Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 19. decembra noteikumus Nr. 464 "Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2001.gadā".

Ministru kabineta noteikumi Nr.4

Rīgā 2000.gada 4.janvārī (prot. Nr. 1, 19.§)

Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2000.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka katrai pašvaldībai aprēķināto no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda (turpmāk - izlīdzināšanas fonds) izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī izdevumu nepieciešamību katrā pašvaldībā, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.

2. Saskaņā ar pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinu 2000.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 31478167 lati, un tos veido:

2.1. dotācijas izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta - 6903010 latu;

2.2. pašvaldību atskaitījumi izlīdzināšanas fondā - 24575157 lati (1.pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 31478167 lati, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).

4. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām tiek noteikta vērtēto ieņēmumu prognoze (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).

5. Lai aprēķinātu pašvaldības izdevumu nepieciešamību, ņem vērā pašvaldības teritorijā pierakstīto iedzīvotāju skaitu un struktūru (4.pielikums).

II. Iemaksas izlīdzināšanas fondā

6. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības) iemaksas izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu veic ar Valsts kases starpniecību no prognozētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā tiek pārskaitītas reizi nedēļā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei. Kopējās pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summu.

8. Pašvaldības, ar kurām Finansu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un uzskaites īpašu kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā no šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozētajiem ieņēmumiem. Iemaksām izlīdzināšanas fondā ir jāatbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādītajai kopējo iemaksu summai.

9. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, mēneša laikā tiek izbeigts vienošanās līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un uzskaites īpašu kārtību un tiek piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

10. Valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondā ieskaitāma likumā "Par valsts budžetu 2000.gadam" apstiprinātajā apmērā saskaņā ar Finansu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

III. Dotāciju izmaksas no izlīdzināšanas fonda

11. Dotāciju no izlīdzināšanas fonda izmaksā Valsts kase, divas reizes mēnesī atskaitot no rajonu, pilsētu un pagastu budžetiem 1/12 daļu no kopējiem fonda izdevumiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.

IV. Noslēguma jautājums

12. Noteikumi piemērojami ar 2000.gada 1.janvāri.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs E.Krastiņš

1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.4

Pašvaldību atskaitījumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

Rajons Pilsēta, pagasts Iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (latos) Iemaksas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)
Rīga 17 824 532 20,9077
Jūrmala 324 069 6,7111
Liepāja 299 394 4,0165
Ventspils 2 598 259 33,2496
Republikas pilsētās kopā:   21 046 254
Aizkraukles rajons Aizkraukle 222 855 21,5460
Cēsu rajons Cēsis 91 832 5,6867
Daugavpils rajons Šēderes pagasts 52 986 24,6024
Dobeles rajons Dobele 114 634 9,9932
Jelgavas rajons Ozolnieku pagasts 11 197 4,2306
Liepājas rajons Grobiņa 15 655 3,8533
Limbažu rajons Limbaži 91 026 10,0498
Ainaži 4 673 3,2025
Salacgrīva ar lauku teritoriju 62 056 11,5316
Madonas rajons Madona 7 332 0,9693
Kalsnavas pagasts 9 011 5,0355
Ogres rajons Ogre 266 404 10,2122
Ikšķile ar lauku teritoriju 22 319 4,3201
Ķegums 62 906 24,6156
Rīgas rajons Baloži 48 689 11,5675
Olaine 111 446 9,7992
Salaspils 538 075 24,4611
Saulkrasti 52 963 10,0408
Sigulda 61 329 6,1538
Ādažu pagasts 171 024 22,4735
Babītes pagasts 78 777 14,7684
Carnikavas pagasts 98 273 19,4241
Garkalnes pagasts 95 964 26,5093
Krimuldas pagasts 21 370 7,8463
Ķekavas pagasts 268 980 19,9869
Mārupes pagasts 214 837 25,1147
Olaines pagasts 59 588 15,0327
Sējas pagasts 1 372 0,9251
Stopiņu pagasts 192 281 25,1710
Saldus rajons Brocēni 148 515 21,8506
Zvārdes pagasts 219 2,7516
Talsu rajons Kolkas pagasts 20 410 14,4672
Virbu pagasts 13 453 13,8608
Tukuma rajons Tukums 23 482 1,5802
Valkas rajons Valka 15 546 2,7371
Smiltene 52 727 8,7640
Launkalnes pagasts 6 008 7,0458
Valmieras rajons Valmiera 155 212 6,4616
Ventspils rajons Tārgales pagasts 37 090 22,3523
Vārves pagasts 4 821 3,2904
Ziru pagasts 1 566 4,7233
Rajonu pilsētās un pagastos kopā:

3 528 903

Pavisam kopā:

24 575 157

Finansu ministrs E.Krastiņš

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.4

Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

Rajons Pilsēta, pagasts Nepieciešamais nodrošinājums no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda (latos)  Dotācija no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)
1 2 3 4
Jelgava 282 295 0,8967962
Rēzekne 41 760 0,1326627
Republikas pilsētās kopā:

324 055

1,0294589
Aizkraukles rajons 501 408 1,5928763
Alūksnes rajons 416 130 1,3219641
Balvu rajons 542 689 1,7240174
Bauskas rajons 683 799 2,1722947
Cēsu rajons 784 485 2,4921569
Daugavpils rajons 573 878 1,8230988
Dobeles rajons 641 270 2,0371900
Gulbenes rajons 220 540 0,7006136
Jelgavas rajons 606 436 1,9265274
Jēkabpils rajons 853 753 2,7122061
Krāslavas rajons 397 059 1,2613797
Kuldīgas rajons 482 904 1,5340914
Liepājas rajons 461 265 1,4653476
Limbažu rajons 659 510 2,0951337
Ludzas rajons 406 072 1,2900110
Madonas rajons 666 201 2,1163891
Ogres rajons 674 862 2,1439063
Preiļu rajons 409 151 1,2997923
Rēzeknes rajons 449 083 1,4266475
Rīgas rajons 1 365 723 4,3386351
Saldus rajons 496 988 1,5788341
Talsu rajons 684 278 2,1738164
Tukuma rajons 854 989 2,7161342
Valkas rajons 420 384 1,3354789
Valmieras rajons 659 143 2,0939679
Ventspils rajons 140 159 0,4452571
Rajonos kopā: 15 052 159 47,8177676
Aizkraukles rajons Jaunjelgava 3 334 0,0105913
Aiviekstes pagasts 3 602 0,0114419
Bebru pagasts 47 244 0,1500863
Daudzeses pagasts 15 442 0,0490557
Iršu pagasts 23 002 0,0730734
Klintaines pagasts 19 369 0,0615317
Kurmenes pagasts 27 639 0,0878037
Mazzalves pagasts 14 740 0,0468258
Neretas pagasts 63 013 0,2001802
Pilskalnes pagasts 24 980 0,0793576
Seces pagasts 33 195 0,1054541
Sērenes pagasts 10 389 0,0330026
Skrīveru pagasts 1 707 0,0054228
Staburaga pagasts 12 833 0,0407685
Sunākstes pagasts 14 380 0,0456812
Valles pagasts 23 382 0,0742792
Vietalvas pagasts 25 474 0,0809264
Zalves pagasts 15 588 0,0495188
Alūksnes rajons Ape 64 691 0,2055113
Alsviķu pagasts 31 695 0,1006904
Annas pagasts 26 346 0,0836952
Gaujienas pagasts 20 743 0,0658974
Ilzenes pagasts 16 820 0,0534343
Jaunalūksnes pagasts 41 828 0,1328809
Jaunannas pagasts 14 963 0,0475351
Jaunlaicenes pagasts 15 615 0,0496045
Kalncempju pagasts 13 545 0,0430307
Liepnas pagasts 28 421 0,0902887
Malienas pagasts 22 305 0,0708576
Mālupes pagasts 26 936 0,0855712
Mārkalnes pagasts 13 068 0,0415156
Pededzes pagasts 45 594 0,1448434
Trapenes pagasts 32 768 0,1040971
Veclaicenes pagasts 21 569 0,0685202
Virešu pagasts 19 162 0,0608754
Zeltiņu pagasts 15 041 0,0477836
Ziemera pagasts 29 773 0,0945816
Balvu rajons Balvi 995 0,0031616
Viļaka 42 528 0,1351024
Baltinavas pagasts 76 087 0,2417143
Balvu pagasts 26 946 0,0856033
Bērzkalnes pagasts 22 670 0,0720188
Bērzpils pagasts 50 618 0,1608031
Briežuciema pagasts 33 122 0,1052206
Krišjāņu pagasts 19 939 0,0633424
Kubuļu pagasts 44 894 0,1426185
Kupravas pagasts 25 428 0,0807802
Lazdukalna pagasts 46 496 0,1477078
Lazdulejas pagasts 12 059 0,0383092
Medņevas pagasts 30 460 0,0967644
Rugāju pagasts 65 126 0,2068923
Susāju pagasts 27 025 0,0858533
Šķilbēnu pagasts 69 831 0,2218399
Tilžas pagasts 80 570 0,2559547
Vectilžas pagasts 26 794 0,0851198
Vecumu pagasts 41 208 0,1309104
Vīksnas pagasts 37 671 0,1196750
Bauskas rajons Bārbeles pagasts 28 768 0,0913908
Brunavas pagasts 63 046 0,2002848
Ceraukstes pagasts 28 703 0,0911850
Codes pagasts 36 623 0,1163445
Dāviņu pagasts 37 832 0,1201846
Gailīšu pagasts 31 165 0,0990038
Īslīces pagasts 48 822 0,1550985
Mežotnes pagasts 39 025 0,1239762
Rundāles pagasts 30 092 0,0955950
Skaistkalnes pagasts 41 418 0,1315754
Stelpes pagasts 28 312 0,0899426
Svitenes pagasts 33 228 0,1055584
Vecsaules pagasts 85 114 0,2703904
Viesturu pagasts 38 018 0,1207752
Cēsu rajons Līgatne 32 817 0,1042537
Amatas pagasts 11 582 0,0367952
Drustu pagasts 41 916 0,1331589
Dzērbenes pagasts 17 515 0,0556430
Inešu pagasts 37 064 0,1177466
Jaunpiebalgas pagasts 42 518 0,1350722
Kaives pagasts 19 378 0,0615587
Līgatnes pagasts 82 314 0,2614969
Mārsnēnu pagasts 35 922 0,1141178
Mores pagasts 20 967 0,0666081
Nītaures pagasts 18 000 0,0571828
Raiskuma pagasts 29 154 0,0926170
Raunas pagasts 93 636 0,2974644
Skujenes pagasts 29 519 0,0937768
Stalbes pagasts 32 734 0,1039893
Straupes pagasts 31 342 0,0995663
Taurenes pagasts 14 203 0,0451196
Vaives pagasts 44 079 0,1400291
Vecpiebalgas pagasts 64 666 0,2054320
Veselavas pagasts 16 228 0,0515535
Zaubes pagasts 29 634 0,0941419
Zosēnu pagasts 20 922 0,0664665
Daugavpils rajons Subate 54 296 0,1724878
Ambeļu pagasts 45 789 0,1454617
Bebrenes pagasts 48 609 0,1544208
Biķernieku pagasts 44 569 0,1415863
Demenes pagasts 94 599 0,3005235
Dubnas pagasts 43 833 0,1392478
Dvietes pagasts 26 680 0,0847581
Eglaines pagasts 46 464 0,1476072
Kalkūnes pagasts 37 119 0,1179194
Kalupes pagasts 65 710 0,2087481
Laucesas pagasts 49 830 0,1583001
Līksnas pagasts 9 551 0,0303420
Maļinovas pagasts 47 619 0,1512755
Medumu pagasts 43 573 0,1384223
Naujenes pagasts 5 321 0,0169042
Nīcgales pagasts 14 284 0,0453768
Pilskalnes pagasts 44 034 0,1398886
Salienas pagasts 32 063 0,1018581
Skrudalienas pagasts 72 607 0,2306573
Sventes pagasts 42 779 0,1359015
Tabores pagasts 37 221 0,1182429
Vaboles pagasts 34 779 0,1104848
Vecsalienas pagasts 25 180 0,0799926
Višķu pagasts 80 364 0,2553013
Dobeles rajons Annenieku pagasts 38 235 0,1214636
Augstkalnes pagasts 33 219 0,1055299
Auru pagasts 23 747 0,0754403
Bēnes pagasts 23 883 0,0758711
Bērzes pagasts 12 778 0,0405945
Bikstu pagasts 34 640 0,1100456
Bukaišu pagasts 33 526 0,1065068
Dobeles pagasts 32 758 0,1040653
Īles pagasts 15 995 0,0508146
Jaunbērzes pagasts 8 805 0,0279718
Lielauces pagasts 17 241 0,0547702
Naudītes pagasts 5 674 0,0180248
Penkules pagasts 12 069 0,0383415
Tērvetes pagasts 42 044 0,1335666
Ukru pagasts 11 475 0,0364545
Vītiņu pagasts 38 757 0,1231224
Zebrenes pagasts 11 905 0,0378200
Gulbenes rajons Beļavas pagasts 69 860 0,2219331
Daukstu pagasts 41 426 0,1316018
Druvienas pagasts 25 624 0,0814035
Galgauskas pagasts 24 545 0,0779748
Jaungulbenes pagasts 56 023 0,1779741
Lejasciema pagasts 51 190 0,1626200
Litenes pagasts 44 607 0,1417080
Lizuma pagasts 56 027 0,1779879
Līgo pagasts 12 361 0,0392686
Rankas pagasts 55 156 0,1752195
Stāmerienas pagasts 37 165 0,1180653
Tirzas pagasts 44 593 0,1416626
Jelgavas rajons Kalnciems 68 676 0,2181713
Cenu pagasts 23 827 0,0756922
Elejas pagasts 4 083 0,0129723
Glūdas pagasts 29 779 0,0946020
Jaunsvirlaukas pagasts 26 347 0,0836997
Lielplatones pagasts 13 104 0,0416288
Līvbērzes pagasts 22 301 0,0708470
Platones pagasts 5 364 0,0170420
Sesavas pagasts 30 676 0,0974522
Sidrabenes pagasts 47 722 0,1516043
Svētes pagasts 19 620 0,0623282
Valgundes pagasts 6 805 0,0216181
Vilces pagasts 50 468 0,1603265
Vircavas pagasts 37 859 0,1202712
Zaļenieku pagasts 7 034 0,0223445
Jēkabpils rajons Aknīste 44 782 0,1422639
Viesīte 57 464 0,1825505
Asares pagasts 27 417 0,0870975
Atašienes pagasts 30 239 0,0960624
Ābeļu pagasts 8 724 0,0277135
Dignājas pagasts 32 047 0,1018080
Dunavas pagasts 35 437 0,1125760
Elkšņu pagasts 23 384 0,0742862
Gārsenes pagasts 39 610 0,1258332
Kalna pagasts 15 440 0,0490502
Krustpils pagasts 27 069 0,0859921
Kūku pagasts 72 773 0,2311853
Leimaņu pagasts 24 385 0,0774673
Mežāres pagasts 41 356 0,1313797
Rites pagasts 25 187 0,0800135
Rubenes pagasts 54 519 0,1731973
Salas pagasts 53 781 0,1708532
Saukas pagasts 16 658 0,0529208
Sēlpils pagasts 36 565 0,1161591
Variešu pagasts 43 966 0,1396700
Vīpes pagasts 38 238 0,1214739
Zasas pagasts 33 969 0,1079119
Krāslavas rajons Krāslava 77 606 0,2465383
Dagda 22 897 0,0727384
Andrupenes pagasts 61 201 0,1944222
Andzeļu pagasts 36 941 0,1173548
Asūnes pagasts 28 603 0,0908652
Aulejas pagasts 33 609 0,1067707
Bērziņu pagasts 35 505 0,1127933
Dagdas pagasts 28 693 0,0911517
Ezernieku pagasts 26 764 0,0850255
Grāveru pagasts 32 575 0,1034831
Indras pagasts 69 716 0,2214738
Izvaltas pagasts 39 496 0,1254701
Kalniešu pagasts 45 531 0,1446445
Kaplavas pagasts 36 046 0,1145127
Kastuļinas pagasts 58 317 0,1852617
Kombuļu pagasts 23 624 0,0750488
Konstantinovas pagasts 28 698 0,0911668
Krāslavas pagasts 14 136 0,0449064
Ķepovas pagasts 18 108 0,0575251
Piedrujas pagasts 39 973 0,1269872
Robežnieku pagasts 61 013 0,1938259
Skaistas pagasts 37 321 0,1185612
Svariņu pagasts 24 640 0,0782772
Šķaunes pagasts 23 403 0,0743472
Šķeltovas pagasts 44 577 0,1416125
Ūdrīšu pagasts 46 255 0,1469442
Kuldīgas rajons Skrunda 15 902 0,0505178
Alsungas pagasts 39 351 0,1250105
Ēdoles pagasts 30 667 0,0974242
Gudenieku pagasts 38 423 0,1220626
Īvandes pagasts 7 360 0,0233816
Kabiles pagasts 32 478 0,1031748
Kurmāles pagasts 30 765 0,0977355
Laidu pagasts 54 113 0,1719060
Nīkrāces pagasts 21 177 0,0672748
Padures pagasts 24 706 0,0784866
Pelču pagasts 19 304 0,0613265
Raņķu pagasts 17 854 0,0567182
Rendas pagasts 16 737 0,0531688
Rudbāržu pagasts 30 876 0,0980884
Rumbas pagasts 6 923 0,0219919
Snēpeles pagasts 24 781 0,0787248
Turlavas pagasts 46 007 0,1461548
Vārmes pagasts 35 812 0,1137674
Liepājas rajons Durbe 13 480 0,0428249
Pāvilosta 27 526 0,0874449
Priekule 35 095 0,1114909
Aizputes pagasts 31 231 0,0992163
Bārtas pagasts 18 536 0,0588837
Bunkas pagasts 35 616 0,1131465
Cīravas pagasts 57 905 0,1839532
Dunalkas pagasts 24 002 0,0762483
Dunikas pagasts 17 704 0,0562437
Embūtes pagasts 17 754 0,0564010
Gaviezes pagasts 23 092 0,0733577
Gramzdas pagasts 26 698 0,0848128
Grobiņas pagasts 16 307 0,0518047
Kalētu pagasts 37 816 0,1201339
Kalvenes pagasts 14 415 0,0457951
Kazdangas pagasts 47 078 0,1495581
Lažas pagasts 7 769 0,0246807
Medzes pagasts 29 634 0,0941414
Nīcas pagasts 22 705 0,0721278
Otaņķu pagasts 25 749 0,0817994
Priekules pagasts 8 699 0,0276353
Rucavas pagasts 46 822 0,1487437
Sakas pagasts 12 561 0,0399051
Tadaiķu pagasts 23 874 0,0758429
Vaiņodes pagasts 56 334 0,1789614
Vecpils pagasts 19 575 0,0621857
Vērgales pagasts 38 097 0,1210263
Virgas pagasts 27 337 0,0868433
Limbažu rajons Aloja 991 0,0031485
Staicele 64 143 0,2037687
Braslavas pagasts 47 688 0,1514958
Brīvzemnieku pagasts 34 690 0,1102045
Katvaru pagasts 28 810 0,0915222
Lēdurgas pagasts 44 755 0,1421778
Liepupes pagasts 38 439 0,1221137
Limbažu pagasts 16 080 0,0510821
Pāles pagasts 18 740 0,0595327
Skultes pagasts 19 876 0,0631417
Umurgas pagasts 23 253 0,0738701
Vidrižu pagasts 33 730 0,1071548
Viļķenes pagasts 25 864 0,0821643
Ludzas rajons Ludza 37 091 0,1178301
Kārsava 52 762 0,1676157
Zilupe 40 326 0,1281064
Blontu pagasts 18 947 0,0601914
Briģu pagasts 33 524 0,1064990
Ciblas pagasts 35 405 0,1124733
Cirmas pagasts 23 746 0,0754359
Goliševas pagasts 22 133 0,0703127
Isnaudas pagasts 40 068 0,1272897
Istras pagasts 42 615 0,1353805
Lauderu pagasts 25 431 0,0807880
Līdumnieku pagasts 18 010 0,0572137
Malnavas pagasts 57 777 0,1835466
Mežvidu pagasts 41 947 0,1332572
Mērdzenes pagasts 36 474 0,1158699
Nirzas pagasts 27 378 0,0869747
Ņukšas pagasts 25 950 0,0824368
Pasienes pagasts 38 644 0,1227635
Pildas pagasts 34 670 0,1101387
Pureņu pagasts 25 984 0,0825471
Pušmucovas pagasts 26 272 0,0834610
Rundēnu pagasts 36 600 0,1162722
Salnavas pagasts 36 897 0,1172141
Zaļesjes pagasts 43 176 0,1371619
Zvirgzdenes pagasts 26 461 0,0840627
Madonas rajons Cesvaine 49 699 0,1578844
Lubāna 5 636 0,0179038
Varakļāni 72 228 0,2294527
Aronas pagasts 38 744 0,1230836
Barkavas pagasts 46 109 0,1464793
Bērzaunes pagasts 40 154 0,1275616
Dzelzavas pagasts 31 397 0,0997412
Ērgļu pagasts 6 642 0,0210998
Indrānu pagasts 10 867 0,0345225
Lazdonas pagasts 4 599 0,0146110
Liezēres pagasts 74 469 0,2365744
Ļaudonas pagasts 42 780 0,1359030
Mārcienas pagasts 41 883 0,1330532
Mētrienas pagasts 31 226 0,0991984
Murmastienes pagasts 39 877 0,1266801
Ošupes pagasts 54 297 0,1724913
Praulienas pagasts 38 600 0,1226250
Sarkaņu pagasts 42 314 0,1344243
Sausnējas pagasts 27 853 0,0884838
Varakļānu pagasts 44 146 0,1402429
Vestienas pagasts 20 159 0,0640412
Ogres rajons Birzgales pagasts 28 578 0,0907877
Krapes pagasts 22 727 0,0722004
Ķeipenes pagasts 25 408 0,0807163
Lauberes pagasts 25 018 0,0794769
Lēdmanes pagasts 38 468 0,1222046
Madlienas pagasts 42 381 0,1346354
Mazozolu pagasts 18 380 0,0583883
Meņģeles pagasts 33 137 0,1052685
Rembates pagasts 27 959 0,0888209
Suntažu pagasts 21 458 0,0681676
Taurupes pagasts 26 323 0,0836225
Preiļu rajons Preiļi 74 570 0,2368937
Līvāni 269 720 0,8568465
Aglonas pagasts 99 805 0,3170604
Aizkalnes pagasts 28 133 0,0893732
Galēnu pagasts 60 008 0,1906335
Jersikas pagasts 33 380 0,1060424
Pelēču pagasts 39 974 0,1269898
Preiļu pagasts 38 463 0,1221910
Riebiņu pagasts 53 988 0,1715101
Rožkalnu pagasts 44 683 0,1419503
Rožupes pagasts 64 198 0,2039439
Rudzātu pagasts 44 298 0,1407253
Rušonu pagasts 61 312 0,1947768
Saunas pagasts 53 546 0,1701053
Silajāņu pagasts 27 729 0,0880907
Sīļukalna pagasts 34 314 0,1090085
Stabulnieku pagasts 51 778 0,1644873
Sutru pagasts 31 440 0,0998795
Turku pagasts 43 577 0,1384365
Upmalas pagasts 48 529 0,1541658
Vārkavas pagasts 34 280 0,1089008
Rēzeknes rajons Viļāni 100 966 0,3207482
Audriņu pagasts 43 301 0,1375581
Bērzgales pagasts 28 775 0,0914112
Čornajas pagasts 74 406 0,2363728
Dekšāres pagasts 40 539 0,1287854
Dricānu pagasts 47 580 0,1511523
Feimaņu pagasts 48 383 0,1537036
Gaigalavas pagasts 42 592 0,1353078
Griškānu pagasts 47 354 0,1504359
Ilzeskalna pagasts 34 641 0,1100477
Kantinieku pagasts 35 561 0,1129710
Kaunatas pagasts 53 139 0,1688132
Lendžu pagasts 23 999 0,0762405
Lūznavas pagasts 38 787 0,1232203
Maltas pagasts 86 266 0,2740492
Mākoņkalna pagasts 32 007 0,1016789
Nagļu pagasts 18 879 0,0599758
Nautrēnu pagasts 71 552 0,2273058
Ozolaines pagasts 35 112 0,1115452
Ozolmuižas pagasts 32 599 0,1035594
Pušas pagasts 23 153 0,0735524
Rikavas pagasts 46 179 0,1467021
Sakstagala pagasts 85 040 0,2701544
Silmalas pagasts 212 796 0,6760099
Sokolu pagasts 44 428 0,1411407
Stoļerovas pagasts 29 584 0,0939826
Stružānu pagasts 25 978 0,0825262
Vērēmu pagasts 31 058 0,0986642
Viļānu pagasts 62 871 0,1997297
Rīgas rajons Baldone 16 728 0,0531419
Allažu pagasts 23 969 0,0761448
Ropažu pagasts 4 445 0,0141206
Saldus rajons Saldus 42 638 0,1354529
Blīdenes pagasts 27 715 0,0880458
Ezeres pagasts 41 966 0,1333168
Gaiķu pagasts 27 601 0,0876836
Jaunauces pagasts 9 786 0,0310895
Jaunlutriņu pagasts 31 586 0,1003417
Kursīšu pagasts 35 484 0,1127247
Lutriņu pagasts 21 379 0,0679179
Nīgrandes pagasts 56 824 0,1805188
Novadnieku pagasts 1 335 0,0042420
Pampāļu pagasts 2 224 0,0070646
Remtes pagasts 19 249 0,0611489
Rubas pagasts 42 365 0,1345866
Šķēdes pagasts 31 762 0,1009021
Vadakstes pagasts 28 432 0,0903214
Zaņas pagasts 31 806 0,1010422
Zirņu pagasts 39 180 0,1244688
Talsu rajons Sabile 42 868 0,1361824
Stende 14 388 0,0457063
Valdemārpils 43 605 0,1385230
Abavas pagasts 60 063 0,1908099
Balgales pagasts 39 051 0,1240581
Dundagas pagasts 40 669 0,1291964
Ģibuļu pagasts 31 684 0,1006537
Īves pagasts 21 725 0,0690147
Ķūļciema pagasts 20 867 0,0662916
Laidzes pagasts 11 076 0,0351853
Laucienes pagasts 33 097 0,1051432
Lībagu pagasts 30 209 0,0959670
Lubes pagasts 17 086 0,0542788
Rojas pagasts 14 180 0,0450457
Strazdes pagasts 12 393 0,0393703
Valdgales pagasts 47 226 0,1500293
Vandzenes pagasts 29 056 0,0923040
Tukuma rajons Kandava 205 567 0,6530461
Degoles pagasts 17 218 0,0546988
Džūkstes pagasts 5 600 0,0177894
Irlavas pagasts 37 389 0,1187775
Jaunpils pagasts 59 331 0,1884827
Jaunsātu pagasts 35 655 0,1132693
Lestenes pagasts 16 058 0,0510128
Pūres pagasts 45 787 0,1454576
Sēmes pagasts 31 735 0,1008154
Slampes pagasts 22 436 0,0712734
Vānes pagasts 47 661 0,1514085
Viesatu pagasts 12 225 0,0388380
Zantes pagasts 22 498 0,0714708
Zentenes pagasts 19 078 0,0606084
Valkas rajons Bilskas pagasts 50 456 0,1602874
Blomes pagasts 33 825 0,1074540
Brantu pagasts 3 959 0,0125764
Ērģemes pagasts 28 509 0,0905685
Ēveles pagasts 13 318 0,0423096
Grundzāles pagasts 38 065 0,1209265
Kārķu pagasts 21 206 0,0673677
Palsmanes pagasts 36 089 0,1146470
Smiltenes pagasts 35 717 0,1134658
Trikātas pagasts 2 097 0,0066633
Valkas pagasts 16 736 0,0531682
Variņu pagasts 27 332 0,0868275
Vijciema pagasts 16 551 0,0525803
Zvārtavas pagasts 13 631 0,0433032
Valmieras rajons Mazsalaca 58 853 0,1869633
Rūjiena 30 996 0,0984685
Bērzaines pagasts 26 910 0,0854894
Burtnieku pagasts 47 014 0,1493543
Dikļu pagasts 35 010 0,1112192
Ipiķu pagasts 15 318 0,0486621
Jeru pagasts 36 754 0,1167588
Kauguru pagasts 35 647 0,1132450
Kocēnu pagasts 26 129 0,0830067
Ķoņu pagasts 21 836 0,0693680
Lodes pagasts 14 950 0,0474944
Matīšu pagasts 38 160 0,1212281
Naukšēnu pagasts 21 617 0,0686715
Ramatas pagasts 16 794 0,0533520
Rencēnu pagasts 54 260 0,1723744
Sēļu pagasts 24 211 0,0769136
Skaņkalnes pagasts 22 521 0,0715453
Vaidavas pagasts 29 637 0,0941519
Vecates pagasts 28 613 0,0908986
Vilpulkas pagasts 19 069 0,0605791
Zilākalna pagasts 23 723 0,0753639
Ventspils rajons Piltene 2 473 0,0078568
Jūrkalnes pagasts 4 042 0,0128391
Popes pagasts 11 517 0,0365874
Puzes pagasts 11 952 0,0379692
Ugāles pagasts 29 973 0,0952190
Usmas pagasts 8 689 0,0276047
Zlēku pagasts 2 016 0,0064052
Rajonu pilsētās un pagastos kopā:

16 101 953

51,1527735
Pavisam kopā: 31 478 167 100,0000000

Finansu ministrs E.Krastiņš

3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.4

Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze

Rajons Pilsēta, pagasts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(latos)
Nekustamā īpašuma nod
(latos)
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
(latos)
Vērtētie ieņēmumi kopā
(latos)
1 2 3 4 5 6
Rīga 85 253 621 5 999 118 8 901 983 100 154 722
Daugavpils 7 693 203 539 383 439 500 8 672 086
Jelgava 5 442 180 200 796 342 831 5 985 807
Jūrmala 4 828 880 173 572 776 598 5 779 050
Liepāja 7 454 193 375 815 396 282 8 226 290
Rēzekne 2 698 223 111 612 119 823 2 929 658
Ventspils 7 814 410 848 717 989 067 9 652 194
Republikas pilsētās kopā:

121 184 710

8 249 013 11 966 084 141 399 807
Aizkraukles rajons Aizkraukle 1 034 322 152 130 34 531 1 220 983
  Jaunjelgava 148 337 6 842 4 772 159 951
Pļaviņas 306 693 6 161 7 861 320 715
Aiviekstes pagasts 42 612 886 20 263 63 761
Aizkraukles pagasts 78 683 3 350 15 696 97 729
Bebru pagasts 50 111 1 593 12 582 64 286
Daudzeses pagasts 44 575 1 706 23 206 69 487
Iršu pagasts 13 845 661 10 442 24 948
Klintaines pagasts 25 317 1 256 14 858 41 431
Kokneses pagasts 277 835 8 491 31 104 317 430
Kurmenes pagasts 21 466 172 12 517 34 155
Mazzalves pagasts 55 788 264 19 763 75 815
Neretas pagasts 72 603 2 159 16 387 91 149
Pilskalnes pagasts 13 223 547 12 334 26 104
Seces pagasts 26 269 1 054 22 386 49 709
Sērenes pagasts 26 606 1 714 18 987 47 307
Skrīveru pagasts 253 082 5 904 30 249 289 235
Staburaga pagasts 18 117 418 8 616 27 151
Sunākstes pagasts 15 638 502 12 058 28 198
Valles pagasts 48 614 984 19 366 68 964
Vietalvas pagasts 27 705 2 296 20 985 50 986
Zalves pagasts 29 166 859 22 847 52 872
Alūksnes rajons Alūksne 671 637 21 929 10 697 704 263
  Ape 64 716 3 326 19 916 87 958
Alsviķu pagasts 54 843 2 879 28 541 86 263
Annas pagasts 13 074 622 7 555 21 251
Gaujienas pagasts 46 512 762 13 917 61 191
Ilzenes pagasts 11 085 107 7 294 18 486
Jaunalūksnes pagasts 38 751 1 353 23 005 63 109
Jaunannas pagasts 20 420 359 11 836 32 615
Jaunlaicenes pagasts 12 653 1 671 7 328 21 652
Kalncempju pagasts 6 378 865 6 396 13 639
Liepnas pagasts 36 573 469 25 377 62 419
Malienas pagasts 8 424 301 7 704 16 429
Mālupes pagasts 19 489 126 14 881 34 496
Mārkalnes pagasts 10 558 329 11 913 22 800
Pededzes pagasts 8 701 266 11 530 20 497
Trapenes pagasts 26 453 529 17 080 44 062
Veclaicenes pagasts 13 105 2 003 8 361 23 469
Virešu pagasts 21 517 860 18 077 40 454
Zeltiņu pagasts 10 619 353 5 636 16 608
Ziemera pagasts 25 976 523 15 460 41 959
Balvu rajons Balvi 541 881 20 384 16 464 578 729
  Viļaka 82 322 1 765 2 843 86 930
Baltinavas pagasts 35 078 1 193 16 590 52 861
Balvu pagasts 19 559 1 313 12 162 33 034
Bērzkalnes pagasts 10 745 739 12 798 24 282
Bērzpils pagasts 19 658 436 10 071 30 165
Briežuciema pagasts 13 482 431 8 188 22 101
Krišjāņu pagasts 10 236 293 6 570 17 099
Kubuļu pagasts 58 354 3 612 21 386 83 352
Kupravas pagasts 26 127 248 563 26 938
Lazdukalna pagasts 21 630 1 272 14 406 37 308
Lazdulejas pagasts 5 080 811 8 329 14 220
Medņevas pagasts 27 098 617 8 920 36 635
Rugāju pagasts 36 695 959 33 656 71 310
Susāju pagasts 18 678 1 794 21 681 42 153
Šķilbēnu pagasts 24 419 674 11 234 36 327
Tilžas pagasts 34 681 313 9 031 44 025
Vectilžas pagasts 8 638 127 7 168 15 933
Vecumu pagasts 13 331 401 10 659 24 391
Vīksnas pagasts 19 591 841 12 391 32 823
Žīguru pagasts 68 778 811 10 627 80 216
Bauskas rajons Bauska 841 241 37 597 19 926 898 764
  Bārbeles pagasts 27 215 909 16 226 44 350
Brunavas pagasts 41 763 4 411 23 565 69 739
Ceraukstes pagasts 75 850 3 606 20 898 100 354
Codes pagasts 118 751 11 497 32 089 162 337
Dāviņu pagasts 20 522 502 15 691 36 715
Gailīšu pagasts 140 153 4 075 28 528 172 756
Iecavas pagasts 595 355 14 134 75 586 685 075
Īslīces pagasts 200 096 11 640 38 299 250 035
Mežotnes pagasts 72 165 876 25 041 98 082
Rundāles pagasts 104 263 1 410 29 657 135 330
Skaistkalnes pagasts 48 339 227 18 074 66 640
Stelpes pagasts 33 803 999 12 655 47 457
Svitenes pagasts 28 059 1 048 17 993 47 100
Vecsaules pagasts 56 679 1 239 28 485 86 403
Vecumnieku pagasts 273 220 8 837 46 714 328 771
Viesturu pagasts 24 149 561 27 371 52 081
Cēsu rajons Cēsis 1 614 854 86 017 63 328 1 764 199
  Līgatne 50 544 11 745 2 902 65 191
Amatas pagasts 32 734 1 253 19 142 53 129
Drabešu pagasts 127 024 24 168 25 623 176 815
Drustu pagasts 26 113 1 622 18 036 45 771
Dzērbenes pagasts 43 998 1 059 17 964 63 021
Inešu pagasts 18 224 440 8 792 27 456
Jaunpiebalgas pagasts 104 781 3 958 23 910 132 649
Kaives pagasts 5 652 180 11 558 17 390
Liepas pagasts 200 335 10 801 18 826 229 962
Līgatnes pagasts 94 007 3 046 29 601 126 654
Mārsnēnu pagasts 18 754 192 12 107 31 053
Mores pagasts 14 345 2 536 16 132 33 013
Nītaures pagasts 36 214 3 530 25 180 64 924
Priekuļu pagasts 359 979 19 212 28 729 407 920
Raiskuma pagasts 76 746 1 320 31 546 109 612
Raunas pagasts 115 536 5 921 30 346 151 803
Skujenes pagasts 24 208 1 881 24 305 50 394
Stalbes pagasts 48 208 2 870 23 357 74 435
Straupes pagasts 50 333 3 641 25 587 79 561
Taurenes pagasts 45 325 2 209 13 529 61 063
Vaives pagasts 40 705 2 366 28 500 71 571
Vecpiebalgas pagasts 52 615 2 030 11 665 66 310
Veselavas pagasts 24 514 3 727 11 145 39 386
Zaubes pagasts 32 157 1 593 19 608 53 358
Zosēnu pagasts 12 673 582 7 618 20 873
Daugavpils rajons Ilūkste 212 750 5 134 4 109 221 993
  Subate 29 548 245 10 320 40 113
Ambeļu pagasts 13 078 89 6 935 20 102
Bebrenes pagasts 38 550 733 11 080 50 363
Biķernieku pagasts 10 085 30 6 563 16 678
Demenes pagasts 28 439 1 367 25 594 55 400
Dubnas pagasts 17 488 320 10 335 28 143
Dvietes pagasts 17 736 102 13 291 31 129
Eglaines pagasts 30 558 188 8 652 39 398
Kalkūnes pagasts 117 562 8 249 17 089 142 900
Kalupes pagasts 44 008 2 779 13 408 60 195
Laucesas pagasts 39 235 844 18 359 58 438
Līksnas pagasts 52 510 3 888 23 728 80 126
Maļinovas pagasts 23 386 1 135 11 858 36 379
Medumu pagasts 35 585 930 14 890 51 405
Naujenes pagasts 338 290 30 897 26 058 395 245
Nīcgales pagasts 41 956 830 15 254 58 040
Pilskalnes pagasts 31 953 2 542 17 045 51 540
Salienas pagasts 17 775 571 13 503 31 849
Skrudalienas pagasts 34 838 1 297 12 890 49 025
Sventes pagasts 33 394 591 21 432 55 417
Šēderes pagasts 215 369 33 008 15 529 263 906
Tabores pagasts 21 101 504 14 725 36 330
Vaboles pagasts 29 690 749 12 506 42 945
Vecsalienas pagasts 19 000 5 042 9 796 33 838
Višķu pagasts 99 317 3 511 15 789 118 617
Dobeles rajons Dobele 1 147 124 58 463 13 917 1 219 504
  Auce 275 181 9 371 16 524 301 076
Annenieku pagasts 41 777 688 16 943 59 408
Augstkalnes pagasts 35 854 1 235 20 050 57 139
Auru pagasts 149 845 2 449 28 012 180 306
Bēnes pagasts 101 170 2 404 19 536 123 110
Bērzes pagasts 97 679 3 727 27 948 129 354
Bikstu pagasts 28 822 2 212 18 850 49 884
Bukaišu pagasts 18 415 417 18 416 37 248
Dobeles pagasts 20 877 951 21 950 43 778
Īles pagasts 22 050 490 12 960 35 500
Jaunbērzes pagasts 48 817 1 286 27 203 77 306
Krimūnu pagasts 67 997 545 25 833 94 375
Lielauces pagasts 15 959 439 10 538 26 936
Naudītes pagasts 46 607 704 15 886 63 197
Penkules pagasts 44 301 1 151 21 565 67 017
Tērvetes pagasts 106 050 3 614 29 454 139 118
Ukru pagasts 19 518 768 19 732 40 018
Vītiņu pagasts 29 698 1 883 24 952 56 533
Zebrenes pagasts 18 495 727 13 934 33 156
Gulbenes rajons Gulbene 651 624 29 917 12 532 694 073
  Beļavas pagasts 49 162 3 919 28 235 81 316
Daukstu pagasts 33 678 995 25 597 60 270
Druvienas pagasts 15 281 92 8 244 23 617
Galgauskas pagasts 17 954 2 321 15 333 35 608
Jaungulbenes pagasts 58 809 634 14 175 73 618
Lejasciema pagasts 61 061 3 059 34 853 98 973
Litenes pagasts 29 471 700 15 356 45 527
Lizuma pagasts 54 880 2 202 15 156 72 238
Līgo pagasts 15 984 140 10 689 26 813
Rankas pagasts 50 062 4 058 23 099 77 219
Stāmerienas pagasts 37 676 1 105 18 504 57 285
Stradu pagasts 131 023 7 231 29 591 167 845
Tirzas pagasts 18 937 1 107 17 361 37 405
Jelgavas rajons Kalnciems 94 184 1 193 5 130 100 507
  Cenu pagasts 189 042 23 281 32 480 244 803
Elejas pagasts 135 006 7 699 22 731 165 436
Glūdas pagasts 106 400 5 797 43 174 155 371
Jaunsvirlaukas pagasts 150 035 2 181 43 463 195 679
Lielplatones pagasts 42 039 665 17 348 60 052
Līvbērzes pagasts 93 999 2 306 36 340 132 645
Ozolnieku pagasts 264 671 7 774 6 522 278 967
Platones pagasts 85 894 3 527 27 506 116 927
Sesavas pagasts 80 362 789 34 433 115 584
Sidrabenes pagasts 42 823 1 962 32 913 77 698
Svētes pagasts 62 799 3 431 22 611 88 841
Valgundes pagasts 91 018 2 953 39 958 133 929
Vilces pagasts 53 708 1 760 34 777 90 245
Vircavas pagasts 50 652 854 37 833 89 339
Zaļenieku pagasts 79 576 2 937 36 963 119 476
Jēkabpils rajons Jēkabpils 1 716 632 88 207 37 096 1 841 935
  Aknīste 84 424 4 341 17 735 106 500
Viesīte 104 586 6 972 41 915 153 473
Asares pagasts 8 677 704 10 481 19 862
Atašienes pagasts 20 381 1 328 11 868 33 577
Ābeļu pagasts 33 960 3 123 21 315 58 398
Dignājas pagasts 8 678 727 11 627 21 032
Dunavas pagasts 22 013 394 15 185 37 592
Elkšņu pagasts 13 242 415 15 658 29 315
Gārsenes pagasts 28 970 245 9 119 38 334
Kalna pagasts 16 141 243 23 414 39 798
Krustpils pagasts 22 765 2 232 16 367 41 364
Kūku pagasts 57 321 4 282 21 145 82 748
Leimaņu pagasts 13 714 226 13 754 27 694
Mežāres pagasts 19 034 200 18 527 37 761
Rites pagasts 20 598 1 223 10 610 32 431
Rubenes pagasts 27 613 380 21 185 49 178
Salas pagasts 156 377 8 705 32 902 197 984
Saukas pagasts 24 917 762 13 093 38 772
Sēlpils pagasts 30 814 2 119 16 580 49 513
Variešu pagasts 38 203 1 549 21 925 61 677
Vīpes pagasts 13 177 1 019 11 022 25 218
Zasas pagasts 37 853 350 14 241 52 444
Krāslavas rajons Krāslava 652 502 24 783 13 669 690 954
  Dagda 171 480 5 878 2 260 179 618
Andrupenes pagasts 32 565 897 14 039 47 501
Andzeļu pagasts 11 679 35 8 122 19 836
Asūnes pagasts 12 881 192 6 566 19 639
Aulejas pagasts 14 792 65 7 874 22 731
Bērziņu pagasts 5 347 347 5 746 11 440
Dagdas pagasts 23 459 1 976 8 642 34 077
Ezernieku pagasts 35 878 1 809 10 857 48 544
Grāveru pagasts 7 572 17 6 715 14 304
Indras pagasts 27 639 469 10 889 38 997
Izvaltas pagasts 21 658 838 8 081 30 577
Kalniešu pagasts 14 673 237 12 883 27 793
Kaplavas pagasts 10 211 593 13 645 24 449
Kastuļinas pagasts 10 348 84 9 218 19 650
Kombuļu pagasts 23 833 522 8 902 33 257
Konstantinovas pagasts 13 793 167 8 252 22 212
Krāslavas pagasts 14 804 568 9 514 24 886
Ķepovas pagasts 6 117 57 6 061 12 235
Piedrujas pagasts 7 469 960 4 957 13 386
Robežnieku pagasts 15 794 57 10 381 26 232
Skaistas pagasts 19 989 445 9 959 30 393
Svariņu pagasts 7 953 239 7 073 15 265
Šķaunes pagasts 17 862 108 8 839 26 809
Šķeltovas pagasts 13 444 517 6 981 20 942
Ūdrīšu pagasts 39 714 9 858 16 557 66 129
Kuldīgas rajons Kuldīga 1 003 401 32 453 17 750 1 053 604
  Skrunda 213 164 6 904 43 019 263 087
Alsungas pagasts 87 650 1 515 24 596 113 761
Ēdoles pagasts 22 821 983 19 035 42 839
Gudenieku pagasts 17 804 693 15 193 33 690
Īvandes pagasts 14 160 827 11 888 26 875
Kabiles pagasts 16 444 1 213 22 002 39 659
Kurmāles pagasts 113 688 1 523 20 965 136 176
Laidu pagasts 28 008 789 19 560 48 357
Nīkrāces pagasts 14 822 2 135 19 176 36 133
Padures pagasts 32 271 1 941 21 326 55 538
Pelču pagasts 42 257 1 183 11 564 55 004
Raņku pagasts 16 313 224 9 208 25 745
Rendas pagasts 44 675 1 229 30 084 75 988
Rudbāržu pagasts 40 003 849 19 869 60 721
Rumbas pagasts 79 998 1 922 31 356 113 276
Snēpeles pagasts 25 362 922 14 111 40 395
Turlavas pagasts 18 997 708 21 403 41 108
Vārmes pagasts 30 313 824 21 199 52 336
Liepājas rajons Aizpute 413 203 17 570 9 433 440 206
  Durbe 66 462 2 105 14 213 82 780
Grobiņa 406 266 9 383 7 519 423 168
Pāvilosta 59 513 5 966 3 898 69 377
Priekule 146 659 4 053 5 825 156 537
Aizputes pagasts 33 078 1 903 15 832 50 813
Bārtas pagasts 24 218 1 275 19 021 44 514
Bunkas pagasts 25 112 871 21 893 47 876
Cīravas pagasts 43 867 887 20 157 64 911
Dunalkas pagasts 28 897 628 17 794 47 319
Dunikas pagasts 22 751 1 172 22 713 46 636
Embūtes pagasts 11 246 386 17 836 29 468
Gaviezes pagasts 24 984 743 23 137 48 864
Gramzdas pagasts 24 673 266 12 778 37 717
Grobiņas pagasts 130 856 8 565 31 015 170 436
Kalētu pagasts 19 512 364 10 566 30 442
Kalvenes pagasts 25 726 3 673 20 158 49 557
Kazdangas pagasts 59 131 1 126 27 583 87 840
Lažas pagasts 20 863 812 26 130 47 805
Medzes pagasts 48 715 1 102 26 093 75 910
Nīcas pagasts 118 383 12 270 37 612 168 265
Otaņķu pagasts 28 354 1 021 18 245 47 620
Priekules pagasts 19 791 2 205 29 402 51 398
Rucavas pagasts 42 269 2 065 20 831 65 165
Sakas pagasts 12 164 1 391 25 746 39 301
Tadaiķu pagasts 32 750 1 124 19 648 53 522
Vaiņodes pagasts 112 323 2 881 30 848 146 052
Vecpils pagasts 10 723 437 13 099 24 259
Vērgales pagasts 52 322 2 296 29 525 84 143
Virgas pagasts 34 985 636 15 180 50 801
Limbažu rajons Limbaži 905 746 36 815 16 698 959 259
  Ainaži 145 910 6 304 21 218 173 432
Aloja 145 297 9 346 26 402 181 045
Salacgrīva ar lauku teritoriju 538 141 54 281 58 249 650 671
Staicele 69 084 2 282 28 238 99 604
Braslavas pagasts 9 346 935 12 619 22 900
Brīvzemnieku pagasts 67 937 698 14 741 83 376
Katvaru pagasts 53 684 1 337 22 625 77 646
Lēdurgas pagasts 46 528 1 158 24 365 72 051
Liepupes pagasts 102 843 5 858 34 388 143 089
Limbažu pagasts 99 744 8 774 40 126 148 644
Pāles pagasts 27 759 838 21 520 50 117
Skultes pagasts 80 746 2 783 39 883 123 412
Umurgas pagasts 44 471 378 28 621 73 470
Vidrižu pagasts 55 565 7 246 21 348 84 159
Viļķenes pagasts 53 878 2 609 34 840 91 327
Ludzas rajons Ludza 679 034 24 511 14 011 717 556
  Kārsava 126 162 3 938 3 423 133 523
Zilupe 91 119 1 892 3 413 96 424
Blontu pagasts 14 533 533 9 524 24 590
Briģu pagasts 12 760 1 762 10 655 25 177
Ciblas pagasts 34 746 2 240 9 303 46 289
Cirmas pagasts 20 220 1 415 10 783 32 418
Goliševas pagasts 9 398 402 5 688 15 488
Isnaudas pagasts 32 029 606 11 873 44 508
Istras pagasts 19 281 886 8 648 28 815
Lauderu pagasts 5 635 525 4 631 10 791
Līdumnieku pagasts 7 041 310 11 222 18 573
Malnavas pagasts 61 596 1 580 22 783 85 959
Mežvidu pagasts 27 456 852 15 150 43 458
Mērdzenes pagasts 21 293 1 016 9 737 32 046
Nirzas pagasts 13 363 601 8 713 22 677
Ņukšas pagasts 11 631 571 6 168 18 370
Pasienes pagasts 11 811 345 10 085 22 241
Pildas pagasts 14 082 712 9 252 24 046
Pureņu pagasts 7 982 196 7 185 15 363
Pušmucovas pagasts 19 241 609 8 819 28 669
Rundēnu pagasts 9 828 458 6 435 16 721
Salnavas pagasts 27 269 420 16 730 44 419
Zaļesjes pagasts 9 026 3 085 10 519 22 630
Zvirgzdenes pagasts 29 056 811 11 493 41 360
Madonas rajons Madona 756 390 32 597 12 106 801 093
  Cesvaine 155 327 6 406 32 093 193 826
Lubāna 138 516 2 291 2 413 143 220
Varakļāni 94 423 2 372 4 182 100 977
Aronas pagasts 46 676 1 883 22 937 71 496
Barkavas pagasts 53 956 549 22 858 77 363
Bērzaunes pagasts 66 016 4 826 17 664 88 506
Dzelzavas pagasts 57 977 335 19 875 78 187
Ērgļu pagasts 183 270 3 603 22 408 209 281
Indrānu pagasts 39 480 6 36 435 75 921
Jumurdas pagasts 8 728 5 361 14 735 28 824
Kalsnavas pagasts 178 951 16 121 21 441 216 513
Lazdonas pagasts 40 514 1 274 6 152 47 940
Liezēres pagasts 34 144 1 598 30 979 66 721
Ļaudonas pagasts 57 330 2 337 29 526 89 193
Mārcienas pagasts 30 894 5 109 13 775 49 778
Mētrienas pagasts 25 239 475 15 126 40 840
Murmastienes pagasts 19 167 331 16 219 35 717
Ošupes pagasts 32 981 812 23 030 56 823
Praulienas pagasts 67 155 1 267 30 872 99 294
Sarkaņu pagasts 47 034 2 073 27 753 76 860
Sausnējas pagasts 16 631 625 16 015 33 271
Varakļānu pagasts 17 066 1 068 15 067 33 201
Vestienas pagasts 23 761 987 15 792 40 540
Ogres rajons Ogre 2 608 679 94 621 33 125 2 736 425
  Ikšķile ar lauku teritoriju 516 629 8 189 37 911 562 729
Ķegums 255 555 103 519 24 632 383 706
Lielvārde 542 689 12 357 34 099 589 145
Birzgales pagasts 65 711 1 355 41 910 108 976
Jumpravas pagasts 131 461 3 765 20 754 155 980
Krapes pagasts 28 297 671 12 774 41 742
Ķeipenes pagasts 49 621 1 010 14 783 65 414
Lauberes pagasts 25 253 266 12 530 38 049
Lēdmanes pagasts 43 519 1 288 16 606 61 413
Madlienas pagasts 84 033 2 045 24 601 110 679
Mazozolu pagasts 26 075 653 12 164 38 892
Meņģeles pagasts 16 376 437 11 831 28 644
Ogresgala pagasts 168 363 5 764 26 386 200 513
Rembates pagasts 44 135 1 418 19 124 64 677
Suntažu pagasts 102 201 2 927 25 956 131 084
Taurupes pagasts 34 187 841 18 259 53 287
Preiļu rajons Preiļi 483 793 28 068 10 551 522 412
  Līvāni 410 819 20 645 9 849 441 313
Aglonas pagasts 63 395 3 040 11 122 77 557
Aizkalnes pagasts 14 784 614 11 468 26 866
Galēnu pagasts 12 750 657 11 398 24 805
Jersikas pagasts 15 878 8 952 14 929 39 759
Pelēču pagasts 15 195 584 9 975 25 754
Preiļu pagasts 18 658 1 094 16 271 36 023
Riebiņu pagasts 42 509 1 258 20 180 63 947
Rožkalnu pagasts 11 691 410 13 347 25 448
Rožupes pagasts 20 955 2 140 22 223 45 318
Rudzātu pagasts 18 565 234 15 087 33 886
Rušonu pagasts 36 755 5 533 20 489 62 777
Saunas pagasts 21 121 1 822 19 988 42 931
Silajāņu pagasts 5 455 644 8 258 14 357
Sīļukalna pagasts 9 974 425 10 695 21 094
Stabulnieku pagasts 11 394 735 10 350 22 479
Sutru pagasts 9 518 361 12 892 22 771
Turku pagasts 14 900 1 057 16 047 32 004
Upmalas pagasts 20 532 582 12 158 33 272
Vārkavas pagasts 6 881 914 13 177 20 972
Rēzeknes rajons Viļāni 173 035 8 715 4 351 186 101
  Audriņu pagasts 22 565 2 167 12 779 37 511
Bērzgales pagasts 22 795 347 7 761 30 903
Čornajas pagasts 22 296 870 13 377 36 543
Dekšāres pagasts 13 615 626 16 409 30 650
Dricānu pagasts 27 290 873 12 519 40 682
Freimaņu pagasts 22 946 771 9 066 32 783
Gaigalavas pagasts 28 510 873 16 199 45 582
Griškānu pagasts 54 371 5 301 21 275 80 947
Ilzeskalna pagasts 19 292 474 12 900 32 666
Kantinieku pagasts 7 300 97 8 614 16 011
Kaunatas pagasts 43 311 625 12 569 56 505
Lendžu pagasts 23 589 549 8 790 32 928
Lūznavas pagasts 48 968 983 8 524 58 475
Maltas pagasts 143 743 4 380 12 472 160 595
Mākoņkalna pagasts 16 021 863 12 272 29 156
Nagļu pagasts 17 285 121 8 826 26 232
Nautrēnu pagasts 29 657 1 296 16 436 47 389
Ozolaines pagasts 54 221 2 306 18 088 74 615
Ozolmuižas pagasts 23 352 412 12 385 36 149
Pušas pagasts 14 297 472 7 653 22 422
Rikavas pagasts 12 585 496 12 263 25 344
Sakstagala pagasts 24 393 1 536 15 106 41 035
Silmalas pagasts 65 808 1 956 29 702 97 466
Sokolu pagasts 11 140 269 8 419 19 828
Stoļerovas pagasts 19 733 1 590 8 750 30 073
Stružānu pagasts 40 881 5 689 2 465 49 035
Vērēmu pagasts 72 114 6 746 18 790 97 650
Viļānu pagasts 52 251 1 913 23 688 77 852
Rīgas rajons Baldone 292 826 3 356 48 573 344 755
  Baloži 420 914 2 930 16 190 440 034
Olaine 1 137 296 79 021 24 836 1 241 153
Salaspils 2 199 719 411 492 117 350 2 728 561
Saulkrasti 527 481 13 793 40 645 581 919
Sigulda 996 609 34 958 28 843 1 060 410
Vangaži 302 750 4 287 7 870 314 907
Allažu pagasts 69 281 3 250 30 664 103 195
Ādažu pagasts 761 003 81 963 92 717 935 683
Babītes pagasts 533 413 19 729 81 219 634 361
Carnikavas pagasts 505 932 16 983 78 167 601 082
Daugmales pagasts 43 596 3 186 16 374 63 156
Garkalnes pagasts 362 003 22 101 108 513 492 617
Inčukalna pagasts 225 216 28 361 24 971 278 548
Krimuldas pagasts 272 361 102 464 45 557 420 382
Ķekavas pagasts 1 345 784 37 484 129 362 1 512 630
Mālpils pagasts 277 292 9 777 49 992 337 061
Mārupes pagasts 855 425 234 735 121 759 1 211 919
Olaines pagasts 396 389 47 649 95 803 539 841
Ropažu pagasts 309 339 16 086 62 526 387 951
Salas pagasts 68 146 1 441 23 233 92 820
Sējas pagasts 148 305 1 480 43 373 193 158
Siguldas pagasts 232 808 10 316 29 033 272 157
Stopiņu pagasts 763 899 148 700 50 718 963 317
Saldus rajons Saldus 808 203 41 079 16 995 866 277
  Brocēni 679 684 33 409 30 768 743 861
Blīdenes pagasts 22 152 1 493 23 620 47 265
Ezeres pagasts 43 097 1 269 19 924 64 290
Gaiķu pagasts 19 741 563 19 852 40 156
Jaunauces pagasts 12 486 143 14 408 27 037
Jaunlutriņu pagasts 22 279 903 22 232 45 414
Kursīšu pagasts 19 360 485 28 057 47 902
Lutriņu pagasts 61 365 4 008 19 038 84 411
Nīgrandes pagasts 63 527 3 729 18 640 85 896
Novadnieku pagasts 100 031 19 319 21 802 141 152
Pampāļu pagasts 53 199 378 21 466 75 043
Remtes pagasts 22 492 334 24 766 47 592
Rubas pagasts 29 138 1 054 14 380 44 572
Saldus pagasts 103 367 14 728 15 711 133 806
Šķēdes pagasts 12 263 1 264 17 525 31 052
Vadakstes pagasts 11 777 196 13 843 25 816
Zaņas pagasts 16 557 1 000 16 319 33 876
Zirņu pagasts 50 770 2 862 41 750 95 382
Zvārdes pagasts 7 941 328 27 564 35 833
Talsu rajons Talsi 982 169 36 646 24 225 1 043 040
  Sabile 60 811 2 065 4 648 67 524
Stende 90 563 17 597 6 777 114 937
Valdemārpils 118 884 5 630 23 739 148 253
Abavas pagasts 53 452 1 212 27 146 81 810
Balgales pagasts 21 267 1 636 13 554 36 457
Dundagas pagasts 175 379 8 955 61 159 245 493
Ģibuļu pagasts 104 353 2 073 45 291 151 717
Īves pagasts 15 915 97 11 265 27 277
Kolkas pagasts 141 080 9 802 2 708 153 590
Ķūļciema pagasts 12 226 370 8 284 20 880
Laidzes pagasts 93 190 1 274 15 890 110 354
Laucienes pagasts 63 779 15 679 31 424 110 882
Lībagu pagasts 92 494 1 048 28 899 122 441
Lubes pagasts 16 430 800 12 471 29 701
Mērsraga pagasts 124 235 10 174 15 187 149 596
Rojas pagasts 268 968 20 307 28 402 317 677
Strazdes pagasts 14 685 1 838 8 203 24 726
Valdgales pagasts 31 088 3 172 28 631 62 891
Vandzenes pagasts 91 244 1 197 25 417 117 858
Virbu pagasts 97 059 13 798 7 816 118 673
Tukuma rajons Tukums 1 485 959 74 627 59 296 1 619 882
  Kandava 324 020 7 616 77 320 408 956
Degoles pagasts 24 525 976 15 589 41 090
Džūkstes pagasts 69 860 8 044 35 577 113 481
Engures pagasts 171 328 3 754 20 436 195 518
Irlavas pagasts 60 996 771 24 801 86 568
Jaunpils pagasts 114 651 3 635 30 626 148 912
Jaunsātu pagasts 32 150 1 030 18 134 51 314
Lapmežciema pagasts 135 989 9 794 14 753 160 536
Lestenes pagasts 25 911 596 16 591 43 098
Pūres pagasts 58 933 2 043 21 972 82 948
Sēmes pagasts 38 605 2 646 26 939 68 190
Slampes pagasts 90 613 4 595 33 392 128 600
Smārdes pagasts 147 724 7 050 40 946 195 720
Tumes pagasts 86 630 13 249 31 515 131 394
Vānes pagasts 25 839 892 23 480 50 211
Viesatu pagasts 12 405 237 10 140 22 782
Zantes pagasts 14 907 463 15 419 30 789
Zentenes pagasts 24 512 981 16 520 42 013
Valkas rajons Valka 567 981 14 106 9 112 591 199
  Seda 120 082 3 549 7 099 130 730
Smiltene 601 632 16 897 12 324 630 853
Strenči 152 422 5 063 2 677 160 162
Bilskas pagasts 50 654 1 088 20 417 72 159
Blomes pagasts 28 064 1 965 11 994 42 023
Brantu pagasts 30 069 347 13 607 44 023
Ērģemes pagasts 30 151 1 234 23 465 54 850
Ēveles pagasts 23 937 272 12 611 36 820
Grundzāles pagasts 25 004 1 188 15 506 41 698
Jērcēnu pagasts 26 874 10 484 12 720 50 078
Kārķu pagasts 25 493 785 15 623 41 901
Launkalnes pagasts 85 266 11 602 30 312 127 180
Palsmanes pagasts 47 265 1 615 12 064 60 944
Plāņu pagasts 35 007 4 458 29 566 69 031
Smiltenes pagasts 58 604 5 700 15 217 79 521
Trikātas pagasts 64 135 4 241 17 080 85 456
Valkas pagasts 48 856 1 838 39 948 90 642
Variņu pagasts 31 156 1 684 12 864 45 704
Vijciema pagasts 28 001 391 21 163 49 555
Zvārtavas pagasts 14 389 259 14 816 29 464
Valmieras rajons Valmiera 2 402 096 120 579 33 059 2 555 734
  Mazsalaca 105 195 2 932 12 145 120 272
Rūjiena 217 445 10 720 7 181 235 346
Bērzaines pagasts 16 210 510 9 423 26 143
Brenguļu pagasts 43 618 1 655 19 430 64 703
Burtnieku pagasts 47 468 1 088 24 917 73 473
Dikļu pagasts 40 546 1 744 21 966 64 256
Ipiķu pagasts 5 867 231 8 074 14 172
Jeru pagasts 45 292 1 070 17 580 63 942
Kauguru pagasts 49 609 4 156 19 032 72 797
Kocēnu pagasts 139 561 14 714 36 890 191 165
Ķoņu pagasts 19 362 2 081 14 159 35 602
Lodes pagasts 8 017 334 8 363 16 714
Matīšu pagasts 24 409 865 12 177 37 451
Naukšēnu pagasts 74 915 642 25 679 101 236
Ramatas pagasts 9 326 445 16 226 25 997
Rencēnu pagasts 46 224 2 223 27 584 76 031
Sēļu pagasts 9 238 394 7 897 17 529
Skaņkalnes pagasts 27 854 3 992 14 108 45 954
Vaidavas pagasts 40 904 2 585 13 109 56 598
Valmieras pagasts 225 497 4 481 22 399 252 377
Vecates pagasts 6 358 374 11 097 17 829
Vilpulkas pagasts 24 946 697 11 840 37 483
Zilākalna pagasts 31 737 1 569 4 232 37 538
Ventspils rajons Piltene 85 498 2 385 30 220 118 103
  Ances pagasts 35 787 1 132 27 990 64 909
Jūrkalnes pagasts 13 708 847 10 517 25 072
Popes pagasts 48 288 1 568 19 195 69 051
Puzes pagasts 61 540 1 375 18 056 80 971
Tārgales pagasts 165 934 12 675 61 805 240 414
Ugāles pagasts 111 899 4 134 37 505 153 538
Usmas pagasts 20 542 490 16 174 37 206
Užavas pagasts 33 770 399 14 910 49 079
Vārves pagasts 146 508 2 658 26 239 175 405
Ziru pagasts 33 165 833 20 072 54 070
Zlēku pagasts 24 811 594 12 305 37 710
Pilsētās un pagastos kopā:

65 762 890

3 956 074 11 131 407 80 850 371
Pavisam kopā:

186 947 600

12 205 087 23 097 491 222 250 178
 

Finansu ministrs E.Krastiņš

4.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.4

Pašvaldības teritorijā pierakstīto iedzīvotāju skaits, struktūra un pašvaldībai aprēķinātā izdevumu nepieciešamība

Rajons Pilsēta, pagasts Iedzīvotāju skaits Iedzīvotāju skaits vecuma grupās Bērnu skaits bērnunamos Iemītnieku skaits pansionātos un centros Pašvaldībai aprēķinātā izdevumu nepieciešamība
(latos)
līdz 6 gadiem no 7 līdz 18 gadiem darbspējas vecumu pārsniegušie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rīga 796 732 40 228 128 785 186 104 238 549 55 040 591
Daugavpils 115 450 6 337 19 586 24 399 39 200 8 328 290
Jelgava 70 931 12 247 12 247 14 007 88 6 598 002
Jūrmala 58 865 3 340 9 815 14 075 123 107 4 598 998
Liepāja 95 427 5 794 16 904 20 612 73 6 873 609
Rēzekne 40 557 2 181 7 239 8 541 39 121 3 127 807
Ventspils 46 501 2 796 8 271 9 239 40 100 3 525 714
Republikas pilsētās kopā:

1 224 463

72 923 202 847 276 977 640 1 077 88 093 010
Aizkraukles rajons 42 189 3 169 8 145 9 599 20 77 501 408
Alūksnes rajons 27 031 2 177 5 138 6 283 25 89 416 130
Balvu rajons 31 036 2 182 5 759 8 094 11 159 542 689
Bauskas rajons 51 464 3 957 11 212 10 936 62 81 683 799
Cēsu rajons 61 247 4 501 11 929 13 665 49 120 784 485
Daugavpils rajons 44 053 2 805 7 711 10 931 75 55 573 878
Dobeles rajons 40 784 3 062 8 027 8 592 101 69 641 270
Gulbenes rajons 28 998 2 325 5 543 6 541 0 0 220 540
Jelgavas rajons 34 797 2 704 7 425 7 884 58 118 606 436
Jēkabpils rajons 57 096 3 239 10 627 14 095 51 178 853 753
Krāslavas rajons 37 529 2 381 6 265 9 957 33 33 397 059
Kuldīgas rajons 38 113 3 105 7 689 8 342 21 80 482 904
Liepājas rajons 49 682 3 786 9 119 11 521 4 45 461 265
Limbažu rajons 40 558 2 858 8 233 9 215 73 109 659 510
Ludzas rajons 36 559 2 167 5 998 10 349 40 35 406 072
Madonas rajons 47 423 3 687 9 152 11 019 57 105 666 201
Ogres rajons 63 611 4 499 11 746 13 351 39 66 674 862
Preiļu rajons 41 418 3 104 7 584 10 398 0 55 409 151
Rēzeknes rajons 43 157 3 361 8 044 11 269 33 32 449 082
Rīgas rajons 146 121 9 053 27 344 29 157 98 37 1 365 724
Saldus rajons 38 737 3 008 8 378 8 728 32 68 496 988
Talsu rajons 49 261 3 873 10 111 10 964 30 132 684 278
Tukuma rajons 55 044 4 123 11 053 11 966 44 188 854 989
Valkas rajons 34 932 2 451 6 915 8 483 50 28 420 384
Valmieras rajons 60 174 4 137 11 280 13 778 31 79 659 143
Ventspils rajons 13 968 1 137 3 041 3 051 14 0 140 160
Rajonos kopā: 1 214 982 86 851 233 468 278 168 1 051 2 038 15 052 159
Aizkraukles rajons Aizkraukle 9 685 495 1 795 1 556 659 772
Jaunjelgava 2 045 234 395 669 181 428
Pļaviņas 3 937 274 562 1 197 22 295 462
Aiviekstes pagasts 945 81 181 232 74 847
Aizkraukles pagasts 1 290 106 300 245 103 104
Bebru pagasts 1 455 151 408 201 123 923
Daudzeses pagasts 1 170 111 225 289 94 365
Iršu pagasts 638 75 141 122 53 279
Klintaines pagasts 890 63 147 244 67 556
Kokneses pagasts 4 571 340 930 976 20 351 755
Kurmenes pagasts 840 71 184 199 68 660
Mazzalves pagasts 1 318 89 241 337 100 616
Neretas pagasts 2 131 206 404 520 171 291
Pilskalnes pagasts 673 54 158 173 56 761
Seces pagasts 1 197 124 205 252 92 116
Sērenes pagasts 850 52 183 167 64 106
Skrīveru pagasts 4 090 293 778 1 124 55 323 269
Staburaga pagasts 542 55 116 116 44 427
Sunākstes pagasts 611 59 93 163 47 309
Valles pagasts 1 263 91 272 331 102 606
Vietalvas pagasts 1 118 83 194 283 84 955
Zalves pagasts 930 62 233 203 76 066
Alūksnes rajons Alūksne 9 814 714 1 774 2 099 70 726 826
Ape 2 278 187 361 548 19 169 610
Alsviķu pagasts 1 756 131 312 394 131 066
Annas pagasts 630 49 157 145 52 885
Gaujienas pagasts 1 138 78 259 260 25 91 037
Ilzenes pagasts 493 54 94 100 39 228
Jaunalūksnes pagasts 1 468 123 283 368 116 598
Jaunannas pagasts 646 62 149 125 52 865
Jaunlaicenes pagasts 501 54 111 99 41 408
Kalncempju pagasts 362 40 74 85 30 205
Liepnas pagasts 1 244 115 218 361 100 933
Malienas pagasts 542 43 106 138 43 037
Mālupes pagasts 832 94 142 224 68 258
Mārkalnes pagasts 519 32 108 119 39 854
Pededzes pagasts 953 74 152 274 73 434
Trapenes pagasts 1 065 100 221 228 85 367
Veclaicenes pagasts 538 49 123 203 50 043
Virešu pagasts 825 57 189 189 66 241
Zeltiņu pagasts 431 36 90 110 35 166
Ziemera pagasts 996 85 215 214 79 702
Balvu rajons Balvi 9 145 544 1 683 1 652 644 138
Viļaka 1 967 113 290 574 143 842
Baltinavas pagasts 1 712 120 380 499 143 275
Balvu pagasts 837 71 150 231 66 645
Bērzkalnes pagasts 656 55 130 159 52 170
Bērzpils pagasts 1 107 80 204 349 89 758
Briežuciema pagasts 754 77 114 239 61 358
Krišjāņu pagasts 517 34 116 121 41 153
Kubuļu pagasts 1 754 135 255 663 11 159 142 496
Kupravas pagasts 798 57 152 145 58 185
Lazdukalna pagasts 1 225 93 165 392 93 115
Lazdulejas pagasts 390 20 72 103 29 198
Medņevas pagasts 957 52 161 319 74 550
Rugāju pagasts 1 872 163 369 486 151 596
Susāju pagasts 1 005 66 125 369 76 864
Šķilbēnu pagasts 1 447 132 248 442 117 953
Tilžas pagasts 1 441 132 467 361 138 439
Vectilžas pagasts 576 61 126 117 47 475
Vecumu pagasts 903 67 157 293 72 888
Vīksnas pagasts 972 56 204 284 78 328
Žīguru pagasts 1 001 54 191 296 78 127
Bauskas rajons Bauska 10 492 752 2 207 2 355 41 819 620
Bārbeles pagasts 1 013 99 206 217 81 243
Brunavas pagasts 1 888 123 384 474 147 538
Ceraukstes pagasts 1 819 147 380 398 143 397
Codes pagasts 2 765 236 608 571 41 221 068
Dāviņu pagasts 1 019 102 220 207 82 830
Gailīšu pagasts 2 903 204 741 422 226 578
Iecavas pagasts 9 041 736 2 010 2 014 730 213
Īslīces pagasts 4 176 360 980 716 21 9 332 064
Mežotnes pagasts 1 995 113 422 453 152 342
Rundāles pagasts 2 388 151 507 528 183 803
Skaistkalnes pagasts 1 511 123 298 375 120 065
Stelpes pagasts 1 042 85 224 246 84 188
Svitenes pagasts 1 108 113 225 234 89 252
Vecsaules pagasts 2 386 195 554 455 190 574
Vecumnieku pagasts 4 630 316 970 1 019 31 357 711
Viesturu pagasts 1 288 102 276 252 100 110
Cēsu rajons Cēsis 19 270 1 224 3 464 4 394 43 62 1 418 297
Līgatne 1 330 111 197 491 9 108 898
Amatas pagasts 893 76 195 195 71 902
Drabešu pagasts 2 533 211 442 584 192 167
Drustu pagasts 1 202 94 244 323 49 97 430
Dzērbenes pagasts 1 177 76 225 285 89 485
Inešu pagasts 862 96 193 167 71 690
Jaunpiebalgas pagasts 2 500 229 467 553 194 629
Kaives pagasts 502 47 102 121 40 853
Liepas pagasts 3 333 261 548 741 244 777
Līgatnes pagasts 3 023 178 677 625 6 232 187
Mārsnēnu pagasts 930 85 183 220 74 417
Mores pagasts 718 60 169 170 59 978
Nītaures pagasts 1 184 101 225 270 92 138
Priekuļu pagasts 5 163 322 1 042 927 376 231
Raiskuma pagasts 1 845 147 463 401 154 185
Raunas pagasts 3 471 279 736 729 272 709
Skujenes pagasts 1 126 93 235 243 88 793
Stalbes pagasts 1 471 130 325 314 119 077
Straupes pagasts 1 610 108 321 370 123 225
Taurenes pagasts 1 092 96 235 173 83 629
Vaives pagasts 1 619 141 335 352 128 499
Vecpiebalgas pagasts 1 811 133 369 483 145 530
Veselavas pagasts 806 67 170 143 61 793
Zaubes pagasts 1 178 82 253 263 92 214
Zosēnu pagasts 598 54 114 128 46 439
Daugavpils rajons Ilūkste 3 194 178 433 825 221 272
Subate 1 426 81 236 381 104 898
Ambeļu pagasts 960 59 137 326 73 211
Bebrenes pagasts 1 468 87 265 375 109 968
Biķernieku pagasts 913 52 139 279 68 052
Demenes pagasts 2 136 148 415 549 166 666
Dubnas pagasts 1 045 78 187 262 79 972
Dvietes pagasts 828 51 165 213 64 232
Eglaines pagasts 1 267 75 225 338 95 402
Kalkūnes pagasts 2 736 248 432 556 200 020
Kalupes pagasts 1 833 124 320 495 33 139 894
Laucesas pagasts 1 646 111 272 392 120 298
Līksnas pagasts 1 343 67 224 388 99 641
Maļinovas pagasts 1 242 82 201 346 93 331
Medumu pagasts 1 354 87 260 366 105 531
Naujenes pagasts 6 340 402 1 120 1 155 42 445 073
Nīcgales pagasts 1 120 71 192 241 80 360
Pilskalnes pagasts 1 385 103 254 340 106 194
Salienas pagasts 960 54 152 276 71 013
Skrudalienas pagasts 1 834 103 298 506 135 146
Sventes pagasts 1 474 92 220 430 109 107
Šēderes pagasts 1 691 120 385 341 132 873
Tabores pagasts 1 137 87 157 284 81 723
Vaboles pagasts 1 123 70 182 351 86 360
Vecsalienas pagasts 872 62 148 222 65 576
Višķu pagasts 2 726 113 692 694 55 221 090
Dobeles rajons Dobele 12 502 878 2 085 2 313 877 056
Auce 4 432 312 783 998 327 941
Annenieku pagasts 1 196 90 330 347 108 493
Augstkalnes pagasts 1 287 102 282 246 100 398
Auru pagasts 2 958 246 606 556 226 725
Bēnes pagasts 2 146 126 385 594 163 325
Bērzes pagasts 2 038 147 396 495 157 925
Bikstu pagasts 1 160 116 240 249 93 916
Bukaišu pagasts 979 101 196 206 78 638
Dobeles pagasts 1 032 90 230 242 34 85 039
Īles pagasts 680 47 140 224 57 217
Jaunbērzes pagasts 1 175 112 262 238 95 680
Krimūnu pagasts 1 302 61 310 304 102 323
Lielauces pagasts 592 55 151 102 49 085
Naudītes pagasts 977 82 219 173 76 524
Penkules pagasts 1 128 100 212 255 87 873
Tērvetes pagasts 2 481 163 617 530 67 69 201 291
Ukru pagasts 747 50 152 167 57 214
Vītiņu pagasts 1 343 135 272 254 105 876
Zebrenes pagasts 629 49 159 99 50 067
Gulbenes rajons Gulbene 9 750 690 1 682 2 193 716 966
Beļavas pagasts 2 128 183 399 528 167 974
Daukstu pagasts 1 412 149 272 303 112 996
Druvienas pagasts 655 73 143 137 54 713
Galgauskas pagasts 877 93 137 194 66 837
Jaungulbenes pagasts 1 721 96 502 337 144 046
Lejasciema pagasts 2 074 196 373 554 166 848
Litenes pagasts 1 344 97 206 365 100 148
Lizuma pagasts 1 764 173 349 410 142 517
Līgo pagasts 560 57 94 130 43 526
Rankas pagasts 1 852 147 412 382 147 082
Stāmerienas pagasts 1 333 111 260 316 104 944
Stradu pagasts 2 354 169 487 416 175 567
Tirzas pagasts 1 174 91 227 276 91 109
Jelgavas rajons Kalnciems 2 639 124 430 678 187 981
Cenu pagasts 3 822 272 817 837 298 477
Elejas pagasts 2 332 187 501 557 58 188 355
Glūdas pagasts 2 620 205 575 525 205 723
Jaunsvirlaukas pagasts 3 128 213 673 734 246 696
Lielplatones pagasts 952 79 237 230 3 81 284
Līvbērzes pagasts 2 067 172 490 477 172 162
Ozolnieku pagasts 2 943 218 607 684 115 230 985
Platones pagasts 1 699 132 364 396 135 879
Sesavas pagasts 1 962 189 458 398 162 511
Sidrabenes pagasts 1 747 131 399 367 139 356
Svētes pagasts 1 485 154 312 303 120 512
Valgundes pagasts 1 965 160 407 456 156 371
Vilces pagasts 1 950 183 422 387 156 348
Vircavas pagasts 1 751 139 386 402 141 331
Zaļenieku pagasts 1 735 146 347 453 140 566
Jēkabpils rajons Jēkabpils 28 384 1 064 5 093 7 000 2 021 042
Aknīste 2 041 238 361 521 3 168 091
Viesīte 3 221 181 595 714 234 374
Asares pagasts 655 43 140 172 52 532
Atašienes pagasts 928 66 136 292 70 906
Ābeļu pagasts 976 71 184 230 74 579
Dignājas pagasts 691 68 155 175 58 976
Dunavas pagasts 1 032 83 182 284 81 144
Elkšņu pagasts 764 41 158 188 58 555
Gārsenes pagasts 1 271 59 169 337 86 604
Kalna pagasts 774 53 171 178 61 376
Krustpils pagasts 991 83 171 244 76 037
Kūku pagasts 2 171 138 344 776 175 172 801
Leimaņu pagasts 719 59 156 163 57 866
Mežāres pagasts 1 140 81 232 254 87 909
Rites pagasts 830 63 166 182 64 019
Rubenes pagasts 1 491 126 223 439 115 219
Salas pagasts 3 582 313 804 594 279 740
Saukas pagasts 805 51 166 181 61 589
Sēlpils pagasts 1 154 96 262 280 51 95 643
Variešu pagasts 1 451 83 319 406 117 381
Vīpes pagasts 844 79 186 205 70 507
Zasas pagasts 1 181 100 254 280 96 014
Krāslavas rajons Krāslava 12 028 719 2 187 2 316 33 15 853 956
Dagda 3 242 152 456 874 18 225 017
Andrupenes pagasts 1 624 96 281 424 120 780
Andzeļu pagasts 785 70 132 234 63 086
Asūnes pagasts 661 51 120 205 53 602
Aulejas pagasts 838 51 125 256 62 600
Bērziņu pagasts 679 48 112 196 52 161
Dagdas pagasts 883 81 164 212 69 745
Ezernieku pagasts 1 119 67 191 302 83 676
Grāveru pagasts 715 34 94 241 52 087
Indras pagasts 1 577 84 237 549 120 792
Izvaltas pagasts 978 63 155 348 77 859
Kalniešu pagasts 1 026 70 173 335 81 472
Kaplavas pagasts 842 48 157 273 67 217
Kastuļinas pagasts 1 150 66 168 377 86 629
Kombuļu pagasts 849 51 113 282 63 201
Konstantinovas pagasts 706 42 169 161 56 566
Krāslavas pagasts 582 54 83 144 43 357
Ķepovas pagasts 428 48 74 93 33 715
Piedrujas pagasts 760 45 135 234 59 289
Robežnieku pagasts 1 205 102 216 348 96 939
Skaistas pagasts 948 56 161 325 75 238
Svariņu pagasts 563 33 103 175 44 338
Šķaunes pagasts 754 46 123 203 55 791
Šķeltovas pagasts 942 61 120 354 72 798
Ūdrīšu pagasts 1 645 143 216 496 124 871
Kuldīgas rajons Kuldīga 13 184 1 002 2 597 3 113 41 1 026 969
Skrunda 4 194 290 705 1 015 1 309 988
Alsungas pagasts 2 169 164 411 561 21 170 124
Ēdoles pagasts 1 064 79 225 209 81 674
Gudenieku pagasts 982 83 242 182 80 126
Īvandes pagasts 474 49 101 88 38 039
Kabiles pagasts 1 003 88 192 253 80 151
Kurmāles pagasts 2 401 209 544 360 185 490
Laidu pagasts 1 435 115 332 269 113 855
Nīkrāces pagasts 846 71 150 182 63 678
Padures pagasts 1 107 98 228 259 89 161
Pelču pagasts 1 004 91 243 191 82 565
Raņķu pagasts 611 63 114 134 48 443
Rendas pagasts 1 345 108 240 324 103 027
Rudbāržu pagasts 1 337 108 253 285 38 101 775
Rumbas pagasts 1 740 161 317 367 133 554
Snēpeles pagasts 869 87 209 165 72 418
Turlavas pagasts 1 146 134 290 171 96 794
Vārmes pagasts 1 202 105 296 214 97 942
Liepājas rajons Aizpute 6 050 344 1 029 1 557 444 473
Durbe 1 446 105 239 348 106 956
Grobiņa 4 665 327 765 1 280 2 353 072
Pāvilosta 1 319 105 270 358 107 670
Priekule 3 021 236 449 623 212 925
Aizputes pagasts 1 151 110 237 229 91 161
Bārtas pagasts 872 104 162 177 70 056
Bunkas pagasts 1 276 95 244 218 92 770
Cīravas pagasts 1 629 173 382 317 136 462
Dunalkas pagasts 998 105 203 186 79 245
Dunikas pagasts 908 70 186 211 71 489
Embūtes pagasts 651 58 143 136 52 469
Gaviezes pagasts 1 060 97 195 201 79 950
Gramzdas pagasts 941 78 190 174 71 571
Grobiņas pagasts 2 831 214 455 658 207 493
Kalētu pagasts 945 73 202 226 75 843
Kalvenes pagasts 902 81 184 188 71 081
Kazdangas pagasts 1 986 165 355 432 43 149 908
Lažas pagasts 782 69 157 172 61 750
Medzes pagasts 1 520 107 328 308 117 271
Nīcas pagasts 2 913 218 468 662 4 212 188
Otaņķu pagasts 1 051 66 197 290 81 521
Priekules pagasts 864 69 163 202 66 775
Rucavas pagasts 1 581 128 280 433 124 430
Sakas pagasts 739 63 129 191 57 625
Tadaiķu pagasts 1 188 74 218 244 85 995
Vaiņodes pagasts 2 967 200 534 750 224 874
Vecpils pagasts 626 59 125 120 48 705
Vērgales pagasts 1 718 119 389 369 135 822
Virgas pagasts 1 082 74 241 261 86 819
Limbažu rajons Limbaži 9 414 639 1 796 1 802 6 688 163
Ainaži 1 962 112 438 378 39 148 226
Aloja 2 608 159 515 682 202 262
Salacgrīva ar lauku teritoriju 6 155 426 1 169 1 417 10 466 152
Staicele 2 283 178 448 595 181 930
Braslavas pagasts 929 78 208 251 70 78 431
Brīvzemnieku pagasts 1 393 113 501 250 131 185
Katvaru pagasts 1 496 107 329 332 118 284
Lēdurgas pagasts 1 604 104 394 349 14 129 784
Liepupes pagasts 2 569 191 518 618 201 697
Limbažu pagasts 2 501 154 487 497 183 026
Pāles pagasts 958 67 207 234 76 508
Skultes pagasts 2 065 154 319 627 159 208
Umurgas pagasts 1 386 105 250 362 28 15 107 471
Vidrižu pagasts 1 604 135 356 371 130 988
Viļķenes pagasts 1 631 136 298 450 130 212
Ludzas rajons Ludza 11 221 615 1 946 3 083 838 497
Kārsava 2 831 180 387 844 206 984
Zilupe 2 219 90 346 535 151 944
Blontu pagasts 609 57 102 168 48 374
Briģu pagasts 849 74 120 252 65 223
Ciblas pagasts 1 196 79 235 272 90 771
Cirmas pagasts 844 44 145 229 35 62 405
Goliševas pagasts 537 30 103 154 41 802
Isnaudas pagasts 1 243 96 216 299 40 93 973
Istras pagasts 1 080 55 163 329 79 367
Lauderu pagasts 557 27 88 155 40 246
Līdumnieku pagasts 548 32 75 178 40 648
Malnavas pagasts 2 123 105 355 647 159 707
Mežvidu pagasts 1 238 81 198 379 94 895
Mērdzenes pagasts 1 006 58 180 275 76 133
Nirzas pagasts 720 36 123 236 55 617
Ņukšas pagasts 660 36 112 185 49 244
Pasienes pagasts 854 59 145 273 67 650
Pildas pagasts 874 57 115 286 65 240
Pureņu pagasts 582 36 119 156 45 942
Pušmucovas pagasts 783 57 147 204 61 046
Rundēnu pagasts 818 35 109 276 59 246
Salnavas pagasts 1 161 92 176 360 90 351
Zaļesjes pagasts 971 63 150 288 73 118
Zvirgzdenes pagasts 1 035 73 143 286 75 357
Madonas rajons Madona 9 508 670 1 736 2 189 20 713 455
Cesvaine 3 467 304 659 785 26 11 270 583
Lubāna 2 131 153 413 525 165 395
Varakļāni 2 527 189 412 691 8 192 450
Aronas pagasts 1 628 140 290 340 122 489
Barkavas pagasts 1 798 134 370 358 11 137 190
Bērzaunes pagasts 1 843 132 394 387 142 955
Dzelzavas pagasts 1 563 137 283 376 3 121 760
Ērgļu pagasts 3 068 172 639 804 45 239 914
Indrānu pagasts 1 222 90 221 349 96 432
Jumurdas pagasts 440 30 62 117 31 735
Kalsnavas pagasts 2 315 168 454 541 178 626
Lazdonas pagasts 794 76 127 155 58 377
Liezēres pagasts 1 942 163 410 462 156 878
Ļaudonas pagasts 1 830 164 355 452 7 146 637
Mārcienas pagasts 1 350 99 267 274 101 845
Mētrienas pagasts 1 009 67 232 221 80 074
Murmastienes pagasts 1 027 92 194 289 83 993
Ošupes pagasts 1 604 135 327 309 123 467
Praulienas pagasts 1 918 178 403 398 153 216
Sarkaņu pagasts 1 697 145 379 290 132 416
Sausnējas pagasts 855 94 148 198 31 67 915
Varakļānu pagasts 1 046 74 199 339 85 941
Vestienas pagasts 841 81 178 170 67 444
Ogres rajons Ogre 27 783 1 670 4 414 6 130 1 949 470
Ikšķile ar lauku teritoriju 6 184 418 1 285 1 217 466 483
Ķegums 2 987 158 633 603 221 739
Lielvārde 7 124 641 1 360 1 313 539 200
Birzgales pagasts 1 974 163 386 430 152 838
Jumpravas pagasts 2 192 158 446 404 163 777
Krapes pagasts 906 88 189 171 71 633
Ķeipenes pagasts 1 273 108 265 278 100 913
Lauberes pagasts 833 78 210 162 39 70 074
Lēdmanes pagasts 1 469 110 271 331 110 979
Madlienas pagasts 2 133 200 424 477 66 170 067
Mazozolu pagasts 804 63 179 164 63 636
Meņģeles pagasts 832 75 210 147 68 646
Ogresgala pagasts 2 528 196 538 497 195 627
Rembates pagasts 1 268 108 271 300 102 930
Suntažu pagasts 2 202 188 437 440 169 491
Taurupes pagasts 1 119 77 228 287 88 456
Preiļu rajons Preiļi 8 983 597 1 867 1 571 663 313
Līvāni 10 672 779 1 994 2 155 790 036
Aglonas pagasts 2 626 200 375 762 55 197 069
Aizkalnes pagasts 765 46 138 252 61 109
Galēnu pagasts 1 141 117 184 361 94 236
Jersikas pagasts 1 038 59 195 310 81 266
Pelēču pagasts 935 59 162 289 73 030
Preiļu pagasts 1 075 92 161 309 82 762
Riebiņu pagasts 1 666 157 260 472 131 038
Rožkalnu pagasts 919 82 166 315 77 924
Rožupes pagasts 1 463 104 287 480 121 685
Rudzātu pagasts 1 020 84 222 302 86 870
Rušonu pagasts 1 839 120 299 508 137 879
Saunas pagasts 1 304 115 212 441 107 197
Silajāņu pagasts 620 35 88 210 46 763
Sīļukalna pagasts 760 74 115 244 61 564
Stabulnieku pagasts 1 023 74 195 304 82 507
Sutru pagasts 746 52 136 238 60 234
Turku pagasts 1 010 85 195 309 83 979
Upmalas pagasts 1 053 104 207 334 90 889
Vārkavas pagasts 760 69 126 232 61 392
Rēzeknes rajons Viļāni 4 341 260 764 1 044 318 962
Audriņu pagasts 1 246 79 182 331 89 791
Bērzgales pagasts 802 55 183 215 66 308
Čornajas pagasts 1 584 129 300 376 123 276
Dekšāres pagasts 976 72 186 293 79 100
Dricānu pagasts 1 276 89 208 376 98 069
Feimaņu pagasts 1 152 71 200 362 90 184
Gaigalavas pagasts 1 213 115 226 315 97 971
Griškānu pagasts 1 856 164 336 413 142 558
Ilzeskalna pagasts 972 80 138 299 74 786
Kantinieku pagasts 713 69 135 174 57 302
Kaunatas pagasts 1 576 104 281 444 121 827
Lendžu pagasts 817 57 143 230 63 252
Lūznavas pagasts 1 384 74 307 334 108 069
Maltas pagasts 3 563 243 683 884 274 290
Mākoņkalna pagasts 886 55 144 274 67 959
Nagļu pagasts 687 32 117 186 50 123
Nautrēnu pagasts 1 672 146 258 513 132 157
Ozolaines pagasts 1 583 143 277 368 121 918
Ozolmuižas pagasts 969 90 170 246 76 386
Pušas pagasts 656 33 116 207 50 640
Rikavas pagasts 1 028 85 156 303 79 470
Sakstagala pagasts 1 740 194 316 399 140 082
Silmalas pagasts 3 765 480 915 953 33 344 734
Sokolu pagasts 923 67 174 231 71 396
Stoļerovas pagasts 829 75 162 199 66 286
Stružānu pagasts 1 072 85 172 314 32 83 348
Vērēmu pagasts 1 791 102 424 419 143 009
Viļānu pagasts 2 085 113 371 567 156 359
Rīgas rajons Baldone 4 972 290 1 108 1 344 18 401 650
Baloži 4 351 221 828 743 301 669
Olaine 12 968 804 2 239 2 385 11 903 178
Salaspils 20 477 1 130 3 437 3 739 1 393 490
Saulkrasti 5 607 336 960 1 549 9 422 021
Sigulda 10 727 658 2 598 2 056 9 840 111
Vangaži 4 137 265 830 788 57 304 817
Allažu pagasts 1 908 103 398 387 141 293
Ādažu pagasts 7 133 469 1 427 1 030 505 117
Babītes pagasts 5 699 390 1 076 1 119 417 547
Carnikavas pagasts 4 705 329 882 969 347 907
Daugmales pagasts 930 57 194 186 69 632
Garkalnes pagasts 3 389 214 626 814 253 966
Inčukalna pagasts 3 736 293 711 887 12 289 625
Krimuldas pagasts 4 426 344 917 860 5 338 993
Ķekavas pagasts 11 525 707 2 038 2 490 831 725
Mālpils pagasts 4 314 336 904 757 14 326 378
Mārupes pagasts 9 826 502 1 423 2 272 667 730
Olaines pagasts 5 154 330 959 975 370 385
Ropažu pagasts 5 925 425 1 197 1 010 435 995
Salas pagasts 1 267 106 249 202 93 567
Sējas pagasts 2 352 144 459 478 172 827
Siguldas pagasts 3 476 245 663 741 260 301
Stopiņu pagasts 7 117 355 1 221 1 376 487 297
Saldus rajons Saldus 12 598 787 2 580 3 588 1 009 906
Brocēni 4 835 280 1 003 1 227 376 208
Blīdenes pagasts 1 036 108 218 198 83 311
Ezeres pagasts 1 463 121 346 283 118 062
Gaiķu pagasts 949 77 210 193 75 285
Jaunauces pagasts 565 30 96 141 40 915
Jaunlutriņu pagasts 1 059 102 245 186 85 556
Kursīšu pagasts 1 058 103 295 202 92 651
Lutriņu pagasts 1 490 133 329 269 32 22 117 545
Nīgrandes pagasts 2 025 182 501 248 158 577
Novadnieku pagasts 2 062 170 419 401 158 319
Pampāļu pagasts 1 036 114 243 179 85 853
Remtes pagasts 917 96 171 222 46 74 267
Rubas pagasts 1 188 100 265 266 96 598
Saldus pagasts 1 725 118 394 265 129 634
Šķēdes pagasts 833 107 179 153 69 794
Vadakstes pagasts 728 84 164 129 60 275
Zaņas pagasts 896 85 214 157 72 980
Zirņu pagasts 1 867 169 425 343 149 514
Zvārdes pagasts 407 42 81 78 32 134
Talsu rajons Talsi 12 958 1 011 2 420 2 497 960 224
Sabile 1 716 93 261 455 122 658
Stende 2 034 126 323 456 143 693
Valdemārpils 2 612 204 581 633 213 176
Abavas pagasts 1 868 164 504 334 157 636
Balgales pagasts 1 054 114 210 201 83 898
Dundagas pagasts 4 017 272 860 971 317 959
Ģibuļu pagasts 2 560 223 525 574 203 779
Īves pagasts 627 73 168 100 54 446
Kolkas pagasts 1 241 102 249 295 98 394
Ķūļciema pagasts 544 58 128 117 46 387
Laidzes pagasts 1 669 153 402 282 134 921
Laucienes pagasts 1 956 153 390 560 132 159 977
Lībagu pagasts 2 113 163 459 493 169 610
Lubes pagasts 630 39 171 127 51 986
Mērsraga pagasts 2 008 158 340 684 164 375
Rojas pagasts 4 677 350 965 1 104 368 730
Strazdes pagasts 496 30 127 120 30 41 243
Valdgales pagasts 1 467 143 364 268 122 353
Vandzenes pagasts 2 022 152 461 455 163 238
Virbu pagasts 992 92 203 238 80 706
Tukuma rajons Tukums 19 402 1 159 3 564 4 397 1 425 182
Kandava 8 711 688 1 873 1 784 20 682 804
Degoles pagasts 805 66 175 182 64 787
Džūkstes pagasts 1 781 125 324 393 132 312
Engures pagasts 2 750 210 526 629 211 148
Irlavas pagasts 1 684 157 408 299 44 137 730
Jaunpils pagasts 2 762 311 602 583 231 380
Jaunsātu pagasts 1 235 127 231 251 96 632
Lapmežciema pagasts 2 276 148 403 538 168 512
Lestenes pagasts 800 82 185 147 65 730
Pūres pagasts 1 762 152 386 396 143 039
Sēmes pagasts 1 355 135 297 282 111 028
Slampes pagasts 2 169 157 459 454 167 816
Smārdes pagasts 2 462 144 435 603 168 181 342
Tumes pagasts 1 822 142 393 367 142 297
Vānes pagasts 1 327 131 308 248 108 747
Viesatu pagasts 475 37 133 68 38 898
Zantes pagasts 722 73 157 151 59 207
Zentenes pagasts 744 79 194 194 67 880
Valkas rajons Valka 6 721 380 1 265 1 701 506 047
Seda 1 862 81 272 592 28 135 492
Smiltene 5 847 521 1 131 1 433 24 466 983
Strenči 2 116 82 239 708 146 592
Bilskas pagasts 1 687 109 411 370 136 238
Blomes pagasts 1 084 84 228 224 84 275
Brantu pagasts 677 62 137 140 53 312
Ērģemes pagasts 1 216 100 212 289 16 92 621
Ēveles pagasts 704 72 138 142 55 709
Grundzāles pagasts 1 120 90 218 280 88 626
Jērcēnu pagasts 686 56 136 165 54 270
Kārķu pagasts 906 69 170 222 70 120
Launkalnes pagasts 1 344 84 278 313 103 481
Palsmanes pagasts 1 261 74 386 241 10 107 815
Plāņu pagasts 872 60 154 188 63 775
Smiltenes pagasts 1 502 96 473 241 128 041
Trikātas pagasts 1 252 97 240 300 97 281
Valkas pagasts 1 546 118 299 357 119 309
Variņu pagasts 1 039 98 209 201 81 150
Vijciema pagasts 893 73 201 214 73 451
Zvārtavas pagasts 597 45 118 162 47 884
Valmieras rajons Valmiera 28 593 1 725 4 769 5 941 31 79 2 009 833
Mazsalaca 2 667 113 416 882 199 028
Rūjiena 3 773 236 670 1 160 295 936
Bērzaines pagasts 682 51 170 187 58 950
Brenguļu pagasts 934 53 176 227 69 758
Burtnieku pagasts 1 672 158 319 404 133 874
Dikļu pagasts 1 347 109 273 372 110 296
Ipiķu pagasts 393 36 90 90 32 766
Jeru pagasts 1 442 106 282 345 111 884
Kauguru pagasts 1 488 136 332 303 120 494
Kocēnu pagasts 3 049 243 609 741 241 437
Ķoņu pagasts 793 66 147 223 63 820
Lodes pagasts 439 29 93 116 35 182
Matīšu pagasts 1 035 99 193 273 84 013
Naukšēnu pagasts 1 638 170 382 320 136 503
Ramatas pagasts 582 51 124 140 47 546
Rencēnu pagasts 1 853 123 404 411 144 767
Sēļu pagasts 560 55 132 109 46 378
Skaņkalnes pagasts 890 71 229 209 76 084
Vaidavas pagasts 1 145 88 296 242 95 819
Valmieras pagasts 2 989 189 714 578 234 029
Vecates pagasts 595 61 149 130 51 602
Vilpulkas pagasts 748 84 178 134 62 835
Zilākalna pagasts 867 85 133 241 68 069
Ventspils rajons Piltene 1 794 119 369 344 133 972
Ances pagasts 771 68 172 202 65 052
Jūrkalnes pagasts 390 40 82 91 32 347
Popes pagasts 1 090 100 240 246 89 520
Puzes pagasts 1 169 75 379 222 14 103 248
Tārgales pagasts 1 879 123 407 377 143 628
Ugāles pagasts 2 588 226 477 644 203 901
Usmas pagasts 606 66 136 129 50 995
Užavas pagasts 627 64 127 186 54 002
Vārves pagasts 1 898 164 414 363 149 721
Ziru pagasts 611 31 131 133 45 991
Zlēku pagasts 545 61 107 114 44 139
Pilsētās un pagastos kopā:   1 214 982 86 851 233 468 278 168 1 051 2 038

92 617 076

Pavisam kopā: 2 439 445 159 774 436 315 555 145 1 691 3 115 195 762 245

Finansu ministrs E.Krastiņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2000.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 04.01.2000.Stājas spēkā: 08.01.2000.Zaudē spēku: 01.01.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4/5, 07.01.2000.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
71
08.01.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"