Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.308

Rīgā 2002.gada 16.jūlijā (prot. Nr.29, 5.§)

Maksātnespējīgo valsts uzņēmumu un maksātnespējīgo valsts kontrolēto statūtsabiedrību darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Privatizācijas aģentūra saskaņā ar pieteikumiem, kas iesniegti līdz 2002.gada 31.decembrim, piešķir naudas līdzekļus valsts uzņēmumam vai valsts kontrolētai statūtsabiedrībai, kuru tiesa saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" atzinusi par maksātnespējīgu (turpmāk - maksātnespējīgais uzņēmums), lai apmierinātu darbinieku prasījumus, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, kā arī samaksātu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un sociālā nodokļa parādu (turpmāk - obligātās iemaksas) gadījumos, kuros likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un citos normatīvajos aktos ir paredzēts apmierināt minētos prasījumus, bet maksātnespējīgais uzņēmums nespēj šos prasījumus apmierināt (turpmāk - darbinieku prasījumi).

2. Darbinieku prasījumus apmierina šādos gadījumos:

2.1. ja valsts uzņēmums vai valsts statūtsabiedrība ir nodota privatizācijai ar Ministru kabineta rīkojumu;

2.2. ja valsts uzņēmums nodots privatizācijai ar Ministru kabineta rīkojumu un privatizācijas procesā pārveidots par valsts statūtsabiedrību;

2.3. ja valsts statūtsabiedrība nodota privatizācijai ar Ministru kabineta rīkojumu un privatizācijas procesā pārveidota par valsts uzņēmumu;

2.4. ja statūtsabiedrības, kurā valstij pieder vairāk par 50 procentiem no statūtsabiedrības kapitāla daļām (turpmāk - valsts kontrolētā statūtsabiedrība), akcijas, kapitāla daļas, pajas, kas statūtsabiedrībā ar privāto kapitālu pieder valstij (turpmāk - valsts kapitāla daļa), nodotas privatizācijai ar Ministru kabineta rīkojumu;

2.5. ja valsts kontrolētās statūtsabiedrības valsts kapitāla daļa ir izveidojusies valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizācijas rezultātā.

3. Maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem, ar kuriem ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības maksātnespējas periodā, kā arī šajos noteikumos paredzētajos gadījumos darbiniekiem, ar kuriem darba tiesiskās attiecības izbeigtas pirms valsts uzņēmuma vai valsts kontrolētās statūtsabiedrības atzīšanas par maksātnespējīgu, darbinieku prasījumus apmierina šādā secībā (vienlaikus atbilstoši likumiem samaksājot ar attiecīgajām izmaksām saistītos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus un obligātās iemaksas):

3.1. kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu;

3.2. darba samaksa par pirmajiem trim mēnešiem, skaitot no dienas, kad pārtraukta darba algas izmaksa, vai likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" pārejas noteikumu 12.punktā minētajos gadījumos - darba samaksa par visu nesamaksāto laikposmu;

3.3. obligātās iemaksas saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu;

3.4. atlaišanas pabalsts sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos.

4. Saistībā ar kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību atlīdzina (arī darbiniekiem, ar kuriem darba tiesiskās attiecības izbeigtas pirms valsts uzņēmuma vai valsts kontrolētās statūtsabiedrības atzīšanas par maksātnespējīgu):

4.1. parādu par laikposmu no parāda rašanās dienas līdz valsts uzņēmuma vai valsts kontrolētās statūtsabiedrības atzīšanai par maksātnespējīgu;

4.2. parādu par laikposmu pēc valsts uzņēmuma vai valsts kontrolētās statūtsabiedrības atzīšanas par maksātnespējīgu vai, ja darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeigtas pirms valsts uzņēmuma vai valsts kontrolētās statūtsabiedrības atzīšanas par maksātnespējīgu, - parādu par laikposmu no valsts uzņēmuma vai valsts kontrolētās statūtsabiedrības atzīšanas par maksātnespējīgu līdz administratora pieteikuma iesniegšanas dienai saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu;

4.3. kaitējuma atlīdzību par trim gadiem uz priekšu pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar darbinieku vai, ja darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeigtas pirms valsts uzņēmuma vai valsts kontrolētās statūtsabiedrības atzīšanas par maksātnespējīgu, - kaitējuma atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu no pēdējās kaitējuma atlīdzības izmaksas dienas.

5. Šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto parādu summu izmaksā darbiniekiem, bet šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minēto summu iemaksā valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

6. Obligātās iemaksas par darba tiesisko attiecību visu laiku veic par šādiem maksātnespējīgā uzņēmuma darbiniekiem:

6.1. ja darbiniekam dienā, kad izbeigtas darba tiesiskās attiecības, līdz pensijas vecumam atlicis ne vairāk par gadu, kā arī ja darbiniekam, ar kuru darba tiesiskās attiecības izbeigtas pirms valsts uzņēmuma vai valsts kontrolētās statūtsabiedrības atzīšanas par maksātnespējīgu, pensija piešķirta, neņemot vērā apdrošināšanas stāžu (pilnos gados izteikts laikposms, kurā par personu ir veiktas vai par to bija jāveic obligātās iemaksas), kas uzkrāts maksātnespējīgā uzņēmuma obligāto iemaksu parādu dēļ;

6.2. ja darba tiesiskās attiecības ar darbinieku ir izbeigtas valsts uzņēmuma vai valsts kontrolētās statūtsabiedrības maksātnespējas laikā līdz bankrota procedūras uzsākšanai vai pēc bankrota procedūras uzsākšanas, lai nodrošinātu tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu;

6.3. ja darbiniekam pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas nav nodrošināma kaitējuma atlīdzība par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

7. Darbinieku prasījumu apmierināšanai izmanto ienākumus no valsts īpašuma objektu privatizācijas saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 6.panta trešo daļu.

8. Darbinieku prasījumus apmierina šo noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajā secībā, kā arī veic ar attiecīgajām izmaksām saistītos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus un obligātās iemaksas.

9. Pieteikumu darbinieku prasījumu apmierināšanai Privatizācijas aģentūrā iesniedz maksātnespējīgā uzņēmuma administrators vai viņa pilnvarota persona (turpmāk - administrators) saskaņā ar attiecīgām veidlapām (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.pielikums).

10. Administratora pieteikuma izskatīšana un darbinieku prasījumu apmierināšana notiek šādā kārtībā:

10.1. Privatizācijas aģentūras valde, pamatojoties uz administratora pieteikumu un tam pievienotajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par naudas līdzekļu piešķiršanu konkrētā maksātnespējīgā valsts uzņēmuma vai maksātnespējīgās valsts kontrolētās statūtsabiedrības darbinieku prasījumu apmierināšanai;

10.2. šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minēto Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu izskata Privatizācijas aģentūras padome vai tās izveidotā darba grupa un sniedz par to atzinumu;

10.3. Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieks, pamatojoties uz Privatizācijas aģentūras padomes vai tās izveidotās darba grupas atzinumu, apstiprina naudas līdzekļu piešķiršanu konkrētā maksātnespējīgā valsts uzņēmuma vai maksātnespējīgās valsts kontrolētās statūtsabiedrības darbinieku prasījumu apmierināšanai;

10.4. pēc tam kad Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieks ir apstiprinājis naudas līdzekļu piešķīrumu, Privatizācijas aģentūra naudas līdzekļus, kas piešķirti izmaksai darbiniekiem, pārskaita administratora pieteikumā norādītajā kontā, bet naudas līdzekļus, kas piešķirti nodokļu parādu vai obligāto maksājumu samaksai, iemaksā attiecīgajos budžetos.

11. Administratora pienākums ir pēc naudas līdzekļu iegūšanas atbilstoši likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 107.pantā noteiktajai maksājumu secībai atmaksāt summas, kuras saņemtas saskaņā ar šiem noteikumiem.

12. Ja par maksātnespējas risinājumu apstiprina mierizlīgumu vai sanāciju, tajā attiecīgi paredz darbinieku prasījumu apmierināšanai saņemto summu atmaksu.

13. Administratoru atmaksātos līdzekļus Privatizācijas aģentūra ieskaita Valsts īpašuma privatizācijas fondā.

14. Noteikt, ka pārejas posma termiņš, kurā izvērtē un apmierina līdz 2002.gada 31.decembrim iesniegtos administratoru pieteikumus maksātnespējīgo valsts uzņēmumu (valsts kontrolēto statūtsabiedrību) darbinieku prasījumu apmierināšanai, ir 2003.gada 31.marts.

15. Ja lēmums par maksātnespējīgā valsts uzņēmuma (valsts kontrolētās statūtsabiedrības) bankrota procedūras uzsākšanu pieņemts pēc 2002.gada 1.decembra, bet ne vēlāk kā 2002.gada 31.decembrī, uzņēmuma darbinieku prasījumiem šos noteikumus piemēro, ja tie iesniegti līdz 2003.gada 28.februārim.

16. Šajos noteikumos minēto Privatizācijas aģentūras funkciju - maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu apmierināšana - pēc tās nodošanas veic valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija".

17. Šie noteikumi attiecas arī uz komercreģistrā reģistrētām valsts kontrolētām kapitālsabiedrībām.

Ministru prezidenta vietā - kultūras ministre K.Pētersone

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 31.jūliju.

01308 COPY.GIF (117076 bytes)

02308 COPY.GIF (38888 bytes)

03308 COPY.GIF (113230 bytes)

04308 COPY.GIF (43406 bytes)

05308 COPY.GIF (116044 bytes)

06308 COPY.GIF (39267 bytes)

07308 COPY.GIF (110604 bytes)

08308 COPY.GIF (38212 bytes)

09308 COPY.GIF (40060 bytes)

10308 COPY.GIF (90926 bytes)

11308 COPY.GIF (37875 bytes)

12308 COPY.GIF (33733 bytes)

13308 COPY.GIF (105913 bytes)

14308 COPY.GIF (32562 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējīgo valsts uzņēmumu un maksātnespējīgo valsts kontrolēto statūtsabiedrību darbinieku .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 308Pieņemts: 16.07.2002.Stājas spēkā: 31.07.2002.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 30.07.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
64834
31.07.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)