Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.514

Rīgā 2003.gada 9.septembrī (prot. Nr.48, 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 25.marta noteikumos Nr.110 "Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūti"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 25.marta noteikumos Nr.110 "Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūti" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 88.nr.; 1998, 163./164.nr.; 2002, 188.nr.; 2003, 13., 73.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Aģentūras akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija (turpmāk - akciju turētājs)."

2. Izteikt 9.punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Aģentūras darbības galvenais virziens ir valsts īpašuma objektu privatizācija un valstij piederošo kapitāla daļu pārdošana likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" minētajos gadījumos (turpmāk - valsts kapitāla daļu atsavināšana)."

3. Papildināt 11.punktu aiz vārdiem "likumu "Par akciju sabiedrībām"" ar vārdiem "likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās", likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".

4. Papildināt 20.punktu ar vārdiem "un citos likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" paredzētajos laikrakstos".

5. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumus apstiprina Aģentūras akcionāru pilnsapulce (turpmāk - akcionāru pilnsapulce)."

6. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Citu kapitālu un rezervju (rezerves fondu) veidošana Aģentūrā nav pieļaujama, izņemot likumos paredzētos gadījumus."

7. Svītrot 37.punktā vārdus "aizdevumus, galvojumus un citus ar valsts īpašuma privatizāciju un tās organizēšanu nesaistītus izdevumus".

8. Svītrot 38., 39., 40. un 41.punktu.

9. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Akcionāru pilnsapulces lēmumus pieņem akciju turētāja pārstāvis. Akciju turētāja pārstāvis ir ekonomikas ministrs."

10. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Akcionāru pilnsapulce".

11. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Akciju turētāja pārstāvis darbojas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" un likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"."

12. Izteikt 45.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"45. Vienīgi akcionāru pilnsapulcei ir tiesības:".

13. Aizstāt 45.2.apakšpunktā vārdus "valdes locekļus" ar vārdiem "valdes un padomes locekļus (izņemot šo statūtu 63.punktā minēto gadījumu)".

14. Svītrot 45.7.apakšpunktu.

15. Svītrot 46.punktā vārdus "pēc pilnvarnieka priekšlikuma".

16. Svītrot 46.5.apakšpunktu.

17. Papildināt noteikumus ar 46.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.7. Aģentūras likvidācijas komisijas iecelšanu."

18. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Ministru kabinets pieņem lēmumus šo statūtu 46.1. un 46.2.apakšpunktā minētajos jautājumos pēc akcionāru pilnsapulces priekšlikuma, bet šo statūtu 46.4., 46.6. un 46.7.apakšpunktā minētajos jautājumos - pēc ekonomikas ministra priekšlikuma."

19. Aizstāt 48.pantā vārdu "pilnvarnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "akcionāru pilnsapulce" (attiecīgā locījumā).

20. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Akciju turētāja pārstāvis neiejaucas Aģentūras saimnieciskajā un finansiālajā darbībā, tās operatīvajā vadīšanā un neslēdz Aģentūras vārdā nekādus darījumus. Akcionāru pilnsapulce var atcelt valdes lēmumus, ja tie neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai uzdot valdei novērst pieļauto pārkāpumu, norādot, kurš normatīvais akts ir pārkāpts."

21. Aizstāt 50.punktā vārdu "pilnvarnieks" ar vārdiem "akciju turētāja pārstāvis".

22. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Ekonomikas ministra prombūtnē vai gadījumā, ja viņš citu iemeslu dēļ nevar pildīt savu amatu, viņa pienākumus pilda tas Ministru kabineta loceklis, kuru Ministru prezidents ar savu rīkojumu iecēlis par pienākumu izpildītāju."

23. Papildināt 52.punktu aiz vārdiem "Par akciju sabiedrībām" ar vārdiem "likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās", likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"".

24. Aizstāt 56., 57. un 58.punktā vārdu "pilnvarniekam" ar vārdiem "akciju turētāja pārstāvim".

25. Svītrot 59.punktā vārdus "kas Latvijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu".

26. Aizstāt 63.punktā vārdus "pieņem lēmumu" ar vārdu "lemj".

27. Izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Padomes loceklis var jebkurā laikā iesniegt lūgumu atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas. Šajā gadījumā padomes locekli no viņa pienākumu pildīšanas un no atbildības atbrīvo akcionāru pilnsapulce. Akciju turētāja pārstāvis par to paziņo Ministru kabinetam."

28. Aizstāt 66.punktā vārdu "pilnvarnieks" ar vārdiem "akciju turētāja pārstāvis".

29. Svītrot 68.punktā vārdus "kā arī tad, ja pilnvarnieks nav iecelts".

30. Papildināt 70.punktu ar vārdiem "un valsts kapitāla daļu atsavināšanu".

31. Aizstāt 72.1. un 72.2.apakšpunktā vārdu "pilnvarnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "akcionāru pilnsapulce" (attiecīgā locījumā).

32. Papildināt 72.5.apakšpunktu aiz vārdiem "kā arī valdes" ar vārdu "locekļu".

33. Izteikt 72.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.6. iepriekš izskatīt visus ar Aģentūras darbību saistītos jautājumus, kuri saskaņā ar šiem statūtiem ietilpst akcionāru pilnsapulces kompetencē vai kurus valde vai padomes loceklis ierosinājis izskatīt akcionāru pilnsapulcē, kā arī šo statūtu 46.1. un 46.2.apakšpunktā minētos jautājumus un sniegt par tiem atzinumu."

34. Izteikt 76. un 77.punktu šādā redakcijā:

"76. Padome var pieprasīt valdei sniegt pārskatu par valsts īpašuma privatizācijas un valsts kapitāla daļu atsavināšanas gaitu, arī par atsevišķu valsts īpašuma objektu privatizāciju vai kapitāla daļu atsavināšanu.

77. Padome var uzdot valdei sniegt regulārus pārskatus par valsts tautsaimniecībai nozīmīgu valsts īpašuma objektu privatizācijas un valsts kapitāla daļu atsavināšanas gaitu un pirms lēmumu pieņemšanas informēt padomi par sagatavotajiem lēmumu projektiem attiecībā uz minēto objektu privatizāciju vai atsavināšanu."

35. Papildināt 79.punktu aiz vārdiem "padomes locekļa" ar vārdiem "vai valdes".

36. Papildināt 82.punktu aiz vārdiem "atšķirīgās domas" ar vārdiem "pēc viņa pieprasījuma".

37. Papildināt 85.punktu aiz vārda "pārkāpuši" ar vārdiem "šo statūtu 84.punktā".

38. Izteikt 86.punktu šādā redakcijā:

"86. Padomes locekļa mēneša atalgojumu par darbu padomē nosaka akcionāru pilnsapulce saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās". Padomes locekli nevar prēmēt."

39. Aizstāt 89.punktā vārdu "pilnvarnieks" ar vārdiem "akciju turētāja pārstāvis".

40. Aizstāt 90. un 91.punktā vārdu "pilnvarnieka" ar vārdiem "akciju turētāja pārstāvja".

41. Papildināt 92.punktu ar vārdiem "un valsts kapitāla daļu atsavināšanu".

42. Izteikt 93.punktu šādā redakcijā:

"93. Valde apstiprina konkrētu valsts īpašuma objektu privatizācijas noteikumus pēc tam, kad ekspertu padome likumā paredzētajos gadījumos par tiem ir sniegusi atzinumu šajos statūtos noteiktajā kārtībā, un apstiprina valsts kapitāla daļu pārdošanas vai izsoles noteikumus likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" paredzētajos gadījumos."

43. Aizstāt 96.punktā vārdu "pilnvarnieka" ar vārdiem "ekonomikas ministra".

44. Aizstāt 97.punktā vārdu "pilnvarnieks" ar vārdiem "akcionāru pilnsapulce".

45. Izteikt 98.punktu šādā redakcijā:

"98. Valdes locekļu skaitu nosaka akcionāru pilnsapulce, ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteiktos valdes locekļu skaita ierobežojumus valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās. Valdē nevar būt mazāk par trim valdes locekļiem."

46. Svītrot 99.punktā vārdus "kas Latvijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu".

47. Aizstāt 104.punktā vārdu "pilnvarnieks" ar vārdiem "akcionāru pilnsapulce".

48. Papildināt 106.punktu aiz vārda "pārkāpuši" ar vārdiem "šo statūtu 105.punktā".

49. Aizstāt 114.punktā vārdu "pilnvarnieks" ar vārdiem "akcionāru pilnsapulce".

50. Aizstāt 116. un 117.punktā vārdu "pilnvarnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "akcionāru pilnsapulce" (attiecīgā locījumā).

51. Aizstāt 118.punktā vārdu "pilnvarnieka" ar vārdiem "ekonomikas ministra".

52. Izteikt 120.punktu šādā redakcijā:

"120. Valdes loceklis nedrīkst būt cita uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), valsts vai pašvaldības institūcijas, organizācijas vai iestādes darbinieks, kā arī citas uzņēmējsabiedrības padomes vai valdes loceklis, izņemot gadījumus, ja minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu un par šādu amatu savienošanu katrā konkrētajā gadījumā ir lēmis Ministru kabinets."

53. Svītrot 121.punktu.

54. Izteikt 122.punktu šādā redakcijā:

"122. Ģenerāldirektors un valdes locekļi divu nedēļu laikā pēc iecelšanas amatā rakstiski paziņo akciju turētāja pārstāvim, kādi uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības viņiem pieder, kādās uzņēmējsabiedrībās viņiem pieder kapitāla daļas un kādās uzņēmējsabiedrībās viņi ir padomes vai valdes locekļi. Minētās ziņas valdes locekļi sniedz arī par laulāto, radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei."

55. Papildināt 123.punktu aiz vārdiem "amatu citās" ar vārdu "privātās".

56. Aizstāt 124.punktā vārdu "pilnvarniekam" ar vārdiem "akciju turētāja pārstāvim".

57. Papildināt 125.7.apakšpunktu ar vārdiem "saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.412 "Valsts uzņēmumu un valsts statūtsabiedrību darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtība"".

58. Aizstāt 126.punktā vārdus "Latvijas darba likumu kodeksā" ar vārdiem "Darba likumā".

59. Aizstāt 127.punktā vārdu "pilnvarniekam" ar vārdiem "akcionāru pilnsapulcei".

60. Aizstāt 128.punktā vārdu "pilnvarnieku" ar vārdiem "akciju turētāja pārstāvi".

61. Aizstāt 130.punktā vārdu "pilnvarnieka" ar vārdiem "akcionāru pilnsapulces".

62. Papildināt noteikumus ar 130.1 un 130.2 punktu šādā redakcijā:

"130.1 Ģenerāldirektora, valdes priekšsēdētāja vietnieka un valdes locekļu mēneša atalgojumu par darbu valdē nosaka akcionāru pilnsapulce saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" un Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.589 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību".

130.2 Ģenerāldirektoru, valdes priekšsēdētāja vietnieku un valdes locekļus prēmē saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" un Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.589 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību"."

63. Papildināt 131. un 133.punktu aiz vārdiem "objektu privatizācijā" ar vārdiem "un valsts kapitāla daļu atsavināšanā".

64. Izteikt 134.punktu šādā redakcijā:

"134. Dokumentus, kas nosaka Aģentūras darba organizāciju, apstiprina valde, bet dokumentus, kas reglamentē valsts īpašuma objektu privatizācijas un valsts kapitāla daļu atsavināšanas organizāciju, apstiprina akcionāru pilnsapulce."

65. Papildināt 135.punktu aiz vārdiem "valdes lēmuma" ar vārdu "pieņemšanas".

66. Izteikt 139.punktu šādā redakcijā:

"139. Aģentūra ir valsts kapitāla daļu turētāja privatizācijai, atsavināšanai vai turējumā nodotajām valsts kapitāla daļām uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās) un valsts statūtsabiedrībās (kapitālsabiedrībās)."

67. Svītrot 140.punktā vārdus "un atcelt pilnvarojuma līgumus ar valsts statūtsabiedrību un valsts kapitāla daļu valsts pilnvarniekiem".

68. Svītrot 141.punktā vārdus "un pilnvarojuma līgumu atcelšanu".

69. Papildināt 142.punktu ar vārdiem "un valsts kapitāla daļu atsavināšanai".

70. Papildināt 144. un 145.punktu aiz vārdiem "valsts īpašuma objektu" ar vārdiem "un valsts kapitāla daļu".

71. Papildināt 148.punktu ar vārdiem "un valsts kapitāla daļu pārdošanas un izsoles noteikumus".

72. Papildināt 150.punktu aiz vārdiem "valsts īpašuma objektu" ar vārdiem "un valsts kapitāla daļu".

73. Izteikt 152.punktu šādā redakcijā:

"152. Aģentūra valsts vārdā slēdz līgumus par Aģentūrai nodotā valsts īpašuma un valsts kapitāla daļu pārdošanu un citus ar valsts īpašuma objektu privatizāciju un valsts kapitāla daļu atsavināšanu saistītus juridiskus aktus."

74. Papildināt 153.punktu aiz vārdiem "privatizācijas subjekts" ar vārdiem "vai valsts kapitāla daļu pircējs".

75. Aizstāt 154.punktā vārdus "un privatizācijas projektos" ar vārdiem "privatizācijas projektos un valsts kapitāla daļu pārdošanas un izsoles noteikumos".

76. Aizstāt 157.punktā vārdu "pilnvarnieka" ar vārdiem "akcionāru pilnsapulces".

77. Papildināt 158.punktu aiz vārda "sniedz" ar vārdiem "šo statūtu 157.punktā minētajā".

78. Izteikt 159.punktu šādā redakcijā:

"159. Aģentūra nodrošina valsts īpašuma privatizācijā iegūto līdzekļu saņemšanu un attiecīgu norēķinu veikšanu ar valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem šo statūtu 186.punktā noteiktajā kārtībā, kā arī valsts kapitāla daļu pārdošanā iegūto līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā."

79. Izteikt 162.punktu šādā redakcijā:

"162. Aģentūrai, veicot savas funkcijas, ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, valsts akciju turētāja pārstāvjiem uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās), Centrālās statistikas pārvaldes, Uzņēmumu reģistra un valsts uzņēmumiem un statūtsabiedrībām jebkuru tai nepieciešamo ar valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju un valsts kapitāla daļu atsavināšanu saistīto informāciju."

80. Aizstāt 172.punktā vārdu "iekšējās" ar vārdu "darba".

81. Aizstāt 174.punktā vārdus "Latvijas darba likumu kodekss" ar vārdiem "Darba likums".

82. Svītrot 175.punktu.

83. Aizstāt 176.punktā vārdu "pilnvarnieka" ar vārdiem "akcionāru pilnsapulces".

84. Izteikt 177., 178. un 179.punktu šādā redakcijā:

"177. Valsts amatpersonas Aģentūrā ir personas saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

178. Ģenerāldirektors sastāda to personu sarakstu, kuras Aģentūrā ieņem valsts amatpersonas amatu, un iesniedz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildi kontrolējošām institūcijām.

179. Aģentūras valsts amatpersonu uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus, pienākumus un atbildību nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"."

85. Aizstāt 180.punktā vārdus "Korupcijas novēršanas likums" ar vārdiem "likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".

86. Papildināt 181.punktu aiz vārdiem "objektu privatizāciju" ar vārdiem "un valsts kapitāla daļu atsavināšanu".

87. Papildināt 182.punktu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Atlīdzību par valsts kapitāla daļu atsavināšanu Aģentūra saņem atskaitījumu veidā no valsts kapitāla daļu pārdošanā iegūtajiem līdzekļiem. Atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību reglamentē Ministru kabineta 1999.gada 7.septembra noteikumi Nr.318 "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma objektu privatizāciju, izveidojams un izlietojams tās rezerves fonds un veicami maksājumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos"."

88. Papildināt 184.2.apakšpunktu aiz vārdiem "objektu privatizāciju" ar vārdiem "un valsts kapitāla daļu atsavināšanu".

89. Izteikt 186.punktu šādā redakcijā:

"186. Ienākumi no valsts īpašuma objektu privatizācijas izlietojami saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", bet ienākumi no valsts kapitāla daļu atsavināšanas - saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"."

90. Aizstāt 191.punktā vārdu "pilnvarnieks" ar vārdiem "akcionāru pilnsapulce".

91. Aizstāt 192.punktā vārdus "pilnvarnieks apstiprinājis" ar vārdiem "akcionāru pilnsapulce ir apstiprinājusi".

92. Aizstāt 195., 196., 204., 205. un 206.punktā vārdu "pilnvarnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "akcionāru pilnsapulce" (attiecīgā locījumā).

93. Izteikt XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII. Aģentūras darbības izbeigšana

207. Aģentūra var izbeigt savu darbību vienlaikus ar tās likvidāciju šādos gadījumos:

207.1. saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu;

207.2. saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju";

207.3. saskaņā ar tiesas nolēmumu.

208. Aģentūru likvidē likvidācijas komisija triju likvidatoru sastāvā, kurus pēc akcionāru pilnsapulces priekšlikuma ieceļ Ministru kabinets. Ministru kabinets var jebkurā laikā likvidatoru atcelt vai atstādināt no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas.

209. Likvidators nedrīkst būt persona, kura dienā, kad pieņemts lēmums par Aģentūras darbības izbeigšanu, ir vai pēdējā gada laikā ir bijusi Aģentūras valdes sastāvā.

210. Likvidators drīkst veikt tikai pedagoģisku, zinātnisku vai citu radošu darbu ar akcionāru pilnsapulces atļauju.

211. Līdz ar likvidācijas komisijas iecelšanu izbeidzas ģenerāldirektora un valdes locekļu pilnvaras.

212. Likvidācijas komisija Aģentūru likvidē likumā "Par uzņēmējdarbību" un likumā "Par akciju sabiedrībām" noteiktajā kārtībā, ciktāl likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" nav paredzēts citādi.

213. Aģentūras likvidācijas izdevumu tāmi sagatavo likvidācijas komisija. Tāmi pēc akcionāru pilnsapulces priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets. Ar likvidāciju saistītie izdevumi tiek segti no šo statūtu 181.punktā minētajiem Aģentūras līdzekļiem un no Ministru kabineta 1999.gada 7.septembra noteikumu Nr.318 "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma objektu privatizāciju, izveidojams un izlietojams tās rezerves fonds un veicami maksājumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos un valsts budžetā" 8.punktā minētajiem rezerves fonda līdzekļiem.

214. Likvidācijas komisija no komisijas locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs organizē likvidācijas komisijas darbu.

215. Likvidācijas komisija visus lēmumus pieņem koleģiāli. Likvidācijas komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.

216. Likvidācijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divi likvidatori, un tā pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, lēmums netiek pieņemts. Ja likvidators nepiekrīt likvidācijas komisijas lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu. Viņa atšķirīgais viedoklis ierakstāms sēdes protokolā.

217. Likvidācijas komisija Ministru kabineta noteiktajos termiņos sniedz pārskatu par savu darbību, bet pēc likvidācijas pabeigšanas - arī pārskatu par visu likvidācijas laikā veikto darbību.

218. Aģentūras likvidatori, kuri apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījuši saskaņā ar likumu, šiem statūtiem vai akcionāru pilnsapulces lēmumiem uzliktos pienākumus, ir solidāri atbildīgi likvidējamai Aģentūrai, valstij un kreditoriem par nodarītajiem zaudējumiem.

219. Aģentūra izbeidz savu darbību ar dienu, kad tā tiek izslēgta no Uzņēmumu reģistra."

94. Svītrot XIII nodaļu.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 20.septembri.

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 25.marta noteikumos Nr.110 "Bezpeļņas organizācijas valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 514Pieņemts: 09.09.2003.Stājas spēkā: 20.09.2003.Zaudē spēku: 27.10.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 19.09.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
79113
20.09.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)