Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Labklājības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ministrija" (attiecīgā locījumā).

3. 1.pantā:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) iekšzeme - Latvijas Republikas muitas teritorija;";

aizstāt 18.punkta "a" un "b" apakšpunktā vārdus "starptautiskajās līnijās" ar vārdiem "starptautiskajā satiksmē".

4. 2.pantā:

izslēgt sešpadsmito daļu;

izslēgt 17.1 daļā vārdus "gada laikā pēc iegādes";

izteikt divdesmit pirmās daļas 5.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) priekšapmaksas kartes,";

papildināt divdesmit pirmās daļas 5.punktu ar "e" un "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) loterijas biļetes,

f) ieejas biļetes kultūras un sporta pasākumos;";

papildināt divdesmit pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) personām, kuras sniedz citām apliekamām personām masu informācijas līdzekļu abonēšanas pakalpojumus."

5. 3.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā";

papildināt 8.2 daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Likvidācijas gadījumā apliekamā persona uzskatāma par izslēgtu no apliekamo personu reģistra, sākot ar likvidācijas pabeigšanas dienu.";

papildināt pantu ar 8.4 daļu šādā redakcijā:

"(84) Personu, kas izslēgta no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta 8.1 daļas 2.punktu, atkārtoti reģistrē apliekamo personu reģistrā pēc savlaicīgi neiesniegto nodokļa deklarāciju iesniegšanas un šajās nodokļa deklarācijās norādītās budžetā maksājamās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas, kā arī par nodokļa deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu aprēķinātās soda naudas samaksas."

6. 4.pantā:

izslēgt otrās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu;

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) nav iekšzeme, ja preču piegāde sākas iekšzemē un beidzas citā valstī (preču eksports).";

izteikt piektās daļas tekstu iekavās šādā redakcijā:

"(ieskaitot ekspertu, arhitektu, būvdarbu, to sagatavošanas, koordinācijas un uzraudzības pakalpojumus)".

7. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91) medicīnas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;";

izteikt pirmās daļas 17.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) pakalpojumus (ieskaitot starpniecību), kas saistīti ar ieguldījumiem kapitālā un vērtspapīru glabāšanu, atsavināšanu un pārvaldīšanu, kā arī ar vērtspapīru izlaišanu;";

papildināt pirmo daļu ar 28.punktu šādā redakcijā:

"28) autoratlīdzību par autoru (tai skaitā komponistu, mākslinieku, literātu) radītajiem darbiem, kā arī izpildītāju saņemto atlīdzību.";

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli, izņemot to preču importu, kas tiek aplikts ar muitas nodokļa 0 procentu likmi.";

izslēgt trešo daļu.

8. 6.1 pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;";

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm, kas paredzētas invalīdu un slimnieku personīgajai lietošanai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;".

9. 7.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "tranzīta pārvadājumiem" ar vārdiem "un pakalpojumiem brīvajā zonā un muitas noliktavā, kas tieši saistīti ar ārvalstu precēm";

papildināt pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) "Likumā par ostām" noteiktajām ostas maksām par pakalpojumiem, kuri tiek sniegti starptautiskajā satiksmē kursējošiem kuģiem un kuģiem, kas veic glābšanas vai palīdzības darbus jūrā;";

papildināt pirmo daļu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) to preču piegādēm beznodokļu tirdzniecības veikaliem, kuras paredzētas tālākai realizēšanai (piegādei) fiziskajām personām, kas izbrauc no Latvijas Republikas muitas teritorijas uz ārvalstīm, ievērojot Muitas likumā un citos normatīvajos aktos muitas lietās noteikto kārtību;

10) starptautiskā transporta piegādēm un tā importam (izlaišanai brīvam apgrozījumam).";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "eksportu apliecinošus dokumentus" ar vārdiem "vai dokumentus, kas apliecina nodokļa 0 procentu likmes piemērošanu".

10. 10.pantā:

izslēgt septītajā daļā vārdu "samaksātā";

izslēgt devītajā daļā vārdus "par šīm iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem samaksātais";

izslēgt vienpadsmitajā daļā vārdus "kas samaksāts".

11. 11.pantā:

izslēgt 5.1 daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Apliekamā persona, kura gada laikā ir veikusi gan ar nodokli apliekamus, gan neapliekamus darījumus, pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju (atbilstoši šā likuma 10.panta devītajai, desmitajai un vienpadsmitajai daļai) kopumā par gadu un, ja nepieciešams, koriģē aprēķinātā nodokļa un atskaitāmā priekšnodokļa apmēru, kā arī iemaksā nodokli budžetā līdz pēctaksācijas gada 1.maijam.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Par taksācijas periodu iesniedzamās nodokļa deklarācijas formu apstiprina Ministru kabinets."

12. 12.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izslēgt divpadsmitās daļas 2.punkta otro teikumu;

papildināt pantu ar 12.1 daļu šādā redakcijā:

"(121) Šā panta divpadsmitās daļas 2.punktā minētie ierobežojumi ir spēkā 12 mēnešus no dienas, kad persona reģistrēta apliekamo personu reģistrā, vai kamēr ar nodokli apliekamo darījumu kopējā vērtība ir sasniegusi 10 000 latu. Ja šā panta divpadsmitās daļas 2.punktā minētā persona veic darījumus, kas saskaņā ar šā likuma 7.pantu ir apliekami ar nodokļa 0 procentu likmi, tad pārmaksātā nodokļa summa šajā pantā noteiktajā kārtībā atmaksājama no valsts budžeta vai novirzāma citu nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu veikšanai tādā apmērā, kas nepārsniedz 18 procentus no apliekamo darījumu kopējās vērtības."

13. Papildināt 13.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Tūrisma (ceļojumu) firma vai aģentūra aprēķina pašas sniegtā pakalpojuma vērtību un iekļauj to nodokļa deklarācijā tajā taksācijas periodā, kad pakalpojums sniegts ceļotājam un ir saņemti rēķini no citām personām par sniegtā pakalpojuma faktisko vērtību, bet ne vēlāk kā nākamajā taksācijas periodā pēc pakalpojuma sniegšanas ceļotājam."

14. Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja nodokļa deklarācijā ir samazināta aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa summa vai palielināta no budžeta atmaksājamā nodokļa summa vai uz nākamo taksācijas periodu attiecināmā nodokļa summa, nodokļu administrācija aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen samazināto (palielināto) nodokļa summu un soda naudu tās apmērā."

15. Pārejas noteikumos:

aizstāt 26.punktā vārdus un skaitļus "ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim" ar vārdiem "zaudē spēku ar īpašu likumu";

izteikt pārejas noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 9.1 punkta, 6.1 panta 1. un 1.1 punkta, grozījumu 11.panta (51) daļā attiecībā uz otrā teikuma izslēgšanu un septītajā daļā izdarīto grozījumu spēkā stāšanās tiek noteikta ar īpašu likumu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29. un 30.punktu šādā redakcijā:

"28. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.1 panta 4.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

29. Siltumenerģijas ražošanas uzņēmumi (apliekamās personas), kas piegādā siltumenerģiju iedzīvotājiem, iesniedzot nodokļa deklarāciju par 2005.gada janvāri, var atskaitīt 2004.gadā samaksāto un neatskaitīto priekšnodokli par 2005.gada apkures sezonai iegādāto kurināmo. Atskaitāmā priekšnodokļa apmēru nosaka attiecībā uz inventarizācijas rezultātā noteiktā atlikumā esošā kurināmā daudzumu 2005.gada 1.janvārī, ievērojot iegādes brīdī piemēroto proporciju.

30. Līdz likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 9.1 punktā, 6.1 panta 1., 1.1 un 3.punktā minēto Ministru kabineta apstiprināto sarakstu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2004.gada 1.jūlijam, piemērojami attiecīgie Labklājības ministrijas (Veselības ministrijas) un Zemkopības ministrijas izstrādātie un ar Finanšu ministriju saskaņotie saraksti."

16. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 77/388/EEC un 86/560/EEC."

Likums stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 6. novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 21. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.11.2003.Stājas spēkā: 01.01.2004.Zaudē spēku: 01.01.2013.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 21.11.2003.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 24.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
81235
01.01.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)