Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par akcīzes nodokli
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

1) akcīzes preces — alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, naftas produkti, bezalkoholiskie dzērieni un kafija;

2) akcīzes nodokļa marka — alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marka, kuru piestiprina alkoholisko dzērienu iepakojumam (pudelei vai citam iepakojumam) vai tabakas izstrādājumu iepakojumam (paciņai vai citam iepakojumam) un kura apliecina, ka marķētiem alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem ir legāla izcelsme un tie ņemti valsts kontrolē atbilstoši noteiktajiem akcīzes nodokļa samaksas nosacījumiem;

21) bojāta akcīzes nodokļa marka — akcīzes nodokļa marka, kas ir kļuvusi nelietojama alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanas, apstrādes, pārstrādes, fasēšanas vai marķēšanas procesā;

22) nederīga akcīzes nodokļa marka — akcīzes nodokļa marka, kurai tās ražošanas procesā ir radušies defekti un tāpēc to nevar izmantot alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanā;

23) neizmantota akcīzes nodokļa marka — akcīzes nodokļa marka, kuru nodokļa maksātājs ir saņēmis, bet nav piestiprinājis alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībai;

3) atliktā nodokļa maksāšana — akcīzes nodokļa samaksas atlikšana attiecībā uz akcīzes preču ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu;

4) dalībvalsts — jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts;

5) maksimālā mazumtirdzniecības cena — cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kuru norāda uz akcīzes nodokļa markas un kuru konkrētām cigaretēm nosaka importētājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis, pasūtot akcīzes nodokļa markas šīm cigaretēm;

6) vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena — importētāju, noliktavas turētāju Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāju vai pārsūtītājtirgotāju iecelto nodokļa maksātāja pārstāvju visbiežāk noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm attiecīgā laikposmā;

7) akcīzes preču noliktava — vieta, kur noliktavas turētājs ražo, pārstrādā, uzglabā, ieved, saņem, nosūta vai veic citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu;

8) importētājs — persona, kura ieved akcīzes preces Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, vai no Ālandu salām, vai Normandijas salām;

9) noliktavas turētājs — persona, kurai ir tiesības turēt tās īpašumā vai valdījumā esošu akcīzes preču noliktavu;

10) apstiprināts tirgotājs — persona, kurai nav noliktavas turētāja statusa un kurai ir tiesības saņemt akcīzes preces no citas dalībvalsts, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu;

11) neapstiprināts tirgotājs — persona, kurai nav noliktavas turētāja statusa un kurai ir tiesības uz vienu noteiktu darbību — uz konkrētu akcīzes preču vienreizēju saņemšanu no citas dalībvalsts, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu;

12) pārsūtītājtirgotājs — persona, kas no vienas dalībvalsts nosūta akcīzes preces uz citu dalībvalsti tādai personai, kurai nav noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja vai neapstiprināta tirgotāja statusa;

13) nodokļa maksātāja pārstāvis — persona, kurai ir tiesības samaksāt akcīzes nodokli par akcīzes precēm, ko noliktavas turētājs vai pārsūtītājtirgotājs no vienas dalībvalsts piegādā citas dalībvalsts personai, kurai nav noliktavas turētāja statusa;

14) nodrošinājums — akcīzes nodokļa nodrošinājums, ar kuru tā iesniedzējs apņemas samaksāt akcīzes nodokli par akcīzes precēm saskaņā ar šo likumu, ja attiecīgā persona neizpilda likumā noteiktās prasības;

15) patstāvīga mazā alus darītava — alus darītava, kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām alus darītavām un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu alus darītavu telpām, un kuras saražotā alus apjoms nepārsniedz 50 tūkstošus hektolitru gadā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 14.04.2005. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

2.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums nosaka kārtību, kādā akcīzes preces apliek ar akcīzes nodokli (turpmāk — nodoklis), un tas attiecas uz akcīzes precēm, ar kurām Latvijas Republikā tiek veiktas likumā noteiktās darbības.

(2) Šā likuma 8.panta piektā daļa, 25.panta trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā un astotā daļa, 26.panta trešā, ceturtā un piektā daļa, 31. un 32.pants neattiecas uz bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju.

(21) Šā likuma nosacījumi (tajā skaitā par nodokļa samaksu, dokumentu iesniegšanu un citi) neattiecas uz tādu akcīzes preču uzglabāšanu, pārvietošanu un iznīcināšanu, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai valstij piekritīgā manta.

(3) Šā likuma noteikumus par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm attiecina arī uz šādām teritorijām:

1) Monako firstisti (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Francijas Republikā vai paredzēti tai);

2) Jungholcu un Mitelbergu (Mazajā Valzertālē) (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Vācijas Federatīvajā Republikā vai paredzēti tai);

3) Menas salu (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē vai paredzēti tai);

4) Sanmarīno (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Itālijas Republikā vai paredzēti tai).

(31) Šā likuma noteikumus par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm neattiecina uz šādām teritorijām:

1) Vācijas Federatīvajā Republikā — uz Helgolandes salu un Bizingenas teritoriju;

2) Itālijas Republikā — uz Livinjo, Kampjoni d'Italia un Lugāno ezera Itālijas teritoriālajiem ūdeņiem;

3) Spānijas Karalistē — uz Seūtu, Melilju un Kanāriju salām;

4) Francijas Republikā — uz Francijas Republikas aizjūras departamentiem.

(4) Uz akcīzes precēm attiecas atliktā nodokļa maksāšana, ja:

1) akcīzes precēm piemēro Eiropas Savienības muitas režīmu vai muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam);

2) akcīzes preces ieved no teritorijām vai izved uz teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, ieved no Ālandu salām vai Normandijas salām vai izved uz tām, piemērojot Eiropas Savienības muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam);

3) akcīzes preces ir piegādātas brīvajām zonām vai brīvajām noliktavām un tālāk tiek izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalstīm, kas nav dalībvalstis.

(5) Ja šā panta ceturtajā daļā minētās procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli pēc šajā likumā noteiktās nodokļa likmes.

(6) Speciāla atļauja (licence) nepieciešama šādām konkrētām darbībām ar akcīzes precēm:

1) noliktavas turētāja darbībai;

2) apstiprināta tirgotāja darbībai;

3) nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai;

4) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vairumtirdzniecībai;

5) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu mazumtirdzniecībai.

(7) Ministru kabinets nosaka akcīzes preču aprites kārtību, tajā skaitā:

1) licences izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju;

2) citas prasības noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja vai nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai;

3) prasības importētāja, neapstiprināta tirgotāja un pārsūtītājtirgotāja darbībai;

4) citas prasības saskaņā ar šo likumu.

(8) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu izsniegšanu, pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004., 20.12.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

II nodaļa
Nodokļa objekti

3.pants. Ar nodokli apliekamie alkoholiskie dzērieni

(1) Ar nodokli apliekami šādi alkoholiskie dzērieni:

1) alus;

2) vīns;

3) raudzētie dzērieni;

4) starpprodukti;

5) pārējie alkoholiskie dzērieni, kas minēti šā panta sestajā daļā.

(2) Par alu uzskatāms raudzēts alkoholisks dzēriens, kurš pagatavots no iesala un ūdens, pievienojot apiņus, kurā absolūtā spirta daudzums pārsniedz 0,5 tilpumprocentus un kurš tiek klasificēts Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras (turpmāk — Kombinētā nomenklatūra) 2203.preču pozīcijā, kā arī alus dzērieni, kas satur alus un bezalkoholisko dzērienu vai to komponentu maisījumu, kurā absolūtā spirta daudzums pārsniedz 0,5 tilpumprocentus un kurš tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2206.preču pozīcijā.

(3) Par vīnu uzskatāms:

1) negāzēts vīns — produkts, kas tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2204. un 2205.preču pozīcijā, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, ja faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 18 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā;

2) dzirkstošais vīns — produkts, kas tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2204. un 2205.preču pozīcijā, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, ja faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkts ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tas iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā.

(4) Par raudzētajiem dzērieniem uzskatāmi:

1) negāzēti raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu un alu), kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā, ja vien faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā;

2) dzirkstošie raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu un alu), kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā, ja vien faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkti ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tie iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā.

(5) Par starpproduktiem uzskatāmi produkti (izņemot vīnu un raudzētos dzērienus), kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā, ja vien to pamatizejviela ir vīns vai raudzētie dzērieni un faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 22 tilpumprocentus. Gatavā starpprodukta sastāvā esošais spirts var nebūt tikai raudzētas izcelsmes, ja vismaz 30 procentu no faktiskā spirta daudzuma tilpumprocentiem ir raudzētas izcelsmes.

(6) Par pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem uzskatāmi:

1) spirts — produkts, kas tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2207., 2208 90 91 0. un 2208 90 99 0.preču pozīcijā;

2) produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2208.preču pozīcijā un kuros faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, izņemot spirtu;

3) produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā un kuros faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet kuri neatbilst šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajiem nosacījumiem;

4) jebkuri citi pārtikas produkti, kuros faktiskā spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, izņemot tos, kuri minēti šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā un šīs daļas 1., 2. un 3.punktā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

4.pants. Ar nodokli apliekamie tabakas izstrādājumi

(1) Ar nodokli apliekami šādi tabakas izstrādājumi:

1) cigāri un cigarillas;

2) cigaretes;

3) smēķējamā tabaka:

a) smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai,

b) cita smēķējamā tabaka.

(2) Par cigāriem un cigarillām uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi (ja tos var smēķēt tādus, kādi tie ir):

1) tabakas rullīši, kuri pilnībā izgatavoti no dabīgas tabakas;

2) tabakas rullīši ar dabīgas tabakas ārējo aptinumu;

3) tabakas rullīši ar sasmalcinātu jauktas tabakas pildījumu un ar tādu ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā, kurš pilnībā aptver izstrādājumu un attiecīgos gadījumos arī tā filtru (bet ne iemuti, ja izstrādājumam tāds ir) un iekšējo aptinumu, kas abi ir no homogenizētas tabakas, ja izstrādājuma svars, neieskaitot filtru vai iemuti, nav mazāks par 1,2 gramiem un ja ārējais aptinums ir spirāles formā ar šauro leņķi vismaz 30° pret izstrādājuma garenvirziena asi;

4) tabakas rullīši ar sasmalcinātu jauktas tabakas pildījumu un ar tādu homogenizētas tabakas ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā, kurš pilnībā aptver izstrādājumu un attiecīgos gadījumos arī tā filtru (bet ne iemuti, ja izstrādājumam tāds ir), ja izstrādājuma svars, neieskaitot filtru vai iemuti, nav mazāks par 2,3 gramiem un izstrādājuma apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 34 milimetriem.

(3) Par cigaretēm uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi:

1) tabakas rullīši, kurus var smēķēt tādus, kādi tie ir, un kuri nav cigāri vai cigarillas;

2) tabakas rullīši, kas bez rūpnieciskas apstrādes ievietoti cigarešu papīra čaulītēs;

3) tabakas rullīši, kas bez rūpnieciskas apstrādes ietīti cigarešu papīrā.

(4) Par smēķējamo tabaku uzskatāma:

1) sagriezta vai citādi sasmalcināta tabaka, kura satīta vai sapresēta gabalos un kuru var smēķēt bez turpmākas rūpnieciskas apstrādes;

2) tabakas atlikumi, kuri nav minēti šā panta otrajā un trešajā daļā un kurus var smēķēt.

(5) Par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāma šā panta ceturtajā daļā minētā smēķējamā tabaka, kurā vismaz 25 procenti no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapas vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par vienu milimetru.

(6) Izstrādājumi, kas tikai daļēji sastāv no tabakas, bet citādi atbilst šā panta otrās daļas nosacījumiem, uzskatāmi par cigāriem vai cigarillām, ja tiem ir:

1) dabīgas tabakas ārējais aptinums;

2) homogenizētas tabakas ārējais un iekšējais aptinums;

3) homogenizētas tabakas ārējais aptinums.

(7) Izstrādājumi, kas pilnībā vai daļēji sastāv no citām vielām, nevis tabakas, bet citādi atbilst šā panta trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, uzskatāmi attiecīgi par cigaretēm vai smēķējamo tabaku.

(8) Izstrādājumus, kuru sastāvā nav tabakas un kurus lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Veselības ministrija, neuzskata par tabakas izstrādājumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

5.pants. Ar nodokli apliekamie naftas produkti

(1) Ar nodokli apliekami naftas produkti, to aizstājējprodukti un komponenti, kā arī citi produkti, kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no ogļūdeņražiem.

(2) Ar nodokli apliekamie naftas produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 27. un 29.nodaļā, kā arī citās Kombinētās nomenklatūras nodaļās, noteikti šā likuma pielikumā.

(3) Ar nodokli apliekami arī citi produkti (neatkarīgi no tā, kurā Kombinētās nomenklatūras nodaļā tie ietverti), kas nav minēti šā likuma pielikumā, ja minētie produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu.

(4) Šā panta trešā daļa neattiecas uz dabasgāzi, oglēm, kūdru vai citiem līdzīgiem cietiem produktiem.

(5) Šā panta trešajā daļā minētajiem produktiem, kurus saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktu piegādā un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, nepiemēro šajā likumā paredzētos akcīzes preču pārvietošanas un kontroles nosacījumus Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

6.pants. Ar nodokli apliekamie bezalkoholiskie dzērieni un kafija

(1) Ar nodokli apliekamais objekts ir bezalkoholiskie dzērieni — ūdeņi un minerālūdeņi ar cukura, citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu — un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu un dārzeņu sulas un nektāru, dabīgos ūdeņus un minerālūdeņus, mākslīgos minerālūdeņus bez cukura, citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevas.

(2) Ar nodokli apliekamais objekts ir kafija — malta vai nemalta, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez tā, kura tiek klasificēta Kombinētās nomenklatūras 0901.preču pozīcijā, kā arī kafijas ekstrakti, esences, koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu pamata vai uz kafijas pamata, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 210 111. vai 210 112.preču pozīcijā.

III nodaļa
Nodokļa maksātāji

7.pants. Nodokļa maksātāju veidi

Nodokļa maksātāji ir:

1) importētājs;

2) noliktavas turētājs šajā likumā noteiktajos gadījumos;

3) apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs, pārsūtītājtirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis šajā likumā noteiktajos gadījumos;

4) persona, kas Latvijas Republikā ieved vai saņem no citas dalībvalsts akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī;

5) citas personas saskaņā ar šo likumu.

8.pants. Noliktavas turētājs

(1) Noliktavas turētājs var veikt darbības ar akcīzes precēm akcīzes preču noliktavā, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.

(2) Noliktavas turētājs uzskaita, reģistrē un atbild par jebkurām darbībām ar akcīzes precēm akcīzes preču noliktavā.

(3) Akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu. Līdz brīdim, kad par akcīzes precēm ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu, iesniedzams nodrošinājums.

(4) Tikai akcīzes preču noliktavā atļauta:

1) akcīzes preču ražošana, apstrāde un pārstrāde;

2) akcīzes preču fasēšana;

3) naftas produktu sajaukšana (arī sajaukšana ar citām vielām, kas nav naftas produkti šā likuma izpratnē) un jebkuras citas ar naftas produktiem veiktās darbības, kuru rezultātā tie maina savas ekspluatācijas, fizikālās vai ķīmiskās īpašības un kuru rezultātā iegūtais produkts ir ar nodokli apliekams objekts, izņemot šā likuma 18.panta pirmās daļas 2.punktā minēto gadījumu un gadījumus, kad brīvajās zonās vai brīvajās noliktavās no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, ieved naftas produktus, kuriem piemēro parasto apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, ar nosacījumu, ka pēc parastās apstrādes tie netiek izlaisti brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā vai tos piegādā lidmašīnām un citiem gaisa satiksmes transportlīdzekļiem (turpmāk — gaisakuģis) vai kuģiem un citiem peldlīdzekļiem (turpmāk — kuģis) saskaņā ar šā likuma 18.pantu;

4) akcīzes preču uzglabāšana, piemērojot akcīzes precēm atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus;

5) citas darbības, kas nav minētas šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punktā, piemērojot akcīzes precēm atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.

(5) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

9.pants. Apstiprināts tirgotājs un neapstiprināts tirgotājs

(1) Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs var no citas dalībvalsts saņemt akcīzes preces, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.

(2) Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs atbild par nodokļa samaksu saskaņā ar šo likumu.

(3) Apstiprinātam tirgotājam vai neapstiprinātam tirgotājam nav tiesību uzglabāt, nosūtīt vai veikt citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.

(4) Pirms apstiprināta tirgotāja darbības uzsākšanas iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums. Lai neapstiprināts tirgotājs varētu veikt darbības ar akcīzes precēm, pirms tam iesniedzams viens no šā likuma 31.pantā noteiktajiem nodrošinājumiem.

(5) Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs uzskaita, reģistrē un atbild par visām akcīzes precēm, kuras tiek saņemtas no citas dalībvalsts.

10.pants. Pārsūtītājtirgotājs

(1) Pārsūtītājtirgotājs, kas no citas dalībvalsts nosūta akcīzes preces uz Latvijas Republiku, ieceļ nodokļa maksātāja pārstāvi. Pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis pārsūtītājtirgotāja vietā atbild par nodokļa samaksu Latvijas Republikā un citām prasībām saskaņā ar šo likumu. Pārsūtītājtirgotājs nemaksā nodokli, ja tā vietā visas prasības izpilda ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis. Pārsūtītājtirgotājs atbild par nodokļa samaksu, ja tā ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis nesamaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.

(2) Pārsūtītājtirgotājs, kas no Latvijas Republikas nosūta akcīzes preces uz citām dalībvalstīm, atbild par nodokļa samaksu attiecīgajā dalībvalstī.

(3) Pārsūtītājtirgotājs pirms akcīzes preču nosūtīšanas uz citām dalībvalstīm iesniedz šā likuma 26.panta trešās daļas 4.punktā minēto dokumentu.

(4) Pārsūtītājtirgotājs uzskaita akcīzes preces, kā arī iesniedz attiecīgos dokumentus nodokļa administrācijai vai informē to par citām nepieciešamajām ziņām saskaņā ar šo likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

11.pants. Nodokļa maksātāja pārstāvis

(1) Nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā var iecelt:

1) citas dalībvalsts noliktavas turētājs, kas piegādā akcīzes preces apstiprinātam tirgotājam vai neapstiprinātam tirgotājam Latvijas Republikā;

2) citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs, kas nosūta akcīzes preces uz Latvijas Republiku;

3) citas dalībvalsts akcīzes preču sūtītājs, kas piegādā bezalkoholiskos dzērienus vai kafiju apstiprinātam tirgotājam vai neapstiprinātam tirgotājam Latvijas Republikā.

(2) Nodokļa maksātāja pārstāvis atbild par nodokļa samaksu saskaņā ar šo likumu, kā arī izpilda citas šajā likumā minētās prasības.

(3) Lai uzsāktu nodokļa maksātāja pārstāvja darbību, iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums.

(4) Nodokļa maksātāja pārstāvis uzskaita akcīzes preces, kuras tiek piegādātas Latvijas Republikā, kā arī iesniedz attiecīgos dokumentus nodokļa administrācijai vai informē to par citām nepieciešamajām ziņām saskaņā ar šo likumu.

IV nodaļa
Nodokļa likmes

12.pants. Nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem

(1) Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) alum (par 100 litriem) — 1,30 latu par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus;

2) vīnam (par 100 litriem) — 30 latu;

3) raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem) — 30 latu;

4) starpproduktiem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 42 lati,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 70 latu;

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) — 630 latu.

(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, pēc šādām likmēm:

1) par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem alus — 0,65 lats, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus,

2) par pārējo viena kalendāra gadā saražoto alu — 1,30 latu, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama šā panta otrajā daļā noteiktā akcīzes nodokļa likme.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2005. un 10.11.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

13.pants. Nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) cigāriem un cigarillām (par 1000 cigāriem vai cigarillām) — 11 latu;

2) cigaretēm:

a) 22,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 34,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai — 23 lats,

b) citai smēķējamai tabakai — 14 lati.

(2) Ar nodokli apliekamā cigarete (ar filtru vai bez tā) ir tāda cigarete, kuras garums nepārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti).

(3) Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro dubultā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro trīskāršā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), likmes apmēru nosaka pēc iepriekš minētā principa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2005. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

14.pants. Nodokļa likmes naftas produktiem

(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 209 lati;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 294 lats;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 178 lati;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 178 lati;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) — 87 lati;

6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) — 178 lati;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) — 11 lati.

(2) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 15 lati par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, sadedzināšanas iekārtās vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk — kurināmais).

(21) Eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā, izņemot šā panta pirmās daļas 7.punktā minēto produktu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piemēro šā panta otrajā daļā noteikto nodokļa likmi, ja tos realizē vai paredz realizācijai, izmanto vai paredz izmantošanai par kurināmo. Šajā gadījumā uz eļļas atkritumiem neattiecas norma par iezīmēšanu (marķēšanu).

(3) Ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 199 lati par 1000 litriem, ja absolūtā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma;

2) pēc likmes 31,5 lati par 1000 litriem, ja absolūtā spirta saturs veido 85,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma.

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 170 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 125 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

(5) Rapšu sēklu eļļai, kuru realizē vai izmanto par kurināmo vai degvielu, un biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 litriem.

(6) Šā panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 kilogramiem, ja attiecīgie naftas produkti tiek piegādāti personām, kuras tos izmanto par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās, nevis par degvielu.

(7) Ministru kabinets nosaka šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minēto produktu aprites un attiecīgā nodokļa administrēšanas kārtību.

(8) Ja produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu un nodokļa likme nav noteikta šajā likumā, piemēro nodokli atbilstoši to izmantošanai pēc ekvivalenta degvielas vai kurināmā likmes, kas noteikta šā panta pirmajā un otrajā daļā. Uz kurināmo attiecas nosacījumi par produktu iezīmēšanu (marķēšanu) saskaņā ar šā likuma 28.pantu.

(20.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2005. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007. Trešās daļas 2.punkts stājas spēkā 01.07.2007. Sk. Pārejas noteikumus.)

15.pants. Nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai

(1) Bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem) nodokļa likme ir 2 lati.

(2) Kafijai (par 100 kilogramiem) nodokļa likme ir 50 latu.

V nodaļa
Atbrīvojumi un atvieglojumi

16.pants. Nodokļa atbrīvojumi alkoholiskajiem dzērieniem

(1) No nodokļa ir atbrīvoti šādi alkoholiskie dzērieni:

1) denaturēts spirts;

2) alkoholiskie dzērieni, kurus izmanto alkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;

3) medicīnas un veterinārmedicīnas vajadzībām paredzētais spirts, ko izmanto ārstniecības un veterinārmedicīnas iestādēs un aptiekās;

4) spirts zāļu un veterināro zāļu ražošanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par zāļu un veterināro zāļu apriti.

5) spirts (ja minētajos gadījumos nevar izmantot denaturētu spirtu):

a) kuru izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām,

b) kuru izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholiskos dzērienus) kvalitātes noteikšanai,

c) kurš kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību,

d) kuru izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā,

e) kuru izmanto pārtikas rūpniecībā (izņemot izmantošanu par izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā);

6) vīns, raudzētie dzērieni vai alus, kurus izgatavojusi fiziskā persona savam patēriņam ar nosacījumu, ka tie netiek realizēti;

7) alkoholiskie dzērieni, kurus satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti, ja tiek ievēroti šā panta trešās daļas nosacījumi;

8) spirts, kuru satur etiķis vai citi produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2209.preču pozīcijā;

9) spirts, kuru satur produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijā vai kas paredzēti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus;

10) produkti, kuri atbilst alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā.

(2) Spirta denaturēšanas un denaturēta spirta aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā panta pirmās daļas 7.punktā minētais nodokļa atbrīvojums piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu.

(4) Ja šā panta trešās daļas nosacījumi netiek ievēroti, minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem aprēķina nodokli par visu izmantotā spirta daudzumu pēc šā likuma 12.pantā noteiktajām nodokļa likmēm.

(5) Kārtību, kādā piemēro šā panta pirmās daļas 5., 7., 8., 9. un 10.punktā noteiktos nodokļa atbrīvojumus, paredz Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. un 14.04.2005. likumu, kas stājas spēkā 10.05.2005.)

17.pants. Nodokļa atbrīvojumi tabakas izstrādājumiem

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa ir atbrīvoti:

1) denaturēti tabakas izstrādājumi un tabakas izstrādājumi, kurus iznīcina;

2) tabakas izstrādājumi, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

18.pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi naftas produktiem

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa ir atbrīvoti naftas produkti, kurus saskaņā ar šā panta trešās daļas nosacījumiem piegādā un izmanto:

1) citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

2) gaisakuģi, kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;

3) kuģi, kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju;

5) ķīmiskās apstrādes procesā, pievienojot koksam, ko izmanto par kurināmo.

(2) Par šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minēto privāto atpūtu un izklaidi uzskatāmi gadījumi, kad gaisakuģa vai kuģa īpašnieks vai arī cita fiziskā vai juridiskā persona, kas gaisakuģi vai kuģi īrē vai lieto ar citu pamatojumu, neizmanto gaisakuģi vai kuģi komerciāliem mērķiem, it īpaši pasažieru vai preču pārvadāšanai vai pakalpojumu sniegšanai par maksu, vai valsts iestāžu vajadzībām.

(3) Ja šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. vai 5.punktā minētajos gadījumos izmanto dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus, tad attiecīgos naftas produktus atbrīvo no nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu. Ja dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus izmanto starptautiskajiem pārvadājumiem (arī starp dalībvalstīm) saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, kā arī ja reaktīvo degvielu izmanto saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, minētie naftas produkti var nebūt iezīmēti (marķēti).

(4) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa atbrīvo naftas produktus (degvielu), kas nodrošina Latvijas Republikā no citas dalībvalsts iebraucoša transportlīdzekļa un tajā uzstādīto iekārtu darbību un uzturēšanu.

(5) Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksā nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ievērojot šādus nosacījumus:

1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs veic:

a) saimniecisko darbību — lauksaimniecības produkcijas ražošanu, par ko samaksā nodokļus konkrēto nodokļu likumos noteiktajā kārtībā,

b) grāmatvedības uzskaiti par lauksaimniecības produkcijas ražošanu likumos noteiktajā kārtībā;

2) vienā kalendāra gadā rēķina 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) un dīzeļdegvielas (gāzeļļas), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru;

3) dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķina veidiem:

a) naudas līdzekļi pārskaitīti no lauksaimniecības produkcijas ražotāja konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē (bezskaidras naudas norēķins),

b) izmantotas kredītkartes, debetkartes vai citas norēķinu kartes, kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,

c) izdarītas skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kontā kredītiestādē, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs — fiziskā persona;

4) dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, iegādāta konkrētajā kalendāra gadā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksāšana;

5) ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi, — atmaksājamā summa vispirms tiek novirzīta šo parādu segšanai.

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību (arī iesniedzamos dokumentus, dokumentu iesniegšanas termiņus, nodokļa atmaksāšanas termiņus, kā arī iestādes, kuras veic lauksaimniecībā izmantotās zemes pārbaudes), kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, saskaņā ar šā panta piekto daļu.

(7) Komersantiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā samaksāto nodokli par šā likuma 14.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri izmantoti siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.

(8) (Izslēgta ar 20.12.2004. likumu.)

(9) Ar nodokli neapliek naftas produktus (degvielu), kas nodrošina tāda konkrēta komerciāla mehāniskā transportlīdzekļa darbību, kurš iebrauc Latvijas Republikas teritorijā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no šā likuma 2.panta 3.1 daļā minētajām teritorijām, no Ālandu salām vai Normandijas salām, un kas ir atbrīvoti no muitas nodokļa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004., 20.12.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

19.pants. Nodokļa atbrīvojumi bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai

(1) No nodokļa ir atbrīvota kafija, kuru izmanto kafijas kvalitātes noteikšanai, kā arī bezalkoholiskie dzērieni:

1) kurus izmanto bezalkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;

2) kurus izgatavojusi fiziskā persona savam patēriņam ar nosacījumu, ka tie netiek realizēti;

3) kuri ir nefasēti un izgatavoti sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā patērēšanai šajā uzņēmumā.

(2) No nodokļa ir atbrīvoti bezalkoholiskie dzērieni un kafija, ko izmanto citu pārtikas preču (arī alkoholisko dzērienu) ražošanā.

20.pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi diplomātiem un starptautiskām organizācijām

(1) Ievērojot šā panta otrās un trešās daļas nosacījumus, no nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas tiek piegādātas dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām:

1) saistībā ar diplomātiskajām vai konsulārajām attiecībām;

2) starptautiskām organizācijām, kas par tādām atzītas to valstu iestādēs, kurās šīs organizācijas atrodas, kā arī šo organizāciju biedriem saskaņā ar starptautiskajām šo organizāciju dibināšanas konvencijām vai to mītnes nolīgumiem;

3) jebkuras Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, izņemot dalībvalsti, kurā iekasē akcīzes nodokli, kā arī bruņotajiem spēkiem, kas minēti Eiropas Padomes lēmuma 90/640/EEC 1.pantā, šo bruņoto spēku patēriņam, kā arī civilpersonālam, kas tos pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu vajadzībām;

4) patēriņam saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav dalībvalstis, vai starptautiskām organizācijām, ja vien attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām Latvijas Republikā ir atļauts saņemt akcīzes preces no akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikā vai no citām dalībvalstīm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu. Šajā gadījumā akcīzes preču nosūtītājs izmanto šā likuma 25.panta astotajā daļā minētos dokumentus, kā arī dokumentu, kas noteikts Eiropas Savienības regulā 31/96 un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajiem dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām citās dalībvalstīs ir atļauts saņemt akcīzes preces no Latvijas Republikas, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.pantu.

(4) Ja šā panta pirmajā daļā minētie citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvji vai organizācijas, kas atrodas Latvijas Republikā, iegādājas akcīzes preces Latvijas Republikā, akcīzes nodokli atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) No akcīzes nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas šā panta pirmajā daļā minēto personu vajadzībām tiek ievestas Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, no šā likuma 2.panta 3.1 daļā minētajām teritorijām, no Ālandu salām vai Normandijas salām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

21.pants. Citi atbrīvojumi

(1) No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas zudušas nepārvaramas varas dēļ, ja ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtajiem dokumentiem par to, ka konkrētais iztrūkums nav radies nodokļa maksātāja vainas dēļ.

(2) No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas zudušas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, fasēšanas, pārvietošanas vai naftas produktu sajaukšanas laikā, kad piemērota atliktā nodokļa maksāšana saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajām normām.

(21) No nodokļa Latvijas Republikā tiek atbrīvotas akcīzes preces, kas ir zudušas citās dalībvalstīs (pārvietojot akcīzes preces uz citām dalībvalstīm saskaņā ar šā likuma 25.pantu), ņemot vērā šā likuma 25.panta astotajā daļā minētajos dokumentos uzrādīto un attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprināto informāciju par zudumiem. Akcīzes preču noliktavas turētājs, kas nosūtījis akcīzes preces, maksā akcīzes nodokli par zudumiem, ņemot vērā zudumu apjomu un citus saņēmēja dalībvalsts nosacījumus. Akcīzes nodokli maksā tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti, pēc šīs dalībvalsts akcīzes nodokļa likmēm un citiem nosacījumiem. Pēc attiecīgās dalībvalsts nodokļu administrācijas pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienests kontrolē šā akcīzes nodokļa iekasēšanu un pārskaitīšanu tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti.

(3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām dalībvalstīm.

(4) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām un kuras ir atbrīvotas no muitas nodokļa.

(5) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām nosūta pa pastu fiziskajai personai Latvijas Republikā un kuras ir atbrīvotas no muitas nodokļa.

(6) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces (izņemot naftas produktus), kuras piegādā kuģiem un gaisakuģiem, kas veic starptautiskus pārvadājumus (arī starp dalībvalstīm), ar nosacījumu, ka šīs preces tiek realizētas (arī gadījumos, kad preču vērtība tiek iekļauta biļetes cenā) uz attiecīgā kuģa vai gaisakuģa mazumtirdzniecībā patērēšanai uz vietas (izņemot realizēšanu mazumtirdzniecībā promnešanai) vai tiek izmantotas kuģa apkalpes apgādei. Šajā gadījumā konkrētā kuģa vai gaisakuģa kapteinis piegādātājam — nodokļa maksātājam rakstveidā apliecina, ka saņemtās akcīzes preces (norādot produkta veidu, nosaukumu, daudzumu un akcīzes preču izmantošanas mērķi) netiks izmantotas citādi.

(7) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai valstij piekritīgā manta, ja minētās akcīzes preces iznīcina, taču minēto akcīzes preču iznīcināšana neatbrīvo no atbildības personu, uz kuru attiecas šā likuma XI nodaļā noteiktā atbildība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 14.04.2005. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

VI nodaļa
Nodokļa aprēķināšana un maksāšana

22.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli akcīzes precēm aprēķina pēc šā likuma 12., 13., 14. un 15.pantā noteiktajām likmēm.

(2) Aprēķinot nodokli, šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā minēto alkoholisko dzērienu daudzums litros Ministru kabineta paredzētajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam 20°C.

(3) Cigaretēm nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes.

(4) Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli 32.pantā noteiktajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:

1) importētāja vai noliktavas turētāja Latvijas Republikā, vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltā nodokļa maksātāja pārstāvja iepriekšējā taksācijas periodā visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā cita persona, nevis importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis;

3) vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu.

(41) Līdz jaunas vispieprasītākās mazumtirdzniecības cenas noteikšanai saskaņā ar šā likuma 30.pantu šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos piemēro iepriekš noteikto vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu.

(5) Aprēķinot nodokli, šā likuma 14.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minēto naftas produktu daudzums litros Ministru kabineta paredzētajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam 15°C.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2005. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

23.pants. Nodokļa maksāšana

(1) Noliktavas turētājam, apstiprinātam tirgotājam un nodokļa maksātāja pārstāvim nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(2) Nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, ieved Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā valsts budžetā pirms akcīzes preču uzrādīšanas muitas iestādē, izņemot tās akcīzes preces, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem.

(3) Noliktavas turētājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras taksācijas periodā izvestas no akcīzes preču noliktavas, samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izņemot par tām akcīzes precēm aprēķināto nodokli, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem.

(4) Apstiprināts tirgotājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras tas taksācijas periodā Latvijas Republikā saņem no citas dalībvalsts, samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izņemot gadījumu, kad nodokli maksā nodokļa maksātāja pārstāvis saskaņā ar šā panta sesto daļu.

(5) Neapstiprināts tirgotājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras tas Latvijas Republikā saņem no citas dalībvalsts, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas Latvijas Republikā, izņemot gadījumu, kad nodokli maksā nodokļa maksātāja pārstāvis saskaņā ar šā panta sesto daļu.

(6) Ja citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs ir iecēlis nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā saskaņā ar šo likumu, aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs nosūta apstiprinātam vai neapstiprinātam tirgotājam Latvijas Republikā, nodokļa maksātāja pārstāvis par iepriekšējā taksācijas periodā Latvijas Republikā saņemtajām akcīzes precēm samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(7) Nodokļa maksātāja pārstāvis aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs nosūta attiecīgajai personai Latvijas Republikā, par iepriekšējā taksācijas periodā Latvijas Republikā saņemtajām akcīzes precēm samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(8) Fiziskā vai juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču ievešanas vai saņemšanas Latvijas Republikā vai pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu un gadījumu, kad nodokli samaksā nodokļa maksātāja pārstāvis saskaņā ar šā panta septīto daļu. Ja attiecīgā persona nodokli samaksā pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu.

(9) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu), kas radies akcīzes preču noliktavā vai pārvietojot attiecīgās akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu (izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(10) Importētājs nodokli par konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā un otrajā daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā iztrūkuma konstatēšanas.

(101) Citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs, kas Latvijas Republikā ieved akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, par Latvijas Republikā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces uz Latvijas Republiku vai cauri Latvijas Republikas teritorijai, samaksā 90 dienu laikā pēc tā taksācijas perioda beigām, kurā konstatēts attiecīgais iztrūkums. Valsts ieņēmumu dienests, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, nodrošina to, ka akcīzes nodokļa maksājums tiek ieskaitīts Latvijas valsts budžetā.

(11) Noliktavas turētājs nodokli par akcīzes precēm, kas taksācijas periodā patērētas akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot akcīzes preču ražošanu), samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(12) Šā likuma 2.panta piektajā daļā minētajos gadījumos, kā arī par konstatēto akcīzes preču iztrūkumu šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos nodokli samaksā atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

(13) Šajā pantā noteiktā maksāšanas kārtība attiecas arī uz akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām. Ja nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, nesamaksā nodokli saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas, uzskatāms, ka akcīzes preces ir nonākušas realizācijai Latvijas Republikā un nodokli par attiecīgajām akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis. Nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis, samaksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23.pantu. Importētājs, kas saņēmis akcīzes nodokļa markas, nodokli samaksā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepriekš minēto nosacījumu iestāšanās brīža.

(14) Ja nodoklis samaksāts saskaņā ar šā panta trīspadsmito daļu atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām, nodokli saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu vairs nemaksā.

(15) Nodokli nemaksā, ja šā panta trīspadsmitajā daļā noteiktajā termiņā nodokļa maksātājs atdod atpakaļ akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.pantu.

(16) Nodokli par eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā, samaksā saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, 10.1, vienpadsmito vai divpadsmito daļu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2005. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

24.pants. Nodokļa deklarēšana

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23.panta astotajā daļā minētajā gadījumā, kad nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas Latvijas Republikā. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Importētāji, kas nodokli samaksāja saskaņā ar šā likuma 23.panta otro daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz.

(11) Citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs, kas maksā akcīzes nodokli saskaņā ar šā likuma 23.panta 10.1 daļu, akcīzes nodokļa deklarāciju neiesniedz.

(2) Noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi.

(3) Nodokļa deklarāciju veidlapas un to aizpildīšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2005. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

VII nodaļa
Akcīzes preču pārvietošana

25.pants. Akcīzes preču pārvietošana, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu

(1) Importētājam šajā likumā noteiktajā kārtībā atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot akcīzes precēm, kuras tas ieved pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.

(2) Importētājs, kas veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka akcīzes preces saņemtas akcīzes preču noliktavā. Ja Valsts ieņēmumu dienestam triju darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad akcīzes preces tika ievestas Latvijas Republikā, netiek iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka akcīzes preces ir saņemtas akcīzes preču noliktavā, importētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei.

(3) Ja importētājs par šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro un importētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei.

(4) Noliktavas turētājam atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot akcīzes precēm, kuras:

1) no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:

a) pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,

b) pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu citā dalībvalstī,

c) piegādā apstiprinātam tirgotājam vai neapstiprinātam tirgotājam citā dalībvalstī,

d) piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

2) izved no akcīzes preču noliktavas to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai kurām piemēro šā likuma 2.panta ceturto daļu;

3) ieved Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā;

4) no akcīzes preču noliktavas citā dalībvalstī pārvieto uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.

(5) Noliktavas turētājs, kas veic šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka akcīzes preces atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tās ir saņemtas akcīzes preču noliktavā;

2) tās ir saņēmis citas dalībvalsts apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs. Ja saņēmējs ir neapstiprināts tirgotājs, papildus iesniedzams dokuments, kas apliecina, ka nodokļa samaksa ir nodrošināta saņēmēja dalībvalstī, kā arī norādāmas šādas ziņas:

a) saņēmēja dalībvalsts nodokļu administrācijas attiecīgā biroja adrese,

b) datums, reģistrācijas numurs un citas norādes, ka šī nodokļu administrācija saņēmusi nodokļa maksājumu vai nodokļa nodrošinājumu;

3) tās ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs. Šajā gadījumā papildus šā panta astotajā daļā minētajiem dokumentiem izmanto dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Šis dokuments noteikts Eiropas Savienības regulā 31/96;

4) tās ir izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts;

5) tās atbilst nosacījumiem, kas minēti šā likuma 2.panta ceturtajā daļā.

(6) Noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei, ja šā panta piektajā un astotajā daļā minētie dokumenti nav iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam šādā termiņā:

1) 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām — par akcīzes precēm, kas pārvietotas tikai Latvijas Republikā;

2) 90 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām — par akcīzes precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, uz šā likuma 2.panta 3.1 daļā minētajām teritorijām, uz Ālandu salām vai Normandijas salām).

(61) Ja šā panta piektajā un astotajā daļā minētos dokumentus Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc šā termiņa, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai atmaksā 30 dienu laikā pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

(7) Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs, saņemot no citas dalībvalsts akcīzes preces, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu, akcīzes preču saņemšanu apliecina, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam šā panta astotajā daļā minētos dokumentus. Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs, saņemot no citas dalībvalsts akcīzes preces, samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu vai nodokli nemaksā, ja to samaksā attiecīgās dalībvalsts nosūtītāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā. Ja nodokli maksā nodokļa maksātāja pārstāvis, tas vienu no šā panta astotajā daļā minētā dokumenta eksemplāriem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

(8) Šā panta pirmajā, otrajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā noteiktajos gadījumos izmanto dokumentus, kas noteikti Eiropas Savienības regulā 2719/92. Dokumentu aprites un kontroles kārtību, kā arī citus nosacījumus par šajā pantā minēto akcīzes preču pārvietošanu paredz Ministru kabinets.

(9) Noliktavas turētājam atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai, ja šīs preces:

1) no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:

a) pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,

b) pārvieto uz citu ārvalsti (arī dalībvalsti) vai tām piemēro šā likuma 2.panta ceturto daļu,

c) piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

2) ieved Latvijas Republikā no citas ārvalsts (arī dalībvalsts) pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.

(10) Noliktavas turētājs, kas veic šā panta devītajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka bezalkoholiskie dzērieni un kafija atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) šīs preces saņemtas akcīzes preču noliktavā;

2) šīs preces izvestas no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;

3) šīs preces izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts;

4) šīs preces atbilst šā likuma 2.panta ceturtās daļas nosacījumiem;

5) šīs preces ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī.

(11) Ja par bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju, ko taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta devīto daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām Valsts ieņēmumu dienestam netiek iesniegti šā panta desmitajā daļā minētie dokumenti, noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei. Ja attiecīgos dokumentus iesniedz pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc šā termiņa, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma atmaksā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(12) Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs, saņemot no citas dalībvalsts bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa deklarāciju un samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu. Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs nodokli nemaksā, ja nodokli maksā attiecīgās dalībvalsts nosūtītāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

26.pants. Nosacījumi, pārvietojot no citas dalībvalsts vai uz citu dalībvalsti akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā

(1) Fiziskā persona, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu, un juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, pirms akcīzes preču nosūtīšanas no attiecīgās dalībvalsts iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju un samaksā nodokli vai iesniedz atbilstošu nodrošinājumu. Ja attiecīgās dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs ir iecēlis nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā, tad nodrošinājumu iesniedz un nodokli samaksā nodokļa maksātāja pārstāvis šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ja dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs ir pieprasījis nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu, tad Valsts ieņēmumu dienests attiecīgajam nodokļa maksātājam to var izsniegt pēc tam, kad nodoklis par informācijā norādītajām akcīzes precēm ir samaksāts Latvijas Republikā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā akcīzes preču saņemšanu Latvijas Republikā konkrētās personas apliecina, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgus dokumentus.

(3) Par akcīzes precēm, kuras laistas brīvā apgrozījumā Latvijas Republikā un par kurām ir samaksāts nodoklis, bet kuras komersanti komerciāliem nolūkiem izved no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti, pēc attiecīgās personas rakstveida pieprasījuma nodokli atmaksā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1) pirms akcīzes preču nosūtīšanas akcīzes preču sūtītājs Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz pieprasījumu par nodokļa atmaksāšanu;

2) minētā akcīzes preču pārvadāšana notiek, izmantojot šā panta ceturtajā daļā minētos dokumentus;

3) akcīzes preču sūtītājs Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz atpakaļ atsūtīto šā panta ceturtajā daļā minētā dokumenta eksemplāru, ko apstiprinājis saņēmējs;

4) akcīzes preču sūtītājs Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka nodokļa samaksa ir nodrošināta saņēmēja dalībvalstī, kā arī norāda tajā šādas ziņas:

a) saņēmēja dalībvalsts nodokļu administrācijas attiecīgā biroja adresi,

b) datumu, reģistrācijas numuru un citas norādes par to, ka šī nodokļu administrācija saņēmusi nodokļa maksājumu vai nodokļa nodrošinājumu;

5) ja akcīzes preces ir marķētas ar akcīzes nodokļa markām, nodoklis atmaksājams, ja akcīzes preces no akcīzes preču noliktavas nosūta uz citu dalībvalsti un akcīzes preču sūtītājs ir noliktavas turētājs, kas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.pantu.

(4) Šajā pantā minētajos gadījumos izmanto dokumentus, kas noteikti Eiropas Savienības regulā 3649/92. Dokumentu aprites un kontroles kārtību, kā arī citus nosacījumus par šajā pantā minēto akcīzes preču pārvietošanu paredz Ministru kabinets.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību (iesniedzamos dokumentus, nodokļa atmaksāšanas termiņus, prasības nodokļa samaksas apliecinājumam un citus nosacījumus), kādā tiek veikta šajā pantā minētā akcīzes nodokļa atmaksāšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

VIII nodaļa
Akcīzes preču marķēšana

27.pants. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšana

(1) Visus alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šā panta trešajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Ar akcīzes nodokļa markām atļauts marķēt alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus:

1) Latvijas Republikā — tikai akcīzes preču noliktavās vai muitas noliktavās;

2) ārvalstīs (arī dalībvalstīs) — ievešanai Latvijas Republikā.

(3) Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:

1) alkoholiskos dzērienus:

a) alkoholiskos dzērienus, kuri iepildīti pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem,

b) alu,

c) alkoholiskos dzērienus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos;

2) alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri ir atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 16., 17., 20. un 21.pantu vai kuriem piemēro nodokli saskaņā ar šā likuma 16.panta ceturto daļu;

3) alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus uzglabā, pārvieto vai realizē vai piegādā, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.pantu, vai kuriem piemēro šā likuma 2.panta ceturtās daļas nosacījumus.

(4) Akcīzes nodokļa markas izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Akcīzes nodokļa markas saņem:

1) importētājs;

2) noliktavas turētājs Latvijas Republikā;

3) citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja iecelts nodokļa maksātāja pārstāvis.

(6) Saņemot akcīzes nodokļa markas, attiecīgais nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu iesniedz nodrošinājumu par nodokļa apmēru, kas atbilst izsniegto akcīzes nodokļa marku daudzumam.

(7) Alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, par kuriem ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli vai akcīzes nodokļa markas atdod saskaņā ar šo likumu.

(8) Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz attiecīgais nodokļa maksātājs, izņemot šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu. Ja nodokļa maksātājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas. Ja nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī, nodokļa marku iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kuram ir izsniegtas nodokļa markas.

(9) Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienests iznīcina. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz nodokļa maksātājs, kurš atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtīto, bet neizņemto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz nodokļa maksātājs, kurš pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

(10) Ja Valsts ieņēmumu dienests nodokļa maksātājam izsniedzis nederīgas akcīzes nodokļa markas, šā panta astotajā un devītajā daļā minētie izdevumi attiecīgajam nodokļa maksātājam nav jāsedz. Valsts ieņēmumu dienests atdotās nederīgās akcīzes nodokļa markas apmaina pret jaunām akcīzes nodokļa markām.

(11) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestā saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas, nodoklis attiecīgajam nodokļa maksātājam nav jāmaksā. Nodoklis nav jāmaksā arī gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam citas dalībvalsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī. Nodokli nemaksā par ražošanas procesā neatgriezeniski zudušajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām, ja Valsts ieņēmumu dienestam iesniegti attiecīgi akcīzes nodokļa marku neatgriezenisku zudumu apliecinošie dokumenti. Neatgriezeniski zudušo akcīzes nodokļa marku apjoms nedrīkst pārsniegt 0,05 procentus no saņemtā akcīzes nodokļa marku daudzuma vienā kalendāra gadā.

(12) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parāda segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem. Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam bojātās akcīzes nodokļa markas, par akcīzes precēm, kuras bija izlaistas brīvam apgrozījumam, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem tikai gadījumā, ja preces ir izvestas uz citu dalībvalsti vai uz valsti, kas nav dalībvalsts. Nodokļa maksātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgu dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir izvestas uz citu dalībvalsti vai uz valsti, kas nav dalībvalsts. Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc šā panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas.

(13) Kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām (tajā skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, to izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus, kā arī prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu par izlietotajām markām), paredz Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 10.11.2005. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

28.pants. Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana)

(1) Šā likuma 14.panta otrajā daļā un 18.panta trešajā daļā minētos naftas produktus iezīmē (marķē).

(2) Naftas produktus atļauts iezīmēt (marķēt):

1) Latvijas Republikā — tikai akcīzes preču noliktavās;

2) ārvalstīs (arī dalībvalstīs) — ievešanai Latvijas Republikā.

(3) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus atļauts:

1) piegādāt vai nodot personām, kurām ir tiesības tos saņemt;

2) piegādāt citai akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

3) izvest no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;

4) izvest no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts.

(4) Ja 14.panta otrajā daļā un 18.panta trešajā daļā minētie naftas produkti netiek iezīmēti (marķēti), par tiem aprēķina un samaksā nodokli pēc 14.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

(5) Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) kārtību un to aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

IX nodaļa
Prasības attiecībā uz tabakas izstrādājumiem

29.pants. Maksimālā mazumtirdzniecības cena

(1) Importētājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to nodokļa administrāciju, pasūtot akcīzes nodokļa markas.

(2) Maksimālo mazumtirdzniecības cenu nenosaka cigaretēm, kurām piemēro šā likuma 2.panta ceturto daļu vai kuras pārvieto saskaņā ar šā likuma 25. vai 26.pantu.

(3) Informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā cigarešu paciņā norāda uz akcīzes nodokļa markas.

(4) Latvijas Republikā aizliegts realizēt cigaretes par cenu, kas ir augstāka par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu. Realizējot cigaretes, to daudzumam paciņā jāatbilst daudzumam, kas norādīts uz akcīzes nodokļa markas.

30.pants. Vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena

(1) Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datus par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām un informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu paciņā, katru gadu līdz 1.februārim nosaka un nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā.

(2) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras importētājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā attiecīgajā laikposmā ir atdevis atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar šo likumu.

(3) Vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosaka latos par 1000 cigaretēm.

(4) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, visas importētāja, noliktavas turētāja Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja ieceltā nodokļa maksātāja pārstāvja Latvijas Republikā noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka latos par 1000 cigaretēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

X nodaļa
Nodrošinājums

31.pants. Nodrošinājuma veidi

(1) Lai veiktu darbības ar akcīzes precēm un izmantotu atlikto nodokļa maksāšanu, nodokļa maksātājs iesniedz nodrošinājumu.

(2) Nodokļa maksātājs var iesniegt šādus nodrošinājumus:

1) vienreizēju nodrošinājumu, kas paredzēts aprēķinātā nodokļa parāda vienam noteiktam apmēram;

2) vispārēju nodrošinājumu, kas paredzēts noteiktam laikposmam un aprēķinātā nodokļa parāda noteiktam apmēram.

(3) Par nodrošinājumu var izmantot:

1) drošības naudu;

2) saistību izpildes apdrošināšanas polisi;

3) kredītiestādes galvojumu;

4) ķīlas līgumu, ko noslēdz ar Valsts ieņēmumu dienestu.

32.pants. Nodrošinājuma piemērošana

(1) Nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgo akcīzes preču daudzumu, ar kuru tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta sestajā daļā minētos gadījumus.

(2) Nodrošinājumu iesniedz atbilstoši aprēķinātajam nodoklim pēc šā likuma 12., 13.pantā vai 14.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm.

(21) Nodrošinājumu akcīzes precēm piemēro līdz brīdim, kad par tām ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.

(3) Nodrošinājumu iesniedz:

1) par visām akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā un kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot akcīzes preces, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, par kurām attiecīgās akcīzes preču noliktavas turētājs ir iesniedzis nodrošinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.panta sesto daļu;

2) par akcīzes precēm, kuras pārvieto saskaņā ar šā likuma 25. vai 26.pantu, izņemot gadījumu, kad nodoklis samaksāts pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 23.panta astoto daļu;

3) citos šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(4) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai minētās akcīzes preces tiks atbrīvotas no nodokļa, tiks izmantotas citu akcīzes preču ražošanā vai arī nodoklis netiks samaksāts citu iemeslu dēļ. Minētais nosacījums attiecas arī uz spirtu vai uz jebkuru citu alkoholisko dzērienu, kuru izmanto kā izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā.

(5) Ja nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar šā likuma 27.pantu atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas ir iesniedzis vienreizēju nodrošinājumu, kas aprēķināts atbilstoši izsniegtajām akcīzes nodokļa markām, tad nodrošinājumu, kas atbilst nodokļa summai, kuru nosaka atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, dzēš vai atdod iesniedzējam pēc šā likuma 27.panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas.

(6) Ministru kabinets:

1) paredz nosacījumus, kuru izpildes gadījumā nodokļa maksātājam var samazināt nodrošinājuma lielumu;

2) nosaka kārtību, kādā iesniedz, administrē, dzēš un atdod nodrošinājumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2005. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

XI nodaļa
Atbildība

33.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem Latvijas Republikā

(1) Atbildību par šā likuma pārkāpumiem nosaka šis likums un likums "Par nodokļiem un nodevām".

(2) Latvijas Republikā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt akcīzes preces, par kurām nav samaksāts akcīzes nodoklis, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(3) Latvijas Republikā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

(4) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt akcīzes preces, kuras Latvijas Republikā ievestas vai izvestas no akcīzes preču noliktavas, bet par kurām nav samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu vai nav iesniegts šajā likumā noteiktais nodrošinājums par minēto darbību izpildi vai kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām, ja to paredz šis likums.

(5) Akcīzes preču konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem akcīzes preču apritē neatbrīvo konkrēto personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(6) Akcīzes preces, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai par kurām ir pieņemts lēmums (spriedums) par to piekritību valstij, iznīcina, pārstrādā vai izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(7) Ja persona veic jebkuras darbības ar akcīzes precēm, neievērojot šā likuma noteikumus (tajā skaitā veic akcīzes preču nedeklarētu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgās muitas procedūras, veic akcīzes preču nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot akcīzes preces, veic jebkuras citas darbības ar akcīzes precēm, par kurām nav samaksāts nodoklis vai nav iesniegts šajā likumā noteiktais nodrošinājums vai kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šajā likumā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(8) Ja Valsts ieņēmumu dienests, pārbaudot attiecīgās personas darbības ar akcīzes precēm, konstatē akcīzes preču pārpalikumu, kas nav norādīts šīs personas grāmatvedības reģistros, un tā nevar pierādīt, kā pārpalikums radies, vai nevar pierādīt, ka nodoklis par konstatēto pārpalikumu ir samaksāts, uzskata, ka attiecīgā persona ir saražojusi, iegādājusies vai veikusi citas darbības ar akcīzes precēm, par kurām nav samaksāts nodoklis, un no šīs personas piedzen nesamaksātā nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(9) Šā panta septītajā un astotajā daļā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nodokli aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā dienā, kad minētās darbības tika veiktas. Ja to nevar noteikt, nodokli aprēķina pēc likmēm, kas ir spēkā dienā, kad minētās darbības konstatētas.

(10) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests, atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta septītajā vai astotajā daļā minētās darbības, šī valsts iestāde par to rakstveidā informē (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu.

(11) Šā panta septītajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu piedzen no personas, kuras valdījumā ir akcīzes preces, ar kurām veiktas šā panta septītajā daļā minētās darbības, vai no personas, kas veikusi šā panta septītajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto akcīzes preču valdītājs.

(12) Nodokļa maksātājam aizliegts piegādāt akcīzes preces, kurām piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu, tādai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.

(13) Ja netiek ievērotas šā panta divpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no nodokļa maksātāja, kas piegādā akcīzes preces un nav ievērojis šā panta divpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu.

(14) Nodokļa maksātājam aizliegts piegādāt naftas produktus, kuriem piemēro šā likuma 14.panta otrās daļas nosacījumus, tādai personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

(15) Ja netiek ievērotas šā panta četrpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no nodokļa maksātāja, kas piegādājis naftas produktus un nav ievērojis šā panta četrpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajiem naftas produktiem atļauts piemērot šā likuma 14.panta otrās daļas nosacījumus.

(16) Personām, kas saņēmušas akcīzes preces, kurām piemēro šā likuma 14.panta otrajā vai sestajā daļā noteikto normu vai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus saskaņā ar šo likumu, aizliegts tās izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam nodokļa atbrīvojumam, atvieglojumam vai likumā noteiktajai attiecīgajai normai) vai nodot citai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.

(17) Ja netiek ievērotas šā panta sešpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi akcīzes preces un nav ievērojusi šā panta sešpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu, vai nav ievērojusi šā likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteikto. Šī daļa neattiecas uz šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.

(18) Personām, kas saņēmušas iezīmētus (marķētus) naftas produktus, aizliegts tos nodot citai personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

(19) Ja netiek ievērotas šā panta astoņpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem samaksā nodokli un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi iezīmētus (marķētus) naftas produktus un pārkāpusi šā panta astoņpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā atļauts izmantot iezīmētus (marķētus) naftas produktus.

(20) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus aizliegts izmantot par degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos vai arī citādi, nekā noteikts likumā. Persona, kas izmanto iezīmētos (marķētos) naftas produktus par degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos vai arī citādi, nekā noteikts šajā likumā, par izdarīto pārkāpumu atbild saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

34.pants. Atbildība par pārkāpumiem, pārvietojot akcīzes preces no citas dalībvalsts vai uz citu dalībvalsti

(1) Ja tiek konstatēts, ka fiziskā vai juridiskā persona, ievedot vai saņemot akcīzes preces Latvijas Republikā no citas dalībvalsts, ir pārkāpusi šā likuma prasības, tā samaksā nodokli saskaņā ar šā likuma 33.pantu.

(2) Ja, pārvietojot akcīzes preces no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti, izdarīts pārkāpums, kas attiecas uz nodokļa maksāšanu, nodokli tajā dalībvalstī, kurā pārkāpums izdarīts, samaksā persona, kura pārvieto akcīzes preces.

(3) Ja akcīzes nodokli saskaņā ar šā panta otro daļu iekasē citā dalībvalstī, attiecīgajai personai nodoklis Latvijas Republikā nav jāmaksā.

(4) Gadījumā, kad, pārvietojot akcīzes preces no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti, tās nenonāk paredzētajā vietā un nav iespējams konstatēt, kur pārkāpums izdarīts, akcīzes preču nosūtītājs samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu, ja šajā likumā nav paredzēts citādi un ja četru mēnešu laikā pēc akcīzes preču nosūtīšanas Valsts ieņēmumu dienestam nav sniegti pierādījumi par darījuma likumību vai vietu, kur pārkāpums izdarīts, kā arī pierādījumi, ka nodoklis par minētajām akcīzes precēm samaksāts citā dalībvalstī.

(5) Ja triju gadu laikā tiek konstatēts, ka šā panta ceturtajā daļā minētais pārkāpums izdarīts citā dalībvalstī, vai tiek iesniegti pierādījumi, ka nodoklis samaksāts citā dalībvalstī, attiecīgajai personai atmaksā Latvijas Republikā samaksāto nodokli.

(6) Ja tiek konstatēts, ka ar akcīzes precēm, par kurām Latvijas Republikā saņemtas akcīzes nodokļa markas, citā dalībvalstī izdarīts pārkāpums, kas attiecas uz nodokļa maksāšanu, nodoklis Latvijas Republikā nav jāmaksā (neņemot vērā šā likuma 23.panta trīspadsmitajā, četrpadsmitajā un piecpadsmitajā daļā noteikto), ja tas tiek samaksāts attiecīgajā dalībvalstī.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) likums "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2003, 2.nr.);

2) likums "Par akcīzes nodokli alum" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.);

3) likums "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 2.nr.);

4) likums "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.; 2001, 7., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 2., 8.nr.);

5) likums "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 15.nr.).

2. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

3. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm, tās apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

1) līdz 2004.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 6,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

2) no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 6,9 lati par 1000 cigaretēm,

b) 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 7,6 lati par 1000 cigaretēm,

b) 14,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

4) no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 30.jūnijam — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 8,4 lati par 1000 cigaretēm,

b) 19,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

5) no 2007.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 10 lati par 1000 cigaretēm,

b) 25 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

4. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

5. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, to apliek ar nodokli — 19 lati par 1000 gramiem tabakas.

6. Līdz 2004.gada 31.decembrim šā likuma 1.panta otrās daļas 2.punkts, 23.panta trīspadsmitā, četrpadsmitā un piecpadsmitā daļa, 27.pants un citi nosacījumi par akcīzes nodokļa markām attiecas tikai uz cigaretēm, bet neattiecas uz citiem tabakas izstrādājumiem.

7. Līdz 2005.gada 30.jūnijam Latvijas Republikā atļauts realizēt tabakas izstrādājumus (izņemot cigaretes) arī bez akcīzes nodokļa markām.

8. Juridiskās personas, kas veic komercdarbību ar naftas produktiem, pēc stāvokļa šā likuma spēkā stāšanās dienā inventarizē tām piederošos naftas produktu krājumus un par inventarizācijas rezultātā konstatēto naftas produktu daudzumu samaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, kura apmēru aprēķina kā starpību starp akcīzes nodokli pēc šajā likumā noteiktās akcīzes nodokļa likmes un akcīzes nodokli pēc likmes, kas bija noteikta likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem".

9. Laikposmā no 2004.gada 1.aprīļa līdz 2004.gada 30.aprīlim likuma 2.panta sestā daļa un septītās daļas 1.punkts, kā arī 31. un 32.pants ir piemērojams, lai realizētu pāreju uz šā likuma prasībām atbilstošām licencēm un nodrošinājumiem un nodrošinātu to spēkā esamību no 2004.gada 1.maija.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

10. Šā likuma pārejas noteikumu 8.punkta prasības par akcīzes nodokļa starpības aprēķināšanu un samaksu nav attiecināmas uz šādiem naftas produktiem:

1) svinu nesaturošu benzīnu, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, ja tiem pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un kas ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, — vismaz 4,5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ja tiem pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un biodīzeļdegviela veido 5 un vairāk tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

(29.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

11. Šā likuma pārejas noteikumu 10.punkts piemērojams attiecīgajam konkrēto naftas produktu daudzumam, par kuru samaksāts akcīzes nodoklis, ievērojot likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta septītās, astotās un desmitās daļas nosacījumus. Attiecīgo konkrēto naftas produktu daudzumu atļauts akcīzes preču noliktavā naftas produktiem pārveidot tā, lai šie produkti atbilstu šā likuma 14.panta trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, un izvest, nemaksājot akcīzes nodokli.

(29.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

12. Līdz 2007.gada 30.jūnijam, palielinoties nodokļa likmēm, komersanti, kas veic komercdarbību ar naftas produktiem, dienā, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa naftas produktiem, veic to viņiem piederošo naftas produktu krājumu inventarizāciju, kuri minēti šā likuma 14.panta pirmajā daļā, un par inventarizācijā konstatēto naftas produktu daudzumu 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa) samaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, kura lielumu aprēķina kā starpību starp akcīzes nodokli pēc likmes, kas ir spēkā inventarizācijas dienā (dienā, kad stājas spēkā jauna akcīzes nodokļa likme), un akcīzes nodokli pēc likmes, kas bija spēkā līdz dienai, kad mainījās akcīzes nodokļa likmes, kā arī par veikto inventarizāciju iesniedz inventarizācijas sarakstu Valsts ieņēmumu dienestam. Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.

(20.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

12.1 Ar 2007.gada 1.jūliju, palielinoties akcīzes nodokļa likmēm, personām, kas saņēmušas licenci alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vairumtirdzniecībai, un personām, kas saņēmušas licenci apstiprināta tirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, jāveic attiecīgo akcīzes preču krājumu inventarizācija pēc stāvokļa dienā, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa, inventarizācijas akti jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un jāveic akcīzes nodokļa likmju starpības samaksa 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa). Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

13. Grozījums likuma 2.panta septītās daļas 1.punktā attiecībā uz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī.

(20.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

14. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta piektajā daļā, 14.panta septītajā daļā un 18.pantā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.359 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa";

2) Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.432 "Biodegvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība".

(20.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

15. Ministru kabinets saskaņo šā likuma 17.pantā un 21.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli". Līdz šajos noteikumos izdarīto attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim ir piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.173 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus";

2) Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.232 "Akcīzes preču aprites kārtība".

(20.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

16. Šā likuma 1.panta otrās daļas 15.punkts un 12.panta otrā un trešā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

(14.04.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.05.2005.)

17. Šā likuma 14.panta trešās daļas 2.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

18. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta piektajā daļā, 14.panta 2.1 un septītajā daļā un 24.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.485 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa";

2) Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumi Nr.498 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība";

3) Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr.97 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām".

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(20.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām direktīvām:

1) Padomes 1992.gada 25.februāra direktīvas 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību;

2) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/79/EEK par nodokļu saskaņošanu cigaretēm;

3) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/80/EEK par nodokļu saskaņošanu tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes;

4) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem;

5) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu;

6) Padomes 1995.gada 27.novembra direktīvas 95/59/EK par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu;

7) Padomes 1995.gada 27.novembra direktīvas 95/60/EK par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu;

8) Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā. Likuma 2.panta sestā daļa un septītās daļas 1.punkts, kā arī 31. un 32.pants stājas spēkā 2004.gada 1.aprīlī.
(18.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 30.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003.gada 14.novembrī
Likuma "Par akcīzes nodokli"
pielikums
Naftas produkti, kuriem piemērojams likumā "Par akcīzes nodokli"
noteiktais akcīzes nodoklis

(Pielikums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

1. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

1.1. benzols;

1.2. toluols;

1.3. ksilols;

1.4. aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru tilpuma ne mazāk par 65% (ieskaitot zudumus) destilē 250°C (ASTM D 86 metode):

1.4.1. izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo,

1.4.2. izmantošanai citām vajadzībām;

1.5. neattīrītās vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90% vai vairāk pārtvaicējami līdz 200°C, un pārējās eļļas;

1.6. dabiskais gāzes kondensāts;

1.7. vieglās eļļas un preparāti:

1.7.1. specifiskiem pārstrādes procesiem,

1.7.2. ķīmiskām pārvērtībām procesos (izņemot specifiskus pārstrādes procesus),

1.7.3. citām vajadzībām:

1.7.3.1. speciālie benzīni [lakbenzīns (baltais spirts) un pārējie],

1.7.3.2. motorbenzīni (izņemot aviācijas benzīnu) ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l,

1.7.3.3. benzīna tipa reaktīvo dzinēju degviela,

1.7.3.4. pārējās vieglās eļļas,

1.7.3.5. naftas produkti ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l, kuriem pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām, dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu);

1.8. metanols (metilspirts);

1.9. zemākie alkiltretbutilēteri [metiltretbutilēteris (MTBE) un etiltretbutilēteris (ETBE)];

1.10. gatavi antidetonatori un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

1.11. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

1.12. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā.

2. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

2.1. motorbenzīni:

2.1.1. aviācijas benzīns,

2.1.2. pārējie motorbenzīni, kuros svina saturs ir vairāk nekā 0,013 g/l,

2.1.3. naftas produkti ar svina saturu vairāk nekā 0,013 g/l, kuriem pievienots etilspirts vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu);

2.2. gatavi antidetonatori (uz svina savienojuma bāzes un citādi) un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

2.3. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

2.4. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā.

3. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

3.1. vidējās eļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

3.2. vidējās eļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

3.3. vidējās eļļas citām vajadzībām;

3.4. reaktīvā degviela;

3.5. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

3.6. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā.

4. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

4.1. gaistošās eļļas (gāzeļļas) specifiskiem pārstrādes procesiem;

4.2. gaistošās eļļas (gāzeļļas) ķīmiskām pārvērtībām procesos;

4.3. gaistošās eļļas (gāzeļļas) citām vajadzībām;

4.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s;

4.5. dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai akcīzes preču noliktavā tiek pievienota biodīzeļdegviela;

4.6. gatavi antidetonatori un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

4.7. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

4.8. biodīzeļdegviela, kas iegūta no augu eļļas;

4.9. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā.

5. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

5.1. degvieleļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

5.2. degvieleļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

5.3. degvieleļļas citām vajadzībām;

5.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka;

5.5. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

5.6. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā.

6. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts naftas gāzēm un citiem gāzveida ogļūdeņražiem:

6.1. sašķidrinātas naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži:

6.1.1. propāns,

6.1.2. butāni,

6.1.3. etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns,

6.1.4. pārējie (izņemot dabasgāzi);

6.2. naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži gāzveida stāvoklī (izņemot dabasgāzi).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akcīzes nodokli Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.10.2003.Stājas spēkā: 01.05.2004.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 14.11.2003.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 11.12.2003.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
81066
{"selected":{"value":"01.01.2007","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-30.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.05.2024","iso_value":"2024\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2024.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-19.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.05.2020","iso_value":"2020\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"27.02.2020","iso_value":"2020\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2020.-30.04.2020.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.11.2019","iso_value":"2019\/11\/19","content":"<font class='s-1'>19.11.2019.-26.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2019","iso_value":"2019\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2019.-18.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2019","iso_value":"2019\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2019.-11.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2019","iso_value":"2019\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2019.-19.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2019","iso_value":"2019\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2019.-30.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-28.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2017","iso_value":"2017\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2017.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2017","iso_value":"2017\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2017.-31.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-28.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2016","iso_value":"2016\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2016.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-07.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2015","iso_value":"2015\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2015","iso_value":"2015\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2015.-29.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-31.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2015","iso_value":"2015\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2015.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2015","iso_value":"2015\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2015.-20.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.09.2013","iso_value":"2013\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2012","iso_value":"2012\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2012.-24.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2011","iso_value":"2011\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2011.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-30.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.08.2010","iso_value":"2010\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-27.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2010","iso_value":"2010\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2010.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-30.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2010","iso_value":"2010\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2010.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2009","iso_value":"2009\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-22.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2009","iso_value":"2009\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2008","iso_value":"2008\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2008.-31.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-28.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2007","iso_value":"2007\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-30.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2005","iso_value":"2005\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2005","iso_value":"2005\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2005.-09.05.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-31.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2007
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)