Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.310

Rīgā 2002.gada 16.jūlijā (prot. Nr.29, 4.§)

Maksātnespējīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izskata un apmierina līdz 2002.gada 31.decembrim iesniegtos pieteikumus naudas līdzekļu piešķiršanai tādu maksātnespējīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbinieku prasījumu apmierināšanai, kas nav valsts uzņēmumi vai valsts kontrolētās statūtsabiedrības (valstij pieder vairāk par 50 procentiem no statūtsabiedrības kapitāla daļām), ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nespēj apmierināt šos prasījumus.

2. Maksātnespējīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, ar kuriem darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas periodā, kā arī darbiniekiem, ar kuriem darba tiesiskās attiecības izbeigtas šajos noteikumos paredzētajos gadījumos pirms uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanas par maksātnespējīgu, apmierina šādus prasījumus:

2.1. kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu;

2.2. darba samaksa par pirmajiem trim mēnešiem, skaitot no dienas, kad pārtraukta darba algas izmaksa, bet ne vairāk kā četri simti latu;

2.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un sociālā nodokļa parāds saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu.

3. Saistībā ar darbinieka (arī darbinieka, ar kuru darba tiesiskās attiecības izbeigtas pirms uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanas par maksātnespējīgu) pieprasīto kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību atlīdzina:

3.1. parādu par laikposmu no parāda rašanās dienas līdz uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanai par maksātnespējīgu;

3.2. parādu par laikposmu pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanas par maksātnespējīgu vai, ja darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeigtas pirms uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanas par maksātnespējīgu, - parādu par laikposmu no tā atzīšanas par maksātnespējīgu līdz maksātnespējīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) administratora (turpmāk - administrators) pieteikuma iesniegšanas dienai;

3.3. kaitējuma atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar darbinieku vai, ja darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeigtas pirms uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanas par maksātnespējīgu, - kaitējuma atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu no pēdējās kaitējuma atlīdzības izmaksas dienas.

4. Šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos parādus izmaksā darbiniekiem, bet 3.3.apakšpunktā minēto kaitējuma atlīdzību iemaksā valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

5. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un sociālā nodokļa maksājumus par darba tiesisko attiecību visu laiku veic par šādiem maksātnespējīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbiniekiem:

5.1. ja darbiniekam dienā, kad izbeigtas darba tiesiskās attiecības, līdz pensijas vecumam atlicis ne vairāk par gadu, kā arī ja darbiniekam, ar kuru darba tiesiskās attiecības izbeigtas pirms uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanas par maksātnespējīgu, pensija piešķirta, neņemot vērā apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts maksātnespējīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) obligāto iemaksu parādu dēļ;

5.2. ja darba tiesiskās attiecības ar darbinieku ir izbeigtas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas laikā līdz bankrota procedūras uzsākšanai vai pēc bankrota procedūras uzsākšanas, lai nodrošinātu tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu;

5.3. ja darbiniekam pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas nodrošināma kaitējuma atlīdzība par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

6. Pieteikumu darbinieku prasījumu apmierināšanai administrators vai viņa pilnvarota persona iesniedz Privatizācijas aģentūrā saskaņā ar attiecīgām veidlapām (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.pielikums).

7. Privatizācijas aģentūras valde, pamatojoties uz administratora pieteikumu un tam pievienotajiem dokumentiem, pieņem lēmumu lūgt Ministru kabinetu atļaut Privatizācijas aģentūrai piešķirt naudas līdzekļus konkrētā maksātnespējīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieku prasījumu apmierināšanai.

8. Ekonomikas ministrija sagatavo un ekonomikas ministrs iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par naudas līdzekļu piešķiršanu šo noteikumu 1.punktā minēto prasījumu apmierināšanai. Rīkojumā norāda:

8.1. maksātnespējīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kura darbiniekiem tiek piešķirti naudas līdzekļi;

8.2. darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķiramo naudas līdzekļu apmēru;

8.3. ka darbinieku prasījumu apmierināšanai izmantojami ienākumi no valsts īpašuma objektu privatizācijas saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 6.panta trešo daļu.

9. Darbinieku prasījumu apmierināšana notiek šādā kārtībā:

9.1. Privatizācijas aģentūras valde, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, pieņem lēmumu par naudas līdzekļu piešķiršanu konkrētā maksātnespējīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieku prasījumu apmierināšanai;

9.2. šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu izskata Privatizācijas aģentūras padome vai tās izveidotā darba grupa un sniedz par to atzinumu;

9.3. Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieks, pamatojoties uz Privatizācijas aģentūras padomes vai tās izveidotās darba grupas atzinumu, apstiprina naudas līdzekļu piešķiršanu konkrētā maksātnespējīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieku prasījumu apmierināšanai;

9.4. pēc tam kad Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieks ir apstiprinājis naudas līdzekļu piešķīrumu, Privatizācijas aģentūra naudas līdzekļus, kas piešķirti izmaksai darbiniekiem, pārskaita administratora pieteikumā norādītajā kontā, bet naudas līdzekļus, kas piešķirti nodokļu parādu vai obligāto maksājumu samaksai, iemaksā attiecīgajos budžetos.

10. Administratora pienākums ir pēc naudas līdzekļu iegūšanas atmaksāt Privatizācijas aģentūrai summu, kuru tā saskaņā ar šiem noteikumiem ir izmaksājusi. Administratora atmaksātos līdzekļus Privatizācijas aģentūra ieskaita Valsts īpašuma privatizācijas fondā.

11. Ja par maksātnespējas risinājumu apstiprina mierizlīgumu vai sanāciju, tajā attiecīgi paredz Privatizācijas aģentūras izmaksātās summas atmaksu.

12. Noteikt šādus pārejas posma termiņus līdz 2002.gada 31.decembrim administratoru iesniegto, bet neizskatīto un neapmierināto pieteikumu naudas līdzekļu piešķiršanai maksātnespējīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbinieku prasījumu apmierināšanai:

12.1. Privatizācijas aģentūra 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas izvērtē un iesniedz Ekonomikas ministrijā administratoru pieteikumus;

12.2. Ekonomikas ministrija 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas no Privatizācijas aģentūras sagatavo un nosūta saskaņošanai noteiktā kārtībā Ministru kabineta rīkojuma projektus par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbinieku prasījumu apmierināšanai;

12.3. Privatizācijas aģentūra piešķirtos naudas līdzekļus izmaksā 30 dienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas.

13. Ja lēmums par maksātnespējīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras uzsākšanu pieņemts pēc 2002.gada 1.decembra, bet ne vēlāk kā 2002.gada 31.decembrī, tāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieku prasījumiem šie noteikumi piemērojami, ja administrators prasījumu iesniedzis līdz 2003.gada 28.februārim.

14. Šajos noteikumos minēto Privatizācijas aģentūras funkciju - maksātnespējīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbinieku prasījumu apmierināšana - pēc tās nodošanas veic valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija".

15. Šie noteikumi attiecas arī uz komercreģistrā reģistrētām kapitālsabiedrībām, kuras nekontrolē valsts.

Ministru prezidenta vietā - kultūras ministre K.Pētersone

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 31.jūliju.

01310 COPY.GIF (111615 bytes)

02310 COPY.GIF (36589 bytes)

03310 COPY.GIF (103309 bytes)

04310 COPY.GIF (37074 bytes)

05310 COPY.GIF (116004 bytes)

06310 COPY.GIF (40425 bytes)

07310 COPY.GIF (110277 bytes)

08310 COPY.GIF (36760 bytes)

09310 COPY.GIF (37499 bytes)

10310 COPY.GIF (79877 bytes)

11310 COPY.GIF (34274 bytes)

12310 COPY.GIF (34095 bytes)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 310Pieņemts: 16.07.2002.Stājas spēkā: 31.07.2002.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 30.07.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
64836
31.07.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)