Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 41

Rīgā 2000.gada 1.februārī (prot. Nr. 6, 14.§)

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un dokumenti par akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 1.punktu
un Profesionālās izglītības likuma 6.panta ceturto daļu un 7.panta 5.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā izsniedzami valsts atzītu profesionālo izglītību (profesionālo pamatizglītību, arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību) un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un dokumenti par akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi (turpmāk - profesionālās izglītības dokumenti), kā arī minēto dokumentu paraugus, ja Latvijā ratificēto starptautisko konvenciju vai līgumu prasības nenosaka citādi. .

2. Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina šādi profesionālās izglītības dokumenti:

2.1. apliecība par profesionālo pamatizglītību (1.pielikums);

2.2. atestāts par arodizglītību (2.pielikums);

2.3. diploms par profesionālo vidējo izglītību (3.pielikums).

3. Profesionālās kvalifikācijas ieguvi apliecina profesionālās kvalifikācijas apliecība (4.pielikums).

4. Akreditētas profesionālās izglītības programmas daļēju apguvi apliecina dokuments par akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi - sekmju izziņa (5.pielikums).

5. Šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus izsniedz personai, kura apguvusi akreditētu profesionālās izglītības programmu un izpildījusi visas valsts profesionālās izglītības standartā noteiktās prasības.

6. Profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniedz personai, kura izpildījusi Profesionālās izglītības likumā noteiktās prasības. Daļēji apgūtas akreditētas profesionālās izglītības programmas nosacījumus nosaka valsts profesionālās izglītības standarts.

7. Dokumentu par akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi - sekmju izziņu - izsniedz personai, kura izpildījusi akreditētas profesionālās izglītības programmā noteiktās prasības, lai varētu kārtot kvalifikācijas eksāmenus, bet nav tos nokārtojusi.

8. Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā un 3.punktā minētajiem profesionālās izglītības dokumentiem pievieno pielikumu - sekmju izrakstu (6.pielikums).

9. Diplomam par profesionālo vidējo izglītību pievieno pielikumu - sekmju izrakstu (7.pielikums).

10. Profesionālās izglītības dokumentus izsniedz attiecīgajai personai pret parakstu izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā.

11. Šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā minēto dokumentu veidlapas papīra marku, krāsu, aizsardzību, izgatavošanas tehniku, kā arī centralizētas saņemšanas, uzskaites un ierakstu kārtību nosaka izglītības un zinātnes ministrs.

12. Šo noteikumu 2. un 3.punktā minēto profesionālās izglītības dokumentu lielums ir A5 formāta lapa (148 x 210 mm), un tiem ir četras lappuses. Sekmju izziņas lielums ir A4 formāta lapa (210 x 297 mm), un tai ir 2 lappuses.

13. Profesionālās izglītības dokumentos ietveramie rekvizīti un to izvietojums noteikts 1., 2., 3. un 4.pielikumā.  

Ministru prezidents A.Šķēle  

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

1. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 41

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

(paraugs)

1. Apliecības 1. lappuse

2. Apliecības 2. un 4. lappuse netiek aizpildīta.

3. Apliecības 3. lappuse.

Piezīmes.

1. O - aizsardzības elements - hologramma, kurā attēlots papildinātais mazais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "profesionālā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks visās apliecībās par profesionālo pamatizglītību.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

2. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 41

Atestāts par arodizglītību

(paraugs)

1. Atestāta 1. lappuse.

2. Apliecības 2. un 4. lappuse netiek aizpildīta.

3. Apliecības 3. lappuse.

Piezīmes.

1. O - aizsardzības elements - hologramma, kurā attēlots papildinātais mazais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "profesionālā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks visās atestātos par arodizglītību.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

3. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 41

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

(paraugs)

1. Diploma 1. lappuse.

2. Diploma 2. lappuse.

3. Diploma 3. lappuse.

4. Diploma 4. lappuse netiek aizpildīta.

Piezīmes.

1. O - aizsardzības elements - hologramma, kurā attēlots papildinātais mazais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "profesionālā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks visos diplomos par profesionālo vidējo izglītību.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

4. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 41

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

(paraugs)

1. Kvalifikācijas apliecības 1. lappuse.

2. Kvalifikācijas apliecības 2. un 4. lappuse netiek aizpildīta.

3. Kvalifikācijas apliecības 3. lappuse.

Piezīmes.

1. O - aizsardzības elements - hologramma, kurā attēlots papildinātais mazais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "profesionālā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks visās profesionālās kvalifikācijas apliecībās.

3. Piešķirtajai kvalifikācijai var pierakstīt attiecīgus profesiju sašaurinošus ierobežojumus, ja tie ir paredzēti profesionālās izglītības standartā.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

 

5.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.41

Sekmju izziņa

1. Izziņas nosaukums.

2. Vārds, uzvārds.

3. Personas kods.

4. Izglītības programmas kods un nosaukums.

5. Plānotais mācību ilgums.

6. Iepriekšējā izglītība.

7. Mācību forma (klātiene, neklātiene, pašizglītība).

8. Izglītības iestādes nosaukums un adrese (var ierakstīt arī ziņas par iepriekšējo profesionālās izglītības iestādi).

9. Uzņemšanas datums.

10. Atskaitīšanas datums.

11. Apgūtie mācību priekšmeti un to raksturojums:

11.1. mācību priekšmeti (arī kursadarbi, projekti, prakse u.c.);

11.2. stundu skaits;

11.3. vērtējums;

11.4. pārbaudes forma.

12. Zīmogs.

13. Izglītības iestādes vadītāja paraksts.

14. Izglītības iestādes vadītāja vietnieka mācību darbā paraksts.

15. Sekretāra paraksts.

16. Izsniegšanas vieta.

17. Izsniegšanas datums.

18. Reģistrācijas numurs.  

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

 

6.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.41

Sekmju izraksts

1. Pielikuma nosaukums.

2. Izglītības dokumenta sērija un numurs.

3. Vārds, uzvārds.

4. Personas kods.

5. Izglītības programmas kods un nosaukums.

6. Mācību ilgums.

7. Iepriekšējā izglītība.

8. Mācību forma (klātiene, neklātiene, pašizglītība).

9. Izglītības iestādes nosaukums un adrese (var ierakstīt arī ziņas par iepriekšējo profesionālās izglītības iestādi).

10. Uzņemšanas datums.

11. Kvalifikācijas piešķiršanas datums.

12. Apgūtie mācību priekšmeti un to raksturojums:

12.1. mācību priekšmeti (arī kursadarbi, projekti, prakse u.c.);

12.2. stundu skaits;

12.3. vērtējums.

13. Zīmogs.

14. Izglītības iestādes vadītāja paraksts.

15. Sekretāra paraksts.

16. Izsniegšanas datums.

17. Reģistrācijas numurs.  

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

 

7.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.41

Sekmju izraksts

1. Pielikuma nosaukums.

2. Izglītības dokumenta sērija un numurs.

3. Vārds, uzvārds.

4. Personas kods.

5. Izglītības programmas kods un nosaukums.

6. Mācību ilgums.

7. Iepriekšējā izglītība.

8. Mācību forma (klātiene, neklātiene, pašizglītība).

9. Izglītības iestādes nosaukums un adrese (var ierakstīt arī ziņas par iepriekšējo profesionālās izglītības iestādi).

10. Uzņemšanas datums.

11. Kvalifikācijas piešķiršanas datums.

12. Apgūtie mācību priekšmeti un to raksturojums:

12.1. mācību priekšmeti (arī kursadarbi, projekti, prakse u.c.);

12.2. stundu skaits;

12.3. vērtējums;

12.4. mācību priekšmeti, kuros kārtoti valsts noslēguma pārbaudījumi, un vērtējums;

12.5. diplomprojekta tēma un vērtējums.

13. Zīmogs.

14. Izglītības iestādes vadītāja paraksts.

15. Sekretāra paraksts.

16. Izsniegšanas datums.

17. Reģistrācijas numurs.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 41Pieņemts: 01.02.2000.Stājas spēkā: 05.02.2000.Zaudē spēku: 04.08.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 36/37, 04.02.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
804
05.02.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"