Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

Izdarīt likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām", Muitas likumā, likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" un likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.";

izteikt otrās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

"12) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi - tie zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa ieguldījumi [materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, nepabeigtie celtniecības objekti) un līdz 25 procentiem no kopējās ieguldījumu vērtības - nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai)], kuri atbilst visiem turpmāk šajā punktā minētajiem nosacījumiem:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu,

b) saistīti ar jaunas uzņēmējsabiedrības dibināšanu, esošās uzņēmējsabiedrības paplašināšanu vai ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu, kā arī ar bankrotējušas uzņēmējsabiedrības vai tādas uzņēmējsabiedrības aktīvu pārņemšanu, kuras bankrota procedūru sāktu, ja netiktu pārņemti tās aktīvi,

c) tiek izmantoti zonas vai brīvostas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā attiecīgajā zonas vai brīvostas teritorijā vai zonas vai brīvostas darbības nodrošināšanā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža."

2. Papildināt I nodaļu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. Nodokļu likumu piemērošana

Zonas uzņēmējsabiedrības, licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes un brīvostas pārvaldes nodokļus piemēro, aprēķina, deklarē, maksā un citas pareizai nodokļu nomaksāšanas nodrošināšanai nepieciešamās darbības veic saskaņā ar nodokļu un muitas likumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi."

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, kuras nav paredzētas tālākai eksportēšanai un kuras licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk - apliekamā persona), apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli", ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

1) apliekamo personu preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā (turpmāk - brīvā zona) to tālākai eksportēšanai;

2) tādām preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, kuras pilnībā atbilst šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktā noteiktajām prasībām;

3) to kuģu piegādēm un importam (izlaišanai brīvam apgrozījumam), kuri paredzēti kursēšanai starptautiskajā satiksmē vai glābšanas vai palīdzības darbu veikšanai jūrā;

4) apliekamo personu sniegtajiem pakalpojumiem brīvajā zonā, kuri tieši saistīti ar ārvalstu precēm, kā arī precēm, kas paredzētas eksportēšanai (to skaitā transporta, ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes, šķirošanas, iepakošanas, fasēšanas pakalpojumi);

5) "Likumā par ostām" noteiktajām ostas maksām par pakalpojumiem, kurus brīvostas pārvalde brīvostas teritorijā vai zonas pārvalde zonas teritorijā sniedz starptautiskajā satiksmē kursējošiem kuģiem vai kuģiem, kas veic glābšanas vai palīdzības darbus jūrā.

(3) Ja šā panta otrās daļas 1.punktā minētās preces tiek pārdotas, tās ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli".

(4) Ja licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde šā panta otrās daļas 2.punktā minētās preces piegādā citai personai ātrāk nekā piecu gadu laikā no to iegādes brīža, licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde aprēķina pievienotās vērtības nodokli no preces sākotnējās vērtības un iemaksā šo nodokli valsts budžetā tajā taksācijas periodā, kad notikusi preču piegāde, un šis nodoklis nav atskaitāms kā priekšnodoklis.

(5) Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp aprēķināto nodokli un atskaitāmo priekšnodokli) 30 dienu laikā pēc licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes iesnieguma un darījumus apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksā licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei vai novirza citu nodokļu maksājumiem saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12.panta 10.1 un vienpadsmitās daļas nosacījumiem.

(6) Valsts ieņēmumu dienests apliekamajai personai neatmaksā šā panta piektajā daļā minēto nodokļa pārmaksu, ja licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei ir nodokļu vai citu obligāto maksājumu parādi valsts budžetam. Šādos gadījumos pārmaksātā summa tiek novirzīta attiecīgo nodokļu vai citu obligāto maksājumu segšanai.

(7) Naftas produkti, kurus piegādā licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr tie atrodas licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes brīvās zonas teritorijā.

(8) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde izmanto:

1) kuģos un citos peldlīdzekļos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) kuģos to būvēšanas, izmēģināšanas un uzturēšanas vajadzībām;

3) kuģos un citos peldlīdzekļos, kurus izmanto ūdensceļu padziļināšanas un paplašināšanas darbos;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju, ar nosacījumu, ka naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" prasībām.

(9) Likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus piemēro naftas produktiem, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā izmanto:

1) stacionārās iekārtās;

2) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;

3) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos tikai brīvās zonas teritorijā;

4) tehnikā, kas pēc savas konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem."

4. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli", izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri ir atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu."

5. Izteikt 5.panta otrās daļas 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"veic uzņēmējdarbību tikai speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā. Par uzņēmējdarbību ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas nav uzskatāma:".

6. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai uzņēmējsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (ja ir ievēroti šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi):

1) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura pārsniedz Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta 10.punktā noteiktos kritērijus, - 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;

2) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta 10.punktā noteiktajiem kritērijiem, - 65 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.";

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "50 procentus" ar vārdiem un skaitļiem "attiecīgi šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Piemērojot šā likuma 6. un 7.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti Komercdarbības atbalsta kontroles likumā attiecībā uz valsts atbalstu atsevišķu nozaru uzņēmējsabiedrībām un valsts atbalstu reģionālās attīstības lielo ieguldījumu projektiem.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība papildus šajā likumā noteiktajam atbalstam saņem citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, Valsts atbalsta uzraudzības komisija Komercdarbības atbalsta kontroles likumā paredzētajā kārtībā nosaka maksimāli pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu. Šo ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10.pantu un 11.panta otro daļu."

7. Aizstāt 10.pantā un 11.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "50 procentus" ar vārdiem un skaitļiem "attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus".

8. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Būvniecības pakalpojumi, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona brīvajā zonā sniedz zonas uzņēmējsabiedrībai, licencētai uzņēmējsabiedrībai, brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei, līdz 2004.gada 30.aprīlim apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme līdz 2004.gada 30.aprīlim piemērojama arī tiem būvniecības pakalpojumiem, kurus apliekamās personas sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei ārpus brīvo zonu teritorijām.";

papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 6. - 13.pantā paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus licencēta uzņēmējsabiedrība un brīvostas pārvalde ir tiesīgas piemērot tiem ieguldījumiem, kas veikti līdz 2017.gadam (ieskaitot), nepārsniedzot šajā likumā noteikto pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecībai pret uzkrāto ieguldījumu summu.

7. Šā likuma 8. - 11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteikto maksimāli pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti. Šajā kartē noteiktos ierobežojumus piemēro, sākot ar nākamo taksācijas periodu pēc Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas Asociācijas komitejas (turpmāk - Asociācijas komiteja) lēmuma spēkā stāšanās, kurš saskaņā ar Eiropas Līguma 64.pantu apstiprina minēto karti.

8. Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kurai atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartei ir tiesības piemērot valsts atbalsta intensitāti, kas ir mazāka par attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktajiem procentiem, ar nākamo taksācijas periodu pēc Asociācijas komitejas lēmuma spēkā stāšanās uzkrāto ieguldījumu summu un uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu aprēķina šādi:

1) ja līdz taksācijas periodam, kurā saskaņā ar Asociācijas komitejas lēmumu ir samazināta valsts atbalsta intensitāte, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu ir pārsniegusi attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība nav tiesīga piemērot tiešo nodokļu atlaides, bet turpina veikt ieguldījumus līdz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteikto procentu attiecības sasniegšanai. Ar nākamo taksācijas periodu pēc attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteikto procentu attiecības sasniegšanas zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība sāk jaunu uzkrātās ieguldījumu summas un uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu summas aprēķinu, neņemot vērā iepriekšējos taksācijas periodos uzskaitītās summas;

2) ja līdz taksācijas periodam, kurā saskaņā ar Asociācijas komitejas lēmumu ir samazināta valsts atbalsta intensitāte, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu nav sasniegusi attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība turpina izmantot tiešo nodokļu atlaides, kamēr tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu sasniedz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus. Nosakot uzkrāto ieguldījumu summu, tiek ņemti vērā tikai tie ieguldījumi, kuri veikti līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), kurā ir stājies spēkā Asociācijas komitejas lēmums, kas paredz valsts atbalsta intensitātes samazināšanu. Ar nākamo taksācijas periodu, pēc tam, kad tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu ir sasniegusi attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība sāk jaunu uzkrātās ieguldījumu summas un uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu summas aprēķinu. Jaunajā uzkrāto ieguldījumu summā ieskaita ieguldījumus, kas veikti pēc tā taksācijas perioda, kurā ir stājies spēkā Asociācijas komitejas lēmums, kas paredz valsts atbalsta intensitātes samazināšanu.

9. Līdz 2003.gada 31.decembrim zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kuras maksā nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un būvēm, taksācijas gadā budžetā maksājamo nodokļa summu aprēķina, ņemot vērā šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atlaidi, kā arī šā likuma 10.pantā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību.

10. Šā likuma pārejas noteikumu 7. un 8.punktā minētais Asociācijas komitejas lēmums, kas apstiprina Latvijas reģionālā atbalsta karti saskaņā ar Eiropas Līguma 64.pantu, ar īpašu likumu ir aizstājams ar Eiropas Komisijas lēmumu, kas apstiprina Latvijas reģionālā atbalsta karti saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.panta trešās daļas "a" un "c" punktu."

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 22. maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 6. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.05.2003.Stājas spēkā: 20.06.2003.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 06.06.2003.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 10.07.2003.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
75896
20.06.2003
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)