Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 107/9

Rīgā 2003. gada 13. novembrī

Par "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumus" jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas padomes 2001. gada 11. janvāra lēmumu Nr. 81/10 "Par "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu".

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2004. gada 1. janvāri.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi

Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats izveidots ar mērķi saņemt informāciju, lai nodrošinātu valsts maksājumu bilances sagatavošanu un publicēšanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

"Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts statistikas likumu, likumu "Par Latvijas Banku", saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda "Maksājumu bilances rokasgrāmatas" piektā izdevuma un starptautisko organizāciju (Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Komisijas, Starptautiskā valūtas fonda, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferences, Pasaules tirdzniecības organizācijas) "Starptautiskās pakalpojumu tirdzniecības statistikas rokasgrāmatas" prasībām.

 

 

1. Lietotie termini

1.1. Pārskata sniedzējs uzņēmums - Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona vai juridisko vai fizisko personu apvienība, kas savā vārdā un peļņas gūšanas nolūkā veic jebkuru sistemātisku un pastāvīgu darbību par atlīdzību.

1.2. Pārskata ceturksnis - 1. ceturksnis (1. janvāris - 31. marts), 2. ceturksnis (1. aprīlis - 30. jūnijs), 3. ceturksnis (1. jūlijs - 30. septembris) un 4. ceturksnis (1. oktobris - 31. decembris).

1.3. Rezidenti - visas institūcijas, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas teritorijā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu (izņēmums - studenti). Par rezidentiem uzskatāmas arī Latvijas valsts diplomātiskās, konsulārās un citas oficiālās pārstāvniecības ārvalstīs.

1.4. Cits rezidents - rezidents, kurš nav attiecīgais pārskata sniedzējs uzņēmums, neatkarīgi no tā, vai šis rezidents patstāvīgi sagatavo un iesniedz "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskatu".

1.5. Nerezidenti - visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu (izņēmums - studenti). Par nerezidentiem uzskatāmas arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas oficiālās pārstāvniecības Latvijā.

1.6. Transporta pakalpojumi - pasažieru pārvadāšana, kravu pārvadāšana, kravu iekraušana un izkraušana, ja to veic kravas pārvadātājs, transportlīdzekļa noma pasažieru un kravu pārvadāšanai, transportlīdzekļa remonts, transportlīdzekļa apgāde, kā arī citi transporta pakalpojumi.

1.7. Transportlīdzekļa remonts - transportlīdzekļa remontdarbu izmaksas, kas palielina tā vērtību.

1.8. Transportlīdzekļa apgāde - transportlīdzekļa nodrošināšana ar tā darbībai nepieciešamajām precēm (degviela, pārtika un citas preces).

1.9. Citi transporta pakalpojumi - kravu iekraušana un izkraušana, ja to neveic kravas pārvadātājs, ostu un lidostu pakalpojumi, ar gaisa satiksmes vadīšanu saistīti pakalpojumi, ar pasažieru un kravu pārvadāšanu saistīti aģentu pakalpojumi, ekspeditoru pakalpojumi, sliežu ceļu izmantošana, visu veidu preču glabāšana, muitas deklarāciju noformēšana, kravu apstrāde, transportlīdzekļa tehniskā apkope un kārtējais remonts un citi transporta palīgdarbības pakalpojumi.

1.10. Starpniecības pakalpojumi - transporta pakalpojumu organizēšana un maksājumu veikšana, ja transporta pakalpojumu organizētājs un maksājumu veicējs pats nav transporta pakalpojumu saņēmējs vai transporta pakalpojumu sniedzējs.

 

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskatu (3-MB; UPDK0620545; 1. pielikums; tālāk tekstā - pārskats) par katru pārskata ceturksni sagatavo pārskata sniedzēji uzņēmumi, kuri snieguši vai saņēmuši transporta pakalpojumus vai snieguši starpniecības pakalpojumus un kuri iekļauti izlases apsekojumā.

2.2. Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Maksājumu bilances statistikas daļa rakstiski informē pārskata sniedzēju uzņēmumu par tā iekļaušanu izlases apsekojumā.

2.3. Pārskatu sagatavo:

2.3.1. papīra dokumenta veidā divos eksemplāros un vienu no tiem iesniedz Latvijas Bankai, bet otru glabā pārskata sniedzējā uzņēmumā vai

2.3.2. elektroniskā veidā (saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo nebanku statistisko dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumu" prasībām) un to pirms iesniegšanas Latvijas Bankai saglabā pārskata sniedzēja uzņēmuma datorā vai izdrukā un saglabā papīra dokumenta veidā.

2.4. Pārskatā iekļauj informāciju par transporta un starpniecības pakalpojumiem, kas sniegti vai saņemti pārskata ceturksnī neatkarīgi no tā, kad par tiem veikta vai saņemta samaksa.

2.5. Pārskatā summas norāda veselos latos.

2.6. Ja kādā no iepriekšējiem pārskatiem bijusi kļūda, pārskatu par attiecīgo pārskata ceturksni iesniedz atkārtoti, iekļaujot visu informāciju.

2.7. Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Maksājumu bilances statistikas daļa sniedz konsultācijas par pārskata sagatavošanu.

2.8. Latvijas Banka valsts maksājumu bilances vajadzībām vāktos individuālos datus izmanto kopsavilkumu sagatavošanai un nepublicē vai citādi neizpauž tādā veidā, kas tieši vai netieši ļautu identificēt kādu fizisko vai juridisko personu.

 

3. Pārskata sagatavošana

3.1. Pārskata sadaļu "Sniegtie transporta pakalpojumi" aizpilda, ja:

3.1.1. pārskata sniedzējs uzņēmums veicis pasažieru pārvadāšanu starptautiskajos maršrutos, iznomājis transportlīdzekli nerezidentam pasažieru vai kravu pārvadāšanai, veicis nerezidenta transportlīdzekļa apgādi, kā arī sniedzis citus transporta pakalpojumus nerezidentam, samaksu par šiem pakalpojumiem saņemot tieši no nerezidenta;

3.1.2. pārskata sniedzējs uzņēmums veicis importa kravu pārvadāšanu uz Latviju (ja krava šķērsojusi Latvijas Republikas robežu), eksporta kravu pārvadāšanu no Latvijas (ja krava šķērsojusi Latvijas Republikas robežu), tranzītkravu pārvadāšanu caur Latviju (ja krava šķērsojusi Latvijas Republikas robežu) un nerezidentu kravu pārvadāšanu ārvalstīs, kā arī šo kravu iekraušanu un izkraušanu neatkarīgi no tā, vai krava pieder pašam pārskata sniedzējam uzņēmumam, citam rezidentam vai nerezidentam, un neatkarīgi no tā, vai maksa par šo kravu pārvadāšanu tiek saņemta no cita rezidenta vai nerezidenta.

3.2. Pārskata sadaļu "Saņemtie transporta pakalpojumi" aizpilda, ja pārskata sniedzējs uzņēmums pasažieru vai kravu pārvadāšanai nomājis transportlīdzekli no nerezidenta, ja nerezidents veicis pārskata sniedzēja uzņēmuma transportlīdzekļa remontu, kā arī ja pārskata sniedzējs uzņēmums saņēmis transportlīdzekļa apgādi un citus transporta pakalpojumus no nerezidenta, par šiem pakalpojumiem samaksājot tieši nerezidentam.

3.3. Pārskata sadaļu "Starpniecība starp citu rezidentu un nerezidentu" aizpilda, ja:

3.3.1. pārskata sniedzējs uzņēmums nerezidentam sniedzis starpniecības pakalpojumus par cita rezidenta veikto nerezidenta kravu pārvadāšanu, nerezidenta transportlīdzekļa apgādi, kā arī citiem transporta pakalpojumiem nerezidentam (ieskaitot saņemto komisijas maksu), ko sniedzis cits rezidents;

3.3.2. pārskata sniedzējs uzņēmums citam rezidentam sniedzis starpniecības pakalpojumus par nerezidenta veikto cita rezidenta kravu pārvadāšanu un citiem transporta pakalpojumiem citam rezidentam, ko sniedzis nerezidents.

3.4. Pārskata sadaļu "Starpniecība starp nerezidentiem" aizpilda, ja pārskata sniedzējs uzņēmums veicis starpniecības pakalpojumus starp nerezidentiem.

 

4. Pārskata iesniegšana

4.1. Pārskatu iesniedz papīra dokumenta veidā Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, uz aploksnes norādot "3-MB Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats", vai elektroniskā veidā Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo nebanku statistisko dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumu" prasībām:

4.1.1. par 1. ceturksni - līdz 25. aprīlim;

4.1.2. par 2. ceturksni - līdz 25. jūlijam;

4.1.3. par 3. ceturksni - līdz 25. oktobrim;

4.1.4. par 4. ceturksni - līdz 25. janvārim.

 

 

5. Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības normatīvajiem dokumentiem

5.1. Noteikumos iekļautas prasību normas, kas izriet no Eiropas Centrālās bankas vadlīnijām Nr. ECB/2003/7 "Par Eiropas Centrālās bankas statistisko pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā un starptautisko rezervju šablonu" un rekomendācijas Nr. ECB/2003/8 "Par Eiropas Centrālās bankas statistisko pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā un starptautisko rezervju šablonu".

 

1.pielikums

UPDK 0620545

1-107-9 COPY.GIF (157533 bytes)

2-107-9 COPY.GIF (149804 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 107/9Pieņemts: 13.11.2003.Stājas spēkā: 01.01.2004.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 27.11.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
81451
01.01.2004
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)