Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padome

Lēmums Nr.12 (prot. Nr. 13, 2.§) Rīgā 2001.gada 28.martā

Par SIA "SCA Hygiene Products" iesniegumu

Lieta Nr. 71/06/04

 

22.02.2001. Konkurences padome saņēma SIA "SCA Hygiene Products" 30.01.2001. iesniegumu, kurā norādīts uz iespējamo maldinošās reklāmas aizlieguma pārkāpumu SIA "Amerpap Latvia" darbībās, izplatot tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu reklāmu ar paziņojumu "SERLA TUALETES PAPĪRS - VIENMĒR GARĀKS". SIA "SCA Hygiene Products" iesniegumā norāda, ka šādam reklāmas paziņojumam nevar piekrist, jo SIA "SCA Hygiene Products" izplatīto tirdzniecības marku "ZEWA" un "EDET" tualetes papīru kvalitātes un īpašību rādītāji, kuri ir atrodami uz iepakojuma, apliecina, ka tieši tie ir vieni no garākajiem tualetes papīriem Latvijas tirgū. Iesniedzējs norāda uz Reklāmas likuma 4.panta 2.daļas 7.punkta, 8.panta 2.daļas, 8.panta 3.daļas 1.punkta, 10.panta 3.daļas noteikumu pārkāpumiem SIA "Amerpap Latvia" darbībās.

Konkurences padome 07.03.2001. sēdē (prot. Nr.10, 3.§) saskaņā ar Reklāmas likuma 14.panta otro daļu nolēma pagarināt lietas izskatīšanas termiņu par 10 dienām.

Lai izpildītu Reklāmas likuma 14.panta ceturtās daļas nosacījumu, Konkurences padome pārkāpumā iesaistītajai personai SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" 27.03.2001. deva iespēju iepazīties ar lietā esošajiem pierādījumiem un izteikt savu viedokli par iespējamiem Reklāms likuma pārkāpumiem.

Izvērtējot rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Konkurences padome

k o n s t a t ē j a:

Saskaņā ar 22.08.2000. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecībā sniegto informāciju SIA "SCA Hygiene Products" ir uzņēmējsabiedrība, kura LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 22.08.2000., reģ.Nr.000350683, un veic konsultēšanu komercdarbībā un vadībzinībās, sniedz reklāmas pakalpojumus, veic citur neklasificētu pakalpojumu sniegšanu un pārējo darbību cilvēku veselības aizsardzības jomā. Bez tam SIA "SCA Hygiene Products" nodarbojas ar tirdzniecības marku "ZEWA" un "EDET" tualetes papīra un papīra dvieļu izplatīšanu un dažādu citu higiēnas produktu izplatīšanu.

Saskaņā ar 13.03.2001. LR Uzņēmumu reģistra izziņā sniegto informāciju SIA "Amerpap Latvia" ir uzņēmējsabiedrība, kura LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 13.01.1994., reģ.Nr.000317376, un līdz 22.12.2000. veica pārējo mājsaimniecības preču vairumtirdzniecību, pārējo mazumtirdzniecību specializētajos veikalos, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību kioskos un tirgos, kā arī nodarbojās ar citiem darbības veidiem. Minētā ietvaros SIA "Amerpap Latvia" nodarbojās ar tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu izplatīšanu.

22.12.2000. SIA "Amerpap Latvia" vienīgais dalībnieks "MoDo Paper East AB" pieņēma lēmumu Nr. 1/22-12-00 par SIA "Amerpap Latvia" likvidāciju. Savukārt 29.12.2000. LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu par ieraksta izdarīšanu LR Uzņēmumu reģistra žurnālā SIA "Amerpap Latvia" reģistrācijas lietā par likvidatora R. Zesera iecelšanu. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" 51.pantā noteikto laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 05.01.2001. numurā tika izsludināta informācija par SIA "Amerpap Latvia" likvidācijas uzsākšanu, līdz ar to šobrīd minētā uzņēmējsabiedrība atrodas likvidācijas procesā.

Saskaņā ar 21.03.2001. LR Uzņēmumu reģistra izziņā sniegto informāciju SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" ir uzņēmējsabiedrība, kura LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 16.07.1996., reģ.Nr.000330167, un veic reklāmu, tirgus un sabiedriskās domas izpēti, izdevējdarbību, poligrāfisko izpildi un ar to saistītos pakalpojumus.

SIA "SCA Hygiene Products" 30.01.2001. iesniegumā Konkurences padomei norāda, ka SIA "Amerpap Latvia" no 23.10.2000. līdz 10.12.2000. organizēja televīzijas un vides reklāmas izvietošanu tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīram un papīra dvieļiem ar paziņojumu "SERLA TUALETES PAPĪRS - VIENMĒR GARĀKS".

Konkurences padome, veicot minētās informācijas pārbaudi, ir secinājusi, ka tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu reklāma televīzijā tika izplatīta no 2000.gada oktobra līdz 2000.gada decembra pirmās nedēļas beigām (informācija iegūta no SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" 21.03.2001. saņemtajā vēstulē Nr.110 sniegtajām ziņām).

Tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu vides reklāma 25 sabiedriskā transporta pieturvietās Rīgā tika organizēta no 23.10.2000. līdz 29.10.2000. No 30.10.2000. līdz 12.11.2000. tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu vides reklāma tika organizēta 50 sabiedriskā transporta pieturvietās Rīgā, 5 sabiedriskā transporta pieturvietās Valmierā un 7 sabiedriskā transporta pieturvietās Liepājā.

Bez tam tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu reklāmas plakāti un citi reklāmas materiāli tika izplatīti tirdzniecības vietās. Minētos reklāmas plakātus un citus reklāmas materiālus tirdzniecības vietās izplatīja SIA "Amerpap Latvia" pārstāvji (informācija iegūta no SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" 21.03.2001. saņemtajā vēsulē Nr.110 sniegtajām ziņām).

Konkurences padome nav ieguvusi pierādījumus vai apstiprinājumu tam, ka SIA "Amerpap Latvia" būtu tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu reklāmas devējs vai izgatavotājs un tādējādi būtu organizējusi minēto reklāmas kampaņu. Tomēr Konkurences padomes rīcībā esošā informācija liecina, ka SIA "Amerpap Latvia" pārstāvji ir veikuši tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu reklāmas plakātu un citu reklāmas materiālu izplatīšanu tirdzniecības vietās. Līdz ar to saskaņā ar Reklāmas likuma 12.panta pirmās daļas nosacījumiem SIA "Amerpap Latvia" ir uzskatāma par reklāmas plakātu un citu reklāmas materiālu izplatītāju tirdzniecības vietās, jo, ievērojot Reklāmas likuma normas, "Reklāmas izplatītājs ir persona, kura pati izplata reklāmu vai dod iespēju reklāmu izplatīt reklāmas devējam".

Konkurences padomes rīcībā esošā informācija norāda, ka tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu reklāmu izplatīšanai Latvijas televīzijā izgatavoja SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" (informācija iegūta no SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" 21.03.2001. saņemtajā vēsulē Nr.110 sniegtajām ziņām). Reklāmas klipu SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" saņēma no reklāmas aģentūras "SEK&GREY LTD" Somijā, kas strādā ar tirdzniecības marku "SERLA" Somijā, un adaptēja to televīzijas vajadzībām Latvijā. Līdz ar to SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" ir uzskatāma par minētās televīzijas reklāmas izgatavotāju, jo saskaņā ar Reklāmas likuma 11.panta pirmo daļu "Reklāmas izgatavotājs ir persona, kas pēc reklāmas devēja pasūtījuma izgatavo, pārveido vai adaptē reklāmu".

Tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu vides reklāmas organizēšanā tirdzniecības vietās un apkārtējā vidē SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" izmantoja no Somijas saņemtos materiālus, kas tika izmantoti televīzijas reklāmas klipā, un uz to bāzes veidoja nepieciešamos vizuālos efektus (informācija iegūta no SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" 21.03.2001. saņemtajā vēsulē Nr.110 sniegtajām ziņām). Līdz ar to Konkurences padome uzskata, ka tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu vides reklāmas, kura tika izplatīta sabiedriskā transporta pieturvietās, izgatavotājs ir SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"". Arī reklāmas plakātus un citus reklāmas materiālus izplatīšanai tirdzniecības vietās izgatavoja SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"", izmantojot no Somijas saņemtā televīzijas klipa materiālus.

Konkurences padomes rīcībā esošā informācija norāda, ka tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu reklāmas pasūtītājs ir Somijā reģistrēts uzņēmums "METSA TISSUE OYJ", kas ir tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu ražotājs un Reklāmas likuma 10.panta pirmās daļas izpratnē ir uzskatāms par reklāmas devēju, jo "Reklāmas devējs ir persona, kura nolūkā gūt komerciālu vai citu labumu pati izgatavo un izplata vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo vai izplata reklāmu". Minēto apliecina 15.10.2000. noslēgtais līgums Nr.01/00 starp "METSA TISSUE OYJ" un SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" par reklāmas pakalpojumu sniegšanu.

Konkurences padome, veicot reklāmā sniegtā paziņojuma "SERLA TUALETES PAPĪRS - VIENMĒR GARĀKS" atbilstības Reklāmas likuma normām izvērtēšanu, secināja, ka tualetes papīrs "SERLA" nav uzskatāms par garāko tualetes papīru, kāds tiek piedāvāts Latvijas tirgū (īpašību rādītāji atrodami uz iepakojuma), jo tualetes papīri "EDET", "ZEWA", "ZEWA PLUS", "LOTUS MAXI" ir garāki par "SERLA" tualetes papīru (informācija iegūta no Konkurences biroja 02.03.2001. dienesta ziņojuma).

No reklāmas paziņojuma un satura, kas vēsta, ka "SERLA TUALETES PAPĪRS - VIENMĒR GARĀKS", ir saprotams, ka citi tualetes papīri ir īsāki. Lai gan vārdkopa VIENMĒR GARĀKS un vārds VISGARĀKAIS par sinonīmiem nav atzīstami (pēc LU Latviešu valodas institūta Valsts valodas konsultāciju dienesta 06.03.2001. sniegtās izziņas Nr.a-017497), tomēr Konkurences padome secina, ka minētās reklāmas pazīmes un paziņojums "VIENMĒR GARĀKS" ietver slēptu salīdzinājumu. Turklāt minētā reklāma netieši norāda uz to, ka citi tualetes papīri ir īsāki.

Reklāmas likuma 10.panta otrā daļa nosaka, ka "Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas saturu". Saskaņā ar Reklāmas likuma normām reklāmas devējs ir tiesīgs pasūtīt tikai tādu reklāmu, kas nav pretrunā ar šo likumu. Latvijas Republikas Reklāmas likuma normas attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētām uzņēmējsabiedrībām. Tā kā tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu reklāmas devējs ir Somijā reģistrēts uzņēmums "METSA TISSUE OYJ", tad tas nav uzskatāms par Reklāmas likuma subjektu.

Konkurences padome ir konstatējusi, ka 15.10.2000. noslēgtā līguma Nr.01/00 starp "METSA TISSUE OYJ" un SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" par reklāmas pakalpojumu sniegšanu IV A nodaļas Aģentūras atbildība 2.un 3.punkts nosaka, ka reklāmas izgatavošanā "Aģentūra izpildīs tās pienākumus augsti profesionālā līmenī, ievērojot reklāmas principus un ētiku, kā arī Latvijas likumdošanu. Aģentūra garantē, ka visas darbības šī līguma ietvaros saskanēs ar normatīvo aktu prasībām un neaizskars trešo personu intereses un tiesības, ieskaitot autortiesības un patentu tiesības. Ja Aģentūra neizpilda visas garantijas, kas minētas šajā nodaļā, tā uzņemas pilnu atbildību par šādas darbības vai bezdarbības sekām un sedz visas Klienta vai trešo personu izmaksas, kas radušās šajā sakarā". Līdz ar to Konkurences padome secina, ka SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" ir atbildīga par minētās reklāmas izgatavošanu.

Konkurences padome tirdzniecības markas "SERLA" tualetes papīra un papīra dvieļu reklāmu atbilstoši Reklāmas likuma 8.panta otrās daļas un 8.panta trešās daļas 1.punkta nosacījumiem vērtē kā maldinošu reklāmu, jo, ņemot vērā reklāmas pasniegšanas veidu, minētā reklāma varētu maldināt patērētājus un sava maldinošā rakstura dēļ varētu ietekmēt personu ekonomisko rīcību. Tātad patērētājam, kas salīdzina gan aizstājamo preču cenas un daudzumu, ko var iegādāties par konkrētu cenu, var rasties iespaids, ka par vienu un to pašu konkrēto cenu var iegādāties vairāk tualetes papīra, ja iegādājas tualetes papīru "SERLA".

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Reklāmas likuma 11.panta otrās daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta trešās daļas noteikumiem, Konkurences padome

n o l ē m a:

1. Konstatēt, ka SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" izgatavotā un adaptētā reklāma ar paziņojumu "SERLA TUALETES PAPĪRS - VIENMĒR GARĀKS" saskaņā ar Reklāmas likuma 8.panta otrās daļas un 8.panta trešās daļas 1.punkta nosacījumiem ir maldinoša reklāma un līdz ar to SIA "Reklāmas aģentūra "AGE"" ir pārkāpusi 8.panta pirmajā daļā noteikto maldinošas reklāmas aizliegumu.

2. Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā saskaņā ar LR Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, Civilprocesa kodeksa 24.-A nodaļu un Reklāmas likuma 17.panta otro daļu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Konkurences padomes priekšsēdētājs P. Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par SIA "SCA Hygiene Products" iesniegumu Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 12Pieņemts: 28.03.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 18.04.2001.
7209
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)