Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 20. septembra noteikumus Nr. 725 "Noteikumi par uztura bagātinātājiem".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.441

Rīgā 2004. gada 27.aprīlī (prot. Nr.25, 28.§)

Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības to marķējumam

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un 10.1 daļu un 13.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma prasības pārtikas produktiem, kurus lieto ierobežotā daudzumā parastā uztura bagātināšanai ar vitamīniem, minerālvielām vai citām vielām, kam piemīt uzturvērtība vai fizioloģiska ietekme, atsevišķi vai kombinācijās (turpmāk - uztura bagātinātājs), kā arī uztura bagātinātāju reģistrēšanas kārtību un prasības to marķējumam.

2. Produkts, kas satur atsevišķu vitamīnu vai minerālvielu, ir uzskatāms par uztura bagātinātāju, ja tā aktīvās vielas masa, kas ļauj

produktu uzskatīt par uztura bagātinātāju, nav mazāka kā 15 % no maksimālās diennakts devas.

3. Noteikumi neattiecas uz zālēm.

II. Obligātās nekaitīguma prasības

4. Uztura bagātinātājus ražo kapsulās, gela, šķidrā, pulvera, pastilu, dražeju, tablešu vai citā formā, un tie ir paredzēti lietošanai izmērāmos daudzumos. Uztura bagātinātājus izplata tikai fasētus.

5. Uztura bagātinātāju ražošanā atļauts izmantot šo noteikumu pielikumā minētos vitamīnus un minerālvielas tur norādītajos savienojumos, kuri atbilst pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem pārtikas sastāvdaļu tīrības kritērijiem.

III. Reģistrācijas kārtība

6. Eiropas Savienības dalībvalstīs ražotus un reģistrētus uztura bagātinātājus, kuros iekļauti vitamīni un minerālvielas atbilstoši šo noteikumu pielikumam, Latvijā atļauts ievest, par to paziņojot Latvijas Pārtikas centram un Pārtikas un veterinārajam dienestam un nosūtot produkta marķējuma paraugu.

7. Uztura bagātinātājus, uz kuriem neattiecas šo noteikumu 6.punkts, atļauts ievest un izplatīt tikai pēc to reģistrēšanas Latvijas Pārtikas centrā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Latvijas Pārtikas centrs izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu. Ja lēmums ir pozitīvs, Latvijas Pārtikas centrs izsniedz lēmumu par reģistrāciju un reģistrē attiecīgo uztura bagātinātāju. Ja produkts neatbilst pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, Latvijas Pārtikas centrs izsniedz pamatotu lēmumu par reģistrācijas atteikumu.

8. Ja ir iesniegti dokumenti par tādu uztura bagātinātāju reģistrāciju, kuri bez šo noteikumu pielikumā minētajiem vitamīniem un minerālvielām satur citas vielas un to savienojumus, Latvijas Pārtikas centrs var pieprasīt iesniedzējam iesniegt Valsts Zāļu aģentūras atzinumu par to, ka attiecīgie uztura bagātinātāji nav reģistrējami kā zāles.

9. Latvijas Pārtikas centrs veido un uztur reģistrēto uztura bagātinātāju reģistru. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

9.1. ražotāja vai izplatītāja juridiskā adrese, faktiskā adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

9.2. uztura bagātinātāju sastāvdaļu saraksts, to daudzums, tai skaitā izmantoto augu un to daļu nosaukumi latviešu un latīņu valodā;

9.3. uztura bagātinātāju ieteicamā diennakts deva (IDD);

9.4. uztura bagātinātāju pagatavojuma veids, fasējuma un iepakojuma vienības lielums;

9.5. marķējuma paraugs, lietošanas instrukcijas (ja tāda nepieciešama) paraugs.

10. Lai reģistrētu uztura bagātinātājus, iesniedzējs (ražotājs vai izplatītājs) iesniedz Latvijas Pārtikas centrā šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

10.1.1. ražotāja vai izplatītāja nosaukums un juridiskā adrese;

10.1.2. produkta nosaukums;

10.2. normatīvi tehniskos dokumentus vai produkta aprakstu, kurā norāda produkta īpašības, sastāvu, specifiskās sastāvdaļas un to daudzumu;

10.3. informāciju par produkta sastāvā esošajiem augiem, norādot to zinātnisko botānisko nosaukumu latviešu un latīņu valodā, katra auga izmantoto daļu (piemēram, ziedi, sakne) un tā pagatavojuma veidu (piemēram, izvilkums, pulveris), būtisko bioloģiski aktīvo vielu grupu nosaukumus, zināmos attiecīgā auga izmantošanas veidus, pieļaujamās devas, ierobežojumus un brīdinājumus par izmantošanu, iespējamo kaitīgumu un īpašu glabāšanu;

10.4. marķējuma paraugu;

10.5. lietošanas instrukciju, ja tāda nepieciešama;

10.6. ražotāja izsniegtu produkta atbilstības apliecinājumu, apstiprinājumu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijā oficiāli atzītu ārvalstīs izdoto produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu vai apliecinājumu;

10.7. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas apliecības kopiju vai farmācijas darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemtas speciālas atļaujas (licences) kopiju farmaceitiskās darbības veikšanai.

11. Ja mainīts reģistrētā produkta marķējums, ražošanas vai lietošanas nosacījumi, iesniedzējs 30 dienu laikā par to informē Latvijas Pārtikas centru.

12. Izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 10.punktā minēto dokumentu ekspertīzi, - 70,98 latu apmērā (bez PVN) - sedz iesniedzējs.

13. Latvijas Pārtikas centra lēmumu par uztura bagātinātāja reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu var apstrīdēt Veselības ministrijā.

IV. Marķēšana

14. Uztura bagātinātājus marķē normatīvajos aktos par pārtikas preču marķēšanu noteiktajā kārtībā. Marķējumā ietver šādas papildu norādes:

14.1. uzraksts "uztura bagātinātājs";

14.2. diennakts deva;

14.3. sastāvdaļas un to daudzums masas vai tilpuma vienībās diennakts devā;

14.4. vitamīnu un minerālvielu daudzums diennakts devā procentos;

14.5. ieteikums neizmantot uztura bagātinātājus kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotājus;

14.6. brīdinājums, ka produkts jāglabā bērniem nepieejamās vietās;

14.7. brīdinājums nepārsniegt ieteicamo diennakts devu.

15. Uztura bagātinātāju normatīvi tehniskajos dokumentos, marķējumā, lietošanas instrukcijā, reklāmas materiālā un cita veida informācijā nedrīkst būt norādes vai atsauces, ka uztura bagātinātājs novērš saslimšanu, ārstē vai izārstē slimības, un nedrīkst ietvert jebkādas tiešas vai netiešas atsauces par to, ka līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs nespēj nodrošināt pietiekamu uzturvielu daudzumu. Marķējumā drīkst būt norāde par uztura bagātinātājā esošo uzturvielu vai vielu īpašībām.

16. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

V. Noslēguma jautājumi

17. Latvijā līdz 2009.gada 31.decembrim atļauts izplatīt uztura bagātinātājus, ja to sastāvā izmantoti citi vitamīni vai minerālvielas un to savienojumi saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, ja šie uztura bagātinātāji izplatīti Eiropas Savienības dalībvalstīs pirms 2002.gada 12.jūlija.

18. Uztura bagātinātājus, kuri neatbilst šo noteikumu prasībām, bet par kuriem Latvijas Pārtikas centrs līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izsniedzis pozitīvus atzinumus, var izplatīt arī pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz atzinuma derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.jūlijam.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Direktīvas 2002/46/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (dokuments attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonu).

Ministru prezidents I.Emsis

Veselības ministrs R.Muciņš

Pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.441

Vitamīni un minerālvielas,

ko var izmantot uztura bagātinātāju ražošanā

Nr.

p.k.

Vitamīni un

minerālvielas

Lietojamie vitamīnu un minerālvielu savienojumi

1

2

3

1.

Vitamīni

1.1.

A vitamīns (µg RE)

retinols, retinilacetāts, retinilpalmitāts, beta-karotīns

1.2.

D vitamīns (µg)

holekalciferols, ergokalciferols

1.3.

E vitamīns (mg α-TE)

D-alfa-tokoferols, DL-alfa-tokoferols,

D-alfa-tokoferilacetāts, DL-alfa-tokoferilacetāts,

skābais D-alfa-tokoferilsukcināts

1.4.

K vitamīns (µg)

filohinons (fitomenadions)

1.5.

B1 vitamīns (mg)

tiamīna hlorīds, tiamīna mononitrāts

1.6.

B2 vitamīns (mg)

riboflavīns, nātrija riboflavīna fosfāts

1.7.

Niacīns (mg NE)

nikotīnskābe, nikotīnamīds

1.8.

Pantotēnskābe (mg)

kalcija D-pantotenāts, nātrija D-pantotenāts, dekspantenols

1.9.

B6 vitamīns (mg)

piridoksīna hlorīds, piridoksīna fosfāts

1.10.

Folskābe (µg)

pteroilmonoglutamīnskābe

1.11.

B12 vitamīns (µg)

ciānkobalamīns, hidroksokobalamīns

1.12.

Biotīns (µg)

D-biotīns

1.13.

C vitamīns (mg)

L-askorbīnskābe, nātrija L-askorbāts, kalcija L-askorbāts,

kālija L-askorbāts, L-askorbil-6-palmitāts

2.

Minerālvielas

2.1.

Kalcijs (mg)

kalcija karbonāts, kalcija hlorīds, citronskābes kalcija sāļi,

kalcija glikonāts, kalcija glicerofosfāts, kalcija laktāts, ortofosforskābes kalcija sāļi,

kalcija hidroksīds, kalcija oksīds

2.2.

Magnijs (mg)

magnija acetāts, magnija karbonāts, magnija hlorīds, citronskābes magnija sāļi,

magnija glikonāts, magnija glicerofosfāts, ortofosforskābes magnija sāļi,

magnija laktāts, magnija hidroksīds, magnija oksīds, magnija sulfāts

2.3.

Dzelzs (mg)

dzelzs (II) karbonāts, dzelzs (II) citrāts, dzelzs amonija citrāts, dzelzs (II) glikonāts,

dzelzs (II) fumarāts, dzelzs (III) nātrija difosfāts, dzelzs laktāts,

dzelzs (II) sulfāts, dzelzs (III) difosfāts (dzelzs pirofosfāts),

dzelzs (III) saharāts, elementārā dzelzs (karbonil- + elektrolītiski + reducēta ar ūdeņradi)

2.4.

Varš (µg)

vara (II) karbonāts, vara citrāts, vara glikonāts, vara sulfāts,

vara - lizīna komplekss

2.5.

Jods (µg)

nātrija jodīds, kālija jodāts, kālija jodīds, kālija jodāts

2.6.

Cinks (mg)

cinka acetāts, cinka hlorīds, cinka citrāts, cinka glikonāts, cinka laktāts, cinka oksīds,

cinka karbonāts, cinka sulfāts

2.7.

Mangāns (mg)

mangāna karbonāts, mangāna hlorīds, mangāna citrāts,

mangāna glikonāts, mangāna glicerofosfāts, mangāna sulfāts

2.8.

Nātrijs (mg)

nātrija bikarbonāts, nātrija karbonāts, nātrija hlorīds, nātrija citrāts, nātrija glikonāts,

nātrija laktāts, nātrija hidroksīds, ortofosforskābes nātrija sāļi

2.9.

Kālijs (mg)

kālija bikarbonāts, kālija karbonāts, kālija hlorīds,

kālija citrāts, kālija glikonāts, kālija glicerofosfāts,

kālija laktāts, kālija hidroksīds, ortofosforskābes kālija sāļi

2.10.

Selēns (µg)

nātrija selenāts, nātrija hidrogēnselenīts, nātrija selenīts

2.11.

Hroms (µg)

hroma (III) hlorīds, hroma (III) sulfāts

2.12.

Molibdēns (µg)

amonija molibdāts (molibdēns (VI)),

nātrija molibdāts (molibdēns (VI))

2.13.

Fluorīds (mg)

kālija fluorīds, nātrija fluorīds

2.14.

Hlorīds (mg)

2.15.

Fosfors (mg)

Veselības ministrs R.Muciņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības to marķējumam Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 441Pieņemts: 27.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 24.09.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 01.05.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
88049
01.05.2004
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"