Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"

Izdarīt likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "ražošana" ar vārdu "izgatavošana";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izplatīšana - narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšana, uzglabāšana, piegāde, pārvietošana pāri valsts robežai (imports, eksports, tranzīts), pārdošana vai nodošana lietošanā par maksu vai bez maksas;";

aizstāt 5.punktā vārdus "Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo" ar vārdiem "Latvijā kontrolējamo";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) narkotiskā viela - jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām un 1972.gada Protokolam par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;";

aizstāt 9.punktā vārdus "Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo" ar vārdiem "Latvijā kontrolējamo";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) psihotropā viela - jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;";

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) izgatavošana - darbības, kuru rezultātā var iegūt narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles un kuras ietver attīrīšanu, kā arī narkotisko un psihotropo vielu pārveidošanu citās vielās."

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. (1) Augus, vielas un zāles, kuras starptautiskajās konvencijās vai saskaņā ar tām ir klasificētas kā narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai kuras var izmantot šo vielu un zāļu nelegālai izgatavošanai, kā arī jebkurus citus augus, vielas un zāles ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību, kuru ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību, iekļauj Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos. Atkarībā no šo augu, vielu un zāļu ļaunprātīgas lietošanas bīstamības pakāpes tās iedala četros sarakstos.

(2) Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus apstiprina Ministru kabinets pēc Veselības ministrijas ieteikuma. I sarakstā ir iekļautas aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi. II sarakstā ir iekļautas ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un zāles, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem. III sarakstā ir iekļautas bīstamās psihotropās vielas un zāles, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos. IV sarakstā ir iekļauti prekursori, kurus var izmantot nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai un kuru apriti regulē likums "Par prekursoriem".

(3) Augiem norāda to botāniskos nosaukumus, vielām un zālēm - starptautiskos nepatentētos nosaukumus vai, ja tādu nav, - ķīmiskos nosaukumus. Uz vielu maisījumiem un zālēm, kuru sastāvā ir sarakstos iekļautās vielas, attiecināmi tādi paši kontroles pasākumi kā uz vielām, kas ir to sastāvā. Ja vielu maisījumā vai zāļu sastāvā ietilpst vairākas sarakstos iekļautās vielas, piemērojami kontroles nosacījumi, kas attiecas uz šā maisījuma vai zāļu sastāvā ietilpstošo stingrāk kontrolējamo vielu, bet atsevišķos gadījumos minēto maisījumu vai zāļu aprites kārtību ir tiesīgs reglamentēt veselības ministrs."

3. Aizstāt 4.pantā vārdus "labklājības ministra" ar vārdiem "veselības ministra".

4. Papildināt 5.pantu pēc vārda "ražot" ar vārdu "izgatavot", pēc vārda "izplatīt" - ar vārdu "reklamēt".

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Fiziskās un juridiskās personas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt Veselības ministrijas atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai, vielu un zāļu ražošanai, importēšanai, eksportēšanai, izmantošanai un uzglabāšanai tādos daudzumos, kas nepārsniedz medicīniskiem un zinātniskiem pētījumiem vai apmācības mērķiem nepieciešamos. Persona, kura saņēmusi šādu atļauju, stingrās uzskaites grāmatā, kas uzglabājama desmit gadus, fiksē datus par augu, vielu un zāļu apriti un informāciju par to iznīcināšanu, norādot datumu, kad veikta attiecīgā darbība, kā arī piegādātāju un saņēmēju. Atļauju saņēmušās personas katru ceturksni Valsts zāļu aģentūrai iesniedz pārskatu par narkotisko un psihotropo vielu apriti, norādot arī iznīcināto un krājumā esošo vielu daudzumu."

6. Izslēgt 10.panta pēdējo teikumu.

7. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Šā likuma 7.pantā minēto atļauju vai 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja:

1) juridiskā persona atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir iecēlusi par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti atbildīgo amatpersonu, kas neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;

2) juridiskās personas dibinātāji un biedri, kā arī amatpersonas nav sodītas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī nav administratīvi sodītas par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti;

3) fiziskā persona neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu un nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti."

8. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Licencētās juridiskās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju."

9. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. (1) Lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) un par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu vai anulēšanu pieņem Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija.

(2) Valsts zāļu aģentūra uztur un aktualizē datu bāzi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju par uzņēmumiem, kuri saņēmuši 9.pantā minēto speciālo atļauju (licenci)."

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. (1) Katram sūtījumam nepieciešami četri apstiprināti importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

(2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru iesniedz ievešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju, un muitas iestāde ar atzīmēm par faktiski importēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta to Valsts zāļu aģentūrai, trešo eksemplāru pievieno sūtījumam, uz ceturtā atļaujas eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Valsts zāļu aģentūrai.

(3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru klients iesniedz izvešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju, un muitas iestāde ar atzīmēm par faktiski eksportēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta to Valsts zāļu aģentūrai, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, trešo eksemplāru Valsts zāļu aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, ceturto eksemplāru izsniedz klientam, kurš pēc eksporta darījuma norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Valsts zāļu aģentūrai."

11. Izteikt 38. un 39.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. Veselības ministrs nosaka II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzumu, kāds nepieciešams neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai. 

39.pants. (1) Fiziskās personas iegādājas un uzglabā tikai ārstniecības kursam nepieciešamo II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzumu. Zāles izraksta un iegādājas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Fiziskās personas, kuras šķērso valsts robežu, drīkst ievest vai izvest II un III sarakstā iekļautās zāles personiskai lietošanai bez speciālas atļaujas, ja II sarakstā iekļautās zāles paredzētas ārstniecības kursam, kas nav ilgāks par 14 dienām, bet III sarakstā iekļautās zāles paredzētas ārstniecības kursam, kas nav ilgāks par 30 dienām. Nepieciešamību lietot šīs zāles persona apliecina, uzrādot recepti, receptes norakstu vai kopiju vai citus šo faktu apliecinošus dokumentus.

(3) Fiziskās personas nav tiesīgas nosūtīt un saņemt II un III sarakstā iekļautās zāles, izmantojot iekšzemes un starptautiskos pasta sūtījumus."

12. Aizstāt 40.pantā vārdus "Labklājības ministrija" ar vārdiem "Veselības ministrija".

13. Izteikt 44.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē fiziskās un juridiskās personas, kuras veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm, izvērtē II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur II un III sarakstā iekļauto vielu izplatīšanu vai fiziskās personas farmaceitisko darbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai."

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 19. jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 8. jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.06.2003.Stājas spēkā: 22.07.2003.Tēma: Veselības aprūpe, farmācija; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 08.07.2003.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 14.08.2003.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
76988
22.07.2003
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)