Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.46

Rīgā 2004.gada 14.janvārī

Par prasībām degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamajām kases sistēmām

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 25., 42., 63. un 81.punktu nosaku prasības degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamajām elektroniskajām sistēmām, to reģistrēšanai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē nepieciešamos dokumentus, kārtību, kādā aizpildāmi kases sistēmu žurnāli, un minēto sistēmu lietotāju pienākumus.

2. Nodokļu maksātāji, kuri, pamatojoties uz saņemto licenci, veic degvielas mazumtirdzniecību īpaši ierīkotās stacionārās (arī konteinertipa) degvielas uzpildes stacijās, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai izmanto elektroniskās sistēmas, kas vienlaikus nodrošina degvielas sūkņu darbību, pārdošanas operāciju reģistrāciju un uzskaiti un darījumu apliecinošo dokumentu - kases čeku - izdruku (turpmāk - DUS sistēmas).

3. Degvielas uzpildes stacijās nodokļu maksātāji lieto DUS sistēmas, kuru paraugmodeļiem ir veikta ekspertīze un kuras pēc ekspertīzes ir atzītas par atbilstošām šī rīkojuma prasībām.

4. DUS sistēmai pēc tās uzstādīšanas degvielas uzpildes stacijā un nepieciešamo ierīču un iekārtu savienošanas veic pieslēguma ekspertīzi.

5. DUS sistēmu paraugmodeļiem ekspertīzi un pieslēguma ekspertīzi veic saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts eksperts.

6. DUS sistēmas lietotājs - nodokļu maksātājs, kas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē uz sava vārda reģistrējis DUS sistēmu (turpmāk - lietotājs).

7. DUS sistēma ir atvērta elektroniska ierīce, kura nodrošina nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju, degvielas uzpildes stacijā esošo degvielas krājumu uzskaiti un automātisku degvielas izsniegšanas procesa vadīšanu ar vienotā sistēmā saslēgtām nepieciešamajām ierīcēm un iekārtām.

8. Automātiskā degvielas uzpildes stacija ir degvielas uzpildes stacija, kurā lietotājs izmanto šajā rīkojumā noteiktām prasībām atbilstošu vienu vai vairākas DUS sistēmas, kas nodrošina degvielas izsniegšanu un norēķinu par darījumu reģistrāciju bez kasiera operatora līdzdalības.

9. DUS sistēma ir aprīkota ar:

9.1. centrālās vadības bloku ar programmnodrošinājumu, kas nodrošina DUS sistēmas centralizētu vadību;

9.2. nedzēšamās elektroniskās atmiņas bloku (atmiņas ietilpība - ne mazāka par 32 kilobaitiem) operatīvās informācijas datu saglabāšanai, ja tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde, un datu atjaunošanai pēc elektroenerģijas piegādes atjaunošanas;

9.3. fiskālās atmiņas bloku (atmiņas ietilpība - ne mazāka par 128 kilobaitiem un nodrošina informācijas uzkrāšanu un saglabāšanu ne mazāk kā trīs gadus) nedzēšamās elektroniskās atmiņas blokā ierakstītās informācijas saglabāšanai. Fiskālās atmiņas blokam ir izgatavotāja piešķirts identifikācijas numurs uz korpusa (ja nav izgatavotāja identifikācijas numura, tad to piešķir apkalpojošais dienests), ietverts apvalkā un atrodas DUS sistēmas centrālajā vadības blokā, kura plombēšanu nodrošina apkalpojošais dienests;

9.4. degvielas uzpildes automātiem (turpmāk - DUA), kuriem piešķirts numurs DUS sistēmā un kuru savienotājkabeļi ar DUS sistēmu ir noplombēti;

9.5. DUS sistēmas vadības pulti, kas ir izvietota centrālajā kasiera operatora darba vietā (izņemot automātiskajās degvielas uzpildes stacijās) un kuras klaviatūra funkcionāli nodrošina DUA ieslēgšanu vienlaikus ar darījuma reģistrāciju DUS sistēmā, kā arī kases čeka izdruku. Centrālā kasiera operatora darba vieta var būt aprīkota ar papildu kasieru operatoru darba vietām;

9.6. programmām, kas nodrošina nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju;

9.7. programmām, lai pievienotās vērtības nodokļa likmju, degvielas cenu, kā arī DUS sistēmā uzstādīto DUA konfigurācijas maiņu varētu veikt tikai pēc "Z" pārskata izdrukas pirms pārdošanas operāciju atsākšanas;

9.8. aizsargsistēmu pret patvarīgu piekļūšanu DUS sistēmas programmai;

9.9. nepārtrauktās elektropiegādes sistēmu - ierīci (piemēram, UPS), kas nodrošina uzsākta darījuma pabeigšanu un reģistrēšanu DUS sistēmā, ja tiek pārtraukta enerģijas piegāde no elektrotīkla vai ierīci, kas signalizē par sprieguma kritumu DUS sistēmas darbu nodrošinošajās buferbaterijās, ja spriegums tīklā krīt zemāk par nominālo vērtību. Buferbateriju nominālais spriegums noteikts sistēmas tehniskajā dokumentācijā;

9.10. kontroles mehānismu, kurš automātiski bloķē kases čeku (arī pārskatu) izdruku, ja beigusies šī rīkojuma 9.13.apakšpunktā minētā papīra lente. Kontroles mehānisms ir izveidots tā, lai kasieris operators vai citas personas nevarētu šo mehānismu patvarīgi atslēgt;

9.11. kasiera operatora displeju (izņemot automātiskajās degvielas uzpildes stacijās) un pircēja displeju. Pircēja displeju novieto tā, lai darījuma partneris varētu saskatīt displejā norādīto informāciju;

9.12. kontrollenti un tās uztīšanas mehānismu;

9.13. papīra lenti kases čeku, pārskatu un kontrollentes izdrukai;

9.14. drukas ierīci kases čeku, pārskatu un kontrollentes drukāšanai;

9.15. plombēšanas vietām visās DUS sistēmā ietverto ierīču un iekārtu savienojuma vietās, kuras apstiprinātas ar kases sistēmas plombu izvietojuma aprakstu. DUS sistēmas plombu izvietojums nodrošina nesankcionētu izmaiņu DUS sistēmas programmā novēršanu, aizsardzību pret neatļautu iejaukšanos DUS sistēmā, kā arī to, lai bez plombu bojāšanas nevarētu noņemt fiskālās atmiņas bloku, nomainīt vai atvienot jebkuru citu DUS sistēmā ietverto bloku vai mezglu.

10. DUS sistēma nodrošina:

10.1. saņemtās degvielas un automātisku izsniegtās degvielas uzskaiti atsevišķi no citu preču un pakalpojumu uzskaites. Citu preču mazumtirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu degvielas uzpildes stacijā lietotājs organizē, uzstādot atsevišķus kases aparātus, vai izmantojot terminālus, kas ietverti DUS sistēmā;

10.2. konfigurāciju, kurā nodrošināta DUA numura atbilstība pārdodamās degvielas veidam, viena litra degvielas cenai un impulsu skaitam uz vienu degvielas litru, ja DUS sistēma strādā litru impulsu nolasīšanas režīmā;

10.3. DUA ieslēgšanu un degvielas izsniegšanu vienlaikus ar darījuma reģistrāciju DUS sistēmā un kases čeka izdruku no DUS sistēmas vadības pults;

10.4. visu DUA bloķēšanu un degvielas izsniegšanas pārtraukšanu, ja DUS sistēmas darbs traucēts vai kādā no DUS sistēmas darbības posmiem tiek atslēgts, kā arī gadījumā, ja notiek nesankcionēta iejaukšanās DUS sistēmas programmā;

10.5. programmā nobloķētu iespēju veikt DUS sistēmas centrālās vadības bloka pārlādēšanu tā darbības laikā un mainīt programmu bez datu, kas reģistrēti DUS sistēmā, saglabāšanas nedzēšamās elektroniskās atmiņas un fiskālās atmiņas blokā;

10.6. darba bloķēšanu, ja notiek mēģinājums atvienot fiskālās atmiņas bloku, šī rīkojuma 9.13.apakšpunktā noteikto papīra lenti vai kontrollentes uztīšanas mehānismu;

10.7. speciālu procedūru programmā, kas kontrolē DUS sistēmā reģistrēto datu saglabāšanu nedzēšamajā elektroniskās atmiņas blokā un fiskālās atmiņas blokā katrā DUS sistēmas ieslēgšanas reizē, pēc katras pabeigtas operācijas, kā arī strāvas sprieguma avārijas krituma gadījumā. Ja datu saglabāšana ir traucēta, tad DUS sistēmas darbs automātiski bloķējas;

10.8. "Z" pārskatam noteiktās informācijas saglabāšanu nedzēšamās elektroniskās atmiņas blokā, ja DUS sistēmas darbības laikā neparedzēti tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde;

10.9. fiskālās atmiņas blokā ierakstīto datu izmantošanu "X" un "Z" pārskata izdrukai;

10.10. kases čeku un visu "X" un "Z" pārskatu kopiju, kā arī informācijas par degvielas cenu maiņu un degvielas krājumu papildināšanu izdruku kontrollentē;

10.11. datu par programmnodrošinājuma maiņu vai modificēšanu reģistrēšanu DUS sistēmā;

10.12. šī rīkojuma 10.2.apakšpunktā noteikto konfigurācijas parametru izmaiņu izdruku kases čekos, pārskatos un kontrollentē;

10.13. kases čekos, kontrollentēs un pārskatos norādītās informācijas precīzu atbilstību faktiski izsniegtās un DUS sistēmā reģistrētās degvielas un citu preču daudzumiem un cenām;

10.14. visu izdrukāto kases čeku un pārskatu informācijas precīzu atveidu kontrollentē. Kontrollentē var neietvert Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 24.2.1. un 24.3.1.apakšpunktā un šī rīkojuma 12.1.1. un 12.2.1.apakšpunktā noteikto kases čeku un pārskatu informāciju;

10.15. vismaz divu pievienotās vērtības nodokļa likmju ieprogrammēšanu;

10.16. programmas pašidentificēšanās režīmu (ievadot DUS sistēmā kontroldisketi un salīdzinot tajā ierakstīto programmu ar attiecīgās DUS sistēmas programmu, iespējams konstatēt programmas neatbilstību pieslēguma ekspertīzē iesniegtajai programmai);

10.17. darbu iepriekšējās samaksas vai pēcmaksas režīmā.

11. DUS sistēma, strādājot iepriekšējās samaksas režīmā, nodrošina:

11.1. DUA ieslēgšanu un degvielas izsniegšanu atbilstoši pircēja pasūtītajam un DUS sistēmā reģistrētajam (pasūtītajam) degvielas daudzumam;

11.2. automātisku izsniegtās degvielas daudzuma aprēķinu pēc tam, kad kasieris operators (automātiskās degvielas uzpildes stacijas DUS sistēmas automāts) tajā ir reģistrējis DUA numuru un saņemto naudas summu, vai izsniegtās degvielas vērtības aprēķinu pēc tam, kad kasieris operators (automātiskās degvielas uzpildes stacijas DUS sistēmas automāts) reģistrējis DUA numuru, degvielas cenu un daudzumu;

11.3. automātisku reģistrētā darījuma (sākotnēji izdrukātā kases čeka) anulēšanu, vienlaikus izdrukājot kases čeku par faktiski izsniegto degvielas daudzumu, ja pircējs pasūtīto degvielas daudzumu nevar saņemt (izņemot automātiskajās degvielas uzpildes stacijās).

12. Kases sistēmas konstrukcija nodrošina:

12.1. kases čeka izdruku, kurā papildus Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 24.3.apakšpunktā noteiktajai informācijai norādīts:

12.1.1. degvielas uzpildes stacijas nosaukums un adrese;

12.1.2. DUS sistēmas identifikācijas kods un fiskālās atmiņas bloka numurs;

12.1.3. DUA numurs;

12.1.4. pārdotās degvielas nosaukums, daudzums un vienības cena;

12.2. kontroles pārskata ("X" pārskats) - un dienas (perioda) finanšu pārskata ("Z" pārskats) izdruku, kurā papildus Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 24.2.apakšpunktā noteiktajai informācijai norādīts:

12.2.1. degvielas uzpildes stacijas nosaukums un adrese;

12.2.2. DUS sistēmas identifikācijas kods un fiskālā atmiņas bloka numurs;

12.2.3. katra veida degvielas atlikums litros uz dienas sākumu;

12.2.4. katra veida degvielas krājumu papildinājums, kā arī jebkuras katra veida degvielas daudzuma izmaiņas (korekcijas);

12.2.5. katra veida degvielas atlikums litros uz pārskata izdrukas brīdi;

12.2.6. pārdotās (izsniegtās) degvielas kopsumma latos;

12.2.7. katra pārdotās (izsniegtās) degvielas veida daudzums latos un litros pa norēķina veidiem (skaidrā naudā, norēķinu kartes, čeki, taloni un citi norēķinu apliecinājumi) un kopējā summa latos par katru norēķina veidu;

12.3. šādas "Z" pārskata informācijas ierakstīšanu fiskālajā atmiņā (fiskālās atmiņas blokā):

12.3.1. pārskata izdrukas datums un laiks;

12.3.2. pārskata numurs;

12.3.3. katra pārdotās (izsniegtās) degvielas veida daudzums latos un litros par katru norēķina veidu;

12.3.4. pārdotās (izsniegtās) degvielas kopējais daudzums latos;

12.3.5. reģistrēto darījumu kopsumma latos par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem (izņemot degvielu), ja degvielas uzpildes stacijā citu preču un pakalpojumu sniegšana tiek reģistrēta ar termināliem, kuri ietilpst sistēmā;

12.3.6. reģistrēto darījumu (degviela, citas preces un pakalpojumi) kopsumma latos sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm;

12.3.7. aprēķinātā pievienotās vērtības nodokļa summa sadalījumā pa pievienotās vērtības nodokļa likmēm;

12.3.8. nedzēšamās elektroniskās atmiņas rādītājs (Grand Total).

13. Fiskālo atmiņu ieslēdz apkalpojošais dienests pirms kases sistēmas pieslēguma ekspertīzes.

14. Ja DUS sistēmā ir DUA ar neatkarīgu programmu, tad DUS sistēma nodrošina ar šo DUA faktiski izsniegtās degvielas daudzuma kontroli un reģistrāciju.

15. DUS sistēmai nedrīkst būt mācību režīma funkcijas.

16. Automātiskajās degvielas uzpildes stacijās DUS sistēma kases čeku drīkst izsniegt pēc pircēja pieprasījuma, nodrošinot, ka kontrollentē tiek reģistrēti visi pirkumi neatkarīgi no tā, vai pircējs ir saņēmis kases čeku. Automātiskajās degvielas uzpildes stacijās DUS sistēmas papildus DUS sistēmām noteiktajām prasībām nodrošina saņemto skaidrās naudas nominālu uzskaiti.

17. DUS sistēmas lietotājs nodrošina Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" ceturtajā nodaļā "Lietotāja pienākumi" noteikto lietotāja pienākumu izpildi.

18. Papildus Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" ceturtajā nodaļā "Lietotāja pienākumi" noteiktajiem pienākumiem lietotājs nodrošina:

18.1. lai kases čekos un pārskatos tiktu ieprogrammēti saimnieciskai darbībai atbilstoši rekvizīti saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 24.punktu un nepieciešamie papildu rekvizīti saskaņā ar minēto noteikumu 50., 51., 53. un 54.punktu, kā arī rekvizīti, kas noteikti šī rīkojuma 12.1. un 12.2.apakšpunktā. Lietotājs kases čekos un pārskatos papildus var norādīt citus nepieciešamos rekvizītus;

18.2. pilnu komplektu DUS sistēmas tehniskās dokumentācijas (kopiju) nodošanu apkalpojošajam dienestam, pēc līguma par DUS sistēmas apkalpošanu noslēgšanas;

18.3. DUS sistēmas DUA, degvielas glabāšanas tvertņu un pielietojamo mērlīdzekļu savlaicīgu verificēšanu un/vai kalibrēšanu saskaņā ar likumu "Par mērījumu vienotību". Veicot minētās darbības, aizliegts atslēgt DUA no DUS sistēmas;

18.4. DUS sistēmas aparatūras un programmnodrošinājuma komplekta uzturēšanu tādā stāvoklī, kādā tam tika veikta pieslēguma ekspertīze;

18.5. savlaicīgu DUS sistēmas fiskālās atmiņas bloka nomaiņu. Fiskālās atmiņas bloka vai fiskālās atmiņas nesēja noņemšanu drīkst veikt tikai apkalpojošais dienests. Aizpildītos un nomainītos fiskālās atmiņas blokus uzglabā piecus gadus;

18.6. DUS sistēmas pārbaudi apkalpojošajā dienestā vismaz reizi gadā, nomainot apkalpojošā dienesta uzliktās plombas;

18.7. šī rīkojuma 10.2.apakšpunktā minētās konfigurācijas maiņu pēc "Z" pārskata izdrukas. Automātiskajās degvielas uzpildes stacijās viena litra degvielas cenu var mainīt bez "Z" pārskata izdrukas.

19. Lietotājs nedrīkst veikt tā lietošanā esošās DUS sistēmas apkalpošanu, noņemt vai bojāt apkalpojošā dienesta uzliktās plombas. Lietotājs nodrošina, lai minētās darbības neveiktu personas, ar kurām nav noslēgts līgums par apkalpošanu.

20. Aizliegta DUA izmantošana, ja tas atslēgts no DUS sistēmas.

21. Lietotājs, saņemot degvielu, pēc tās iepildīšanas DUS tvertnē, pamatojoties uz preču pavadzīmi-rēķinu degvielai, nekavējoties (pēc saņemtās degvielas noliešanas tvertnē) DUS sistēmā ievada informāciju par degvielas krājumu papildinājumu.

22. Lietotājs nodrošina noformētu darījumu apliecinošu dokumentu izsniegšanu pēc darījuma partnera pieprasījuma, ievērojot šādas prasības:

22.1. ja kases čekā nav norādīti visi likumā "Par grāmatvedību" un likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktie rekvizīti, lietotājs izsniedz saskaņā ar minētajiem likumiem noformētu attaisnojuma dokumentu (kvīti), kurā papildu citiem attiecīgajos likumos noteiktajiem rekvizītiem norāda kases čeka datumu un numuru;

22.2. ja kases čeks ir izsniegts par darījumu, kura vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) nepārsniedz 20 latus un DUS sistēma nenodrošina darījuma partnera rekvizītu (nosaukums vai vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs un adrese) iedrukāšanu kases čekā, tad lietotājs tos ieraksta kases čekā. Ierakstu lietotājs veic čeka virspusē vai otrā pusē un to apliecina ar parakstu un spiedogu, kurā norādīts vismaz lietotāja nosaukums.

23. Lietotājs automātiskajā degvielas uzpildes stacijā darījuma partneriem labi redzamā vietā izvieto informāciju, kurā norādīta klientu apkalpošanas vietas adrese, darba laiks un tālrunis, kur nepieciešamības gadījumā darījuma partneris var saņemt automātiskajā degvielas uzpildes stacijā pārmaksāto naudu un noformēt likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" un likuma "Par grāmatvedību" prasībām atbilstošus dokumentus.

24. Aizliegts atsavināt darījumu partnerim izsniegto kases čeku, izņemot gadījumus, kad prece tiek atdota atpakaļ. Lietotājs kases čekus anulē un to pamatojošos attaisnojuma dokumentus noformē Valsts ieņēmumu dienesta noteiktā kārtībā.

25. Ja DUS sistēmas darbs ir traucēts bojājumu dēļ, tad degvielas izsniegšana nekavējoties jāpārtrauc. Citu preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu var turpināt, ja degvielas uzpildes stacijā minēto darījumu reģistrēšanai ir uzstādīti atsevišķi kases aparāti, kas neietilpst DUS sistēmā, vai par minētajiem darījumiem noformējot numurētu un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" noteiktajā kārtībā.

26. Lietotājs atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" pēc katra "Z" pārskata izdrukas aizpilda kases aparāta (kases sistēmas) žurnālu. Minēto noteikumu 3.pielikumā sniegtā parauga žurnālu, lai tiktu nodrošināta visa "Z" pārskata informācijas norādīšana, papildina ar ailēm šādas informācijas norādīšanai:

26.1. katra veida degvielas atlikums litros uz dienas sākumu;

26.2. katra veida degvielas krājumu papildinājums, kā arī jebkuras katra veida degvielas daudzuma izmaiņas (korekcijas);

26.3. katra veida degvielas atlikums litros uz pārskata izdrukas brīdi;

26.4. pārdotās (izsniegtās) degvielas kopsumma latos;

26.5. katra pārdotās (izsniegtās) degvielas veida daudzums latos un litros pa norēķina veidiem (skaidrā naudā, norēķinu kartes, čeki, taloni un citi norēķinu apliecinājumi) un kopējā summa latos par katru norēķina veidu;

26.6. katra veida degvielas atlikums litros uz dienas sākumu.

27. Par DUS sistēmas apkalpojošā dienesta uzlikto plombu bojājumiem lietotājs nekavējoties paziņo apkalpojošajam dienestam, ar kuru noslēgts līgums. Paziņošanas datumu un laiku reģistrē kases aparāta (kases sistēmas) žurnālā.

28. Ja DUS sistēmā ir traucēta šī rīkojuma 10.7.apakšpunktā minēto datu saglabāšana, tad lietotājs to var atsākt tikai pēc apkalpojošā dienesta veiktas DUS sistēmā ietverto ierīču un iekārtu pārbaudes un programmas atjaunošanas. Ja apkalpojošais dienests konstatē mehāniskus bojājumus vai nesankcionētu iejaukšanos DUS sistēmā, tad nepieciešama DUS sistēmas pieslēguma ekspertīze.

29. Ja līdz šī rīkojuma spēkā stāšanās dienai ir iegādātas DUS sistēmas, kas neatbilst šajā rīkojumā noteiktajām prasībām, lietotāji ir tiesīgi tās izmantot līdz 2004.gada 31.decembrim.

30. Atzīt par spēku zaudējušu:

30.1. Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 31.augusta rīkojumu Nr.683 "Par prasībām degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamajām kases sistēmām;

30.2. Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.809 "Par grozījumiem VID 31.08.2000. rīkojumā Nr.683 "Par prasībām degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamajām kases sistēmām"";

30.3. Valsts ieņēmumu dienesta 2001.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.530 "Par grozījumiem Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 31.augusta rīkojumā Nr.683".

31. Rīkojums stājas spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora v.i. N.Jezdakova

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par prasībām degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamajām kases sistēmām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 46Pieņemts: 14.01.2004.Stājas spēkā: 21.01.2004.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 20.01.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
83237
21.01.2004
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)