Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr.221 Rīgā 2001. gada 3. aprīlī

Par pilnvaroto muitas iestāžu sarakstu

1. Atzīt par spēku zaudējušu VID 2000.gada 20. oktobra rīkojumu Nr.788 "Pilnvaroto muitas iestāžu, kam atļauts veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūras, sarakstu".

2. Apstiprināt jaunu "Pilnvaroto muitas iestāžu, kam atļauts veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūras, sarakstu".

3. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora v.i. A.Krastiņš

Pilnvaroto muitas iestāžu, kam atļauts veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūras, saraksts

Pilnvaroto muitas iestāžu, kam atļauts veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūras, saraksts attiecas uz stāvokli 2001.gada 1.marta.

Vispārīgas piezīmes par Baltijas kopējā tranzīta procedūrām   atbildīgo iestāžu saraksta lietošanu

1. Sarakstā ir muitas iestādes, kas ir pilnvarotas veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūru.

2. Saskaņā ar Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma I pielikuma 2.pantu attiecīgās muitas iestādes pēc to funkcijām, veicot Baltijas kopējā tranzīta procedūru, ir iedalītas četrās kategorijās:

a) nosūtītāja iestāde: muitas iestāde, kurā sākas Baltijas kopējā tranzīta procedūra;

b) tranzīta iestāde: muitas iestāde, iebraucot līgumslēdzējpusē, kas nav nosūtītāja līgumslēdzējpuse;

c) saņēmēja iestāde: muitas iestāde, kur jāuzrāda preces, lai noslēgtu Baltijas kopējā tranzīta procedūru;

d) garantijas iestāde: muitas iestāde, kur iesniedz vispārējo garantiju vai fiksētās likmes garantiju.

3. Šis saraksts sastāv no divām daļām:

a) I daļa

Šajā daļā ir ievads un muitas iestāžu saraksts atbilstoši katras valsts muitas iestāžu kodu numuriem. Katra saraksta sākumā ir piezīmes par katras valsts īpatnībām, kas saucas "Īpašas piezīmes".

b) II daļa

Šajā daļā ir visu I daļā minēto iestāžu rādītājs un norāde uz attiecīgo valsti un lappuses numuru šīs valsts sarakstā.

I daļā sniegta informācija par katras valsts (Lietuvas, Igaunijas, Latvijas) muitas iestāžu pasta adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, transportu, nodarbošanās veidu, darba laiku, kā arī cita informācija, kas saistīta ar Baltijas kopējo tranzītu.

Šī informācija ļauj:

1) lietotājiem noteikt muitas iestādi, kura nodarbojas ar Baltijas kopējā tranzīta procedūru (nosūtītājas, tranzīta un saņēmējas iestādes), un attiecīgi noteikt maršrutu un grafiku;

2) attiecīgajām muitas iestādēm nepieciešamības gadījumā sniegt lietotājiem konsultācijas par tranzīta veidlapu aizpildīšanu; saraksts arī veicina sadarbību starp dažādām muitas iestādēm, kas saistītas ar Baltijas kopējā tranzīta procedūru.

4. Saraksts ir sastādīts tā, lai to varētu izmantot jebkurā valstī. Padomi par tā lietošanu ir sniegti "Vispārīgās piezīmēs", kas atrodas pirms katras valsts saraksta, kā arī ievadā. Viss teksts ir Baltijas valstu valodās un angļu valodā.

Lai ņemtu vērā notikušās izmaiņas, periodiski tiek publicēts jauns saraksts.

5. Sarakstā iekļauta tikai tā informācija, kas nepieciešama Baltijas kopējā tranzīta nolūkiem. Šajā sarakstā nav norādīti kompetences ierobežojumi citām muitas procedūrām (piemēram, ievešana personīgai lietošanai, ievešana uz laiku, ievešana noliktavā).

6. Informācija šajā sarakstā var bieži mainīties. Kaut gan saraksts ik pēc kāda laika tiek izdots atkārtoti, ir praktiski neiespējami publicēt sarakstu faktiskajā izmaiņu dienā.

7. Informācija sarakstā ir vispārīga, tāpēc to vajadzētu uzskatīt tikai par norādījumiem un nevis kā tādu, kas uzliek Apvienotajai komitejai kādus pienākumus vai aizstāj valstu prasības.

Ievads

I. A) līdz E): Iestāžu apraksts

A) - Muitas iestādes kods un nosaukums

B) - Pasta adrese

C) - Telefona numurs (un, ja ir, faksa numurs), kam priekšā, ja nepieciešams, ir valsts/rajona telefona kods vai zonas nosaukums

D) - Teleksa numurs vai faksa numurs

E) - Augstākstāvoša iestāde

II. F) un G): Ģeogrāfiskā informācija

F) - Ģeogrāfiskā atrašanās vieta

G) - Atbilstošā muitas iestāde blakus esošajā valstī (tikai iestādēm, kas atrodas uz robežas)

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta:

EE/LV - Igaunijas un Latvijas robeža

EE/RU - Igaunijas un Krievijas robeža

LT/BY - Lietuvas un Baltkrievijas robeža

LT/LV - Lietuvas un Latvijas robeža

LT/RU - Lietuvas un Krievijas robeža

LT/PL - Lietuvas un Polijas robeža

LV/BY - Latvijas un Baltkrievijas robeža

LV/EE - Latvijas un Igaunijas robeža

LV/LT - Latvijas un Lietuvas robeža

LV/RU - Latvijas un Krievijas robeža

CB - Baltijas jūras krasts

IB - sala Baltijas jūrā

Q - iekšzemes iestāde

III. H): Transporta veids, ar kuru nodarbojas iestāde

Informācija par transportu, ar kuru iestāde nodarbojas, ir apvilkta ar dubultlīniju.

Informācija tiek atkārtota šādā(s) ailē(s) atkarībā no attiecīgajām darba dienām un darba laika.

AIR - Gaisa transports

C - Upju un kanālu transports

P - Jūras transports

R - Auto transports

V - Dzelzceļa transports

/Ę - Nosūtītāja iestāde

« - Tranzīta iestāde

Ę/ - Saņēmēja iestāde

*G* - Garantijas iestāde

 

IV. I): Darba dienas un darba laiks

Norādītās dienas un laiks ir parastās darba dienas un laiks, kurā veicamas Baltijas kopējā tranzīta formalitātes.

Zinot, ka konkrētās iestādes darba dienas un laiks var mainīties atkarībā no funkcijām, kas saistītas ar izmantojamo transporta veidu (auto, upju utt.), vai atkarībā no tās kompetences (vai tā ir nosūtītāja, tranzīta, saņēmēja vai garantijas iestāde), katrai attiecīgajai iestādei tiek norādītas darba dienas un laiks. Dienas no pirmdienas līdz svētdienai ir norādītas ar skaitļiem no "1" līdz "7".

Brīvdienas, kad iestāde ir slēgta, tiek norādītas "Īpašās piezīmēs" pirms katras valsts saraksta.

Līnijas, kas dotas iekavās, norāda dienas un stundas, kas attiecas tikai uz konkrētiem gada periodiem, un to pareizību vajadzētu saskaņot ar konkrēto iestādi.

V. J): Piezīmes

Informāciju, kas attiecas tikai uz vienu valsti, norāda "Īpašās piezīmēs", kas atrodas pirms attiecīgās valsts saraksta. Uz šīm "Īpašām piezīmēm" norāda īpaša zīme, kas sastāv no valsts identifikācijas burta, aiz kura ir viena vai vairākas zvaigznītes (piemēram, "LV*" - 1.piezīme Latvijas "Īpašu piezīmju" sarakstā). Ja nepieciešams, piezīmēs ir arī zīmes, kas dotas zem H) punkta (piemēram, /Ę - piezīme attiecas tikai uz iestādes kompetenci, kas tai ir kā nosūtītājai iestādei). Citas piezīmes: EE *** - iestādes kompetence (kā nosūtītāja vai saņēmēja iestāde) aprobežojas tikai ar kravām no vai uz norādīto kompāniju.

Īpašas piezīmes

Latvijas muitas iestāžu sarakstā

Lai sarakstu varētu pilnīgāk izmantot, bez ziņām, kas norādītas vispārīgās piezīmēs un ievadā, ir jāievēro arī:

a) valsts svētku dienas:

1.janvāris

Jaungada diena

[atšķirīgi datumi]

Lielā piektdiena

[atšķirīgi datumi]

Pirmās Lieldienas

[atšķirīgi datumi]

Otrās Lieldienas

1.maijs

Latvijas Republikas Satversmes sapulces

sasaukšanas diena

Darba svētki

[atšķirīgi datumi]

Vasarsvētki

23.jūnijs

Līgo diena

24.jūnijs

Jāņu diena

18.novembris

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

25., 26.decembris

Ziemassvētki

31.decembris

Vecgada diena

 

b) informācija I)

Norādītais darba laiks ne vienmēr atbilst konkrētās muitas iestādes darba laikam, piemēram, kad ierodas vai aizbrauc pasažieru/automašīnu prāmji, lidmašīnas un vilcieni.

c) simboli J) punktā Latvijas sarakstā nozīmē :

LV* Šī muitas iestāde ir atvērta, lai veiktu noteiktas muitas formalitātes, kad ierodas vai aizbrauc pasažieru/automašīnu prāmji, lidmašīnas un vilcieni, kā arī citās dienās un stundās nekā tajās, kas norādītas I) punktā.

LV** Šī muitas iestāde ir apvienotā muitas iestāde, kas veic divu valstu muitas formalitātes.

LV*** Šai muitas iestādei ir ierobežotas pilnvaras, t.i., tā veic muitas formalitātes tikai saistībā ar kravām, kas tiek sūtītas uz konkrētu uzņēmumu vai no konkrēta uzņēmuma.

d) muitas iestādēm, kas minētas E) punktā, augstākstāvošā muitas iestāde ir:

VID Galvenā muitas pārvalde: Krišjāņa Valdemāra iela 1a, LV-1841, Rīga, Latvija, tel.: (+371) 7047400, fakss: (+371) 7047440

Pārējām muitas iestādēm augstākstāvošā muitas iestāde ir muitas iestāde, kas ir ierakstīta E) punktā, un tās adresi un citu informāciju var atrast sarakstā.

Muitas iestāžu indekss

A

Ainažu MP

LV-29

Aizkraukles MKP

LV-29

Alūksnes MKP

LV-25

Alytaus kroviniķ postas

LT-8

Alytaus teritorinc muitinī

LT-7

A/m reģistrācijas MKP

LV-10

A/S "Abava" MKP

LV-12

A/S "Agroapgāde" MKP

LV-19

A/S "BLB Baltijas termināls" MKP

LV-10

A/S "Lat Lada" MKP

LV-15

A/S "Latvijas apģērbi" MKP

LV-12

A/S "Latvijas Balzams" MKP

LV-19

A/S "Latvijas finieris"

LV-6

A/S "Ligija TEKS" MKP

LV-14

A/S "Magroteks-S" MKP

LV-7

A/S "MoDo Paper Latvia" MKP

LV-20

A/S "Prodimpekss" MKP

LV-8

A/S "REBIR" MKP

LV-27

A/S "RHS-Forwarding" MKP

LV-12

A/S "Rīgas 2. saldētava" MKP

LV-17

"Auda" MP

LV-13

Autokravu noformēšanas MKP

LV-6

B

Balvu MKP

LV-26

Bauskas MKP

LV-24

Bugeniķ geležinkelio postas

LT-10

Buknaičiķ kelio postas

LT-10

Buriķ jūrķ uosto postas

LT-5

Būtingķs kelio postas

LT-5

C

Cēsu MKP

LV-24

D

Daugavgrīvas ostas MP

LV-10

Daugavpils MKP

LV-27

Dobeles MKP

LV-24

Druskininkķ kroviniķ postas

LT-8

E

Edela TI

EE-5

Ezeres MKP

LV-23

F

FKK SIA "Magnāts" MKP

LV-17

G

Grebņevas MKP

LV-26

Grenctāles MP

LV-24

Gulbenes MKP

LV-26

H

Haapsalu

EE-5

I

Ikla

EE-6

Izstādes MKP

LV-20

J

Jelgavas. MKP

LV-23

Jēkabpils MKP

LV-28

Joniškio kroviniķ postas

LT-7

Jõgeva

EE-9

K

Kadaka TK

EE-3

Kagu TI

EE-6

Kalamaja TK

EE-3

Kärdla

EE-5

Kärmu TK

EE-4

Kalvarijos kelio postas

LT-8

Kalviķ kelio postas

LT-6

Kauno geležinkelio postas

LT-3

Kauno kroviniķ postas "Centras"

LT-3

Kauno kroviniķ postas "Jonava"

LT-4

Kauno kroviniķ postas "Kīdainiai"

LT-4

Kauno kroviniķ postas "Tiekimas"

LT-3

Kauno oro uosto postas

LT-3

Kauno pašto postas

LT-3

Kauno teritorinī muitinī

LT-3

Kenos geležinkelio postas

LT-2

Keila TK

EE-3

Kesklinna TK

EE-3

Kesklinna tollipunkt

EE-2

Kirdeti

EE-7

Klaipīdos geležinkelio postas

LT-4

Klaipīdos kroviniķ postas

LT-5

Klaipīdos teritorinī muitinī

LT-4

Kohtla-Järve

EE-8

Koidula

EE-7

Kopli saare TK

EE-2

Kopli sadam

EE-2

Krāslavas MKP

LV-27

Kristiine TK

EE-3

Kuldīgas MKP

LV-22

Kunda TK

EE-8

Kuressaare

EE-6

Kybartķ kelio postas

LT-8

L

Lavoriškiķ kelio postas

LT-1

Lazdijķ kelio postas

LT-7

Lennujaam

EE-1

Lennujaama TK

EE-2

Lielupes ostas MP

LV-7

Liepājas lidostas MP

LV-23

Liepājas ostas MKP

LV-22

Limbažu MKP

LV-29

Līvānu MKP

LV-29

Ludzas MKP

LV-26

Luhamaa

EE-7

M

Maardu

EE-4

Madonas MKP

LV-28

Malkķ Ģlankos jūrķ uosto postas

LT-6

Marijampolīs kroviniķ postas

LT-8

Marijampolīs teritorinī muitinī

LT-8

Mariķ jūrķ uosto postas

LT-5

Mažeikiķ kroviniķ postas

LT-10

Medininkķ kelio postas

LT-1

Medumu MKP

LV-28

Meitenes MKP

LV-23

Mērsraga MKP

LV-22

Mõigu Murati

EE-2

Muuga ladude TK

EE-7

Muuga sadam

EE-1

N

Narva

EE-8

Narva maantee

EE-9

Narva raudtee

EE-9

Nidos kelio postas

LT-4

O

Obeliķ kelio postas

LT-9

Ogres MKP

LV-12

P

Paide

EE-10

Palangos oro uosto postas

LT-4

Paldiski TK

EE-3

Paljassaare TK

EE-2

PAS "Mangaļu kuģu rem. r." MKP

LV-11

Pasta daļas MKP

LV-8

Pāternieku MP

LV-26

Pāvilostas MKP

LV-23

Panemunīs kelio postas

LT-9

Panevīžio kroviniķ postas

LT-9

Panevīžio teritorinī muitinī

LT-9

Pärnu

EE-5

Plūdoņu MKP

LV-22

Plungīs kroviniķ postas

LT-11

Post

EE-5

Põlva

EE-6

Preiļu MKP

LV-28

P¸ssi TK

EE-8

R

Radviliškio gele?inkelio postas

LT-6

Raigardo kelio postas

LT-7

Rakvere

EE-8

Rapla TK

EE-4

Raudtee ja transiidi TK

EE-4

Rēzeknes MKP

LV-27

Rīgas lidostas MKP

LV-11

Rīga- Krasta MKP

LV-7

Rīgas jūras pasažieru stac. MKP

LV-9

Rīga "Preču - 2" MKP

LV-5

Rīgas zvejas ostas MKP

LV-6

Rojas MKP

LV-22

Rucavas MP

LV-22

S

Saldus MKP

LV-23

Sabiedrība "R.A.N.G." MKP

LV-17

Salacgrīvas ostas MP

LV-29

Saločiķ kelio postas

LT-9

"Sarkandaugava" MKP

LV-15

SIA "ADM Baltik Tranzīts" MKP

LV-14

SIA "Alfa RDS" MKP

LV-8

SIA "Atlas" MKP

LV-10

SIA "Avir Ltd" MKP

LV-27

SIA "Balteks" MKP

LV-8

SIA "Baltintrade" MKP

LV-16

SIA "Baltijas Naftas Apgāde" MKP

LV-14

SIA "Baltlains Intern" MKP

LV-13

SIA "Blāzma - Balt" MKP

LV-20

SIA "Blumbergi" MKP

LV-13

SIA "Bolderājas Termināls" MKP

LV-17

SIA "Danzas" MKP

LV-14

SIA "DONIKS-OPTIUM" MKP

LV-16

SIA "DTM Service" MKP

LV-5

SIA "East-West Transit" MKP

LV-27

SIA "Elko-Rīga" MKP

LV-15

SIA "Engure" MKP

LV-17

SIA "Enigma Serviss" MKP

LV-18

SIA "Gerkens & Co" MKP

LV-16

SIA "Grand" MKP

LV-16

SIA "HRX" MKP

LV-6

SIA K/U "Erfolg, LTD" MKP

LV-13

SIA K/U "Latshipservis" MKP

LV-5

SIA K/U "Lējumi Termināls" MKP

LV-14

SIA "KR-ES" MKP

LV-16

SIA "Kuehne & Nagel" MKP

LV-9

SIA "LaCon" MKP

LV-5

SIA "Lat Bio" MKP

LV-15

SIA "Latflora" MKP

LV-24

SIA "Latkargo" MKP

LV-9

SIA "Latvija STATOIL" MKP

LV-7

SIA "Latvijas Krāsmetāli" MKP

LV-16

SIA Latvijas-Rietumu term. MKP

LV-11

SIA "Lido Nafta" MKP

LV-18

SIA "Lukoil Baltija R"

LV-20

SIA "Man-Tess" MKP

LV-12

SIA "Merkurs-Rigante" MKP

LV-11

SIA "MGH Rīga" MKP

LV-10

SIA "Mīlgrāvis un Co" MP

LV-18

SIA "MMD Serviss" MKP

LV-11

SIA "Mono" MKP

LV-9

SIA "Neste Latvija" MKP

LV-8

SIA "Nodus 777" MKP

LV-20

SIA "NT-2" MKP

LV-9

SIA "Pollen" MKP

LV-19

SIA "Proexpo" MKP

LV-5

SIA "Rikargo" MKP

LV-15

SIA "Rimolat" MKP

LV-19

SIA "Rīgas komb.lopbar.r." MKP

LV-13

SIA "Safetr.Forw.and Wareh." MKP

LV-19

SIA "Sala" MKP

LV-5

SIA "Schenker-BTL" MKP

LV-8

SIA "Signāls-P" MKP

LV-11

SIA "Skarons" MKP

LV-20

SIA "Skonto-AS" MKP

LV-12

SIA "Spilves termināls" MKP

LV-7

SIA "Tālbergs" MKP

LV-18

SIA "Tilts Baltija" MKP

LV-18

SIA "Tirgus Rumbula" MKP

LV-6

SIA "Transimpekss" MKP

LV-19

SIA "TNT Ekspress" MKP

LV-17

SIA "Tranzīta termināls" MKP

LV-9

SIA "Tranzīts Ltd" MKP

LV-13

SIA "VUDISONA termināls" MKP

LV-18

SIA "Vollers-Rīga" MKP

LV-14

SIA "Werhaus" MKP

LV-10

SIA "Ziemeļu nafta" MKP

LV-29

Silenes MKP

LV-28

Sillamäe

EE-8

Skultes ostas MP

LV-7

Smiltenes MKP

LV-25

Smīlynīs kelio postas

LT-11

Smeltīs jūrķ uosto postas

LT-5

Sõjamäe TK

EE-4

Subates MP

LV-28

Š

Šalčininkķ kelio postas

LT-1

Šeštokķ geležinkelio postas

LT-7

Šiauliķ geležinkelio postas

LT-6

Šiauliķ kroviniķ postas

LT-7

Šiauliķ oro uosto postas

LT-6

Šiauliv teritorinī muitinī

LT-6

Šilutīs kroviniķ posta

LT-10

T

Talsu MKP

LV-21

Tallinna TI

EE-1

Tallinn-Väike TK

EE-5

Tartu

EE-9

Tartu raudtee

EE-10

Tartu TI

EE-9

Tauragīs kroviniķ postas

LT-10

Tauragīs teritorinī muitinī

LT-9

Terehovas MKP

LV-26

Telšiķ apskrities Mažeikiķ teritorinī muitinī

LT-10

Tirdzniecības ostas MKP

LV-6

Tondiraba TK

EE-4

Tukuma MKP

LV-21

Turmanto geležinkelio postas

LT-11

U

Utenos kroviniķ postas

LT-11

Utenos teritorinī muitinī

LT-11

V

Valga

EE-6

Valga maantee

EE-7

Valga raudtee

EE-7

Valkas MKP

LV-25

Valkas MP

LV-25

Valmieras MKP

LV-24

Vanasadam

EE-1

Vanasadama TK

EE-1

Veclaicenes MKP

LV-25

Ventspils MKP

LV-21

Ventspils naftas MKP

LV-21

Ventspils tirdzn. ostas MKP

LV-21

Ventspils zvejas ostas MKP

LV-21

Vientuļu MKP

LV-25

Vilniaus kroviniķ postas "Kirtimai"

LT-2

Vilniaus kroviniķ postas "Naujamiestis"

LT-1

Vilniaus kroviniķ postas "Paneriai"

LT-2

Vilniaus kroviniķ postas "Savanoriai"

LT-1

Vilniaus kroviniķ postas "Žirmūnai"

LT-2

Vilniaus oro uosto postas

LT-2

Vilniaus pašto postas

LT-2

Vilniaus teritorinī muitinī

LT-1

Vitīs jūrķ uosto postas

LT-5

Viljandi

EE-9

Võru

EE-6

VU "Rīgas kuģu rem. rūpn." MP

LV-15

LV5.GIF (77455 BYTES)

LV6.GIF (71659 BYTES)

LV7.GIF (80493 BYTES)

LV8.GIF (81336 BYTES)

LV9.GIF (76115 BYTES)

LV10.GIF (78437 BYTES)

LV11.GIF (77624 BYTES)

LV12.GIF (74929 BYTES)

LV13.GIF (72049 BYTES)

LV14.GIF (75468 BYTES)

LV15.GIF (76525 BYTES)

LV16.GIF (76917 BYTES)

LV17.GIF (75745 BYTES)

LV18.GIF (76981 BYTES)

LV19.GIF (79005 BYTES)

LV20.GIF (80025 BYTES)

LV21.GIF (82802 BYTES)

LV22.GIF (83701 BYTES)

LV23.GIF (80407 BYTES)

LV24.GIF (83311 BYTES)

LV25.GIF (84101 BYTES)

LV26.GIF (86318 BYTES)

LV27.GIF (83962 BYTES)

LV28.GIF (87541 BYTES)

LV29.GIF (85794 BYTES)

 

EE1.GIF (70500 BYTES)

EE2.GIF (69530 BYTES)

EE3.GIF (71666 BYTES)

EE4.GIF (69109 BYTES)

EE5.GIF (66107 BYTES)

EE6.GIF (67078 BYTES)

EE7.GIF (74597 BYTES)

EE8.GIF (72642 BYTES)

EE9.GIF (70009 BYTES)

EE10.GIF (23688 BYTES)

 

LT1.GIF (86192 BYTES)

LT2.GIF (85538 BYTES)

LT3.GIF (81812 BYTES)

LT4.GIF (81767 BYTES)

LT5.GIF (81631 BYTES)

LT6.GIF (82013 BYTES)

LT7.GIF (83229 BYTES)

LT8.GIF (86047 BYTES)

LT9.GIF (89495 BYTES)

LT10.GIF (89174 BYTES)

LT11.GIF (72934 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pilnvaroto muitas iestāžu sarakstu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 221Pieņemts: 03.04.2001.Stājas spēkā: 03.04.2001.Zaudē spēku: 03.04.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 10.04.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
6844
03.04.2001
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"