Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.355

Rīgā 2003.gada 1.jūlijā (prot. Nr.38, 22.§)

Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6.panta trešo daļu, 15.panta pirmo un otro daļu, 16.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ģimenes valsts pabalsta (turpmāk - pabalsts) un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu (turpmāk - piemaksa) apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalstu piešķir:

2.1. vienam no bērna vecākiem - no bērna piedzimšanas dienas;

2.2. bērna aizbildnim vai adoptētājam - no aizbildnības vai adopcijas nodibināšanas dienas;

2.3. personai, kura faktiski audzina bērnu, - no dienas, kad atbilstoši likuma "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" 15.panta devītajai daļai bērna personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski nekopj un neaudzina.

3. Piemaksu piešķir:

3.1. vienam no bērna vecākiem - no bērna invaliditātes noteikšanas dienas;

3.2. bērna aizbildnim vai adoptētājam - no aizbildnības vai adopcijas nodibināšanas dienas, ja bērnam invaliditāte bijusi noteikta agrāk;

3.3. personai, kura faktiski audzina bērnu, - no dienas, kad atbilstoši likuma "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" 15.panta devītajai daļai bērna personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski nekopj un neaudzina.

4. Nosakot pabalsta apmēru par otro bērnu un nākamajiem bērniem ģimenē, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu, kā arī adoptētos un aizbildnībā esošos bērnus.

5. Pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita, bet pabalstu un piemaksu neizmaksā:

5.1. par bērnu, kurš izbraucis no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;

5.2. par bērnu, kurš ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā iestādes apgādībā, bet kura vecākiem nav atņemtas bērna aprūpes vai bērna aizgādības tiesības;

5.3. par bērnu, kura personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas (pagasttiesas) īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski nekopj un neaudzina.

6. Pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā neieskaita:

6.1. bērnus, kuri miruši līdz pilngadības sasniegšanai;

6.2. bērnus, par kuriem mātei un tēvam atņemtas bērna aprūpes vai bērna aizgādības tiesības;

6.3. bērnus, kuri pēc vecāku laulības šķiršanas saskaņā ar tiesas spriedumu nedzīvo pabalsta pieprasītāja ģimenē;

6.4. aizbildnībā esošus bērnus, par kuriem pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki.

7. Par bērnu, kurš ir vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestāžu izlaiduma klašu skolēns, pabalstu piešķir līdz vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes absolvēšanas gada 31.augustam, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad bērns sasniedz 20 gadu vecumu.

 

II. Pabalsta un piemaksas apmērs un tā pārskatīšanas kārtība

8. Pabalsta apmērs par pirmo bērnu ģimenē ir seši lati mēnesī.

9. Piemaksas apmērs ir 50 latu mēnesī.

10. Pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā iekšzemes kopprodukta apjoma pieaugumu faktiskajās cenās (procentos).

 

III. Pabalsta un piemaksas piešķiršana

11. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs:

11.1. iesniedz šādus dokumentus:

11.1.1. rakstisku pieprasījumu;

11.1.2. izziņu no vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes (par katru mācību gadu), ja bērns ir vecāks par 15 gadiem;

11.2. uzrāda šādus dokumentus:

11.2.1. pasi (personas apliecību);

11.2.2. bērna dzimšanas apliecību.

12. Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem pabalsta pieprasītājs uzrāda bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu par aizbildnības nodibināšanu.

13. Ja pabalsta pieprasītājs ir persona, kura faktiski audzina bērnu, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem pabalsta pieprasītājs uzrāda bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu, kas pieņemts bērna personisko interešu aizsardzībai atbilstoši likuma "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" 15.panta devītajai daļai (ja māte un tēvs bērnu faktiski nekopj un neaudzina).

14. Šo noteikumu 11.1.2.apakšpunktā minēto izziņu pabalsta pieprasītājs iesniedz, bērnam sasniedzot 15 gadu vecumu, un turpmāk par katru mācību gadu pēc 1.septembra.

15. Pieprasot piemaksu par bērnu invalīdu, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem pabalsta pieprasītājs iesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības (vispārēja vai speciāla profila Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas) atzinumu par invaliditātes noteikšanu.

16. Pabalsta pieprasītāja pienākums ir laikus iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības atzinumu par invaliditātes termiņa pagarināšanu, lai piemaksas izmaksā nerastos pārtraukums.

17. Pabalsta pieprasītājs šo noteikumu 11., 12., 13. un 15.punktā minētos dokumentus pēc savas izvēles iesniedz (uzrāda) vienā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālēm.

18. Lēmumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu pieņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai.

19. Dokumentus par pabalsta un piemaksas piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle izskata 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas un pieņem lēmumu par pabalsta vai piemaksas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu vai piemaksu.

20. Lēmumu par pabalsta vai piemaksas piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt pabalstu vai piemaksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle pabalsta pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

 

IV. Pabalsta un piemaksas izmaksa

21. Pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

22. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajos gadījumos pabalstu izmaksā, ja bērns starplaikos starp uzturēšanos valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē bijis vecāku apgādībā ilgāk par mēnesi un to apliecina valsts, pašvaldības vai privātās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes izziņa.

23. Ja šo noteikumu 11.1.2.apakšpunktā minētā izziņa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē nav iesniegta līdz 5.septembrim, pabalsta izmaksu pārtrauc. Pabalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc izziņas iesniegšanas dienas. Neizmaksāto pabalstu summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita pabalstam par kārtējo mēnesi.

24. Pabalsta un piemaksas izmaksu pārtrauc Valsts sociālo pabalstu likuma 20.pantā minētajos gadījumos.

25. Ja persona tai piešķirto pabalstu un piemaksu nav laikus saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles vainas dēļ, attiecīgo summu, kas personai pienākas, izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

26. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalsta un piemaksas summu pabalsta saņēmējs atmaksā labprātīgi vai tā tiek ieturēta no pabalsta un piemaksas, kas personai izmaksājama nākamajos mēnešos.

27. Nepamatoti izmaksātā pabalsta un piemaksas summa pēc pabalsta saņēmēja iesnieguma var tikt ieturēta no cita Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā izmaksājamā pabalsta, no kura atļauts veikt ieturējumus.

28. Ja persona nepamatoti saņemto pabalsta un piemaksas summu neatmaksā labprātīgi vai pabalsta un piemaksas izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgā summa ir piedzenama, ceļot prasību tiesā.

29. Pabalsta un piemaksas izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta un piemaksas izmaksa (izņemot gadījumus, ja pabalsta un piemaksas piešķiršanas brīdī jau bijis zināms pabalsta un piemaksas izmaksas pārtraukšanas termiņš).

 

V. Noslēguma jautājumi

30. Noteikumu 8.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

31. Noteikumu 9.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

32. Līdz 2003.gada 30.septembrim piemaksas apmērs ir 35 lati mēnesī.

33. Līdz 2003.gada 31.decembrim šo noteikumu 15. un 16.punktā minētā atzinuma vietā par bērnu invalīdu vecumā līdz 16 gadiem tiek iesniegts ārstējošā ārsta atzinums.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministrs D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 5.jūliju.

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 355Pieņemts: 01.07.2003.Stājas spēkā: 05.07.2003.Zaudē spēku: 01.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 04.07.2003.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
76930
05.07.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva