Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 544 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.576

Rīgā 2003.gada 14.oktobrī (prot. Nr.54, 10.§)

Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu noteiktos termiņos no Uzņēmumu reģistra reģistriem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta otro daļu un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 9.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par informācijas sniegšanu noteiktos termiņos no Uzņēmumu reģistra reģistriem, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

2. Noteikt par izdruku sagatavošanu no Uzņēmumu reģistra datu bāzēm šādas valsts nodevas likmes:

2.1. par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību:

2.1.1. informācija aktuālajā redakcijā no Uzņēmumu reģistra žurnāla un informācija aktuālajā redakcijā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem, dalībniekiem un īpašniekiem - 3 lati;

2.1.2. šo noteikumu 2.1.1.apakšpunktā minētā informācija aktuālajā redakcijā un vēsture - 7 lati;

2.1.3. informācija aktuālajā redakcijā no pārstāvniecību reģistra - 3 lati;

2.1.4. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no pārstāvniecību reģistra - 7 lati;

2.2. par komersantu vai tā filiāli:

2.2.1. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra par komersantu, kas dibināts saskaņā ar Komerclikumu, un ar šo komersantu saistītu izšķirošo ietekmi, kā arī saskaņā ar Komerclikumu dibinātas komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem - 2 lati;

2.2.2. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra par filiāli, kas atvērta saskaņā ar Komerclikumu, - 2 lati;

2.2.3. informācija aktuālajā redakcijā no komercreģistra par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas no uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komersants, un ar šo komersantu saistītu izšķirošo ietekmi, kā arī par tāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dalībniekiem, kas no uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komercsabiedrība, - 2 lati;

2.2.4. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas no uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komersants, un ar šo komersantu saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī par tāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem, dalībniekiem un īpašniekiem, kas no uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komercsabiedrība, - 6 lati;

2.2.5. informācija aktuālajā redakcijā no komercreģistra par ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, un ar šo kapitālsabiedrību saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī dalībniekiem - 2 lati;

2.2.6. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, un ar šo kapitālsabiedrību saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī dalībniekiem - 6 lati;

2.2.7. informācija aktuālajā redakcijā no komercreģistra par filiāli, pārstāvniecību vai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā filiāle, - 2 lati;

2.2.8. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par filiāli, pārstāvniecību vai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā filiāle, - 6 lati;

2.3. informācija par masu informācijas līdzekli - 2 lati;

2.4. informācija no sabiedrisko organizāciju reģistra par sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību - 2 lati;

2.5. informācija no komercķīlu reģistra par komercķīlu - 2 lati;

2.6. informācija no laulāto mantisko attiecību reģistra par vienām laulāto mantiskajām attiecībām - 2 lati;

2.7. informācija par politisko organizāciju vai arodbiedrību - 2 lati;

2.8. informācija no koncesijas līgumu reģistra par koncesijas līgumu - 2 lati.

3. Noteikt par citu izziņu (kas nav minētas šo noteikumu 2.punktā) sagatavošanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem šādas valsts nodevas likmes:

3.1. izziņa par to, ka pieprasītās ziņas Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstītas, grozītas, reģistrētas vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti, - 2 lati;

3.2. izraksts no reģistrācijas lietas, kas nav minēts šo noteikumu 2.punktā, - 4 lati.

4. Noteikt par kopiju izgatavošanu (par A4 vai A3 formāta lappusi) no reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem šādas valsts nodevas likmes:

4.1. ar kopijas pareizības apliecinājumu - 0,35 lati;

4.2. bez kopijas pareizības apliecinājuma - 0,25 lati.

5. Šo noteikumu 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.7., 2.5., 2.6. un 2.8.apakšpunktā minētajos gadījumos informāciju izsniedz vienas darbdienas laikā. Ja informācijas sagatavošanas procesā ir konstatēta kļūda attiecīgajos ierakstos un attiecīgā kļūda saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē komersantu, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un koncesijas līgumu reģistrāciju, tiek labota, informāciju izsniedz likumā "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" noteiktajos termiņos.

6. Šo noteikumu 2.1., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.8., 2.3., 2.4. un 2.7.apakšpunktā, kā arī 3. un 4.punktā minētajos gadījumos informāciju izsniedz likumā "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" noteiktajos termiņos.

7. Šo noteikumu 2.1., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.8., 2.3., 2.4. un 2.7.apakšpunktā, kā arī 3. un 4.punktā minētajos gadījumos valsts nodevu maksā:

7.1. pieckāršā apmērā, ja informācijas pieprasītājs vēlas saņemt informāciju vienas darbdienas laikā;

7.2. desmitkāršā apmērā, ja informācijas pieprasītājs vēlas saņemt informāciju četru stundu laikā.

8. Ja Uzņēmumu reģistrs tehnisku iemeslu dēļ nesagatavo informāciju šo noteikumu 7.punktā noteiktajā termiņā, palielināto valsts nodevas likmi atmaksā informācijas pieprasītāja norādītajā kontā.

9. Noteikt par iepazīšanos ar reģistrācijas lietu valsts nodevas likmi divu latu apmērā. Šādā gadījumā persona var iepazīties ar reģistrācijas lietu triju darbdienu laikā. Ja persona vēlas iepazīties ar reģistrācijas lietu vienas darbdienas laikā, jāmaksā valsts nodeva divkāršā apmērā.

10. Valsts nodevu maksā pirms informācijas pieprasījuma iesniegšanas.

11. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

12. Valsts nodeva nav jāmaksā:

12.1. Valsts ieņēmumu dienestam, kā arī citiem valsts informācijas sistēmu pārziņiem, elektroniski veicot informācijas apmaiņu ar Uzņēmumu reģistru saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu;

12.2. valsts un pašvaldību institūcijām, kuras pilda administratora vai likvidatora funkcijas, par informāciju, kas nepieciešama attiecīgā maksātnespējas vai likvidācijas procesa īstenošanai;

12.3. normatīvajos aktos norādītajām valsts un pašvaldību institūcijām.

13. Ja Uzņēmumu reģistra reģistros nav izdarīti ieraksti, par kuriem pieprasīts izraksts, valsts nodevu neatmaksā.

14. Lai saņemtu informāciju vai iepazītos ar reģistrācijas lietu, iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu (oriģinālu vai tā dublikātu), izņemot šo noteikumu 12.punktā minētos gadījumus.

15. Šo noteikumu 12.2. un 12.3.apakšpunktā minētajos gadījumos informācijas pieprasījumā norāda, uz kāda pamata informācijas pieprasītājs ir atbrīvots no valsts nodevas.

16. Ja tiek iesniegts šo noteikumu 14.punktā minētā maksājumu apliecinošā dokumenta dublikāts, pieteikuma iesniedzējs uzrāda šā dokumenta oriģinālu, uz kura Uzņēmumu reģistrs izdara atzīmi par valsts nodevas izlietojumu, norādot konkrēto darbību, par kuru samaksāta valsts nodeva.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumus Nr.557 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 188.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 29.oktobri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu noteiktos termiņos no Uzņēmumu reģistra .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 576Pieņemts: 14.10.2003.Stājas spēkā: 29.10.2003.Zaudē spēku: 30.06.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 28.10.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
80328
29.10.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)