Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes noteikumi Nr.49

Rīgā 20.06.2000. (prot.Nr.123, 51.§)

Par dzīvojamo māju un tām funkcionāli nepieciešamo Rīgas pilsētas īpašumā esošo zemes gabalu (to privatizēto domājamo daļu) nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām un izslēgšanu no Rīgas domes Īpašuma departamenta bilances pēc privatizācijas

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas (to privatizētas domājamās daļas - dzīvokļa īpašumi) un tām funkcionāli nepieciešamie Rīgas pilsētas īpašumā esošie zemes gabali (to domājamās daļas) (turpmāk tekstā - dzīvojamās mājas un tām funkcionāli nepieciešamie zemes gabali (to privatizētās domājamās daļas)) pēc dzīvojamo māju privatizācijas tiek nodotas pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām un tiek izslēgtas no Rīgas domes Īpašuma departamenta (turpmāk tekstā - Īpašuma departaments) bilances.

1.2. Šo noteikumu izpratnē termins "dzīvokļa īpašums" saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par dzīvokļa īpašumu" ir attiecināms arī uz daudzdzīvokļu mājās esošām mākslinieku darbnīcām un nedzīvojamām telpām.

1.3. No Īpašuma departamenta bilances tiek izslēgtas tikai tās dzīvojamās mājas un tām funkcionāli nepieciešamie zemes gabali (to privatizētās domājamās daļas), par kuru privatizācijas uzsākšanu Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 8.1.panta otrajai daļai.

1.4. Īpašuma departaments informē par pieteikuma saņemšanu attiecīgo Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekciju saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par dzīvokļa īpašumu" un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem, piedalās dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku sabiedrību dibināšanas sapulcēs un iestājas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībās kā dalībnieks, ja dzīvojamās mājās ir kaut viens neprivatizēts dzīvokļa īpašums vai nav privatizēta kāda daļa no dzīvojamās mājas kopējās platības.

1.5. Šo noteikumu 1.4.punktā minētajos gadījumos Īpašuma departaments ir tiesīgs uzdot citām Rīgas pašvaldības struktūrvienībām vai pašvaldības uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuras pašlaik veic pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu, pārstāvēt Rīgas pašvaldības intereses saskaņā ar atsevišķu līgumu vai pilnvaru.

 

2. Kārtība, kādā dzīvojamās mājas un tām funkcionāli nepieciešamie zemes gabali (to privatizētās domājamās daļas) tiek nodoti dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām

2.1. Dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona iesniedz Īpašuma departamentam pieteikumu par dzīvojamās mājas, tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala (to privatizēto domājamo daļu), kā arī dzīvojamās mājas neprivatizētas daļas nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai (turpmāk tekstā - pieteikums).

2.2. Dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai pieteikumam jāpievieno:

2.2.1. dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūtu kopija;

2.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija;

2.2.3. dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieku kopsapulces sēdes protokola izraksts par dzīvojamās mājas un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala (gadījumos, kad zeme ir privatizēta) pārņemšanu.

2.3. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai pieteikumam jāpievieno:

2.3.1. dzīvokļu īpašnieku savstarpējā līguma par kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu kopija;

2.3.2. pilnvarojuma dokumenti dzīvojamās mājas un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārņemšanai, ja tas nav noteikts 2.3.1.apakšpunktā minētajā līgumā;

2.3.3. personu apliecinošu dokumentu kopijas.

2.4. Pēc pieteikuma saņemšanas Īpašuma departaments informē par pieteikuma saņemšanu dzīvojamās mājas pašreizējo apsaimniekotāju un attiecīgo Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekciju.

2.5. Īpašuma departaments 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 2.1.punktā minētā pieteikuma saņemšanas sagatavo Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojuma projektu par dzīvojamās mājas un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala (to privatizētās domājamās daļas) nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.

2.6. Pēc Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojuma izdošanas Īpašuma departaments kopā ar attiecīgo Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekciju, dzīvojamās mājas līdzšinējo apsaimniekotāju vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrību, vai dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu izveido nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas komisiju.

2.7. Dzīvojamā māja ar tai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu (to privatizētās domājamās daļas) un ar to funkcionāli saistītās palīgēkas, palīgbūves tiek nodota pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai saskaņā ar īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu.

Ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona viena mēneša laikā nepārņem pārvaldīšanā dzīvojamo māju, tad tiek uzskatīts, ka dzīvojamās mājas nodošana nav notikusi.

2.8. Ja dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktā ir fiksēts, ka dzīvojamās mājas pārņemšanas brīdī ir īres, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādi, dzīvojamās mājas vai to privatizētās daļas tiek nodotas pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai tikai pēc tam, kad tā ir noslēgusi ar iepriekšējo mājas pārvaldītāju un apsaimniekotāju vienošanos par minēto parādu nomaksas termiņiem.

2.9. Vienlaikus ar dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu ir jāparaksta arī vienošanās par dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, paredzot, ka tiek saglabāti Rīgas pilsētā noteiktie īres un komunālo pakalpojumu maksājumu apmēri.

3. Kārtība, kādā dzīvojamās mājas, tām funkcionāli nepieciešamie zemes gabali (to privatizētās domājamās daļas) tiek izslēgtas no Īpašuma departamenta bilances

3.1. Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija sagatavo uzziņu (saskaņā ar paraugu), kurā norāda īpašuma veidus katrā privatizējamā dzīvojamā mājā un iesniedz Īpašuma departamentā kopā ar disketi (vai nosūta pa e-pastu).

3.2. Pamatojoties uz iesniegto uzziņu un parakstīto dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu, Īpašuma departaments izslēdz no Īpašuma departamenta bilances īpašumu vai tā domājamās daļas:

3.2.1. mēneša laikā pēc uzziņas saņemšanas - īpašumu, kurā pabeigta plānveida privatizācija;

3.2.2. reizi pusgadā - privatizētā īpašuma domājamās daļas.

3.3. Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija reizi ceturksnī apkopo informāciju par šajā laika posmā noslēgtajiem dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu pirkuma līgumiem un iesniedz to Īpašuma departamentam.

Apkopotā informācija jāiesniedz uzziņas veidā, kurā ziņas jāsakārto atbilstoši adresēm alfabēta secībā.

4. Citi nosacījumi

4.1. Īpašuma departamenta direktoram mēneša laikā no šo noteikumu pieņemšanas jāapstiprina šo noteikumu 2.7.punktā minētā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta paraugs.

4.2. Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai trīs mēnešu laikā no šo noteikumu pieņemšanas dienas saskaņā ar noteikumu 3.1.punktu jāapkopo informācija par visiem iepriekš noslēgtajiem pirkuma līgumiem un tā jāiesniedz Īpašuma departamenta Īpašuma pārvaldē.

4.3. Noteikt, ka līdz 31.12.2000. no Īpašuma departamenta bilances tiek izslēgtas tikai tās dzīvojamās mājas, kurās visi dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un nedzīvojamās telpas ir privatizētas, noslēdzot pirkuma līgumus atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 41.panta noteikumiem.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Ārgalis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par dzīvojamo māju un tām funkcionāli nepieciešamo Rīgas pilsētas īpašumā esošo zemes gabalu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: noteikumi Numurs: 49Pieņemts: 20.06.2000.Stājas spēkā: 20.06.2000.Zaudē spēku: 20.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 292/295, 18.08.2000.
9887
20.06.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)