Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.502

Rīgā 2004.gada 25.maijā (prot. Nr.31 35.§)
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 7.panta astoto daļu, 28.panta otro daļu, 31.panta otro daļu,
36.panta pirmo un sesto daļu, 37.panta trešo un ceturto daļu, 38.panta otro, septīto, devīto un desmito daļu,
39.panta otro un ceturto daļu, 47.panta ceturto daļu un 49.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 137.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Valsts policijas Ekspertīžu pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot 17.9.apakšpunktā vārdu "importam".

3. Svītrot 19.1.apakšpunktu.

4. Izteikt 19.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.6. atzinumu par komersanta dalībnieku (fizisko personu), vadītāju un personu, kas ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijās, veselības stāvokli, kuru izsniedzis ģimenes ārsts, pie kura minētās personas ir reģistrētas un kura aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatra atzinumu un narkologa atzinumu;".

5. Izteikt 19.8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.8.2. atzinumu par darbinieka veselības stāvokli, kuru izsniedzis ģimenes ārsts, pie kura darbinieks ir reģistrēts un kura aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatra atzinumu un narkologa atzinumu;".

6. Svītrot 19.8.5.apakšpunktā vārdus "vai pirotehniskos izstrādājumus".

7. Papildināt noteikumus ar 19.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.9. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par to, ka komersantam nav nodokļu parādu."

8. Izteikt 21.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.4.3. atzinumu par darbinieka veselības stāvokli, kuru izsniedzis ģimenes ārsts, pie kura darbinieks ir reģistrēts un kura aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatra atzinumu un narkologa atzinumu."

9. Izteikt 25.2., 25.3. un 25.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2. pieprasa no Valsts policijas iestādes, kuras teritorijā paredzēta ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu ražošana (izgatavošana), remonts, glabāšana vai tirdzniecība, atzinumu par ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu glabātavas, realizācijas, ražošanas (izgatavošanas) vai remontdarbnīcas telpu vai pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecības vietas atbilstību šo noteikumu prasībām;

25.3. pieprasa no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūrvienības izziņu par ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu glabātavas, realizācijas, ražošanas (izgatavošanas) vai remontdarbnīcas telpu vai pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecības vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem;

25.4. pieprasa no Vides ministrijas reģionālās vides pārvaldes vai Jūras vides pārvaldes atzinumu par ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu glabātavas, realizācijas, ražošanas (izgatavošanas) vai remonta organizācijas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, lai saņemtu šo noteikumu 17.3., 17.4., 17.6., 17.7., 17.9., 17.11. un 17.14.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences);".

10. Svītrot 26.punktā skaitli "25.5.".

11. Svītrot 48.punktā vārdus "un uzrāda Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu".

12. Izteikt 49.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.1. šo noteikumu 19.3., 19.6., 19.8.2., 19.8.5. un 19.9.apakšpunktā minētos dokumentus;".

13. Izteikt 75.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.2. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka komersantam pieder vai tā valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, izgatavot vai realizēt ieročus, munīciju, speciālos līdzekļus, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises vai pirotehniskos izstrādājumus;".

14. Izteikt 75.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.6. atzinumu par komersanta dalībnieku (fizisko personu), vadītāju un personu, kas ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijās, veselības stāvokli, kuru izsniedzis ģimenes ārsts, pie kura minētās personas ir reģistrētas un kura aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatra atzinumu un narkologa atzinumu;".

15. Izteikt 75.7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.7.2. atzinumu par darbinieka veselības stāvokli, kuru izsniedzis ģimenes ārsts, pie kura darbinieks ir reģistrēts un kura aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatra atzinumu un narkologa atzinumu;".

16. Papildināt noteikumus ar 100.4. un 100.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.4. to komersanta darbinieku sarakstu, kuri tieši saistīti ar pirotehnisko izstrādājumu glabāšanu, pārvadāšanu un izmantošanu, kā arī darba līgumus (kopijas), kas noslēgti ar attiecīgajiem darbiniekiem;

100.5. atzinumu par darbinieku veselības stāvokli, kuru izsniedzis ģimenes ārsts, pie kura minētās personas ir reģistrētas un kura aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatra atzinumu un narkologa atzinumu."

17. Aizstāt 147.4.apakšpunktā vārdus "trim milimetriem" ar skaitli un mērvienības apzīmējumu "2,5 mm".

18. Izteikt 151.punktu šādā redakcijā:

"151. Glabātavā šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un šaujamieroču marķējamās sastāvdaļas glabā noslēgtos seifos vai metāla skapjos, kuru sienu biezums nav mazāks par 2,5 mm."

19. Papildināt 153.punktu aiz vārdiem "kas atrodas pārdevēja darba vietā" ar vārdiem "vai pie pārdevēja".

20. Aizstāt 155.punktā vārdus "ieroča un munīcijas eksemplāru" ar vārdiem "šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča eksemplāru".

21. Izteikt 159.punktu šādā redakcijā:

"159. Komersants veikala daļā atsevišķi no ieroču un munīcijas tirdzniecības stenda var tirgot arī medību un makšķerēšanas piederumus un cita veida rūpniecības preces, izņemot oksidējošas, īpaši viegli un viegli uzliesmojošas vielas un materiālus."

22. Aizstāt 183.punktā vārdu "seifā" ar vārdiem "vai seifā".

23. Svītrot 184.2.apakšpunkta otro teikumu.

24. Svītrot 242.2.apakšpunkta otro teikumu.

25. Aizstāt 327.punktā vārdus un skaitli "LVS EN 6804 standartam" ar vārdiem un skaitli "LVS EN 60804 standartam".

26. Izteikt 375.punktu šādā redakcijā:

"375. Pārvadājot pirotehniskos izstrādājumus, komersants noformē stingrās uzskaites dokumentu — preču pavadzīmi-rēķinu. Preču pavadzīmē-rēķinā papildus normatīvajos aktos par preču pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību noteiktajiem rekvizītiem norāda arī kravā esošo pirotehnisko izstrādājumu propelenta masas svaru."

27. Svītrot 382.punktā skaitli un vārdu "4.klases".

28. Izteikt 391.punktu šādā redakcijā:

"391. Veikala tirdzniecības zāles blakustelpā, kas atbilst ugunsdrošības noteikumiem, vai aiz letes noslēdzamā metāla skapī (kastē), kura sienu biezums nav mazāks par 2 mm un kura ugunsizturība ir lielāka par 30 minūtēm, glabā pirotehniskos izstrādājumus, kuru kopējā propelenta masa nav lielāka par 80 kg."

29. Izteikt 399.punktu šādā redakcijā:

"399. Komersants veikala daļā atsevišķi no pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecības stenda drīkst tirgot arī cita veida rūpniecības preces (izņemot oksidējošas, īpaši viegli un viegli uzliesmojošas vielas un materiālus), ja kopējā tirdzniecības zāles platība nepārsniedz 150 kvadrātmetru."

30. Izteikt 402.punktu šādā redakcijā:

"402. Veikalā pircējam redzamā vietā atrodas attiecīgās speciālās atļaujas (licences) kopija."

31. Svītrot 429.5.apakšpunktā vārdus "un nacionālajiem parkiem".

32. Svītrot 536.punktu.

33. Papildināt noteikumus ar 539.punktu šādā redakcijā:

"539. Noteikumu 19.6., 19.8.2., 21.4.3., 75.6., 75.7.2. un 100.4.apakšpunktā minēto atzinumu pēc pārbaudāmās personas izvēles var sniegt arī īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija, kuru vada ģimenes ārsts vai internists un kuras sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otolaringologs, ķirurgs vai traumatologs ortopēds, psihiatrs un narkologs."

34. Izteikt 1.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šādus dokumentus par katru komersanta dalībnieku (fizisko personu), vadītāju un personu, kura ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijās:

 6.1. ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli vai atzinumu par personas veselības stāvokli, kuru izsniegusi īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija;

 6.2. psihiatra atzinumu;

 6.3. narkologa atzinumu."

35. Izteikt 1.pielikuma 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

" 8.2. ģimenes ārsta atzinumu par darbinieka veselības stāvokli vai atzinumu par darbinieka veselības stāvokli, kuru izsniegusi īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija, kā arī psihiatra atzinumu un narkologa atzinumu;".

36. Izteikt 2.pielikuma 4.3. un 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

" 4.3. ģimenes ārsta atzinumu par darbinieka veselības stāvokli vai atzinumu par darbinieka veselības stāvokli, kuru izsniegusi īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija;

 4.4. psihiatra atzinumu;".

37. Papildināt 2.pielikumu ar 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

" 4.5. narkologa atzinumu."

38. Izteikt 5.pielikuma 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Šādus dokumentus par katru komersanta dalībnieku (fizisko personu), vadītāju un personu, kura ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijās:

 2.1. ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli vai atzinumu par personas veselības stāvokli, kuru izsniegusi īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija;

 2.2. psihiatra atzinumu;

 2.3. narkologa atzinumu.

3. Šādus dokumentus par katru darbinieku:

 3.1. ģimenes ārsta atzinumu par darbinieka veselības stāvokli vai atzinumu par veselības stāvokli, kuru izsniegusi īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija;

 3.2. psihiatra atzinumu;

 3.3. narkologa atzinumu."

39. Izteikt 7.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šādus dokumentus par katru komersanta dalībnieku (fizisko personu), vadītāju un personu, kas ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijās:

 6.1. ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli vai atzinumu par personas veselības stāvokli, kuru izsniegusi īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija;

 6.2. psihiatra atzinumu;

 6.3. narkologa atzinumu."

40. Izteikt 7.pielikuma 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

" 7.2. ģimenes ārsta atzinumu par darbinieka veselības stāvokli vai atzinumu par darbinieka veselības stāvokli, kuru izsniegusi īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija;

 7.3. psihiatra atzinumu;

 7.4. narkologa atzinumu;".

Ministru prezidents I.Emsis

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 502Pieņemts: 25.05.2004.Stājas spēkā: 28.05.2004.Zaudē spēku: 31.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 27.05.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
89204
28.05.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)