Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam"

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 7., 17.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam ieņēmumos 1 702 128 363 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu. 

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam izdevumos 1 878 633 208 latu apmērā un tīrajos aizdevumos -62 085 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu. 

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 136 271 198 latu apmērā, tai skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 94 693 284 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 23 781 578 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 042 944 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 449 182 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 10 456 292 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 100 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) Rīgas Domei pievienotās vērtības nodokļa samaksai par tehnoloģiskajām iekārtām Latvijas Nacionālā teātra rekonstrukcijai 398 044 latu apmērā."

2. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 500 595 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu."

3. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 921 500 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2003.gadā var sniegt valsts galvojumus 45 440 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu."

4. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2003.gadā 110 268 800 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu."

5. Papildināt likumu ar 30. un 31.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Noteikt, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumos (pārējie nenodokļu ieņēmumi) iemaksātie naudas līdzekļi no intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumiem 1 700 000 latu apmērā 2003.gadā tiek novirzīti subsīdijām lauksaimniecības produkcijas ražotājiem Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" ietvaros.

31.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 400 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai."

6. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

7. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Izteikt 13.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt 17.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 6.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

 

Rīgā 2003.gada 26.novembrī

 Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2003. gada 27. novembri

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam""
1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 2003.gadam

 

   

Ls

     

A.1.

Valsts budžeta ieņēmumi (B.1. + C.1.)

1 702 128 363

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

942 065 136

 

Nodokļu ieņēmumi

683 148 571

  - Tiešie nodokļi

93 200 000

  Uzņēmumu ienākuma nodoklis

93 200 000

  - Netiešie nodokļi

589 948 571

  Pievienotās vērtības nodoklis

446 011 094

  Akcīzes nodoklis

127 320 633

  Muitas nodoklis

16 616 844

  Nenodokļu ieņēmumi

100 132 592

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

  Ārvalstu finanšu palīdzība

67 063 323

 

mīnus transferts no valsts speciālā budžeta

2 000 000

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

940 065 136

  Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

864 347 919

  Nodokļu ieņēmumi

733 412 006

  - Sociālās apdrošināšanas iemaksas

545 282 000

  - Akcīzes nodoklis

74 224 700

  - Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

98 843 360

  - Dabas resursu nodoklis

9 463 000

  - Izložu un azartspēļu nodoklis

5 598 946

  Nenodokļu ieņēmumi

126 336 920

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 445 505

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 153 488

 

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

102 284 692

C.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

762 063 227

A.2.

Valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

1 878 633 208

A.2.1.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

1 738 605 598

A.2.2.

Valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)

64 952 432

A.2.3.

Valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)

75 075 178

A.3.

Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)

-176 504 845

A.4.

Valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

-62 085

  Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

1 878 571 123

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.3.-A.4.)

-176 442 760

 

Finansēšana:
ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

 

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

 

aizņēmumi

176 376 049

 

valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

 

valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 152 996

 

valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

 

no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

  Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

1 108 476 696

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

102 284 692

B.2.

Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

1 006 192 004

  Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

1 001 849 196

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

101 508 392

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

900 340 804

  Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

37 764 557

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

26 300

B.2.2.

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

37 738 257

  Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)

68 862 943

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

750 000

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)

68 112 943

B.3.

Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-166 411 560

B.4.

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi

-2 607 791

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)

-62 085

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

2 545 706

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)

-2 607 791

B.5.

Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-166 349 475

 

Finansēšana:
ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

 

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

 

aizņēmumi

170 158 152

 

valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

 

valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

  Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

874 441 204

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

2 000 000

C.2.

Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

872 441 204

  Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

840 214 794

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 950 000

C.2.1.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

838 264 794

  Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

27 264 175

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

50 000

C.2.2.

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

27 214 175

  Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)

6 962 235

C.2.3.

Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)

6 962 235

C.3.

Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-10 093 285

C.4.

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi

2 545 706

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto)

2 545 706

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto)

2 545 706

C.5.

Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-12 638 991

 

Finansēšana:
aizņēmumi no valsts pamatbudžeta

8 485 995

  valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 152 996

  no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

     
     
     
  Procentos no IKP:  
  Valsts budžeta ieņēmumi

30,05%

  Valsts budžeta izdevumi

33,17%

  Valsts budžeta tīrie aizdevumi

0,00%

  Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus

33,17%

  Valsts budžeta fiskālais deficīts

3,12%

  Valsts budžeta fiskālais deficīts (ieskaitot fondēto pensiju shēmas līdzekļus)

2,91%

  IKP milj. latu

5 664,0

 

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam""
2.pielikums

 

 

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

VALSTS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

942 065 136

NODOKĻU IEŅĒMUMI

683 148 571

Tiešie nodokļi

93 200 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

93 200 000

Netiešie nodokļi

589 948 571

Pievienotās vērtības nodoklis

446 011 094

Akcīzes nodoklis

127 320 633

Muitas nodoklis

16 616 844

NENODOKĻU IEŅĒMUMI

100 132 592

Latvijas Bankas maksājums

3 175 556

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

16 570 584

Procentu maksājumi par kredītiem

16 900 000

Procentu maksājumi par valdības depozītu

2 930 000

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

28 479 745

Valsts nodeva par pasu izsniegšanu

2 072 445

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

578 827

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

1 590 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

1 300 000

Ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas

250 000

Pārējās valsts nodevas

836 988

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

220 000

Valsts nodeva par muitas pakalpojumiem

585 000

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu

20 000

Citas valsts nodevas

11 988

Sodi un sankcijas

9 849 983

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

18 970 909

Valsts a/s "Latvijas valsts meži" fiksētais maksājums

9 636 610

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

290 643

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā ISPA projektu sagatavošanai

2 000 000

Eiropas raidorganizācijas (EBU) maksājums

937 799

Ieņēmumi no UMTS licences

1 132 000

Ieņēmumi no Civilās aviācijas administrācijas

26 777

Maksājums no intervencē iepirkto produktu realizācijas

1 700 000

PAŠU IEŅĒMUMI

91 720 650

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBA

67 063 323

Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids

Ls

   
Ieņēmumi valsts pamatbudžetā - kopā

24 595 604

Ārlietu ministrija - kopā

1 292 000

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

1 292 000

Finanšu ministrija - kopā

6 565 580

Nodeva par dārgakmeņu provēšanu un kvalitātes apliecības izsniegšanu

12 000

Nodeva par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāja personiskā zīmoga reģistrāciju

800

Nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu

547 500

Ieņēmumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgakmeņu un dārgmetālu ekspertīzi, analīzi un citiem pakalpojumiem

1 800

Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

220 000

Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām (VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi)

5 783 480

Iekšlietu ministrija - kopā

7 409 266

Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju

146 676

Nodeva par pasu izsniegšanu

2 072 445

Nodeva par dokumentu izsniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

1 187 827

Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra

21 100

Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu

46 593

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policijas iestādes

618 573

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

38 952

Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija

3 277 100

Izglītības un zinātnes ministrija - kopā

95 508

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

95 508

Zemkopības ministrija - kopā

150 500

Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

150 500

Tieslietu ministrija - kopā

8 807 750

Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem tiesu iestādēs

2 000 000

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

1 650 000

Zemesgrāmatu kancelejas nodeva

2 200 000

Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību

1 000 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

1 300 000

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu

204 750

Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

1 000

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

452 000

Kultūras ministrija - kopā

18 000

Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrāciju

18 000

Valsts zemes dienests - kopā

155 000

Ieņēmumi par izziņu sagatavošanu un izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

155 000

Radio un televīzija - kopā

102 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

VALSTS SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI*

864 347 919

Ekonomikas ministrija

760 000

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

760 000

Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

Finanšu ministrija

2 638 000

Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

2 638 000

tai skaitā

Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds

1 576 000

Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

265 000

Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse

157 000

Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds

640 000

Izglītības un zinātnes ministrija

7 362 404

Augstas klases sasniegumu sports

4 517 833

tai skaitā

Valsts pamatbudžeta dotācija

1 159 860

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa

2 699 473

Ieņēmumi no izložu nodokļa

100 000

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas

558 500

Studējošo un studiju kreditēšana

2 844 571

tai skaitā

Valsts pamatbudžeta dotācija

2 844 571

Zemkopības ministrija

930 000

Zivju fonds

930 000

tai skaitā

Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu

300 000

Soda nauda par zvejas resursiem nodarītajiem zaudējumiem

486 000

Pārējie ieņēmumi

144 000

Satiksmes ministrija

89 358 890

Valsts autoceļu fonds

86 931 000

tai skaitā

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

14 265 000

Akcīzes nodoklis par naftas produktiem (60%)**

72 386 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

280 000

Ostu attīstības fonds

77 890

tai skaitā

Atskaitījumi no ostu maksām

31 370

Pārējie ieņēmumi

46 520

Pasažieru izlidošanas nodeva

2 350 000

Labklājības ministrija

575 408 728

Sociālā apdrošināšana

561 724 201

tai skaitā

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

545 282 000

Valsts pamatbudžeta dotācija

15 417 863

Pārējie ieņēmumi

1 024 338

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

13 684 527

tai skaitā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

6 986 484

Valsts pamatbudžeta dotācija

6 617 671

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 372

Vides ministrija

9 869 703

Vides aizsardzības fonds

9 869 703

tai skaitā

Dabas resursu nodoklis

9 463 000

Pārējie ieņēmumi

150 000

Valsts pamatbudžeta dotācija

150 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

77 023

Ārvalstu finanšu palīdzība

29 680

Kultūras ministrija

5 196 673

Kultūrkapitāla fonds

5 196 673

tai skaitā

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem

1 166 700

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem

672 000

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa

2 699 473

Ieņēmumi no izložu nodokļa

100 000

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas

558 500

Veselības ministrija

171 929 521

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

171 929 521

tai skaitā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

91 856 876

Valsts pamatbudžeta dotācija

76 094 727

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 854 110

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 123 808

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

894 000

Tehniskā vienība

119 000

tai skaitā

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

119 000

Mājokļu aģentūra

775 000

Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

* ietver:
- valsts pamatbudžeta dotācijas

102 284 692

- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā ISPA projektu sagatavošanai

2 000 000

** - Valsts autoceļu fondā tiek ieskaitīti 60% no akcīzes nodokļa par naftas produktiem
Informatīvi
Fondēto pensiju shēmas līdzekļi
Ieņēmumi - kopā

11 400 000

tai skaitā
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

11 400 000

 

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam""
3.pielikums

 

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

Nosaukums

Ls

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

942 065 136

Resursi izdevumu segšanai

1 112 905 373

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

952 002 392

Dotācija īpašiem mērķiem

2 669 008

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

Ārvalstu finanšu palīdzība

66 513 323

Izdevumi - kopā

1 108 476 696

Uzturēšanas izdevumi

1 001 849 196

Izdevumi kapitālieguldījumiem

106 627 500

Tīrie aizdevumi

-62 085

Fiskālā bilance

-166 349 475

Finansēšana:
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

Ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

Aizņēmumi

170 158 152

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

864 347 919

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

859 748 926

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 445 505

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 153 488

Izdevumi - kopā

874 441 204

Uzturēšanas izdevumi

840 214 794

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 226 410

Tīrie aizdevumi

2 545 706

Aizdevumi

3 940 395

Aizdevumu atmaksas

1 394 689

Fiskālā bilance

-12 638 991

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

8 485 995

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 152 996

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

01. Valsts prezidenta kanceleja

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

1 455 936

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 455 936

Izdevumi - kopā

1 455 936

Uzturēšanas izdevumi

1 378 742

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 194

02. Saeima

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

7 958 738

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 699 738

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

Izdevumi - kopā

8 017 838

Uzturēšanas izdevumi

7 526 128

Izdevumi kapitālieguldījumiem

491 710

Fiskālā bilance

-59 100

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 100

03. Ministru kabinets

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

7 242 662

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 793 425

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

316 237

Ārvalstu finanšu palīdzība

133 000

Izdevumi - kopā

7 242 662

Uzturēšanas izdevumi

6 804 857

Izdevumi kapitālieguldījumiem

437 805

10. Aizsardzības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

82 992 622

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

81 100 400

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 892 222

Izdevumi - kopā

82 992 622

Uzturēšanas izdevumi

63 381 318

Izdevumi kapitālieguldījumiem

19 611 304

11. Ārlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

13 470 946

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 123 946

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

347 000

Izdevumi - kopā

13 470 946

Uzturēšanas izdevumi

12 880 010

Izdevumi kapitālieguldījumiem

590 936

12. Ekonomikas ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

13 855 363

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 356 958

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 914 834

Ārvalstu finanšu palīdzība

4 583 571

Izdevumi - kopā

14 078 306

Uzturēšanas izdevumi

12 556 939

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 521 367

Fiskālā bilance

-222 943

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi -kopā

760 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

Izdevumi - kopā

760 000

Uzturēšanas izdevumi

749 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 000

13. Finanšu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

141 318 407

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

115 005 614

Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 158 607

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 880 178

Izdevumi - kopā

141 248 863

Uzturēšanas izdevumi

125 772 490

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 476 373

Tīrie aizdevumi

-62 085

Fiskālā bilance

131 629

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

52 405

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

2 638 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 638 000

Izdevumi - kopā

1 862 000

Uzturēšanas izdevumi

1 862 000

Fiskālā bilance

776 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-776 000

14. Iekšlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

122 995 699

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 685 943

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 718 728

Ārvalstu finanšu palīdzība

3 591 028

Izdevumi - kopā

118 851 326

Uzturēšanas izdevumi

96 757 817

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 093 509

Fiskālā bilance

4 144 373

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

15. Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

94 784 767

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 382 223

Dotācija īpašiem mērķiem

1 395 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 079 135

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 928 409

Izdevumi - kopā

95 472 888

Uzturēšanas izdevumi

90 836 277

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 636 611

Fiskālā bilance

-688 121

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

678 972

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 149

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

7 362 404

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

7 362 404

Izdevumi - kopā

8 782 094

Uzturēšanas izdevumi

8 773 674

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 420

Tīrie aizdevumi

2 545 706

Fiskālā bilance

-3 965 396

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

3 940 395

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

25 001

16. Zemkopības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

108 893 956

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 355 865

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 401 434

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 136 657

Izdevumi - kopā

108 518 476

Uzturēšanas izdevumi

102 814 318

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 704 158

Fiskālā bilance

375 480

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-375 480

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

930 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

930 000

Izdevumi - kopā

995 637

Uzturēšanas izdevumi

957 637

Izdevumi kapitālieguldījumiem

38 000

Fiskālā bilance

-65 637

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

65 637

17. Satiksmes ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

20 061 070

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 673 900

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

49 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 338 170

Izdevumi - kopā

18 187 956

Uzturēšanas izdevumi

9 193 515

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 994 441

Fiskālā bilance

1 873 114

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 600

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 876 714

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

89 358 890

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

89 078 890

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

280 000

Izdevumi - kopā

92 429 963

Uzturēšanas izdevumi

66 170 883

Izdevumi kapitālieguldījumiem

26 259 080

Fiskālā bilance

-3 071 073

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 071 073

18. Labklājības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

121 010 313

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 631 095

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 946 238

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 432 980

Izdevumi - kopā

121 010 313

Uzturēšanas izdevumi

119 393 163

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 617 150

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

575 408 728

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

575 328 356

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 372

Izdevumi - kopā

576 593 396

Uzturēšanas izdevumi

574 287 703

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 305 693

Fiskālā bilance

-1 184 668

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

3 038 419

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 853 751

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

19. Tieslietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

37 913 377

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 438 992

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 201 625

Ārvalstu finanšu palīdzība

272 760

Izdevumi - kopā

38 173 944

Uzturēšanas izdevumi

34 906 588

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 267 356

Fiskālā bilance

-260 567

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

260 567

21. Vides ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

19 609 393

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 597 646

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 347 125

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 664 622

Izdevumi - kopā

20 279 896

Uzturēšanas izdevumi

11 570 066

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 709 830

Fiskālā bilance

-670 503

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

670 503

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

9 869 703

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

9 763 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

77 023

Ārvalstu finanšu palīdzība

29 680

Izdevumi - kopā

9 869 703

Uzturēšanas izdevumi

7 355 118

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 514 585

22. Kultūras ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

32 330 379

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 987 240

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 210 511

Ārvalstu finanšu palīdzība

132 628

Izdevumi - kopā

32 462 979

Uzturēšanas izdevumi

32 153 525

Izdevumi kapitālieguldījumiem

309 454

Fiskālā bilance

-132 600

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

121 620

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 980

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

5 196 673

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

5 196 673

Izdevumi - kopā

5 313 686

Uzturēšanas izdevumi

5 313 686

Fiskālā bilance

-117 013

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

117 013

23. Valsts zemes dienests

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

14 154 785

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 619 041

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 535 744

Izdevumi - kopā

14 154 785

Uzturēšanas izdevumi

13 670 685

Izdevumi kapitālieguldījumiem

484 100

24. Valsts kontrole

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

2 070 014

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 784 134

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

880

Ārvalstu finanšu palīdzība

285 000

Izdevumi - kopā

2 070 014

Uzturēšanas izdevumi

1 941 514

Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 500

28. Augstākā tiesa

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

850 552

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

850 552

Izdevumi - kopā

850 552

Uzturēšanas izdevumi

844 432

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 120

29. Veselības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

95 439 397

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

91 689 979

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 695 924

Ārvalstu finanšu palīdzība

53 494

Izdevumi - kopā

95 439 397

Uzturēšanas izdevumi

94 718 145

Izdevumi kapitālieguldījumiem

721 252

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

171 929 521

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

167 951 603

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 854 110

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 123 808

Izdevumi - kopā

176 940 725

Uzturēšanas izdevumi

174 012 093

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 928 632

Fiskālā bilance

-5 011 204

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

1 507 181

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 504 023

30. Satversmes tiesa

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

354 580

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

345 165

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 415

Izdevumi - kopā

354 580

Uzturēšanas izdevumi

319 830

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 750

32. Prokuratūra

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

7 498 999

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 465 067

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 932

Izdevumi - kopā

7 498 999

Uzturēšanas izdevumi

7 247 996

Izdevumi kapitālieguldījumiem

251 003

35. Centrālā vēlēšanu komisija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

1 272 476

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 272 476

Izdevumi - kopā

1 272 476

Uzturēšanas izdevumi

1 260 356

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 120

36. Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

493 459

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

493 459

Izdevumi - kopā

493 459

Uzturēšanas izdevumi

434 859

Izdevumi kapitālieguldījumiem

58 600

37. Centrālā zemes komisija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

50 744

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 744

Izdevumi - kopā

50 744

Uzturēšanas izdevumi

49 244

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

44. Satversmes aizsardzības birojs

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

3 454 200

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 454 200

Izdevumi - kopā

3 454 200

Uzturēšanas izdevumi

3 454 200

45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

3 012 576

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

950 682

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 061 894

Izdevumi - kopā

3 012 576

Uzturēšanas izdevumi

2 953 645

Izdevumi kapitālieguldījumiem

58 931

47. Radio un televīzija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

11 433 902

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 837 241

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

596 661

Izdevumi - kopā

11 433 902

Uzturēšanas izdevumi

11 138 082

Izdevumi kapitālieguldījumiem

295 820

48. Valsts cilvēktiesību birojs

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

160 449

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

160 449

Izdevumi - kopā

160 449

Uzturēšanas izdevumi

147 679

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 770

51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

20 006

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 006

Izdevumi - kopā

20 006

Uzturēšanas izdevumi

20 006

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

2 736 511

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 711 181

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 330

Izdevumi - kopā

2 736 511

Uzturēšanas izdevumi

2 169 967

Izdevumi kapitālieguldījumiem

566 544

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

894 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

144 000

Izdevumi - kopā

894 000

Uzturēšanas izdevumi

733 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

161 000

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

136 271 198

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

136 271 198

Izdevumi - kopā

136 271 198

Uzturēšanas izdevumi

125 814 906

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 456 292

64. Dotācija pašvaldībām

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

7 737 897

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 737 897

Izdevumi - kopā

7 737 897

Uzturēšanas izdevumi

7 737 897

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam""
4.pielikums

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods

 

Ls

Ieņēmumi - kopā

942 065 136

Resursi izdevumu segšanai

1 112 905 373

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

952 002 392

Dotācija īpašiem mērķiem

2 669 008

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

Ārvalstu finanšu palīdzība

66 513 323

Izdevumi - kopā

1 108 476 696

Uzturēšanas izdevumi

1 001 849 196

Kārtējie izdevumi

504 518 749

tai skaitā atalgojumi

231 734 447

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

49 218 253

Subsīdijas un dotācijas

448 112 194

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

42 409 132

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

93 595 726

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

6 700 483

Izdevumi kapitālieguldījumiem

106 627 500

kapitālie izdevumi

37 764 557

investīcijas

68 862 943

Tīrie aizdevumi

-62 085

Fiskālā bilance

-166 349 475

Finansēšana:
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

Ieņēmumi no valsts nekustamā
īpašuma pārdošanas

300 000

Aizņēmumi

170 158 152

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

01. Valsts prezidenta kanceleja

Resursi izdevumu segšanai

1 455 936

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 455 936

Izdevumi - kopā

1 455 936

Uzturēšanas izdevumi

1 378 742

Kārtējie izdevumi

1 366 742

tai skaitā atalgojumi

434 639

Subsīdijas un dotācijas

12 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 194

kapitālie izdevumi

77 194

03.00.00

01.310

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

83 630

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 630

Izdevumi - kopā

83 630

Uzturēšanas izdevumi

83 630

Kārtējie izdevumi

83 630

tai skaitā atalgojumi

31 800

04.00.00

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

1 324 416

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 324 416

Izdevumi - kopā

1 324 416

Uzturēšanas izdevumi

1 247 222

Kārtējie izdevumi

1 235 222

tai skaitā atalgojumi

392 759

Subsīdijas un dotācijas

12 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 194

kapitālie izdevumi

77 194

05.00.00

01.110

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

47 890

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 890

Izdevumi - kopā

47 890

Uzturēšanas izdevumi

47 890

Kārtējie izdevumi

47 890

tai skaitā atalgojumi

10 080

02. Saeima

Resursi izdevumu segšanai

7 958 738

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 699 738

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

Izdevumi - kopā

8 017 838

Uzturēšanas izdevumi

7 526 128

Kārtējie izdevumi

7 457 413

tai skaitā atalgojumi

4 218 122

Subsīdijas un dotācijas

68 715

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

68 715

Izdevumi kapitālieguldījumiem

491 710

kapitālie izdevumi

491 710

Fiskālā bilance

-59 100

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 100

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

7 890 023

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 631 023

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

Izdevumi - kopā

7 949 123

Uzturēšanas izdevumi

7 457 413

Kārtējie izdevumi

7 457 413

tai skaitā atalgojumi

4 218 122

Izdevumi kapitālieguldījumiem

491 710

kapitālie izdevumi

491 710

Fiskālā bilance

-59 100

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 100

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai

68 715

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 715

Izdevumi - kopā

68 715

Uzturēšanas izdevumi

68 715

Subsīdijas un dotācijas

68 715

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

68 715

03. Ministru kabinets

Resursi izdevumu segšanai

7 242 662

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 793 425

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

316 237

Ārvalstu finanšu palīdzība

133 000

Izdevumi - kopā

7 242 662

Uzturēšanas izdevumi

6 804 857

Kārtējie izdevumi

6 711 461

tai skaitā atalgojumi

3 327 292

Subsīdijas un dotācijas

93 396

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 396

Izdevumi kapitālieguldījumiem

437 805

kapitālie izdevumi

437 805

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība
Resursi izdevumu segšanai

3 067 157

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 919 157

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

133 000

Izdevumi - kopā

3 067 157

Uzturēšanas izdevumi

2 936 611

Kārtējie izdevumi

2 936 611

tai skaitā atalgojumi

1 703 233

Izdevumi kapitālieguldījumiem

130 546

kapitālie izdevumi

130 546

02.00.00

01.410

Civildienests
Resursi izdevumu segšanai

144 725

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

144 725

Izdevumi - kopā

144 725

Uzturēšanas izdevumi

138 725

Kārtējie izdevumi

138 725

tai skaitā atalgojumi

80 475

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 000

kapitālie izdevumi

6 000

03.00.00

04.410

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

281 798

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 798

Izdevumi - kopā

281 798

Uzturēšanas izdevumi

272 798

Kārtējie izdevumi

272 798

tai skaitā atalgojumi

127 855

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

kapitālie izdevumi

9 000

03.01.00

04.410

Ierēdņu apmācība
Resursi izdevumu segšanai

161 539

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 539

Izdevumi - kopā

161 539

Uzturēšanas izdevumi

161 539

Kārtējie izdevumi

161 539

tai skaitā atalgojumi

67 395

03.02.00

04.410

Valsts administrācijas skola
Resursi izdevumu segšanai

120 259

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 259

Izdevumi - kopā

120 259

Uzturēšanas izdevumi

111 259

Kārtējie izdevumi

111 259

tai skaitā atalgojumi

60 460

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

kapitālie izdevumi

9 000

04.00.00

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā
Resursi izdevumu segšanai

1 072 180

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

770 943

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

301 237

Izdevumi - kopā

1 072 180

Uzturēšanas izdevumi

1 046 940

Kārtējie izdevumi

956 940

tai skaitā atalgojumi

545 781

Subsīdijas un dotācijas

90 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 240

kapitālie izdevumi

25 240

04.01.00

01.410

Eiropas integrācijas birojs
Resursi izdevumu segšanai

391 844

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

383 844

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 000

Izdevumi - kopā

391 844

Uzturēšanas izdevumi

389 604

Kārtējie izdevumi

389 604

tai skaitā atalgojumi

174 279

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 240

kapitālie izdevumi

2 240

04.03.00

01.410

Tulkošanas un terminoloģijas centrs
Resursi izdevumu segšanai

553 129

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

259 892

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

293 237

Izdevumi - kopā

553 129

Uzturēšanas izdevumi

530 129

Kārtējie izdevumi

530 129

tai skaitā atalgojumi

354 146

Izdevumi kapitālieguldījumiem

23 000

kapitālie izdevumi

23 000

04.04.00

01.132

Specializētais atašejs Briselē
Resursi izdevumu segšanai

37 207

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 207

Izdevumi - kopā

37 207

Uzturēšanas izdevumi

37 207

Kārtējie izdevumi

37 207

tai skaitā atalgojumi

17 356

04.06.00

01.131

Dotācija Latvijas institūtam
Resursi izdevumu segšanai

90 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 000

Izdevumi - kopā

90 000

Uzturēšanas izdevumi

90 000

Subsīdijas un dotācijas

90 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

05.00.00

01.530

Informēšanas pasākumi pirms tautas nobalsošanas par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā
Resursi izdevumu segšanai

990 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

990 000

Izdevumi - kopā

990 000

Uzturēšanas izdevumi

968 142

Kārtējie izdevumi

968 142

tai skaitā atalgojumi

101 941

Izdevumi kapitālieguldījumiem

21 858

kapitālie izdevumi

21 858

06.00.00

01.150

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Resursi izdevumu segšanai

1 666 802

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 666 802

Izdevumi - kopā

1 666 802

Uzturēšanas izdevumi

1 421 641

Kārtējie izdevumi

1 418 245

tai skaitā atalgojumi

768 007

Subsīdijas un dotācijas

3 396

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 396

Izdevumi kapitālieguldījumiem

245 161

kapitālie izdevumi

245 161

07.00.00

01.120

Uzraudzības nodrošināšana Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts projektu īstenošanai informātikas jomā
Resursi izdevumu segšanai

20 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

Izdevumi - kopā

20 000

Uzturēšanas izdevumi

20 000

Kārtējie izdevumi

20 000

10. Aizsardzības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

82 992 622

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

81 100 400

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 892 222

Izdevumi - kopā

82 992 622

Uzturēšanas izdevumi

63 381 318

Kārtējie izdevumi

61 376 185

tai skaitā atalgojumi

21 919 190

Subsīdijas un dotācijas

2 005 133

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

441 351

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 169 857

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

133 198

Izdevumi kapitālieguldījumiem

19 611 304

kapitālie izdevumi

11 681 304

investīcijas

7 930 000

01.00.00

Valsts aizsardzības vadība un administrācija
Resursi izdevumu segšanai

6 387 559

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 372 559

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

Izdevumi - kopā

6 387 559

Uzturēšanas izdevumi

5 386 136

Kārtējie izdevumi

3 944 358

tai skaitā atalgojumi

1 590 409

Subsīdijas un dotācijas

1 441 778

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

348 251

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 093 527

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 001 423

kapitālie izdevumi

743 423

investīcijas

258 000

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai

3 854 689

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 839 689

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

Izdevumi - kopā

3 854 689

Uzturēšanas izdevumi

3 119 089

Kārtējie izdevumi

2 770 838

tai skaitā atalgojumi

1 211 817

Subsīdijas un dotācijas

348 251

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

348 251

Izdevumi kapitālieguldījumiem

735 600

kapitālie izdevumi

477 600

investīcijas

258 000

01.04.00

02.000

Militārpersonu pensiju fonds
Resursi izdevumu segšanai

1 093 527

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 093 527

Izdevumi - kopā

1 093 527

Uzturēšanas izdevumi

1 093 527

Subsīdijas un dotācijas

1 093 527

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 093 527

01.05.00

02.000

Militārie atašeji un pārstāvji
Resursi izdevumu segšanai

1 439 343

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 439 343

Izdevumi - kopā

1 439 343

Uzturēšanas izdevumi

1 173 520

Kārtējie izdevumi

1 173 520

tai skaitā atalgojumi

378 592

Izdevumi kapitālieguldījumiem

265 823

kapitālie izdevumi

265 823

04.00.00

02.130

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

3 590 296

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 572 306

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 990

Izdevumi - kopā

3 590 296

Uzturēšanas izdevumi

2 867 306

Kārtējie izdevumi

2 867 306

tai skaitā atalgojumi

691 437

Izdevumi kapitālieguldījumiem

722 990

kapitālie izdevumi

722 990

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai

1 096 105

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 096 105

Izdevumi - kopā

1 096 105

Uzturēšanas izdevumi

1 096 105

Kārtējie izdevumi

1 096 105

12.00.00

08.220

Kara muzejs
Resursi izdevumu segšanai

396 049

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

382 343

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 706

Izdevumi - kopā

396 049

Uzturēšanas izdevumi

275 367

Kārtējie izdevumi

275 367

tai skaitā atalgojumi

136 707

Izdevumi kapitālieguldījumiem

120 682

kapitālie izdevumi

120 682

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai

63 561

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 561

Izdevumi - kopā

63 561

Uzturēšanas izdevumi

63 561

Subsīdijas un dotācijas

63 561

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

63 561

16.00.00

02.000

Remonti un celtniecība
Resursi izdevumu segšanai

8 366 380

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 832 716

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

533 664

Izdevumi - kopā

8 366 380

Uzturēšanas izdevumi

996 108

Kārtējie izdevumi

936 108

tai skaitā atalgojumi

279 642

Subsīdijas un dotācijas

60 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

60 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 370 272

kapitālie izdevumi

7 370 272

19.00.00

02.000

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darba nodrošināšanai, kritušo biedru piemiņas vietu apzināšanai un piemiņas zīmju uzstādīšanai
Resursi izdevumu segšanai

4 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 000

Izdevumi - kopā

4 000

Uzturēšanas izdevumi

4 000

Subsīdijas un dotācijas

4 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

4 000

22.00.00

02.000

Nacionālie bruņotie spēki
Resursi izdevumu segšanai

63 027 572

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 715 710

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 311 862

Izdevumi - kopā

63 027 572

Uzturēšanas izdevumi

52 631 635

Kārtējie izdevumi

52 256 941

tai skaitā atalgojumi

19 220 995

Subsīdijas un dotācijas

374 694

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

76 330

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

69 637

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 395 937

kapitālie izdevumi

2 723 937

investīcijas

7 672 000

22.01.00

02.000

Nacionālo bruņoto spēku vadība
Resursi izdevumu segšanai

6 178 602

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 159 602

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 000

Izdevumi - kopā

6 178 602

Uzturēšanas izdevumi

5 619 005

Kārtējie izdevumi

5 441 053

tai skaitā atalgojumi

1 925 408

Subsīdijas un dotācijas

177 952

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

69 637

Izdevumi kapitālieguldījumiem

559 597

kapitālie izdevumi

139 597

investīcijas

420 000

22.02.00

02.000

Vispārējās vienības
Resursi izdevumu segšanai

7 380 776

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 144 190

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

236 586

Izdevumi - kopā

7 380 776

Uzturēšanas izdevumi

7 229 426

Kārtējie izdevumi

7 229 426

tai skaitā atalgojumi

3 262 271

Izdevumi kapitālieguldījumiem

151 350

kapitālie izdevumi

151 350

22.03.00

02.000

Gaisa spēki
Resursi izdevumu segšanai

8 928 657

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 921 967

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 690

Izdevumi - kopā

8 928 657

Uzturēšanas izdevumi

4 956 657

Kārtējie izdevumi

4 956 657

tai skaitā atalgojumi

941 426

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 972 000

investīcijas

3 972 000

22.04.00

02.000

Jūras spēki
Resursi izdevumu segšanai

6 444 584

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 425 188

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 396

Izdevumi - kopā

6 444 584

Uzturēšanas izdevumi

6 323 334

Kārtējie izdevumi

6 323 334

tai skaitā atalgojumi

1 830 413

Izdevumi kapitālieguldījumiem

121 250

kapitālie izdevumi

41 250

investīcijas

80 000

22.05.00

02.000

Sauszemes spēki
Resursi izdevumu segšanai

10 099 326

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 245 251

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

854 075

Izdevumi - kopā

10 099 326

Uzturēšanas izdevumi

10 067 876

Kārtējie izdevumi

10 067 876

tai skaitā atalgojumi

5 424 810

Izdevumi kapitālieguldījumiem

31 450

kapitālie izdevumi

11 450

investīcijas

20 000

22.06.00

02.000

Nacionālā aizsardzības akadēmija
Resursi izdevumu segšanai

440 513

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

435 263

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 250

Izdevumi - kopā

440 513

Uzturēšanas izdevumi

440 513

Kārtējie izdevumi

440 513

tai skaitā atalgojumi

199 068

22.08.00

02.000

Nodrošinājuma spēki
Resursi izdevumu segšanai

14 364 012

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 227 722

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

136 290

Izdevumi - kopā

14 364 012

Uzturēšanas izdevumi

8 839 334

Kārtējie izdevumi

8 718 922

tai skaitā atalgojumi

1 020 200

Subsīdijas un dotācijas

120 412

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 524 678

kapitālie izdevumi

2 344 678

investīcijas

3 180 000

22.09.00

02.000

Mācību vadības spēki
Resursi izdevumu segšanai

9 191 102

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 156 527

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

34 575

Izdevumi - kopā

9 191 102

Uzturēšanas izdevumi

9 155 490

Kārtējie izdevumi

9 079 160

tai skaitā atalgojumi

4 617 399

Subsīdijas un dotācijas

76 330

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

76 330

Izdevumi kapitālieguldījumiem

35 612

kapitālie izdevumi

35 612

23.00.00

02.000

Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai
Resursi izdevumu segšanai

9 100

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 100

Izdevumi - kopā

9 100

Uzturēšanas izdevumi

9 100

Subsīdijas un dotācijas

9 100

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

9 100

26.00.00

02.000

Aizdevumi virsniekiem, kuri apguvuši virsnieka pamatkursu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā
Resursi izdevumu segšanai

52 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 000

Izdevumi - kopā

52 000

Uzturēšanas izdevumi

52 000

Subsīdijas un dotācijas

52 000

11. Ārlietu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

13 470 946

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 123 946

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

347 000

Izdevumi - kopā

13 470 946

Uzturēšanas izdevumi

12 880 010

Kārtējie izdevumi

12 481 710

tai skaitā atalgojumi

4 887 605

Subsīdijas un dotācijas

398 300

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

378 740

Izdevumi kapitālieguldījumiem

590 936

kapitālie izdevumi

523 936

investīcijas

67 000

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

13 092 206

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 745 206

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

347 000

Izdevumi - kopā

13 092 206

Uzturēšanas izdevumi

12 501 270

Kārtējie izdevumi

12 481 710

tai skaitā atalgojumi

4 887 605

Subsīdijas un dotācijas

19 560

Izdevumi kapitālieguldījumiem

590 936

kapitālie izdevumi

523 936

investīcijas

67 000

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai

3 413 889

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 267 889

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

146 000

Izdevumi - kopā

3 413 889

Uzturēšanas izdevumi

3 170 093

Kārtējie izdevumi

3 170 093

tai skaitā atalgojumi

1 093 212

Izdevumi kapitālieguldījumiem

243 796

kapitālie izdevumi

176 796

investīcijas

67 000

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Resursi izdevumu segšanai

9 656 717

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 455 717

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

201 000

Izdevumi - kopā

9 656 717

Uzturēšanas izdevumi

9 309 577

Kārtējie izdevumi

9 290 017

tai skaitā atalgojumi

3 794 393

Subsīdijas un dotācijas

19 560

Izdevumi kapitālieguldījumiem

347 140

kapitālie izdevumi

347 140

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums
Resursi izdevumu segšanai

21 600

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 600

Izdevumi - kopā

21 600

Uzturēšanas izdevumi

21 600

Kārtējie izdevumi

21 600

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai

378 740

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

378 740

Izdevumi - kopā

378 740

Uzturēšanas izdevumi

378 740

Subsīdijas un dotācijas

378 740

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

378 740

12. Ekonomikas ministrija

Resursi izdevumu segšanai

13 855 363

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 356 958

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 914 834

Ārvalstu finanšu palīdzība

4 583 571

Izdevumi - kopā

14 078 306

Uzturēšanas izdevumi

12 556 939

Kārtējie izdevumi

10 388 182

tai skaitā atalgojumi

3 427 884

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 005

Subsīdijas un dotācijas

2 161 752

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 085 830

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 922

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 521 367

kapitālie izdevumi

1 471 367

investīcijas

50 000

Fiskālā bilance

-222 943

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

01.00.00

Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai

2 791 520

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 584 436

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

244 520

Ārvalstu finanšu palīdzība

962 564

Izdevumi - kopā

2 791 520

Uzturēšanas izdevumi

2 718 083

Kārtējie izdevumi

2 595 740

tai skaitā atalgojumi

682 852

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 005

Subsīdijas un dotācijas

115 338

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

40 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 338

Izdevumi kapitālieguldījumiem

73 437

kapitālie izdevumi

73 437

01.01.00

13.010

Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai

1 602 632

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 358 112

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

244 520

Izdevumi - kopā

1 602 632

Uzturēšanas izdevumi

1 532 155

Kārtējie izdevumi

1 485 150

tai skaitā atalgojumi

636 776

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 005

Subsīdijas un dotācijas

40 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

40 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 477

kapitālie izdevumi

70 477

01.02.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai

75 338

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 338

Izdevumi - kopā

75 338

Uzturēšanas izdevumi

75 338

Subsīdijas un dotācijas

75 338

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 338

01.03.00

01.132

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā
Resursi izdevumu segšanai

111 480

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

111 480

Izdevumi - kopā

111 480

Uzturēšanas izdevumi

109 320

Kārtējie izdevumi

109 320

tai skaitā atalgojumi

40 876

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 160

kapitālie izdevumi

2 160

01.04.00

13.000

Vispasaules izstāde EXPO
Resursi izdevumu segšanai

27 915

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 915

Izdevumi - kopā

27 915

Uzturēšanas izdevumi

27 915

Kārtējie izdevumi

27 915

01.05.00

09.300

Enerģijas patērētāju komiteja
Resursi izdevumu segšanai

11 591

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 591

Izdevumi - kopā

11 591

Uzturēšanas izdevumi

10 791

Kārtējie izdevumi

10 791

tai skaitā atalgojumi

5 200

Izdevumi kapitālieguldījumiem

800

kapitālie izdevumi

800

01.06.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

962 564

Ārvalstu finanšu palīdzība

962 564

Izdevumi - kopā

962 564

Uzturēšanas izdevumi

962 564

Kārtējie izdevumi

962 564

03.00.00

Centrālā statistikas pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

3 723 103

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 149 963

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

170 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 403 140

Izdevumi - kopā

3 946 046

Uzturēšanas izdevumi

3 772 424

Kārtējie izdevumi

3 772 424

tai skaitā atalgojumi

1 353 988

Izdevumi kapitālieguldījumiem

173 622

kapitālie izdevumi

173 622

Fiskālā bilance

-222 943

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

03.01.00

01.421

Statistika
Resursi izdevumu segšanai

2 319 963

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 149 963

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

170 000

Izdevumi - kopā

2 319 963

Uzturēšanas izdevumi

2 221 941

Kārtējie izdevumi

2 221 941

tai skaitā atalgojumi

1 353 988

Izdevumi kapitālieguldījumiem

98 022

kapitālie izdevumi

98 022

03.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

1 403 140

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 403 140

Izdevumi - kopā

1 626 083

Uzturēšanas izdevumi

1 550 483

Kārtējie izdevumi

1 550 483

Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 600

kapitālie izdevumi

75 600

Fiskālā bilance

-222 943

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

04.00.00

Metroloģija
Resursi izdevumu segšanai

1 946 962

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

716 178

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 230 784

Izdevumi - kopā

1 946 962

Uzturēšanas izdevumi

979 482

Kārtējie izdevumi

336 905

tai skaitā atalgojumi

35 611

Subsīdijas un dotācijas

642 577

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

642 577

Izdevumi kapitālieguldījumiem

967 480

kapitālie izdevumi

967 480

04.02.00

13.400

Valsts metroloģiskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

73 601

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 601

Izdevumi - kopā

73 601

Uzturēšanas izdevumi

69 101

Kārtējie izdevumi

69 101

tai skaitā atalgojumi

35 611

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 500

kapitālie izdevumi

4 500

04.04.00

13.400

Latvijas standarts
Resursi izdevumu segšanai

135 045

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

135 045

Izdevumi - kopā

135 045

Uzturēšanas izdevumi

135 045

Subsīdijas un dotācijas

135 045

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

135 045

04.05.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

1 230 784

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 230 784

Izdevumi - kopā

1 230 784

Uzturēšanas izdevumi

267 804

Kārtējie izdevumi

267 804

Izdevumi kapitālieguldījumiem

962 980

kapitālie izdevumi

962 980

04.06.00

13.400

Nacionālais metroloģijas centrs
Resursi izdevumu segšanai

507 532

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

507 532

Izdevumi - kopā

507 532

Uzturēšanas izdevumi

507 532

Subsīdijas un dotācijas

507 532

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

507 532

06.00.00

13.400

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija
Resursi izdevumu segšanai

176 662

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 662

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

137 000

Izdevumi - kopā

176 662

Uzturēšanas izdevumi

172 678

Kārtējie izdevumi

172 678

tai skaitā atalgojumi

83 928

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 984

kapitālie izdevumi

3 984

07.00.00

Konkurences padome
Resursi izdevumu segšanai

397 777

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

303 277

Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

Izdevumi - kopā

397 777

Uzturēšanas izdevumi

377 312

Kārtējie izdevumi

377 312

tai skaitā atalgojumi

153 347

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 465

kapitālie izdevumi

20 465

07.01.00

13.400

Konkurence
Resursi izdevumu segšanai

303 277

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

303 277

Izdevumi - kopā

303 277

Uzturēšanas izdevumi

282 812

Kārtējie izdevumi

282 812

tai skaitā atalgojumi

153 347

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 465

kapitālie izdevumi

20 465

07.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

94 500

Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

Izdevumi - kopā

94 500

Uzturēšanas izdevumi

94 500

Kārtējie izdevumi

94 500

08.00.00

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Resursi izdevumu segšanai

809 243

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

265 176

Ārvalstu finanšu palīdzība

544 067

Izdevumi - kopā

809 243

Uzturēšanas izdevumi

630 681

Kārtējie izdevumi

630 681

tai skaitā atalgojumi

123 797

Izdevumi kapitālieguldījumiem

178 562

kapitālie izdevumi

178 562

08.01.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai

265 176

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

265 176

Izdevumi - kopā

265 176

Uzturēšanas izdevumi

250 099

Kārtējie izdevumi

250 099

tai skaitā atalgojumi

123 797

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 077

kapitālie izdevumi

15 077

08.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

544 067

Ārvalstu finanšu palīdzība

544 067

Izdevumi - kopā

544 067

Uzturēšanas izdevumi

380 582

Kārtējie izdevumi

380 582

Izdevumi kapitālieguldījumiem

163 485

kapitālie izdevumi

163 485

12.00.00

01.133

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma
Resursi izdevumu segšanai

40 153

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 153

Izdevumi - kopā

40 153

Uzturēšanas izdevumi

40 153

Kārtējie izdevumi

40 153

13.00.00

13.400

Iekšējā tirgus aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai

78 223

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78 223

Izdevumi - kopā

78 223

Uzturēšanas izdevumi

78 223

Kārtējie izdevumi

78 223

tai skaitā atalgojumi

37 316

14.00.00

Investīciju piesaistes un eksporta atbalsta programma
Resursi izdevumu segšanai

1 153 253

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 153 253

Izdevumi - kopā

1 153 253

Uzturēšanas izdevumi

1 153 253

Subsīdijas un dotācijas

1 153 253

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 153 253

14.01.00

13.600

Investīciju un eksporta atbalsts
Resursi izdevumu segšanai

235 390

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

235 390

Izdevumi - kopā

235 390

Uzturēšanas izdevumi

235 390

Subsīdijas un dotācijas

235 390

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

235 390

14.03.00

13.600

Valsts naftas kompānija
Resursi izdevumu segšanai

35 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 000

Izdevumi - kopā

35 000

Uzturēšanas izdevumi

35 000

Subsīdijas un dotācijas

35 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

35 000

14.04.00

01.132

Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību attīstība
Resursi izdevumu segšanai

313 631

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

313 631

Izdevumi - kopā

313 631

Uzturēšanas izdevumi

313 631

Subsīdijas un dotācijas

313 631

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

313 631

14.05.00

13.600

Eiropas Informācijas centrs
Resursi izdevumu segšanai

30 200

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 200

Izdevumi - kopā

30 200

Uzturēšanas izdevumi

30 200

Subsīdijas un dotācijas

30 200

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

30 200

14.06.00

13.600

Latvijas Eksporta mārketinga atbalsta programma (LEMAP)
Resursi izdevumu segšanai

217 708

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

217 708

Izdevumi - kopā

217 708

Uzturēšanas izdevumi

217 708

Subsīdijas un dotācijas

217 708

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

217 708

14.07.00

13.600

Atbalsts dalībai starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās
Resursi izdevumu segšanai

100 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

Izdevumi - kopā

100 000

Uzturēšanas izdevumi

100 000

Subsīdijas un dotācijas

100 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

100 000

14.08.00

13.600

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana
Resursi izdevumu segšanai

41 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 900

Izdevumi - kopā

41 900

Uzturēšanas izdevumi

41 900

Subsīdijas un dotācijas

41 900

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

41 900

14.09.00

13.600

Zinātnes un tehnoloģiju parka izveide
Resursi izdevumu segšanai

154 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 000

Izdevumi - kopā

154 000

Uzturēšanas izdevumi

154 000

Subsīdijas un dotācijas

154 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

154 000

14.10.00

13.600

Valsts atbalsta programma darbam ar Eiropas Savienības struktūrfondiem
Resursi izdevumu segšanai

25 424

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 424

Izdevumi - kopā

25 424

Uzturēšanas izdevumi

25 424

Subsīdijas un dotācijas

25 424

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

25 424

15.00.00

Valsts energoinspekcija
Resursi izdevumu segšanai

162 781

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 281

Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

Izdevumi - kopā

162 781

Uzturēšanas izdevumi

159 781

Kārtējie izdevumi

159 781

tai skaitā atalgojumi

37 725

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

kapitālie izdevumi

3 000

15.01.00

09.300

Uzņēmumu energouzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

68 281

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 281

Izdevumi - kopā

68 281

Uzturēšanas izdevumi

65 281

Kārtējie izdevumi

65 281

tai skaitā atalgojumi

37 725

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

kapitālie izdevumi

3 000

15.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

94 500

Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

Izdevumi - kopā

94 500

Uzturēšanas izdevumi

94 500

Kārtējie izdevumi

94 500

17.00.00

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija
Resursi izdevumu segšanai

1 451 530

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 197 514

Ārvalstu finanšu palīdzība

254 016

Izdevumi - kopā

1 451 530

Uzturēšanas izdevumi

1 417 724

Kārtējie izdevumi

1 417 140

tai skaitā atalgojumi

639 753

Subsīdijas un dotācijas

584

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

584

Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 806

kapitālie izdevumi

33 806

17.01.00

13.010

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Resursi izdevumu segšanai

1 197 514

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 197 514

Izdevumi - kopā

1 197 514

Uzturēšanas izdevumi

1 163 708

Kārtējie izdevumi

1 163 124

tai skaitā atalgojumi

639 753

Subsīdijas un dotācijas

584

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

584

Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 806

kapitālie izdevumi

33 806

17.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

254 016

Ārvalstu finanšu palīdzība

254 016

Izdevumi - kopā

254 016

Uzturēšanas izdevumi

254 016

Kārtējie izdevumi

254 016

18.00.00

13.600

Latvijas Garantiju aģentūra
Resursi izdevumu segšanai

250 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

Izdevumi - kopā

250 000

Uzturēšanas izdevumi

250 000

Subsīdijas un dotācijas

250 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

250 000

19.00.00

13.210

Tūrisma attīstība
Resursi izdevumu segšanai

456 047

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

421 047

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

35 000

Izdevumi - kopā

456 047

Uzturēšanas izdevumi

394 036

Kārtējie izdevumi

394 036

tai skaitā atalgojumi

88 117

Izdevumi kapitālieguldījumiem

62 011

kapitālie izdevumi

12 011

investīcijas

50 000

19.01.00

13.210

Tūrisma politikas izstrādāšana
Resursi izdevumu segšanai

19 243

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 243

Izdevumi - kopā

19 243

Uzturēšanas izdevumi

18 409

Kārtējie izdevumi

18 409

tai skaitā atalgojumi

13 152

Izdevumi kapitālieguldījumiem

834

kapitālie izdevumi

834

19.02.00

13.210

Tūrisma politikas īstenošana
Resursi izdevumu segšanai

436 804

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

401 804

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

35 000

Izdevumi - kopā

436 804

Uzturēšanas izdevumi

375 627

Kārtējie izdevumi

375 627

tai skaitā atalgojumi

74 965

Izdevumi kapitālieguldījumiem

61 177

kapitālie izdevumi

11 177

investīcijas

50 000

20.00.00

11.300

Būvniecība
Resursi izdevumu segšanai

418 109

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

287 309

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

130 800

Izdevumi - kopā

418 109

Uzturēšanas izdevumi

413 109

Kārtējie izdevumi

413 109

tai skaitā atalgojumi

191 450

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

kapitālie izdevumi

5 000

20.01.00

11.300

Būvniecības stratēģijas īstenošana
Resursi izdevumu segšanai

112 760

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

112 760

Izdevumi - kopā

112 760

Uzturēšanas izdevumi

109 760

Kārtējie izdevumi

109 760

tai skaitā atalgojumi

48 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

kapitālie izdevumi

3 000

20.02.00

11.300

Valsts būvinspekcija
Resursi izdevumu segšanai

305 349

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

174 549

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

130 800

Izdevumi - kopā

305 349

Uzturēšanas izdevumi

303 349

Kārtējie izdevumi

303 349

tai skaitā atalgojumi

143 450

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

kapitālie izdevumi

2 000

13. Finanšu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

141 318 407

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

115 005 614

Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 158 607

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 880 178

Izdevumi - kopā

141 248 863

Uzturēšanas izdevumi

125 772 490

Kārtējie izdevumi

58 869 964

tai skaitā atalgojumi

28 098 461

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

49 114 497

Subsīdijas un dotācijas

17 788 029

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 920 210

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 154 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

947 143

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 476 373

kapitālie izdevumi

8 573 031

investīcijas

6 903 342

Tīrie aizdevumi

-62 085

Fiskālā bilance

131 629

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

52 405

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

01.00.00

Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

9 103 615

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 366 393

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 080 287

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 656 935

Izdevumi - kopā

8 981 666

Uzturēšanas izdevumi

8 412 246

Kārtējie izdevumi

8 215 246

tai skaitā atalgojumi

3 025 010

Subsīdijas un dotācijas

197 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

569 420

kapitālie izdevumi

249 420

investīcijas

320 000

Fiskālā bilance

121 949

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

01.01.00

01.120

Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai

5 976 773

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 622 939

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 353 834

Izdevumi - kopā

5 854 824

Uzturēšanas izdevumi

5 530 404

Kārtējie izdevumi

5 333 404

tai skaitā atalgojumi

1 499 142

Subsīdijas un dotācijas

197 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

324 420

kapitālie izdevumi

184 420

investīcijas

140 000

Fiskālā bilance

121 949

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

01.02.00

01.120

Valsts kase
Resursi izdevumu segšanai

3 126 842

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 743 454

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 080 287

Ārvalstu finanšu palīdzība

303 101

Izdevumi - kopā

3 126 842

Uzturēšanas izdevumi

2 881 842

Kārtējie izdevumi

2 881 842

tai skaitā atalgojumi

1 525 868

Izdevumi kapitālieguldījumiem

245 000

kapitālie izdevumi

65 000

investīcijas

180 000

02.00.00

Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

63 722 537

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 139 539

Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 118 320

Ārvalstu finanšu palīdzība

6 190 670

Izdevumi - kopā

63 781 442

Uzturēšanas izdevumi

49 503 359

Kārtējie izdevumi

43 924 706

tai skaitā atalgojumi

24 270 761

Subsīdijas un dotācijas

5 578 653

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 653

Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 278 083

kapitālie izdevumi

7 779 741

investīcijas

6 498 342

Fiskālā bilance

-58 905

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

58 905

02.01.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

41 127 923

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 382 647

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

618 320

Ārvalstu finanšu palīdzība

3 126 956

Izdevumi - kopā

41 128 618

Uzturēšanas izdevumi

37 698 785

Kārtējie izdevumi

37 620 132

tai skaitā atalgojumi

23 113 146

Subsīdijas un dotācijas

78 653

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 653

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 429 833

kapitālie izdevumi

3 429 833

Fiskālā bilance

-695

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

695

02.02.00

01.099

Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma
Resursi izdevumu segšanai

1 155 185

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 155 185

Izdevumi - kopā

1 155 185

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 155 185

investīcijas

1 155 185

02.05.00

01.099

Muitas kontroles punktu būvniecība
Resursi izdevumu segšanai

5 343 157

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 279 443

Ārvalstu finanšu palīdzība

3 063 714

Izdevumi - kopā

5 343 157

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 343 157

investīcijas

5 343 157

02.06.00

13.400

Preču pavadzīmes
Resursi izdevumu segšanai

3 500 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 500 000

Izdevumi - kopā

3 558 210

Uzturēšanas izdevumi

3 498 210

Kārtējie izdevumi

3 498 210

tai skaitā atalgojumi

183 320

Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 000

kapitālie izdevumi

60 000

Fiskālā bilance

-58 210

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

58 210

02.07.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem
Resursi izdevumu segšanai

5 500 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 500 000

Izdevumi - kopā

5 500 000

Uzturēšanas izdevumi

5 500 000

Subsīdijas un dotācijas

5 500 000

02.08.00

01.120

Valsts ieņēmumu dienesta modernizācijas projekts
Resursi izdevumu segšanai

7 096 272

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 822 264

Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

Izdevumi - kopā

7 096 272

Uzturēšanas izdevumi

2 806 364

Kārtējie izdevumi

2 806 364

tai skaitā atalgojumi

974 295

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 289 908

kapitālie izdevumi

4 289 908

03.00.00

Uzraudzība un kontrole
Resursi izdevumu segšanai

2 271 507

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 130 084

Ārvalstu finanšu palīdzība

141 423

Izdevumi - kopā

2 271 507

Uzturēšanas izdevumi

2 037 864

Kārtējie izdevumi

2 036 141

tai skaitā atalgojumi

292 025

Subsīdijas un dotācijas

1 723

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 723

Izdevumi kapitālieguldījumiem

233 643

kapitālie izdevumi

148 643

investīcijas

85 000

03.03.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

249 528

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

249 528

Izdevumi - kopā

249 528

Uzturēšanas izdevumi

176 198

Kārtējie izdevumi

174 475

tai skaitā atalgojumi

79 368

Subsīdijas un dotācijas

1 723

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 723

Izdevumi kapitālieguldījumiem

73 330

kapitālie izdevumi

73 330

03.06.00

13.400

Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

1 283 875

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 283 875

Izdevumi - kopā

1 283 875

Uzturēšanas izdevumi

1 283 875

Kārtējie izdevumi

1 283 875

03.07.00

13.400

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Resursi izdevumu segšanai

190 374

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

190 374

Izdevumi - kopā

190 374

Uzturēšanas izdevumi

189 874

Kārtējie izdevumi

189 874

tai skaitā atalgojumi

72 890

Izdevumi kapitālieguldījumiem

500

kapitālie izdevumi

500

03.11.00

13.400

Iepirkumu uzraudzības birojs
Resursi izdevumu segšanai

547 730

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

406 307

Ārvalstu finanšu palīdzība

141 423

Izdevumi - kopā

547 730

Uzturēšanas izdevumi

387 917

Kārtējie izdevumi

387 917

tai skaitā atalgojumi

139 767

Izdevumi kapitālieguldījumiem

159 813

kapitālie izdevumi

74 813

investīcijas

85 000

04.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai

861 767

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

811 767

Ārvalstu finanšu palīdzība

50 000

Izdevumi - kopā

861 767

Uzturēšanas izdevumi

861 767

Subsīdijas un dotācijas

861 767

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

861 767

05.00.00

Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksāšana
Resursi izdevumu segšanai

49 964 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 964 000

Izdevumi - kopā

49 964 000

Uzturēšanas izdevumi

49 964 000

Kārtējie izdevumi

849 503

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

49 114 497

Tīrie aizdevumi

-62 085

Fiskālā bilance

62 085

05.01.00

14.000

Valsts parāda apkalpošana
Resursi izdevumu segšanai

48 800 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

48 800 000

Izdevumi - kopā

48 800 000

Uzturēšanas izdevumi

48 800 000

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

48 800 000

05.02.00

01.120

Ar budžeta apkalpošanu saistītie maksājumi
Resursi izdevumu segšanai

1 164 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 164 000

Izdevumi - kopā

1 164 000

Uzturēšanas izdevumi

1 164 000

Kārtējie izdevumi

849 503

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

314 497

05.04.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana
Tīrie aizdevumi

-62 085

Fiskālā bilance

62 085

06.00.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Resursi izdevumu segšanai

1 371 300

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 371 300

Izdevumi - kopā

1 371 300

Uzturēšanas izdevumi

1 371 300

Kārtējie izdevumi

1 371 300

07.00.00

13.400

Satiksmes biroja darbība
Resursi izdevumu segšanai

960 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

960 000

Izdevumi - kopā

953 500

Uzturēšanas izdevumi

802 000

Kārtējie izdevumi

797 000

tai skaitā atalgojumi

245 000

Subsīdijas un dotācijas

5 000

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

151 500

kapitālie izdevumi

151 500

Fiskālā bilance

6 500

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-6 500

09.00.00

14.140

Kompensācija reabilitētajiem
pilsoņiem
Resursi izdevumu segšanai

1 154 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 154 000

Izdevumi - kopā

1 154 000

Uzturēšanas izdevumi

1 154 000

Subsīdijas un dotācijas

1 154 000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 154 000

12.00.00

01.120

Centrālā finanšu un kontraktu vienība
Resursi izdevumu segšanai

794 365

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

794 365

Izdevumi - kopā

794 365

Uzturēšanas izdevumi

550 638

Kārtējie izdevumi

550 638

tai skaitā atalgojumi

265 665

Izdevumi kapitālieguldījumiem

243 727

kapitālie izdevumi

243 727

14.00.00

01.120

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

10 801 866

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

960 716

Ārvalstu finanšu palīdzība

9 841 150

Izdevumi - kopā

10 801 866

Uzturēšanas izdevumi

10 801 866

Kārtējie izdevumi

1 125 430

Subsīdijas un dotācijas

9 676 436

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 606 760

15.00.00

13.400

Vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

150 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 000

Izdevumi - kopā

150 000

Uzturēšanas izdevumi

150 000

Subsīdijas un dotācijas

150 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

150 000

17.00.00

01.131

Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā
Resursi izdevumu segšanai

163 450

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

163 450

Izdevumi - kopā

163 450

Uzturēšanas izdevumi

163 450

Subsīdijas un dotācijas

163 450

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

163 450

14. Iekšlietu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

122 995 699

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 685 943

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 718 728

Ārvalstu finanšu palīdzība

3 591 028

Izdevumi - kopā

118 851 326

Uzturēšanas izdevumi

96 757 817

Kārtējie izdevumi

93 515 169

tai skaitā atalgojumi

47 252 958

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 400

Subsīdijas un dotācijas

3 235 248

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

592 602

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 627 762

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

14 884

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 093 509

kapitālie izdevumi

3 792 433

investīcijas

18 301 076

Fiskālā bilance

4 144 373

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

01.00.00

03.010

Ministrijas vadība
Resursi izdevumu segšanai

793 815

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

793 815

Izdevumi - kopā

793 815

Uzturēšanas izdevumi

793 815

Kārtējie izdevumi

793 815

tai skaitā atalgojumi

544 790

02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma
Resursi izdevumu segšanai

3 511 568

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 840 988

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

62 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

608 580

Izdevumi - kopā

3 511 568

Uzturēšanas izdevumi

2 134 363

Kārtējie izdevumi

2 134 363

tai skaitā atalgojumi

390 992

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 377 205

kapitālie izdevumi

11 540

investīcijas

1 365 665

02.01.00

03.110

Sakaru centrs
Resursi izdevumu segšanai

2 061 266

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 050 266

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 000

Izdevumi - kopā

2 061 266

Uzturēšanas izdevumi

927 601

Kārtējie izdevumi

927 601

tai skaitā atalgojumi

104 776

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 133 665

investīcijas

1 133 665

02.02.00

03.110

Informācijas centrs
Resursi izdevumu segšanai

1 450 302

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

790 722

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

51 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

608 580

Izdevumi - kopā

1 450 302

Uzturēšanas izdevumi

1 206 762

Kārtējie izdevumi

1 206 762

tai skaitā atalgojumi

286 216

Izdevumi kapitālieguldījumiem

243 540

kapitālie izdevumi

11 540

investīcijas

232 000

03.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde
Resursi izdevumu segšanai

4 832 942

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 782 942

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

Izdevumi - kopā

4 832 942

Uzturēšanas izdevumi

1 820 257

Kārtējie izdevumi

1 820 257

tai skaitā atalgojumi

223 094

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 012 685

kapitālie izdevumi

2 443 089

investīcijas

569 596

06.00.00

03.110

Valsts policija
Resursi izdevumu segšanai

48 968 157

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 773 289

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 482 562

Ārvalstu finanšu palīdzība

712 306

Izdevumi - kopā

48 968 157

Uzturēšanas izdevumi

48 472 541

Kārtējie izdevumi

48 465 141

tai skaitā atalgojumi

26 812 951

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 400

Izdevumi kapitālieguldījumiem

495 616

kapitālie izdevumi

495 616

06.01.00

03.110

Valsts policijas pārvaldes
Resursi izdevumu segšanai

42 659 590

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 647 284

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

300 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

712 306

Izdevumi - kopā

42 659 590

Uzturēšanas izdevumi

42 391 974

Kārtējie izdevumi

42 384 574

tai skaitā atalgojumi

24 175 151

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 400

Izdevumi kapitālieguldījumiem

267 616

kapitālie izdevumi

267 616

06.03.00

03.110

Apvienība "Apsardze" un pārējie pakalpojumi
Resursi izdevumu segšanai

6 182 562

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 182 562

Izdevumi - kopā

6 182 562

Uzturēšanas izdevumi

5 954 562

Kārtējie izdevumi

5 954 562

tai skaitā atalgojumi

2 637 800

Izdevumi kapitālieguldījumiem

228 000

kapitālie izdevumi

228 000

06.07.00

03.110

Alkohola, narkotiku un psihotropo vielu un citu ekspertīžu apmaksa
Resursi izdevumu segšanai

126 005

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

126 005

Izdevumi - kopā

126 005

Uzturēšanas izdevumi

126 005

Kārtējie izdevumi

126 005

07.00.00

Ugunsdzēsības un glābšanas
dienests

Resursi izdevumu segšanai

12 452 951

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 260 401

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

192 550

Izdevumi - kopā

12 452 951

Uzturēšanas izdevumi

11 935 252

Kārtējie izdevumi

11 935 252

tai skaitā atalgojumi

6 980 168

Izdevumi kapitālieguldījumiem

517 699

kapitālie izdevumi

130 699

investīcijas

387 000

07.01.00

03.120

Ugunsdzēsība
Resursi izdevumu segšanai

12 102 874

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 925 874

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

177 000

Izdevumi - kopā

12 102 874

Uzturēšanas izdevumi

11 590 005

Kārtējie izdevumi

11 590 005

tai skaitā atalgojumi

6 771 083

Izdevumi kapitālieguldījumiem

512 869

kapitālie izdevumi

125 869

investīcijas

387 000

07.02.00

03.120

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība
Resursi izdevumu segšanai

314 328

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

299 328

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

Izdevumi - kopā

314 328

Uzturēšanas izdevumi

309 728

Kārtējie izdevumi

309 728

tai skaitā atalgojumi

185 741

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 600

kapitālie izdevumi

4 600

07.03.00

08.220

Ugunsdrošības propaganda
Resursi izdevumu segšanai

35 749

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 199

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

550

Izdevumi - kopā

35 749

Uzturēšanas izdevumi

35 519

Kārtējie izdevumi

35 519

tai skaitā atalgojumi

23 344

Izdevumi kapitālieguldījumiem

230

kapitālie izdevumi

230

09.00.00

03.110

Drošības policija
Resursi izdevumu segšanai

2 300 595

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 235 695

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

64 900

Izdevumi - kopā

2 300 595

Uzturēšanas izdevumi

2 300 595

Kārtējie izdevumi

2 300 595

10.00.00

03.110

Robežsardze
Resursi izdevumu segšanai

15 860 025

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 319 340

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

130 092

Ārvalstu finanšu palīdzība

410 593

Izdevumi - kopā

15 860 025

Uzturēšanas izdevumi

15 493 205

Kārtējie izdevumi

15 493 205

tai skaitā atalgojumi

8 615 021

Izdevumi kapitālieguldījumiem

366 820

kapitālie izdevumi

366 820

11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

5 112 724

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 392 996

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

171 692

Ārvalstu finanšu palīdzība

548 036

Izdevumi - kopā

5 112 724

Uzturēšanas izdevumi

4 520 224

Kārtējie izdevumi

4 465 324

tai skaitā atalgojumi

1 625 653

Subsīdijas un dotācijas

54 900

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

54 900

Izdevumi kapitālieguldījumiem

592 500

kapitālie izdevumi

211 908

investīcijas

380 592

13.00.00

05.700

Veselības aprūpe
Resursi izdevumu segšanai

492 871

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

492 871

Izdevumi - kopā

492 871

Uzturēšanas izdevumi

492 871

Subsīdijas un dotācijas

492 871

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

492 871

14.00.00

04.310

Latvijas Policijas akadēmija
Resursi izdevumu segšanai

2 312 866

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 703 684

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

609 182

Izdevumi - kopā

2 312 866

Uzturēšanas izdevumi

2 234 132

Kārtējie izdevumi

1 907 936

tai skaitā atalgojumi

889 916

Subsīdijas un dotācijas

326 196

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

326 196

Izdevumi kapitālieguldījumiem

78 734

kapitālie izdevumi

78 734

16.00.00

03.010

Starptautiskā sadarbība
Resursi izdevumu segšanai

56 497

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 497

Izdevumi - kopā

56 497

Uzturēšanas izdevumi

56 239

Kārtējie izdevumi

56 239

tai skaitā atalgojumi

24 100

Izdevumi kapitālieguldījumiem

258

kapitālie izdevumi

258

17.00.00

06.130

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas
Resursi izdevumu segšanai

2 263 554

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 263 554

Izdevumi - kopā

2 263 554

Uzturēšanas izdevumi

2 263 554

Kārtējie izdevumi

16 888

Subsīdijas un dotācijas

2 246 666

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 246 666

19.00.00

08.010

Dotācija sportam
Resursi izdevumu segšanai

75 691

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 691

Izdevumi - kopā

75 691

Uzturēšanas izdevumi

75 691

Subsīdijas un dotācijas

75 691

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

75 691

20.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai

14 884

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 884

Izdevumi - kopā

14 884

Uzturēšanas izdevumi

14 884

Subsīdijas un dotācijas

14 884

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

14 884

21.00.00

03.110

Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds
Resursi izdevumu segšanai

59 933

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

59 933

Izdevumi - kopā

59 933

Uzturēšanas izdevumi

59 933

Kārtējie izdevumi

59 933

tai skaitā atalgojumi

48 700

22.00.00

03.320

Sardzes pulks
Resursi izdevumu segšanai

1 523 917

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 521 717

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 200

Izdevumi - kopā

1 523 917

Uzturēšanas izdevumi

1 522 917

Kārtējie izdevumi

1 522 917

tai skaitā atalgojumi

730 094

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

kapitālie izdevumi

1 000

23.00.00

06.240

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs
Resursi izdevumu segšanai

93 285

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 285

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

Izdevumi - kopā

93 285

Uzturēšanas izdevumi

92 516

Kārtējie izdevumi

92 516

tai skaitā atalgojumi

21 551

Izdevumi kapitālieguldījumiem

769

kapitālie izdevumi

769

24.00.00

03.110

Valsts robežas izbūve
Resursi izdevumu segšanai

15 706 134

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 394 621

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 311 513

Izdevumi - kopā

15 706 134

Uzturēšanas izdevumi

107 911

Kārtējie izdevumi

107 911

tai skaitā atalgojumi

78 928

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 598 223

investīcijas

15 598 223

28.00.00

08.290

Dotācija laikrakstam "Likuma Vārdā"
Resursi izdevumu segšanai

24 040

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 040

Izdevumi - kopā

24 040

Uzturēšanas izdevumi

24 040

Subsīdijas un dotācijas

24 040

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

24 040

29.00.00

13.400

Valsts materiālās rezerves
Resursi izdevumu segšanai

6 539 250

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

605 700

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 933 550

Izdevumi - kopā

2 394 877

Uzturēšanas izdevumi

2 342 877

Kārtējie izdevumi

2 342 877

tai skaitā atalgojumi

267 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 000

kapitālie izdevumi

52 000

Fiskālā bilance

4 144 373

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

29.01.00

13.400

Valsts materiālo rezervju administrēšana
Resursi izdevumu segšanai

605 700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

605 700

Izdevumi - kopā

605 700

Uzturēšanas izdevumi

553 700

Kārtējie izdevumi

553 700

tai skaitā atalgojumi

267 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 000

kapitālie izdevumi

52 000

29.02.00

13.400

Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana
Resursi izdevumu segšanai

5 933 550

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 933 550

Izdevumi - kopā

1 789 177

Uzturēšanas izdevumi

1 789 177

Kārtējie izdevumi

1 789 177

Fiskālā bilance

4 144 373

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

15. Izglītības un zinātnes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

94 784 767

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 382 223

Dotācija īpašiem mērķiem

1 395 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 079 135

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 928 409

Izdevumi - kopā

95 472 888

Uzturēšanas izdevumi

90 836 277

Kārtējie izdevumi

69 189 311

tai skaitā atalgojumi

32 956 937

Subsīdijas un dotācijas

21 646 966

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

6 859 946

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

6 614 940

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 589 438

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 636 611

kapitālie izdevumi

2 270 791

investīcijas

2 365 820

Fiskālā bilance

-688 121

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

678 972

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 149

01.00.00

Vispārējā izglītība
Resursi izdevumu segšanai

2 274 442

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 261 022

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 420

Izdevumi - kopā

2 276 417

Uzturēšanas izdevumi

2 221 626

Kārtējie izdevumi

1 381 302

tai skaitā atalgojumi

494 654

Subsīdijas un dotācijas

840 324

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

275 024

Izdevumi kapitālieguldījumiem

54 791

kapitālie izdevumi

54 791

Fiskālā bilance

-1 975

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 975

01.02.00

04.212

Sanatorijas tipa internātskola
Resursi izdevumu segšanai

497 540

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

496 640

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

900

Izdevumi - kopā

499 515

Uzturēšanas izdevumi

496 515

Kārtējie izdevumi

496 515

tai skaitā atalgojumi

183 545

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

kapitālie izdevumi

3 000

Fiskālā bilance

-1 975

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 975

01.03.00

04.214

Mācību un pāraudzināšanas iestādes
Resursi izdevumu segšanai

859 932

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

847 412

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 520

Izdevumi - kopā

859 932

Uzturēšanas izdevumi

815 057

Kārtējie izdevumi

815 057

tai skaitā atalgojumi

285 491

Izdevumi kapitālieguldījumiem

44 875

kapitālie izdevumi

44 875

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās
Resursi izdevumu segšanai

44 865

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 865

Izdevumi - kopā

44 865

Uzturēšanas izdevumi

37 949

Kārtējie izdevumi

37 949

tai skaitā atalgojumi

11 680

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 916

kapitālie izdevumi

6 916

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm
Resursi izdevumu segšanai

250 025

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 025

Izdevumi - kopā

250 025

Uzturēšanas izdevumi

250 025

Subsīdijas un dotācijas

250 025

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

250 025

01.13.00

04.211

Valsts ģimnāzijas
Resursi izdevumu segšanai

24 999

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 999

Izdevumi - kopā

24 999

Uzturēšanas izdevumi

24 999

Subsīdijas un dotācijas

24 999

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

24 999

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde
Resursi izdevumu segšanai

565 300

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 300

Izdevumi - kopā

565 300

Uzturēšanas izdevumi

565 300

Subsīdijas un dotācijas

565 300

01.15.00

04.000

Pirmsskolas izglītība
Resursi izdevumu segšanai

31 781

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

31 781

Izdevumi - kopā

31 781

Uzturēšanas izdevumi

31 781

Kārtējie izdevumi

31 781

tai skaitā atalgojumi

13 938

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība
Resursi izdevumu segšanai

17 056 220

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 777 780

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 278 440

Izdevumi - kopā

17 056 220

Uzturēšanas izdevumi

16 670 020

Kārtējie izdevumi

13 838 392

tai skaitā atalgojumi

8 286 263

Subsīdijas un dotācijas

2 831 628

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 400

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 811 228

Izdevumi kapitālieguldījumiem

386 200

kapitālie izdevumi

386 200

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

16 891 060

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 646 200

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 244 860

Izdevumi - kopā

16 891 060

Uzturēšanas izdevumi

16 506 360

Kārtējie izdevumi

13 674 732

tai skaitā atalgojumi

8 185 068

Subsīdijas un dotācijas

2 831 628

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 400

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 811 228

Izdevumi kapitālieguldījumiem

384 700

kapitālie izdevumi

384 700

02.05.00

04.010

Profesionālās izglītības centrs
Resursi izdevumu segšanai

165 160

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

131 580

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

33 580

Izdevumi - kopā

165 160

Uzturēšanas izdevumi

163 660

Kārtējie izdevumi

163 660

tai skaitā atalgojumi

101 195

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

kapitālie izdevumi

1 500

03.00.00

04.000

Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai

46 049 233

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 094 170

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 955 063

Izdevumi - kopā

46 706 047

Uzturēšanas izdevumi

44 894 747

Kārtējie izdevumi

38 109 956

tai skaitā atalgojumi

21 658 998

Subsīdijas un dotācijas

6 784 791

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

402 618

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 537 602

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 811 300

kapitālie izdevumi

1 711 300

investīcijas

100 000

Fiskālā bilance

-656 814

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

656 814

03.01.00

04.310

Augstskolas
Resursi izdevumu segšanai

42 802 044

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 846 981

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 955 063

Izdevumi - kopā

43 458 858

Uzturēšanas izdevumi

41 647 558

Kārtējie izdevumi

38 109 956

tai skaitā atalgojumi

21 658 998

Subsīdijas un dotācijas

3 537 602

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 537 602

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 811 300

kapitālie izdevumi

1 711 300

investīcijas

100 000

Fiskālā bilance

-656 814

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

656 814

03.02.00

04.641

Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai
Resursi izdevumu segšanai

209 643

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

209 643

Izdevumi - kopā

209 643

Uzturēšanas izdevumi

209 643

Subsīdijas un dotācijas

209 643

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

209 643

03.03.00

04.641

Dotācija privātajām augstskolām
Resursi izdevumu segšanai

192 975

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

192 975

Izdevumi - kopā

192 975

Uzturēšanas izdevumi

192 975

Subsīdijas un dotācijas

192 975

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

192 975

03.05.00

04.640

Dotācija speciālajam budžetam - studējošo un studiju kreditēšanas no valsts budžeta līdzekļiem un kreditēšanas ar valsts galvojumu administrēšanai
Resursi izdevumu segšanai

44 699

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 699

Izdevumi - kopā

44 699

Uzturēšanas izdevumi

44 699

Subsīdijas un dotācijas

44 699

03.06.00

04.650

Dotācija speciālajam budžetam - studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītu ar valsts galvojumu procentu starpības segšanai un kredītu dzēšanai
Resursi izdevumu segšanai

2 799 872

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 799 872

Izdevumi - kopā

2 799 872

Uzturēšanas izdevumi

2 799 872

Subsīdijas un dotācijas

2 799 872

05.00.00

Zinātne
Resursi izdevumu segšanai

11 688 764

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 717 869

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 407 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

563 895

Izdevumi - kopā

11 688 764

Uzturēšanas izdevumi

11 688 764

Kārtējie izdevumi

9 974 449

Subsīdijas un dotācijas

1 714 315

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 714 315

05.01.00

01.310

Zinātniskās darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

7 930 511

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 553 511

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 377 000

Izdevumi - kopā

7 930 511

Uzturēšanas izdevumi

7 930 511

Kārtējie izdevumi

7 930 511

05.05.00

01.320

Tirgus orientētie pētījumi
Resursi izdevumu segšanai

871 084

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

841 084

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 000

Izdevumi - kopā

871 084

Uzturēšanas izdevumi

871 084

Kārtējie izdevumi

871 084

05.06.00

01.330

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi
Resursi izdevumu segšanai

70 209

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 209

Izdevumi - kopā

70 209

Uzturēšanas izdevumi

70 209

Kārtējie izdevumi

70 209

05.08.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā
Resursi izdevumu segšanai

39 105

Ārvalstu finanšu palīdzība

39 105

Izdevumi - kopā

39 105

Uzturēšanas izdevumi

39 105

Subsīdijas un dotācijas

39 105

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

39 105

05.09.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā
Resursi izdevumu segšanai

2 777 855

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 253 065

Ārvalstu finanšu palīdzība

524 790

Izdevumi - kopā

2 777 855

Uzturēšanas izdevumi

2 777 855

Kārtējie izdevumi

1 102 645

Subsīdijas un dotācijas

1 675 210

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 675 210

06.00.00

04.000

Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai

1 561 527

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 321 527

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

Izdevumi - kopā

1 561 527

Uzturēšanas izdevumi

1 537 527

Kārtējie izdevumi

1 537 527

tai skaitā atalgojumi

678 229

Izdevumi kapitālieguldījumiem

24 000

kapitālie izdevumi

24 000

06.02.00

04.010

Izglītības valsts inspekcija
Resursi izdevumu segšanai

189 232

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

189 232

Izdevumi - kopā

189 232

Uzturēšanas izdevumi

189 232

Kārtējie izdevumi

189 232

tai skaitā atalgojumi

111 947

06.08.00

04.010

Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai

1 291 680

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 051 680

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

Izdevumi - kopā

1 291 680

Uzturēšanas izdevumi

1 269 180

Kārtējie izdevumi

1 269 180

tai skaitā atalgojumi

539 392

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 500

kapitālie izdevumi

22 500

06.16.00

04.000

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

80 615

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

80 615

Izdevumi - kopā

80 615

Uzturēšanas izdevumi

79 115

Kārtējie izdevumi

79 115

tai skaitā atalgojumi

26 890

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

kapitālie izdevumi

1 500

07.00.00

04.000

Pedagogu tālākizglītība
Resursi izdevumu segšanai

369 430

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

369 430

Izdevumi - kopā

369 430

Uzturēšanas izdevumi

369 430

Kārtējie izdevumi

103 320

tai skaitā atalgojumi

49 330

Subsīdijas un dotācijas

266 110

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

07.01.00

04.410

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana
Resursi izdevumu segšanai

102 305

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 305

Izdevumi - kopā

102 305

Uzturēšanas izdevumi

102 305

Kārtējie izdevumi

102 305

tai skaitā atalgojumi

49 330

07.02.00

04.410

Skolotāju tālākizglītības fonds
Resursi izdevumu segšanai

267 125

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

267 125

Izdevumi - kopā

267 125

Uzturēšanas izdevumi

267 125

Kārtējie izdevumi

1 015

Subsīdijas un dotācijas

266 110

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

09.00.00

Sports
Resursi izdevumu segšanai

7 922 386

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 771 036

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

151 350

Izdevumi - kopā

7 942 569

Uzturēšanas izdevumi

7 891 969

Kārtējie izdevumi

2 159 931

tai skaitā atalgojumi

1 060 037

Subsīdijas un dotācijas

5 732 038

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

4 572 178

Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 600

kapitālie izdevumi

50 600

Fiskālā bilance

-20 183

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

20 183

09.01.00

08.010

Sporta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

181 913

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 704

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 209

Izdevumi - kopā

181 913

Uzturēšanas izdevumi

179 913

Kārtējie izdevumi

179 913

tai skaitā atalgojumi

79 953

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

kapitālie izdevumi

2 000

09.02.00

08.110

Sportistu sagatavošanas centri
Resursi izdevumu segšanai

452 154

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

452 154

Izdevumi - kopā

452 154

Uzturēšanas izdevumi

450 154

Kārtējie izdevumi

431 863

tai skaitā atalgojumi

221 159

Subsīdijas un dotācijas

18 291

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

18 291

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

kapitālie izdevumi

2 000

09.03.00

04.422

Nacionālās sporta skolas
Resursi izdevumu segšanai

673 907

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

573 108

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 799

Izdevumi - kopā

694 090

Uzturēšanas izdevumi

686 190

Kārtējie izdevumi

686 190

tai skaitā atalgojumi

380 996

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 900

kapitālie izdevumi

7 900

Fiskālā bilance

-20 183

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

20 183

09.04.00

08.130

Sporta būves
Resursi izdevumu segšanai

416 704

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

416 704

Izdevumi - kopā

416 704

Uzturēšanas izdevumi

416 704

Subsīdijas un dotācijas

416 704

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

416 704

09.05.00

08.120

Nacionālās sporta federācijas
Resursi izdevumu segšanai

569 272

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

569 272

Izdevumi - kopā

569 272

Uzturēšanas izdevumi

569 272

Subsīdijas un dotācijas

569 272

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

569 272

09.07.00

08.120

Sporta pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

357 404

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

357 404

Izdevumi - kopā

357 404

Uzturēšanas izdevumi

357 404

Kārtējie izdevumi

35 000

tai skaitā atalgojumi

7 080

Subsīdijas un dotācijas

322 404

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

322 404

09.08.00

08.120

Balvas par izciliem sasniegumiem sportā
Resursu izdevumu segšanai

140 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

140 000

Izdevumi - kopā

140 000

Uzturēšanas izdevumi

140 000

Subsīdijas un dotācijas

140 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

140 000

09.09.00

08.150

Jaunatnes sporta programma
Resursi izdevumu segšanai

55 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 000

Izdevumi - kopā

55 000

Uzturēšanas izdevumi

55 000

Subsīdijas un dotācijas

55 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

55 000

09.10.00

04.212

Murjāņu sporta ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai

664 403

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

645 403

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 000

Izdevumi - kopā

664 403

Uzturēšanas izdevumi

631 403

Kārtējie izdevumi

631 403

tai skaitā atalgojumi

273 395

Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 000

kapitālie izdevumi

33 000

09.11.00

04.423

Latvijas jaunatnes sporta centrs
Resursi izdevumu segšanai

172 627

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 635

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 992

Izdevumi - kopā

172 627

Uzturēšanas izdevumi

169 227

Kārtējie izdevumi

169 227

tai skaitā atalgojumi

83 495

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 400

kapitālie izdevumi

3 400

09.12.00

08.220

Latvijas sporta muzejs
Resursi izdevumu segšanai

28 635

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 285

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

350

Izdevumi - kopā

28 635

Uzturēšanas izdevumi

26 335

Kārtējie izdevumi

26 335

tai skaitā atalgojumi

13 959

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 300

kapitālie izdevumi

2 300

09.13.00

08.100

Dotācija speciālajam budžetam - augstas klases sasniegumu sportam
Resursi izdevumu segšanai

1 159 860

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 159 860

Izdevumi - kopā

1 159 860

Uzturēšanas izdevumi

1 159 860

Subsīdijas un dotācijas

1 159 860

09.15.00

08.150

Dotācija Latvijas Paralimpiskajai komitejai - invalīdu sporta inventāra iegādei
Resursi izdevumu segšanai

6 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 000

Izdevumi - kopā

6 000

Uzturēšanas izdevumi

6 000

Subsīdijas un dotācijas

6 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

6 000

09.19.00

04.420

Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Resursi izdevumu segšanai

2 969 507

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 969 507

Izdevumi - kopā

2 969 507

Uzturēšanas izdevumi

2 969 507

Subsīdijas un dotācijas

2 969 507

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 969 507

09.20.00

04.420

2006.gada Pasaules hokeja čempionāta izpilddirekcijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

75 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 000

Izdevumi - kopā

75 000

Uzturēšanas izdevumi

75 000

Subsīdijas un dotācijas

75 000

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

75 000

11.00.00

04.320

Augstākās izglītības padome

Resursi izdevumu segšanai

56 326

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 326

Izdevumi - kopā

56 326

Uzturēšanas izdevumi

55 326

Kārtējie izdevumi

55 326

tai skaitā atalgojumi

23 052

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

kapitālie izdevumi

1 000

13.00.00

Sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

2 539 628

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 881 872

Ārvalstu finanšu palīdzība

657 756

Izdevumi - kopā

2 539 628

Uzturēšanas izdevumi

2 539 628

Kārtējie izdevumi

202 428

tai skaitā atalgojumi

47 867

Subsīdijas un dotācijas

2 337 200

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

462 077

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 875 123

13.01.00

04.000

Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde
Resursi izdevumu segšanai

196 376

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

196 376

Izdevumi - kopā

196 376

Uzturēšanas izdevumi

196 376

Kārtējie izdevumi

108 799

tai skaitā atalgojumi

16 691

Subsīdijas un dotācijas

87 577

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

87 577

13.02.00

01.132

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

44 608

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 608

Izdevumi - kopā

44 608

Uzturēšanas izdevumi

44 608

Kārtējie izdevumi

44 608

tai skaitā atalgojumi

18 108

13.03.00

04.632

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe"
Resursi izdevumu segšanai

2 298 644

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 640 888

Ārvalstu finanšu palīdzība

657 756

Izdevumi - kopā

2 298 644

Uzturēšanas izdevumi

2 298 644

Kārtējie izdevumi

49 021

tai skaitā atalgojumi

13 068

Subsīdijas un dotācijas

2 249 623

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

374 500

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 875 123

14.00.00

04.632

Izglītības sistēmas informatizācija
Resursi izdevumu segšanai

1 051 059

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 051 059

Izdevumi - kopā

1 051 059

Uzturēšanas izdevumi

451 059

Kārtējie izdevumi

451 059

tai skaitā atalgojumi

2 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

600 000

investīcijas

600 000

18.00.00

Vispārējās izglītības saturs
Resursi izdevumu segšanai

838 846

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

814 846

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

24 000

Izdevumi - kopā

838 846

Uzturēšanas izdevumi

816 946

Kārtējie izdevumi

816 946

tai skaitā atalgojumi

412 249

Izdevumi kapitālieguldījumiem

21 900

kapitālie izdevumi

21 900

18.01.00

04.632

Izglītības satura reforma
Resursi izdevumu segšanai

54 863

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54 863

Izdevumi - kopā

54 863

Uzturēšanas izdevumi

54 863

Kārtējie izdevumi

54 863

tai skaitā atalgojumi

22 955

18.02.00

04.632

Izglītības kvalitātes kontrole
Resursi izdevumu segšanai

269 127

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

252 127

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 000

Izdevumi - kopā

269 127

Uzturēšanas izdevumi

252 127

Kārtējie izdevumi

252 127

tai skaitā atalgojumi

147 299

Izdevumi kapitālieguldījumiem

17 000

kapitālie izdevumi

17 000

18.03.00

04.632

Mācību līdzekļu izdošana
Resursi izdevumu segšanai

109 792

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

109 792

Izdevumi - kopā

109 792

Uzturēšanas izdevumi

109 792

Kārtējie izdevumi

109 792

tai skaitā atalgojumi

1 500

18.04.00

04.010

Izglītības satura un eksaminācijas centrs
Resursi izdevumu segšanai

334 113

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

327 113

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 000

Izdevumi - kopā

334 113

Uzturēšanas izdevumi

329 213

Kārtējie izdevumi

329 213

tai skaitā atalgojumi

208 365

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 900

kapitālie izdevumi

4 900

18.06.00

04.000

Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs
Resursi izdevumu segšanai

70 951

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 951

Izdevumi - kopā

70 951

Uzturēšanas izdevumi

70 951

Kārtējie izdevumi

70 951

tai skaitā atalgojumi

32 130

19.00.00

04.099

Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai
Resursi izdevumu segšanai

1 854 040

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

459 040

Dotācija īpašiem mērķiem

1 395 000

Izdevumi - kopā

1 854 040

Uzturēšanas izdevumi

188 220

Kārtējie izdevumi

188 220

tai skaitā atalgojumi

105 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 665 820

investīcijas

1 665 820

20.00.00

04.000

Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai
Resursi izdevumu segšanai

1 128 311

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

418 691

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 862

Ārvalstu finanšu palīdzība

706 758

Izdevumi - kopā

1 137 460

Uzturēšanas izdevumi

1 137 460

Subsīdijas un dotācijas

1 137 460

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 124 549

Fiskālā bilance

-9 149

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 149

26.00.00

04.000

Interešu izglītība un jaunatnes lietas
Resursi izdevumu segšanai

272 688

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

265 688

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 000

Izdevumi - kopā

272 688

Uzturēšanas izdevumi

269 688

Kārtējie izdevumi

266 588

tai skaitā atalgojumi

129 499

Subsīdijas un dotācijas

3 100

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3 100

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

kapitālie izdevumi

3 000

26.01.00

04.010

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs
Resursi izdevumu segšanai

179 695

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

172 695

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 000

Izdevumi - kopā

179 695

Uzturēšanas izdevumi

176 695

Kārtējie izdevumi

176 695

tai skaitā atalgojumi

108 428

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

kapitālie izdevumi

3 000

26.02.00

04.632

Jaunatnes politikas valsts programma
Resursi izdevumu segšanai

28 508

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 508

Izdevumi - kopā

28 508

Uzturēšanas izdevumi

28 508

Kārtējie izdevumi

25 408

tai skaitā atalgojumi

1 750

Subsīdijas un dotācijas

3 100

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3 100

26.03.00

04.000

Interešu izglītības pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

64 485

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

64 485

Izdevumi - kopā

64 485

Uzturēšanas izdevumi

64 485

Kārtējie izdevumi

64 485

tai skaitā atalgojumi

19 321

27.00.00

04.000

Valsts valodas attīstība
Resursi izdevumu segšanai

121 867

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

121 867

Izdevumi - kopā

121 867

Uzturēšanas izdevumi

103 867

Kārtējie izdevumi

103 867

tai skaitā atalgojumi

9 759

Izdevumi kapitālieguldījumiem

18 000

kapitālie izdevumi

18 000

27.01.00

04.010

Valsts valodas aģentūras darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

21 867

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 867

Izdevumi - kopā

21 867

Uzturēšanas izdevumi

3 867

Kārtējie izdevumi

3 867

tai skaitā atalgojumi

1 700

Izdevumi kapitālieguldījumiem

18 000

kapitālie izdevumi

18 000

27.02.00

04.632

Valsts valodas attīstības projektu īstenošana
Resursi izdevumu segšanai

100 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

Izdevumi - kopā

100 000

Uzturēšanas izdevumi

100 000

Kārtējie izdevumi

100 000

tai skaitā atalgojumi

8 059

16. Zemkopības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

108 893 956

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 355 865

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 401 434

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 136 657

Izdevumi - kopā

108 518 476

Uzturēšanas izdevumi

102 814 318

Kārtējie izdevumi

45 028 837

tai skaitā atalgojumi

21 013 099

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

28 208

Subsīdijas un dotācijas

57 757 273

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 247 592

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

147 510

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 704 158

kapitālie izdevumi

3 526 655

investīcijas

2 177 503

Fiskālā bilance

375 480

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-375 480

20.00.00

10.110

Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite
Resursi izdevumu segšanai

8 722 308

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 857 252

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 541 656

Ārvalstu finanšu palīdzība

323 400

Izdevumi - kopā

8 722 308

Uzturēšanas izdevumi

7 931 961

Kārtējie izdevumi

7 928 203

tai skaitā atalgojumi

3 309 144

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

3 758

Izdevumi kapitālieguldījumiem

790 347

kapitālie izdevumi

575 065

investīcijas

215 282

21.00.00

10.100

Atbalsts lauksaimniecības un lauku integrētai un konkurētspējīgai attīstībai
Resursi izdevumu segšanai

63 950 665

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 395 744

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 464 544

Ārvalstu finanšu palīdzība

17 090 377

Izdevumi - kopā

63 575 185

Uzturēšanas izdevumi

60 775 966

Kārtējie izdevumi

5 697 135

tai skaitā atalgojumi

1 877 670

Subsīdijas un dotācijas

55 078 831

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 799 219

kapitālie izdevumi

1 647 767

investīcijas

1 151 452

Fiskālā bilance

375 480

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-375 480

21.01.00

10.160

Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
Resursi izdevumu segšanai

50 078 831

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 186 178

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

120 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

15 772 653

Izdevumi - kopā

50 078 831

Uzturēšanas izdevumi

50 078 831

Subsīdijas un dotācijas

50 078 831

21.02.00

10.110

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana
Resursi izdevumu segšanai

6 711 834

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 209 566

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

184 544

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 317 724

Izdevumi - kopā

6 711 834

Uzturēšanas izdevumi

3 912 615

Kārtējie izdevumi

3 912 615

tai skaitā atalgojumi

1 877 670

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 799 219

kapitālie izdevumi

1 647 767

investīcijas

1 151 452

21.03.00

10.110

Intervences pasākumu nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

2 160 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 160 000

Izdevumi - kopā

1 784 520

Uzturēšanas izdevumi

1 784 520

Kārtējie izdevumi

1 784 520

Fiskālā bilance

375 480

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-375 480

21.04.00

10.110

2003.gada klimatisko apstākļu nodarīto zaudējumu daļēja kompensācija lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
Resursi izdevumu segšanai

5 000 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000 000

Izdevumi - kopā

5 000 000

Uzturēšanas izdevumi

5 000 000

Subsīdijas un dotācijas

5 000 000

22.00.00

Izglītība un kultūra
Resursi izdevumu segšanai

18 287 434

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 668 972

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 618 462

Izdevumi - kopā

18 287 434

Uzturēšanas izdevumi

17 450 256

Kārtējie izdevumi

15 099 484

tai skaitā atalgojumi

8 170 181

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

24 450

Subsīdijas un dotācijas

2 326 322

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 247 592

Izdevumi kapitālieguldījumiem

837 178

kapitālie izdevumi

467 178

investīcijas

370 000

22.01.00

04.200

Profesionālā izglītība
Resursi izdevumu segšanai

12 325 760

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 703 741

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 622 019

Izdevumi - kopā

12 325 760

Uzturēšanas izdevumi

12 105 840

Kārtējie izdevumi

10 364 678

tai skaitā atalgojumi

5 569 731

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

24 450

Subsīdijas un dotācijas

1 716 712

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 716 712

Izdevumi kapitālieguldījumiem

219 920

kapitālie izdevumi

173 920

investīcijas

46 000

22.02.00

04.300

Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai

5 897 983

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 903 740

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 994 243

Izdevumi - kopā

5 897 983

Uzturēšanas izdevumi

5 280 725

Kārtējie izdevumi

4 671 115

tai skaitā atalgojumi

2 563 093

Subsīdijas un dotācijas

609 610

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

530 880

Izdevumi kapitālieguldījumiem

617 258

kapitālie izdevumi

293 258

investīcijas

324 000

22.03.00

08.200

Kultūra
Resursi izdevumu segšanai

63 691

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 491

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 200

Izdevumi - kopā

63 691

Uzturēšanas izdevumi

63 691

Kārtējie izdevumi

63 691

tai skaitā atalgojumi

37 357

23.00.00

04.600

Pieaugušo tālākizglītība
Resursi izdevumu segšanai

711 483

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

711 483

Izdevumi - kopā

711 483

Uzturēšanas izdevumi

711 483

Kārtējie izdevumi

711 483

24.00.00

10.210

Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana
Resursi izdevumu segšanai

9 594 556

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 973 816

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

620 740

Izdevumi - kopā

9 594 556

Uzturēšanas izdevumi

9 289 610

Kārtējie izdevumi

9 104 000

tai skaitā atalgojumi

4 997 125

Subsīdijas un dotācijas

185 610

Izdevumi kapitālieguldījumiem

304 946

kapitālie izdevumi

184 946

investīcijas

120 000

25.00.00

10.130

Zivju resursu sabalansēta izmantošana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
Resursi izdevumu segšanai

1 549 233

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

766 353

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

722 880

Izdevumi - kopā

1 549 233

Uzturēšanas izdevumi

1 061 733

Kārtējie izdevumi

1 061 733

tai skaitā atalgojumi

282 374

Izdevumi kapitālieguldījumiem

487 500

kapitālie izdevumi

322 500

investīcijas

165 000

26.00.00

10.130

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

1 479 110

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 266 216

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

212 894

Izdevumi - kopā

1 479 110

Uzturēšanas izdevumi

1 246 191

Kārtējie izdevumi

1 246 191

tai skaitā atalgojumi

412 011

Izdevumi kapitālieguldījumiem

232 919

kapitālie izdevumi

77 150

investīcijas

155 769

27.00.00

10.110

Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

1 706 237

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

836 299

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

869 938

Izdevumi - kopā

1 706 237

Uzturēšanas izdevumi

1 564 771

Kārtējie izdevumi

1 564 771

tai skaitā atalgojumi

809 193

Izdevumi kapitālieguldījumiem

141 466

kapitālie izdevumi

141 466

28.00.00

10.010

Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

2 892 930

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 879 730

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 200

Izdevumi - kopā

2 892 930

Uzturēšanas izdevumi

2 782 347

Kārtējie izdevumi

2 615 837

tai skaitā atalgojumi

1 155 401

Subsīdijas un dotācijas

166 510

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

147 510

Izdevumi kapitālieguldījumiem

110 583

kapitālie izdevumi

110 583

17. Satiksmes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

20 061 070

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 673 900

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

49 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 338 170

Izdevumi - kopā

18 187 956

Uzturēšanas izdevumi

9 193 515

Kārtējie izdevumi

1 992 474

tai skaitā atalgojumi

783 856

Subsīdijas un dotācijas

7 201 041

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 098 116

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

5 133 336

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

132 989

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 994 441

kapitālie izdevumi

459 804

investīcijas

8 534 637

Fiskālā bilance

1 873 114

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 600

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 876 714

01.00.00

12.810

Dotācija transporta izdevumu kompensācijām
Resursi izdevumu segšanai

5 133 336

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 133 336

Izdevumi - kopā

5 133 336

Uzturēšanas izdevumi

5 133 336

Subsīdijas un dotācijas

5 133 336

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

5 133 336

01.01.00

12.810

Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām
Resursi izdevumu segšanai

4 019 820

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 019 820

Izdevumi - kopā

4 019 820

Uzturēšanas izdevumi

4 019 820

Subsīdijas un dotācijas

4 019 820

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

4 019 820

01.02.00

12.810

Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai
Resursi izdevumu segšanai

1 113 516

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 113 516

Izdevumi - kopā

1 113 516

Uzturēšanas izdevumi

1 113 516

Subsīdijas un dotācijas

1 113 516

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 113 516

03.00.00

12.010

Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai

1 966 492

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 287 492

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

49 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

630 000

Izdevumi - kopā

1 970 092

Uzturēšanas izdevumi

1 595 280

Kārtējie izdevumi

1 595 280

tai skaitā atalgojumi

620 783

Izdevumi kapitālieguldījumiem

374 812

kapitālie izdevumi

329 000

investīcijas

45 812

Fiskālā bilance

-3 600

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 600

03.01.00

12.010

Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai

1 336 492

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 287 492

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

49 000

Izdevumi - kopā

1 340 092

Uzturēšanas izdevumi

1 154 280

Kārtējie izdevumi

1 154 280

tai skaitā atalgojumi

620 783

Izdevumi kapitālieguldījumiem

185 812

kapitālie izdevumi

140 000

investīcijas

45 812

Fiskālā bilance

-3 600

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 600

03.02.00

12.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai

630 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

630 000

Izdevumi - kopā

630 000

Uzturēšanas izdevumi

441 000

Kārtējie izdevumi

441 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

189 000

kapitālie izdevumi

189 000

04.00.00

12.300

Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem
Resursi izdevumu segšanai

626 437

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

626 437

Izdevumi - kopā

626 437

Uzturēšanas izdevumi

626 437

Subsīdijas un dotācijas

626 437

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

626 437

08.00.00

08.220

Valsts muzejs "Rīgas motormuzejs"
Resursi izdevumu segšanai

18 933

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 933

Izdevumi - kopā

18 933

Uzturēšanas izdevumi

3 700

Kārtējie izdevumi

3 700

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 233

kapitālie izdevumi

15 233

09.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai

132 989

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

132 989

Izdevumi - kopā

132 989

Uzturēšanas izdevumi

132 989

Subsīdijas un dotācijas

132 989

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

132 989

11.00.00

12.300

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

159 114

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 114

Izdevumi - kopā

159 114

Uzturēšanas izdevumi

149 114

Kārtējie izdevumi

149 114

tai skaitā atalgojumi

72 925

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

kapitālie izdevumi

10 000

12.00.00

12.300

Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai

131 529

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

131 529

Izdevumi - kopā

131 529

Uzturēšanas izdevumi

128 529

Kārtējie izdevumi

128 529

tai skaitā atalgojumi

55 353

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

kapitālie izdevumi

3 000

14.00.00

13.010

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija
Resursi izdevumu segšanai

108 645

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 645

Izdevumi - kopā

108 645

Uzturēšanas izdevumi

97 645

Kārtējie izdevumi

97 645

tai skaitā atalgojumi

28 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 000

kapitālie izdevumi

11 000

15.00.00

12.099

Investīciju projekta TRm04 "Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu - Austrumu koridorā"(ISPA) īstenošana
Resursi izdevumu segšanai

9 284 945

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 347 585

Ārvalstu finanšu palīdzība

4 937 360

Izdevumi - kopā

8 997 325

Uzturēšanas izdevumi

836 600

Subsīdijas un dotācijas

836 600

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 160 725

kapitālie izdevumi

83 000

investīcijas

8 077 725

Fiskālā bilance

287 620

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-287 620

17.00.00

12.099

Dzelzceļa nozares investīciju projektu (ISPA) īstenošana
Resursi izdevumu segšanai

1 770 810

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 770 810

Izdevumi - kopā

181 716

Uzturēšanas izdevumi

816

Subsīdijas un dotācijas

816

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

816

Izdevumi kapitālieguldījumiem

180 900

investīcijas

180 900

Fiskālā bilance

1 589 094

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 589 094

20.00.00

12.300

Iekšzemes pasažieru pārvadājumiem paredzēto vilcienu ritošā sastāva atjaunošana
Resursi izdevumu segšanai

470 863

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

470 863

Izdevumi - kopā

470 863

Uzturēšanas izdevumi

470 863

Subsīdijas un dotācijas

470 863

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

470 863

21.00.00

13.010

TINA autoceļu projekts (Kohēzijas projektu sagatavošana)
Resursi izdevumu segšanai

230 200

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

230 200

Izdevumi - kopā

230 200

Izdevumi kapitālieguldījumiem

230 200

investīcijas

230 200

22.00.00

12.400

Neatkarīgas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas darbības nodrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai

26 777

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 777

Izdevumi - kopā

26 777

Uzturēšanas izdevumi

18 206

Kārtējie izdevumi

18 206

tai skaitā atalgojumi

6 795

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 571

kapitālie izdevumi

8 571

18. Labklājības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

121 010 313

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 631 095

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 946 238

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 432 980

Izdevumi - kopā

121 010 313

Uzturēšanas izdevumi

119 393 163

Kārtējie izdevumi

17 795 451

tai skaitā atalgojumi

8 656 462

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 000

Subsīdijas un dotācijas

101 571 712

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

8 902 521

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

71 256 760

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

205 184

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 617 150

kapitālie izdevumi

517 150

investīcijas

1 100 000

01.00.00

06.000

Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai

2 005 322

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 030 884

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 232

Ārvalstu finanšu palīdzība

972 206

Izdevumi - kopā

2 005 322

Uzturēšanas izdevumi

1 923 437

Kārtējie izdevumi

1 897 437

tai skaitā atalgojumi

519 714

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 000