Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.45

(prot.Nr.96, 42.§) Rīgā 2003.gada 17.jūnijā

Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

1. Lietoto terminu skaidrojums

Publiska vieta - ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, dzelzceļu staciju, autoostu un lidostu zāles, gaiteņi un satiksmes ejas, kā arī parki, skvēri, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme.

 

Izjādes - pasākumi, kuri tiek organizēti ar mērķi dot apmeklētājiem iespēju noteiktā maršrutā vai teritorijā jāt ar zirgiem vai ponijiem un citiem dzīvniekiem, kurus izmanto jāšanai.

 

Publiski pasākumi - sabiedrībai pieejamas dažādu veidu atklātas akcijas (piemēram, sarīkojumi, koncerti, sporta spēles u.c.), kas tiek organizēti uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļos, laukumos, gājēju apakšzemes pārejās, dzelzceļu stacijās, autoostu un lidostu zālēs, gaiteņos un satiksmes ejās, kā arī parkos, skvēros, citās atklātās, speciāli iekārtotās brīvdabas atpūtas vietās neatkarīgi no zemes vai ēku piederības.

 

Psihoaktīvās vielas - visas atkarību izraisošās vielas, gan legālās (alkohols, tai skaitā alus), gan nelegālās (narkotiskās) vielas.

 

Datorsaloni - internetkafejnīcas, internetsaloni, datorsaloni (izņemot datortehnikas un to programmu tirdzniecības vietas).

 

Izklaides vietas - kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu nami, spēļu zāles, diskotēkas, deju zāles u.c.

 

Zaļā zona - Rīgas teritorijā esošie apstādījumi, meži un zālieni.

 

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Rīgas administratīvajā teritorijā.

2.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras uzturas Rīgas administratīvajā teritorijā.

 

 

3. Darbības, kuras Rīgas administratīvajā teritorijā

ir ierobežotas vai aizliegtas

3.1. Publiskās vietās aizliegts:

3.1.1. tās piegružot;

3.1.2. spļaut;

3.1.3. nodarboties ar zīlēšanu vai buršanu;

3.1.4. atrasties ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas;

3.1.5. uzmākties ar ubagošanu.

3.2. Publisko pasākumu norises vietās aizliegts ienest jebkādus dzērienus stikla iepakojumā.

3.3. Parkos, skvēros un apstādījumos, kuri uzskatāmi par daiļdārziem un ir kultūrvēsturiski pieminekļi (Esplanāde, kanālmalas apstādījumi, Prezidenta pils skvērs, Kronvalda parks, Vērmanes dārzs), un kuros ir pašvaldības izvietotas aizlieguma un ierobežojuma zīmes, aizliegts atrasties zālienos.

3.4. Ūdenstilpēs, izņemot Daugavu ar tās pietekām, Buļļupi, Ķīšezeru un Juglas upi, aizliegts braukt ar motorizētiem ūdenstransporta līdzekļiem.

3.5. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpās aizliegts:

3.5.1. smēķēt;

3.5.2. lietot alkoholiskos dzērienus (tai skaitā alu) un atrasties tādā šo dzērienu izraisītā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu un traucē to mieru;

3.5.3. lietot citas psihoaktīvās vielas vai uzturēties minēto vielu iespaidā;

3.5.4. nakšņot.

3.6. Lai netraucētu iedzīvotāju mieru, aizliegta:

3.6.1. jebkāda darbība, kas rada troksni, skaņai pārsniedzot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo trokšņa līmeni, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru;

3.6.2. muzicēšana vai mūzikas atskaņošana izklaides un publiskās vietās no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru. Saskaņošanai nepieciešamo dokumentu sarakstu un saskaņojuma atsaukšanas vai nepagarināšanas kārtību un iemeslus nosaka Rīgas pilsētas izpilddirektors.

3.7. Nepilngadīgajiem aizliegts:

3.7.1. līdz 6 gadu vecumam bez pieaugušo vai vecāku bērnu (sākot no 14 gadu vecuma) pavadības atrasties publiskās vietās. Šis nosacījums neattiecas uz namu pagalmiem un iekškvartālu rotaļlaukumiem;

3.7.2. līdz 15 gadu vecumam bez pieaugušo pavadības atrasties publiskās vietās no plkst. 23.00 līdz plkst. 6.00;

3.7.3. līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo pavadības atrasties izklaides vietās no plkst. 23.00 līdz plkst. 6.00;

3.7.4. līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo pavadības atrasties datorsalonos no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 un mācību stundu laikā, bet skolēnu brīvlaikā, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 23.00 līdz plkst. 6.00;

3.7.5. līdz 18 gadu vecumam izklaides vietās smēķēt, lietot citas apreibinošas vielas vai atrasties to iespaidā;

3.7.6. līdz 14 gadu vecumam publiskās vietās smēķēt.

3.8. Aizliegts pārvietoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejdēļiem diennakts tumšajās stundās, ja pie virsdrēbēm saskatāmā vietā nav piestiprināts gaismas atstarotājs.

3.9. Personām aizliegts:

3.9.1. bojāt un pārvietot valsts un pašvaldības izvietotās aizlieguma un ierobežojuma zīmes;

3.9.2. pārkāpt pašvaldības, mācību, kultūras, sporta un atpūtas iestāžu un tirgus iekšējās kārtības noteikumus.

3.10. Mehānisko transporta līdzekli aizliegts:

3.10.1. mazgāt un profilaktiski apkopt (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu nomaiņa, motora mazgāšana) zaļajā zonā;

3.10.2. iekškvartālā novietot pretī nama ieejai;

3.10.3. iekškvartālā novietot tā, ka tas nosprosto pieeju un piebraukšanu laukumam, kurā izvietoti atkritumu konteineri.

3.11. Aizliegts bez saskaņojuma ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru rīkot publiskus pasākumus (tai skaitā ar transporta līdzekļu piedalīšanos).

Saskaņošanas kārtība:

saskaņošanai nepieciešamo dokumentu saraksts un saskaņojuma atsaukšanas vai nepagarināšanas iemesli tiek noteikti ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu.

3.12. Aizliegtas izjādes, ja izjāžu vieta un maršruts nav saskaņots ar zemes valdītāju (apsaimniekotāju) vai Rīgas pilsētas izpilddirektoru.

3.13. Aizliegts pacelties un nolaisties ar deltaplāniem publiskās vietās un pludmalēs, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru.

 

4. Administratīvā atbildība

par saistošo noteikumu neievērošanu

4.1. Par saistošo noteikumu 3.5.1. un 3.7.6.apakšpunkta pārkāpšanu un 3.7.5.apakšpunktā minēto smēķēšanas aizliegumu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

4.2. Par saistošo noteikumu 3.7.1., 3.7.2., 3.7.5. un 3.7.6.apakšpunkta pārkāpšanu tiek sodīti nepilngadīgā vecāki vai viņu aizstājēji.

4.3. Par saistošo noteikumu 3.7.3. un 3.7.4.apakšpunkta pārkāpšanu tiek sodīts attiecīgās izklaides vietas vai datorsalona īpašnieks vai atbildīgā persona.

4.4. Par pārējo saistošo noteikumu punktu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

 

 

5. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

5.1. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences ietvaros ir tiesīgas šādas amatpersonas:

5.1.1. Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju administratīvo inspekciju inspektori;

5.1.2. Rīgas domes Vides departamenta pilnvarotas amatpersonas savas kompetences ietvaros;

5.1.3. Rīgas pašvaldības struktūrvienību amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņām noteiktas ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu;

5.1.4. policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi nosaka Latvijas Republikas likums "Par policiju".

5.2. uzdot Rīgas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejai kontrolēt saistošo noteikumu izpildi.

 

 

6. Iekasētās soda naudas sadalījums

6.1. 40% no iekasētās soda naudas tiek pārskaitīti iestādei, kuras darbinieks ir sastādījis administratīvo protokolu.

6.2. 60% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti Rīgas pilsētas budžetā.

 

 

Pārejas noteikumi

Rīgas domes 17.06.2003. saistošie noteikumi Nr.45 "Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi" stājas spējā likumā noteiktajā kārtībā.

Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Rīgas domes 08.12.1998. saistošie noteikumi Nr.13 "Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi", Rīgas domes 18.04.2000. saistošie noteikumi Nr.72 "Grozījumi Rīgas domes 08.12.1998. saistošajos noteikumos Nr.13 "Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"", Rīgas domes 31.10.2000. saistošie noteikumi Nr.97 "Grozījumi Rīgas domes 08.12.1998. saistošajos noteikumos Nr.13 "Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"" un 08.12.1998. lēmums Nr.6774 "Par saistošo noteikumu "Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi" apstiprināšanu".

Rīgas domes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļai likumā noteiktajā laikā nodrošināt saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss".

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks S.Dolgopolovs

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 45Pieņemts: 17.06.2003.Stājas spēkā: 02.07.2003.Zaudē spēku: 26.07.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 01.07.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
76733
02.07.2003
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)