Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumus Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām".

Ministru kabineta noteikumi Nr.182

Rīgā 2002.gada 7.maijā (prot. Nr.19, 30.§)

Noteikumi par stipendijām

Izdoti saskaņā ar

Augstskolu likuma 52.panta trešo daļu

un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem:

1.1. augstākās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam;

1.2. profesionālās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās;

1.3. profesionālās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši pašvaldību finansēto vietu skaitam.

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais un šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem. Šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

 

II. Kārtība, kādā saņem stipendiju

izglītības programmu apguvei

3. Minimālās mēneša stipendijas nosaka šādā apmērā:

3.1. profesionālās izglītības programmas izglītojamajam - 4,5 lati mēnesī;

3.2. pilna laika bakalaura studiju programmas studentam, profesionālās augstākās izglītības programmas studentam un maģistra studiju programmas studentam - 8 lati mēnesī;

3.3. pilna laika doktora studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā:

3.3.1. studiju programmas apguvei - 58 lati mēnesī;

3.3.2. zinātniskā grāda ieguvei - 60 latu mēnesī.

4. Uz šo noteikumu 3.3.2.apakšpunktā minēto stipendiju zinātniskā grāda ieguvei (turpmāk - kredītam pielīdzinātā stipendija) var pretendēt šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētais studējošais tajā izglītības tematiskajā jomā, kura ir iekļauta izglītības tematisko jomu sarakstā.

5. Izglītības un zinātnes ministrs ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.martam ar rīkojumu apstiprina to doktora studiju programmu izglītības tematisko jomu sarakstu nākamajam saimnieciskajam gadam, kurās studējošie var pretendēt uz kredītam pielīdzināto stipendiju.

6. Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu aprēķina kredītam pielīdzinātās stipendijas piešķiršanai nepieciešamā finansējuma apmēru nākamajam budžeta gadam un līdz kārtējā gada 10.martam aprēķinus saskaņo ar Finansu ministriju.

7. Izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot:

7.1. katram šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajam izglītojamajam un katram šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajam studējošajam 8,5 latus mēnesī;

7.2. katram šo noteikumu 3.3.1.apakšpunktā minētajam studējošajam 58 latus mēnesī;

7.3. katram šo noteikumu 4.punktā minētajam studējošajam 60 latu mēnesī;

7.4. katram šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajam studējošajam 0,33 latus mēnesī stipendijas izmaksām grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

8. Izglītības iestāde izveido un apstiprina stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj administrācijas, akadēmiskā vai pedagoģiskā personāla un augstākās izglītības iestādē studējošo vai profesionālās izglītības iestādē klātienē izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus.

9. Lai saņemtu kredītam pielīdzināto stipendiju, pretendents noslēdz līgumu ar augstākās izglītības iestādi. Līgumā norāda:

9.1. augstākās izglītības iestādes saistības studiju, pētniecības darba un radošā darba nodrošinājumam;

9.2. pretendenta saistības promocijas darbu izstrādei un zinātniskā grāda ieguvei, paredzot, ka saistības izpildāmas piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas;

9.3. termiņa pagarinājuma nosacījumus;

9.4. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību;

9.5. informācijas apmaiņas kārtību.

10. Ja šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētais studējošais neizpilda šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētās saistības vai pārtrauc studijas personisku iemeslu dēļ, viņš Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktajā kārtībā atmaksā kredītam pielīdzināto stipendiju.

11. Līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu, izmanto kredītam pielīdzinātās stipendijas piešķiršanai.

12. Augstākās izglītības iestādē studējošajam stipendiju fonda ietvaros atbilstoši uzņemšanas pārbaudījumu rezultātiem vai pēc katra mācību semestra piešķir stipendiju, ja noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtoti nepieciešamie pārbaudījumi.

13. Augstākās izglītības iestādē studējošajam stipendiju fonda ietvaros var piešķirt paaugstinātu stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz minimālās mēneša stipendijas desmitkārtīgu apmēru, ja nepieciešamie pārbaudījumi noteiktajā termiņā ir nokārtoti labi un izcili.

14. Profesionālās izglītības iestādē izglītojamajam stipendiju piešķir pēc katra mācību semestra.

15. Profesionālās izglītības iestādē izglītojamajam stipendiju fonda ietvaros par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē var piešķirt paaugstinātu stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz minimālās mēneša stipendijas desmitkārtīgu apmēru.

16. Izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija semestra laikā var pārskatīt piešķirtās paaugstinātās stipendijas apmēru, ja persona neievēro praktisko darbu nokārtošanas termiņus vai ir pārkāpusi izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

17. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajam izglītojamajam stipendiju fonda ietvaros piešķir paaugstinātu stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz minimālās mēneša stipendijas desmitkārtīgu apmēru, ja:

17.1. persona ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;

17.2. persona, sasniedzot pilngadību, ir sekmīgs izglītojamais un bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns un nodots audzināšanā aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.

18. Augstākās izglītības iestādē stipendiju par brīvlaiku, ja tas pārsniedz vienu mēnesi, izmaksā pēc brīvlaika beigām.

19. Profesionālās izglītības iestādēs:

19.1. jaunuzņemtajam izglītojamajam stipendiju piešķir ar mācību gada sākumu;

19.2. stipendiju par vasaras brīvlaiku izmaksā ne vēlāk kā dienu pirms brīvlaika sākuma;

19.3. izglītojamajam prakses laikā izmaksā stipendiju.

 

 

III. Kārtība, kādā saņem vienreizēju un sistemātisku stipendiju

izglītības programmu apguves veicināšanai

20. Augstākās izglītības programmā studējošajam un profesionālās izglītības programmā izglītojamajam stipendiju fonda ietvaros var piešķirt vienreizēju stipendiju izglītības programmu apguves veicināšanai. Vienreizējās stipendijas apmērs mācību gada laikā nepārsniedz minimālās mēneša stipendijas desmitkārtīgu apmēru.

21. Ja diviem vai vairākiem izglītojamajiem, kuri vēlas saņemt vienreizēju stipendiju, ir vienādi sekmības rādītāji, izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija vienreizēju stipendiju vispirms piešķir invalīdiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī izglītojamajiem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.

22. Vienreizējām stipendijām var paredzēt ne vairāk kā piecus procentus no izglītības iestādes stipendiju fonda apmēra.

23. Ja augstākās izglītības iestādē studējošais un profesionālās izglītības iestādē izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam var izmaksāt minimālo mēneša stipendiju.

24. Šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajai personai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju 50 latu mēnesī, ja:

24.1. iestājoties grūtniecībai, personas medicīniskā aprūpe ārstnieciski profilaktiskajā iestādē uzsākta līdz 12.grūtniecības nedēļai un turpināta visu grūtniecības laiku;

24.2. persona nesaņem stipendiju studiju programmas apguvei;

24.3. persona nav pakļauta valsts sociālajai apdrošināšanai saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

25. Šo noteikumu 24.punktā minētajām personām stipendiju izmaksā uzreiz par četriem mēnešiem vai attiecīgi par grūtniecības atvaļinājuma laiku un dzemdību atvaļinājuma laiku.

26. Šo noteikumu 24.punktā minēto stipendiju piešķir bērna tēvam, ja viņš ir šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētais studējošais. To piešķir šādos gadījumos:

26.1. bērna māte mirusi dzemdību laikā vai līdz pēcdzemdību perioda 42.dienai;

26.2. māte normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas.

27. Šo noteikumu 24.punktā minēto stipendiju piešķir, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu.

 

 

IV. Noslēguma jautājumi

28. Šo noteikumu 3.3.2.apakšpunkts, 4.punkts, 7.3. un 7.4.apakšpunkts, kā arī 9., 10., 11., 24., 25., 26. un 27.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

29. Šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajām personām 2002.gadā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā var piešķirt stipendiju 50 latu mēnesī un izmaksāt četrus mēnešus no augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda līdzekļiem.

30. Finansējumu stipendijām piešķir attiecīgajam gadam paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 13.jūniju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par stipendijām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 182Pieņemts: 07.05.2002.Stājas spēkā: 13.06.2002.Zaudē spēku: 02.09.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 12.06.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
63110
13.06.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)