pavadzīmi atbilstoši citam līgumam par tiešo starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi.

Dzelzceļš atbild par sekām, ja tā vainas dēļ ir zaudēti pavaddokumenti, ko nosūtītājs vai muitas iestāde saskaņā ar 11.panta 1.§ un 3.§ noteikumiem pievienojusi pavadzīmei un kas minēti tajā, kā arī par sekām, ja tā vainas dēļ nav izpildīti paziņojumi par pārvadājuma līguma grozīšanu, kas iesniegti saskaņā ar 20.panta 2.§ un 3.§.

Pārvadājot kravas saskaņā ar CIM/SMGS pavadzīmi, šajā sadaļā noteiktā dzelzceļa atbildība sākas brīdī, kad krava pieņemta pārvadāšanai, līdz brīdim, kad pārsūtīšanas vietā CIM/SMGS pavadzīmē iespiests stacijas kalendārais spiedogs, un pretējā virzienā - no brīža, kad pārsūtīšanas vietā pavadzīmē iespiests stacijas kalendārais spiedogs, līdz brīdim, kad krava izsniegta galastacijā.

2.§ Dzelzceļam jebkurā tā atbildības gadījumā nav jāatlīdzina zaudējumi par lielāku summu, nekā tā būtu kravas pilnīga zuduma gadījumā.

3.§ Dzelzceļš tiek atbrīvots no atbildības par pārvadāšanai pieņemtās kravas pilnīgu vai daļēju zaudēšanu, kravas masas samazināšanos, bojājumiem, sabojāšanos vai kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ, ja kravas pilnīgs vai daļējs zudums, kravas masas samazināšanās, bojājumi, sabojāšanās vai kvalitātes pazemināšanās citu iemeslu dēļ notikusi:

1) apstākļu rezultātā, kurus dzelzceļš nevarēja novērst un kuru novēršana nebija no tā atkarīga;

2) kravas, taras vai iepakojuma nepienācīgas kvalitātes dēļ, to pieņemot pārvadāšanai nosūtīšanas stacijā vai īpašo dabisko un fizisko kravas, taras vai iepakojuma īpašību dēļ, kas izsauca tās pašaizdegšanos, bojājumus, tajā skaitā stikla, polietilēna, metāla, koka, keramikas un cita veida taras un iepakojuma plīsumus un hermētiskuma zudumus, rūsēšanu, iekšējo sabojāšanos vai tamlīdzīgas sekas;

3) nosūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ vai viņu prasību dēļ, kā rezultātā dzelzceļu nevar vainot;

4) tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar kravas iekraušanu vai izkraušanu, ja iekraušanu vai izkraušanu veicis nosūtītājs vai saņēmējs; faktu, ka iekraušanu vagonā veicis nosūtītājs, nosaka, pamatojoties uz ierakstu, ko viņš izdarījis pavadzīmes ailē "Iekrāvis" saskaņā ar 9.panta 4.§; ja šajā ailē nav atzīmēts, kas veicis kravas iekraušanu, tiek uzskatīts, ka iekraušanu veicis nosūtītājs;

5) pārvadājot kravas atklātā ritošā sastāvā, kuru pārvadāšanu šādā veidā pieļauj spēkā esošie nosūtīšanas dzelzceļa iekšējie noteikumi;

6) ja nosūtītājs vai saņēmējs vai viņu norīkotie kravas pavadoņi nav pildījuši 3.pielikuma priekšrakstus, kā arī - ja pavadoņi neatbilda šo noteikumu priekšrakstiem;

7) ja kravai nav bijusi tāda tara vai iepakojums, kāda nepieciešama tās pārvadāšanai saskaņā ar 9.panta 1.§, kā rezultātā pārvadājuma laikā visā braukšanas ceļā netika nodrošināta kravas saglabāšana;

8) kravas taras vai iepakojuma trūkumu dēļ, ko dzelzceļš nevarēja konstatēt ārējās apskates ceļā, pieņemot kravu pārvadāšanai nosūtīšanas stacijā, kā rezultātā pārvadājuma laikā visā braukšanas ceļā netika nodrošināta kravas saglabāšana;

9) kā sekas tam, ka nosūtītājs nodeva pārvadāšanai priekšmetus, kuri nav atļauti pārvadāšanai, norādot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus to nosaukumus;

10) ja nosūtītājs nodevis pārvadāšanai kravas, ko pieņem pārvadāšanai ar īpašiem nosacījumiem, norādot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus to nosaukumus vai neievērojot šajā Nolīgumā noteiktos noteikumus;

11) kravas masas samazināšanās rezultātā, ko izsaukušas kravas īpašās dabiskās īpašības, ja šis samazinājums nepārsniedz 24.panta 1.§ noteiktās normas;

12) ja nosūtītājs veicis kravas iekraušanu šīs kravas pārvadāšanai nepiemērotā vagonā vai konteinerā, neraugoties uz to, ka viņam šī piemērotība, veicot vagona vai konteinera stāvokļa pārbaudi ārējās apskates ceļā, bija jānosaka saskaņā ar 9.panta 4.§ vai 8.pielikuma 11.§; faktu, ka iekraušanu vagonā veicis nosūtītājs, nosaka, pamatojoties uz ierakstu, ko viņš izdarīja pavadzīmes ailē "Iekrāvis" saskaņā ar 9.panta 4.§; ja šajā ailē nav ziņu par to, kas iekrāvis kravu, tiek uzskatīts, ka iekraušanu veicis nosūtītājs;

13) ja nosūtītājs, saņēmējs vai pilnvarota persona nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi muitas vai citus administratīvos noteikumus.

4.§ Dzelzceļi tiek atbrīvoti no atbildības:

1) par tarā vai apsaitē pārvadājamas gabalkravas masas iztrūkumu, ja krava tika izsniegta saņēmējam pilnā vietu skaitā, veselā tarā vai apsaitē un bez ārējām pazīmēm, ka būtu notikusi piekļūšana saturam, kas būt par cēloni kravas masas iztrūkumam;

2) par gabalkravas masas iztrūkumu, kas pārvadājama bez taras vai apsaites, ja krava tika izsniegta saņēmējam pilnā vietu skaitā un bez ārējām pazīmēm, ka būtu notikusi piekļūšana kravai, kas varētu būt par cēloni kravas masas iztrūkumam;

3) par kravas masas un kravvietu skaita iztrūkumu, ja krava, ko nosūtītājs iekrāvis vagonā, konteinerā, autovilciena kravas kastē, automobilī, automobiļa noņemamajā virsbūvē kravas kastē, piekabē, puspiekabē, saņēmējam tikusi izsniegta ar veselām nosūtītāja vai nosūtīšanas stacijas plombām vai slēgplombām, kas uzliktas atbilstoši 9. panta 8.§ un SMGS 21. pielikuma 8.§ un 10.§ noteikumiem, kā arī bez acīmredzamām pazīmēm, kas liecinātu par piekļūšanu kravai un varētu izraisīt kravas masas un kravvietu skaita iztrūkumu;

4) par noņemamo un rezerves daļu, kas atradās noplombētos autovilcienos, automobiļu noņemamajās kravas kastēs, piekabēs, puspiekabēs, automobiļos, traktoros un citās pašgaitas mašīnās, pilnīgu vai daļēju zudumu, ja šie autovilcieni, automobiļu noņemamās kravas kastes, piekabes, puspiekabes, automobiļi, traktori un citas pašgaitas mašīnas tika izsniegtas saņēmējam ar veselām nosūtītāja plombām vai slēgplombām, kas uzliktas atbilstoši SMGS 7. pielikuma 3.§ un SMGS 21. pielikuma 8.§ un 10.§ noteikumiem, kā arī bez bojājumiem un ārējām piekļuves pazīmēm, kas varētu būt par noņemamo un rezerves daļu pilnīga vai daļēja zuduma iemeslu;

Nosūtītāja vai nosūtīšanas stacijas plombām vai slēgplompām ir pielīdzināmas nebojātas muitas iestāžu plombas un jebkura dzelzceļa - pārvadājuma dalībnieka plombas un slēgplombas, kas uzliktas atbilstoši SMGS 7. pielikuma 9. panta 8.§ un SMGS 21. pielikuma 8.§ un 10.§ noteikumiem, ja robežkontroles un muitas kontroles veikšanai, kā arī sanitāro, fitopatoloģisko un citu pārbaužu veikšanai tikuši atvērti vagoni, konteineri, autovilcieni, automobiļu noņemamās virsbūves, piekabes, puspiekabes, automobiļi, traktori un citas pašgaitas mašīnas un ja šīs atvēršanas dēļ veikta sākotnējo plombu vai slēgplombu nomaiņa. Ja iepriekš minētās robežkontroles, muitas kontroles un citi pārbaužu veidi braukšanas ceļā veikti vairākkārt, tad nosūtītāja vai nosūtīšanas stacijas plombām vai slēgplombām tiek pielīdzinātas visas veselās muitas iestāžu vai robežstaciju plombas vai slēgplombas, kas uzliktas, veicot šo kontroli vai pārbaudes.

Vagonu, konteineru, autovilcienu, automobiļu noņemamo virsbūvju, piekabju, puspiekabju, automobiļu, traktoru vai citu pašgaitas mašīnu atvēršanu un plombu vai slēgplombu nomaiņu apliecina dzelzceļa sagatavots akts par vagona, konteinera, automobiļa, traktora vai citas pašgaitas tehnikas, autovilciena, automobiļa noņemamās virsbūves, piekabes, puspiekabes atvēršanu robežkontroles, muitas, sanitārās, fitopatoloģiskās un citu kontroles un pārbaudes veikšanai 18. pielikumā noteiktajā formā vai atbilstoša atzīme par atvēršanu, ko dzelzceļš ieraksta pavadzīmes ailē "Dzelzceļa atzīmes". Atvēršanas aktu apliecina attiecīgo, kontroli veikušo personu paraksti, dzelzceļa pārstāvja paraksts un stacijas, kādās tika veikta plombu vai slēgplombu maiņa, kalendārais spiedogs, bet atzīmi par atvēršanu pavadzīmē apliecina attiecīgā dzelzceļa, kura stacijā tika veikta plombu vai slēgplombu nomaiņa, pārstāvja paraksts, šīs stacijas spiedogs, kā arī kontroli veikušo attiecīgo personu paraksti, ja pēdējo minēto parakstus paredz kontroles vai pārbaudes veikšanas valsts nacionālie likumi un noteikumi.

Akts par atvēršanu vai atzīme pavadzīmē par atvēršanu un plombu vai slēgplombu nomaiņu apliecina vagonu, konteineru, automobiļu, traktoru un citu pašgaitas mašīnu, autovilcienu, automobiļu noņemamo virsbūvju, piekabju vai puspiekabju atvēršanu robežkontrolei un muitas kontrolei, kā arī citu pārbaužu veikšanai, taču nefiksē pārvadājuma veselumu un kravas stāvokli.

Viens akta eksemplārs par atvēršanu tiek pievienots pavadzīmei un galastacijā kopā ar kravu un pavadzīmes 1. un 5. lapu tiek izsniegts saņēmējam.

Veicot kravu pārvadājumus saskaņā ar 2. panta 2.§ no valstīm, kuru dzelzceļi nav šī Nolīguma dalībnieki, uz valstīm, kuru dzelzceļi ir šī Nolīguma dalībnieki, uz vagoniem, konteineriem, autovilcieniem, automobiļu noņemamajām virsbūvēm, piekabēm un puspiekabēm uzliktās plombas vai slēgplombas, ar kurām vagoni, konteineri, autovilcieni, automobiļu noņemamās virsbūves, piekabes un puspiekabes atvestas uz pirmā dzelzceļa - šī Nolīguma dalībnieka ieejas robežstaciju un kuras ir saistītas ar iepriekšējo pārvadājumu saskaņā ar cita nolīguma par tiešo starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi pavadzīmi, tiek pielīdzinātas plombām vai slēgplombām, kas nosūtītājam vai nosūtīšanas stacijai ir jāuzliek saskaņā ar 9. panta 8.§ un SMGS 21. pielikuma 8.§ un 10.§."

5.§ Dzelzceļi tiek atbrīvoti no atbildības par kravu piegādes termiņa neievērošanu šādos gadījumos:

1) sniega sanesumi, plūdi, nobrukumi un citas stihiskas parādības uz laiku līdz 15 dienām - ar attiecīgās valsts dzelzceļa centrālās administrācijas rīkojumu;

2) citu apstākļu gadījumā, kas izsaukuši kustības apturēšanu vai ierobežošanu - ar attiecīgās valsts valdības rīkojumu.

6.§ Ziņas par kravas masu un kravvietu skaitu, ko nosūtītājs ierakstījis pavadzīmē, var kalpot par pierādījumu pret dzelzceļu tikai tad:

1) ja kravas masas pārbaudi veicis dzelzceļš, ziņas par kravas masu ierakstītas pavadzīmes ailē "Dzelzceļa noteiktā masa (kg)" un dzelzceļš to ir apliecinājis ailē "Svēršanas stacijas spiedogs, paraksts";

2) ja kravvietu skaita pārbaudi veicis dzelzceļš, ziņas par kravvietu skaitu ierakstītas pavadzīmes ailē "Dzelzceļa atzīmes", apliecinātas ar darbinieka parakstu un stacijas spiedogu.

Šis noteikums nav spēkā gadījumos, kas minēti šī panta 4.§.

7.§ Ja noticis kravas daļējs zudums, masas iztrūkums, bojājums, sabojāšanās vai kvalitātes pazemināšanās citu iemeslu dēļ, saņēmējam vai nosūtītājam jāpierāda, ka kaitējums noticis laikā no kravas pieņemšanas pārvadāšanai līdz tās izsniegšanai, ja komercakts saskaņā ar 18.panta 3.§ tika sastādīts pēc kravas izsniegšanas.

8.§ Dzelzceļam jāpierāda, ka kravas pilnīgs vai daļējs zudums, masas iztrūkums, bojājums, sabojāšanās vai kvalitātes pazemināšanās citu iemeslu dēļ noticis šī panta 3.§ 1. un 3.punktā minētie apstākļu rezultātā.

9.§ Ja pēc lietas apstākļiem izrādās, ka pilnīgu vai daļēju kravas zudumu, masas iztrūkumu, bojājumu, sabojāšanos vai kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ varēja izsaukt šī panta 3.§ 2. un 4.-13.punktā minētie apstākļi, tiek uzskatīts, ka kaitējumu izraisījuši šie apstākļi, kamēr nosūtītājs vai saņēmējs nepierāda pretējo. Šis uzskats nav spēkā šī panta 3.§ 5.punktā minētajā gadījumā, ja konstatēts veselu kravvietu zudums.

10.§ Ja, veicot kravas pārvadājumu saskaņā ar CIM/SMGS pavadzīmi no valstīm, kas nav šī Nolīguma dalībnieki, pēc kalendārā spiedoga iespiešanas CIM/SMGS pavadzīmē pārsūtīšanas vietā ir konstatēts kravas bojājums vai daļējs tās zudums, bet dzelzceļš, kas piemēro SMGS, ir pieņēmis nosūtīšanu bez redzamiem bojājumiem, tad līdz pretējā apstiprināšanai tiek pieņemts, ka bojājumi vai daļējs kravas zudums ir radies, izpildot pārvadājuma līgumu SMGS sfērā.

Ja, veicot kravas pārvadājumu saskaņā ar CIM/SMGS pavadzīmi no valstīm, kas ir šī Nolīguma dalībnieki, pēc kalendārā spiedoga iespiešanas CIM/SMGS pavadzīmē pārsūtīšanas vietā ir konstatēts kravas bojājums vai daļējs tās zudums, bet dzelzceļš, kas piemēro CIM, ir pieņēmis nosūtīšanu bez redzamiem bojājumiem, tad līdz pretējā apstiprināšanai tiek pieņemts, ka bojājumi vai daļējs kravas zudums ir radies, izpildot pārvadājuma līgumu CIM sfērā.

Šim pieņēmums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai krava ir tikusi pārkrauta vagonā citam sliežu ceļa platumam.

24.pants
Atbildības ierobežojums kravas masas iztrūkuma gadījumā

1.§ Attiecībā uz kravām, kas savu īpašo dabisko īpašību dēļ pārvadāšanas laikā pakļautas masas zudumiem, dzelzceļš, neatkarīgi no kravas veiktā ceļa, nav atbildīgs par to kravas masas iztrūkuma daļu, kas nepārsniedz šādas normas:

1) 2% no masas - šķidrām vai pārvadāšanai jēlā (svaigā) vai mitrā stāvoklī nodotām kravām, kā arī šādām kravām:

mangāna un hroma rūda;

vara vitriols;

magnēzijs un citas ķīmiskās izejvielas sagāzumā;

sāls;

svaigi augļi;

svaigi dārzeņi;

izstrādātas ādas un slapji sālītas ādas;

tabaka;

svaiga, atdzesēta gaļa;

citrusaugļi un banāni, svaigas ogas;

2) 1,5% no masas - šādām kravām:

malka, kokmateriāli, bambuss un kokogles;

minerālas izcelsmes celtniecības materiāli;

tauki;

sālītas, kaltētas zivis;

zemes mēslošanas vielas;

3) 1% no masas - šādām kravām:

minerālā degviela;

naftas un akmeņogļu kokss;

dzelzsrūda;

koku miza;

nemazgāta vilna;

apiņi;

ziepes;

augu saknes;

sasaldēta gaļa;

dažādi kauti putni;

dažādi gaļas kūpinājumi;

sasaldētas zivis;

jūras produkti;

sasaldēta putnu gaļa;

dažādas desas un gaļas produkti;

4) 0,5% no masas - visām pārējām sausām kravām, kas pārvadāšanas laikā pakļautas masas zudumiem;

5) pārvadājot kravas stikla un cita veida tarā, kuras fiziskās īpašības var izsaukt bojājumus un plīsumus (23.panta 3.§ 2.punkts), tiek piemērota zudumu norma - 1% no kopējā daudzuma.

Pārvadājot pārkraušanas satiksmē augstāk minētās kravas sagāzumā, sabērtas vai cisternās, šī paragrāfa 1.-4.punktā minētās zudumu normas tiek paaugstinātas par 0,3% katrā konkrēta sūtījuma pārkraušanā.

2.§  Šī panta 1.§ paredzētās ierobežotās atbildības netiek piemērotas, ja kravas nosūtītājs vai saņēmējs pierāda, ka par iemeslu kravas masas zudumam nav bijušas kravas īpašās dabiskās īpašības.

3.§ Tajos gadījumos, kad vairākas kravvietas pārvadātas ar vienu pavadzīmi, pieļaujamā masas zuduma norma tiek aprēķināta atsevišķi katrai vietai, ja, kravu pieņemot pārvadāšanai, katras kravvietas masa tikusi norādīta pavadzīmē.

4.§ Ja krava pilnīgi zaudēta vai zaudētas atsevišķas kravvietas, atlīdzības aprēķinos nekāds samazinājums par zaudēto kravvietu masas zudumu netiek izdarīts.

25.pants
Atlīdzības apmērs kravas pilnīga vai daļēja zuduma gadījumā

1.§ Ja saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem dzelzceļam jāatlīdzina kravas nosūtītājam vai saņēmējam zaudējumi par kravas pilnīgu vai daļēju zudumu, šīs atlīdzības apmērs tiek noteikts saskaņā ar cenu, kas norādīta ārvalsts piegādātāja rēķinā vai šī rēķina izrakstā, kas apstiprināts pretenzijas pieteikšanas valsts noteiktajā kārtībā.

Ja pilnīgi vai daļēji zaudētās kravas vērtību nav iespējams noteikt norādītajā kārtībā, to nosaka valsts ekspertīze.

Pilnīga vai daļēja kravas zuduma gadījumā, kas pārvadāta ar pieteikto vērtību saskaņā ar 10.pantu, dzelzceļš izmaksā nosūtītājam vai saņēmējam atlīdzību pieteiktās vērtības apmērā vai daļu no pieteiktās vērtības, kas atbilst zaudētās kravas daļai.

Ja pilnīgi vai daļēji zaudētas mājas iedzīves lietas, attiecībā uz kurām nosūtītājs pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" izdarījis atzīmi: "Vērtība nav pieteikta", dzelzceļš izmaksā nosūtītājam vai saņēmējam atlīdzību - aprēķinot 6 Šveices frankus par katru zaudētās kravas masas kilogramu.

2.§ Papildus šī panta 1.§ paredzētajām atlīdzībām jāatmaksā pārvadāšanas maksas, muitas nodevas un citi ar zaudēto kravu vai tās zaudēto daļu saistītie izdevumi, ja tie nav iekļauti kravas cenā.

3.§ Nosūtītāju vai saņēmēju izdevumi un zaudējumi, kas neizriet no pārvadājuma līguma, dzelzceļam nav jāatlīdzina.

26.pants
Atlīdzības apmērs kravas bojājuma un sabojāšanās vai kvalitātes pazemināšanās citu iemeslu dēļ gadījumos

1.§ Ja saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem sakarā ar kravas bojājumu, sabojāšanos vai tās kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ dzelzceļam jāatlīdzina kravas nosūtītājam vai saņēmējam zaudējumu summa, dzelzceļš atlīdzina summu, kas atbilst kravas vērtības pazeminājumam.

2.§ Ja pieļauts tādas kravas bojājums, sabojāšanās vai kvalitātes pazemināšanās citu iemeslu dēļ, kura saskaņā ar 10.pantu tiek pārvadāta ar pieteikto vērtību, dzelzceļš izmaksā kompensāciju pieteiktās vērtības daļas apmērā, kas atbilst procentuālajam kravas pieteiktās vērtības pazeminājumam, kas iestājies kravas bojājuma, sabojāšanās rezultātā vai sakarā ar tās kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ, kā arī atlīdzības summu saskaņā ar 25.panta 2.§.

3.§ Šī panta 1.§ un 2.§ minēto atlīdzību apmēru nosaka 25.panta 1.§ un 2.§ noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz ekspertīzes aktiem saskaņā ar 18.panta 7.§.

4.§  Šī panta 1.§ un 2.§ minēto atlīdzību apmērs nevar būt lielāks par:

1) atlīdzības summu par kravas pilnīga zuduma, ja sakarā ar kravas bojājumu, sabojāšanos vai tās kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ visa krava zaudējusi vērtību;

2) atlīdzības summu par vērtību zaudējušās kravas daļas zudumu, ja sakarā ar kravas bojājumu, sabojāšanos vai tās kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ vērtību zaudējusi tikai kravas daļa.

5.§ Nosūtītāja un saņēmēja izdevumus un zaudējumus, kas neizriet no pārvadājuma līguma, dzelzceļš neatlīdzina.

27.pants
Atlīdzības apmērs par kravas piegādes termiņa nokavēšanu

1.§ Par kravas piegādes termiņa nokavēšanu dzelzceļš izmaksā saņēmējam soda naudu, kura apmēru nosaka, pamatojoties uz pārvadāšanas maksu tajā dzelzceļā, kas pieļāvis termiņa nokavēšanu, un kavējuma lielumu (ilgumu), ko nosaka kā kavējuma (diennaktīs) attiecību pret kopējo piegādes termiņu; tas ir:

6% no pārvadāšanas maksas, ja kavējums nepārsniedz vienu desmito daļu no kopējā piegādes termiņa;

12% no pārvadāšanas maksas, ja kavējums pārsniedz vienu desmito daļu, bet ne vairāk kā divas desmitās daļas no kopējā piegādes termiņa;

18% no pārvadāšanas maksas, ja kavējums pārsniedz divas desmitās daļas, bet ne vairāk kā trīs desmitās daļas no kopējā piegādes termiņa;

24% no pārvadāšanas maksas, ja kavējums pārsniedz trīs desmitās daļas, bet ne vairāk kā četras desmitās daļas no kopējā piegādes termiņa;

30% no pārvadāšanas maksas, ja kavējums pārsniedz četras desmitās daļas no kopējā piegādes termiņa.

Ja krava pa vienu dzelzceļu braukusi ar kavējumu, bet pa citiem dzelzceļiem - ātrāk par tiem paredzēto laiku, nosakot piegādes termiņa kavējuma ilgumu, minētie termiņi tiek attiecīgi summēti.

2.§ Atlīdzības par pilnīgu kravas zudumu gadījumā, šī panta 1.§ minētā soda nauda nevar tikt pieprasīta.

Kravas daļēja zuduma gadījumā soda nauda par piegādes kavējumu, ja tāds ir, jāmaksā par saglabāto kravas daļu.

Ja krava bojāta, sabojājusies vai tās kvalitāte samazinājusies citu iemeslu dēļ, soda nauda par piegādes kavējumu, ja tāds ir, tiek pievienota 26.pantā noteiktajai atlīdzībai.

Šī panta 1.§ minētās soda naudas summa, kopā ar 25. un 26.pantā minētajiem maksājumiem nedrīkst pārsniegt kopējo atlīdzības summu, kas būtu jāmaksā kravas pilnīga zuduma gadījumā.

3.§ Soda nauda par piegādes kavējumu tiek maksāta tikai tad, ja nav ievērots kopējais termiņš kravas pārvadājumam no nosūtīšanas stacijas līdz galastacijai, kas aprēķināts saskaņā ar 14.pantu.

4.§ Saņēmējs zaudē tiesības uz atlīdzību par kravas piegādes termiņa kavējumu, ja viņš nav saņēmis kravu vienas diennakts laikā pēc tam, kad dzelzceļš viņu ir brīdinājis par kravas pienākšanu un iespēju nodot to saņēmēja rīcībā.

5.§ Atsevišķi dzelzceļi - šī Nolīguma dalībnieki var savstarpēji noslēgt vienošanos par kravas piegādes termiņu kavējumu atlīdzības kārtību, kas atšķiras no šī panta 1.§ - 4.§ noteikumiem. Katra tāda vienošanās var tikt attiecināta tikai uz kravu pārvadājumiem, ko veic vienīgi pa dzelzceļiem - šādas vienošanās dalībniekiem.

Atsevišķu dzelzceļu noslēgtas vienošanās neskar klientu tiesības izvirzīt pretenzijas attiecībā uz summām, kas tiem pienākas.

28.pants
Atlīdzības summu izmaksa. Procenti atlīdzības summām un pārvadāšanas maksu pārsniegumu summām

1.§ Atlīdzības summu, kas paredzētas 25. un 26.pantā, un soda naudu, kas minētas 27.pantā, izmaksa tiek veikta tās valsts valūtā, kuras dzelzceļš veic šo summu izmaksu.

2.§ Ja summa norādīta vienas valsts valūtā, bet izmaksa notiek citā valstī, šī summa pēc kursa, kāds tas ir maksāšanas vietā un dienā, tiek pārrēķināta tās valsts valūtā, kuras dzelzceļš veic izmaksu.

3.§ Ja atbilde uz pretenziju, pārvadāšanas maksu pārsniegumu summu vai 25. un 26.pantā minēto atlīdzību atdošana notiek pēc tam, kad no pretenzijas pieteikšanas dienas pagājušas 180 dienas, pienākošās atlīdzības summai tiek aprēķināti procenti - 4% gadā.

Procenti tiek aprēķināti līdz summu pārskaitīšanas vai apmaksas dienai, sākot no šādiem termiņiem:

1) attiecībā uz pretenzijām par pārvadāšanas maksu pārsniegumu summu atdošanu - no šo pārmaksu piedzīšanas dienas;

2) attiecībā uz pretenzijām par 25. un 26.pantā minētajām atlīdzībām - no pretenzijas pieteikšanas dienas.

Procenti netiek aprēķināti atlīdzībām, kurām summa nepārsniedz 100 Šveices frankus, bet pārvadāšanas maksu pārsniegumu gadījumā - summām, kas nepārsniedz 10 Šveices frankus.

4.§ Procentus atlīdzībām saskaņā ar dzelzceļu prasībām pret kravu nosūtītājiem vai saņēmējiem, kas izriet no kravu pārvadājuma līguma, nosūtītāji vai saņēmēji maksā tādā pašā apmērā un termiņos, kādi noteikti šī panta 3.§.

VI S A D A Ļ A
PRETENZIJAS, PRASĪBAS. PRETENZIJU UN PRASĪBU NOILGUMS

29.pants
Pretenzijas

1.§ Tiesības pieteikt uz pārvadājuma līgumu balstītas pretenzijas ir nosūtītājam vai saņēmējam.

2.§ Pretenzijas tiek pieteiktas rakstiski, pievienojot attiecīgu pamatojumu un norādot atlīdzības summu; nosūtītājs iesniedz pretenziju nosūtīšanas dzelzceļam, saņēmējs - galapunkta dzelzceļam. Pretenzijas tiek pieteiktas par katru sūtījumu atsevišķi, izņemot:

1) pretenzijas par pārvadāšanas maksu pārsniegumu atdošanu; šādas pretenzijas var tikt iesniegtas par vairākiem sūtījumiem;

2) gadījumus, kad par vairākiem sūtījumiem sastādīts tikai viens komercakts; šajos gadījumos pretenzija tiek iesniegta par visiem komercaktā minētajiem sūtījumiem.

3.§ Pretenzijas par summu atdošanu atpakaļ, kas samaksātas saskaņā ar pārvadājuma līgumu, var pieteikt tā persona, kas veikusi minēto apmaksu, un tikai tam dzelzceļam, kas piedzinis šīs summas.

4.§ Pretenzijas pēc vienas pavadzīmes, izņemot pretenzijas par privātpersonām piederošu kravu nesaglabātiem pārvadājumiem, kas tiek iesniegtas sakarā ar pilnīgu vai daļēju kravas zudumu, masas zudumu, bojājumu, sabojāšanos vai kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ par summu līdz 23 Šveices frankiem ieskaitot, netiek apmierinātas un netiek pieteiktas. Ja šāda veida pretenzija tiek pieteikta par summu, kas pārsniedz 23 Šveices frankus, bet pēc izskatīšanas tā tiek atzīta par apmierināmu par summu, kas mazāka par 23 Šveices frankiem (ieskaitot), šī atlīdzības summa iesniedzējam netiek izmaksāta.

Pretenzijas pēc vienas pavadzīmes, kas tiek pieteiktas sakarā ar pilnīgu vai daļēju privātpersonai piederošas kravas zudumu, masas zudumu, bojājumu, sabojāšanos vai kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ par summu līdz 5 Šveices frankiem (ieskaitot), netiek apmierinātas un netiek pieteiktas. Ja šāda veida pretenzija tiek pieteikta par summu, kas pārsniedz 5 Šveices frankus, bet pēc izskatīšanas tā tiek atzīta par apmierināmu par summu, kas mazāka par 5 Šveices frankiem (ieskaitot), šī atlīdzības summa iesniedzējam netiek izmaksāta.

Pretenzijas pēc vienas pavadzīmes, kas tiek pieteiktas sakarā ar kravas piegādes termiņa nokavējumu vai pārvadāšanas maksu pārsniegumu par summu līdz 5 Šveices frankiem (ieskaitot), netiek apmierinātas un netiek pieteiktas. Ja šāda veida pretenzija tiek pieteikta par summu, kas pārsniedz 5 Šveices frankus, bet pēc izskatīšanas tā tiek atzīta par apmierināmu par summu, kas mazāka par 5 Šveices frankiem (ieskaitot), šī atlīdzības summa iesniedzējam netiek izmaksāta.

5.§ Ja nosūtītāja vai saņēmēja vārdā pretenziju piesaka pilnvarota persona, tiesības uz šādu pieteikšanu apstiprina nosūtītāja vai saņēmēja pilnvara. Šādai pilnvarai jāatbilst tās valsts iekšējiem likumiem un noteikumiem, kuras dzelzceļiem tiek pieteikta pretenzija. Pilnvara paliek pie dzelzceļa, kuram tiek pieteikta pretenzija.

6.§ Pretenzija tiek pieteikta izskatīšanai 19.pielikumā norādītajām dzelzceļu kompetentajām institūcijām.

Paziņojums par šī pielikuma grozījumiem un papildinājumiem tiek nosūtīts OSŽD Komitejai un dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem, norādot grozījumu un papildinājumu datumu ar nosacījumu, lai šo paziņojumu OSŽD Komiteja un visi dzelzceļi - šī Nolīguma dalībnieki saņemtu ne vēlāk kā 45 dienas pirms grozījumu un papildinājumu stāšanās spēkā. Šajā gadījumā 37.panta noteikumi netiek piemēroti.

Dzelzceļi publicē grozījumus un papildinājumus saskaņā ar spēkā esošiem dzelzceļu iekšējiem noteikumiem.

7.§ Pretenzijas dzelzceļiem piesaka:

1) pilnīga kravas zuduma gadījumā:

- nosūtītājs, iesniedzot pavadzīmes dublikātu (pavadzīmes 3.lapu);

- saņēmējs, iesniedzot pavadzīmes dublikātu (pavadzīmes 3.lapu) vai pavadzīmes oriģinālu un paziņojumu par kravas pienākšanu (pavadzīmes 1. un 5.lapa). Turklāt, pavadzīmes dublikātā vai pavadzīmes oriģinālā un paziņojumā par kravas pienākšanu jābūt saskaņā ar 17.panta 6.§ izdarītai atzīmei par kravas nepienākšanu, kas apstiprināta ar galastacijas kalendāro spiedogu;

2) kravas daļēja zuduma, bojājuma, sabojāšanās gadījumā vai ja kravas kvalitāte pazeminājusies citu iemeslu dēļ:

- nosūtītājs vai

- saņēmējs, iesniedzot pavadzīmes oriģinālu un paziņojumu par kravas pienākšanu (pavadzīmes 1. un 5.lapa) un komercaktu, ko galastacijā dzelzceļš izdevis saņēmējam;

3) kravas piegādes termiņa nokavējuma gadījumā:

- saņēmējs, iesniedzot pavadzīmes oriģinālu un paziņojumu par kravas pienākšanu (pavadzīmes 1. un 5.lapa), kā arī - divos eksemplāros - "Pretenzijas pieteikumu par kravas piegādes termiņa nokavējumu" saskaņā ar 20.pielikumā pievienoto paraugu;

4) pārvadāšanas maksu pārsnieguma gadījumā:

- nosūtītājs - par tām summām, kuras tas samaksājis par pārvadājumu - iesniedzot pavadzīmes dublikātu (pavadzīmes 3.lapa) vai citu dokumentu saskaņā ar spēkā esošiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem;

- saņēmējs - par tām summām, kuras tas samaksājis par pārvadājumu - ar nosacījumu, ka tiek iesniegts pavadzīmes oriģināls un paziņojums par kravas pienākšanu (pavadzīmes 1. un 5.lapa).

Šī paragrāfa 1.-4.punktā minētos dokumentus, kurus dzelzceļš izsniedzis nosūtītājam vai saņēmējam, pretenzijas pieteicējs iesniedz dzelzceļam tikai oriģinālu nevis kopiju veidā.

Ja pārvadājuma laikā pazaudēto, šī paragrāfa 1.-4.punktā minēto dokumentu vietā saņēmējam izdoti tos aizvietojoši dokumenti kopā ar komercaktu, kas sastādīts saskaņā ar 18.panta 1.§ 3.punktu, pretenzija var tikt iesniegta, pamatojoties uz šiem dokumentiem un komercaktu, kas uz tiem attiecas.

Pretenzijām, kas tiek pieteiktas saskaņā ar šī paragrāfa 1. un 2.punktu, bez tajos minētajiem dokumentiem jāpievieno ārvalsts piegādātāja rēķins vai citi 25. un 26.pantā minētie dokumenti, kas apstiprina kravas vērtību vai tās vērtības samazinājumu, kā arī nepieciešamības gadījumā citi dokumenti, kas pamato pretenziju (sūtījuma vai tā daļas satura specifikācija, par kuru tiek iesniegta pretenzija, iepakošanas lapas, ekspertīzes akts u.c.).

Pretenzijām, ko nosūtītāja vai saņēmēja vārdā saskaņā ar šī paragrāfa 1. un 2.punktu iesniedz pilnvarota persona, jāpievieno arī nosūtītāja vai saņēmēja pilnvara saskaņā ar šī panta 5.§.

Ja rakstiskam pretenzijas pieteikumam dzelzceļam nav pievienoti visi augstākminētie, nepieciešamie dokumenti vai šī paragrāfa 1.-4.punktā minētie dokumenti pievienoti kopiju veidā, šādu nepilnīgu vai nepareizu pretenzijas pieteikumu ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā iesniegšanas dzelzceļa institūcijā saskaņā ar šī Nolīguma 19.pielikumu dzelzceļš atdod atpakaļ pretenzijas pieteicējam, norādot, kādi dokumenti nav iesniegti vai iesniegti kopiju veidā. Šādos gadījumos 31.panta 3.§ noteiktā noilguma termiņa ritums netiek apturēts. Ja dzelzceļš šādu nepilnīgu vai nepareizu pieteikumu atdod atpakaļ pretenzijas pieteicējam vēlāk par 15 dienu termiņu, noilguma termiņa ritums tiek apturēts, sākot ar nākamo dienu pēc šī termiņa beigām līdz dienai, kad pretenzijas pieteicējs saņēmis atpakaļ nepilnīgo vai nepareizo pretenzijas pieteikumu. Tas, ka dzelzceļš atdod atpakaļ pretenzijas pieteicējam šādu pieteikumu, nenozīmē pretenzijas atteikšanu saskaņā ar 30.panta 2.§ un nedod pretenzijas pieteicējam tiesības vērsties ar prasību pret dzelzceļu tiesā.

8.§ Dzelzceļam 180 dienu laikā no pretenzijas pieteikšanas dienas, ko apstiprina nosūtīšanas punkta pasta spiedogs vai dzelzceļa paraksta kvīts par tiešā ceļā pieteiktas pretenzijas saņemšanu, jāizskata šī pretenzija, jāatbild pretenzijas pieteicējam un tās pilnīgas vai daļējas atzīšanas gadījumā jāsamaksā tam pienākošā summa.

9.§ Ja, izsniedzot pēc nosaukuma un kvalitātes vienādu kravu, kas ar pārkraušanu robežstacijā nonākusi no viena nosūtītāja vienam saņēmējam, tiek konstatēts, ka vienā vai vairākos vagonos ir kravas iztrūkums, bet citos vagonos - tās pārpalikums, izskatot pretenziju, pārpalikums tiek ieskaitīts iztrūkuma segšanai.

10.§ Kravu pārvadājumos, kas tiek veikti saskaņā ar 2.panta 2.§ noteikumiem, ar galapunktu valstīs, kuru dzelzceļi nepiedalās šajā Nolīgumā, no valstīm, kuru dzelzceļi piedalās šajā Nolīgumā, bet nepiedalās starptautiskajos dzelzceļa līgumos ar tām valstīm, uz kurām krava tiek sūtīta, kravas saņēmējs piesaka pretenzijas tieši galapunkta dzelzceļam vai citiem dzelzceļiem, kas nav šī Nolīguma dalībnieki, ja pārvadājums ticis traucēts šajos dzelzceļos.

Pretenzijas par kravu pārvadājumiem uz valstīm, kuru dzelzceļi piedalās šajā Nolīgumā, no valstīm, kuru dzelzceļi nepiedalās šajā Nolīgumā, kas tāpat tiek veikti saskaņā ar 2.panta 2.§ noteikumiem, kravas saņēmēji piesaka tieši galapunkta dzelzceļam. Par pretenzijas, kas attiecas uz dzelzceļu - šī Nolīguma dalībnieku - atbildību, izskatīšanas rezultātiem dzelzceļš paziņo iesniedzējam. Ja turklāt izrādās, ka pretenzija pilnībā vai daļēji attiecas uz dzelzceļiem, kas nav šī Nolīguma dalībnieki, pretenzija attiecīgajā daļā tiek pilnībā vai daļēji noraidīta. Pretenzijai pievienotie dokumenti, to skaitā arī tādi, kas attiecas uz pārvadājuma līgumu, kas noslēgts saskaņā ar citām transporta tiesībām, tiek atdoti atpakaļ pieteicējam, lai tas varētu tieši vērsties pie pavadzīmē norādītā nosūtītāja, kurš turpmāk regulē pretenziju ar dzelzceļiem - citu transporta tiesību dalībniekiem.

11.§ Paziņojot pretenzijas pieteicējam par tās daļēju vai pilnīgu noraidīšanu, dzelzceļš paziņo tam pretenzijas noraidīšanas pamatojumu un vienlaicīgi nosūta atpakaļ pretenzijas pieteikumam pievienotos dokumentus.

12.§ Ja dzelzceļš atzīst pretenziju, kas apmierināma pilnā apmērā saskaņā ar pretenzijas pieteikumam pievienotajiem dokumentiem, dzelzceļš, kas regulē pretenziju, rīkojas saskaņā ar šajā dzelzceļā spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

30.pants
Prasības attiecībā uz pārvadājuma līgumu. Piekritība

1.§ Tiesības iesniegt uz pārvadājuma līgumu balstītu prasību ir tai personai, kurai ir tiesības pieteikt dzelzceļam pretenziju. Prasība var tikt iesniegta tikai pēc pretenzijas pieteikuma saskaņā ar 29.pantu.

2.§ Persona, kam uz to ir tiesības, var iesniegt prasību tikai pret to dzelzceļu, kuram bija pieteikta pretenzija, un tikai tajā gadījumā, ja tas nav ievērojis 29.panta 8.§ noteikto pretenzijas izskatīšanas termiņu vai arī šajā pašā termiņā dzelzceļš ir paziņojis pieteicējam par pretenzijas pilnīgu vai daļēju noraidīšanu.

3.§ Prasība var tikt iesniegta tikai attiecīgajā tās valsts tiesā, kuras dzelzceļam bija pieteikta pretenzija.

31.pants
Pretenziju un prasību noilgums

1.§ Nosūtītāja vai saņēmēja pretenzijas un prasības dzelzceļiem attiecībā uz pārvadājuma līgumu, kā arī dzelzceļu pieprasījumi un prasības nosūtītājiem vai saņēmējiem par pārvadāšanas maksu, soda naudu un atlīdzību apmaksu var pieteikt 9 mēnešu laikā, izņemot pretenzijas un prasības par kravu piegādes termiņu nokavējumu, kuru iesniegšanai noteikts 2 mēnešu termiņš.

2.§ Šī panta 1.§ noteiktie termiņi tiek skaitīti:

1) pretenzijām attiecībā uz atlīdzību par kravas daļēju zudumu, kravas masas iztrūkumu, bojājumu, sabojāšanos vai kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ, kā arī par piegādes termiņa nokavēšanu - no dienas, kad krava izsniegta saņēmējam;

2) pretenzijām attiecībā uz atlīdzību par kravas pilnīgu zudumu - no 30.dienas pēc kravas piegādes termiņa beigām, kas aprēķināts saskaņā ar 14.pantu;

3) pretenzijām par papildus apmaksu vai pretenzijām par pārvadāšanas maksas, papildus nodevu, naudas sodu atdošanu atpakaļ vai pretenzijām, kas saistītas ar kļūdainu norēķinu labošanu nepareizas tarifu piemērošanas rezultātā, kā arī maksas aprēķinos ieviesušos kļūdu labošanu, - no apmaksas dienas vai, ja apmaksa nav notikusi - no kravas izsniegšanas dienas;

4) visām citām pretenzijām un prasībām - no dienas, kad konstatēti apstākļi, kas kalpoja par pamatu to izvirzīšanai.

Noilguma rituma sākuma datums termiņā netiek iekļauts.

3.§ Nosūtītāja vai saņēmēja rakstiskas pretenzijas, kas noformēta saskaņā ar 29.pantu, pieteikšana dzelzceļam, aptur saskaņā ar šī panta 1.§ noteikto noilguma termiņu.

Noilguma termiņš turpinās no dienas, kad dzelzceļš ir paziņojis pretenzijas pieteicējam par pretenzijas pilnīgu vai daļēju tā noraidījumu; par noraidīšanas dienu tiek uzskatīts datums, kas norādīts nosūtīšanas punkta pasta spiedogā, vai arī diena, kurā pretenzijas pieteicējs rakstiski apstiprinājis noraidījuma paziņojuma saņemšanu. Ja pretenzija atstāta bez atbildes, noilguma termiņa atlikusī daļa atjaunojas ar brīdi, kad beidzas 29.panta 8.§ noteiktais termiņš.

Pienākums iesniegt pierādījumus par pretenzijas nosūtīšanu dzelzceļam vai par atbildi uz to un dokumentu atdošanu atpakaļ vai par nepilnīga pretenzijas pieteikuma atdošanu atpakaļ saskaņā ar 29.panta 7.§ ir tai pusei, kura atsaucas uz šiem faktiem.

Atkārtotas pretenzijas, kas satur agrāk pieteiktās prasības, neaptur šī panta 1.§ noteikto noilguma termiņu.

4.§ Pretenzijas un pieprasījumi, kuriem iestājies noilgums, nevar tikt iesniegti arī prasību veidā.

VII S A D A Ļ A
DZELZCEĻU SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI

32.pants
Dzelzceļu savstarpējie norēķini

1.§ Katrs dzelzceļš, kas, pieņemot kravu pārvadājumam vai izsniedzot to, iekasējis pārvadāšanas maksas, apmaksā pārvadājumā iesaistītajiem dzelzceļiem pārvadāšanas maksu daļas, kas tiem pienākas.

2.§ Nosūtīšanas dzelzceļš ir atbildīgs citiem dzelzceļiem par pārvadāšanas maksām, kas tiem pienākas un ko tas nav piedzinis no nosūtītāja, ja šīs maksas saskaņā ar pavadzīmes datiem bija apņēmies veikt nosūtīšanas dzelzceļš vai ja tās pēc pavadzīmes vajadzēja veikt nosūtītājam saskaņā ar 15.pantu.

3.§ Ja galapunkta dzelzceļš ir izdevis saņēmējam kravu bez pārvadāšanas maksu iekasēšanas, kuras tam saskaņā ar pārvadājuma līgumu bija jāpiedzen no saņēmēja, tas ir par šīm maksām atbildīgs citiem dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem.

4.§ Dzelzceļu savstarpējie norēķini, kas rodas šī Nolīguma piemērošanas rezultātā, tiek veikti saskaņā ar īpašu līgumu, ko dzelzceļi slēdz par norēķinu kārtību.

33.pants
Dzelzceļu savstarpējās prasības par izmaksāto atlīdzību summu atdošanu atpakaļ

1.§ Dzelzceļam, kurš saskaņā ar šo Nolīgumu izmaksājis atlīdzību par pilnīgu vai daļēju kravas zudumu vai kravas bojājumu, kā arī par kravas piegādes termiņa nokavējumu, ir tiesības saņemt no citiem dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem izmaksāto atlīdzību, turklāt:

1) dzelzceļš, kura dēļ noticis kaitējums, ir par to vienīgais atbildīgais;

2) ja kaitējums noticis vairāku dzelzceļu vainas dēļ, katrs no tiem ir atbildīgs par tā vainas dēļ radīto kaitējumu;

3) ja nav iespējams pierādīt, ka kaitējums noticis viena vai vairāku dzelzceļu vainas dēļ, atbildība starp dzelzceļiem attiecībā uz katru sūtījumu tiek sadalīta proporcionāli tarifa kilometriem, ko šis sūtījums veicis pa dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem, izņemot tos, kas pierāda, ka kaitējums nav noticis šo dzelzceļu iecirkņos.

2.§ Ja kravas piegādes nokavējums radies vairākos dzelzceļos, procentu soda naudas aprēķināšanai nosaka saskaņā ar 27.panta 1.§, vadoties no kopējā kavējuma visos dzelzceļos, un tā tiek izmaksāta no pārvadāšanas maksas, ko saņēmis katrs dzelzceļš, kas pieļāvis kavējumu.

3.§ Piegādes termiņi, kas noteikti saskaņā ar 14.pantu, tiek sadalīti starp dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem šādā kārtībā:

1) termiņš nosūtīšanai - vienlīdzīgās daļās starp nosūtīšanas dzelzceļu un galapunkta dzelzceļu;

2) termiņš pārvadāšanai - vadoties no attāluma katrā dzelzceļā atsevišķi;

3) papildus termiņi, kas minēti 14.panta 3.§ - 6.§, tiek pievienoti attiecīgajiem dzelzceļiem.

4.§ Dzelzceļam, kuram iesniegts pieprasījums par atlīdzības atdošanu atpakaļ, nav tiesību apstrīdēt atlīdzības izmaksas pareizību, ko veicis dzelzceļš, kas iesniedzis pieprasījumu, ja atlīdzība noteikta ar tiesas lēmumu, un dzelzceļš, kuram iesniegts pieprasījums, bija savlaicīgi brīdināts par izsaukumu uz tiesu.

5.§ Pieprasījums par atlīdzības atdošanu atpakaļ, kas izmaksāta saskaņā ar pretenziju, jāiesniedz 75 dienu laikā no dienas, kad faktiski apmaksātas summas, kas pienākas saskaņā ar pretenziju.

Atlīdzības pieprasījumi, kas noteikti ar tiesas lēmumu, jāiesniedz 75 dienu laikā no dienas, kad tiesas lēmums stājies spēkā. Termiņš tiek skaitīts no datuma, kas norādīts nosūtīšanas punkta pastā spiedogā.

Minēto termiņu pārkāpuma gadījumā atbildība saskaņā ar pretenziju pilnībā attiecas uz dzelzceļu, kurš nav ievērojis šos termiņus.

6.§ Atlīdzības pieprasījumi, kas izsaukuši dzelzceļu strīdu, pēc ieinteresētās puses iesnieguma tiek izskatīti Dzelzceļu Sadarbības Organizācijas (OSŽD) Komitejā. Komitejas lēmums attiecībā uz šādiem pieprasījumiem ir galīgs.

7.§ Ja pārvadājumu veic divi vai vairāki dzelzceļi, tie var noslēgt vienošanos, saskaņā ar kuru atlīdzību summas to noteiktās robežās, ko viens no šiem dzelzceļiem samaksājis pilnvarotajai personai, tiek sadalītas proporcionāli tarifa kilometru skaitam, ko krava faktiski veikusi dzelzceļos, kas noslēguši vienošanos.

Šajā gadījumā dzelzceļi, kas noslēguši šādu vienošanos, tiek atbrīvoti no vainas pierādīšanas, kas novedusi pie atlīdzības izmaksas.

VIII S A D A Ļ A
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

34.pants
Tarifu norēķinu valūta

1.§ Tarifu norēķinu valūta tranzīta pārvadājumu apmaksai ir Šveices franks.

2.§ Kārtību, kādā kravas nosūtītāju un saņēmēju zināšanai tiek paziņots tarifu norēķinu valūtas kurss, nosaka to valstu iekšējie likumi un noteikumi, kuru dzelzceļi ir šī Nolīguma dalībnieki.

35.pants
Nolīguma Dienesta instrukcija

Saskaņā ar šo Nolīgumu dzelzceļu - tā dalībnieku - centrālās institūcijas par SMGS dokumentu pieņēma Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi Dienesta instrukciju (SMGS Dienesta instrukcija).

SMGS Dienesta instrukcija attiecas tikai uz dzelzceļiem un nenosaka savstarpējās tiesiskās attiecības starp nosūtītājiem un saņēmējiem no vienas puses un dzelzceļiem - no otras puses.

36.pants
Iekšējo likumu piemērošana

Ja šis Nolīgums, piemērojamie tarifi un Nolīguma Dienesta instrukcija nesatur nepieciešamos noteikumus, tiek piemēroti attiecīgās valsts, kuras dzelzceļš piedalās šajā Nolīgumā, likumi un noteikumi.

37.pants
Publicēšana, Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas grozīšana un papildināšana

1.§ Nolīgums un Nolīguma Dienesta instrukcija, kā arī Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas grozījumi un papildinājumi tiek publicēti saskaņā ar dzelzceļu - šī Nolīguma dalībnieku - spēkā esošiem iekšējiem noteikumiem. Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas, kā arī to grozījumu un papildinājumu publikācijās jānorāda šo dokumentu stāšanās spēkā datums. Grozījumi un papildinājumi jāpublicē ne vēlāk kā 15 dienas pirms to stāšanās spēkā.

2.§ Nolīgums un Nolīguma Dienesta instrukcija var tikt grozīti ne agrāk kā pēc pieciem gadiem no to pēdējā spēkā stāšanās datuma, izņemot 2.pielikumu, kas var tikt grozīts, ja pēc pēdējā tā spēkā stāšanās datuma pagājuši vismaz 2 gadi.

3.§ Nolīgums un Nolīguma Dienesta instrukcija, ievērojot šī panta 2.§ noteiktos termiņus, var tikt grozīti vai papildināti, ja par to savstarpēji vienojas dzelzceļi - šī Nolīguma dalībnieki, rakstiskā ceļā ar Dzelzceļu Sadarbības Organizācijas (OSŽD) Komitejas starpniecību vai arī sarunu ceļā attiecīgajā Komitejas Komisijā ar sekojošu tās lēmumu projektu apstiprināšanu Komitejā.

4.§ Dzelzceļu priekšlikumi Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas grozīšanai un papildināšanai tiek iesniegti vienlaicīgi OSŽD Komitejai un visiem dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms attiecīgās Komisijas sēdes sasaukšanas.

OSŽD Komitejas priekšlikumi, kurus tā iesniedz izskatīšanai šajā Komisijā, tiek izsūtīti dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms šīs Komisijas sasaukšanas.

5.§ Grozījumu un papildinājumu spēkā stāšanās datumu nosaka OSŽD Komiteja, izņemot grozījumus, kas izdarīti saskaņā ar šī panta 6.§.

6.§ Atsevišķos īpaši svarīgos jautājumos, kam nepieciešami Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas grozījumi, un kurus risinot, nav iespējams ievērot piecu gadu termiņu, šāds grozījums iespējams, ievērojot šādus nosacījumus:

1) grozījuma ierosinājumi tiek izskatīti, ja to pieprasa vismaz 1/3 dzelzceļu - šī Nolīguma dalībnieku;

2) attiecīgās Komisijas izstrādātos grozījumus apstiprina OSŽD Komiteja, pēc tam iesniedzot tos zināšanai Ministru sanāksmes sesijai.

Pieņemtie grozījumi stājas spēkā ar nākamā gada 1.janvāri, ja 2 mēnešu laikā pēc to nosūtīšanas visiem dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem no kāda dzelzceļa - šī Nolīguma dalībnieka nav saņemti iebildumi.

7.§ OSŽD Komiteja izsūta paziņojumu par Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas grozījumiem un papildinājumiem ar tādu aprēķinu, lai tas nonāktu pie visiem dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem ne vēlāk kā 45 dienas pirms grozījumu un papildinājumu stāšanās spēkā.

38.pants
OSŽD komisijas sanāksmes

Jautājumu risināšanai, kas izriet no šī Nolīguma un Nolīguma Dienesta instrukcijas piemērošanas, kā arī grozījumu un papildinājumu izdarīšanai tajos saskaņā ar 37.pantu, tiek sasauktas attiecīgās OSŽD komisijas sanāksmes. Komisijas sanāksmju notikšanas vietu, laiku un ilgumu nosaka OSŽD Komiteja.

Kārtību, kādā tiek sagatavoti jautājumi izskatīšanai komisijas sanāksmēs un kā stājas spēkā tajās pieņemtie lēmumi, nosaka OSŽD Komitejas Reglaments.

39.pants
Lietvedība

Ar šo Nolīgumu un ar Nolīguma Dienesta instrukciju saistīto lietvedību, kā arī to izpildes kontroli veic OSŽD Komiteja, kas savā darbībā pamatojas uz Dzelzceļu Sadarbības Organizācijas Nolikumu, Ministru sanāksmju sesiju procedūras noteikumiem un OSŽD Komitejas Reglamentu.

40.pants
Nolīguma dalībnieki

Jaunu dzelzceļu uzņemšanu par šī Nolīguma dalībniekiem, kā arī atteikšanos piedalīties šajā Nolīgumā reglamentē OSŽD Nolikumā un OSŽD Komitejas Reglamentā noteiktā kārtība.

41.pants
Nolīguma darbības ilgums un noslēguma noteikumi

Šis Nolīgums stājas spēkā 1951.gada 1.novembrī.

Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Šis Nolīgums sastādīts krievu un ķīniešu valodā. Tekstiem šajās valodās ir vienāds spēks. Tekstu dažādas interpretācijas gadījumā precizēšana notiek, izmantojot tekstu krievu valodā.

Šo Nolīgumu parakstījuši to ministriju vai centrālo valsts institūciju pārstāvji, kuru pārziņā ir dzelzceļi šādās valstīs:

Albānijas Republikā,

Azerbaidžānas Republikā*,

Baltkrievijas Republikā*,

Bulgārijas Republikā,

Gruzijā*,

Igaunijas Republikā*,

Irānas Islāma Republikā*,

Kazahstānas Republikā*,

Kirgizstānas Republikā*,

Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā,

Krievijas Federācijā,

Ķīnas Tautas Republikā,

Latvijas Republikā*,

Lietuvas Republikā*,

Moldovas Republikā*,

Mongolijā,

Polijas Republikā,

Tadžikistānas Republikā*,

Turkmenistānā*,

Ukrainā*,

Ungārijas Republikā*,

Uzbekistānas Republikā*,

Vjetnamas Sociālistiskajā Republikā.

 

(*)

Ar 1992.gada 5.jūniju SMGS pievienojās:

- valsts centrālā institūcija, kuras pārziņā ir Baltkrievijas Republikas dzelzceļa transports,

- Igaunijas Republikas Transporta un sakaru ministrija,

- Latvijas Republikas Satiksmes ministrija,

- Lietuvas Republikas Ceļu satiksmes ministrija,

- valsts centrālā institūcija, kuras pārziņā ir Moldovas Republikas dzelzceļa transports;

- Ukrainas dzelzceļa transporta valsts administrācija.

Ar 1993.gada 18.jūniju SMGS pievienojās:

- valsts centrālā institūcija, kuras pārziņā ir Azerbaidžānas Republikas dzelzceļa transports - Azerbaidžānas dzelzceļš,

- valsts centrālā institūcija, kuras pārziņā ir Gruzijas dzelzceļa transports - Gruzijas dzelzceļš,

- Kazahstānas Republikas Transporta ministrija,

- valsts centrālā institūcija, kuras pārziņā ir Uzbekistānas Republikas dzelzceļa transports - Uzbekistānas dzelzceļš.

Ar 1994.gada 17.jūniju SMGS pievienojās:

- Turkmenistānas valsts centrālā institūcija, kuras pārziņā ir dzelzceļa transports - Turkmenistānas Valsts dzelzceļš.

Ar 1995.gada 30.maiju SMGS pievienojās:

- Kirgizstānas Republikas Transporta ministrija,

- valsts centrālā institūcija, kuras pārziņā ir Tadžikistānas Republikas dzelzceļa transports - Tadžikijas dzelzceļš.

Ar 1997.gada 6.jūniju SMGS pievienojās:

- valdības institūcija, kuras pārziņā ir Irānas Islāma Republikas dzelzceļa transports - Irānas Islāma Republikas dzelzceļš.

Ar 2002.gada 1,janvāri SMGS pievienojās:

- Ungārijas Republikas valdība.

 

1.pielikums

(4.panta 1. §.)

PRIEKŠMETU SARAKSTS, KAS IR PASTA RESORA MONOPOLS

Uz priekšmetiem, kas ir pasta resora monopols, attiecas:

Albānijas Republikā: ………………………………………………….

…………………………………………………………………………

Azerbaidžānas Republikā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Baltkrievijas Republikā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Bulgārijas Republikā: visas aizlīmētās, aizzīmogotās vai aizšūtās vēstules, pastkartes vai citi pasta sūtījumi, avīzes un žurnāli, kas tiek sūtīti uz ārvalstīm vai tiek saņemti no ārvalstīm;

Gruzijā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Igaunijas Republikā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Irānas Islāma Republikā: …………………………………………………………………………………………………………………….

Kazahstānas Republikā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Kirgizstānas Republikā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā: vēstules;

Krievijas Federācijā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Ķīnas Tautas Republikā: vēstules un analoģiska rakstura priekšmeti;

Latvijas Republikā: visa veida rakstiskā korespondence un pasta pakas;

Lietuvas Republikā: iekšzemes korespondence līdz 50 g, naudas, reklāmpasts un saņemamā starptautiskā korespondence;

Moldovas Republikā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Mongolijā: pastkartes, vēstules, pakas, bandroles un paketes, avīzes un žurnāli;

Polijas Republikā: pastkartes, vēstules;

Tadžikistānas Republikā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Turkmenistānā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Ukrainā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Ungārijas Republikā: vēstules. Par vēstulēm netiek uzskatīti rēķini, transporta pavadzīme (konsignācija) un kvalitātes sertifikāti. Tās var tikt ieliktas sūtījumā ar nosacījumu, ka līdztekus adresei, datumam un parakstam, tās satur vienīgi kravas nosaukumu un masu vai citas ziņas par sūtījumu;

Uzbekistānas Republikā: visa veida rakstiskā korespondence, naudas pārvedumi, pasta pakas un preses izdevumi;

Vjetnamas Sociālistiskajā Republikā: vēstules, avīzes, žurnāli un pastkartes.

 


3.pielikums
(5.panta 1.§., 2.§. un 8.§., 6.panta 2.§., 23.panta 3.§.,
4.pielikuma 6.§., 7.pielikuma 2.§., 12.5.pielikumam, 21.pielikuma 4.§. un 5.§.)

NOTEIKUMI KRAVU PĀRVADĀŠANAI NOSŪTĪTĀJA VAI SAŅĒMĒJA PAVADOŅA PAVADĪBĀ

1.§ Šie Noteikumi tiek piemēroti:

1) kravu pārvadājumiem, kam saskaņā ar SMGS 5.panta 1. un 2.§, SMGS 4.pielikuma 6.§, SMGS 7.pielikuma 2.§ un SMGS 21.pielikuma 4.§ un 5.§ jānotiek pavadoņu pavadībā;

2) mirstīgo atlieku pārvadājumiem, ja tās saskaņā ar SMGS 5.panta 8.paragrāfu tiek pārvadātas pavadoņu pavadībā;

3) kravu, kas neattiecas uz šī paragrāfa 1.punktu, pārvadājumiem, gadījumā, ja tās tiek pavadītas pēc nosūtītāja lūguma. Lūgumu šādai kravu pavadīšanai nosūtītājs iesniedz saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Kravas, kuras tiek vestas pavadoņu pavadībā, netiek pārvadātas sīksūtījumu veidā.

Ieinteresētie dzelzceļi, kas piedalās pārvadājumā, var saskaņot nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņa pavadībā pārvadājamo kravu papildsarakstu.

2.§ Kravu pavadītājus nodrošina nosūtītājs. Tomēr nosūtītājs var vienoties ar saņēmēju par to, ka nosūtītāja pavadoņi pavadīs kravu tikai līdz nosūtīšanas dzelzceļa izejas robežstacijai, tranzīta dzelzceļa robežstacijai vai līdz galapunkta dzelzceļa ieejas robežstacijai, bet pavadību no šīs stacijas līdz galastacijai nodrošinās saņēmēja pavadoņi.

Pamatojoties uz nosūtītāja vai saņēmēja vienošanos ar ekspeditoru organizāciju, nosūtītāja vai saņēmēja uzdevumā krava var tikt pārvadāta starp robežstacijām ekspeditoru organizācijas pavadoņu pavadībā vai arī vagonos ar šīs organizācijas plombām. Par šādu nosūtītāja vienošanos ar ekspeditoru organizāciju nosūtītājs līdz kravas nosūtīšanai izdara pavadzīmē attiecīgu atzīmi saskaņā ar šo Noteikumu 9.§. Ja nepieciešamība pēc šādas nosūtītāja vai saņēmēja vienošanās ar ekspeditoru organizāciju rodas kravas braukšanas ceļā, nosūtītājam vai saņēmējam par to pienācīgā veidā jāpaziņo attiecīgajām robežstacijām. Ja šāds paziņojums robežstacijā nav pienācis, dzelzceļš rīkojas ar kravu saskaņā ar SMGS 21.pantu.

Par kravu pavadoņiem nosūtītājs un saņēmējs norīko personas saskaņā ar šiem Noteikumiem un iekšējiem noteikumiem, kas ir spēkā nosūtīšanas dzelzceļā un attiecīgi galapunkta dzelzceļā.

Katra vagona ar kravu pavadīšanai pieļauts norīkot ne vairāk par diviem pavadoņiem. Tomēr dzelzceļš var pieprasīt norīkot vairāk par diviem pavadoņiem katram vagonam, tostarp, ja maršruta vilcienos un vagonu grupās tiek pārvadātas kravas, kuru pārvadāšanas noteikumi nosaka pavadoņu pavadību.

3.§ Par pavadoņiem jānorīko tikai tādas personas, kas pilnībā spēj nodrošināt noteiktu, ar kravas pavadīšanu saistītu darbu veikšanu un kuri tajā skaitā spēj pienācīgi veikt to pavadībā esošās kravas uzraudzību, apkalpošanu, pieskatīšanu vai apkopšanu, kā arī savlaicīgi novērst vai atvairīt briesmas, kas izriet no šīs kravas vai draud tai.

Nosūtītāja un saņēmēja pienākums ir:

1) instruēt pašu norīkotos pavadoņus par viņu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem, veicot kravu pavadīšanu, kā arī par viņu uzvedību braukšanas ceļā tādā veidā, lai viņi pilnā mērā veiktu savu darbu un ievērotu kārtību, disciplīnu un drošību;

2) nodrošināt pavadoņiem visus apstākļus kravu pavadīšanai, apgādāt viņus ar darba veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem, materiāliem un instrumentiem;

3) nodrošināt pavadoņus ar dokumentiem, kas nepieciešami valstu robežu šķērsošanai.

4.§ Nosūtītājam ir tiesības pilnvarot tā norīkoto pavadoni ievērot no pārvadājuma līguma izrietošās nosūtītāja saistības un īstenot tā tiesības gadījumos, kad rodas šķēršļi kravas pārvadāšanā un izsniegšanā.

5.§ Pavadoņi ir pakļauti tās valsts, kuras dzelzceļi piedalās pārvadājumā, muitas, pasu, dzelzceļa un citiem noteikumiem.

6.§ Katram pavadonim dzelzceļš saskaņā ar SMGS 3.1.pielikumā pievienoto paraugu noformē apliecību, kas dod tiesības pavadīt kravu. Dzelzceļš, kas noformē apliecību, saskaņā ar šajā dzelzceļā spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem var tajā ierakstīt papildus ziņas, kas attiecas uz pavadoni.

Valodu, kādā apliecības tiek drukātas un aizpildītas, nosaka atbilstoši SMGS 7.panta 2.§.

Iesniegumu apliecības saņemšanai iesniedz:

- nosūtītājs - nosūtīšanas stacijai;

- saņēmējs vai tā pilnvarota persona - tai stacijai, kurā tā norīkotie pavadoņi uzņemas kravas pavadīšanu saskaņā ar attiecīgajā dzelzceļā spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem.

Apliecības pavadoņiem izsniedz saskaņā ar spēkā esošajiem tā dzelzceļa iekšējiem noteikumiem, kuri noformē apliecību. Apliecību paraksta pavadonis. Viņa paraksts apliecina, ka nosūtītājs vai saņēmējs ir viņu iepazīstinājis ar pavadoņa uzdevumiem, pienākumiem un tiesībām, veicot kravu pavadīšanu.

Apliecībai pastāvīgi jābūt pie pavadoņa, un tā pēc pieprasījuma jāuzrāda.

Apliecību pavadonis nodod dzelzceļam tajā stacijā, kurā beidzas kravas pavadīšana.

7.§ Vagonus ar kravām, kas tiek pārvadātas nosūtītāja vai saņēmēja norīkota pavadoņa pavadībā, dzelzceļš neplombē.

8.§ Ja pavadoņiem braukšanas ceļā nepieciešams atsevišķs vagons, kur uzturēties, kārtību, kādā nosūtītājs vai saņēmējs iesniedz pieteikumu šāda vagona piešķiršanai, un kārtību, kādā nosūtīšanas vai galapunkta dzelzceļš vagonu piešķir, nosaka spēkā esošie nosūtīšanas dzelzceļa vai galapunkta dzelzceļa iekšējie noteikumi.

9.§ Nosūtītājs pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" norāda pavadoņu vārdus un uzvārdus, kā arī viņu personas dokumentu, kas nepieciešami valsts robežu šķērsošanai, numurus. Ja nosūtītājs un saņēmējs ir vienojušies par pavadoņu nomaiņu saskaņā ar šo Noteikumu 2.§, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" vēl papildus norāda, kurā robežstacijā tiek veikta pavadoņu nomaiņa. Minētā robežstacija svītro nosūtītāja norādītās ziņas par pavadoņiem un ieraksta attiecīgās ziņas par pavadoņiem, ko norīkojis saņēmējs.

Ja krava tiek pārvadāta starp kaimiņvalstu robežstacijām ekspeditoru organizācijas pavadoņu klātbūtnē vai vagonā, ko plombējusi šī ekspeditoru organizācija, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" ievieto šāda satura atzīmi:

- "no … … … (robežstacijas nosaukums) līdz … … … (robežstacijas nosaukums) kravas pārvadājums notiks … … … (ekspeditoru organizācijas nosaukums) pavadoņu pavadībā" vai

- "no … … … (robežstacijas nosaukums) līdz … … … (robežstacijas nosaukums) vagons tiks pārvadāts ar … … … (ekspeditoru organizācijas nosaukums) plombām".

Dzelzceļš neatbild par pilnīgu vai daļēju kravas zaudējumu, kravas masas zudumu, bojājumu, sabojāšanos vai kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ, ja krava starp robežstacijām pārvesta veselā vagonā, ko plombējusi ekspeditoru organizācija, un plombas nav bojātas.

Ja saskaņā ar šo Noteikumu 4.§ nosūtītājs pilnvaro tā norīkoto pavadoni ievērot no pārvadājuma līguma izrietošās nosūtītāja saistības un īstenot tā tiesības, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" veic ierakstu ar šo pavadoņa pilnvaru precīzu aprakstu.

Ja saskaņā ar šo Noteikumu 8.§ pavadoņiem tiek piešķirts atsevišķs vagons, kur apmesties braukšanas ceļā, nosūtītājs pavadzīmes ailēs "Vagons", "Kravnesība", "Asis" un "Taras masa" ieraksta attiecīgas ziņas par šo vagonu un zem tām izdara atzīmi "(Vagons pavadoņiem)".

10.§ Maksa par pavadoņu braukšanu tiek aprēķināta saskaņā ar SMGS 13.pantu un tiek iekasēta saskaņā ar SMGS 15.pantu.

Priekšmeti, kas pavadoņiem nepieciešami kravu pavadīšanas procesā, tiek pārvadāti bez maksas.

Nav atļauta tādu priekšmetu pārvadāšana, kas nav nepieciešami pavadoņiem kravu pavadīšanas procesā vai nav norādīti pavadzīmē, kā arī tādu priekšmetu pārvadāšana, kuru izvešana, ievešana vai pārvadāšana aizliegta saskaņā ar to valstu, kuru dzelzceļi piedalās pārvadājumā, muitas vai citiem noteikumiem.

11.§ Kārtību, kādā pavadoņi uzsāk darbu nosūtīšanas stacijā vai kādā stacijā braukšanas ceļā, un ar to saistītos pasākumus nosaka spēkā esošie tā dzelzceļa iekšējie noteikumi, kurā tiek uzsākta kravas pavadīšana.

12.§ Pavadoņu pienākums ir pienācīgi veikt pavadāmo kravu uzraudzību, apkalpošanu, pieskatīšanu vai apkopšanu, kā arī novērst vai atvairīt briesmas, kas izriet no šīs kravas vai apdraud to.

Tajā skaitā pavadoņu pienākums ir:

1) eļļot dzelzceļa ritošo sastāvu, kas brauc uz savām asīm, kā arī izpildīt visus citus pieskatīšanas un apkalpošanas darbus, kas saistīti ar drošības nodrošināšanu, ritošajam sastāvam braucot uz savām asīm;

2) barot un dzirdināt pavadāmos dzīvniekus un nodrošināt pienācīgu to apkopšanu, tīrīt vagonus tikai dzelzceļa noteiktās vietās;

3) pārvadājot ātrbojīgas kravas, veikt to apkalpošanu atbilstoši šo kravu veidam un īpašībām, ievērot to saglabāšanai nepieciešamo noteikto temperatūru (atdzesēšana, ventilēšana, apkure).

Ārkārtēju notikumu gadījumā vai, ja rodas draudi pavadoņiem, viņu pavadāmai kravai vai dzelzceļam, pavadoņiem nekavējoties jāpaziņo par to dzelzceļam un jāsaskaņo ar to nepieciešamie pasākumi, kurus veic pavadoņi vai dzelzceļš, vai pavadoņi kopīgi ar dzelzceļu.

13.§ Nolūkā nodrošināt pavadoņu, citu personu un dzelzceļa ekspluatācijas drošību, kā arī pavadāmās kravas un citu kravu saglabāšanu, pavadoņu pienākums cita starpā ir:

1) izrādīt īpašu uzmanību un piesardzību, iekāpjot vagonā un izkāpjot no tā, vilcienam uzsākot kustību un apstājoties, vilciena vai vagona manevru pārvietojumu laikā, kā arī atverot un aizverot vagona durvis;

2) nodrošināt atvērtas durvis pret to neparedzētu aizvēršanos;

3) uzturēties vagonā, kas piešķirts pavadoņiem, kur tiem apmesties braukšanas ceļā, vai tikai vagonos, kuros tiek pārvadāta krava, kuru viņi pavada.

Pēdējais noteikums nav attiecināms uz bīstamu kravu pavadīšanu; šajā gadījumā pavadoņiem jāuzturas ārpus vagoniem ar bīstamām kravām, tomēr tiešā tuvumā viņu pavadībā esošiem vagoniem ar bīstamām kravām.

4) iziet no vagona, ja vilciens apstājies ceļa posmā, tikai pēc dzelzceļa darbinieka izsaukuma vai briesmu gadījumā;

5) iespēju robežās izvairīties no atrašanās uz sliežu ceļiem;

6) ja nepieciešama staigāšana pa sliežu ceļiem, izrādīt maksimālu piesardzību un apdomību, tajā skaitā:

- pāriet sliežu ceļus tikai taisnā leņķī, pirms tam pārliecinoties par to, ka pa tiem netuvojas ritošais sastāvs;

- nešķērsot sliežu ceļus pie pārmijām un krusteņiem;

- neskriet pār sliežu ceļiem tiešā stāvoša ritošā sastāva tuvumā;

- nelīst zem vagoniem;

- nekāpt pāri sakabinātu vagonu automātiskai sakabei vai buferiem;

7) vagonu kustības laikā nestāvēt atvērtās vagonu durvīs vai atvērtu durvju tuvumā, nebāzt ārā un neizmest no vagona nekādus priekšmetus;

8) vagona kustības laikā nesēdēt uz tā apmalēm un nestāvēt platformu apmaļu tuvumā, ja dzelzceļos, kas piedalās pārvadājumos, ir atļauti kravu pārvadājumi uz platformām kopā ar pavadoņiem;

9) tumsā nēsāt sev līdzi lukturi, kas labi apgaismo un nodrošina ugunsdrošību;

10) nelietot krāsainas gaismas avotus, kas var būt līdzīgi dzelzceļa signāliem;

11) nepieļaut nepiederošu personu atrašanos pavadāmajos vai saskaņā ar šo Noteikumu 8.paragrāfu piešķirtajos vagonos;

12) bez ierunām un nekavējoties izpildīt dzelzceļa darbinieku norādījumus un brīdinājumus, kā arī nejaukties dzelzceļa darbībā.

14.§ Lai novērstu ugunsgrēkus, pavadoņu pienākums cita starpā ir:

1) nesmēķēt un neizmantot atklātu uguni vagonos un uz staciju iekraušanas platformām, kā arī lietot tikai tādas apgaismošanas un apsildīšanas ierīces, kuru lietošanu pieļauj nosūtīšanas dzelzceļa vai galapunkta dzelzceļa spēkā esošie iekšējie noteikumi;

2) lietojot apsildīšanas ierīces, ievērot iekšējos ugunsdrošības noteikumus, kas ir spēkā nosūtīšanas dzelzceļā vai galapunkta dzelzceļā;

3) nodrošināt, lai tajos vagonos, kuros atrodas salmi, siens vai citas viegli uzliesmojošas vielas vai priekšmeti, būtu ugunsdzēšanas līdzekļi.

15.§ Elektrificētos iecirkņos ar kontakttīklu pavadoņu pienākums cita starpā ir:

1) ievērot spēkā esošajos pārvadājumā iesaistīto dzelzceļu iekšējos noteikumos noteikto drošo attālumu līdz kontakttīklam un, darbojoties ar gariem priekšmetiem, ievērot attiecīgu piesardzību;

2) nekāpt uz vagonu jumtiem un augstām kravām;

3) nepieskarties personām, dzīvniekiem un priekšmetiem, kas saistīti ar kontakttīklu vai atrodas tā tiešā tuvumā;

16.§ Ja rodas šķēršļi pavadoņa pavadībā pārvadājamo kravu pārvadāšanā vai izsniegšanā, un pavadzīmē ir nosūtītāja atzīme, ko tas izdarījis saskaņā ar šo Noteikumu 9.§ par to, ka nosūtītājs piešķīris pavadonim noteiktas pilnvaras, dzelzceļš pieprasa no pavadoņa attiecīgu norādījumu. Ja nosūtītāja pilnvarots pavadonis nepaziņo dzelzceļam nekādu norādījumu vai paziņo neizpildāmu norādījumu, dzelzceļš ar kravu rīkojas atbilstoši SMGS 21.pantam. Tādā pašā veidā dzelzceļš rīkojas ar kravu, izņemot dzīvnieku pārvadājumus, ja pavadoņu nav vai to skaits tālākai kravas pārvadāšanai nav pietiekams.

Ja, pārvadājot dzīvniekus, pavadoņu nav vai to skaits nav pietiekams, dzelzceļš rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem šī dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

17.§ Ja atsevišķos gadījumos bez šiem Noteikumiem nepieciešami papildnoteikumi kravu pārvadāšanai pavadoņu pavadībā, par šādiem noteikumiem vienojas dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki, un tie tiek paziņoti nosūtītājam un saņēmējam.

18.§ Nosūtītājs un saņēmējs ir atbildīgs dzelzceļam par kaitējumu, kas radies sakarā ar to, ka viņi nav izpildījuši savus pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem, vai šie pienākumi nav pienācīgi izpildīti, vai arī sakarā ar to, ka viņu norīkotie pavadoņi:

1) neatbilda prasībām, ko izvirza šie Noteikumi;

2) neizpildīja savus pienākumus vai neizpildīja tos pienācīgi, vai neizpildīja tiem dotos dzelzceļa norādījumus, vai neizpildīja šos norādījumus pienācīgi;

3) neveica visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu kravas saglabāšanu un savlaicīgu briesmu novēršanu, kas izrietēja no šīs kravas vai draudēja tai;

4) citā veidā savas vainas dēļ nodarīja kaitējumu dzelzceļam.

Ja sakarā ar lietas apstākļiem izrādās, ka dzelzceļam nodarītais kaitējums varēja rasties minēto iemeslu dēļ, tiek uzskatīts, ka šis kaitējums radies tieši šo iemeslu dēļ, kamēr nosūtītājs vai saņēmējs nepierāda pretējo.

19.§ Attiecībā uz visu pārējo kravu pārvadājumos kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja klātbūtnē darbojas SMGS noteikumi.

3.1.pielikums
(3.pielikuma 6.§)


4.pielikums
(5.panta 3.§, 6.panta 3.§, 8.panta 4.§, 23.panta 3.§,
3.pielikuma 1.§ 9.pielikuma 4.§)

ĀTRBOJĪGU KRAVU PĀRVADĀŠANAS NOTEIKUMI

1.§.  Šie Noteikumi tiek piemēroti ātrbojīgu kravu pārvadājumos. Ātrbojīgas ir tādas kravas, kuras pārvadājot, jāveic pasākumi to aizsardzībai no augstas vai zemas temperatūras iedarbības (atdzesēšana, apsildīšana, ventilēšana), apkalpošanai vai apkopšanai. Galveno ātrbojīgo kravu saraksts minēts SMGS 4.1.pielikumā.

Atkarībā no tehnoloģiskās un termiskās apstrādes un termiskā stāvokļa pirms iekraušanas ātrbojīgās kravas iedala sasaldētās (zem -18oC), saldētās (no -6oC līdz -18oC), atdzesētās un neatdzesētās.

2.§.  Ātrbojīgas kravas piegādes termiņu nosaka saskaņā ar SMGS 14.pantu. Pārvadāšanas ātrumu (liels vai mazs) nosaka nosūtītājs.

3.§. Ātrbojīgas kravas nosūtītājs nodod pārvadāšanai tikai pienācīgā stāvoklī attiecībā uz kvalitāti (tajā skaitā - uz temperatūru) saskaņā ar nosūtīšanas valsts normatīvajām prasībām. Ātrbojīgu kravu pārvadājumos, kurām nepieciešama tara vai iepakojums, nosūtītājam jāizmanto tara vai iepakojums, kas atbilst SMGS 9.panta 1.§ prasībām.

4.§. Pavadzīmei kā pavaddokumentu saskaņā ar SMGS 11.pantu nosūtītājs pievieno ātrbojīgās kravas kvalitātes sertifikātu vai specifikāciju, kas attiecas tikai uz konkrēto ātrbojīgo kravu un konkrēto pavadzīmi. Vienlaicīgi, pārvadājot gaļu, gaļas izstrādājumus, sviestu, speķi, dzīvnieku taukus un citas ātrbojīgas kravas, kurām nepieciešama veterinārā kontrole, nosūtītājs pavadzīmei pievieno nosūtīšanas valsts attiecīgo kompetento institūciju izdotu veterināro sertifikātu, bet, pārvadājot svaigus augļus, dārzeņus, kartupeļus un dzīvus augus - arī fitosanitāro sertifikātu. Ja kaut vienā valstī, kuras dzelzceļi piedalās ātrbojīgu kravu pārvadājumā, nepieciešams higiēnas sertifikāts, nosūtītājam tas noteiktā kārtībā jāpievieno pavadzīmei.

5.§. Izņemot šo Noteikumu 6.§ minētos gadījumus, veidu, kādā notiek ātrbojīgu kravu pārvadāšana - pielietojamos aizsardzības pasākumus (atdzesēšana, apsildīšana, ventilēšana), vagona tipu (termosvagons, ledusvagons, saldētājvagons vai slēgtais vagons) vai konteinera tipu, kā arī nepieciešamību pēc pavadoņa pavadības kravai, izņemot gadījumus, ko paredz šo Noteikumu 6.§, nosaka nosūtītājs atkarībā no ātrbojīgās kravas rakstura un klimatiskajiem apstākļiem visā braukšanas ceļā.

Pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda nepieciešamos aizsardzības pasākumus un temperatūras režīmu pārvadājuma laikā visā braukšanas ceļā. Temperatūras režīmu norāda temperatūru intervāla veidā, ievērojot dzelzceļa vagonu (konteineru) tehniskās iespējas to nodrošināt.

Ja pavadzīmē šādu nosūtītāja norādījumu nav, tiek uzskatīts, ka, pārvadājot konkrēto ātrbojīgo kravu, nav nepieciešamības piemērot kravas aizsardzības pasākumus.

Izvēloties pārvadāšanas veidu, vagona vai konteinera tipu, nosūtītājam jāņem vērā kravas termiskais un fizioloģiskais stāvoklis pirms iekraušanas saskaņā ar šo Noteikumu 1.§, iespējamais tās transportējamības termiņš, saskaņā ar šo Noteikumu 2.§ aprēķinātais piegādes termiņš (piegādes termiņš nedrīkst pārsniegt transportējamības termiņu), kā arī gadalaiks un klimatiskie apstākļi visā ātrbojīgās kravas braukšanas ceļā.

Par nepareiza pārvadājumu veida un vagona tipa izvēles sekām, kā arī citu šajos Noteikumos paredzēto prasību neizpildes sekām atbild nosūtītājs.

Pārvadājot ātrbojīgas kravas ar pārkraušanu galapunkta valsts robežstacijās, pieņemošā puse, pamatojoties uz iekšējiem noteikumiem un ievērojot augstākminētās prasības, kā arī to saglabāšanas nodrošināšanu, nosaka pārvadāšanas veidu - pielietojamos aizsardzības pasākumus un vagona tipu.

6.§.  Ātrbojīgās kravas, kurām to pārvadāšanas laikā saskaņā ar šo Noteikumu 1.§ nepieciešama aizsardzība, apkopšana vai apkalpošana, tiek pārvadātas tikai vagonsūtījumu veidā vai kā sūtījumi lieltonnāžas saldētājkonteineros.

Ja ātrbojīgām kravām nepieciešama pavadoņu veikta apkopšana vai apkalpošana, nosūtītājam vai saņēmējam saskaņā ar SMGS 3.pielikuma prasībām šādu kravu pavadīšanai jānorīko savi pavadoņi. Pārvadājot slēgtajos vagonos ātrbojīgas kravas, kurām nepieciešama apkure, kā arī dzīvās zivis, pārvadājums no nosūtīšanas stacijas līdz galastacijai notiek tikai nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņa pavadībā. Ja ātrbojīgas kravas tiek pārvadātas dzelzceļam nepiederošos saldētājvagonos (saldētājkonteineros), kuru iekārtas apkalpo organizāciju - saldētājvagonu (saldētājkonteineru) īpašnieku darbinieki, šie darbinieki tiek uzskatīti par nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņiem, noformējot nepieciešamos dokumentus saskaņā ar SMGS 3.pielikuma noteikumiem.

Nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņu pavadība ātrbojīgu kravu pārvadājumos nav nepieciešama, ja šāds pārvadājums tiek veikts saldētājvagonos (saldētājkonteineros), kuru iekārtas apkalpo dzelzceļa darbinieki, un nosūtītājs pavadzīmē nav izdarījis citas atzīmes, kas skar kravas apkopšanu vai apkalpošanu, izņemot temperatūras režīmu ievērošanu.

7.§. Ja kāds dzelzceļš, tajā skaitā, dzelzceļš, kas veic pārkraušanu, konstatē, ka netiek nodrošināta ātrbojīgu kravu saglabāšana atbilstoši pārvadājuma nosacījumiem, šis dzelzceļš veic visus nepieciešamos pasākumus saskaņā ar SMGS 21.panta noteikumiem.

8.§. Par sekām, ko izsaukusi ātrbojīgu kravu iekraušana vagonos un konteineros, kas neatbilst komerciālām un sanitārām normām, bet vagonos, kas nepieder dzelzceļam - arī nosūtīšanas valsts tehniskajām prasībām, atbild nosūtītājs.

9.§. Termosvagoni, saldētājvagoni, ledusvagoni, slēgtie vagoni, konteineri, to skaitā arī saldētājkonteineri tiek gatavoti ātrbojīgu kravu iekraušanai saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā nosūtīšanas dzelzceļā.

10.§. Slēgtajos vagonos, ko dzelzceļš piešķīris neatdzesētu ātrbojīgu kravu iekraušanai pārvadājumam ar ventilēšanu, nosūtītājs uz lūkām uzstāda režģus, kas nodrošina kravu saglabāšanu, un par šādu pārvadāšanas veidu pavadzīmes ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" izdara attiecīgu atzīmi.

11.§. Pārvadājot kravas vagonos, kuru apkurināšanai elektrība vai tvaiks netiek izmantots, krāsns apkures iekārtas piešķir un vagonos uzstāda dzelzceļš vai nosūtītājs, ievērojot ugunsdrošības noteikumus. Vagonu apgādi ar kurināmo veic:

1) bezpārkraušanas satiksmē: nosūtītājs visā kravas braukšanas ceļā;

2) pārkraušanas satiksmē: nosūtītājs no nosūtīšanas stacijas līdz pirmajai pārkraušanas stacijai un no šīs pārkraušanas stacijas līdz nākamajai pārkraušanas stacijai vai līdz galastacijai - saskaņā ar tā dzelzceļa spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem, kurā krava tiek pavadīta.

Ja rodas nepieciešamība, pēc pavadoņu rakstiska pieprasījuma papildus kurināmo izsniedz tās stacijas, kurām ir kurināmā noliktavas. Braukšanas ceļā izsniegtās degvielas vērtību tā stacija, kas to izsniegusi, ieraksta pavadzīmē un apliecina.

12.§. Nosacījumi ātrbojīgu kravu pārvadāšanai vagonos un saldētājkonteineros, kuru atdzesēšanai vai apkurei izmanto ārējos enerģijas avotus (no kontakttīkla, lokomotīves), tiek savlaicīgi saskaņoti ar visiem dzelzceļiem, kas piedalās pārvadājumā.

13.§. Nodevas par temperatūras režīma uzturēšanu izotermiskajos vagonos un saldētājvagonos, kuriem ir savi enerģijas avoti, tiek aprēķinātas saskaņā ar kravas braukšanas ceļa dzelzceļos spēkā esošajiem piemērojamiem tarifiem un tiek iekasētas saskaņā ar SMGS 15.pantu.

Nodevas par ārējo enerģijas avotu (kontakttīkla, lokomotīves) izmantošanu kravas atdzesēšanas vai apsildīšanas iekārtu darbā, tiek aprēķinātas saskaņā ar tarifiem, ko kravas pārvadāšanas ceļa dzelzceļi piemēro tādiem pārvadājumiem, un tiek iekasētas saskaņā ar SMGS 15.pantu.

14.§. Nodevas par ledusvagonu apgādi ar ledu, kravai braucot pa nosūtīšanas un galapunkta dzelzceļiem, tiek aprēķinātas un iekasētas saskaņā ar tarifiem, ko šie dzelzceļi piemēro tādiem pārvadājumiem, bet, kravai braucot pa tranzīta dzelzceļiem - tās aprēķina saskaņā ar šim starptautiskajam pārvadājumam piemērojamo tranzīta tarifu un iekasē saskaņā ar SMGS 15.pantu.

15.§. Rezervēts.

16.§. Paziņojumi par šo Noteikumu 15.§ minētā staciju saraksta grozījumiem un papildinājumiem tiek nosūtīti OSŽD Komitejai un dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem, norādot datumu, kad grozījumi un papildinājumi stājas spēkā, ar tādu aprēķinu, lai šis paziņojums nonāktu OSŽD Komitejā un pie dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem ne vēlāk kā 45 dienas pirms grozījumu un papildinājumu stāšanās spēkā. Uz šo gadījumu SMGS 37.panta noteikumi neattiecas.

Grozījumus un papildinājumus dzelzceļi publicē saskaņā ar dzelzceļos spēkā esošiem iekšējiem noteikumiem, tomēr staciju izslēgšana no saraksta jāizdara ne vēlāk kā 15 dienas pirms šī izslēgšana stājas spēkā saskaņā ar SMGS 37.pantu.

17.§. Visos citos gadījumos ātrbojīgu kravu pārvadājumiem tiek piemēroti SMGS noteikumi.

 

4.1.pielikums
(4.pielikuma 1.§)

GALVENO ĀTRBOJĪGO KRAVU S A R A K S T S

1. Svaigi un konservēti (izņemot žāvētus un kaltētus) dārzeņi un sēnes: baklažāni, svaigi pipari, gurķi, tomāti, kāposti, kartupeļi, sīpoli, galda bietes, kāļi, redīsi, svaigas sēnes, dažādi sālīti un marinēti dārzeņi un sēnes, dārzeņu biezeņi, dažādi zaļumi.

2. Svaigi un konservēti (izņemot žāvētus un kaltētus) augļi un ogas: arbūzi, banāni, melones, svaigi augļi un dārzeņi, citrusaugļi, subtropiskās kultūras, marinēti augļi un ogas, augļu un ogu biezeņi un mīklas, dažādi džemi, augļu un ogu ievārījumi.

3. Gaļa un gaļas produkti (tajā skaitā kauti putni un medījumi), gaļas kūpinājumi, desas un dzīvnieku tauki: dzīvnieku gaļa jebkurā veidā, speķis un tauki, kauti putni, endokrīnās izejvielas, subprodukti.

4. Piens un piena produkti: svaigs piens, salds krējums, krējums, biezpiens, dažāda veida sieri, brinza, sviests un kausēts sviests.

5. Olas un olu melanža.

6. Zivis, zivju produkti un vēži: dzīvi zivkopības ikri un zivju mazuļi, dažādas zivis: dzīvas, atdzesētas, saldētas, kūpinātas, sālītas un marinētas, dažādi ikri un vēži.

7. Margarīns un margusalīns, tauku maisījums, mākslīgie tauki no augu eļļām.

8. Alkoholiskie dzērieni: alus un porteris, medus vīns, augļu un ogu vīni, vīnogu vīni, bekmess, vīnogu susla, izvilkumi, uzlējumi un šampanietis.

9. Bezalkoholiskie dzērieni, minerālūdeņi, dabiskie un mākslīgie ūdeņi un dažādi bezalkoholiskie dzērieni.

10. Presētais maizes raugs.

11. Konservi hermētiskā iepakojumā.

12. Dzīvi augi: dzīvi koki un krūmi, dārzeņu stādi, dažādi dēsti un cits stādīšanas materiāls, mūžzaļi augi, dzīvi un griezti ziedi.

 

5.pielikums
(5.panta 4.§) (1.-7.zīm.)

IEKRAUŠANAS GABARĪTI

Zonālais iekraušanas gabarīts dzelzceļos ar sliežu ceļa platumu 1520 mm: BČ, ČFM, EVR, KRG, KZH, LDZ, LG, RŽD, TRK, TDŽ, UTI, izņemot iecirkņus Belorečenskaja - Tuapse - Veseloje, Krimskaja - Novorosijska Ziemeļkaukāza dzelzceļā, Čuma - Labitnangi, Puksa - Navoloka Ziemeļu dzelzceļā, Tigeja - Ačinska Krasnojarskas dzelzceļā; UZ, izņemot iecirkņus Horstkova - Kopičinci un Tuluste - Torske Ļvovas dzelzceļā; iecirknī Dņepropetrovska - Južnij - Vstrečnij Piedņepras dzelzceļā.

Zonālais gabarīts attiecas uz mežizstrādes kravām, kas iekrautas atbilstoši SMGS 14.pielikumam vai atbilstoši citiem noteikumiem, kas saskaņoti starp dzelzceļiem, kā arī - uz autovilcieniem, automobiļiem, piekabēm, puspiekabēm, kas iekrauti saskaņā ar SMGS 14.1.pielikumu.


6.pielikums
(5.panta 5.§, 9.panta 3.§, 2.pielikumam un 4.pielikuma 15.§)

UZLĪMES UZ SŪTĪJUMU KRAVVIETĀM, VAGONIEM, KONTEINERIEM UN PAVADZĪMĒM, KĀ ARĪ MARĶĒJUMA ZĪMES UZ SŪTĪJUMU KRAVVIETĀM

1. Uzlīmes uz sūtījumu kravvietām, vagoniem, konteineriem un pavadzīmēm

Bīstamības zīmju Nr.1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 7A*, 7B*, 7C*, 7D*, 8, un 9, attēli, izmēri un apraksti, kas attiecas uz bīstamo kravu pārvadājumiem, ievietoti SMGS 2.pielikuma 2.9.pielikumā.

Uzlīmju Nr.10 - 18 izmēri un apraksti ievietoti šajā pielikumā, bet to attēli - vāka 3.lappusē (izņemot uzlīmi Nr.15, kuras attēls ievietots SMGS 2.pielikuma 2.9.pielikumā). Bez tam, uzlīmju Nr.10 - 15 attēli, izmēri un apraksti ievietoti arī SMGS 2.pielikuma 2.9.pielikumā.

2. Izmēri un apraksti uzlīmēm uz sūtījumu kravvietām, vagoniem, konteineriem un pavadzīmēm

2.1. Uzlīmju izmēri

2.1.1. Bīstamības zīmju, kas attiecas uz bīstamo kravu pārvadājumiem, izmēri noteikti SMGS 2.pielikuma 2.9.pielikumā.

2.1.2. Uzlīmju Nr.10-12 uz sūtījumu kravvietām izmēri: 148 x 210 mm. Ja tas nepieciešams sakarā ar sūtījuma lielumu, izmērus var samazināt tik daudz, lai uzlīmes paliktu skaidri saskatāmas.

2.1.3. Uzlīmju Nr.13 un 15 uz vagoniem izmēri: 148 x 210 mm, trīsstūra pamatlīnija - ne īsāka par 105 mm, trīsstūra augstums - ne mazāks par 74 mm.

2.1.4. Uzlīmes Nr.16 izmēri:

  • vagoniem un konteineriem: 148 x 105 mm;
  • pavadzīmēm: 37 x 27 mm.

2.1.5. Uzlīmju Nr.17 un 18 uz vagoniem un konteineriem izmēri: 148 x 105 mm.

2.2. Uzlīmju apraksts

Bīstamības zīmju, kas attiecas uz bīstamo kravu pārvadājumiem, apraksti minēti SMGS 2.pielikuma 2.9.pielikumā.

Uzlīme Nr.10

Papīra krāsa: balta vai piemērots kontrastains fons.

Zīmējums: atvērts melns lietussargs ar sešām ūdens lāsēm.

Uzraksts (nozīme): Sargāt no mitruma.

Uzlīme Nr.11

Papīra krāsa: balta vai piemērots kontrastains fons.

Zīmējums: divas augšup vērstas melnas bultas.

Uzraksts (nozīme): Augša, negāzt uz sāniem.

Uzlīme Nr.12

Papīra krāsa: balta vai piemērots kontrastains fons.

Zīmējums: melna stikla vīna glāze.

Uzraksts (nozīme): Plīstoša krava. Apieties uzmanīgi.

Uzlīme Nr.13

Papīra krāsa: balta.

Zīmējums: melna izsaukuma zīme sarkanā trīsstūrī.

Uzraksts (nozīme): Pārvietot uzmanīgi, manevru laikā negrūstīt.

Uzlīme Nr.14

(Rezervēts)

Uzlīme Nr.15

Papīra krāsa: balta.

Zīmējums: trīs sarkani trīsstūri, katra iekšpusē - melna izsaukuma zīme.

Uzraksts (nozīme): Pārvietot ar grūdieniem un laist lejā no šķirošanas kalniņa aizliegts. Jāpadod ar atsevišķu lokomotīvi. Sargāt no uztriekšanās citam ritošajam sastāvam.

Uzlīme Nr.16

(Rezervēts)

Uzlīme Nr.17

Papīra krāsa: balta.

Zīmējums: vērša galva, gailis un sēdošs suns - viss zilā krāsā.

Uzraksts (nozīme): Dzīvnieki.

Uzlīme Nr.18

Papīra krāsa: balta.

Zīmējums: zivs, tulpe un vīnogu ķekars ar lapu - viss zilā krāsā.

Uzraksts (nozīme): Ātrbojīgas kravas.

Piezīmes:

1. Uzlīmes Nr.10 - Nr.13, Nr.15 ierāmē ar melnu svītru, bet Nr.17 un Nr.18 - ar zilu svītru.

2. Uzlīmes Nr.16 - Nr.18 var būt iespiestas vertikāli vai horizontāli izvietota taisnstūra formā.

3.1. Marķējuma zīmes uz sūtījumu vietām

3.2. Apraksts marķējuma zīmēm uz sūtījumu kravvietām

1.marķējuma zīme

Zīmējuma krāsa: melns uz gaiša fona vai citas kontrastējošas krāsas.

Zīmējums: ķēde.

2.marķējuma zīme

Zīmējuma krāsa: melns uz gaiša fona vai citas kontrastējošas krāsas.

Zīmējums: divas līnijas, kas krustojas taisnā leņķī, krustpunktu apņem pārtrauktas līnijas aplis.


7.pielikums
(5.panta 6.§, 6.panta 4.§)

AUTOTRAKTORU TEHNIKAS PĀRVADĀŠANAS
N O T E I K U M I

1.§  Šie Noteikumi tiek piemēroti, pārvadājot vieglos, smagos un speciālos automobiļus, autobusus, trolejbusus, tramvajus, to virsbūves, traktorus, ekskavatorus, pašgaitas lauksaimniecības mašīnas un citu riteņu vai kāpurķēžu tehniku (turpmāk - autotraktoru tehnika).

2.§ Autotraktoru tehnika tiek pārvadāta universālos un īpašos vagonos, konteineros. Vieglos automobiļus pārvadā slēgtā ritošā sastāvā, konteineros, to pārvadāšana vaļējā ritošā sastāvā notiek nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņu klātbūtnē. Lietota autotraktoru tehnika vaļējā ritošā sastāvā tiek pārvadāta nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņu pavadībā.

Speciālie automobiļi (uz automobiļiem iekārtotas darbnīcas un laboratorijas, rentgena, reanimācijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības automobiļi u.c.), ja tie aprīkoti ar īpašām iekārtām, tiek pārvadāti vaļējā ritošā sastāvā nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņu pavadībā.

Tiek pieļauta lietotas autotraktoru tehnikas pārvadāšana vaļējā ritošā sastāvā bez pavadoņiem kārtībā, par kādu vienojušies nosūtītājs, saņēmējs un dzelzceļi, kas piedalās pārvadājumā.

3.§ Nododot pārvadāšanai autotraktoru tehniku, nosūtītāja pienākums ir:

- pārbaudīt bremžu sistēmas darbaspējas un pēc iekraušanas fiksēt mašīnu nobremzētā stāvoklī tā, lai nebūtu iespējama patvaļīga atbremzēšana, izlaist ūdeni no dzesēšanas sistēmas;

- nobloķēt ar fiksatoriem un nostiprināt visas kustīgās un grozāmās daļas tādā veidā, kas izslēdz to pārvietošanu un pagriešanu;

- noņemt un iesaiņot visas viegli noņemamās detaļas un mezglus (viegli noņemamās detaļas un mezgli - tās ir detaļas un mezgli, kurus var noņemt autotraktoru tehnikai, neizmantojot instrumentus: spoguļi, slotiņas - sniega tīrītāji u.tml.);

- noņemt un iesaiņot vai aizsargāt ar iesaiņojamo materiālu visas plīstošās detaļas (tajā skaitā stiklus), kā arī neaizsargātus benzīna motorus un elektromotorus, akumulatorus. Pieļaujama autotraktoru tehnikas pārvadāšana bez plīstošo detaļu aizsargāšanas ar nosacījumu, ka visu atbildību par iespējamiem detaļu plīsumiem un visām sekām, kas saistītas ar aizsardzības neesību, uzņemas nosūtītājs. 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs izdara atzīmi: "Pārvadājums bez plīstošo detaļu aizsardzības". Šajā gadījumā jautājumu par kaitējuma atlīdzību par plīsumiem un par sekām, kas saistītas ar plīstošo detaļu aizsardzības neesību, savstarpēji risina nosūtītājs un saņēmējs bez dzelzceļa līdzdalības;

- noslēgt kabīņu, salonu, slēgto virsbūvju durvis, motoru pārsegus, bagāžniekus un nodalījumus ar sprūdiem, atslēgām (to neesamības gadījumā - aprīkot ar papildus slēgierīcēm) un noplombēt kabīni, salonu, virsbūvi, motora pārsegu. Plombēšanu veic saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem. Turklāt plombēšanai jāizmanto plombas, kuru noņemšana bez to sabojāšanas nav iespējama; plombas jāuzliek tā, lai tiktu izslēgta piekļūšana kabīnei, salonam utt. bez plombu sabojāšanas. Plombas nedrīkst bojāt autotraktoru tehnikas krāsoto virsmu.

4.§ Pārvadājot autotraktoru tehniku slēgtā ritošā sastāvā, konteineros, kā arī nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņu pavadībā, viegli noņemamo detaļu un mezglu demontāža, plīstošo detaļu aizsardzība un kabīņu, salonu, virsbūvju, bagāžnieku plombēšana nav nepieciešama.

5.§ Atslēgas no visām mašīnām, kas tiek pārvadātas vaļējā ritošā sastāvā ar vienu pavadzīmi, tiek ievietotas īpašā planšetē ar iedalījumiem, kuru numuri atbilst mašīnu numuriem. Planšete tiek pārvadāta vienas mašīnas salonā, kabīnē vai bagāžniekā, kuras atslēgu nosūtītājs iesaiņo, apzīmogo un stingri piestiprina pārvadājumu dokumentiem; par to pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" tiek izdarīta atzīme, norādot tās mašīnas numuru, kam pieder šī atslēga.

6.§ Autotraktoru tehnikas piederumiem, ko pārvadājuma laikā novieto kabīnē, salonā, bagāžniekā, slēgtā virsbūvē, jābūt iesaiņotiem. Kastes ar lielgabarīta detaļām un mezgliem, ja tās pēc izmēriem nav iespējams novietot kabīnē, salonā, bagāžniekā, slēgtā virsbūvē, var tikt izvietotas ārpus autotraktoru tehnikas uz vagona grīdas iespējami grūtāk pieejamās vietās un tiek piestiprinātas grīdai. Turklāt tās tiek apmalotas ar metāla lentu. Kastu skaitu norāda pavadzīmē. Katrā kravvietā tiek ievietots tās satura saraksts.

7.§ Pārvadājot autotraktoru tehniku vaļējā ritošā sastāvā maršrutu veidā, komplektējošie izstrādājumi, instrumenti un piederumi var attiecīgā iepakojumā tikt iekrauti slēgtos vagonos un tikt vesti kopā ar visu autotraktoru tehnikas partiju. Šajā gadījumā pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda: "Instrumenti, komplektējošās detaļas un mezgli nav ielikti".

8.§ Katrai autotraktoru tehnikas vienībai nosūtītājs divos eksemplāros pievieno sarakstu, kura forma noteikta 7.1.pielikumā. Sarakstu aizpilda nosūtīšanas valsts valodā ar tulkojumu vienā no OSŽD darba valodām (krievu valoda, ķīniešu valoda), konkrēti:

- pārvadājumos uz Azerbaidžānas Republiku, Baltkrievijas Republiku, Bulgārijas Republiku, Gruziju, Igaunijas Republiku, Irānas Islāma Republiku, Kazahstānas Republiku, Kirgizstānas Republiku, Krievijas Federāciju, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Moldovas Republiku, Polijas Republiku, Tadžikistānas Republiku, Turkmenistānas Republiku, Ukrainu, Ungārijas Republiku, Uzbekistānas Republiku - krievu valodā;

- pārvadājumos uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, Ķīnas Tautas Republiku un Vjetnamas Sociālistisko Republiku - krievu valodā vai ķīniešu valodā;

- pārvadājumos uz Mongoliju vai tranzītā cauri tai - krievu valodā.

Sarakstā tiek uzrādīts degvielas tvertnē iepildītās degvielas nosaukums pieļaujamā daudzuma robežās (autotraktoru tehnikai ar kravnesību līdz 5 t tvertnē var atrasties ne vairāk par 10 l degvielas, ar kravnesību virs 5 t - 15 l), autotraktoru tehnikai uzlikto plombu skaits, plombētās vietas un plombu zīmes, kastu skaits ar rezerves un viegli noņemamām detaļām, instrumentiem, to atrašanās vietas, noņemto detaļu saraksts, trūkstošo detaļu saraksts nepilna komplekta piegādes gadījumā, bet gadījumos, kad maršruta sūtījuma veidā instrumenti un komplektējošās detaļas tiek sūtītas atsevišķi slēgtā vagonā - tiek izdarīta atzīme: "Instrumenti, komplektējošās detaļas un mezgli nav ielikti". Viens saraksta eksemplārs tiek pievienots pavadzīmei, bet otrs - tiek ievietots kabīnē, salonā u.tml. vai tiek piestiprināts kabīnes iekšienē pie priekšējā vējstikla. Nepieciešamības gadījumā sarakstam tiek pievienota stropēšanas shēma autotraktoru tehnikas pārkraušanai, izmantojot kravu celšanas ierīces.

Nosūtīšanas dzelzceļa iekšējie noteikumi var paredzēt papildus saraksta eksemplāru sastādīšanu nosūtīšanas dzelzceļa vajadzībām.

9.§ Vaļējā ritošā sastāvā iekrautu autotraktoru tehniku dzelzceļš pieņem pārvadāšanai, pārbaudot iekraušanas un nostiprināšanas pareizību, nosūtītāja plombu un zīmju uz tām esamību, kastu skaitu ar lielgabarīta detaļām un mezgliem, kas iekrauti uz vagona grīdas, saraksta esamību un, veicot ārējo apskati - pašas autotraktoru tehnikas veselumu.

Analoģiskā kārtībā notiek autotraktoru tehnikas izsniegšana galastacijās, tās nodošana robežstacijās.

Pārvadājot autotraktoru tehniku slēgtā ritošā sastāvā, konteinerā, autotraktoru tehnikas pieņemšana, izsniegšana un nodošana notiek, pārbaudot vagona, konteinera plombu esamību un stāvokli.

10.§ Visos citos gadījumos autotraktoru tehnikas pārvadāšanā tiek piemēroti SMGS noteikumi.

7.1.pielikums
(7.pielikuma 8.§)

AUTOTRAKTORU TEHNIKAI PIEVIENOJAMAIS S A R A K S T S
О П И С Ь К АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКЕ

Nr. p/k

№ п/п

Daļu (degvielas) nosaukums

Наименования частей (топлива)

Daļu (degvielas) daudzums

Количество частей (топлива)

Daļu, plombu atrašanās vietas

Места нахождения частей, пломб

Uzlikto plombu skaits un to zīmes

Количество наложенных пломб и их знаки

1

2

3

4

5

         


8.pielikums
(6.panta 5.§ un 23.panta 3.§)

N O T E I K U M I
KONTEINERU PĀRVADĀJUMIEM

1.§  Šie Noteikumi tiek piemēroti, pārvadājot piekrautus un tukšus universālos vidējas tonnāžas dzelzceļam piederošus konteinerus, universālos un specializētos* lieltonnāžas konteinerus - neatkarīgi no to piederības.

2.§ Universālie vidējas tonnāžas konteineri ir konteineri, kuru tilpums ir 5 m3 un 11 m3 ar maksimāli pieļaujamo bruto masu attiecīgi - 3 t un 5 t un kuru ārējie izmēri ir: 3 tonnu konteineram - 2100 mm garš, 1325 mm plats, 2400 mm un 2591 mm augsts; 5 tonnu konteineram - 2100 mm garš, 2650 mm plats, 2400 mm un 2591 mm augsts. Dzelzceļam piederošajiem universālajiem vidējas tonnāžas konteineriem jābūt marķētiem saskaņā ar to dzelzceļu standartiem un saskaņotām prasībām, pie kuriem tie vēršas.

Vidējas tonnāžas konteineri, kuri neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, tiek pielaisti pārvadājumam tikai pēc saskaņošanas ar dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem.

Universālie un specializētie lieltonnāžas konteineri ir ISO 1.sērijas konteineri ar garumu 10 (2991 mm), 20 (6058 mm) 30 (9125 mm) un 40 (12192 mm) angļu pēdas, kas atbilst ISO standartiem, tajā skaitā:

- ISO 830 "Kravas konteineri. Terminoloģija";

- ISO 668 "1.sērijas kravas konteineri. Klasifikācija, izmēri un masa";

- ISO 6346 "Kravas konteineri. Kodēšana, identifikācija un marķēšana".

Lieltonnāžas konteineriem jāatbilst 1972.gada ANO / IMO Starptautiskās konvencijas par drošiem konteineriem (CSC) prasībām un uz tiem jābūt noteiktā satura un standarta CSC uzrakstiem - rāmīšiem.

Lieltonnāžas konteineriem, kuri brauc tranzītā cauri Baltkrievijas Republikai, Bulgārijas Republikai, Gruzijai, Igaunijas Republikai, Kazahstānas Republikai, Korejas Tautas Demokrātiskai Republikai, Krievijas Federācijai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Moldovas Republikai, Mongolijai, Polijas Republikai, Ukrainai vai uz šo valstu dzelzceļiem, jāatbilst 1972.gada Muitas konvencijai par konteineriem (CCC) prasībām un uz tiem jābūt noteiktā satura un standarta CCC uzrakstiem - rāmīšiem.

3.§ Vidējas tonnāžas un lieltonnāžas konteinerus pārvadā konteineru sūtījumu veidā.

4.§ Konteineru pārvadājumi tiek veikti starp stacijām, kas atvērtas:

1) darbībām ar vidējas tonnāžas konteineriem un kas norādītas SMGS 8.1.pielikumā. SMGS 8.1.pielikumā tāpat norādītas robežstacijas, kas atvērtas vidējas tonnāžas konteineru pārkraušanai no vagoniem sliežu ceļa platumam 1435 mm uz vagoniem sliežu ceļa platumam 1520 mm un otrādi;

2) darbībām ar lieltonnāžas konteineriem un kas norādītas SMGS 8.2.pielikumā. SMGS 8.2.pielikumā tāpat norādītas robežstacijas, kas atvērtas lieltonnāžas konteineru pārkraušanai no vagoniem sliežu ceļa platumam 1435 mm uz vagoniem sliežu ceļa platumam 1520 mm un otrādi.

Pēc saskaņošanas starp ieinteresētajiem dzelzceļiem vidējas tonnāžas un lieltonnāžas konteineru pārvadāšanai var tikt atvērtas arī citas stacijas, kas nav norādītas SMGS 8.1. un 8.2.pielikumā.

5.§ Dzelzceļam piederošu konteineru pieņemšana pārvadāšanai uz valstīm, kuru dzelzceļi nav SMGS dalībnieki, vai uz valstīm, kuru dzelzceļi ir SMGS dalībnieki, bet ar kuriem nav vienošanās par konteineru lietošanu (atpakaļatdošanu), tiek veikta saskaņā ar nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem

6.§ Bīstamo kravu pārvadāšana konteineros tiek veikta saskaņā ar SMGS 2.pielikumu.

7.§ Dzelzceļam piederošos universālos konteineros aizliegts pārvadāt kravas, kuras var sabojāt vai piesārņot konteineru tik ļoti, ka tā iztīrīšana saskaņā ar šo Noteikumu 17.§ būs neiespējama, kā arī aizliegts pārvadāt smirdošas kravas un kravas, kas var izraisīt infekciju.

Viena kravvietas masa lieltonnāžas konteinerā nedrīkst pārsniegt 1500 kg, vidējas tonnāžas konteinerā - 1000 kg.

8.§ Ātrbojīgo kravu pārvadāšana konteineros tie veikta saskaņā ar SMGS 4.pielikumu.

9.§ Konteineru, kuriem nepieciešams elektriskās strāvas pieslēgums vai kuriem nepieciešama dzelzceļu darbinieku apkalpošana, pārvadāšana, konteineru - platformu, konteineru uz platformas bāzes ar nepilnu virsbūvi pārvadāšana dzelzceļu vagonos tiek veikta, savstarpēji saskaņojot to starp dzelzceļiem - pārvadājuma dalībniekiem.

10.§ Ja šie Noteikumi un attiecīgie SMGS priekšraksti nenosaka citādi, konteineru pieņemšana pārvadāšanai un to pārvadājumi notiek saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem, bet konteineru izsniegšana - saskaņā ar spēkā esošajiem galapunkta dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

11.§ Nosūtītāja pienākums ir noteikt konteinera derīgumu attiecīgas kravas pārvadāšanai. Ja nosūtītājs iekrāvis kravu bojātā konteinerā vai konteinerā, kas neatbilst šo Noteikumu 2.§ minētajām prasībām, dzelzceļš nav atbildīgs par tā rezultātā radušos kravas pilnīgu vai daļēju zudumu, bojājumu, sabojāšanos vai tās kvalitātes pazemināšanos citu iemeslu dēļ vai par sekām, kas radušās sakarā ar norādītajiem apstākļiem.

Kravas, ko pārvadā pirmreizējā iepakojumā, bez taras vai vieglajā tarā, kā arī konteinerā, ko nosūtītājs kravas pārvadāšanai sagatavojis tādā veidā, lai izslēgtu tā sabojāšanos, bojājumu vai kravas kvalitātes pazemināšanos, kravas negatīvu ietekmi uz konteineru (piemēram, konteinera sienu un grīdas noklāšana ar papīru, kartonu, aizsargplēvi, aizsargplākšņu, gumijas starpliku izvietošana, mīkstā izolācijas materiāla izmantošana u.c.).

Kravas ieeļļotā stāvoklī dzelzceļam piederošā konteinerā atļauts pārvadāt tikai iepakojumā ar nosacījumu, ka uz konteinera grīdas noklāts aizsargājošs materiāls un starp konteinera sienām un kravu ir ieklāts aizsargājošs materiāls, vai tiek veikti konteinera iekšējo virsmu aizsardzības pasākumi pret piesārņošanu un mehāniskiem bojājumiem.

Nosūtītājam krava jāiekrauj tādā veidā, lai konteinera durvis varētu brīvi atvērt un aizvērt. Starp kravu un konteinera durvīm jābūt no 3 - 5 cm brīvai atstarpei. Bez tam nosūtītājam krava jānovieto un jānostiprina konteinerā tā, lai izslēgtu konteinera sabojāšanu gan iekraujot, gan arī pārvadājot. Visos citos gadījumos kravu iekraušana konteinerā un to nostiprināšana konteinerā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Ja tukšiem lieltonnāžas konteineriem, kuri nepieder dzelzceļam, ir bojājumi, kas neapdraud apkalpojošā personāla drošību vai dzelzceļa kustību, tad šādi konteineri var tikt pieņemti pārvadājumam. Turklāt nosūtītājam pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" jānorāda bojājumu veids un izmēri.

Dzelzceļš nav atbildīgs par kravas pilnīgu vai daļēju zudumu, kravas masas samazināšanos, bojājumu, kravas sabojāšanos vai tās kvalitātes pazemināšanos konteinerā, kas tiek nodots saņēmējam veselā (nesabojātā) stāvoklī ar veselām nosūtītāja plombām vai slēgplombām.

12.§ Konteineri var tikt piekrauti līdz maksimālai kravnesībai. Par konteinera maksimālo kravnesību tiek uzskatīts lielums, kas vienāds ar konteinera bruto masas un taras masas starpību, kas norādītas uz konteinera trafareta. Ja tiek konstatēts konteinera maksimālās kravnesības pārsniegums, tad dzelzceļam ir tiesības veikt pasākumus, kas ir analoģiski tiem, kas noteikti vagoniem SMGS 12.pielikuma 3.§ un 4.§.

13.§ Katram piekrautam un katram tukšam vagonam tiek sastādīta atsevišķa pavadzīme.

Pamatojoties uz nosūtītāja rakstveida iesniegumu, pieļaujama vienas SMGS vai CIM/SMGS pavadzīmes noformēšana konteineru pārvadāšanā maršrutā (grupā) ar viendabīgu viena nosūtītāja kravu uz vienu galastaciju vienam saņēmējam, ja tam piekrituši visi dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki. Šajā gadījumā nosūtītājam visas nepieciešamās ziņas ir jāieraksta "CIM/SMGS konteineru sarakstā" atbilstoši SMGS 22. pielikumam un jāiesniedz nepieciešamais šī saraksta eksemplāru skaits kopā ar pavadzīmi.

Pārvadājot konteinerus maršrutā (grupā) ar vienu CIM/SMGS pavadzīmi, pavadzīmes ailē "Vagona Nr." nosūtītājam jāieraksta "Skatīt pievienoto sarakstu".

14.§ Pavadzīme tiek aizpildīta saskaņā ar Paskaidrojumiem SMGS pavadzīmes aizpildīšanai (SMGS 12.5.pielikums)

15.§ Piekrautus konteinerus, izņemot universālos konteinerus ar mājlietām, pieņem pārvadājumam ar nosūtītāja plombām vai slēgplombām. Universālos konteinerus ar mājlietām plombē nosūtīšanas stacija nosūtītāja klātbūtnē, ja nosūtīšanas dzelzceļā spēkā esošie iekšējie noteikumi neparedz citu kārtību.

Konteineru plombēšana tiek veikta saskaņā ar SMGS 9.panta 8.§.

Katru vidējas tonnāžas un lieltonnāžas konteinera durvju ailu plombē ar vienu plombu, ko uzliek tās durvju vērtnes slēgierīces rokturim, kura aizveras pēdējā.

Plombējot specializētos konteinerus, plombu vai slēgplombu uzlikšanas skaitu un vietas nosaka durvju skaits vai iekraušanas un izkraušanas iekārtu, dienesta nodalījumu skaits saskaņā ar nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Plombējot vidējas tonnāžas konteinerus, slēdzenes rokturi papildus nostiprina ar spīļkloķīti.

16.§ Ja braukšanas ceļā dzelzceļam piederošs universālais konteiners tiek bojāts tā, ka tālāka kravas pārvadāšana tajā kļūst neiespējama, tad dzelzceļam, kurš konstatē konteinera bojājumu, jāpārkrauj krava citā derīgā konteinerā un nepieciešamības gadījumā jāsastāda komercakts saskaņā ar SMGS 18.pantu.

Ja kravas pārkraušanai piemērota konteinera nav vai ja dzelzceļš nevar pārkraut kravu sakarā ar tās īpašām dabiskajām īpašībām, tās bīstamību vai citu iemeslu dēļ, tad tam ar tām rīkojas saskaņā ar SMGS 21.pantu.

Ja bojātais vai sabojātais universālais konteiners nepieder dzelzceļam, kā arī gadījumā, ja sabojātais konteiners ir specializēts, tad dzelzceļa stacija, kas konstatējusi bojāto konteineru, rīkojas ar šo konteineru saskaņā ar SMGS 21.pantu.

17.§ Dzelzceļam piederošos konteinerus nosūtītājs nosūta atpakaļ iztīrītus, bet nepieciešamības gadījumā - dezinficētus un izmazgātus.

18.§ Par kavējumu, ko attiecībā uz dzelzceļam piederošiem konteineriem pieļāvis nosūtītājs, nosūtot tos atpakaļ nosūtīšanas dzelzceļam, vai saņēmējs, - nosūtot tos atpakaļ galapunkta dzelzceļam, nosūtītājs vai saņēmējs ir atbildīgs saskaņā ar iekšējiem noteikumiem, kas ir spēkā nosūtīšanas dzelzceļā vai galapunkta dzelzceļā.

19.§ Galapunkta dzelzceļam, kas izsniedzis saņēmējam dzelzceļam nepiederošu konteineru, nav pienākums rīkoties, lai nodrošinātu tukšā konteinera atpakaļ nosūtīšanu vai tā turpmāko izmantošanu.

20.§ Paziņojumi par grozījumiem un papildinājumiem SMGS 8.1. un 8.2.pielikumā minētajos staciju sarakstos tiek nosūtīti OSŽD Komitejai un dzelzceļiem - šī Nolīguma dalībniekiem, norādot datumu, kurā šie grozījumi un papildinājumi stājas spēkā ar tādu aprēķinu, lai šis paziņojums nonāktu OSŽD Komitejā ne vēlāk kā 45 dienas pirms grozījumu un papildinājumu stāšanās spēkā. Šajā gadījumā SMGS 37.panta noteikumi netiek piemēroti.

Grozījumus un papildinājumus dzelzceļi publicē saskaņā ar to spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem, tomēr stacijas var tikt izslēgtas no sarakstiem ne vēlāk kā 15 dienas pirms šādas izslēgšanas stāšanās spēkā saskaņā ar SMGS 37.panta 1.§.

21.§ Visos citos gadījumos, veicot piekrautu un tukšu konteineru pārvadājumus, tiek piemēroti SMGS noteikumi.


* Specializētie konteineri ir konteineri, kas paredzēti noteiktu kravu veidu pārvadāšanai un kuriem ir tam atbilstoša, speciāla konstrukcija.

 


8.1.pielikums
(8.pielikuma 4.§ un 20.§)

STACIJU SARAKSTS, KAS ATVĒRTAS DARBĪBĀM AR VIDĒJAS TONNĀŽAS KONTEINERIEM

Azerbaidžānas Republikas dzelzceļos

Stacijas nosaukums

Konteinera kategorija (bruto masa tonnās)

Maksimāli pieļaujamā bruto masa tonnās

Piezīmes

 

Publiskās vietās

Uz pievedceļiem

   

1

2

3

4

5

Gjandža

3; 5

 

5,0

 
Hačmasa

3; 5

 

5,0

 
Jevlaha

3; 5

 

5,0

 
Kišli

3; 5

 

5,0

 
Ļimana

3; 5

 

5,0

 
Mingečaura - Pilsēta

3; 5

 

5,0

 
Saljani

3; 5

 

5,0

 
Sumgaita

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Baltkrievijas Republikas dzelzceļos

Auļsa (Grodno)1

3; 5

 

5,0

 
Baranoviči - centrālā

3; 5

 

5,0

 
Berezina (Bobruiska) 1

3; 5

 

5,0

 
Borisova

3; 5

 

5,0

 
Bresta - ziemeļu

3; 5

 

5,0

 
Centrolita (Gomeļa) 1

3; 5

 

5,0

 
Kaļinkoviči

3; 5

 

5,0

 
Kobrina

3; 5

 

5,0

 
Kričeva 1

3; 5

 

5,0

 
Lida

3; 5

 

5,0

 
Mogiļeva 2 pie Dņepras

3; 5

 

5,0

 
Molodečno

3; 5

 

5,0

 
Orša - austrumu

3; 5

 

5,0

 
Pinska

3; 5

 

5,0

 
Polocka

3; 5

 

5,0

 
Slucka

3; 5

 

5,0

 
Stepjanka (Minska) 1

3; 5

 

5,0

 
Vitebska

3; 5

 

5,0

 
Žlobina

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Bresta - ziemeļu (Bresta - centrālā)2  

32,0

 

Gruzijas dzelzceļos

Batumi - preču

3; 5

 

5,0

 
Kutaisi II

3; 5

 

5,0

 
Tbilisi - preču

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Batumi - preču  

32,0

 

Kazahstānas Republikas dzelzceļos

Aktobe

3; 5

 

5,0

 
Arkalika

3; 5

 

5,0

 
Alma-Ata II

3; 5

 

5,0

 
Arisa I

3; 5

 

5,0

 
Astana

3; 5

 

5,0

 
Atbasara

3; 5

 

5,0

 
Atiraua

3; 5

 

5,0

 
Altintaua

3; 5

 

5,0

 
Amankaragaja

3; 5

 

5,0

 
Ajaguza

3; 5

 

5,0

 
Aktaua - osta

3; 5

 

5,0

 
Balhaša I

3; 5

 

5,0

 
Čimkenta

3; 5

 

5,0

 
Ču

3; 5

 

5,0

 
Džambula

3; 5

 

5,0

 
Džusali

3; 5

 

5,0

 
Ilecka I

3; 5

 

5,0

 
Jesiļa

3; 5

 

5,0

 
Jekibastuza I

3; 5

 

5,0

 
Karaganda

3; 5

 

5,0

 
Kazaļinska

3; 5

 

5,0

 
Karataua

3; 5

 

5,0

 
Kzilorda

3; 5

 

5,0

 
Kokšetaua I

3; 5

 

5,0

 
Kustanaja

3; 5

 

5,0

 
Kuļsari

3; 5

 

5,0

 
Kurgansina

3; 5

 

5,0

 
Lugovaja

3; 5

 

5,0

 
Ļeņinogorska

3; 5

 

5,0

 
Mailina

3; 5

 

5,0

 
Mangišlaka

3; 5

 

5,0

 
Neverovskaja

3; 5

 

5,0

 
Otara

3; 5

 

5,0

 
Pavlodara - dienvidu

3; 5

 

5,0

 
Sari - Ozeka

3; 5

 

5,0

 
Sari - Šagana

3; 5

 

5,0

 
Semipalatinska - kravu  

3; 5

5,0

 
Serebrjanka

3; 5

 

5,0

 
Suli

3; 5

 

5,0

 
Šarbakti

3; 5

 

5,0

 
Šemonaiha

3; 5

 

5,0

 
Šubarkudika

3; 5

 

5,0

 
Taldi - Kurgana

3; 5

 

5,0

 
Turkestāna

3; 5

 

5,0

 
Tjuratama

3; 5

3; 5

5,0

 
Uzeņa

3; 5

 

5,0

 
Uštobe

3; 5

 

5,0

 
Zaščita

3; 5

 

5,0

 
Zirjanovska

3; 5

 

5,0

 
Žezkazgana

3; 5

 

5,0

 
Žeti-Su

3; 5

 

5,0

 
Žilajevo

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Dostika  

40

pārkraušana

Kirgīzijas Republikas dzelzceļos

Biškeka I

3; 5

 

5,0

 
Džalalabada

3; 5

 

5,0

 
Kizilkija

3; 5

 

5,0

 
Oša

3; 5

 

5,0

 
Ribčje

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas dzelzceļos

Bukčhona

3; 5

 

5,0

 
Čonama

3; 5

 

5,0

 
Hamhina - šķirotava

3; 5

 

5,0

 
Hverenčhonena

3; 5

 

5,0

 
Hinamhana

3; 5

 

5,0

 
Kalma

3; 5

 

5,0

 
Kičžučhonena

3; 5

 

5,0

 
Komsanri

3; 5

 

5,0

 
Konjina

3; 5

 

5,0

 
Kosana

3; 5

 

5,0

 
Kesona

3; 5

 

5,0

 
Phengana

3; 5

 

5,0

 
Purena

3; 5

 

5,0

 
Ranama

3; 5

 

5,0

 
Račžinhana

3; 5

 

5,0

 
Samhjana

3; 5

 

5,0

 
Sopho

3; 5

 

5,0

 
Sohečžu

3; 5

 

5,0

 
Sosarivona

3; 5

 

5,0

 
Tančhona

3; 5

 

5,0

 
Tonphenjana

3; 5

 

5,0

 
Tumangana

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Tumangana  

5,0

 

Krievijas Federācijas dzelzceļos

Abaza

3; 5

 

5,0

Kras*

Abakana

3; 5

 

5,0

Kras

Abdulino

3; 5

 

5,0

Kbš

Agriza

3; 5

 

5,0

Gork

Azova

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Aksakovo

3; 5

 

5,0

Kbš

Alapajevska

3; 5

 

5,0

Sverd

Alatira

3; 5

 

5,0

Gork

Aldi

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Aleiskaja

3; 5

 

5,0

R-Sib

Aleksandrova

3; 5

 

5,0

Mask

Aleksejevka

3; 5

 

5,0

T-Austr

Anžerskaja

3; 5

 

5,0

R-Sib

Anisovka

3; 5

 

5,0

Priv

Anna

3; 5

 

5,0

T-Austr

Apatiti

3; 5

 

5,0

Okt

Apreļevka  

3; 5

5,0

Mask

Apšeronskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Aramiļa

3; 5

 

5,0

Sverdl

Arzamasa II

3; 5

 

5,0

Gork

Armavira - Rostovas

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Arsenjeva

3; 5

 

5,0

T-Austr

Artema - Piejūras I

3; 5

 

5,0

T-Austr

Arhangeļska - pilsēta

3; 5

 

5,0

Ziem

Arhara

3; 5

 

5,0

T-Austr

Arčeda

3; 5

 

5,0

Priv

Asbesta

3; 5

 

5,0

Sverdl

Asejevskaja

3; 5

 

5,0

Kbš

Asino

3; 5

 

5,0

R-Sib

Atiga

3; 5

 

5,0

Sverdl

Atkarska

3; 5

 

5,0

Priv

Ahtari

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Ahtuba

3; 5

 

5,0

Priv

Ačinska I

3; 5

 

5,0

Kras

Aša

3; 5

 

5,0

Kbš

Aeroporta  

3; 5

5,0

Mask

Baikaļska  

3; 5

5,0

A-Sib

Balabanovo

3; 5

 

5,0

Mask

Balakirevo  

3; 5

5,0

Ziem

Balakovo

3; 5

 

5,0

Priv

Balahna

3; 5

 

5,0

Gork

Balašiha  

3; 5

5,0

Mask

Balašova I

3; 5

 

5,0

T-Austr

Barabinska

3; 5

 

5,0

R-Sib

Barnaula

3; 5

 

5,0

R-Sib

Bariša

3; 5

 

5,0

Kbš

Batareinaja

3; 5

 

5,0

A-Sib

Bežecka

3; 5

 

5,0

Okt

Bezimjanka

3; 5

 

5,0

Kbš

Belaja Kalitva

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Belgoroda I

3; 5

 

5,0

T-Austr

Belejeva

3; 5

 

5,0

Mask

Belovo

3; 5

 

5,0

R-Sib

Belogorska

3; 5

 

5,0

Aizb

Belokamenaja  

3; 5

5,0

Mask

Belomorska

3; 5

 

5,0

Okt

Belorecka

3; 5

 

5,0

Kbš

Berezki  

3; 5

5,0

Okt

Berezņiki

3; 5

 

5,0

Sverdl

Berezovskija - austrumu

3; 5

 

5,0

Aizb

Berkakita

3; 5

 

5,0

T-Austr

Bijska

3; 5

 

5,0

R-Sib

Bikina

3; 5

 

5,0

T-Austr

Birobidžana I

3; 5

 

5,0

T-Austr

Blagoveščenska

3; 5

 

5,0

Aizb

Bločnaja

3; 5

 

5,0

Sverdl

Bļuhera

3; 5

 

5,0

T-Austr

Bogatoje

3; 5

 

5,0

D-Ur

Bogdanoviča

3; 5

 

5,0

Sverdl

Bogotola

3; 5

 

5,0

Kras

Bologoje- Polockas

3; 5

 

5,0

Okt

Bolšaja Volga

3; 5

 

5,0

Mask

Bolšoi Dvor  

3; 5

5,0

Okt

Borzja

3; 5

 

5,0

Aizb

Borisogļebska

3; 5

 

5,0

T-Austr

Boroviči

3; 5

 

5,0

Okt

Bratska

3; 5

 

5,0

A-Sib

Brjanska - Ļgovskas

3; 5

 

5,0

Mask

Bua

3; 5

 

5,0

Gork

Buguļma

3; 5

 

5,0

Kbš

Buguruslana

3; 5

 

5,0

Kbš

Budjonovska

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Buzdjaka

3; 5

 

5,0

Kbš

Buzuluka

3; 5

 

5,0

D-Ur

Buja

3; 5

 

5,0

Ziem

Bureja

3; 5

 

5,0

Aizb

Buturļinkovka

3; 5

 

5,0

T-Austr

Cna

3; 5

 

5,0

T-Austr

Čapajevska

3; 5

 

5,0

Kbš

Čeboksari

3; 5

 

5,0

Gork

Čeļabinska - kravu

3; 5

 

5,0

D-Ur

Čeremhovo

3; 5

 

5,0

A-Sib

Čerepoveca I

3; 5

 

5,0

Ziem

Čerkasova Kameņa

3; 5

 

5,0

R-Sib

Čerkeska

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Čerņikovka

3; 5

 

5,0

Kbš

Černuška

3; 5

 

5,0

Gork

Černiševska - Aizbaikāla

3; 5

 

5,0

Aizb

Čerņahovska

3; 5

 

5,0

Klg

Čertkovo

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Čehova  

3; 5

5,0

Mask

Čita I

3; 5

 

5,0

Aizb

Čuna

3; 5

 

5,0

A-Sib

Čusovskaja

3; 5

 

5,0

Sverdl

Davļekanovo

3; 5

 

5,0

Kbš

Daļņerečenska I

3; 5

 

5,0

T-Austr

Daņilova

3; 5

 

5,0

Ziem

Dvoinaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Derbenta

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Dzemgi  

3; 5

5,0

T-Austr

Dzeržinska

3; 5

 

5,0

Gork

Dimitrovgrada

3; 5

 

5,0

Kbš

Dmitrova

3; 5

 

5,0

Mask

Djatkovo

3; 5

 

5,0

Mask

Elista

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Energetika  

3; 5

5,0

Mask

Ertila

3; 5

 

5,0

D-Austr

Fajansovaja

3; 5

 

5,0

Mask

Filonovo

3; 5

 

5,0

Priv

Gaija

3; 5

 

5,0

D-Ur

Gaļiča

3; 5

 

5,0

Ziem

Gatčina - preču - Baltijas

3; 5

 

5,0

Okt

Georgijevska

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Glazova

3; 5

 

5,0

Gork

Golutvina

3; 5

 

5,0

Mask

Golišmanovo

3; 5

 

5,0

Sverdl

Gorkino  

3; 5

5,0

Ziem

Gornijļena

3; 5

 

5,0

D-Ur

Gorkija - autorūpnīca  

3; 5

5,0

Gork

Gotņa

3; 5

 

5,0

D-Austr

Grodekovo

3; 5

 

5,0

T-Austr

Grjazi Volgogradskije  

3; 5

5,0

D-Austr

Gubkina

3; 5

 

5,0

D-Austr

Gudermesa

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Guļkeviči

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Gusjhrustaļnija

3; 5

 

5,0

Gork

Habarovska II

3; 5

 

5,0

Austr

Harabaļinskaja

3; 5

 

5,0

Priv

Harovskaja

3; 5

 

5,0

Ziem

Hasavjurta

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Hotunoka

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Hotjkovo  

3; 5

5,0

Mask

Ivanovo - šķirotava

3; 5

 

5,0

Ziem

Ivdeļa I

3; 5

 

5,0

Sverdl

Idrica  

3; 5

5,0

Okt

Izberbaša

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Iļjinska - Sahalīnas

3; 5

 

5,0

Sah

Inza

3; 5

 

5,0

Kbš

Inta II

3; 5

 

5,0

Ziem

Irbita

3; 5

 

5,0

Sverdl

Irtiševskoje

3; 5

 

5,0

Z-Sib

Isikula

3; 5

 

5,0

R-Sib

Iskitima

3; 5

 

5,0

R-Sib

Išima

3; 5

 

5,0

Sverdl

Jalutorovska

3; 5

 

5,0

Sverdl

Janaula

3; 5

 

5,0

Gork

Jaroslavļa

3; 5

 

5,0

Ziem

Jarcevo  

3; 5

5,0

Mask

Joškarorla

3; 5

 

5,0

Gork

Jevdakovo

3; 5

 

5,0

D-Austr

Jegoršino

3; 5

 

5,0

Sverdl

Jegorjevska I

3; 5

 

5,0

Mask

Ježevaja

3; 5

 

5,0

Sverdl

Jeiska

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Jelaņa-Kamišinskas

3; 5

 

5,0

D-Austr

Jemanžeļinska

3; 5

 

5,0

D-Ur

Jeršova

3; 5

 

5,0

Priv

Jefremova

3; 5

 

5,0

Mask

Južnosahaļinska - kravu

3; 5

 

5,0

Sah

Južnouraļska

3; 5

 

5,0

D-Ur

Jurga I

3; 5

 

5, 0

R-Sib

Jurjeveca

3; 5

 

5, 0

Gork

Jurjeva - Podoļskas

3; 5

 

5, 0

Ziem

Kabeļnaja  

3; 5

5,0

Sverdl

Kavkazskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Kadoškino

3; 5

 

5,0

Kbš

Kalača

3; 5

 

5,0

D-Austr

Kalašņikovo  

3; 5

5,0

Okt

Kalačinskaja

3; 5

 

5,0

R-Sib

Kaļiņingrada - šķirotava

3; 5

 

5,0

Klg

Kaļiņinska - Saratovas

3; 5

 

5,0

Priv

Kaluga I

3; 5

 

5,0

Mask

Kambarka  

3; 5

5,0

Gork

Kamenolomņi

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Kamenskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Kamenska - Urālu

3; 5

 

5,0

Sverdl

Kameņa pie Obas

3; 5

 

5,0

R-Sib

Kamišina

3; 5

 

5,0

Priv

Kamišlova

3; 5

 

5,0

Sverdl

Kanaša

3; 5

 

5,0

Gork

Kandalakša

3; 5

 

5,0

Okt

Kaņevskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Kanska-Jeņisejas

3; 5

3; 5

5,0

Kras

Kantemirovka

3; 5

 

5,0

D-Austr

Kapustinjara

3; 5

 

5,0

Priv

Karamiša

3; 5

 

5,0

Priv

Karasuka I

3; 5

 

5,0

R-Sib

Kargata

3; 5

 

5,0

R-Sib

Karpinska

3; 5

 

5,0

Sverdl

Karpogori - pasažieru

3; 5

 

5,0

Ziem

Kartali I

3; 5

 

5,0

D-Ur

Kasimova I

3; 5

 

5,0

Mask

Kataiska

3; 5

 

5,0

D-Ur

Katuara  

3; 5

5,0

Mask

Kašina

3; 5

 

5,0

Okt

Kemerova - šķirotava

3; 5

 

5,0

R-Sib

Kema

3; 5

 

5,0

Okt

Kizļara

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Kingisepa

3; 5

 

5,0

Okt

Kinešma

3; 5

 

5,0

Ziem

Kirenga

3; 5

 

5,0

A-Sib

Kiriši

3; 5

 

5,0

Okt

Kirova - rūpnīcas  

3; 5

5,0

Gork

Kirova - Kotlaskija

3; 5

 

5,0

Gork

Kirsanova

3; 5

 

5,0

D-Austr

Kitoja - Kombinatskaja

3; 5

 

5,0

A-Sib

Kļeščiha

3; 5

 

5,0

R-Sib

Kļina

3; 5

 

5,0

Okt

Kļinci

3; 5

 

5,0

Mask

Kovdora  

3; 5

5,0

Okt

Kovrova I

3; 5

 

5,0

Gork

Kovilkino

3; 5

 

5,0

Kbš

Kogalima

3; 5

 

5,0

Sverdl

Koževennoje

3; 5

 

5,0

Gork

Kolomenskoje  

3; 5

5,0

Mask

Koļčugino

3; 5

3; 5

5,0

Ziem

Komsamoļska pie Amūras

3; 5

 

5,0

T-Austr

Kondoma

3; 5

 

5,0

R-Sib

Konoša I

3; 5

 

5,0

Ziem

Kopi

3; 5

 

5,0

Sverdl

Koroņevo

3; 5

 

5,0

Mask

Korenovska

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Korsakova

3; 5

 

5,0

Sah

Koršuņiha - Angāras

3; 5

 

5,0

A-Sib

Koslana  

3; 5

5,0

Ziem

Kostariha

3; 5

 

5,0

Gork

Kostomukša - pasažieru

3; 5

 

5,0

Okt

Kostroma Novaja

3; 5

 

5,0

Ziem

Kostiļevo

3; 5

 

5,0

Ziem

Koteļņikovo

3; 5

 

5,0

Priv

Koteļņiča I

3; 5

 

5,0

Gork

Kotlasa - dienvidu

3; 5

 

5,0

Ziem

Kočeņevo

3; 5

 

5,0

R-Sib

Krasnodara - šķirotava

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Krasnokamenska

3; 5

 

5,0

Aizb

Krasnoufimska

3; 5

 

5,0

Gork

Krasnojarska

3; 5

 

5,0

Kras

Kromskaja  

3; 5

5,0

Mask

Krugloje Poļe  

3; 5

5,0

Kbš

Krimskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Krjukovo - kravu

3; 5

 

5,0

Okt

Kuzņecka

3; 5

 

5,0

Kbš

Kuituna

3; 5

 

5,0

A-Sib

Kulunda

3; 5

 

5,0

R-Sib

Kunara

3; 5

 

5,0

Sverdl

Kungura

3; 5

 

5,0

Sverdl

Kuncevo II

3; 5

 

5,0

Mask

Kupino

3; 5

 

5,0

R-Sib

Kuragino

3; 5

 

5,0

Kras

Kurgāna

3; 5

 

5,0

D-Ur

Kurgannaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Kurja

3; 5

 

5,0

Sverdl

Kutuma

3; 5

 

5,0

Priv

Kušva

3; 5

 

5,0

Sverdl

Kuščevska

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Kištima

3; 5

 

5,0

D-Ur

Labinskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Labitnangi

3; 5

 

5,0

Ziem

Lagernaja

3; 5

 

5,0

Gork

Lazarevskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Lodeijnoje Poļe

3; 5

 

5,0

Okt

Luga I

3; 5

 

5,0

Okt

Luza

3; 5

 

5,0

Gork

Lukojanova

3; 5

 

5,0

Gork

Lisva

3; 5

 

5,0

Sverdl

Ļebedjana

3; 5

 

5,0

D-Aust

Ļena

3; 5

 

5,0

A-Sib

Ļena - austrumu  

3; 5

5,0

D-Ur

Ļeņinska

3; 5

 

5,0

T-Austr

Ļeņinska - Kuzņeckas I

3; 5

 

5,0

R-Sib

Ļesoka

3; 5

 

5,0

Mask

Ļesosibirska

3; 5

 

5,0

Kras

Ļivni I

3; 5

 

5,0

Mask

Ļipecka

3; 5

 

5,0

D-Austr

Ļiski

3; 5

 

5,0

D-Austr

Ļitovko  

3; 5

5,0

T-Austr

Ļihaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Ļihoslavļa

3; 5

 

5,0

Okt

Ļuberci I

3; 5

 

5,0

Mask

Ļudinovo I

3; 5

 

5,0

Mask

Maksima Gorkija vārdā

3; 5

 

5,0

Priv

Magdagači

3; 5

 

5,0

Aizb

Magņitokorska - kravu

3; 5

 

5,0

D-Ur

Maikopa

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Makarjevo  

3; 5

5,0

A-Sib

Malaja Višera

3; 5

 

5,0

Okt

Malta  

3; 5

5,0

A-Sib

Manturovo

3; 5

 

5,0

Ziem

Marijinska

3; 5

 

5,0

Kras

Mahačkala

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Medvežja Gora

3; 5

 

5,0

Okt

Mednogorska

3; 5

 

5,0

D-Ur

Meždurečenska

3; 5

 

5,0

Z-Sib

Meleuza

3; 5

 

5,0

Kbš

Menovoi Dvora  

3; 5

5,0

Okt

Metālista

3; 5

 

5,0

Gork

Mečetinskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Miasa I

3; 5

 

5,0

D-Ur

Millerovo

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Minusinska

3; 5

 

5,0

Kras

Mihailovo - Černokovskaja

3; 5

 

5,0

Aizb

Mihailova

3; 5

 

5,0

Mask

Mihailovskas rūpnīca

3; 5

 

5,0

Sverdl

Mihailovskas atradne

3; 5

 

5,0

Mask

Mičurinska - Urālu

3; 5

 

5,0

D-Austr

Mogoča

3; 5

 

5,0

Aizb

Možga

3; 5

 

5,0

Gork

Mozdoka

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Mončegorska  

3; 5

5,0

Okt

Morozovskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Moršanska

3; 5

 

5,0

Kbš

Maskava - Rīgas

3; 5

 

5,0

Mask

Maskava - preču

3; 5

 

5,0

Okt

Maskava - preču - Kurskas

3; 5

 

5,0

Mask

Maskava - preču - Paveļeckas

3; 5

 

5,0

Mask

Maskava - preču - Rjazaņas

3; 5

3; 5

5,0

Mask

Mohovije Gori

3; 5

 

5,0

Gork

Murmanska

3; 5

 

5,0

Okt

Muroma I

3; 5

 

5,0

Gork

Mcenska  

3; 5

5,0

Mask

Milki

3; 5

 

5,0

T-Austr

Navašino

3; 5

 

5,0

Gork

Nazarovo

3; 5

 

5,0

Kras

Nazraņa

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Nazivajevskaja

3; 5

 

5,0

R-Sib

Naļčika

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Nariševo

3; 5

 

5,0

Kbš

Nauški

3; 5

 

5,0

A-Sib

Nahodka

3; 5

 

5,0

T-Austr

Neveļa II

3; 5

 

5,0

Okt

Nevinomiskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Nelidovo

3; 5

 

5,0

Okt

Nerehta

3; 5

 

5,0

Ziem

Nerčinska

3; 5

 

5,0

Aizb

Neftekamska

3; 5

 

5,0

Gork

Ņeja

3; 5

 

5,0

Ziem

Ņižņevartovska I

3; 5

 

5,0

Sverdl

Ņižņekamska

3; 5

 

5,0

Kbš

Ņižņeudinska

3; 5

 

5,0

A-Sib

Ņizņijtagila

3; 5

 

5,0

Sverdl

Ņizņaja Tura

3; 5

 

5,0

Sverdl

Novgoroda pie Volhovas

3; 5

 

5,0

Okt

Novozibkov

3; 5

 

5,0

Mask

Novojerusaļimskaja

3; 5

 

5,0

Mask

Novokuzņecka - austrumu

3; 5

 

5,0

R-Sib

Novokuibiševskaja

3; 5

 

5,0

Kbš

Novoļipecka  

3; 5

5,0

D-Austr

Novorosijska

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Novosibirska - austrumu

3; 5

 

5,0

R-Sib

Novotroicka

3; 5

 

5,0

D-Ur

Novočugujevka

3; 5

 

5,0

T-Austr

Novijoskola

3; 5

 

5,0

D-Austr

Novijojana

3; 5

 

5,0

A-Sib

Novijurgala

3; 5

 

5,0

T-Austr

Noginska

3; 5

 

5,0

Mask

Nogļiki

3; 5

 

5,0

Sah

Nočka

3; 5

 

5,0

Kbš

Nojabrska I

3; 5

 

5,0

Sverdl

Nurlata

3; 5

 

5,0

Kbš

Njandoma

3; 5

 

5,0

Ziem

Oblučje

3; 5

 

5,0

T-Austr

Obojaņa

3; 5

 

5,0

D-Austr

Ozeri  

3; 5

5,0

Mask

Ozinki

3; 5

 

5,0

Priv

Oļenogorska

3; 5

 

5,0

Okt

Olovjanaja

3; 5

 

5,0

Aizb

Omska - austrumu

3; 5

 

5,0

R-Sib

Oņega

3; 5

 

5,0

Ziem

Oranienbauma

3; 5

 

5,0

Okt

Orela

3; 5

 

5,0

Mask

Orenburga

3; 5

 

5,0

D-Ur

Orehovo-Zujevo

3; 5

 

5,0

Mask

Orska

3; 5

 

5,0

D-Ur

Ostaškova

3; 5

 

5,0

Okt

Ostrogožska

3; 5

 

5,0

D-Austr

Pablvska - Voroņežas

3; 5

 

5,0

D-Austr

Pavlovskijposada

3; 5

 

5,0

Mask

Padunskije Porogi

3; 5

 

5,0

A-Sib

Palagiada

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Palasovka

3; 5

 

5,0

Priv

Partizanska

3; 5

 

5,0

T-Austr

Pangodi (STR Sverdl)  

3; 5

5,0

Sverdl

Penza III  

3; 5

5,0

Kbš

Penza IV

3; 5

 

5,0

Kbš

Pervaja Rečka

3; 5

 

5,0

T-Austr

Pervomaijska - Gorkijas  

3; 5

5,0

Gork

Pervouraļska

3; 5

 

5,0

Sverdl

Pereslavļa  

3; 5

5,0

Ziem

Pestrovo

3; 5

 

5,0

Okt

Peteļino  

3; 5

5,0

Mask

Petrovskas rūpnīca

3; 5

 

5,0

Aizb

Petrovska - Saratovas

3; 5

 

5,0

Priv

Petrozavodska

3; 5

 

5,0

Okt

Petropavlovska

3; 5

 

5,0

D-Ur

Petuhovo

3; 5

 

5,0

D-Ur

Pečori

3; 5

 

5,0

Ziem

Platonovka

3; 5

 

5,0

D-Austr

Pļeseckaja

3; 5

 

5,0

Ziem

Povorino

3; 5

 

5,0

D-Austr

Podoļska  

3; 5

5,0

Mask

Pozima

3; 5

 

5,0

Gork

Polovina  

3; 5

5,0

A-Sib

Polovinka-Katavskaja

3; 5

 

5,0

D-Ur

Poronaiska

3; 5

 

5,0

Sah

Postiševo

3; 5

 

5,0

T-Austr

Potma

3; 5

 

5,0

Kbš

Počepa

3; 5

 

5,0

Mask

Pravijberega

3; 5

 

5,0

Priv

Priargunska

3; 5

 

5,0

Aizb

Privoļskaja

3; 5

 

5,0

Priv

Pridača

3; 5

 

5,0

D-Austr

Promišļenaja

3; 5

 

5,0

R-Sib

Protoka

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Prohladnaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Pleskava - preču

3; 5

 

5,0

Okt

Pugačovska

3; 5

 

5,0

Priv

Purovska

3; 5

 

5,0

Sverdl

Purpe

3; 5

 

5,0

Sverdl

Pjatjaha

3; 5

 

5,0

Svedrl

Razjezda Nr.105

3; 5

 

5,0

D-Ur

Raičihinska

3; 5

 

5,0

Aizb

Ramenskoje

3; 5

 

5,0

Mask

Raņenburga

3; 5

 

5,0

D-Austr

Revda

3; 5

 

5,0

Sverdl

Reža

3; 5

 

5,0

Sverdl

Rževa - Baltijas

3; 5

 

5,0

Okt

Rževka  

3; 5

5,0

Okt

Roslavļa I

3; 5

 

5,0

Mask

Rosoša

3; 5

 

5,0

D-Austr

Rostova - preču

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Rostova - Jaroslavas

3; 5

 

5,0

Ziem

Rtiščevo I

3; 5

 

5,0

D-Austr

Rubcovska

3; 5

 

5,0

R-Sib

Ružino

3; 5

 

5,0

T-Austr

Ribinska - preču

3; 5

 

5,0

Ziem

Riškovo

3; 5

 

5,0

Mask

Rjažska I

3; 5

 

5,0

Mask

Saigatka  

3; 5

5,0

Gork

Salavata

3; 5

 

5,0

Kbš

Saļska

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Sanktpēterburga - preču - Maskavas

3; 5

 

5,0

Okt

Sanktpēterburga - Baltijas  

3; 5

5,0

Okt

Sanktpēterburga - preču - Vitebskas

3; 5

 

5,0

Okt

Saranska

3; 5

 

5,0

Kbš

Sarapula

3; 5

 

5,0

Gork

Saratova II - preču

3; 5

 

5,0

Priv

Sarepta

3; 5

 

5,0

Priv

Sasovo

3; 5

 

5,0

Mask

Satka

3; 5

 

5,0

D-Ur

Safonovo

3; 5

 

5,0

Mask

Sbornaja Ugoļnaja

3; 5

 

5,0

Mask

Sveklovičnaja  

3; 5

5,0

D-Austr

Sverdlovska - preču

3; 5

 

5,0

Sverdl

Svetotehnika  

3; 5

5,0

Gork

Sebrjakovo

3; 5

 

5,0

Priv

Severnaja  

3; 5

5,0

Mask

Severobaikaļska

3; 5

 

5,0

A-Sib

Severodvinska

3; 5

 

5,0

Ziem

Segeža

3; 5

 

5,0

Okt

Selenga  

3; 5

5,0

A-Sib

Semjonova

3; 5

 

5,0

Gork

Sergača

3; 5

 

5,0

Gork

Sergijeva Posada

3; 5

 

5,0

Mask

Serdobska

3; 5

 

5,0

D-Austr

Serova

3; 5

 

5,0

Sverdl

Serpuhova

3; 5

 

5,0

Mask

Seriševo

3; 5

 

5,0

Aizb

Sibaja

3; 5

 

5,0

D-Ur

Sibircevo

3; 5

 

5,0

T-Austr

Siļikatnaja

3; 5

 

5,0

Mask

Skački

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Skovorodino

3; 5

 

5,0

Aizb

Slavgoroda

3; 5

 

5,0

R-Sib

Slobodkoje

3; 5

 

5,0

Gork

Smoļenska

3; 5

 

5,0

Mask

Sovetskaja Gavaņa - pilsēta

3; 5

 

5,0

T-Austr

Sovetskaja Gavaņa - šķirotava

3; 5

 

5,0

T-Austr

Soļikamska

3; 5

 

5,0

Sverdl

Soročinskaja

3; 5

 

5,0

D-Ur

Sortavala

3; 5

 

5,0

Okt

Soči

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Spaska - Daļnija

3; 5

 

5,0

T-Austr

Sredņevolžskaja  

3; 5

5,0

Kbš

Sretenska

3; 5

 

5,0

Aizb

Staļnaja

3; 5

 

5,0

Gork

Staļnoja Koņa  

3; 5

5,0

Mask

Staraja Rusa

3; 5

 

5,0

Okt

Staromarjevskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Starominskaja - Jeiskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Starija Oskola

3; 5

 

5,0

D-Austr

Sterlitamka

3; 5

 

5,0

Kbš

Struņino  

3; 5

5,0

Mask

Stupino

3; 5

 

5,0

Mask

Suzuna

3; 5

 

5,0

R-Sib

Suraža  

3; 5

5,0

Mask

Surguta

3; 5

 

5,0

Sverdl

Surguta - osta  

3; 5

5,0

Sverdl

Suhiņiči - galvenā

3; 5

 

5,0

Mask

Sizraņa I

3; 5

 

5,0

Kbš

Siktivkara

3; 5

 

5,0

Ziem

Ščokino

3; 5

 

5,0

Mask

Sčelkovo

3; 5

 

5,0

Mask

Šadrinska

3; 5

 

5,0

D-Ur

Šarja

3; 5

 

5,0

Ziem

Šatki

3; 5

 

5,0

Gork

Šahuņja

3; 5

 

5,0

Gork

Šebekino

3; 5

 

5,0

D-Austr

Šeksina

3; 5

 

5,0

Ziem

Šilka - preču

3; 5

 

5,0

Aizb

Šimanovskaja

3; 5

 

5,0

Aizb

Šira

3; 5

 

5,0

Kras

Šumerļa

3; 5

 

5,0

Gork

Šumiha

3; 5

 

5,0

D-Ur

Šuja

3; 5

 

5,0

Ziem

Tavda

3; 5

 

5,0

Sverdl

Taganroga

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Taiga

3; 5

 

5,0

R-Sib

Taišeta

3; 5

 

5,0

A-Sib

Taksimo

3; 5

 

5,0

A-Sib

Taļci

3; 5

 

5,0

A-Sib

Tatarskaja

3; 5

 

5,0

R-Sib

Tacinskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Tvera

3; 5

 

5,0

Okt

Teikovo  

3; 5

5,0

Ziem

Teļegino

3; 5

 

5,0

D-Austr

Temrjuka

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Tjoplaja Gora  

3; 5

5,0

Sverdl

Timaševskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Tihvina

3; 5

 

5,0

Okt

Tihonovo  

3; 5

5,0

Kbš

Tihoreckaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Toboļska

3; 5

 

5,0

Sverdl

Togučina

3; 5

 

5,0

R-Sib

Toljati  

3; 5

5,0

Kbš

Tomari

3; 5

 

5,0

Sah

Tomska - kravas

3; 5

 

5,0

R-Sib

Toržoka

3; 5

 

5,0

Okt

Toropeca

3; 5

 

5,0

Okt

Traktornaja - preču  

3; 5

5,0

Priv

Troicka

3; 5

 

5,0

D-Ur

Trusovo

3; 5

 

5,0

Priv

Tuapse - šķirotava

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Tuimazi

3; 5

 

5,0

Kbš

Tula - Vjazemskas

3; 5

 

5,0

Mask

Tuluna

3; 5

 

5,0

A-Sib

Tumskaja

3; 5

 

5,0

Gork

Turinska - Urālu

3; 5

 

5,0

Sverdl

Tigda

3; 5

 

5,0

Aizb

Timovska

3; 5

 

5,0

Sah

Tinda

3; 5

 

5,0

T-Austr

Tjumeņa

3; 5

 

5,0

Sverdl

Tjažina

3; 5

 

5,0

Kras

Uva I

3; 5

 

5,0

Gork

Ugļiča

3; 5

 

5,0

Okt

Užura

3; 5

 

5,0

Kras

Ulanhola

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Uļjanovska I

3; 5

 

5,0

Kbš

Ureņa

3; 5

 

5,0

Gork

Urjupino

3; 5

 

5,0

Priv

Usinska

3; 5

 

5,0

Ziem

Usurijska

3; 5

 

5,0

T-Austr

Ustje-Aha

3; 5

 

5,0

Sverdl

Ustjiļimska

3; 5

 

5,0

A-Sib

Ustjkatava  

3; 5

5,0

D-Ur

Ustjlabinskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Uhta

3; 5

 

5,0

Ziem

Učali

3; 5

 

5,0

D-Ur

Ujara      

Kras

Vagonrūpnīca  

3; 5

5,0

Sverdl

Valuiki

3; 5

 

5,0

D-Austr

Vahitovo  

3; 5

5,0

Gork

Veļikije Luki

3; 5

 

5,0

Okt

Veļikijustjuga

3; 5

 

5,0

Ziem

Veļska

3; 5

 

5,0

Ziem

Vereščagino

3; 5

 

5,0

Sverdl

Verhņeivinska

3; 5

 

5,0

Sverdl

Verhņekamskaja  

3; 5

5,0

Gork

Verhņekondinskaja

3; 5

 

5,0

Sverdl

Verhņijufaļeja

3; 5

 

5,0

D-Ur

Verhņaja Salda

3; 5

 

5,0

Sverdl

Verhoturje

3; 5

 

5,0

Sverdl

Vetlužskaja

3; 5

 

5,0

Gork

Vladikaukāza

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Vožega

3; 5

 

5,0

Ziem

Volgograda II

3; 5

 

5,0

Priv

Volgodonskaja

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Volžska

3; 5

 

5,0

Gork

Volžskija

3; 5

 

5,0

Priv

Vologda - piestātne

3; 5

 

5,0

Ziem

Volhovstroja I

3; 5

 

5,0

Okt

Vorkuta

3; 5

 

5,0

Ziem

Voskresenska

3; 5

 

5,0

Mask

Votkinska

3; 5

 

5,0

Gork

Viborga

3; 5

 

5,0

Okt

Višņijvoločeka

3; 5

 

5,0

Okt

Vjazemskaja

3; 5

 

5,0

T-Austr

Vjazņiki

3; 5

 

5,0

Gork

Vjazma - Novotoržskas

3; 5

 

5,0

Mask

Vjatskije Poļani

3; 5

 

5,0

Gork

Zabaikaļska

3; 5

 

5,0

Aizb

Zavitaja

3; 5

 

5,0

Aizb

Zavodoukovskaja

3; 5

 

5,0

Sverdl

Zavolžska

3; 5

 

5,0

Ziem

Zainska

3; 5

 

5,0

Kbš

Zaozernaja

3; 5

 

5,0

Kras

Zapoļarnaja

3; 5

 

5,0

Okt

Zaudiņskija  

3; 5

5,0

A-Sib

Zeļenokumska

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Zima

3; 5

 

5,0

A-Sib

Zimovņiki

3; 5

 

5,0

Z-Kauk

Zlatousta

3; 5

 

5,0

D-Ur

Zlobino  

3; 5

5,0

Kras

Zujevka

3; 5

 

5,0

Gork

Žerdjovka

3; 5

 

5,0

D-Austr

Žiguļovskoje More

3; 5

 

5,0

Kbš

Žukova

3; 5

 

5,0

Mask

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Čeņahovcka

5,0

Klg

Grodekovo

5,0

T-Austr

Hasana

5,0

T-Austr

Nauški

5,0

A-Sib
Nodošanas stacija bez pārkraušanas

Zabaikaļska

5,0

Aizb

* Norādīts dzelzceļa tīkla reģionālais dalījums ar RŽD saīsinājumiem

Ķīnas Tautas Republikas dzelzceļos

         

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

 

Latvijas Republikas dzelzceļos

Daugavpils

3; 5

 

5,0

 
Rīga - preču

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Lietuvas Republikas dzelzceļos

Viļna

3; 5

 

5,0

 
Kauņa

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Moldovas Republikas dzelzceļos

Bendera II

3; 5

 

5,0

 
Kišiņeva

3; 5

 

5,0

 
Komrata

3; 5

 

5,0

 
Okņica

3; 5

 

5,0

 
Reucela

3; 5

 

5,0

 
Ribņica

3; 5

 

5,0

 
Tiraspole

3; 5

 

5,0

 
Ungeņa

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Mongolijas dzelzceļos

Baganura

3; 5

 

5,0

 
Darhana

3; 5

 

5,0

 
Erdeneta

3; 5

 

5,0

 
Suhbatara

3; 5

 

5,0

 
Tolgoita

3; 5

 

5,0

 
Ulanbatora

3; 5

 

5,0

 
Zaminuda

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Suhbatara

3; 5

5,0

 
Zaminuda

3; 5

  Nodošanas stacija bez pārkraušanas

Tadžikistānas Republikas dzelzceļos

Dušanbe II

3; 5

 

5,0

 
Hudžanda

3; 5

 

5,0

 
Kanibadama

3; 5

 

5,0

 
Kurgantjube

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Turkmenistānas Republikas dzelzceļos

Atamirata

3; 5

 

5,0

 
Balkanabada

3; 5

 

5,0

 
Dašoguza

3; 5

 

5,0

 
Gipdžaka

3; 5

 

5,0

 
Maijskaja

3; 5

 

5,0

 
Sarahsa

3; 5

 

5,0

 
Turkmenabada - 2

3; 5

 

5,0

 
Turkmenbaši

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Ukrainas dzelzceļos

Aivazovskaja

3; 5

 

5,0

Piedn

Artemovska II

3; 5

 

5,0

Dona

Bahmača - Kijevas

3; 5

 

5,0

D-Riet

Belaja Cerkova

3; 5

 

5,0

D-Riet

Berdičeva

3; 5

 

5,0

D-Riet

Čerkasi

3; 5

 

5,0

Od

Čerņigova

3; 5

 

5,0

D-Riet

Černovci

3; 5

 

5,0

Ļv

Džankoja

3; 5

 

5,0

Piedn

Dņepropetrovska - Ļiski

3; 5

 

5,0

Piedn

Doņecka - Ļiski

3; 5

 

5,0

Dona

Eipatorija - preču

3; 5

 

5,0

Piedn

Fastova I

3; 5

 

5,0

D-Riet

Gaivorona

3; 5

 

5,0

Od

Geņičeska

3; 5

 

5,0

Piedn

Harcizska

3; 5

 

5,0

Dona

Harkova - Balašovas  

3; 5

5,0

Dienv

Harkova - šķirotava*

3; 5

 

6,0

Dienv
Ukrželdorsnab

Hersona

3; 5

 

5,0

Od

Hmeļņickija

3; 5

 

5,0

D-Riet

Husta

3; 5

 

5,0

Ļv

Hutormihailovskija

3; 5

 

5,0

D-Riet

Ivanovo-Frankovska

3; 5

 

5,0

Ļv

Ilarionovo*  

3; 5

6,0

Piedn
Materiālu galvenā noliktava

Kameņeca - Podoļskas

3; 5

 

5,0

D-Riet

Kerča

3; 5

 

5,0

Piedn

Kijeva - Ļiski

3; 5

 

5,0

D-Riet

Kirovograda

3; 5

 

5,0

Od

Koveļa

3; 5

 

5,0

Ļv

Kolomija

3; 5

 

5,0

Ļv

Konotopa

3; 5

 

5,0

D-Riet

Korosteņa

3; 5

 

5,0

D-Riet

Kramatorska

3; 5

 

5,0

Dona

Kremeņčuga

3; 5

 

5,0

Dienv

Krovijroga - galvenā

3; 5

 

5,0

Piedn

Kupjanska - dienvidu

3; 5

 

5,0

Dienv

Lozovaja

3; 5

 

5,0

Dienv

Luganska - Ļiski

3; 5

 

5,0

Dona

Lucka

3; 5

 

5,0

Ļv

Mariupole - osta*  

3; 5

6,0

Dona
Mariupoles MTP

Mariupole - šķirotava

3; 5

 

5,0

Dona

Melitopole

3; 5

 

5,0

Piedn

Mogiļeva - Podoļskas

3; 5

 

5,0

D-Riet

Ņikitovka

3; 5

 

5,0

Dona

Nikolajeva

3; 5

 

5,0

Od

Novgoroda - Volinskas-I

3; 5

 

5,0

D-Riet

Odesa - Ļiski

3; 5

 

5,0

Od

Pavlograda I

3; 5

 

5,0

Piedn

Poltava - Kijevas

3; 5

 

5,0

Dienv

Priluki

3; 5

 

5,0

Dienv

Rovno

3; 5

 

5,0

Ļv

Rubežnoje

3; 5

 

5,0

Dona

Sarni

3; 5

 

5,0

Ļv

Sevastopole - preču

3; 5

 

5,0

Piedn

Simferopole - kravu

3; 5

3; 5

5,0; 6,0

Piedn

Skņilova (Ļvova)1

3; 5

 

5,0

Ļv

Slavjanska

3; 5

 

5,0

Dona

Strija

3; 5

 

5,0

Ļv

Sumi - preču

3; 5

 

5,0

Dienv

Šepetovka

3; 5

 

5,0

D-Riet

Šostka

3; 5

 

5,0

D-Riet

Ternovoje*  

3; 5

6,0

Dienv
SIA "Omega-Centr",
MVD bāze, AS "Harkovelektro"

Ternopole

3; 5

 

5, 0

Ļv

Viņica

3; 5

 

5, 0

D-Riet

Volčanska - dienvidu

3; 5

 

5, 0

D-Riet

Zaporožje - kravas

3; 5

 

5,0

Piedn

Zasuļje

3; 5

 

5,0

Dienv

Znamenka

3; 5

 

5,0

Od

Žitomira

3; 5

 

5,0

D-Riet

* Konteinerus komplektos nosūtīt uzņēmumiem (adresēm), kas norādīti uz vagona

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Čopa  

5,0

Ļv

Uzbekistānas Republikas dzelzceļos

Andižana - ziemeļu

3; 5

 

5,0

 
Ahangarana

3; 5

3; 5

5,0

 
Buhāra II

3; 5

 

5,0

 
Čirčika

3; 5

 

5,0

 
Denaua

3; 5

 

5,0

 
Džizaka

3; 5

 

5,0

 
Havasta

3; 5

 

5,0

 
Jangi-Zarafšana

3; 5

 

5,0

 
Karši

3; 5

 

5,0

 
Kitaba

3; 5

 

5,0

 
Kokanda

3; 5

 

5,0

 
Margilāna

3; 5

 

5,0

 
Nukusa

3; 5

 

5,0

 
Raustana

3; 5

 

5,0

 
Taškenta - preču

3; 5

 

5,0

 
Termeza

3; 5

 

5,0

 
Tinčlika

3; 5

 

5,0

 
Ulugbeka

3; 5

 

5,0

 
Urgeņča

3; 5

 

5,0

 
Učkuduka

3; 5

 

5,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Piezīmes:

1 Iekavās norādīts pilsētas nosaukums, kuras rajonā atrodas attiecīgā stacija

2 Iekavās norādīts stacijas nosaukums, kas atvērta konteineru nodošanai


8.2.pielikums

(8.pielikuma 4.§ un 20.§)

STACIJU SARAKSTS, KAS ATVĒRTAS DARBĪBĀM AR LIELTONNĀŽAS KONTEINERIEM

Azerbaidžānas Republikas dzelzceļos

Stacijas nosaukums

Konteinera kategorija (garums pēdās)

Maksimāli pieļaujamā bruto masa tonnās

Piezīmes

 

Publiskās vietās

Uz pievedceļiem

   

1

2

3

4

5

Gjandža

20; 40

 

30,0

 
Kišli

20; 40

 

30,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Baltkrievijas Republikas dzelzceļos

Auļsa (Grodno)1

20

 

20,0

 
Baranoviči - centrālā

20; 40

 

30,5

 
Berezina (Bobruiska) 1

20

 

20,0

 
Borisova

20

 

20,0

 
Bresta - ziemeļu

20; 40

 

46,0; (37,5)2

 
Centrolita (Gomeļa) 1

20; 40

 

30,5

 
Kaļinkoviči

20

 

20,0

 
Kozenki  

20

24,0

p/p Publiskā AS "Mozirsoļ"
Koļadiči (Minska)1

20; 40

 

24,0; 30,5

 
Lida

20; 40

 

30,5

 
Minska - ziemeļu  

20

20,0

Publiskā AS "Atlant"
Mogiļeva 2 pie Dņepras

20

 

20,0

 
Molodečno

20

 

20,0

 
Orša - austrumu

20; 40

 

30,5

 
Pinska

20; 40

 

30,5

 
Polocka

20

 

20,0

 
Slucka

20

 

12,5

 
Stolbci  

20

24,0

p/p SIA "Stilvest"
Vitebska

20; 40

 

30,5

 
Zadņeprovskaja (Mogiļeva) 1  

20

20,0

Ražošanas pārvalde "Mogiļevskoje"
Uzņēmumu apvienība "Himvolokno"
Žlobina  

20

20,0

p/p Publiskā AS "Belfan"

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Bresta - ziemeļu (Bresta - centrālā)3

20; 40

46,0; (37,5)2

 

Bulgārijas Republikas dzelzceļos

Burgasa (osta)

20; 40

 

35,0

osta

Fiļipovo (Plovdiva)1

20; 40

 

35,0

 
Ruse (preču)

20

 

18,0

 
Sofija (preču)

20; 40

 

35,0

 
Stara Zagora

20; 40

 

35,0

 
Varna (osta)

20; 40

 

35,0

osta

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

         

Gruzijas dzelzceļos

Batumi - preču  

20; 40

40,0

 
Kutaisi II  

20

20,0

 
Poti  

20; 40

40,0

 
Tbilisi - preču

20; 40

 

40,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Poti        
Batumi        

Igaunijas Republikas dzelzceļos

Julemiste  

20; 40

30,0

 
Mārdu  

20; 40

30,0

 
Mūga  

20; 40

34,0

 
Narva  

20; 40

30,0

 
Paldiski  

20; 40

30,0

 
Papla  

20; 40

30,0

 
Vaivara  

20; 40

30,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

         

Irānas Islāma Republikas dzelzceļos

Bandar-Emama

20; 40

 

30,0

osta

Bandar-Abasa

20; 40

 

30,0

osta

Džuļfa

20; 40

 

30,0

 
Isfagana

20; 40

 

30,0

 
Mešheda

20; 40

 

30,0

 
Nikpasabdi

20; 40

 

30,0

 
Sarahsa

20; 40

 

30,0

 
Sahlana

20; 40

 

30,0

 
Tabriza

20; 40

 

30,0

 
Tape Sevida

20; 40

 

30,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

         

Kazahstānas Republikas dzelzceļos

Aktaua - osta

20

 

24,0

 
Aktobe

20

 

24,0

 
Alma-Ata I

20

20; 40

24,0; 30,0

AS "Kdentransservis"
Alma-Ata II

20

20; 40

24,0; 30,0

Biedrība ar ierobežotu atbildību Akku
Astana

20; 40

 

24,0; 30,0

 
Atiraua

20

 

24,0

 
Belkuņa  

20; 40

24,0; 30,0

Publiskā AS UMR
Publiskā AS Harikijen Kumkoļ Munai
Čimkenta

20

 

24,0

 
Džambula

20

 

24,0

 
Jekibastuza I

20

 

24,0

 
Kazahstāna  

20; 40

24,0; 30,0

Publiskā AS Aisaigazservis
Karaganda

20

 

24,0

 
Kzilorda

20

 

24,0

 
Koršunovo  

20

24,0

 
Kokšetaua I

20

 

24,0

 
Kustanaja

20

 

24,0

 
Kulsari  

20; 40

24,0; 30,0

Biedrība ar ierobežotu atbildību Tengizševroil
Ļeņinogorska  

20

24,0

 
Mangišlaka

20

 

24,0

 
Medeu  

20; 40

24,0; 30,0

 
Pavlodara - dienvidu

20

 

24,0

 
Semipalatinska - kravu  

20; 40

24,0

 
Taldi - Kurgana

20; 40

 

24,0; 30,0

AS Kedentransservis
Tjuratama

20

 

24,0

 
Zaščita

20

 

24,0

Publiskā AS Kazcink
Zirjanovska  

20

24,0

 
Žaksimaja  

20; 40

24,0; 30,0

Publiskā AS SNPS Aktobemunaigaz
Žanaula  

20

24,0

 
Žezkazgana

20

 

24,0

 
Žeti-Su

20

 

24,0

 
Žilajevo

20

 

24,0

 
Žiņiške  

20

24,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Dostika

20; 40

 

40,0

 

Kirgīzijas Republikas dzelzceļos

Almedina

20; 40

 

45,0

 
Oša

20

 

24,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

         

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas dzelzceļos

Sopho

20; 40

 

30,0

 
Tumangana

20; 40

 

30,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

         

Krievijas Federācijas dzelzceļos

Abakana

20

 

24,0

Kras*

Aksakovo  

20

24,0

Kbš
Publiskā AS "Avtonormaļ"

Aleksandrova  

20; 40

30,0

Mask
Publiskā AS "Labaz"

Antropšino  

20; 40

30, 0

Okt
Publiskā AS "Sanktpēterburgskij kartonnopoligrafičeskij kombinat"

Arzamasa II

20

 

20,0

Gork

Armavira - Rostovas

20

 

24,0

Z-Kauk

Arhangeļska - pilsēta

20; 40

 

30,0

Ziem

Asbesta  

20

24,0

Sverdl
AS "Uralbest"

Ačinska I

20

 

20,0

Kras

Bazaiha

20; 40

 

30,0

Kras

Baikaļska  

20

24,0

A-Sib
Baikaļskij CBK

Balakirevo  

20

24,0

Ziem
Publiskā AS "Balakirevskij mehaņičeskij zavod"

Balakovo

20

 

20,0

Priv

Balašova I

20

 

20,0

T-Austr

Barnaula

20

 

24,0

R-Sib

Bariša

20

 

24,0

Kbš

Batareinaja

20; 40

 

30,0

A-Sib

Bezimjanka

20; 40

 

24,0

Kbš

Bekasovo - šķirotava

20

 

24

Mask

Belaja Kalitva  

20

24,0

Z-Kauk
AS "Belokaļitviskoje metlurgičeskoje proizvodstvenoje objediņeņije

Belgoroda I

20

 

20,0

T-Austr

Belogorska

20

 

24,0

 
Berezki

20

 

20,0

Okt

Berezņiki

20

 

20,0

Sverdl

Berezsčino  

20

24,0

Gork
Tehniskās fizikas VNII

Berkakita

20

 

20,0

T-Austr

Bijska

20

 

20,0

R-Sib

Bikļaņa  

20; 40

30,0

Publiskā AS "Ņižņekamskņeftehim"
Birobidžana I

20

 

20,0

T-Austr

Blagoveščenska

20

 

24,0

Aizb

Bločnaja

20; 40

 

30,0

Sverd

Bolšaja Volga

20

 

24,0

Mask

Bolšoidvora  

20

24,0

Okt
AS "Boksitogorskij Gļinozem"

Borisogļebska

20

 

20,0

D-Austr

Bratska

20

20; 40

24,0; 30,0

A-Sib
Bratskas celulozes-kartona kombināts

Brjanska - Ļgovskas

20; 40

 

30,0

Mask

Buguļma  

20

24,0

Kbš

Tatņefetesnab pārvades Buguļminskas bāze

Buguruslana  

20

24,0

Kbš
Publiskā AS "Raditor"

Budenovska  

20

24,0

Z-Kauk
Slēgtā AS "Lukoilņeftehim"
Publiskā AS "Stavroļen"

Buja

20

 

20,0

Ziem

Cimļanskaja

20

 

20,0

Z-Kauk

Cna

20

 

20,0

D-Austr

Čeboksari

20

 

20,0

Gork

Čeļabinka - kravu

20; 40

 

30,0

D-Ur

Čerepoveca I

20

 

20,0

Ziem

Čerkasova Kameņa

20

 

20,0

R-Sib

Čerkizovo

20; 40

 

30,0

Mask
Mosmetrotranskomplekt

Čerņikovka

20; 40

 

30,0

Kbš

Čerņahovska

20; 40

 

30,0

Klg

Čita I

20

 

24,0

Aizb

Čurkina rags
(Мыс Чуркина)
 

20; 40

30,0

T-Austr
"Inkotrans"

Dača Dolgorukovka  

20; 40

30,0

Okt
Upes stacija

Dedovska  

20

24,0

 
Džeguta

20

 

20,0

Z-Kauk

Dmitrova

20

 

20,0

Mask

Elektrostancija  

20

40,0

Publiskā AS "ČEMK"
Glazova

20

 

20,0

Gork

Gončarovo  

20

24,0

Publiskā AS "Sual-Irkaz"
Gorkija - autorūpnīca  

20

24,0

Gork
Publiskā AS "GAZ"

Grodekovo

20; 40

 

30,0

T-Austr

Gusjhrustaļnija

20

 

20,0

Gork

Habarovska II

20; 40

 

30,0

T-Austr

Himzavodskaja  

20

24,0

Kbš
Slēgtā AS "Kuibiševazot"

Hovrino  

20; 40

30,0

Okt
Rūpnīca 149

Hotunoka

20

 

24,0

Z-Kauk

Isakogorka  

20; 40

30,0

Publiskā AS "Arhbum"
Jakima  

40

30,0

Okt
"Landehpohskij faņernij kompļekt"

Joškara-Orla

20

 

20,0

Gork

Južnosahaļinska

40

 

30,0

Sah

Južnosahaļinska - kravu

20

 

24,0

Sah

Jurjeveca

20

 

24,0

Gork

Jegorjevska I

20

 

24,0

Mask

Jeiska  

20

24,0

Z-Kauk
PKPO "Direktorija"

Kaznačejevka  

20; 40

30,0

Sverdl
Publiskā AS "Sčekinazot"

Kaļiņingrada - šķirotava

20

 

24,0

Klg

Kaluga I

20

20

20,0

Mask
AS "Kristall"

Kamenskaja

20

 

20,0

Z-Kauk

Kamišina

20

 

20,0

Priv

Kanska-Jeņisejas

20

 

20,0

Kras

Kapitolovo  

20

24,0

Okt
Kopuzņēmums "Izotop"

Kaučuka  

20; 40

30,0

R-Sib
Publiskā AS "Čaikovskoje PPŽT"

Kačkanara  

20

24,0

Sverdl
"Kačkanarskij GOK"

Kemerovo - šķirotava

20; 40

 

30,0

R-Sib

Kiziterinka  

20

24,0

Z-Kauk
"Roshoztorg"

Kirova - Kotlaskas

20; 40

 

30,0

Gork

Kitoja - kombināts  

20

24,0

A-Sib
"Cementnij zavod"

Kļeščiha

20; 40

 

30,0

R-Sib

Kļina  

20

24,0

Okt
SIA "Stroijsnabkomplekt"

Kļinci

20

 

20,0

Mask

Kožuhovo  

20

24,0

Mask
Maskavas AS ZIL

Koiti  

20; 40

30,0

Ziem
Publiskā AS "Siktivkarskij LPK"

Kolomenskoje  

20

24,0

Mask
"Mosgoropttorg"
Slēgta tipa AS "Moskvoreckoje"

Koļčugino  

20; 40

30,0

Kombināts "Standart"
Komsomoļska pie Amūras

20

 

24,0

T-Austr

Kostariha

20; 40

 

30,0

Gork

Kostroma Novaja

20; 40

 

30,0

Ziem

Kosjakovka  

20

24,0

Kbš
SIA "Soda"

Koteļņiča I

20

 

20,0

Gork

Kotlasa - dienvidu

20

 

20,0

Ziem

Krasnodara - šķirotava

20; 40

 

30,0

Z-Kauk

Krasnokamenska

20

 

24,0

Aizb

Krasnijstroiteļa  

20; 40

30,0

Mask
Biedrība ar ierobežotu atbildību, Zinātniski tehniskā firma "Stokservis"

Krugloje Poļe  

20

24,0

Kbš
Publiskā AS Tirdzniecības finanšu kompānija "KAMAZ"

Krimskaja

20

 

20,0

Z-Kauk

Krjukovo - kravu  

20

24,0

Okt
SIA "Feniks"

Kunara  

20

24,0

Sverdl
"Vtorcvetmet"

Kuncevo II

20; 40

 

30,0

Mask

Kurgāna

20

 

24,0

D-Ur

Kutuma

20; 40

 

30,0

Priv

Labitnangi

20

 

24,0

 
Lagernaja

20; 40

 

30,0

Gork

Ļena - austrumu  

20

24,0

A-Sib
Publiskā AS "LORP"

Ļeņinska - Kuzņeckas I

20

 

20,0

R-Sib

Ļesoka

20; 40

 

30,0

Mask

Ļipecka

20

 

20,0

D-Austr

Ļisijnosa  

20; 40

30,0

Okt
Atvērta tipa AS "Transport"

Ļiski

20

 

20,0

D-Austr

Lokomotivstroja  

20

24,0

Z-Kauk
AS "Novočerkaskij eļektrodnij zavod"

Ļužki Orlovskije

20

 

24,0

Mask

Magņitokorska - kravu

20; 40

 

30,0

D-Ur

Maikopa

20

 

24,0

Z-Kauk

Malojoroslaveca  

20

24,0

Mask
"Agrisovgaz"

Malta  

20; 40

30,0

 
Mahačkala

20

 

24,0

Z-Kauk

Mežega  

20

24,0

Ziem
SIA Žešartskij faņernij kombinat

Miasa I

20

 

20,0

D-Ur

Millerovo

20

 

24,0

Z-Kauk

Mira  

20

24,0

Sverdl
"Kombinat eļektrohimpribor"

Mihailovo - Černokovskas

20

 

20,0

Aizb

Mihņevo  

20

24,0

Mask
Publiskā AS "Mosagropromsnab"

Mičurinska - Urālu

20

 

20,0

D-Austr

Mogoča

20

 

24,0

 
Možaiska  

20

24,0

Mask
"Borodino"

Mončegorska  

20

24,0

Okt
Kolas GMK (Kolas kalnrūpniecības metalurģiskais komplekss)

Maskava - Butirskas  

20; 40

30,0

Mask
Valsts Federālais unitārais uzņēmums FK "Lokomotiv MŽD"

Maskava II - Mitjkovo

20; 40

 

30,0

Mask

Maskava - Rīgas

20; 40

 

30,0

 
Maskava - preču

20; 40

 

30,0

Okt

Maskava - preču - Kijevas

20

 

24,0

Mask

Maskava - preču - Kurskas

20; 40

 

30,0

Mask

Maskava - preču - Paveļeckas

20; 40

 

30,0

Mask

Maskava - preču - Rjazaņas

20

 

24,0

Mask

Maskava - preču - Smoļenskas

20; 40

 

30,0

Mask

Maskava - Dienvidu osta  

20; 40

30,0

Mask
AS "Moskvič" "Promželdortrans" "Tran-Biznes"

Murmanska

20

 

20,0

Okt

Murmanskas vārti  

20

24,0

Okt
Atvērta tipa AS "Sev. Zap. Bāze MTS"

Muroma I

20

 

24,0

Gork

Mitšči  

20

24,0

Mask
Biedrība ar ierobežotu atbildību "Junitrans"

Naļčika

20

 

24,0

Z-Kauk

Naugoļnija  

20; 40

30,0

Mask
Biedrība ar ierobežotu atbildību "Roster"

Nahodka

20

 

24,0

T-Austr

Ņevinomiskaja

20

 

24,0

Z-Kauk

Ņigozero  

40

30,0

Okt
Publiskā AS "Kondopoga"

Ņižņevartovska I

20

 

20,0

Sverdl

Ņižņekamska

20

 

20,0

Kbš

Ņižņeudinska

20

 

20,0

A-Sib

Ņizņijtagila

20

 

20,0

Sverdl

Ņizovka  

40

30,0

Ziem
Publiskā AS "Kotlaskij CBK"

Novgoroda uz Volhovas

20

 

24,0

Okt

Novokuzņecka - austrumu

20

 

24,0

R-Sib

Novoļipecka  

20

24,0

D-Austr
"Novoļipeckij metalurgičeskij kombinat"

Novoproļetarskaja  

20

24,0

Mask
Slēgta AS "Vjazovskij terminal"

Novorosijska    

5,0

Z-Kauk

Novosibirska - austrumu    

5,0

"Novosibiskas ķīmisko koncentrātu rūpnīca"
Novotroicka    

5,0

 
Novočugujevka    

5,0

 
Noginska    

5,0

Mask

Nojabrska I    

5,0

Ziem

Obinskoje

20

 

24,0

Mask

Slēgta tipa AS "Terminal"

Obnorskaja  

20

24,0

R-Sib
Novokuzņeckas alumīnija rūpnīca

Omska - austrumu

20

 

24,0

R-Sib

Orenburga

20; 40

 

30,0

D-Ur

Orska

20

 

20,0

D-Ur

Pangodi (STR Sverdl)  

20

24,0

Sverdl
"Sevtjumeņtransputj"

Parnasa  

20; 40

30,0

Publiskā AS "Ņižņekamskņeftehim"
Pavšino  

20

24,0

Mask
AS "Mosoblinžstroi"

Penza II

20; 40

 

30,0

Kbš

Pervaja Rečka

20; 40

 

30,0

T-Austr

Perevoza  

20

24,0

A-Sib
Sajanhimprom

Pereslavļa  

20

24,0

Ziem
Publiskā AS Kompānija "Slavič"

Petrozavodska

20

 

24,0

Okt

Petropavlovska

20

 

22,0

D-Ur

Pečori

20

 

24,0

Ziem

Pitkjaranta  

40

30,0

 
Pikaļevo II  

20

24,0

Okt
Publiskā AS "Metalurg"

Podsolņičnaja  

20; 40

30,0

Okt
SIA "Evrosib"

Pozima

20

 

20,0

Gork

Poļarnije Zori  

20

24,0

Okt
Valsts uzņēmums "Kolas AES"

Pravdinska  

20; 40

30,0

Publiskā AS "Volga"
Pravijberega

20; 40

 

30,0

Priv

Predportovaja  

20; 40

30,0

SIA "Severo-Zapadnij-Tehno-Park"
Privolžje

20; 40

 

30,0

Ziem

Pridača

20; 40

 

30,0

D-Austr

Razjezda Nr.105  

20

24,0

D-Ur
Ražošanas apvienība "Majak"

Rosoša

20

 

20,0

D-Austr

Rostova - preču

20; 40

 

30,0

Z-Kauk

Rostova - Jaroslavas

20

 

20,0

Ziem

Rostokino  

20

24,0

Mask
Slēgta tipa AS "Ekodor"

Rubcovska

20

 

20,0

R-Sib

Ribinska - preču

20

 

20,0

Ziem

Riškovo

20; 40

 

30,0

Mask

Saigatka  

20

24,0

Gork
Slēgta AS Finanašu tiesiskā kompānija "Čaikovskij Tekstiļnij kombinat"

Salavata  

20; 40

30,0

 
Saļska

20

 

20,0

Z-Kauk

Sanktpēterburga - Baltijas

20

 

20,0

Okt

Sanktpēterburga - Varšavas

20; 40

 

30,0

Okt

Sanktpēterburga - preču - Vitebskas

20; 40

 

30,0

Okt

Sanktpēterburga - Somijas

20

20

24,0

Okt
Rūpnīca "Krasnij viboržec"

Saranska

20

 

24,0

Kbš

Sarepta

20

 

20,0

Priv

Sbornaja Ugoļnaja

20

 

20,0

Mask

Sčelkovo  

20

24,0

Mask
Specburgazkompļekt

Sverdlovska - preču

20; 40

 

30,0

Sverdl

Svetogorska  

40

30,0

Okt
Publiskā AS "Svetogorsk"

Segeža  

20; 40

30,0

Okt
Publiskā AS "Segežskij CBK"

Selenga  

20

24,0

R-Sib
"Sļengskij CKK"

Sergijeva Posada

20

 

24,0

Mask

Siļikatnaja

20

20; 40

24,0; 30,0

Mask
Publiskā AS"Podoļskaja PPŽT"

Skački

20; 40

 

20,0

Z-Kauk

Slobodkoje

20

 

20,0

Gork

Smoļenska

20

 

24,0

Mask

Sovetskaja Gavaņa - šķirotava

20

 

24,0

T-Austr

Soči

20

 

24,0

Z-Kauk

Sredņevolžskaja  

20

24,0

Kbš
Publiskā AS "Samarskij metalurgičeskij zavod"

Staromarjevskaja

20

 

24,0

Z-Kauk

Starija Oskola

20

 

20,0

D-Austr

Sterlitamaka

20; 40

 

30,0

Kbš

Stupino

20

 

20,0

Mask

Suļina  

20

24,0

Z-Kauk
AS "Suļinskij metalurgičeskij kombinat"

Surguta

20

 

20,0

Sverdl

Sizraņa II

20

 

20,0

Kbš

Siktivkara

20

 

20,0

Ziem

Šadrinska

20

 

20,0

D-Ur

Šarja

20

 

20,0

Ziem

Šušari

20; 40

 

24,0

Okt

Taganroga

20

 

24,0

Z-Kauk

Taišeta

20

 

20,0

A-Sib

Taļci

20

 

24,0

A-Sib

Tvera

20; 40

 

30,0

Okt

Teikovo  

20

24,0

"Teikovskij HBK"
Tekstiļnija

20; 40

 

30,0

Ziem

Teļegino

20

 

20,0

D-Austr

Temrjuka  

20; 40

30,0

Z-Kauk
"Temrjukskij port"

Timaševskaja

20

 

20,0

Z-Kauk

Timļuja  

20

24,0

A-Sib

Tihonovo  

20; 40

30,0

Kbš
AS "ElAZ"

Tihoreckaja

20

 

24,0

Z-Kauk

Toljati

20

20; 40

30,0

Kbš
"Transekspresservis"

Tomska - kravu

20

 

24,0

R-Sib

Trofimovskija II

20; 40

 

30,0

Priv

Trusovo

20; 40

 

30,0

Priv

Tuimazi

20

 

20,0

Kbš

Tula - Vjazemskas

20; 40

 

30,0

Mask

Tumskaja

20

 

20,0

Gork

Tigda

20

 

20,0

Aizb

Tinda

20

 

20,0

T-Austr

UAZ  

20; 40

30,0

Sverdl
Publiskā AS "KUMZ"

Ugoļnaja  

20; 40

30,0

 
Uļjanovska III

20; 40

 

30,0

Kbš

Usinska

20

20

24,0

Ziem
Rūpnieciski tehniskās komplektācijas pārvalde "Severstroi"
SIA "Bāze MTO"
Slēgta AS Transporta kompānija"Pižma"
SIA "Komitrnzit"

Usurijska

20

 

24,0

T-Austr

Ustj-Iļimska

20

20; 40

24,0; 30,0

A-Sib
"Ustj-Iļjimskij ļesopromišļennij kompļeks"

Uhta

20

 

24,0

Ziem

Učali  

20

24,0

Publiskā AS "Krovļa"
Verhņeivinska  

20

24,0

Sverdl
Automotoru rūpnīca

Vladikaukāzs

20

 

24,0

Z-Kauk

Vnukovo  

20

24,0

Mask
karaspēka daļa

Voinovka

20; 40

 

30,0

Sverdl

Volžskija

20

 

24,0

Priv

Vologda II

20

 

24,0

Ziem

Vorkuta

20

 

24,0

Ziem

Vostanije  

20

24,0

Gork
Publiskā AS "Kazaņorgsintez"

Votkinska

20

 

20,0

Gork

Vjazņiki

20

 

20,0

Gork

Zaņevskijposta  

20; 40

30,0

Okt
"SVT Peterburg"

Zarečnaja  

20

24,0

Z-Kauk
AS "Krasnij morjak"

Zlobino  

20

24,0

Kras
"Krasnorečenskij port"

Žiguļovskoje More

20

 

24,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Čerņahovska

30,0

Klg

Grodekovo

24,0

T-Austr

Hasana

24,0

T-Austr

Nauški  

A-Sib
Nodošanas stacija bez pārkraušanas

Zabaikaļska

32,0

Aizb

* Norādīts dzelzceļa tīkla reģionālais dalījums ar RZD saīsinājumiem

Ķīnas Tautas Republikas dzelzceļos

         

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Latvijas Republikas dzelzceļos

Bolderāja  

20

   
Daugavpils  

20; 40

   
Grīva  

20; 40

   
Jaunkalsnava  

20; 40

   
Krievupe  

20; 40

   
Krustpils  

20; 40

   
Lāčupe  

20; 40

   
Liepāja - pasažieru  

20; 40; 45

   
Mangaļi  

20; 40; 45

   
Olaine  

20

   
Rēzekne II  

20

   
Rīga - Krasta  

20; 40; 45

   
Rīga - Preču

20

20

25,0

 
Saurieši  

20; 40

   
Sloka  

40

   
Šķirotava  

20; 40

   
Torņakalns  

20; 40

   
Ventspils  

20; 40; 45

   
Zasulauks  

20

   
Zemitāni  

20; 40

   
Ziemeļblāzma  

20

   

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Lietuvas Republikas dzelzceļos

Draugiste (Klaipēda) 1  

20; 40

45,0

Klaipēdas osta Slēgtā AS "Klaipedos terminālo grupe"
Kauņa

20; 40

 

30,5

 
Klaipēda

20

20; 40

20,0

40,0

Koplietošanas vietās

Klaipēdas osta

Paņarai (Viļņa) 1

20; 40

 

30,5

 
Rimkai  

20

30,0

Slēgtā AS "NEOGROUP"

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Šestokai (Mockava) 3

20; 40

 

32,0

 

Moldovas Republikas dzelzceļos

Benderi II

20

 

20,0

 
Kišiņeva

20

 

24,0

 
Reucela

20

 

24,0

 
Tiraspole

20

 

24,0

 
Ungeņa

20

 

24,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Ungeņa

20

 

24,0

 

Mongolijas dzelzceļos

Baganura

20

 

20,0

 
Darhana

20

 

20,0

 
Erdeneta

20; 40

20

40,0

 
Suhbatara

20

 

20,0

 
Tolgoita

20; 40

20; 40

40,0

 
Ulanbatora

20; 40

20; 40

40,0

 
Zamina Uda

20; 40

 

40,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Zamina Uda

20; 40

 

40,0

 

Polijas Republikas dzelzceļos

Gdaņska - Jaunā osta

20; 30; 40; 45

 

40,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Ostas konteineru termināls;
tel.: +4858 343 96 56, +4858 343 73 33;
fakss: +4858 343 96 93
Gdaņska - Ziemeļu osta

20; 30; 40; 45

 

40,0

 
Gdiņa - osta

20; 30; 40; 45

 

55,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Baltijas konteineru termināls;
Tel.: +4858 621 3150,
+4858 621 32 00;
Fakss: +4858 621 51 69, +4858 621 31 00
Glivice B Kontenerova

20; 30; 40; 45

 

45,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma AS PKP Cargo; tel.: +4832 237 73 26;
fakss: +4832 231 95 86
Gondki

20; 30; 40; 45

 

45,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Polcug;
tel.: +4861 863 17 55, +4861 863 17 72;
fakss: +4861 863 17 22
Kobilnica

20; 30; 40; 45

 

45,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma AS PKP KARGO;
tel.: +4861 863 79 00;
fakss: +4861 863 79 17
Krakova Kžeslavice

20; 30; 40; 45

 

31,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Spedkont;
tel.: +4812 645 48 39, +4812 642 12 78;
fakss: +4812 644 26 99
Lodza Olehuva

20; 30; 40; 45

 

41,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Spedkont;
tel.: +4842 649 13 62, +4842 649 27 17, +4842 649 20 57;
fakss: +4842 649 11 52, +4842 649 20 57
Malaševiče

20; 30; 40; 45

 

40,5

Kravu pārvadājumu un pārkraušanas uzņēmums Malaševičē, Pārkraušanas nodaļa; tel.: +4883 355 44 46;
dzelzc.fakss:
1312, 15, 29
Mlava

20; 30; 40; 45

 

45,0

AS PKP KARGO; tel.: +4823 674 52 25
Poznaņa Garbari

20; 30; 40; 45

 

40,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Spedkont;
tel.: +4861 649 13 62, +4861 851 70 61, +4861 863 54 51;
fakss: +4861 852 3372
Pruškuva

20; 30; 40; 45

 

46,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Polcug;
tel.: +4822 758 72 41, +4822 758 69 32
fakss: +4822 758 86 43
Slavkuva, Eurotermināls

20; 30; 40; 45

 

45,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma
AS CZK Euroterminal Slavkuvā;
tel.: +4832 262 43 67;
fakss: +4832 262 59 12
Slavkuva, LHS

20; 30; 40; 45

 

45,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - 1) firma Polcug,
tel.: +4832 293 18 49, +4832 293 18 09,
+4832 293 18 08;
fakss: +4832 293 18 76
2) firma AS CZH Euroterminal Slavkuvā, tel.: +4832 262 43 67;
fakss: +4832 262 59 12
Slavkuva, Poludnevi

20; 30; 40; 45

 

45,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - 1) firma Polcug,
tel.: +4832 293 18 49, +4832 293 18 09,
+4832 293 18 08;
fakss: +4832 293 18 76
Sosnoveca, Poludnevi

20; 30; 40; 45

 

45,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Spedkont;
tel.: +4832 293 30 65, +4832 293 64;
fakss: +4832 293 30 63
Šcebžešina, LHS

20; 30; 40; 45

 

35,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Pārkraušanas termināls Sčebžešinā;
Tel.: +4884 682 31 70;
fakss: +4884 682 32 23
Šcecina, Centrālā osta

20; 30; 40; 45

 

50,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Jūras ostu pārvalde, Šcecina / Svinoustje;
Tel.: +4891 430 83 08;
fakss: +4891 462 48 42
Varšava, Galvenā preču

20; 30; 40; 45

 

42,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Spedkont;
tel.: +4822 524 50 99, +4822 524 57 11;
fakss: +4822 836 81 31
Varšava, Prāga

20; 30; 40; 45

 

40,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Kargosped;
tel.: +4822 524 59 30;
fakss: +4822 524 45 41
Varšava, Prāga B

20; 30; 40; 45

 

40,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - firma Kargosped;
tel.: +4822 524 59 30;
fakss: +4822 524 45 41
Vroclava, Gluvni

20; 30; 40; 45

 

38,0

Pārvadājums iespējams pēc saskaņošanas ar termināla īpašnieku - 1) firma Polcug,
tel./fakss:
+4871 369 53 84
Žuravica

20; 30; 40; 45

 

50,0

Kravu pārvadājumu un pārkraušanas uzņēmums Pržmislā; Pārvadājumu un ekspedīcijas nodaļa Žuravicā; tel.: +4816 672 31 53

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Stacijas nosaukums

Konteinera kategorija

Braņevo (Braņevo Gr) 20; 30; 40
(pārkraušana iespējama pēc saskaņošanas ar privātu pārkraušanas firmu)
Helma (Dorohuska) 3 20; 40
(pārkraušana iespējama pēc saskaņošanas ar privātu pārkraušanas firmu)
Hrubešuva Gr (Hrubešuva, LHS) 3 20; 30; 40
Malaševiče (Terespole Gr) 3 20; 30; 40; 45 High Cube
(Skandava) 3 20; 30; 40
(Trakiški Gr) 3 20; 30; 40

Tadžikistānas Republikas dzelzceļos

Dušanbe II

20; 40

 

40,0

 
Hudžanda

20; 40

Privātie (1)

20

Specializētie (2)

40,0

1) Kopuzņēmums "Kabool-Tadžiktek-staida",

Kopuzņēmums

"Džavoni",

Kopuzņēmums "Vitasilk";

2) Uzņēmums "Vostokredmst"

Kanibadama

20

 

20,0

 
Kurgantjube

20

 

20,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Turkmenistānas Republikas dzelzceļos

Dašoguza

20

 

30,0

 
Gipdžaka

20

 

32,0

 
Maijskaja

20

 

30,0

 
Sarahsa

20

 

32,0

 
Zergera

20

 

30,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Ukrainas dzelzceļos

Aivazovskaja

20

 

20,0

Piedņ

Bara  

20

20,0

Publiskā AS "Kijeva - Dņepras rūpniecības dzelzceļa transporta starpnozaru uzņēmums"
Basi  

40

30,0

Dienv
Publiskā AS "Sumi - himprom"

Belaja Cerkova

20

 

24,0

D-Riet

Berdjanska*  

20; 40

30,0

Piedņ
Berdjanskas MTP

Čerkasi

20

 

20,0

Od

Čerņigova

20

 

20,0

D-Riet

Černovci

20

 

20,0

Ļv

Dekonskaja*  

20

20,0

Dona
Slēgtā AS "Belokamenskije ogņeupori

Dņepropetrovska - Ļiski

20

 

20,0

Piedņ

Doņecka - Ļiski

20; 40

 

30,0

Dona

Enakijvo*  

40

30,0

Dona
Slēgtā AS "Eņikejevskij koksohimprom"

Fenoļnaja*  

40

30,0

Dona
MPO "Inkor i K"

Gaivorona

20

 

20,0

Od

Gņidava (Lucka) *  

20

20,0

Ļv
"Luckij podšipņikovij zavod"

Gorlovka*  

20

20,0

Dona
Publiskā AS "Koncern Stirol",
Publiskā AS "Smolopererabativajuščij zavod"

Harcizska

20

20

20,0

Dona
Publiskā AS "Harciznij trubnij zavod"

Harkova - Ļiski

20; 40

 

30,0

Dienv

Hersona

20

 

20,0

Od

Hmeļņickija

20

 

20,0

D-Riet

Husta

20

 

20,0

Ļv

Ivanofrankovska

20

 

20,0

Ļv

Ilovaiska      

Piedn
Materiālu galvenā noliktava

Iļjičevska*  

20; 40

30,0

Od
Iļjičevskas MTP

Iļjičevska - prāmju

20

 

20,0

Od

Izotovo*  

20; 40

30,0

Dona
Kopuzņēmums "Intersplav"

Kagamlikskaja*  

20

20,0

Dienv
Slēgtā AS
"TD Ukrnafta"

Kameņeca - Podoļskas

20

 

20,0

D-Riet

Kamišovaja buhta*  

20; 40

30,0

Piedņ

Sevastopoles zivju MP

Kerča - osta*  

20; 40

30,0

Piedņ

Valsts uzņēmums "Kerčas MTP"

Kerča - dienvidu*  

20; 40

30,0

Piedņ
Valsts uzņēmums "Kerčas MTP"

Kijeva - Ļiski

20; 40

 

30,0

D-Riet

Kijeva - Okrobra*  

20

20,0

D-Riet
Firma "Knauf-Gips-Kijev"

Korosteņa

20

 

20,0

D-Riet

Krasnoperekopska  

20; 40

30,0

Piedņ
Publiskā AS "Krias sodas rūpnīca"

Kremeņčuga

20

 

20,0

Dienv

Krovijroga - rietumu

20

 

20,0

Piedņ

Krjukova pie Dņepras*  

20

20,0

Dienv
Krjukovas Vagonbūves rūpnīca

Kseņijevo*  

20

20,0

Od
SIA "Iļjičevskas kuģu remontrūpnīca"

Kulendorovo*  

20; 40

30,0

Od
Firma "S.M.T. Ltd"

Kuļbakino

20

 

20,0

Od

Lubni

20

 

20,0

Dienv

Luganska - Ļiski

20

 

20,0

Dona

Mariupole - osta*  

20; 40

30,0

Dona
Mariupoles MTP

Mariupole - šķirotava

20

 

0,0

Dona

Mogiļeva - Podoļskas      

D-Riet

Mukačevo

20

 

20,0

Ļv

Nikopole

20; 40

20; 40

30,0

Piedņ
Ferrosakausējumu rūpnīca

Novgoroda -

Volinskas-I

20

 

20,0

D-Riet

Novozolotajevka*  

20; 40

30,0

Dona
AS "Ļiņik"

Ņižņedņeprovska - piestātne*  

20; 40

30,0

Piedņ
Valsts uzņēmums "Dņepropetrovskas upes osta"

Ņikitovka  

20

20,0

Od
Kombināts "Fakel"

Odesa - Ļiski

20; 40

 

30,0

Od

Odesa - Peresip*  

20; 40

30,0

Od
SIA "Prodovoļstvennaja kompaņija AM"

Odesa - osta*  

20; 40

30,0

Od
Odesas MTP

Odesa - preču*  

20; 40

30,0

Od
Publiskā AS "Black Sea Shipping Servis"

Poltava - Kijevas

20

 

20,0

Dienv

Rubežnoje*

20

20

20,0

Dona
SIA "Rubežanskij krasiteļ",
slēgtā AS "Severodoņeckoje objediņeņije "Azot"", ubežanskas ķīmiskā rūpnīca "Zarja"

Sevastopole - preču

20

 

10,0

Piedņ
Kravas saņēmēji izkrauj 20 - pēdu konteinerus

Simferopole - kravu

20

 

20,0

Piedņ

Skņilova (Ļvova)1

20

 

20,0

Ļv

Stahanova  

20

 

Dona
SIA "Taraljans"

Sumi - preču

20

 

20,0

Dienv

Ternopole

20

 

20,0

Ļv

Užgoroda

20

 

20,0

Ļv

Viņica

20

 

20,0

D-Riet

Vladimira - Volinskas*  

20

20,0

Ļv
SIA "Gerborholding"

Vigoda  

20; 40

30,0

Od
SIA "Žeļeznodorožnij ceh"

Zaporožje I*  

20; 40

30,0

Piedņ
Slēgtā AS "ZAZ"

Zaporožje - kravu

20

 

20,0

Piedn

Zaporožje - piestātne*  

20; 40

30,0

Piedņ
Valsts uzņēmums "Zaporožskij rečnoj port"

Žitomira

20

 

20,0

D-Riet

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Batajevo  

20; 40

50,0

Ļv

Čopa  

20; 40

50,0

Ļv

Djakovo

20; 40

   

Ļv
Pieņem un nodod konteinerus ar tālāku pārkraušanu uz stacijām: Batajevo, Čopa, Mukačevo

Mostika II

20; 40

 

50,0

Ļv

Vadul-Sireta

20; 40

 

32,0

Ļv

Užgoroda

20; 40

   

Ļv
Nodošana

* Konteinerus komplektos nosūtīt uzņēmumiem (uz adresēm), kas norādīti uz vagona

Ungārijas Republikas dzelzceļos

Baija Dunaparta  

20; 40

40,0

Slēgtā AS

ATI DEPO

Bekeščaba

20; 40

 

30,0

 
BILK Kombiterminal, Budapešta  

20; 30; 40

40,0

Slēgtā AS

BILK Kombiterminal

Budapešta - kikete  

20; 30; 40

40,0

SIA MAHART konteineru centrs
Debrecena  

20; 40

33,0

SIA TRANSŠPEDMAV KOMBI Sogl.
Djora  

20; 40

30,0

SIA KOMBIVEST
Epereške Atrako  

20; 30; 40

  Slēgtā AS

Zahoņ Port

Miškolc-Gjomeri

20; 30; 40

 

35,0

 
Nadjkaņiža

20

 

20,0

 
Peča  

20; 30; 40

40,0

SIA MAV Kombiterminal
Segeda  

20; 30; 40

40,0

SIA MAV Kombiterminal
Sekešfehervara, konteineru termināls  

20; 30; 40

40,0

SIA KOMBISTAR
Soļnoka  

20; 30; 40

35,0

SIA MAV Kombiterminal
Sombahteja  

20; 30; 40

32,5

SIA MAV Kombiterminal
Šoprona

20; 30; 40

 

40,0

Dzelzceļš

Slēgtā AS

DjŠEV

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Epereške, valsts robeža

20; 30; 40

40,0

 
Zahoņa, valsts robeža

20; 30; 40

40,0

 

Uzbekistānas Republikas dzelzceļos

Akaltina  

20; 40

40,0

 
Andižana - ziemeļu

20

 

20,0

 
Asake  

20

20,0

 
Buhāra II

20

 

20,0

 
Čukursaja

20; 40

 

40,0

 
Džizaka

20

 

20,0

 
Fergāna II  

20; 40

40,0

 
Jalangača  

20; 40

30,0

Taškentas transporta rūpnīca
Jangi - Zarfšana       Navoiskas kalnu metalurģiskais kombināts
Kakira

20

 

20,0

 
Karši

20

 

20,0

 
Margilāna

20

 

20,0

 
Nukusa

20

 

20,0

 
Raustana

20

 

20,0

 
Sergeļi

20; 40

 

40,0

 
Termeza

20

 

20,0

 
Tinčlika

20

 

20,0

 
Toitepa

20; 40

 

40,0

 
Ulugbeka

20

 

20,0

 
Urgeņča

20

 

20,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

       

Vjetnamas Republikas dzelzceļos

Dananga

20; 40

 

24,0; 30,0

 
Haifonga

20; 40

 

24,0; 30,0

 
Jenvjena

20; 40

 

24,0; 30,0

 
Laokaija

20

 

24,0

 
Šongthana

20; 40

 

24,0; 30,0

 
Žabata

20; 40

 

24,0; 30,0

 

Pārkraušanai atvērtas robežstacijas

Dongdanga        
Laokaija        

Piezīmes:

1 Iekavās norādīts pilsētas nosaukums, kuras rajonā atrodas attiecīgā stacija.

2 Iekavās norādīta maksimāli pieļaujamā bruto masa, satverot konteineru tā apakšējā daļā.

3 Iekavās norādīta stacija, kas atvērta lieltonnāžas konteineru nodošanai.9.pielikums
(6.panta 6.§)

Rezervēts

9.1.pielikums
(9.pielikuma 3.§ un 11.§)

IZSLĒGTS

 

10.pielikums

(6.panta 7.§)

PRIVĀTO KRAVAS VAGONU UN DZELZCEĻA VAGONU, KO TAS NODEVIS NOMĀ, PĀRVADĀŠANAS NOTEIKUMI

Noteikumu priekšmets un piemērošanas joma

1.§ Privātie kravas vagoni (turpmāk - "privātie vagoni") ir kravas vagoni, kas saskaņā ar īpašuma tiesībām pieder fiziskai vai juridiskai personai, izņemot dzelzceļu, (turpmāk - "vagona īpašnieks") un kas pierakstīti vienam dzelzceļam.

Dzelzceļa kravas vagoni, kurus tas iznomājis fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk - "vagona nomnieks"), saskaņā ar nomas līgumu tiek pierakstīti vienam dzelzceļam. Šādi vagoni turpmāk tiek saukti - "iznomātie vagoni".

2.§ Šie Noteikumi tiek piemēroti starptautiskajai satiksmei pielaistu piekrautu vai tukšu privāto vagonu un iznomāto vagonu pārvadājumiem.

Vagonu* pielaišana starptautiskajai satiksmei

3.§ Vagoni tiek pielaisti apgrozībā starptautiskajā satiksmē ar nosacījumu, ka tie atbilst spēkā esošo noteikumu** priekšrakstiem. Uz vagoniem jābūt zīmēm un uzrakstiem, kas norāda īpašnieka vai vagona nomnieka nosaukumu, kā arī vagona pieraksta dzelzceļu un staciju. Uz vagoniem jābūt lielam burtam "P", bet Azerbaidžānas Republikas, Baltkrievijas Republikas, Gruzijas, Igaunijas Republikas, Kazahstānas Republikas, Kirgīzijas Republikas, Krievijas Federācijas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Moldovas Republikas, Tadžikistānas Republikas, Turkmenistānas, Uzbekistānas Republikas un Ukrainas privāto vagonu numurs sākas ar ciparu "5".


* Privātie vagoni un iznomātie vagoni

** Spēkā esošie noteikumi - Vagonu lietošanas noteikumi (PPV) vai citi vagonu lietošanas noteikumi, kas ir spēkā attiecībās starp dzelzceļiem

 

Visi vagoni, kuriem nav attiecīgo zīmju un uzrakstu, tiek uzskatīti par dzelzceļam piederošiem vagoniem.

4.§ Atļauju vagona pielaišanai apgrozībā starptautiskajā satiksmē izsniedz pieraksta dzelzceļš.

Vagoni, kas neatbilst spēkā esošo noteikumu priekšrakstiem, var tikt pielaisti apgrozībā starptautiskajā satiksmē ar visu attiecīgajā pārvadājumā iesaistīto dzelzceļu piekrišanu.

Speciālais aprīkojums

5.§ Par tādu vagonu apkalpošanu, kuriem ir speciālais vai papildu aprīkojums, atbild nosūtītājs vai saņēmējs.

Vagonu izmantošana

6.§ Nosūtītājs var izmantot vagonu tikai to kravu pārvadāšanai, kurām tas paredzēts saskaņā ar vagonu pieraksta līgumu vai nomas līgumu.

Vagona nodošana pārvadāšanai

7.§ Tiesības nodot vagonu pārvadāšanai ir vagona īpašniekam vai nomniekam.

Ja piekrauta vai tukša vagona nosūtītājs ir cita persona, tam nosūtīšanas stacijā kopā ar pavadzīmi jāuzrāda arī vagona īpašnieka vai nomnieka rakstiska pilnvara, kas var būt attiecināta arī uz vairākiem vagoniem.

Pilnvara nav nepieciešama gadījumā, ja vagona nosūtītājs ir bijis vagona saņēmējs pirms tam notikušajā pārvadājumā un ja vagons tiek nosūtīts tā īpašniekam vai nomniekam. Šajā gadījumā nodošana pārvadāšanai notiek saskaņā ar jaunu pavadzīmi, uzrādot pirms tam notikušā pārvadājuma pavadzīmes 5.lapu (paziņojums par kravas pienākšanu).

Pārvadājot kravas, ko veic saskaņā ar SMGS 3.panta 2.§ 2.punktu, ar pārkraušanu vagonos citam sliežu ceļa platumam, piekrautā vagona nosūtītājam jānodrošina tukšā vagona atdošana no robežstacijas, kurā krava tiek pārkrauta vagonā citam sliežu ceļa platumam (tai skaitā - pavadzīmes aizpildīšana, pārvadāšanas maksu nomaksa, vagona nodošana pārvadājumam).

Bojātu vagonu atļauts pieņemt pārvadāšanai tikai gadījumā, ja saskaņā ar nosūtīšanas stacijas vērtējumu tas ekspluatācijas laikā neradīs briesmas vai grūtības. Ja pavadzīmei saskaņā ar SMGS 10.pielikuma 11.§ nav pievienots akts, nosūtītājs pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" sniedz izsmeļošu un precīzu bojājuma aprakstu un apliecina šo ierakstu ar savu parakstu.

Ieraksti pavadzīmē

8.§ Nododot pārvadāšanai piekrautus vai tukšus vagonus, nosūtītājs uzrāda pavadzīmi saskaņā ar SMGS 12.1. un 12.2. pielikumu, kas aizpildīta, ievērojot SMGS 7.panta un SMGS 12.5.pielikuma prasības. Bez tam, pavadzīmes 11.ailē "Kravas nosaukums" nosūtītājs norāda:

- nododot pārvadāšanai piekrautu vagonu: "Privāts vagons. Īpašnieks ______" vai "Nomāts vagons. Nomnieks _______".

Pārvadājot kravas, ko veic saskaņā ar SMGS 3.panta 2.§ 2.punktu, ar pārkraušanu vagonos citam sliežu ceļa platumam, papildus tiek veikts ieraksts: "Atdošanai pēc kravas pārkraušanas stacijā …….. (tiek norādīts pārkraušanas robežstacijas nosaukums) tukšo vagonu izdot …….. (tiek norādīts fiziskās vai juridiskās personas, kas nodrošina privātā vai iznomātā tukšā vagona atdošanu, nosaukums un viņa pasta adrese)". Pārkraujot kravas stacijās: Alašankoua, Dostika, Grodekovo, Jerlaņa, Mandžūrija, Zabaikaļska, nosūtītājs var izdarīt atzīmi, ka tukšo vagonu atdod pārkraušanas stacija: "Pēc kravas pārkraušanas stacijā …………. (norādīt pārkraušanas stacijas nosaukumu) tukšo vagonu nosūtīt uz staciju ………… (norādīt stacijas, galapunkta dzelzceļa un saņēmēja nosaukumu) caur robežstacijām ……….. (norādīt to nosaukumus), maksātājs par tranzīta dzelzceļu izmantošanu ………… (norādīt maksātāja nosaukumu un kodu katram tranzīta dzelzceļam).

- nododot pārvadāšanai tukšu vagonu: "Tukšs privāts vagons. Pārvadāts ____ (kravas nosaukums). Īpašnieks ______" vai "Tukšs nomāts vagons. Pārvadāts ____ (kravas nosaukums). Nomnieks ______";

Ailē "Vagons" tiek norādīts vagona tips un numurs un pieraksta dzelzceļa saīsināts nosaukums.

Vērtības pieteikšana

9.§ Vagona vērtības pieteikšana netiek pieļauta. Vagonā pārvadājamās kravas vērtības pieteikšana notiek saskaņā ar SMGS 10.panta noteikumiem.

Piegādes termiņa pagarināšana

10.§ Izņemot SMGS 14.panta 5.§ noteiktos gadījumus, pārvadājot piekrautus uz tukšus vagonus, piegādes termiņš tiek pagarināts arī par aizkavēšanās laiku, ko izsaucis vagona bojājums ne dzelzceļa vainas dēļ.

Vagona bojājumu vai tā daļu zuduma konstatēšana

11.§ Ja vagona pārbaudes rezultātā, ko pēc savas iniciatīvas vai pēc saņēmēja vai citas tiesīgas personas pieprasījuma veicis dzelzceļš, tiek konstatēts šī vagona bojājums vai tā atsevišķu daļu zudums, dzelzceļš sastāda aktu piecos eksemplāros par vagona bojājumiem, kurā norāda bojājumu cēloni un raksturu, kā arī zudušās daļas.

Akta pirmais eksemplārs tiek pievienots pavadzīmei, par ko pavadzīmes 4. un 5.lapas ailē "Dzelzceļa atzīmes" tiek izdarīta attiecīga atzīme. Otrais un trešais eksemplārs visdrīzākajā laikā tiek nosūtīti vagona pieraksta dzelzceļam. Šis dzelzceļš vienu akta eksemplāru nodod īpašniekam vai nomniekam. Ceturtais eksemplārs paliek stacijā, kas sastādīja aktu. Piekto eksemplāru stacija nosūta savai pārvaldei (direkcijai, administrācijai).

12.§. Akts par vagona bojājumiem netiek sastādīts, ja pārbaudes rezultātā, kas veikta pēc saņēmēja vai citas tiesīgas personas pieprasījuma, vagona bojājums vai tā atsevišķu daļu zudums nav konstatēts.

Šajā gadījumā pavadzīmes ailē "Dzelzceļa atzīmes" dzelzceļš izdara atzīmi: "(16) Bojājumi vai atsevišķu daļu zaudēšana nav konstatēta." Šo atzīmi apstiprina ar dzelzceļa darbinieka parakstu un stacijas spiedogu.

13.§. Ja vagons ir piekrauts, tad nepieciešamības gadījumā par kravu papildus tiek sastādīts komercakts saskaņā ar SMGS 18.pantu.

Vagona bojājumi, kas kavē pārvadājuma turpināšanu

14.§ Ja tukša vagona bojājumi ir tādi, ka tā turpmākā kursēšana nav iespējama vai tas pārstājis būt derīgs kravas pārvadāšanai, stacija, kas konstatējusi šo bojājumu, ar telegrammas, teletaipa vai telefaksa starpniecību nekavējoties paziņo par to pieraksta dzelzceļam un nosūtīšanas stacijai, pēc iespējas informējot par bojājumu raksturu.

15.§ Dzelzceļš, kurā sakarā ar bojājumu atkabināts vagons, saskaņā ar spēkā esošo noteikumu priekšrakstiem atjauno katra vagona gaitas īpašības, neatkarīgi no tā, vai tas tiks izmantots no jauna vai nē, izņemot gadījumus, kad bojātais vagons nevar braukt uz savām asīm un tas jāiekrauj citā vagonā.

16.§ Vagona remonts notiek saskaņā ar spēkā esošo noteikumu priekšrakstiem.

17.§ Ja saskaņā ar spēkā esošo noteikumu priekšrakstiem dzelzceļš patstāvīgi veic bojātā vagona remontu un uzskata, ka remonts ilgs vairāk par 4 dienām, tam:

a) ja vagons ir pārvadājuma līguma priekšmets, - ar telegrammas, teletaipa vai telefaksa starpniecību caur nosūtīšanas staciju jāpieprasa no nosūtītāja rīkojums par to, vai pēc remonta darbu veikšanas turpināt pārvadājuma līgumu vai grozīt to.

Ja līdz remonta darbu beigām nav saņemts nosūtītāja rīkojums, dzelzceļš turpina pārvadājuma līguma izpildi;

b) ja vagons atrodas dzelzceļā, bet nav pārvadājuma līguma priekšmets, - atbilstoši "a" punkta priekšrakstiem ar pieraksta dzelzceļa starpniecību vēršas pie īpašnieka vai nomnieka attiecībā uz vagona izmantošanu pēc remonta.

Ja līdz remonta darbu beigām nav saņemts īpašnieka vai nomnieka rīkojums, dzelzceļš rīkojas ar vagonu atbilstoši iekšējo noteikumu priekšrakstiem.

18.§ Ja saskaņā ar spēkā esošo noteikumu priekšrakstiem dzelzceļš neveic vagona remontu, tam:

a) ja vagons ir pārvadājuma līguma priekšmets, - ar telegrammas, teletaipa vai telefaksa starpniecību caur nosūtīšanas staciju jāpieprasa no nosūtītāja rīkojums par to, kā rīkoties ar vagonu.

Ja nosūtītājs dod attiecīgu rīkojumu, vagons tiek pārsūtīts saskaņā ar sākotnējo pavadzīmi, kurā atbilstoši rīkojumam tiek izdarīti grozījumi;

Ja 8 dienu laikā pēc telegrammas, teletaipa vai telefaksa ziņojuma nosūtīšanas dzelzceļš nav saņēmis rīkojumu, tas pēc vagona gaitas īpašību atjaunošanas rīkojas ar to atbilstoši iekšējo noteikumu priekšrakstiem;

b) ja vagons atrodas dzelzceļā, bet nav pārvadājuma līguma priekšmets, - atbilstoši "a" punkta priekšrakstiem ar pieraksta dzelzceļa starpniecību vēršas pie īpašnieka vai nomnieka attiecībā uz vagona turpmāko izmantošanu pēc remonta.

Ja 8 dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas nav saņemts nekāds īpašnieka vai nomnieka rīkojums, dzelzceļš pēc vagona gaitas īpašību atjaunošanas rīkojas ar vagonu atbilstoši iekšējo noteikumu priekšrakstiem.

19.§ Ja piekrauta vagona bojājumi ir tādi, ka tā turpmākā pārvadāšana nav iespējama un tas jāizkrauj, tad attiecībā uz izkrautu vagonu tiek piemēroti 15.§ - 21.§ noteikumi.

Ja vagona remonts iespējams bez pārkraušanas, tiek piemēroti 14.§ -17.§ noteikumi.

20.§ Visi papildus izdevumi, kas rodas sakarā ar vagona bojājumu ne dzelzceļa vainas dēļ, tiek aprēķināti un iekasēti saskaņā ar SMGS 13.panta 4.§ un 15.pantu. Pārvadāšanas maksu par papildus vagona nobraukumu gan tukšā, gan piekrautā stāvoklī aprēķina saskaņā ar likmēm, kas noteiktas tukšiem vagoniem.

Ja bojātais vagons atrodas ārpus pārvadājuma līguma, dzelzceļa izdevumus, kas saistīti ar paziņojuma nosūtīšanu īpašniekam vai nomniekam, kā arī ar tā rīkojumu izpildi saistītos izdevumus sedz vagona īpašnieks vai nomnieks.

21.§ Stipri bojāta vagona remonts, tā iekraušana citā vagonā vai atvešana atpakaļ uz pieraksta dzelzceļu uz savām asīm tiek veikta saskaņā ar spēkā esošo noteikumu priekšrakstiem.

Dzelzceļa atbildība par vagona un tā daļu zudumu, bojājumu

22.§ Pārvadāšanai pieņemts vagons tiek uzskatīts par zaudētu, ja to nav iespējams nodot saņēmēja rīcībā 3 mēnešu laikā pēc piegādes termiņa beigām.

Vagona īpašnieks vai nomnieks var iesniegt pieteikumu vagona meklēšanai pēc 30 dienām no piegādes termiņa beigām.

Pieteikumā jānorāda īpašnieka vai nomnieka rīcībā esošās ziņas, kas nepieciešamas vagona meklēšanai (kad, uz kurieni, no kādas stacijas, ar kādu sūtījumu vagons pēdējo reizi ticis nosūtīts u.tml.).

Pieteikumu iesniedz divos eksemplāros. Dzelzceļš apstiprina pieteikuma saņemšanu ar kalendāro spiedogu un darbinieka, kas pieņem pieteikumu, parakstu uz abiem pieteikuma eksemplāriem. Viens eksemplārs tiek atdots iesniedzējam.

Pieteikums vagona meklēšanai netiek uzskatīts par pretenziju saskaņā ar 30.§.

23.§ Ja dzelzceļš nevar nodot īpašnieka rīcībā vagonu, kas nav ticis pieņemts pārvadāšanai, bet kas pēc īpašnieka rīcībā esošajiem pierādījumiem atrodas uz dzelzceļa sliežu ceļiem, pēc īpašnieka pieprasījuma dzelzceļa pienākums ir uzsākt vagona meklēšanu.

Vagons tiek uzskatīts par zaudētu, ja dzelzceļš nespēj nodot to īpašniekam 3 mēnešu laikā pēc meklēšanas pieteikuma saņemšanas.

24.§ Termiņš, ko paredz 22.§ un 23.§, tiek pagarināts par vagona dīkstāves laiku no dzelzceļa neatkarīgu iemeslu dēļ vai, ja tā saistīta ar vagona bojājumu.

25.§ Laikā no vagona pieņemšanas līdz tā izsniegšanai dzelzceļš atbild par privāta vagona vai tā daļu zudumu un bojājumu, ja vien nepierāda, ka zaudējums vai bojājums noticis ne dzelzceļa vainas dēļ. Jautājumus, kas rodas šajā sakarībā, savstarpēji risina vienīgi vagona īpašnieks un pieraksta dzelzceļš.

26.§ Privāta vagona zuduma gadījumā tā vērtību nosaka saskaņā ar spēkā esošo noteikumu priekšrakstiem.

27.§ Vagona noņemamo daļu zuduma vai bojājuma gadījumā dzelzceļš ir atbildīgs tikai tad, ja šo daļu nosaukumi bija norādīti uz abām ārējām vagona sānu sienām. Par citu nenostiprināto noņemamo daļu zaudējumu vai bojājumu dzelzceļš neatbild.

Pretenzijas un prasības

28.§ Tiesības iesniegt pretenzijas par kaitējuma atlīdzību par privātā vagona vai tā sastāvdaļu zaudējumu, bojājumu ir vagona īpašniekam vai tā pilnvarotai personai.

Ar pretenziju vai prasību var vērsties tikai pieraksta dzelzceļā. Pretenzijai jāpievieno nepieciešamie pretenziju pamatojošie dokumenti atbilstoši pieraksta dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Pretenziju izskatīšanas kārtību un termiņus nosaka atbilstoši SMGS 29.pantam.

Privāta vagona vai tā daļu bojājuma gadījumā, par ko ir atbildīgs dzelzceļš, tas atlīdzina faktiskos zaudējumus, bet šī atlīdzība nepārsniedz to, kas tiek izmaksāta privāta vagona zaudējuma gadījumā.

Ja dzelzceļa vainas dēļ vagons tiek uzskatīts par zaudētu vai nevar tikt atjaunots, dzelzceļš izmaksā īpašniekam atlīdzību, kuras summu nosaka atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem.

Dzelzceļa pretenziju vagona īpašniekam par pārvadājuma laikā nodarīto kaitējumu iesniedz tikai pieraksta dzelzceļš vai ar tā starpniecību.

Ja privātais vagons, kas tika uzskatīts par zaudētu, tiek atrasts pēc tam, kad izmaksāta atlīdzība, šī vagona īpašnieks 6 mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no pieraksta dzelzceļa var tam pieprasīt nogādāt vagonu pieraksta stacijā bez maksas ar nosacījumu, ka dzelzceļam tiek atdota atpakaļ saņemtā atlīdzība.

29.§ Kārtību, kādā tiek iesniegta un izskatīta dzelzceļa pretenzija vagona īpašniekam, par īpašnieka vainas dēļ nodarīto kaitējumu, nosaka pieraksta līgums.

Kārtību, kādā tiek iesniegtas un izskatītas citu dzelzceļu pretenzijas vagona īpašniekam, nosaka pieraksta dzelzceļš.

30.§ Prasība var tikt iesniegta tikai pēc tam, kad iesniegta pretenzija.

Īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pretenzijas un prasības dzelzceļam, kā arī dzelzceļa pretenzijas un prasības īpašniekam var tikt iesniegtas 9 mēnešu laikā.

Minētie termiņi sākas:

- ja īpašnieks iesniedz pretenziju dzelzceļam - no dienas, kad konstatēts vagona zaudējums vai bojājums;

- ja dzelzceļš iesniedz pretenziju īpašniekam - no dienas, kad radies kaitējums.

Prasību var iesniegt tikai attiecīgajā tās valsts tiesā, kuras dzelzceļiem iesniegta pretenzija.

Pretenzijas un pieprasījumi, kuriem iestājies noilgums, nevar tikt iesniegti arī prasību veidā.

Atlīdzība par piegādes kavējumu

31.§ Atlīdzība par piegādes kavējumu saskaņā ar SMGS 27.pantu tiek izmaksāta tikai attiecībā uz kravu, kas atrodas vagonā. Atlīdzība par tukša vagona piegādes kavējumu tiek aprēķināta analoģiski kravai.

Noslēguma noteikumi

32.§ Attiecībā uz visu pārējo, veicot piekrautu un tukšu vagonu pārvadājumus, tiek piemēroti SMGS noteikumi.

 

 

11.pielikums

(6.panta 8.§)

NOTEIKUMI KRAVU PĀRVADĀSANAI TRANSPORTA PAKETĒS

1.§ Šie Noteikumi tiek piemēroti, pārvadājot kravas transporta paketēs.

Pēc dzelzceļa pieprasījuma taras un iepakojuma kravas, kā arī gabalkravas bez iepakojuma, kas pēc saviem izmēriem un īpašībām var tikt apvienotas transporta paketēs, nosūtītājs nodod pārvadāšanai paketētā veidā.

2.§ Transporta pakete ir palielināta kravvieta, ko veido atsevišķas kravvietas tarā vai iepakojumā vai bez taras vai iepakojuma, kas savstarpēji sastiprinātas ar universālu vai speciālu vienreizēju vai daudzkārtīgai izmantošanai paredzētu paketēšanas līdzekļu vai pārvadājumu aprīkojuma (paliktņu, stropju, kasešu u.c.) palīdzību.

Pārvadājuma un glabāšanas laikā uz dzelzceļa transporta paketei jānodrošina:

1) iespēja veikt mehanizētu iekraušanu, izkraušanu un pārkraušanu, izmantojot dakšveida iekrāvējus, ceļamkrānus un citas iekraušanas un transportēšanas mašīnas;

2) transporta pakešu veselums;

3) kravu saglabāšana;

4) darbinieku, kas veic transportēšanas, noliktavu, iekraušanas, izkraušanas un pārkraušanas darbus, drošība;

5) vagonu un konteineru kravnesības un ietilpības (iekraušanas gabarīta) pilnīga izmantošana;

6) vilcienu satiksmes drošība.

3.§ Vienā transporta paketē atļauts ietilpināt kravas vienai saņemšanas stacijai vienam saņēmējam.

4.§ Transporta paketēs var tikt nodotas kravas pārvadāšanai vagonsūtījumu, sīksūtījumu vai konteineru sūtījumu veidā.

5.§ Kravu paketēšanu veic nosūtītājs līdz kravu nodošanai pārvadāšanai.

Palielinātā kravvieta uzskatāma par pietiekami drošu transporta paketi tikai tad, ja izmantotie paketēšanas līdzekļi vai pārvadājumu aprīkojums nodrošina pašas paketes veselumu un tajā ietilpstošās kravas saglabāšanu visā tās braukšanas ceļā.

Par sekām, ko izraisījusi nepareiza kravas paketēšanas līdzekļu vai transporta pakešu formēšanas veida izvēle, kā arī par šo noteikumu prasību neievērošanu atbild nosūtītājs.

6.§ Kravu formēšanai transporta paketēs izmantotajiem līdzekļiem un nosūtītāja veiktajam marķējumam jāizslēdz iespēja izņemt no paketes atsevišķas kravvietas bez šo līdzekļu un marķējuma sabojāšanas.

7.§ Uz transporta paketes nosūtītājs izvieto:

1) uzrakstus un uzlīmes saskaņā ar SMGS 9.panta 3.§ (uzraksti un uzlīmes uz atsevišķām kravvietām, kas apvienotas paketē, nav nepieciešama);

2) ziņas par transporta paketes bruto un neto masu, kas noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem;

bez tam, ja nepieciešams, nosūtītājs uz katras transporta paketes norāda:

3) ziņas par maksimāli pieļaujamo līmeņu skaitu, izvietojot transporta paketes vienu uz otras vagonos vai noliktavās (piemēram, "Izvietošanas augstums ne vairāk par 4 līmeņiem");

4) ziņas daļskaitļa veidā: par kopējo transporta pakešu skaitu (skaitītājā) un par kopējo kravvietu skaitu, ko satur katra transporta pakete (saucējā), kā arī papildus - iekavās - transporta paketes kārtas numuru (piemēram - "5/30 (2)").

8.§ Pārvadāšanai slēgtos un izotermiskos vagonos vai konteineros nodotas transporta paketes masa (kravas masa, ieskaitot paketēšanas līdzekļu masu vai pārvadājumu aprīkojuma masu) nedrīkst pārsniegt 1000 kg.

Transporta paketes, kas nodota pārvadāšanai vaļējā ritošā sastāvā, masa (kravas masa, ieskaitot paketēšanas līdzekļu masu vai pārvadājumu aprīkojuma masu) nedrīkst pārsniegt 5000 kg.

Atkāpe no minētājām prasībām transporta paketes masas palielināšanās virzienā pieļaujama tikai tad, ja tam piekrīt visi dzelzceļi - pārvadājuma dalībnieki.

9.§ Pavadzīmes ailē "Vietu skaits" nosūtītājs daļskaitļa veidā norāda kopējo transporta pakešu skaitu (skaitītājā) un kopējo kravvietu skaitu šajās paketēs (saucējā).

Pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" zem kravas nosaukuma nosūtītājs norāda: "Transporta pakete", bet, pārvadājot transporta paketes, kas izveidotas, izmantojot dzelzceļa paketēšanas līdzekļus vai pārvadājumu aprīkojumu, - arī šo paketēšanas līdzekļu vai pārvadājumu aprīkojuma tipu un daudzumu. Pārvadājot kravas transporta paketēs, kas izveidotas, izmantojot dzelzceļu paketēšanas līdzekļus vai pārvadāšanas aprīkojumu, nosūtītājs norāda kravas masu, paketēšanas līdzekļu vai pārvadāšanas aprīkojuma pašmasu vai sūtījuma kopējo bruto masu.

10.§ Ja braukšanas ceļā tiek bojāts transporta paketes veselums, stacija, kurā tas konstatēts, iespēju robežās pārbauda kravvietu skaitu šajā transporta paketē. Ja šādas pārbaudes rezultātā tiek konstatētas bojātas kravvietas, stacija veic kravas pārbaudi šajās kravvietās. Pārbaudes rezultāti nepieciešamības gadījumā tiek noformēti saskaņā ar SMGS 18.pantu.

11.§ Veselās transporta paketes dzelzceļš izsniedz saņēmējam bez kravas daudzuma un stāvokļa pārbaudes transporta paketēs.

12.§ Kārtību, kādā tiek izmantoti dzelzceļam piederoši daudzkārtējai izmantošanai paredzēti paketēšanas līdzekļi un pārvadājumu aprīkojums, kā arī to atdošanas termiņus nosaka ieinteresēto dzelzceļu attiecīgas savstarpējās vienošanās.

13.§ Attiecībā uz visu pārējo, veicot kravu pārvadājumus transporta paketēs, tiek piemēroti SMGS noteikumi.

 

 

12.1.pielikums
un
12.2.pielikums

(7.panta 1.§)

SMGS PAVADZĪMJU PARAUGI[1]

- maza ātruma pārvadājumiem (12.1)

- liela ātruma pārvadājumiem (12.2)


[1] Tiražējot šīs veidlapas, 50.aili par bīstamajām kravām var ierāmēt sarkanā vai melnā krāsā un ierakstīt tajā vārdus "2.Pielikums" sarkanā vai melnā krāsā.


 


12.3.pielikums
un
12.4.pielikums

(7.panta 1.§)

SMGS CEĻAZĪMJU PAPILDEKSEMPLĀRU PARAUGI1

  • maza ātruma pārvadājumiem (12.3)
  • liela ātruma pārvadājumiem (12.4)

  • 1 Tiražējot šīs veidlapas, 50.aili par bīstamajām kravām var ierāmēt sarkanā vai melnā krāsā un ierakstīt tajā vārdus "2.Pielikums" sarkanā vai melnā krāsā.

     

 

12.5.pielikums

(7.panta 1.un 5.§, 15.panta 2.§, 7.pielikuma 3.§, 5.§ un 7.§,
8.pielikuma 14.§, 9.pielikuma 5.§, 14.1.pielikuma 4.§ un 13.§ un 21.pielikuma 11.§ un 12.§)

PASKAIDROJUMI SMGS PAVADZĪMES AIZPILDĪŠANAI

I. Vispārīgie noteikumi

Pavadzīme sastāv no šādām lapām:

1. - Pavadzīmes oriģināls (pavada kravu līdz galastacijai un tiek izsniegta saņēmējam kopā ar 5.lapu un kravu);

2. - Ceļazīme (pavada kravu līdz galastacijai un paliek galapunkta dzelzceļā);

3. - Pavadzīmes dublikāts (tiek izsniegts nosūtītājam pēc pārvadājuma līguma noslēgšanas);

4. - Kravas izdošanas lapa (pavada kravu līdz galastacijai un paliek galapunkta dzelzceļā);

5. - Paziņojums par kravas pienākšanu (pavada kravu līdz galastacijai un tiek izsniegta saņēmējam kopā ar 1.lapu un kravu);

kā arī no nepieciešamā ceļazīmes papildeksemplāru skaita, kas paredzēti nosūtīšanas dzelzceļam un tranzīta dzelzceļiem.

1. un 5.lapa, kā arī 2. un 4.lapa tiek lappušu kreisajā malā savstarpēji sastiprinātas. Pieļaujama 1. un 5.lapas sastiprināšana lappušu augšējā malā.

Nosūtītājs aizpilda tās pavadzīmes priekšpuses ailes, kas nav apvilktas ar treknu līniju un ir nepieciešamas konkrētās kravas pārvadāšanai.

Visas ailes, kas priekšpusē ir apvilktas ar treknu līniju, un visas ailes pavadzīmes otrā pusē aizpilda dzelzceļš.

Pavadzīmē atspoguļojamās ziņas jāieraksta stingri tām paredzēto aiļu un rindu robežās. Izņēmums ir gadījumi, kas minēti "Vispārīgajos paskaidrojumos attiecībā uz 9.-11.aili".

II. Pavadzīmes labā puse

Turpmāk lietotajiem simboliem ir šāda nozīme:

"x" - aili aizpilda nosūtītājs;

"o" - aili aizpilda dzelzceļš;

"xo" - aili aizpilda nosūtītājs vai dzelzceļš atkarībā no tā, kurš no tiem veic kravas iekraušanu vagonā vai vagona plombēšanu.

x 1 Nosūtītājs, pasta adrese

Tiek ierakstīts nosūtītāja nosaukums un viņa pasta adrese. Nosūtītājs var būt tikai viena fiziska vai juridiska persona.

Kravu pārvadājumos no KTDR, ĶTR un VSR atļauts norādīt šajās valstīs noteikto nosūtītāja un viņa pasta adreses nosacīto nosaukumu (piemēram, 6 DM-12).

Ciparu kodam paredzētās ailes aizpildīšanas kārtību nosaka spēkā esošie nosūtīšanas dzelzceļa iekšējie noteikumi.

x 2 Līgums Nr.

Šajā ailē nosūtītājs ieraksta eksportētāja un importētāja noslēgtā piegādes līguma numuru, ja šim līgumam gan attiecībā uz eksportētāju, gan attiecībā uz importētāju ir tikai viens numurs.

Ja piegādes līgumam ir divi numuri, viens - eksportētājam, otrs - importētājam, nosūtītājs šajā ailē ieraksta eksportētāja līguma numuru.

Importētāja līguma numuru nosūtītājs var ierakstīt 6.ailē.

o Pēc nosūtīšanas dzelzceļa norādījuma virs 2.ailes pavadzīmes labajā augšējā stūrī nosūtīšanas stacija ieraksta koda ciparu 2, apvelkot to ar rāmīti (2).

x 3 Nosūtīšanas stacija

Tiek ierakstīts nosūtīšanas stacijas pilns tarifa nosaukums.

Kravu pārvadājumos no KTDR tiek norādīts arī nosūtīšanas stacijas nosacītais nosaukums ciparu formā.

x 4 Nosūtītāja īpašie paziņojumi

Šajā ailē nosūtītājs ieraksta savus paziņojumus saskaņā ar SMGS 5., 7., 10., 11., 21.pantu un citiem SMGS pantiem un SMGS 3., 4., 7., 10. un 21.pielikumu, piemēram:

- par negabarīta kravu pārvadājumiem tranzīta dzelzceļos pa apkārtceļu;

- par kravu pārvadājumiem ar pasažieru vilcieniem;

- par labojumiem pavadzīmē;

- par mājlietu pārvadāšanu bez vērtības pieteikšanas;

- paziņojums par muitas un citu noteikumu izpildi;

- norādījumi gadījumam, ja rodas šķēršļi kravas pārvadāšanai vai izsniegšanai;

- pilnvara kravas pavadonim saskaņā ar SMGS 3.pielikuma 4.§ un 9.§;

- ātrbojīgu kravu pārvadāšanas nosacījumi;

- izsmeļošs un precīzs vagona bojājumu apraksts saskaņā ar SMGS 10.pielikuma 7.§;

- par autotraktortehnikas pārvadāšanu bez plīstošu detaļu aizsardzības, par mašīnu numuru, uz kuru attiecas pavadzīmei pievienotā atslēga, par to, instruments, komplektējošās detaļas un mezgli netika pievienoti saskaņā ar SMGS 7.pielikuma 3.§, 5.§, un7.§;

- par kravas saglabātības un kustības drošības nodrošināšanu, izvietojot kravu autovilciena, automobiļa, piekabes, puspiekabes un noņemamās virsbūvēs saskaņā ar SMGS 21.pielikuma 10.§ un 11.§;

- par daudzpusīga stiprināšanas līdzekļa izvietošanas un stiprinājuma shēmas izvietošanas virzienu, atdodot tukšu atbilstoši SMGS 14.pielikuma 1.nodaļas 10.9.punktam.

Pārvadājot kravas no/uz ostas stacijām, nosūtītājs šajā ailē izdara atzīmi "Izvešanai ar ūdens transportu uz …(tiek norādīta galapunkta valsts)", "Ievests ar ūdens transportu no … (tiek norādīts sākotnējās nosūtīšanas valsts)".

x 5 Saņēmējs, pasta adrese

Tiek ierakstīts saņēmēja nosaukums un precīza viņa pasta adrese. Saņēmējs var būt tikai viena fiziska vai juridiska persona.

Ja nepieciešams, nosūtītājs var norādīt, ka krava jāizsniedz uz saņēmēja pievadceļa.

Kravu pārvadājumos uz KTDR, ĶTR un VSR atļauts norādīt šajās valstīs noteikto nosūtītāja un viņa pasta adreses nosacīto nosaukumu (piemēram, 6 DM-12).

o Ciparu kodam paredzēto aili aizpilda pēc galapunkta dzelzceļa norādījuma vai kārtībā, par kādu vienojušies pārvadājumā iesaistītie dzelzceļi.

x 6 Atzīmes, kas dzelzceļam nav saistošas

Saskaņā ar SMGS 7.panta 13.§ nosūtītājs var izdarīt atzīmes, kas attiecas uz konkrēto sūtījumu un ir paredzētas tikai kravas saņēmēja zināšanai; šīs atzīmes neuzliek dzelzceļam nekādus pienākumus un nekādu atbildību.

Šīs ailes augšējā labajā stūrī nosūtītājs var arī ierakstīt importētāja līguma numuru.

Ja šajā ailē nepietiek vietas, nosūtītājs var šīs atzīmes izdarīt arī pavadzīmes 5.lapas otrajā pusē pa labi no 94. un 95.ailes.

x 7 Pārejas robežstacijas

Saskaņā ar SMGS 7.panta 6.§ tiek norādītas nosūtīšanas valsts un tranzītvalstu izejas robežstacijas, caur kurām jāved krava. Ja pastāv iespēja pārvadāt sūtījumu no izejas robežstacijas caur vairākām kaimiņvalsts ieejas robežstacijām, tiek norādīta arī ieejas robežstacija, caur kuru notiks pārvadājums. Nosūtītāja norādītās robežstacijas nosaka braukšanas ceļu.

Pēc nosūtīšanas dzelzceļa norādījuma papildus robežstaciju nosaukumam tiek norādīti šo staciju kodi.

x 8 Galapunkta dzelzceļš un galastacija

Pirms šķērssvītras tiek norādīts galapunkta dzelzceļa saīsinātais nosaukums, bet pēc tās ar drukātiem burtiem (ķīniešu valodā - treknām līnijām rakstītiem hieroglifiem) tiek rakstīts galastacijas pilns tarifa nosaukums. Pārvadājot kravas uz ĶTR, norāda arī nosacīto galastacijas apzīmējumu ciparu formā.

Dzelzceļiem tiek izmantoti šādi saīsinātie nosaukumi:

- Azerbaidžānas Republikas dzelzceļiem - AZ

- Baltkrievijas Republikas dzelzceļiem - BČ

- Bulgārijas Republikas dzelzceļiem - BDŽ

- Gruzijas dzelzceļiem - GR

- Igaunijas Republikas dzelzceļiem - EVR

- Irānas Islāma Republikas dzelzceļiem - RAI

- Kazahstānas Republikas dzelzceļiem - KZH

- Kirgizstānas Republikas dzelzceļiem - KRG

- Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas dzelzceļiem

- ZČ

- Krievijas Federācijas dzelzceļiem - RŽD

- Ķīnas Tautas Republikas dzelzceļiem - KŽD

- Latvijas Republikas dzelzceļiem - LDZ

- Lietuvas Republikas dzelzceļiem - LG

- Moldovas Republikas dzelzceļiem - ČFM

- Mongolijas dzelzceļiem - MTZ

- Polijas Republikas dzelzceļiem - PKP

- Tadžikistānas Republikas dzelzceļiem - TDŽ

- Turkmenistānas dzelzceļiem - TRK

- Ukrainas dzelzceļiem - UTI

- Ungārijas Republikas dzelzceļiem - MAV

- Uzbekistānas Republikas dzelzceļiem - UZ

- Vjetnamas Sociālistiskās Republikas dzelzceļiem - VŽD

o Ciparu kodam paredzēto aili aizpilda pēc dzelzceļu vienošanās.

Vispārīgie paskaidrojumi 9.-11.ailei

Kopējais 9.-11.ailes lauks var tikt izmantots ziņu ierakstīšanai bez stingras piesaistes atsevišķu aiļu izvietojumam. Tomēr kārtībai, kādā tiek ierakstītas ziņas par kravu, stingri jāatbilst aiļu izvietojuma secībai.

Ja ziņu ierakstīšanai nepietiek vietas, atbilstoši SMGS 7.panta 12.§ tiek izgatavotas papildlapas.

x 9 Zīmes, marķējums un numuri

Tiek ierakstītas uz kravvietām izvietotās zīmes, marķējums un numuri (SMGS 9.panta 3.§).

x 10 Iepakojums

Tiek norādīts iepakojuma veids; kravām konteineros - vārds "Konteiners" un zem tā iekavās - konteinerā ievietoto kravu iepakojuma veids. Kravām universālos un specializētos konteineros - vārds "konteiners", un zem tā iekavās - konteinerā iekrauto kravu iepakošanas veids. Kravām specializētos konteineros papildus vārdam "konteiners" norāda konteinera tipu. Kravām autovilcienos, automobiļos, piekabēs, puspiekabēs vai automobiļu noņemamajās virsbūvēs norāda kravu, kas iekrautas autovilcienā, automobilī, piekabē, puspiekabē vai automobiļa noņemamajā virsbūvē, iepakošanas veidu.

Ja kravām, tās pārvadājot, tara vai iepakojums nav nepieciešams un tās tiek nodotas pārvadāšanai bez taras un iepakojuma, tiek izdarīta atzīme "Bez iepakojuma".

x 11 Kravas nosaukums

Kravu nosaukumiem jābūt saskaņā ar SMGS 7.panta 8.§ noteikumiem. Pārvadājot kravas transporta paketēs, jāizpilda arī SMGS 11.pielikuma 9.§ prasības. Pārvadājot privātus vagonus un iznomātus vagonus, jāizpilda arī SMGS 10.pielikuma 8.§ prasības. Pārvadājot piekrautus un tukšus autovilcienus, automobiļus, piekabes, puspiekabes un automobiļu noņemamās virsbūves tiek izpildītas SMGS 14.1.pielikuma 4.§ un 13.§ un SMGS 21.pielikuma 11.§ un 12.§ prasības.

Ja, veicot pārvadājumu, tiek izmantots pārvadājumu aprīkojums, zem kravas nosaukuma atsevišķā rindā tiek norādīts izmantotā pārvadājumu aprīkojuma nosaukums.

Pārvadājot kravas pavadoņu klātbūtnē, atbilstoši SMGS 3.pielikuma 9.§ nepieciešams arī norādīt ziņas par pavadoņiem un attiecīgajos gadījumos - robežstacijas nosaukumu, kurā tiek veikta pavadoņu nomaiņa.

Īpaši nodalītā ailē zem vārdiem "Kravas nosaukums" tiek ierakstīts sešzīmju ciparu kods atbilstoši Harmonizētai kravu nomenklatūrai.

Pārvadājot kravas, kas iekrautas slēgtos vagonos vai uz atklāta ritošā sastāva sliežu ceļa platumam 1520 mm saskaņā ar SMGS 14. un 14.1.pielikumu, nosūtītājs izdara ierakstu par kravu stiprināšanas un izvietojuma nosacījumu izpildi uz atklāta ritošā sastāva un slēgtos vagonos, ko paredz SMGS 14.pielikuma 1.nodaļas 13.4.punkts vai SMGS 14.1.pielikuma 13.§, to apstiprinot ar nosūtītāja vai viņa pilnvarotas personas, kas atbildīga par kravas izvietošanu un stiprinājumu vagonā, parakstu, norādot amatu un uzvārdu.

Pārvadājot kravas, kas iekrautas uz ritošā sastāva sliežu ceļa platumam 1520 mm pieļautā vai zonālā iekraušanas gabarīta robežās, tiek veikta atzīme, ko paredz SMGS 14.pielikuma 1.nodaļas 2.4.punkts vai SMGS 14.1.pielikuma 4.§.

Veicot pārvadājumu saskaņā ar SMGS 14.1.pielikumu, tiek izdarīta atzīme: 13-9009 modeļa platformām - "Pāri kalnam nelaist", 13-4095 un 13-9004 modeļu piekrautām platformām - "No kalna nenolaist".

Veicot pārvadājumu, tiek izdarītas atzīmes:

- negabarīta kravām, ko pārvadā kontroles rāmī: pavadzīmē negabarīta kravai - "Kontroles rāmis vagonā Nr. …", pavadzīmē tukšam vagonam ar kontroles rāmi - "Vagons aizņemts kravai ar kontroles rāmi, iekrauts vagonā Nr. …". Ja kontroles rāmis uzstādīts piekrautā vagonā, tad pavadzīmē par šo vagonu tiek izdarīta atzīme: "Vagonā kravai uzstādīts kontroles rāmis. Iekrauts vagonā Nr. …";

- sasalstošām kravām (saskaņā ar sarakstu, kas ir spēkā nosūtīšanas dzelzceļā) - "Sasalst";

- ātrbojīgām kravām - "Ātrbojīgas";

- negabarīta kravām, kurām ir sānu vai apakšas/lejas negabarīta 4., 5. un 6. pakāpe, augšas negabarīta 3.pakāpe un kuras ir īpaši lielas negabarīta kravas, kravām, kas novietotas uz transportieriem (1520 mm sliežu ceļa platuma vagoni) - "No kalna nelaist";

- piekrautiem un tukšiem transportieriem, kuriem ir 12 un vairāk asis, piekrautiem sakabes tipa transportieriem ar kravnesību 120 t (tipi 3960 un 3961), ja sakabē ir viena vai divas starpplatformas (1520 mm sliežu ceļa platuma vagoni) - "Pāri kalnam nelaist".

x 12 Vietu skaits

Tiek norādīts sūtījuma kravvietu skaits. Pārvadājot beramkravas, sagāztas kravas vai lejamkravas, to norāda ar uzrakstiem "Berot", Sagāžot", "Lejot". Pārvadājot kravas transporta paketēs (SMGS 11.pielikums) daļskaitļa veidā tiek norādīts: transporta pakešu skaits (skaitītājā), kopējais šajās paketēs ievietoto kravvietu skaits (saucējā).

Ja kravu pārvadā atklātā ritošā sastāvā, nepārsedzot to ar brezentiem, vai ar neplombētiem brezentiem un kopējais vietu skaits pārsniedz 100, kravvietu skaita vietā tiek norādīts "Sagāžot".

Pārvadājot sīkus neiesaiņotus izstrādājumus, kas pieņemti pārvadāšanai tikai pēc to masas, neuzskaitot kravvietas, vietu skaita vietā tiek norādīts "Sagāžot".

Ja, veicot pārvadājumu, tiek izmantots pārvadājuma aprīkojums, vienā rindā ar pārvadājuma aprīkojuma nosaukumu tiek norādīts šī aprīkojuma vienību skaits atbilstoši paskaidrojumam 11.ailes aizpildīšanai.

Pārvadājot kravas konteineros, autovilcienos, automobiļos, puspiekabēs un automobiļu noņemamajās virsbūvēs, norāda konteineru, autovilcienu, automobiļu, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju skaitu, bet zemāk (pretī kravas nosaukumam) norāda tajos iekrauto kravu kopējo kravvietu skaitu (sūtījumā). Ja autovilciens sastāv no automobiļa un piekabes, tad norāda automobiļu un piekabju skaitu, kravvietu skaitu automobilī un piekabē un kopējo kravvietu skaitu autovilcienā. Pārvadājot beramkravas, sagāztas kravas vai lejamkravas, tās norāda ar uzrakstiem "Berot", Sagāžot", "Lejot". Pārvadājot tukšus konteinerus, autovilcienus, automobiļus, puspiekabes vai automobiļu noņemamās virsbūves, norāda to skaitu. Ja tukšs autovilciens sastāv no automobiļa un piekabes, norāda automobiļu un piekabju skaitu.

x 13 Nosūtītāja noteiktā masa (kg)

Tiek norādīta kravas bruto masa.

Pārvadājot kravas konteineros, autovilcienos, automobiļos, puspiekabēs un automobiļu noņemamajās virsbūvēs uz paliktņiem vai izmantojot citu pārvadāšanas aprīkojumu, norāda kravas bruto masu, konteineru, autovilcienu, automobiļu, puspiekabju vai automobiļu noņemamo virsbūvju, paliktņu vai cita pārvadāšanas aprīkojuma pašmasu un kopējo bruto masu sūtījumā.

Pārvadājot tukšus konteinerus, autovilcienus, automobiļus, puspiekabes un automobiļu noņemamās virsbūves norāda konteineru, autovilcienu, automobiļu, puspiekabju vai automobiļu noņemamo virsbūvju pašmasu.

x 14 Vietas kopā (vārdiem)

Tiek ierakstīts 12.ailē norādītais vietu skaits, t.i., sūtījuma kravvietu skaits, vai tiek veikta atzīme "Berot", "Sagāžot", "Lejot", bet kravām konteineros, autovilcienos, automobiļos, puspiekabēs un automobiļu noņemamajās virsbūvēs tiek ierakstīts 12.ailē norādītais sūtījuma vietu skaits, kas iekrautas konteineros, autovilcienos, automobiļos, puspiekabēs un automobiļu noņemamajās virsbūvēs.

Pārvadājot tukšus konteinerus, autovilcienus, automobiļus, puspiekabes un automobiļu noņemamās virsbūves, aile nav jāaizpilda.

x 15 Kopējā masa /vārdiem/

Vārdiem tiek ierakstīta kopējā bruto masa, kas norādīta 13.ailē (Nosūtītāja noteiktā masa (kg)).

x 16 Nosūtītāja paraksts

Nosūtītāja paraksts. Paraksts apstiprina visu to ziņu pareizību, kuras nosūtītājs ierakstījis pavadzīmē. Nosūtītāja paraksts var būt arī nodrukāts tipogrāfijā vai uzspiests ar spiedogu.

x 17 Apmaiņas paliktņi

Ziņas šajā ailē attiecas tikai uz apmaiņas paliktņiem.

Tiek norādīts paliktņu apmaiņas režīms (piemēram, "EUR"), kā arī to skaits atsevišķi attiecībā uz plakaniem paliktņiem un kastveida paliktņiem.

Visi pārējie paliktņi ir pārvadājumu aprīkojums; ziņas par šiem paliktņiem tiek ierakstītas 18. un 19.ailē.

Konteiners / pārvadāšanai lietojamie līdzekļi

x 18 Veids, kategorija

Pārvadājot kravas konteineros, tiek norādīta kravas kategorija:

- universāliem vidējas tonnāžas konteineriem - konteinera maksimālā bruto masa ar cipariem "3" vai "5";

- lieltonnāžas konteineriem - konteinera izmēra un tipa četrzīmju kods, kas uzrakstīts uz konteinera zem tā numura, un iekavās attiecīgā trafaretā bruto masa tonnās.

Izmantojot pārvadāšanas līdzekļus vai aprīkojumu, tiek norādīts to veids (piemēram, brezenti, vairogi).

Ja ziņu ierakstīšanai nepietiek vietas, nepieciešams izgatavot papildlapas saskaņā ar SMGS 2.panta 12.§.

x 19 Īpašnieks un Nr.

Pārvadājot konteinerus, tiek norādīts:

- universāliem vidējas tonnāžas konteineriem - uz konteinera uzrakstītais tā deviņzīmju numurs;

- lieltonnāžas konteineriem - uz konteinera uzrakstītais tā numurs, kas sastāv no četriem latīņu burtiem un septiņiem cipariem.

Konteineriem, kas nepieder dzelzceļiem, pēc konteinera numura tiek ierakstīts lielais latīņu burts "P".

Izmantojot dzelzceļam piederošus pārvadājumu līdzekļus un aprīkojumu, tiek norādīta īpašuma pazīme un, ja tāds ir, - pārvadājumu līdzekļa vai aprīkojuma numurs.

Izmantojot pārvadājumu līdzekļus un aprīkojumu, kas nepieder dzelzceļam, tiek ierakstīts lielais latīņu burts "P" un, ja tāds ir, - pārvadājumu līdzekļa vai aprīkojuma numurs.

Ja visu ziņu ierakstīšanai nepietiek vietas, saskaņā ar SMGS 7.panta 12.§ tiek izgatavotas papildlapas.

Pārvadājot autovilcienus un puspiekabes, norāda autovilciena vai puspiekabes valsts reģistrācijas numurus, bet automobiļu noņemamām virsbūvēm - to marķēšanas numuru, kas uzrakstīts uz sānu un gala virsmām.

x 20 Nosūtītājs apņemas apmaksāt pārvadājumu šādos tranzīta dzelzceļos

Saskaņā ar paskaidrojumiem 8.ailei tiek norādīti tranzīta dzelzceļu saīsinātie nosaukumi, ja pārvadājumus tajos saskaņā ar SMGS 15.pantu apņēmies apmaksāt nosūtītājs.

Ja nosūtītājs neuzņemas veikt maksājumus neviena tranzīta dzelzceļa vietā, tam jāizdara atzīme "Nav".

Ciparu kodiem paredzētajā ailē nosūtītāja norādītie tranzīta dzelzceļu kodi tiek ierakstīti tādā kārtībā, kas atbilst secībai, kādā tajos nonāk krava.

Dzelzceļiem ir piešķirti šādi kodi:

AZ - 57
- 21
BDŽ - 52
MAV - 55
GR - 28
EVR - 26
KZH - 27
KRG - 59
- 30
RŽD - 20
KŽD - 33
LDZ - 25
LG - 24
ČFM - 23
MTZ - 31
PKP - 51
TDŽ - 66
TRK - 67
UTI - 29
UZ - 22
VŽD - 32

Piemērs:

Satiksme KŽD - BDŽ

Nosūtītājs apņēmies apmaksāt pārvadājumus MTZ, RŽD un ČFM:

Pārvadāšanas maksas nomaksas gadījumā ar maksātāja starpniecību par tranzīta dzelzceļu izmantošanu (ekspeditoru organizācijas, fraktēšanas aģenta u.c.) nosūtītājam jāizdara atzīme par nomaksu - par katru izmantoto tranzīta dzelzceļu saskaņā ar 15.panta 2.§.

x 21 Sūtījuma veids

Tiek svītrots nevajadzīgais (SMGS 8.panta 1.§).

x 22 Iekrāvis

Tiek svītrots nevajadzīgais (SMGS 9.panta 4.§).

x 23 Nosūtītāja pievienotie dokumenti

Tiek norādīti visi pavaddokumenti, ko nosūtītājs pievieno pavadzīmei (izvešanas atļauja, muitas un citu noteikumu izpildei nepieciešamie dokumenti, sertifikāts, specifikācija, pavadzīmes papildlapas u.tml.) un to skaits, ja tiek pievienoti vairāki eksemplāri.

Ja saskaņā ar SMGS 7.panta 12.§ pavadzīmei tiek pievienotas papildlapas, šajā ailē tiek atzīmēts pievienoto papildlapu skaits.

x 24 Kravas pieteiktā vērtība

Ar vārdiem tiek ierakstīta kravas pieteiktā vērtība (SMGS 10.pants).

o 25 Sūtījums № (kontroles etiķete)

Ailes augšējā pusē tiek norādīts nosūtīšanas dzelzceļa ciparu kods un nosūtīšanas stacijas ciparu kods.

Ailes apakšējā pusē tiek norādīts sūtījuma numurs saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

1.piemērs:

Nosūtīšanas dzelzceļiem, kas nosūtīšanas stacijas kodētai apzīmēšanai izmanto piecus ciparus plus vienu kontrolciparu:

2.piemērs:

Nosūtīšanas dzelzceļiem, kas nosūtīšanas stacijas kodētai apzīmēšanai izmanto piecus ciparus bez kontrolcipara vai četrus ciparus plus viens kontrolcipars:

Ja tiek izmantotas kontroles etiķetes, pa vienai kontroles etiķetes lapiņai jāuzlīmē uz 2.lapas (ceļazīme) 25.ailes un ceļazīmes pirmā papildeksemplāra (pasakņa). Kontroles etiķetei jāatbilst paraugam SMGS 12.5.1.pielikumā.

26 Muitas dienesta atzīmes

Aile paredzēta muitas dienestu atzīmēm.

Vispārīgie paskaidrojumi 27.-30.ailei

Šīs ailes paredzētas ziņām par izmantojamiem vagoniem un tiek aizpildītas tikai kravu vagonsūtījumu pārvadājumu gadījumos un veicot autovilciena, automobiļa, puspiekabes, automobiļa vienas noņemamās virsbūves pārvadāšanu vagonā kontreilera sūtījuma veidā. Ja pārkraušana tiek veikta uz privātiem vagoniem vai uz nomā nodotiem vagoniem, zem ziņām par katru vagonu, uz kuru pārkrauta krava, tiek izdarīta papildu atzīme: "Privāts vagons. Īpašnieks …" vai "Nomā nodots vagons. Nomnieks …".

Ziņas par vagonu ieraksta nosūtītājs vai nosūtīšanas stacija atkarībā no tā, kas no tiem veica iekraušanu. Ja robežstacijās tiek veikta vagonsūtījumu pārkraušana citam sliežu ceļu platumam paredzētos vagonos vai ja tie tiek pārkrauti braukšanas ceļā, pārkraušanas stacija pārsvītro ziņas par sākotnējo vagonu tā, lai tās varētu izlasīt, un zem tām ieraksta ziņas par katru vagonu, kurā pārkrauta krava.

Ja nepietiek vietas ziņu ierakstīšanai par vagoniem, kuros pārkrauta krava, pārkraušanas stacija aizpilda nepieciešamo papildlapu skaitu (pa vienam eksemplāram pavadzīmes 1., 2., 4. un 5.lapai, kā arī katram ceļazīmes papildeksemplāram) un piestiprina tās pavadzīmei un ceļazīmes papildeksemplāriem. 27.-30.ailes pēdējā rindā tiek izdarīta atzīme : "Turpinājumu skatīt papildlapā ".

Ja pavadoņiem tiek piešķirts atsevišķs vagons, nepieciešams papildus ierakstīt attiecīgas ziņas par šo vagonu un zem tām izdarīt atzīmi: "(Vagons pavadoņiem)" (SMGS 3.pielikuma 9.§).

Attiecībā uz visu pārējo spēkā ir SMGS 7.panta 12.§ noteikumi.

xo 27 Vagons

Tiek norādīts vagona veids un numurs, kā arī dzelzceļa - vagona īpašnieka vai vagona pieraksta dzelzceļa saīsināts nosaukums. Ja uz vagona nav norādīts tā veids, pavadzīmē tas tiek atzīmēts saskaņā ar spēkā esošajiem nosūtīšanas dzelzceļa iekšējiem noteikumiem.

Piemērs:

KP 24538746 RŽD

Ja vagonam ir divpadsmit zīmju numurs, minēto ziņu vietā pavadzīmē tiek ierakstīts šis numurs.

Piemērs:

2154 126 0513 0

Vagonu sliežu ceļa platumam 1520 mm sakabināšanai norāda atzīmi "Sakabe".

Vagonam - cisternai sliežu ceļa platumam 1520 mm norāda cisternas kalibrēšanas tipu, kas uzrakstīts uz cisternas zem vagona numura: "Tips ...".

Saldētājvagonu sekcijai sliežu ceļa platumam 1520 mm norāda saldētājvagonu sekcijas numuru, iekavās norādot piekrauto vagonu skaitu sekcijā (piemēram: "PC 4-2447(5)").

xo 28 Kravnesība

Tiek ierakstīts uz vagona norādītais kravnesība.

Ja tiek izmantoti vagoni, uz kuriem uzkrāsoti burti "ABC", pavadzīmē kravnesību atzīmē ar burtu "C", zem tā norādot maksimālo masu.

xo 29 Asis

Tiek ierakstīts izmantotā vagona asu skaits.

xo 30 Taras masa

Tiek ierakstīta uz vagona norādītā taras masa.

Nosakot tukša vagona masu svēršanas ceļā, uz vagona norādītā pašmasa tiek ierakstīta skaitītājā, bet svēršanas ceļā noteiktā pašmasa - saucējā.

o 31 Kravas masa pēc pārkraušanas

Ja notiek kravas pārkraušana, pārkraušanas paziņojumā tiek norādīta dzelzceļa noteiktā masa pēc kravas pārkraušanas.

Ja krava tiek pārkrauta no viena vagona vairākos vagonos, kravas masa tiek norādīta katram no jauna piekrautajam vagonam atsevišķi.

o 32 Dzelzceļa noteiktā masa (kg)

Tiek norādīta dzelzceļa noteiktā kravas masa.

o 33-44 Ailes ciparu kodiem

Šīs ailes ir dzelzceļu rīcībā tādu ziņu ierakstīšanai, kādas tie uzskata par nepieciešamām. Ciparu kodus atsevišķi dzelzceļi var ierakstīt tikai tajās pavadzīmes lapās vai ceļazīmes papildeksemplāros, kas paliek dzelzceļu rīcībā.

Pārvadājumā iesaistītie dzelzceļi var vienoties par kārtību, kādā tie kopīgi izmanto šīs ailes.

xo 45 Plombu skaits un zīmes

Tiek ierakstīts plombu vai slēgplombu skaits un visas zīmes, kas uzliktas uz vagona, konteinera, autovilciena un automobiļa virsbūves, piekabes, puspiekabes, automobiļa noņemamās virsbūves, ko pārvadā bez nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņa pavadības saskaņā ar SMGS 9.panta 8.§, SMGS 8.pielikuma 15.§ vai SMGS 21.pielikuma 7.§, 9.§.

Ja izmanto slēgplombas, tiek ierakstīts nosūtīšanas dzelzceļa saīsinātais nosaukums, kontroles zīme, ja ir - nosūtītāja nosaukums un nosūtīšanas stacija; papildus tiek norādīta slēgplombu piederība (nosūtītājam vai dzelzceļam) un to nosaukums.

o 46 Nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs

Pēc kravas pieņemšanas pārvadāšanai kopā ar pavadzīmi nosūtīšanas stacija par apliecinājumu tam, ka pārvadājuma līgums ir noslēgts, uzspiež uz visām pavadzīmes lapām un uz visiem ceļazīmes papildeksemplāriem savu kalendāro spiedogu.

o 47 Galastacijas kalendārais spiedogs

Pēc kravas pienākšanas galastacijā uz pavadzīmes 1., 2., 4. un 5.lapas galastacija uzspiež savu kalendāro spiedogu.

xo 48 Masas noteikšanas paņēmiens

Tiek norādīts kravas masas noteikšanas paņēmiens: "Ar vagona svariem", "Ar decimālsvariem", "Pēc standarta", "Pēc trafareta", "Apmērot".

Ja kravas masu nosaka nosūtītājs, viņam šajā ailē jānorāda arī ziņas par to, ar kādu paņēmienu viņš noteicis kravas masu.

o 49 Svēršanas stacijas spiedogs, paraksts

32.ailē norādīto masu apliecina svēršanas stacijas spiedogs un svaru operatora paraksts.

x 50 2.piel.

Nododot pārvadāšanai bīstamas kravas saskaņā ar SMGS 2.pielikumu, kvadrātā jāievelk krusts ( X ).

III. Pavadzīmes otrā puse

III. 1. Pavadzīmes 1., 2. un 3.lapas, kā arī ceļazīmes papildeksemplāru otrā puse.

(Aizpilda tikai dzelzceļš).

53 Satiksme

Tiek norādīti nosūtīšanas dzelzceļa un galapunkta dzelzceļa saīsinātie nosaukumi atbilstoši paskaidrojumiem 8.ailei.

Piemērs sūtījumam no Krievijas Federācijas uz Ungārijas Republiku:

"RŽD - MAV".

Ciparu kodam paredzētajā ailē tiek ierakstīti nosūtīšanas dzelzceļa un galapunkta dzelzceļa kodi saskaņā ar paskaidrojumiem 20.ailei.

Piemērs:

54 - 59 Pārvadāšanas maksu aprēķina sadaļas

Šīs sadaļas paredzētas pārvadāšanas maksu (maksas par kravas pārvadāšanu, pavadoņa braucienu, papildmaksas un citi ar pārvadājumu saistīti izdevumi) aprēķinam atsevišķi katram saņēmējam:

54.sadaļa - nosūtīšanas dzelzceļam (no nosūtīšanas stacijas līdz izejas robežstacijai);

55.-58.sadaļa - tranzīta dzelzceļiem (no ieejas robežstacijas līdz izejas robežstacijai);

59.sadaļa - galapunkta dzelzceļam (no ieejas robežstacijas līdz galastacijai).

Katrā pārvadāšanas maksu aprēķina sadaļā tiek norādīts sākuma un beigu stacijas nosaukums.

Papildmaksas un citi izdevumi tiek apzīmēti ar attiecīgo ciparu kodu, pēc kura tiek ierakstīta maksas summa (nosūtīšanas dzelzceļam un galapunkta dzelzceļam nacionālajā valūtā, bet tranzīta dzelzceļiem - tarifa valūtā).

Papildmaksu un citu izdevumu apzīmēšanai tiek izmantoti SMGS 12.5.2.pielikumā minētie kodi.

Ja pārvadāšanas maksu aprēķina sadaļā nepietiek vietas izdevumu ierakstīšanai, kas radušies vienā tranzīta dzelzceļā, tiek izmantota pārvadāšanas maksu aprēķina nākamā papildu sadaļa. Šajā gadījumā summēšana tiek izdarīta atsevišķi par katru izmantoto pārvadāšanas maksu aprēķina sadaļu.

60 Pozīcijas Nr.

Tiek norādīts grupas un punkta numurs vai pozīcija saskaņā ar piemērojamo tarifu:

1.piemērs:

61 Klase

Tiek norādīta piemērojamā tarifa klase.

Piemērs:

62 Likme

Tiek norādīta pārvadāšanas maksas tarifa likme.

Piemērs:

63 Norēķina masa (kg)

Tiek ierakstītas ziņas par masu, kas jāņem par pamatu pārvadāšanas maksas aprēķinos. Ja pārvadāšanas maksa tiek aprēķināta pēc dažādām tarifa klasēm, atsevišķi tiek norādīta norēķina masa katrai klasei.

64 Ciparu koda aile

Ciparu koda ailē tiek ierakstīti šādi ciparu kodi:

- nosūtīšanas dzelzceļam un nosūtīšanas stacijai vai

- tranzīta dzelzceļam un tā ieejas robežstacijai vai

- galapunkta dzelzceļam un tā ieejas robežstacijai

atbilstoši pārvadāšanas maksas aprēķina sadaļai.

65 Ciparu koda aile

Ciparu koda ailē tiek ierakstīti šādi ciparu kodi:

- nosūtīšanas dzelzceļam un tā izejas robežstacijai vai

- tranzīta dzelzceļam un tā izejas robežstacijai vai

- galapunkta dzelzceļam un galastacijai

atbilstoši pārvadāšanas maksas aprēķina sadaļai (skat. piemēru 64.ailei).

66 KM

Tiek norādīts tarifa attālums:

Piemērs:

67 Tarifs

Tiek norādīts piemērojamā tarifa numurs.

1.piemērs: - ETT tarifam

2.piemērs: - MTT tarifam

71 Summa ….

Pēc vārda "Summa" tiek norādīta valūta, kurā tiek iekasēta pārvadāšanas maksa no nosūtītāja (nosūtīšanas valsts valūta).

Ciparu kodam paredzēto aili aizpilda pēc nosūtīšanas dzelzceļa norādījuma.

73 Summa ….

Pēc vārda "Summa" tiek norādīta valūta, kurā tiek iekasēta pārvadāšanas maksa no saņēmēja (galapunkta valsts valūta).

Ciparu kodam paredzēto aili aizpilda pēc galapunkta dzelzceļa norādījuma.

74 Tiek norādīts pārvadāšanas maksas lielums tarifa valūtā par tranzīta pārvadājumu, ja apmaksu veic nosūtītājs.

75 Tiek norādīts pārvadāšanas maksas lielums valūtā, kādā maksa tiek iekasēta no nosūtītāja.

76 Tiek norādīts pārvadāšanas maksas lielums tarifa valūtā par tranzīta pārvadājumu, ja apmaksu veic saņēmējs.

77 Tiek norādīts pārvadāšanas maksas lielums valūtā, kādā maksa tiek iekasēta no saņēmēja.

78 Tiek norādīta papildmaksu un citu izdevumu kopējā summa tarifa valūtā, ja apmaksu veic nosūtītājs.

79 Tiek norādīta papildmaksu un citu izdevumu kopējā summa valūtā, kādā maksa tiek iekasēta no nosūtītāja.

80 Tiek norādīta papildmaksu un citu izdevumu kopējā summa tarifa valūtā, ja apmaksu veic saņēmējs.

81 Tiek norādīta papildmaksu un citu izdevumu kopējā summa valūtā, kādā maksa tiek iekasēta no saņēmēja.

82 Tiek norādīta kopējā summa tarifa valūtā, kas iegūta, saskaitot attiecīgās summas pārvadāšanas maksas aprēķina sadaļas 74. un 78.ailē (pārvadāšanas maksas, papildmaksu un citu izdevumu summa).

83 54.pārvadāšanas maksas aprēķina sadaļā tiek norādīta kopējā summa, kas iegūta, saskaitot 75. un 79.ailē ierakstītās summas - valūtā, kādā maksa tiek iekasēta no nosūtītāja (pārvadāšanas maksas, papildmaksu un citu izdevumu summa).

55.-59. pārvadāšanas maksas aprēķina sadaļā tiek norādīta summa tādā valūtā, kādā maksa tiek iekasēta no nosūtītāja; šo summu iegūst, pārrēķinot 82.ailē ierakstīto tarifa valūtā aprēķināto summu.

84 Tiek norādīta kopējā summa tarifa valūtā, kas iegūta, saskaitot summas attiecīgās pārvadāšanas maksas aprēķina sadaļas 76. un 80.ailē (pārvadāšanas maksas, papildmaksu un citu izdevumu summa).

85 59.pārvadāšanas maksas aprēķina sadaļā tiek norādīta kopējā summa, kas iegūta, saskaitot 77. un 81.ailē ierakstītās summas - valūtā, kādā maksa tiek iekasēta no saņēmēja (pārvadāšanas maksas, papildmaksu un citu izdevumu summa).

54.-58. pārvadāšanas maksas aprēķina sadaļā tiek norādīta summa tādā valūtā, kādā maksa tiek iekasēta no saņēmēja; šo summu iegūst, pārrēķinot 84.ailē ierakstīto tarifa valūtā aprēķināto summu.

86 Tiek norādīta kopējā summa, ko iegūst, saskaitot summas 82.ailē.

87 Tiek norādīta kopējā summa, ko iegūst, saskaitot summas 83.ailē; tā tiek iekasēta no nosūtītāja.

87 Pavisam iekasēt no nosūtītāja (vārdiem)

Tiek norādīta kopējā no nosūtītāja piedzenamo maksājumu summa saskaņā ar 87.aili un apliecināta ar dzelzceļa darbinieka parakstu.

88 Tiek norādīta kopējā summa, kas iegūta, saskaitot summas 84.ailē.

89 Tiek norādīta kopējā summa, ko iegūst, saskaitot summas 85.ailē; tā tiek iekasēta no saņēmēja.

89 Pavisam iekasēt no saņēmēja (vārdiem)

Tiek norādīta kopējā no saņēmēja piedzenamo maksājumu summa saskaņā ar 89.aili un apliecināta ar dzelzceļa darbinieka parakstu.

90 Nosūtīšanas dzelzceļa / galapunkta dzelzceļa pārrēķina kursi

Tiek norādīti pārrēķina kursi, kurus piemēroja nosūtīšanas dzelzceļš un galapunkta dzelzceļš 82. un 84. ailē ierakstīto summu pārrēķinam.

91 Atzīmes par maksu aprēķiniem

Tiek izdarītas atzīmes attiecībā uz maksājumu aprēķināšanu un ieturēšanu, piemēram, par:

- izdevumu apmaksu atšķirīgi, kā tas noteikts SMGS 15.pantā,

- pieļaujamo vagona ass slodzi, atšķirīgu no SMGS 8.pantā noteiktās,

- kravas pieteiktās vērtības summu tarifa valūtā (vārdiem),

- viena vai vairāku vagonu aizņemšanas iemesliem vagonsūtījuma pārkraušanai no cita sliežu ceļa platuma vagoniem robežstacijā, kurā robežojas dzelzceļu sliedes ar dažādu sliežu ceļu platumu - saskaņā ar SMGS 13.panta 5.a §.

92 Papildus iekasēt no nosūtītāja par

Šajā ailē tranzīta dzelzceļi iekļauj tos izdevumus, kurus nebija aprēķinājis nosūtīšanas dzelzceļš, bet kas jāpiedzen no nosūtītāja.

III.2. Pavadzīmes 4.lapas otrā puse

(Aizpilda tikai dzelzceļš, izņemot 93.aili)

93 Dzelzceļa atzīmes

Ja nepieciešams, tiek izdarītas atzīmes attiecībā uz kravu pārvadājumiem, piemēram:

- nosūtītāja/saņēmēja izdarītās izmaiņas pārvadājuma līgumā,

- paziņojums par kravas pārvadāšanas vai izsniegšanas šķēršļiem,

- papildu ceļazīmju noformēšana.

Atzīmes, kas attiecas uz pārvadāšanas maksu, tiek ierakstītas 91.ailē.

Pārvadājot kravas, kuru izvietošanas un stiprinājuma veidi uz ritošā sastāva 1520 mm sliežu ceļa platumam saskaņā ar SMGS 14.pielikumu noteikti Kravas izvietošanas un stiprināšanas shēmā, ko neparedz vietējie tehniskie nosacījumi (NTU) vai Vietējos tehniskajos nosacījumos (MTU), nosūtītājs izdara ierakstu par kravu stiprināšanas un izvietojuma nosacījumu uz ritošā sastāva izpildi, ko paredz SMGS 14.pielikuma 1.nodaļas 13.4.punkts, ko apliecina nosūtītājs vai viņa pilnvarota persona, kas ir atbildīga par kravu izvietošanu vai stiprināšanu vagonā, ar parakstu - norādot ieņemamo amatu un uzvārdu.

94 Komercakts

Šo aili aizpilda, ja saskaņā ar SMGS 18.pantu tiek sastādīts komercakts.

95 Piegādes termiņu pagarināšana

Tiek norādīta stacija, kurā notikusi kravas aizkavēšana, kā arī aizkavēšanās cēlonis un ilgums, kas saskaņā ar SMGS 14.panta 5.§ dod dzelzceļam tiesības pagarināt piegādes termiņu.

Aizkavēšanās cēloņu apzīmēšanai tiek piemēroti šādi kodi:

1 - muitas un citu noteikumu izpilde;

2 - kravas satura pārbaude;

3 - kravas masas pārbaude;

4 - kravvietu skaita pārbaude;

5 - pārvadājuma līguma izmaiņas;

6 - šķēršļi pārvadājumam;

7 - dzīvnieku apkopšana, (piemēram, izvešana pastaigā, dzirdināšana, veterinārā apskate);

8 - ledus vagonu papildus apgāde ar ledu braukšanas ceļā;

9 - krāvuma labošana, kravas vai iepakojuma labošana, ja labošana bijusi nepieciešama nosūtītāja vainas dēļ;

10 - kravas pārkraušana, ja tas noticis nosūtītāja vainas dēļ;

11 - citi iemesli.

Izmantojot kodu "11 - Citi iemesli", bez ciparu koda tiek ierakstītas arī ziņas par kravas aizkavēšanas iemesliem. Atzīmes par kravas aizkavēšanu, ko izsaukuši iemesli, kas nav minēti SMGS 14.panta 5.§, jāieraksta 93.ailē. Šādu atzīmju izdarīšana 95.ailē nedod dzelzceļam tiesības pagarināt piegādes termiņu.

96 Pārejas robežstaciju spiedogi

Atbilstoši secībai, kādā krava šķērso robežstacijas, tiek uzspiesti tikai robežstaciju kalendārie spiedogi.

97 Paziņojums saņēmējam par kravas pienākšanu

Tiek ierakstīts datums un laiks, kad saņēmējam paziņots par kravas pienākšanu galastacijā. Galapunkta dzelzceļa iekšējos noteikumos var tikt noteikta šīs ailes aizpildīšanas cita kārtība.

98 Kravas izsniegšana saņēmējam

Kravas izsniegšanu saņēmējam apliecina galastacijas kalendārais spiedogs, bet to, ka saņēmējs kravu ir saņēmis - saņēmēja paraksts.

III.3. Pavadzīmes 5.lapas otrā puse

93.-96.aili aizpilda saskaņā ar paskaidrojumiem 4.lapas otrās puses aizpildīšanai.


12.5.1.pielikums

(12.5.pielikuma 25.ailei)

KONTROLES ETIĶETE

Kontroles etiķete satur šādu informāciju:

- pirmās rindas kreisajā pusē rāmītī - nosūtīšanas dzelzceļa kods;

- pirmās rindas labajā pusē - nosūtīšanas stacijas kods (5 zīmes, 4 vai 5 zīmes plus 1 kontrolcipars);

- otrajā rindā - nosūtīšanas stacijas nosaukums;

- trešajā rindā - sūtījuma numurs.

Kontroles etiķetes var iespiest uz dažādas krāsas papīra. Pieļaujams, ka kontroles etiķetes papīrs satur tīklveida zīmējumu, mikrotekstu vai citus aizsardzības līdzekļus.


12.5.2.pielikums

(12.5.pielikuma 54.-59.ailei)

PAPILDNODEVU UN CITU IZDEVUMU UNIFICĒTO KODU S A R A K S T S

01 maksa par konteineru izmantošanu

02 maksa brezentu izmantošanu vagonam

03 maksa pārvadājumu aprīkojuma izmantošanu

04 maksa speciālo vagonu (transportieru u.c. izmantošanu)

05 maksa par celšanas ierīču izmantošanu

06 maksa par paliktņu izmantošanu

07 maksa par piesegšanas vagonu izmantošanu

08 maksa par skrituļratiņu izmantošanu vagonu pārvadāšanā pa dzelzceļu ar citu sliežu ceļu platumu

09 maksa par piekabju izmantošanu vagonu pārvadāšanā

10 maksa par apkures ierīču izmantošanu

11 maksa par ledus vagonu izmantošanu

12 maksa par manevru darbiem nosūtīšanas stacijā

13 maksa par vagonu apstādināšanu ceļā

14 maksa par svēršanu

15 maksa par vagonu padošanu un izvešanu, izmantojot nosūtītāja pievedceļu

16 maksa par kravas skaitīšanu vai kravas vai dzīvnieku apskati

17 maksa par dzīvnieku barošanu vai dzirdināšanu, vagonu apgādi ar pakaišiem vai ūdeni

18 maksa par iekraušanu, izkraušanu vai krāvuma labošanu, kā arī par kravas stiprināšanu

19 maksa par kravas pārkraušanu

20 maksa par vagonu dīkstāvi

21 citas maksas par pārvadājuma aizkavējumu, izņemot maksu par vagonu dīkstāvi

22 maksa par kravas uzglabāšanu

23 maksa par kravas pavadīšanu

24 maksa par kravas nogādāšanu nosūtīšanas stacijā

25 ostas nodeva

26 maksa par kravas vērtības pieteikšanu

28 maksa par muitas noteikumu izpildi

29 maksa par dzelzceļa priekšrakstu izpildi

32 maksa par paziņojumu par kravas izsniegšanu

33 stacijas nodeva

34 maksa par vagonsūtījumu atkārtotu nosūtīšanu

35 maksa par asu vai ratiņu nomaiņu

36 maksa par dezinfekciju

37 prāmju nodeva

42 maksa par kravu atsaldēšanu pirms to pārkraušanas (piemēram, sakarā ar sliežu ceļu platuma izmaiņām)

43 maksa par buferierīču uzstādīšanu un noņemšanu, pārliekot vagonus ar autosakabi uz cita platuma sliežu ceļa

58 izdevumi, kas saistīti ar sākotnējo un turpmāko apgādi ar ledu

60 muitas dienestu ieturētās muitas un citas nodevas

62 citu organizāciju iekasētās summas

66 maksa par manevru darbiem galastacijā

67 maksa par vagonu padošanu un izvešanu, izmantojot saņēmēja pievedceļu

68 maksa par kravas nogādāšanu pavadzīmē norādītajā adresē

78 maksa par saņēmēja informēšanu par kravas pienākšanu

56 citas neminētās papildmaksas

57 citi neminētie dzelzceļa izdevumi

58 dzelzceļa norādītie izdevumi


12.6.pielikums

(7.panta 1.§)

SMGS pavadzīmes aizpildīšanas īpatnības, ja, veicot kravu pārvadājumus, nepieciešama SMGS pavadzīmes pārformēšana uz citu transporta tiesību pavadzīmi un otrādi

SMGS pavadzīmju pārformēšanu uz citu transporta tiesību pavadzīmēm un otrādi veic tas dzelzceļš, kas vienlaikus piedalās gan SMGS (vai piemēro SMGS noteikumus*), gan citā transporta tiesību sistēmā. Tādos gadījumos nosūtītājs aizpilda SMGS pavadzīmi atbilstoši SMGS 12.5.pielikuma noteikumiem, ievērojot šādus nosacījumus:

1.1. Kravu pārvadājumus no valsts, kas piemēro tikai SMGS, uz valsti, kas piemēro CIM, tranzītā pa Polijas, Rumānijas, Slovākijas dzelzceļiem noformē ar SMGS pavadzīmi līdz attiecīgajai Polijas, Rumānijas vai Slovākijas dzelzceļa ieejas robežstacijai, kurā notiek sūtījuma pārformēšana uz galīgo galapunkta valsti.

SMGS pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un galastacija" nosūtītājs norāda tā tranzīta dzelzceļa saīsināto nosaukumu**, kas veic pārvadājumu dokumentu pārformēšanu, un šī dzelzceļa ieejas robežstacijas nosaukumu. Šajā pašā ailē nosūtītājs norāda "Tālākai pārvadāšanai uz staciju …" (tiek norādīts galīgā galapunkta dzelzceļš un galastacija).

SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs norāda "Stacijas priekšnieks".

SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda kravas galīgo saņēmēju galīgā galastacijā un viņa pasta adresi.

Pamatojoties uz ziņām, ko satur SMGS pavadzīme, tranzīta dzelzceļa ieejas robežstacija, kas veic dokumentu pārformēšanu, precīzi pārraksta visas sākotnējās ziņas jaunajā CIM pavadzīmē un nosūta kravu uz galīgo galastaciju.

CIM pavadzīmes 1.ailē "Nosūtītājs (nosaukums, adrese)" stacija, kas veic pārformēšanu, norāda kravas nosūtītāju pēc sākotnējās pavadzīmes un viņa pasta adresi, kā arī sākotnējās nosūtīšanas staciju un valsti.

Jaunās CIM pavadzīmes 16.ailē "Pieņemta", kā arī 29.ailē "Noformēšanas vieta un datums" stacija iespiež savu kalendāro spiedogu vai izdara atbilstošu ierakstu.

SMGS pavadzīmes 1.lapa tiek pievienota jaunajai pavadzīmei, uz kuras visām lapām to priekšpusē izdara atzīmi "Pievienota SMGS …… (datums) pavadzīme nr. ……".

Pēc kravas nosūtītāja pieprasījuma, kas norādīts SMGS pavadzīmes 4.ailē, stacija, kas veic pārformēšanu, izsūta viņam uz norādīto adresi CIM pavadzīmes dublikāta oriģinālu.

Kravas pārvadājumi tranzītā pa Ungārijas dzelzceļiem tiek noformēti ar SMGS pavadzīmi līdz ieejas robežstacijai Zahoņa (MAV), norādot šajā stacijā atrodošās ekspeditoru organizācijas adresi.

SMGS pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un galastacija" nosūtītājs norāda staciju Zahoņa (MAV).

SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs norāda ekspeditoru organizācijas, kas atrodas stacijā Zahoņa, nosaukumu un tās pasta adresi.


* Slovākijas dzelzceļi.
Kravu pārvadājumus no valstīm, kas piemēro tikai SMGS, uz Slovākiju un pretējā virzienā visam braukšanas ceļam noformē ar SMGS pavadzīmēm .
Rumānijas dzelzceļi piemēro SMGS tikai Rumānijas-Moldovas, Rumānijas-Ukrainas robežiecirkņos līdz Rumānijas stacijai, kas veic pārformēšanu. Pavadzīmju pārformēšana kravu pārvadājumos no/uz Rumāniju notiek saskaņā ar 1.1. un 1.2.puktu

** Dzelzceļu apzīmēšanai izmanto šādus saīsinātus nosaukumus: Rumānijas - ČFR, Slovākijas - ŽSR.


1.2. Kravu pārvadājumus no valsts, kurā piemēro tikai CIM, uz valsti, kurā piemēro tikai SMGS, tranzītā pa Polijas vai Rumānijas dzelzceļiem (izņemot kravu pārvadājumus uz Ukrainu vai tranzītā pa Ukrainas dzelzceļiem) noformē ar CIM pavadzīmi līdz attiecīgajai Polijas vai Rumānijas dzelzceļa izejas robežstacijai, kurā notiek pārformēšana uz SMGS pavadzīmi kravu tālākam pārvadājumam uz galapunkta valsts galīgo staciju.

Kravu pārvadājumā no valsts, kurā piemēro tikai CIM, uz Ukrainu vai tranzītā pa Ukrainas dzelzceļiem, atkarībā no nosūtītāja norādījumiem CIM pavadzīmē, CIM pavadzīmes pārformēšana uz SMGS pavadzīmi notiek vienā no tālāk minētajām stacijām:

- tranzītā pa Polijas dzelzceļiem stacijās: Dorohuska (PKP), Hrubešuva (PKP), Jagodina (UZ), Medika (PKP), Mostika II (UZ), Verhrata (PKP);

- tranzītā pa Slovākijas dzelzceļiem stacijās: Batajevo (UZ), Černa nad Tisou (ŽSR), Čopa (UZ);

- tranzītā pa Ungārijas dzelzceļiem stacijās: Batajevo (UZ), Čopa (UZ), Epereške (MAV), Zahoņa (MAV);

- tranzītā pa Rumānijas dzelzceļiem*: Batajevo (UZ), Djakovo (UZ), Halmeu (ČFR).

CIM pavadzīmē kā galastaciju nosūtītājs norāda Polijas, Rumānijas, Slovākijas Ungārijas dzelzceļu attiecīgo izejas robežstaciju vai attiecīgo Ukrainas dzelzceļu robežstaciju, bet kā saņēmēju - šīs stacijas priekšnieku. Turklāt, nosūtītājs norāda pavadzīmē galīgo galastaciju un galapunkta dzelzceļu, galīgo kravas saņēmēju un viņa pasta adresi.

Pamatojoties uz ziņām, ko satur CIM pavadzīme, tranzīta dzelzceļa izejas robežstacija, kas veic dokumentu pārformēšanu, precīzi pārnes visas sākotnējās ziņas jaunajā SMGS pavadzīmē un nosūta kravu uz galīgo galastaciju.

SMGS pavadzīmes 3.ailē "Nosūtīšanas stacija" stacija, kas veic pārformēšanu, norāda savu nosaukumu.

SMGS pavadzīmes 1.ailē "Nosūtītājs, pasta adrese" stacija, kas veic pārformēšanu, norāda sākotnējā nosūtītāja nosaukumu un viņa pasta adresi, kā arī sākotnējo nosūtīšanas staciju un valsti.

SMGS pavadzīmes ailē "Nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs" stacija, kas veic pārformēšanu, iespiež savu kalendāro spiedogu.

Saņēmējam paredzētā CIM pavadzīmes 1.lapa tiek pievienota jaunajai SMGS pavadzīmei. SMGS pavadzīmes visu lapu priekšpusē kreisajā augšējā stūrī tiek izdarīta atzīme "Pievienota CIM …… (datums) pavadzīme nr. ……".

Saņēmējs apliecina CIM pavadzīmes saņemšanu, izdarot attiecīgu ierakstu SMGS pavadzīmes ceturtās lapas 98.ailē.

Pēc CIM pavadzīmē norādītā kravas nosūtītāja pieprasījuma stacija, kas veic pārformēšanu, izsūta viņam uz norādīto adresi SMGS pavadzīmes dublikāta oriģinālu.

2.1. Kravu pārvadājumus no valsts, kurā piemēro tikai SMGS, uz valsti, kurā piemēro CIM, tranzītā pa Lietuvas un Polijas dzelzceļiem caur robežpārejas punktu Mockava (LG) - Trakiški (PKP) noformē ar SMGS pavadzīmi līdz stacijai Šestokai (LG), kurā notiek sūtījuma pārformēšana uz galīgā galapunkta valsti.

SMGS pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un galastacija" nosūtītājs norāda Lietuvas dzelzceļa saīsināto nosaukumu (LG) un šī dzelzceļa staciju Šestokai. Šajā pašā ailē nosūtītājs norāda "Tālākai pārvadāšanai uz staciju …" (tiek norādīts galīgā galapunkta dzelzceļš un galastacija).

_____________________________________

* Pārvadājot kravas tranzītā pa Moldāvijas dzelzceļiem, pavadzīmes pārformēšana notiek attiecīgā Rumānijas dzelzceļu izejas robežstacijā


SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs norāda "Stacijas priekšnieks".

SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda kravas galīgo saņēmēju galīgajā galastacijā un viņa pasta adresi.

Pamatojoties uz ziņām, ko satur SMGS pavadzīme, stacija Šestokai precīzi pārnes visas sākotnējās ziņas jaunajā CIM pavadzīmē un nosūta kravu uz galīgo galastaciju.

CIM pavadzīmes 1.ailē "Nosūtītājs (nosaukums, adrese)" stacija Šestokai norāda kravas nosūtītāju pēc sākotnējās pavadzīmes un viņa pasta adresi, kā arī sākotnējās nosūtīšanas staciju un valsti. Jaunās CIM pavadzīmes 16.ailē "Pieņemta", kā arī 29.ailē "Noformēšanas vieta un datums" stacija iespiež savu kalendāro spiedogu vai izdara atbilstošu ierakstu.

SMGS pavadzīmes 1.lapa tiek pievienota jaunajai CIM pavadzīmei, uz kuras visām lapām to priekšpusē izdara atzīmi "Pievienota SMGS …… (datums) pavadzīme nr. ……".

Pēc kravas nosūtītāja pieprasījuma, kas norādīts SMGS pavadzīmes 4.ailē, stacija Šestokai izsūta viņam uz norādīto adresi CIM pavadzīmes dublikāta oriģinālu.

2.2. Kravu pārvadājumus no valsts, kurā piemēro tikai CIM, uz valsti, kurā piemēro tikai SMGS, tranzītā pa Polijas un Lietuvas dzelzceļiem caur robežpārejas punktu Trakiški (PKP) - Mockava (LG) noformē ar CIM pavadzīmi līdz stacijai Šestokai (LG), kurā notiek sūtījuma pārformēšana uz galīgo galapunkta valsti.

CIM pavadzīmē kā galastaciju nosūtītājs norāda staciju Šestokai, bet kā saņēmēju - šīs stacijas priekšnieku. Bez tam, nosūtītājs norāda pavadzīmē galīgo galastaciju un galapunkta dzelzceļu, galīgo kravas saņēmēju un viņa pasta adresi.

Pamatojoties uz ziņām, ko satur CIM pavadzīme, stacija Šestokai precīzi pārnes visas sākotnējās ziņas jaunajā SMGS pavadzīmē un nosūta kravu uz galīgo galastaciju.

SMGS pavadzīmes 3.ailē "Nosūtīšanas stacija" tiek norādīta stacija Šestokai.

SMGS pavadzīmes 1.ailē "Nosūtītājs, pasta adrese" stacija Šestokai norāda sākotnējā nosūtītāja nosaukumu un viņa pasta adresi, kā arī sākotnējo nosūtīšanas staciju un valsti.

Jaunās pavadzīmes ailē "Nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs" stacija Šestokai uzspiež savu kalendāro spiedogu.

Saņēmējam paredzētā CIM pavadzīmes 1.lapa tiek pievienota jaunajai SMGS pavadzīmei. SMGS pavadzīmes visu lapu priekšpusē kreisajā augšējā stūrī tiek izdarīta atzīme "Pievienota CIM …… (datums) pavadzīme nr. ……". Saņēmējs apliecina CIM pavadzīmes saņemšanu, izdarot attiecīgu ierakstu SMGS pavadzīmes ceturtās lapas 98.ailē.

Pēc CIM pavadzīmē norādītā kravas nosūtītāja pieprasījuma stacija Šestokai izsūta viņam uz norādīto adresi SMGS pavadzīmes dublikāta oriģinālu.

3.1. Kravu pārvadājumus no valsts, kurā piemēro SMGS, uz valsti, kurā piemēro CIM vai kādu citu transporta tiesību sistēmu, izmantojot prāmju pārceltuvi Klaipēda - Mukrani, noformē ar SMGS pavadzīmi līdz stacijai Draugiste (LG), kurā notiek sūtījuma pārformēšana uz galīgā galapunkta valsti.

SMGS pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un galastacija" nosūtītājs norāda Lietuvas dzelzceļa saīsināto nosaukumu (LG) un šī dzelzceļa staciju Draugiste. Šajā pašā ailē nosūtītājs norāda "Tālākai pārvadāšanai uz staciju …" (tiek norādīts galīgā galapunkta dzelzceļš un galastacija).

SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs norāda "Stacijas priekšnieks".

SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda kravas galīgo saņēmēju galīgajā galastacijā un viņa pasta adresi.

Pamatojoties uz ziņām, ko satur SMGS pavadzīme, stacija Draugiste precīzi pārnes visas sākotnējās ziņas jaunajā pavadzīmē un nosūta kravu uz galīgo galastaciju.

Jaunās pavadzīmes ailē "Nosūtītājs (nosaukums, adrese)" stacija Draugiste norāda kravas nosūtītāju pēc sākotnējās pavadzīmes un viņa pasta adresi, kā arī sākotnējās nosūtīšanas staciju un valsti.

Jaunās CIM pavadzīmes 16.ailē "Pieņemta", kā arī 29.ailē "Noformēšanas vieta un datums" stacija iespiež savu kalendāro spiedogu vai izdara atbilstošu ierakstu.

SMGS pavadzīmes 1.lapa tiek pievienota jaunajai pavadzīmei, uz kuras visām lapām to priekšpusē izdara atzīmi "Pievienota SMGS …… (datums) pavadzīme Nr. ……".

Pēc kravas nosūtītāja pieprasījuma, kas norādīts SMGS pavadzīmes 4.ailē, stacija Draugiste izsūta viņam uz norādīto adresi jaunās pavadzīmes dublikāta oriģinālu.

3.2. Kravu pārvadājumus no valsts, kurā piemēro CIM vai citu transporta tiesību sistēmu, uz valsti, kurā piemēro SMGS, izmantojot prāmju pārceltuvi Mukrani - Klaipēda, noformē ar attiecīgās transporta tiesību sistēmas pavadzīmi līdz stacijai Draugiste (LG), kurā notiek sūtījuma pārformēšana uz galīgā galapunkta valsti.

Pavadzīmē kā galastaciju nosūtītājs norāda staciju Draugiste, bet kā saņēmēju - šīs stacijas priekšnieku. Bez tam, nosūtītājs norāda pavadzīmē galīgo galastaciju un galapunkta dzelzceļu, galīgo kravas saņēmēju un viņa pasta adresi.

Pamatojoties uz ziņām, ko satur pavadzīme, stacija Draugiste aizpilda SMGS pavadzīmi, precīzi pārnesot visas sākotnējās ziņas jaunajā pavadzīmē un nosūta kravu uz galīgo galastaciju.

SMGS pavadzīmes 3.ailē "Nosūtīšanas stacija" tiek norādīta stacija Draugiste (LG).

SMGS pavadzīmes 1.ailē "Nosūtītājs, pasta adrese" stacija Draugiste norāda sākotnējā nosūtītāja nosaukumu un viņa pasta adresi, kā arī sākotnējo nosūtīšanas staciju un valsti.

Jaunās pavadzīmes ailē "Nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs" stacija Draugiste iespiež savu kalendāro spiedogu.

Saņēmējam paredzētā sākotnējās pavadzīmes 1.lapa tiek pievienota jaunajai SMGS pavadzīmei. SMGS pavadzīmes visu lapu priekšpusē kreisajā augšējā stūrī tiek izdarīta atzīme "Pievienota (tiek norādīta transporta tiesību sistēma, uz kuru attiecas pavadzīme) …… (datums) pavadzīme Nr. ……". Saņēmējs apliecina sākotnējās pavadzīmes saņemšanu, izdarot attiecīgu ierakstu SMGS pavadzīmes ceturtās lapas 98.ailē.

Pēc sākotnējā pavadzīmē norādītā kravas nosūtītāja pieprasījuma stacija Draugiste izsūta viņam uz norādīto adresi SMGS pavadzīmes dublikāta oriģinālu.

4.1. Kravu pārvadājums no valsts, kurā piemēro SMGS, uz Grieķiju vai Turciju, izmantojot prāmju pārceltuvi Iļjičevska - Varna un Kaukāzs - Varna, tiek noformēts ar SMGS pavadzīmi līdz Bulgārijas dzelzceļu ieejas stacijai - Varnas prāmju stacijai, kurā tiek veikta sūtījuma pārformēšana uz galīgā galapunkta valsti.

SMGS pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un stacija" nosūtītājs norāda Varnas prāmju staciju un Bulgārijas dzelzceļa (BDŽ) saīsināto nosaukumu. Šajā pašā ailē nosūtītājs norāda "Tālākam pārvadājumam uz staciju …" (tiek norādīts galīgā galapunkta stacija un dzelzceļš).

SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs norāda ekspeditoru Varnas prāmju stacijā, kuram jāpārformē SMGS pavadzīme uz CIM pavadzīmi un jāpārsūta krava uz galīgā galapunkta staciju.

SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda kravas galīgo saņēmēju galīgā galapunkta stacijā un tā pasta adresi.

Pamatojoties uz ziņām, ko satur SMGS pavadzīme, Varnas prāmju stacijā tiek aizpildīta CIM pavadzīme, kurā precīzi tiek ierakstītas ziņas no sākotnējās pavadzīmes, un krava tiek nosūtīta uz galīgā galapunkta staciju.

CIM pavadzīmes 1.ailē "Nosūtītājs (nosaukums, adrese)" tiek norādīts kravas nosūtītājs saskaņā ar sākotnējo pavadzīmi un tā pasta adrese, kā arī sākotnējā sūtījuma stacija un valsts.

CIM pavadzīmes 16.ailē "Pieņemts" un 29.ailē "Noformēšanas vieta un datums" tiek iespiests Varnas prāmju stacijas kalendārais spiedogs.

4.2. Kravu pārvadājums no Grieķijas vai Turcijas uz valsti, kura piemēro SMGS, izmantojot prāmju pārceltuvi Varna - Iļjičevska un Varna - Kaukāzs, tiek noformēts ar CIM pavadzīmi līdz Bulgārijas dzelzceļu izejas stacijai - Varnas prāmju stacijai, kurā tiek veikta sūtījuma pārformēšana uz galīgā galapunkta valsti.

CIM pavadzīmē kā galastaciju nosūtītājs norāda Varnas prāmju staciju, bet kā saņēmēju šajā stacijā - ekspeditoru, kuram jāpārformē CIM pavadzīme uz SMGS pavadzīmi un jāpārsūta krava uz galīgo galapunkta staciju. Turklāt, nosūtītājs pavadzīmē norāda galastaciju un galapunkta dzelzceļu, galīgo saņēmēju un tā pasta adresi.

Pamatojoties uz CIM pavadzīmes ziņām, ekspeditors Varnas prāmju stacijā aizpilda SMGS pavadzīmi, kurā precīzi ieraksta visas ziņas no sākotnējās pavadzīmes un nosūta kravu uz galīgo galastaciju.

SMGS pavadzīmes 3.ailē "Nosūtīšanas stacija" tiek norādīta Varnas prāmju stacija.

SMGS pavadzīmes 1.ailē "Nosūtītājs, pasta adrese" tiek norādīts sākotnējā nosūtītāja nosaukums un tā pasta adrese, kā arī sākotnējā nosūtīšanas stacija un valsts.

SMGS pavadzīmes ailē "Nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs" Varnas prāmju stacija iespiež savu kalendāro spiedogu.

CIM pavadzīmes pirmā lapa, kas paredzēta saņēmējam, tiek pievienota jaunajai SMGS pavadzīmei. SMGS pavadzīmei visām lapām otrajā pusē kreisā augšējā stūrī tiek izdarīta atzīme "Pievienota … (datums) CIM pavadzīme Nr.…". Saņēmējs apliecina CIM pavadzīmes saņemšanu, izdarot attiecīgu ierakstu SMGS pavadzīmes ceturtās lapas 98.ailē.

Pēc CIM pavadzīmē norādītā kravas nosūtītāja pieprasījuma stacija Varnas prāmju stacija nosūta tam SMGS pavadzīmes dublikāta oriģinālu.

5.1. Kravu pārvadājumus uz Somiju no valsts, kas piemēro SMGS un kurai ar Somiju nav līguma par tiešo dzelzceļa satiksmi, kā arī uz Somiju no Kaļiņingradas apgabala (Krievijas Federācija) tranzītā pa Baltkrievijas Republikas, Lietuvas Republikas, Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas dzelzceļiem noformē ar SMGS pavadzīmi līdz Krievijas dzelzceļu izejas robežstacijai, kurā tiek veikta SMGS pavadzīmes pārformēšana uz Krievijas - Somijas tiešās dzelzceļa satiksmes pavadzīmi.

SMGS pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un galastacija" nosūtītājs norāda "RŽD" un šī dzelzceļa izejas robežstaciju. Šajā pašā ailē nosūtītājs norāda "Tālākai pārvadāšanai uz staciju …" (tiek norādīts galīgā galapunkta dzelzceļš un galastacija).

SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs norāda "Stacijas priekšnieks".

SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda kravas galīgo saņēmēju galīgajā galastacijā Somijā un viņa pasta adresi.

Pamatojoties uz ziņām, ko satur SMGS pavadzīme, Krievijas dzelzceļu izejas robežstacija aizpilda Krievijas - Somijas tiešās dzelzceļa satiksmes pavadzīmi, precīzi pārnesot visas sākotnējās pavadzīmes ziņas jaunajā pavadzīmē un nosūta kravu uz galīgo galastaciju.

Jaunās pavadzīmes ailē "Nosūtīšanas stacija un dzelzceļš" stacija, kas veic pārformēšanu, norāda savu nosaukumu, bet ailē "Nosūtītājs, pasta adrese" - sākotnējo nosūtītāju un viņa pasta adresi, kā arī sākotnējās nosūtīšanas staciju un valsti.

Jaunās pavadzīmes ailē "Nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs" stacija, kas veic pārformēšanu, uzspiež savu kalendāro spiedogu.

SMGS pavadzīmes 1.lapa tiek pievienota jaunajai pavadzīmei, uz kuras visām lapām to priekšpusē izdara atzīmi "Pievienota SMGS …… (datums) pavadzīme Nr. ……".

Pēc kravas nosūtītāja pieprasījuma, kas norādīts SMGS pavadzīmes 4.ailē, stacija, kas veic pārformēšanu, izsūta viņam uz norādīto adresi Krievijas - Somijas tiešās dzelzceļa satiksmes pavadzīmes dublikāta oriģinālu.

5.2. Kravu pārvadājumus no Somijas uz valstīm, kas piemēro SMGS un kurām nav līguma par tiešo dzelzceļa satiksmi, kā arī no Somijas uz Kaļiņingradas apgabalu (Krievijas Federācija) tranzītā pa Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Baltkrievijas Republikas dzelzceļiem noformē ar Krievijas - Somijas tiešās dzelzceļa satiksmes pavadzīmi līdz Krievijas dzelzceļu ieejas robežstacijai, kurā tiek veikta sākotnējās pavadzīmes pārformēšana uz SMGS pavadzīmi .

Krievijas - Somijas tiešās dzelzceļa satiksmes pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un galastacija" nosūtītājs norāda "RŽD" un šī dzelzceļa ieejas robežstacijas nosaukumu. Šajā pašā ailē nosūtītājs norāda "Tālākai pārvadāšanai uz staciju …" (tiek norādīts galīgā galapunkta dzelzceļš un galastacija).

Krievijas - Somijas tiešās dzelzceļa satiksmes pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs norāda "Stacijas priekšnieks".

Krievijas - Somijas tiešās dzelzceļa satiksmes pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda kravas galīgo saņēmēju galīgajā galastacijā un viņa pasta adresi.

Pamatojoties uz nosūtītāja atzīmēm sākotnējā pavadzīmē, Krievijas dzelzceļu ieejas robežstacija aizpilda SMGS pavadzīmi, precīzi pārnesot visas sākotnējās pavadzīmes ziņas jaunajā pavadzīmē un nosūta kravu uz galīgo galastaciju.

SMGS pavadzīmes 1.ailē "Nosūtītājs, pasta adrese" stacija, kas veic pārformēšanu, norāda sākotnējo kravas nosūtītāju un viņa pasta adresi, kā arī sākotnējās nosūtīšanas staciju un valsti atbilstoši sākotnējā pavadzīmē esošām ziņām.

SMGS pavadzīmes 3.ailē "Nosūtīšanas stacija" stacija, kas veic pārformēšanu, norāda savu nosaukumu.

Jaunās pavadzīmes ailē "Nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs" stacija, kas veic pārformēšanu, iespiež savu kalendāro spiedogu.

Saņēmējam paredzētā sākotnējās pavadzīmes 1.lapa tiek pievienota jaunajai SMGS pavadzīmei, uz kuras visām lapām to priekšpusē kreisajā augšējā stūrī izdara atzīmi "Pievienota …… (datums) pavadzīme Nr.……". Saņēmējs apliecina Krievijas - Somijas tiešās dzelzceļa satiksmes pavadzīmes saņemšanu, izdarot attiecīgu ierakstu SMGS pavadzīmes ceturtās lapas 98.ailē.

Pēc kravas nosūtītāja pieprasījuma, kas norādīts sākotnējā pavadzīmē, stacija, kas veic pārformēšanu, izsūta viņam uz norādīto adresi SMGS pavadzīmes dublikāta oriģinālu.

6.1. Kravu pārvadājumus no valstīm, kurās piemēro SMGS, uz Ķīnas Tautas Republiku caur stacijām Sari-Ozek, Ajaguza, Žangiz-Tobe (KZH) un Ribačje (KRG) ar kravu pārkraušanu šajās stacijās uz autotransportu noformē ar SMGS pavadzīmi, kuras 8.ailē "Nosūtīšanas stacija un dzelzceļš" tiek norādīta viena no minētajām stacijām.

SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs kā saņēmēju norāda ekspeditoru šajā stacijā, kuram jāsaņem krava un jānosūta tā tālāk ar autotransportu.

SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda "Krava uz ĶTR".

7.1. Kravu pārvadājumus noformē no valsts, kas piemēro SMGS, uz Mongoliju caur stacijām Bijska un Kultuka (RŽD) ar pārkraušanu šajās stacijās uz autotransportu noformē ar SMGS pavadzīmi. Noformēšanas kārtība analoģiska tai, kāda aprakstīta 6.1.punktā.

8.1. Kravu pārvadājumus no valsts, kurā piemēro SMGS, caur citas valsts ostas staciju, kas arī piemēro SMGS, noformē ar SMGS pavadzīmi līdz šai ostas stacijai.

SMGS pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un galastacija" nosūtītājs kā galastaciju norāda attiecīgo ostas staciju.

SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs kā saņēmēju norāda ekspeditoru šajā stacijā, kuram jāsaņem krava un jānosūta tā tālāk pa ūdens ceļiem.

SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs izdara ierakstu "Izvešanai ar ūdens transportu uz … (tiek norādīta galapunkta valsts).

8.2. Kravu pārvadājumus no valsts, kura piemēro SMGS, ostas stacijas uz valsti, kas piemēro SMGS noformē ar SMGS pavadzīmi no šīs ostas stacijas. SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" tiek izdarīts ieraksts "Ievests ar ūdens transportu no … (tiek norādīta sākotnējās nosūtīšanas valsts).

9.1. Kravu pārvadājumu no valsts, kurā piemēro SMGS, uz Afganistānu noformē ar SMGS pavadzīmi līdz Termezas stacijai vai stacijai Termeza - osta (intermodālā transporta vienība - UTI), kur kravas tiek pārkrautas uz autotransportu.

SMGS pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un galastacija" nosūtītājs kā par galastaciju norāda vienu no minētajām stacijām.

SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs norāda saņēmēju vai šīs stacijas ekspeditoru kā saņēmēju.

SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda - "Izvešanai ar autotransportu uz Afganistānu".

SMGS pavadzīmes 6.ailē "Piezīmes, nav obligātas dzelzceļam" nosūtītājs norāda "Kam: ... (norāda saņēmēju Afganistānā un tā pasta adresi)".

9.2. Kravu pārvadājumam no valsts, kurā tiek piemērots SMGS, uz Afganistānu tranzītā pa Tadžikistānas dzelzceļu tiek noformēta SMGS pavadzīme līdz stacijām Galavuti, Kolhozabada un Kurgantjube (TDŽ), kurā kravas tiek pārsūtītas tālāk ar automobiļu transportu.

SMGS pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un stacija" nosūtītajs kā galapunkta staciju norāda vienu no minētajām stacijām.

SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs norāda saņēmēju vai ekspeditoru kā saņēmēju šajā stacijā, kuram krava jāsaņem un jānosūta uz Afganistānu ar automobiļu transportu.

SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda "Izvešanai uz Afganistānu ar autotransportu".

SMGS pavadzīmes 6.ailē "Atzīmes, kas nav obligātas dzelzceļam" nosūtītājs norāda "Kam …" (tiek norādīts saņēmējs Afganistānā un tā pasta adrese).

10.1. Kravu pārvadājums no valsts, kurā piemēro SMGS, uz valsti, kurā piemēro CIM, izmantojot prāmju pārceltuves Baltijska - Zasnica, Ustjluga - Zasnica, tiek noformēts ar SMGS pavadzīmi līdz Baltijskas vai attiecīgi - Lužskajas stacijai (RŽD), kur tiek veikta sūtījuma pārformēšana uz galīgo galapunkta valsti.

SMGS pavadzīmes 8.ailē "Galapunkta dzelzceļš un stacija" nosūtītājs norāda Krievijas dzelzceļu (RŽD) saīsināto nosaukumu un Baltijskas vai Lužskajas staciju. Tajā pašā ailē nosūtītājs norāda "Turpmākam pārvadājumam uz staciju …" (tiek norādīta galīgā galapunkta stacija un dzelzceļš).

SMGS pavadzīmes 5.ailē "Saņēmējs, pasta adrese" nosūtītājs norāda "Stacijas priekšnieks".

SMGS pavadzīmes 4.ailē "Nosūtītāja īpašie paziņojumi" nosūtītājs norāda kravas galīgo saņēmēju galīgā galapunkta stacijā un tā pasta adresi.

Pamatojoties uz SMGS pavadzīmes ziņām, Baltijskajas vai Lužskajas stacija ieraksta visas sākotnējās pavadzīmes ziņas no jauna sastādāmajā CIM pavadzīmē un nosūta kravu uz galīgā galapunkta staciju.

Jaunajā CIM pavadzīmes 1.ailē "Nosūtītājs (nosaukums, adrese)" Baltijskajas vai Lužskajas stacija norāda kravas nosūtītāju saskaņā ar sākotnējo pavadzīmi un tā pasta adresi, kā arī sākotnējā sūtījuma staciju un valsti.

Jaunās CIM pavadzīmes 16.ailē "Pieņemts", kā arī 29.ailē "Noformēšanas vieta un datums" Baltijskajas vai Lužskajas stacija iespiež savu kalendāro spiedogu un izdara atbilstošu ierakstu.

SMGS pavadzīmes pirmā lapa tiek pievienota jaunajai CIM pavadzīmei, kuras visu lapu otrajā pusē tiek izdarīta atzīme "Pievienota … (datums) SMGS pavadzīme Nr. …".

Pēc SMGS pavadzīmes 4.ailē norādītā kravas nosūtītāja pieprasījuma Baltijskas vai Lužskajas stacija nosūta jaunās pavadzīmes dublikāta oriģinālu.

10.2. Kravu pārvadājums no valsts, kurā piemēro CIM, uz valsti, kurā piemēro SMGS, piedaloties prāmju pārceltuvēm Zasnica - Baltijska, Zasnica - Ustjluga, tiek noformēts ar CIM pavadzīmi līdz Baltijskas vai Luzškajas stacijai (RŽD), kurās tiek veikta sūtījuma pārformēšana uz galīgā galapunkta valsti.

CIM pavadzīmē kā galapunkta staciju nosūtītājs norāda Baltijskas vai Luzškajas staciju (RŽD), bet kā saņēmēju - attiecīgās stacijas priekšnieku. Turklāt, nosūtītājs pavadzīmē norāda galīgo staciju un galapunkta dzelzceļu, galīgo saņēmēju un tā pasta adresi.

Pamatojoties uz CIM pavadzīmes ziņām, Baltijskas vai Lužskajas stacija ieraksta visas sākotnējās CIM pavadzīmes ziņas no jauna sastādāmajā SMGS pavadzīmē un nosūta kravu uz galīgā galapunkta staciju.

SMGS pavadzīmes 3.ailē "Nosūtīšanas stacija" tiek norādīta Baltijskas vai Lužskajas stacija (RŽD).

SMGS pavadzīmes 1.ailē "Nosūtītājs, pasta adrese" Baltijskas stacija vai Lužskajas stacija norāda sākotnējā nosūtītāja nosaukumu un tā pasta adresi, kā arī sākotnējo staciju un nosūtīšanas valsti.

SMGS pavadzīmes ailē "Nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs" Baltijskas vai Lužskajas stacija iespiež savu kalendāro spiedogu.

Sākotnējās CIM pavadzīmes pirmā lapa, kas paredzēta saņēmējam, tiek pievienota jaunajai SMGS pavadzīmei. SMGS pavadzīmei visām lapām otrajā pusē kreisā augšējā stūrī tiek izdarīta atzīme "Pievienota … (datums) CIM pavadzīme Nr. …". Saņēmējs apliecina CIM pavadzīmes saņemšanu, izdarot atbilstošu ierakstu SMGS pavadzīmes ceturtās lapas 98.ailē.

Pēc sākotnējā CIM pavadzīmē norādītā kravas nosūtītāja pieprasījuma Baltijskas vai Lužskajas stacija nosūta tam SMGS pavadzīmes dublikāta oriģinālu.


13.1.pielikums

(8.panta 2.§)

 

 


13.2.pielikums

(8.panta 2.§)

P A S K A I D R O J U M I VAGONU SARAKSTA, KURUS PĀRVADĀ MARŠRUTĀ (GRUPĀ) AR VIENU PAVADZĪMI, AIZPILDĪŠANAI

Katrai pavadzīmes 1.-5.lapai, kā arī katram ceļazīmes papildeksemplāram nosūtītājs noformē vienu Vagonu saraksta, kurus pārvadā maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi eksemplāru un pievieno tos pavadzīmei.

Nosūtītājs aizpilda tās saraksta ailes, kas nav apvilktas ar trekno līniju.

Visas ar trekno līniju apvilktās ailes aizpilda dzelzceļš.

Sarakstā ievietoto aiļu numerācija un nosaukums atbilst pavadzīmei.

Attiecībā uz šādu aiļu aizpildīšanu:

8 - galapunkta dzelzceļš un galastacija,

11 - kravas nosaukums,

13 - nosūtītāja noteiktā masa (kg),

25 - sūtījuma Nr. (kontroles etiķete),

27 - vagons,

28 - kravnesība (t),

29 - asis,

30 - taras masa,

45 - plombu skaits un zīmes,

46 - nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs

jāievēro SMGS 12.5.pielikuma paskaidrojumi

o 63 Aprēķinu masa

Sadalījums trijās ailēs paredzēts, lai varētu atsevišķi norādīt aprēķinu masu, ja tas nepieciešams taksēšanai atkarībā no masas kategorijas. Aprēķinu masas ierakstīšanas kārtību nosaka, noslēdzot starp dzelzceļiem - dalībniekiem līgumus par maršrutu pārvadājumiem.

Aprēķina masas (kg) pa ailēm tiek summētas un pārrakstītas pavadzīmē un visos ceļazīmes papildeksemplāros (63.aile).

o 93 Dzelzceļa atzīmes

Ja nepieciešams, tiek izdarītas atzīmes, kas attiecas uz attiecīgo vagonu, piemēram, "Vagons atkabināts".

 

13.4.pielikums

(8.panta 2.§)

P A S K A I D R O J U M I KONTEINERU SARAKSTA, KURUS PĀRVADĀ MARŠRUTĀ (GRUPĀ) AR VIENU PAVADZĪMI, AIZPILDĪŠANAI

Nosūtītājam jānoformē viens Konteineru saraksta, kurus pārvadā maršrutā (grupā) ar vienu pavadzīmi (turpmāk - saraksts) eksemplārs katrai pavadzīmes 1.-5.lapai, kā arī katram ceļazīmes papildeksemplāram un tie jāpievieno pavadzīmei.

Saraksts tiek drukāts uz vienas A4 formāta lapas puses ar datoru vai citā veidā. Aiļu izmērs tiek izvēlēts pēc nepieciešamības. Pavadzīmes veidlapa var tikt iespiesta tipogrāfijā.

Dzelzceļiem savstarpēji saskaņojot, saraksta ailes, kas atzīmētas ar "*", var nedrukāt.

Sarakstā esošo aiļu numerācija un nosaukums atbilst pavadzīmei.

Aiļu aizpildīšanai:

8 - galapunkta dzelzceļš un galastacija,

11 - kravas nosaukums,

18 - veids, kategorija,

19 - īpašnieks un Nr.,

25 - sūtījums Nr. (kontroles etiķete),

27 - vagons,

28 - kravnesība,

29 - asis,

30 - taras masa,

45 - plombas,

46 - nosūtīšanas stacijas kalendārais spiedogs

jāievēro SMGS 12.5.pielikuma paskaidrojumi.

Zīme "*" nozīmē, ka šajās ailēs tiek ierakstītas ziņas pēc konteineru pārkraušanas, kad tie tiek pārvadāti pārkraušanas satiksmē.

Saraksta rindas "Kopā" ar ailēm "12 Vietu skaits" un "13 Nosūtītāja noteiktā masa (kg)" tiek atbilstoši pārnestas uz pavadzīmes ailēm "12 Vietu skaits" un "13 Nosūtītāja noteiktā masa (kg)", pavadzīmes ailes "14 Vietas kopā (vārdiem)" un "15 Masa kopā (vārdiem)" tiek aizpildītas saskaņā ar SMGS 12.5.pielikumu.

12 Vietu skaits

Tiek norādīts kravvietu skaits konteinerā.

13 Nosūtītāja noteiktā masa (kg)

Pārvadājot piekrautus konteinerus, tiek norādīta kravas kopējā bruto masa konteinerā, konteinera taras masa un konteinera kopējā bruto masa.

Pārvadājot tukšus konteinerus, tiek norādīta konteinera taras masa.

93 Dzelzceļa atzīmes

Nepieciešamības gadījumā jāizdara atzīmes, kas attiecas uz attiecīgo vagonu, konteineru, piemēram, "Vagons atkabināts", "Konteiners aizturēts".

Vagona īpašnieks (nomnieks)

Tiek ierakstītas ziņas, ko paredz SMGS 10.pielikuma 8.§

Pārvadāšanas maksas par pārvadājumu pa nosūtīšanas, galapunkta vai tranzīta dzelzceļu tiek norādītas saraksta papildlapās, kuras sastāda katrs no šiem dzelzceļiem atbilstoši to iekšējiem noteikumiem.14.pielikums

(9.panta 4.§)

KRAVU IZVIETOJUMA UN STIPRINĀŠANAS NOTEIKUMI VAGONOS UN KONTEINEROS

(publicē atsevišķi)


15.pielikums
(17.panta 5.
§)

Приложение 15
(к § 5 статьи 17)

 

 

16.pielikums
(18.panta 1.§ un 6.§)
Приложение 16
(к §§ 1 и 6 статьи 18)17.pielikums
(20.panta 5.§)

Приложение 17
(к § 5 статьи 20)


18.pielikums
(23.panta 4.§ )

Приложение 18
(к § 4 статьи 23)19.pielikums

(29.panta 6.§ un 7.§)

DZELZCEĻU STRUKTŪRVIENĪBU, KAS KOMPETENTAS IZSKATĪT SŪDZĪBAS, S A R A K S T S UN A D R E S E S

Nr.

Dzelzceļa

Kompetentā struktūrvienība, kas izskata pretenzijas

Pretenzijas, ko izskata šī institūcija

p/k

nosaukums

Nosaukums

Adrese

1

2

3

4

5

1.

Azerbaidžānas Republikas dzelzceļi Azerbaidžānas Republikas dzelzceļa
Pārvadājumu procesa vadības pārvalde
370010, Baku,
Dilari Alijevas iela, 230
Visas pretenzijas saskaņā ar SMGS

2.

Baltkrievijas Republikas dzelzceļi Baltkrievijas dzelzceļa kravas darba un ārējās ekonomiskās darbības dienests 220050, Minska, GSP, Ļeņina iela, 17 Visas pretenzijas saskaņā ar SMGS

3.

Bulgārijas Republikas dzelzceļi "BDŽ - Kravu pārvadājumi" EOOD "BDŽ - Kravu pārvadājumi" EOOD, Finanšu direkcija, Ieņēmumu un starptautisko norēķinu kontrole
Sofija, Kņazienes Marijas-Luīzes bulvāris, 114-a
Visas pretenzijas saskaņā ar SMGS

4.

Gruzijas dzelzceļi Gruzijas dzelzceļa departaments Gruzijas dzelzceļa departaments, 380012, Tbilisi, Carienes Tamāras pr., 15 Visas pretenzijas saskaņā ar SMGS

5.

Igaunijas dzelzceļi AS "Eesti Raudtee", Mārketinga dienesta pretenziju izskatīšanas grupa Toompuieste iela 35, Tallina, 10133
Igaunijas republika
Visas pretenzijas saskaņā ar SMGS

6.

Kazahstānas republikas dzelzceļš AS "Nacionālā kompānija "Kazahstan temir žoli", Kazahstānas Republika, 010000, Astana, Uzvaras pr. 98 Visas pretenzijas saskaņā ar SMGS
AS "Nacionālās kompānijas "Kazahstan temir žoli" Pārvadājumu direkcijas Kravu un komercdarba pārvalde Kazahstānas Republika, 010000, Astana, Želtoksan iela 68 Pretenzijas par kravu zudumiem

7.

Kirgizstānas Republikas dzelzceļi Kirgizstānas dzelzceļa pārvalde 720009, Biškeka, Ļ.Tolstoja iela, 83 Visas pretenzijas saskaņā ar SMGS

8.

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas dzelzceļi 1) Dzelzceļa ministrija,

Starptautiskās satiksmes norēķinu birojs

Phenjana, Cžunguek Donandon Pretenzijas par pārvadāšanas maksu pārmaksu
2) Phenjanas dzelzceļa pārvalde Phenjana, Cžunguek Renha 2 don.
Ziemeļhangenas prov.,
Pretenzijas par kaitējumu attiecībā uz eksporta un importa kravām izskata tā dzelzceļa pārvalde, kuram pieder nosūtīšanas stacija vai galastacija
3) Čhondinas dzelzceļa pārvalde Phohangueka, Ekdendona
4) Hamhunas dzelzceļa pārvalde Dienvidhamgenas prov., Hamhuna Sončhongueka, Ekdendona
5) Kečhonas dzelzceļa pārvalde Dienvidphenanas prov.,
Kečhongun Kečhonup

9.

Krievijas Federācijas dzelzceļi Publiskā AS "RŽD"
1)
Dzelzceļš - publiskās AS "RŽD" filiāle, kuras sastāvā ietilpst kravas nosūtīšanas galapunkta stacija un ienākošā dzelzceļa - publiskās AS "RŽD" filiāles robežstacija, pēc tam kad pretenzijas izskatījusi publiskā AS "RŽD" filiāle, kuras sastāvā ietilpst kravas galapunkta stacija. Pretenzijas par kravām, kas ienākušas caur robežšķērsošanas vietām: Pievolgas dzelzceļā, Ziemeļkaukāza dzelzceļā, Dienvidurālu dzelzceļā, Dienvidaustrumu dzelzceļā, pēc to izskatīšanas publiskās AS "RŽD" filiālē, kurā ietilpst kravas nosūtīšanas galastacija, tiek sūtītas uz publiskās AS "RŽD" filiāli - Maskavas dzelzceļu
Pretenzijas, ko piesaka Krievijas saņēmēji publiskā AS "RŽD". Ja publiskās AS "RŽD" filiālē - dzelzceļā, kurā ietilpst kravas nosūtīšanas galastacija, tiks konstatēta ārvalstu dzelzceļu vai jaukta atbildība - ārvalsts dzelzceļa un ārvalsts nosūtītāja atbildība, tad pretenziju pēc tās noformēšanas saskaņā ar SMGS un Pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas kārtības par kravu pārvadājumiem starptautiskajā satiksmē noteikumiem regulē attiecīgās kravas ieejas robežstacijas dzelzceļš - publiskās AS "RŽD" filiāle, bet par kravām, kas ienākušas caur robežstacijām Pievolgas dzelzceļā, Ziemeļkaukāza dzelzceļā, Dienvidurālu dzelzceļā, Dienvidaustrumu dzelzceļā - publiskās AS "RŽD" filiāle - Maskavas dzelzceļš.
    Publiskā AS "RŽD"
2) Publiskā AS "RŽD" filiāle - ieejas robežstacijas dzelzceļš, pēc pretenzijas izskatīšanas dzelzceļā - publiskās AS "RŽD" filiālē, kurā ietilpst publiskā AS "RŽD" kravu nosūtīšanas stacija.
Publiskā AS "RŽD"
3) Publiskās AS "RŽD" filiāle - izejas robežstacijas dzelzceļš. Par kravām, kas izbraukušas cauri robežpārejas vietām Pievolgas dzelzceļā, Ziemeļkaukāza dzelzceļā, Dienvidurālu dzelzceļā, Dienvidaustrumu dzelzceļā - publiskās AS "RŽD" filiāle - Maskavas dzelzceļš.
  Pretenzijas, ko piesaka Krievijas saņēmēji publiskā AS "RŽD", un pretenzijas, ko piesaka ārvalstu dzelzceļi, par publiskās AS "RŽD" atbildības sfērā esošo kravu iztrūkumu un par kravas piegādes kavējumu.

 

 

Nr.p/k

Krievijas Federācija

Krievijas robeždzelzceļu

Krievijas robeždzelzceļu

Robežstaciju nosaukums

   

nosaukums

pārvalžu adreses

Krievijas dzelzceļu

Kaimiņvalsts dzelzceļu

1

2

3

4

5

6

   

Maskavas

107996, Maskava, Krasno- prudnaja iela, 20 Zlinka Maskavas Zakopitje
Osinovka - " -
Krasnoje - " - Zaoļša - " -
Rudņa - " - Žurbina - " -
Suraža - " - Volfino UZ
Gluškovo - " - Čiginoka - " -
Vitemļa - " - Zernovo - " -
Kļimova - " - Kvašino - " -
Suzemka - " - Krasnaja Mogila - " -
Uspenskaja Z-Kauk Psou GR
Gukovo - " - Jalama AZ
Veseloje - " - Topoļi UZ
Samura - " - Kazačja Lopaņa - " -
Soloveja D-Austr Uraļska - " -
Krasnijhutora -- " --- Gaņuškino - " -
Ozinki Pievolgas Iļecka I - " -
Aksaraiskaja II - " - Tobola - " -
Orenburga D-Urāli Presņegorgovskaja - " -
Kartali I -- " - Magnaja - " -
Zernovaja -- " - Petropavlovska - " -
Zolotaja Sopka -- " - Ozinki KZH
Petropavlovska -- " -- Aksaraiskaja II
    Oktobra 191111, Sanktpēterburga
Ostrovska lauk. 2
Ivangorod-Narvskij Okt Narva EVR
Pečori-Pskovskije - " - Orava - " -
Pečori-Pskovskije - " - Piuza - " -
Posiņa - " - Zilupe LDZ
Skangaļi - " - Kārsava - " -
Zaverežje - " - Jezeriše
Kļastice - " - Aļeša - " -
Kaļiņingradas 236039, Kaļiņingra
Kijevas iela 1
Ņesterova KLG Kibartaja LG
Sovetska - " - Pagegjaja - " -
Bagrationovska