Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 171

Rīgā 2001.gada 17.aprīlī (prot. Nr. 18, 6.§)

Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumos Nr.241 "Noteikumi par Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošo institūciju karavīru un ierindas dienesta zemessargu atalgojuma sistēmu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Aizsardzības spēkiem" 26.panta otro daļu
un 45.panta pirmo daļu un likuma "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"
25.panta otro daļu un 44.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumos Nr.241 "Noteikumi par Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošo institūciju karavīru un ierindas dienesta zemessargu atalgojuma sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 220., 331./332.nr.; 2000, 88./89., 401./403.nr.) grozījumu un izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.241

Karavīru amatu sadalījums kvalifikācijas kategorijās un mēneša amatalgas

Nr.
p.k.
Amats un dienesta pakāpe Kvalifikācijas kategorija Mēneša amatalga
(latos)

1. Augstākie virsnieki

1.

Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk - NBS) komandieris, ģenerālis

A1

340

2.

NATO integrācijas izpildsekretārs. NBS komandiera vietnieks. NBS štāba

A2

310

priekšnieks. Sauszemes spēku komandieris. Militārais pārstāvis NATO (Beļģijā, Briselē) - ģenerālis vai admirālis

3.

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors, Sauszemes spēku

A3

285

komandiera vietnieks - ģenerālis. Jūras spēku komandieris, admirālis. Zemessardzes komandieris, Gaisa spēku komandieris, Rīgas garnizona priekšnieks, NBS Mācību vadības štāba (turpmāk - MVŠ) priekšnieks - pulkvedis vai ģenerālis

4.

Sauszemes spēku un Zemessardzes štāba priekšnieks, brigādes komandieris,

A4

270

NBS Nodrošinājuma centra komandieris, Saeimas un Valsts prezidenta Drošības dienesta (turpmāk - Drošības dienests) komandieris - pulkvedis vai ģenerālis

2. Vecākie virsnieki

2.1. Pulkveža (jūras kapteiņa) pakāpes amati

5.

Valsts prezidenta sevišķo uzdevumu virsnieks. Militārais padomnieks. NBS

A5

260

Militārās pretizlūkošanas dienesta (turpmāk - MPD) priekšnieks. NBS komandiera juriskonsults, militārais padomnieks. NBS štāba departamenta priekšnieks. MVŠ departamenta priekšnieks. Gaisa spēku un Jūras spēku komandiera vietnieks. Spēku veida štāba priekšnieks. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas prorektors

6.

Aizsardzības, militārais, Gaisa spēku un Jūras spēku atašejs ASV un Kanādā.

A6

250

Militārā personāla nodaļas priekšnieks. NBS militārais pārstāvis (NATO un citu valstu armiju štābos pulkveža amatā). NBS komandiera militāri politiskais padomnieks. NBS štāba pārvaldes priekšnieks, Juridiskās daļas priekšnieks. Radiocentra priekšnieks. Rekrutēšanas un atlases centra priekšnieks. MPD priekšnieka vietnieks. MVŠ pārvaldes priekšnieks. Sauszemes spēku komandiera juriskonsults. Sauszemes spēku un Zemessardzes Inspekcijas daļas priekšnieks, štāba pārvaldes priekšnieks. Jūras spēku flotiles un Baltijas valstu jūras eskadras (turpmāk - BALTRON) komandieris. Brigādes komandiera vietnieks un štāba priekšnieks. NBS Nodrošinājuma centra komandiera vietnieks. Militārās policijas komandieris. Drošības dienesta komandiera vietnieks un štāba priekšnieks. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Taktikas katedras vadītājs

7.

NBS komandpunkta priekšnieks. Gaisa spēku un Jūras spēku operatīvās daļas

A7

240

priekšnieks. Jūras spēku Atbalsta bāzes komandieris. Mobilo strēlnieku mācību centra komandieris. Baltijas miera uzturēšanas spēku bataljona (turpmāk - BALTBAT) komandieris. Militārās medicīnas centra priekšnieks. Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas priekšsēdētājs. Materiāltehnisko līdzekļu bāzes priekšnieks. Drošības dienesta Saeimas apsardzes un Valsts prezidenta apsardzes priekšnieks. Gaisa spēku lidojumu inspektors. NBS Sporta kluba priekšnieks. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas katedras vadītājs. Militārais atašejs Vācijā, Austrijā un Šveicē. Militārais atašejs Francijā. Militārais atašejs Lielbritānijā. Rīgas garnizona komandants

2.2. Pulkvežleitnanta (komandkapteiņa) pakāpes amati

8.

Baltijas Aizsardzības koledžas pasniedzējs. Sevišķo uzdevumu virsnieks. NBS

A8

230

komandiera biroja priekšnieks un īpašo uzdevumu virsnieks. NBS štāba un MPD daļas priekšnieks, pārvaldes priekšnieka vietnieks. MVŠ daļas priekšnieks. Gaisa spēku štāba galvenais inženieris. Jūras spēku flotiles un BALTRON štāba priekšnieks, Mācību centra un Kara kuģu flotiles diviziona komandieris. Gaisa spēku Atbalsta bāzes komandieris. Pilna štata bataljona, diviziona un eskadriļas komandieris. Instruktoru skolas komandieris. Speciālo uzdevumu vienības (turpmāk - SUV) komandieris. Mobilo strēlnieku mācību centra komandiera vietnieks un štāba priekšnieks. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Mācību daļas priekšnieks, katedras vadītājs

9.

Valsts prezidenta militārais adjutants. Militārais atašejs Lietuvā un Polijā.

A9

212

Militārais atašejs Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Militārais atašejs Dānijā un Norvēģijā. Militārais atašejs Čehijā, Slovākijā un Ungārijā. NBS komandiera biroja nodaļas priekšnieks. NBS štāba Juridiskās daļas jurists, nodaļas priekšnieks, EDSO un bruņojuma kontroles virsnieks, Sakaru centra komandieris. MPD nodaļas priekšnieks. Militārās medicīnas centra priekšnieka vietnieks. Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Spēku veida (šeit un turpmāk - arī Zemessardzes) štāba daļas un komandpunkta priekšnieks, Operatīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks, īpašo uzdevumu virsnieks. Sauszemes spēku komandiera biroja priekšnieks. Jūras spēku mācību centra komandiera vietnieks, štāba priekšnieks. Mācību centra komandieris. Atbalsta bāzes štāba priekšnieks. Gaisa spēku štāba galvenais pretgaisa aizsardzības virsnieks, Informācijas centra priekšnieks. Pilna štata bataljona, diviziona, eskadriļas un SUV komandiera vietnieks un štāba priekšnieks. Nepilna štata bataljona, diviziona, eskadriļas un pielīdzināmas vienības komandieris. Militārās policijas štāba priekšnieks un Izziņas daļas priekšnieks. Drošības dienesta apsardzes priekšnieka vietnieks, mobilās un stacionārās apsardzes priekšnieks. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Personāla daļas priekšnieks, Taktikas katedras vadītāja vietnieks, Aizsardzības zinātņu centra vadītāja vietnieks - zinātniskās grupas vadītājs (profesors), Apbruņojuma nodaļas priekšnieks

10.

Militārais pārstāvis Eiropas drošības un sadarbības organizācijā (EDSO).

A10

202

Militārā pārstāvja vietnieks NATO (Beļģijā, Briselē). NBS militārais pār-stāvis (NATO un citu valstu armiju štābos pulkvežleitnanta amatā). Militārā personāla nodaļas priekšnieka vietnieks. NBS štāba operatīvais dežurants, Sakaru centra komandiera vietnieks un Infotehnoloģijas daļas komandieris. Radiocentra daļas priekšnieks. Sporta kluba priekšnieka vietnieks. Militārās medicīnas centra nodaļas priekšnieks. Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas vecākais eksperts. Spēku veida štāba jurists (juriskonsults), nodaļas priekšnieks, vecākais inspektors, Operatīvās daļas vecākais virsnieks. Zemessardzes Medicīnas komisijas priekšnieks ārsts, Sporta kluba priekšnieks. NBS Nodrošinājuma centra komandiera grupas vecākais virsnieks. Jūras spēku poliklīnikas galvenais ārsts. Gaisa spēku štāba aviācijas inženieris, Aviācijas eskadriļas lidojumu vadītājs, inženieris. Brigādes un Drošības dienesta štāba Operatīvās daļas priekšnieks. Militārās policijas Izziņas nodaļas priekšnieks un svarīgu izziņu virsnieks. Drošības dienesta štāba Izlūkošanas daļas priekšnieks, Valsts prezidenta mobilās apsardzes priekšnieka vietnieks un īpašo uzdevumu virsnieks. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas katedras vecākais pasniedzējs, Skaitļošanas centra priekšnieks. Rīgas garnizona komandanta vietnieks. Liepājas garnizona komandants

2.3. Majora (Jūras spēkos - kapteiņa) pakāpes amati

11.

Militārā pārstāvja NATO vietnieks drošības jautājumos (Beļģijā, Briselē).

A11

196

Militārais adjutants. NBS virskapelāns. NBS štāba Kancelejas priekšnieks, štāba komandants, virsnieks, Sakaru centra daļas komandieris, orķestra priekšnieks. MVŠ virsnieks. NBS Nodrošinājuma centra komandiera grupas virsnieks. Rekrutēšanas un atlases centra grupas priekšnieks. MPD priekšnieka palīgs, vecākais virsnieks. Brigādes, Drošības dienesta un Radiocentra komandpunkta priekšnieks. Baltijas atbalsta grupas komandieris. Militārās medicīnas centra visu specialitāšu ārsti. Vienības galvenais ārsts medicīnas vada komandieris (Medicīnas punkta priekšnieks galvenais ārsts), poliklīnikas lazaretes priekšnieks. Mācību centra, skolas štāba priekšnieks, Mācību daļas priekšnieks. Jūras spēku Atbalsta bāzes filiāles komandieris, Krasta apsardzes kuģu diviziona komandieris, mīnu tralera (meklētāja) un patruļkuģa komandieris. Mobilo strēlnieku mācību centra Starptautiskās sadarbības daļas priekšnieks. Aviācijas eskadriļas posma komandieris, Gaisa spēku Informācijas centra priekšnieka vietnieks, Radiotehniskā bataljona radiotehniskā posteņa priekšnieks. SUV kaujinieku un mācību komandas komandieris. Nesprāgušas munīcijas neitralizācijas (turpmāk - NMN) nodaļas komandieris. Nepilna štata bataljona, diviziona, eskadriļas un pielīdzināmas vienības komandiera vietnieks, štāba priekšnieks. Materiāltehnisko līdzekļu bāzes priekšnieka vietnieks noliktavu priekšnieks. Drošības dienesta Personāla daļas, Apgādes daļas, Sakaru un infotehnoloģijas daļas priekšnieks, Saeimas mobilās un stacionārās apsardzes un Valsts prezidenta stacionārās apsardzes priekšnieka vietnieks. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas daļas vecākais virsnieks, katedras pasniedzējs (docents), vadošais pētnieks, nodaļas priekšnieks, informatīvās grupas vadītājs

12.

Militārais pārstāvis NATO SHAPE (Beļģijā, MONSA). Militārā personāla

A12

186

nodaļas virsnieks. NBS militārais pārstāvis (NATO un citu valstu armiju štābos majora amatā). Militārā dienesta iesaukšanas centra virsnieks. NBS štāba Sakaru centra Infotehnoloģijas daļas komandiera vietnieks, sakaru darbnīcas priekšnieks. Radiocentra analīzes vecākais virsnieks, stacijas un Infotehnoloģijas nodaļas priekšnieks. NBS Sporta kluba sporta daļas priekšnieks. Spēku veida štāba virsnieks, kartogrāfs, komandpunkta operatīvais dežurants. Sauszemes spēku un Zemessardzes štāba inspektors, štāba priekšnieka palīgs, kancelejas priekšnieks, medicīnas komisijas ārsts. Brigādes un Mobilo strēlnieku mācību centra (brigādes) štāba daļas priekšnieks, Operatīvās daļas un Starptautiskās sadarbības daļas vecākais virsnieks un brigādes štāba Mācību nodaļas priekšnieks. Mazākas par brigādi vienības štāba Operatīvās nodaļas priekšnieks, Atbalsta bāzes štāba Materiāltehniskā nodrošinājuma un Sakaru un radiotehniskās nodaļas priekšnieks. Jūras spēku flotiles ūdenslīdēju komandas komandieris, Krasta apsardzes kuģu flotiles štāba grupas vecākais virsnieks. Gaisa spēku vecākais lidotājs instruktors, Informācijas centra vadības grupas virsnieks un maiņas priekšnieks, Aviācijas eskadriļas Lidaparātu apkopes nodaļas un Diagnostikas un kontroles nodaļas priekšnieks. Bataljona un diviziona štāba Inženiertehniskās nodaļas priekšnieks, Pretgaisa aizsardzības diviziona remontdarbnīcas priekšnieks. Mācību centra Mācību daļas priekšnieka vietnieks, Mācību (pasniedzēju) nodaļas priekšnieks. Vienības ārsts fiziologs, psihologs. BALTBAT štāba nodaļas priekšnieks un vecākais virsnieks. Rotas komandieris dalībai starptautiskajā misijā. Militārās policijas vecākais izziņas virsnieks, eksperts un Kriminālmeklēšanas nodaļas priekšnieks. Drošības dienesta štāba Izlūkošanas un Operatīvās daļas nodaļas priekšnieks, izlūkošanas analītiķis, mobilās apsardzes vecākais virsnieks. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas katedras pasniedzējs (lektors), Redakcijas un izdevniecības nodaļas priekšnieks, Taktikas centra priekšnieks, informācijas analītiķis, kursa priekšnieks. Rīgas garnizona komandanta palīgs. Liepājas garnizona komandanta vietnieks

3. Jaunākie virsnieki

3.1. Kapteiņa (kapteiņleitnanta) pakāpes amati

13.

NBS komandiera biroja preses virsnieks. NBS štāba Sevišķās lietvedības

A13

181

priekšnieks, orķestra diriģents. NBS militārais pārstāvis (NATO un citu valstu armiju štābos kapteiņa amatā). Rekrutēšanas un atlases centra virsnieks. MPD virsnieks. Radiocentra nodaļas priekšnieks. Pilna štata rotas, baterijas komandieris. Rotas komandiera vietnieks dalībai starptautiskajā misijā. NMN nodaļas komandiera vietnieks. Krasta apsardzes kuģa, ūdenslīdēju kuģa un palīgkuģa komandieris, mīnu tralera (meklētāja) un patruļkuģa komandiera palīgs. Jūras spēku poliklīnikas ārsts, rentgenologs, Radiotehniskā bataljona informācijas centra priekšnieks, BALTRON štāba vecākais virsnieks. Vienības medicīnas vada Ārstniecības nodaļas priekšnieks. NBS Sporta kluba nodaļas priekšnieks. Brigādes komandpunkta operatīvais dežurants. Par brigādi mazākas vienības komandpunkta priekšnieks, medicīnas punkta priekšnieks ārsts. Aviācijas vecākais lidotājs. Gaisa spēku Informācijas centra grupu vecākais virsnieks operators, vecākais stūrmanis, vecākais programmētājs, Tehniskās grupas priekšnieks. SUV kaujinieku un mācību komandas komandiera vietnieks, Atbalsta komandas komandieris. Mācību centra, skolas vecākais pasniedzējs, Trenažieru nodaļas priekšnieks. Jaunsargu apmācības grupas priekšnieks. Sauszemes spēku un Zemessardzes štāba Sevišķās lietvedības priekšnieks un preses virsnieks. Jūras spēku un Zemessardzes orķestra priekšnieks. Militārās policijas Apgādes nodaļas priekšnieks. Drošības dienesta komandiera palīgs, stacionārās apsardzes vada komandieris. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas ārējo sakaru un preses virsnieks, daļas virsnieks, katedras apmācību kabineta priekšnieks, Aizsardzības zinātņu centra pētnieks, datoru tīkla administrators, datoru inženieris, personālsastāva drošības virsnieks

14.

NBS štāba Sakaru centra nodaļas priekšnieks. Radiocentra personāla

A14

168

nodaļas priekšnieks un analīzes virsnieks. MPD Saimniecības nodaļas priekšnieks un Transporta nodaļas priekšnieks. Spēku veida un brigādes komandiera adjutants. Brigādes un Mobilo strēlnieku mācību centra (brigādes) štāba virsnieks, brigādes štāba Mācību nodaļas vecākais pasniedzējs metodiķis, Sapieru (NMN) mācību nodaļas pasniedzējs sapieris. Mazākas par brigādi vienības štāba, apgādes veida un tehniskās nozares nodaļas priekšnieks, komandpunkta operatīvais dežurants, virsnieku nama un kluba priekšnieks, citos punktos neminēto vienību un apakšvienību ārsts. Atbal-sta bāzes, bataljona un diviziona Operatīvās un Inženiertehniskās nodaļas virsnieks, Atbalsta bāzes Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas un Sakaru un radiotehniskās nodaļas virsnieks (inženieris). Krasta apsardzes kuģu flotiles štāba grupas virsnieks (inženieris). Mācību centra, skolas Mācību daļas (nodaļas) virsnieks, inženieris, mehāniķis, stūrmanis, pasniedzējs. Jaunsargu apmācības grupas vecākais pasniedzējs. Baltijas atbalsta grupas virsnieks. Nepilna štata sastāva rotas, baterijas un pielīdzināmas apakšvienības komandieris. Atsevišķa vada komandieris. Laboratorijas priekšnieks. Visu vienību (izņemot rotu) kapelāns. Flotiles ūdenslīdēju komandas komandiera vietnieks, mīnu tralera (meklētāja) un patruļkuģa mehāniķis. Krasta apsardzes kuģu diviziona kuģu ekspluatācijas virsnieks, BALTRON štāba virsnieks. Aviācijas eskadriļas dežūrvirsnieks, lidojumu vadības stūrmanis, vecākais sinoptiķis, lidotājs, Trenažieru nodaļas priekšnieks, posma inženieris, Diagnostikas un kontroles nodaļas apkalpes veida inženieris, izpletņlēkšanas instruktors. Gaisa spēku Atbalsta bāzes rotas Sakaru un radiotehniskās grupas komandieris, Radiotehniskā bataljona un Pretgaisa aizsardzības diviziona štāba Inženiertehniskās nodaļas virsnieks, radara priekšnieks, Pretgaisa aizsardzības baterijas komandiera vietnieks, baterijas inženieris, Informācijas centra darbības veida virsnieks vecākais operators, programmētājs operators, stūrmanis, sakaru grupas priekšnieks. SUV kaujinieku un mācību grupas komandieris, izlūku un snaiperu nodaļas komandieris. BALTBAT štāba virsnieks. Sporta kluba virsnieks. Militārās policijas tehniskā nodrošinājuma virsnieks, izziņas virsnieks, kriminālists inženieris, Kriminālmeklēšanas nodaļas vecākais virsnieks. Drošības dienesta štāba virsnieks, inženieris, programmētājs, vecākais izlūks, mobilās apsardzes virsnieks, komandpunkta operatīvais dežurants. Jūras spēku un Zemessardzes orķestra diriģents. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas katedras pasniedzējs (asistents), nodaļas un centra inženieris, kursa priekšnieka vietnieks, Kultūras un audzināšanas nodaļas priekšnieks. Rīgas garnizona virssardznes priekšnieks

3.2. Virsleitnanta, leitnanta pakāpes amati

15.

Aizsardzības, militārā, Gaisa spēku un Jūras spēku atašeja ASV un Kanādā

A15

163

palīgs. Rotas, baterijas komandiera vietnieks, vada komandieris, apmācības virsnieks, garnizona virssardznes priekšnieks. Sapieru (NMN) mācību nodaļas vecākais eksperts pasniedzējs. Materiāltehnisko līdzekļu bāzes Starpvalstu sūtījumu nodaļas priekšnieks. NBS štāba Sakaru centra vadu sakaru grupas komandieris. Radiocentra Atklāto avotu nodaļas priekšnieks. Mazākas par brigādi vienības štāba virsnieks. Radara inženieris. Krasta apsardzes un ūdenslīdēju kuģa komandiera palīgs, patruļkuģa un mīnu tralera (meklētāja) stūrmanis, mīnu tralera (meklētāja) elektromehāniķis, palīgkuģa komandiera palīgs stūrmanis. Mīnu meklētāja kuģa operāciju komandas un ūdenslīdēju komandas komandieris. Flotiles atmīnēšanas ūdenslīdēju grupas un dziļūdens ūdenslīdēju grupas komandieris. Atbalsta bāzes remontdarbnīcas priekšnieks. Aviācijas eskadriļas lidaparāta un speciālās tehnikas apkopes veida vecākais tehniķis. Militārās policijas jaunākais izziņas virsnieks, Kriminālmeklēšanas nodaļas virsnieks. Drošības dienesta štāba Taktiskās izlūkošanas nodaļas izlūks, mobilās apsardzes jaunākais virsnieks

16.

Nepilna štata sastāva vada komandieris. Rotas, baterijas un posteņa atbilstoša

A16

153

darbības veida virsnieks. NBS štāba Sakaru centra nodaļas sakaru virsnieks. Brigādes štāba Mācību nodaļas pasniedzējs metodiķis, jaunsargu priekšnieks. Mazākas par brigādi vienības apgādes veida, tehniskās nozares un tehnikas veida virsnieks, instruktors, tehniķis, sapieris, eksperts, mehāniķis, sinoptiķis, ekologs, ķīmiķis, vadības punkta maiņas priekšnieks (dežūrvirsnieks). Mīnu tralera (meklētāja) un patruļkuģa ieroču virsnieks, krasta apsardzes un ūdenslīdēju kuģa stūrmanis, krasta apsardzes kuģa un mīnu meklētāja kuģa elektromehāniskās komandas (nodaļas) komandieris. Jūras spēku Radiotehniskā bataljona radiotehniskā posteņa priekšnieks. Gaisa spēku Informācijas centra grupas atbilstošās darbības veida virsnieks operators, virsnieks. Glābšanas helikoptera glābējs operators, eskadriļas izpletņlēcēju instruktors. Lidaparātu borttehniķis, apkopes un ekspluatācijas tehniķis. Drošības dienesta stacionārās apsardzes vada komandiera vietnieks. Jaunsargu apmācības grupas pasniedzējs

4. Virsdienesta (Zemessardzes) instruktori

4.1. Virsniekvietnieka pakāpes amati

17.

NBS štāba galvenais grāmatvedis, Sakaru un informātikas departamenta

A17

210

infotehnoloģijas speciālists. Spēku veidu štāba Sakaru un informātikas (radiotehniskās) pārvaldes (daļas) infotehnoloģijas speciālists. Sauszemes spēku un Zemessardzes štāba Revīzijas un kontroles daļas priekšnieks

18.

Militārā pārstāvja palīgs NATO SHAPE (Beļģijā, MONSA). NBS štāba

A18

185

ekonomists, grāmatvedis, pārtikas tehnologs, kartogrāfijas speciālists, Personāla departamenta un Medicīnas pārvaldes infotehnoloģijas speciālists. Sakaru centra nodaļas priekšnieks infotīkla administrators, nodaļas priekšnieks programmētājs, infoaizsardzības galvenais speciālists. MPD Finansu nodaļas priekšnieks, Personāla uzskaites daļas priekšnieks. Radiocentra programmētājs. MVŠ ekonomists, infotehnoloģijas speciālists. Spēku veida štāba vecākais finansists ekonomists, revidents grāmatvedis, intendants, kvartīrmeistars, datortehnikas inženieris, galvenais grāmatvedis (Finansu daļas priekšnieks ekonomists). Sauszemes spēku un Zemes- sardzes štāba Videoinformācijas nodaļas režisors, TV žurnālists redaktors. Brigādes, Drošības dienesta, Mācību centra, Jūras spēku flotiles un Atbal-sta bāzes juriskonsults. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas jurists un Finansu nodaļas priekšnieks

19.

Militārā personāla nodaļas datu bāzes programmētājs. NBS militārā pārstāvja

A19

170

palīgs (NATO un citu valstu armiju štābos virsniekvietnieka amatā). Spēku veida štāba personāla speciālists, finansists ekonomists, grāmatvedis, revidents, redaktors lietvedis, sabiedrisko attiecību speciālists un infotehnoloģijas speciālists, izlūkošanas analītiķis, sabiedrisko attiecību speciālists, inženieris. MPD vecākais ekonomists un speciālās tehnikas speciālists. Drošības dienesta, brigādes un mazākas vienības štāba Sakaru daļas (nodaļas) infotehnoloģijas speciālists, programmētājs, vecākais finansists ekonomists un galvenais grāmatvedis (Finansu nodaļas priekšnieks galvenais grāmatvedis). Mācību centra Mācību daļas datortehnikas un infotehnoloģijas speciālists, svešvalodu vecākais pasniedzējs, Apgādes nodaļas priekšnieks. Drošības dienesta Izlūkošanas daļas speciālās tehnikas inženieris. NBS komandiera biroja kultūras speciālists, NBS štāba redaktors lietvedis, Sakaru centra datortehnikas un infotehnoloģijas speciālists, programmētājs, sakaru darbnīcas tehniskās kontroles inženieris. Radiocentra informācijas, sakaru, infotehnoloģijas un radiotehnikas vecākais speciālists, posteņa priekšnieks, Speciālā autotransporta nodaļas priekšnieks. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēkas priekšnieks, Finansu nodaļas priekšnieka vietnieks, finansists ekonomists

20.

Drošības dienesta, brigādes un mazākas vienības štāba, Apgādes un nodro-

A20

153

šinājuma nodaļas finansists ekonomists, tulks, fiziskās sagatavošanas un sporta instruktors, apbruņojuma speciālists, autotehnikas, degvielas un smērvielu, pārtikas, ekipējuma un saimniecības intendants, kvartīrmeistars, datortehnikas, elektrotehnikas, lokatoru ekspluatācijas, lidlauka ekspluatācijas un citas specialitātes inženieris, speciālists (ar augstāko izglītību), metrologs, tehniskās laboratorijas, radiotehniskās darbnīcas un remontdarbnīcas nodaļas priekšnieks. Gaisa spēku Informācijas centra datortīkla administrators, informācijas apstrādes grupu operators, Atbalsta bāzes štāba un apgādes rotas ģeodēzists tehniķis, radiolokācijas staciju priekšnieks, apgaismošanas sistēmas inženieris. Mācību centra Mācību daļas (nodaļas) speciālists (instruktors), pasniedzējs, kartogrāfs. SUV Izpletņlēkšanas aprīkojuma nodaļas, Ūdenslīšanas aprīkojuma nodaļas priekšnieks. Drošības dienesta, brigādes štāba, Materiāltehnisko līdzekļu bāzes personāla speciālists. Spēku veida štāba kancelejas priekšnieks. Sauszemes spēku un Zemessardzes štāba juridiskais speciālists, Jaunsargu daļas metodiķis instruktors, bataljona jaunsargu speciālists. NBS štāba Sakaru centra atbilstošas specialitātes inženieris, datu pārraidīšanas un tehniskā nodrošinājuma speciālists. Orķestra grupas koncertmeistars, priekšorķestra vadītājs. Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas sekretārs. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Redakcijas un izdevniecības nodaļas redaktors, komunālās saimniecības speciālists

4.2. Virsseržanta (bocmaņa) pakāpes amati

21.

NBS štāba biroja sekretārs, kancelejas vecākais lietvedis, komandanta palīgs,

A21

165

departamenta lietvedis, uzskaites, administratīvais, protokola un personāla speciālists, Sakaru centra Sakaru drošības kontroles nodaļas komandieris. NBS Nodrošinājuma centra komandiera grupas un MVŠ departamenta lietvedis. NBS militārā pārstāvja palīgs (NATO un citu valstu armiju štābos virsseržanta amatā). Rekrutēšanas un atlases centra rekrutēšanas speciālists. MVŠ lietvedis, kontroles, standartu un reglamentu speciālists. Spēku veida komandiera sekretārs, štāba videooperators. Brigādes un mazākas vienības vecākais grāmatvedis. NBS Nodrošinājuma centra komandiera grupas lietvedis. Bataljona, diviziona, mācību centra, skolas un tām pielīdzināmas vienības virsseržants. Vada komandieris

22.

Rotas, baterijas, centra, komandas, orķestra virsseržants, kuģa bocmanis.

A22

150

Virsseržants vada komandieris, Drošības dienesta, brigādes un mazākas vienības štāba lietvedības priekšnieks vecākais lietvedis, grāmatvedis, izlūks analītiķis, pasniedzējs instruktors, ēdnīcas priekšnieks, noliktavu priekšnieks. Mācību centra sporta bāzes priekšnieks, traļmeistaru un ūdenslīdēju instruktors, ugunsdrošības un glābšanas instruktors, laivu stacijas priekšnieks. Jūras spēku Atbalsta bāzes filiāles galvenais grāmatvedis, krasta apsardzes kuģa "Kristaps" tipa kuģa komandiera palīgs stūrmanis, BALTRON štāba administrācijas speciālists lietvedis, Radiotehniskā bataljona Informācijas centra maiņas priekšnieks. Bataljona, diviziona, bāzes un pielīdzināmas vienības kluba priekšnieks. SUV tehniskās laboratorijas inženieris, mācību grupas komandiera palīgs instruktors. Zemessardzes SUV kaujinieku, snaiperu grupas komandieris. Spēku veida štāba plānošanas, sadarbības, protokola, sociālās nodrošināšanas, izlūkošanas, uzskaites, medicīnas, administratīvais speciālists. Radiocentra informācijas, sakaru, datoru, radiotehnikas un infotehnoloģijas speciālists, vecākais operators, Speciālā transporta nodaļas vecākais speciālists. Materiāltehnisko līdzekļu bāzes Apbruņojuma daļas priekšnieks noliktavas pārzinis, apbruņojuma un speciālo līdzekļu noliktavas mantzinis. Sporta kluba sporta treneris. NBS štāba un spēku veida štāba kancelejas lietvedis, arhivārs bibliotekārs. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Fiziskās kultūras katedras apmācību instruktors, vecākais lietvedis, grāmatvedis, bibliotēkas priekšnieka vietnieks, garāžas priekšnieks. Vienības ar juridiskās personas tiesībām grāmatvedis kasieris

23.

Militārā dienesta iesaukšanas centra un Militārās medicīnas centra komandants.

A23

140

Personāla departamenta, spēku veida un mazāku vienību štāba Personāla daļas (nodaļas) lietvedis. Spēku veida štāba pārvaldes lietvedis, tāmētājs, finansu speciālists. MVŠ un NBS Nodrošinājuma centra pārvaldes lietvedis. Brigādes, pielīdzināmas un mazākas vienības sadarbības speciālists, datu pārraides tīkla administrators, apgādes un nodrošinājuma apakšvienību atbilstošas nozares priekšnieks (pārzinis), speciālists, tehniķis, instruktors, pasniedzējs, ugunsdzēsēju grupas (nodaļas) komandieris, apbruņojuma (ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, mīnu), radioelektronisko līdzekļu, medicīnas un pārtikas noliktavas mantzinis. NBS štāba kartogrāfijas noliktavas pārzinis un Sakaru centra sakaru mantzinis. Vienības bez juridiskas personas tiesībām štāba grāmatvedis kasieris. Laivu stacijas bocmanis. Poliklīnikas, medicīnas punkta un apakšvienības feldšeris, aptiekārs. Mīnu tralera (meklētāja), patruļkuģa un ūdenslīdēju kuģa komandas komandieris, palīgkuģa elektromehāniskās komandas komandieris, krasta apsardzes kuģa radiotehniskās nodaļas komandieris, krasta apsardzes kutera komandieris. Lidaparātu tehniķis. Sinoptiķis novērotājs. NMN grupas komandieris, topoģeodēziskās un skaitļotāju grupas komandieris. SUV tehniķis instruktors, Kaujinieku nodaļas komandieris, vecākais izlūks, vecākais snaiperis, kinologu grupas komandieris. Zemessardzes SUV kaujinieku, snaiperu grupas komandiera vietnieks. Rīgas garnizona virssardznes virsseržants. MPD operatīvais speciālists. NBS štāba orķestra administrators, grupas koncertmeistars, Sakaru centra operatīvās radiostacijas un Radioreleja (turpmāk - RRL) staciju grupas priekšnieks, datu apstrādes, informātikas, elektronikas un telekomunikāciju speciālists. Sporta kluba sporta instruktors. Militārās medicīnas centra vecākā medicīnas māsa. Jūras spēku muzeja vadītājs. Jūras spēku un Zemessardzes orķestra grupas koncertmeistars. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas katedras apmācību instruktors, autovadīšanas instruktors, Aizsardzības zinātņu centra asistents

4.3. Seržanta pakāpes amati

24.

Vada seržants. Rotas, vada intendants, kvartīrmeistars. Artilērijas komand-

A24

137

punkta un darbnīcas priekšnieks, degvielas noliktavu pārzinis mantzinis. Palīgkuģa radiotehniskās komandas komandieris, reida kutera komandieris, krasta apsardzes kuģa Elektromehāniskās nodaļas elektromehāniķis. Zemessardzes SUV kaujas grupas seržants. Poliklīnikas, medicīnas vada un medicīnas punkta vecākā medicīnas māsa. Spēka veidu štāba daļas, Drošības dienesta, brigādes un mazākas vienības štāba un patstāvīgas (pielīdzināmas) daļas (nodaļas) lietvedis, filiāles lietvedības priekšnieks vecākais lietvedis. Militārās medicīnas centra lietvedis, medicīnas māsa, rentgenlaborants, laborants. Vecākais drošības inspektors, apmācības instruktors. Radiocentra operators, uzskaites speciālists, Speciālā autotransporta nodaļas speciālists. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pavairošanas biroja pārzinis, korektors, šautuves priekšnieks

25.

NBS štāba Autotransporta nodaļas komandieris. Izlūku (izlūkošanas) nodaļas

A25

129

(grupas) komandieris, Mīnmetēju nodaļas komandieris, skaitļotāju grupas komandiera palīgs. Noliktavas pārzinis un apgādes seržants dalībai starptautiskajā misijā. SUV vecākais kaujinieks, izlūks, snaiperis, kinologs, mantzinis tehniķis, bruņutransportieru (speciālā autotransporta) nodaļas komandieris. Zemessardzes SUV vecākais kaujinieks, vecākais snaiperis. Brigādes un mazākas vienības noliktavas mantzinis, ja attiecīgā noliktava nav minēta citos šī pielikuma punktos, Apkopes (apgādes) un remontdarbnīcas, Sakaru darbnīcas, Remontdarbnīcas priekšnieks, Autotransporta (apgādes) un remonta nodaļas komandieris, Šautuves priekšnieks, Uguns vadības nodaļas komandieris, štāba vada Nodrošināšanas nodaļas komandieris, apķēdējuma priekšnieks, tehniķis laborants, remontdarbnīcas tehniķis, bibliotēkas pārzinis, filmotēkas pārzinis, medicīnas māsa, šefpavārs, autotehniķis, elektrotehniķis, radiotehniķis, vecākais topoģeodēzists, speciālists, tehniķis. Drošības dienesta, brigādes, mācību centra, skolas un pielīdzināmas vienības štāba plānošanas un uzskaites speciālists, kuģu diviziona un vienībai pakļautās apakšvienības lietvedis. Mīnu meklētāja sonāra operatoru komandieris, ūdenslīdēju grupas komandieris, krasta apsardzes kuģa "Kristaps" tipa kuģa elektromehāniķis. Aviācijas radiostacijas un pievadstacijas priekšnieks, glābējhelikoptera glābējs, lidaparāta apkopes veida mehāniķis. Drošības dienesta štāba arhivārs lietvedis, Saeimas un Valsts prezidenta apsardzes lietvedis, mobilās apsardzes vecākais apsargs, Stacionārās apsardzes nodaļas komandieris. Sporta kluba sporta instruktors. Materiāltehnisko līdzekļu bāzes ieroču remonta darbnīcas priekšnieks, Apbruņojuma daļas grāmatvedis lietvedis. NBS Sakaru centra RRL stacijas priekšnieks, telekomunikāciju tehniķis, vecākais sakaru (sakaru kontroles) operators, sakaru darbnīcas tehniķis un mehāniķis. Orķestra solists, bibliotekārs, mūzikas instrumentu meistars. Liepājas garnizona virssardznes seržants. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas sakaru tehniķis, elektrotehniķis

4.4. Kaprāļa pakāpes amati

26.

Nodaļas, grupas, lielgabala, mīnmetēja, apkalpes komandieris. Vada plāno-

A26

126

šanas un apgādes speciālists. Visu veidu izlūkošanas nodaļas un ūdenslīdēju grupas (komandas) komandiera palīgs, Mīnmetēju nodaļas komandiera vietnieks, BALTRON štāba radiosakaru, ieroču speciālists. Radiostacijas un radiorelejstacijas, telefonu centrāles, elektrostacijas priekšnieks. Ieroču meistars, topoģeodēzists, mākslinieks, rasētājs, sanitārais instruktors, pavārs instruktors, medicīnas laborants, orķestra solista palīgs. NBS orķestra mūziķis, apakšvienības noliktavas mantzinis (pārzinis). Mazākas par brigādi vienības štāba plānošanas un uzskaites speciālists, bāzes filiāles lietvedis, bibliotēkas pārzinis videooperators. SUV kaujinieks, bruņutransportieru (speciālā autotransporta) nodaļas komandiera palīgs. Zemessardzes SUV kaujinieks, snaiperis. Poligona pārraugs, drošības inspektors. Drošības dienesta Saeimas un Valsts prezidenta apsardzes mantzinis, Stacionārās apsardzes nodaļas komandiera palīgs. NBS Sakaru centra sakaru (kontroles) operators. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas iespiedmašīnas operators, saimniecības pārzinis, tehniķis

4.5. Virsseržanta, seržanta un kaprāļa pakāpes amati

27.

Seržantu sastāva amati pirmo triju dienesta mēnešu laikā (sākumapmācības

A27

100

posmā). Kursants

5. Virsdienesta kareivji (zemessargi)

5.1. Dižkareivja (dižmatroža, vecākā zemessarga) pakāpes amati

28.

Kareivja, matroža un zemessarga atbilstošā nosaukuma amata vecākais.

A28

119

Brigādes, pielīdzināmas un mazākas vienības štāba, apakšvienības, apgādes veida un tehniskās nozares rakstvedis, datoroperators, bibliotekārs, dispečers, laborants, mantziņa palīgs, šautuves operators. Patstāvīgas rotas, pielīdzināmas un mazākas apakšvienības lietvedis, mantzinis. Kaujas grupas komandieris, nodaļas un grupas komandiera palīgs. Akustiķis, mobilās apsardzes apsargs, elektrogāzmetinātājs, kuģu elektromehāniķis, kinomehāniķis, kodētājs, koks, mehāniķis vadītājs, elektromehānikas, elektronikas, sakaru, elektronisko iekārtu un dzinēju mehāniķis, meistars, reida un krasta apsardzes kutera motorists, meteooperators, sonāra operators, operators skaitļotājs, Militārās policijas policists, radiomehāniķis, radiometrists, kuģa radists, sapieris spridzinātājs, artilērijas skaitļotājs, apsardzes strēlnieks, traļmeistars, ūdenslīdējs, uzskaitvedis. Priekšorķestra mūziķis, Jūras spēku un Zemessardzes orķestra mūziķis

5.2. Kareivja (matroža, zemessarga) pakāpes amati

29.

Atbilstoša amata vecākais, ja tuvākais tiešais priekšnieks ir dižkareivja,

A29

115

dižmatroža vai vecākā zemessarga pakāpē. Kareivja vairāku profesiju amati. Atmīnētājs, autoelektromehāniķis, autobusa vadītājs, vilcējautomobiļa vadītājs, autoceltņa operators, degazētājs, elektromehāniķis, elektrometinātājs, frēzētājs, galdnieks, gāzmetinātājs, granātnieks, ložmetējnieks, mehāniķis, mīnētājs, optiķis, pavārs, kuģa stūresvīrs, tālmērītājs, tēmētājs, topoģeodēzists, ugunsdzēsējs, uguns vadības radaru operators, virpotājs, zenītraķešu strēlnieks

30.

Akumulatorists, apgaismotājs, apsargs, artilērists, atslēdznieks, autoat-

A30

110

slēdznieks, automehāniķis, autovadītājs, buldozerists, dīzelists, drēbnieks, ekskavatorists, elektriķis, izlūks, kareivis, kurpnieks, artilērists lādētājs, matrozis, mērķa norādītājs, mīnmetējnieks, motociklists, motorists, mūrnieks, namdaris, novērotājs, operators, atbilstoša amata palīgs, pastnieks, pirtnieks, planšetists, apakšvienības militārais policists, radiotelefonists, radiotelegrāfists, radists, regulētājs, sakarnieks, sanitārs, sanitārtehniķis, sapieris, sargs, signālists, skārdnieks, snaiperis, stjuarts, strēlnieks, stropētājs, takelāžists, telefonists, tilpnes vīrs, vulkanizatorists (vulkanizācijas operators), ziņnesis

5.3. Kareivja un dižkareivja (matroža, dižmatroža, zemessarga,

vecākā zemessarga) pakāpes amati

31.

Kareivja un dižkareivja (matroža, dižmatroža, zemessarga, vecākā zemessarga)

A31

84"

pakāpes amati pirmo triju dienesta mēnešu laikā (sākumapmācības posmā). Kursants

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumos Nr.241 "Noteikumi par Aizsardzības ministrijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 171Pieņemts: 17.04.2001.Stājas spēkā: 25.04.2001.Zaudē spēku: 02.03.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 24.04.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
7483
25.04.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)