Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.488

Rīgā 2003.gada 2.septembrī (prot. Nr.47 18.§)
Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to derīguma termiņa pagarināšanu

(Noteikumu nosaukums MK 17.04.2007. noteikumu Nr.259 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 8.panta septīto daļu un 36.panta sesto daļu
(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.259 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, to derīguma termiņa pagarināšanu, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, kā arī valsts nodevas likmes.

(Grozīts ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.152; MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.259)

2. Fiziskajām personām ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

2.1. par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu – seši lati;

2.2. par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča realizēšanas atļaujas izsniegšanu – seši lati;

2.3. par B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu – seši lati;

2.4. par B vai C kategorijas garstobra–vītņstobra (arī par kombinētā ar vītņstobru) medību vai sporta šaujamieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu – 12 latu;

2.5. par B kategorijas pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra pašaizsardzības šaujamieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu – 22 lati;

2.6. par B kategorijas pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra pašaizsardzības šaujamieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu – 32 lati;

2.7. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar munīciju vai bez tās) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šaujamieroča munīcijas izvešanai no Latvijas Republikas (ar atpakaļievešanu Latvijas Republikā vai bez tās) – 22 lati;

2.8. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šaujamieroča munīcijas ievešanai Latvijas Republikā (ar izvešanu no Latvijas Republikas vai bez tās) – 22 lati;

2.9. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar munīciju vai bez tās) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šaujamieroča munīcijas pārvadāšanai vai tranzītam – 22 lati;

2.10. par ieroču vai munīcijas kolekcijas atļaujas izsniegšanu – 100 latu;

2.11. par Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu – 44 lati.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1012 redakcijā)

3. Juridiskajām personām par visu veidu šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču atļaujas izsniegšanu ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

3.1. par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu – 20 latu;

3.2. par juridiskās personas īpašumā reģistrētā šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča realizēšanas atļaujas izsniegšanu – 10 latu;

3.3. par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu – 20 latu;

3.4. par dienesta šaujamieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu – 12 latu;

3.5. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar munīciju vai bez tās) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šaujamieroča munīcijas izvešanai no Latvijas Republikas (ar atpakaļievešanu Latvijas Republikā vai bez tās) – 22 lati;

3.6. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šaujamieroča munīcijas ievešanai Latvijas Republikā (ar izvešanu no Latvijas Republikas vai bez tās) – 22 lati;

3.7. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar munīciju vai bez tās) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šaujamieroča munīcijas pārvadāšanai vai tranzītam – 12 latu;

3.8. par ieroču vai munīcijas kolekcijas atļaujas izsniegšanu – 100 latu.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1012 redakcijā)

4. Komersantiem par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

4.1. A kategorijas ieroču un munīcijas realizācijai - 1000 latu;

4.2. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu B, C un D kategorijas sporta, medību un pašaizsardzības šaujamieroču, lielas un mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, sastāvdaļu un palīgierīču, auksto ieroču un speciālo līdzekļu (izņemot gāzes granātas un tādu munīciju, kura pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta pašaizsardzības gāzes pistolēm (revolveriem), kā arī psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīces) tranzītam, eksponēšanai izstādēs un realizācijai - 1500 latu;

4.3. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu B, C un D kategorijas sporta, medību un pašaizsardzības šaujamieroču, lielas un mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, sastāvdaļu un palīgierīču un auksto ieroču ražošanai (izgatavošanai), eksponēšanai izstādēs un realizācijai - 1500 latu;

4.4. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu A, B, C un D kategorijas dienesta, sporta, medību un pašaizsardzības šaujamieroču, lielas un mazas enerģijas pneimatisko ieroču, sastāvdaļu un palīgierīču un auksto ieroču remontam - 1000 latu;

4.5. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, sastāvdaļu un palīgierīču vai auksto ieroču, vai šaujamieroču un pneimatisko ieroču munīcijas tranzītam, eksponēšanai izstādēs un realizācijai - 500 latu;

4.6. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, sastāvdaļu un palīgierīču vai auksto ieroču ražošanai (izgatavošanai), eksponēšanai izstādēs un realizācijai - 500 latu;

4.7. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to sastāvdaļu un palīgierīču vai auksto ieroču remontam - 300 latu;

4.8. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu speciālo līdzekļu (izņemot gāzes granātas un tādu munīciju, kura pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), kā arī psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīces) tranzītam, eksponēšanai izstādēs un realizācijai - 300 latu;

4.9. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu speciālo līdzekļu (izņemot gāzes granātas un tādu munīciju, kura pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem)) ražošanai (izgatavošanai), eksponēšanai izstādēs un realizācijai - 300 latu;

4.10. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu 1., 2., 3. un 4.klases pirotehnisko izstrādājumu tranzītam, eksponēšanai izstādēs un realizācijai - 1000 latu;

4.11. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu 1., 2., 3. un 4.klases pirotehnisko izstrādājumu ražošanai (izgatavošanai), eksponēšanai izstādēs un realizācijai - 1000 latu;

4.12. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu 1. un 2.klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai nespecializētajos tirdzniecības objektos - 500 latu;

4.13. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu sprāgstvielu (izņemot militārās sprāgstvielas), šaujampulvera un spridzināšanas ietaišu tranzītam, eksponēšanai izstādēs un realizācijai - 1500 latu;

4.14. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu sprāgstvielu (izņemot militārās sprāgstvielas), šaujampulvera un spridzināšanas ietaišu ražošanai (izgatavošanai), eksponēšanai izstādēs un realizācijai - 1500 latu;

4.15. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu militāro ieroču (ieskaitot to sastāvdaļas un palīgierīces), to munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes granātu un tādas munīcijas, kura pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), kā arī psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču tranzītam - 900 latu;

4.16. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu militāro ieroču (ieskaitot to sastāvdaļas un palīgierīces), to munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes granātu un tādas munīcijas ražošanai (izgatavošanai), kura pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), kā arī psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču ražošanai (izgatavošanai) - 900 latu;

4.17. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu spridzināšanas darbu veikšanai vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem - 500 latu.

(Grozīts ar MK 01.03.2005. noteikumiem Nr.152)

5. No šo noteikumu 2. un 3.punktā noteiktās valsts nodevas atbrīvojami:

5.1. ārvalstu diplomātiskā korpusa darbinieki un viņu apsardze;

5.2. valsts iestāžu darbinieki, kuriem ir atļaujas dienesta šaujamieroča izmantošanai, - par atļauju izsniegšanu personīgā šaujamieroča iegādei, glabāšanai, nēsāšanai, realizēšanai, ja to paredzēts izmantot arī pildot dienesta pienākumus;

5.3. personas, kurām šaujamierocis ir piešķirts personīgā apbalvojuma veidā;

5.4. lielas enerģijas pneimatisko ieroču īpašnieki, kuri attiecīgos ieročus ir iegādājušies līdz 2003.gada 31.decembrim;

5.5. fiziskās personas, ja tām nepieciešama jauna atļauja dzīvesvietas, uzvārda vai vārda maiņas dēļ;

5.6. valsts un pašvaldību dibinātās izglītības iestādes, kurās paredzētas nodarbības ar šaušanu saistītajos sporta veidos, jaunsargu vai militārās mācības;

5.7. ar šaušanu saistīto sporta veidu federācijas un to kolektīvie biedri;

5.8. ārvalstu ar šaušanu saistīto sporta veidu federācijas un to kolektīvie biedri, ja šajās ārvalstīs no attiecīgās valsts nodevas atbrīvotas Latvijas sporta federācijas un to kolektīvie biedri.

6. (Svītrots ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.259.)

7. Par speciālas atļaujas (licences) derīguma termiņa pagarināšanu valsts nodeva maksājama 10 procentu apmērā no likmes, kāda noteikta par attiecīgās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

8. Par speciālas atļaujas (licences) dublikāta izsniegšanu valsts nodevas likme ir 10 latu.

9. Par atkārtotas speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu valsts nodevas likme ir 10 latu.

10. Valsts nodeva samaksājama pirms atļaujas un speciālās atļaujas (licences) saņemšanas. Par veikto samaksu uz speciālās atļaujas (licences) izdarāma attiecīga atzīme.

(Grozīts ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.259)

11. Valsts nodevu par atļaujas un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 4.janvāra noteikumus Nr.1 "Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 4./5.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 488Pieņemts: 02.09.2003.Stājas spēkā: 06.09.2003.Zaudē spēku: 30.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 05.09.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
78649
{"selected":{"value":"01.01.2011","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-29.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-29.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2007","iso_value":"2007\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2007.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2005","iso_value":"2005\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2005.-20.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2003","iso_value":"2003\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2003.-04.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"