Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Pasaules Pasta savienība

Tulkojums

Reglaments Nolīgumam par pasta maksājumu pakalpojumiem

Satura rādītājs

I daļa

Pasta maksājumu pakalpojumiem piemērojamie kopīgie principi

1. nodaļa

Vispārējie noteikumi

Pants

RP 201 Definīcijas

RP 501 Operatoru darba pienākumi

RP 502 Izraudzīto operatoru sniedzamā informācija

RP 503 Starptautiskā biroja publikācijas

RP 504 Elektroniskais pasta maksājumu pakalpojumu apkopojums

RP 701 Programma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finanšu noziegumu apkarošanai

RP 702 Pienākums apliecināt personas identitāti

RP 703 Identifikācijas dati

RP 704 Pienākums iegūt informāciju

RP 705 Uzraudzības, atklāšanas un ziņošanas pienākums

RP 706 Arhivēšana

RP 707 Pasta maksājumu pakalpojumu veikšana

RP 801 Datu konfidencialitāte

RP 901 Tehnoloģiju savienošana

2. nodaļa

Vispārēji principi

RP 1001 Naudas līdzekļu nodalīšana

RP 1002 Nošķirta lietotāju naudas līdzekļu uzskaite

RP 1003 Izdošanas un maksāšanas valūta

RP 1004 Tarifu noteikšana

RP 1005 Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

RP 1006 Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro pasta maksājuma pakalpojuma sūtījumiem

RP 1007 Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem karagūstekņiem un internētām civilpersonām

RP 1008 Kārtība, kādā atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem piemērojams institūcijām, kas rūpējas par karagūstekņiem un internētajām civilpersonām

RP 1009 No maksas par pasta pakalpojumiem atbrīvoto sūtījumu apzīmogošana

RP 1010 Atlīdzināšanas procedūras starp izraudzītajiem operatoriem

RP 1011 Lietotāja informācija

RP 1101 Pakalpojuma kvalitāte elektroniski sūtīto pasta maksājumu uzdevumiem

RP 1102 Kopīgs zīmols

3. nodaļa

Elektronisko datu apmaiņas principi

RP 1201 Sadarbspējas un centralizētu norēķinu nosacījumi

RP 1301 Tīkla drošība

RP 1302 Elektroniskās apmaiņas drošība

RP 1303 Elektronisko iekārtu darbības noteikumi un apkope

RP 1304 Datu drošība

RP 1305 Datu dublēšana

RP 1306 Piekļuve arhivētajiem datiem

RP 1401 Sekošana sūtījuma virzībai

II daļa

Pasta maksājumu pakalpojumu noteikumi

1. nodaļa

Pasta maksājumu uzdevumu apstrāde

RP 1501 Veidlapas

RP 1502 Kopējā informācija izpildes veidlapās

RP 1503 Pasta maksājuma uzdevuma vai iesnieguma statuss

RP 1504 Pasta maksājuma rīkojums

RP 1505 Izraudzītā operatora izdevēja veiktā pasta maksājuma rīkojuma pārbaude

RP 1506 Pasta maksājumu uzdevumu ievadīšana

RP 1507 Sistēmas savienojumu biežums

RP 1508 Pasta maksājuma uzdevuma apstiprināšana

RP 1509 Pasta maksājuma uzdevuma sastādīšana

RP 1510 Atsaukšanas iesniegums

RP 1511 Naudas pārvedumu derīguma termiņš

RP 1512 Paziņojums par maksājumu vai kreditēšanu saņēmēja kontā

RP 1513 Summas norādīšana

RP 1514 Pasta maksājumu uzdevumu sūtīšana

RP 1515 Pārskaitījumiem piemērojamie noteikumi

RP 1601 Izraudzītā operatora maksātāja veiktā pasta maksājumu uzdevumu apstrāde

RP 1602 Naudas pārvedumu apstrāde

RP 1603 Indosaments un naudas pārvedumu pārsūtīšana

RP 1604 Atsaukšanas iesnieguma apstrāde

RP 1605 Pirms izmaksāšanas nozaudēto, pazudušo vai iznīcināto naudas pārvedumu maksājumu uzdevumu aizstāšana

RP 1606 Izraudzītā operatora maksātāja veiktā pārbaude par nolūku, kāpēc tiek veikts maksājums saņēmēja kontā vai notiek tā kreditēšana

RP 1607 Pārskaitījumu apstrāde

RP 1608 Neatbilstīgi pasta maksājumu uzdevumi

RP 1609 Neatbilstīgu pasta maksājumu uzdevumu apstrāde

RP 1610 Tādu neatbilstīgu naudas pārvedumu maksājumu uzdevumu apstrāde, kurus pārsūta kā vēstuļu korespondenci

RP 1611 Tādu neatbilstīgu pārskaitījumu apstrāde, kurus pārsūta kā vēstuļu korespondenci

RP 1612 Neatbilstīgu pasta maksājumu uzdevumu labošana

RP 1613 Izmaksāšana saņēmējam un sekošana virzībai

RP 1614 Procedūra, saskaņā ar kuru aizvieto naudas pārvedumu maksājumu uzdevumu, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci un kas pēc izmaksāšanas nozaudēts, pazudis vai iznīcināts

RP 1801 Atmaksāšanas iemesli

RP 1802 Atmaksāšanas veids

RP 1803 Atmaksāšana naudas pārveduma derīguma termiņa beigu dēļ

RP 1804 Atmaksāšanas kārtība

RP 1805 Naudas pārvedumi, kas zaudējuši spēku noilguma dēļ

2. nodaļa

Pieprasījumi un atbildība

RP 1901 Pieprasījumi

RP 1902 Apstrādes termiņš

RP 2001 Izraudzītā operatora izdevēja atbildības apjoms attiecībā pret lietotāju

RP 2101 Atbildības noteikšana

RP 2102 Atlīdzības summas izmaksāšana

RP 2103 Atmaksāšana iesaistītajam izraudzītajam operatoram

3. nodaļa

Finansiālās attiecības starp izraudzītajiem operatoriem

RP 2401 Grāmatvedības noteikumi

RP 2402 Dienas ziņojumi, kurus sistēma sagatavo automātiski

RP 2403 Pasta maksājumu uzdevumu apkopojošo ziņojumu/sarakstu sagatavošana

RP 2404 Pasta maksājumu uzdevumu periodisko rēķinu sagatavošana

RP 2405 Atlīdzību periodisko rēķinu sagatavošana

RP 2406 Kopējo rēķinu sagatavošana

RP 2407 Pasta maksājumu uzdevumu kopējais rēķins

RP 2408 Atlīdzību kopējo rēķinu sagatavošana

RP 2409 Iemaksa

RP 2410 Procedūras saistībā ar naudas līdzekļu un iemaksu kopējiem kontiem

RP 2411 Drošības iemaksa

RP 2501 Centralizēti norēķini

RP 2502 Divpusējie norēķini

III daļa

Pārejas noteikumi un noslēguma noteikumi

RP 2701 Pasaules pasta konvencijas reglamentu piemērošana

RP 2801 Reglamenta stāšanās spēkā un to darbības laiks


Reglamenta Nolīgumam par pasta maksājumu pakalpojumiem Noslēguma protokols

Pants

RP I (spēkā esoša atruna)

RP II (spēkā esoša atruna)


Veidlapu un ziņojumu saraksts

Numurs Veidlapas vai ziņojuma nosaukums vai saturs Atsauce1
MP 1 Starptautiskais naudas pārvedums RP 1504
MP 2 Starptautiskā naudas pārveduma pakalpojums - pieprasījums/ atsaukšana RP 1604
MP 3 Iesniegums par starptautiska pasta naudas pārveduma nepilnību novēršanu RP 1612
MP 4 Dienas ziņojums - sastādītie pasta naudas pārvedumi RP 2402
MP 5 Dienas ziņojums - pasta naudas pārvedumi, kuros norādītā summa ir atmaksāta RP 2402
MP 6 Dienas ziņojums -pasta naudas pārvedumi, kuros norādītā summa ir izmaksāta RP 2401
MP 7 Dienas ziņojums - saņemtie pasta naudas pārvedumi RP 2402
MP 8 Dienas kopsavilkuma ziņojums - pasta naudas pārvedumi, kuri ir sastādīti, saņemti un kuros norādītā summa ir izmaksāta vai atmaksāta RP 2402
MP 104 Starptautiskā naudas pārveduma pakalpojums - izmaksāto naudas pārvedumu apkopojošais saraksts RP 2403
VP 1 Paziņojums par starptautisko pasta pārskaitījumu RP 1504
VP 2 Pieprasījums vai starptautiskā pasta pārskaitījuma uzdevuma atsaukšana RP 1604
VP 3 Neatbilstību labošanas saraksts - starptautiskie pasta pārskaitījumi RP 1611
VP 4 Dienas ziņojums - sastādītie pasta pārskaitījumi RP 2402
VP 5 Dienas ziņojums - atmaksātie pasta pārskaitījumi RP 2402
VP 6 Dienas ziņojums - kreditētie pasta pārskaitījumi RP 2401
VP 7 Dienas ziņojums - saņemtie pasta pārskaitījumi RP 2402
VP 8 Dienas kopsavilkuma ziņojums - sastādītie, atmaksātie, saņemtie un kreditētie pasta pārskaitījumi RP 2402
VP 104 Starptautisko pasta pārskaitījumu saraksts RP 1515
VP 105 Starptautisko pasta pārskaitījumu dienas izraksts RP 1515
PP 1 Starptautiskā pasta maksājuma pakalpojums - periodiskais rēķins par maksājumu uzdevumiem (pārvedumi un pārskaitījumi) RP 2401
PPM Starptautiskā pasta naudas pārveduma pakalpojums - periodiskais rēķins par starptautiskajiem pasta naudas pārvedumiem RP 2401
PPV Starptautiskā pasta pārskaitījuma pakalpojums - periodiskais rēķins par starptautiskajiem pasta pārskaitījumiem RP 2401
PP 2 Periodiskais rēķins par atlīdzībām - pasta maksājumu uzdevumi RP 2405
PP 3 Maksājumu uzdevumu kopējais rēķins (pārvedumi un pārskaitī jumi) RP 2407
PP 4 Atlīdzību kopējais rēķins RP 2408

Pasta maksājumu pakalpojumu reglaments

Pasta darbības padome, ņemot vērā Vīnē 1964. gada 10. jūlijā pieņemtās Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas 22. panta 5. punktu, ir izstrādājusi turpmāk noteiktos pasākumus, lai nodrošinātu Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem īstenošanu.

Šie pasākumi attiecas uz pasta maksājumu uzdevumiem, kurus sūta vēstuļu korespondences sūtījumos, kā arī tiem pasta maksājumu uzdevumiem, kurus pārsūta elektroniski vai izmantojot citus tehnoloģiskos līdzekļus.

I daļa
Pasta maksājumu pakalpojumiem piemērojamie kopīgie principi

1. nodaļa.
Vispārējie noteikumi

RP 201. pants
Definīcijas

1. Lauks - vieta, kura paredzēta datu ierakstīšanai veidlapā vai sistēmā.

2. Korrespondējošais konts - tehniskais konts, kuru pārvalda finanšu operators, kas parāda darījumus savā sadarbības kontā.

3. Pakalpojuma noteikumi - standarta vai maināmi līgumiskie noteikumi, saskaņā ar kuriem izraudzītais operators sniedz pasta maksājumu pakalpojumus klientiem.

4. Pakalpojuma līgums - divpusējs vai daudzpusējs līgums starp izraudzītajiem operatoriem saskaņā ar Nolīgumu un Reglamentu; šajā līgumā izklāstīti pasākumi saistībā ar apmaiņu starp izraudzītajiem operatoriem un noteikumi par pasta maksājumu pakalpojumu īstenošanu.

5. Datums - diena, kurā notika ar maksājuma uzdevuma izpildi saistītā darbība un kuru izraudzītais operators veidlapā norāda, izmantojot manuālu procesu, vai kuru ģenerē sistēma (laikspiedols), ja apmaiņa notiek elektroniski.

6. Speciālās aizņēmumtiesības (SDR) - Starptautiskā valūtas fonda norēķinu vienība, kuru izmanto par Savienības naudas vienību.

7. Pasta maksājuma uzdevuma sastādīšana - pasta maksājuma rīkojuma pieņemšana no sūtītāja, ko veic izraudzītā operatora izdevēja pilnvarotais darbinieks.

8. Pasta maksājuma uzdevuma vai pieprasījuma statuss - pasta maksājuma uzdevuma vai informācijas sniegšanas/pārbaudes veikšanas vai atsaukšanas pieprasījuma izpildes statuss.

9. Veidlapa - dokumenta paraugs, kurā norāda datus, kas vajadzīgi pasta maksājuma uzdevuma, pieprasījuma izpildei un/vai finansiālo attiecību vadīšanai starp izraudzītajiem operatoriem saskaņā ar Nolīgumu un Reglamentu.

10. Lietotāja veidlapa - izraudzītā operatora dokuments, kurš pieejams drukātās kopijas veidā vai kuru var lejupielādēt no tā tīmekļa vietnes un kurš atbilst Reglamentā paredzētajām veidlapām, kuras aizpilda pasta maksājumu pakalpojumu lietotājs un kurās attiecīgajā gadījumā papildu informāciju ieraksta izraudzītais operators.

11. Laikspiedola uzlikšana - droša elektroniska procedūra, kuras laikā tiek norādīts attiecīgās darbības izdarīšanas datums un laiks.

12. Pasta maksājuma uzdevuma identifikators - īpašs uzdevuma sastādīšanas numurs.

13. EDI ziņa - datne, kurā ir elektroniski dati par pasta maksājumu uzdevumiem, kurus viens izraudzītais operators nosūtījis citam izraudzītajam operatoram.

14. Nekonvertējama valūta - jebkura valūta, kuru galvenokārt izmanto iekšzemes darījumos un kuru nevar brīvi apmainīt oficiālā valūtas tirgū (starptautiskajā valūtas tirgū).

15. Ziņojums - datu saraksts hronoloģiskā secībā saistībā ar sastādītajiem, atmaksātajiem, saņēmējam izmaksātajiem/kreditētajiem un saņemtajiem pasta maksājumu uzdevumiem; šo sarakstu automātiski sagatavo sistēma atbilstīgi dažādiem parametriem, ietverot "pakalpojuma veidu", "kopsavilkumus", "divpusējas attiecības", "valūtu", "pakalpojuma sniegšanas vietu vai citu organizatorisku vienību".

16. Elektroniska saņemšana - valsts maksātājas datubāzes atjaunināšana pēc pasta maksājuma uzdevuma saņemšanas.

17. Elektroniskais paraksts - unikāla atslēga, kuru kopīgi izmanto izraudzīto operatoru datu apmaiņā un kuru izsniedz Savienības pilnvarots kopējs publiskās atslēgas infrastruktūras pārvaldītājs; ar tās palīdzību veic datu šifrēšanu un parakstīšanu, kā arī atšifrēšanu un parakstu pārbaudi.

18. Sistēma - telemātiska sistēma, kuru izmanto datu ziņu izveidei, nosūtīšanai, saņemšanai un apstrādei.

19. Zīmogs - pakalpojuma sniegšanas vietas norādes un datuma uzspiešana, tādējādi apstiprinot pasta maksājuma uzdevumā norādītās darbības precizitāti un autentiskumu.

RP 501. pants
Operatoru darba pienākumi

1. Parakstītājas dalībvalsts izraudzītie operatori vienojas par dalībvalstu apstiprinātajiem pasta maksājumu pakalpojumiem, ar kuriem tie vēlas apmainīties.

2. Izraudzītajam operatoram nav pienākuma veikt apmaiņu ar citu izraudzīto operatoru, kas nav piemērojis šos reglamentu.

3. Izraudzītie operatori pakalpojumu līgumā, kas ir saderīgs ar Pasta darbības padomes apstiprināto modeli, nosaka vēstuļu korespondences vai elektronisko ziņu apmaiņas kārtību.

RP 502. pants
Izraudzīto operatoru sniedzamā informācija

1. Izraudzītie operatori sniedz Starptautiskajam birojam operatīvo informāciju par:

1.1. pasta maksājumu pakalpojumiem, kurus izraudzītais operators sniedz savā teritorijā;

1.2. sniegtajiem pasta maksājumu pakalpojumiem piemērojamajiem starptautiskajiem un iekšzemes tarifiem;

1.3. papildu pakalpojumiem;

1.4. papildu pakalpojumu tarifiem;

1.5. maksājumu pakalpojumu sniedzēja dienesta darba laiku;

1.6. valsts valūtu vai valūtu, kuru valsts ir atļāvusi izmantot maksājumiem tās teritorijā;

1.7. sistēmas nodrošinātāju;

1.8. izmantotās sistēmas veidu (tiešsaistes vai bezsaistes);

1.9. valstī noteiktajiem pakalpojuma kvalitātes mērķiem;

1.10. centralizēto norēķinu sistēmu vai izmantotās norēķinu sistēmas veidu;

1.11. norēķinu valūtu;

1.12. izraudzītā operatora tīmekļa vietnes adresi;

1.13. izraudzītā operatora starptautisko pakalpojumu e-pasta adresēm.

2. Izraudzītie operatori Starptautiskajam birojam sniedz arī informāciju, kas paredzēta Vēstuļu korespondences reglamentā saistībā ar pasta naudas pārvedumu maksājumu uzdevumiem.

3. Starptautisko biroju nekavējoties informē par jebkurām izmaiņām saistībā ar pieprasīto informāciju.

RP 503. pants
Starptautiskā biroja publikācijas

1. Starptautiskais birojs, pamatojoties uz parakstītāju dalībvalstu un izraudzīto operatoru sniegto informāciju, publicē oficiālu informācijas apkopojumu par Nolīguma un Reglamenta piemērošanu katrā dalībvalstī.

2. Vēstuļu korespondences reglaments par publikācijām attiecas arī uz pasta maksājumu pakalpojumiem.

RP 504. pants
Elektroniskais pasta maksājumu pakalpojumu apkopojums

1. Starptautiskais birojs sagatavo Elektronisko pasta maksājumu pakalpojumu apkopojumu un nodrošina tā atjaunināšanu.

2. Elektroniskajā pasta maksājumu pakalpojumu apkopojumā izklāsta operatīvo informāciju, ko saskaņā ar Reglamentu snieguši izraudzītie operatori, un jebkurus citus operatīvos datus, kas ir vajadzīgi izraudzītajiem operatoriem pasta maksājumu uzdevumu izpildei.

3. Izraudzītie operatori ievada savus datus Elektroniskajā pasta maksājumu pakalpojumu apkopojumā.

4. Izraudzītie operatori saskaņā ar Starptautiskā biroja noteikto procedūru laikus atjaunina Elektroniskajā pasta maksājumu pakalpojumu apkopojumā izklāstīto informāciju, bet ne vēlāk kā tajā dienā, kad tā stājas spēkā.

RP 701. pants
Programma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finanšu noziegumu apkarošanai

1. Izraudzītie operatori izstrādā un īsteno programmu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finanšu noziegumu apkarošanai saskaņā ar to valsts tiesību aktiem.

2. Šajā programmā paredz attiecīgus rakstiskus principus, procedūras un iekšējos kontroles mehānismus, lai ierobežotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finanšu noziegumu risku, kā arī turpinātu iesaistīto darbinieku apmācību šajā jomā.

RP 702. pants
Pienākums apliecināt personas identitāti

1. Izraudzītie operatori saskaņā ar valsts tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem veikt klientu izpēti identificē sūtītāju, pamatojoties uz dokumentiem vai uzticamiem datiem, vai informāciju, kuru attiecīgās valsts teritorijā identitātes apliecināšanas vajadzībām atzīst un pieņem valsts iestādes.

2. Ja kontus pārvalda izraudzītais operators, šādi konti var būt tikai personiskie konti, kuru turētāju identitāti izraudzītie operatori pārbauda neatkarīgi no pasta maksājumu uzdevumu summas robežvērtības.

3. Izraudzītie operatori, ņemot vērā savas valsts tiesību aktus, var savstarpēji vienoties par minimālo summu un paredzēt, ka tad, ja summa ir mazāka par šo minimālo summu, izraudzītajam operatoram izdevējam nav pienākuma pieprasīt sūtītājam sniegt identitātes dokumenta datus. Šī robežvērtība naudas pārvedumu gadījumā nedrīkst pārsniegt 600 SDR dienā.

RP 703. pants
Identifikācijas dati

1. Katrā pasta maksājuma uzdevumā norāda sūtītāja un saņēmēja vārdu, uzvārdu un adresi. Tomēr elektroniski pārsūtāmo pasta maksājumu uzdevumu gadījumā adreses vietā var izmantot unikālu identifikācijas numuru.

2. Ja pasta maksājumu uzdevumus pārsūta elektroniski, tajos norāda:

2.1. pasta pārskaitījumu un izmaksājamo naudas pārvedumu konta numuru;

2.2. unikālu atsauces numuru, ar kuru var izsekot sūtītāja skaidras naudas pārvedumiem un bezskaidras naudas pārvedumiem.

3. Šajā pantā minēto informāciju glabā kopā ar pasta maksājuma uzdevumu visā pārsūtīšanas procesā līdz izmaksas vai atmaksas brīdim.

4. Ja pasta maksājumu uzdevumos nav norādīta visa informācija par sūtītāju vai saņēmēju, kā paredzēts šajā pantā, tos rūpīgi pārbauda un pārliecinās, ka netiek veiktas aizdomīgas darbības.

RP 704. pants
Pienākums iegūt informāciju

1. Izraudzītie operatori izdevēji saskaņā ar to valsts tiesību aktiem pirms pasta maksājuma uzdevuma vai atmaksas pieprasījuma izpildes iegūst informāciju par tās mērķi.

2. Izraudzītie operatori saskaņā ar to valsts tiesību aktiem pārbauda faktiskā saņēmēja identitāti.

RP 705. pants
Uzraudzības, atklāšanas un ziņošanas pienākums

1. Izraudzītie operatori pilda uzraudzības un atklāšanas pienākumu saskaņā ar kompetentās institūcijas norādījumiem.

2. Izraudzītie operatori uzrauga darījumus un naudas līdzekļu avotu, kā arī pārbauda, vai tie atbilst lietotāja riska profilam.

3. Izraudzītie operatori regulāri pārbauda, vai dokumenti, dati un informācija par lietotājiem ir atjaunināti.

4. Izraudzītie operatori ļoti rūpīgi uzrauga paaugstināta riska lietotājus, darījumus, produktus un/vai ģeogrāfiskos apgabalus.

5. Izraudzītie operatori ievēro valsts tiesību aktos noteiktās prasības veikt klientu izpēti attiecībā uz to maksājumu uzdevumiem.

6. Ja tiek atklāts aizdomīgs darījums, izraudzītais operators par to ziņo kompetentai iestādei neatkarīgi no darījuma summas lieluma.

7. Ja pastāv aizdomas par to, ka pasta maksājuma uzdevums ir saistīts ar aizdomīgiem darījumiem, izraudzītais operators rīkojas atbilstīgi valsts tiesību aktiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu.

RP 706. pants
Arhivēšana

1. Izraudzītie operatori uzglabā informāciju saistībā ar pasta maksājumu pakalpojumu izpildi, tostarp datus par pasta maksājumu uzdevumiem un to uzraudzību, vismaz piecus gadus vai ilgāk, ja to pieprasa valsts tiesību akti.

2. Informāciju uzglabā tā, lai būtu iespējams atjaunot katru darījumu (tostarp summu un valūtu).

RP 707. pants
Pasta maksājumu pakalpojumu veikšana

1. Ikviens izraudzītais operators var atteikties sākt sniegt pasta maksājumu pakalpojumus ar citu izraudzīto operatoru vai pārtraukt sniegt šādus pakalpojumus, ja:

1.1. pēdējais minētais operators nav izpildījis juridisko pienākumu apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu;

1.2. pēdējais minētais operators, ja šādi juridiskie pienākumi nav paredzēti, pēc savas iniciatīvas neveic Reglamentā paredzētos pasākumus;

1.3. pasta maksājumu pakalpojumu veikšana ir pretrunā valsts tiesību aktiem;

1.4. izraudzītais operators uzskata, ka pasta maksājumu pakalpojumu veikšana nav pieņemama.

2. Ja Savienības dalībvalstij ir noteiktas starptautiskas sankcijas, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, izraudzītie operatori var atteikties noslēgt līgumu ar attiecīgās dalībvalsts izraudzīto operatoru vai pārtraukt apmaiņu ar to, līdz šīs sankcijas tiek atceltas.

RP 801. pants
Datu konfidencialitāte

1. Izraudzītie operatori veic to valsts tiesību aktos un šajā reglamentā paredzētos pasākumus, lai nodrošinātu datu konfidencialitāti attiecībā uz trešajām personām.

2. Izraudzītie operatori nosūta Starptautiskajam birojam pasta datus, kas ir vajadzīgi, lai sagatavotu pasta maksājumu pakalpojumu statistiku.

3. Starptautiskais birojs publicē pasta maksājumu pakalpojumu statistiku Savienības statistikas apkopojumā. Nosūtītos datus izmanto tikai tam, lai aprēķinātu summāros rādītājus, kas ir vajadzīgi pasaules un reģionālās situācijas analīzei, izņemot, ja attiecīgā dalībvalsts ir piekritusi citiem nosacījumiem.

4. Iesniegums par arhīva datu pieejamību ir jāpamato.

RP 901. pants
Tehnoloģiju savienošana

1. Izraudzītie operatori pakalpojumu līgumā paredz operatīvos pasākumus, lai sniegtu pasta maksājumu pakalpojumus, kas ir saistīti ar dažādu tehnoloģiju savienošanu pasta maksājumu uzdevumu izpildei. Tie ievēro vismaz tos noteikumus, kas attiecas uz pasta naudas pārvedumu maksājumu uzdevumiem.

2. nodaļa
Vispārēji principi

RP 1001. pants
Naudas līdzekļu nodalīšana

1. Lietotāju naudas līdzekļi grāmatvedības un finanšu uzskaitē ir nodalīti no izraudzīto operatoru izdevēju un izraudzīto operatoru maksātāju naudas līdzekļiem.

RP 1002. pants
Nošķirta lietotāju naudas līdzekļu uzskaite

1. Summas, kuras nosūtījuši lietotāji vai kuras ir debetētas no to konta, nošķir un rezervē norēķiniem par pasta maksājumu uzdevumiem starp izraudzītajiem operatoriem un atmaksāšanai.

2. Lietotāju naudas līdzekļus pārvalda, ņemot vērā trešo personu naudas līdzekļu pārvaldīšanai piemērojamos piesardzības principus.

RP 1003. pants
Izdošanas un maksāšanas valūta

1. Ja galamērķa vietas valūta ir konvertējama, tad pasta maksājuma uzdevumā norādīto summu izsaka izraudzītā operatora maksātāja valūtā.

2. Ja vismaz viena no šīm divām valūtām nav konvertējama, tad izraudzītais operators piekrīt pasta maksājuma uzdevumā norādīto summu izteikt kādā citā valūtā, kuru ir atzinusi galamērķa valsts.

3. Pasta maksājuma uzdevumā norādītās summas izteikšanai izmanto valūtas kursu, kas ir spēkā attiecīgā pasta maksājuma uzdevuma sastādīšanas datumā. Ja izraudzītajam operatoram izdevējam nav tehnisku iespēju izteikt pasta maksājuma uzdevumu izraudzītā operatora maksātāja valūtā, tad konvertēšanu maksāšanas valūtā veic izraudzītais operators maksātājs, izmantojot valūtas kursu, kas ir spēkā attiecīgā pasta maksājuma uzdevuma saņemšanas datumā.

4. Pēc konsultēšanās ar iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem izraudzītais operators maksātājs, ja to pieprasa tā valsts tiesību akti, var neņemt vērā daļskaitļus valūtas vienībās vai noapaļot tos līdz tuvākajai veselai valūtas vienībai vai desmitam, darot to par labu saņēmējam.

RP 1004. pants
Tarifu noteikšana

1. Izraudzītais operators izdevējs tarifus nosaka tā, lai veicinātu pieejamību pasta maksājumu pakalpojumiem.

2. Visas pakalpojuma maksas pilnībā sedz sūtītājs.

RP 1005. pants
Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

1. Atbrīvojumus no maksas par pasta pakalpojumiem un par pasta maksājuma pakalpojuma sūtījumiem, kuri ir adresēti karagūstekņiem vai kurus sūta karagūstekņi (tostarp karojošas personas, kas aizturētas un internētas neitrālā valstī), vai kuri ir adresēti internētām civilpersonām, vai kurus sūta internētas civilpersonas, reglamentē Pasaules pasta konvencija un Vēstuļu korespondences reglaments.

RP 1006. pants
Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro pasta maksājuma pakalpojuma sūtījumiem

1. Pasta maksājuma pakalpojuma sūtījumi ir atbrīvoti no maksas par pasta pakalpojumiem saskaņā ar attiecīgajiem Vēstuļu korespondences reglaments.

RP 1007. pants
Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem karagūstekņiem un internētām civilpersonām

1. Pasta maksājuma pakalpojuma sniegšanas vietas gūst labumu no Pasaules pasta konvencijā paredzētā atbrīvojuma no maksas par pasta pakalpojumiem, kurus piemēro karagūstekņu un internēto civilpersonu pasta maksājuma pakalpojuma sūtījumiem.

RP 1008. pants
Kārtība, kādā atbrīvojums no maksas pasta pakalpojumiem piemērojams institūcijām, kas rūpējas par karagūstekņiem un internētajām civilpersonām

1. Institūcijas, kuras rūpējas par karagūstekņiem un internētajām civilpersonām, uz kurām attiecas atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ir uzskaitītas Vēstuļu korespondences reglamentā.

RP 1009. pants
No maksas par pasta pakalpojumiem atbrīvoto sūtījumu apzīmogošana

1. Informācija, kas ir vajadzīga pasta maksājumu uzdevumu nosūtīšanai, ir izklāstīta Vēstuļu korespondences reglamentā.

RP 1010. pants
Atlīdzināšanas procedūras starp izraudzītajiem operatoriem

1. Atlīdzību nosaka objektīvi saskaņā ar izraudzītā operatora izdevēja tarifiem. Atlīdzību nosakot, var ņemt vērā pakalpojumu kvalitātes rādītāju par elektroniski nosūtītajiem pasta maksājumu uzdevumiem.

2. Atlīdzības kopsummu izsaka SDR vienībās, pamatojoties uz gada vidējo SDR, ko publicē Savienības Starptautiskais birojs.

3. Atlīdzību paredz pakalpojuma līgumā saskaņā ar Nolīgumu un Reglamentu.

RP 1011. pants
Lietotāja informācija

1. Izraudzītie operatori izvieto informāciju par tarifiem un papildu maksām pakalpojuma sniegšanas vietā un, ja tas ir iespējams, arī savā tīmekļa vietnē.

RP 1101. pants
Pakalpojuma kvalitāte elektroniski sūtīto pasta maksājumu uzdevumiem

1. Attiecībā uz elektroniski sūtāmo pasta maksājumu uzdevumiem novērtē vismaz šādus pakalpojumu kvalitātes rādītājus:

1.1. Starptautiskā biroja datubāzes atjaunošanu;

1.2. pasta maksājumu uzdevumu laicīgu apstrādi;

1.3. laicīgu atsaukšanu;

1.4. laikus apstrādāto iesniegumu procentuālo daļu;

1.5. iesniegumu procentuālo daļu.

2. Pasta darbības padome nosaka šo dažādo pakalpojumu kvalitātes rādītāju mērķus.

3. Izraudzītie operatori nosūta Savienības Starptautiskajam birojam pasta datus, kas ir vajadzīgi pakalpojuma kvalitātes novērtēšanai.

4. Starptautiskais birojs apstrādā ar pakalpojuma kvalitātes novērtēšanu saistītos pasta datus, ievērojot konfidencialitāti. Piekļuve pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas ziņojumiem, kas sagatavoti, izmantojot šos datus, ir atļauta tikai dalībvalstīm, kuras ir parakstījušas Nolīgumu, šo valstu izraudzītajiem operatoriem un Starptautiskajam birojam.

RP 1102. pants
Kopīgs zīmols

1. Saistībā ar konkrētas jaunas tehnoloģijas izmantošanu pasta maksājumu uzdevumu sūtīšanai var ieviest kopīgu zīmolu.

2. Izraudzītie operatori kopīgo zīmolu izmanto, ievērojot ar attiecīgo zīmolu saistītos kvalitātes mērķus, kurus ir noteikuši tā lietotāji saskaņā ar Pasta darbības padomes noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes mērķiem.

3. nodaļa
Elektronisko datu apmaiņas principi

RP 1201. pants
Sadarbspējas un centralizētu norēķinu nosacījumi

1. Izraudzīto operatoru tīkli ir savstarpēji savienoti, lai nodrošinātu ar pasta maksājumu uzdevumiem saistīto elektronisko datu apmaiņu.

2. Izraudzītie operatori konfigurē pasta maksājumu datu laukus sistēmā atbilstīgi Reglamentā paredzētajām veidlapām tā, lai nodrošinātu sistēmu sadarbspēju.

3. Izraudzītie operatori piemēro Reglamentā paredzētās procedūras pasta maksājumu uzdevumu apstrādei, lai nodrošinātu pasta maksājumu pakalpojumu sadarbspēju.

4. Izraudzītie operatori piemēro Reglamentā paredzētās norēķinu un klīringa procedūras, lai starp izraudzītajiem operatoriem nodrošinātu centralizētus norēķinus.

RP 1301. pants
Tīkla drošība

1. Pasta maksājumu uzdevumu sūtīšanai paredzēto elektronisko tīklu starpsavienojumiem nodrošina tādu drošības līmeni, kāds tiek nodrošināts izraudzīto operatoru izmantotajā savienotajā tīklā.

2. Izraudzītie operatori nodrošina elektroniskā paraksta sertifikāta derīgumu un datu šifrēšanu.

3. Izraudzīto operatoru sistēmās izmanto vienotu drošības sistēmu, kurā ievēroti drošības standarti, kas atbilst Savienības apstiprinātajiem ISO standartiem pasta maksājumu uzdevumu apstrādei un sūtīšanai.

4. Ja valsts tiesību aktu dēļ kādā valstī rodas problēmas saistībā ar Savienības vienotās drošības sistēmas piemērošanu un īstenošanu, to jādara zināmu un jāapraksta Starptautiskajam birojam.

RP 1302. pants
Elektroniskās apmaiņas drošība

1. Izraudzītie operatori nodrošina savu iekārtu fizisku un elektronisku drošību, datu drošību un pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību atbilstīgi Savienības apstiprinātajiem ISO standartiem.

RP 1303. pants
Elektronisko iekārtu darbības noteikumi un apkope

1. Visiem izraudzītajiem operatoriem ir atsevišķa ekspluatācijas un testēšanas sistēma. Ekspluatācijas sistēmu izmanto tikai faktisku datu apstrādei un sūtīšanai. Visus komunikāciju pamattestus veic, izmantojot testēšanas sistēmu. Visiem izraudzītajiem operatoriem ir dublējošā sistēma.

2. Visi izraudzītie operatori ir atbildīgi par savas ekspluatācijas, testēšanas un dublējošās infrastruktūras (datortehnikas, programmatūras un tīkla) apkopi, kas vajadzīga datu apstrādei un sūtīšanai neatkarīgi no tā, vai attiecīgo infrastruktūru uztur izraudzītais operators vai trešā persona.

RP 1304. pants
Datu drošība

1. Datu ziņas saistībā ar pasta maksājumu uzdevumiem elektroniski paraksta. Personas datus šifrē.

2. Ja tiek izmantota tiešsaistes sistēma, tai jābūt drošai.

3. Nosūtītos datus, kurus ir elektroniski parakstījis izraudzītais operators, uzskata par autentiskiem, pilnīgiem un nenoraidāmiem.

4. Piekļuve datiem ir stingri ierobežota, atļaujot to tikai izraudzītā operatora pilnvarotiem darbiniekiem.

RP 1305. pants
Datu dublēšana

1. Izraudzīto operatoru izmantoto datubāzi izvieto drošā veidā. Tai ir dublēšanas sistēma un procedūras, ar kurām nodrošina darbības atsākšanu ārkārtas gadījumos.

2. Visi izraudzītie operatori informē pārējos izraudzītos operatorus par plānotu pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu. Neplānota pārtraukuma gadījumā attiecīgais izraudzītais operators izveido ārkārtas vienību un pēc iespējas drīzāk pārējiem izraudzītajiem operatoriem sniedz informāciju par pārtraukuma iemeslu un pasākumiem, kas veikti, lai attiecīgo problēmu atrisinātu un nepieļautu tās atkārtošanos.

3. Nozīmīgas drošības trauksmes gadījumā attiecīgais izraudzītais operators pēc iespējas drīzāk informē pārējos izraudzītos operatorus par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, iespējamā pārtraukuma ilgumu un pakalpojuma sniegšanas atsākšanu.

RP 1306. pants
Piekļuve arhivētajiem datiem

1. Ievērojot valsts tiesību aktus, piekļuvi arhivētajiem datiem un to pieejamību nodrošina trīs darba dienu laikā pēc to pieprasīšanas attiecībā uz pasta maksājumu uzdevumiem, kuru apmaiņa notikusi elektroniski, un mēneša laikā pēc to pieprasīšanas attiecībā uz pasta maksājumu uzdevumiem, kurus pārsūta kā vēstuļu korespondenci..

RP 1401. pants
Sekošana sūtījuma virzībai

1. Visās izraudzītā operatora izmantotajās sistēmās lieto funkcionālos apstiprinājumus, lai nodrošinātu informāciju par sekošanu pasta maksājumu uzdevumu virzībai.

2. Par jebkurām pasta maksājuma uzdevuma statusa izmaiņām nosūta EDI ziņu.

3. Izraudzītie operatori nosūta apstiprinājumu par saņemtās EDI ziņas saņemšanu vai par tās noraidīšanu.

4. Sūtītājs var izteikt lūgumu, ka vēlas saņemt paziņojumu par maksājumu, pārskaitījumu vai atmaksu.

5. Informācija par pasta maksājuma uzdevuma statusu vai par tā iesnieguma statusu, kas ir saistīts ar pasta maksājuma uzdevuma izpildi, ir pieejama tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri ir iesaistīti attiecīgā pasta maksājuma uzdevuma izpildē.

6. Datus glabā tiešsaistē vismaz sešus mēnešus.

II daļa
Pasta maksājumu pakalpojumu noteikumi

1. nodaļa
Pasta maksājumu uzdevumu apstrāde

RP 1501. pants
Veidlapas

1. Veidlapas sagatavo izraudzīto operatoru izmantotā sistēma vai arī tās sagatavo drukātās kopijas veidā.

2. Veidlapās, kuras sagatavo sistēma, ir lauki, kas atbilst laukiem, kuri ir paredzēti šim reglamentam pievienotajās veidlapās.

3. Veidlapās paredz papildu sadaļas, kuras ir vajadzīgas izraudzītajiem operatoriem atbilstīgi pakalpojumu līgumiem.

RP 1502. pants
Kopējā informācija izpildes veidlapās

1. Obligātā informācija

1.1. Veidlapās, kas ir saistītas ar lietotāju pasta maksājumu uzdevumu izpildi, norāda atsauci uz attiecīgā izraudzītā operatora pakalpojuma sniegšanas vietu.

2. Fakultatīvā informācija

2.1. Veidlapās var izmantot sadaļu "personiska ziņa", kas paredzēta lietotāju saziņai.

RP 1503. pants
Pasta maksājuma uzdevuma vai iesnieguma statuss

1. Izraudzītie operatori, izmantojot vispiemērotākos līdzekļus, informē cits citu par visām izmaiņām saistībā ar pasta maksājuma uzdevuma vai iesnieguma statusu.

2. Ja informācija par statusa izmaiņām attiecīgā izraudzītā operatora sistēmā netiek sagatavota automātiski, tad attiecīgajam izraudzītajam operatoram ir nekavējoties jāievada ar apmaiņu saistītie statusa izmaiņas dati, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

3. Izraudzītais operators izdevējs vai izraudzītais operators maksātājs norāda vismaz šādus pasta maksājuma uzdevuma izpildes statusus:

3.1. pasta maksājuma uzdevuma pirmapstrāde (izraudzītais operators izdevējs);

3.2. pasta maksājuma uzdevums ir apstrādāts (izraudzītais operators izdevējs);

3.3. pasta maksājuma uzdevuma pirmapstrāde (izraudzītais operators maksātājs);

3.4. pasta maksājuma uzdevums iesniegts maksāšanai pēc pirmapstrādes (izraudzītais operators maksātājs);

3.5. paziņojums, ka maksājumu nevar izdarīt, vai informācija par aizkavēšanos (izraudzītais operators maksātājs);

3.6. maksājums saņēmējam (izraudzītais operators maksātājs);

3.7. paziņojums par maksājumu vai kreditēšanu saņēmēja kontā (fakultatīvs) (izraudzītais operators maksātājs);

3.8. maksājums saņēmējam atcelts (ja saskaņotajā laikā konstatēta kļūda) (izraudzītais operators maksātājs);

3.9. jauns maksājums pēc atcelšanas (izraudzītais operators maksātājs);

3.10. atsaukšanas iesnieguma sastādīšana (izraudzītais operators izdevējs);

3.11. paziņojums par atsaukšanas iesnieguma apstiprināšanu vai cita informācija (izraudzītais operators maksātājs);

3.12. paziņojums, ka atmaksāšanu var vai nevar veikt (izraudzītais operators maksātājs);

3.13. paziņojums sūtītājam par atmaksāšanu (fakultatīvs) (izraudzītais operators izdevējs);

3.14. paziņojums par atmaksāšanu termiņa beigu dēļ (izraudzītais operators maksātājs);

3.15. atmaksāšana (izraudzītais operators izdevējs);

3.16. atmaksas atcelšana saņēmējam (ja pakalpojuma līgumā saskaņotajā laikā ir konstatēta kļūda) (izraudzītais operators izdevējs);

3.17. jauns maksājums pēc atcelšanas (izraudzītais operators izdevējs);

3.18. paziņojums, ka atmaksāšanu nevar veikt, un pabeigšana (izraudzītais operators maksātājs);

3.19. pasta maksājuma uzdevuma noilgums (izraudzītais operators izdevējs);

3.20. mēneša vai kārtējā rēķina sastādīšana (izraudzītais operators maksātājs);

3.21. mēneša rēķinā norādīto pasta maksājumu uzdevumu pabeigšana (izraudzītais operators maksātājs).

4. Norāda vismaz šādus informācijas sniegšanas/pieprasījuma izpildes statusus:

4.1. iesnieguma reģistrēšana;

4.2. informācija par iesniegumu otram izraudzītajam operatoram, izņemot, ja izraudzītais operators, ar kuru ir sazinājies lietotājs, var atrisināt iesniegumā minēto problēmu un veikt pasākumus, nekonsultējoties ar otru izraudzīto operatoru;

4.3. iesniegumā minētās problēmas atrisināšana;

4.4. lietotāja informēšana (izraudzītais operators izdevējs).

RP 1504. pants
Pasta maksājuma rīkojums

1. Izraudzītais operators izdevējs iegūst informāciju, kas ir vajadzīga pasta maksājuma uzdevuma izpildei.

2. Sūtītājs aizpilda pasta maksājuma rīkojuma veidlapu un iesniedz to izraudzītajam operatoram izdevējam. Pasta maksājuma rīkojuma veidlapai pievieno izraudzītā operatora izdevēja pakalpojuma sniegšanas noteikumus.

3. Pasta maksājuma rīkojumu par naudas pārvedumu maksājumu uzdevumiem, kurus pārsūta kā vēstuļu korespondenci, raksta lietotāja veidlapā, kas atbilst MP 1 paraugam, vai elektroniska pārskaitījuma gadījumā izmanto citus attiecīgus līdzekļus.

4. Pasta maksājuma rīkojumu par pārskaitījumiem raksta lietotāja veidlapā, kas atbilst VP 1 paraugam, vai elektroniska pārskaitījuma gadījumā izmanto citus attiecīgus līdzekļus.

5. Informācijai, kas paredzēta pasta maksājuma uzdevuma izpildei, ir jābūt precīzai un pilnīgai. Saīsinātas adreses izmantot nav atļauts.

6. Pasta maksājuma rīkojumu sistēmā var ievadīt sūtītājs, ievērojot nosacījumus par:

6.1. nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finanšu noziegumu apkarošanu;

6.2. drošību;

6.3. sekošanu sūtījuma virzībai;

6.4. konfidencialitāti.

7. Ierakstus pasta maksājumu uzdevumos, kurus pārsūta kā vēstuļu korespondenci, vēlams uzdrukāt. Ieraksti var būt rokrakstā, bet, ja iespējams, drukātiem burtiem. Informācijai, kas paredzēta, lai izpildītu pasta maksājuma uzdevumu, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, jābūt salasāmai. Ar zīmuli izdarītus ierakstus nepieņem. Pasta maksājumu uzdevumos nedrīkst būt dzēsumi vai labojumi, pat ja tie ir apliecināti.

8. Parasti pasta maksājumu uzdevumus raksta romiešu burtiem un arābu cipariem. Tomēr tādu informāciju kā vārds, uzvārds un adrese var rakstīt tās valodas rakstu zīmēm, par kuras lietošanu izraudzītie operatori ir vienojušies.

RP 1505. pants
Izraudzītā operatora izdevēja veiktā pasta maksājuma rīkojuma pārbaude

1. Pirms attiecīgā sūtītāja pasta maksājuma rīkojuma apstiprināšanas, ievērojot noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu, izraudzītā operatora izdevēja darbinieks pārbauda, vai:

1.1. pasta maksājuma uzdevums atbilst Nolīgumā, Reglamentā un valsts tiesību aktos izklāstītajām normām;

1.2. pasta maksājuma uzdevums ir izpildāms saskaņā ar pakalpojumu līgumu, kas noslēgts starp izraudzītajiem operatoriem;

1.3. kopā ar pasta maksājuma uzdevumu tiek nosūtīti attiecīgie naudas līdzekļi vai arī rīkojums debetēt sūtītāja kontu;

1.4. attiecīgajā gadījumā sūtītāja kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu.

RP 1506. pants
Pasta maksājumu uzdevumu ievadīšana

1. Datus izraudzītā operatora izdevēja sistēmā ievada pilnvarots pakalpojuma sniegšanas vietas darbinieks. Šādā gadījumā izraudzītais operators izdevējs pārbauda, vai ievadītie dati atbilst informācijai, kas ir norādīta pasta maksājuma rīkojumā.

RP 1507. pants
Sistēmas savienojumu biežums

1. Ja tiek izmantota sistēma, izraudzītais operators pievienojas sistēmai pēc iespējas biežāk.

1.1. Ja izraudzītais operators izmanto savu sistēmu, tas pievienojas sistēmai vismaz divas reizes dienā.

1.2. Ja tiek izmantota tiešsaistes sistēma, izraudzītais operators pievienojas sistēmai vismaz vienu reizi dienā, lai piekļūtu dienas darbību ziņojumam.

RP 1508. pants
Pasta maksājuma uzdevuma apstiprināšana

1. Zīmoga uzlikšana uz pasta maksājuma rīkojuma vai šī rīkojuma pieņemšana nozīmē to, ka izraudzītais operators izdevējs attiecīgo pasta maksājuma uzdevumu ir pieņēmis.

RP 1509. pants
Pasta maksājuma uzdevuma sastādīšana

1. Pasta maksājuma uzdevuma sastādīšanai izmanto MP 1 vai VP 1 veidlapu vai citu atbilstīgu veidlapu.

2. Izņemot dienesta norādījumus, pasta maksājumu uzdevumos ir aizliegts izdarīt ierakstus, kam attiecīgajās veidlapās nav paredzēta vieta.

3. Pēc pasta maksājuma uzdevuma sastādīšanas sūtītājam kā kvīti bez maksas izsniedz elektroniskā pasta maksājuma uzdevuma kopiju vai vēstuļu korespondences pakalpojuma kuponu.

4. Izraudzītā operatora izdevēja izmantotā informācijas sistēma automātiski aizpilda veidlapu, uz kuras ir laikspiedols.

5. Sūtītājam bez maksas izdod kuponu. Tajā norāda informāciju par sūtītāja apstiprināto pasta maksājuma uzdevumu, tarifiem un maksām saistībā ar pasta maksājuma uzdevumu, izmantoto valūtas kursu (ja tas ir vajadzīgs) un pakalpojuma noteikumus.

RP 1510. pants
Atsaukšanas iesniegums

1. Sūtītājs var pieprasīt pasta maksājuma uzdevuma atsaukšanu.

RP 1511. pants
Naudas pārvedumu derīguma termiņš

1. Elektroniski nosūtīto naudas pārvedumu derīguma termiņš ir 30 kalendārās dienas no to sastādīšanas datuma.

2. Naudas pārvedumu maksājumu uzdevumi, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, ir derīgi līdz otrā mēneša beigām pēc to sastādīšanas datuma.

3. Izraudzītais operators izdevējs un izraudzītais operators maksātājs var vienoties par citu termiņu, kas atšķiras no iepriekš minētā termiņa.

RP 1512. pants
Paziņojums par maksājumu vai kreditēšanu saņēmēja kontā

1. Ja izraudzīto operatoru pakalpojumu līgumā tas ir atļauts, tad sūtītājs var lūgt, lai viņam tiek paziņots par maksājumu saņēmējam vai kreditēšanu viņa kontā.

2. Paziņojumu sagatavo, izmantojot CN 07 veidlapu, saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentu. Ja pasta maksājumu uzdevumi ir nosūtīti elektroniski, paziņojumu sagatavo izraudzītais operators maksātājs. Ja tiek izmantoti naudas pārvedumu maksājumu uzdevumi, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, tad izraudzītais operators izdevējs CN 07 veidlapu pievieno MP 1 vai VP 1 veidlapai.

3. Datus paziņojumā par elektroniski nosūtītajiem pasta maksājumu uzdevumiem ievada elektroniski, un paziņojuma atsauci ieraksta MP 1 un VP 1 veidlapā paredzētajā laukā. Izraudzītais operators maksātājs šo lauku aizpilda, kad pasta maksājuma uzdevums ir ievadīts. Izraudzītais operators izdevējs paziņojumu par maksājumu sagatavo atbilstīgi CN 07 veidlapai un nosūta sūtītājam.

RP 1513. pants
Summas norādīšana

1. Summas pasta maksājumu uzdevumos un atlīdzībās norāda cipariem kopā ar izmantotās valūtas vienības nosaukuma abreviatūru. Attiecīgās valūtas vienības daļskaitļus izsaka, norādot divus (vai trīs) skaitļus, tostarp nulles, kas atbilst attiecīgi desmitdaļām, simtdaļām (un tūkstošdaļām).

2. Attiecībā uz pasta maksājumu uzdevumiem, kas ir saistīti ar naudas pārvedumu maksājumu uzdevumiem, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, pilnībā ir jāuzraksta summa un valūtas vienības nosaukums tajā valodā, par kuras lietošanu izraudzītie operatori ir vienojušies. Summu var arī norādīt, katru ciparu atsevišķi uzrakstos vārdiem. Norādot pārveduma summu ar vārdiem, daļskaitļu atkārtošana nav obligāta, un tos var norādīt ar cipariem aiz valūtas vienību skaita, kas norādīts vārdiem.

RP 1514. pants
Pasta maksājumu uzdevumu sūtīšana

1. Pasta maksājumu uzdevumus izraudzītajam operatoram maksātājam sūta visātrākajā veidā.

1.1. Ja tiek izmantota sistēma, pasta maksājumu uzdevumus, izteiktus skaidrā naudā, sūta tieši pakalpojuma sniegšanas vietai maksātājai, un pasta maksājumu uzdevumus, kurus ieskaita saņēmēja kontā, sūta tieši pasta žiro centram.

1.2. Naudas pārvedumu maksājumu uzdevumus, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, sūta izraudzītajam operatoram maksātājam, un uz sūtījuma uzraksta norādi "Service des postes" (dienesta) vai līdzīgu norādi.

2. Elektronisko pasta maksājumu uzdevumu nosūtīšanu veic attiecīgā uzdevuma sastādīšanas datumā vai divu darba dienu laikā, ja attiecīgais uzdevums ir sastādīts pakalpojuma punktā, kas nav savienots ar elektronisko tīklu. Tos sūta elektroniskos sūtījumos.

3. Parasti sūtīšanas biežums elektronisko sūtījumu gadījumā nedrīkst būt mazāks par divām reizēm dienā darba laikā. Taču izraudzītie operatori var vienoties par biežāku sūtīšanu.

4. Pasta maksājumu uzdevumus, kas sastādīti pēc pakalpojuma sniegšanas vietas darba laika beigām, nosūta elektroniski nākamajā darba dienā.

5. Naudas pārvedumu maksājumu uzdevumus, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, sūta ar prioritāro pastu un, ja nav noslēgta īpaša vienošanās, tos sūta atklātā tranzītā.

5.1. Naudas pārvedumu maksājumu uzdevumus, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, ievieto depešās saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentu. Pasta maksājuma uzdevumu izved no tā sastādīšanas valsts teritorijas ar prioritāro pastu ne vēlāk kā sešas darba dienas pēc tā nodošanas pakalpojuma sniegšanas vietā.

5.2. Ja izraudzītie operatori ir par to vienojušies, tad attiecībā uz naudas pārvedumu maksājumu uzdevumiem, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, var veikt ierakstīšanas papildpakalpojumu, kas paredzēts Pasaules pasta konvencijā.

5.3. Vēstuļu korespondences reglamentu piemēro pasta maksājumu uzdevumu sūtījumiem, kurus sūta kā ierakstītus sūtījumus.

RP 1515. pants
Pārskaitījumiem piemērojamie noteikumi

1. To pārskaitījuma maksājuma uzdevumu kopsummu, kas norādīti VP 104 sarakstos un kas ir paredzēti vienam centram, pārnes uz VP 105 dienas izrakstu par pārskaitījumiem, kuru sagatavo divos eksemplāros.

2. Pārskaitījumu maksājumu uzdevumu galīgo kopsummu norāda vārdiem vai drukā cipariem.

3. Ieraksta numuru no VP 105 veidlapas pārnes uz katru VP 104 sarakstu.

4. VP 105 dienas izrakstos norāda vismaz kārtas numuru, kuru katram izraudzītā operatora maksātāja pasta žiro centram vai pakalpojuma punktam atjauno katrā jaunā norēķinu periodā.

RP 1601. pants
Izraudzītā operatora maksātāja veiktā pasta maksājumu uzdevumu apstrāde

1. Par elektroniskā pasta maksājuma uzdevuma saņemšanas datumu uzskata datumu, kurā attiecīgais pasta maksājuma uzdevums saņemts attiecīgā izraudzītā operatora maksātāja pakalpojuma sniegšanas vietā, kas veiks maksājumu.

2. Par datumu, kad saņemti naudas pārvedumu maksājumu uzdevumi, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, par datumu, kad tos saņēmis izraudzītais operators maksātājs, uzskata datumu, kurā šie pasta maksājumu uzdevumi ir saņemti.

RP 1602. pants
Naudas pārvedumu apstrāde

1. Ienākošos naudas pārvedumu maksājumu uzdevumus, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, nekavējoties pārsūta uz attiecīgo maksājumu pakalpojuma sniegšanas vietu, ja nav vajadzīga tūlītēja to apstrāde.

2. Naudas pārvedumus pēc attiecīgo pārbaužu veikšanas izmaksā, kad pakalpojuma sniegšanas vietā ierodas izraudzītais operators maksātājs.

RP 1603. pants
Indosaments un naudas pārvedumu pārsūtīšana

1. Ja tas ir atļauts galamērķa valsts tiesību aktos un ja attiecīgie izraudzītie operatori šajā saistībā ir noslēguši pakalpojumu līgumu, pasta naudas pārvedumu īpašumtiesības var nodot, izmantojot indosamentu.

2. Naudas pārveduma atkārtota pārsūtīšana citai valstij nav atļauta.

RP 1604. pants
Atsaukšanas iesnieguma apstrāde

1. Saņemot atsaukšanas iesniegumu, izraudzītais operators maksātājs aizpilda MP 2 vai VP 2 veidlapu, tiklīdz ir iegūta vajadzīgā informācija.

2. Izraudzītais operators maksātājs visātrākajā veidā nosūta atpakaļ izraudzītajam operatoram izdevējam attiecīgi aizpildītu MP 2 vai VP 2 veidlapu, attiecībā uz naudas pārvedumu maksājumu uzdevumiem, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, pievienojot attiecīgo MP 1 veidlapu.

3. Ja attiecīgie naudas līdzekļi nav nosūtīti saņēmējam vai viņa konts vēl nav kreditēts, izraudzītais operators maksātājs rīkojas atbilstīgi iesniegumam. Citkārt iesniegums tiek noraidīts.

RP 1605. pants
Pirms izmaksāšanas nozaudēto, pazudušo vai iznīcināto naudas pārvedumu maksājumu uzdevumu aizstāšana

1. Pēc sūtītāja vai saņēmēja lūguma jebkuru naudas pārveduma maksājuma uzdevumu, kas nozaudēts, pazudis vai iznīcināts pirms attiecīgā naudas pārveduma izmaksāšanas, var aizstāt ar jaunu naudas pārveduma maksājuma uzdevumu, ko sastādījis izraudzītais operators izdevējs.

2. Pirms tiek aizstāts naudas pārveduma maksājuma uzdevums, kuru uzskata par nozaudētu, pazudušu vai iznīcinātu pirms tā izmaksāšanas, attiecīgie izraudzītie operatori savstarpēji konsultējas un paši pārliecinās, ka sākotnējais naudas pārvedums nav izmaksāts vai atmaksāts. Veic piesardzības pasākumus, lai izvairītos no tā, ka summa, kas norādīta naudas pārveduma maksājuma uzdevumā, kuru uzskata par nozaudētu, pazudušu vai iznīcinātu, tiek izmaksāta vēlāk.

3. Ja izraudzītais operators maksātājs paziņo, ka tas naudas pārveduma maksājuma uzdevumu, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, nav saņēmis, izraudzītais operators izdevējs var to aizstāt ar jaunu naudas pārveduma maksājuma uzdevumu, ja attiecīgais naudas pārvedums nav minēts nevienā mēneša rēķinā attiecīgā naudas pārveduma derīguma termiņā.

4. Ja izraudzītais operators maksātājs nesniedz atbildi mēneša laikā pēc iesnieguma datuma un ja attiecīgais dokuments netiek minēts nevienā no mēneša rēķiniem, kas tiek saņemti līdz attiecīgā perioda beigām, izraudzītais operators izdevējs saistībā ar naudas pārvedumu, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, ir tiesīgs atmaksāt attiecīgos naudas līdzekļus saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentu.

5. Pēc tam izraudzītajam operatoram maksātājam ierakstītā sūtījumā nosūta paziņojumu par atlīdzības izmaksāšanu prasītājam, un attiecīgo naudas pārveduma maksājuma uzdevumu, kuru pārsūta kā vēstuļu korespondenci un kuru turpmāk uzskata par pazudušu, vairs nedrīkst iekļaut rēķinā.

RP 1606. pants
Izraudzītā operatora maksātāja veiktā pārbaude par nolūku, kāpēc tiek veikts maksājums saņēmēja kontā vai notiek tā kreditēšana

1. Saistībā ar pārskaitījumu un bezskaidras naudas pārvedumu maksājumu uzdevumiem izraudzītais operators maksātājs pēc saņemšanas pārbauda, vai attiecīgajos naudas pārvedumu maksājumu uzdevumos, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci un kas saņemti vai uzskaitīti datubāzē, un kuros norādītā summa ir paredzēta kreditēšanai saņēmēja kontā, nav atrodamas kļūdas.

2. Pilnvarots darbinieks pārbauda arī to, vai pasta maksājumu uzdevumos, kuros norādīto summu pakalpojuma sniegšanas vietā izmaksā skaidrā naudā, nav neatbilstību. Pirms saņēmējam nauda tiek izmaksāta, pilnvarotais darbinieks pārbauda saņēmēja identitāti un apstiprina, ka pieprasījums atbilst saņemtajam pasta maksājuma uzdevumam.

RP 1607. pants
Pārskaitījumu apstrāde

1. Ienākošos pasta pārskaitījumus saņēmēja kontā kreditē tūlīt vai ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc to saņemšanas.

2. Pēc tam, kad ir pārbaudīta kopsumma VP 105 dienas izrakstā, pārskaitījumu uzdevumu kopsummu nekavējoties debetē maksājumu kopējā kontā vai sadarbības kontā, kas ir atvērts izraudzītā operatora izdevēja vārdā.

3. VP 105 dienas izraksta kopiju, uz kuras uzlikts attiecīgā izraudzītā operatora kalendārzīmoga nospiedums, pievieno dienas konta izrakstam, kuru tajā pašā dienā, kad notiek darījums, nosūta izraudzītajam operatoram, kam pieder maksājumu kopējais konts vai debetētais sadarbības žiro konts.

RP 1608. pants
Neatbilstīgi pasta maksājumu uzdevumi

1. Pasta maksājumu uzdevumus uzskata par neatbilstīgiem, ja ir konstatēta kāda no turpmāk uzskaitītajām neatbilstībām:

1.1. nepareizi, nepilnīgi, neskaidri vai kļūdaini norādīts saņēmēja vārds, uzvārds vai adrese vai pasta žiro konta informācija;

1.2. saskaņā ar valsts tiesību aktiem nepilnīgas vai acīmredzami nepareizas pasta maksājuma uzdevuma atsauces;

1.3. norādītās summas nesakrīt vai summa nav norādīta vispār;

1.4. summa pārsniedz maksimālo summu, vai tā ir mazāka par atļauto minimālo summu;

1.5. naudas pārvedumu maksājumu uzdevumos, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, ir dzēsumi vai labojumi;

1.6. acīmredzama kļūda saistībā ar valūtas konvertēšanu vai izmantoto valūtas kursu;

1.7. nav uzlikts zīmogs;

1.8. maksājamā summa ir norādīta valūtā, kas nav tā valūta, par kuru puses ir vienojušās;

1.9. izmantotas veidlapas, kas neatbilst Reglamentam;

1.10. cits iemesls, kas paredzēts pakalpojumu līgumā.

RP 1609. pants
Neatbilstīgu pasta maksājumu uzdevumu apstrāde

1. Jebkuru EDI ziņu saistībā ar pasta maksājumu uzdevumiem tiek noraidīta, ja ievadītie dati neatbilst nosacījumiem par pasta maksājuma uzdevuma, pieprasījuma vai atsaukšanas iesnieguma izpildi.

2. Izraudzīto operatoru, kas nosūtījis attiecīgo ziņu, informē par noraidīšanu, tiklīdz ir noskaidrots noraidīšanas iemesls. Izraudzītais operators, kas nosūtījis attiecīgo ziņu, izlabo vai papildina datus un nosūta ziņu atpakaļ otram izraudzītajam operatoram nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par noraidīšanu saņemšanas. Ja tiek izmantotas apvienotas tehnoloģijas, šo termiņu paredz pakalpojumu līgumā, un tas nedrīkst būt lielāks par trim darba dienām.

3. Noraidījumu automātiski sagatavo izraudzītā operatora sistēma šādos gadījumos:

3.1. neatbilstība pakalpojumu līgumam;

3.2. ziņas pielāgošanas kļūda;

3.3. datubāzes kļūda;

3.4. kļūda ziņas nosaukumā;

3.5. pasta maksājuma uzdevums, kas atbilstu ziņai, nav atrasts;

3.6. izlaista būtiska informācija;

3.7. nepareiza operatīvā kārtība;

3.8. nepareizā ziņas versija;

3.9. pakalpojuma pārtraukšana.

4. Ja ar attiecīgo pasta maksājuma uzdevuma saistīta izraudzītā operatora pilnvarots darbinieks ir pamanījis neatbilstību, par to visātrākajā veidā nekavējoties ziņo otram izraudzītajam operatoram.

RP 1610. pants
Tādu neatbilstīgu naudas pārvedumu maksājumu uzdevumu apstrāde, kurus pārsūta kā vēstuļu korespondenci

1. Izņēmuma gadījumā tā vietā, lai sūtītu attiecīgo uzdevumu atpakaļ izraudzītajam operatoram izdevējam, izraudzītais operators maksātājs, uzņemoties par to atbildību, var automātiski izlabot nenozīmīgas kļūdas. Šādus labojumus izdara ar sarkanu krāsu un paraksta pilnvarotais darbinieks.

2. Ja ir nosūtīts pieprasījums labot kādu nepilnību, tad attiecīgo naudas pārveduma maksājuma uzdevumu patur izraudzītais operators maksātājs, kas pēc atbildes saņemšanas attiecīgo nepilnību izlabo. Atbildi uz pieprasījumu izdarīt labojumu pievieno attiecīgajam naudas pārveduma maksājuma uzdevumam.

RP 1611. pants
Tādu neatbilstīgu pārskaitījumu apstrāde, kurus pārsūta kā vēstuļu korespondenci

1. Ja apkopojošajos sarakstos, sarakstos vai pārskaitījumu paziņojumos ir konstatētas neatbilstības vai izlaidumi, izraudzītais operators maksātājs par to visātrākajā veidā informē izraudzīto operatoru izdevēju. Izraudzītais operators tādā pašā veidā sniedz atbildi un attiecīgajā gadījumā nosūta trūkstošā dokumenta kopiju. Neatbilstību labošanu pa pastu veic, izmantojot VP 3 veidlapu.

2. Ja neatbilstība ir konstatēta starp summām paziņojumā par pārskaitījumu un pārskaitījumu sarakstā, izraudzītais operators maksātājs veic pārskaitījumu atbilstīgi zemākajai no abām summām; šādā gadījumā VP 3 neatbilstību labošanas sarakstā attiecībā uz paziņojumu par pārskaitījumu vai pārskaitījumu sarakstu un dienas izrakstu izdara labojumus sarkanā krāsā.

RP 1612. pants
Neatbilstīgu pasta maksājumu uzdevumu labošana

1. Ja izraudzītā operatora pilnvarotais darbinieks ir konstatējis neatbilstību, tas visātrākajā veidā vai nu informē otru operatoru par aizkavēšanos, vai ievada vai nosūta labošanas pieprasījumu, izmantojot MP 3 vai VP 3 veidlapu.

RP 1613. pants
Izmaksāšana saņēmējam un sekošana virzībai

1. Saņemot izmaksājamā naudas pārvedumā un skaidras naudas pārvedumā norādīto summu skaidrā naudā, saņēmējs paraksta kvīti, kas atbilst MP 1 veidlapai.

2. Ja pasta maksājuma uzdevumam ir pievienots paziņojums par izmaksāšanu vai saņēmējam ir jāaizpilda kāds lauks, sūtītāju visātrākajā veidā informē, tiklīdz pasta maksājuma uzdevumā norādītā summa ir izmaksāta saņēmējam vai kreditēta saņēmēja kontā.

RP 1614. pants
Procedūra, saskaņā ar kuru aizvieto naudas pārvedumu maksājumu uzdevumu, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci un kas pēc izmaksāšanas nozaudēts, pazudis vai iznīcināts

1. Izraudzītais operators maksātājs var aizstāt naudas pārveduma maksājuma uzdevumu, kas ir nozaudēts, pazudis vai iznīcināts pēc izmaksāšanas, ar jaunu dokumentu, kas sagatavots, izmantojot MP 1 veidlapu. Veidlapā izdara visas oriģinālajam dokumentam vajadzīgās norādes, kā arī norādi "Titre établi en remplacement d'un mandat égaré (perdu ou détruit) aprs paiement" (dokuments sagatavots, lai aizstātu naudas pārveduma maksājuma uzdevumu, kas nozaudēts (pazudis vai iznīcināts) pēc tajā norādītās summas izmaksāšanas) un uzliek attiecīgā izraudzītā operatora zīmoga nospiedumu, un uzraksta datumu.

2. Saņēmējs apliecina, vēlams - aizstājošā dokumenta otrā pusē, ka viņš attiecīgo naudas pārvedumu ir saņēmis. Izņēmuma gadījumā šo apliecinājumu var izdarīt uz atsevišķas lapas, kuru kā pamatojumu pievieno attiecīgajam dokumentam; šo apliecinājumu izmanto oriģinālās kvīts vietā.

3. Ja nav iespējams lūgt, lai saņēmējs uzraksta šādu apliecinājumu, aizstājošā dokumenta otrā pusē vai īpašā apliecinošā dokumentā oficiāli norāda, ka attiecīgā naudas pārveduma summa faktiski ir izmaksāta.

RP 1801. pants
Atmaksāšanas iemesli

1. Atmaksāšana ir pamatota:

1.1. ar saņēmēju saistītu iemeslu dēļ (nepieņemšana, saņēmējs nezināms vai miris, nav zināma saņēmēja pašreizējā adrese, tostarp gadījumos, kad nav iespējams kreditēt saņēmēja kontā);

1.2. ar sūtītāju saistītu iemeslu dēļ (sniegtie dati ir nepilnīgi vai neprecīzi vai pasta maksājuma uzdevums atsaukts pirms tā derīguma termiņa beigām un pirms izmaksāšanas saņēmējam);

1.3. ar izraudzīto operatoru saistītu iemeslu dēļ (neatbilstīgs pasta maksājuma uzdevums);

1.4. ja ir pagājis attiecīgā naudas pārveduma derīguma termiņš.

RP 1802. pants
Atmaksāšanas veids

1. Summu, ko sūtītājs ir nosūtījis izdevējas valsts valūtā, atmaksā sūtītājam vai kreditē viņa kontā.

2. Šo summu atmaksā bez maksas.

3. Izraudzītais operators maksātājs nosūta atpakaļ neizmaksāto uzdevumu izraudzītajam operatoram izdevējam, neveicot labojumus saistībā ar uzdevumā norādīto summu un izmantoto valūtu.

RP 1803. pants
Atmaksāšana naudas pārveduma derīguma termiņa beigu dēļ

1. Ja ir beidzies tāda naudas pārveduma derīguma termiņš, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, tad izraudzītais operators maksātājs izraudzītajam operatoram sūtītājam saistībā ar atmaksāšanu nekavējoties nosūta MP 1 vai MP 2 veidlapu. Ja tiek izmantota sistēma, pasta maksājuma uzdevumu izraudzītajam operatoram izdevējam nosūta atpakaļ automātiski, lai tas varētu veikt atmaksāšanu sūtītājam.

RP 1804. pants
Atmaksāšanas kārtība

1. Kad ir izpildīti atmaksāšanas nosacījumi, izraudzītais operators maksātājs saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamentu aizpilda CN 15 veidlapu, norādot atmaksāšanas iemeslu. Tas vienlaicīgi aizpilda arī MP 3 vai VP 3 veidlapu.

2. Attiecīgi aizpildītās MP 3 veidlapas, kurām pievienota MP 1 veidlapa, visātrākajā veidā nosūta izraudzītajam operatoram izdevējam.

3. Noraidītos pārskaitījumus ieraksta VP 3 veidlapā, izmantojot summu valsts izdevējas valūtā.

4. VP 3 veidlapā norādīto kopsummu kreditē maksājumu kopējā kontā vai sadarbības kontā, kas ir atvērts tā izraudzītā operatora izdevēja vārdā, kura pārskaitījums ir atteikts.

5. VP 3 veidlapu un tai pievienotos paziņojumus par pārskaitījumiem pievieno dienas konta izrakstam, kuru pievieno VP 105 dienas izrakstam, ko tajā pašā dienā, kad veikts attiecīgais darījums, nosūta izraudzītajam operatoram, kura sadarbības žiro konts debetēts.

RP 1805. pants
Naudas pārvedumi, kas zaudējuši spēku noilguma dēļ

1. Ar naudas līdzekļiem, kuri iemaksāti starptautiskā naudas pārveduma veikšanai un kuri noteiktajā laikā nav pieprasīti, rīkojas izraudzītais operators izdevējs atbilstīgi tā valsts tiesību aktiem.

2. nodaļa
Pieprasījumi un atbildība

RP 1901. pants
Pieprasījumi

1. Sūtītājs vai saņēmējs var iesniegt izraudzītajam operatoram pieprasījumu.

2. Pieprasījumu sagatavo lietotājs, izmantojot veidlapu, kas atbilst MP 2 vai VP 2 veidlapai.

3. Pieprasījumus pieņem sešu mēnešu laikā no dienas, kurā pasta maksājuma uzdevums ir sastādīts.

4. Pieprasījumu reģistrē, tiklīdz uz attiecīgās veidlapas ir uzlikts izraudzītā operatora zīmoga nospiedums.

5. Izraudzītais operators izsniedz kvīti lietotājam, kas iesniedzis pieprasījumu, tādējādi apliecinot pieprasījuma reģistrāciju.

6. Ja pieprasījuma pamatā ir izraudzītā operatora kļūda, prasītājam atlīdzina visus maksājumus, kas iekasēti par pieprasījuma izskatīšanu.

7. Pieprasījumu par vēstuļu korespondences pārskaitījumu sūta pasta žiro centram, kuram pieder kreditējamais konts.

RP 1902. pants
Apstrādes termiņš

1. Izraudzītais operators pieprasījumu apstrādā uzreiz pēc tā saņemšanas. Ja attiecīgo jautājumu šis izraudzītais operators nevar atrisināt, otru iesaistīto izraudzīto operatoru par to informē ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Attiecīgais izraudzītais operators sniedz pagaidu (vai galīgo) atbildi trīs darba dienu laikā attiecībā uz elektroniskajiem pasta maksājumu uzdevumiem un 10 darba dienu laikā attiecībā uz naudas pārvedumu maksājumu uzdevumiem, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci.

2. Ja izraudzītā operatora maksātāja pakalpojuma sniegšanas vieta var sniegt precīzu informāciju par attiecīgā dokumenta statusu, tas izraudzītā operatora izdevēja pakalpojuma sniegšanas vietai sūta atpakaļ pienācīgi aizpildītu MP 2 veidlapu vai tai līdzvērtīgu elektronisko dokumentu. Neveiksmīgas izskatīšanas vai apstrīdēta maksājuma gadījumā no saņēmēja, izmantojot MP 2 veidlapu vai veidlapai pievienotu dokumentu, iegūst apliecinājumu tam, ka viņš attiecīgo naudas pārvedumu nav saņēmis.

3. Galīgo atbildi uz pieprasījumu sniedz ne vēlāk kā:

3.1. 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma par elektroniski nosūtīta pasta maksājuma uzdevuma saņemšanas galamērķa valstī;

3.2. mēneša laikā pēc tam, kad galamērķa valstī saņemts pieprasījums par tāda naudas pārveduma maksājumu uzdevumu, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci.

4. Atmaksājamo summu sūtītājam maksā vai kreditē viņa kontā izraudzītais operators izdevējs. Atmaksāšanu vai kreditēšanu var veikt, tiklīdz ir saņemta galīgā atbilde.

RP 2001. pants
Izraudzītā operatora izdevēja atbildības apjoms attiecībā pret lietotāju

1. Izraudzītā operatora izdevēja atbildība attiecībā pret lietotāju ir saistīta tikai ar pareizu pasta maksājuma uzdevuma izpildi.

RP 2101. pants
Atbildības noteikšana

1. Ievērojot šā panta 2.-5. punkta noteikumus, atbildību uzņemas izraudzītais operators izdevējs.

2. Atbildību uzņemas izraudzītais operators izdevējs, ja tas nevar noskaidrot, vai maksājums ir izdarīts saskaņā ar tā noteikumos paredzētajiem nosacījumiem, un jo īpaši tad, ja pēc tam, kad izraudzītais operators izdevējs laikus ir paziņojis izraudzītajam operatoram maksātājam par attiecīgā pasta maksājuma uzdevumā norādītās summas atmaksāšanu, izraudzītais operators maksātājs pasta maksājuma uzdevumā norādīto summu saņēmējam tomēr izmaksā.

3. Atbildību uzņemas tās valsts izraudzītais operators, kurā ir izdarīta kļūda:

3.1. ja kļūda pieļauta, sniedzot pakalpojumus, tostarp valūtas konvertācijas kļūda;

3.2. ja tā ir datu ieguves vai pārsūtīšanas kļūda.

4. Atbildību vienlīdzīgi uzņemas izraudzītais operators izdevējs un izraudzītais operators maksātājs:

4.1. ja par vainīgiem var uzskatīt abus izraudzītos operatorus vai ja nav iespējams noteikt, kurā valstī kļūda pieļauta;

4.2. ja kļūda radusies starpniekvalstī pārsūtīšanas laikā;

4.3. ja nav iespējams noskaidrot, kurā valstī attiecīgā pārsūtīšanas kļūda radusies.

5. Atbildību:

5.1. viltotā uzdevumā norādītās summas izmaksas gadījumā uzņemas izraudzītais operators izdevējs vai izraudzītais operators maksātājs, ja tas nevar noskaidrot, vai attiecīgais maksājums ir veikts saskaņā ar tā noteikumos paredzētajiem nosacījumiem;

5.2. ja ir izmaksāta pasta maksājuma uzdevumā norādītā summa, kura krāpšanas nolūkā ir palielināta, atbildību uzņemas tās valsts izraudzītais operators, kurā attiecīgais uzdevums tika viltots, bet zaudējumus vienlīdzīgi sedz izraudzītais operators izdevējs un izraudzītais operators maksātājs, ja nav iespējams noskaidrot, kurā valstī viltošana ir notikusi, vai ja nav iespējams iegūt kompensāciju par viltošanu, kas izdarīta starpniekvalstī, kura nepiedalās naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniegšanā uz Līguma pamata.

6. Izraudzītie operatori ir atbildīgi par savu apakšuzņēmēju darbībām, kļūdām un nolaidībām.

RP 2102. pants
Atlīdzības summas izmaksāšana

1. Pienākumu izmaksāt prasītājam atlīdzību pilda izraudzītais operators izdevējs.

2. Izraudzītajam operatoram, kas izmaksājis prasītājam atlīdzību, ir tiesības pieprasīt atlīdzību no izraudzītā operatora, kuram ir jāuzņemas atbildība.

3. Izraudzītais operators, kas ir galīgais zaudējumu sedzējs, ir tiesīgs no personas, kas no attiecīgās kļūdas guvusi labumu, pieprasīt atlīdzināt summu, kura nav lielāka par samaksāto.

4. Summas, kas jāsaņem prasītājam, izmaksā, tiklīdz konstatēts, ka ir jāuzņemas atbildība, un to dara ne vēlāk kā divu mēnešu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc datuma, kad iesniegts pieprasījums.

5. Ja izraudzītais operators, kas tiek uzskatīts par atbildīgu, būdams pienācīgi informēts, mēnešu laikā nav galīgi nokārtojis attiecīgo prasību, atlīdzību prasītājam tā vārdā var izmaksāt izraudzītais operators, kam iesniegts attiecīgais pieprasījums.

RP 2103. pants
Atmaksāšana iesaistītajam izraudzītajam operatoram

1. Atbildīgajam izraudzītajam operatoram mēneša laikā pēc paziņojuma par izmaksāšanu nosūtīšanas ir jāatmaksā atlīdzinātā summa izraudzītajam operatoram izdevējam, kas izmaksājis atlīdzību prasītājam.

2. Minētā termiņa beigās parāda summa izraudzītajam operatoram izdevējam, kas izmaksājis atmaksājamo summu prasītājam, ir apliekama ar soda procentiem par nokavētu maksājumu, likmi nosakot atkarībā no:

2.1. attiecīgās valsts tiesību aktiem;

2.2. likmes, par kuru operatori ir vienojušies pakalpojumu līgumā;

2.3. izraudzītā operatora maksātāja valsts komercdarbības prakses.

3. nodaļa
Finansiālās attiecības starp izraudzītajiem operatoriem

RP 2401. pants
Grāmatvedības noteikumi

1. Par visām debetoperācijām un kredītoperācijām, kas ir saistītas ar pasta maksājumu uzdevumu izpildi, sagatavo grāmatvedības kvītis un ierakstus.

2. Katram grāmatvedības ierakstam, kas ir saistīts ar pasta maksājuma uzdevuma izpildi, atmaksāšanu un norēķināšanos par to, izmanto identifikatoru, kas atbilst attiecīgajam pasta maksājuma uzdevumam.

3. Ikviens izraudzītais operators sagatavo sarakstu ar pasta maksājumu uzdevumiem, kuros norādītā summa ir izmaksāta saņēmējam vai kreditēta saņēmēja kontā:

3.1. pārbaudot dienas ziņojumus par izmaksātajiem pasta naudas pārvedumiem (MP 6) un kreditētajiem pasta pārskaitījumiem (VP 6) un salīdzinot tos ar attiecīgajiem periodiskajiem rēķiniem (PP1, PPM un PPV);

3.2. saskaņojot darbības kopējā kontā vai darījumus atbilstošā kontā, kas minēti sarakstos ar sastādītajiem pasta maksājumu uzdevumiem un pasta maksājumu uzdevumiem, kuros norādītā summa ir atmaksāta vai izmaksāta.

4. Norēķinus saistībā ar naudas līdzekļiem vai atlīdzībām veic reizi mēnesī. Izraudzītie operatori pakalpojumu līgumos var vienoties par biežākiem norēķiniem.

RP 2402. pants
Dienas ziņojumi, kurus sistēma sagatavo automātiski

1. Lai nodrošinātu labu skaidras naudas pārvaldību pasta maksājumu pakalpojumiem un stabilas finansiālās attiecības ar citiem izraudzītajiem operatoriem, sistēma, kuru izraudzītie operatori izmanto pasta maksājumu uzdevumu izpildei, automātiski atbilstīgi dažādiem parametriem sagatavo dienas abpusējos ziņojumus par naudas pārvedumiem (MP 4, MP 5, MP 6 un MP 7) un pārskaitījumiem (VP 4, VP 5, VP 6 un VP 7), kas ir sastādīti, atmaksāti, izmaksāti/kreditēti saņēmējam un saņemti. Tādā pašā veidā sagatavo arī izraudzītā operatora dienas apkopojošos ziņojumus (MP 8 un VP 8). Visi šie ziņojumi katru dienu ir pieejami tādā formā, lai tos var izdrukāt vai eksportēt.

2. Summu, kas norādīta sastādītajos pasta maksājumu uzdevumos vai kas pasta maksājumu uzdevumos norādīta kā summa, ka jāatmaksā, izsaka izdevējas valsts valūtā un izdošanas valūtā. Izmaksāto vai saņēmēja kontā kreditēto pasta maksājumu uzdevumos norādīto summu izsaka izdošanas valūtā un maksāšanas valūtā. Atlīdzības summu izsaka SDR vienībās. Par citiem atlīdzības izteikšanas veidiem ir abpusēji jāvienojas.

RP 2403. pants
Pasta maksājumu uzdevumu apkopojošo ziņojumu/sarakstu sagatavošana

1. Apkopojošos ziņojumus/sarakstus (MP 104 un VP 104) ar pasta maksājumu uzdevumiem, kuros norādītā summa ir izmaksāta vai kreditēta saņēmēja kontā, un vajadzības gadījumā VP 105 dienas izrakstus sagatavo sistēma vai manuāli sagatavo attiecīgi izraudzītais operators maksātājs vai izraudzītais operators izdevējs.

2. MP 104 ziņojumus/sarakstus sagatavo hronoloģiski atbilstīgi šādiem parametriem: pakalpojuma kategorija, sastādīšanas mēnesis un gads, sastādīšanas nodaļa un naudas pārveduma numurs.

3. VP 104 ziņojumus/sarakstus sagatavo hronoloģiski atbilstīgi šādiem parametriem: galamērķa pasta žiro centrs, konta numurs, saņēmēja vārds, uzvārds un adrese un sūtītāja konta numurs.

RP 2404. pants
Pasta maksājumu uzdevumu periodisko rēķinu sagatavošana

1. Pasta maksājumu uzdevumu periodiskos rēķinus sagatavo, izmantojot īpašas konkrētajam pakalpojumam paredzētas veidlapas (PPM vai PPV) vai tieši PP1 veidlapu, attiecīgā grāmatvedības pārskata perioda beigās atbilstīgi noteikumiem, kas izraudzītajam operatoram maksātājam paredzēti pakalpojumu līgumā. Šīs veidlapas automātiski sagatavo izraudzītā operatora maksātāja izmantotā sistēma, izņemot iepriekšējo rēķinu labojumus, kurus izraudzītais operators ievada vai pilnībā sagatavo manuāli, pamatojoties uz MP 104 un VP 104 apkopojošajiem sarakstiem un VP 105 dienas izrakstiem.

2. Periodiskajos rēķinos apkopo izmaksātos pasta maksājumu uzdevumus, tostarp labojumus saistībā ar iepriekšējiem rēķiniem un atlīdzībā izmaksātās summas, kā arī soda procentus, kas samaksāti par nokavētiem maksājumiem, atbilstīgi:

2.1. sastādīšanas mēnešu hronoloģiskai secībai;

2.2. pakalpojuma sniegšanas vietu alfabētiskajai vai numurēšanas kārtībai un katra punkta numurēšanas kārtībai;

2.3. attiecīgo pārskaitījumu hronoloģiskajai secībai.

3. Elektronisko pasta maksājumu uzdevumu periodiskos rēķinus un tādu maksājumu uzdevumu periodiskos rēķinus, ko pārsūta kā vēstuļu korespondenci, izraudzītais operators maksātājs visātrākajā veidā nosūta izraudzītajam operatoram izdevējam ne vēlāk kā nedēļu pēc attiecīgā grāmatvedības pārskata perioda beigām attiecībā uz elektroniski pārsūtītajiem maksājumu uzdevumiem un ne vēlāk kā mēnesi pēc grāmatvedības pārskata perioda beigām attiecībā uz maksājumu uzdevumiem, kas ir pārsūtīti kā vēstuļu korespondence. Naudas pārvedumu maksājumu uzdevumus, kuri ir pārsūtīti kā vēstuļu korespondence un kuriem pievienoti apliecinošie dokumenti (saņemtie naudas pārvedumi vai digitalizētās kopijas, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem uzskata par autentiskām), un kuri sakārtoti tādā pašā secībā kā MP 104 apkopojošā sarakstā, pievieno šim sarakstam. Lai uzraudzītu pakalpojuma kvalitāti, izraudzītajam operatoram izdevējam ziņo par jebkādu šo rēķinu nosūtīšanas aizkavēšanos, sniedzot arī aizkavējuma iemeslu.

4. Izraudzītais operators izdevējs attiecībā uz elektroniski pārsūtītajiem pasta maksājumu uzdevumiem veic norēķinus mēneša laikā, bet attiecībā uz naudas pārvedumu maksājumu uzdevumiem, kuri ir pārsūtīti kā vēstuļu korespondence, - divu mēnešu laikā, izņemot, ja atbilstīgi pakalpojumu līgumam norēķinu pamatā ir kopējais rēķins.

5. Ja nav citi dokumenti, par kuriem veiktas izmaksas, un citi pakalpojumu līgumi, tad izraudzītajam operatoram izdevējam sūta arī "nulles" periodisko rēķinu, ja vien attiecīgie izraudzītie operatori nav vienojušies citādi.

6. Ja izraudzītais operators izdevējs saistībā ar pasta maksājumu uzdevumu kopsummu periodiskajos rēķinos ir pamanījis nesakritības, tad tās norāda nākamajā periodiskajā rēķinā. Nesakritības ignorē, ja to summa nav lielāka par 3 SDR.

RP 2405. pants
Atlīdzības periodisko rēķinu sagatavošana

1. Atlīdzības periodiskos rēķinus automātiski sagatavo izraudzītā operatora maksātāja izmantotā sistēma, vai šis operators tos sagatavo manuāli, izmantojot PP 2 veidlapu un pamatojoties uz PP 1 periodisko rēķinu.

2. Atlīdzību parasti izsaka SDR vienībās un konvertē pasta maksājumu uzdevumu maksāšanas valūtā, izmantojot SDR gada vidējo vērtību, ko publicē Savienības Starptautiskais birojs. Izraudzītie operatori pakalpojumu līgumā var vienoties par citas valūtas izmantošanu.

RP 2406. pants
Kopējo rēķinu sagatavošana

1. Pieņemot, ka kopējais rēķins tiek sagatavots atbilstīgi izraudzītā operatora valsts tiesību aktiem, izraudzītais operators maksātājs periodiskos rēķinus vienādos intervālos iekļauj kopējā rēķinā.

2. Kopējo rēķinu visātrākajā veidā nosūta izraudzītajam operatoram izdevējam ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc tā perioda beigām, uz kuru tas attiecas. Tajā iegūst neto atlikumu.

3. Kopējo rēķinu sagatavo katras līgumslēdzējas valsts izraudzītie operatori.

4. Izraudzītais operators izdevējs apmaksā kopējo rēķinu sešu nedēļu laikā no dienas, kurā beidzas mēnesis, uz kuru tas attiecas.

RP 2407. pants
Pasta maksājumu uzdevumu kopējais rēķins

1. Izraudzītais operators maksātājs pasta maksājumu uzdevumu kopējo rēķinu sagatavo, izmantojot PP 3 veidlapu.

2. Pasta maksājumu uzdevumu kopējā rēķinā norāda iemaksas.

3. Uz tā pamata iegūst kreditētāja pasta maksājumu uzdevumu neto atlikumu, kuru parasti izsaka kreditētājvalsts valūtā.

RP 2408. pants
Atlīdzību kopējo rēķinu sagatavošana

1. Atlīdzību kopējo rēķinu sagatavo, izmantojot PP 4 veidlapu.

2. Uz tā pamata iegūst kreditētāja atlīdzību neto atlikumu, kuru parasti izsaka kreditētājvalsts valūtā.

RP 2409. pants
Iemaksa

1. Izraudzītais operators maksātājs uzreiz pēc norēķināšanās var pieprasīt veikt maksājuma automātisku iemaksu.

2. Izraudzītais operators izdevējs piekrīt veikt automātisku iemaksu:

2.1. ja norēķinu atlikums ir lielāks par noteikto robežsummu 6000 SDR mēnesī;

2.2. ja izraudzītais operators maksātājs nav operators izdevējs;

2.3. ja starp izraudzītajiem operatoriem ir izveidotas jaunas attiecības par apmaiņas veikšanu un iemaksu nosacījumi ir izpildīti.

3. Iemaksas summu paredz pakalpojumu līgumā un to var maksāt vairākos laika posmos.

3.1. Ja norēķinu summas ir atšķirīgas un pēc tam, kad ir atskaitīta noteiktā robežsumma 6000 SDR, iemaksas summu aprēķina, pamatojoties uz pēdējo trīs periodisko rēķinu (PP 1, PPM un PPV) vidējo summu. Iemaksas summas aprēķināšanai attiecībā uz elektroniski pārsūtītajiem pasta maksājumu uzdevumiem var izmantot dienas ziņojumus par naudas pārvedumiem/pārskaitījumiem, kas ir izsniegti (MP 4 un VP 4), atmaksāti (MP 5 un VP 5), izmaksāti/kreditēti (MP 6 un VP 6) un saņemti (MP 7 un VP 7).

3.2. Ja attiecīgais izraudzītais operators nav operators izdevējs, tad noteikto robežsummu var paredzēt pakalpojumu līgumā, un tā var būt mazāka par 6000 SDR.

4. Ja ir izveidotas jaunas attiecības par apmaiņas veikšanu, aprēķina periodiskā rēķina vidējo summu pirmajā periodā un pēc tam uz šo vidējo rādītāju pamata aprēķina iepriekšējo periodu vidējās summas.

5. Ja iemaksa netiek veikta, izraudzītajam operatoram maksātājam ir tiesības noteikt soda procentus par nokavētu maksājumu, likmi nosakot atbilstīgi:

5.1. attiecīgās valsts tiesību aktiem;

5.2. likmei, par kuru izraudzītie operatori ir vienojušies pakalpojumu līgumā;

5.3. attiecīgās valsts komercdarbības praksei.

6. Ja iemaksa netiek veikta un pakalpojumu līgumā tas ir atļauts, izraudzītais operators maksātājs var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.

7. Ja veikto iemaksu summa ir lielāka par attiecīgā perioda parāda summu izraudzītajam operatoram maksātājam, tad starpību ietver kādā no nākamajiem rēķiniem.

RP 2410. pants
Procedūras saistībā ar naudas līdzekļu un iemaksu kopējiem kontiem

1. Izraudzītā operatora sistēmas sagatavotos dienas apkopojošos ziņojumus (MP 8 un VP 8) šis operators centralizē, tiklīdz attiecīgajā dienā beidz darbu pasta maksājumu pakalpojumu sniegšanas dienests.

2. Lietotāja naudas līdzekļus iemaksā izraudzītā operatora izdevēja kopējā kontā ne vēlāk kā vienu dienu pēc attiecīgo pasta maksājumu uzdevumu sastādīšanas.

3. Ņemot vērā trešo personu naudas līdzekļu pārvaldīšanai piemērojamo piesardzības principu, izraudzītais operators katru dienu dienas apkopojošos ziņojumus (MP 8 un VP 8), kurus sagatavojusi sistēma, salīdzina ar naudas līdzekļu izmaiņām kopējos kontos.

RP 2411. pants
Drošības iemaksa

1. Ja starp izraudzītajiem operatoriem netiek veikti maksājumi vai tie tiek veikti slikti, parādā esošais operators pēc kreditējošā operatora pieprasījuma veic drošības iemaksu.

2. Izraudzītie operatori savstarpēji vienojas par drošības iemaksas lielumu atkarībā no parāda summas neto atlikuma brīdī, kad šāda iemaksa tiek pieprasīta.

RP 2501. pants
Centralizēti norēķini

1. Izraudzītie operatori izmanto centralizētu sistēmu, lai norēķinātos par abpusējiem parādiem un kredītiem, kas radušies pasta maksājumu uzdevumu izpildē, un par abpusējām atlīdzībām.

2. Daudzpusējos norēķinus starp izraudzītajiem operatoriem veic, izmantojot centralizētas klīringa iestādes starpniecību un vienu vai vairākas norēķinu bankas un ievērojot kopīgu norēķinu biežumu.

3. Klīringa iestāde aprēķina katra izraudzītā operatora neto atlikumu par pasta maksājumu uzdevumos norādīto summu, pamatojoties uz PP 1 (vai PPM, vai PPV) veidlapām, kuras iesniedzis attiecīgais izraudzītais operators maksātājs.

4. Klīringa iestāde aprēķina katra izraudzītā operatora neto atlikumu par atlīdzībām, pamatojoties uz PP 2 veidlapām, kuras iesniedzis attiecīgais izraudzītais operators maksātājs.

5. Ikviens izraudzītais operators vienā vai vairākās norēķinu bankās saskaņā ar klīringa iestādes noteikumiem veic norēķinus par summu, kas norādīta pasta maksājumu uzdevumos, un atlīdzību neto atlikumu, kuru sagatavojusi centralizētā klīringa iestāde.

6. Norēķinu datumu klīringa iestādes noteikumos paredz tā, lai norēķinus ar visiem izraudzītajiem operatoriem kreditētājiem varētu veikt vienlaicīgi neatkarīgi no norēķinu bankas.

7. Centralizētās klīringa iestādes noteikumus pieņem izraudzītie operatori, ņemot vērā šādus principus un jautājumus:

7.1. klīringa iestādes veikto riska pārvaldību;

7.2. izraudzīto operatoru pieņemšanas, darbības pārtraukšanas un atcelšanas procedūru īstenošanu;

7.3. Pasta darbības padomes un Administratīvās padomes ieteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu;

7.4. skaidru atbildības nošķiršanu starp centralizēto klīringa iestādi un izraudzītajiem operatoriem;

7.5. datu konfidencialitāti;

7.6. datu aizsardzību;

7.7. datu drošu pārsūtīšanu (internetā);

7.8. centralizētās klīringa sistēmas vienkāršību;

7.9. izraudzīto operatoru finansiālo pieejamību centralizētajai klīringa sistēmai;

7.10. apstrīdēto rēķinu nokārtošanas procedūras īstenošanu.

RP 2502. pants
Divpusējie norēķini

1. Izraudzītie operatori drīkst nolemt veikt norēķinus divpusēji.

2. Norēķinu veidi

2.1. Kā daļu no divpusējas vienošanās un atbilstīgi izraudzītā operatora maksātāja valsts tiesību aktiem norēķinus veic, pamatojoties uz PP 3 un PP 4 kopējiem rēķiniem; visos citos gadījumos norēķinus veic, pamatojoties uz kopsummām PP 1 un PP 2 periodiskajos rēķinos vai izmantojot sadarbības kontu.

2.2. Ar pasta maksājumu pakalpojuma izpildi saistītos izdevumus, kas radušies izraudzītā operatora izdevēja valstī, trešās valstīs un saistībā ar sadarbības kontu (izņemot grāmatvedības izmaksas), sedz izraudzītais operators izdevējs.

2.3. Izmaksas, kas radušās izraudzītā operatora maksātāja valstī, tostarp grāmatvedības izmaksas par sadarbības kontu, sedz izraudzītais operators maksātājs.

3. Norēķini, pamatojoties uz kopējo rēķinu vai ikmēneša vai periodisko rēķinu

3.1. Izraudzītais operators debitors norēķinus veic viena mēneša laikā pēc attiecīgā mēneša beigām, ja norēķini tiek veikti par periodiskajiem rēķiniem, un sešu nedēļu laikā, ja norēķini tiek veikti par kopējiem rēķiniem.

3.2. Ja starp izraudzītajiem operatoriem rodas strīds par maksājamo summu, norēķināšanos var atlikt tikai par apstrīdēto summas daļu; izraudzītais operators izdevējs norēķiniem paredzētajā periodā informē izraudzīto operatoru maksātāju par strīda iemesliem.

3.3. Ja norēķiniem paredzētajā periodā maksājums netiek veikts, attiecīgajai summai nosaka soda procentus. Piemērotās likmes pamatā ir attiecīgās valsts tiesību akti vai, ja šādi tiesību akti nav paredzēti, izraudzītā operatora valsts komercdarbības prakse, vai starp izraudzītajiem operatoriem noslēgtie līgumi.

4. Sadarbības konti

4.1. Saistībā ar divpusējām attiecībām izraudzītie operatori var abpusēji atvērt sadarbības kontu un izmantot to kopējo kontu iemaksu vietā. Ja izraudzītajiem operatoriem nav pasta žiro sistēma, sadarbības kontu var atvērt citā finanšu iestādē.

4.2. Ikviens izraudzītais operators sadarbības kontā, kas tā vārdā atvērts kopā ar izraudzīto operatoru maksātāju, glabā pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai no tā vēlāk varētu debetēt summu, kura pienākas izraudzītajam operatoram maksātājam. Izraudzītie operatori savstarpēji viens otru informē par procedūru saistībā ar iegūto informāciju par debetiem un kredītiem.

4.3. Izraudzītajam operatoram kreditoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt parāda summas nomaksāšanu; tas var noteikt datumu, kurā šis maksājums ir jāveic, ņemot vērā pārskaitījuma veikšanai vajadzīgo laiku.

4.4. Ja izraudzītais operators kreditors konstatē, ka sadarbības kontā ir negatīvs atlikums, tam ir tiesības pieprasīt procentus par kredīta pārtēriņu atbilstīgi attiecīgā izraudzītā operatora darījumu praksei vai kontu pārvaldošās finanšu iestādes praksei. Par procentu aprēķināšanu un iekasēšanu ir savstarpēji jāvienojas.

4.5. Summas, kas pārskaitītas, lai izveidotu kredīta atlikumu, un pasta maksājumu uzdevumus, kurus nav bijis iespējams izmaksāt saņēmējam vai kreditēt saņēmēja kontā, kreditē sadarbības kontā.

III daļa
Pārejas noteikumi un noslēguma noteikumi

RP 2701. pants
Pasaules pasta konvencijas reglamentu piemērošana

1. Visos gadījumos, kas nav skaidri paredzēti šajā reglamentā, pasta maksājumu pakalpojumiem piemēro Pasaules pasta konvencijas reglamentus.

RP 2801. pants
Reglamenta stāšanās spēkā un tā spēkā esamības laiks

1. Šis reglaments stājas spēkā dienā, kad tiek piemērots Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem.

2. Ja vien Pasta darbības padome neizlemj citādi, šis reglaments ir spēkā tikpat ilgi kā minētais nolīgums.

Bernē, 2008. gada 11. novembrī


1 Pants, kurā attiecīgā veidlapa vai ziņojums minēts pirmo reizi. 

Tulkojums

Reglamenta Nolīgumam par pasta maksājumu pakalpojumiem Noslēguma protokols

Šajā dienā noslēgtā Reglamenta Nolīgumam par pasta maksājumu pakalpojumiem apstiprināšanas brīdī Pasta darbības padome ir vienojusies par turpmāko.

RP I pants (spēkā esoša atruna)
Iemaksas

1. Lai varētu nodrošināt normālu izmaksāšanu maksājumu saņēmējiem savā teritorijā, Vjetnama pieprasa, lai visas valstis, kas ar to veic naudas pārvedumu apmaiņu, automātiski veikt iemaksu, negaidot, līdz tiks izpildītas RP 2409. panta 2. punktā izklāstītās procedūras.

RP II pants (spēkā esoša atruna)
Pasta maksājumu uzdevumu sūtīšana

1. Taizemei ir atļauts nepiemērot RP 1514. panta 2. punkta noteikumus attiecībā uz izraudzītā operatora-sūtītāja pienākumiem.

Šim protokolam ir tāds pats juridisks spēks, un tas ir spēkā tikpat ilgi, it kā šī protokola noteikumi būtu paredzēti to Reglamenta tekstā, uz kuru tas attiecas.

Bernē, 2008. gada 11. novembrī 

Tulkojums

Reglamenta Nolīgumam par pasta maksājumu pakalpojumiem pielikums
Veidlapas

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 11.11.2008.
Stājas spēkā:
 01.01.2010.
Pieņemšanas vieta: 
Berne
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 190, 02.12.2011.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1653
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)