Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.430

Rīgā 2003.gada 29.jūlijā (prot. Nr.42, 37.§)

Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību.

 

II. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmērs un tā pārskatīšanas kārtība

2. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir:

2.1. Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmajā daļā minētajām personām, izņemot invalīdus kopš bērnības, - 30 latu mēnesī;

2.2. invalīdiem kopš bērnības - 50 latu mēnesī.

3. Pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo faktisko patēriņa cenu indeksu.

4. Apbedīšanas pabalstu nosaka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā.

 

III. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

5. Lai saņemtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona:

5.1. iesniedz rakstisku pieprasījumu;

5.2. uzrāda šādus dokumentus:

5.2.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību);

5.2.2. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību;

5.2.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības izsniegtu izziņu par invaliditātes noteikšanu, ja persona pieprasa invaliditātes pabalstu;

5.2.4. apgādībā bijuša bērna dzimšanas apliecību un mirušā apgādnieka miršanas apliecību, ja pabalstu pieprasa nepilngadīgai personai, kura ir zaudējusi vienu vai abus apgādniekus;

5.2.5. izziņu par citas valsts piešķirtās pensijas apmēru, ja pabalstu pieprasa persona, kura saņem citas valsts pensiju;

5.2.6. izziņu no vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes, ja pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 20 gadiem un mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē;

5.2.7. izziņu no augstskolas, ja pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 24 gadiem un studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).

6. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieprasītājs šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus pēc savas izvēles iesniedz (uzrāda) vienā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālēm.

7. Lēmumu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu pieņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai.

8. Dokumentus par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle izskata 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas un pieņem lēmumu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

9. Lēmumu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle pabalsta pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

10. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

11. Ja Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona stājas darba attiecībās, tai ir pienākums triju darbdienu laikā par to ziņot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālei atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai.

12. Pēc Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas stāšanās darba attiecībās valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu.

13. Ja persona tai piešķirto valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu nav laikus saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles vainas dēļ, attiecīgo summu, kas personai pienākas, izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

14. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta summu pabalsta saņēmējs atmaksā labprātīgi vai tā tiek ieturēta no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kas pabalsta saņēmējam izmaksājams nākamajos mēnešos.

15. Nepamatoti izmaksātā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta summa pēc pabalsta saņēmēja iesnieguma var tikt ieturēta no cita Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā pabalsta, izņemot bērna piedzimšanas pabalstu un apbedīšanas pabalstu.

16. Ja persona nepamatoti saņemto pabalsta summu neatmaksā labprātīgi vai pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

17. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona:

17.1. iesniedz šādus dokumentus:

17.1.1. rakstisku pieprasījumu;

17.1.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu noteikta parauga izziņu par mirušā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja miršanas fakta reģistrāciju;

17.2. uzrāda šādus dokumentus:

17.2.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību);

17.2.2. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību;

17.2.3. mirušā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja miršanas apliecību.

18. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs šo noteikumu 17.punktā minētos dokumentus pēc savas izvēles iesniedz (uzrāda) vienā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālēm.

19. Ja visi šo noteikumu 17.punktā minētie dokumenti ir iesniegti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai, lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle pieņem vienas darbdienas laikā pēc to iesniegšanas.

20. Ja visi šo noteikumu 17.punktā minētie dokumenti ir iesniegti citā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē, lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai pieņem 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas.

21. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle pabalsta pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

22. Apbedīšanas pabalstu izmaksā sociālo pakalpojumu sniedzēja noteiktajā izmaksas vietā, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles (atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai) izsniegto vienreizējās izmaksas orderi, vai bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kontā.

23. Lai saņemtu aprēķināto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalsta summu, pieprasītājs pēc savas izvēles vienā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālēm:

23.1. iesniedz rakstisku pieprasījumu;

23.2. uzrāda šādus dokumentus:

23.2.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību);

23.2.2. mirušā pabalsta saņēmēja miršanas apliecību;

23.2.3. laulības apliecību, ja pabalstu pieprasa mirušā pabalsta saņēmēja laulātais;

23.2.4. radniecību apliecinošus dokumentus, ja pabalstu pieprasa mirušā pabalsta saņēmēja radinieks.

24. Pabalsta pieprasītājam ir tiesības:

24.1. mēneša laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu vai atteikuma piešķirt pabalstu saņemšanas apstrīdēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles direktora lēmumu, iesniedzot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu;

24.2. mēneša laikā pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ģenerāldirektora lēmuma saņemšanas pārsūdzēt šo lēmumu tiesā.

 

IV. Noslēguma jautājumi

25. Noteikumu 2.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

26. Līdz 2003.gada 30.septembrim valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs invalīdiem kopš bērnības ir 35 lati mēnesī.

27. Noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.jūliju.

 

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 430Pieņemts: 29.07.2003.Stājas spēkā: 07.08.2003.Zaudē spēku: 01.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 06.08.2003.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
77822
07.08.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva