Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr. 133

(prot. Nr. 27, 4. p.) Rīgā 2003. gada 27. jūnijā

Par "Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumiem"

Pamatojoties uz Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 51. pantu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. punktu, 7. panta 1. punktu un 17. panta 2. punktu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

Apstiprināt "Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumus" (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

 

Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi

1. Pamatnostādnes

1.1. "Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

1.2. Noteikumi nosaka nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību (tālāk tekstā - apdrošinātājs) darbības pārskata un ceturkšņa pārskata saturu, formu un iesniegšanas kārtību.

 

2. Vispārīgie jautājumi

2.1. Apdrošinātāja darbības pārskatu veido:

2.1.1. "Nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskats" (UPDK 0651177; 1. pielikums);

2.1.2. "Ieguldījumi radniecīgajās un asociētajās sabiedrībās" (UPDK 0651156; 1. A pielikums);

2.1.3. "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" (UPDK 0651157; 1. B pielikums);

2.1.4. "Līdzdalība ieguldījumu kopfondos" (UPDK 0651158; 1. C pielikums);

2.1.5. "Aizdevumi" (UPDK 0651159; 1. D pielikums);

2.1.6. "Citi ieguldījumi" (UPDK 0651160; 1. E pielikums);

2.1.7. "Ārpusbilances saistības" (UPDK 0651162; 1. G pielikums);

2.1.8. "Pārskats par izdevumiem uzkrājumu veidošanai un ienākumiem no uzkrājumu samazināšanās" (UPDK 0651163; 1. H pielikums);

2.1.9. "Nedzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskais rezultāts" (UPDK 0651142; 2. pielikums);

2.1.10. "Nedzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina netehniskais rezultāts" (UPDK 0651144; 3. pielikums);

2.1.11. "Nedzīvības apdrošinātāja naudas plūsmas pārskats" (UPDK 0651145; 4. pielikums);

2.1.12. "Pārskats par apdrošinātāja izdevumu struktūru" (UPDK 0651118; 5. pielikums);

2.1.13. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tiešo apdrošināšanu" (UPDK 0651146; 6. pielikums);

2.1.14. "Pārskats par pieņemto pārapdrošināšanu valstu dalījumā" (UPDK 0651122; 7. pielikums);

2.1.15. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par pieņemto pārapdrošināšanu apdrošināšanas veidu dalījumā" (UPDK 0651148; 8. pielikums);

2.1.16. "Pārskats par nodotās pārapdrošināšanas sadalījumu pa pārapdrošinātājiem" (UPDK 0651125; 10. pielikums);

2.1.17. "Pārskats par aktīvu struktūru un to izvietojumu" (UPDK 0651173; 11. pielikums);

2.1.18. "Pārskats par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem un to izvietojumu" (UPDK 0651174; 12. pielikums);

2.1.19. "Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās" (UPDK 0651164; 14. A pielikums);

2.1.20. "Ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās" (UPDK 0651165; 14. B pielikums);

2.1.21. "Ieguldījumi kapitāla vērtspapīros un parāda vērtspapīros" (UPDK 0651166; 14. C pielikums);

2.1.22. "Ieguldījumi hipotekārajās ķīlu zīmēs" (UPDK 0651167; 14. D pielikums);

2.1.23. "Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi" (UPDK 0651168; 14. E pielikums);

2.1.24. "Noguldījumi kredītiestādēs" (UPDK 0651169; 14. F pielikums);

2.1.25. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtām" (UPDK 0651178; 13. pielikums);

2.1.26. "Pārskats par apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām" (UPDK 0651129; 14. pielikums);

2.1.27. "Pārskats par atsevišķu bilances posteņu termiņstruktūru" (UPDK 0651130; 15. pielikums);

2.1.28. "Pārskats par ieguldījumu novērtējumu" (UPDK 0651131; 16. pielikums);

2.1.29. "Pārskats par nedzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" (UPDK 0651151; 17. pielikums);

2.1.30. "Pārskats par apdrošinātāja pašu līdzekļiem un to pietiekamību" (UPDK 0651170; 18. pielikums);

2.1.31. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par lielākajām piekritušajām atlīdzību prasībām" (UPDK 0651154; 19. pielikums);

2.1.32. "Pārskats par apdrošinātāja lielākajām saistībām" (UPDK 0651136; 20. pielikums);

2.1.33. "Pārskats par akcionāriem/biedriem" (UPDK 0651137; 21. pielikums);

2.1.34. "Pārskats par filiālēm, pārstāvniecībām, darbiniekiem un apdrošināšanas aģentiem" (UPDK 0651138; 22. pielikums);

2.1.35. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par ārvalstu filiālēs parakstītajām bruto prēmijām tiešajā apdrošināšanā" (UPDK 0651179; 23. pielikums);

2.1.36. "Pārskats par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu" (UPDK 0651140; 24. pielikums).

2.2. Apdrošinātāja ceturkšņa pārskatu veido:

2.2.1. "Nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskats" (UPDK 0651177; 1. pielikums);

2.2.2. "Ieguldījumi radniecīgajās un asociētajās sabiedrībās" (UPDK 0651156; 1. A pielikums);

2.2.3. "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" (UPDK 0651157; 1. B pielikums);

2.2.4. "Līdzdalība ieguldījumu kopfondos" (UPDK 0651158; 1. C pielikums);

2.2.5. "Aizdevumi" (UPDK 0651159; 1. D pielikums);

2.2.6. "Citi ieguldījumi" (UPDK 0651160; 1. E pielikums);

2.2.7. "Ārpusbilances saistības" (UPDK 0651162; 1. G pielikums);

2.2.8. "Pārskats par izdevumiem uzkrājumu veidošanai un ienākumiem no uzkrājumu samazināšanās" (UPDK 0651163; 1. H pielikums);

2.2.9. "Nedzīvības apdrošinātāja ceturkšņa pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskais rezultāts" (UPDK 0651143; 2. A pielikums);

2.2.10. "Nedzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina netehniskais rezultāts" (UPDK 0651144; 3. pielikums);

2.2.11. "Nedzīvības apdrošinātāja naudas plūsmas pārskats" (UPDK 0651145; 4. pielikums);

2.2.12. "Nedzīvības apdrošinātāja ceturkšņa pārskats par tiešo apdrošināšanu" (UPDK 0651147; 6. A pielikums);

2.2.13. "Pārskats par pieņemto pārapdrošināšanu valstu dalījumā" (UPDK 0651122; 7. pielikums);

2.2.14. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par pieņemto pārapdrošināšanu apdrošināšanas veidu dalījumā" (UPDK 0651148; 8. pielikums);

2.2.15. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par nodoto pārapdrošināšanu" (UPDK 0651149; 9. pielikums);

2.2.16. "Pārskats par nodotās pārapdrošināšanas sadalījumu pa pārapdrošinātājiem" (UPDK 0651125; 10. pielikums);

2.2.17. "Pārskats par aktīvu struktūru un to izvietojumu" (UPDK 0651173; 11. pielikums);

2.2.18. "Pārskats par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem un to izvietojumu" (UPDK 0651174; 12. pielikums);

2.2.19. "Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās" (UPDK 0651164; 12. A pielikums);

2.2.20. "Ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās" (UPDK 0651165; 12. B pielikums);

2.2.21. "Ieguldījumi kapitāla vērtspapīros un parāda vērtspapīros" (UPDK 0651166; 12. C pielikums);

2.2.22. "Ieguldījumi hipotekārajās ķīlu zīmēs" (UPDK 0651167; 12. D pielikums);

2.2.23. "Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi" (UPDK 0651168; 12. E pielikums);

2.2.24. "Noguldījumi kredītiestādēs" (UPDK 0651169; 12. F pielikums);

2.2.25. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtām" (UPDK 0651178; 13. pielikums);

2.2.26. "Pārskats par apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām" (UPDK 0651129; 14. pielikums);

2.2.27. "Pārskats par atsevišķu bilances posteņu termiņstruktūru" (UPDK 0651130; 15. pielikums);

2.2.28. "Ceturkšņa pārskats par nedzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" (UPDK 0651152; 17. A pielikums);

2.2.29. "Pārskats par apdrošinātāja pašu līdzekļiem un to pietiekamību" (UPDK 0651170; 18. pielikums);

2.2.30. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par lielākajām piekritušajām atlīdzību prasībām" (UPDK 0651154; 19. pielikums);

2.2.31. "Pārskats par apdrošinātāja lielākajām saistībām" (UPDK 0651136; 20. pielikums);

2.2.32. "Pārskats par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu" (UPDK 0651140; 24. pielikums);

 

3. Paskaidrojumi par apdrošinātāja darbības pārskatā un apdrošinātāja ceturkšņa pārskatā atspoguļojamo informāciju

3.1. Noteikumu 2.1.1., 2.1.9.-2.1.11., 2.1.28. un 2.2.1., 2.2.9.-2.2.11. punktā norādītos pārskatus sagatavo saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto "Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumu" prasībām.

3.2. Pārskatos "Ieguldījumi radniecīgajās un asociētajās sabiedrībās", "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu", "Līdzdalība ieguldījumu kopfondos", "Aizdevumi", "Citi ieguldījumi" un "Ārpusbilances saistības" minētais termins "savstarpēji saistītu personu grupa" atbilst Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā lietotajam.

3.3. "Ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās sabiedrībās" pārskata 4. ailē un "Aizdevumu" pārskata 1. ailē "Izsniegtā aizdevuma apmērs" norāda izsniegto aizdevumu apmēru, kas nav samazināts par aizdevumam izveidoto uzkrājumu summu.

3.4. "Pārskata par izdevumiem uzkrājumu veidošanai un ienākumiem no uzkrājumu samazināšanās" A. ailē "Aktīvi, kuriem izveidoti uzkrājumi" sniedz to aktīvu uzskaitījumu, kuriem izveidoti uzkrājumi, B. ailē "Norāde uz bilances posteni" norādot tā bilances posteņa nosaukumu, kurā šādi aktīvi atspoguļoti. 2. ailē "Tehniskie ienākumi" un 4. ailē "Tehniskie izdevumi" sniedz informāciju par ienākumiem no uzkrājumu samazināšanās vai izdevumiem uzkrājumu veidošanai, kas atspoguļoti "Nedzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskā rezultāta" vai "Nedzīvības apdrošinātāja ceturkšņa pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskā rezultāta" pozīcijās "Citi tehniskie ienākumi, neto" un "Citi tehniskie izdevumi, neto". 3. ailē "Citi ienākumi" un 5. ailē "Citi izdevumi" sniedz informāciju par ienākumiem no uzkrājumu samazināšanās vai izdevumiem uzkrājumu veidošanai, kas atspoguļoti "Nedzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina netehniskā rezultāta" pozīcijās "Citi ienākumi" un "Citi izdevumi, ietverot pārvērtēšanu".

3.5. "Pārskatā par apdrošinātāja izdevumu struktūru" sniedz informāciju par visiem ar apdrošinātāja darbību saistītajiem izdevumu veidiem:

3.5.1. atlīdzību noregulēšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kas noregulē atlīdzību prasības) un izdevumos par pakalpojumiem (maksājumi trešajām pusēm - advokātiem, ekspertiem, kas tiek pieaicināti atlīdzību noregulēšanā);

3.5.2. klientu piesaistīšanas izdevumus sadala komisijas naudā (komisijas nauda apdrošināšanas starpniekiem, apdrošināšanas dokumentu sagatavošanas izmaksas) un izdevumos par pakalpojumiem (netiešie izdevumi, piemēram, reklāmai);

3.5.3. administratīvos izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, komandējumu izdevumi) un izdevumos par pakalpojumiem (materiālo aktīvu nolietojums un pārvērtēšana, maksājumi par pakalpojumiem trešajām pusēm);

3.5.4. citus tehniskos izdevumus sadala komisijas naudā (maksa par citu apdrošinātāju produktu izplatīšanu) un izdevumos par pakalpojumiem (maksa par kopapdrošināšanas līgumu administrēšanu, procentu maksājumi pārapdrošinātājiem par pārapdrošinātāja noguldījumu);

3.5.5. ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kuri nodarbojas ar ieguldījumu pārvaldi) un izdevumos par pakalpojumiem (komisijas nauda par ieguldījumu pārvaldi).

3.6. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par tiešo apdrošināšanu" un "Nedzīvības apdrošinātāja ceturkšņa pārskatā par tiešo apdrošināšanu" sniedz informāciju par apdrošināšanas portfeli, neietverot līgumus, kas pieņemti pārapdrošināšanā.

3.7. "Pārskatā par pieņemto pārapdrošināšanu valstu dalījumā" sniedz informāciju par pārapdrošināšanā pieņemtajām saistībām sadalījumā pa valstīm, ņemot vērā cedējošā apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja reģistrācijas vietu.

3.8. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par pieņemto pārapdrošināšanu apdrošināšanas veidu dalījumā" sniedz informāciju par saistībām, kas pieņemtas no cita apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja, sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem.

3.9. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par nodoto pārapdrošināšanu" sniedz informāciju par visa apdrošināšanas portfeļa, ietverot līgumus, kas pieņemti pārapdrošināšanā, pārapdrošināšanu.

3.10. "Pārskatā par nodotās pārapdrošināšanas sadalījumu pa pārapdrošinātājiem" sniedz informāciju par visiem brokeriem, pārapdrošinātājiem, retrocedentiem, kam risks nodots pārapdrošināšanā. Ja izmantoti brokeru pakalpojumi, tad uzskaita arī visus pārapdrošinātājus, pārapdrošināšanas sabiedrībām norādot reitingu aģentūras piešķirto reitingu, reitingu aģentūru un reitinga piešķiršanas datumu. Ja pārapdrošinātājam piešķirti vairāki reitingi, tad norāda zemāko. Ja nav iespējams atrast informāciju par attiecīgajai pārapdrošināšanas sabiedrībai piešķirto reitingu, to norāda pārskatā. Par brokeriem aizpilda tikai F kolonnā prasīto informāciju.

3.11. "Pārskatā par aktīvu struktūru un to izvietojumu" sniedz informāciju par apdrošinātāja aktīvu atrašanās vietu vai (emitenta) reģistrācijas valsti.

3.12. "Pārskatā par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem un to izvietojumu" sniedz informāciju par aktīvu, kurus izmanto tehnisko rezervju segumam, atrašanās, reģistrācijas, dzīvesvietu (debitoriem - fiziskām personām) vai emitenta reģistrācijas valsti.

3.13. "Ieguldījumu zemes gabalos un ēkās" pārskatu sagatavo, ja "Pārskata par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem un to izvietojumu" pozīcijas "Attiecība pret neto tehniskajām rezervēm, %" 1. un 2. ailes kopsumma pārsniedz 10 procentus.

3.14. "Ieguldījumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās" pārskatu sagatavo, ja "Pārskata par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem un to izvietojumu" pozīcijas "Attiecība pret neto tehniskajām rezervēm, %" 3. ailes kopsumma pārsniedz 5 procentus.

3.15. "Ieguldījumu kapitāla vērtspapīros un parāda vērtspapīros" pārskatu sagatavo, ja "Pārskata par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem un to izvietojumu" pozīcijas "Attiecība pret neto tehniskajām rezervēm, %" 4. vai 6. ailes kopsumma pārsniedz 5 procentus.

3.16. "Ieguldījumu hipotekārajās ķīlu zīmēs" pārskatu sagatavo, ja "Pārskata par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem un to izvietojumu" pozīcijas "Attiecība pret neto tehniskajām rezervēm, %" 7. ailes kopsumma pārsniedz 10 procentus.

3.17. "Ar hipotēku nodrošināto aizdevumu" pārskatu sagatavo, ja "Pārskata par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem un to izvietojumu" pozīcijas "Attiecība pret neto tehniskajām rezervēm, %" 8. ailes kopsumma pārsniedz 10 procentus. Pārskata 1. ailē "Aizdevuma apmērs neto vērtībā" atspoguļo tehnisko rezervju segumam izmantoto ar hipotēku nodrošināto aizdevumu apmēru, kas samazināts par šiem aizdevumiem izveidotajiem uzkrājumiem.

3.18. "Noguldījumu kredītiestādēs" pārskatu sagatavo, ja "Pārskata par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem un to izvietojumu" pozīcijas "Attiecība pret neto tehniskajām rezervēm, %" 9. un 10. ailes kopsumma pārsniedz 25 procentus.

3.19. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtām" sniedz informāciju par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtām atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātajiem "Noteikumiem par pieļaujamām novirzēm apdrošināšanas saistību un tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošanai pa valūtām".

3.20. "Pārskatā par apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām" sniedz informāciju par apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem sadalījumā pa parāda termiņiem.

3.21. "Pārskata par ieguldījumu novērtējumu" attiecīgajā ailē sniedz informāciju par ieguldījumu uzskaites vērtību, kas ir to iegādes vērtība vai patiesā vērtība.

3.22. "Pārskatā par nedzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" un "Ceturkšņa pārskatā par nedzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" aprēķinu veic saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto "Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību maksātspējas normas aprēķināšanas noteikumu" prasībām. "Ceturkšņa pārskata par nedzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" pārskata periods ir pēdējie četri ceturkšņi, ieskaitot pārskata periodu (no 1. aprīļa iepriekšējā gadā līdz 31. martam pārskata gadā, no 1. jūlija iepriekšējā gadā līdz 30. jūnijam pārskata gadā vai no 1. oktobra iepriekšējā gadā līdz 30. septembrim pārskata gadā).

3.23. "Pārskatā par apdrošinātāja pašu līdzekļiem un to pietiekamību" apdrošinātājs pašu līdzekļus aprēķina un garantijas fonda lielumu nosaka, pamatojoties uz Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto "Noteikumu par apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļu aprēķinu" prasībām.

3.24. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par lielākajām piekritušajām atlīdzību prasībām" sniedz informāciju par katra apdrošināšanas veida piecām lielākajām pārskata periodā piekritušo atlīdzību prasību summām. Izvērtējot piecas lielākās katra apdrošināšanas veida piekritušo atlīdzību prasības, ņem vērā gan tiešo apdrošināšanu, gan pieņemto pārapdrošināšanu.

3.25. "Pārskatā par apdrošinātāja lielākajām saistībām" sniedz informāciju par piecām apdrošināšanas polisēm ar lielākajām saistībām (bruto) par vienu apdrošināto risku vai vienu apdrošināto personu un piecām apdrošināšanas polisēm ar lielākajām apdrošinātāja paturētajām (neto) saistībām par vienu apdrošināto risku vai vienu apdrošināto personu. Šajā pārskatā atspoguļo informāciju tikai par tiešo apdrošināšanu. Apdrošinātājs atspoguļo piecas polises ar lielākajām saistībām par tiem apdrošināšanas līgumiem, kuri ir stājušies spēkā pārskata periodā, pat tad, ja apdrošināšanas līgums pārskata perioda beigās vairs nav spēkā.

3.26. "Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par ārvalstu filiālēs parakstītajām bruto prēmijām tiešajā apdrošināšanā" sniedz informāciju par apdrošinātāja ārvalstīs izvietotajās filiālēs parakstītajām bruto prēmijām tiešajā apdrošināšanā, neietverot pieņemto pārapdrošināšanu.

3.27. "Pārskatā par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu" sniedz informāciju par tiešajā apdrošināšanā parakstītajām bruto prēmijām, pamatojoties uz apdrošinātā riska atrašanās vietu vai apdrošinātās personas pastāvīgo dzīves vai reģistrācijas vietu. Eiropas Savienības dalībvalstu sarakstu skatīt http://europa.eu.int/abc-en.htm un Eiropas Ekonomiskās telpas valsu sarakstu skatīt http://europa.eu.int/comm/external_relations/eea.

3.28. Visās pārskatu formās, atspoguļojot informāciju par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, drīkst norādīt tikai Latvijas Republikas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTAA) likumam atbilstošu informāciju.

 

 

4. Pārskatu iesniegšanas kārtība

4.1. Apdrošinātājs iesniedz apdrošinātāja darbības pārskatu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vienlaicīgi ar gada pārskatu Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajā termiņā.

4.2. Apdrošinātāja ceturkšņa pārskata periods ir periods no gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējam datumam (31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris, 31. decembris). Apdrošinātājs apdrošinātāja ceturkšņa pārskatu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam.

4.3. Apdrošinātājs "Nedzīvības apdrošinātāja naudas plūsmas pārskatu" sagatavo par situāciju 31. decembrī un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai kopā ar apdrošinātāja pārskatu par četriem ceturkšņiem un kopā ar apdrošinātāja darbības pārskatu.

4.4. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka apdrošinātāja iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas pa e-pastu tiek paziņots pārskata izpildītājam. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav norādījusi citu termiņu, pārskats atkārtoti jāiesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas.

4.5. Konsultācijas par pārskata sagatavošanu sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

 

 

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Apdrošinātāja ceturkšņa pārskatus saskaņā ar šo noteikumu prasībām apdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar 2003. gada 3. ceturksni.

5.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 23. novembra lēmumu Nr. 20/7 apstiprinātie "Noteikumi par nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskatu" un ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 28. decembra lēmumu Nr. 25/10 apstiprinātie "Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi".

01-01 COPY.GIF (203700 bytes)01-02 COPY.GIF (169241 bytes)

01A-01 COPY.GIF (64472 bytes)

01B-01 COPY.GIF (70338 bytes)

01C-01 COPY.GIF (68316 bytes)01D-01 COPY.GIF (75886 bytes)

01E-01 COPY.GIF (59936 bytes)01G-01 COPY.GIF (84411 bytes)01H-01 COPY.GIF (54910 bytes)02-01 COPY.GIF (169334 bytes)02-02 COPY.GIF (161197 bytes)02-03 COPY.GIF (167288 bytes)02-04 COPY.GIF (147837 bytes)02A-01 COPY.GIF (158662 bytes)

03-01 COPY.GIF (124230 bytes)04-01 COPY.GIF (159239 bytes)

05-01 COPY.GIF (79439 bytes)

06-01 COPY.GIF (196747 bytes)

06-02 COPY.GIF (165121 bytes)06-03 COPY.GIF (165106 bytes)

 

06-04 COPY.GIF (151314 bytes)06A-01 COPY.GIF (93228 bytes)06A-02 COPY.GIF (84076 bytes)

 

06A-03 COPY.GIF (84426 bytes)

 

07-01 COPY.GIF (59386 bytes)

08-01 COPY.GIF (115988 bytes)

 

09-01 COPY.GIF (85683 bytes)10-01 COPY.GIF (92988 bytes)11-01 COPY.GIF (67608 bytes)

12-01 COPY.GIF (71030 bytes)12A-01 COPY.GIF (61839 bytes)

12B-01 COPY.GIF (78562 bytes)12C-01 COPY.GIF (91590 bytes)12D-01 COPY.GIF (67228 bytes)

12E-01 COPY.GIF (71656 bytes)

12F-01 COPY.GIF (75540 bytes)13 COPY.GIF (60133 bytes)

 

14-01 COPY.GIF (67086 bytes)15 COPY.GIF (67071 bytes)

16-01 COPY.GIF (100512 bytes)

 

17-01 COPY.GIF (110549 bytes)

17A-01 COPY.GIF (75470 bytes)18-01 COPY.GIF (130815 bytes)19-01 COPY.GIF (117977 bytes)

20-01 COPY.GIF (56875 bytes)

21-01 COPY.GIF (78808 bytes)22-01 COPY.GIF (70006 bytes)23-01 COPY.GIF (53934 bytes)

23-02 COPY.GIF (40312 bytes)

24-01 COPY.GIF (69435 bytes)

 

 

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: lēmums Numurs: 133Pieņemts: 27.06.2003.Stājas spēkā: 27.06.2003.Zaudē spēku: 01.01.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 09.07.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
77042
27.06.2003
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)