Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes rīkojums Nr.20

Rīgā 2001. gada 17. aprīlī

Par īslaicīgiem pasākumiem makšķerēšanas regulēšanā Salacā makšķerēšanas sacensību laikā

Ievērojot Latvijas makšķernieku kluba "Salmo" pieteikumu par taimiņu makšķerēšanas atklāto sacensību organizēšanu Salacas upē saskaņā ar Nolikumu "Salaca 2001", kas izstrādāts atbilstoši Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta zinātniskām rekomendācijām un saskaņots Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra noteikumu nr.67 "Makšķerēšanas noteikumi" 8.punktā noteiktā kārtībā un pamatojoties uz šo noteikumu 10.punktu:

1. Noteikt makšķerēšanas sacensību laikā 2001.gada 21.aprīlī Salacas upes posmā no Vecsalacas tilta līdz bijušā kājnieku tilta balstiem augšpus Korģes grīvas šādus īslaicīgus makšķerēšanas regulēšanas pasākumus:

1.1. makšķerēšanas sacensībās atļauts piedalīties - ne vairāk kā 60 dalībniekiem;

1.2. viens makšķerēšanas sacensību dalībnieks lomā drīkst paturēt 2 taimiņus, tajā skaitā iespējamo lašu piezveju;

1.3. sacensību dalībniekiem vienlaikus atļauts izmantot tikai vienu makšķerēšanas rīku - spiningu vai mušiņmakšķeri;

1.4. sacensībās atļauts makšķerēt no krasta un iebrienot;

1.5. lomā paturētajām zivīm jāatbilst minimālajam pieļaujamajam garumam - taimiņam 50 cm, lasim - 60 cm, mērot zivi no purna līdz astes spuras beigām;

1.6. pārējo zivju sugu piezveja, loma lielums un minimāli pieļaujamie garumi - saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem;

1.7. iegūtais loms jāreģistrē speciālā lomu uzskaites anketā, norādot taimiņu un lašu garumu, svaru, un jāpaņem zvīņu paraugs zivs vecuma noteikšanai.

2. Šie makšķerēšanas regulēšanas pasākumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un to darbības laiks - 2001.gada 21.aprīlis no plkst. 6.00 līdz makšķerēšanas sacensību beigām plkst.16.30.

Pielikumā:

1. Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta rekomendācijas taimiņu makšķerēšanas sacensībām Salacā.

2. Makšķernieku kluba "Salmo" atklāto sacensību taimiņu makšķerēšanā "Salaca 2001" nolikums.

Valsts zivsaimniecības

pārvaldes priekšnieks N.Riekstiņš

 

 

Rekomendācijas taimiņu makšķerēšanas sacensībām Salacā

Atbildot uz makšķernieku kluba "Salmo" lūgumu (12.04.2001.), dot bioloģisko pamatojumu iespējai organizēt taimiņu makšķerēšanas sacensības Salacas upē, Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts (LZPI) izskatīja taimiņu resursu stāvokli, makšķerēšanas iespējas Salacā un dod sekojošus slēdzienus:

1. Pavasarī Salacas lejtecē sastopami divu grupu taimiņi:

1) Pagājušajā rudenī iznārstojušie, kas vēl uzkavējas upē,

2) pavasarī no līča ienākošie, kas seko nārstojošo salaku bariem.

Abu grupu taimiņi drīzumā atkal pamet upi un dodas jūrā, kur tos ķer rūpnieciskie zvejnieki. Tādos apstākļos ierobežota taimiņu makšķerēšana nevar jūtami iespaidot nārsta baru upē nākamajā rudenī.

2. Atzīmējot, ka 2001.g. aprīlī Salacas lejtecē ir ienācis daudz taimiņu no līča, LZPI uzskata par pieļaujamu līdztekus jau esošajai licencētai makšķerēšanai nedaudz palielināt to apzveju, makšķernieku klubam "Salmo" organizējot aprīlī vienas dienas sacensības spiningošanā un mušiņmakšķerēšanā.

3. "Salmo" kluba sacensības var izmantot bioloģiskās informācijas (tai skaitā zvīņu paraugu) ievākšanai, kas nav iegūstama no plašās publikas, atskaitoties par parasto licenču izmantošanu.

4. LZPI ierosina šādus galvenos taimiņu spiningošanas un mušiņmakšķerēšanas noteikumus:

• Viena diena 2001. gada aprīlī Salacā no Vecsalacas tilta līdz bijušā kājnieku tilta balstiem augšpus Korģes grīvai.

• Dalībnieku (atļauju) skaits - 60 gab.

• Loms - līdz 2 taimiņi, tai skaitā piezvejā arī laši (minimālā atļautā garumā, attiecīgi 60 cm un 50 cm).

• Tam makšķerniekam, kas sasniedz atļauto taimiņu (lašu) skaitu (2 gab.), sacensības jābeidz, kā arī citu zivju makšķerēšana jāpārtrauc.

• Makšķernieku noķertie laši un taimiņi jānosver, jānomēra, jāpaņem zvīņu paraugs pēc noteiktās formas un atskaite jānodod klubam "Salmo". Bioloģiskos materiālus apstrādās LZPI un iesniegs klubam un Valsts zivsaimniecības pārvaldei sacensību un taimiņu resursu vispusīgai novērtēšanai.

Direktora vietnieks A.Mitāns

 

 

Sabiedriskās organizācijas "Latvijas makšķernieku kluba "Salmo"" atklāto sacensību taimiņu makšķerēšanā "Salaca 2001" nolikums

Rīgā 2001.gada 12.aprīlī Moto: "Kop un mīli Latvijas dabu!"

(no kluba "Salmo" ētikas kodeksa)

 

1. daļa

Mērķi

1. Radoši pilnveidot kluba "Salmo" darbību saskaņā ar kluba "Salmo" stratēģiskās darbības virzieniem un kluba ētikas kodeksa principiem.

2. Popularizēt un attīstīt lašveidīgo zivju makšķerēšanu kā idejisku un praktizētu sporta veidu.

3. Makšķerēšanas sacensību laikā veikt zivju resursu izpēti - fiksēt noķerto un atbrīvoto zivju skaitu un to lielumu, kā arī noņemt zvīņu paraugus zivju vecuma noteikšanai.

Organizētājs

Sabiedriskā organizācija "Latvijas makšķernieku klubs "Salmo"".

Dalībnieki

"Latvijas makšķernieku kluba "Salmo"" biedri, asociēto klubu biedri un citi interesenti, kopskaitā līdz 60 dalībniekiem.

Norises laiks un vieta

2001.gada 21.aprīlī Salacas upē no Vecsalacas tilta līdz vecajam gājēju tiltiņam (300 m virs Korģites grīvas). Makšķerēšana - no krasta vai iebrienot.

Inventārs

Spinings vai mušiņmakšķere - pēc izvēles. Tikai mākslīgā ēsma!

Transports

Sacensību dalībnieki paši nodrošina sevi ar transportu.

2. daļa

Noteikumi

1. "Latvijas makšķernieku klubs "Salmo"" pārzina organizatorisko daļu.

2. Sacensību dalībnieki piesaka savu līdzdalību pasākumā kluba kontaktpersonai līdz 2001.gada 20.aprīlim pa telefonu - 9206420.

3. Visiem sacensību dalībniekiem, kuri ir pieteikuši savu līdzdalību sacensībās (sk. 2.punktu), sacensību norises dienā obligāti jāreģistrējas no plkst.6 līdz 6.30 Jūras vides pārvaldes Salacgrīvas inspekcijas ēkā - "Lašlejas" (apmēram 500 m no Vecsalacas tilta augšup pa upi, labajā krastā) pie "Latvijas makšķernieku kluba "Salmo"" atbildīgās personas par sacensību reģistrāciju. Reģistrējoties ir jāuzrāda 2001.gada maķšķernieku karte.

4. Sacensību dalības maksa ir Ls 10 (desmit latu), no kuras 60% tiek ieskaitīti Latvijas Zivju fondā lašveidīgo zivju resursu atražošanas pasākumu nodrošināšanai, 40% tiek izmantoti pasākuma organizēšanai (upes krastu sakopšanai pēc pasākuma un balvām). Pēc pasākuma norises Vasts zivsaimniecības pārvaldei tiek nosūtīts reģistrēto sacensību dalībnieku saraksts, informācija par iekasēto dalības maksu un Latvijas Zivju fondā pārskaitāmo līdzekļu apjomu.

5. Pēc reģistrācijas dalībniekam izsniedz reģistrācijas zīmi un apliecinājumu par sacensību dalības maksas veikšanu, kam visu laiku ir jābūt pie sacensību dalībnieka un jāuzrāda pēc pieprasījuma makšķerēšanu kontrolējošām iestādēm.

6. Dalībnieki ar parakstu apliecina savu atbildību par personīgo drošību un šo noteikumu ievērošanu sacensību norises laikā. Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas makšķerēšanas noteikumiem, šiem noteikumiem un kluba ētikas kodeksa principiem.

7. Lomu nodod līdz plkst. 16.30 sacensību sākšanas vietā. Makšķernieku lomus vērtē kluba valdes nozīmēta lomu vērtēšanas komisija, nosakot zivs svaru ar elektroniskajiem svariem un izmērot zivs garumu. Vērtēšanas kritēriji: 1. vieta - smagākais lašveidīgais; 2. vieta - divu lašveidīgo zivju kopsvars; 3. vieta divu lašveidīgo zivju kopgarums.

8. Sacensību dalībnieks lomā drīkst paturēt ne vairāk kā 2 lašveidīgās zivis (taimiņus vai lašu piezveju). Zivis, kas nav sasniegušas makšķerēšanas noteikumos paredzēto garumu, saudzīgi atlaižamas.

9. Sacensību dalībnieki neatkarīgi no rezultāta aizpilda un iesniedz lomu vērtēšanas komisijai atskaites anketu, ko saņem reģistrācijas laikā. Anketas un zvīņu paraugus klubs iesniedz Zivsaimniecības pētniecības institūtā.

10. Sacensību dalībnieki ar lomu tiesīgi piedalīties citos izsludinātajos konkursos, kas tiek rīkoti par lielāko noķerto zivi.

11. Kluba jaunbiedru un īsteno biedru uzņemšana ir neatņemama sacensību norises sastāvdaļa, kura notiek kā ikgadēja kluba "Salmo" tradīcija saskaņā ar kluba statūtiem, ētikas kodeksu un pasākumu un ceremoniālu norises reglamentu.

3. daļa

Papildu prasība

1. Iespēju robežās ar fotoaparātu fiksē cilvēku nodarīto ļaunumu dabai un apkārtējai videi.

2. Pēc sacensību beigām dalībnieki savāc savus un citu personu atstātos dabai neraksturīgos priekšmetus.

3. Katram dalībniekam ir mērlente zivju garuma noteikšanai.

Latvijas makšķernieku kluba

"Salmo" valde

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par īslaicīgiem pasākumiem makšķerēšanas regulēšanā Salacā makšķerēšanas sacensību laikā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Zemkopības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 20Pieņemts: 17.04.2001.Stājas spēkā: 21.04.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 20.04.2001.
7416
21.04.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)