Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 856

Rīgā 2003. gada 11. septembrī

Grozījumi ar Finanšu ministrijas 2002.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.365 apstiprinātajos "Metodiskajos norādījumos par vienotā administratīvā dokumenta aizpildīšanu"

1. Izdarīt ar Finanšu ministrijas 2002.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.365 apstiprinātajos "Metodiskajos norādījumos par vienotā administratīvā dokumenta aizpildīšanu" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. - 1.formulārs paliek muitas iestādē, kurā noformēta izvešana, izvešana pārstrādei, atpakaļizvešana. Muitas iestāde, kurā uzsākta tranzīta procedūra, šo formulāru nogādā Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) reģionālās iestādes muitas pārvaldē, kas to nogādā VID Galvenajai muitas pārvaldei";

1.2. izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. - 4.formulārs pēc tranzīta procedūras pabeigšanas paliek saņēmēja muitas iestādē vai tiek nogādāts uzglabāšanai VID reģionālās iestādes muitas pārvaldē";

1.3. izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. - 5.formulāru pēc tranzīta procedūras pabeigšanas saņēmēja muitas iestāde nogādā VID reģionālās iestādes muitas pārvaldē, kas to nogādā VID Galvenajai muitas pārvaldei";

1.4. svītrot 20.punkta 37.ailes otrajā rindkopā vārdus "vai uz šo maksājumu samazinātu likmju piemērošanu";

1.5. papildināt 26.punkta 37.ailes otro rindkopu aiz vārdiem "raksturojošus papildkodus" ar vārdiem "Gadījumā, ja deklarētājs pretendē uz normatīvajos aktos paredzētajiem atbrīvojumiem, ailes labajā iedaļā atbilstoši šo metodisko norādījumu 14.pielikumam uzrāda trīsciparu papildkodu, bet, ja deklarētājs pretendē uz šo maksājumu samazinātu likmju piemērošanu, ailes labajā iedaļā uzrāda trīsciparu papildkodu atbilstoši šo metodisko norādījumu 141.pielikumam.";

1.6. svītrot 28.punkta 49.ailes otrajā rindkopā vārdus "Perioda ilgums nedrīkst pārsniegt 730 dienas (divus kalendāra gadus).";

1.7. izteikt 13.pielikuma atļauto muitas režīmu kombināciju kodu 9400 šādā redakcijā:

"9400 - pastāvīga preču lietošana muitas kontrolē";

1.8. izteikt 14.pielikumu jaunā redakcijā:

"Muitas papildprocedūru kodi

Kods

Apraksts

000

bez saistībām (nav atvieglojumu)

003

ārvalstu diplomātiskās pārstāvniecības vadītājs, pārstāvniecības diplomātiskais personāls un viņu ģimenes locekļi, kopā vai atsevišķi pārvietojoties, ieved vai izved preces, kas paredzētas viņu personīgajai lietošanai (arī sadzīves un sākotnējās iekārtošanās priekšmetus)

006

ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību administratīvā un tehniskā personāla darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika, ieved personīgajai lietošanai sadzīves un sākotnējās iekārtošanās priekšmetus

009

ārvalstu konsulārajām pārstāvniecībām, konsulārajām amatpersonām (arī konsulārās pārstāvniecības vadītājam), konsulārajiem kalpotājiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem tiek piešķirti muitas atvieglojumi, kuri Muitas likumā paredzēti ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām vai diplomātiskās pārstāvniecības diplomātiskajam personālam

011

goda konsuliem, ievedot konsulāro iestāžu vajadzībām nepieciešamos priekšmetus (privilēģijas kā diplomātiem)

012

humānās palīdzības sūtījumi

013

izstrādājumi, kas paredzēti personām ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem

014

vieglās automašīnas saskaņā ar dāvinājuma līgumu

015

ārvalstu diplomātiskie un konsulārie kurjeri var ievest un izvest personīgās lietošanas preces, turklāt viņi tiek atbrīvoti no šo preču apskates un muitas maksājumiem

016

ārvalstu parlamentu un valdību delegāciju locekļiem, kā arī ārvalstu delegāciju dalībniekiem, kuri ierodas, lai piedalītos starpvalstu sarunās, konferencēs un apspriedēs vai citā oficiālā uzdevumā, piešķir tādus pašus muitas atvieglojumus, kādi paredzēti pārstāvniecību diplomātiskajam personālam

017

mantotās personiskai lietošanai paredzētās preces

018

farmaceitiskie produkti, kurus izmanto starptautiskos sporta pasākumos

019

ANO kā juridiska persona:

 

- tiek atbrīvota no muitas maksājumiem, importa un eksporta ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz precēm, ko importē vai eksportē ANO oficiālai lietošanai

022

ANO dalībvalstu pārstāvjiem tās galvenajās un papildinstitūcijās, konferencēs, ko tā organizē, veicot savas oficiālās funkcijas, kā arī ceļojot no un uz tikšanās vietu piešķir:

 

- tādas pašas imunitātes un atvieglojumus attiecībā uz personīgo bagāžu, kādas tiek piešķirtas diplomātiskajiem pārstāvjiem;

 

- citas privilēģijas, imunitātes un atvieglojumus, kuras nav pretrunā ar minētajām un kuras bauda diplomātiskie pārstāvji, izņemot tiesības prasīt preču (ja tās nav viņu personīgās bagāžas daļa) atbrīvojumu no muitas nodokļa un pirkumu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

023

preces, kas tiek ievestas izmantošanai uz mākslīgajām salām, naftas izpētes un ieguves platformām un citām jūrā pastāvīgi nostiprinātām ierīcēm un tiek patērētas un izmantotas

024

enerģētiskie resursi - nafta, dabasgāze un citi ogļūdeņraži, kas tiek iegūti jūrā un ievesti no mākslīgām salām, naftas izpētes un ieguves platformām pārējā Latvijas Republikas muitas teritorijā

026

Latvijas Republikā akreditēto starptautisko organizāciju pārstāvji:

 

1.Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERDB)

 

2. Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)

 

3. Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (OSCE)

 

4. Pasaules Banka (WB)

 

5. Eiropas Padomes informācijas un dokumentācijas centrs

 

6. Starptautiskā migrācijas organizācija

 

7. Ziemeļvalstu Ministru padomes integrācijas birojs

 

8. Pasaules Veselības organizācija

027

ANO ģenerālsekretārs un visi ģenerālsekretāra palīgi, viņu laulātie un nepilngadīgie bērni bauda imunitāti un atvieglojumus, kādus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām bauda diplomātiskie pārstāvji, kā arī viņi ir tiesīgi, nemaksājot nodokļus, ievest mēbeles un īpašumu, pirmoreiz stājoties savā amatā attiecīgajā valstī

028

personiskai lietošanai paredzētās preces, kuras ieved laulību gadījumā

029

ANO amatpersonas ir tiesīgas, nemaksājot muitas maksājumus, ievest mēbeles un īpašumu, pirmoreiz stājoties savā amatā attiecīgajā valstī

034

eksperti, komandējumos ANO lietās (citi, nevis tās amatpersonas) izpildot ANO dotos uzdevumus, bauda tādas pašas privilēģijas un imunitāti, kādas parasti ir nepieciešamas to funkciju neatkarīgai izpildei komandējuma laikā, ieskaitot laiku, kas patērēts braucienam komandējuma sakarā, bauda tādu pašu imunitāti un atvieglojumus attiecībā uz personīgo bagāžu, kādas tiek piešķirtas diplomātiskiem pārstāvjiem

035

personiskai lietošanai paredzētās preces, kas nepieciešamas dzīvesvietas iekārtošanai

036

skolas piederumi, mācību materiāli un skolēna vai studenta personiskai lietošanai paredzētās preces

037

nelielas komerciālas vērtības preču sūtījumi

038

INMARSAT kā juridiska persona savas oficiālās darbības laikā tiek atbrīvota no muitas maksājumiem attiecībā uz INMARSAT kosmisko segmentu, kā arī uz iekārtām, kas saistītas ar pavadoņu palaišanu to izmantošanai INMARSAT kosmiskajā segmentā

039

komersantam piederošas preces, kas tiek ievestas, pārceļot komercdarbību no citas valsts uz Latvijas Republiku

041

aparatūra un instrumenti, kas paredzēti diagnostikai, ārstēšanai vai medicīniskiem pētījumiem

042

standartvielas medikamentu kvalitātes kontrolei

043

izstrādājumi, kas paredzēti neredzīgām personām

044

preces katastrofu, stihisku nelaimju un avārijas seku likvidēšanai

045

INMARSAT personāla locekļi bauda šādas privilēģijas un imunitātes, kā tiesības bez muitas maksājumiem ievest mēbeles un personīgās mantas, ieskaitot automobili, pirmo reizi ieņemot amatu attiecīgajā valstī, kā arī tiesības bez muitas maksājumiem izvest tās pēc savas profesionālās darbības beigām šajā valstī

046

iespieddarbi un reklāmas materiāli

047

sūtījumi autortiesību vai patenttiesību aizsardzības institūcijām

048

INMARSAT protokola pārstāvji un galvenās mītnes pārstāvji, tiem pildot savas oficiālās funkcijas un atrodoties ceļā uz sanāksmju norises vietu un atpakaļ, bauda šādas privilēģijas un imunitātes pasākumus, kā muitas kontroles noteikumos paredzēto kārtību par viņu personīgo bagāžu, kādi tiek piemēroti attiecībā uz ārvalstu valdību pārstāvjiem, tiem atrodoties pagaidu oficiālos komandējumos

051

INMARSAT eksperti, tiem pildot savas oficiālās, ar darbu INMARSAT saistītās funkcijas un atrodoties ceļā uz viņu misijas vietu un atpakaļ, bauda tādu pašu muitas kontroles noteikumos paredzēto kārtību par viņu personīgo bagāžu, kāda tiek piemērota attiecībā uz citu starpvaldību organizāciju ekspertiem

052

Frīdriha Ēberta fonds kā juridiska persona, ievedot preces, kas paredzētas oficiālai lietošanai no fonda puses

053

Frīdriha Ēberta fonda pārstāvji, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, pirmo reizi ieceļojot Latvijas Republikā, izmanto tiesības sešu mēnešu laikā pēc iebraukšanas brīvi ievest savas mēbeles un personīgās lietas

054

pakaiši, lopbarība un barība dzīvniekiem to transportēšanas laikā

055

preces, kuru atbrīvojums no muitas nodokļa paredzēts citos likumos vai Latvijas Republikai saistošos līgumos, ko apstiprinājusi Saeima

056

kuģi un gaisakuģi, kuri iegādāti, lai tos izmantotu regulāriem preču un pasažieru pārvadājumiem

057

preces, kas paredzētas lietošanai nekomerciālā nolūkā valsts un citās institūcijās vai organizācijās, kuru pamatdarbība saistīta ar izglītības vai zinātniskās pētniecības darbu, saskaņā ar likuma "Par muitas nodokli" 6.pielikumu

058

nelieli nekomerciāli sūtījumi

059

ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskais centrs kā juridiska persona, tā kapitāls, īpašums un peļņa, kā arī tā operācijas un darījumi ir atbrīvoti no muitas maksājumiem. Centrs ir atbrīvots arī no atbildības iekasēt vai maksāt muitas maksājumus

062

ārvalstu bruņotie spēki un to sastāvā esošās personas, atrodoties Latvijas teritorijā militāro mācību vai manevru laikā, ir atbrīvotas no muitas nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par Latvijas Republikā ievesto bruņojumu un materiāltehnisko nodrošinājumu militāro mācību vai manevru vajadzībām

063

ārvalstu ieguldījumi

064

ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība (sūtījumi, par kuriem samaksāts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem)

065

laboratorijas dzīvnieki un bioloģiskās vai ķīmiskās vielas, kas paredzētas pētniecības darbam izglītības un zinātnes iestādēm un kuras nav aizstājamas ar Latvijas Republikas ražotajām

066

Hansa Zeidela fonds kā juridiska persona, ievedot satiksmes līdzekļus un jebkuras citas importētas iekārtas, kas paredzētas oficiālai lietošanai, ir atbrīvots no muitas maksājumiem

067

cilvēka asins produkti (preparāti) un asinsgrupu un audu savienojamības noteikšanas reaģenti, kurus izmantos nekomerciālā medicīniskā vai zinātniskā nolūkā

069

Hansa Zeidela fonda nosūtītie pārstāvji, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, pirmo reizi ieceļojot Latvijas Republikā, bauda tiesības sešu mēnešu laikā pēc iebraukšanas brīvi ievest savas mēbeles un personīgās lietas. Ja šie priekšmeti tiek pārdoti, tad tie ir pakļauti muitas maksājumiem saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

071

preces, kas paredzētas izlietošanai vai demonstrēšanai izstādēs, gadatirgos vai līdzīgos pasākumos

072

preces, kas paredzētas kara upuru memoriālu, pieminekļu vai piemiņas vietu izveidošanai un uzturēšanai

073

preces, kas ievestas pārbaudei, analīzei vai izmēģinājumiem

077

Latvijas raidorganizāciju programmu un raidījumu ieraksti

078

atpakaļievestās preces

079

preces (rekonstrukcijas materiāli un aprīkojums), ko ieved augstskolas

080

dzīvnieki un augi, kas pieder pie sugām, kuras iekļautas 1973.gada 3.marta Vašingtonas konvencijas (CITES konvencija) "Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām" pielikumos, kā arī īpatņus, kuru tirdzniecībai ir izdota CITES konvencijas prasībām atbilstoša atļauja, ja tie tiek ievesti nekomerciālā nolūkā

081

preces, kas atbrīvotas no muitas maksājumiem atbilstoši to izmantošanas mērķim

083

sanatorijas "Belorusija" ievestās preces

084

Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas un vēlēšanu biļeteni, kā arī likuma "Par muitas nodokli" 4.pielikumā minētie dokumenti un priekšmeti

085

nelielas vērtības preču paraugi (tirdzniecības veicināšanai)

086

materiāli, aparatūra un instrumenti izglītojošai vai zinātniskai darbībai, kā arī grāmatas un citi bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm un organizācijām paredzētie iespieddarbi saskaņā ar likuma 5.pielikumu

089

tūrisma informācijas materiāli

090

preču iepriekšēja ievešana, pārstrādei izvedamo preču apmaiņai

091

motocikli, kas atbrīvoti no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa

092

vieglie automobiļi, kas atbrīvoti no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa

093

reģistrēti komerciālie transportlīdzekļi, šādu transporlīdzekļu materiāltehniskās apgādes resursi, aprīkojums, degviela, smērvielas, kā arī pārtika un citas preces, kas:

 

a) saskaņā ar transportlīdzekļu uzturēšanas normām nepieciešamas šo transportlīdzekļu ekspluatācijai reisa laikā un starpposmu apstāšanās punktos;

 

b) iegādātas ārvalstīs šādu transportlīdzekļu avāriju (bojājumu) likvidēšanai

094

materiāltehniskās apgādes resursi, degviela, izejvielas rūpnieciskai pārstrādei, pārtika un citas preces, kuras izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas, lai nodrošinātu Latvijas Republikai piederošo vai Latvijas Republikas komersantu nomāto (fraktētiem) kuģu darbību, kā arī šo kuģu jūras zvejā iegūtā produkcija, ko ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā

095

preces, kuras valsts vai pašvaldība iegūst bezatlīdzības darījuma rezultātā

096

preces, ko Latvijas Republikā ieved vai izved fiziskās un juridiskās personas, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ir tiesības šādus priekšmetus brīvi ievest un izvest

097

saskaņā ar ASV ekonomiskās un tehniskās palīdzības programmu "Palīdzības īstenotājs" nozīmē jebkuru ASV valdības departamentu vai aģentūru, vai jebkuru starptautisku vai nevalstisku organizāciju, vai personu, kuru finansē ASV valdība un kura atrodas Latvijas Republikā, lai īstenotu ASV valdības palīdzības programmas Latvijā, kuras ir apstiprinātas Tehniskās palīdzības komisijā. ASV palīdzības īstenotāji Latvijas Republikā:

 

1. ASV valsts departamenti un aģentūras:

 

1) ASV Tirdzniecības departaments;

 

2) ASV Valsts departaments;

 

3) ASV Finanšu departaments;

 

4) ASV Vides aizsardzības aģentūra;

 

5) ASV Enerģētikas departaments;

 

6) ASV Lauksaimniecības departaments;

 

7) ASV Informācijas aģentūra;

 

8) ASV Miera korpuss;

 

9) ASV Starptautiskās attīstības aģentūra.

 

2. Starptautiskās un nevalstiskās organizācijas un fiziskās personas:

 

1) Amerikas advokātu asociācija;

 

2) Amerikas Starptautiskās veselības alianse;

 

3) Baltijas - Amerikas Uzņēmējdarbības fonds;

 

4) Barnsa-Ebreju-Kristiešu Veselības sistēma;

 

5) "Bechtel";

 

6) Vermontas centrālais sabiedriskais dienests;

 

7) "Cooper & Lybrand";

 

8) "Electrotek";

 

9) Finansiālo pakalpojumu brīvprātīgo korpuss;

 

10) Hārvarda Starptautiskās attīstības institūts;

 

11) Starptautiskais centrs bezpeļņas jurisprudencei;

 

12) Starptautiskais republikāņu institūts;

 

13) Sentluisas Ebreju slimnīca;

 

14) KPMG/Barenta grupa;

 

15) Nacionālais demokrātijas institūts;

 

16) Nacionālā foruma fonds;

 

17) Starptautiskās izglītības un mācību partneri;

 

18) "Price Waterhouse";

 

19) Valsts pārvaldes dienests;

 

20) Sorosa fonds;

 

21) Ņujorkas universitāte Bufalo;

 

22) ASV - Baltijas fonds;

 

23) ASV Enerģētikas asociācija;

 

24) Vašingtonas universitātes Medicīnas skola;

 

25) Brīvprātīgo apvienība ārējās palīdzības veicināšanai;

 

26) Pasaules kredītsabiedrību padome;

 

27) Pasaules vides centrs

098

personiskai lietošanai paredzētās preces, ko ieved persona, kura maina dzīvesvietu no citas valsts uz Latvijas Republiku

125

preces ar Latvijas izcelsmi, kam piemēros preferenci eksporta nodoklim

261

Latvijas preču izvešana pēc pārstrādes no Speciālajām ekonomiskajām zonām (SEZ) vai brīvostas Latvijas Republikas muitas teritorijā

263

Eiropas Kopienas izcelsmes pārstrādātās lauksaimniecības preces, kurām piemērota papildu kontroles kārtība

405

preces, ko ieved akcīzes preču ražotnē vai alkoholisko dzērienu akcīzes preču noliktavā, citu akcīzes preču vai alkoholisko dzērienu ražošanai

408

denaturēti tabakas izstrādājumi

409

tabakas izstrādājumi kvalitātes noteikšanai

410

alus kvalitātes noteikšanai

411

alkoholiskie dzērieni kvalitātes noteikšanai

412

denaturēti alkoholiskie dzērieni

413

spirts, ja nevar izmantot denaturētu spirtu:

 

a) ko izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām;

 

b) ko izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholiskos dzērienus) kvalitātes noteikšanai;

 

c) kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību;

 

d) ko izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā

414

alkoholiskie dzērieni, ko satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti

415

spirts, ko satur etiķis vai citi produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2209

416

spirts, ko satur produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2106 un 3302 un kas domāti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus

417

produkti, kas atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina, denaturē vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā

464

kafija, ko izmanto kafijas kvalitātes noteikšanai

465

bezalkoholiskie dzērieni kvalitātes noteikšanai

480

spirts veterinārmedicīnas un farmaceitiskās rūpniecības vajadzībām

486

vieglie automobiļi ar elektromotoru (elektromobiļi)

487

speciālie vieglie automobiļi

493

naftas produkti gaisa satiksmes transportlīdzekļu (lidmašīnu un citu transportlīdzekļu) apgādei:

 

a) kuri kursē starptautiskajās līnijās,

 

b) kurus Latvijas Republikā reģistrētas aviosabiedrības izmanto gaisa pārvadājumos vai speciālajos darbos Latvijas Republikas teritorijā;

 

c) kurus glābšanas dienesti izmanto avārijas un glābšanas vai palīdzības darbiem

494

naftas produkti jūras transportlīdzekļu (kuģu un citu transportlīdzekļu) apgādei:

 

a) kuri kursē starptautiskajās līnijās;

 

b) kurus glābšanas dienesti izmanto avārijas un glābšanas vai palīdzības darbiem uz jūras;

 

c) kuri Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēti kā zvejas kuģi;

 

d) kuri ir ārvalstu zvejas kuģi;

 

e) kuri veic valsts kontroli vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā

495

naftas produkti gaisa un jūras transportlīdzekļu apgādei, kuri nodrošina valsts aizsardzību

496

naftas produkti, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek piegādāti uzņēmumiem, kuri tos izmanto par izejvielu produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā

497

naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži, kas tiek izmantoti to fizisko vai juridisko personu apgādei, kas šos naftas produktus izmanto par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās (citādi, nevis par degvielu)

498

naftas produkti, kurus licencētas uzņēmējsabiedrības, brīvās zonas uzņēmējsabiedrības, brīvās zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes izmanto:

 

a) kuģos un citos peldošajos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

 

b) celtņos, ceļamkrānos un citos tamlīdzīgos objektos, kurus lieto tikai brīvās zonas teritorijā

499

naftas produkti (degviela), kas nodrošina Latvijas Republikas muitas teritorijā iebraucoša konkrētā komerciālā transportlīdzekļa darbību un uzturēšanu saskaņā ar Muitas likumu

513

mācību un zinātniskā literatūra, Latvijā izdoti bērnu literatūras un oriģinālliteratūras darbu pirmizdevumi latviešu valodā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sarakstu

514

vieglie automobiļi, ko ieved ražošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

515

pasta pakalpojumu, pastmarku, aplokšņu ar iespiestu pastmarkas attēlu, starptautisko atbildes kuponu imports, ja to veic VAS "Latvijas pasts"

560

mākslas, dokumentālās un animācijas filmas (izņemot videofilmas VHS formātā), ja tās piegādā vai izplata Latvijas Republikā oficiāli reģistrēts izplatītājs vai filmu veidotājs

562

pamatlīdzekļi, ko ieved apliekamās personas ražošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

563

mākslas priekšmeti, kas tiek ievesti muzeju fondu papildināšanai

565

medicīnas pakalpojumu, medikamentu un medicīnas preču imports pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta

571

zelta monētas un banknotes, kas tiek piegādātas Latvijas Bankai

576

preces, ko ieved atpakaļ Latvijas Republikā pēc to izvešanas uz laiku remontam

599

muitas nodoklis par pārstrādei ievestajām neizcelsmes precēm, izvedot Latvijas preferenciālās izcelsmes preces, kas iegūtas ievesto neizcelsmes preču pārstrādes rezultātā

700

līdzvērtīgās preces, kurām piemērota līdzvērtīgās kompensācijas sistēma, un kompensācijas produktu aizstāšana ar aizstājējproduktiem

701

preču ievešana uz laiku ar pilnu atbrīvojumu no muitas maksājumiem

702

preces, kurām nevar piešķirt pilnu atbrīvojumu no muitas maksājumiem

703

preces, par kurām neaprēķina pamatparāda palielinājumu (nepiemēro refinansēšanas likmi), ja tās izlaiž brīvam apgrozījumam pēc to ievešanas uz laiku

707

dabas resursu nodokļa maksājums par radioaktīvo vielu ievešanu (importu)

600

ievedmuita fiziskai personai

900

pamatlīdzekļi, kas atbrīvoti no akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa."

1.9. papildināt metodiskos norādījumus ar 141.pielikumu šādā redakcijā:

 

"Muitas papildprocedūru kodi precēm, kurām piemērojama samazināta nodokļa likme

Kods

Apraksts

854

veterināro medikamentu un veterinārmedicīnas preču piegādēm un veterinārmedicīnas pakalpojumiem pēc Zemkopības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta

856

masu informācijas līdzekļu piegādes (izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura masu informācijas līdzekļus)

858

zīdaiņiem paredzēto specializēto pārtikas produktu piegādes pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministrijas saskaņota saraksta."

2. Rīkojums stājas spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi ar Finanšu ministrijas 2002.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.365 apstiprinātajos "Metodiskajos .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu ministrija Veids: rīkojums Numurs: 856Pieņemts: 11.09.2003.Stājas spēkā: 11.09.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 23.09.2003.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
79189
11.09.2003
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)