Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes rīkojums Nr.489

Rīgā 2000.gada 7.jūlijā

Par VID muitas iestāžu amatpersonu kompetences sadalījumu lēmumu pieņemšanā muitas lietās

Saskaņā ar valdības rīcības plāna Deklarācijas par Ministru kabineta iecerētās darbības 3.1.punktu apstiprinu "VID muitas iestāžu amatpersonu kompetences sadalījumu lēmumu pieņemšanā muitas lietās".

VID teritoriālo iestāžu muitu priekšniekiem ar rīkojumu iepazīstināt pakļautībā esošos darbiniekus.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora v.i. A.Krastiņš

 

 

VID muitas iestāžu amatpersonu kompetences sadalījums lēmumu pieņemšanā muitas lietās

 

1. Muitas uzrauga (vecākā muitas uzrauga) kompetencē ietilpst:

1.1. muitas kravas deklarācijas, preču un transporta pavaddokumentu pārbaude un noformēšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

1.2. muitas procedūras piemērošanai papildus nepieciešamo dokumentu pieprasīšana;

1.3. preces koda atbilstības noteikšana un pārbaude;

1.4. preču muitas vērtības pārbaude;

1.5. muitas maksājumu aprēķina pārbaude;

1.6. muitas maksājuma samaksas dokumentu pārbaude;

1.7. galvojuma nodrošinājuma kontrole;

1.8. iesniegtā iespējamā muitas parāda aprēķina kontrole;

1.9. preču pārbaude;

1.10. muitas nodrošinājuma uzlikšana, noņemšana un to atbilstības pārbaude;

1.11. preču, personu, komerciālo transporta līdzekļu izlaišana no muitas kontroles zonas;

1.12. administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšana;

1.13. personu bagāžas kontrole;

1.14. informācijas sniegšana juridiskām un fiziskām personām par muitas formalitāšu kārtošanu;

1.15. apskates un citu speciālo aktu sastādīšana;

1.16. preču paraugu ņemšana;

1.17. kompetence lēmumu pieņemšanā var tikt mainīta, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestādes nolikumu, amatpersonas amata aprakstu, MKP tehnoloģisko shēmu vai darba vietas aprakstu.

 

2. Maiņas priekšnieka kompetencē ietilpst:

2.1. lēmumu pieņemšana un darbību veikšana, kas ir muitas uzraugu kompetencē;

2.2. darba organizēšana maiņas ietvaros;

2.3. maiņas pieņemšana - nodošana;

2.4. visa veida kontroles veikšanas pieprasīšana;

2.5. muitas uzraugu lēmumu grozīšana vai atcelšana;

2.6. darba disciplīnas kontrolēšana;

2.7. citas muitas procedūras piemērošanas atļaušana;

2.8. citu valsts institūciju pieaicināšana muitas maiņas dienesta funkciju izpildes nodrošināšanai;

2.9. kompetence lēmumu pieņemšanā var tikt mainīta, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestādes nolikumu, amatpersonas amata aprakstu un MKP tehnoloģisko shēmu.

 

3. Muitas virsuzrauga kompetencē ietilpst:

3.1. lēmumu pieņemšana, kuri ir muitas uzraugu un maiņas priekšnieku kompetencē;

3.2. darba organizēšana muitas kontroles punktā;

3.3. padoto darbinieku atstādināšana no darba pienākumu pildīšanas gadījumos, ja konstatēti Iekšējās kārtības noteikumu un Ētikas kodeksa pārkāpumi vai izdarītas pretlikumīgas darbības, veicot dienesta pienākumus, un ziņošana savai vadībai;

3.4. zemāk stāvošo muitas amatpersonu lēmumu atcelšana vai grozīšana;

3.5. priekšlikumu sniegšana vadībai par MKP darba uzlabošanu;

3.6. papildus iesniedzamo dokumentu muitas lietās, mutisku un rakstisku paskaidrojumu pieprasīšana;

3.7. juridisko un fizisko personu konsultēšana muitas jautājumos;

3.8. kompetence lēmumu pieņemšanā var tikt mainīta, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestādes nolikumu, amatpersonas amata aprakstu un MKP tehnoloģisko shēmu.

4. Muitas eksperta (vecākā muitas eksperta) kompetencē ietilpst:

4.1. muitas deklarāciju un pavaddokumentu pārbaude;

4.2. muitas parāda aprēķināšana, sastādot pārbaudes aktu;

4.3. muitas vērtības deklarāciju pārbaude;

4.4. preču ievešanas un izvešanas atļaujas sistēmas ievērošanas kontrolēšana;

4.5. administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšana;

4.6. preču dokumentu izņemšana normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.7. muitas kontrolē esošo preču un dokumentu pārbaude uzņēmumu teritorijās;

4.8. papildus iesniedzamo dokumentu muitas lietās, mutisku un rakstisku paskaidrojumu pieprasīšana;

4.9. speciālo uzdevumu veikšana un lēmumu pieņemšana jautājumos, par ko amatpersona saņēmusi licenci, apliecību (sertifikācija, muitas tarifi, klasifikācija, muitas vērtība), ja to paredz amatu apraksts, kā arī struktūrvienības nolikums;

4.10. juridisko un fizisko personu konsultēšana muitas jautājumos;

4.11. kompetence lēmumu pieņemšanā var tikt mainīta, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestādes nolikumu un amatpersonas amata aprakstu.

 

5. Daļas priekšnieka kompetencē ietilpst:

5.1. lēmumu pieņemšana daļas kompetences ietvaros;

5.2. daļas darba plānošana, organizēšana un kontrolēšana;

5.3. darba rezultātu apkopošana un novērtēšana;

5.4. atbilžu sniegšana uz iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem un vadības norādījumiem;

5.5. rīcības plānu sastādīšana, uzdevumu sadalīšana un izpildes kontrolēšana;

5.6. amatpersonu darba disciplīnas ievērošanas kontrolēšana;

5.7. pakļautībā esošo amatpersonu pienākumu izpildes kontrolēšana;

5.8. struktūrvienības rīcībā esošā tehniskā aprīkojuma izmantošanas kontrolēšana;

5.9. pakļautībā esošo amatpersonu amatu aprakstu izstrādāšana;

5.10. papildus iesniedzamo dokumentu muitas lietās, mutisku un rakstisku paskaidrojumu pieprasīšana;

5.11. ieteikumu sniegšana amatpersonu atbilstības ieņemamajam amatam noteikšanai, stimulēšanai vai disciplinārsodu uzlikšanai;

5.12. ieteikumu sniegšana amatpersonu nosūtīšanai uz apmācībām, semināriem un komandējumiem;

5.13. juridisko un fizisko personu konsultēšana muitas jautājumos;

5.14. sadarbības organizēšana ar valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām;

5.15. kompetence lēmumu pieņemšanā var tikt mainīta, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestādes nolikumu un amatpersonas amata aprakstu.

 

6. Muitas priekšnieka vietnieka (muitas iestādes vadītāja vietnieka) kompetencē ietilpst:

6.1. lēmumu pieņemšana un darbību veikšana, kas ir muitas priekšnieka kompetencē tā pienākumu pildīšanas laikā;

6.2. īpašo uzdevumu veikšana vai pakļautībā esošo struktūrvienību darba organizēšana un kontrolēšana, ja tas noteikts VID teritoriālās iestādes muitas struktūrā un amata aprakstā;

6.3. muitas darba plānošana, organizēšana un vadīšana;

6.4. atbilžu sniegšana uz iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem un vadības norādījumiem;

6.5. papildus iesniedzamo dokumentu muitas lietās, mutisku un rakstisku paskaidrojumu pieprasīšana;

6.6. muitas lietās pieņemto lēmumu atbilstības likumdošanas aktu prasībām kontrolēšana;

6.7. kompetence lēmumu pieņemšanā var tikt mainīta, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestādes nolikumu un amatpersonas amata aprakstu.

 

7. Muitas priekšnieka (muitas iestādes vadītāja) kompetencē ietilpst:

7.1. muitas iestādes darba plānošana, organizēšana un vadīšana;

7.2. pakļautībā esošo darbinieku kontrolēšana;

7.3. muitas lietās pieņemto lēmumu atbilstības likumdošanas aktu prasībām muitas iestādes ietvaros pieņemto lēmumu kontrolēšana un gadījumos, ja normatīvie akti neparedz speciālu pārsūdzēšanas kārtību, šo lēmumu atcelšana vai grozīšana;

7.4. lēmumu pieņemšana, kuri saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir piekritīgi muitas iestādei;

7.5. papildus iesniedzamo dokumentu muitas lietās, mutisku un rakstisku paskaidrojumu pieprasīšana;

7.6. muitas kravas deklarāciju anulēšana saskaņā ar Muitas likumu;

7.7. lēmuma pieņemšana par personu apskati;

7.8. atbilžu sniegšana uz iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem un vadības norādījumiem;

7.9. atskaišu sniegšana VID teritoriālās iestādes direktoram un VID Galvenajai muitas pārvaldei par muitas iestādes darbu;

7.10. pakļautībā esošās muitas iestādes pārstāvēšana VID un citu valsts institūciju vadītajās sanāksmēs;

7.11. muitas gada un ceturkšņu darbības plānu apstiprināšana un izpildes kontrolēšana;

7.12. administratīvo pārkāpumu lietas izskatīšana un lēmumu pieņemšana atbilstoši LR APK normām;

7.13. muitas stratēģijas īstenošana savā teritoriālajā muitas iestādē;

7.14. konsultatīvo semināru organizēšana uzņēmējiem par muitas jautājumiem;

7.15. atļauju apstiprināšana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

7.16. sadarbības organizēšana ar valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām;

7.17. kompetence lēmumu pieņemšanā var tikt mainīta, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestādes nolikumu un amatpersonas amata aprakstu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par VID muitas iestāžu amatpersonu kompetences sadalījumu lēmumu pieņemšanā muitas lietās Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 489Pieņemts: 07.07.2000.Stājas spēkā: 07.07.2000.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 281/282, 08.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
9608
07.07.2000
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"