Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.280

Rīgā 2002.gada 2.jūlijā (prot. Nr.27 21.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumos Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumos Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 266./268.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.punktā vārdus "lai, vienkāršās spiedtvertnes pareizi uzstādot, uzturot un lietojot, novērstu draudus cilvēka veselībai, dzīvībai un videi".

2. Svītrot 2.punktā vārdus "darbībām ar".

3. Aizstāt 2.1., 24.6., 28.1. un 35.1.apakšpunktā vārdus "darba spiediens" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pieļaujamais spiediens" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Labklājības ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka bezpeļņas organizācijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo standartu sarakstus.

5. Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas harmonizēto standartu sarakstus, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti)."

5. Papildināt 7.punktu aiz vārdiem "apliecināta ar" ar vārdiem "šo noteikumu piektajā un sestajā nodaļā noteiktajām".

6. Aizstāt 8.punktā vārdus "kas, atbilstoši uzstādītas, uzturētas un lietotas, neapdraud cilvēku dzīvību, veselību un vidi" ar vārdiem "kas atbilst šo noteikumu prasībām".

7. Papildināt pirmo nodaļu ar 11.1punktu šādā redakcijā:

"11.1 Eiropas Komisijas paziņoto institūciju izsniegtie atbilstības apliecinājumi par vienkāršo spiedtvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām Latvijā tiek atzīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārvalstīs izdoto atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu un apliecinājumu atzīšanas kārtību."

8. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Materiāli, no kuriem izgatavotas šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minēto tvertņu un to sastāvdaļu spiedienam pakļautās virsmas, atbilst šādām prasībām:

13.1. materiāli ir metināmi, elastīgi un izturīgi, lai zemākajā darba temperatūrā nerastos tvertnes plīsumi vai plaisas;

13.2. materiālus neietekmē novecošanās;

13.3. tērauda tvertņu materiāli papildus šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām atbilst šo noteikumu 14. un 15.punktā noteiktajām prasībām;

13.4. alumīnija tvertņu materiāli papildus šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām atbilst šo noteikumu 16.punktā noteiktajām prasībām;

13.5. par attiecīgajiem materiāliem ir izsniegts šo noteikumu 17.punktā minētais dokuments."

9. Aizstāt 14.2.apakšpunktā vārdus "ne lielāku" ar vārdu "mazāku".

10. Izteikt 14.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3.1. maksimālā stiepes izturība (Rm/max) — mazāka par 580 N/mm2;".

11. Izteikt 14.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3.4. vidējā pārrāvuma enerģija (KCV) J/cm2, kas noteikta trim gareniskiem paraugiem zemākajā darba temperatūrā, nedrīkst būt mazāka par 35 J/cm2 ar nosacījumu, ka tikai vienam paraugam tā var būt mazāka par 35 J/cm2, bet ne mazāka par 25 J/cm2."

12. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ja tvertnes lietošanas zemākā darba temperatūra ir zemāka par -10 °C un tās sieniņu biezums ir lielāks par 5 mm, šo noteikumu 14.3.apakšpunktā noteiktās mehāniskās īpašības pārbauda pilnvarotā institūcija."

13. Izteikt 16.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. alumīnija sakausējumus piegādā atdzesētā stāvoklī, un tie nodrošina pietiekamu pretestību starpgraudu korozijai maksimālajā darba temperatūrā. Alumīnija sakausējumiem ir šādas mehāniskās īpašības:

16.2.1. maksimālā stiepes izturība (Rm/max) nav lielāka par 350 N/mm2;

16.2.2. pagarinājums pēc pārrāvuma (A) ir:

16.2.2.1. ja pārbaudes paraugs ņemts paralēli velmēšanas virzienam, — 16 % un vairāk;

16.2.2.2. ja pārbaudes paraugs ņemts perpendikulāri velmēšanas virzienam, — 14 % un vairāk."

14. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Šo noteikumu 14. un 16.punktā minētos materiālus apgādā ar ražotāja sastādītu materiāla sertifikātu — dokumentu, ar kuru tvertnes ražotājs vai sertifikācijas institūcija, kura veikusi materiāla atbilstības novērtēšanu, apstiprina, ka materiāls atbilst tam noteiktajām prasībām. Sertifikātā iekļauj testu rezultātus, īpaši ķīmiskā sastāva un mehānisko īpašību pārbaudes rezultātus, kas iegūti, izgatavojot materiālu. Ja materiālam izsniegts materiāla atbilstības sertifikāts, atkārtotas materiāla pārbaudes nav nepieciešamas."

15. Aizstāt 2.2.apakšnodaļas nosaukumā vārdu "projektēšana" ar vārdu "konstrukcija".

16. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ražotājs, projektējot tvertni, nosaka tvertnes lietošanas mērķi un:

22.1. zemāko darba temperatūru Tmin (zemākā pastāvīgā temperatūra tvertnes iekšpusē normālos lietošanas apstākļos);

22.2. augstāko darba temperatūru Tmax (maksimālā pastāvīgā temperatūra tvertnes iekšpusē, ko drīkst sasniegt normālos lietošanas apstākļos);

22.3. maksimālo pieļaujamo spiedienu (maksimālais manometriskais spiediens, ko drīkst sasniegt normālos lietošanas apstākļos)."

17. Papildināt 23.punktu aiz vārda "izvēlētā" ar vārdu "zemākā".

18. Izteikt 24.punkta ievaddaļu, 24.1. un 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24. Ražotājs ievēro šādus nosacījumus:

24.1. paredz iespēju tvertni pārbaudīt no iekšpuses;

24.2. paredz iespēju tvertni iztukšot;".

19. Papildināt 24.3.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:

"ja tā tiek lietota atbilstoši paredzētajam lietošanas mērķim;".

20. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Tvertnes sieniņas minimālā biezuma noteikšanas metodi ražotājs izvēlas, ņemot vērā šādus nosacījumus:

26.1. ja PS x V nav lielāks par 3000 bar x l, izvēlas aprēķina metodi vai eksperimentālo metodi;

26.2. ja PS x V ir lielāks par 3000 bar x l vai ja maksimālā darba temperatūra pārsniedz +100 °C, izvēlas aprēķina metodi."

21. Izteikt 28.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2. pieļaujamais apvalka spriegums nedrīkst pārsniegt zemāko no šādām vērtībām: 0,6 no tecēšanas robežas maksimālajā darba temperatūrā (0,6 Re/t) [N/mm2] Re/t vai 0,3 no maksimālās stiepes izturības (0,3 Rm) [N/mm2];".

22. Aizstāt 28.3. un 40.2.apakšpunktā apzīmējumu "RET" ar apzīmējumu "Re/t".

23. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Izmantojot eksperimentālo metodi, izvēlas tādu sieniņu biezumu, lai apkārtējās vides temperatūrā nodrošinātu tvertnes pretestību spiedienam, kas līdzvērtīgs vismaz pieckārtīgam maksimālajam pieļaujamam spiedienam ar paliekošu riņķa līnijas deformācijas koeficientu, kas nav lielāks par 1 %."

24. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Tvertnes izgatavo un pārbauda atbilstoši šo noteikumu 38.punktā noteiktajai izgatavošanas tehniskajai dokumentācijai."

25. Izteikt 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

"32. Spiedienam pakļauto tvertnes daļu metināto šuvju, blakus esošo zonu un metināmā materiāla īpašībām jābūt līdzvērtīgām. Šuvēm nedrīkst būt virsmas vai iekšējo defektu, kas varētu mazināt tvertnes drošību.

33. Tvertnes metina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificēti metinātāji, kuriem ir atbilstošā metināšanas veida kvalifikācija."

26. Papildināt noteikumus ar 33.1punktu šādā redakcijā:

"33.1 Tvertnes metina saskaņā ar pilnvarotās institūcijas vai akreditētas trešās puses atbilstības novērtēšanas institūcijas apstiprinātu tvertņu metināšanas tehnoloģiju."

27. Izteikt trešās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3. Tvertnēm pievienojamā informācija".

28. Aizstāt 35.5.apakšpunktā vārdu "apzīmējums" ar vārdu "logotips".

29. Papildināt 35.6.apakšpunktu aiz vārda "sērijas" ar vārdiem "vai partijas".

30. Izteikt 37.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"37. Ražotājs tvertnei pievieno lietošanas instrukciju valsts valodā. Instrukcijā norāda šādu informāciju:".

31. Izteikt 37.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.2. paredzēto tvertnes lietošanas mērķi;".

32. Aizstāt 37.3.apakšpunktā vārdu "uzturēšanai" ar vārdu "apkalpošanai".

33. Izteikt 38.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"38. Tvertnes tehniskajā dokumentācijā ietver visus nepieciešamos projektēšanas un izgatavošanas aprakstus, kas apliecina tvertnes atbilstību šo noteikumu otrajā nodaļā noteiktajām būtiskajām drošības prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, to skaitā:".

34. Izteikt 40.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1. aprēķina spiediens P ir ražotāja izvēlēts manometriskais spiediens, kuru izmanto, lai noteiktu spiedienam pakļauto virsmu biezumu;".

35. Izteikt 40.2.1., 40.2.2. un 40.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.2.1. augstākā tecēšanas robeža ReH materiālam, kam ir gan zemākā, gan augstākā tecēšanas robeža, vai;

40.2.2. stiepes spriegums Rp 0,2 (Rp 0,2 ir stiepes spriegums 0,2 % pagarinājumā [N/mm2]), vai;

40.2.3. neleģētajam alumīnijam stiepes spriegums Rp 1,0 (Rp 1,0 ir stiepes spriegums 1,0 % pagarinājumā [N/mm2]);".

36. Aizstāt 40.4.apakšpunktā vārdu "sērija" ar vārdu "partija".

37. Izteikt 41.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1. tvertnes ražotājs, kā arī persona, kura šādas tvertnes projektē un izgatavo personīgai lietošanai;".

38. Izteikt 43. un 44.punktu šādā redakcijā:

"43. Tvertnes, kuras neatbilst šo noteikumu prasībām, atļauts demonstrēt gadatirgos, izstādēs, demonstrējumos un līdzīgos pasākumos, ja uz tām ir skaidri saskatāma norāde par neatbilstību šo noteikumu prasībām un par tirdzniecības ierobežojumiem. Minēto pasākumu laikā tvertņu darbināšana pieļaujama tikai ar nosacījumu, ka tiek ievēroti visi drošības pasākumi. Brīdī, kad minētās tvertnes tiek piedāvātas iekšējā tirgū, tām jāatbilst šo noteikumu prasībām.

44. Tvertnes, kuru maksimāli pieļaujamā spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) ir 50 bar x l vai mazāks, izgatavo saskaņā ar šo noteikumu prasībām un labas tehnoloģijas praksi. Minētās tvertnes nemarķē ar CE marķējumu, bet uz tām norāda šo noteikumu 35.punktā (izņemot 35.7.apakšpunktu) minēto informāciju."

39. Izteikt 45.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"45. Pirms tādu tvertņu izgatavošanas, kuru maksimāli pieļaujamā spiediena un tilpuma reizinājums ir lielāks par 50 bar x 1, ražotājs:".

40. Aizstāt 47.1. un 47.2.apakšpunktā vārdus "darba spiediens" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "maksimāli pieļaujamais spiediens" (attiecīgā locījumā).

41. Aizstāt 47.2.apakšpunktā vārdu "septīto" ar vārdu "sesto".

42. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Visi dokumenti, kas nepieciešami sertifikācijas procedūru veikšanai, noformējami valsts valodā vai, ja pilnvarotā institūcija atrodas ārvalstīs, — tai pieņemamā valodā."

43. Papildināt noteikumus ar 51.1punktu šādā redakcijā:

"51.1 Citas pilnvarotās institūcijas var pieprasīt un saņemt informāciju par izsniegtajiem un anulētajiem tvertnes tipa pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem."

44. Izteikt 52.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2. atsaukt izsniegto sertifikātu, par ko tā nekavējoties paziņo citām pilnvarotajām institūcijām, kā arī tirgus uzraudzības iestādēm."

45. Aizstāt 56.punktā vārdus "spiedienu, kādam tvertne projektēta" ar vārdiem "tvertnes aprēķina spiedienu".

46. Papildināt 60.punktu aiz vārda "tā" ar vārdiem "sniedz informāciju tirgus uzraudzības iestādēm, kas".

47. Izteikt 63.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"63. Ja izgatavoto tvertņu maksimāli pieļaujamā spiediena un tilpuma reizinājums ir lielāks par 200 bar x 1, pilnvarotā institūcija, kas izsniegusi tvertnes tipa pārbaudes sertifikātu vai tehniskās dokumentācijas atbilstības sertifikātu:".

48. Papildināt septīto nodaļu ar 63.1punktu šādā redakcijā:

"63.1 Pilnvarotā institūcija ir tiesīga pieprasīt un saņemt no ražotāja informāciju par izsniegtajām un anulētajām atbilstības deklarācijām un to papildinājumiem."

49. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. CE marķējumam pievieno tās pilnvarotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi šo noteikumu sestajā vai septītajā nodaļā noteiktās pārbaudes."

50. Svītrot 70.punktā vārdus "un citas iestādes, kuras saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem kontrolē un uzrauga tvertnes".

51. Izteikt 71.punktu šādā redakcijā:

"71. Ja nepamatota tvertņu marķēšana ar CE marķējumu tomēr tiek turpināta, tirgus uzraudzības iestādes veic nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu minēto tvertņu piedāvāšanu iekšējā tirgū vai nodrošinātu to izņemšanu no tirgus."

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumos Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 280Pieņemts: 02.07.2002.Stājas spēkā: 06.07.2002.Zaudē spēku: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 05.07.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
64201
06.07.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)