Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrija

Rīkojums Nr.83 Rīgā 2001. gada 2. aprīlī

Par vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) ziņošanas kārtību

Izdots saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 32. panta pirmo daļu

 

Lai noteiktu kārtību, kādā ārstniecības personai jāziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām (blakusparādībām),

1. Apstiprināt Vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) ziņošanas kārtību.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Labklājības ministrijas 1996. gada 28. augusta rīkojuma Nr. 252 "Par ārkārtējo situāciju pārvaldīšanu Labklājības ministrijas sistēmā" 3. pielikuma 14. punktu.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību)

ziņošanas kārtība

1. Ārstniecības personas pienākums ir ziņot par katru pielikumā norādīto vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību), (turpmāk blakusparādība).

2. Ārstniecības persona par konstatēto vakcinācijas izraisīto blakusparādību vai pamatotām aizdomām:

2.1. 12 stundu laikā pēc blakusparādību konstatēšanas ziņo teritoriālam vides veselības centram telefoniski un rakstiski, aizpildot veidlapu 058/u "Steidzamais ziņojums par infeksijas slimību, saindēšanās ar pārtiku, akūtu profesionālu saindešanos, neparastu reakciju pēc potes" (apstiprināta ar Labklājības ministrijas 1997. gada 4. decembra rīkojumu Nr.393);

2.2. veidlapā 058/u, papildus prasītajiem datiem, uzrāda šādu informāciju:

2.2.1. veidlapas 7. punktā - blakusparādības rašanās datumu un laiku;

2.2.2. veidlapas 9. punktā - vakcinācijas datumu, laiku, iestādes nosaukumu, kurā veikta vakcinācija;

2.2.3. veidlapas 10. punktā - vakcīnas nosaukumu, ražotāju un sēriju;

2.3. par vakcinācijas izraisītām blakusparādībām ziņo, ja tās konstatētas pielikumā norādītajā laika intervālā pēc vakcinācijas.

Veselības departamenta direktors O.Velmers

Pielikums

Ziņošanai pakļauto vakcinācijas izraisīto

blakusparādību uzskaitījums

Pēcvakcinācijas Skaidrojums Intervāls pēc Vakcīnas
blakusparādības vakcinācijas
1. Vietējas reakcijas
1.1. Abscess Injekcijas vietā audos izveidojies norobežots
injekcijas fluktuējošs veidojums ar saturu, ar vai bez
vietā ķermeņa temperatūras paaugstināšanās.
1.1.1. Bakteriāls Ir iekaisuma pazīmes, strutas, drudzis. Dažas dienas Jebkura
Bakteriālā abscesa diagnozi apstiprina iekaisuma - nedēļas parenterāli
izraisītāju, grampozitīvo baktēriju vai neitrofīlu ievadīta
prevalēšana strutu saturā. Dažu minēto pazīmju vakcīna
trūkums neizslēdz šo diagnozi.
1.1.2. Sterils Bakteriālās infekcijas pazīmju nav. Daži mēneši Vakcīna pret
(aukstais tuberkulozi
abscess) (BCG)
1.2. Limfadenīts Ir kāda no zemāk nosauktajām pazīmēm: Līdz Vakcīna
(ieskaitot • palielināts vismaz viens limfmezgls 12 mēnešiem pret tuberku-
strutaino 1,5 cm diametrā (pieauguša cilvēka pirksta lozi (BCG)
limfadenītu) platumā), vai lielāks; • vai limfmezgla fistula*.
* Piezīme : galvenokārt pēc BCG vakcīnas
ievadīšanas, tajā pašā ķermeņa pusē
(visbiežāk padusē)
1.3. Izteikta Hiperēmija, infiltrāts un/vai tūska vakcīnas Līdz Jebkura
vietēja ievadīšanas vietā un viena vai vairākas no šīm 5 dienām parenterāli
reakcija pazīmēm: • tūska zemāk par tuvāko locītavu, ievadīta
• sāpes, hiperēmija, tūska ilgāk par 3 dienām, vakcīna
• hospitalizācijas nepieciešamība.
Piezīme : mazāk intensīvas vietējas reakcijas
vakcinētiem bērniem novēro samērā bieži, bet
parasti tās nav klīniski nozīmīgas, ir īslaicīgas
(<3 dienām). Pēcvakcinācijas blakusparādību
monitoringam jāreģistrē izteiktākās, augstāk
uzskaitītās, vietējās reakcijas.
2. Blakusparādības no CNS puses
2.1. Vakcīn- Muguras smadzeņu pelēkās vielas iekaisums 4 - 30 dienas Perorālā
izraisīts ar neiroloģisku simptomātiku - akūtu šļaugano ar OPV vakcīna
paralītisks paralīzi, kas saglabājas ilgāk par 60 dienām vakcinētai pret
poliomielīts no slimības sākuma, vai letāls iznākums. personai vai polio-
(akūta šļau- Piezīme : apstiprināts gadījums - slimniekam 4 - 75 dienas mielītu
ganā para- izdalīts vakcīnas celmam līdzīgs poliovīruss. pēc kontakta (OPV)
līze (AŠP)) ar OPV vakci-
nēto personu
2.2. Encefa- Smaga, akūta neiroloģiska slimība ar jebkuru Līdz Garā klepus
lopātija no diviem zemāk minētajiem simptomiem: 48 stundām komponentu
krampji; izteikti apziņas traucējumi, kas ilgst saturošās
vienu vai vairākas dienas; izteikti uzvedības vakcīnas
traucējumi, kas ilgst vienu vai vairākas dienas. 7 līdz Masalu
12 dienas komponentu
saturošās
vakcīnas
2.3. Encefalīts Slimībai raksturīgi iepriekš (2.2. punkts Līdz Garā klepus
"encefalopātija") minētie simptomi un 4 nedēļām un masalu
galvas smadzeņu iekaisuma parādības; daudzos komponentu
gadījumos muguras smadzeņu likvorā ir saturošās
pleocitoze un/vai atrodams vīruss. vakcīnas
2.4. Meningīts Smaga, akūta saslimšana ar temperatūras Līdz Epidēmiskā
paaugstināšanos, kakla muskulatūras rigiditāti 35 dienām parotīta
un pozitīviem meningeāliem (Kerniga, komponentu
Brudzinska) simptomiem. Simptomi var saturošās
variēt no viegliem līdz encefalīta klīniskai ainai. vakcīnas
Diagnostiski svarīgākais ir muguras smadzeņu
likvora izmeklēšanas rezultāts: pleocitoze
un/vai mikroorganismu klātbūtne
(gramkrāsošana un/vai kultūru izolēšana).
2.5. Krampji: Krampji bez perēkļu neiroloģiskās - Līdz Jebkura
simptomātikas: 2 dienām (garā vakcīna,
2.5.1. febrīli krampji uz febrīlas temperatūras klepus kompo- biežāk
krampji vai hipertermijas fona; nentu saturo- garā klepus
2.5.2. afebrīli krampji bez ķermeņa temperatūras šās vakcīnas) un masalu
krampji paaugstināšanās. - no 6 līdz komponentu
12 dienām saturošās
(masalu kompo- vakcīnas
nentu saturo-
šās vakcīnas)
3. Citas blakusparādības
3.1. Anafi- Smaga, akūta alerģiska reakcija ar vienu līdz 24 stundām Jebkura
laktoida vai vairākiem no šādiem simptomiem: (visbiežāk vakcīna
reakcija bronhospazma izraisīta ekspiratora aizdusa līdz 2 stundām)
(sēcoša, apgrūtināta elpošana); laringospazms
/balsenes tūska; ādas parādības - nātrene,
angioedema (lokāla vai ģeneralizēta).
3.2. Anafilak- Akūti asinsrites traucējumi (zems arteriālais līdz 24 Jebkura
tiskais šoks asinsspiediens, pulss vāja pildījuma vai nav stundām vakcīna
palpējams, apziņas traucējumi, aukstas (visbiežāk
ekstremitātes sakarā ar asinsrites pirmās
traucējumiem, sejas cianoze, pastiprināta stundas laikā)
svīšana, samaņas zudums), ar vai bez
bronhospazmām un/vai laringospazmām
un balsenes tūskas, kas izraisa elpošanas
nepietiekamību pēc vakcīnas ievadīšanas.
3.3. Hipotenzijas Pēkšņs bālums, traucēta apziņa vai Līdz Jebkura
- adinamijas bezsamaņa, muskulatūras hipotonija vai 48 stundām vakcīna,
epizode atonija, kas ilgst vienu minūti līdz biežāk garā
(kolapss) vairākām stundām. Visbiežāk novēro bērniem klepus
līdz 10 gadu vecumam. Raksturīgi visi komponentu
sekojošie simptomi: vājums (hipotonija) saturošās
mazkustīgums (adinamija) bālums vai cianoze. vakcīnas
3.4. Artralģijas: Sāpes locītavās; biežāk skar nelielās Līdz Masaliņu
perifērās locītavas 40 dienām komponentu
3.4.1. persistējošas ilgāk par 10 dienām, saturošās
3.4.2. tranzitoras mazāk par 10 dienām vakcīnas
3.5. Ģeneralizēta Diseminēta infekcija (personām ar Līdz Vakcīna pret
BCG infekcija imūndeficītu), ko apstiprina Mycobacterium 12 mēnešiem tuberkulozi
("diseminēts bovis BCG celma izdalīšana slimniekam (BCG)
BCG-īts'')
3.6. Osteīts/ Iekaisuma izmaiņas kaulos pēc BCG Līdz Vakcīna pret
osteomielīts vakcīnas ievadīšanas. Diagnozi apstiprina 12 mēnešiem tuberkulozi
Mycobacterium bovis BCG celma (BCG)
izdalīšana slimniekam.
3.7. Sepse Bakteriālas infekcijas izraisīta smaga, Līdz Jebkura
ģeneralizēta saslimšana ar akūtu sākumu. 7 dienām parenterāli
Diagnozi apstiprina slimības izraisītāja ievadīta
izdalīšana no slimnieka asinīm vakcīna
3.8. Toksiskā Pēkšņs drudzis, vemšana un ūdeņaina Līdz Jebkura
šoka diareja pēcvakcinācijas periodā, bieži 24 stundām parenterāli
sindroms ar letālu iznākumu 24 - 48 stundu laikā. ievadīta
vakcīna
3.9. Ķermeņa 38,5° -39,4°C - divas diennaktis Līdz 3 Jebkura
temperatūras un ilgāk; 39,5°C un vairāk. diennaktīm. vakcīna
paaugsti- Masalu
nāšanās komponentu
(drudzis) saturošās
vakcīnas
- līdz 12
diennaktīm
3.10. Tromboci- Klīniski - zemādas asinsizplūdumi, no 15 dienām Masalu
topēniskā gļotādu (mutes, deguna, kuņģa - zarnu līdz 35 dienām komponentu
purpura trakta) asiņošana, hematūrija. Laboratoriski saturošās
- trombocītu skaits mazāks par 50 000 vakcīnas
3.11. Vakcīn- Masalu infekcijas klīniskā aina Līdz 6 Masalu
izraisīta mēnešiem komponentu
masalu saturošās
infekcija vakcīnas
personai ar
imūndeficītu
3.12. Ilgstoša Ilgstoša raudāšana, ko pavada spalgs, Līdz Garā klepus
spalga monotons kliedziens 3 stundas un ilgāk 24 stundām komponentu
kliegšana saturošās
vakcīnas
3.13. Augšdelma Rokas/pleca inervējošā nerva disfunkcija, Līdz Stingum-
nerva neirīts bez pārējās nervu sistēmas iesaistīšanās. 28 dienām krampju
Ilgstošas, trulas, bieži ļoti stipras sāpes plecā komponentu
un augšdelmā. Pēc dažām dienām vai saturošās
nedēļām var attīstīties rokas plecu muskuļu vakcīnas
nespēks un vājums. Var būt arī jušanas
traucējumi, pat zudums, bet tie ir mazāk
izteikti. Augšdelma nervu neirīts var būt
veiktās injekcijas, vai pretējā ķermeņa pusē
un dažreiz skar pat abas rokas.
3.14. Nāves Letāls iznākums vakcinētai personai, Līdz Jebkura
gadījums ja nav zināms cits nāves cēlonis. 60 dienām vakcīna
3.15. Citas Jebkura ārstniecības personas vai Līdz Jebkura
nopietnas iedzīvotāju skatījumā nopietna* komplikācija 60 dienām vakcīna
blakus- pēcvakcinācijas periodā,
parādības kas iepriekš nav minēta.
* Piezīme : izraisa pacienta nāvi vai ir pacienta
dzīvību apdraudoša, vai prasa pacienta
hospitalizāciju vai esošās hospitalizācijas
pagarināšanu, vai izraisa paliekošu vai būtisku
pacienta darba nespēju vai invaliditāti,
vai izraisa teratogēnu efektu.

Veselības departamenta direktors O.Velmers

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) ziņošanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 83Pieņemts: 02.04.2001.Stājas spēkā: 02.04.2001.Zaudē spēku: 02.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 11.04.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
6932
02.04.2001
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"