Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 izraksts

Rīgā 2000.gada 4.jūlijā

1.§

Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 22.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.9, 17.§) "Par pašvaldību darbības pārraudzības un revīzijas sistēmas maiņu"

Apspriešanā piedalījās: J.Krūmiņš, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās J.Krūmiņa sniegto informāciju.

2. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 22.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.9, 17.§) "Par pašvaldību darbības pārraudzības un revīzijas sistēmas maiņu" grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Īpašu uzdevumu ministram valsts reformu lietās līdz š.g. 1.septembrim:

2.1. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", paredzot revīzijas sistēmas reorganizāciju un lēmējvaras un izpildvaras nošķiršanu;

2.2. kopīgi ar finansu ministru sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības sagatavo publiskos gada pārskatus."

 

24.§

Par ministriju un centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu "mērķa griestiem" un valsts speciālā budžeta galvenajiem finansiālajiem rādītājiem 2001.-2003.gadam

Apspriešanā piedalījās: G.Bērziņš, A.Gorbunovs, K.Greiškalns, A.Požarnovs, A.Kalvītis, K.Pētersone, Ģ.V.Kristovskis, A.Slakteris, I.Sudraba, I.Labucka, M.Segliņš, J.Krūmiņš, G.Veismane, S.Šķiltere, G.Grūbe, Dz.Ceihnere, J.Maizītis, V.Andrējeva, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumus valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2001.-2003.gadam palielināšanai.

2. Pamatā akceptēt ministriju un centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus" un valsts speciālā budžeta galvenos finansiālos rādītājus 2001.-2003.gadam (saskaņā ar 1.pielikumu), izņemot Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus".

3. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus".

4. Samazināt Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus" par 300 tūkst. latu no summas, kas papildus bija paredzēta izdienas pensiju izmaksu nodrošināšanai.

5. Finansu ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju precizēt akcīzes nodokļa naftas produktiem atmaksai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nepieciešamo līdzekļu apjomu.

6. Paredzēt papildus izdevumus 2,8 milj. latu apmērā Satiksmes ministrijai speciālajā budžetā "Valsts autoceļu fonds".

7. Samazināt Valsts zemes dienesta valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus" par 245338 latiem, kas papildus bija paredzēti likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" izpildes nodrošināšanai.

8. Palielināt Kultūras ministrijai valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus" par 420964 latiem.

9. Latvijas Nacionālās operas rekonstrukcijas parādu samaksai nepieciešamo finansējumu 192 tūkst. latu apmērā paredzēt 2000.gada valsts budžeta grozījumos.

10. Palielināt Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātam valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus" par 20 tūkst. latu starptautiskās konferences "Vietējo un reģionālo pašvaldību demokrātija 21.gs. sākumā" un gadskārtējās NISPAcee konferences sarīkošanai.

11. Palielināt Ekonomikas ministrijai valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus" par 400 tūkst. latu un atsevišķi izskatīt iespēju piešķirt ministrijai papildus 500 tūkst. latu no Privatizācijas aģentūras ieņēmumiem.

12. Palielināt Tieslietu ministrijai valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus" par 100 tūkst. latu Datu valsts inspekcijas izveidošanai un darbības nodrošināšanai.

13. Noteikt, ka Aizsardzības ministrijai papildus tiek piešķirti 4,6 milj. latu.

14. Samazināt 2001.gadā visām ministrijām un centrālajām valsts iestādēm valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjomu par 1 procentu.

15. Ministrijām un centrālajām valsts iestādēm pārskatīt maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem plānoto līdzekļu apjomu un paredzēt, ka tie netiek noteikti zemākā līmenī par faktiskajiem pašu ieņēmumiem 2000.gadā. Attiecīgi precizētus aprēķinus līdz š.g. 10.jūlijam iesniegt Finansu ministrijā.

16. Atbalstīt priekšlikumu ministriju un centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestos" neparedzēt izdevumus automašīnu un mēbeļu iegādei un remontdarbu veikšanai, kā arī apturēt finansējumu minētajiem mērķiem 2000.gadā, ja pēc stāvokļa uz 2000.gada 5.jūliju nav jau noslēgti attiecīgi līgumi. Šo prasību neattiecināt uz Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministrijas operatīvo transportlīdzekļu iegādi.

17. Ministrijām un centrālajām valsts iestādēm līdz š.g. 10.jūlijam iesniegt Finansu ministrijā informāciju par plānotajiem izdevumiem automašīnu un mēbeļu iegādei, kā arī remontdarbu veikšanai 2000.gadam (noslēgtie līgumi līdz š.g. 5.jūlijam) un 2001.gadam. Finansu ministrijai apkopot šo informāciju un iesniegt Ministru kabinetā.

18. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satversmes aizsardzības biroju nedēļas laikā sagatavot un iesniegt Finansu ministrijā nepieciešamos dokumentus, lai nodrošinātu Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.29, 45.§) nolemtā izpildi.

19. Satiksmes ministram A.Gorbunovam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē jautājumu par dotācijām pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu.

20. Tieslietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē jautājumu par Centrālās zemes komisijas funkcijām un priekšlikumus par grozījumiem tās darbību regulējošos normatīvajos aktos.

21. Ministriem nodrošināt ar integrāciju Eiropas Savienībā saistīto uzdevumu prioritāti ministriju pasākumu plānos.

22. Pieņemt zināšanai, ka izglītības un zinātnes ministram K.Greiškalnam ir iebildumi pret atsevišķu pozīciju neiekļaušanu ministrijas bāzes izdevumos.

23. Finansu ministrijai precizēt ministriju un centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus" saskaņā ar šo protokollēmumu un iesniegt tos Ministru kabinetā.

24. Precizētos ministriju un centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus" izskatīt Ministru kabineta sēdē š.g. 18.jūlijā vienlaikus ar budžeta projekta sagatavošanas procesā vēl neatrisinātajiem jautājumiem un jautājumu par integrācijai Eiropas Savienībā veicamo pasākumu prioritātēm.

 

27.§

Par valsts programmas "Sabiedrības integrācija Latvijā" īso variantu

Apspriešanā piedalījās: I.Labucka, E.Aldermane, A.Požarnovs, K.Greiškalns, K.Pētersone, J.Krūmiņš, G.Bērziņš, A.Kalvītis, G.Veismane, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai iesniegto valsts programmas "Sabiedrības integrācija Latvijā" (turpmāk - valsts programma) īso variantu.

2. Paredzēt valsts programmas īsā varianta sadaļā "Īstenošanas mehānismi", ka tiek izveidots Sabiedrības integrācijas fonds (atbilstoši likumā noteiktajam Kultūrkapitāla fonda modelim), konsultatīvā padome un valde, kuras sastāvā ir pārstāvis no katras ministrijas.

3. Lēmumu par valsts programmas izpildi koordinējošo institūciju nepieņemt (balsojumā par to, ka koordinējošā institūcija ir Tieslietu ministrija: par - 5, pret - 2, atturas - 5. Balsojumā par to, ka koordinējošā institūcija ir Izglītības un zinātnes ministrija: par - 7, pret - 5, atturas - neviens).

4. Valsts programmu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē pēc tam, kad Koalīcijas padome būs izskatījusi jautājumu par valsts programmas izpildi koordinējošo institūciju.

 

28.§

Par valsts atbalstu muzejam un dokumentācijas centram "Ebreji Latvijā"

Apspriešanā piedalījās: K.Pētersone, G.Bērziņš, A.Gorbunovs, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai kultūras ministres K.Pētersones sniegto informāciju.

2. Atbalstīt koncepcijas projektā ietvertā problēmas risinājuma 2.variantu. Plānojot valsts budžetu 2001.gadam, paredzēt 12000 latu programmas "Latviešu un ebreju sadarbības tradīcijas" un programmas "Holokausta vēsture, pētniecība, piemiņa" īstenošanai.

3. Kultūras ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts pārvaldes kompetences deleģēšanu pilnvarotajām institūcijām noslēgt līgumu ar muzeju un dokumentācijas centru "Ebreji Latvijā" par programmas "Latviešu un ebreju sadarbības tradīcijas" un programmas "Holokausta vēsture, pētniecība, piemiņa" īstenošanu.

 

37.§

Par Eiropas kultūras mēneša Rīgā organizēšanas norisi un programmu

Apspriešanā piedalījās: K.Pētersone, V.Virtmane, G.Bērziņš, E.Ektermane, S.Laizāne, A.Gorbunovs, K.Greiškalns, A.Požarnovs, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas iesniegto informāciju par Eiropas kultūras mēneša organizēšanu.

2. Kultūras ministrijai līdz š.g. 10.augustam iesniegt Ministru kabinetā programmas, kas Eiropas kultūras mēneša organizēšanas ietvaros īstenojamas 2000. un 2001.gadā.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 izraksts Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokola izraksts Numurs: 30Pieņemts: 04.07.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252/254, 07.07.2000.
8754
674
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"