Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrijas rīkojums Nr.240

Rīgā 2002. gada 1.novembrī

Par transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaužu medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību

Izdots saskaņā ar Ārstniecības likuma 59.pantu

1. Apstiprināt:

1.1. Instrukciju "Medicīniskās dokumentācijas par transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, uzskaites, uzglabāšanas un izsniegšanas kārtība" (1.pielikums);

1.2. Transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaužu reģistrācijas žurnālu (veidlapa Nr.082/u-02) (2. pielikums);

1.3. Transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaužu reģistrācijas žurnāla (veidlapa Nr.082/u-02) aizpildīšanas noteikumus (3. pielikums).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:

2.1. Labklājības ministrijas 1992. gada 15. decembra pavēli Nr.150 "Par izmaiņām transportlīdzekļu vadītāju medicīniskajās apskatēs";

2.2. Labklājības ministrijas 1999.gada 26.novembra rīkojuma Nr.388 "Par Labklājības ministrijā līdz 1995.gada 31.decembrim izdoto/apstiprināto normatīvo aktu atzīšanu par spēku zaudējušiem" 1.4.6.apakšpunktu.

Labklājības ministrs V. Jaksons

 

1. pielikums

Instrukcija "Medicīniskās dokumentācijas par transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, uzskaites, uzglabāšanas un izsniegšanas kārtība"

 

I. Vispārējie noteikumi

1. Instrukcija nosaka medicīniskās dokumentācijas par transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, uzskaites, uzglabāšanas un izsniegšanas kārtību.

2. Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" (turpmāk - Aģentūra) nodrošina šādu medicīniskās dokumentācijas veidlapu iespiešanu un realizēšanu, kas nepieciešams transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaužu (turpmāk - veselības pārbaudes) veikšanai:

2.1. Medicīniskā uzziņa (Ministru kabineta 2002. gada 17. septembra noteikumu Nr.422 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju" 2.pielikums);

2.2. Atzinums par medicīniskām pretindikācijām transportlīdzekļu vadīšanai (Ministru kabineta 2002. gada 17. septembra noteikumu Nr.422 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju" 3.pielikums);

2.3. Veselības pārbaudes karte (Ministru kabineta 2002. gada 17. septembra noteikumu Nr.422 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju" 4.pielikums).

3. Medicīniskā uzziņa ir stingrās uzskaites veidlapa.

4. Par medicīnisko uzziņu veidlapu uzskaiti, uzglabāšanu un izsniegšanu ir atbildīga Aģentūra un ārstniecības iestādes vadītājs.

 

II. Medicīnisko uzziņu veidlapu saņemšana, pārbaude un izsniegšana ārstniecības iestādei

5. Aģentūra izveido komisiju medicīnisko uzziņu veidlapu saņemšanas, uzglabāšanas un izsniegšanas ārstniecības iestādēm nodrošināšanai. Komisija darbojas saskaņā ar Aģentūras direktora apstiprinātu nolikumu.

6. Aģentūra izsniedz medicīnisko uzziņu veidlapas ārstniecības iestāžu, kurās veic transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaudes vadītājiem vai to pilnvarotām personām.

7. Aģentūra izveido ārstniecības iestāžu, kuras ir saņēmušas medicīnisko uzziņu veidlapas, datu bāzi, kurā ir iekļauta informācija par:

7.1. ģimenes ārstu praksēm, kuras veic pirmreizējās un kārtējās veselības pārbaudes;

7.2. ārstniecības iestādēm, kurās izveidotas ārstu komisijas pirmreizējo un kārtējo un pirmstermiņa veselības pārbaužu veikšanai;

7.3. ārstniecības iestādēm, kurās izveidotas specializētās medicīniskās komisijas pirmstermiņa veselības pārbaužu veikšanai.

8. Aģentūra veic medicīnisko uzziņu veidlapu izsniegšanu un uzskaiti, reģistrējot uzskaites žurnālā:

8.1. prakses ārsta - ģimenes ārsta vārdu, uzvārdu, personas kodu, prakses reģistrācijas numuru, adresi, izdoto veidlapu skaitu un numurus, veidlapu izsniegšanas datumu;

8.2. ārstniecības iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, vadītāja vai rakstiski pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, izdoto veidlapu skaitu un numurus, veidlapu izsniegšanas datumu, saņēmēja parakstu.

9. Medicīnisko uzziņu veidlapu saņēmējs pārbauda saņemto veidlapu skaitu, numurus un parakstās par to saņemšanu uzskaites žurnālā.

10. Ierakstus uzskaites žurnālā izdara salasāmi, bez labojumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tie jāapstiprina ar parakstu.

11. Uzskaites žurnāla lapas numurē un cauršuj, ko apstiprina ar Aģentūras direktora parakstu un Aģentūras zīmogu.

12. Uzskaites žurnālu uzglabā Aģentūrā 10 gadus no pēdējās ieraksta dienas.

 

III. Saņemto medicīnisko uzziņu veidlapu reģistrācija un uzglabāšana ārstniecības iestādē un to izsniegšana veselības pārbaužu veicējiem

13. Ārstniecības iestādē (izņemot ģimenes ārsta prakses) medicīnisko uzziņu veidlapas reģistrē izsniegšanas žurnālā, kurā norāda veidlapu saņemšanas datumu, saņemto veidlapu skaitu, personu, kurai izsniedz veidlapas, veidlapu izsniegšanas datumu, izsniegto veidlapu skaits un atlikums. Veidlapas ārstniecības iestādē izsniedz attiecīgajam veselības pārbaužu veicējam, kurš pārbauda saņemto veidlapu skaitu, numurus un parakstās par to saņemšanu izsniegšanas žurnālā.

14. Izsniegšanas žurnāla lapas numurē un cauršuj, ko apstiprina ar ārstniecības iestādes vadītāja parakstu un ārstniecības iestādes zīmogu.

15. Medicīnisko uzziņu veidlapas uzglabā kopā ar izsniegšanas žurnālu.

16. Izsniegšanas žurnāla uzglabāšanas laiks ir 10 gadi no pēdējās ieraksta dienas.

17. Izsniedzot medicīnisko uzziņu transportlīdzekļa vadītājam vai personai, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, ģimenes ārsts, ārstniecības iestādē izveidotā ārstu komisija vai specializētā medicīniskā komisija atzīmē izsniegtās uzziņas numuru transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaužu reģistrācijas žurnāla (veidlapa Nr.082/u-02) 7.ailē un derīguma termiņu 8.ailē.

Veselības departamenta direktora p.i. A.Čivčs

 

2. pielikums

Ārstniecības iestāde:

 

Transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaužu reģistrācijas žurnāls (veidlapa Nr.082/u-02)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nr.

p/k

Datums

Vārds,

uzvārds

Personas

kods

Adrese

Atzinums

(kategorija)

Med.

uzziņas

numurs

Derīguma

termiņš

Ārsta

paraksts

 

Veselības departamenta direktora p.i. A.Čivčs

 

3. pielikums

Transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaužu reģistrācijas žurnāla (veidlapa Nr.082/u-02) aizpildīšanas noteikumi

1. Transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaužu reģistrācijas žurnāls (turpmāk - žurnāls) ir statistiskās uzskaites dokuments, kurš nepieciešams, lai apkopotu datus par veiktajām veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju (turpmāk - veselības pārbaudes), un izsniegtajām medicīniskajām uzziņām.

2. Žurnāla formāts ir A4 (210x297 mm).

3. Žurnālā ieraksta datus par katru personu, kurai veikta veselības pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumos Nr.422 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju" noteikto veselības pārbaužu veikšanas kārtību.

4. Žurnālu aizpilda skaidri un salasāmi. Labojumi nav pieļaujami, bet ja tādi ir, tie apstiprināmi ar parakstu.

5. Žurnāla ailes aizpildāmas šādi:

5.1. 1.ailē ieraksta numuru pēc kārtas;

5.2. 2.ailē ieraksta veselības pārbaudes un medicīniskās uzziņas izsniegšanas (ja tā tiek izsniegta) datumu;

5.3. 3.ailē ieraksta personas vārdu un uzvārdu saskaņā ar pases datiem (uzvārds jāraksta drukātiem burtiem);

5.4. 4.ailē ieraksta personas kodu;

5.5. 5.ailē ieraksta personas dzīvesvietas adresi;

5.6. 6.ailē ieraksta medicīnisko atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību tiesībām vadīt transportlīdzekļus. Ja veselības pārbaudē netiek konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, tad šajā ailē norāda transportlīdzekļu kategorijas.

5.7. 7.ailē ieraksta izsniegtās medicīniskās uzziņas (Ministru kabineta 2002. gada 17. septembra noteikumu Nr.422 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju" 2. pielikums) numuru. Ja veselības pārbaudē tiek konstatētas pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, šo aili neaizpilda.

5.8. 8.ailē ieraksta izsniegtās medicīniskās uzziņas (Ministru kabineta 2002. gada 17. septembra noteikumu Nr.422 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju" 2. pielikums) derīguma termiņu. Ja veselības pārbaudē tiek konstatētas pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, šo aili neaizpilda.

5.9. 9.ailē parakstās veselības pārbaudi veikušais ģimenes ārsts vai attiecīgās ārstu komisijas priekšsēdētājs.

6. Žurnāla uzglabāšanas laiks ārstniecības iestādes arhīvā ir 10 gadi no pēdējās ieraksta dienas.

Veselības departamenta direktora p.i. A.Čivčs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 240Pieņemts: 01.11.2002.Stājas spēkā: 01.11.2002.Zaudē spēku: 30.06.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 14.11.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
68364
01.11.2002
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)