Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.293

Rīgā 2004.gada 13.aprīlī (prot. Nr.21 6.§)
Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksā samaksāto pievienotās vērtības nodokli (turpmāk — nodoklis) par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas;

1.2. licencēšanas komisija izsniedz licenci pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām (turpmāk — licence);

1.3. persona, kas saņēmusi licenci (turpmāk — licencētā persona), un mazumtirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai tā struktūrvienība, kas trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām ir tiesīga noformēt īpaša parauga čeku par iegādātajām precēm (turpmāk — veikals), norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu.

2. Nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām precēm saskaņā ar šiem noteikumiem atmaksā trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētai fiziskajai personai, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta nav Eiropas Savienības teritorija;

2.2. persona savā bagāžā izved preces no Eiropas Savienības teritorijas triju mēnešu laikā pēc to iegādes.

3. Šo noteikumu izpratnē par trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētas fiziskās personas pastāvīgo dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu ir uzskatāma Eiropas Savienības teritorija, ja kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm šai personai ir izsniegusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

4. Šo noteikumu izpratnē par trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētās fiziskās personas bagāžu ir uzskatāma bagāža, kuru šī persona uzrāda muitas iestādei pirms izbraukšanas vai izbraucot no Eiropas Savienības teritorijas.

II. Licences izsniegšana

5. Licenci izsniedz licencēšanas komisija. Licencēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina finanšu ministrs.

6. Licencēšanas komisijā ir trīs Finanšu ministrijas pārstāvji, divi Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji, Ārlietu ministrijas pārstāvis un Ekonomikas ministrijas pārstāvis. Licencēšanas komisijas darbību nodrošina Finanšu ministrija.

7. Licenci var iegūt persona, kas reģistrējusies saimnieciskās darbības veikšanai Latvijas Republikā un kurai nav nodokļu parādu un valsts nodevu parādu.

7.1 Valsts nodeva par licences izsniegšanu un pārreģistrāciju ir 10 latu.

(MK 23.08.2005. noteikumu Nr.619 redakcijā)

8. Finanšu ministrija pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka šo noteikumu 9. vai 14.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu un valsts nodevu parādu.

9. Lai iegūtu licenci, šo noteikumu 7.punktā minētā persona iesniedz Finanšu ministrijā rakstisku iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

9.1. kapitālsabiedrības statūtu kopiju (uzrādot statūtu oriģinālu) vai individuālā komersanta darbības aprakstu;

9.2. nolikuma projektu, kas reglamentē personas un veikalu darbību. Nolikuma projektā norāda šādu informāciju:

9.2.1. to veikalu sarakstu (norāda veikala nosaukumu, juridisko adresi vai struktūrvienības adresi un reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā), kuros paredzēts organizēt trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēto fizisko personu apkalpošanu, lai samaksāto nodokli varētu atmaksāt saskaņā ar šiem noteikumiem;

9.2.2. aprakstu par to, kā veikalos paredzēts organizēt trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētu fizisko personu apkalpošanu;

9.2.3. atmaksājamā nodokļa apmēru. Tas nedrīkst būt mazāks par 15 procentiem no iegādāto preču vērtības (ja precēm piemērota nodokļa standartlikme) vai mazāks par sešiem procentiem (ja precēm piemērota nodokļa samazinātā likme);

9.2.4. īpaša parauga čeku, kuru paredzēts aizpildīt veikalā un izsniegt trešajā valstī un trešajā teritorijā reģistrētai fiziskajai personai, kura iegādājas preces;

9.2.5. īpaša preču iesaiņojuma paraugu, lai nodrošinātu iespēju uz valsts robežas identificēt veikalā iegādātās preces;

9.2.6. kārtību, kādā saskaņā ar šiem noteikumiem trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētai fiziskajai personai tiks nodrošināta nodokļa atmaksa par Latvijas Republikā iegādātajām precēm tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, no kuras persona atstās Eiropas Savienības teritoriju.

(Grozīts ar MK 23.08.2005. noteikumiem Nr. 619; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1103; MK 16.11.2010. noteikumiem Nr.1049; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1195; MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.399)

10. Licencēšanas komisija 20 darbdienu laikā no dienas, kad šo noteikumu 7.punktā minētā persona iesniegusi Finanšu ministrijā iesniegumu licences saņemšanai, izvērtē šo noteikumu 9.punktā iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt licenci.

10.1 Licenci izsniedz pēc lēmuma pieņemšanas par licences piešķiršanu vai pārreģistrāciju pēc tam, kad šo noteikumu 7.punktā minētā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājusi valsts nodevu un iesniegusi valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(MK 23.08.2005. noteikumu Nr.619 redakcijā)

11. Licenci izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem. Licencētajai personai nav tiesību nodot licenci citai personai.

12. Licencēšanas komisijai ir tiesības pagarināt licences darbības termiņu un pārreģistrēt licenci uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, pamatojoties uz licencēšanas komisijas lēmumu par licences pārreģistrāciju. Licencēšanas komisija 20 darbdienu laikā no šo noteikumu 14.punktā minētā iesnieguma un dokumentu iesniegšanas dienas izvērtē licencētās personas darbības rezultātus un pieņem lēmumu par licences pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt licenci.

13. Licencētā persona 10 darbdienu laikā informē Finanšu ministriju, ja ir mainījies šo noteikumu 9.punktā minētās informācijas saturs.

13.1 Finanšu ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 37.3.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas izsniedz licenci atkārtoti, nesasaucot licencēšanas komisiju.

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1049 redakcijā)

14. Lai pārreģistrētu licenci, licencētā persona ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms licences darbības termiņa izbeigšanās iesniedz Finanšu ministrijā rakstisku iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

14.1. šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja tajos ir izdarīti grozījumi;

14.2. to veikalu sarakstu (norāda veikala nosaukumu, juridisko vai struktūrvienības adresi un reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā), kuros apkalpo trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētas fiziskās personas, lai to samaksāto nodokli varētu atmaksāt saskaņā ar šiem noteikumiem;

14.3. šo noteikumu 36.punktā minēto informāciju licences darbības laikā (par katru gadu atsevišķi).

15. Ja saskaņā ar šo noteikumu 9. un 14.punktu iesniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju, licencēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt iesnieguma iesniedzējam papildu informāciju.

15.1 Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par licences darbības apturēšanu, ja:

15.11. licencētai personai ir nodokļu vai valsts nodevu parādi;

15.12. licencētā persona divu mēnešu laikā nav sniegusi Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 36.punktā minēto informāciju;

15.13. licencētā persona nenodrošina šo noteikumu 9.2.6.apakšpunktā minētās kārtības izpildi.

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1049 redakcijā)

15.2 Licencēšanas komisija šo noteikumu 15.1 punktā minēto pārkāpumu novēršanai nosaka termiņu, kas nepārsniedz divus mēnešus.

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1049 redakcijā)

16. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja licencētā persona:

16.1. ir pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta;

16.2. ir iesniegusi Finanšu ministrijā iesniegumu par licences anulēšanu;

16.3. nav uzsākusi darbību sešu mēnešu laikā pēc licences izsniegšanas;

16.4. ir sniegusi nepatiesu šo noteikumu 36.punktā minēto informāciju;

16.5. nav novērsusi visus šo noteikumu 15.1 punktā minētos pārkāpumus termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 15.2 punktu.

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1049 redakcijā)

17. Finanšu ministrija piecu darbdienu laikā pēc licencēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas informē par to šo noteikumu 7.punktā minēto personu vai licencēto personu un Valsts ieņēmumu dienestu.

17.1 Komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci, licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu var apstrīdēt Finanšu ministrijā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1049 redakcijā)

18. Finanšu ministrija licencēšanas komisijas lēmumu par licences izsniegšanu vai licences pārreģistrēšanu, vai licences anulēšanu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

III. Nodokļa atmaksāšana

19. Ja trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta fiziskā persona vienā dienā tajā pašā veikalā ir iegādājusies preces, kuru kopējā vērtība (bez nodokļa) pārsniedz likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta ceturtajā daļā noteikto summu, un ir uzrādījusi trešajā valstī vai trešajā teritorijā izdotu pasi vai citu ceļošanai atzītu dokumentu (turpmāk — ceļošanas dokuments), kas apliecina, ka šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta nav Eiropas Savienības teritorija, veikala pārstāvis tajā pašā dienā noformē īpaša parauga čeku (divos eksemplāros) un apliecina to ar parakstu un zīmogu.

20. Īpaša parauga čekā norāda šādus rekvizītus latviešu vai angļu valodā:

20.1. dokumenta nosaukumu (īpaša parauga čeks) un dokumenta numuru;

20.2. dokumenta aizpildīšanas datumu;

20.3. veikala nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

20.4. trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ceļošanas dokumenta nosaukumu un numuru, rezidences valsti un adresi;

20.5. iegādāto preču nosaukumu un vērtību (ar nodokli un bez tā);

20.6. nodokļa likmi;

20.7. samaksāto nodokļa summu;

20.8. aprēķināto atmaksājamo nodokļa summu.

(Grozīts ar MK 16.11.2010. noteikumiem Nr.1049)

21. Iegādājoties veikalā preces, trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta fiziskā persona samaksā preču vērtību (ar nodokli), paraksta noformēto īpaša parauga čeku un saņem tā pirmo eksemplāru kopā ar nodokļa rēķinu (kases čeku), kas apliecina preču iegādi. Īpaša parauga čeka otrais eksemplārs paliek veikala rīcībā.

21.1 Ja trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta fiziskā persona, kas ir saņēmusi nodokļa atmaksu par veikalā iegādātajām precēm, atdod iegādātās preces veikalam atpakaļ, veikals šai personai atmaksā nodokļa rēķinā (kases čekā) norādīto preces vērtību bez nodokļa summas.

(MK 23.08.2005. noteikumu Nr.619 redakcijā)

22. Ja trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta fiziskā persona atstāj Eiropas Savienības teritoriju no Latvijas Republikas teritorijas, tā Latvijas Republikā iegādātās preces, kuras iepakotas īpašā iesaiņojumā, kopā ar veikalā aizpildīto īpaša parauga čeku, nodokļa rēķinu un ceļošanas dokumentu uzrāda Latvijas Republikas muitas amatpersonai lidostas, ostas, autoceļa vai dzelzceļa robežkontroles punktā.

23. Ja trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētas fiziskās personas ceļojums, izņemot šo noteikumu 24.punktā minēto gadījumu, sākas Latvijas Republikā un persona pirms Eiropas Savienības teritorijas atstāšanas dodas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, persona Latvijas Republikā iegādātās preces, kuras iepakotas īpašā iesaiņojumā, kopā ar veikalā aizpildīto īpaša parauga čeku, nodokļa rēķinu un ceļošanas dokumentu uzrāda tās Eiropas Savienības dalībvalsts ostas, autoceļa vai dzelzceļa robežkontroles punkta muitas amatpersonai, no kuras persona atstāj Eiropas Savienības teritoriju.

24. Ja trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētas fiziskās personas ceļojums ar lidmašīnu sākas Latvijas Republikā un persona pirms Eiropas Savienības teritorijas atstāšanas dodas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, persona veikalā aizpildīto īpaša parauga čeku, nodokļa rēķinu, ceļošanas dokumentu un Latvijas Republikā iegādātās preces, kuras iepakotas īpašā iesaiņojumā, uzrāda:

24.1. Latvijas Republikas muitas amatpersonai pirms bagāžas reģistrēšanas, ja preces paredzēts reģistrēt kā bagāžu (nodot lidmašīnas kopējā bagāžā);

24.2. tās Eiropas Savienības dalībvalsts muitas amatpersonai, no kuras persona atstāj Eiropas Savienības teritoriju, ja preces tiek vestas rokas bagāžā.

25. Robežkontroles punktā muitas amatpersona īpaša parauga čeku apzīmogo, ja ievērots katrs no šādiem nosacījumiem:

25.1. trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta nav Eiropas Savienības teritorija;

25.2. trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētai fiziskajai personai nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm;

25.3. preces tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no īpaša parauga čekā norādītā datuma un tās:

25.3.1. atbilst čekā norādītajām precēm;

25.3.2. nav lietotas;

25.4. īpaša parauga čeku muitas amatpersonai iesniedz tā pati fiziskā persona, kuras dati norādīti īpaša parauga čekā.

26. Muitas amatpersonai ir tiesības pārbaudīt preču atbilstību īpaša parauga čekā norādītajām precēm.

27. Apzīmogoto īpaša parauga čeku kopā ar nodokļa rēķiniem un ceļošanas dokumentu trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta fiziskā persona uzrāda licencētās personas pārstāvim, kurš darbojas lidostā, ostā vai autoceļu robežkontroles punktā īpaši tam paredzētā vietā. Licencētās personas pārstāvis pārbauda veikalā aprēķināto atmaksājamo nodokļa summu, labo to, ja aprēķinos pieļauta kļūda, un atmaksā attiecīgo nodokļa summu trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētai fiziskajai personai. Īpašā parauga čeks paliek licencētās personas rīcībā.

28. Ja nodoklis nav atmaksāts lidostas, ostas vai autoceļu robežkontroles punktā, trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta fiziskā persona apzīmogoto īpaša parauga čeka pirmo eksemplāru un nodokļa rēķina kopiju nosūta licencētajai personai pa pastu.

(Grozīts ar MK 16.11.2010. noteikumiem Nr.1049)

29. Ja trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta fiziskā persona atstāj Eiropas Savienības teritoriju, šķērsojot Latvijas Republikas dzelzceļa muitas robežu, persona apzīmogoto īpaša parauga čeka pirmo eksemplāru un nodokļa rēķina kopiju nosūta licencētajai personai pa pastu.

(Grozīts ar MK 16.11.2010. noteikumiem Nr.1049)

30. Šo noteikumu 28. vai 29.punktā minētajā gadījumā licencētā persona pārbauda veikalā aprēķināto atmaksājamo nodokļa summu, labo to, ja aprēķinos ir pieļauta kļūda, un atmaksā trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētai fiziskajai personai, veicot bankas pārskaitījumu vai nosūtot bankas čeku. Īpašā parauga čeks kopā ar nodokļa rēķina kopiju paliek licencētās personas rīcībā.

31. Nodokli neatmaksā, ja:

31.1. īpaša parauga čeks nav aizpildīts atbilstoši šo noteikumu un likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" prasībām;

31.2. īpaša parauga čeks nav apzīmogots robežkontroles punktā;

31.3. trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta fiziskā persona pieprasa atmaksāt nodokli vēlāk kā gada laikā pēc īpaša parauga čeka aizpildīšanas;

31.4. nodokļa atmaksu pieprasa cita fiziskā persona, nevis tā, kuras dati norādīti īpaša parauga čekā.

(Grozīts ar MK 23.08.2005. noteikumiem Nr. 619; MK 16.11.2010. noteikumiem Nr.1049)

32. Licencētā persona turpina atmaksāt nodokli trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām saskaņā ar šiem noteikumiem četrus mēnešus pēc:

32.1. licencēšanas komisijas lēmuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ja licencētajai personai licence anulēta saskaņā ar šo noteikumu 16.5.apakšpunktu;

32.2. licences darbības termiņa izbeigšanās.

IV. Licencētās personas un veikala savstarpējie norēķini un norēķini ar valsts budžetu

33. Nodokļa summu, kas taksācijas periodā iekasēta no trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām, veikals iemaksā valsts budžetā likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā.

34. Licencētā persona ne retāk kā reizi mēnesī izraksta un nosūta veikalam rēķinu par kopējo nodokļa summu, kura norādīta apzīmogotajos īpaša parauga čekos, kas robežkontroles punktos vai pa pastu saņemti no trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām.

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1049 redakcijā)

35. Veikals ne retāk kā reizi mēnesī atmaksā licencētajai personai rēķinā norādīto nodokļa summu. Veikalam ir tiesības taksācijas periodā samazināt valsts budžetā maksājamo nodokļa summu par licencētajai personai atmaksāto nodokļa summu.

(Grozīts ar MK 16.11.2010. noteikumiem Nr.1049)

35.1 Licencētā persona nodrošina:

35.11. īpaša parauga čeku pirmo eksemplāru skenēšanu;

35.12. īpaša parauga čeku pirmo eksemplāru skenēto kopiju uzglabāšanu licencētās personas datubāzē;

35.13. veikala un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem iespēju:

35.13.1. nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas iepazīties ar īpaša parauga čeku pirmo eksemplāru skenētajām kopijām;

35.13.2. piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iepazīties ar īpaša parauga čeku pirmo eksemplāru oriģināliem.

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1049 redakcijā)

36. Licencētā persona veic atmaksātā nodokļa uzskaiti par katru kalendāra mēnesi un līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam rakstiski iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībā, kurā tā reģistrēta kā nodokļu maksātājs, šādu informāciju:

36.1. uz konkrētām trešajām valstīm vai trešajām teritorijām izvesto preču vērtību atbilstoši īpaša parauga čekiem;

36.2. nodokļa summu, kas saņemta no konkrētiem veikaliem;

36.3. atmaksātā nodokļa summu.

(Grozīts ar MK 16.11.2010. noteikumiem Nr.1049)

37. Valsts ieņēmumu dienests rakstiski informē Finanšu ministriju, ja:

37.1. licencētā persona divu mēnešu laikā nav iesniegusi informāciju saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu vai ir sniegusi nepatiesu informāciju;

37.2. licencētajai personai ir nodokļu parādi vai valsts nodevu parādi;

37.3. ir mainīts licencētās personas nosaukums vai juridiskā adrese.

(Grozīts ar MK 16.11.2010. noteikumiem Nr.1049)

V. Noslēguma jautājumi

38. Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas saņēmis licenci pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai ārvalstu fiziskajām personām saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 24.septembra noteikumiem Nr.436 "Kārtība, kādā ārvalstu fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par precēm, kuras tiek izvestas no Latvijas Republikas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētais uzņēmums un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu", septiņu darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Finanšu ministrijā šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto informāciju. Licencēšanas komisija izvērtē iesniegto informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām un 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt licenci.

39. Finanšu ministrija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo par to šo noteikumu 38.punktā minētajai personai un Valsts ieņēmumu dienestam.

40. Licence pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai ārvalstu fiziskajām personām, ko Finanšu ministrija izsniegusi saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 24.septembra noteikumiem Nr.436 "Kārtība, kādā ārvalstu fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par precēm, kuras tiek izvestas no Latvijas Republikas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētais uzņēmums un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu", ir derīga 20 darbdienas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

41. Citas Eiropas Savienības dalībvalsts personai vai trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrētai fiziskajai personai pievienotās vērtības nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras ir izvestas no Latvijas Republikas, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atmaksā, ja par precēm izrakstīto īpaša parauga čeku muitas amatpersona ir apzīmogojusi līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot).

43. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1049 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 293Pieņemts: 13.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 28.04.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
87697
{"selected":{"value":"01.07.2012","content":"<font class='s-1'>01.07.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2012","iso_value":"2012\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-30.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2010","iso_value":"2010\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-23.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2005","iso_value":"2005\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2005.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-31.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)