Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Pasaules Pasta savienība

Tulkojums

Pasta paku reglaments

Satura rādītājs

1. nodaļa
Vispārīgie jautājumi

Pants  
RC 101. Termina "pakas" lietošana
RC 102. Tranzīta brīvības principu piemērošana
RC 103. Tranzīta brīvības principu neievērošana
RC 104. Naudas vienība
RC 105. Pasta drošība
RC 106. Transporta uzņēmumu pakalpojumu sniegšana

2. nodaļa
Pieņemšanas un nodošanas nosacījumi. Maksas. Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem. Piegādes procedūra

RC 107. Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro pasta dienesta pakām
RC 108. Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro institūcijām, kas rūpējas par karagūstekņiem un internētajām civilpersonām
RC 109. Priekšapmaksa
RC 110. Papildmaksas par aviopārvadājumu aprēķināšana
RC 111. Īpašās maksas
RC 112. Bez maksas nosūtīto paku marķēšana
RC 113. Svara sistēma. Mārciņa
RC 114. Īpaši nosacījumi, kas attiecas uz svara ierobežojumiem
RC 115. Izmēra ierobežojumi
RC 116. Piegādes procedūra
RC 117. Paku pieņemšanas nosacījumi. Noformēšana un iepakošana. Adresēšana
RC 118. Speciālais iepakojums
RC 119. Izņēmuma kārtā pieņemami bīstami izstrādājumi
RC 120. Radioaktīvi materiāli, infekciozas vielas un litija elementi un baterijas, kuras atļauts pieņemt
RC 121. Radioaktīvus materiālus saturošu sūtījumu pieņemšanas un marķēšanas nosacījumi
RC 122. Infekciozas vielas saturošu sūtījumu pieņemšanas un marķēšanas nosacījumi
RC 123. Tādu pasta paku pieņemšanas nosacījumi, kurās ir iekārtās uzstādīti litija elementi un baterijas
RC 124. Sūtīšanas veida norādīšana
RC 125. Procedūras, kas jāievēro sūtītājam
RC 126. Procedūras, kas jāievēro attiecībā uz preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu
RC 127. Sūtītāja norādījumi sūtījuma nodošanas laikā
RC 128. Procedūras, kas jāpilda nosūtīšanas pasta iestādei

3. nodaļa
Īpašie pakalpojumi

RC 129. Apdrošinātās pakas
RC 130. Pakas ar pēcmaksu
RC 131. Eksprespasta pakas
RC 132. Pakas ar paziņojumu par izsniegšanu
RC 133. Pakas, kas izsniedzamas bez maksas
RC 134 Preču atpakaļsūtīšanas pakalpojums sākotnējiem tirgotājiem
RC 135. Trauslas pakas. Lielgabarīta pakas
RC 136. Sūtījumu grupēšanas pakalpojums "Konsignācija"
RC 137. Integrētās loģistikas pakalpojums

4. nodaļa
Bīstamas vielas, kuras aizliegts ievietot pasta pakās. Izņēmumi attiecībā uz aizliegumiem. Kļūdaini pieņemtas pakas. Pāradresācija. Atpakaļnosūtīšana sūtītājam. Pasta paku atsaukšana. Pieprasījumi.

RC 138 Bīstamas vielas, kuras aizliegts ievietot pasta pakās
RC 139. Izņēmumi attiecībā uz aizliegumiem
RC 140. Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde
RC 141. Pakas pāradresācijas nosacījumi
RC 142. Uzglabāšanas laiks
RC 143. Dienesta uzglabāšanā pieņemtās pakas
RC 144. Neizsniegto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam
RC 145. Kļūdaini pieņemto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam
RC 146. Atpakaļnosūtīšana sūtītājam pakalpojumu pārtraukšanas dēļ
RC 147. Izraudzītajam operatoram doto norādījumu neievērošana
RC 148. Pakas ar sūtījumiem, kas var ātri sabojāties vai sapūt
RC 149. Iesniegumu apstrāde par pasta pakas atsaukšanu, adreses maiņu vai labošanu
RC 150. Pieprasījumi

5. nodaļa
Muitas jautājumi

RC 151. Muitas deklarācijas un paku muitošana
RC 152. Maksa par sūtījumu uzrādīšanu muitai
RC 153. Muitas nodokļa un citu nodevu atcelšana

6. nodaļa
Dalībvalstu vai izraudzīto operatoru atbildība

RC 154. Dalībvalstu vai izraudzīto operatoru atbildības principu piemērošana
RC 155. Izzagtas vai bojātas pakas piegāde
RC 156. Sūtītāja atbildības noteikšana
RC 157. Atlīdzības izmaksa
RC 158. Atlīdzības izmaksas termiņš
RC 159. Atlīdzības automātiska izmaksa
RC 160. Atbildības noteikšana starp izraudzītajiem operatoriem
RC 161. Izraudzīto operatoru atbildības noteikšanas procedūra
RC 162. Izmaksāto atlīdzību piedziņa no aviopārvadātājiem
RC 163. Atlīdzības atmaksāšana izraudzītajam operatoram maksātājam
RC 164. Norēķini par izmaksātajām atlīdzībām starp izraudzītajiem operatoriem
RC 165. Maksājamo summu aprēķins saistībā ar atlīdzībām par pakām

7. nodaļa
Paku nosūtīšanas, virzīšanas un saņemšanas procedūras

RC 166. Vispārējie paku apmaiņas principi
RC 167. Svītrkodu piemērošana un specifikācijas
RC 168. Sekošana sūtījumu virzībai - sūtījumu un ziņojumu specifikācija
RC 169. Sekošana sūtījumu virzībai - indikatīvie rādītāji nosūtīšanas laikam
RC 170. Sekošana sūtījumu virzībai - indikatīvie rādītāji datu nosūtīšanai
RC 171. Veicamie pasākumi pakalpojumu sniegšanas īslaicīga pārtraukuma un atsākšanas gadījumā
RC 172. Dažādas sūtīšanas metodes
RC 173. Sūtīšana slēgtās depešās
RC 174. Svītrkodu izmantošana
RC 175. Paku kartes
RC 176. CP 87 paku karšu sagatavošana
RC 177. Paku pavaddokumentu nosūtīšana
RC 178. Depešu virzīšana
RC 179. Aviopaku un sauszemes paku, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), tiešā pārkraušana
RC 180. CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu sagatavošana un pārbaude
RC 181. CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadraksta trūkums
RC 182. Veicamie pasākumi, ja notiek negadījums
RC 183. Veicamie pasākumi, ja lidojums tiek pārtraukts, vai ja aviopakas vai sauszemes pakas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), ir nepareizi virzītas
RC 184. Nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu sagatavošana
RC 185. Depešu nodošana
RC 186. Depešu pārbaude
RC 187. Pārkāpumu atklāšana un pārbaudes paziņojumu apstrāde
RC 188. Paku svara vai izmēru atšķirības
RC 189. Bojātas vai nepietiekami iepakotas pakas saņemšana pasta apmaiņas punktā
RC 190. Ziņošana par pārkāpumiem, par kuriem ir atbildīgi izraudzītie operatori
RC 191. Vairumā nosūtīto depešu ar pakām pārbaude
RC 192. To paku pārsūtīšana, kas novirzījušās no maršruta
RC 193. Tukšās taras sūtīšana atpakaļ

8. nodaļa
Pakalpojumu kvalitātes mērķi

RC 194. Pakalpojumu kvalitātes mērķi

9. nodaļa
Tarifi un maksas par aviopārvadājumiem

RC 195. Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifs
RC 196. Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu mainīšana
RC 197. Tranzīta sauszemes tarifs
RC 198. Tranzīta sauszemes tarifu piemērošana
RC 199. Jūras tarifs
RC 200. Jūras tarifa piemērošana
RC 201. Jauno tarifu piemērošana neparedzamu maršruta izmaiņu gadījumā
RC 202. Depešu svars, ko ņem vērā izmaksājot atlīdzību izraudzītajiem operatoriem
RC 203. Tarifu sadalījums
RC 204. Tarifi un maksas, kuras citiem izraudzītajiem operatoriem kreditējis tās valsts izraudzītais operators, kurā depešas nodotas sūtīšanai
RC 205. Tarifu, maksu un nodevu sadalījums un atlīdzināšana atpakaļsūtīšanas vai pārsūtīšanas gadījumā
RC 206. Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana
RC 207 Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana attiecībā uz preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu
RC 208. Aviopārvadājumu tarifi attiecībā uz nozaudētām vai iznīcinātām aviopakām
RC 209. Aviopārvadājumu tarifi attiecībā uz novirzītām vai kļūdaini nosūtītām depešām vai maisiem
RC 210. Aviopārvadājumu tarifu iekasēšana par tukšu maisu transportēšanu

10. nodaļa
Rēķinu sagatavošana un norēķinu veikšana

RC 211. Rēķinu sagatavošana
RC 212. Norēķinu veikšana
RC 213. Norēķinu veikšana ar Starptautiskā biroja starpniecību
RC 214. Tādu nesamaksātu parādu korekcijas, kas radušies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā
RC 215. SDR vienībās izteikto parādu maksājumi. Vispārīgi noteikumi
RC 216. Rēķinu apmaksas noteikumi, ja norēķinus veic, neizmantojot Starptautiskā biroja klīringa sistēmu

11. nodaļa
Dažādi noteikumi

RC 217. Izraudzīto operatoru sniegtā informācija
RC 218. Starptautiskā biroja publikācijas
RC 219. Dokumentu glabāšanas laiks
RC 220. Veidlapas
RC 221. Standartu piemērošana

12. nodaļa
Pārejas noteikumi un noslēguma noteikumi

RC 222. Reglamenta stāšanās spēkā un darbības laiks

Pasta paku Noslēguma protokols

Pants  
RC I Pasta paku pakalpojumu sniegšana
RC II Īpaši nosacījumi saistībā ar svara ierobežojumiem pakām
RC III Piegādes procedūra
RC IV Izņēmuma kārtā pieņemami bīstami izstrādājumi
RC V Radioaktīvi materiāli, infekciozas vielas un litija elementi un baterijas, kuras atļauts pieņemt
RC VI Procedūras, kas jāievēro attiecībā uz preču atpakļsūtīšanas pakalpojumu
RC VII Apdrošināto sūtījumu maksimālie ierobežojumi
RC VIII Preču atpakaļsūtīšanas pakalpojums sākotnējiem tirgotājiem
RC IX Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde
RC X Dienesta uzglabāšanā pieņemtās pakas
RC XI Pieprasījumu apstrāde
RC XII Izraudzīto operatoru atbildības principu piemērošana
RC XIII Izzagtas vai bojātas pakas piegāde
RC XIV Sūtīšana slēgtās depešās
RC XV Depešu virzīšana
RC XVI Paku svara vai izmēru atšķirības
RC XVII Vidējo tarifu noteikšana
RC XVIII Īpašie tranzīta sauszemes tarifi
RC XIX Jūras tarifi
RC XX Papildu tarifi
RC XXI Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana attiecībā uz preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu
RC XXII Rēķinu sagatavošana
RC XXIII Tāda parāda koriģēšana, kas radies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, kas bija spēkā līdz 2001. gada 1. janvārim
RC XXIV Veidlapas

Veidlapu saraksts

Nr.

Veidlapas nosaukums

Atsauce

CP 71 Adreses pavadziņojums RC 125.1
CP 72 Paškopējošā veidlapa. Muitas deklarācija/adreses pavadziņojums RC 125.1
CP 73 Paku uzlīme ar pakas numuru un nodošanas iestādes nosaukumu RC 128.1
CP 74 "V" uzlīme apdrošinātām pakām RC 129.6.1
CP 75 Apkopojošs rēķins. CP 94 saraksts RC 133.8.3
CP 77 Iekasēto maksu saraksts RC 144.10
CP 78 Pārbaudes ziņojums RC 133.1
CP 81 Tabula. Sauszemes pasta pakas RC 166.1
CP 82 Tabula. Aviopakas RC 166.5
CP 83 Birka sauszemes paku depešām RC 173.3.1
CP 84 Birka aviopaku depešām RC 173.3.1
CP 85 Birka SAL paku depešām RC 173.3.1
CP 87 Paku karte RC 175.1
CP 88 Īpašā paku karte. Tarifu samaksa par paku tranzītu RC 175.13
CP 91 Aploksne adreses pavadziņojuma, muitas u. c. dokumentu sūtīšanai RC 177.3
CP 92 Aploksne adreses pavadziņojuma, muitas u. c. dokumentu sūtīšanai RC 177.3
CP 94 Maksājamo summu saraksts RC 211.1
CP 95 "COD" uzlīme ("Pēcmaksa") RC 130.3.2.1

Biežāk izmantotās vēstuļu korespondences un pasta paku veidlapas

Nr.

Veidlapas nosaukums

Atsauce

CN 07 Paziņojums par pienākšanu/ izsniegšanu/ /izmaksāšanu/ reģistrēšanu RC 132.2.2
CN 08 Pieprasījums RC 132.4.2
CN 11 Marķēšanas kvīts RC 133.5.2
CN 12 Precīzs mēneša rēķins. Muita u. c. izmaksas RC 133.8.1
CN 13 Akts. Informācija par konfiscētu pasta sūtījumu RC 140.6
CN 15 Uzlīme "Atpakaļ" RC 144.5
CN 17 Pieprasījums par sūtījuma
- atsaukšanu
- par adreses mainīšanu vai labošanu
- par pēcmaksas summas atcelšanu vai mainīšanu
RC 149.3.1
CN 21 Paziņojums. CN 08 veidlapas pārsūtīšana RC 150.6.6
CN 23 Muitas deklarācija RC 125.2
CN 24 Akts par pārkāpumiem attiecībā uz apdrošinātajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem vai pasta pakām RC 143.4
CN 29 "COD" uzlīme ("Pēcmaksa") RC 130.3.2.1
CN 29 bis Uzlīme sūtījumiem ar pēcmaksu ("COD") RC 130.3.2.1
CN 29 ter Starptautiskais kupons sūtījumiem ar pēcmaksu ("COD") RC 130.4.1
CN 37 Pavadraksts. Sauszemes depešas RC 178.3
CN 38 Pavadraksts. Aviodepešas RC 178.3
CN 41 Pavadraksts. Sauszemes depešas ar aviotransportu (SAL) RC 178.3
CN 42 Birka "Tiešā pārkraušana" RC 179.1
CN 44 Nosūtīšanas pārbaudes ziņojums RC 184.1
CN 45 Aploksne pavadrakstu CN38, CN41 un CN 47 sūtīšanai RC 185.2.5
CN 46 Aizstājošais pavadraksts RC 181.3
CN 47 Pavadraksts. Depeša ar tukšo taru RC 193.2
CN 48 Rēķins. Atlīdzības summa RC 165.1
CN 51 Atsevišķs rēķins. Aviopasts RC 133.8.5
CN 52 Kopējais rēķins RC 211.8

Pasta paku reglaments

Ņemot vērā Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas 22. panta 5. punktu, kas noslēgta Vīnē 1964. gada 10. jūlijā, Pasta darbības padome ir izstrādājusi turpmāk paredzētos pasākumus, lai nodrošinātu pasta paku pakalpojumu sniegšanu.

1. nodaļa
Vispārīgie noteikumi

RC 101. pants
Termina "pakas" lietošana

1. Šajā reglamentā un Noslēguma protokolā termins "pakas" attiecas uz visām pakām.

2. Pakas, kuras pārvadā pa gaisu kā prioritāros sūtījumus, sauc par aviopakām.

RC 102. pants
Tranzīta brīvības principu piemērošana

1. Tās dalībvalsts, kura nesniedz apdrošinātu paku pakalpojumu vai kura neuzņemas atbildību par apdrošinātām pakām, ko pārvadā pa jūru vai gaisu, pienākums ir pārsūtīt slēgtās depešas, kuras tai ir nodevusi cita dalībvalsts, visātrākajā veidā un ar visdrošākajiem līdzekļiem.

RC 103. pants
Tranzīta brīvības principu neievērošana

1. Ja tiek pārtraukta pasta pakalpojumu sniegšana dalībvalstī, kas neievēro tranzīta brīvības principus, par to pirms tam, izmantojot e-pastu vai citu telesakaru līdzekli, ziņo attiecīgajai dalībvalstij un izraudzītajiem operatoriem. Par šo faktu informē arī Starptautisko biroju.

RC 104. pants
Naudas vienība

1. Naudas vienība, kas ir noteikta Konstitūcijas 7. pantā un izmantota Konvencijā un citos Savienības aktos, ir speciālās aizņēmumtiesības (SDR).

2. Dalībvalstu izraudzītie operatori, panākot savstarpēju vienošanos, norēķinu sagatavošanai un veikšanai var izvēlēties citu naudas vienību, kas nav SDR, vai kādu valsts valūtu.

RC 105. pants
Pasta drošība

1. Dalībvalstsu un izraudzīto operatoru īstenotās pasta drošības stratēģijas mērķis ir:

1.1. uzlabot pakalpojumu kvalitāti kopumā;

1.2. palielināt darbinieku izpratni par drošības svarīgumu;

1.3. izveidot vai pastiprināt drošības vienību darbību;

1.4. nodrošināt regulāru apmaiņu ar darbības, drošības un pārbaudes informāciju un

1.5. ierosināt likumdevējam vajadzības gadījumā pieņemt īpašus tiesību aktus, noteikumus un veikt pasākumus, lai uzlabotu universālo pasta pakalpojumu kvalitāti un drošību.

1.6. sniegt norādījumus, apmācības metodes un palīdzību pasta darbiniekiem, lai viņi būtu spējīgi rīkoties ārkārtas situācijās, kurās var būt apdraudēta kādas personas dzīvība vai īpašums vai kuras var apgrūtināt pasta pārvadājumu ķēdi, un tādējādi nodrošinātu darbību nepārtrauktību.

RC 106. pants
Transporta uzņēmumu pakalpojumu sniegšana

1. Izraudzītais operators, kurš pakalpojuma sniegšanai ir izvēlējies transporta uzņēmumu, veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka transporta uzņēmumi ievēro visus Konvencijas un Pasta paku reglamenta noteikumus, īpašu uzmanību pievēršot paku apmaiņas pasākumiem. Izraudzītais operators ir atbildīgs par transporta uzņēmumu attiecībām ar izraudzītajiem operatoriem no citām līgumslēdzējām valstīm un Starptautisko biroju.

2. nodaļa
Pieņemšanas un nodošanas nosacījumi. Maksas. Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem. Piegādes procedūra

RC 107. pants
Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro pasta dienesta pakām

1. Pakas, kas saistītas ar pasta dienestu, atbrīvo no visām maksām par pasta pakalpojumiem, ja paku apmaiņa notiek:

1.1. starp izraudzītajiem operatoriem,

1.2. starp dalībvalstīm, izraudzītajiem operatoriem un Starptautisko biroju,

1.3. starp dalībvalstu izraudzīto operatoru pasta iestādēm,

1.4. starp pasta iestādēm un izraudzītajiem operatoriem.

2. Aviopakas, izņemot pakas, kuras sūta Starptautiskais birojs, atbrīvo no papildmaksas par aviopārvadāšanu.

RC 108. pants
Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro institūcijām, kas rūpējas par karagūstekņiem un internētajām civilpersonām

1. Atbrīvojumu no pasta tarifiem Konvencijas 7. panta 2. punkta nozīmē piemēro šādām institūcijām:

1.1. informācijas birojiem, kas minēti 122. pantā 1949. gada 12. augusta Ženēvas Konvencijā par izturēšanos pret karagūstekņiem;

1.2. Centrālajai karagūstekņu informācijas aģentūrai, kas norādīta minētās konvencijas 123. pantā;

1.3. informācijas birojiem, kas minēti 136. pantā 1949. gada 12. augusta Ženēvas Konvencijā par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā;

1.4. Centrālajai informācijas aģentūrai, kas norādīta iepriekšējā punktā minētās konvencijas 140. pantā.

RC 109. pants
Priekšapmaksa

1. Priekšapmaksu par paku sūtīšanu var veikt ar pastmarkām vai jebkādā citā veidā, kas ir atļauts saskaņā ar sūtītājvalsts vai tā izraudzītā operatora noteikumiem.

RC 110. pants
Papildmaksas par aviopārvadājumiem aprēķināšana

1. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori nosaka papildmaksu par aviopārvadājumiem, kas jāiekasē par aviopakām.

2. Papildmaksu saista ar aviopārvadājumu tarifiem, un tās ir vienādas vismaz attiecībā uz visu saņēmējvalsts teritoriju neatkarīgi no izmantotā maršruta.

3. Dalībvalstīm vai to izraudzītajiem operatoriem papildmaksas aprēķināšanai par aviopārvadājumiem ir tiesības izmantot svara intervālu, kas ir mazāks nekā viens kilograms.

RC 111. pants
Īpašās maksas

1. Izraudzītajiem operatoriem ir tiesības turpmāk minētajos gadījumos iekasēt tādas pašas maksas kā par iekšzemes pakalpojumu.

1.1. Maksa par sūtījumiem, kas nodoti ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas parastā darba laika, ko iekasē no sūtītāja.

1.2. Maksa par sūtījuma savākšanu sūtītāja adresē, ko iekasē no sūtītāja.

1.3. Maksa par sūtījumu uz pieprasījuma; ja sūtījums, kas nosūtīts, izmantojot pakalpojumu "uz pieprasījumu", tiek nodots atpakaļ sūtītājam vai pārsūtīts, tad orientējošā maksimālā summa saskaņā ar Konvencijas 15. panta 5. punktu ir 0,49 SDR.

1.4. Maksa par tādas pakas uzglabāšanu, kuras adresāts nav ieradies saņemt sūtījumu noteiktajā laika posmā. Minēto maksu iekasē izraudzītais operators, kurš veic piegādi, darbojoties tā izraudzītā operatora vārdā, kurā attiecīgā paka ir uzglabāta ilgāk par noteikto laika posmu. Ja paka, par kuru ir iekasēta maksa par uzglabāšanu, tiek nodota atpakaļ sūtītājam vai pārsūtīta, orientējošā maksimālā summa saskaņā ar Konvencijas 15. panta 5. punktu ir 6,53 SDR.

1.5. Izraudzītajiem operatoriem, kuri ir gatavi piedāvāt nepārvaramas varas riska segumu, ir tiesības iekasēt maksu par apdrošināšanu pret nepārvaramas varas risku. Attiecībā uz neapdrošinātām pakām orientējošā maksimālā maksa saskaņā ar Konvencijas 15. panta 5. punktu ir 0,20 SDR par paku. Apdrošinātu paku gadījumā orientējošā maksimālā summa ir paredzēta RC 129. panta 3. punktā.

1.6. Ja paku parasti nogādā adresāta adresē, tad maksu par piegādi no adresāta neiekasē. Ja piegādi adresāta adresē parasti nenodrošina, tad bez maksas ir jāpiegādā paziņojums par sūtījuma pienākšanu. Šādā gadījumā, ja piegāde adresāta adresē tiek piedāvāta kā izvēles iespēja, atbildot uz paziņojumu par sūtījuma pienākšanu, tad no adresāta var iekasēt maksu par piegādi. Tai ir jābūt tādai pašai kā maksai par iekšzemes pakalpojumu.

RC 112. pants
Bez maksas nosūtīto paku marķēšana

1. Uz katras dienesta pakas un adreses pavadziņojuma, ko novieto līdzās adresei, ir norāde "Service des postes" (dienesta) vai līdzīga norāde; aiz norādes var būt tulkojums citā valodā.

2. Uz katras pakas karagūstekņiem un internētām personām un adreses pavadziņojuma, ko novieto līdzās adresei, ir norāde "Service des prisonniers de guerre" (pasta pakalpojumi karagūstekņiem) vai "Service des internés civils" (pasta pakalpojumi internētām personām); aiz norādes var būt tulkojums citā valodā.

RC 113. pants
Svara sistēma. Mārciņa

1. Paku svaru izsaka kilogramos.

2. To valstu izraudzītie operatori, kurās iekšējo noteikumu dēļ nevar pieņemt svara metrisko sistēmu, tā vietā, lai svaru izteiktu kilogramos, var izteikt svaru mārciņās.

RC 114. pants
Īpaši nosacījumi, kas attiecas uz svara ierobežojumiem

1. Apmaiņa ar pakām, kuru svars ir lielāks par 20 kilogramiem, nav obligāta, nosakot, ka maksimālais atsevišķas pakas svars var būt 50 kilogrami.

2. Tomēr to valstu izraudzītie operatori, kuri nosaka, ka svaram ir jābūt mazākam nekā 50 kilogrami, ir iespēja izvēlēties, vai pieņemt tranzītā maisus vai citu slēgtu taru, kuras svars ir no 20 līdz 50 kilogramiem.

3. Ar pasta dienestu saistīto paku svars, kā paredzēts RC 107. panta 1. un 2. punktā, var būt līdz 20 kilogramiem. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir noteikuši lielāku ierobežojumu, ar pasta dienestu saistīto paku svars var būt lielāks par 20 kilogramiem, bet tas nedrīkst pārsniegt 50 kilogramus.

RC 115. pants
Izmēra ierobežojumi

1. Neviens no pakas izmēriem nedrīkst būt lielāks par diviem metriem, vai garuma un tā lielākā apkārtmēra summa, ko mēra citā virzienā, kas neietver garumu, nedrīkst būt lielāka par trim metriem.

2. Izraudzītie operatori, kuri attiecībā uz visām pakām vai tikai aviopakām nevar pieņemt 1. punktā minētā izmēra pakas, to vietā var pieņemt vienu no turpmāk minētajiem izmēriem:

2.1. Neviens no izmēriem nedrīkst būt lielāks par 1,5 metriem, vai garuma un tā lielākā apkārtmēra summa, ko mēra citā virzienā, kas neietver garumu, nedrīkst būt lielāka par trim metriem.

2.2. Neviens no izmēriem nedrīkst būt lielāks par 1,05 metriem, vai garuma un tā lielākā apkārtmēra summa, ko mēra citā virzienā, kas neietver garumu, nedrīkst būt lielāka par diviem metriem.

3. Paku izmērs nedrīkst būt mazāks par minimālo izmēru, kas noteikts vēstulēm.

RC 116. pants
Piegādes procedūra

1. Parasti pakas adresātam piegādā pēc iespējas ātrāk un atbilstīgi galamērķa valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Ja pakas nepiegādā adresāta adresē, tad adresātu, ja vien tas nav neiespējams, nekavējoties informē par to saņemšanu.

2. Ja tiek piegādāta vai nodota vienkārša paka, tad izraudzītais operators piegādātājs iegūst no saņēmēja parakstu par saņemšanu vai iegūst identitātes kartē glabājamos datus, vai iegūst kādu citu apliecinājumu par saņemšanu, kas saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem ir juridiski saistošs sūtījuma saņemšanas apstiprināšanai.

RC 117. pants
Paku pieņemšanas nosacījumi. Noformēšana un iepakošana. Adresēšana

1. Vispārīgie iepakošanas nosacījumi

1.1. Katru paku iepako un noslēdz atbilstīgi pakas svaram, formai un saturam, kā arī pārvadāšanas veidam un ilgumam. Iepakojot un noslēdzot paku, tā tiek aizsargāta no saspiešanas vai bojājumiem, ko var radīt atkārtota apstrāde, un to veic tā, lai nebūtu iespējams piekļūt saturam, neatstājot skaidri redzamas pazīmes uz iepakojuma.

1.2. Katru paku iepako īpaši droši, ja tā

1.2.1. jāpārvadā lielā attālumā;

1.2.2. jāpārkrauj vai jāapstrādā daudzas reizes;

1.2.3. jāaizsargā no būtiskām klimata, temperatūras vai, ja veic aviopārvadāšanu, atmosfēras spiediena izmaiņām.

1.3. To iepako un noslēdz tā, lai neapdraudētu pasta darbinieku veselību un neradītu apdraudējumu, ja tajā atrodas priekšmeti, kas var savainot pasta darbiniekus, kuri to apstrādā, vai notraipīt vai sabojāt citas pakas vai pasta iekārtas.

1.4. Uz iepakojuma vai iesaiņojuma paredz pietiekami lielu vietu dienesta norādījumiem un pastmarku un uzlīmju izvietošanai.

1.5. Turpmāk minētos sūtījumus pieņem bez iepakojuma, un adresāta adresi var norādīt uz paša priekšmeta:

1.5.1. priekšmetus, kuras var samontēt vai savienot un noturēt kopā, izmantojot izturīgu virvi un svina vai cita materiāla plombu, lai izveidotu vienu paku, kas nevar sadalīties sastāvdaļās;

1.5.2. viengabala pakas, piemēram, koka, metāla u. c. materiālu gabalus, kurus parasti neiepako.

2. Sūtītāja un adresāta adrese

2.1. Lai pakas tiktu pastā pieņemtas, uz katru no tām izvieto adresāta un sūtītāja adresi, kas uz pašas pakas vai uzlīmes, kura cieši uzlīmēta uz tās, norādīta, izmantojot latīņu alfabēta burtus un arābu ciparus. Ja galamērķa valstī tiek izmantoti citi burti un cipari, tad ieteicams adresi norādīt, izmantojot attiecīgos burtus un ciparus. Adresi nav atļauts rakstīt ar zīmuli; bet ir pieņemamas pakas, uz kurām adrese ir uzrakstīta ar neizdzēšamu zīmuli uz virsmas, kas pirms tam ir samitrināta.

2.2. Kā adresātu var norādīt tikai vienu fizisku vai juridisku personu. Tomēr var pieņemt arī tādas adreses kā, piemēram, "A kungam [..] nodošanai Z kungam [..]" vai "A bankai [..] nodošanai Z kungam [..]", ja ir saprotams, ka persona A izraudzītajiem operatoriem ir jāuzskata par adresātu. Turklāt A un Z personas adresei jābūt vienā valstī.

2.3. Pasta iestāde sūtītāja iesaka sūtītājam ievietot pakā sūtītāja un adresāta adreses kopiju.

3. Kvīts par sūtījuma nodošanu

3.1. Nodošanas laikā pakas sūtītājam bez maksas izsniedz kvīti par sūtījuma nodošanu.

RC 118. pants
Speciālais iepakojums

1. Stikla izstrādājumus vai citus trauslus priekšmetus iepako izturīgā kastē, ko piepilda ar atbilstīgu aizsargājošo materiālu. Pārvadāšanas laikā novērš berzi vai triecienus starp pašiem priekšmetiem un starp priekšmetiem un kastes sienām.

2. Šķidrumus un vielas, kas viegli sašķidrinās, ievieto pilnīgi necaurlaidīgā tvertnē. Katru tvertni ievieto īpašā izturīgā kastē, kurā ir atbilstīgs aizsargājošs materiāls, kas tvertnes saplīšanas gadījumā absorbē šķidrumu. Kastes vāku piestiprina tā, lai tas nevar viegli atvērties.

3. Taukainas vielas, kas viegli nesašķidrinās, piemēram, ziedes, sausās ziepes, sveķus utt. un zīdtārpiņu olas, kuru pārvadāšana rada dažas problēmas, ievieto primārajā iepakojumā (kastē, auduma vai plastmasas maisā utt.), ko pēc tam ievieto kastē, kura ir pietiekami izturīga, lai novērstu satura iztecēšanu.

4. Sausas krāsojošas pulverveida vielas, piemēram, zilo anilīnu u. c. vielas, pieņem tikai pilnīgi necaurlaidīgā metāla kastē, kas savukārt ievietota izturīgā kastē, ja starp abām tvertnēm ir ievietots absorbējošs un aizsargājošs materiāls.

5. Sausas nekrāsojošas pulverveida vielas ievieto izturīgā tvertnē (kastē, maisā). Minēto iepakojumu ievieto noslēgtā, izturīgā kastē.

6. Dzīvas bites, dēles un parazītus ievieto kastē, kas konstruēta tā, lai novērstu jebkādu apdraudējumu.

7. Iepakojums nav vajadzīgs viengabala priekšmetiem, piemēram, koka, metāla u. c. materiālu gabaliem, kurus parasti neiepako. Šādos gadījumos adresāta adrese jānorāda uz paša priekšmeta.

8. Turklāt jāievēro šādi nosacījumi:

8.1. Dārgmetālus iepako izturīgā metāla kastē vai koka kastē. Ja pakas svars ir līdz 10 kilogramiem, koka kastes minimālais biezums ir 1 cm; ja pakas svars ir lielāks par 10 kilogramiem, minimālais biezums ir 1,5 cm. Par iepakojumu var izmantot arī divus bezšuves maisus, kas veido divkāršu iesaiņojumu. Ja tiek izmantota kaste no saplākšņa, tās biezums var būt 5 mm, ja kastes stūri ir nostiprināti ar metāla leņķiem.

8.2. Uz to paku iepakojuma, kuros ir dzīvi dzīvnieki, kā arī uz adreses pavadziņojuma piestiprina uzlīme, uz kuras trekniem burtiem rakstīti vārdi "Animaux vivants" (dzīvi dzīvnieki).

RC 119. pants
Izņēmuma kārtā pieņemami bīstami izstrādājumi

1. Izņēmuma kārtā ir atļauts pieņemt šādus bīstamus izstrādājumus:

1.1. 20. panta 1. punktā minētos radioaktīvos materiālus, kurus nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās;

1.2. 120. panta 2. punktā minētās infekciozās vielas, kuras nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās;

1.3. 120. panta 3. punktā minētos litija elementus un baterijas, ko nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās.

RC 120. pants
Radioaktīvi materiāli, infekciozas vielas un litija elementi un baterijas, ko atļauts pieņemt

1. Radioaktīvus materiālus atļauts pieņemt vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās attiecībās starp dalībvalstīm, kas ir deklarējušas gatavību tos pieņemt savstarpēji vai tikai vienā virzienā, ievērojot šādus nosacījumus:

1.1. radioaktīvie materiāli ir sagatavoti un iepakoti atbilstoši attiecīgajiem Reglamenta noteikumiem;

1.2. ja tie tiek sūtīti vēstuļu korespondences sūtījumos, tiem piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstītu vēstuļu tarifu;

1.3. radioaktīvos materiālus, kas ievietoti vēstuļu korespondences sūtījumos vai pasta pakās, nosūta visātrākajā veidā, parasti ar aviopastu, piemērojot tiem attiecīgos aviopārvadājumu papildtarifus;

1.4. radioaktīvos materiālus sūtīšanai nodot drīkst tikai attiecīgi pilnvaroti sūtītāji.

2. Infekciozas vielas, izņemot A kategorijas infekciozās vielas, kas iedarbojas uz cilvēku (UN 2814) un kas iedarbojas uz dzīvniekiem (UN 2900), pieņem sūtīšanai vēstuļu korespondences sūtījumos vai pasta pakās, ievērojot šādus nosacījumus:

2.1. B kategorijas infekciozās vielas (UN 3373) var sūtīt un saņemt pa pastu tikai oficiāli atzīti sūtītāji, kurus par tādiem atzinusi attiecīgā kompetentā iestāde. Šos bīstamos izstrādājumus var pieņemt sūtīšanai pa pastu, ievērojot spēkā esošos valsts un starptautiskos tiesību aktus un Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumu par bīstamo kravu pārvadājumiem spēkā esošo izdevumu, kuru izplatījusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO).

2.2. B kategorijas infekciozās vielas (UN 3373) ir jāapstrādā, jāiepako un jāmarķē saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta un Pasta paku reglamenta noteikumiem. Šiem sūtījumiem piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstīto vēstuļu tarifu. Par šo sūtījumu apstrādi ir atļauts pieprasīt papildmaksu.

2.3. No pacientiem paņemtus paraugus (cilvēku vai dzīvnieku) var sūtīt un saņemt pa pastu tikai oficiāli atzīti sūtītāji, kurus par tādiem atzinusi attiecīgā kompetentā iestāde. Šos materiālus var pieņemt sūtīšanai pa pastu, ievērojot spēkā esošos valsts un starptautiskos tiesību aktus un Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumu par bīstamo kravu pārvadājumiem spēkā esošo izdevumu, kuru izplatījusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO).

2.4. No pacientiem paņemtie paraugi (cilvēku vai dzīvnieku) jāapstrādā, jāiepako un jāmarķē saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumiem. Šiem sūtījumiem piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstīto vēstuļu tarifu. Par šo sūtījumu apstrādi ir atļauts pieprasīt papildu maksu.

2.5. Infekciozās vielas un no pacientiem paņemtos paraugus (cilvēku vai dzīvnieku) drīkst pieņemt vienīgi tās dalībvalstis, kuras ir deklarējušas savu vēlmi pieņemt šādus sūtījumus savstarpēji vai tikai vienā virzienā.

2.6. Atļautās infekciozās vielas un no pacientiem paņemtos paraugus (cilvēku vai dzīvnieku) nosūta visātrākajā veidā, parasti ar aviopastu, piemērojot tiem attiecīgos aviopārvadājumu papildtarifus, un piegādē tie ir prioritāri.

3. Vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumos pieņem ne vairāk par četriem litija elementiem vai divām litija baterijām, kas uzstādītas iekārtās, ievērojot šādus nosacījumus:

3.1. Litija saturs litija metālā vai litija sakausējuma elementā nedrīkst būt lielāks par 1 g, un litija jonu elementa vatstundu ietilpība nedrīkst pārsniegt 20 Wh.

3.2. Litija saturs litija metālā vai litija sakausējuma baterijā nedrīkst būt lielāks par 2 g, un litija jonu baterijas vatstundu ietilpība nedrīkst pārsniegt 100 Wh. Saskaņā ar šo noteikumu litija jonu baterijām uz ārējā korpusa norāda vatstundu ietilpību.

3.3. Iekārtās uzstādītajiem elementiem un baterijām jābūt aizsargātiem pret bojājumiem un īssavienojumu, un šīm iekārtām jābūt aprīkotām ar efektīviem aizsarglīdzekļiem pret nejaušu iedarbināšanu; ja litija baterijas ir uzstādītas iekārtā, tām jābūt iepakotām stiprā ārējā iepakojumā, kas izgatavots no atbilstoša materiāla, kam piemīt atbilstoša izturība un uzbūve attiecībā uz iepakojuma ietilpību un paredzēto lietojumu, ja vien šīm baterijām nav nodrošināta līdzvērtīga aizsardzība iekārtā, kurā tās uzstādītas.

3.4. Ikviena elementa un baterijas tipam ir jāatbilst attiecīgo pārbaužu prasībām, kuras minētas Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatā, III daļā, 38. iedaļas 3. apakšiedaļā.

RC 121. pants
Radioaktīvus materiālus saturošu sūtījumu pieņemšanas un marķēšanas nosacījumi

1. Radioaktīvus materiālus saturoši sūtījumi nosūtīšanai pa pastu jāpieņem tad, ja tam iepriekš ir piekritusi sūtītāj valsts kompetentā iestāde un ja radioaktivitāte nav lielāka par vienu desmito daļu no pieļautās normas, kā norādīts Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras [IATE] TS R 1 spēkā esošā izdevuma 3. tabulā (Radioaktivitātes normas atsevišķām pakām).

2. Sūtītājam uz radioaktīvus materiālus saturošu sūtījumu ārējā iepakojuma jāizvieto turpmāk redzamā uzlīme ar attiecīgo UN numuru. Papildus sūtītāja nosaukumam un adresei treknrakstā jānorāda lūgums nepiegādāšanas gadījumā nosūtīt sūtījumu atpakaļ.

3. Uz pakas iekšējā iepakojuma sūtītājs norāda savu nosaukumu un adresi un pakas saturu.

4. Ja tukšo iepakojumu sūta atpakaļ uz sūtījuma nodošanas vietu, uzlīme nepārprotami jāpārsvītro.

RC 122. pants
Infekciozas vielas saturošu sūtījumu pieņemšanas un marķēšanas nosacījumi

1. Vielas, kuras ir infekciozas vai par kurām pastāv pamatotas aizdomas, ka tās var inficēt cilvēkus vai dzīvniekus, un kuras atbilst B kategorijas (UN 3373) infekciozo vielu kritērijiem, deklarē ar nosaukumu "Bioloģiska viela, B kategorija".

2. Sūtītājs, kas sūta infekciozas vielas ar identifikācijas numuru UN 3373, nodrošina to, ka šie sūtījumi ir sagatavoti tā, lai galamērķī tie nonāktu labā stāvoklī, un ka vielas ir iepakotas atbilstīgi 650. iepakošanas instrukcijai, kā norādīts Tehnisko instrukciju bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu [Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air] (turpmāk tekstā - Tehniskās instrukcijas) spēkā esošajā izdevumā, ko publicējusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO), vai Bīstamo kravu noteikumu [Dangerous Goods Regulations] (DGR) spēkā esošajā izdevumā, ko publicējusi Starptautiskā Gaisa transporta asociācija (IATA). Informēšanas nolūkā turpmāk ir izklāstīta 650. iepakošanas instrukcija, kas atbilst ICAO Tehnisko instrukciju 2007./2008. gada izdevumam. Sūtītājiem ir jāizmanto ICAO Tehnisko instrukciju jaunākais izdevums, lai pirms 650. iepakošanas instrukcijas izmantošanas pārliecinātos par teksta spēkā esamību.

3. Iepakojumam ir jābūt kvalitatīvam, pietiekami izturīgam, lai izturētu triecienus un slodzes, kas ir ierastas pārvadāšanas laikā, tostarp pārkraušanu starp transporta vienībām un noliktavām, kā arī jebkādu noņemšanu no paletes vai izņemšanu no ārējās taras turpmākai mehāniskai pārvietošanai vai pārvietošanai ar rokām. Iepakojums ir jāveido un jānoslēdz tā, lai nepieļautu nekādu satura zudumu, kas parastos pārvadāšanas apstākļos var rasties vibrācijas dēļ vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ.

4. Iepakojumam ir trīs sastāvdaļas:

4.1. primārā tvertne;

4.2. sekundārais iepakojums

4.3. stingrs ārējais iepakojums.

5. Primārās tvertnes ir jāiepako sekundārajā iepakojumā, tā lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu saplīst, tikt caursisti vai to saturs nevarētu noplūst sekundārajā iepakojumā. Sekundārais iepakojums ir jānostiprina ārējā iepakojumā ar piemērotu amortizācijas materiālu. Satura noplūdes gadījumā nedrīkst mazināties amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma integritāte.

6. Pārvadājuma laikā turpmāk attēlotais marķējums ir jānovieto uz ārējā iepakojuma ārējās virsmas, uz fona kontrastējošā krāsā, un tam jābūt skaidri redzamam un salasāmam. Marķējumam ir jābūt kvadrāta veidā, kas novietots 45 grādu leņķī (rombs) ar malas garumu 50 mm, līnijas platumam ir jābūt vismaz 2 mm un burtu un ciparu augstumam ir jābūt vismaz 6 mm. Uz ārējā iepakojuma blakus rombveida marķējumam ir jāuzliek marķējums ar attiecīgās vielas nosaukumu: "Bioloģiska viela, B kategorija", "Diagnostikas paraugs" vai "Klīniskais paraugs".

7. Vismaz vienai ārējā iepakojuma virsmai jābūt ar minimālo izmēru 100 mm x 100 mm.

8. Nokomplektētam iepakojumam jāiztur krišanas pārbaude, kas paredzēta ICAO Tehniskajās instrukcijās, izņemot to, ka kritiena augstums nedrīkst būt mazāks par 1,2 m.

9. Šķidrumiem:

9.1. primārajai (-ām) tvertnei (-ēm) ir jābūt šķidrumu necaurlaidīgai (-ām), un tajā (tajās) nedrīkst būt vairāk par vienu litru šķidruma;

9.2. sekundārajam iepakojumam ir jābūt šķidrumu necaurlaidīgam;

9.3. ja vienā sekundārajā iepakojumā ievieto vairākas trauslas primārās tvertnes, tad tām jābūt vai nu atsevišķi iesaiņotām vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos;

9.4. starp primāro (-ajām) tvertni (-ēm) un sekundāro iepakojumu jāievieto absorbējošs materiāls. Absorbējošais materiāls jāievieto pietiekamā daudzumā, lai pārvadāšanas laikā šķidruma noplūdes gadījumā šķidrums nemazinātu ārējā iepakojuma un amortizācijas materiāla integritāti;

9.5. primārajai tvertnei vai sekundārajam iepakojumam jāspēj izturēt 95 kPa liels iekšējais spiediens, neradot noplūdi;

9.6. ārējā iepakojumā nedrīkst būt vairāk par četriem litriem šķidruma. Šajā daudzumā netiek iekļauts ledus vai sausais ledus, ko izmanto, lai paraugi atrastos aukstumā.

10. Cietām vielām:

10.1. primārajai (-ām) tvertnei (-ēm) jābūt drošai (-am) pret izbiršanu, un tā (tās) nedrīkst pārsniegt ārējā iepakojuma masas ierobežojumu;

10.2. sekundārajam iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu;

10.3. ja vienā sekundārajā iepakojumā ievieto vairākas trauslas primārās tvertnes, tad tām jābūt vai nu atsevišķi iesaiņotām vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos;

10.4. izņemot pakas, kurās ir ķermeņa daļas, orgāni vai veseli ķermeņi, ārējā iepakojuma saturs nedrīkst pārsniegt četrus kilogramus cietu vielu. Šajā daudzumā netiek iekļauts ledus vai sausais ledus, ko izmanto, lai paraugi atrastos aukstumā;

10.5. ja ir šaubas par to, vai pārvadāšanas laikā primārajā tvertnē var atrasties atlikušais šķidrums, tad ir jāizmanto šķidrumiem piemērots iepakojums, tostarp absorbējošie materiāli.

11. Atdzesētiem vai sasaldētiem paraugiem (ledu, sauso ledu un šķidro slāpekli):

11.1. ja sauso ledu vai šķidro slāpekli izmanto, lai paraugi atrastos aukstumā, ir jāievēro visas piemērojamās ICAO Tehnisko instrukciju prasības. Ja izmanto sauso ledu vai šķidro slāpekli, tas jānovieto ārpus sekundārā iepakojuma vai ārējā iepakojumā, vai ārējā tarā. Jānodrošina ar iekšējiem balstiem, lai sekundārais iepakojums paliktu savā sākotnējā vietā pēc ledus vai sausā ledus izkušanas. Ja izmanto ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt necaurlaidīgai. Ja izmanto cietvielas oglekļa dioksīdu (sauso ledu), iepakojumam ir jābūt izgatavotam un veidotam tā, lai no tā izplūstu oglekļa dioksīda gāze un tajā neuzkrātos spiediens, kura dēļ iepakojums var saplīst;

11.2. primārajai tvertnei un sekundārajam iepakojumam jāspēj saglabāt sava integritāte izmantotā dzesētāja temperatūrā, kā arī temperatūrā un spiedienā, kas var rasties, ja dzesēšana vairs nenotiktu.

12. Ja iepakojumi tiek ievietoti ārējā tarā, tad šajā iepakošanas instrukcijā norādītajiem iepakojuma marķējumiem vai nu jābūt skaidri saskatāmiem, vai arī tie vēlreiz jāizvieto uz ārējās taras.

13. Uz infekciozām vielām ar identifikācijas numuru UN 3373, kuras iepako un marķē atbilstoši šai iepakošanas instrukcijai, neattiecas citas šajā pantā paredzētās prasības, kā vien turpmāk izklāstītās prasības:

13.1. rakstveida dokumentā (piemēram, CN 38 pavadrakstā) vai uz iepakojuma ir jānorāda attiecīgais pārvadājuma nosaukums, UN numurs un atbildīgās personas vārds, adrese un tālruņa numurs;

13.2. jāievēro ICAO Tehnisko instrukciju 2.6.3.2. apakšpunktā paredzētā klasifikācija;

13.3. jāievēro ICAO Tehnisko instrukciju 7.4.4. apakšpunktā paredzētās prasības, kas attiecas uz ziņošanu par incidentiem; un

13.4. piemēro ICAO Tehnisko instrukciju 7.3.1.3. un 7.3.1.4. apakšpunktā paredzētās prasības par bojājumu un noplūdes pārbaudi.

14. Lai katru paku varētu pareizi sagatavot pārvadāšanai, iepakojumu ražotājiem un turpmākajiem izplatītājiem ir jāsniedz nepārprotamas instrukcijas par šo paku piepildīšanu un noslēgšanu kravas nosūtītājam vai personai, kas sagatavo paku (piem., pacientam).

15. Citus bīstamus izstrādājumus nedrīkst iepakot tajā pašā iepakojumā, kurā iepakotas 6.2. apakšgrupas infekciozās vielas, ja vien tās nav vajadzīgas, lai nodrošinātu infekciozo vielu dzīvotspēju, stabilitāti vai novērstu to noārdīšanos, vai neitralizētu to radīto apdraudējumu. Katrā primārajā traukā, kurā ir infekciozas vielas, atļauts iepakot ne vairāk kā 30 ml 3., 8. vai 9. klases bīstamu izstrādājumu. Ja šis nelielais bīstamu izstrādājumu daudzums tiek iepakots kopā ar infekciozajām vielām saskaņā ar šo iepakošanas instrukciju, citas šajā pantā paredzētās prasības nav jāpiemēro.

16. Ja dzesēšanai izmanto cietvielas oglekļa dioksīdu (sauso ledu):

16.1. jāievēro iepakošanas prasības, kas paredzētas 904. iepakošanas instrukcijā, kā izklāstīts ICAO Tehnisko instrukciju vai IATA Bīstamo kravu noteikumu spēkā esošajā izdevumā. Papildus 650. iepakošanas instrukcijā paredzētajām prasībām sūtītājiem ir jāievēro arī prasības par marķējumu un uzlīmēm, kas lietojamas uz pakām, kurās ir cietvielas oglekļa dioksīds (sausais ledus);

16.2. aviopārvadājumu gadījumā sagatavo pārvadājuma dokumentu atbilstoši ICAO Tehniskajām instrukcijām vai IATA Bīstamo kravu noteikumiem. Turklāt šā sūtījuma CN 38 pavadrakstā veicams šāds ieraksts: "Bīstami izstrādājumi, kas norādīti pievienotajā nosūtītāja paziņojumā";

16.3. maisus, kuros ir tikai infekciozas vielas un uz kuriem ir īpaša uzlīme "UN 3373", pasta iestādēm jānodod aviosabiedrībām neaizzīmogotos maisos.

RC 123. pants
Tādu pasta paku pieņemšanas nosacījumi, kurās ir iekārtās uzstādīti litija elementi un baterijas

1. Pasta pakām, kurās ir iekārtās uzstādīti litija metāla vai litija jonu elementi un baterijas, jābūt iepakotām atbilstīgi 967. iepakošanas instrukcijai, II sadaļa (litija jonu elementi un baterijas), vai 970. iepakošanas instrukcijai, II sadaļa (litija metāla elementi un baterijas), kā norādīts Tehnisko instrukciju bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu (Tehniskās instrukcijas) spēkā esošajā izdevumā, ko publicējusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO). Sūtītājiem ir jāizmanto ICAO Tehnisko instrukciju jaunākais izdevums.

2. Aizliegts pārvadāt tādus iekārtās uzstādītus litija metāla vai litija jonu elementus un baterijas, kas ir bojātas vai kurās drošības nolūkā tā ražotājs ir identificējis defektus, vai kuras var izraisīt bīstamu siltuma izdalījumu, liesmu vai īssavienojumu.

RC 124. pants
Sūtīšanas veida norādīšana

1. Uz katras aviopakas nodošanas brīdī piestiprina īpašu zilu uzlīmi ar uzrakstu "Par avion" (pa gaisu), vajadzības gadījumā sniedzot arī tulkojumu saņēmējvalsts valodā. Sūtīšanas veidu skaidri norāda arī attiecīgās pakas adreses pavadziņojumā, vai nu izmantojot īpašu zilas krāsas aviopasta uzlīmi, vai izdarot attiecīgu atzīmi atbilstīgajā rūtiņā.

2. Ja adreses pavadziņojums ir ievietots pašlīmējošā dokumentu mapē, kas cieši pielīmēta pie pakas, un uz tās ir paredzēta attiecīgi apzīmēta zila rūtiņa, kurā izdarīt atzīmi, 1. punktā minētā uzlīme nav obligāti vajadzīga ne uz adreses pavadziņojuma dokumentu mapes, ne uz pakas.

RC 125. pants
Procedūras, kas jāievēro sūtītājam

1. Katrai pakai pievieno CP 71 adreses pavadziņojumu vai nu kā daļu no CP 72 paškopējošās veidlapas, vai CP 71 veidlapu atsevišķi.

2. Katrai pakai pievieno CN 23 muitas deklarāciju vai nu kā atsevišķu veidlapu, vai kā daļu no CP 72 paškopējošās veidlapas. Pakas saturu precīzi norāda muitas deklarācijā, un vispārīgas norādes nav pieņemamas. CN 23 muitas deklarāciju piestiprina pakas ārpusē tā, lai to nebūtu iespējams nozaudēt.

3. Ja izraudzītie operatori par to ir iepriekš vienojušies, muitas datus, kas sniegti saskaņā ar instrukcijām CN 23 muitas deklarācijā, tostarp sūtītāja un adresāta vārdu un adresi, saņēmējvalsts izraudzītajam operatoram var pārsūtīt elektroniski. Izraudzītais operators sūtītājs visus šos datus vai to daļu izvešanas nolūkā var nodot sūtītājvalsts muitas pārvaldei, un izraudzītais operators saņēmējs visus iepriekš minētos datus vai to daļu ievešanas nolūkā var nodot saņēmējvalsts muitas pārvaldei.

4. Datus no CN 23 muitas deklarācijas papīra formā, kas sniedzami saskaņā ar 3. punktā noteikto, izmanto tikai tādos procesos, kas attiecas uz depešu apmaiņu un muitas formalitātēm saistībā ar pasta sūtījumu izvešanu un ievešanu, un tos nedrīkst izmantot citā nolūkā.

5. Uz datiem no CN 23 muitas deklarācijas papīra formā, kuri minēti 3. punktā, attiecas arī visi RC 151. panta noteikumi. Ja konstatētas atšķirības starp datiem CN 23 muitas deklarācijā un datiem elektroniskajā versijā, kas sniegta saskaņā ar 3. punktu, par muitas deklarāciju uzskata CN 23 muitas deklarāciju.

6. Sūtītājs adreses pavadziņojumam var pievienot arī citu dokumentu (faktūru, izvešanas atļauju, ievešanas atļauju, izcelsmes apliecību, veterināro sertifikātu u.c.), kas vajadzīgs muitošanai sūtītājvalstī un saņēmējvalstī.

7. Sūtītāja un adresāta adresei un visai pārējai informācijai, ko sniedz sūtītājs, uz pakas un adreses pavadziņojumā jābūt identiskai. Ja konstatētas atšķirības, par derīgu uzskata uz pakas norādīto informāciju.

RC 126. pants
Procedūras, kas jāievēro attiecībā uz preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu

1. Pie ikvienas pakas, kuru sūta klients/adresāts, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, piestiprina CN 23 muitas deklarāciju, tā lai to nebūtu iespējams nozaudēt.

2. CN 23 veidlapu aizpilda sākotnējais tirgotājs saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas RC 125. pantā. Turklāt CN 23 veidlapā iekļauj sākotnējo sūtījuma identifikatoru un skaidru norādi "Preču atpakaļsūtīšanas pakalpojums (MRS)".

3. Klients/adresāts, kas veic pasta pakas atpakaļsūtīšanu, aizpilda CN 23 veidlapu, kurā jau ir iekļauta muitas deklarācijas informācija, tajā skaitā informācijas par pasta pakas kopējo svaru, ko sniedzis sākotnējais tirgotājs, norāda datumu un veidlapu paraksta. Parakstot muitas deklarācijas veidlapu, klients/adresāts apliecina to, ka veidlapā sniegtais pakas satura apraksts atbilst precēm, kuras atļauts sūtīt atpakaļ sākotnējam tirgotājam.

4. Klientam/adresātam jāsaņem nosūtīšanas apliecinājumu.

RC 127. pants
Sūtītāja norādījumi sūtījuma nodošanas laikā

1. Pakas nodošanas laikā sūtītājs norāda, kā jārīkojas, ja sūtījums netiek izsniegts. Šim nolūkam sūtītājs izdara atzīmi attiecīgajā rūtiņā adreses pavadziņojumā.

2. Sūtītājs var dot vienu no turpmāk minētajiem norādījumiem:

2.1. nekavējoties nosūtīt atpakaļ sūtītājam, izmantojot vislētāko maršrutu vai pa gaisu;

2.2. nosūtīt atpakaļ sūtītājam, izmantojot vislētāko maršrutu vai pa gaisu, pēc zināma laika posma, kas nedrīkst būt ilgāks par galamērķa valstī noteikto uzglabāšanas laiku;

2.3. pakas pārsūtīšana, izmantojot vislētāko ceļu vai pa gaisu, lai tā tiktu piegādāta adresātam;

2.4. sūtītāja atteikšanās no pakas.

3. Izraudzītais operators sūtītājs var nepiedāvāt iespēju dot visus 2. punktā minētos norādījumus. Rūtiņu skaitu adreses pavadziņojumā attiecīgi samazina. Tomēr izraudzītajiem operatoriem vienmēr jāpiedāvā iespēja dot norādījumus, kas minēti 2.1. un 2.4. apakšpunktā. Sūtītājs adreses pavadziņojumā var uzrakstīt vai uzdrukāt tikai vienu no iespējamiem norādījumiem. Norādījumus, kas doti adreses pavadziņojumā, attēlo uz pakas, vai nu pielīmējot uz tās CP 71 vai CP 72 "Adreses laukuma" kopiju, vai attēlojot veidlapā dotos norādījumus citādā veidā. Norādījumus dod franču valodā vai galamērķa valstī saprotamā valodā.

4. Ja sūtītājs aizliedz pārsūtīt sūtījumu, tad uz pakas un adreses pavadziņojumā jābūt uzrakstam "Ne pas réexpédier" (Nepārsūtīt) franču valodā vai galamērķa valstī saprotamā valodā.

5. Paku nosūta atpakaļ bez paziņojuma, ja sūtītājs nav devis norādījums vai ja tie ir pretrunīgi.

RC 128. pants
Procedūras, kas jāievēro nosūtīšanas pasta iestādei

1. Nosūtīšanas pasta iestāde vai nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts ir atbildīgs par CP 73 uzlīmes piestiprināšanu pie pakas līdzās adresei un uz adreses pavadziņojuma. Uz minētās uzlīmes skaidri ir redzams pakas kārtas numurs un sūtītāj pasta iestādes nosaukums. Ja izraudzītais operators sūtītājs ir to atļāvis, tad to CP 73 uzlīmes daļu, kuru piestiprina pie adreses pavadziņojuma, var aizstāt ar iepriekš izdrukātu norādi, kuras izkārtojums ir tāds pats kā attiecīgās uzlīmes daļas izkārtojums.

2. Uz pakas un adreses pavadziņojumā norāda pakas svaru kilogramos ar precizitāti līdz vienam ciparam aiz komata. Svaru, kas mazāks par 100 gramiem, noapaļo līdz tuvākajam simtam.

3. Kalendārzīmoga nospiedumu liek uz adreses pavadziņojuma, ja vien sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nav norādījis galamērķa valsts izraudzītajam operatoram sūtījuma nodošanas/savākšanas notikuma skenējumu (EMA) vai informāciju, kas iegūta, to skenējot.

4. Pastmarkas vai kādu citu atļautu apzīmējumu, kas apliecina priekšmaksu saskaņā ar sūtījuma nodošanas valsts vai tās izraudzītā operatora noteikumiem, piestiprina pie pakas vai uz adreses pavadziņojuma.

5. Izraudzītie operatori var vienoties par to, ka tie nepildīs 1.- 4. punktā minētās procedūras.

6. Viena un tā pati pasta iestāde sūtītāja vai nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts nedrīkst vienlaicīgi izmantot divas vai vairākas uzlīmju sērijas, ja vien tās nav apzīmētas ar atšķirības zīmēm.

3. nodaļa
Īpašie pakalpojumi

RC 129. pants
Apdrošinātas pasta pakas

1. Paku apmaiņu var veikt, apdrošinot saturu tādā vērtībā, kā ir norādījis sūtītājs. Šādu apmaiņu var veikt starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir deklarējuši gatavību pieņemt šādus sūtījumus vai nu savstarpēji vai tikai vienā virzienā.

2. Apdrošinājuma summa

2.1. Principā apdrošinājuma summas lielums nav ierobežots. Katra dalībvalsts vai izraudzītais operators, ciktāl tas attiecas uz to, var ierobežot apdrošinājuma summu, bet tā nevar būt mazāka par 4000 SDR vai summu, kas ir vismaz vienāda ar iekšzemes pakalpojumiem pieņemto summu, ja tā ir mazāka par 4000 SDR. Tomēr iekšzemes pakalpojumu apdrošinājuma summas ierobežojumu piemēro tikai tad, ja tas ir vienāds ar atlīdzību, kas noteikta attiecībā uz paku, kuras svars ir viens kilograms, vai lielāks par to. Maksimālo summu Savienības dalībvalstīm paziņo, izsakot to SDR vienībās.

2.2. Nodrošinot pakalpojumus starp dalībvalstīm vai izraudzītiem operatoriem, kas ir noteikuši atšķirīgas maksimālās summas, visas puses ievēro zemāko robežvērtību.

2.3. Apdrošinājuma summa nedrīkst būt lielāka par faktisko pakas satura vērtību, bet ir atļauts apdrošināt tikai daļu no šīs vērtības.

2.4. Krāpnieciska apdrošināšana par summu, kas lielāka nekā faktiskā pakas satura vērtība, var būt par pamatu tiesvedībai, kas paredzēta sūtījuma nodošanas valsts tiesību aktos.

2.5. Apdrošinājuma summu sūtītājs izsaka sūtījuma nodošanas valsts valūtā un norāda uz pakas un adreses pavadziņojumā. Šo informāciju norāda latīņu burtiem un arābu cipariem, turklāt tā nedrīkst būt dzēsta vai labota, pat ja tā ir apliecināta. Apdrošinājuma summu nedrīkst rakstīt ar zīmuli vai ķīmisko zīmuli.

2.6. Sūtītājs vai nosūtīšanas pasta iestāde apdrošinājuma summu konvertē SDR vienībās. Konversijas rezultātu attiecīgajā gadījumā noapaļo līdz tuvākajai SDR vērtībai, un tās skaitlisko vērtību norāda blakus vērtībai, kas izteikta sūtījuma nodošanas valsts valūtā, vai zem tās. Šādu konversiju neveic attiecībā uz tiešiem sūtījumiem starp valstīm, kurās izmanto vienu valūtu.

2.7. Ja tiek konstatēts, ka ir veikta krāpnieciska apdrošināšana par summu, kas ir lielāka nekā faktiskā pakas satura vērtība, par to nekavējoties informē sūtījuma nodošanas izraudzīto operatoru. Attiecīgajā gadījumā ar izmeklēšanu saistītos dokumentus nosūta minētajam izraudzītajam operatoram. Ja paka vēl nav piegādāta adresātam, sūtījuma nodošanas izraudzītais operators var lūgt, lai tā tiek sūtīta atpakaļ.

3. Maksas

3.1. Maksu par apdrošinātām pakām maksā pirms nodošanas.

3.2. To aprēķina, saskaitot pamatmaksu, pēc izvēles nosūtīšanas maksu un maksu par vienkāršu apdrošināšanu; papildmaksu par aviopārvadājumiem un maksas par īpašiem pakalpojumiem pieskaita pamatmaksai; orientējošā maksimālā maksa par nosūtīšanu ir tāda pati kā maksa par vēstuļu korespondences sūtījumu ierakstīšanu, proti, 1,31 SDR, vai kā attiecīgā maksa par iekšzemes pakalpojumu, ja tā ir lielāka, vai izņēmumu gadījumos orientējošā maksimālā maksa ir 3,27 SDR.

3.3. Orientējošā maksimālā maksa par vienkāršu apdrošināšanu ir 0,33 SDR par katru 65,34 SDR apdrošinājuma summu vai tās daļu vai 0,5 % no apdrošinājuma summas skalas.

3.4. Maksu par apdrošināšanu pret nepārvaramas varas risku nosaka tā, lai šīs maksas summa un vienkāršās apdrošināšanas summa nav lielāka par maksimālo apdrošināšanas maksas summu.

3.5. Ja ir vajadzīgi īpaši drošības pasākumi, izraudzītais operators no sūtītāja vai adresāta papildus maksām, kas minētas no 3. punkta 2. apakšpunkta līdz 4. punktam, var iekasēt īpašu maksu, kas paredzēta attiecīgā izraudzītā operatora iekšējos noteikumos.

4. Izraudzītajiem operatoriem ir tiesības sniegt klientiem sūtījumu apdrošināšanas pakalpojumu saskaņā ar citiem nosacījumiem, nekā tas paredzēts šajā pantā.

5. Pieņemšana

5.1. Visām apdrošinātajām pakām piemēro turpmāk izklāstītos noteikumus par noformējumu.

5.1.1. Apdrošinātas pakas noformē tā, lai saturam nevar piekļūt, neatstājot skaidri redzamus bojājumus uz aploksnes, iepakojuma vai aizdares, un tās noslēdz, izmantojot efektīvus līdzekļus, piemēram, augstas kvalitātes līmlenti, kura izgatavota pēc vienota parauga vai uz kuras ir sūtītāja spiedogs. Tomēr izraudzītie operatori var vienoties, ka šāds noformējums vai spiedogi nav vajadzīgi.

5.1.2. Neatkarīgi no 5. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta izraudzītie operatori var pieprasīt, lai apdrošinātas pakas tiek apzīmogotas ar vienādiem vaska zīmogiem, svina plombām vai citiem efektīviem līdzekļiem, kuri ir izgatavoti pēc vienota parauga vai uz kuriem ir sūtītāja spiedogs.

5.1.3. Starp vaska zīmogiem, plombām, uzlīmēm un pastmarkām (ja tādas ir), kas piestiprinātas pie pakām, atstāj pietiekami lielas atstarpes, lai ar tām nevarētu noslēpt iepakojuma bojājumus.

5.1.4. Uzlīmes un pastmarkas nedrīkst līmēt tā, lai tās atrastos uz divām iepakojuma pusēm, nosedzot kādu malu.

5.1.5. Adreses uzlīmi var līmēt uz iepakojuma.

5.2. Katrs izraudzītais operators var noteikt maksimālo apdrošinājuma summu, līdz kurai tas piemēro 5. punkta 1. apakšpunkta 1. un 2. punkta noteikumus. Attiecībās starp dalībvalstīm vai izraudzītajiem operatoriem, kuri noteikuši atšķirīgas maksimālās summas, piemēro mazāko summu.

5.3. Katram apdrošinātas pakas sūtītājam nodošanas laikā bez maksas izsniedz kvīti.

6. Paku apzīmēšana un apstrāde

6.1. Uz apdrošinātās pakas un adreses pavadziņojuma uzlīmē CP 74 rozā krāsas uzlīmi. Uz minētās uzlīmes ir burts "V", kas atveidots latīņu alfabēta burtiem, sūtījuma nosūtīšanas pasta iestādes nosaukums un pakas kārtas numurs. To uzlīmē uz pakas tajā pašā pusē, kur atrodas adrese, vai tās tuvumā.

6.2. Tomēr izraudzītais operators tajā pašā laikā var izmantot CP 7 uzlīmi, kas paredzēta RC 128. panta 1. punktā, un mazu rozā krāsas uzlīmi, uz kuras treknrakstā uzrakstīti vārdi "Valeur déclarée" (apdrošināts).

6.3. Uz pakas līdzās adresei un adreses pavadziņojumā paredzētajā vietā norāda pakas svaru kilogramos ar precizitāti līdz vienam ciparam aiz komata. Svaru, kas mazāks par 10 gramiem, noapaļo līdz tuvākajam desmitam.

6.4. Starpposma izraudzītais operators uz apdrošinātas pakas priekšējās puses kārtas numuru neizvieto.

7. Piegādes procedūra

7.1. Pasta iestādes saņēmējas pienākumi

7.1.1. Ja tiek piegādāta vai nodota apdrošināta paka, izraudzītais operators, kas piegādā attiecīgo sūtījumu, lūdz saņēmējam parakstīties par saņemšanu vai reģistrē no personu identitāti apliecinošā dokumenta iegūtus datus vai lūdz kādu citu apliecinājumu par saņemšanu, kas saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem ir juridiski saistošs sūtījuma saņemšanas apstiprināšanai.

RC 130. pants
Pakas ar pēcmaksu

1. Pakas var sūtīt ar pēcmaksu. Lai varētu nosūtīt un saņemt pakas ar pēcmaksu, izraudzītais operators sūtītājs un izraudzītais operators saņēmējs par to vienojas iepriekš. Šie izraudzītie operatori var vienoties piemērot Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem un tā reglamenta noteikumus.

2. Pieņemamās pakas un maksas

2.1. Pamatojoties uz divpusējiem nolīgumiem, var sūtīt pakas, kuras atbilst šā reglamenta nosacījumiem.

2.2. Izraudzītais operators sūtītājs brīvi nosaka maksu, kuru sūtītājs maksā papildus maksai par pasta pakalpojumiem, kura piemērojama attiecīgajai pasta paku kategorijai.

3. Sūtītāj pasta iestādes pienākumi

3.1. Norādes, kurām jābūt uz pakas un adreses pavadziņojumā

3.1.1. Uz pakām, par kurām jāiekasē pēcmaksa, un attiecīgajos adreses pavadziņojumos tajā pusē, kurā norāda adresi, labi redzamā vietā ir norāde "Remboursement" (Pēcmaksa), aiz kuras norāda pēcmaksas summu.

3.1.2. Sūtītājs savu vārdu, uzvārdu un adresi latīņu alfabēta burtiem uzraksta tajā pakas pusē, kurā ir adrese, kā arī adreses pavadziņojuma priekšpusē.

3.2. Uzlīme

3.2.1. Pakas ar pēcmaksu adreses pavadziņojumā izvieto oranžas krāsas uzlīmi, kas atbilst CN 29 uzlīmes paraugam. Ja adreses pavadziņojums ir ievietots pašlīmējošā dokumentu mapē, kurā ir attiecīgi norādīta pēcmaksas summa, CN 29 uzlīme nav obligāti vajadzīga. Turklāt uz pakas ar pēcmaksu tajā pusē, kurā norāda adresi, izvieto divas papildu uzlīmes, kas atbilst CN 29bis un CP 95 paraugam.

3.3. Pakām pievienojamā veidlapa

3.3.1. Ikvienai pakai ar pēcmaksu pievieno MP 1 1 veidlapu vai jebkuru citu veidlapu, par kuras izmantošanu vienojušies izraudzītie operatori; šo veidlapu izmanto pasta maksājuma rīkojuma nosūtīšanai sūtītājam apmaiņā pret paku ar pēcmaksu.

4. Pasta iestādes saņēmējas pienākumi

4.1. Izraudzītais operators, kas paku ir piegādājis adresātam, izdod MP 1 1 veidlapu pasta maksājuma rīkojuma nosūtīšanai apmaiņā pret paku ar pēcmaksu vai izmanto jebkurus citus līdzekļus, par kuriem vienojušies izraudzītie operatori, nosūtīšanai sūtītājam.

5. Pārsūtīšana

5.1. Visas pakas, par kurām ir jāiekasē pēcmaksa, var pārsūtīt, ja jaunā galamērķa valsts attiecībās ar sūtījuma nodošanas valsti sniedz pakalpojumus attiecībā uz šāda veida sūtījumiem.

6. Atlīdzības

6.1. Ja paka ar pēcmaksu tiek piegādāta, neiekasējot pēcmaksas summu, tad galamērķa izraudzītais operators maksā izraudzītajam operatoram sūtītājam atlīdzību, kas atbilst pēcmaksas summai.

6.2. Ja sūtījums ir daļēji izzagts, atlīdzību nosaka atbilstīgi izzagtās sūtījuma daļas faktiskajai vērtībai, pamatojoties uz pēcmaksas summu.

6.3. Nozaudēšanas gadījumā atlīdzība nepārsniedz kopējo pēcmaksas summu.

RC 131. pants
Eksprespasta pakas

1. Paku apzīmēšana

1.1. Uz katras eksprespasta pakas un uz adreses pavadziņojuma uzlīmē gaiši sarkanas krāsas uzlīmi, uz kuras ļoti skaidri uzdrukāta norāde "Exprès" (Eksprespasts) Šo uzlīmi, ja iespējams, uzlīmē līdzās saņemšanas vietas nosaukumam.

2. Maksa

2.1. Orientējošā maksimālā papildmaksas summa, kuru var iekasēt par eksprespasta pakām, ir 1,63 SDR. Šī papildmaksa ir jānomaksā pirms pakas nodošanas. To maksā pat tad, ja paku nevar nogādāt ar īpašu kurjeru, bet tikai izmantojot paziņojumu par sūtījuma pienākšanu.

2.2. Papildmaksu var iekasēt saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz tāda paša veida sūtījumiem, sniedzot iekšzemes pakalpojumus, ja eksprespasta pakas piegādei nosaka īpašas prasības. Šī maksa ir jāmaksā pat tad, ja paka tiek nosūtīta atpakaļ sūtītājam vai tā tiek pārsūtīta, taču šādā gadījumā orientējošā maksimālā papildmaksas summa, kas paredzēta 2.1. apakšpunktā, ir 1,63 SDR.

2.3. Adresāti, pamatojoties uz 2.1. apakšpunktu, var lūgt pasta iestādei saņēmējai, lai viņiem paredzētie sūtījumi tiek nogādāti kā eksprespasts, ja tas ir paredzēts galamērķa izraudzītā operatora noteikumos. Šādā gadījumā galamērķa izraudzītajam operatoram, piegādājot sūtījumu, ir tiesības iekasēt maksu, kuru piemēro iekšzemes pakalpojumam.

3. Paku apstrāde

3.1. Tajās valstīs, kurās izraudzītais operators nepiedāvā piegādi mājās, eksprespasta paku gadījumā, izmantojot īpašu kurjeru, piegādā paziņojumu par sūtījuma pienākšanu. Šo paziņojumu var sūtīt, izmantojot telesakarus.

3.2. Ja adresāta adrese ir ārpus pasta iestādes saņēmējas vietējās piegādes zonas, eksprespasta pakas vai paziņojuma par sūtījuma pienākšanu piegāde, izmantojot īpašu kurjeru, nav obligāta.

3.3. Eksprespasta pakas vai paziņojuma par izsniegšanu piegādi, izmantojot īpašu kurjeru, mēģina veikt vismaz vienu reizi. Ja pirmais mēģinājums ir neveiksmīgs, turpmāk pakas vai paziņojuma par izsniegšanu piegāde, izmantojot īpašu kurjeru, nav obligāta.

3.4. Izraudzītie operatori, kuri piedalās eksprespasta paku apmaiņā, veic visus pasākumus, lai paātrinātu paku muitošanu.

RC 132. pants
Pakas ar paziņojumiem par izsniegšanu

1. Izraudzītajiem operatoriem, kas klientiem kā pakalpojumu piedāvā sūtīt paziņojumu par izsniegšanu, sūtītājs var pieteikties uz šo pakalpojumu pakas nodošanas laikā, samaksājot papildmaksu, kuras orientējošā maksimālā summa paredzēta 3.1. apakšpunktā. Šo paziņojumu par izsniegšanu sūta atpakaļ sūtītājam pa visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes). Izraudzītais operators var ierobežot šo pakalpojumu apdrošinātām pakām, ja šāds ierobežojums ir noteikts šā operatora iekšzemes pakalpojumiem.

2. Paku apzīmēšana

2.1. Uz katras pakas, par kuras piegādi sūtītājs pieprasa sūtīt paziņojumu par izsniegšanu, izdara skaidri saskatāmu zīmoga nospiedumu "A.R.". Tādu pašu norādi izdara arī adreses pavadziņojumā.

2.2. Pakām ar paziņojumiem par izsniegšanu pievieno pienācīgi aizpildītu CN 07 veidlapas kopiju. Šo veidlapu pievieno adreses pavadziņojumam. Ja CN 07 veidlapa nenonāk pasta iestādē saņēmējā, tad šī pasta iestāde automātiski sagatavo jaunu paziņojumu par izsniegšanu.

3. Maksa

3.1. Orientējošā maksimālā maksas summa par 1. punktā paredzēto paziņojumu par izsniegšanu ir 0,8 SDR.

4. Paziņojumu par izsniegšanu apstrāde

4.1. Par prioritāti noteikts, ka paziņojumu par izsniegšanu paraksta adresāts vai, ja tas nav iespējams, cita pilnvarota persona saskaņā ar galamērķa valsts noteikumiem. Ja minētajos noteikumos tas ir paredzēts, paziņojumu var parakstīt pasta iestādes saņēmējas darbinieks. Papildus parakstam norāda arī vārdu, uzvārdu drukātiem burtiem vai izmanto skaidri saprotamu un salasāmu norādi, ar kuru neapšaubāmi var noteikt personu, kura to ir parakstījusi.

4.2. Tūlīt pēc pakas piegādes pasta iestāde saņēmēja uz sūtītāja norādīto adresi nosūta pienācīgi aizpildītu CN 07 veidlapu. Šo veidlapu bez maksas sūta atklātā tranzītā pa visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes). Ja paziņojums par izsniegšanu tiek nosūtīts atpakaļ un tas nav pienācīgi aizpildīts, par neatbilstību tiek ziņots, izmantojot RC 150. pantā paredzēto CN 08 pieprasījuma veidlapu, kurai pievieno attiecīgo paziņojumu par izsniegšanu.

4.3. Ja sūtītājs lūdz informāciju saistībā ar paziņojumu par izsniegšanu, kas nav saņemts parastajā laika posmā, šo paziņojumu bez maksas pieprasa, izmantojot CN 08 veidlapu. Paziņojuma par izsniegšanu dublikātu, uz kura priekšpuses treknrakstā ir vārds "Duplicata" (Dublikāts), pievieno CN 08 pieprasījuma veidlapai. CN 08 veidlapu sagatavo saskaņā ar RC 150. pantā minēto.

RC 133. pants
Pakas, kas adresātam izsniedzamas bez maksām un nodevām

1. Sūtītāji, iepriekš iesniedzot iesniegumu sūtītāji pasta iestādē, var apņemties samaksāt visas maksas un nodevas par attiecīgo paku piegādi, ja iesaistītie izraudzītie operatori tam ir izteikuši savu piekrišanu.

2. Sūtītāji apņemas samaksāt summu, kuru var pieprasīt pasta iestāde saņēmēja. Ja vajadzīgs, sūtītāji izdara pagaidu iemaksu.

3. Izraudzītais operators sūtītājs no sūtītāja iekasē maksu, kuras orientējošā maksimālā summa ir paredzēta 6.1. apakšpunktā un kuru iekasē kā maksājumu par sūtītāj valstī sniegtajiem pakalpojumiem.

4. Galamērķa izraudzītais operators ir tiesības iekasēt komisijas maksu, kuras orientējošā maksimālā summa ir paredzēta 6.2. apakšpunktā. Šo maksu iekasē neatkarīgi no maksas par sūtījuma uzrādīšanu muitai. To galamērķa izraudzītā operatora vārdā iekasē no sūtītāja.

5. Paku apzīmēšana un apstrāde

5.1. Uz katras pakas, kuru adresātam piegādā bez maksām un nodevām, un attiecīgajos adreses pavadziņojumos jābūt uzrakstam, kas rakstīts trekniem burtiem "Franc de taxes et de droits" (Sūtītāja apmaksāts) vai kāda cita līdzvērtīga frāze, ko lieto sūtījuma nodošanas valsts valodā. Uz pakas un adreses pavadziņojuma uzlīmē dzeltenas krāsas uzlīmi, uz kuras treknrakstā ir norāde "Franc de taxes et de droits".

5.2. Katrai nosūtītajai pakai, kas adresātam izsniedzama bez papildmaksas, pievieno CN 11 marķēšanas kvīti uz dzeltena papīra. Pakas sūtītājs aizpilda marķēšanas kvīts A un B daļu priekšpuses labajā pusē. Sūtījuma nosūtīšanas pasta iestāde ieraksta pasta dienesta piezīmes. Sūtītāja ierakstus var izdarīt, izmantojot koppapīru. Kvītī norāda 2. punktā minēto apņemšanos. Adreses pavadziņojumu, muitas deklarācijas un marķēšanas kvīti cieši sasprauž kopā.

6. Maksa

6.1. Orientējošā maksimālā maksas summa, kas minēta 3. punktā, ir 0,98 SDR par paku.

6.2. Orientējošā maksimālā komisijas maksa, kas minēta 4. punktā, ir 0,98 SDR par paku.

7. Marķēšanas kvīts atpakaļsūtīšana (A daļa). Maksu un nodevu atgūšana

7.1. Piemēro Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumus.

7.2. Ja sūtītājs apstrīd maksājuma summu, kas norādīta marķēšanas kvīts A daļā, galamērķa izraudzītais operators pārbauda samaksāto summu. Ja vajadzīgs, tas sazinās ar valsts muitas dienestu. Pēc attiecīgo labojumu izdarīšanas tas nosūta minētā paziņojuma A daļu sūtījuma izraudzītajam operatoram sūtītājam. Tāpat, ja galamērķa izraudzītais operators konstatē kļūdu vai nolaidību attiecībā ar maksām par paku, kura jāizsniedz bez maksām un nodevām, par ko izraudzītajam operatoram sūtītājam ir nosūtīta atpakaļ marķēšanas kvīts A daļa, tas sagatavo dublikātu, kurā ir veikti attiecīgie labojumi. Lai jautājumu atrisinātu, izraudzītajam operatoram sūtītājam tiek nosūtīta minētās kvīts A daļa.

8. Norēķini ar izraudzīto operatoru sūtītāju

8.1. Norēķinus saistībā ar maksām, muitas nodokli un citām nodevām, ko katrs izraudzītais operators izmaksājis cita izraudzītā operatora vārdā, veic, izmantojot CN 12 atsevišķus rēķinus, ko par katru ceturksni sagatavo izraudzītais operators kreditors. Marķēšanas kvīts B daļā norādīto informāciju, ko tas ir saglabājis, ieraksta un sakārto alfabēta secībā atbilstīgi pasta iestādēm, kas ir veikušas maksājumus, kā arī maksājumu izdarīšanas secībā. "Nulles" rēķinus nesagatavo.

8.2. Atsevišķo rēķinu, kam pievieno marķēšanas kvīšu B daļas, pārsūta izraudzītajam operatoram debitoram vismaz divu mēnešu laikā pēc attiecīga ceturkšņa beigām.

8.3. Norēķinus veic, izmantojot RC 211. pantā minēto CP 75 rēķinu.

8.4. Ja vien iesaistītie izraudzītie operatori nav vienojušies citādi, CN 12 rēķina pēdējā rindiņā norādīto summu izraudzītais operators kreditors ieraksta nākamajā CP 75 rēķinā, kuru sūta šis izraudzītais operators, pamatojumu norādot ailē "Piezīmes".

8.5. Ja izraudzītais operators attiecībās ar izraudzīto operatoru debitoru neizmanto CP 75 rēķinu, izņēmuma gadījumos līdzīgā veidā var izmantot CN 51 rēķinu.

RC 134. pants
Preču atpakaļsūtīšanas pakalpojums sākotnējiem tirgotājiem

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties par to, ka tiek piedāvāts preču atpakaļsūtīšanas papildpakalpojums, kas ietver atpakaļsūtīšanu ar priekšmaksu kopā ar prioritāru pārvadāšanu.

1.2. Preču atpakaļsūtīšanas pakalpojuma nolūks ir nodrošināt to, ka sākotnējais tirgotājs var veikt samaksu par atpakaļ sūtītajām pasta pakām, kuras pēc veiksmīgas piegādes nosūtījuši klienti/adresāti, kas dzīvo ārvalstīs.

1.3. Izraudzītie operatori, kuri piedāvā šo pakalpojumu, ievēro noteikumus, kas noteikti POC apstiprinātajā lietošanas pamācībā.

1.4. Izraudzītie operatori var vienoties arī par kādu citu pakalpojumu, kas tiek savstarpēji sniegts.

2. Procedūras

2.1. Adresāti, kuriem ir tiesības izmantot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, veicot pasta paku atpakaļsūtīšanu, izmanto sākotnējā tirgotāja sniegto muitas deklarācijas informāciju, ievērojot procedūras, kas noteiktas RC 126. pantā.

3. Maksa par preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu (izejošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifi un aviopārvadājumu tarifi).

3.1. Izraudzītais operators, kas sūta pasta pakas, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, ir tiesīgs iekasēt maksu, kas atbilst izmaksām, kuras par pakalpojuma sniegšanu pieprasījis atpakaļ sūtīto preču nodošanas valsts izraudzītais operators.

3.2. Nosaka šādus tarifus:

3.2.1. Tarifs par izejošo sūtījumu iekšzemes apstrādi ir 85 % no ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes pamattarifa aviopakām (piemērojot tarifu par kilogramu un par sūtījumu), kuru noteicis izraudzītais operators, kas veic pasta paku atpakaļsūtīšanu, piemērojot minimālo likmi 2,85 SDR par sūtījumu un 0,28 SDR par kilogramu.

3.2.2. Aviopārvadājumu tarifus aprēķina saskaņā ar RC 207. pantu.

4. Par preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu iekasētās maksas uzskaite

4.1. Ja vien nepastāv cita savstarpēja vienošanās, par preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu iekasētās maksas uzskaites pamatā ir spēkā esošās norēķinu procedūras, kuras tiek papildinātas ar elektronisku informācijas apmaiņu.

5. Ziņojumi par preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu

5.1. Trešā persona, par kuru abpusēji vienojušies izraudzītie operatori, sagatavo ikmēneša ziņojumu, kura pamatā ir EMC un EMD notikumi, par kuriem informāciju nosūta sākotnējā tirgotāja izraudzītajam operatoram. Šajā ziņojumā norāda atpakaļ nosūtīto paku skaitu, kā arī EMC un EMD notikumus, par kuriem nosūtīta informācija, un šo sūtījumu kopējo svaru, ko norādījis sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators. Visu papildu informāciju par svaru norāda, nosūtot PREDES paziņojumu, un tajā salīdzinājuma un izlīgšanas nolūkā ietver RESDES paziņojumu.

RC 135. pants
Trauslas pakas. Lielgabarīta pakas

1. Par trauslu paku sauc jebkuru paku, kurā ir priekšmeti, kuri var viegli saplīst un ar kuriem ir jārīkojas ļoti uzmanīgi.

2. Par lielgabarīta paku sauc jebkuru paku,

2.1. kuras izmēri ir lielāki par ierobežojumiem, kas paredzēti Pasta paku reglamentā vai par kuriem savā starpā ir vienojušies izraudzītie operatori;

2.2. kura formas vai struktūras dēļ pati par sevi nav piemērota pārvadāšanai kopā ar citām pakām vai kuras dēļ ir jāievēro īpaša piesardzība.

3. Par trauslām pakām un lielgabarīta pakām iekasē papildmaksu, kura orientējošā maksimālā summa ir paredzēta 6.1. apakšpunktā. Ja paka ir gan trausla, gan lielgabarīta, tad papildmaksu iekasē tikai vienu reizi. Tomēr papildmaksu par aviopārvadājumu šīm pakām nepalielina.

4. Apmaiņu ar trauslām un lielgabarīta pakām veic tikai starp tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri pieņem šādus sūtījumus.

5. Trauslu paku un lielgabarīta paku apzīmēšana

5.1. Ievērojot pakas noformēšanas un iepakošanas vispārējos noteikumus, uz katras trauslās pakas sūtītājs vai sūtījuma nosūtīšanas pasta iestāde piestiprina uzlīmi, kurā uz balta fona attēlota sarkanas krāsas glāze.

5.2. Attiecīgā adreses pavadziņojuma priekšpusē piestiprina uzlīmi ar ļoti labi pamanāmu norādi "Colis fragile" (Trausla paka), kas uzrakstīta rokrakstā vai uzdrukāta uz uzlīmes.

5.3. Uz katras pakas, kuras ārpusē sūtītājs ir norādījis, ka tās saturs ir trausls, nosūtīšanas pasta iestāde uzlīmē 5.1. apakšpunktā paredzēto uzlīmi. Par to tiek iekasēta attiecīgā papildmaksa. Ja sūtītājs nevēlas, lai ar paku rīkojas kā ar trauslu paku, tad sūtījuma nosūtīšanas pasta iestāde nosvītro sūtītāja norādi.

5.4. Uz katras lielgabarīta pakas un adreses pavadziņojuma priekšpusē piestiprina uzlīmi, uz kuras treknrakstā uzrakstīts vārds "Encombrant" (Lielgabarīta).

5.5. Tie izraudzītie operatori, kas pieņem sūtījumus, kuru izmēru ierobežojumi ir noteikti RC 115. panta 1. punktā, maksu par lielgabarīta paku var iekasēt par visām pakām, kuru izmēri pārsniedz RC 115. panta 2. punktā paredzētos ierobežojumus, bet kuras sver mazāk par 10 kilogramiem. Šādā gadījumā norādi "Encombrant" adreses pavadziņojumā papildina ar vārdiem "en vertu de l'article RC 135.5.5" (saskaņā ar RC 135. panta 5.5. apakšpunktu).

6. Maksa

6.1. Orientējošā maksimālā papildmaksas summa, kas minēta 3. punktā, ir 50 % no pamatmaksas.

RC 136. pants
Sūtījumu grupēšanas pakalpojums "Konsignācija"

1. Izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties sniegt sūtījumu grupēšanas papildu pakalpojumu "Konsignācija" saistībā ar grupētiem sūtījumiem, kurus uz ārvalstīm sūta kopā.

2. Konsignācijas pakalpojums:

2.1. ietver vismaz kopēju paku nodošanu un pārvadāšanu no viena klienta uz ienākošo sūtījumu apmaiņas vai ienākšanas vietu galamērķa valstī un kopēju muitošanu, ko veic sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators;

2.2. ietver visus pasta paku sūtījumus, kā arī jebkādus citus pasta sūtījumu veidus, par kuriem vienojušies sūtījuma nodošanas valsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori;

2.3. var ietvert, ja tiek ievērotas attiecīgo muitas iestāžu vienošanās, sūtījumu muitošanu vairumā, lai nodrošinātu labāku rentabilitāti;

2.4. sūtījumu pārvadāšanai var izmantot īpašus maisus, īpašas paletes vai īpašus pasta konteinerus;

2.5. galamērķa valsts izraudzītais operators nodod pasta pakas vienam vai vairākiem adresātiem.

3. Ja iespējams, to, ka ir sniegts šāds pakalpojums, norāda, izmantojot 4. punktā minēto logotipu.

4. Par sīkāku informāciju saistībā ar šo pakalpojumu savstarpēji vienojas sūtījuma nodošanas izraudzītais operators un galamērķa izraudzītais operators, pamatojoties uz Pasta darbības padomes izstrādātajiem noteikumiem.

5. Norāde par sūtījumu grupēšanas pakalpojumu "Konsignācija"

5.1. Logotipam, kas paredzēts sūtījumu grupēšanas pakalpojuma "Konsignācija" pazīšanai, ir šādas sastāvdaļas:

5.1.1. vārds "CONSIGNMENT" zilā krāsā,

5.1.2. trīs horizontālas svītras (viena sarkana, viena zila, viena zaļa).

RC 137. pants
Integrētās loģistikas pakalpojums

1. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, kas ir vienojušās sniegt šo pakalpojumu, saistībā ar integrētās loģistikas pakalpojumu var veikt atsevišķu vai grupētu dokumentu vai kravas savākšanu, saņemšanu, apstrādi, uzglabāšanu, pārkraušanu, nodošanu, pārvadāšanu un fizisku piegādi.

2. Par sīkāku informāciju saistībā ar integrētās loģistikas pakalpojumu, kura sniegšanā ir iesaistīti divi vai vairāki izraudzītie operatori, vienojas divpusējos nolīgumos. Tiem aspektiem, kas nav precīzi reglamentēti minētajos nolīgumos, piemēro attiecīgo Savienības aktu noteikumus.

3. Maksu par pakalpojumu, ņemot vērā izmaksas un tirgus prasības, nosaka sūtījuma nodošanas izraudzītais operators.

4. nodaļa
Bīstamas vielas, kuras aizliegts ievietot pasta pakās. Izņēmumi attiecībā uz aizliegumiem. Kļūdaini pieņemtas pakas. Pāradresācija. Atpakaļnosūtīšana sūtītājam. Pasta paku atsaukšana. Pieprasījumi.

RC 138. pants
Bīstamas vielas, kuras aizliegts ievietot pasta pakās

1. Priekšmetus, kas minēti Apvienoto Nāciju Organizācijas izstrādātajos "Ieteikumos par bīstamo kravu pārvadāšanu", izņemot atsevišķus bīstamus izstrādājumus un radioaktīvus materiālus, kas minēti šajos noteikumos, un Starptautiskā Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskajās instrukcijās un Starptautiskā Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo kravu noteikumos, uzskata par bīstamām vielām saskaņā ar Konvencijas 18. panta 3. punkta noteikumiem, un tos ir aizliegts ievietot pasta pakās.

RC 139. pants
Izņēmumi attiecībā uz aizliegumiem

1. Aizliegums saistībā ar narkotiskajām un psihotropajām vielām neattiecas uz sūtījumiem, kas medicīniskām vai zinātniskām vajadzībām nosūtīti uz valsti, kura tos pieņem ar minēto nosacījumu.

2. Ja iesaistīto dalībvalstu iekšējos noteikumos tas ir atļauts, tad pakās var būt arī dokumenti, ar kuriem apmainās pakas sūtītājs un adresāts vai personas, kuras dzīvo kopā ar sūtītāju vai adresātu.

3. Konvencijas 18. panta 6.1.3. apakšpunktu nepiemēro, ja paku apmaiņu starp divām dalībvalstīm, kuras pieņem apdrošinātas pakas, var veikt tikai tranzītā caur starpposma dalībvalsti, kas tās nepieņem.

RC 140. pants
Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde

1. Ar pakām, kurās ir priekšmeti, kas minēti Konvencijas 18. panta 2. punktā, 18. panta 4.3. apakšpunktā un 18. panta 5. punktā, un kuras ir kļūdaini pieņemtas pastā, rīkojas saskaņā ar tā izraudzītā operatora valsts tiesību aktiem, kurš konstatējis minētos priekšmetus.

2. Ja ir konstatēts, ka ir ievietots atsevišķs korespondences sūtījums, kas ir aizliegts saskaņā ar Konvencijas 18. panta 5. punktu, ar to rīkojas kā ar neapmaksātu vēstuļu korespondences sūtījumu. Šā iemesla dēļ paku sūtītājam atpakaļ nesūta.

3. Galamērķa izraudzītais operators ir tiesīgs atbilstoši tā noteikumos paredzētajiem nosacījumiem nogādāt adresātam neapdrošinātu paku, kas ir nodota valstī, kurā pieņem apdrošinātas pakas, kurās ir Konvencijas 18. panta 6.1.2 . un 6.1.3. apakšpunktā minētie priekšmeti. Ja piegāde nav atļauta, paku nosūta atpakaļ sūtītājam.

4. 3. punkta noteikumi attiecas uz pakām, kuru svars vai izmēri ievērojami pārsniedz noteiktos ierobežojumus. Tomēr attiecīgajos gadījumos minētās pakas var piegādāt adresātam, ja viņš pirms tam samaksā attiecīgos tarifus.

5. Ja kļūdaini pieņemta paka vai daļa tās satura netiek piegādāta adresātam un nosūtīta atpakaļ sūtītājam, sūtījuma nodošanas izraudzīto operatoru nekavējoties informē par to, kā attiecīgais izraudzītais operators rīkojās ar minēto paku. Šajā paziņojumā precīzi norāda aizliegumu, saskaņā ar kuru paka vai priekšmeti tika konfiscēti.

6. Ja kļūdaini pieņemta paka tiek konfiscēta, galamērķa vai tranzīta izraudzītais operators informē par to sūtījuma nodošanas izraudzīto operatoru, izmantojot CN 13 veidlapu, vai, ja par to ir panākta abpusēja vienošanās, izmantojot attiecīgā UPU standarta EDI ziņojumu par sūtījumu (sūtījumu virzības izsekošanas notikumu EME un atbilstošo glabāšanas kodu).

RC 141. pants
Pakas pārsūtīšanas nosacījumi

1. Galamērķa valstī paku var pārsūtīt pēc sūtītāja lūguma, pēc adresāta lūguma vai automātiski, ja tas ir atļauts valsts noteikumos.

2. Paku var pārsūtīt, sūtot to ārpus galamērķa valsts, tikai pēc sūtītāja vai adresāta lūguma. Šādā gadījumā pakai ir jāatbilst prasībām par tālāknosūtīšanu.

3. Paku pēc sūtītāja vai adresāta lūguma var pārsūtīt arī pa gaisu. Ir jāgarantē papildmaksas par aviopārvadājumu samaksāšana par tālāknosūtīšanu.

4. Par katras pakas pirmreizējo pārsūtīšanu un turpmākajām pārsūtīšanas reizēm var iekasēt:

4.1. maksu, kuras iekasēšana ir atļauta iesaistīto izraudzīto operatoru iekšējos noteikumos par pārsūtīšanu, ja tā notiek galamērķa valstī;

4.2. tarifus un papildmaksu par aviopārvadājumu par tālāknosūtīšanu, ja paka tiek pārsūtīta ārpus galamērķa valsts;

4.3. maksas un nodevas, kuras nepiekrīt atcelt iepriekšējā galamērķa izraudzītais operators.

5. Tarifus, maksas un nodevas, kas minētas 4. punktā, iekasē no adresāta.

6. Ja tarifus, maksas un nodevas, kas minētas 4. punktā, tiek samaksātas pārsūtīšanas laikā, ar paku rīkojas tā, it kā tā būtu nodota pārsūtīšanas valstī un tā būtu adresēta jaunajai galamērķa valstij.

7. Ja ir jāpārsūta eksprespasta paka, kuru īpašam kurjeram nav izdevies piegādāt norādītajā adresē, pārsūtīšanas pasta iestāde uzlīmi vai atzīmi "Exprès" (Eksprespasts) pārsvītro ar divām biezām horizontālām līnijām.

RC 142. pants
Glabāšanas laiks

1. Kad adresātam ir paziņots par pakas pienākšanu, to adresāta vajadzībām glabā desmit dienas vai ne ilgāk par vienu mēnesi no dienas, kurā tika nosūtīts paziņojums. Izņēmuma gadījumā šo laiku var pagarināt līdz diviem mēnešiem, ja tas ir atļauts izraudzītā operatora saņēmēja noteikumos.

2. Ja nav bijis iespējams adresātam paziņot par pakas pienākšanu, tad piemēro glabāšanas laiku, kas paredzēts saņēmēj valsts noteikumos. Tāpat rīkojas ar pakām, kas izsniedzamas uz pieprasījumu. Minētais glabāšanas laiks sākas vienu dienu pēc tam, kad paku sāk glabāt adresāta vajadzībām. Tas nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem. Paku nosūta atpakaļ īsākā laikā, ja sūtītājs to ir lūdzis valodā, kas ir saprotama galamērķa valstī.

3. Glabāšanas laiku, kas paredzēts 1. un 2. punktā, ievēro arī pārsūtīšanas gadījumā attiecībā uz pakām, kuras piegādā jaunā pasta iestāde saņēmēja.

4. Ja pēc tam, kad ir pabeigta pakas pārbaude muitā, ir pagājuši vairāk nekā trīs mēneši, tad izraudzītais operators saņēmējs saistībā ar attiecīgo paku lūdz norādījumus sūtījuma izraudzītajam operatoram sūtītājam.

5. Ja izraudzītais operators saņēmējs neievēro 1.-4. punktā minētos noteikumus, tas sedz tarifus un maksas par nosūtīšanu atpakaļ uz nodošanas vietu.

RC 143. pants
Dienesta uzglabāšanā pieņemtās pakas

1. Saistībā ar katru dienesta uzglabāšanā pieņemto paku vai paku, kas aizturētā zādzības vai bojājumu vai cita tāda paša iemesla dēļ, izraudzītais operators saņēmējs sagatavo CP 78 pārbaudes paziņojumu. Tomēr šī procedūra nav obligāta nepārvaramas varas gadījumā vai tad, kad dienesta uzglabāšanā pieņemto paku skaits ir tik liels, ka paziņojuma nosūtīšana nav fiziski iespējama.

2. Par katru paku, ko sūtīšanas laikā dienesta uzglabāšanā pieņēmis pasta dienests (neparedzēts sūtījumu plūsmas pārtraukums) vai muita, attiecīgā starpposma izraudzītais operators sagatavo CP 78 pārbaudes paziņojumu. Arī šādos gadījumos piemēro 1. punktā izdarīto atrunu.

3. CP 78 pārbaudes paziņojumā norāda visu informāciju, kas norādīta CP 74 un CP 73 uzlīmē, kā arī pakas nodošanas datumu. CP pārbaudes paziņojumu sūtītāja mītnes valsts izraudzītajam operatoram nosūta pa visātrāko maršrutu.

4. CP 78 pārbaudes paziņojumam pievieno adreses pavadziņojuma kopiju. 1. un 2. punktā minētajos gadījumos CP 78 pārbaudes paziņojumā treknrakstā izceļ uzrakstu "Colis retenu d'office" (Dienesta uzglabāšanā pieņemta paka). Ja paka ir aizturēta zādzības vai bojājumu dēļ, sagatavo CN 24 aktu. CP 78 pārbaudes paziņojumam pievieno tā akta kopiju, kurā izklāstīta informācija par bojājumu apmēru.

5. Vairākām pakām, ko viens un tas pats sūtītājs vienā reizē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, drīkst izmantot vienu CP 78 pārbaudes paziņojumu, pat ja minētajām pakām ir pievienoti vairāki adreses pavadziņojumi. Šādā gadījumā visus paziņojumu pievieno CP 78.

6. Parasti apmaiņa ar CP 78 pārbaudes paziņojumiem notiek starp pasta iestādi saņēmēju un pasta apmaiņas punktu. Tomēr izraudzītais operators var lūgt, lai CP 78 pārbaudes paziņojums saistībā ar tā pakalpojumiem tiek nosūtīts centrālajai administrācijai vai īpaši izraudzītai pasta iestādei. Minētas pasta iestādes nosaukumu izraudzītajiem operatoriem paziņo ar Starptautiskā biroja starpniecību. Sūtītāja mītnes valsts izraudzītais operators ir atbildīgs par sūtītāja informēšanu. Visas iesaistītās pasta iestādes veic CP 78 pārbaudes ziņojumu apmaiņu cik ātri iespējams.

RC 144. pants
Neizsniegto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam

1. Ja paku nevar izsniegt vai ja tā ir oficiāli aizturēta, ar to rīkojas atbilstīgi sūtītāja norādījumiem, ņemot vērā RC 127. pantā izklāstītos ierobežojumus.

2. Paku, kuru nav iespējams izsniegt, nekavējoties nosūta atpakaļ šādos gadījumos:

2.1. ja sūtītājs ir lūdzis, lai to nekavējoties sūta atpakaļ;

2.2. ja sūtītājs ir izdarījis neatļautu lūgumu;

2.3. ja sūtītāja norādījumi sūtījuma nodošanas laikā nav devuši vēlamo rezultātu.

3. Paku, kuru nav iespējams izsniegt, nekavējoties nosūta atpakaļ šādos gadījumos:

3.1. kad ir pagājis sūtītāja norādītais laika posms;

3.2. kad ir pagājis RC 142. pantā paredzētais glabāšanas laiks, ja sūtītājs nav ievērojis RC 127. pantu. Tomēr šādā gadījumā sūtītājam var lūgt norādījumus, izmantojot ērtākos līdzekļus;

3.3. kad ir pagājis laika posms, kas atbilst glabāšanas laikam, kuru piemēro iekšzemes pakalpojumiem, ja minētajā laikā nav samaksāts par paku ar pēcmaksu.

4. Ikvienu paku sūta atpakaļ, izmantojot to maršrutu, kuru parasti izmanto zemākās prioritātes sūtījumu nosūtīšanai. To nesūta pa gaisu, ja sūtītājs nav garantējis papildmaksas par aviopārvadājumu samaksāšanu. Taču tad, ja izraudzītais operators, kas nosūta atpakaļ pasta sūtījumu, vairs neveic sauszemes pārvadājumus, tā neizsniegtos sūtījumus nosūta, izmantojot vispiemērotāko tai pieejamo pasta pārvadājumu veidu.

5. Pasta iestāde, ka nosūta atpakaļ paku, uz pakas un adreses pavadziņojumā norāda neizsniegšanas iemeslu. Šim nolūkam tā izmanto zīmoga nospiedumu vai CN 15 uzlīmi. Ja adreses pavadziņojuma nav, atpakaļnosūtīšanas pamatojumu raksta paku kartē. Norādi raksta franču valodā. Ikviens izraudzītais operators var pievienot tulkojumu sev saprotamā valodā un jebkādu citu atbilstīgu informāciju.

6. Pasta iestāde saņēmēja nosvītro ziņas, kas ir saistītas ar adresi, un pakas priekšpusē un adreses pavadziņojumā uzraksta "Retour" (Atpakaļ). Blakus minētajai norādei tā uzliek kalendārzīmogu.

7. Pakas nosūta atpakaļ sūtītājam sākotnējā iepakojumā. Tām pievieno sūtītāja sagatavoto adreses pavadziņojumu. Ja paka ir no jauna jāiepako vai ja ir jāaizvieto sākotnējais adreses pavadziņojums, tad pakas nosūtīšanas pasta iestādes nosaukumu, sākotnējo kārtas numuru un, ja iespējams, nodošanas datumu norāda uz jaunā iepakojuma un adreses pavadziņojumā.

8. Ja aviopaka tiek sūtīta atpakaļ sūtītājam pa sauszemi, tad uzlīmi "Par avion" (pa gaisu) un visu informāciju, kas saistīta ar pārvadājumu pa gaisu, automātiski pārsvītro.

9. Pakai, kuru sūta atpakaļ sūtītājam, piemēro tarifu par tālāknosūtīšanu. Tai piemēro arī neatceltas maksas un nodevas, kuras atpakaļnosūtīšanas laikā pienākas galamērķa izraudzītajam operatoram. Šis izraudzītais operators ar minēto paku rīkojas saskaņā ar viņa valsts tiesību aktiem. Taču tad, ja sūtītājs ir atteicies no pakas, kuru nevar izsniegt adresātam, ne sūtītājam, ne izraudzītajiem operatoriem nav jāsedz maksas par pasta pakalpojumiem, muitas nodokļi un citas nodevas, kas ir piemērotas attiecīgajai pakai.

10. Par paku samaksāto tarifu, maksu un nodevu sadalījumu un atgūšanu veic saskaņā ar RC 205. pantu. Tos detalizēti norāda CP 77 maksu sarakstā. Minēto sarakstu piestiprina pie vienas no adreses pavadziņojuma malām.

11. 9. punktā paredzētos tarifus, maksas un nodevas iekasē no sūtītāja. Taču izraudzītais operators var neveikt minēto maksu un nodevu summas precīzu aprēķināšanu un tā vietā atpakaļ nosūtītajām pakām var piemērot standarta maksu par pasta pakalpojumiem.

12. Attiecīgais izraudzītais operators ar pakām, kuras ir nosūtītas atpakaļ sūtītājam un kuras nevar viņam izsniegt, rīkojas saskaņā ar viņa valsts tiesību aktiem.

RC 145. pants
Kļūdaini pieņemto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam

1. Pakām, kuras ir kļūdaini pieņemtas un nosūta atpakaļ sūtītājam, piemēro tarifus, maksas un nodevas, kas paredzētas RC 144. panta 9. punktā.

2. Ja paka ir kļūdaini pieņemta sūtītāja kļūdas dēļ vai ja uz to attiecas viens no aizliegumiem, kas paredzēti Konvencijas 18. pantā, tad tarifus, maksas un nodevas sedz sūtītājs.

3. Ja paka ir kļūdaini pieņemta pasta dienesta kļūdas dēļ, tad tarifus, maksas un nodevas sedz par kļūdu atbildīgais izraudzītais operators. Šādā gadījumā sūtītājam ir tiesības saņemt atlīdzību par samaksātajām maksām.

4. Ja tarifus, kas sadalīti izraudzītajam operatoram, kas sūta atpakaļ paku, nesedz 1. punktā minētos tarifus, maksas un nodevas, tad nesamaksāto summu atgūst no sūtītāja mītnes valsts izraudzītā operatora.

5. Ja radies pārpalikums, tad izraudzītais operators, kas sūta atpakaļ paku, atmaksā attiecīgo summu sūtītāja mītnes valsts izraudzītajam operatoram, kurš atlīdzina sūtītājam.

RC 146. pants
Atpakaļnosūtīšana sūtītājam pakalpojumu pārtraukšanas dēļ

1. Pakalpojumu pārtraukšanas dēļ paku nosūta atpakaļ sūtītājam bez maksas. Nesadalītos tarifus, kas iekasētas par izejošo sūtījumu, kreditē sūtītāja mītnes valsts izraudzītajam operatoram, kurš atlīdzina sūtītājam.

RC 147. pants
Izraudzītajām operatoram doto norādījumu neievērošana

1. Ja izraudzītais operators saņēmējs vai starpposma izraudzītais operators nav ievērojis nodošanas laikā vai vēlāk dotos norādījumus, tas sedz pārvadāšanas maksas (izejošie sūtījumi un atpakaļnosūtīšana) un visās pārējas neatceltas maksas un nodokļus. Maksu par izejošo sūtījumu sedz sūtītājs, ja sūtījuma nodošanas laikā vai vēlāk viņš ir paziņojis, ka neizsniegšanas gadījumā viņš no pakas atsakās.

2. Sūtītāja mītnes valsts izraudzītajam operatoram ir atļauts automātiski nosūtīt rēķinu par 1. punktā minētajām maksām tam izraudzītajam operatoram, kurš nav ievērojis dotos norādījumus un trīs mēnešu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas šo jautājumu nav atrisinājis. Šis laika posms sākas no dienas, kurā minētais izraudzītais operators tika informēts par radušos situāciju.

3. 2. punkta noteikumus piemēro, ja sūtītāja mītnes valsts izraudzītais operators nav informēts par to, ka norādījumi netika ievēroti nepārvaramas varas dēļ vai ka paka tika aizturēta vai konfiscēta saskaņā ar saņēmēj valsts noteikumiem.

RC 148. pants
Pakas ar sūtījumiem, kas var ātri sabojāties vai sapūt

1. Pakā ievietotie priekšmeti, kuri var ātri sabojāties vai sapūt, nošķir no citām pakām, lai izvairītos no citu paku sabojāšanas. Ja nošķiršana nav iespējama, priekšmetus, kas ir sabojājušies vai sapuvuši, iznīcina. Šo noteikumu piemēro saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

2. Ja pakas saturs saskaņā ar 1. punktu ir iznīcināts, sagatavo oficiālu aktu iznīcināšanu. Akta kopiju, kurai pievieno adreses pavadziņojumu, nosūta sūtītāj pasta iestādei.

RC 149. pants
Iesniegumu apstrāde par pasta pakas atsaukšanu, adreses maiņu vai labošanu

1. Pakas sūtītājs var lūgt, lai paka tiek sūtīta atpakaļ vai lai tiek mainīta tās adrese. Viņam ir jāgarantē, ka viņš samaksās par pakas tālāknosūtīšanu.

2. Tomēr izraudzītie operatori var neapstiprināt 1. punktā minēto iesniegumu, ja šādi iesniegumi netiek pieņemti attiecībā uz iekšzemes pasta pakalpojumiem.

3. Iesniegumu sagatavošana

3.1. Lai sagatavotu iesniegumu par pasta sūtījumu atsaukšanu vai norādītās adreses mainīšanu vai labošanu, sūtītājs aizpilda CN 17 veidlapu. Vairākiem pasta sūtījumiem, ko viens un tas pats sūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, drīkst izmantot vienu veidlapu.

3.2. Iesniedzot attiecīgo iesniegumu pasta iestādes darbiniekiem, sūtītājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un kvīti par pasta sūtījuma nodošanu, ja tāda ir. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators uzņemas atbildību par personu apliecinošā dokumenta datu pārbaudi.

3.3. Iesniegumu par norādītās adreses vienkāršu labošanu (nemainot adresāta vārdu un uzvārdu vai statusu) sūtītājs var adresēt tieši pasta iestādei saņēmējai. Tādā gadījumā 4. punktā paredzēto maksu neiekasē.

3.4. Iesniedzot attiecīgu paziņojumu Starptautiskajam birojam, jebkurš izraudzītais operators drīkst noteikt, ka CN 17 iesniegumi, kas saistīti ar to, iesniedzami ar centrālās administrācijas vai īpaši izraudzītas pasta iestādes starpniecību. Minētajā paziņojumā norāda attiecīgās pasta iestādes nosaukumu.

3.5. Izraudzītie operatori, kas izmanto 3.4. apakšpunktā paredzēto iespēju, sedz visus izdevumus, kas varētu rasties, attiecīgās valsts robežās pa pastu vai ar telesakaru starpniecību nosūtot ziņas, ar kurām savstarpēji apmainās attiecīgais izraudzītais operators un pasta iestāde saņēmēja. Telesakari vai cits līdzīgs saziņas līdzeklis obligāti jāizmanto tad, ja nosūtītājs ir izmantojis šādus saziņas līdzekļus un ja ar pasta iestādi saņēmēju nav iespējams laikus sazināties pa pastu.

3.6. Ja sūtījums joprojām atrodas tā nodošanas valstī, attiecīgo lūgumu izskata atbilstoši valsts tiesību aktiem.

4. Maksas

4.1. Par katru iesniegumu sūtītājs veic īpašu maksājumu, kura orientējošā maksimālā summa ir 1,31 SDR.

4.2. Iesniegumu nosūta pa pastu vai izmantojot telesakarus, bet sūtīšanas izdevumus sedz sūtītājs. Iesnieguma nosūtīšanas nosacījumi un noteikumi, kas saistīti ar telesakaru izmantošanu, ir izklāstīti 6. punktā.

4.3. Ja iesniegums par pasta sūtījuma atsaukšanu vai norādītās adreses mainīšanu vai labošanu attiecas uz vairākiem sūtījumiem, ko viens un tas pats nosūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, 4.1. un 4.2. apakšpunktā paredzētos maksājumus iekasē tikai vienu reizi.

5. Iesnieguma nosūtīšana pa pastu

5.1. Ja iesniegums ir nosūtāms pa pastu, CN 17 veidlapu, kurai, ja vien tas iespējams, ir pievienots sūtījuma aploksnes vai sūtījuma adreses attēla kopija, nosūta kā ierakstītu sūtījumu tieši pasta iestādei saņēmējai, izmantojot visātrāko maršrutu (aviopastu vai sauszemes pastu).

5.2. Ja iesniegumu iesniedz ar centrālo administrāciju starpniecību, ārkārtas situācijā sūtījuma pasta iestāde sūtītāja drīkst nosūtīt iesnieguma kopiju tieši pasta iestādei saņēmējai. Iesniegumi, kas nosūtīti tieši, ir jāņem vērā. Sūtījumus, uz kuriem attiecas iesniegums, neizsniedz, pirms nav saņemts attiecīgais iesniegums no centrālās administrācijas.

5.3. Saņemot CN 17 veidlapu, pasta iestāde saņēmēja sameklē attiecīgo pasta sūtījumu un veic vajadzīgās darbības.

5.4. Par to, kādas darbības pasta iestāde saņēmēja veikusi saistībā ar katru no saņemtajiem iesniegumiem par pasta sūtījumu atsaukšanu vai norādītās adreses mainīšanu vai labošanu, tūlīt informē pasta iestādi sūtītāju, izmantojot visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes) un CN 17 veidlapas kopiju, kurā pienācīgi aizpildīta sadaļa "Pasta iestādes saņēmējas atbilde". Pasta iestāde sūtītāja savukārt informē iesnieguma sagatavotāju. Tas pats attiecas arī uz šādiem gadījumiem:

5.4.1. neveiksmīgiem meklējumiem;

5.4.2. sūtījumiem, kas jau ir izsniegti adresātam;

5.4.3. konfiscētiem, iznīcinātiem vai aizturētiem sūtījumiem.

5.5. Ja sūtītājs lūdz atsaukt pasta sūtījumu un apņemas atlīdzināt attiecīgo pasta maksu starpību, neprioritāro vai sauszemes sūtījumu nosūta atpakaļ nosūtīšanas pasta iestādei kā prioritāru sūtījumu vai ar aviopastu. Ja sūtītājs lūdz mainīt vai labot norādīto adresi un šis sūtījums tiek pārsūtīts kā prioritārs sūtījums vai ar aviopastu, pasta maksu starpību, kas atbilst jaunajam pasta pārvadājuma veidam, no adresāta iekasē un patur tas izraudzītais operators, kas piegādā attiecīgo sūtījumu.

6. Iesnieguma nosūtīšana ar telesakaru palīdzību

6.1. Ja iesniegums nosūtāms, izmantojot telesakarus, CN 17 veidlapu nodod attiecīgajam dienestam, kas tajā norādītos datus nosūta pasta iestādei saņēmējai. Par šo pakalpojumu maksā sūtītājs.

6.2. Saņemot ziņojumu ar telesakaru starpniecību, pasta iestāde saņēmēja sameklē attiecīgo pasta sūtījumu un veic vajadzīgās darbības.

6.3. Ikviens ar telesakaru starpniecību iesniegts iesniegums par norādītās adreses mainīšanu vai labošanu attiecībā uz apdrošinātu pasta sūtījumu, jāapstiprina pa pastu, kā noteikts 5.1. apakšpunktā, apstiprinājumu nosūtot ar pirmo pastu. Tādā gadījumā CN 17 veidlapas augšpusē treknrakstā norāda "Confirmation de la demande transmise par voie des telecommunications du..." (Apstiprinājums iesniegumam, kas iesniegts, izmantojot telesakarus un datēts ar [..]); līdz šāda apstiprinājuma saņemšanai pasta iestāde saņēmēja tikai glabā attiecīgo pasta sūtījumu. Izraudzītais operators saņēmējs tomēr drīkst rīkoties pēc savas ierosmes un izskatīt ar telesakaru starpniecību iesniegto iesniegumu, negaidot tā apstiprinājumu pa pastu.

6.4. Ja sūtītājs iesniegumu ir iesniedzis, izmantojot telesakarus, un lūdzis, lai viņu par procesa gaitu informē, izmantojot līdzīgus saziņas līdzekļus, atbildi sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādei nosūta, izmantojot šādus saziņas līdzekļus. Sūtījuma nodošanas vietas pasta iestāde par to pēc iespējas drīzāk informē iesnieguma iesniedzēju. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad iesniegums, kas iesniegts, izmantojot telesakarus, nav pietiekami precīzi formulēts, lai varētu nekļūdīgi identificēt attiecīgo pasta sūtījumu.

RC 150. pants
Pieprasījumi

1. Neapdrošinātām un apdrošinātām pakām gatavo atsevišķu pieprasījumu.

2. Principi

2.1. Līdz Konvencijas 19. pantā noteiktā perioda beigām pieprasījumus pieņem, tiklīdz sūtītājs vai adresāts paziņo par sarežģījumiem. Taču tad, ja sūtītāja iesniegtais pieprasījums attiecas uz vēl neizsniegtu sūtījumu, kura nosūtīšanai paredzētais termiņš vēl nav beidzies, par šo nosūtīšanas laiku ir jāinformē arī sūtītājs.

3. Ja uz sūtījumiem ir izvietots UPU S10 standarta svītrkoda identifikators, izraudzītais operators CN 08 pieprasījuma veidlapas nosūtīšanas vietā izmanto kopējo pieprasījumu sistēmu internetā. Izmanto šādus standartus:

3.1. Pieprasījums veikt pārbaudi - izraudzītā operatora sūtītāja sākotnējais pieprasījums galamērķa izraudzītajam operatoram, lai tas sniegtu informāciju no izsekošanas sistēmas. Ja tiek izmantota kopējā pieprasījumu sistēma internetā vai saziņa ar e-pastu, tad atbildi nosūta 12 darba stundu laikā.

3.2. Īpašā meklēšana - ja pēc iesniegtā pieprasījuma veikt pārbaudi vēlamais rezultāts nav gūts, izraudzītais operators sūtītājs var lūgt, lai galamērķa izraudzītais operators pārbauda sūtījuma maršrutā esošos šķirošanas centrus un pasta iestādes. Ja tiek izmantota kopējā pieprasījumu sistēma internetā vai saziņa ar e-pastu, tad atbildi nosūta 24 darba stundu laikā.

3.3. Pilnīga pārbaude - ja, veicot īpašo meklēšanu, attiecīgo sūtījumu atrast neizdodas, tad turpmāko meklēšanu pabeidz 160 darba stundu laikā, un pēc tam izraudzītais operators sūtītājs starpposma vai galamērķa izraudzītā operatora vārdā var izmaksāt atlīdzību likumīgajam prasītājam. Atbildīgajam izraudzītajam operatoram ir elektroniski jāsagatavo attiecīgais pilnvarojuma kods. Ja starpposma vai galamērķa izraudzītais operators paredzētajā laikā nenodod atpakaļ pilnvarojuma kodu vai ja saņemto informāciju nevar uzskatīt par galīgo atbildi RC 157. panta 1. punkta nozīmē, izraudzītais operators sūtītājs starpposma vai galamērķa izraudzītā operatora vārdā automātiski izmaksā atlīdzību likumīgajam prasītājam.

4. Izraudzītie operatori tiek aicināti ievērot 95 % mērķi saistībā ar laikus sniegtām atbildēm uz pieprasījumiem, pamatojoties uz standartiem, kas minēti šā panta 3. punktā, izmantojot ar partnervalstu izraudzītajiem operatoriem kopējo pieprasījumu sistēmu internetā.

5. Iesniegumu sagatavošana

5.1. Ja starpposma vai galamērķa izraudzītais operators nav pieprasījumu sistēmas internetā lietotājs, tad, lai iesniegtu pieprasījumu, ir nepieciešams sagatavot CN 08 veidlapu.

5.2. Ja vien tas iespējams, CN 08 veidlapai pievieno attiecīgā pasta sūtījuma adreses attēla kopiju. Pieprasījuma veidlapā norāda visas tajā prasītās ziņas, tostarp obligāto informāciju par veiktajiem maksājumiem, un to aizpilda ļoti skaidri, vēlams ar lielajiem latīņu alfabēta burtiem un arābu cipariem vai, vēl labāk, izmantojot drukātas rakstzīmes.

5.3. Ja pieprasījums attiecas uz sūtījumu ar pēcmaksu, tai pievieno arī RC 130.panta 3.3.1. apakšpunktā minētās veidlapas kopiju.

5.4. Attiecībā uz vairākiem pasta sūtījumiem, ko viens un tas pats nosūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, izmantojot vienu un to pašu pasta pārvadājumu veidu, drīkst izmantot vienu veidlapu.

5.5. Ikviens izraudzītais operators, iepriekš paziņojot par to Starptautiskajam birojam, var lūgt, lai CN 08 pieprasījuma veidlapas saistībā ar to pakalpojumiem tiek pārsūtītas centrālajai administrācijai vai vienai vai vairākām īpaši izraudzītām pasta iestādēm.

5.6. Izraudzītais operators, kas pirmais saņem no klienta CN 08 veidlapu un tās pavaddokumentus, vienmēr beidz savu pārbaudi desmit dienu laikā un pēc tam CN 08 veidlapu un tās pavaddokumentus pārsūta attiecīgajam izraudzītajam operatoram. Tiklīdz iespējams un vēlākais divu mēnešu laikā no sākotnējā pieprasījuma iesniegšanas dienas vai 30 dienu laikā no minētās dienas, ja pieprasījums iesniegts, izmantojot faksu vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus, veidlapu un tās pavaddokumentus nosūta atpakaļ izraudzītajam operatoram, kuram attiecīgais pieprasījums iesniegts. Ja sūtītājs tā ir lūdzis, minētajiem dokumentiem pievieno adresāta iesniegumu, kas sagatavots CN 18 veidlapas formā, kurā apstiprināts, ka attiecīgais pasta sūtījums nav saņemts. Kad atbilstošais periods ir beidzies, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram uz šā sūtījuma galamērķa izraudzītā operatora rēķina nosūta atbildi, izmantojot faksu, e-pastu vai citus telesakaru līdzekļus.

5.7. Ja vien iespējams, atbildes uz pieprasījumiem, kas iesniegti pa faksu vai e-pastu, ir jānosūta, izmantojot tādus pašus saziņas līdzekļus.

5.8. Ja sūtītājs paziņo, ka adresāts joprojām apgalvo, ka nav saņēmis attiecīgo sūtījumu, lai gan izraudzītais operators saņēmējs ir apliecinājis, ka sūtījums ir piegādāts, piemēro turpmāk noteikto procedūru. Pēc steidzama pieprasījuma saņemšanas no izraudzītā operatora sūtītāja izraudzītā operatora saņēmējam ir pienākums pēc iespējas ātrāk un vēlākais 30 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas ar izraudzītā operatora sūtītāja starpniecību nosūtīt sūtītājam piegādes apstiprinājuma vēstuli, CN 07 paziņojumu par izsniegšanu vai citu apliecinājumu, kas parakstīts atbilstīgi RC 132. panta 4.1. apakšpunktam, vai paraksta par saņemšanu kopiju, vai cita veida apliecinājumu tam, ka sūtījums saņēmējam ir izsniegts saskaņā ar RC 116. panta 2. punktu vai RC 129. panta 7.punktu.

6. Pieprasījumu iesniegšana par vienkāršām un apdrošinātām pakām, ja starpposma vai galamērķa izraudzītais operators nav pieprasījumu sistēmas internetā lietotājs.

6.1. Ja pieprasījums attiecas uz vienkāršām pakām, kas nosūtītas, izmantojot kopējo pierakstu sistēmu, CN 08 pieprasījuma veidlapā norāda attiecīgās depešas numuru un nosūtīšanas datumu. Ja tas ir iespējams, veidlapu sūta pa faksu vai e-pastu, neradot klientam papildu izdevumus; ja tas nav iespējams, pieprasījumu nosūta pa pastu ierakstītā veidā. Tādā gadījumā attiecīgo veidlapu nosūta uzreiz un bez pavadvēstules, vienmēr izmantojot visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes.

6.2. Pēc izraudzītā operatora sūtītāja vai izraudzītā operatora saņēmēja lūguma pasta iestāde sūtītāja pieprasījumu pārsūta tieši pasta iestādei saņēmējai.

6.3. Ja, saņemot pieprasījumu, saņēmēj valsts centrālā administrācija vai šim nolūkam īpaši izraudzīta pasta iestāde var sniegt jebkādu informāciju par to, kas noticis ar attiecīgo pasta sūtījumu, tā aizpilda CN 08 veidlapas sadaļu "Ziņas, ko sniedz pasta iestāde saņēmēja". Ja attiecīgā pasta sūtījuma piegāde ir aizkavējusies, kā arī tad, ja šis sūtījums nodots glabāšanā vai nosūtīts atpakaļ uz nodošanas vietu, CN 08 veidlapā īsumā izklāsta šādas rīcības iemeslus.

6.4. Izraudzītais operators, kas nevar apstiprināt nedz to, ka attiecīgais pasta sūtījums izsniegts adresātam, nedz to, ka šis sūtījums paredzētajā kārtībā pārsūtīts citam izraudzītajam operatoram, nekavējoties veic nepieciešamo pārbaudi. Savu lēmumu par atbildību tā norāda CN 08 veidlapas sadaļā "Galīgā atbilde".

6.5. Ja iespējams, CN 08 veidlapu, kas ir aizpildīta atbilstīgi 6.3. un 6.4. apakšpunktam, nosūta atpakaļ pasta iestādei, kura to sagatavojusi, pa faksu vai e-pastu vai izmantojot visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes).

6.6. Pieprasījumu, kas attiecas uz pasta sūtījumiem, kuri pārsūtīti atklātā tranzītā, nosūta vienlaikus gan starpposma valsts izraudzītajam operatoram gan izraudzītajam operatoram saņēmējam. Pieprasījumus par sūtījumiem, kas tranzītā sūtīti slēgtās depešās ar viena vai vairāku starpposma valsts izraudzīto operatoru starpniecību, parasti izskata tieši sūtītāj valsts un galamērķa valsts. Tomēr izraudzītais operators sūtītājs, lai paātrinātu pārbaudes gaitu, var pieprasīt attiecīgo informāciju par sūtījumiem no starpposma izraudzītā operatora.

6.6.1. Pieprasījumiem, kurus sūta starpposma izraudzītajiem operatoriem, atbilstoši Pasta paku Apkopojumā [Parcel Post Compendium] norādītajam pievieno CN 37, CN 38 vai CN 41 veidlapu. Atbilstoši 5.6. apakšpunktā noteiktajiem principiem pievienotas dokumentu kopijas var būt nosūtītas gan pa pastu gan elektroniski.

6.6.2. Ikviens starpposma valsts izraudzītais operators, kas saņēmis pieprasījumu, tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pārsūta CN 08 veidlapu nākamajam izraudzītajam operatoram un attiecīgo CN 21 veidlapu sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram.

7. Pieprasījumi saistībā ar paziņojuma par izsniegšanu nenosūtīšanu sūtītājam

7.1. RC 132. panta 4.3. apakšpunktā paredzētajā gadījumā, kā arī tad, ja pasta sūtījums nogādāts adresātam, saņēmēj valsts izraudzītais operators lūdz attiecīgā pasta sūtījuma saņēmēju parakstīt CN 07 paziņojuma par izsniegšanu veidlapu, uz kuras norādīts vārds "Duplicata" (Dublikāts). Ievērojot tās valsts tiesību normas, kuras izraudzītais operators nosūta paziņojumu par izsniegšanu, attiecīgais izraudzītais operators tā vietā, lai lūgtu pasta sūtījuma saņēmēju parakstīt paziņojuma par izsniegšanu dublikātu, var pievienot CN 07 veidlapai arī iekšzemes pasta pakalpojumu vajadzībām izmantotā dokumenta kopiju, ko parakstījis attiecīgā pasta sūtījuma saņēmējs, vai pasta sūtījuma izsniegšanas laikā pievienotā elektroniskā paraksta kopiju. CN 07 veidlapu pievieno CN 08 pieprasījuma veidlapai, lai pēc tam tās abas varētu nodot prasītājam.

8. Ja pieprasījums ir saistīts ar paku, kas nodota citā valstī, CN 08 veidlapu pārsūta izraudzītajam operatoram sūtītājam vai īpaši izraudzītai pasta iestādei. Veidlapa ir jāsaņem līdz tā perioda beigām, kas paredzēts dokumentu glabāšanai. Sagatavo kvīti par sūtījuma nodošanu, bet to nepievieno CN 08 veidlapai. Veidlapā izdara norādi "Vu récépissé de dépet No … le … par le bureau de …" (Pārbaudīta kvīts par sūtījuma nodošanu Nr. [..], kura datēta ar [..] un kuru sagatavoja [..] pasta iestāde).

9. Atrunas saistībā ar šajā pantā paredzēto pieprasījumu apstrādes un izpildes laiku nedrīkst izdarīt, izņemot tad, ja tiek noslēgts divpusējs nolīgums.

5. nodaļa
Muitas jautājumi

RC 151. pants
Muitas deklarācijas un paku muitošana

1. Izraudzītie operatori neuzņemas atbildību par muitas deklarācijām. Atbildību par muitas deklarācijas aizpildīšanu uzņemas tikai sūtītājs. Tomēr izraudzītie operatori veic visus vajadzīgos pasākumus, lai informētu klientus par to, kā izpildīt muitas formalitātes, it īpaši nodrošināt to, lai CN 23 muitas deklarācijas tiek pilnīgi aizpildītas un tādējādi tiktu veicināta sūtījumu ātra muitošana.

2. Izraudzītie operatori veic visus pasākumus, lai pēc iespējas paātrinātu aviopaku muitošanu.

RC 152. pants
Maksa par sūtījumu uzrādīšanu muitai

1. Konvencijas 20. panta 2. punktā minētā orientējošā maksimālā maksa par sūtījuma uzrādīšanu muitai, kuru var iekasēt par pakām, kas iesniegtas muitas kontrolei sūtījuma nodošanas valstī, ir 0,65 SDR par paku.

2. Saskaņā ar Konvencijas 20. panta 2. punktu pakām, kas iesniegtas muitas kontrolei galamērķa valstī, var piemērot orientējošo maksimālo maksu, kura ir 3,27 SDR par paku.

3. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, maksu pakas izsniegšanas brīdī iekasē no adresāta. Taču tad, ja pakas adresātam izsniedz bez papildmaksas, maksu par sūtījuma uzrādīšanu muitai galamērķa izraudzīto operatoru vārdā iekasē izraudzītais operators sūtītājs.

RC 153. pants
Muitas nodokļa un citu nodevu atcelšanu

1. Izraudzītie operatori apņemas iegūt apstiprinājumu no kompetentās iestādes savā valstī par nodevu (tostarp muitas nodokļu) atcelšanu saistībā ar turpmāk minētajām pakām:

1.1. sūtītājam atpakaļ nosūtītajām pakām;

1.2. trešajai valstij pārsūtītām pakām;

1.3. pakām, no kurām sūtītājs ir atteicies;

1.4. tā dienestā pazaudētām pakām vai pakām, kas iznīcinātas satura pilnīgas sabojāšanas dēļ;

1.5. tā dienestā izzagtām vai bojātām pakām.

2. Ja ir izzagtas vai bojātas pakas, nodevu atcelšanu pieprasa tikai attiecībā uz pazudušā satura vērtību vai satura nolietojumu.

6. nodaļa
Dalībvalstu vai izraudzīto operatoru atbildība

RC 154. pants
Izraudzīto operatoru atbildības principu piemērošana

1. Principi

1.1. Izraudzīto operatoru atbildība attiecas uz pakām, kuras pārvadā atklātā tranzītā, kā arī uz pakām, kuras pārsūta slēgtās depešās, vai tām pakām, kuras sūta atpakaļ, nenorādot uz pakas nepiegādāšanas pamatojumu.

1.2. Izraudzītie operatori, kuri apņemas nodrošināt pret risku, kas rodas nepārvaramas varas gadījumā, to sūtītāju priekšā, kuri pakas nodevuši savā valstī, ir atbildīgi par nozaudēšanu, izzagšanu vai bojājumiem arī nepārvaramas varas gadījumā, ja tas noticis paku pārvadāšanas laikā. Minētā apņemšanās attiecas arī uz pārsūtīšanu un gadījumiem, kad sūtījums tiek sūtīts atpakaļ sūtītājam.

1.3. Izraudzītais operators, kura dienestā sūtījums tika nozaudēts, izzagts, sabojāts vai nepamatoti nosūtīts atpakaļ, saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem lemj par to, vai sūtījuma nozaudēšana, izzagšana, sabojāšana vai nepamatotā nosūtīšana atpakaļ notika nepārvaramas varas dēļ. Par konstatētajiem apstākļiem ziņo sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, ja tas ir izteicis šādu lūgumu.

1.4. Izraudzītie operatori, kas piedalās paku ar pēcmaksu apmaiņā, ne vairāk kā par pēcmaksas summu ir atbildīgie par minēto paku piegādi, neiekasējot par to samaksu vai summu, kas ir mazāka par pēcmaksas summu. Izraudzītie operatori neuzņemas atbildību par kavēšanos, kas var rasties saistībā ar samaksas iekasēšanu un nosūtīšanu.

2. Atlīdzību izmaksas nosacījumi

2.1. Atlīdzības, ja atbildīgs ir starpposma vai galamērķa valsts izraudzītais operators, tiek izmaksātas saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

2.1.1. Saskaņā ar RC 167. panta 1.5. apakšpunktu atbildību var pieprasīt tikai par pakām, kuras apzīmētas ar unikālu sūtījuma svītrkoda identifikatoru, kas atbilst S10 standartam, kurš publicēts UPU Tehniskajos standartos.

2.1.2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram pieprasījums jāieraksta kopējā pieprasījumu sistēmā internetā, ja abu attiecīgo valstu izraudzītie operatori izmanto šo sistēmu.

2.1.3. Ja atbildīgais izraudzītais operators nav pieprasījumu sistēmas internetā lietotājs, prasību iesniedz saskaņā ar RC 150. panta 3. punktu.

3. Atlīdzības

3.1. Konvencijas 23. panta 3.1. apakšpunktā minētā atlīdzība nedrīkst būt lielāka par summu, ko aprēķina, saskaitot 40 SDR likmi par vienkāršu paku un 4,5 SDR likmi par kilogramu. Pieskaita arī maksas un nodevas par sūtījuma nodošanu.

3.2. Izraudzītie operatori var vienoties savstarpējās attiecībās piemērot summu, kas vienāda ar 130 SDR par paku neatkarīgi no pakas svara.

3.3. Konvencijas 23. panta 3.2. apakšpunktā minētā atlīdzības summa par vienkāršu paku, kas ir daļēji izzagta vai daļēji bojāta, nedrīkst pārsniegt atbilstošās summas, kuras attiecīgi 3.1. vai 3.2. apakšpunktā ir minētas saistībā ar pakām, kas ir nozaudētas, pilnīgi izzagtas vai pilnīgi sabojātas.

3.4. Atlīdzībai par pakas nepamatotu atpakaļnosūtīšanu jāatbilst maksai, kuru sūtītājs samaksājis par pakas nodošanu sūtījuma nodošanas valstī, un maksai par pakas atpakaļnosūtīšanu no galamērķa valsts.

RC 155. pants
Izzagtas vai bojātas pakas piegāde

1. Pasta iestāde, kas veic izzagtas vai bojātas pakas piegādi, sagatavo CN 24 aktu par kopējo pārbaudi un, ja iespējams, lūdz, lai to paraksta adresāts. Vienu kopiju izsniedz adresātam vai tad, ja adresāts no pakas atsakās vai tā tiek pārsūtīta, pievieno pakai. Vienu kopiju patur tas izraudzītais operators, kas sagatavojis aktu. Vienu kopiju nosūta kā ierakstītu sūtījumu vai pa e-pastu vai ar citu elektronisko līdzekļu palīdzību attiecīgajai pasta iestādei, kas norādīta Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versijā, valstī, kur atrodas pasta apmaiņas vieta nosūtītāja.

2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, kas ir saņēmis CN 24 aktu saskaņā ar 1. punktu vai RC 189. panta 2. punktu, informē sūtītāju par to, ka pasta paka tikusi izzagta vai sabojāta.

3. Ja tas ir paredzēts izraudzītā operatora iekšējos noteikumos, paku, ar kuru rīkojas atbilstīgi 1. punktam, nosūta atpakaļ sūtītājam, ja adresāts atsakās parakstīt CN 24 aktu.

4. Ja paka tiek piegādāta, tad ar to CN 24 akta kopiju, ko saskaņā ar RC 189. panta 2. punktu sagatavojis pasta apmaiņas punkts, rīkojas atbilstīgi galamērķa valsts noteikumiem. Ja adresāts atsakās no pakas, minēto kopiju pievieno pakai.

5. Ja atbildība, ko izraudzītais operators ir uzņēmies saskaņā ar Konvencijas 24. panta 1. punktu, ir jādala ar citu izraudzīto operatoru, tad attiecīgo pieprasījumu tam nosūta vēstulē, kurā ievieto CN 24 akta kopiju vai tulkojumu. Attiecīgajā gadījumā minētajai vēstulei pievieno RC 186. panta 4. punktā minēto CP 78 pārbaudes paziņojuma kopiju.

RC 156. pants
Sūtītāja atbildības noteikšana

1. Izraudzītais operators, kurš konstatē bojājumu, kas radies sūtītāja vainas dēļ, informē sūtījuma nodošanas izraudzīto operatoru, kurš ir atbildīgs par to, lai attiecīgajā gadījumā ierosinātu lietu pret sūtītāju.

RC 157. pants
Atlīdzības izmaksa

1. Izraudzītais operators sūtītājs vai galamērķa izraudzītais operators atkarībā no apstākļiem ir pilnvarots izmaksāt likumīgajam prasītājam atlīdzību tā operatora vārdā, kas, kaut gan ir bijis iesaistīts attiecīgā sūtījuma nosūtīšanā un pienācīgi informēts, divu mēnešu un, ja pieprasījums iesniegts pa faksu vai izmantojot citus elektroniskos saziņas līdzekļus, kas ļauj pārliecināties par to, vai pieprasījums saņemts, trīsdesmit dienu laikā nav nedz galīgi atrisinājis šo jautājumu, nedz paziņojis:

1.1. ka zaudējumi radušies nepārvaramas varas dēļ;

1.2. ka kompetentā institūcija aizturējusi, konfiscējusi vai iznīcinājusi attiecīgo pasta sūtījumu tā satura dēļ vai ka sūtījums aizturēts saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem.

2. Iepriekš 1. punktā paredzētais divu mēnešu un trīsdesmit dienu laika posms sākas no dienas, kurā izraudzītais operators sūtītājs pienācīgi aizpilda CN 08 veidlapu, tostarp sniedz attiecīgo informāciju par depešu nosūtīšanu.

3. Šis noteikums ir spēkā tikai tad, ja izraudzītais operators CN 08 veidlapu ir nosūtījis uz pareizo izraudzītā operatora saņēmēja adresi, kas norādīta Pasta paku apkopojumā vai atjaunināta, izmantojot Starptautiskā biroja apkārtrakstu.

4. Izraudzītais operators sūtītājs ir pilnvarots izmaksāt likumīgajam prasītājam atlīdzību tā galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā, kurš, kaut gan ir bijis informēts par izraudzītā operatora sūtītāja lūgumu apstiprināt attiecīgā sūtījuma piegādi, kas minēts RC 150. panta 5.8. punktā, 30 dienu laikā no dienas, kurā izraudzītais operators sūtītājs šādu lūgumu ir nosūtījis, nav atbildējis uz otro pieprasījumu saistībā ar pakalpojuma neatbilstošu izpildi.

5. Ja pieprasījuma veidlapa nav pienācīgi aizpildīta vai ir aizpildīta nepareizi un ja tā ir nosūtīta atpakaļ, lai tajā tiktu norādīta papildu informācija vai izdarīti labojumi, un tikmēr beidzas 1. punktā minētais termiņš, izraudzītais operators sūtītājs vai galamērķa izraudzītais operators atkarībā no apstākļiem ir pilnvarots atlikt atlīdzības izmaksāšanu likumīgajam prasītājam uz vēlāku laiku. Atlīdzību var izmaksāt, līdz beidzas papildu laika posms, kas ir divi mēneši, skaitot no dienas, kad tika pabeigta vai izlabota CN 08 veidlapa. Ja nav norādīta papildu informācija vai nav veikti labojumi, attiecīgā izraudzītais operators drīkst neizmaksāt likumīgajam prasītājam atlīdzību.

6. Ja pieprasījums attiecas uz sūtījumu ar pēcmaksu, izraudzītais operators sūtītājs tā galamērķa izraudzītājā operatora vārdā, kas, saņemot attiecīgo informāciju, divu mēnešu laikā nav nokārtojis minēto jautājumu, drīkst likumīgajam prasītājam izmaksāt atlīdzību, kas nav lielāka par pēcmaksas summu.

7. Nedrīkst izdarīt atrunas attiecībā uz pieprasījumu apstrādes un norēķinu veikšanas termiņiem, kā arī uz atlīdzības izmaksāšanas un to atmaksāšanas izraudzītajiem operatoriem maksātājiem nosacījumiem un termiņiem, kas noteikti šajā pantā, izņemot gadījumus, ja ir noslēgti divpusēji nolīgumi.

RC 158. pants
Atlīdzības izmaksāšanas termiņš

1. Atlīdzības izmaksāšanu veic pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas.

2. Nedrīkst izdarīt atrunas attiecībā uz atlīdzības izmaksāšanas termiņu, kas noteikts šajā pantā, izņemot gadījumus, ja ir noslēgti divpusēji nolīgumi.

RC 159. pants
Atlīdzības automātiska izmaksāšana

1. Atpakaļ nosūtītā CN 08 veidlapa, kurā nav aizpildīta sadaļa "Ziņas, ko sniedz starpposma dienesti vai saņemšanas vietas dienests", "Ziņas, ko sniedz sūtījuma saņemšanas vietas dienests" un "Galīgā atbilde", netiek uzskatīta par galīgo atbildi RC 157. panta 1. punkta nozīmē.

RC 160. pants
Atbildības noteikšana starp izraudzītajiem operatoriem

1. Līdz tiek pierādīts pretējais, atbildību uzņemas tas izraudzītais operators, kurš, saņemot depešu, kurā attiecīgais sūtījums ticis nosūtīts, nav ziņojis par atšķirībām, izmantojot CN 43 pārbaudes paziņojumu, un/vai CP 78 pārbaudes paziņojumu, vai CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu, un kurš, izmantojot visus pārbaudes veikšanai paredzētos līdzekļus, nevar pierādīt vai nu to, ka sūtījums ir piegādāts adresātam, vai attiecīgajā gadījumā to, ka sūtījums ir pareizi nodots citam izraudzītajam operatoram.

2. Ja sūtījums tiek nozaudēts, izzagts vai bojāts pārvadāšanas laikā un nav iespējams noteikt, kuras valsts teritorijā vai dienestā tas noticis, attiecīgie izraudzītie operatori zaudējumus sedz vienādās daļās. Taču neapdrošinātu paku gadījumā, ja atlīdzības summa nav lielāka par summu, kas Konvencijas 23. panta 3.1. apakšpunktā aprēķināta par paku, kuras svars ir viens kilograms, šo summu vienādās daļās sedz izraudzītais operators sūtītājs un galamērķa izraudzītais operators, izņemot starpposma izraudzīto operatoru.

3. Saistībā ar apdrošinātām pakām izraudzīto operatoru atbildība pret citu izraudzīto operatoru nedrīkst pārsniegt maksimālo apdrošinājuma summu, kuru tas ir pieņēmis.

4. Izraudzītie operatori, kuri nesniedz apdrošinātu sūtījumu pakalpojumu, saistībā ar šādiem sūtījumiem, kurus pārvadā slēgtās depešās, uzņemas atbildību, kas paredzēta attiecībā uz ierakstītiem sūtījumiem un/vai neapdrošinātām pakām. Šo noteikumu piemēro arī tad, ja izraudzītie operatori neuzņemas atbildību par apdrošinātām pakām, kuras pārvadā ar šo operatoru izmantotajiem kuģiem vai gaisa kuģiem.

5. Ja apdrošināts sūtījums tiek nozaudēts izzagts vai bojāts stapposma izraudzītā operatora teritorijā vai dienestā un tas nesniedz apdrošinātu sūtījumu pakalpojumu, sūtījuma nodošanas izraudzītais operators sedz zaudējumus, kurus nesedz starpposma izraudzītais operators. Šo noteikumu piemēro arī tad, ja bojājumu apmērs ir lielāks nekā maksimālā apdrošinājuma summa, kuru nosaka starpposma izraudzītais operators.

6. Muitas nodokli un citus maksājumus, kuru atcelšanu nevar nodrošināt, atlīdzina tas izraudzītais operators, kurš ir atbildīgs par sūtījuma nozaudēšanu, izzagšanu vai bojāšanu.

7. Izraudzītais operators, kurš ir izmaksājis atlīdzību, atlīdzības summas apmērā pārņem rīcības tiesības no atlīdzību ieguvušas personas, kas varētu būt vērsta pret adresātu, sūtītāju vai trešo personu.

RC 161. pants
Izraudzīto operatoru atbildības noteikšanas procedūra

1. Ja nav pierādīts pretējais, saskaņā ar RC 160. panta 2. punktu starpposma izraudzītais operators vai galamērķa izraudzītais operators ir atbrīvots no atbildības:

1.1. ja tas ir ievērojis depešu un paku pārbaudes un pārkāpumu konstatēšanas noteikumus;

1.2. ja tas var pierādīt, ka par pieprasījumu tas tika informēts pēc oficiālo, ar attiecīgo paku saistīto ierakstu iznīcināšanas un ka glabāšanas laiks jau bija pagājis. Šī atruna neierobežo prasītāja tiesības.

2. Ja zādzība vai bojājums ir konstatēts galamērķa valstī vai tad, ja sūtījums ir nosūtīts atpakaļ sūtītājam tā mītnes valstī, attiecīgie valsts izraudzītie operatori pierāda:

2.1. ka ne uz pakas iepakojuma, ne aizdares nebija acīmredzamu zādzības vai bojājumu pazīmju;

2.2. ka apdrošinātas pakas gadījumā nav mainījies svars, kas noteikts nodošanas laikā;

2.3. ka to paku gadījumā, kuras pārsūta slēgtā tarā, nebija bojāta ne tara, ne tās aizdare.

3. Ja ir sniegti 2. punktā minētie pierādījumi, neviens no iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem nevar atteikties no savas atbildības daļas, pamatojoties uz to, ka tas attiecīgo paku bijis nodevis nākamajam izraudzītajam operatoram bez iebildumiem.

4. Gadījumā, ja pakas nosūtītas vairumā, neviens no iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem nevar atteikties no savas atbildības daļas, norādot, ka sūtījumā ievietoto paku skaits atšķiras no skaita, kas ierakstīts paku kartē.

5. Ja sūtīšanu veic vairumā, tad iesaistītie izraudzītie operatori var vienoties, ka atbildība tiks dalīta, ja tiek nozaudētas, izzagtas vai bojātas noteiktu kategoriju pakas, par ko panāk savstarpēju vienošanos.

6. Ja paka ir nozaudēta, izzagta vai bojāta nepārvaramas varas dēļ, izraudzītais operators, kura teritorijā vai dienestā tika radīti zaudējumi, nav atbildīgs sūtījuma nodošanas izraudzītā operatora priekšā, izņemot gadījumu, kad abi izraudzītie operatori ir apņēmušies piedāvāt nepārvaramas varas riska segumu.

RC 162. pants
Izmaksāto atlīdzību piedziņa no aviopārvadātājiem

1. Ja sūtījums tiek nozaudēts, izzagts vai bojāts aviopārvadātāja sniegtā pakalpojuma laikā, tās valsts izraudzītais operators, kurš iekasē pārvadājumu tarifu, atmaksā sūtījuma nodošanas izraudzītajam operatoram atlīdzību, ko tas izmaksājis sūtītājam. Pirmais minētais izraudzītais operators šo summu piedzen no attiecīgā aviopārvadātāja. Ja sūtījuma nodošanas izraudzītais operators pārvadājumu tarifu maksā tieši aviopārvadātājam, tas pats no aviopārvadātāja cenšas atgūt izmaksāto atlīdzību.

RC 163. pants
Atlīdzības atmaksāšana izraudzītajam operatoram maksātājam

1. Atbildīgais izraudzītais operators vai tas izraudzītais operators, kura vārdā tika veikts maksājums, atmaksā izraudzītajam operatoram maksātājam atlīdzības, maksu un nodevu summu, kas izmaksātas likumīgajam prasītājam saskaņā CN 08 veidlapā sniegto pilnvarojuma informāciju. Atmaksāšanu veic divu mēnešu laikā no dienas, kad tika izsūtīts paziņojums par maksājumu.

2. Ja atlīdzība, maksas un nodevas, kas izmaksātas likumīgajam prasītājam, ir jāsedz vairākiem izraudzītajiem operatoriem, tad pirmais izraudzītais operators, kurš pēc pieprasītās pakas pienācīgas saņemšanas nevar pierādīt, ka tā tikusi pareizi nodota nākamajam dienestam, 1. punktā noteiktajā laika posmā izmaksā izraudzītajam operatoram maksātājam visu atlīdzības, maksu un nodevu summu, kura tika izmaksāta likumīgajam prasītājam. Minētais izraudzītais operators no katra cita atbildīgā izraudzītā operatora piedzen attiecīgo daļu no likumīgajam prasītājam izmaksātās atlīdzības.

3. Izraudzītais operators, kura atbildība ir pienācīgi konstatēta un kurš sākumā atteicās maksāt atlīdzību, sedz visas papildu izmaksas, kas rodas, ja maksājuma veikšana nepamatoti aizkavējas.

RC 164. pants
Norēķini par izmaksātajām atlīdzībām starp izraudzītajiem operatoriem

1. Ja viena gada laikā no dienas, kad nosūtīts pilnvarojums izmaksāt atlīdzību, izraudzītais operators maksātājs nav veicis debeta ierakstu tā kontā, pilnvarojumu uzskata par spēkā neesošu. Izraudzītais operators, kurš to saņēmis, vairs nav tiesīgs pieprasīt, lai tiek atmaksāta izmaksātā atlīdzība.

2. Ja atbildība ir atzīta, kā arī RC 157. panta 1. punktā paredzētajā gadījumā atlīdzības summu no atbildīgā izraudzītā operatora var piedzīt arī automātiski. To var veikt, izmantojot kopējos rēķinus tieši vai iesaistot starpposma izraudzīto operatoru, kas regulāri sagatavo kopējos rēķinus ar atbildīgo izraudzīto operatoru.

3. Ja sūtītājs vai adresāts pieņem vēlāk atrasto sūtījumu, atmaksājot atlīdzības summu, minēto summu atlīdzina tam izraudzītajam operatoram vai attiecīgajā gadījumā izraudzītajiem operatoriem, kuri sedza zaudējumus. Minēto atlīdzināšanu veic gada laikā no atmaksāšanas datuma.

4. Sūtījuma nodošanas un galamērķa izraudzītie operatori var vienoties, ka visus zaudējumus sedz tas izraudzītais operators, kurš veic maksājumu likumīgajam prasītājam.

5. Izraudzītajām operatoram kreditoram atlīdzību atmaksā saskaņā ar maksāšanas noteikumiem, kas paredzēti RC 215. un RC 216. pantā.

RC 165. pants
Maksājamo summu aprēķins saistībā ar atlīdzībām par pakām

1. Ja ir jāveic maksājumu piedziņa no atbildīgajiem izraudzītajiem operatoriem un tas ir saistīts ar vairākām summām, tad tās apkopo CN 48 veidlapā. Kopējo summu pārnes uz CP 75 rēķinu, kas minēts RC 211. panta 3. punktā.

2. Ja CN 48 veidlapā tiek apstrīdēti atlīdzības pieprasījumi, kas nav saistīti ar RC 157. pantu, izraudzītais operators sūtītājs pēc pieprasījuma sniedz pierādījumus saistībā ar savu prasību, tostarp attiecīgo CN 08 veidlapu abu pušu kopijas, ja netiek izmantota uzziņu sistēma internetā.

7. nodaļa
Paku nosūtīšanas, virzīšanas un saņemšanas procedūras

RC 166. pants
Vispārējie paku apmaiņas principi

1. Izraudzītie operatori atbilstīgi vajadzībām un dienesta prasībām var apmainīties ar slēgtām depešām, piešķirot tām vienu vai vairākus numurus, kā arī ar atklātā tranzītā nosūtītām pakām.

2. Ja ārkārtas apstākļu dēļ izraudzītais operators ir spiests uz laiku pilnīgi vai daļēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, tas nekavējoties informē attiecīgos izraudzītos operatorus.

3. Ja paku pārvadāšana tranzītā caur kādu valsti notiek bez attiecīgās valsts izraudzītā operatora piedalīšanos, par šādu tranzītu dalībvalstij vai tranzītvalsts izraudzītajam operatoram netiek noteikta atbildība par sūtījumiem.

4. Izraudzītie operatori var sūtīt sauszemes pasta pakas pa gaisu, samazinot to prioritāti. Galamērķa izraudzītais operators, izdarot attiecīgu ierakstu Pasta paku informācijas apkopojumā, izklāsta sīku informāciju par pasta apmaiņas punktu vai galamērķa lidostu, kurā pieņem minētās pakas.

5. Katrs izraudzītais operators paredz to, ar kādiem nosacījumiem tas pieņem pakas tranzītā no valstīm, kurām tas ir starpniekvalsts. Šim nolūkam tas izmanto CP 81 un CP 82 tabulu. Minētajās tabulās norāda piemērojamos tarifus.

6. Oficiālajā Informācijas apkopojumā saistībā ar pasta paku pakalpojumu veikšanu izklāstīta detalizēta informācija par paku apmaiņu.

7. Pamatojoties uz minēto informāciju un starpposma izraudzīto operatoru sagatavotajām CP 81 un CP 82 tabulām, ikviens operators lemj par maršrutiem, kurus tie izmanto paku sūtīšanai. Izmantojot šos datus, tie nosaka maksas, ko iekasē no sūtītājiem.

8. Izraudzītie operatori nosūta CP 81 un CP 82 tabulas tieši cits citam elektroniskā veidā vismaz vienu mēnesi pirms to piemērošanas. Izraudzītie operatori minēto tabulu kopijas nosūta arī Starptautiskajam birojam. Par minēto tabulu grozījumiem paziņo tādā pašā veidā. Ja tas nav iespējams, nosūta paziņojumu kā vienkāršo pasta sūtījumu. Paziņošanas laika ierobežojums nav spēkā gadījumos, kas minēti RC 201. panta 1. punktā.

9. Ikviens izraudzītais operators pakas, kuras tranzītā caur tā teritoriju nosūtījis cits izraudzītais operators, sūta pa tiem maršrutiem un izmanto tādus līdzekļus, kurus tas izmanto savu paku sūtīšanai.

10. Ja paredzētais maršruts uz laiku ir pārtraukts, pakas tranzītā pārsūta, izmantojot vislabāko pieejamo maršrutu.

11. Ja jaunā nosūtīšanas maršruta dēļ rodas augstākas izmaksas (papildu sauszemes vai jūras tarifi), tranzīta izraudzītais operators rīkojas saskaņā ar RC 201. panta 1. punktu.

12. Tranzītu veic saskaņā ar šajā Reglamentā paredzētajiem nosacījumiem, pat ja paku nodošanas vai galamērķa izraudzītais operators nesniedz pasta paku pakalpojumus.

13. Attiecībās starp to valstu izraudzītajiem operatoriem, kuras atdala vienas vai vairāku starpniekvalstu teritorijas, pakas sūta par maršrutiem, par kuriem ir vienojušies attiecīgie izraudzītie operatori.

14. Ikviens izraudzītais operators, kas sniedz aviopaku pakalpojumus, aviopakas, kuras tam pārsūtījis cits izraudzītais operators, sūta pa tiem aviomaršrutiem, kurus tas izmanto savu šāda veida sūtījumu nosūtīšanai. Ja aviopaku sūtīšanai pa citu maršrutu ir priekšrocības salīdzinājumā ar esošajiem aviomaršrutiem, aviopakas sūta pa šo maršrutu.

15. Izraudzītie operatori, kuri nesniedz aviopaku pakalpojumus, šādas pakas pārsūta pa aviomaršrutiem, kurus šie operatori izmanto saviem aviopasta korespondences sūtījumiem. Ja šāda aviomaršruta nav, minētie izraudzītie operatori aviopakas pārsūta pa sauszemes maršrutu, kuru parasti izmanto citu paku sūtīšanai.

16. Pasta paku depešu apmaiņu veic iestādes, kuras sauc par pasta apmaiņas punktiem. Ja uz pasta veidlapas ir jānorāda pasta apmaiņas punkts, to veic saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti UPU tehniskajā standartā S34 (Starptautisko pasta sūtījumu apstrādes centru reģistrācija [Registration of International Mail Processing Centres]). Veidlapā norāda:

16.1. pasta apmaiņas punkta nosaukumu;

16.2. tā operatora nosaukumu, kas ir atbildīgs par pasta apmaiņas punktu;

16.3. svītrkodu - S34 kodu, kas apzīmē pasta apmaiņas punktu.

17. Izraudzītie operatori, kuri gadā nosūta vairāk nekā 100 tonnas paku, veic turpmāk izklāstītās darbības, un pārējie izraudzītie operatori tiek aicināti:

17.1. identificēt taru, izmantojot UPU S9 standarta taras satura identificētājus;

17.2. norādīt S9 identificētāju taras uzlīmē saskaņā ar S29;

17.3. iepriekš elektroniski paziņot par visiem izejošiem sūtījumiem, izmantojot UPU standartam atbilstošus ziņojumus, kuros norāda S9 identificētājus attiecībā uz taru, kas atrodas katrā sūtījumā;

17.4. elektroniski apstiprināt tā ienākošās taras saņemšanu, par kurām ir iepriekš elektroniski paziņots, izmantojot UPU standartam atbilstošas atbildes un/vai ziņojumus.

18. Apjoma prasības katru gadu pakāpeniski samazina, lai visi izraudzītie operatori varētu ievērot noteiktos standartus. Apjoms 2011. gada sākumā tiks samazināts līdz 75 tonnām paku gadā, 2012. gada sākumā - līdz 50 tonnām paku, bet 2013. gadā - līdz 25 tonnām paku gadā.

19. Operators, kas ir atbildīgs par attiecīgo pasta apmaiņas punktu, reģistrē to Starptautisko pasta sūtījumu apstrādes centra kodu sarakstā. Minētais saraksts ir publicēts UPU tīmekļa vietnē.

20. Visās veidlapās pasta apmaiņas punktu identificē ar tā nosaukumu, norādot arī atbildīgā izraudzītā operatora nosaukumu, kā publicēts iepriekš minētajā kodu sarakstā.

21. Lai identificētu atsevišķu pasta apmaiņas punktu, svītrkodu identificētājos izmanto S34 kodu. Izraudzītie operatori uztur to operatoru sarakstu, kas ir atbildīgi par katru kodu datu bāzē.

RC 167. pants
Svītrkodu piemērošana un specifikācijas

1. Visi izraudzītie operatori izvieto svītrkodus uz visām izejošām starptautiskajām pasta pakām (t. i., uz aviopakām, SAL, sauszemes pakām). Jāievēro šāda specifikācija:

1.1. Katru paku apzīmē ar unikālu sūtījuma identificētāju, kas atbilst S10d standartam (Pasta sūtījumu identifikācija, D daļa, 13 zīmju identificētājs pakām), kā tas norādīts UPU tehniskajos standartos;

1.2. Sūtījuma nodošanas valsts, tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītie operatori var izvietot papildu svītrkodus, kuros nav izmantots S10 formāts, ja šie papildu svītrkodi neaizsedz nevienu sūtītāja adreses vai atpakaļsūtīšanas adreses daļu vai nevienu tā S10 identifikatora daļu, ko uz sūtījuma izvietojis sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators.

1.3. Tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators var izvietot sūtījuma identifikatoru, kas atbilst S10 standartam un kas ietver datus, kuri ir identiski datiem, kas iekļauti identifikatorā, kuru izvietojis sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators. Šādā gadījumā, ja attiecīgo sūtījumu pārsūta citam izraudzītajam operatoram vai nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, iepriekš izvietotais S10 standarta identifikators nav jāpārsvītro vai jānoņem.

1.4. Ja tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators izvieto S10 formāta svītrkodu, kas ietverto datu ziņā atšķiras no sākotnēji izvietotā S10 standarta identifikatora, šo iepriekš izvietoto S10 formāta svītrkodu pārsvītro vai noņem, ja attiecīgo sūtījumu pārsūta citam izraudzītajam operatoram vai nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram.

1.5. Izraudzītie operatori var divpusēji vienoties par tādu unikālu sūtījuma identificētāju un svītrkodu izmantošanu, kurus jau lieto starptautiskajām pakām.

1.6. Izraudzītie operatori var divpusēji vienoties izmantot licences numurus, kas atbilst S26 standartam (Licences numuri pakām), kā tas norādīts UPU tehniskajos standartos.

RC 168. pants
Sekošana sūtījumu virzībai - sūtījumu un ziņojumu specifikācija

1. Izraudzītie operatori, kuri izmanto sekošanas sūtījuma virzībai sistēmu, sniedz sūtījuma virzības izsekošanas informāciju izmantojot UPU ziņošanas standarta M17-EMSEVT 1.0 versiju par attiecīgajām izejošām un ienākošām pakām valsts teritorijā un nodrošina to, ka datu apmaiņa notiek ar visiem iesaistītajiem partnervalstu izraudzītajiem operatoriem, sniedzot turpmāk minēto informāciju par izsekojamiem notikumiem un ar to saistītiem datu elementiem:

1.1. Obligāti izsekojamie notikumi:

 

Notikums

Apraksts

Datu elementi

1.1.1. EMC Nosūtīšana no izejošo sūtījumu pasta apmaiņas punkta

Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas punkts

1.1.2. EMD Saņemšana ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas punktā

Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas punkts

1.1.3. EME Nodots muitai

Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas vieta

Glabāšanas kods

1.1.4. EMF Sūtījums nosūtīts no ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas vietas

Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

1.1.5. EMH Piegāde nav izdevusies

Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Piegādes pasta iestāde

Nepiegādāšanas iemesla kods

1.1.6. un/vai EMI Galīgā piegāde

Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Piegādes pasta iestāde

1.1.7. EMJ Sūtījums saņemts tranzītvalsts pasta apmaiņas vietā

Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas vieta (tranzītvalsts)

1.1.8. EMK Sūtījums nosūtīts no tranzītvalsts pasta apmaiņas vietas Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas vieta (tranzītvalsts)

1.1.9. Ja pasta pakas tiek nodotas muitošanai un tiek reģistrēts EME notikums, par kuru nosūta informāciju, tad EMF notikuma reģistrēšana un attiecīgās informācijas nosūtīšana ir obligāta.

1.2. Fakultatīvi izsekojamie notikumi

 

Notikums

Apraksts

Datu elementi

1.2.1. EMA Savākšana/ Nodošana

Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Nosūtīšanas pasta iestāde

1.2.2. EMB Pienākšana izejošo sūtījumu pasta apmaiņas punktā

Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas punkts

1.2.3. EMG Pienākšana piegādes pasta iestādē

Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Piegādes pasta iestāde

2. Visi izraudzītie operatori uztver un veic informācijas apmaiņu par ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu saskaņā ar UPU ziņošanas standarta M14 PREDES 2.0 versiju un M13- RESDES 1.1 versiju ieskaitot turpmāk minētos saistītos datu elementus:

2.1. Prasības PREDES 2.0 versijas datu elementiem

 

Apraksts

Datu elementi

2.1.1 Ziņojuma idenitikācija

Nosūtīšanas iestāde

Saņemšanas iestāde

Ziņojuma kategorija

Ziņojuma klase

Ziņojuma gads

Ziņojuma sērijas numurs

2.1.2 Ziņojuma datums/laiks

Ziņojuma beigas datums

Ziņojuma beigas laiks

2.1.3 Informācija par transportu

Pārvadātāja kods

2.1.4 Informācija par taru

Taras veids

Taras identifikācijas kods

Taras daudzums ziņojumā

2.1.5 Informācija par sūtījumu Sūtījuma identifikācijas kods

2.2. Prasības RESDES 1.1 versijas datu elementiem

 

Apraksts

Datu elementi

2.2.1. Ziņojuma identifikācija

Nosūtīšanas iestāde

Saņemšanas iestāde

Ziņojuma kategorija

Ziņojuma klase

Ziņojuma gads

Ziņojuma sērijas numurs

2.2.2. Informācija par transportu

Pārvadātāja kods

2.2.3. Informācija par taru

Taras veids

Taras identifikācijas kods

Sūtījumu skaits tarā

2.2.4. Informācija par notikumu Taras notikuma kods

Taras notikuma datums

Taras notikuma laiks

2.3. Izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties izmantot UPU ziņošanas standarta M41 PREDES 2.1 versiju informācijas apmaiņā par ziņojumu nosūtīšanu.

RC 169. pants
Sekošana sūtījumu virzībai - indikatīvie mērķi nosūtīšanas laikam

1. Izraudzītie operatori, veicot informācijas apmaiņu ar partneriem izraudzītajiem operatoriem, cenšas ievērot sekojošos indikatīvos mērķus datu sūtīšanai par sūtījumu virzības notikumiem skaitot no aktuālā notikuma brīža:

1.1. EMC Nosūtīšana no izejošo sūtījumu pasta apmaiņas punkta 24 stundu laikā
1.2. EMJ Pienākšana tranzīta pasta apmaiņas punktā 24 stundu laikā
1.3. EMK Nosūtīšana no tranzīta pasta apmaiņas punkta 24 stundu laikā
1.4. EMD Pienākšana ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas punktā 24 stundu laikā
1.5. EME Nodošana muitā 24 stundu laikā
1.6. EMF Nosūtīšana no ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas punkta 24 stundu laikā
1.7. EMH Piegāde nav izdevusies 72 stundu laikā
1.8. EMI Galīgā piegāde 72 stundu laikā

2. Izraudzītie operatori, veicot informācijas apmaiņu ar partneriem izraudzītajiem operatoriem, cenšas ievērot sekojošos indikatīvos mērķus datu sūtīšanai par ziņojumiem:

2.1. PREDES Informācija par ziņojuma nosūtīšanu 24 stundu laikā
2.2. RESDES Informācija par ziņojuma saņemšanu 24 stundu laikā

RC 170. pants
Sekošana sūtījumu virzībai - indikatīvie mērķi datu nosūtīšanai

1. Izraudzītie operatori, veicot informācijas apmaiņu ar partneriem izraudzītajiem operatoriem, cenšas ievērot sekojošos indikatīvos mērķus datu nosūtīšanai par sūtījumu virzības notikumiem:

1.1. attiecībā uz 90 % paku, par kurām tiek saņemti EMC notikuma dati (Sūtījums nosūtīts no pasta apmaiņas punkta), 24 stundu laikā no notikuma laika un datuma ir jānosūta EMD notikuma dati;

1.2. attiecībā uz 90 % paku, par kurām tiek saņemti EMD notikuma dati, 72 stundu laikā no notikuma laika un datuma ir jānosūta EMH un/vai EMI notikuma dati.

RC 171. pants
Pasākumi, ko veic īslaicīga pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma un atsākšanas gadījumā

1. Ja pakalpojumu sniegšana tiek īslaicīgi pārtraukta, attiecīgais izraudzītais operators vai izraudzītie operatori par to ir jāinformē pa telesakariem, ja iespējams, norādot paredzamo pārtraukuma ilgumu. Tāda pati procedūra ir jāievēro, kad pakalpojumu sniegšana tiek atsākta.

2. Ja tiek uzskatīts, ka ir vajadzīgs vispārējs paziņojums, par pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu vai atsākšanu ir jāinformē Starptautiskais birojs. Vajadzības gadījumā Starptautiskais birojs izraudzītos operatorus informē par to, izmantojot telesakarus.

3. Ja pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma dēļ no attiecīgā sūtījuma pārvadāšanas ir gūts daļējs labums vai tas nav gūts vispār, sūtījuma nodošanas izraudzītais operators var atlīdzināt sūtītājam maksu par pasta pakalpojumiem, īpašās maksas un papildmaksu par aviopārvadājumiem.

RC 172. pants
Dažādas sūtīšanas metodes

1. Apmaiņu ar paku depešām parasti veic, izmantojot taru. Kaimiņvalstu izraudzītie operatori var vienoties, ka atsevišķu kategoriju pakas var nodot bez taras.

2. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem valstīs bez kopējām robežām apmaiņu parasti veic, izmantojot slēgtas depešas.

3. Izraudzītie operatori var vienoties par apmaiņas veikšanu atklātā tranzītā. Tomēr sūtījumi ir obligāti jāievieto slēgtās depešās, ja starpposma izraudzītais operators apgalvo, kas atklātā tranzīta pakas kavē tā darbu.

3.1. Atklātais tranzīts ir iespējams tikai ar šādiem nosacījumiem:

3.1.1. starpposma valsts izraudzītais operators sagatavo sūtījumus galamērķa valsts izraudzītajam operatoram;

3.1.2. sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators un starpposma valsts izraudzītais operators vienojas par šo pakalpojumu un par tā darbības uzsākšanas dienu iepriekš, un rakstiskā veidā vai pa e-pastu.

4. Apmaiņu ar sauszemes depešām, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), veic atbilstīgi nosacījumiem, par kuriem savstarpēji vienojušies attiecīgie izraudzītie operatori.

RC 173. pants
Sūtīšana slēgtās depešās

1. Parastos apstākļos, kad sūtīšanu veic slēgtās depešās, taru (maisus, grozus, kastes utt.) apzīmogo un noslēdz, kā arī piestiprina pie tās uzlīmi turpmāk aprakstītajā veidā.

2. Maisu noformēšana

2.1. Depešas, tostarp tās, kurās ir tikai tukši maisi, ievieto maisos, kuru skaits ir pēc iespējas mazāks. Maisiem jābūt labā stāvoklī, lai tie pasargātu saturu. Pie katra maisa piestiprina birku.

2.2. Maisus noslēdz un aizplombē, vēlams - ar svina plombu. Plombas var būt izgatavotas arī no viegla metāla vai plastmasas. Plombēšanu veic tā, lai plombu nevar atvērt vai sabojāt, neatstājot redzamas pazīmes. Plombu nospiedumā ļoti labi salasāmiem latīņu alfabēta burtiem atveido sūtījuma nosūtīšanas pasta iestādes nosaukumu vai norādi, kas ir pietiekama minētās pasta iestādes identificēšanai. Taču tad, ja sūtījuma nodošanas izraudzītais operators to vēlas, plombu nospiedumos ir jāatveido tikai sūtījuma nodošanas pasta iestādes nosaukuma norāde.

2.3. Lai noformētu aviopakas, izmanto pilnīgi zilus maisus vai maisus ar platām zilām līnijām. Lai noformētu sauszemes depešas vai sauszemes depešas, kuras pārvadā ar aviotransportu, izmanto sauszemes maisus, kuru krāsa atšķiras no aviopasta maisiem (piem., smilškrāsas, brūni, balti utt.). Tomēr galamērķa izraudzītajiem operatoriem ir jāpārbauda visu maisu birkas, lai pārliecinātos, ka tie tiek pareizi apstrādāti.

2.4. Uz maisiem salasāmiem latīņu alfabēta burtiem norāda sūtījuma nodošanas pasta iestādi vai valsti un vārdu "Postes" (Pasts) vai citu līdzīgu frāzi, lai maisi tiktu uzskatīti par pasta sūtījumiem.

3. Depešu marķēšana

3.1. Maisu birkas izgatavo no pietiekami izturīga audekla, plastmasas, stingra kartona, pergamentpapīra vai papīra, kas pielīmēts pie koka. Pie birkas piestiprina cilpiņu. Izmanto CP 83, CP 84 un CP 85 birkas, kas ir gaiši dzeltenbrūnā krāsā. Izkārtojumam un tekstam ir jāatbilst turpmāk pievienotajiem paraugiem. Katra tā maisa vai taras bruto svaru, kas ir daļa no sūtījuma, norāda attiecīgajā birkā. Svaru noapaļo uz augšu līdz tuvākajam hektogramam, ja hektograma iedaļa ir vienāda ar 50 gramiem vai lielāka par to, un citā gadījumā noapaļo uz leju līdz tuvākajam hektogramam.

3.2. Uz tās noslēgtās taras birkām vai adresēm, kurās ir aviopakas, ir norāde vai uzlīme "Par avion" (Ar aviopastu).

3.3. Turklāt citai tarai, kas nav maisi, var izmantot īpašu noslēgšanas veidu, ja saturs ir pietiekami pasargāts.

4. Starpposma pasta iestāde tranzītā esošo maisu birkās vai uz slēgto depešu pakām kārtas numuru nenorāda.

5. Apdrošinātās pakas sūta atsevišķā tarā. Ja apdrošinātās pakas tiek nosūtītas vienā maisā ar neapdrošinātām pakām, tad apdrošinātās pakas ievieto iekšējā tarā, kuras aizplombē ar vaska vai svina plombām. Ārējam maisam, kurā ir apdrošinātas pakas, jābūt labā stāvoklī. Ja iespējams, maisa atveres malā ierīko stiprinājumu, lai maisu nevarētu nelikumīgi atvērt, neatstājot redzamas pazīmes. Taru, kurā kopā ar neapdrošinātām pakām vai bez tām ievietotas apdrošinātas pakas, marķē ar burtu V.

6. Trauslas pakas sūta atsevišķā tarā. Uz pakām izvieto uzlīmi, kas minēta RC 135. panta 5.1. apakšpunktā.

7. Eksprespasta pakas sūta atsevišķā tarā, ja šo paku skaits ir pietiekams. Pie taras, kurā ir tikai minētās pakas vai dažas šādas pakas, piestiprina birku vai uz taras izdara norādi "Exprès" (Eksprespasts).

8. Pakas ar pēcmaksu sūta atsevišķā tarā, ja šo paku skaits ir pietiekams. Pie taras, kurā ir tikai pakas ar pēcmaksu, piestiprina birku vai uz taras ir norāde "Remboursement" (Pēcmaksa).

9. Uz tās taras birkas, kurā ir paku karte, vienmēr ļoti skaidri norāda burtu F. Ja attiecīgie izraudzītie operatori ir noslēguši īpašu vienošanos, tajā var norādīt arī maisu skaitu depešā un attiecīgajā gadījumā var norādīt arī to paku skaitu, kuras ir nosūtītas atklātā tranzītā.

10. Lielgabarīta pakas, trauslas pakas un pakas, kuru īpašību dēļ tas ir jādara, var sūtīt nenoslēgtas; lai noteiktu, kura veida sūtījumi tie ir, minētām pakām sagatavo CP 83 vai CP 84 birku. Uz nenoslēgtu apdrošinātu paku birkām norāda burtu V. Tomēr pakas, kuras sūta pa jūru, izņemot lielgabarīta pakas, ievieto tarā.

11. Parasti maisi un cita tara, kurā ir pakas, nevar svert vairāk kā 32 kilogramus.

12. Pārvadāšanas nolūkam maisus ar pakām un nenoslēgtās pakas var ievietot konteineros. Konteineru izmantošanas nosacījumus paredz īpaši noslēgtā vienošanās starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem.

RC 174. pants
Svītrkodu izmantošana

1. Izraudzītie operatori starptautiskajiem pasta pakalpojumiem var izmantot elektroniski sastādītus svītrkodus un unikālo identifikācijas sistēmu, lai darbotos sūtījuma virzības sekošanas sistēmas un varētu veikt citas identifikācijas darbības. Specifikāciju paredz Pasta darbības padome.

2. Izraudzītie operatori, kuri starptautiskajiem pakalpojumiem izvēlas izmantot svītrkodus, ievēro Pasta darbības padomes noteikto tehnisko specifikāciju.

RC 175.pants
Paku kartes

1. Nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts CP 87 paku kartē ieraksta visas sauszemes, SAL un aviopakas. CP 87 paku kartē vienmēr norāda depešas bruto svaru, kuru noapaļo līdz tuvākajiem simt gramiem.

2. Paku karti ievieto tarā, kas ir daļa no sūtījuma. Attiecīgajā gadījumā to ievieto vienā no maisiem, kurā ir apdrošinātas pakas vai eksprespasta pakas.

3. Paku kartes, kas ir saistītas ar depešām, kurās ir apdrošinātās pakas, ievieto rozā aploksnē. Ja apdrošinātās pakas ir ievietotas ar vaska zīmogu aizzīmogotā iekšējā tarā, minēto rozā aploksni, kurā ir paku karte, piestiprina minētās taras ārpusē.

4. Paku kartē norāda visu veidlapā norādīto informāciju.

5. Izraudzītie operatori var noslēgt divpusēju vai daudzpusēju vienošanos par paku karšu vai paku karšu datu elektronisku apmaiņu. Šādā gadījumā izraudzītie operatori var nolemt, ka depešām, ar kurām tie apmainās, nav jāpievieno CP 87 paku karte.

6. Aviopārvadājumu tarifus par dienesta pakām un pakām karagūstekņiem un internētām civilpersonām, kuras sūta pa gaisu, kreditē attiecīgie izraudzītie operatori.

7. Ja paku kartes tiek aizpildītas, neizmantojot automatizētu sistēmu, ja nav noslēgta īpaša vienošanās, sauszemes paku, SAL paku un aviopaku (vai prioritāro un neprioritāro sūtījumu) kartes numurē atsevišķi atbilstīgi katra nosūtīšanas pasta apmaiņas punkta un saņemšanas pasta apmaiņas punkta gada sērijas numerācijai. Tādējādi katrai depešai ir atsevišķs depešas numurs. Katra kalendārā gada pirmās nosūtītās pasta pakas kartē papildus depešas kārtas numuram norāda arī iepriekšējā gada pēdējās depešas kārtas numuru. Ja depešu sērija tiek pārtraukta, nosūtīšanas vietas pasta iestāde paku kartē blakus pēdējās depešas numuram izdara norādi "Dernière dépêche" (Pedējā depeša). Jūras un aviopārvadājumu pakalpojumu gadījumā paku kartē, ja vien iespējams, norāda tā kuģa nosaukumu, ar kuru depeša tiek pārvadāta, vai attiecīgajā gadījumā izmantoto gaisa satiksmes līniju.

8. Ja paku kartes tiek aizpildītas, izmantojot automatizētu sistēmu un atbilstoši UPU standartiem, tad nosūtīšanas un pasta apmaiņas vietas secīgi numurē CP 87 paku kartes attiecīgajā depešu sērijā, ik gadu kalendāra gada sākumā atsākot numerāciju no jauna. Tādējādi katrai depešai ir atsevišķs depešas numurs, un ikviens nākamais pasta depešas numurs palielinās par 1 augošā secībā un saskan ar norādīto depešas datumu - arī pieaugošā secībā. Katra kalendārā gada pirmās nosūtītās pasta pakas kartē papildus depešas kārtas numuram norāda arī iepriekšējā gada pēdējās depešas kārtas numuru. Ja attiecīgā pasta depešu sērija tiek pārtraukta, tad iestāde sūtītāja nosūta galamērķa pasta apmaiņas vietai pārbaudes paziņojumu. Jūras un aviopasta pakalpojumu gadījumā paku kartē, ja vien iespējams, norāda tā kuģa nosaukumu, ar kuru depeša tiek pārvadāta, vai attiecīgajā gadījumā izmantoto gaisa satiksmes līniju.

9. Ja aviopakas no vienas valsts uz citu sūta pa sauszemes maršrutu kopā ar citām pakām, tas ir jānorāda, izdarot attiecīgu piezīmi CP 87 paku kartē.

10. Katru apdrošināto paku ieraksta paku kartē, ailē "Piezīmes" ierakstot burtu "V".

11. Katru paku, kas pārsūtīta vai nosūtīta atpakaļ sūtītājam, ieraksta paku kartē, ailē "Piezīmes" izdarot atzīmi "Réexpédié" (Pārsūtīts) vai "Retour" (Atpakaļ).

12. Paku kartē ieraksta depešu veidojošo taru skaitu un tad, ja izraudzītie operatori nav vienojušies citādi, atpakaļ atsūtāmo taru skaitu. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, izraudzītie operatori numurē vienas depešas taru. Katras taras kārtas numuru ieraksta CP 83 un CP 84 birkā.

13. Ja starp valstīm bez kopējām robežām notiek apmaiņa ar slēgtām depešām, nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts katram starptautiskajam izraudzītajam operatoram sagatavo CP 88 īpašo paku karti. Minētajās kartēs ieraksta kopējo paku skaitu un depešas bruto svaru. CP 88 paku karti numurē atbilstīgi katra nosūtīšanas pasta apmaiņas punkta un starptautiskā izraudzītā operatora gada sērijai. Turklāt tajā norāda attiecīgās depešas kārtas numuru. Iepriekšējā gada pēdējo numuru norāda nākamā gada pirmajā paku kartē. Jūras pakalpojumu gadījumā, ja vien iespējams, CP 88 paku kartē ieraksta tā kuģa nosaukumu, kurš pārvadā depešu.

14. Ja aviopakas sūta ar sauszemes depešām, nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts attiecīgajiem tranzīta izraudzītajiem operatoriem sagatavo CP 88 īpašo paku karti.

15. CP 88 īpašo paku karti sūta nenoslēgtu vai kādā citā veidā, par kuru ir vienojušies attiecīgie izraudzītie operatori, un attiecīgajā gadījumā tai pievieno dokumentus, ko pieprasa starpniekvalstis.

RC 176. pants
CP 87 paku karšu sagatavošana

1. Izņemot to kategoriju pakas, kas turpmāk minētas 2.-7. punktā, visas pakas, kuras nosūtītas galamērķa izraudzītajam operatoram, ieraksta kopsavilkumā CP 87 paku kartē. Minēto paku skaitu un kopējo svaru, tostarp maisu svaru, norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", noapaļojot līdz tuvākajiem simt gramiem.

2. Pakas, kuras pārsūta, sūta atpakaļ sūtītājam vai pārsūta atklātā tranzītā, vienmēr ieraksta atsevišķi, norādot maksājamos tarifus vai minēto attiecīgo maksu. Paku kartes 4. slejā norādīto svaru noapaļo līdz tuvākajiem simt gramiem. Minēto paku skaitu un svaru nenorāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un bruto svars. Paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un bruto svars, vienmēr norāda visas pakas, kas nav pakas, kuras pārsūta, sūta atpakaļ sūtītājam vai pārsūta atklātā tranzītā.

3. Arī apdrošinātās pakas ieraksta atsevišķi, nenorādot attiecīgo tarifu. Minēto paku skaitu un svaru norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un kopējais svars.

4. Ja attiecīgie izraudzītie operatori ir vienojušies par sīkākām ziņām, kuras norāda paku kartē, visas vienkāršās pakas, kas nosūtītas galamērķa izraudzītajam operatoram, paku kartē ieraksta atsevišķi, nenorādot attiecīgo ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu. Saskaņā ar 2. punktu minēto paku skaitu un svaru, tostarp maisu svaru, norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un kopējais svars.

5. Ja depešā ir pakas ar pēcmaksu, to norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija".

6. Dienesta pakas, kā arī pakas karagūstekņiem un internētām civilpersonām, kurām saskaņā ar Konvencijas 7. panta 1. punktu un 2. punktu nepiemēro tarifus, nepieskaita pakām, kuru skaits un kopējais svars norādīts paku kartē. Ja šādas pakas sūta pa gaisa maršrutu, tad piemēro RC 175. panta 6. punktu.

7. Atkarībā no savstarpēji saskaņotās norēķinu kārtības pasta pakas, kuras tiek nosūtītas, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, varētu būt nepieciešams ierakstīt atsevišķi, norādot maksājamos tarifus vai attiecīgo maksu. Minēto atpakaļsūtāmo preču skaitu un svaru nenorāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un bruto svars.

RC 177. pants
Paku pavaddokumentu nosūtīšana

1. Pavaddokumentus, ka minēti RC 125. panta 1. un 2. punktā, piestiprina pie attiecīgās pakas.

2. CP 72 paškopējošo veidlapu pielīmē pie pakas.

3. Ja CP 72 paškopējošo veidlapu nevar pielīmēt pie pakas vai ja pakai ir jāpievieno citi dokumenti, kas nav iekļauti minēto veidlapu komplektā, pavaddokumentus ievieto CP 91 vai CP 92 pašlīmējošā caurspīdīgā aploksnē. To pielīmē pie pakas.

4. Attiecīgajā gadījumā tādā pašā veidā nosūta arī pēcmaksas naudas pārveduma veidlapas, marķēšanas kvītis un paziņojumus par izsniegšanu.

5. Sūtījuma nodošanas un galamērķa izraudzītie operatori var vienoties par to, ka pavaddokumentus pievieno paku kartei.

6. 5. punktā paredzētajā gadījumā attiecīgie izraudzītie operatori var vienoties, ka paku karti un pakas pavaddokumentus saņemšanas pasta apmaiņas punktam sūta pa gaisa maršrutu.

7. Ja CP 72 paškopējošo veidlapu vai pašlīmējošo caurspīdīgo aploksni pie pakas nevar pielīmēt iepakojuma lieluma vai īpašību dēļ, tad pavaddokumentus cieši pielīmē pie pakas.

8. Izraudzītie operatori, kuri nevar izmantot pašlīmējošās caurspīdīgās aploksnes, pavaddokumentus var sūtīt, cieši piestiprinot tos pie pakas.

9. Sūtījuma nodošanas un galamērķa izraudzītie operatori var vienoties, ka pavaddokumentus pakām, ar kurām apmainās tiešos sūtījumos, nosūta atbilstīgi sistēmai, kas ir piemērota attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem.

RC 178. pants
Depešu virzīšana

1. Slēgtās depešas sūta pa vistiešāko iespējamo maršrutu.

2. Ja depešā ir vairāki maisi, tiem pēc iespējas jāpaliek kopā, un tos sūta vienā sūtījumā.

3. Depešu nodošanas valsts izraudzītais operators var konsultēties ar izraudzīto operatoru, kas nodrošina slēgto tranzītu, attiecībā uz maršrutu, pa kuru jāsūta slēgtās depešas, kuras tiek regulāri sūtītas. Depešu nodošanas valsts izraudzītais operators informāciju par maršrutu, kuru izmanto izraudzītais operators, kas nodrošina slēgto tranzītu, nenorāda ne CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstā ne CP 83, CP 84 vai CP 85 birkā. Informācija par maršrutu, ko norāda CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstā, CP 83, CP 84 vai CP 85 birkā, ierobežojas ar maršrutu depešu pārvadāšanai no depešu nodošanas valsts izraudzītā operatora līdz izraudzītajam operatoram, kas nodrošina slēgto tranzītu.

4. Slēgtās depešas principā pārvadā ar to pašu transportu, kuru tranzīta valsts izraudzītais operators izmanto savu depešu sūtīšanai. Ja regulāri nepietiek laika starp depešu ienākšanu, ko pārsūta slēgtā tranzītā, un transporta atiešanu, vai ja apjomi regulāri pārsniedz gaisa kuģa kravnesības limitus, par to pienācīgi informē depešu nodošanas valsts izraudzīto operatoru.

5. Ja notiek izmaiņas maršrutā, kas noteikts slēgto depešu apmaiņai starp diviem izraudzītajiem operatoriem ar vienu vai vairāku izraudzīto operatoru, kuri sniedz slēgtā tranzīta pakalpojumus, starpniecību, par maršruta izmaiņu depešu nodošanas valsts izraudzītais operators informē tos izraudzītos operatorus, kas sniedz slēgtā tranzīta pakalpojumus.

RC 179. pants
Aviopaku un sauszemes paku, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), tiešā pārkraušana

1. Principā depešu nodošanas valsts izraudzītais operators pēc saviem ieskatiem nosūta depešas pārkraušanai tranzīta lidostā uz lidojumiem, ko veic viena un tā pati aviolīnija, vai, ja tas nav iespējams, uz lidojumiem, ko veic citas aviolīnijas. Lai pārkrautu depešas no viena lidojuma citā, ko veic dažādas aviolīnijas, nodošanas valsts izraudzītajam operatoram ir iepriekš jāvienojas ar abām aviolīnijām. Nodošanas valsts izraudzītais operators var lūgt vienu aviolīniju vienoties ar citu aviolīniju, bet jāsaņem apliecinājums, ka visas šīs vienošanās tiek izpildītas, ieskaitot apstrādi uz zemes un norēķinus. Ir arī jāpieņem lēmums par papildu birkas CN 42 izmantošanu.

2. Ja tiešajai pārkraušanai reģistrētās depešas pārkraušanas lidostā nepagūst pārkraut līdz regulārā lidojuma sākumam, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nodrošina to, ka attiecīgā aviolīnija veic pasākumus saskaņā ar vienošanos ar tiešās pārkraušanas aviolīniju, kas minēta 1. punktā, vai lūdz rīcības norādes sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram. Tiešās pārkraušanas pasākumos jābūt ietvertai arī tiešās pārkraušanas nodrošināšanai ar tās pašas aviolīnijas vēlākiem lidojumiem.

3. Ja nav iespējams veikt tiešās pārkraušanas pasākumus, tad sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var paredzēt slēgto tranzītu atbilstoši RC 178. pantam.

4. Depešām, kuras tiek pārkrautas tieši lidostā vai nu laikā starp vienas aviolīnijas dažādiem lidojumiem, vai arī starp dažādu aviolīniju lidojumiem, netiek piemērota tranzītmaksa.

5. Šā panta 1. punktā minētajā gadījumā un tad, ja sūtījuma nodošanas un galamērķa valsts izraudzītie operatori un attiecīgā aviosabiedrība ir iepriekš vienojušies, aviosabiedrība, kura veic pārkraušanu, ja vajadzīgs, var sagatavot īpašu pavadrakstu, ar kuru aizstāj sākotnēji sagatavoto CN 38 vai SN 41 pavadrakstu. Attiecīgās puses savstarpēji vienojas par konkrētajām procedūrām un veidlapām atbilstoši RC 180. pantam.

6. Ja izraudzītā operatora zemesceļa pastu slēgtā tranzītā ar aviopastu pārsūta kāds cits izraudzītais operators, tad attiecīgie izraudzītie operatori vienojas par šāda slēgtā tranzīta pārsūtīšanas nosacījumiem, noslēdzot īpašu vienošanos.

RC 180. pants
CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu sagatavošana un pārbaude

1. Pavadrakstus aizpilda atbilstīgi izkārtojumam, pamatojoties uz informāciju, kas norādīta maisu birkās vai blakus adresei. Maisu un sūtījumu kopējo skaitu un svaru katrā depešā norāda kopā atbilstīgi kategorijai. Izraudzītie operatori sūtītāji informāciju par katru maisu var norādīt atsevišķi, ja tie to vēlas darīt. Taču jebkurai starpniekvalstij vai tranzītvalstij ir jāuzskaita katrs tranzīta maiss atsevišķi, saglabājot izraudzītā operatora sūtītāja norādīto izraudzīto operatoru saņēmēju, pasta iestādi saņēmēju, kā arī depešas un maisa numuru. Sešu simbolu IMPC kodu, ar kuru identificē valsti, kurā maiss ir nodots, un tā galamērķa valsti, norāda attiecīgi 2. un 3. ailē.

2. Ja starpposma pasta apmaiņas punkts vai pasta iestāde saņēmēja konstatē ieraksta kļūdas CN 38 vai CN 41 pavadrakstā, tas nekavējoties veic labojumus. Par kļūdu, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, tā ziņo pēdējām nosūtīšanas pasta apmaiņas punktam, kā arī pasta apmaiņas punktam, kurš izveidojis depešu. Lai ziņotu par pārkāpumiem, izraudzītie operatori var vienoties par elektroniskā pasta vai kādu citu piemērotu telesakaru līdzekļu sistemātisku izmantošanu.

3. Kad pārsūtītās depešas ir ievietotas konteinerā, kuru ir aizplombējis pasta dienests, CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstos attiecīgi paredzētajā vietā ieraksta katra konteinera kārtas numuru un plombas numuru.

RC 181. pants
CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadraksta trūkums

1. Ja trūkst CN 37 pavadraksts, pasta iestāde saņēmēja sagatavo to par saņemto kravu trīs eksemplāros. Divas kopijas, kurām pievieno CP 78 pārbaudes paziņojumu, nosūta iestādei sūtītājai, kura vienu no kopijām nosūta atpakaļ, kad tā ir pārbaudīta un parakstīta.

2. Ja depeša galamērķa lidostā vai starpposma lidostā, kas ir atbildīga par tās nodošanu citam pārvadātājam, tiek saņemta bez CN 38 vai CN 41 pavadraksta, izraudzītais operators, kura jurisdikcijā atrodas attiecīgā lidosta, automātisko to sagatavo. Sagatavoto pavadrakstu paraksta pārvadātājs, no kura depeša ir saņemta. To norāda CP 78 pārbaudes paziņojumā un kopā ar divām sagatavotā CN 38 paziņojuma kopijām nosūta pasta iestādei, kas ir atbildīga par depešas iekraušanu. Minētajai pasta iestādei lūdz vienu no kopijām atsūtīt atpakaļ pienācīgi apstiprinātu.

3. Ja trūkst sākotnējais CN 38 vai CN 41 pavadraksts, izraudzītais operators, kas saņēmis depešu, pieņem aviosabiedrības sagatavoto CN 46 aizstājošo pavadrakstu. Par to ziņo sūtījuma nodošanas pasta iestādei, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, kam pievieno divas CN 46 aizstājošā pavadraksta kopijas.

4. Lai atrisinātu gadījumus saistībā ar CN 38 vai CN 41 pavadrakstu trūkumu, izraudzītie operatori var vienoties par elektroniskā pasta vai kādu citu piemērotu telesakaru līdzekļu sistemātisku izmantošanu.

5. Pasta apmaiņas punkts galamērķa lidostā vai starpposma lidostā, kas ir atbildīga par depešas nodošanu citam pārvadātājam, var, nesagatavojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, pieņemt sākotnējā pārvadātāja sniegto CN 38 vai CN 41 pavadrakstu, kurš no pārvadātāja biroja nosūtīšanas lidostā ir atsūtīts elektroniski un kuru ir parakstījis tā pārstāvis lidostā, kurā depeša tiek izkrauta.

6. Ja nevar noteikt iekraušanas lidostu, pārbaudes paziņojumu sūta tieši depešas nosūtīšanas pasta iestādei, lai šo paziņojumu pārsūtītu tai iestādei, caur kuru depeša tika pārsūtīta.

RC 182. pants
Veicamie pasākumi, ja notiek negadījums

1. Ja pārvadāšanas laikā notiek negadījums un kuģis, vilciens, gaisa kuģis vai kāds cits transportlīdzeklis nevar turpināt ceļu un piegādāt depešu plānotajā piestāšanas ostā vai stacijā, apkalpe depešas nodod negadījuma vietai tuvākajā pasta iestādē vai tajā pasta iestādē, kura depešu vislabāk varēs pārsūtīt tālāk. Ja apkalpe to nevar izdarīt, tad pasta iestāde, saņemot informāciju par negadījumu, nekavējoties rīkojas, lai pārņemtu depešu un pārsūtītu to uz galamērķi pa ātrāko maršrutu pēc tam, kad ir pārbaudīts tās stāvoklis un novērsti sūtījumu bojājumi.

2. Tās valsts izraudzītie operatori, kurā ir noticis negadījums, izmantojot telesakarus informē iepriekšējās piestāšanas ostas vai stacijas par depešu turpmāko virzību. Minētie izraudzītie operatori savukārt, izmantojot tos pašus līdzekļus, informē visos pārējos attiecīgos izraudzītos operatorus.

3. Izraudzītie operatori, kuru depešas atradās uz negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa, nosūta CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu kopijas tās valsts izraudzītajam operatoram, kurā negadījums notika.

4. Tad izvēlētā pasta iestāde informē pasta iestādes saņēmējas par depešām, kas iesaistītas negadījumā, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, un norāda tajā negadījuma apstākļus un depešu pārbaudes rezultātus. Katra pārbaudes paziņojuma vienu kopiju nosūta attiecīgo depešu nosūtīšanas pasta iestādei un otru - tās valsts izraudzītajam operatoram, no kuras ir attiecīgais transporta uzņēmums. Minētos dokumentus nosūta pa visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes).

RC 183. pants
Veicamie pasākumi, ja lidojums tiek pārtraukts vai ja aviopakas vai sauszemes pakas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), ir nepareizi virzītas

1. Ja gaisa kuģis pārtrauc lidojumu uz tik ilgu laiku, ka depešu sūtīšana var aizkavēties, vai ja kādu iemeslu dēļ depešas tiek izkrautas lidostā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā, nodošanas valsts izraudzītais operators nodrošina, ka aviolīnija izpilda visus pasākumus saskaņā ar vienošanos par tiešo pārkraušanu vai sazinās ar nodošanas valsts izraudzīto operatoru turpmāko norādījumu saņemšanai.

2. Izraudzītais operators, kurš saņem kļūdaini noformētās birkas dēļ novirzītās aviopakas vai sauszemes pakas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), depešas vai maisus, attiecīgajai depešai vai maisam piestiprina jaunu birku, uz kuras norāda sūtījuma nodošanas pasta iestādi, un pārsūta to uz pareizo galamērķi.

3. Katrā gadījumā pasta iestāde, kura veica pārsūtīšanu, informē par to depešas nodošanas pasta iestādi, katrai depešai vai maisam sagatavojot CP 78 pārbaudes paziņojumu un pārbaudes paziņojumā norādot aviolīniju, no kuras depeša tika saņemta, un dienestu (aviācijas vai sauszemes), kas tika izmantots depešu pārsūtīšanai uz galamērķi, kā arī nepareizās virzīšanas iemeslu, piemēram, pārvadāšanas kļūdu vai kļūdu birkā.

RC 184. pants
Nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu sagatavošana

1. Lai noteiktu vispiemērotāko maršrutu paku nosūtīšanai, nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts var saņemšanas pasta apmaiņas punkts nosūtīt nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu, kas atbilst CN 44 veidlapai. Minēto paziņojumu pievieno paku kartei, uz kuras norāda, ka šis paziņojums ir pievienots. Ja, saņemot depešu, trūkst CN 44 veidlapa, pasta iestāde saņēmēja sagatavo tās kopiju. Pasta iestādes saņēmējas pienācīgi aizpildītu nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu pa ātrāko maršrutu nosūta atpakaļ uz norādīto adresi vai tad, ja šādas norādes nav, pasta iestādei, kas minēto paziņojumu ir sagatavojusi.

RC 185. pants
Depešu nodošana

1. Sauszemes pasta pakas

1.1. Ja starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem nav īpašas vienošanās, sauszemes pasta paku depešu nodošanu veic, izmantojot CN 37 pavadrakstu.

1.2. Sagatavo divas CN 37 pavadraksta kopijas. Pirmā paredzēta iestādei saņēmējai, otrā - iestādei sūtītājai. Iestāde saņēmēja apstiprina saņemšanu otrajā kopijā un nekavējoties nosūta to atpakaļ, izmantojot īsāko maršrutu (aviopastu vai sauszemes pastu).

1.3. CN 37 pavadrakstu var sagatavot trīs eksemplāros, ja depešu nodošana starp divām iestādēm notiek, izmantojot transporta dienestu. Šādā gadījumā pirmā kopija ir paredzēta iestādei saņēmējai, un to pievieno depešai. Otrās kopijas saņemšanu apstiprina transporta dienests un nodod to iestādei sūtītājai. Trešo kopiju pēc tam, kad to ir parakstījusi iestāde saņēmēja, patur transporta dienests.

1.4. CN 37 pavadrakstu var sagatavot trīs eksemplāros arī tad, ja depešu sūtīšanu veic, izmantojot transportu, kurā nav pavadošā personāla. Pirmās divas kopijas nosūta kopā ar depešu, bet trešo kopiju patur iestāde sūtītāja. Pirmā kopija paredzēta iestādei saņēmējai, bet otro kopiju pienācīgi parakstītu tā, izmantojot īsāko maršrutu, nosūta iestādei sūtītājai.

1.5. Sakarā ar iekšējās organizācijas specifiku, atsevišķi izraudzītie operatori var lūgt, ka vēstuļu korespondences depešām un pakām tiek sagatavots atsevišķs CN 37 pavadraksts.

1.6. Ja depešu nodošana starp divām iestādēm notiek, izmantojot jūras pārvadājumu pakalpojumus, nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts var sagatavot ceturto CN 37 pavadraksta kopiju, kuru pēc apstiprināšanas saņemšanas pasta apmaiņas punkts nosūta atpakaļ. Šādā gadījumā trešo un ceturto kopiju pievieno depešai. Vienu CN 37 pavadraksta kopiju pirms tam, izmantojot aviopastu vai elektronisko pastu, vai kādu citu piemērotu telesakaru līdzekli, nosūta vai nu saņemšanas pasta apmaiņas punktam, vai izkraušanas ostai, vai tā centrālajai administrācijai.

2. Aviopakas un sauszemes pakas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL)

2.1. Aviopaku depešām, kas jānodod lidostā, pievieno CN 38 veidlapu.

2.2. Depešām, kas jānodod lidostā, pievieno piecas CN 38 pavadraksta kopijas katrai pieturvietai aviopaku gadījumā vai CN 41 veidlapu sauszemes paku, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL) gadījumā.

2.3. Vienu CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopiju, kuru, saņemot pakas, paraksta aviosabiedrība vai iestāde, kas ir atbildīga par pakalpojumiem uz zemes, patur iestāde sūtītāja.

2.4. Divas CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopijas iekraušanas lidostā patur aviosabiedrība, kas pārvadā pakas.

2.5. Divas CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopijas ievieto CN 45 aploksnē. Minētās kopijas pārvadā gaisa kuģa lidojuma portfelī vai citā īpašā somā, kurā tiek glabāti lidojuma dokumenti. Pēc ierašanās paku izkraušanas lidostā, pirmo kopiju, kas, apliecinot paku saņemšanu, ir pienācīgi parakstīta, patur aviosabiedrība, kas pārvadāja pakas. Otro kopiju pievieno pakām, lai tā nonāktu pasta iestādē, kura ir norādīta CN 38 vai CN 41 pavadrakstā.

2.6. CN 38 vai CN 41 pavadrakstus, kurus aviopārvadātājs ir nosūtījis pa elektronisko pastu, var pieņemt pasta saņemšanas un apmaiņas vietā, ja tūlīt nav pieejamas abas 2.4. apakšpunktā minētās kopijas. Šādā gadījumā divas CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopijas galamērķa lidostā, pirms tās tiek iesniegtas izraudzītajam operatoram saņēmējam, ir jāparaksta aviopārvadātāja pārstāvim. Izņemot gadījumus, kas minēti 2.6.1. apakšpunktā un 2.7. apakšpunktā, vienu kopiju, apliecinot paku saņemšanu, paraksta izraudzītais operators saņēmējs un patur aviopārvadātājs. Otro kopiju jebkurā gadījumā pievieno pakām, lai tā nonāktu pasta iestādē, kura ir norādīta CN 38 vai CN 41 pavadrakstā.

2.7. Ja izraudzītie operatori un aviolīnijas par to iepriekš vienojas, CN 38 un CN 41 pavadrakstus var nosūtīt elektroniskā veidā, izmantojot EDI standarta paziņojumus atbilstoši procedūrai, kas norādīta 2.7.1.-2.7.6 apakšpunktā, tā vietā, lai nodotu un parakstītu papīra pavadrakstus, kā iepriekš aprakstīts 2.1.-2.5. apakšpunktā.

2.7.1. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nosūta CARDIT standarta paziņojumu, kas ir līdzvērtīgs CN 38 vai CN 41 pavadrakstam. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators pieprasa, lai attiecīgā aviolīnija vai par zemesceļa pārvadājumu pakalpojumiem atbildīgā iestāde elektroniski reģistrētu sūtījumu saņemšanu un nosūtītu attiecīgos datus, izmantojot RESDIT standarta paziņojumu "Saņemts", tādējādi apstiprinot ikvienas taras vienības saņemšanu attiecīgajā sūtījumu grupā.

2.7.2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators pieprasa, lai attiecīgā aviolīnija vai par zemesceļa pārvadājumu pakalpojumiem atbildīgā iestāde elektroniski reģistrētu sūtījumu nodošanu un nosūtītu RESDIT standarta paziņojumu "Piegādāts".

2.7.3. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nosūta PRECON standarta paziņojumu tam izraudzītajam operatoram, kuram attiecīgā sūtījumu grupa ir adresēta.

2.7.4. Izraudzītais operators, kas saņem sūtījumu, nosūta RESCON standarta paziņojumu sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram.

2.7.5. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators pieprasa, lai aviolīnija savā sistēmā glabātu CARDIT datus un RESDIT saņemšanas un piegādes datus un nodotu tos tai iestādei, kura ir atbildīga par lidostu zemesceļa pārvadājumu pakalpojumiem sūtījumu nodošanas, tranzīta un galamērķa valstī. Sūtījumu nodošanas valsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori glabā atbilstošo informāciju savās sistēmās.

2.7.6. Pieprasījuma gadījumā izraudzītie operatori sniedz pieejamo informāciju, tostarp no aviolīnijas saņemto informāciju.

2.8. Ja pakas pa sauszemes maršrutu sūta starpposma izraudzītajam operatoram tālākai nosūtīšanai pa gaisa maršrutu, pakām pievieno CN 38 vai CN 41 pavadrakstu, kas paredzēts starpposma iestādei. CN 38 vai CN 41 pavadrakstu sagatavo arī galamērķa valsts izraudzītajam operatoram aviopakām, kuras tālāk sūta pa sauszemes maršrutu.

3. Ja CN 37, CN 38 un CN 41 pavadrakstus sagatavo elektroniski un tiešsaistē pārsūta transporta dienestam vai sadarbības aģentam, tieši nepiedaloties attiecīgo izraudzīto operatoru darbiniekiem un neveicot minēto pavadrakstu drukāšanu, transporta darbībās iesaistītie izraudzītie operatori vai uzņēmumi var vienoties, ka paraksts uz pavadraksta nav obligāti vajadzīgs.

4. Izraudzītais operators saņēmējs nodrošina to, ka pārvadātāji pakas var nodot kompetentajam dienestam.

5. Depešas nodod labā stāvoklī. Taču saistībā ar bojājumu vai zādzību no depešas nevar atteikties.

6. Svaru, kāds ir maisiem vai citai tarai, ja tajā ir apdrošinātas aviopakas, CN 38 pavadrakstā norāda atsevišķi. Pie attiecīgā ieraksta ailē "Piezīmes" ieraksta burtu "V".

RC 186. pants
Depešu pārbaude

1. Ikviens pasta apmaiņas punkts, kas saņem depešu, nekavējoties pārbauda taru un tās aizdari. Tāpat tas pārbauda pavadrakstā norādīto nodošanas un galamērķa vietu maisiem, kuri iekļauti depešā, un pēc tam veic paku un dažādo tām pievienoto dokumentu pārbaudi. Ja vien iespējams, minētās pārbaudes veic citu ieinteresēto personu klātbūtnē.

2. Pasta iestāde saņēmēja rūpīgi pārbauda, vai depešas tiek saņemtas tādā pašā secībā, kādā tās tika nosūtītas, jo īpaši tās depešas, kurās ir apdrošinātas pakas.

3. Kad tara ir atvērta, aizdari veidojošās daļas (auklu, svina plombu, uzlīmi) uzglabā kopā; lai to izdarītu, auklu pārgriež tikai vienā vietā.

4. Par atklātajiem pārkāpumiem nekavējoties ziņo, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu. Kad saņemšanas pasta apmaiņas punkts ir nosūtījis CP 78 paziņojumu ar pirmo pieejamo pasta sūtījumu, tiek uzskatīts, ka visi maisi un pakas ir saņemti labā stāvoklī, ja vien netiek pierādīts pretējais.

5. Ja pasta apmaiņas vieta konstatē, ka atbildību var prasīt no uzņēmuma, kas veic pārvadājumus, tad, ja iespējams, ir jāsaņem attiecīgā uzņēmuma pārstāvja paraksts, kā arī tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītā operatora pārstāvja paraksts, kas tādējādi apstiprina, ka pārkāpumi nav konstatēti. Šo parakstu var izdarīt vai nu uz CP 78 pārbaudes paziņojuma, kura kopiju nodod attiecīgajam uzņēmumam, vai attiecīgajā gadījumā uz CN 37, CN 41 vai CN 38 pavadraksta, kas pievienots depešai. Ja ir spēkā atrunas attiecībā uz pārvadātāja pakalpojumiem, tām ir jābūt minētām CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopijās. Izraudzītie operatori, kuri apmainās ar informāciju elektroniski, analoģiski var piemērot procedūru, kas norādīta RC 185. panta 2.7. apakšpunktā.

6. Tas, ka pārbaudes laikā ir atklāti pārkāpumi, nevar būt par pamatu tam, ka paku nosūta atpakaļ sūtītājam, izņemot gadījumus, kas paredzēti RC 140. panta 3. un 4. punktā.

RC 187. pants
Pārkāpumu atklāšana un pārbaudes paziņojumu apstrāde

1. Ja starpposma iestāde saņem depešu, kas ir sliktā stāvoklī, tā pārbauda, vai saturs nav bojāts, un bojājumu gadījumā ievieto to jaunā iepakojumā kopā ar veco iepakojumu. Tā no sākotnējās birkas pārraksta informāciju jaunajā birkā, un jaunajā birkā izdara kalendārzīmoga nospiedumu, kura priekšā izvieto norādi "Remballé à ..." (Atkārtoti iepakots). Šajā saistībā attiecīgajā gadījumā sagatavo CP 78 pārbaudes paziņojuma četras vai piecas kopijas. Vienu kopiju patur iestāde, kas to ir sagatavojusi, bet pārējās nosūta

1.1. pasta apmaiņas punktam, no kuras depeša tika saņemta (divas kopijas);

1.2. nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts (ja tas nav iepriekš minētais punkts);

1.3. pasta iestādei saņēmējai (kopiju ievieto atkārtoti iepakotajā depešā).

2. Ja trūkst kāda depeša vai viens vai vairāki maisi, kas veido depešu, vai ja ir konstatēts kāds cits pārkāpums, par to ziņo, kā norādīts 1. punktā. Tomēr starpposma pasta apmaiņas punktam nav pienākums pārbaudīt paku kartei pievienotos dokumentus.

3. Ja saņemšanas pasta apmaiņas punkts konstatē, ka paku kartē ir kļūdas vai izlaista informācija, tas nekavējoties veic attiecīgos labojumus. Nepareizos ierakstus svītro tā, lai sākotnējie ieraksti būtu salasāmi. Minētos labojumus veic divu darbinieku klātbūtnē; ja nav konstatēta acīmredzama kļūda, labojumus veic, dodot priekšroku sākotnējiem ierakstiem. Pasta apmaiņas punkts veic arī parastās pārbaudes, ja taras vai tās aizdares dēļ ir pamats uzskatīt, ka ir bojāts saturs vai ka ir izdarīti kādi citi pārkāpumi. Par konstatētajiem pārkāpumiem nekavējoties ziņo nosūtīšanas pasta apmaiņas punktam, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, kuram attiecīgajā gadījumā sagatavo trīs vai četras kopijas. Vienu kopiju patur pasta apmaiņas punkts, kas to ir sagatavojis, bet pārējās nosūta

3.1. nosūtīšanas pasta apmaiņas punktam (divas kopijas);

3.2. starpposma pasta apmaiņas punktam, no kura tika saņemta depeša (ja depeša netika saņemta tiešā sūtījumā).

4. Ja trūkst kāda depeša vai viens vai vairāki maisi, kas veido depešu, vai paku karte, tad par to ziņo, kā aprakstīts 3. punktā. Ja trūkst paku kartes, saņemšanas pasta apmaiņas punkts sagatavo aizstājošo paku karti.

5. Par to, ka trūkst sauszemes paku depešas vai aviopaku depešas, ziņo ne vēlāk kā tad, kad tiek saņemta nākamā depeša pēc nozaudētās depešas. Tāpat par to, ka trūkst viens vai vairāki maisi vai pakas, kas nenoslēgtas sūtītas sauszemes paku depešā vai aviopaku depešā, ziņo ne vēlāk kā tad, kad tiek saņemta nākamā depeša pēc minētās depešas.

6. Saņemšanas pasta apmaiņas punktam ir tiesības neveikt labojumus un nesagatavot CP 78 pārbaudes paziņojumu, ja kļūdas vai izlaistā informācija saistībā ar iekasējamiem tarifiem katrā paku kartē nav lielāki par 10 SDR.

7. Pārbaudes paziņojumu vēlams sūtīt pa faksu vai tam izmanto kādu no elektroniskās saziņas līdzekļiem, vai, sūtot pa pastu, izmanto ātrāko maršrutu un to ievieto īpašā aploksnē, uz kuras treknrakstā norāda "Bulletin de verification" (Pārbaudes paziņojums). Minētās aploksnes var būt drukātas, vai arī tās var nošķirt, izmantojot šim nolūkam zīmoga nospiedumu, lai izdarītu skaidru norādi. Par pārkāpumiem saistībā ar apdrošinātām pakām, ja par tiem ir atbildīga dalībvalsts vai izraudzītais operators, vienmēr, ja iespējams, nekavējoties ziņo, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

8. Iestādes, kurām ir aizsūtīti CP 78 pārbaudes paziņojumi, nosūta tos atpakaļ pēc iespējas drīzāk pēc tam, kad tie ir pārbaudīti un tajos ir izdarītas attiecīgās piezīmes, ja tās veiktas; minētās iestādes patur vienu kopiju. Atpakaļ nosūtītos pārbaudes paziņojumus pievieno attiecīgajām paku kartēm. Labojumus, kas izdarīti paku kartē, ja tie nav pamatoti ar dokumentāriem pierādījumiem, neuzskata par spēkā esošiem. Taču tad, ja minētie pārbaudes paziņojumi viena mēneša laikā kopš to nosūtīšanas netiek nosūtīti atpakaļ pasta apmaiņas punktam, kurš tos sagatavojis, šos paziņojumus uzskata par pienācīgi pieņemtiem, ja vien netiek pierādīts pretējais.

RC 188. pants
Paku svara vai izmēru atšķirības

1. Ja vien nav konstatētas acīmredzamas kļūdas, priekšroka tiek dota nosūtīšanas vietas pasta iestādes noteiktajam svaram vai izmēram.

2. Ja svara atšķirība attiecībā uz vienkāršajām pakām ir mazāka nekā 500 grami, tad tas nevar būt par pamatu pārbaudes paziņojuma sastādīšanai vai pakas nosūtīšanai atpakaļ.

3. Starpposma izraudzītais operators vai galamērķa izraudzītais operators var neņemt vērā apdrošinātas pakas svara atšķirību, ja tās no norādītā svara neatšķiras vairāk kā par desmit gramiem, izņemot gadījumu, kad tas jādara pakas ārējā stāvokļa dēļ.

RC 189. pants
Bojātas vai nepietiekami iepakotas pakas saņemšana pasta apmaiņas punktā

1. Ja pasta apmaiņas punkts saņem bojātu vai nepietiekami iepakotu paku, to nosūta tālāk pēc tam, kad tā ir atkārtoti iepakota, ja tas ir vajadzīgs. Sākotnējo iepakojumu, adresi un uzlīmes, cik vien iespējams, saglabā. Pakas svaru pirms atkārtotās iepakošanas un pēc tās norāda uz faktiskā pakas iepakojuma. Aiz minētās norādes izdara atzīmi "Remballé à ..." (Atkārtoti iepakots), uzliek kalendārzīmoga nospiedumu, un to paraksta darbinieks, kas veicis atkārtoto iepakošanu.

2. Ja pakas stāvoklis ir tāds, ka ir bijusi iespēja izzagt vai bojāt tās saturu, par to ziņo nosūtīšanas pasta apmaiņas punktam, izdarot pietiekami skaidru atzīmi CP 78 pārbaudes paziņojumā. Minēto paku automātiski atver un pārbauda tās saturu. Šīs pārbaudes rezultātu izkāsta CN 24 aktā. To sagatavo divos eksemplāros; vienu kopiju patur pasta apmaiņas punkts, kurš to sagatavojis, bet otru pievieno pakai.

3. 2. punktā aprakstīto procedūru piemēro arī tad, ja pakas svars atšķiras tik ievērojami, lai rastos aizdomas par to, ka ir izzagts viss pakas saturs vai tā daļa.

RC 190. pants
Ziņošana par pārkāpumiem, par kuriem ir atbildīgi izraudzītie operatori

1. Jebkurš pasta apmaiņas punkts, kas, saņemot depešu, konstatē, ka trūkst, ir izzagta vai bojāta viena vai vairākas pakas, rīkojas šādi:

1.1. Tas pēc iespējas precīzāk CP 78 pārbaudes paziņojumā vai CN 24 aktā izklāsta informāciju par saņemtās depešas ārējā iepakojuma stāvokli, ko tas konstatējis. Taru, auklu, svina vai cita materiāla plombu un birku neskartu uzglabā sešas nedēļas no dienas, kad tika veikta pārbaude, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams pamatotu iemeslu dēļ. Minētos priekšmetus nosūta sūtījuma nodošanas izraudzītajam operatoram, ja tas to lūdz.

1.2. Pēdējam starpposma pasta apmaiņas punktam, ja tāds ir, nosūta pārbaudes paziņojuma kopiju tajā pašā laikā, kad tas tiek nosūtīts nosūtīšanas pasta apmaiņas punktam.

2. Ja saņemšanas pasta apmaiņas punkts uzskata, ka tas ir vajadzīgs, tad tas uz sava izraudzītā operatora rēķina par saviem konstatējumiem var informēt nosūtīšanas pasta apmaiņas punktu, izmantojot telesakarus.

3. Ja šis jautājums ir saistīts ar diviem pasta apmaiņas punktiem, starp kuriem ir tieša saskare, tad šo punktu attiecīgie izraudzītie operatori var vienoties par procedūru, kuru izmanto attiecībā uz tādiem gadījumiem, par kuriem tie var būt atbildīgie.

RC 191. pants
Vairumā nosūtīto depešu ar pakām pārbaude

1. RC 183.-187. pantu piemēro tikai izzagtām un bojātām pakām, kā arī pakām, kuras paku kartēs ierakstītas atsevišķi. Pārējās pakas vienkārši pārbauda vairumā.

2. Sūtījuma nodošanas izraudzītais operators var vienoties ar galamērķa izraudzīto operatoru par to, ka sīkāku pārbaudi un CP 78 pārbaudes paziņojumu un CN 24 aktus sagatavošanu veic tikai attiecībā uz atsevišķu kategoriju pakām. Par to var vienoties arī ar starpposma izraudzītajiem operatoriem.

3. Ja depešā esošo paku skaits atšķiras no paku skaita, kas norādīts paku kartē, tad pārbaudes paziņojumā labo tikai kopējo paku skaitu.

4. Ja paku kartē norādītais depešas bruto svars neatbilst faktiskajam bruto svaram, tad pārbaudes paziņojumā labo tikai depešas bruto svaru.

RC 192.pants
To paku pārsūtīšana, kas novirzījušās no maršruta

1. Paku, kas novirzījusies no maršruta, pārsūta uz pareizo galamērķi, izmantojot ātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes).

2. Pakām, kuras pārsūta saskaņā ar šo pantu, piemēro tarifus par nosūtīšanu uz pareizo galamērķi, kā arī maksas un nodevas, kas minētas RC 141. panta 4.3. apakšpunktā.

3. Izraudzītais operators, kurš veic pārsūtīšanu, par to, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, ziņo izraudzītajam operatoram, no kura attiecīgā paka tika saņemta.

4. Tas ar paku, kas novirzījusies no maršruta, rīkojas tā, it kā tā būtu saņemta atklātā tranzītā. Ja pakai piemērotie tarifi nav pietiekami, lai segtu pārsūtīšanas izmaksas, tad tas kreditē faktiskajam galamērķa izraudzītajam operatoram un attiecīgajā gadījumā starpposma izraudzītajiem operatoriem attiecīgos pārvadājuma tarifus. Tad tas kreditē pats sevi par summu, kas atbilst radītajām izmaksām, nosūtot pieprasījumu izraudzītajam operatoram, kurš uzņemas atbildību par to, ka tā pasta apmaiņas punkts paku nosūtījis nepareizi. Šis izraudzītais operators tarifus iekasē no sūtītāja, ja kļūda ir radusies viņa dēļ. Prasību un tās iemeslu norāda pārbaudes paziņojumā.

5. 4. punktā minēto tarifu un izmaksu vietā izraudzītais operators saņēmējs no izraudzītā operatora, kurš ir atbildīgs par pakas nepareizu virzīšanu, var iekasēt tikai izmaksas par pakas pārsūtīšanu uz pareizo galamērķa valsti.

RC 193. pants
Tukšās taras sūtīšana atpakaļ

1. Ja starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem nav noslēgta īpaša vienošanās, tad tukšos maisus nosūta piederības valstij ar nākamo depešu sūtījumu, ja iespējams, izmantojot parasto izejošiem sūtījumiem paredzēto maršrutu. Katrā depešā atpakaļ nosūtīto maisu skaitu norāda CP 87 paku kartē.

2. Sūtījuma nodošanas izraudzītie operatori, lai nosūtītu atpakaļ tukšus maisus, var noformēt īpašas depešas. Taču īpašo depešu noformēšana ir obligāta tad, ja to lūdz tranzīta vai galamērķa izraudzītais operators. Attiecībā uz maisiem, kurus sūta atpakaļ ar aviopastu, īpašu depešu noformēšana ir obligāta. Īpašās depešas apraksta CN 47 pavadrakstos. Ja īpašās depešas tukšiem maisiem, kas tiek atgrieztas par sauszemes maršrutu, nav noformētas, tukšo maisu skaitu un svaru norāda CN 37 pavadraksta attiecīgajā ailē.

3. Nosūtīšanu atpakaļ veic starp šim nolūkam izraudzītajiem pasta apmaiņas punktiem. Attiecīgie izraudzītie operatori savstarpēji var vienoties par atpakaļsūtīšanas procedūru. Ja pakalpojumi tiek sniegti lielos attālumos, tad parasti norīko tikai vienu iestādi, kas ir atbildīga par izraudzītajiem operatoriem atpakaļ nosūtīto tukšo maisu saņemšanu.

4. Tukšos maisus sarullē piemērotos saiņos. Attiecīgajā gadījumā maisos ievieto lielu daudzumu birku, brezenta birkas, pergamentpapīru vai citu izturīgu materiāla priekšmetus.

5. Ja tukšo maisu nav pārāk daudz, tad tos var sūtīt atpakaļ, ievietojot maisos, kuros ir pasta pakas. Citos gadījumos, tostarp tad, kad tukšos maisus sūta atpakaļ ar aviopastu, tos ievieto atsevišķos maisos, uz kuriem norādīts pasta apmaiņas punkta nosaukums. Ja starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem ir tāda vienošanās, tad minētos maisus var aizplombēt. Uz birkām izvieto norādi "Sacs vides" (Tukši maisi).

6. Ja izraudzītā operatorā veiktajā pārbaudē tiek konstatēts, ka tam piederošie maisi nav nosūtīti atpakaļ laika posmā, kas vajadzīgs to pārsūtīšanai (turp un atpakaļ), tam ir tiesības pieprasīt kompensāciju maisu vērtībā saskaņā ar 7. punktu. Attiecīgais izraudzītais operators var atteikties izmaksāt kompensāciju tikai tad, ja tas var pierādīt, ka trūkstošie maisi tikuši nosūtīti atpakaļ.

7. Ikviens izraudzītais operators regulāri un vienveidīgi nosaka vērtību SDR katra veida maisiem, ko izmanto pasta apmaiņas punkti, un paziņo to attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem ar Starptautiskā biroja starpniecību. Ja ir jāizmaksā kompensācija, tad ņem vērā arī maisu nomainīšanas izmaksas.

8. Ja iepriekš ir panākta vienošanās, tad izraudzītais operators, lai noformētu savas aviodepešas, var izmantot maisus, kas pieder galamērķa izraudzītajam operatoram. Trešām pusēm piederošos maisus nevar izmantot.

9. Ar tukšo maisu depešām rīkojas tāpat kā ar vēstuļu korespondences depešām, par kurām nav jāmaksā galamaksa, bet tām piemēro maksājumu, kas ir 30 % no tranzīta maksas par vēstuļu korespondences depešām.

10. Izraudzītais operators nosūtītājs var norādīt, vai tas vēlas, lai atpakaļ tiek nosūtīta arī tara, kas ir izmantota konkrētiem sūtījumiem. Šo norādi izdara paku kartē, kuru izmanto attiecīgajā sūtījumā.

8. nodaļa
Pakalpojumu kvalitātes mērķi

RC 194. pants
Pakalpojumu kvalitātes mērķi

1. Dalībvalstis vai izraudzītie operatori uzrauga faktiskos rezultātus, salīdzinot tos ar noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes mērķiem.

9. nodaļa
Tarifi un maksas par aviopārvadājumiem

RC 195. pants
Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifs

1.1. No 2010. gada ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifu, kas minēts Konvencijas 35. panta 1.punktā, aprēķina, saskaitot pamattarifus un papildmaksas (papildtarifus) atkarībā no izraudzītā operatora piedāvātajām pakalpojuma komponentēm, ja šos tarifus un maksas saskaņā ar šiem noteikumiem un POC rezolūciju ir apstiprinājis Starptautiskais birojs.

1.2. Attiecībā uz ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifu aprēķināšanu:

1.2.1. terminu "izraudzītais operators" uzskata par atsauci uz katru valsti vai teritoriju, kurā tiek sniegti neatkarīgi pasta paku pakalpojumi;

1.2.2. valsti vai teritoriju, kurā pasta paku pakalpojumus sniedz citas valsts vai teritorijas izraudzītais operators, uzskata par daļu no valsts vai teritorijas, kuras izraudzītais operators sniedz minētos pakalpojumus;

1.2.3. termins "paziņot" un "paziņojums" nozīmē to, ka Starptautiskais birojs ir saņēmis pieprasījumu vai attiecīgo informāciju uz Reglamentā paredzētajām veidlapām.

2. Pamattarifs

2.1. Pamattarifs ir tarifs par paku un par kilogramu, ko attiecībā uz ikvienu valsti nosaka atsevišķi. Šos tarifus aprēķina, nosakot, ka tarifs ir 71,4 % no ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifiem, ko attiecīgais izraudzītais operators noteicis 2004. gadam, un pieskaitot inflācijas korekcijas, kas paredzētas RC 196. panta 1. punktā.

2.2. Visā pasaulē minimālais pamattarifs ir 2,85 SDR par paku un 0,28 SDR par kilogramu, un tas atbilst 4,25 SDR par paku, kas sver 5 kilogramus.

2.3. Katrs izraudzītais operators iekasē vismaz šo minimālo pamattarifa summu. Ja 2.1. apakšpunktā norādītā pamattarifa vērtība ir mazāka par 4,25 SDR, ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes pamattarifu nosaka atbilstīgi 2.2. apakšpunktam.

3. Papildmaksu (papildtarifu) sistēma

3.1. Izraudzītais operators var līdzdarboties papildmaksu sistēmā, ja tas piekrīt:

3.1.1. uzņemties atbildību par nozaudētām, izzagtām un bojātām pakām saskaņā ar Konvencijas 23. pantu;

3.1.2. izvietot uz sūtījumiem UPU S10 standarta svītrkoda identifikatoru, kā paredzēts RC 167. panta 1. punktā;

3.1.3. Starptautiskajam birojam sniegt UPU S10 standarta svītrkoda identifikatora paraugu, kuru attiecīgais izraudzītais operators izvieto uz pakām, un informāciju par minētā identifikatora izmaiņām;

3.1.4. norādīt informāciju par pakalpojumu komponentēm Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versijā vai, ja tas nav iespējams, paziņot Starptautiskajam birojam šo informāciju rakstveidā (ar ierakstītu sūtījumu, pa faksu vai e-pastu);

3.1.5. ka Starptautiskais birojs veic šo komponenšu pārbaudi, pamatojoties uz informāciju, kas Starptautiskajam birojam sniegta 31. augustā un 31. decembrī saskaņā ar 3.1.4. apakšpunktu.

3.2. Ikviens izraudzītais operators, kas ir izpildījis nosacījumus par līdzdalību papildmaksu (papildtarifu) sistēmā, var palielināt savu pamattarifu par līdz pat 40 %, pamatojoties uz sniegtajām pakalpojumu komponentēm, kas noteiktas turpmāk.

3.3. Papildmaksu sistēmu piemēro pamattarifam vai minimālajam ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifam.

4. Pakalpojumu komponenšu un atbilstošo papildmaksu noteikšana

4.1. pakalpojuma 1. komponente - sekošana sūtījuma virzībai

4.1.1. Pamattarifam pievieno turpmāk minētās papildmaksas, ja izraudzītais operators sniedz informāciju par sūtījuma virzību saistībā ar pakām un nepārtraukti visiem partnervalstu izraudzītajiem operatoriem pārsūta obligāto sūtījuma virzības informāciju atbilstoši RC 168. panta 1.1. apakšpunktam, mērķiem, kas noteikti RC 169. pantā, un turpmāk minētajām minimālajām prasībām attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, lai varētu piemērot papildmaksas, kuras noteikusi Pasta darbības padome:

4.1.1.1. 2% EMC notikumiem;

4.1.1.2. 2% EMD notikumiem un

4.1.1.3. 6% EMH/EMI notikumiem.

4.1.2. Pamattarifu palielina par 5 %, ja izraudzītais operators sniedz informāciju par sūtījuma virzību saistībā ar pakām un nepārtraukti pārsūta obligātos datu elementus par EME un EMF notikumiem atbilstoši RC 168. panta 1.1. apakšpunktam un mērķiem, kas noteikti RC 169. pantā.

4.1.3. Pamattarifu palielina par 5 %, ja izraudzītais operators sniedz informāciju par sūtījuma virzību saistībā ar pakām un nepārtraukti pārsūta attiecīgos datu elementus par depešām atbilstīgi RC 168. panta 2. punktam un uzdevumiem, kas norādīti RC 169. panta 2. punktā.

4.1.4. Pamattarifu palielina par 5 %, ja izraudzītais operators sasniedz tos kvalitātes mērķus saistībā ar datu pārsūtīšanu, kas paredzēti RC 170. panta 1.2. apakšpunktā.

4.2. pakalpojuma 2. komponente - piegāde mājās

4.2.1. Pamattarifu palielina par 5 %, ja izraudzītais operators nodrošina piegādi mājās, kas ietver (izņemot brīvprātīgo abonenta kastīšu klientus) sākotnēju mēģinājumu sūtījumu fiziski piegādāt adresāta adresē, paziņojuma atstāšanu adresāta adresē, ja adresāts vai kāda cita persona attiecīgajā adresē nav sastopama, un ar nodokli vai nodevu apliekamu sūtījumu gadījumā iespēju adresātam veikt nodokļa vai nodevas samaksu un izvēlēties sūtījuma fizisku piegādi.

4.2.2. Ja valsts noteikti vai juridiski saistoši ierobežojumi nozīmē to, ka izraudzītajam operatoram ir jāņem vērā atsevišķi ierobežojumi saistībā ar pakalpojuma 2. komponentes sniegšanu, tam joprojām ir tiesības pieprasīt attiecīgo 5 % papildmaksu.

4.3. pakalpojuma 3. komponente- piegādes standarti

4.3.1. Pamattarifu palielina par 5 %, ja izraudzītais operators Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versijā ir norādījis vai, ja tas nav iespējams, Starptautiskajam birojam rakstveidā (ar ierakstītu sūtījumu, pa faksu vai e-pastu) ir sniedzis šādu informāciju:

4.3.1.1. piegādes standartus aviopasta un sauszemes pakām, kā noteikts Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versijas matricā un pozīcijās;

4.3.1.2. vidējo muitošanas laiku aviopasta un sauszemes pakām.

4.4. pakalpojuma 4. komponente - UPU kopējās pieprasījumu sistēmas internetā izmantošana

4.4.1. Pamattarifu palielina par 5 %, ja izraudzītais operators izmanto UPU kopējo pieprasījumu sistēmu internetā, lai atbilstīgi RC 150. panta 3. punktam apstrādātu visus pieprasījumus attiecībās ar izraudzītajiem operatoriem, kuri izmanto šo kopējo sistēmu, un ja attiecīgais izraudzītais operators sasniedz RC 150. panta 4. punktā noteikto mērķi.

5. Sniegto pakalpojumu komponenšu pārbaude un apstiprināšana

5.1. Starptautiskais birojs pārbauda un attiecīgajā gadījumā apstiprina katra izraudzītā operatora sniegtās pakalpojuma komponentes atbilstīgi POC apstiprinātajai procedūrai.

5.2. pakalpojuma 1. komponente - sekošana sūtījuma virzībai

5.2.1. Starptautiskais birojs pārbauda un attiecīgajā gadījumā apstiprina pakalpojuma 1. komponenti, pamatojoties uz UPU pārskatiem par sekošanu sūtījuma virzībai vai, ja šādi pārskati nav pieejami, pamatojoties uz starptautiski atzītiem pārskatiem, kurus iesniedzis attiecīgais izraudzītais operators.

5.3. pakalpojuma 2. komponente - piegāde mājās

5.3.1. Starptautiskais birojs pārbauda un attiecīgajā gadījumā apstiprina pakalpojuma 2. komponenti, pamatojoties uz informāciju, kuru attiecīgais izraudzītais operators ir ievadījis Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versijā vai, ja tas nebija iespējams, ir paziņojis Starptautiskajam birojam rakstveidā (ar ierakstītu sūtījumu, pa faksu vai e-pastu) un pamatojoties uz attiecīgā izraudzītā operatora sniegto apliecinājumu vai kādu citu pieejamu oficiālu informāciju.

5.3.1.1. Informāciju par valsts noteiktiem vai juridiski saistošiem ierobežojumiem norāda attiecīgajā ierakstā Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versijā. Starptautiskais birojs var pārbaudīt, cik precīzi ir izraudzīto operatoru izdarītie ieraksti Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versijā, ja tos apšauba partnervalsts izraudzītais operators. Šādā gadījumā var izvērtēt arī tiesības saņemt 5 % papildmaksu.

5.4. pakalpojuma 3. komponente - piegādes standarti

5.4.1. Starptautiskais birojs pārbauda un attiecīgajā gadījumā apstiprina pakalpojuma 3. komponenti, pamatojoties uz informāciju, kuru attiecīgais izraudzītais operators ir ievadījis Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versijā, vai, ja tas nebija iespējams, ir paziņojis Starptautiskajam birojam rakstveidā (ar ierakstītu sūtījumu, pa faksu vai e-pastu).

5.5. pakalpojuma 4. komponente - UPU kopējās pieprasījumu sistēmas internetā izmantošana

5.5.1. Starptautiskais birojs pārbauda un attiecīgajā gadījumā apstiprina pakalpojuma 4. komponenti, pamatojoties uz pārskatiem, kurus pārsūtījis UPU kopējās pieprasījumu sistēmas internetā nodrošinātājs.

RC 196. pants
Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu mainīšana

1. Izraudzītie operatori, kuri vēlas pieprasīt ar inflāciju saistītu pamattarifa palielinājumu, līdz iepriekšējā gada 31. augustam rakstiski iesniedz pieprasījumu (kā ierakstīto sūtījumu, pa faksu vai elektronisko pastu) Starptautiskajā birojā. Pieprasījumā norāda oficiālo avotu, organizācijas nosaukumu, kura ir atbildīga par valsts oficiālā patēriņa cenas indeksa publicēšanu, kā arī laika posmu, kas ir ņemts vērā, un pievienojot pierādījuma dokumentus.

1.1. Tarifu palielinājums, kas ir saistīts ar inflāciju, nedrīkst pārsniegt 5 % par katru gadu, kuram ir aprēķināts inflācijas koeficients.

1.2. Ienākošo sūtījumu sauszemes pamattarifu palielinājums var stāties spēkā tikai nākamā gada 1. janvārī. Ja 1. punktā minētais termiņš netiek ievērots, tad šādas izmaiņas nestājas spēkā līdz nākamā gada 1. janvārim.

2. Jebkurš izraudzītais operators, kas vēlas saņemt papildmaksas attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu komponentēm iesniedz Starptautiskajam birojam pieprasījumu:

2.1. ne vēlāk kā līdz 31. augustam to pakalpojumu komponenšu vērtēšanai, kuru tarifi stājas spēkā no nākamā gada 1. janvāra;

2.2. ne vēlāk kā līdz 31. decembrim to pakalpojumu komponenšu vērtēšanai, kuru tarifi stājas spēkā no nākamā gada 1. jūlija;

2.3. izraudzītais operators, ievērojot šos termiņus, atjauno informāciju par jebkurām izmaiņām attiecībā uz pakalpojumu komponentēm, ko jau iepriekš bija sniedzis Pasta paku apkopojumā tiešsaistē.

3. Pirms veikt izmaiņas saistībā ar papildmaksām, Starptautiskais birojs atbilstīgi POC apstiprinātajai procedūrai par pakalpojumu komponenšu pārbaudi divas reizes gadā pārbauda, vai pakalpojuma elementi ir ieviesti un vai tie ir pieejami nepārtraukti. Papildmaksas var palielināt vai samazināt atkarībā no šo pārbaužu rezultātiem.

4. Papildmaksu izmaiņas saistībā ar ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifu, kura pamatā ir sniegtās pakalpojumu komponentes, stājas spēkā 1. janvārī vai 1. jūlijā.

4.1. Starptautiskais birojs visiem izraudzītajiem operatoriem paziņo piemērojamos ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifus ne vēlāk kā 30. septembrī, ja attiecīgie tarifi stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī, vai 31. martā, ja attiecīgie tarifi stājas spēkā 1. jūlijā.

5. Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu samazinājumi pēc izraudzīto operatoru iniciatīvas var stāties spēkā 1. janvārī, 1. aprīlī, 1. jūlijā vai 1. oktobrī. Starptautiskais birojs izraudzītajiem operatoriem par to nekavējoties paziņo.

RC 197. pants
Tranzīta sauszemes tarifs

1. Turpmāk noteikti tarifi, kurus izmanto, lai aprēķinātu tranzīta sauszemes tarifu saskaņā ar Konvencijas 34. panta 2. punktu:

1.1. 0,200 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par kilometru līdz 1 500 kilometru attālumam;

1.2. 0,140 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par papildu kilometru līdz 5 000 kilometru attālumam;

1.3. 0,100 tūkstošdaļu no SDR par kilogramu un par papildu kilometru;

1.4. tarifu par attālumu aprēķina, nosakot, ka attāluma solis ir 100 kilometri, pamatojoties uz katra soļa vidējo vērtību.

2. Par pakām atklātā tranzītā starpposma izraudzītajiem operatoriem ir tiesības pieprasīt atsevisķu tarifu, kas ir 0,40 SDR par sūtījumu.

2.1. Ja izraudzītie operatori pastāvīgi reģistrē un nosūta informāciju par EMJ un EMK notikumiem atbilstoši RC 168. panta 1. punktam un mērķiem, kas noteikti RC 169. pantā attiecībā uz atklātā tranzītā sūtītām pasta pakām, tad tiem ir tiesības piemērot papildus tarifa daļu 0,40 SDR par sūtījumu.

RC 198. pants
Tranzīta sauszemes tarifu piemērošana

1. Tranzīta sauszemes tarifu nemaksā:

1.1. par aviodepešu nodošanu starp divām lidostām, kas apkalpo vienu pilsētu;

1.2. par minēto depešu transportēšanu no lidostas, kas apkalpo pilsētu, uz noliktavu, kura atrodas tajā pašā pilsētā, un to pašu depešu nogādāšanu atpakaļ lidostā, lai veiktu pārsūtīšanu.

2. Ikvienam izraudzītajam operatoram, kas piedalās pārvadāšanā, ir tiesības attiecībā uz katru paku iekasēt tranzīta sauszemes tarifus par atbilstīgo attāluma soli. Ja nav sauszemes maršruta, tad piemēro tikai RC 197. panta 2. punktā minēto tarifa daļu.

3. Attiecīgajā gadījumā par pārsūtīšanu, ko pēc glabāšanas noliktavā veic starpposma izraudzītie operatori, ja depešas, kas ir saņemtas un nosūtītas tajā pašā ostā vai lidostā (tranzītā neizmanto sauszemes maršrutu), pārsūta atklātā tranzītā, piemēro RC 197. panta 2. punktā minēto tranzīta tarifa daļu par paku, nevis tranzīta sauszemes tarifus.

4. Ja citas valsts transporta dienests šķērso tādas valsts teritoriju, kuras dienesti saskaņā ar RC 166. panta 3. punktu nepiedalās pārvadāšanā, tad šādi pārvadātām pakām nepiemēro tranzīta sauszemes tarifu.

RC 199. pants
Jūras tarifs

1. Tarifi, kurus izmanto, lai aprēķinātu jūras tarifu saskaņā ar Konvencijas 35. panta 3. punktu, ir šādi:

1.1. 0,070 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par jūras jūdzi (1,852 km) līdz 1 000 jūras jūdžu attālumam;

1.2. 0,040 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 2 000 jūras jūdžu attālumam;

1.3. 0,034 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 4 000 jūras jūdžu attālumam;

1.4. 0,022 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 10 000 jūras jūdžu attālumam;

1.5. 0,015 tūkstošdaļu no SDR par kilogramu un par papildu jūras jūdzi;

1.6. tarifu par attālumu aprēķina, nosakot, ka attāluma solis ir 100 jūras jūdzes, pamatojoties uz katra soļa vidējo vērtību.

RC 200. pants
Jūras tarifa piemērošana

1. Ja vajadzīgs, attāluma soli, kuru izmanto, lai noteiktu divu dalībvalstu starpā piemērojamo jūras tarifa summu, aprēķina, pamatojoties uz vidēji svērto attālumu. Šo attāluma soli izsaka to depešu daudzumā tonnās, kuras pārvadā starp attiecīgajām abu dalībvalstu ostām.

2. Ja pārvadājums pa jūru notiek starp vienas dalībvalsts divām ostām, tad attiecīgās dalībvalsts izraudzītajam operatoram nav tiesību iekasēt jūras tarifu, ja tas saņem samaksu par to pašu paku pārvadājumsu pa sauszemi.

3. Starpposma izraudzītie operatori vai dienesti jūras tarifu piemēro aviopakām tikai tad, ja minētās pakas pārvadā starpposma jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzējs. Šim nolūkam par starpposma pārvadājumu pakalpojumu uzskata katru jūras pārvadājumu pakalpojumu, ko sniedz sūtījuma nodošanas vai galamērķa izraudzītais operators.

4. Jūras tarifu pieauguma gadījumā to piemēro arī pakām, kuras nodotas dalībvalstī, kurā ir reģistrēts attiecīgais jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzējs. Tomēr minētās saistības nav spēkā attiecībās starp dalībvalsti un teritorijām, par kuru starptautiskajām attiecībām ir atbildīga minētā valsts, vai attiecībās starp minētajām teritorijām.

5. RC196. pantu piemēro, ja jūras tarifs tiek mainīts.

RC 201. pants
Jauno tarifu piemērošana neparedzamu maršruta izmaiņu gadījumā

1. Nepārvaramas varas vai citu neparedzamu iemeslu dēļ izraudzītais operators savu paku pārvadāšanai var būt spiests izmantot jaunu maršrutu, kas rada papildu jūras vai sauszemes pārvadājumu izmaksas. Šādā gadījumā tas, izmantojot telesakarus, nekavējoties par to informē visus izraudzītos operatorus, kuru paku depešas vai atklātā tranzīta pakas tiek sūtītas tranzītā caur tos valsti. Sākot ar piekto dienu pēc minētās informācijas nosūtīšanas, attiecīgajam starpposma operatoram ir tiesības no sūtījuma nodošanas izraudzītā operatora iekasēt sauszemes un jūras tarifus, kas atbilst jaunajam maršrutam.

RC 202. pants
Depešu svars, ko ņem vērā izmaksājot atlīdzību izraudzītajiem operatoriem

1. Izmaksājot atlīdzību galamērķa vai tranzīta izraudzītajiem operatoriem, depešu bruto svarā ietver taras svaru (paliktņi, maisi utt.), bet neiekļauj to konteineru svaru, kurus izmanto uz kuģiem vai gaisa kuģos. Tomēr sūtījuma nodošanas un galamērķa izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties izmantot neto svaru neatkarīgi no metodes, kuru izmanto, lai sagatavotu CP 87 vai CP 88 paku kartes.

RC 203. pants
Tarifu sadalījums

1. Tarifu sadalījumu iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem veic attiecībā uz katru paku.

RC 204. pants
Tarifi un maksas, kuras citiem izraudzītajiem operatoriem kreditējis tās valsts izraudzītais operators, kurā depešas nodotas sūtīšanai.

1. Ja notiek apmaiņa ar slēgtām depešām, tad depešas nodošanas izraudzītais operators galamērķa izraudzītajam operatoram un katram starpposma izraudzītajam operatoram kreditē savus sauszemes un jūras tarifus, tostarp īpašos tarifus, kurus ir atļauts piemērot saskaņā ar Konvenciju vai Noslēguma protokolu.

2. Ja apmaiņa notiek atklātā tranzītā, tad depešas nodošanas izraudzītais operators kreditē:

2.1. galamērķa izraudzītajam operatoram 1. punktā uzskaitītos tarifus, kā arī tarifus, kuri pienākas starpposma izraudzītajiem operatoriem un galamērķa izraudzītajam operatoram;

2.2. galamērķa izraudzītajam operatoram aviopārvadājumu tarifu summu, kura tam pienākas par aviopaku pārsūtīšanu;

2.3. starpposma izraudzītajiem operatoriem pirms depešas galamērķa izraudzītos operatorus 1. punktā minētos tarifus.

3. Maksu par slēgtu depešu apstrādi iekasē no tās valsts izraudzītā operatora, kurā depešas nodotas sūtīšanai. Piemērojamais tarifs ir 0,195 SDR par kilogramu.

4. Ja vienā un tajā pašā lidostā pārsūtīšanas laikā pārkrauj aviopakas, kuras cita pēc citas pārvadā atsevišķas aviosabiedrības, tad pārkraušanu veic bez atlīdzības.

RC 205. pants
Tarifu, maksu un nodevu sadalījums un atlīdzināšana atpakaļsūtīšanas vai pārsūtīšanas gadījumā

1. Ja tarifi, maksas un nodevas nav samaksātas tad, kad sūtījums tiek nosūtīts atpakaļ vai pārsūtīts, izraudzītais operators, kas veic atpakaļsūtīšanu vai pārsūtīšanu, rīkojas, kā norādīts turpmāk.

2. Ja notiek apmaiņa ar tiešajiem sūtījumiem, izraudzītais operators, kas veic atpakaļsūtīšanu vai pārsūtīšanu, no izraudzītā operatora, kuram sūtījums ir adresēts, iekasē:

2.1. tarifus, kas pienākas sūtījuma nodošanas un starpposma izraudzītajam operatoram;

2.2. maksas un nodevas, kuras tam pienākas.

3. Izraudzītais operators, kas paku nosūta atpakaļ vai pārsūta slēgtā depešā, kreditē starpposma izraudzīto operatoru tarifus, kuri tiem pienākas.

4. Ja sūtīšanu veic atklātā tranzītā, tad izraudzītais operators, kurš sūta atpakaļ vai pārsūta paku, debetē starpposma izraudzītajam operatoram 2. punktā minēto summu. Tas kreditē pats sevi, debetējot izraudzīto operatoru, kuram tas nodot paku, summu, kura tam pienākas, kā arī summu, kura pienākas izraudzītajam operatoram, kurš veica atpakaļsūtīšanu vai pārsūtīšanu. Ja vajadzīgs, šo procedūru atkārto ikviens starpposma izraudzītais operators.

5. Aviopārvadājumu tarifus par pakām, kas nosūtītas atpakaļ sūtītājam vai pārsūtītas ar aviopastu attiecīgajā gadījumā atlīdzina tās valsts izraudzītais operators, kurā tika iesniegts atpakaļsūtīšanas vai pārsūtīšanas pieprasījums.

6. Tarifu, maksu un nodevu sadalījumu un atlīdzināšanu par kļūdaini nosūtītu paku pārsūtīšanu veic saskaņā ar RC 192. panta 4. punktu.

7. Aviopārvadājumu tarifus par aviopaku depešām, kuras pārvadāšanas laikā nosūtītas pa citu maršrutu, sedz saskaņā ar RC 206. pantu un RC 209. pantu.

RC 206. pants
Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana

1. Aviopārvadājumu izdevumus saistībā ar aviopaku depešām, no vienas puses, aprēķina atbilstīgi faktiskajam pamattarifam un attālumam, kas norādīts "Aviopasta pārvadāšanas attālumu sarakstā", bet, no otras puses, atbilstīgi depešu bruto svaram. Faktiskais pamattarifs var būt mazāks, bet ne lielāks par tarifu, kas minēts Konvencijas 34. panta 1. punktā.

2. Aviopārvadājumu tarifus, ko par aviopaku atklātu tranzītu saņem starpposma izraudzītais operators, principā nosaka tā, kā norādīts 1. punktā, izņemot to, ka tiek noteikts tarifs par pusi no kilograma par katru galamērķa valsti. Taču tad, ja minēto paku galamērķa valsts teritorijā darbojas viena vai vairākas aviosabiedrības, kurām ir vairākas pieturvietas, tarifus aprēķina, pamatojoties uz vidēji svērto tarifu. To nosaka atkarībā no to paku svara, kuras izkrauj katrā pieturvietā. Tarifus, kas ir jāsedz, aprēķina attiecībā uz katru paku atsevišķi, katras pakas svaru noapaļojot uz augšu līdz tuvākajai pusei no kilograma.

RC 207. pants
Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana saistībā ar preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu

1. Aviopārvadājumu tarifus saistībā ar preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu aprēķina saskaņā ar metodiku, kura noteikta POC rezolūcijās un kuru publicējis Starptautiskais birojs. Šo aviopārvadājumu tarifu pamatā ir tarifs par kilogramu, kas atšķiras atkarībā no sūtījuma nodošanas valsts reģiona (kur atrodas tā klienta/adresāta valsts izraudzītais operators, kurš sūta atpakaļ pasta paku, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu) un galamērķa valsts reģiona (sākotnējā tirgotāja valsts izraudzītā operatora reģiona).

2. Šos tarifus pārskata ik pēc diviem gadiem.

3. Pasta pakas, kas tiek sūtītas, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, nepārsūta atklātā tranzītā.

RC 208. pants
Aviopārvadājumu tarifi attiecībā uz nozaudētām vai iznīcinātām aviopakām

1. Sūtījuma nodošanas izraudzītais operators ir atbrīvots no maksājuma par tādu aviopaku aviopārvadāšanu, kas nozaudētas vai iznīcinātas tāpēc, ka ar gaisa kuģi ir noticis negadījums, vai tāda iemesla dēļ, par kuru atbildība ir jāuzņemas aviopārvadātājam. Minētais atbrīvojums ir spēkā visa attiecīgās aviosabiedrības lidojuma laikā.

RC 209. pants
Aviopārvadājumu tarifi attiecībā uz novirzītām vai kļūdaini nosūtītām depešām vai maisiem

1. Izraudzītais operators, kas ir nodevis depešu, kura pārvadāšanas laikā ir novirzījusies no maršruta, sedz pārvadāšanas izdevumus par faktisko depešas pārvadāšanas attālumu.

2. Tas sedz pārvadāšanas izdevumus par attālumu līdz izkraušanas lidostai, kas sākotnēji bija norādīta CN 38 pavadrakstā, šādos gadījumos:

2.1. faktiskais pārsūtīšanas maršruts nav zināms;

2.2. tarifu apmaksa par faktisko pārvadāšanas attālumu vēl nav pieprasīta;

2.3. par novirzīšanu ir atbildīga aviosabiedrība, kura veica pārvadāšanu.

3. Papildu tarifus par novirzītās depešas faktisko pārvadāšanas attālumu atlīdzina:

3.1. tas izraudzītais operators, kurš novirzīšanas gadījumā ir pieļāvis kļūdu;

3.2. tas izraudzītais operators, kurš ir iekasējis tai aviosabiedrībai samaksātos aviopārvadājumu tarifus, kura depešu izkrāvusi vietā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā.

4. 1.-3. punktā izklāstītos noteikumus analoģiski piemēro arī tad, ja lidostā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā, tiek izkrauta tikai daļa no depešas.

5. Izraudzītais operators, kurš ir nodevis depešu vai maisu, kas ir kļūdaini nosūtīts kļūdaini noformētas birkas dēļ, sedz pārvadāšanas izdevumus par visu nolidoto attālumu saskaņā ar Konvencijas 34. panta 3.1. apakšpunktu.

RC 210. pants
Aviopārvadājumu tarifu iekasēšana par tukšu maisu pārvadāšanu

1. Aviopārvadājumu tarifus par tukšu maisu transportēšanu apmaksā izraudzītais operators, kuram maisi pieder.

2. Maksimālais tarifs, kuru var piemērot tukšu maisu sūtījumu aviopārvadājumiem ir 30 % no pamattarifa, kas noteikts saskaņā ar Konvencijas 34. panta 3.1. apakšpunkta noteikumiem.

10. nodaļa
Rēķinu sagatavošana un norēķinu veikšana

RC 211. pants
Rēķinu sagatavošana

1. Ikviens izraudzītais operators norīko, lai tā pasta apmaiņas punkti katra mēneša vai ceturkšņa beigās nekavējoties sagatavo CP 94 sarakstu par visiem sūtījumiem, kas saņemti no viena un tā paša izraudzītā operatora, informāciju sakārtojot par katru iestādi sūtītāju un par katru depešu.

2. Ja ir veikta CP 88 vai CP 87 paku karšu labošana, tad CP 94 saraksta ailē "Piezīmes" norāda tā CP 78 pārbaudes paziņojuma numuru un datumu, ko ir sagatavojusi nodošanas pasta apmaiņas punkts vai pasta apmaiņas punkts, kuram sūtījums tiek nodots.

3. CP 94 sarakstu apkopo CP 75 rēķinā.

4. Izraudzītajiem operatoriem, kuri iepriekšējā gadā bijuši neto kreditori, ir iespēja noteikt, vai tie vēlas maksājumu saņemt reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Noteiktais maksāšanas periods paliek spēkā vienu kalendāro gadu, sākot no 1. janvāra.

5. Izraudzītie operatori var izmantot tiešo rēķinu izrakstīšanas sistēmu vai divpusējo kompensēšanas sistēmu.

6. Saskaņā ar tiešo rēķinu izrakstīšanas sistēmu CP 75 rēķini kalpo par rēķiniem tiešiem norēķiniem. CP 75 rēķinu, kuram ir pievienots CP 94 saraksts, bez paku kartēm pa ātrāko maršrutu nosūta attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem, lai saņemtu apstiprinājumu un maksājumus attiecīgi reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Minēto sūtījumu veic divu mēnešu laikā no brīža, kad ir saņemta pēdējā paku karte par attiecīgo periodu.

7. Izraudzītā operatora debitora rēķinā norādīto summu nomaksā divu mēnešu laikā. Ja izraudzītais operators, kurš ir nosūtījis rēķinu, divu mēnešu laikā nesaņem paziņojumu par labojumiem, tad rēķinu uzskata par pilnīgi akceptētu. Ja tiek atrasta atšķirība, kas ir lielāka par 9,80 SDR, tad CP 94 saraksts ir jālabo, un to kā pierādījumu pievieno izlabotajam CP 75 rēķinam. Izraudzītais operators debitors var atteikties pārbaudīt un akceptēt CP 75 rēķinus, kurus izraudzītie operatori kreditori nav iesnieguši sešu mēnešu laikā no attiecīgā perioda.

8. Saskaņā ar divpusējo kompensēšanas sistēmu izraudzītais operators kreditors sagatavo gan CP 75 rēķinu, gan CN 52 rēķinu un abus vienlaicīgi pa ātrāko maršrutu nosūta izraudzītajam operatoram debitoram reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Taču tiklīdz CP 75 rēķini starp diviem izraudzītajiem operatoriem ir akceptēti vai ir uzskatāmi par pilnīgi akceptētiem, tos var apkopot CN 52 kopējā rēķinā, kuru sagatavo vienā no iepriekšminētajiem periodiem.

9. Izraudzītais operators debitors akceptē vai labo CP 75 un CN 52 rēķinus un veic maksājumus izraudzītajam operatoram kreditoram divu mēnešu laikā. Ja izraudzītais operators, kurš ir nosūtījis rēķinu, divu mēnešu laikā nesaņem paziņojumu par labojumiem, tad rēķinu uzskata par pilnīgi akceptētu. Veidlapas jāsūta elektroniski, vai, ja tas nav iespējams, pēc iespējas sūtīt kā ierakstītus sūtījumus.

10. Izraudzītajam operatoram debitoram var nosūtīt papildu rēķinus tikai tad, ja tie attiecas uz jau iesniegtajiem rēķiniem par attiecīgo periodu. Papildu rēķini tiek izdoti, lai izdarītu izmaiņas sākotnējos rēķinos, tādējādi labojot kļūdainus rēķinus vai reģistrējot citas prasības/informāciju. 7. un 9. punktā minētie nosacījumi attiecas uz papildu rēķinu izdošanu; pretējā gadījumā izraudzītajam operatoram debitoram nav pienākuma pieņemt papildu rēķinus.

11. Ja izraudzītais operators debitors ziņo par atšķirību, kas ir lielāka par 9,80 SDR, tad CP 94 sarakstu labo un to kā pierādījumu pievieno izlabotajam CP 75 rēķinam.

12. Ja atlikums CP 75 vai CN 52 rēķinā nav lielāks par 163,35 SDR, tad to pārnes uz nākamo CP 75 vai CN 52 rēķinu, kad attiecīgie izraudzītie operatori piedalās Starptautiskā biroja klīringa sistēmā.

RC 212. pants
Norēķinu veikšana

1. Starptautiskos norēķinus saistībā ar pasta sūtījumu plūsmu starp izraudzītajiem operatoriem var uzskatīt par kārtējiem darījumiem un tos veic atbilstīgi attiecīgo dalībvalstu spēkā esošajām starptautiskajām saistībām, ja ir noslēgti attiecīgie nolīgumi. Ja minēto nolīgumu nav, tad norēķinus veic saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

2. Ikviens izraudzītais operators sagatavo rēķinus un nosūta divas kopijas citām iesaistītajām personām. Vienu no akceptētajām kopijām, vajadzības gadījumā veicot labojumus vai pievienojot paziņojumu par atšķirībām, nosūta atpakaļ izraudzītajam operatoram kreditoram. Šo rēķinu izmanto par pamatu tam, lai starp abiem izraudzītajiem operatoriem sagatavotu galīgo kopējo rēķinu.

3. Izraudzītie operatori norēķinus var veikt abpusēji, vai arī tie var izmantot Starptautiskā biroja daudzpusējo klīringa sistēmu vai kādu citu norēķinu sistēmu. Iespēja piedalīties Starptautiskā biroja daudzpusējā klīringa sistēmā ir tikai tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri parakstījuši pievienošanās nolīgumu, kas attiecas uz minēto sistēmu.

4. Izraudzītais operators kreditors, konsultējoties ar izraudzīto operatoru debitoru, izvēlas norēķinu veikšanas veidu. Ja par to rodas domstarpības, priekšroka jebkurā gadījumā tiek dota izraudzītā operatora kreditora izvēlei. Ja norēķinu veikšanai tiek izmantota Starptautiskā biroja daudzpusējā klīringa sistēma, tad gan izraudzītais operators kreditors, gan izraudzītajam operatoram debitoram ir jābūt attiecīgā pievienošanas nolīguma pusēm un abpusēji jāvienojas par attiecīgā rēķina ievietošanu sistēmā.

5. Atlikumu katrā CP 75 rēķinā, ko ir sagatavojis izraudzītais operators kreditors, maksā izraudzītais operators debitors saskaņā ar RC 213.-216. panta noteikumiem.

6. Divpusējās kompensēšanas gadījumā un tad, ja norēķini tiek veikti, pamatojoties uz atlikumu nesakritību:

6.1. kopējā rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu, negaidot iespējamos CP 75 rēķina labojumus, var veikt, tiklīdz izraudzītais operators, kurš ir saņēmis visus rēķinus par attiecīgo periodu, konstatē, ka tas ir kreditors. CN 52 rēķina pārbaudi un atlikuma nomaksāšanu izraudzītais operators debitors veic divu mēnešu laikā pēc kopējā rēķina saņemšanas; izraudzītajam operatoram debitoram nav pienākuma akceptēt rēķinus, kuri tam nav pārsūtīti sešu mēnešu laikā pēc tā gada beigām, uz kuru tie attiecas;

6.2. jebkuram izraudzītajam operatoram, kuram cits izraudzītais operators pastāvīgi katru mēnesi ir parādā summu, kas ir lielāka par 9 800,72 SDR, ir tiesības pieprasīt ikmēneša maksājumu, kurš var būt līdz pat trim ceturtdaļām no parāda summas; izraudzītie operatori prasību izpilda divu mēnešu laikā.

RC 213. pants
Norēķinu veikšana ar Starptautiskā biroja starpniecību

1. Norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā veic saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

1.1. Iespēja piedalīties Starptautiskā biroja klīringa sistēmā ir tiem izraudzītajiem operatoriem vai šo izraudzīto operatoru dienestiem, kuri parakstījuši pievienošanās nolīgumu, kurā ir noteikts, ka dalībniekiem ir jāievēro sistēmas nolikuma noteikumi.

1.2. Starptautiskais birojs pietiekami regulāri publicē apkārtrakstu, kurā ir atjaunināts dalībnieku saraksts.

1.3. Izraudzītais operators kreditors, kas vēlas veikt norēķinus ar Starptautiskā biroja starpniecību, nosūta debitoram attiecīgā rēķina kopiju ar norādi "Proposé pour inclusion dans UPU*Clearing". Ja debitors neveic labojumus, rēķinu nosūta Starptautiskajam birojam un izraudzītajam operatoram kreditoram, izdarot piezīmi "Accepté pour inclusion dans UPU*Clearing". Ja debitors saņemtajā rēķinā veic labojumus, tad attiecīgo rēķinu nosūta atpakaļ izraudzītajam operatoram kreditoram, kas tad, ja piedāvātie labojumi tiek pieņemti, pārsūta rēķinu Starptautiskajam birojam. Rēķinus Starptautiskajam birojam pārsūta tikai tad, kad gan debitors, gan kreditors par to ir vienojušies.

1.4. Maksājumus veic atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti sistēmas nolikumā.

1.5. Ja dalībnieks nepilda sistēmas nolikumā paredzētās saistības vai izpilda tās nepilnīgi, tad Starptautiskais birojs veic attiecīgus pasākumus un visus dalībniekus informē par veiktajiem pasākumiem.

RC 214. pants
Tādu nesamaksātu parādu korekcijas, kas radušies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā

1. Parādus, kuri ir radušies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, un kuri ir jāmaksā izraudzītajam operatoram, kas ir nokavējis noteikto termiņu, var koriģēt, kompensējot tos ar kredītu summām, kuras ir jāmaksā debitoram no cita izraudzītā operatora. Pirms minētā pasākuma veikšanas Starptautiskais birojs konsultējas ar attiecīgo kreditoru un nosūta atgādinājumu debitoram, kurš nav izpildījis saistības. Ja maksājums netiek veikts viena mēneša laikā pēc minētā atgādinājuma nosūtīšanas, Starptautiskais birojs pēc tam, kad ir informētas visas iesaistītās puses, ir kompetents vienpusēji veikt attiecīgās uzskaites korekcijas. Tā debitora piekrišana, kurš nav izpildījis saistības, nav vajadzīga.

2. Veicot minētās uzskaites korekcijas, Starptautiskais birojs kompensē tikai tos rēķinus, kurus ir apstiprinājis gan debitors, kas nav izpildījis saistības, gan tas izraudzītais operators, kas ir parādā debitoram, kurš nav izpildījis saistības.

3. Debitors, kas nav izpildījis saistības, nevar iesniegt pieprasījumu izraudzītajam operatoram, kurš tam ir parādā, par kredītiem, kurus Starptautiskais birojs ir kompensējis kreditoram atbilstīgi 1. punktā aprakstītajai procedūrai.

RC 215. pants
SDR vienībās izteikto parādu maksājumi. Vispārīgie noteikumi

1. Turpmāk izklāstītie maksāšanas noteikumi attiecas uz visiem parādiem, kas ir radušies pasta darījumos un kas ir izteikti SDR vienībās. Minētie parādi var rasties Starptautiskā biroja sagatavotajos kopējos rēķinos vai sarakstos vai tajos kopējos rēķinos vai sarakstos, kurus nav sagatavojis Starptautiskais birojs. Minētie noteikumi ir saistīti arī ar atšķirību labošanu, procentu samaksu vai attiecīgā gadījumā ar norēķiniem.

2. Ikviens izraudzītais operators var atbrīvoties no saistībām, ieskaitot līdzekļus kontā, no kura tiks atskaitīti parādi, kad tie tiks konstatēti.

3. Pieņemot, ka maksājumu termiņi tiek ievēroti, ikviens izraudzītais operators var nokārtot ar pastu saistītos parādus, kas ir izteikti SDR vienībās, kompensējot kredītu vai debetu citiem izraudzītajiem operatoriem. Kompensēšanu, abpusēji vienojoties, var piemērot parādiem, kas rodas saistībā ar telesakaru pakalpojumiem, ja abi izraudzītie operatori piedāvā pasta un telesakaru pakalpojumus. Kompensēšanu nevar piemērot parādiem saistībā ar darījumiem, kuri noslēgti ar organizāciju vai uzņēmumu, kas atrodas izraudzītā operatora kontrolē, ja minētais izraudzītais operators tam nepiekrīt.

4. Ja kopējā rēķinā, kurā ir dažādi parādi, tiek iekļauts rēķins par aviopastu, tad nedrīkst aizkavēt aviopārvadājumu tarifu maksājumu attiecīgajai aviosabiedrībai par.

RC 216. pants
Rēķinu apmaksas noteikumi, ja norēķinus veic, neizmantojot Starptautiskā biroja klīringa sistēmu

1. Parādus maksā tajā valūtā, kuru, konsultējoties ar izraudzīto operatoru debitoru, ir izvēlējies izraudzītais operators kreditors. Ja par to rodas domstarpības, priekšroka jebkurā gadījumā tiek dota izraudzītā operatora kreditora izvēlei. Ja izraudzītais operators kreditors nav noteicis konkrētu valūtu, tad to var izvēlēties izraudzītais operators debitors.

2. Maksājuma summas, kas aprēķināta izvēlētajā valūtā, vērtība ir vienāda ar rēķina atlikumu, kurš izteikts SDR vienībās.

3. Saskaņā ar 4. punktā izklāstītajiem noteikumiem summu, kas ir jāmaksā izvēlētajā valūtā, aprēķina, konvertējot SDR vērtību maksājuma valūtā atbilstīgi šādiem noteikumiem:

3.1. ja izmanto valūtas, attiecībā uz kurām Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir publicējis SDR maiņas kursu, izmanto to maiņas kursu, kas bija spēkā iepriekšējā dienā pirms maksājuma veikšanas vai pēdējo publicēto maiņas kursu.

3.2. ja izmanto citas maksājuma valūtas, pirmkārt, SDR summu konvertē starpvalūtā, attiecībā uz kuru SDR maiņas kursu SVF publicē katru dienu, un konvertēšanu veic, izmantojot pēdējo publicēto maiņas kursu. Otrkārt, iegūto rezultātu konvertē maksājuma valūtā, izmantojot pēdējo maiņas kursu, kas kotēts debitora dalībvalsts valūtas tirgū.

4. Ja, abpusēji vienojoties, izraudzītais operators kreditors un izraudzītais operators debitors izvēlas tādas valsts valūtu, kura nav SVF dalībvalsts un kuras tiesību aktos nav atļauts piemērot 3. punktā izklāstītos noteikumus, tad iesaistītie izraudzītie operatori vienojas par attiecību, kāda tiek izmantota SDR summas konvertēšanai izvēlētajā valūtā.

5. Lai aprēķinātu kādas valūtas ekvivalentu, kā piemērojamo kursu izvēlās beigu kursu valūtai, kuru var izmantot lielākajā daļā tirdzniecības darījumu ārvalstu valūtas tirgū.

6. Izraudzītais operators debitors maksāšanas dienā izvēlētās valūtas summu maksā, izmantojot žiro norēķinus vai kādu citu abiem izraudzītajiem operatoriem pieņemamu maksāšanas veidu.

7. Izraudzītais operators kreditors, izmantojot Starptautiskā biroja izdoto apkārtrakstu, publicē izmaiņas adresēs, uz kurām ir jāsūta čeki vai jāizdara pārskaitījumi.

8. Maksu par pārskaitījumu (nodevas, norēķinu maksas, iemaksas, komisijas maksas utt.), ko iekasē debitora valstī, sedz izraudzītais operators debitors. Maksas, ko iekasē kreditora dalībvalstī, tostarp maksas par pārskaitījumu, ko iekasē bankas starpniekvalstīs, sedz izraudzītais operators kreditors. Ja tiek izmantota žiro norēķinu sistēma, piešķirot atbrīvojumu no maksām, tad atbrīvojumu piemēro arī pasta apmaiņas punktam trešajā valstī vai valstīs, kas darbojas kā starpnieki starp izraudzīto operatoru debitoru un izraudzīto operatoru kreditoru, ja starp minētajiem izraudzītajiem operatoriem nenotiek tieša apmaiņa.

9. Ja periodā no pārskaitījuma rīkojuma nosūtīšanas vai pārskaitīšanas, izmantojot citus līdzekļus, līdz brīdim, kad kreditora dalībvalsts saņem attiecīgo summu, ir mainījusies izvēlētās valūtas ekvivalentā vērtība, kas ir aprēķināta, kā aprakstīts 3., 4. vai 5. punktā, un ja atšķirība šo izmaiņu dēļ ir lielāka par 5 % no maksājamās summas (kura ir aprēķināta pēc izmaiņām), tad kopējo atšķirību vienlīdzīgi sadala starp abiem izraudzītajiem operatoriem.

10. Maksājumu veic, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā no dienas, kad tika akceptēti kopējie rēķini un rēķini, kuros ir norādīta maksājamā summa vai atlikums, vai kad tika paziņots par minēto rēķinu oficiālu akceptēšanu. Kad ir pagājis noteiktais termiņš, maksājamai summai piemēro sešu procentu likmi gadā, skaitot no nākamās dienas pēc minētā termiņa beigām. Termins "maksājums" nozīmē to, ka ir nosūtīti līdzekļi vai maksāšanas instruments (čeks, pārvedu vekselis utt.), vai to, ka organizācija, kas debitora dalībvalstī ir atbildīga par pārskaitījumu, ir parakstījusi pārskaitījuma vai iemaksas rīkojumu.

11. Kad tiek izdarīts maksājums, tad pārskaitījuma dokumentam (čekam, pārvedu vekselim utt.) pievieno informāciju par nosaukumu, datumu, summu SDR vienībās, izmantoto konversijas kursu un minētā kursa spēkā stāšanās datumu saistībā ar katru summu, kas ir ieskaitīta kopējā pārskaitītajā summā. Ja pārskaitījumam nevar pievienot minēto informāciju, tad dienā, kad tiek izdarīts maksājums, nosūta paskaidrojuma vēstuli, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai pasta visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes). Paskaidrojumam ir jābūt franču valodā vai valodā, kura ir saprotama tām izraudzītajam operatoram, kas saņem maksājumu.

11. nodaļa
Dažādi noteikumi

RC 217. pants
Izraudzīto operatoru sniegtā informācija

1. Izraudzītie operatori, izmantojot attiecīgās Starptautiskā biroja sūtītās veidlapas, Starptautiskajam birojam sniedz informāciju par pasta paku dienesta darbībām. Tā ir informācija par lēmumiem, kas ir pieņemti saistībā ar to vispārējo noteikumu fakultatīvo piemērošanu, kas izklāstīti Konvencijā un tās Reglamentos.

2. Ikviens izraudzītais operators ar Starptautiskā biroja starpniecību pārējiem izraudzītajiem operatoriem paziņo:

2.1. ienākošo sūtījumu tarifus un attiecīgajā gadījumā tranzīta sauszemes un jūras tarifus, kurus tas iekasē;

2.2. attiecīgo informāciju par papildu pakalpojumiem, pieņemšanas nosacījumiem, svara ierobežojumiem, izmēra ierobežojumiem un citiem īpašiem noteikumiem.

3. Par 1. un 2. punktā minētās informācijas grozījumiem izraudzītais operators nekavējoties ziņo, izmantojot iepriekšminētos līdzekļus.

4. Izraudzītie operatori, izmantojot Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versiju, sniedz visu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju attiecībā uz pamata, papildu un citiem pakalpojumiem, kā tas noteikts UPU aktos. Ja notikušas izmaiņas, izraudzītie operatori sniedz jaunāko informāciju Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versijā līdz katra ceturkšņa 15. dienai.

RC 218. pants
Starptautiskā biroja publikācijas

1. Starptautiskais birojs, pamatojoties uz dalībvalstu un/vai izraudzīto operatoru sniegto informāciju, publicē oficiālo vispārējās informācijas apkopojumu saistībā ar Konvencijas un tās Reglamentu piemērošanu ikvienā dalībvalstī. Tāpat tas publicē līdzīgus apkopojumus saistībā ar Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem un tā Reglamenta piemērošanu, pamatojoties uz attiecīgo dalībvalstu un/vai izraudzīto operatoru informāciju, kas iesniegta saskaņā ar minētā Nolīguma Reglamentu.

2. Tāpat Starptautiskais birojs, ņemot vērā informāciju, kuru iesnieguši izraudzītie operatori un attiecīgajā gadījumā ierobežotās apvienības saistībā ar 2.1. apakšpunktu vai Apvienoto Nāciju Organizācija saistībā ar 2.5. apakšpunktu, publicē:

2.1. sarakstu ar dalībvalstu un izraudzīto operatoru un ierobežoto apvienību adresēm, vadītājiem un vecākajām amatpersonām;

2.2. pasta iestāžu starptautisko sarakstu;

2.3. tranzīta informācijas apkopojumu, kurā norāda:

2.3.1. tranzītā pārvadājamo pasta sūtījumu sauszemes sektoru attālumu sarakstu;

2.3.2. sauszemes pasta pārvadāšanai tranzīta pakalpojumu sarakstu (tostarp SAL pastam);

2.4. ekvivalento vērtību sarakstu;

2.5. aizliegto priekšmetu sarakstu, kurā norāda narkotiskās vielas, kuras ir aizliegtas saskaņā ar daudzpusējiem līgumiem par narkotiskajām vielām, un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas izstrādātās definīcijas attiecībā uz bīstamiem priekšmetiem, kurus ir aizliegts pārsūtīt pa pastu;

2.6. izraudzīto operatoru iekšzemes tarifu apkopojumu;

2.7. statistikas datus par pasta pakalpojumiem (iekšzemes un starptautiskajiem pakalpojumiem);

2.8. pētījumus, atzinumus, ziņojumus un citus paziņojumus attiecībā uz pasta dienestiem;

2.9. šādus trīs katalogus:

2.9.1. Starptautiskā biroja bibliotēkas katalogu (kurā uzskaitīti darbi, kas ir atrodami bibliotēkā);

2.9.2. Starptautiskā biroja periodisko izdevumu katalogu (kurā uzskaitīti periodiskie izdevumi, kurus saņem Starptautiskais birojs);

2.9.3. Starptautiskā biroja videotēkas katalogu (kurā uzskaitītas filmas, kuras Starptautiskais birojs var iznomāt dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem);

2.10. pasta iekārtu katalogu;

2.11. liste générale des services aéropostaux (ko sauc arī par "Liste CN 68") (Aviopasta dienestu kopējo sarakstu jeb CN 68 sarakstu), ko katru gadu atjaunina. Izraudzītie operatori līdz attiecīgā gada 1. oktobrim Starptautiskajam birojam sniedz atjauninātu informāciju, un Starptautiskais birojs atjaunināto CN 68 sarakstu publicē pirms attiecīgā gada beigām. Izmaiņas stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī;

2.12. liste des distances aéropostales (Aviopasta pārvadāšanas attālumu sarakstu), kuru Starptautiskais birojs sagatavo sadarbībā ar aviopārvadātājiem.

3. Tāpat tas publicē:

3.1. Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem rokasgrāmatas;

3.2. citus UPU aktus, kurus anotējis Starptautiskais birojs;

3.3. Starptautiskā Pasta dienesta daudzvalodu vārdnīcu.

3.4. Pasta paku apkopojuma tiešsaistes versiju (PPCO) - UPU tīmekļa vietnē.

4. Par grozījumiem dažādajās publikācijās, kas uzskaitītas 1.-3. punktā, ziņo, izmantojot apkārtrakstus, biļetenus vai citus piemērotus līdzekļus. Taču par grozījumiem saistībā ar publikācijām, kas minētas 2.11. apakšpunktā un 2.12. apakšpunktā, un datumu, kurā minētie grozījumi stājas spēkā, dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem vispiemērotākajā veidā ziņo, izmantojot ātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes) un paredzot minimālu kavēšanos.

5. Starptautiskā biroja publikācijas izplata izraudzītajiem operatoriem saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

5.1. Visas publikācijas, izņemot to, kas minēta 5.2. apakšpunktā, izplata trīs eksemplāros, un vienam no eksemplāriem jābūt oficiālajā valodā. Abi pārējie eksemplāri ir vai nu oficiālajā valodā, vai valodā, kas pieprasīta saskaņā ar Vispārīgā reglamenta 155. pantu.

5.2. Žurnālu Union Postale izplata tādā daudzumā, kas ir proporcionāls to iemaksu vienību skaitam, kuras katrai dalībvalstij un izraudzītajam operatoram piešķir saskaņā ar Vispārīgā reglamenta 150. pantu.

5.3. Lai saņemtu lielāku skaitu eksemplāru nekā to, kuru bez maksas izplata saskaņā ar 5.1. apakšpunkta noteikumiem, dalībvalstis un izraudzītie operatori Starptautiskā biroja publikācijas var iegādāties par pašizmaksas cenu.

6. Starptautiskā biroja publikācijas sūta arī ierobežotām apvienībām.

RC 219. pants
Dokumentu glabāšanas laiks

1. Starptautiskā dienesta dokumentus glabā vismaz 18 mēnešus, sākot ar datumu, uz kuru tie attiecas. Taču tad, ja dokumenti ir reproducēti uz mikrofilmas, mikrofišas vai uz līdzīga līdzekļa, tad dokumentus var iznīcināt, tiklīdz ir konstatēts, ka reproducēšana ir veiksmīgi pabeigta.

2. Dokumentus saistībā ar strīdu vai pieprasījumu glabā līdz brīdim, kad jautājums ir atrisināts. Ja izraudzītais operators, kurš ir ierosinājis jautājuma izskatīšanu, saņemot pienācīgu informāciju par pieprasījuma rezultātu, sešu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteicis iebildumus, tad jautājumu uzskata par atrisinātu.

RC 220. pants
Veidlapas

1. Veidlapas atbilst pievienotajiem paraugiem.

2. Veidlapu teksts, krāsa un izmēri, kā arī citi parametri, piemēram, svītrkodam atvēlētā vieta, atbilst šā reglamenta prasībām. Ikreiz, kad pasta veidlapā ir jānorāda pasta apmaiņas vieta, piemēro RC 166. panta 16. punkta noteikumus.

3. Ja publiskai lietošanai paredzētās veidlapas nav iespiestas franču valodā, to tekstu tulko franču valodā un tulkojumu ieraksta starp rindām.

4. Ja vien iesaistītie izraudzītie operatori nav, tieši vienojoties, noteikuši citādi, veidlapas, kas paredzētas izraudzīto operatoru savstarpējai sarakstei, sagatavo franču valodā, to tulkojumu ierakstot starp rindām vai bez tā.

5. Veidlapas un to kopijas aizpilda tā, lai visi ieraksti būtu pilnīgi salasāmi. Veidlapas oriģinālu nosūta vai nu attiecīgajam izraudzītajam operatoram, vai arī tai ieinteresētajai personai, uz kuru visvairāk attiecas konkrētā situācija.

6. Turpmāk minētās veidlapas ir publiski pieejamās veidlapas:

CN 07 (Paziņojums par pienākšanu/izsniegšanu/izmaksāšanu/reģistrēšanu);

CN 08 (Pieprasījums);

CN 11 (Marķēšanas kvīts);

CN 17 (Iesniegums par sūtījuma atsaukšanu, adreses mainīšanu vai labošanu, pēcmaksas summas atcelšanu vai mainīšanu);

CN 23 (Muitas deklarācija);

CN 29 ("COD" uzlīme ("Pēcmaksa"));

CN 29ter Kupons sūtījumiem ar pēcmaksu

CN 30 "R" uzlīme ("Ierakstīts sūtījums") ar sūtījuma nodošanas iestādes nosaukumu, sūtījuma numuru un trijstūri ar norādi "COD" ("Pēcmaksa");

CP 71 (Adreses pavadziņojums);

CP 72 (paškopējošā veidlapa) (Muitas deklarācija/Adreses pavadziņojums);

CP 95 "COD" uzlīme ("Pēcmaksa").

RC 221. pants
Standartu piemērošana

1. Dažu reglamentu izpilde var būt saistīta ar konkrētu standartu piemērošanu. Dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem ir jāatsaucas uz attiecīgo UPU standarta publikāciju, kurā ir UPU apstiprinātie standarti.

2. UPU standartu piemērošana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad UPU reglamentos ir skaidri noteikta prasība par to obligātu piemērošanu. Tomēr dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem ir ieteicams ievērot standartus, kas attiecas uz tās iekšzemes un starptautiskajām darbībām, lai palielinātu apstrādes efektivitāti un savietojamību ar citu dalībvalstu un izraudzīto operatoru sistēmām un procesiem.

3. UPU standarts ir jāpieņem pilnīgi. Dalībvalstis un izraudzītie operatori nodrošina to, lai UPU standarta izmantošana pilnīgi atbilstu attiecīgajā standartā noteiktajām prasībām. Novirzīšanās no ieteikumiem ir pieļaujama tikai tik daudz, cik tas ir atļauts attiecīgajā standartā.

12. nodaļa
Pārejas noteikumi un noslēguma noteikumi

RC 222. pants
Reglamenta stāšanās spēkā un to spēkā esības laiks

1. Šis reglaments stājas spēkā dienā, kad tiek piemērota Konvencija.

2. Ja vien Pasta darbības padome neizlemj citādi, šis reglaments ir spēkā tikpat ilgi, cik Konvencija.

Bernē, 2013. gada 15. aprīlī

 

Tulkojums

Pasta paku reglamenta Noslēguma protokols

Apstiprinot Pasta paku reglamentu, Pasta darbības padome ir vienojusies par sekojošo.

RC I pants
Pasta paku pakalpojumu sniegšana

1. Austrālija, Latvija un Norvēģija patur tiesības sniegt pasta paku pakalpojumus tā, kā tas paredzēts Konvencijā, vai izejošo paku gadījumā un pēc divpusēja līguma noslēgšanas, jebkurā citā veidā, kas ir izdevīgāks klientiem.

RC II pants
Īpaši nosacījumi saistībā ar svara ierobežojumiem pakām

1. Neatkarīgi no RC 114. pantā noteiktā Kanādai ir atļauts ierobežot ienākošo un izejošo paku maksimālo svaru līdz 30 kilogramiem.

RC III pants
Piegādes procedūra

1. Neatkarīgi no RC 129. panta 7.1.1. apakšpunktā noteiktā Austrālijas, Kanādas un Jaunzēlandes izraudzītajiem operatoriem ir atļauts neprasīt saņēmējam parakstu par sūtījuma saņemšanu vai citu apliecinājumu par saņemšanu, ja tiek piegādāta vai nodota apdrošināta paka, uz kuras nav svītrkoda, kas atbilst visiem piemērojamiem UPU standartiem.

2. Neatkarīgi no RC 116. panta 2. punktā noteiktā Austrālijas, Kanādas un Jaunzēlandes izraudzītajiem operatoriem ir atļauts neprasīt saņēmējam parakstu par sūtījuma saņemšanu vai citu apliecinājumu par saņemšanu, ja tiek piegādāta vai nodota vienkārša paka, uz kuras nav svītrkoda, kas atbilst visiem piemērojamiem UPU standartiem.

RC prot. IV pants
Izņēmuma kārtā pieņemami bīstami izstrādājumi

1. Neatkarīgi no RC 119. pantā noteiktā Francijai ir tiesības atteikties pieņemt pasta sūtījumus, kuros ir šajā pantā norādītie izstrādājumi.

RC prot. V pants
Radioaktīvi materiāli, infekciozas vielas un litija elementi un baterijas, kuras atļauts pieņemt

1. Neatkarīgi no RC 120. pantā noteiktā Francijai ir tiesības atteikties pieņemt pasta sūtījumus, kuros ir šajā pantā norādītie izstrādājumi.

RC prot. VI pants
Procedūras, kas jāievēro attiecībā uz preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu

1. Neatkarīgi no RC 126. panta noteikumiem Austrālijai ir tiesības veikt pasākumus, kuri nepieciešami preču atpakaļsūtīšanas pakalpojuma nodrošināšanai attiecībā uz pasta pakām un kuri noteikti Pasta paku reglamentā vai arī citā veidā, tostarp divpusējos nolīgumos.

RC VII pants
Apdrošināto sūtījumu maksimālie ierobežojumi

1. Neatkarīgi no RC 129. panta 2.1. apakšpunktā noteiktā Zviedrija patur tiesības ierobežot Zviedrijai sūtāmo vienkāršu un apdrošinātu paku satura vērtību, nosakot šādus maksimālos ierobežojumus

Ienākošās pakas Satura maksimālā komerciālā vērtība Maksimālā apdrošinājuma summa Maksimālā atlīdzība
Neapdrošinātas pakas 1 000 SDR - 40 SDR par paku
+ 4,50 SDR par kilogramu
Apdrošinātas pakas 1 000 SDR 1 000 SDR 1 000 SDR

Šo ierobežojumu nedrīkst apiet, veicot daļēju apdrošināšanu par summu, kas pārsniedz 1000 SDR. Jauni ierobežojumi saistībā ar apdrošinātu sūtījumu saturu nav noteikti. Sūtījumi, kuru vērtība būs lielāka par minēto ierobežojumu, tiks nosūtīti atpakaļ uz nodošanas vietu.

2. Neatkarīgi no RC 129. panta 2.1. apakšpunktā noteiktā Dānija patur tiesības ierobežot satura vērtību tām ienākošām apdrošinātām pasta pakām, kurās ir nauda vai uzrādītāja vērtspapīri, nosakot šādus maksimālos ierobežojumus:

Apdrošināti sūtījumi, kuros ir nauda vai uzrādītāja vērtspapīri Sūtījuma satura maksimālā komerciālā vērtība Maksimālā apdrošinājuma summa Maksimālā atlīdzība
Apdrošināta pasta paka 4 000 SDR 4 000 SDR 4 000 SDR

Šos ierobežojumus nedrīkst apiet, veicot daļēju apdrošināšanu par summu, kas pārsniedz 4 000 SDR.

RC prot. VIII pants
Preču atpakaļsūtīšanas pakalpojums sākotnējiem tirgotājiem

1. Neatkarīgi no RC 134. panta noteikumiem Austrālijai ir tiesības piemērot noteikumus, tostarp izejošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifus un aviopārvadājumu tarifus, kuri nepieciešami preču atpakaļsūtīšanas pakalpojuma nodrošināšanai attiecībā uz pasta pakām un kuri noteikti Pasta paku reglamentā vai citā veidā, tostarp divpusējos nolīgumos.

RC IX pants
Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde

1. Austrālija, Azerbaidžāna, Gruzija, Jaunzēlande, Kanāda, Kazahstāna, Kirgizstāna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Tadžikistāna, Ukraina, Uzbekistāna un Vjetnama patur tiesības sniegt informāciju par pasta pakas vai tās satura daļas konfiscēšanu, norādot tikai to informāciju, kuru ir sniegušas muitas iestādes, un ievērojot valsts tiesību aktus.

2. Amerikas Savienotās Valstis patur tiesības kā kļūdaini pieņemtu paku apstrādāt jebkuru paku, kurā ievietotas kontrolējamās vielas, kas definētas ASV Federālo normatīvo aktu kodeksa [U.S. Code of Federal Regulations] 21. sadaļas 1308. iedaļā, un rīkoties ar to atbilstīgi valsts tiesību aktiem un muitas praksi.

RC X pants
Dienesta uzglabāšanā pieņemtās pakas

1. Neatkarīgi no RC 143. pantā noteiktā Kanādas izraudzītajam operatoram nav pienākuma aizpildīt CP 78 pārbaudes paziņojumu saistībā ar dienesta uzglabāšanā pieņemtām pakām.

RC XI pants
Pieprasījumu apstrāde

1. Amerikas Savienotās Valstīm, darbojoties kā starpposma izraudzītais operators, ir atļauts nekompensēt atlīdzību citiem izraudzītiem operatoriem, kas kļūdaini atklātā tranzītā ir nosūtījuši apdrošinātas vai vienkāršas pakas, pārkāpjot prasību par to, ka sūtījumi tiek pieņemti tikai slēgtā tranzītā. Amerikas Savienotās Valstis patur tiesības no sūtījuma nodošanas izraudzītā operatora nepieņemt pieprasījuma CN 08 veidlapu par apdrošinātām vai vienkāršām pakām, kas nosūtītas kā atklātā tranzīta sūtījumi, un atsakās uzņemties atbildību par šāda veida aizliegtajiem sūtījumiem.

RC XII pants
Izraudzīto operatoru atbildības principu piemērošana

1. Neatkarīgi no RC 154. panta 3.4. apakšpunktā noteiktā Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda, visos gadījumos, ja paka ir nosūtītā atpakaļ sūtītājam, nenorādot pamatojumu, patur tiesības apstrādāt pieprasījuma CN 08 veidlapu tikai tad, ja veidlapai tiek pievienots oriģināliepakojums un/vai nosūtīšanas tara pārbaudes veikšanai.

RC prot. XIII pants
Izzagtas vai bojātas pakas piegāde

1. Neatkarīgi no RC 155. panta 1. un 2. punktā noteiktā Amerikas Savienotās Valstis patur tiesības piemērot spēkā esošās procedūras.

2. Neatkarīgi no RC 155. pantā noteiktā Argentīnai ir tiesības nepiemērot šos noteikumus, kamēr tas nav veicis izpēti, lai noteiktu veidus, kā atgūt un pārvaldīt izmaksas, kas ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanas procedūrām.

3. Neatkarīgi no RC 155. panta 1. un 2. punktā noteiktā Kanādai ir tiesības elektroniski vai citā veidā ziņot adresātam, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram un/vai sūtītājam par izzagta vai sabojāta ierakstīta sūtījuma piegādi.

4. Neatkarīgi no RC 155. panta 1. un 2. punktā noteiktā Brazīlijai ir tiesības atlikt to atbilstošo noteikumu piemērošanu, kuri attiecas uz CN 24 aktu.

RC XIV pants
Sūtīšana slēgtās depešās

1. Neatkarīgi no RC 173. panta 11. punktā noteiktā Bahamām, Barbadosai un Kanādai ir atļauts ierobežot ienākošo un izejošo maisu un citas taras, kurā ir ievietotas pakas, maksimālo svaru līdz 30 kilogramiem.

RC XV pants
Depešu virzīšana

1. Ņemot vērā RC 178. panta 1. punkta prasības, Amerikas Savienoto Valstu, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Senegālas un Taizemes izraudzītie operatori slēgtās depešas pārsūta tikai saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti RC 178. panta 4. punktā.

RC prot. XVI pants
Paku svara vai izmēru atšķirības

1. Neatkarīgi no RC 188. panta 2. punktā noteiktā Austrālijai ir tiesības atbildēt vienīgi uz pārbaudes ziņojumiem saistībā ar vienkāršām pakām, kurām svara atšķirība pārsniedz vienu kilogramu.

RC XVII pants
Vidējo tarifu noteikšana

1. Amerikas Savienotajām Valstīm ir atļauts noteikt vidējo sauszemes un jūras tarifu par kilogrammu, kuru nosaka, pamatojoties uz no visiem izraudzītajiem operatoriem saņemto paku svara sadalījumu.

RC XVIII pants
Īpašie sauszemes tranzīta tarifi

1. Šajā tabulā uzskaitītajām valstīm šobrīd ir atļauts iekasēt norādīto īpašos sauszemes tranzīta tarifus papildus tranzīta tarifiem, kas minēti RC 197. panta 1. punktā.

Nr. Pilnvarotā valsts Īpašā tranzīta sūtījumu sauszemes tarifa summa
    Tarifs par paku Tarifs par depešas bruto svara kg
1 2 3 4
SDR SDR
       
1. Afganistāna 0,48 0,45
2. Bahreina 0,85 0,55
3. Čīle   0,21
4. Ēģipte   0,40
5. Francija 1,00 0,20
6. Grieķija 1,16 0,29
7. Honkonga (ķīna)   0,12
8. Indija 0,40 0,51
9. Malaizija 0,39 0,05
10. Krievijas Federācija 0,77 Divas reizes vairāk nekā summa par kg, kas norādīta RC 197. panta 1. punkta tabulas 3. ailē attiecīgajam attālumam  
11. Singapūra 0,39 0,05
12. Sudāna 1,61 0,65
13. Sīrijas Arābu Rep.   0,65
14. Taizeme   0,27
15. Amerikas Savienotās Valstis Atbilstīgi attāluma solim:
līdz 600 km 0,10
vairāk par 600 km un līdz 1 000 km 0,18
vairāk par 1 000 km un līdz 2 000 km 0,25
vairāk par 2 000 km par katriem papildu 1 000 km 0,10

2. Dānija un Somija patur tiesības par 50 % palielināt sauszemes tranzīta tarifu, kas paredzēti RC 197. pantā.

RC XIX pants
Jūras tarifi

1. Turpmāk minētās valstis patur tiesības palielināt RC 199. pantā paredzētos jūras tarifus par ne vairāk kā 50 %: Amerikas Savienotās Valstis, Antigva un Barbuda, Apvienotās Karalistes aizjūras pakļautās teritorijas, Apvienotie Arābu Emirāti, Argentīna, Austrālija, Bahamas, Bahreina, Bangladeša, Barbadosa, Beliza, Beļģija, Brazīlija, Bruneja Darusalama, Čīle, Dānija, Dominika, Džibutija, Francija, Gabona, Gambija, Gajāna, Grenāda, Grieķija, Indija, Itālija, Jamaika, Japāna, Jemena, Kanāda, Katara, Kenija, Kipra, Kiribati, Kolumbija, Komoru salas, Kongo Republika, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Madagaskara, Malaizija, Malta, Maurīcija, Nigērija, Nīderlande, Norvēģija, Omāna, Pakistāna, Papua-Jaungvineja, Portugāle, Sentkristofera un Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Seišeļu salas, Singapūra, Sjerraleone, Somija, Spānija, Zviedrija, Taizeme, Tanzānijas Savienotā Republika, Trinidāda un Tobago, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Vanuatu un Zambija, Vācija, Zālamana salas.

RC XX pants
Papildu tarifi

1. Katrai pakai, kas pa sauszemes maršrutu vai pa gaisa maršrutu ir nosūtīta uz Francijas aizjūras departamentiem, Francijas aizjūras teritorijām un Senpjēras un Mikelonas un Majotas kopienām, piemēro sauszemes tarifu par ienākošiem sūtījumiem, kas nav lielāka par atbilstīgo tarifu Francijā. Ja šādu paku tranzītā pārvadā Francijas kontinentālajā daļā, tad saistībā ar minēto paku papildus iekasē šādus papildu tarifus un maksas:

1.1. par sauszemes pakām:

1.1.1. Francijas sauszemes tranzīta tarifu;

1.1.2. Francijas jūras tarifu, kas atbilst attāluma solim starp Francijas kontinentālo daļu un katru no attiecīgajiem departamentiem, teritorijām un kopienām;

1.2. par aviopakām:

1.2.1. Francijas sauszemes tranzīta tarifu par atklātā tranzītā pakām;

1.2.2. aviopārvadājumu taritu, kas atbilst aviopasta pārvadāšanas attālumam starp Francijas kontinentālo daļu un katru no attiecīgajiem departamentiem, teritorijām un kopienām.

2. Ēģiptei un Sudānai ir atļauts par katru paku tranzītā pa Nasera ezeru [Lake Nasser] starp Šalalu [El Shallal] (Ēģipte) un Vadīhalfu [Wadi Halfa] (Sudāna) iekasēt papildu tarifu, kas ir lielāks par 1 SDR un lielāks par tranzīta sauszemes tarifu, kurš paredzēts RC197. pantā.

3. Par katru paku, kuru sūta tranzītā starp Dāniju un Farēru salām vai starp Dāniju un Grenlandi, iekasē šādus papildu tarifus:

3.1. par sauszemes pakām:

3.1.1. tarifu par sūtījumu, kas RC 197. panta 2. punktā noteikta atklātā tranzītā pakām;

3.1.2. Dānijā noteikto tranzīta sauszemes tarifu;

3.1.3. Dānijā noteikto jūras tarifu, kas atbilst attāluma solim starp Dāniju un Farēru salām vai starp Dāniju un Grenlandi;

3.2. par aviopakām un SAL pakām:

3.2.1. tarifu par sūtījumu, kas RC 197. panta 2. punktā noteikta atklātā tranzītā pakām;

3.2.2. maksu par tranzītā esošo aviodepešu apstrādi;

3.2.3. aviopārvadājumu tarifu, kas atbilst aviopasta pārvadāšanas attālumam starp Dāniju un Farēru salām vai starp Dāniju un Grenlandi.

4. Čīlei ir atļauts iekasēt papildu tarifu, kas nav lielāks par 2,61 SDR par kilogramu, par paku pārvadāšanu uz Lieldienu salu.

5. Par katru paku, kuru pa sauszemes maršrutur vai gaisa maršrutu tranzītā pārvadā starp Portugāles kontinentālo daļu un autonomajiem Azoru salu un Madeiras apgabaliem, iekasē šādus papildu tarifus:

5.1. par sauszemes pakām:

5.1.1. Portugālē noteikto tranzīta sauszemes tarifu;

5.1.2. Portugālē noteikto jūras tarifu, kas atbilst attāluma solim starp Portugāles Eiropas daļu un katru no attiecīgajiem autonomajiem apgabaliem;

5.2. par aviopakām:

5.2.1. Portugālē noteikto tranzīta sauszemes tarifu;

5.2.2. aviopārvadājumu tarifu, kas atbilst aviopasta pārvadāšanas attālumam starp Portugāles kontinentālo daļu un katru no attiecīgajiem autonomajiem apgabaliem.

6. Katrai pakai, kas adresēta uz Ālandu salām, papildus Somijā noteiktajam ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifam piemēro šādus papildu tarifus:

6.1. sauszemes pakām:

6.1.1. tarifu par paku, kas noteikta RC 197. pantā atklātā tranzītā pakām;

6.1.2. Somijā noteikto tranzīta sauszemes tarifu;

6.1.3. Somijā noteikto jūras tarifu, kas atbilst attāluma solim līdz Ālandu salām no apmaiņas vietas Somijā;

6.2. par aviopakām:

6.2.1. tarifu par paku, kas noteikta RC 197. pantā;

6.2.2. aviopārvadājumu tarifu, kas atbilst aviopasta pārvadāšanas attālumam līdz Ālandu salām no apmaiņas vietas Somijā.

7. Papildus palielinājumam, kas atļauts Konvencijas 35. panta 3.2. apakšpunktā, Taizemei ir atļauts iekasēt papildu jūras tarifu 0,28 SDR apmērā par kilogramu un attāluma soli.

RC prot. XXI pants
Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana attiecībā uz preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu

1. Neatkarīgi no RC 207. pantā noteiktā Kanādai ir tiesības piemērot aviopārvadājumu tarifus izejošajām pakām, kas nosūtītas, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, vai nu saskaņā ar Pasta paku reglamentu, vai arī ievērojot citu kārtību.

2. Neatkarīgi no RC 207. pantā noteiktā Austrālijai ir tiesības piemērot noteikumus, tostarp aviopārvadājumu tarifus, kuri noteikti Pasta paku reglamentā vai citos tiesību aktos, tostarp divpusējos nolīgumos.

RC XXII pants
Rēķinu sagatavošana

1. Neatkarīgi no RC 211. pantā noteiktā rēķinus, kas iesniegti Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas un Ķīnas Tautas Republikas izraudzītajiem operatoriem, neuzskata par akceptētiem, kā arī tie nav jāapmaksā divu mēnešu laikā no to saņemšanas, ja vien minētie rēķini netiek saņemti septiņu dienu laikā pēc tam, kad izraudzītajs operators kreditors tos ir nosūtījis.

2. Neatkarīgi no RC 211. pantā minētā rēķinus, kas iesniegti Saūda Arābijas izraudzītajām operatoram, uzskata par akceptētiem, ja izraudzītajs operators kreditors nesaņem paziņojumu par izmaiņām trīs mēnešu laikā. Tāpat Saūda Arābijas izraudzītajām operatoram nav jāveic maksājumi izraudzītajām operatoram kreditoram saskaņā ar 7. punktu, kurā paredzēts divu mēnešu termiņš, bet maksājumus tas var veikt trīs mēnešu laikā.

RC XXIII pants
Tāda parāda koriģēšana, kas radies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, kas bija spēkā līdz 2001. gada 1. janvārim

1. Parādus, kuri ir izveidojušies pēc veiktajiem norēķiniem Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, kas bija spēkā līdz 2001. gada 1. janvārim, un kuri ir jāmaksā valstīm, kuras ir nokavējušas norēķinu termiņu, kas bija noteikts galīgajos klīringa sistēmas sarakstos par 2000. gada pēdējo ceturksni, var koriģēt ar kredītu summām, kuras ir jāmaksā debitoram no jebkuras citas valsts. Pirms minētā pasākuma veikšanas Starptautiskais birojs konsultējas ar attiecīgo kreditoru un nosūta atgādinājumu debitoram, kurš nav izpildījis saistības. Ja maksājums netiek veikts viena mēneša laikā pēc minētā atgādinājuma nosūtīšanas, Starptautiskajam birojam pēc visu iesaistīto pušu informēšanas ir tiesības vienpusēji veikt attiecīgās korekcijas uzskaites ierakstos.

2. Veicot minētās korekcijas uzskaites ierakstos, Starptautiskais birojs kompensē tikai tos parādus, kurus ir apstiprinājis gan debitors, kas nav izpildījis saistības, gan tā valsts, kura ir parādā debitoram, kurš nav izpildījis saistības.

3. Debitors, kas nav izpildījis saistības, nevar iesniegt pieprasījumu valstij, kura tam ir parādā, par kredītiem, kurus Starptautiskais birojs ir kompensējis kreditoram atbilstīgi 1. punktā aprakstītajai procedūrai.

RC XXIV pants
Veidlapas

1. Neatkarīgi no RC 220. panta 2. punktā noteiktā Amerikas Savienoto Valstu, Brazīlijas, Luksemburgas, Ungārijas Republikas un Vācijas izraudzītie operatori var mainīt CN 07 veidlapas izmērus un formātu.

Bernē, 2013. gada 15. aprīlī

 

Tulkojums

Pasta paku reglamenta pielikums

Veidlapas

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 15.04.2013.
Stājas spēkā:
 01.01.2010.
Parakstīts:
 11.11.2008.
Pieņemšanas vieta: 
Berne
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 166, 25.08.2014.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1139
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)