Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.293

Rīgā 2003.gada 3.jūnijā (prot. Nr.32, 39.§)
Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies epizootijas vai valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības apkarošanas laikā
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 35.panta otro daļu un 38.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies, apkarojot epizootijas vai valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības — transmisīvo sūkļveida encefalopātiju, tuberkulozes, brucelozes, govju enzootiskās leikozes — (turpmāk — infekcijas slimība) uzliesmojumu.

2. Ja dzīvnieku izcelsmes produkti tiek eksportēti, bet epizootijas uzliesmojuma apkarošanas laikā produkcijas eksports tiek pārtraukts, kompensāciju aprēķina atbilstoši cenu starpībai starp eksporta cenu un vietējā tirgus cenu.

3. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors par piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem, iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, dzīvnieku barību, inventāru vai dzīvnieku novietni sastāda aktu. Akta kopiju izsniedz dzīvnieku īpašniekam.

4. Lai saņemtu zaudējumu kompensāciju, dzīvnieku īpašnieks Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk — reģionālā lauksaimniecības pārvalde) iesniedz:

4.1. iesniegumu;

4.2. tirdzniecības vietā noformētas stingrās uzskaites preču pavadzīmes, ja ir iepirkta dzīvnieku barība, dzīvnieku izcelsmes produkti, dzīvi dzīvnieki, inventārs;

4.3. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz dzīvnieku (pirkuma līgumu, grāmatvedības vai dzīvnieku aprites dokumentus);

4.4. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora sastādītu aktu, ja piespiedu kārtā ir nokauti un iznīcināti dzīvnieki, iznīcināti dzīvnieku izcelsmes produkti, dzīvnieku barība, inventārs vai dzīvnieku novietne.

5. Reģionālā lauksaimniecības pārvalde izskata dokumentus, ievērojot Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora izsniegtajā aktā norādīto informāciju par piespiedu kārtā nokauto un iznīcināto dzīvnieku vecumu, infekcijas slimības izraisīto pārmaiņu ietekmi, dzīvsvaru vai citām pārmaiņām, kas ir par iemeslu kompensācijas samazināšanai, aizpilda veidlapu kompensācijas izmaksāšanai (1.pielikums) un reizi ceturksnī izmaksā dzīvnieku īpašniekam kompensāciju.

(Grozīts ar MK 27.01.2004. noteikumiem Nr. 55)

6. Reģionālā lauksaimniecības pārvalde epizootijas vai infekcijas slimības apkarošanas laikā radušos zaudējumus dzīvnieku īpašniekam izmaksā šādā apmērā:

6.1. epizootijas uzliesmojuma apkarošanas laikā — saskaņā ar šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.pielikumā noteikto zaudējumu kompensācijas apmēru;

6.2. infekcijas slimības uzliesmojuma apkarošanas laikā — līdz 50 % no kautproduktu vidējās vērtības.

7. Kompensāciju par piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem (ņemot vērā to vecumu, infekcijas slimības izraisīto pārmaiņu ietekmi, dzīvsvaru, tirgus vērtību un, ja nepieciešams, citus apstākļus) reģionālā lauksaimniecības pārvalde dzīvnieku īpašniekam drīkst izmaksāt:

7.1. 75 % apmērā no šo noteikumu 2.pielikumā noteiktās kompensācijas, ja kompensācija tiek izmaksāta epizootijas uzliesmojuma laikā radušos izdevumu segšanai;

7.2. 25 % apmērā no kautproduktu vidējās vērtības, ja kompensācija tiek izmaksāta infekcijas slimības uzliesmojuma laikā radušos izdevumu segšanai.

8. Zaudējumu kompensāciju dzīvnieku īpašnieks saņem reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Lai saņemtu zaudējumu kompensāciju, dzīvnieku īpašnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze
1. pielikums
 Ministru kabineta
 2003. gada 3. jūnija
 noteikumiem Nr.293
Kompensācijas izmaksas veidlapa

1.PIEL.NOT.293 COPY.GIF (91663 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.293
Zaudējumu kompensācija par piespiedu kārtā nokautu un iznīcinātu dzīvnieku
Nr. p.k.Dzīvnieku suga un kategorijaZaudējumu kompensācija (lati/par dzīvnieku)
1.Pārraudzībā (individuāla dzīvnieku uzskaites un kontroles sistēma, kas nodrošina ražības un produkcijas kvalitātes datus ciltsvērtības noteikšanai) esoša govs300
2.Govs, kas neietilpst šī pielikuma 1.punktā minētajā kategorijā, tele un bullis, kas vecāks par gadu200
3.Sertificēts vaislas bullis500
4.Jaunlops līdz gada vecumam100
5.Nebrīvē audzēts briedis, kas vecāks par gadu150
6.Nebrīvē audzēts briedis līdz gada vecumam80
7.Pārraudzībā esoša aita vai teķis, kaza vai āzis100
8.Pārējie pieaugušie vaislas dzīvnieki (aitas, teķi, kazas, āži), kas neietilpst šī pielikuma 7.punktā minētajā kategorijā70
9.Jaundzīvnieks (jērs, kazlēns), kas vecāks par sešiem mēnešiem50
10.Jaundzīvnieks (jērs, kazlēns) līdz sešu mēnešu vecumam20
11.Pārraudzībā esoša sivēnmāte vai kuilis120
12.Pārējie pieaugušie vaislas dzīvnieki (sivēnmātes, kuiļi), kas neietilpst šī pielikuma 11.punktā minētajā kategorijā100
13.Jauncūka vai nobarojamais dzīvnieks, kas vecāks par pieciem mēnešiem100
14.Sivēns līdz piecu mēnešu vecumam25
15.Citi nebrīvē audzēti pieauguši pārnadži100
16.Citi nebrīvē audzēti pārnadžu mazuļi60
17.Sertificēts vaislas ērzelis900
18.Sertificēta vaislas ķēve700
19.Augstas klases sporta zirgs2000
20.Jaunzirgs no gada līdz divu gadu vecumam250
21.Kumeļš līdz 12 mēnešu vecumam150
22.Kumeļš līdz sešu mēnešu vecumam60
23.Pārējie zirgi, kas vecāki par diviem gadiem400
24.Pieaudzis ēzelis, ponijs400
25.Ēzeļa vai ponija kumeļš līdz 12 mēnešu vecumam100
26.Citi pieauguši nepārnadži (piemēram, zebras, mūļi)300
27.Citi nepārnadžu mazuļi līdz 12 mēnešu vecumam50
28.Pieaudzis dējējputns (vista, paipala)2,50
29.Pieaudzis putns (pīle, zoss, tītars, nebrīvē audzēts savvaļas putns)6
30.Cālis0,35
31.Tītarēns2,50
32.Zoslēns, paipalas mazulis un nebrīvē audzēts savvaļas putnu cālis1,70
33.Jaunputns (pīle, zoss, tītars, nebrīvē audzēts savvaļas putns)4
34.Jaunputns (vista, paipala)1
35.Importēts dzīvnieks, kas importēts ne agrāk kā trīs gadus pirms infekcijas slimību uzliesmojuma100 % apmērā no iepirkšanas vērtības
Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.293
Zaudējumu kompensācija par iznīcināto dzīvnieku barību

Nr.
p.k.

Dzīvnieku barības veids

Zaudējumu kompensācija
(Ls/t)

1.

Skābbarība, kas sagatavota skābbarības bedrēs vai torņos

8

2.

Skābbarība hermētiski noslēgtā iepakojumā

12

3.

Siens

25

4.

Graudi (mieži, kvieši, rudzi, auzas)

50

5.

Cita lopbarība un lopbarības piedevas

atbilstoši dzīvnieku barības vidējai tirgus vērtībai vai atbilstoši stingrās uzskaites preču pavadzīmē norādītajai iepirkuma summai

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.293
Zaudējumu kompensācija par iznīcinātu dzīvnieku novietnes stāvvietu

Nr.
p.k.

Dzīvnieku novietnes veids

Zaudējumu kompensācija
(lati/par stāvvietu vai 10 m2 lielu platību)

1.

Liellopu novietne

300

2.

Aitu, kazu, nobarojamo cūku novietne

30

3.

Zīdītāju sivēnmāšu novietne

150

4.

Grūsnu cūku novietne

50

5.

Citu pārnadžu novietne (piemēram, vaislas kuiļu, audzējamo cūku novietne)

200

6.

Nepārnadžu novietne (piemēram, zirgu, mūļu, ēzeļu novietne)

300

7.

Putnu novietne ar 10 m2 lielu platību

50

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.293
Zaudējumu kompensācija par iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem

Nr.
p.k.

Dzīvnieku izcelsmes produktu veids

Zaudējumu kompensācija

1.

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites pārstrādes uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai noliktavā un iznīcināti

atbilstoši produktu iegūšanas pašizmaksas vidējai vērtībai

2.

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) un iznīcināti

atbilstoši stingrās uzskaites preču pavadzīmē norādītajai iepirkuma summai

3.

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites dzīvnieku novietnē un iznīcināti

atbilstoši produktu vidējai tirgus vērtībai

Zemkopības ministrs M.Roze
6.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.293
Zaudējumu kompensācija par iznīcināto inventāru

Nr.
p.k.

Inventāra veids

Zaudējumu kompensācija

1.

Mazvērtīgais inventārs

30 % apmērā no stingrās uzskaites preču pavadzīmē norādītās summas

2.

Pamatinventārs

70 % apmērā no stingrās uzskaites preču pavadzīmē norādītās summas

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 293Pieņemts: 03.06.2003.Stājas spēkā: 07.06.2003.Zaudē spēku: 19.03.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 06.06.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
75860
{"selected":{"value":"06.02.2004","content":"<font class='s-1'>06.02.2004.-18.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.02.2004","iso_value":"2004\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2004.-18.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2003","iso_value":"2003\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2003.-05.02.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.02.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)