Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 9.punktu.

2. Papildināt 2.panta otro daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šis likums neattiecas uz komercreģistrā ierakstītajām valsts (pašvaldību) kapitālsabiedrībām."

3. Izslēgt 5.panta otro daļu.

4. 7.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

izslēgt trešajā daļā skaitli "2.";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības ieceļ valdi ne vairāk kā sešu valdes locekļu sastāvā, padomi - ne vairāk kā desmit padomes locekļu sastāvā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kritērijiem, kas raksturo valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības lielumu [bilances kopsumma, neto apgrozījums pēc pēdējā apstiprinātā gada pārskata (atskaitot valsts budžeta dotāciju), vidējais darbinieku skaits], izņemot gadījumus, kad likumā ir noteikts cits valdes vai padomes locekļu skaits.

(6) Valsts statūtsabiedrību darbinieku darba samaksu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts statūtsabiedrību darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību."

5. Aizstāt 9.panta otrās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā vārdus "pilnvarnieka (pilnvarnieku)" ar vārdiem "kapitāla daļu turētāja pārstāvja".

6. Izslēgt 10.panta otro, trešo un ceturto daļu.

7. Izslēgt 12.panta otro daļu.

8. Izslēgt 21.pantu.

9. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības valde Likuma 50.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā nav sasaukusi kārtējo akcionāru pilnsapulci, to var sasaukt attiecīgajā panta daļā minētās institūcijas, kā arī akciju turētājs."

10. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā vārdu "Pilnvarnieki" ar vārdiem "Kapitāla daļu turētāja pārstāvis".

11. 25.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "Pilnvarnieku un";

izslēgt pirmajā daļā pirmo teikumu.

12. 26.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "Pilnvarnieku un";

izslēgt pirmo daļu.

13. 27.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Akcionāru pilnsapulces protokolu paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "pilnvarniekam" ar vārdiem "kapitāla daļu turētāja pārstāvim".

14. 28.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pilnvarniekam pārkāpjot pilnvarojuma līguma ietvarus" ar vārdiem "kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārkāpjot noteiktās kompetences ietvarus";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pilnvarnieks balsojot ir pārkāpis pilnvarojuma līguma ietvarus" ar vārdiem "kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir pārkāpis noteiktās kompetences ietvarus".

15. 29.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uz valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 66.panta pirmā, otrā un piecpadsmitā daļa.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības padomes locekļiem mēneša atalgojumu par darbu padomē akcionāru pilnsapulce nosaka 10 -15 procentu apmērā no valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša amatalgas, bet ne mazāku par 60 latiem mēnesī. Padomes loceklis netiek prēmēts."

16. 30.pantā:

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības operatīvo vadību veic valdes priekšsēdētājs.

(6) Uz valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 75.pants.";

papildināt pantu ar septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka atalgojumu akcionāru pilnsapulce nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts (pašvaldības) statūtsabiedrību vadītāju darba samaksu atbilstoši kritērijiem, kas raksturo valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības lielumu [bilances kopsumma, neto apgrozījums pēc pēdējā apstiprinātā gada pārskata (atskaitot valsts budžeta dotāciju), vidējais darbinieku skaits].

(8) Uz valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 74.panta pirmajā daļā noteiktais ierobežojums par valdes locekļu maksimālo skaitu.

(9) Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības valdes locekļiem akcionāru pilnsapulce nosaka vienotu mēneša atalgojumu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi akciju sabiedrībā. Valdes locekļu atalgojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša amatalgas. Valdes loceklis var saņemt prēmiju, ja ir bijusi peļņa (ieņēmumi pārsnieguši izdevumus). Prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tās apmērs nedrīkst pārsniegt valdes locekļa triju mēnešu atalgojumu."

17. 31.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"31.pants. Valdes tiesības un pienākumi";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Visā savu pilnvaru periodā valdes priekšsēdētājam mēneša laikā no attiecīgā notikuma iestāšanās dienas rakstveidā jāpaziņo valdei, cik sabiedrības akciju pieder viņam, viņa laulātajam, radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "akcionāru pilnsapulces norīkotajam pilnvarniekam" ar vārdiem "akciju turētājam";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "akcionāru pilnsapulces norīkotais pilnvarnieks" ar vārdiem "akciju turētājs".

18. Izslēgt 37.pantu.

19. Izteikt 38.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību nosaukumā jābūt likuma "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (turpmāk šajā nodaļā - Likums) 6.panta pirmajā daļā minētajai informācijai un vārdam "valsts", bet pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību nosaukumā - Likuma 6.panta pirmajā daļā minētajai informācijai un attiecīgās pašvaldības nosaukumam."

20. Izslēgt 44.pantu.

21. 45.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja valsts (pašvaldības) sabiedrības ar ierobežotu atbildību izpildinstitūcija Likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav sasaukusi kārtējo sapulci, to var sasaukt kapitāla daļu turētājs.";

izslēgt otrajā daļā vārdu "pilnvarnieki".

22. Izteikt 46.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Uz valsts (pašvaldības) sabiedrībām ar ierobežotu atbildību neattiecas Likuma 41.panta pirmās daļas 5. un 7.punkts."

23. Aizstāt 47.panta pirmajā daļā vārdu "Pilnvarnieks" ar vārdiem "Kapitāla daļu turētāja pārstāvis".

24. 48.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"48.pants. Dalībnieku sapulces norise";

izslēgt pirmo un otro daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Dalībnieku sapulces protokolu paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis."

25. Izteikt 49.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Uz valsts (pašvaldības) sabiedrībām ar ierobežotu atbildību neattiecas Likuma 44.panta pirmās daļas trešais un ceturtais teikums, otrajā daļā noteiktais ierobežojums attiecībā uz valdes locekļu maksimālo skaitu un trešā daļa.

(2) Valsts (pašvaldības) sabiedrības ar ierobežotu atbildību operatīvo vadību veic izpildinstitūcijas (valdes, direkcijas, administrācijas) priekšsēdētājs.

(3) Valsts (pašvaldības) sabiedrības ar ierobežotu atbildību izpildinstitūcijas (valdes, direkcijas, administrācijas) priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka atalgojumu dalībnieku sapulce nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts (pašvaldības) statūtsabiedrību vadītāju darba samaksu atbilstoši kritērijiem, kas raksturo valsts (pašvaldības) sabiedrības ar ierobežotu atbildību lielumu [bilances kopsumma, neto apgrozījums pēc pēdējā apstiprinātā gada pārskata (atskaitot valsts budžeta dotāciju), vidējais darbinieku skaits].

(4) Valsts (pašvaldības) sabiedrības ar ierobežotu atbildību izpildinstitūcijas (valdes, direkcijas, administrācijas) locekļiem dalībnieku sapulce nosaka vienotu mēneša atalgojumu par darbu izpildinstitūcijā un amata pienākumu izpildi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību. Izpildinstitūcijas locekļu atalgojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no valsts (pašvaldības) sabiedrības ar ierobežotu atbildību izpildinstitūcijas priekšsēdētāja mēneša amatalgas. Izpildinstitūcijas loceklis var saņemt prēmiju, ja ir bijusi peļņa (ieņēmumi pārsnieguši izdevumus). Prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tās apmērs nedrīkst pārsniegt izpildinstitūcijas locekļa triju mēnešu atalgojumu."

26. Izslēgt 58.panta trešajā daļā vārdus "pilnvarnieku un".

27. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Pašvaldību statūtsabiedrību darbinieku darba samaksas noteikšanā var piemērot šā likuma 7.panta sestajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikto valsts statūtsabiedrību darbinieku darba samaksas noteikšanas kārtību."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 24.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 13.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.10.2002.Stājas spēkā: 01.01.2003.Zaudē spēku: 19.05.2006.Tēma: Komerctiesības; PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 13.11.2002.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 12.12.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
68297
01.01.2003
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)